ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Sue Klebold: My son was a Columbine shooter. This is my story

Сью Клеболд: Мій син був Колумбайським стрільцем. Це моя історія.

Filmed:
10,022,839 views

Сью Клеболд - мати Ділана Клеболда, одного з двох стрільців, які вчинили бійню в школі "Колумбайн", убивши 12 учнів та 1 вчителя. Вона провела багато років, розкопуючи кожну деталь її сімейного життя, намагаючись зрозуміти, що вона могла б зробити, щоб запобігти насильству сина. У цій важкій, різкій промові Клеболд досліджує перетини між психічним здоров'ям і насильством, виступаючи для батьків і спеціалістів для продовження вивчення взаємозв'язку між мисленням вбивць і самогубців.
- Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:26
The last time I heardпочув my son'sсина voiceголос
0
1080
2496
Останній раз я чула голос свого сина,
00:28
was when he walkedпішов out the frontфронт doorдвері
1
3600
2336
коли він вийшов через парадні двері,
00:30
on his way to schoolшкола.
2
5960
1280
прямуючи в школу.
00:33
He calledназивається out one wordслово in the darknessтемрява:
3
8480
2200
Він кинув одне слово в темряві:
00:36
"ByeБувай."
4
11320
1200
"Прощавай".
00:38
It was AprilКвітень 20, 1999.
5
13000
3000
Це було 20 квітня 1999 року.
00:41
LaterПізніше that morningранок,
at ColumbineКоломбіна HighВисока SchoolШкола,
6
16880
3056
Пізніше того ж ранку, у старшій школі "Колумбайн",
00:44
my sonсин DylanДілан and his friendдруг EricЕрік
7
19960
2936
мій син Ділан і його друг Ерік
00:47
killedубитий 12 studentsстуденти and a teacherвчитель
8
22920
2320
вбили 12 учнів і 1 вчителя
00:51
and woundedпоранений more than 20 othersінші
before takingвзяти theirїх ownвласний livesживе.
9
26280
3680
і поранили більш, ніж 20 інших людей,
перед тим, як вчинили самогубства.
00:56
ThirteenТринадцять років innocentневинний people were killedубитий,
10
31160
3056
Загинуло 13 мирних людей,
00:59
leavingзалишаючи theirїх lovedлюбив onesті, хто
in a stateдержава of griefгоре and traumaтравма.
11
34240
3200
залишивши своїх близьких
в стані горя і психічної травми.
01:03
OthersІнші sustainedстійкий injuriesтравми,
12
38320
1856
Іншим були заподіяні тілесні ушкодження,
01:05
some resultingв результаті in disfigurementспотворення жорстоке
and permanentпостійний disabilityінвалідність.
13
40200
4040
деякі привели до спотворення та інвалідності.
01:10
But the enormityвеличезна кількість of the tragedyтрагедія
14
45840
1816
Але масштабність трагедії
01:12
can't be measuredвиміряний only by the numberномер
of deathsсмерть and injuriesтравми that tookвзяв placeмісце.
15
47680
4120
не може вимірюватись лише числом смертей
і травм, які сталися.
Немає жодного способу, щоб оцінити
психологічну травму
01:17
There's no way to quantifyкількісно визначити
the psychologicalпсихологічний damageшкода
16
52720
3416
тих, хто був у школі,
01:21
of those who were in the schoolшкола,
17
56160
1936
чи тих, хто брав участь у порятунку
або ліквідації.
01:23
or who tookвзяв partчастина
in rescueпорятунок or cleanupочищення effortsзусилля.
18
58120
3360
Немає жодного способу, щоб оцінити
масштаби трагедії, такої як Колумбайн,
01:27
There's no way to assessоцінити
the magnitudeвеличина of a tragedyтрагедія like ColumbineКоломбіна,
19
62280
3640
особливо, коли вона може бути зразком
01:31
especiallyособливо when it can be a blueprintплан
20
66680
2256
01:33
for other shootersстрільців who go on
to commitвчинити atrocitiesзвірства of theirїх ownвласний.
21
68960
3440
для інших стрільців, які вчиняють
такі звірства.
01:38
ColumbineКоломбіна was a tidalприливний waveхвиля,
22
73600
1840
Колумбайн була приливною хвилею,
і коли катастрофа завершилась,
01:41
and when the crashкрах endedзакінчився,
23
76200
1256
01:42
it would take yearsроків
for the communityспільнота and for societyсуспільство
24
77480
3936
це зайняло роки, для спільноти
і суспільства,
щоб зрозуміти її вплив.
01:46
to comprehendосмислити its impactвплив.
25
81440
1720
Це забрало в мене роки, спробувати
прийняти спадок мого сина.
01:49
It has takenвзятий me yearsроків
to try to acceptприймати my son'sсина legacyспадщина.
26
84720
4120
01:54
The cruelжорстокий behaviorповедінка
that definedвизначений the endкінець of his life
27
89760
3136
Жорстоке поводження, яким визначено
кінець його життя,
показало мені, що він був зовсім іншою
особою, ніж той, кого я знала.
01:57
showedпоказав me that he was a completelyповністю
differentінший personлюдина from the one I knewзнав.
28
92920
3560
Пізніше люди запитували мене:
02:02
AfterwardsПісля цього people askedзапитав,
29
97600
2376
"Як ви могли не знати?
02:05
"How could you not know?
30
100000
1760
02:07
What kindдоброзичливий of a motherмама were you?"
31
102560
1560
Що ви за мама?"
Я досі задаю собі ті самі питання.
02:10
I still askзапитай myselfя сам those sameтой же questionsпитання.
32
105240
2640
02:14
Before the shootingsзйомок,
I thought of myselfя сам as a good momмама.
33
109080
2880
До стрілянини, я вважала себе хорошою мамою.
02:17
HelpingРука допомоги my childrenдіти becomeстати caringтурбота,
34
112760
2456
Допомагати своїм дітям стати турботливими,
здоровими, відповідальними дорослими
02:20
healthyздоровий, responsibleвідповідальний adultsдорослі
35
115240
2336
02:22
was the mostнайбільше importantважливо roleроль of my life.
36
117600
3480
було моїм найважливішим завданням в житті.
Але трагедія переконала мене, що я не мама,
02:26
But the tragedyтрагедія convincedпереконаний me
that I failedне вдалося as a parentбатько,
37
121760
3320
02:30
and it's partiallyчастково this senseсенс of failureпровал
that bringsприносить me here todayсьогодні.
38
125840
3720
і частково, це відчуття провалу привело мене сюди.
Окрім його батька,
02:36
AsideВ сторону from his fatherбатько,
39
131240
1256
02:37
I was the one personлюдина
who knewзнав and lovedлюбив DylanДілан the mostнайбільше.
40
132520
3560
я була єдиною людиною, яка знала
і любила Ділана найбільше.
Якби хтось мав знати, що може трапитись,
02:41
If anyoneбудь хто could have knownвідомий
what was happeningвідбувається,
41
136800
2256
02:44
it should have been me, right?
42
139080
1720
це повинна була б бути я, правда ж?
Але я не знала.
02:47
But I didn't know.
43
142000
1200
Сьогодні я тут, щоб поділитися досвідом,
02:50
TodayСьогодні, I'm here to shareподілитися the experienceдосвід
44
145440
1896
02:52
of what it's like to be the motherмама
of someoneхтось who killsвбиває and hurtsболить.
45
147360
3720
як це бути мамою того, хто вбиває і ранить.
Протягом багатьох років після трагедії
я пробігалася по спогадах,
02:57
For yearsроків after the tragedyтрагедія,
I combedгребенечесанню throughчерез memoriesспогади,
46
152200
3856
намагаючись з'ясувати точно,
де я зазнала невдачі як мама.
03:01
tryingнамагаюся to figureфігура out
exactlyточно where I failedне вдалося as a parentбатько.
47
156080
3600
Але не існує простої відповіді.
03:05
But there are no simpleпростий answersвідповіді.
48
160280
2736
03:08
I can't give you any solutionsрішення.
49
163040
1920
Я не можу дати вам жодних розв'язань.
Все, що я можу зробити-
03:10
All I can do
50
165520
1200
03:12
is shareподілитися what I have learnedнавчився.
51
167760
2360
це поділитися тим, чого я навчилась.
Коли я розмовляю з людьми, які не знали
мене до стрілянини,
03:16
When I talk to people
who didn't know me before the shootingsзйомок,
52
171440
3616
я стикаюся з трьома завданнями.
03:20
I have threeтри challengesвиклики to meetзустрітися.
53
175080
1800
По-перше, коли я заходжу в кімнату,
схожу на цю,
03:22
First, when I walkходити into a roomкімната like this,
54
177640
3200
я ніколи не знаю, чи є тут хтось,
хто зазнав втрату
03:26
I never know if someoneхтось there
has experiencedдосвідчений lossвтрата
55
181480
3576
03:30
because of what my sonсин did.
56
185080
1720
через те, що зробив мій син.
Я відчуваю необхідність визнати страждання,
заподіяні членом моєї сім'ї,
03:33
I feel a need to acknowledgeвизнати the sufferingстраждання
causedвикликаний by a memberчлен of my familyсім'я
57
188080
4136
який не тут, щоб зробити це за себе.
03:37
who isn't here to do it for himselfсам.
58
192240
2200
Отже спершу, щиросердечно,
03:40
So first, with all of my heartсерце,
59
195080
2560
03:43
I'm sorry if my sonсин has causedвикликаний you painболі.
60
198320
3240
я прошу вибачення,
якщо мій син завдав вам болю.
03:48
The secondдругий challengeвиклик I have
61
203640
1760
Друге моє завдання -
це те, що я повинна попросити розуміння,
або навіть співчуття,
03:51
is that I mustповинен askзапитай for understandingрозуміння
and even compassionспівчуття
62
206040
3720
коли я розповідаю про самогубство сина.
03:55
when I talk about
my son'sсина deathсмерть as a suicideсамогубство.
63
210560
3240
За два роки до смерті
03:59
Two yearsроків before he diedпомер,
64
214480
2136
він написав на листочку в блокноті,
04:01
he wroteписав on a pieceшматок of paperпапір in a notebookноутбук
65
216640
2216
04:03
that he was cuttingрізання himselfсам.
66
218880
1560
що він порізав себе.
04:06
He said that he was in agonyагонія
67
221200
1616
Він сказав, що був в агонії
04:07
and wanted to get a gunпістолет
so he could endкінець his life.
68
222840
2640
і хотів дістати пістолет,
щоб покінчити з життям.
Я нічого про це не знала аж до
декількох місяців після його смерті.
04:11
I didn't know about any of this
untilдо monthsмісяці after his deathсмерть.
69
226160
3760
Коли я розмовляю про його смерть-самогубство,
04:15
When I talk about his deathсмерть as a suicideсамогубство,
70
230720
3416
я не намагаюсь применшити порочність,
яку він показав наприкінці свого життя.
04:19
I'm not tryingнамагаюся to downplayприменшувати the viciousnessпорочність
he showedпоказав at the endкінець of his life.
71
234160
4040
Я намагаюся зрозуміти,
04:23
I'm tryingнамагаюся to understandзрозуміти
72
238840
1976
як його суїцидальні думки
04:25
how his suicidalсуїцидальні thinkingмислення
73
240840
2096
призвели до вбивства.
04:27
led to murderвбивство.
74
242960
1440
Після багатьох прочитаних книг
і розмов з експертами,
04:30
After a lot of readingчитання
and talkingговорити with expertsексперти,
75
245080
3216
я прийшла до висновку,
04:33
I have come to believe
76
248320
1656
що його участь у стрілянині корениться
не у бажанні вбивати,
04:35
that his involvementзалучення in the shootingsзйомок
was rootedкоріння not in his desireбажання to killвбити
77
250000
4720
а у бажанні померти.
04:40
but in his desireбажання to dieвмирати.
78
255480
1680
Третє моє завдання, коли я говорю про
свого сина вбивцю-самогубця,
04:43
The thirdтретій challengeвиклик I have
when I talk about my son'sсина murder-suicideВбивство Самогубство
79
258320
5296
04:48
is that I'm talkingговорити about mentalпсихічний healthздоров'я --
80
263640
2920
те, що я розповідаю про психічне здоров'я -
вибачте мені-
04:52
excuseвибачте me --
81
267680
1216
04:53
is that I'm talkingговорити about mentalпсихічний healthздоров'я,
82
268920
2616
я розповідаю про психічне здоров'я,
або здоров'я мозку, я волію називати так,
бо це більш конкретно.
04:56
or brainмозок healthздоров'я, as I preferвважають за краще to call it,
because it's more concreteбетон.
83
271560
4176
05:00
And in the sameтой же breathдихання,
I'm talkingговорити about violenceнасильство.
84
275760
3736
І водночас, я говорю про насилля.
Я абсолютно не хочу
сприяти непорозумінням,
05:04
The last thing I want to do
is to contributeвнесок to the misunderstandingнепорозуміння
85
279520
3576
05:08
that alreadyвже existsіснує around mentalпсихічний illnessхвороба.
86
283120
3216
які вже існують навколо психічних хвороб.
05:11
Only a very smallмаленький percentвідсоток of those
who have a mentalпсихічний illnessхвороба
87
286360
4776
Лише дуже малий відсоток тих, хто мають
психічні хвороби,
05:16
are violentнасильницький towardдо other people,
88
291160
2240
є жорстокими по відношенню до інших людей,
05:19
but of those who dieвмирати by suicideсамогубство,
89
294800
3136
а ті, хто кінчають життя самогубством,
05:22
it's estimatedоціночний that about 75
to maybe more than 90 percentвідсоток
90
297960
4216
підраховано, що близько 75,
а може, навіть більш, ніж 90 відсотків
05:27
have a diagnosableдіагностуються
mentalпсихічний healthздоров'я conditionумова of some kindдоброзичливий.
91
302200
3400
мають діагностований якийсь
вид психічного стану здоров'я.
05:31
As you all know very well,
92
306680
1256
Так як ви всі дуже добре знаєте,
05:32
our mentalпсихічний healthздоров'я careтурбота systemсистема
is not equippedобладнаний to help everyoneкожен,
93
307960
2960
наша система охорони психічного здоров'я
не має можливості допомогти кожному,
і не кожен з деструктивними думками
05:37
and not everyoneкожен with destructiveдеструктивні thoughtsдумки
94
312000
2496
05:39
fitsпідходить the criteriaкритерії
95
314520
1736
відповідає критеріям
05:41
for a specificконкретний diagnosisдіагностика.
96
316280
2160
конкретного діагнозу.
Більшість тих, хто має постійні почуття
05:44
ManyБагато who have ongoingтриває feelingsпочуття
97
319200
2016
чи страху, чи злості, чи безнадії
05:46
of fearстрах or angerгнів or hopelessnessбезнадійність
98
321240
3736
05:50
are never assessedнараховані or treatedлікувався.
99
325000
1880
ніколи не оцінювались чи лікувались.
Занадто часто вони привертають нашу увагу
тільки тоді, коли досягають кризи в поведінці.
05:52
Too oftenчасто, they get our attentionувага
only if they reachдосягти a behavioralповедінкові crisisкриза.
100
327640
4640
05:58
If estimatesпідрахунки are correctправильно
101
333400
2056
Якщо дослідження є правильними,
то приблизно від одного до двох відсотків
всіх самогубств
06:00
that about one
to two percentвідсоток of all suicidesсамогубств
102
335480
2936
06:03
involvesвключає the murderвбивство of anotherінший personлюдина,
103
338440
2080
передбачає вбивство іншої людини,
коли рівень самогубства росте,
так як вони ростуть для деяких груп населення,

06:07
when suicideсамогубство ratesставки riseпідніматися,
as they are risingпіднімається for some populationsпопуляції,
104
342080
3920
вбивства-самогубства теж будуть рости.
06:11
the murder-suicideВбивство Самогубство ratesставки
will riseпідніматися as well.
105
346720
2680
Я хотіла зрозуміти, що відбувалося в голові
у Ділана до його смерті,
06:15
I wanted to understandзрозуміти what was going on
in Dylan'sДілана mindрозум priorпопередньо to his deathсмерть,
106
350520
5496
отже я шукала відповіді в інших, які
пережили втрату після самогубства.
06:21
so I lookedподивився for answersвідповіді
from other survivorsвижили of suicideсамогубство lossвтрата.
107
356040
3720
06:26
I did researchдослідження and volunteeredдобровільно
to help with fund-raisingзбір коштів eventsподії,
108
361640
4536
Я провела дослідження і зголосилася
допомогти заходам щодо збору коштів,
і всякий раз, коли я могла,
06:31
and wheneverколи завгодно I could,
109
366200
1776
06:33
I talkedговорив with those who had
survivedвижив theirїх ownвласний suicidalсуїцидальні crisisкриза
110
368000
4496
я розмовляла з тими, хто пережив власну
суїцидальну кризу
06:37
or attemptспроба.
111
372520
1200
або її спробу.
Одну з найбільш корисних розмов я мала
06:39
One of the mostнайбільше helpfulкорисний
conversationsрозмови I had
112
374840
2216
06:42
was with a coworkerколега
113
377080
1456
з колегою,
яка підслухала мою розмову з кимось ще
06:43
who overheardпідслухати me talkingговорити to someoneхтось elseінакше
114
378560
1905
06:45
in my officeофіс cubicleкабіна.
115
380489
1200
в офісі.
Вона почула, як я казала,
що Ділан не міг любити мене,
06:47
She heardпочув me say
that DylanДілан could not have lovedлюбив me
116
382760
3416
якщо він міг зробити таку жахливу річ.
06:51
if he could do something
as horribleжахливо as he did.
117
386200
2760
06:55
LaterПізніше, when she foundзнайдено me aloneпоодинці,
118
390000
1800
Пізніше, коли вона знайшла мене саму,
вибачилась за те,
що підслухала розмову,
06:57
she apologizedвибачення for overhearingпідслухавши
that conversationрозмова,
119
392760
2456
07:00
but told me that I was wrongнеправильно.
120
395240
1560
але сказала мені, що я помиляюсь.
Вона сказала, що коли вона була
молодою самотньою мамою
07:02
She said that when she was
a youngмолодий, singleсингл motherмама
121
397880
2616
07:05
with threeтри smallмаленький childrenдіти,
122
400520
1440
з трьома маленькими дітьми,
07:07
she becameстає severelyсильно depressedпригнічений
and was hospitalizedгоспіталізовані to keep her safeбезпечний.
123
402600
4640
вона впала в глибоку депресію і була
госпіталізованою задля безпеки.
07:13
At the time, she was certainпевний
124
408000
2296
Тоді вона була впевнена,
що її дітям буде краще, якщо вона помре,
07:15
that her childrenдіти
would be better off if she diedпомер,
125
410320
3256
отже вона склала план, як покінчити з життям.
07:18
so she had madeзроблений a planплан to endкінець her life.
126
413600
2240
Вона запевнила мене, що мамина любов була
найсильнішим зв'язком на Землі,
07:21
She assuredзапевнив me that a mother'sмати love
was the strongestнайсильніший bondоблігація on EarthЗемлі,
127
416880
4056
07:25
and that she lovedлюбив her childrenдіти
more than anything in the worldсвіт,
128
420960
3040
і що вона любила своїх дітей
більше за все на світі,
07:29
but because of her illnessхвороба,
129
424640
2216
але через хворобу,
07:31
she was sure that they
would be better off withoutбез her.
130
426880
2840
вона була була переконана, що їм
буде краще без неї.
Завдяки сказаному нею та іншими людьми
я зрозуміла,
07:36
What she said and what
I've learnedнавчився from othersінші
131
431680
2376
07:39
is that we do not make
the so-calledтак званий decisionрішення or choiceвибір
132
434080
4736
що ми не робимо так зване рішення чи вибір
07:43
to dieвмирати by suicideсамогубство
133
438840
1576
вчинити самогубство,
07:45
in the sameтой же way
that we chooseвибирай what carмашина to driveїхати
134
440440
2856
так само, як ми вибираємо машину,
07:48
or where to go on a SaturdayСубота night.
135
443320
2120
чи куди піти в суботу вночі.
Коли хтось перебуває у вкрай
суїцидальному стані,
07:51
When someoneхтось is
in an extremelyнадзвичайно suicidalсуїцидальні stateдержава,
136
446360
3096
07:54
they are in a stageетап fourчотири
medicalмедичний healthздоров'я emergencyнадзвичайна ситуація.
137
449480
4520
вони знаходяться в четвертій стадії
медичної надзвичайної ситуації.
07:59
TheirЇх thinkingмислення is impairedпорушено and they'veвони вже
lostзагублений accessдоступ to toolsінструменти of self-governanceсамоврядування.
138
454680
4480
Їхнє мислення є порушеним і вони втратили доступ
до інструментів самоконтролю.
08:05
Even thoughхоча they can
make a planплан and actдіяти with logicлогіка,
139
460320
3176
Навіть, якщо вони можуть скласти план
і діяти логічно,
08:08
theirїх senseсенс of truthправда
is distortedспотворені by a filterфільтр of painболі
140
463520
3936
їхнє почуття правди спотворене
фільтром болі,
08:12
throughчерез whichкотрий they
interpretінтерпретувати theirїх realityреальність.
141
467480
2600
через який вони пропускають свою реальність.
08:15
Some people can be very good
at hidingприховування this stateдержава,
142
470880
3656
Деякі люди можуть дуже добре
приховувати цей стан,
08:19
and they oftenчасто have
good reasonsпричин for doing that.
143
474560
2360
і вони часто мають
хороші причини робити так.
08:23
ManyБагато of us have
suicidalсуїцидальні thoughtsдумки at some pointточка,
144
478840
3176
Більшість з нас мають суїцидальні думки
у якийсь момент,
08:27
but persistentстійкі,
ongoingтриває thoughtsдумки of suicideсамогубство
145
482040
3496
але стійкі, постійні думки про самогубство
і винаходи способів смерті
08:30
and devisingРозробляючи a meansзасоби to dieвмирати
146
485560
2216
є симптомами патології,
08:32
are symptomsсимптоми of pathologyпатологія,
147
487800
2336
08:35
and like manyбагато хто illnessesхвороби,
148
490160
1896
і як багато хвороб,
08:37
the conditionумова has to be
recognizedвизнаний and treatedлікувався
149
492080
2760
стан повинен бути визнаний і лікуватися,
поки життя не втрачено.
08:40
before a life is lostзагублений.
150
495520
1520
Але смерть мого сина
не була виключно суїцидом.
08:43
But my son'sсина deathсмерть
was not purelyсуто a suicideсамогубство.
151
498600
2840
08:47
It involvedучасть massмаса murderвбивство.
152
502200
1760
Це включало масові вбивства.
08:50
I wanted to know how his
suicidalсуїцидальні thinkingмислення becameстає homicidalсмертоносний.
153
505080
5880
Я хотіла знати, як його суїцидальні думки
стали вбивчими.
08:56
But researchдослідження is sparseрозріджені
and there are no simpleпростий answersвідповіді.
154
511920
3160
Але дослідження нещільне і
немає простих відповідей.
09:01
Yes, he probablyймовірно had ongoingтриває depressionдепресія.
155
516240
2919
Так, він, імовірно, мав постійну депресію.
Він був особистістю самостійною
і перфекціоністом,
09:05
He had a personalityособистість
that was perfectionisticperfectionistic and self-reliantсамостійності,
156
520679
5561
09:12
and that madeзроблений him lessменше likelyшвидше за все
to seekшукати help from othersінші.
157
527120
3760
і це не дало йому змогу попросити
про допомогу в інших.
Він пережив події в школі,
09:16
He had experiencedдосвідчений
triggeringЗапуск eventsподії at the schoolшкола
158
531880
3456
що залишили йому почуття приниження,
ганьби і злості.
09:20
that left him feelingпочуття
debaseddebased and humiliatedпринижена and madбожевільний.
159
535360
5400
09:27
And he had a complicatedускладнений friendshipДружба
160
542160
3256
І в нього була складна дружба
09:30
with a boyхлопчик who sharedподілився his feelingsпочуття
of rageгнів and alienationвідчуження,
161
545440
4336
з хлопцем, який поділився своїми почуттями
гніву і відчуження,
09:34
and who was seriouslyсерйозно disturbedпорушується,
162
549800
3096
і який був серйозно занепокоєний
09:37
controllingконтроль and homicidalсмертоносний.
163
552920
1880
контролюванням і вбивствами.
І на вершині цього періоду в його житті
09:41
And on topвершина of this periodперіод in his life
164
556280
2856
09:44
of extremeкрайній vulnerabilityвразливість and fragilityкрихкість,
165
559160
3160
крайньої вразливості і крихкості,
Ділан знайшов доступ до зброї,
09:48
DylanДілан foundзнайдено accessдоступ to gunsгармати
166
563280
2376
09:50
even thoughхоча we'dми б never
ownedналежить any in our home.
167
565680
2160
хоча ми ніколи не тримали жодної в домі.
Купити зброю було надзвичайно легко
для 17-річного хлопця,
09:53
It was appallinglyстрашенно easyлегко
for a 17-year-old-років boyхлопчик to buyкупити gunsгармати,
168
568800
5216
як легально, так і нелегально,
без мого дозволу чи знання.
09:59
bothобидва legallyюридично and illegallyнезаконно,
withoutбез my permissionдозвіл or knowledgeзнання.
169
574040
4640
І чомусь, через 17 років
і багатьох перестрілок в школах
10:04
And somehowяк-то, 17 yearsроків
and manyбагато хто schoolшкола shootingsзйомок laterпізніше,
170
579880
4520
це досі жахливо легко.
10:10
it's still appallinglyстрашенно easyлегко.
171
585080
1800
Те, що Ділан зробив того дня,
розбило моє серце,
10:14
What DylanДілан did that day brokeзламався my heartсерце,
172
589160
2720
і як часто вчиняє травма,
10:18
and as traumaтравма so oftenчасто does,
173
593240
1856
10:20
it tookвзяв a tollплата on my bodyтіло and on my mindрозум.
174
595120
2960
це позначилось на моєму тілі і розумі.
Два роки після стрільби у мене рак
молочної залози,
10:24
Two yearsроків after the shootingsзйомок,
I got breastгруди cancerрак,
175
599360
2440
і два роки після того у мене почалися
проблеми з психічним здоров'ям.
10:28
and two yearsроків after that,
I beganпочався to have mentalпсихічний healthздоров'я problemsпроблеми.
176
603200
3360
На верхівці постійне вічне горе,
10:33
On topвершина of the constantпостійна, perpetualвічний griefгоре
177
608480
3416
я була налякана, що я могла зустрітися з
членом сім'ї,
10:36
I was terrifiedстрашно that I would runбіжи
into a familyсім'я memberчлен
178
611920
3576
10:40
of someoneхтось DylanДілан had killedубитий,
179
615520
2056
якого вбив Ділан,
10:42
or be accostedзвернулася by the pressнатисніть
180
617600
2376
чи бути оточеною журналістами,
чи злими мешканцями.
10:45
or by an angryсердитий citizenгромадянин.
181
620000
1480
Я боялася вмикати новини,
10:47
I was afraidбоїться to turnповорот on the newsновини,
182
622920
2576
10:50
afraidбоїться to hearпочуй myselfя сам beingбуття calledназивається
a terribleстрашний parentбатько or a disgustingогидно personлюдина.
183
625520
4960
боялася почути, як мене називають
жахливою мамою чи огидною людиною.
10:58
I startedпочався havingмаючи panicпаніка attacksатаки.
184
633320
2040
У мене почались панічні атаки.
Перший приступ почався
4 роки після стрілянини,
11:02
The first boutбій startedпочався
fourчотири yearsроків after the shootingsзйомок,
185
637240
4176
коли я готувалася для свідчень,
11:06
when I was gettingотримувати readyготовий
for the depositionsосадження
186
641440
2536
11:09
and would have to meetзустрітися
the victims'жертви familiesсім'ї faceобличчя to faceобличчя.
187
644000
2800
і я мусила зустрітися
з сім'ями жертв особисто.
11:12
The secondдругий roundкруглий startedпочався
sixшість yearsроків after the shootingsзйомок,
188
647600
3376
Другий відбувся 6 років після стрілянини,
коли я готувалася публічно виступити
про вбивць-самогубць,
11:16
when I was preparingпідготовка
to speakговорити publiclyпублічно about murder-suicideВбивство Самогубство
189
651000
3456
11:19
for the first time at a conferenceконференція.
190
654480
2000
вперше на конференції.
Обидва епізоди тривали декілька тижнів.
11:22
BothОбидва episodesепізоди lastedтривав severalкілька weeksтижні.
191
657520
2400
11:27
The attacksатаки happenedсталося everywhereскрізь:
192
662160
2136
Напади траплялися скрізь:
в магазині, в моєму офісі,
11:29
in the hardwareапаратне забезпечення storeмагазин, in my officeофіс,
193
664320
3296
чи навіть під час читання книги в ліжку.
11:32
or even while readingчитання a bookкнига in bedліжко.
194
667640
2040
Мій розум раптово замкнувся в постійне
коло терору,
11:35
My mindрозум would suddenlyраптом lockзамок
into this spinningспінінг cycleцикл of terrorтерор
195
670600
5056
11:40
and no matterматерія how I hardважко I triedспробував
196
675680
2096
і неважливо, як сильно я старалась
11:42
to calmспокійний myselfя сам down
or reasonпричина my way out of it,
197
677800
4056
заспокоїти себе чи мотивувати
свій вихід з нього,
11:46
I couldn'tне міг do it.
198
681880
1280
я не могла це зробити.
Я відчувала, ніби мій мозок
намагається мене вбити,
11:49
It feltвідчував as if my brainмозок
was tryingнамагаюся to killвбити me,
199
684440
2560
і тоді я була налякана, що боятимусь
11:52
and then, beingбуття afraidбоїться of beingбуття afraidбоїться
200
687920
2576
11:55
consumedспоживаний all of my thoughtsдумки.
201
690520
1800
знищити мої думки.
Це те, що я знала не з чуток,
11:58
That's when I learnedнавчився firsthandз перших рук
202
693200
1896
12:00
what it feelsвідчуваєш like
to have a malfunctioningнесправність mindрозум,
203
695120
2440
як це, мати несправний розум,
і ось тоді я дійсно стала
захисником здоров'я мозку людини.
12:03
and that's when I trulyсправді
becameстає a brainмозок healthздоров'я advocateадвокат.
204
698640
3480
З терапіями, лікуванням і доглядом за собою,
12:08
With therapyтерапія and medicationліки and self-careсамодопомоги,
205
703760
2976
життя кінець кінцем повернулося
12:11
life eventuallyврешті-решт returnedповернувся
206
706760
1816
12:13
to whateverщо б не було could be thought of
as normalнормальний underпід the circumstancesобставини.
207
708600
3480
до всього, що може вважатися нормальним
за певних обставин.
12:18
When I lookedподивився back
on all that had happenedсталося,
208
713240
2056
Коли я оглянулася назад
на все, що сталося,
12:20
I could see that my son'sсина
spiralспіраль into dysfunctionдисфункція
209
715320
3560
я могла б бачити
гострі розлади в мого сина,
12:24
probablyймовірно occurredсталося
over a periodперіод of about two yearsроків,
210
719680
3496
які приблизно охоплювали період двох років,
12:28
plentyбагато of time to get him help,
211
723200
2160
досить часу, щоб допомогти йому,
12:31
if only someoneхтось had knownвідомий
that he neededнеобхідний help
212
726280
3016
якби лише хтось знав,
що йому потрібна допомога,
і знав, що робити.
12:34
and knownвідомий what to do.
213
729320
1320
12:40
EveryКожен time someoneхтось asksзапитує me,
214
735680
2576
Кожного разу хтось запитує мене:
"Як ви могли не знати?",
12:43
"How could you not have knownвідомий?",
215
738280
2456
це ніби удар нижче пояса.
12:45
it feelsвідчуваєш like a punchPunch in the gutкишка.
216
740760
2000
Це несе обвинувачення і удар
у моє почуття провини,
12:48
It carriesносить accusationзвинувачення
and tapsкрани into my feelingsпочуття of guiltпровини
217
743840
4536
12:53
that no matterматерія how much therapyтерапія I've had
218
748400
2496
неважливо, скільки терапій я мала,
я ніколи повністю це не усуну.
12:55
I will never fullyповністю eradicateвикорінити.
219
750920
1920
Але є щось, що я зрозуміла:
12:58
But here'sось тут something I've learnedнавчився:
220
753880
1620
якщо любові буде досить,
13:01
if love were enoughдостатньо
221
756720
1856
щоб зупинити самогубцю
13:03
to stop someoneхтось who is suicidalсуїцидальні
222
758600
2136
13:05
from hurtingболяче themselvesсамі,
223
760760
1440
від нанесення ран,
самогубство навряд
чи коли-небудь трапиться.
13:08
suicidesсамогубств would hardlyнавряд чи ever happenстатися.
224
763000
2200
Але любові не досить,
13:11
But love is not enoughдостатньо,
225
766320
1800
а суїцид є розповсюдженим.
13:14
and suicideсамогубство is prevalentпоширений.
226
769240
1760
13:16
It's the secondдругий leadingпровідний causeпричина of deathсмерть
227
771680
2816
Це друга за значимістю причина смерті
для людей від 10 до 34 років,
13:19
for people ageвік 10 to 34,
228
774520
2200
13:22
and 15 percentвідсоток of AmericanАмериканський youthмолодь
229
777640
2656
і 15 відсотків американської молоді
13:25
reportзвіт havingмаючи madeзроблений a suicideсамогубство planплан
230
780320
2736
повідомили, що мають план самогубства
13:28
in the last yearрік.
231
783080
1200
лише за минулий рік.
Я зрозуміла, що неважливо, як сильно
ми хочемо вірити, що ми можемо,
13:31
I've learnedнавчився that no matterматерія
how much we want to believe we can,
232
786160
4120
13:36
we cannotне можу know or controlКОНТРОЛЬ
233
791000
2816
ми не можемо знати чи контролювати
13:38
everything our lovedлюбив onesті, хто think and feel,
234
793840
1960
все, про що думають і відчувають
наші любі,
і вперта віра в те, що ми так чи інакше різні,
13:41
and the stubbornВперте beliefвіра
that we are somehowяк-то differentінший,
235
796760
3120
13:45
that someoneхтось we love
would never think of hurtingболяче themselvesсамі
236
800560
3416
що хтось, кого ми любимо, ніколи не думав
поранити себе
13:49
or someoneхтось elseінакше,
237
804000
1200
чи когось іншого,
13:51
can causeпричина us to missміс
238
806080
2016
може змусити нас упустити,
13:53
what's hiddenприхований in plainрівнина sightвидовище.
239
808120
1800
що приховано у простому вигляді.
13:56
And if worstнайгірший caseсправа scenariosсценарії
do come to passпройти,
240
811840
3440
І якщо найгірший сценарій вже відбувся,
14:01
we'llдобре have to learnвчитися
to forgiveпробачай ourselvesми самі for not knowingзнаючи
241
816520
3896
ми повинні навчитися пробачати собі
за незнання
14:05
or for not askingзапитую the right questionsпитання
242
820440
2696
чи не задавання прямих питань,
14:08
or not findingзнахідка the right treatmentлікування.
243
823160
2720
чи не знаходження правильного лікування.
14:12
We should always assumeприпустити
244
827240
1256
Ми повинні завжди припускати,
14:13
that someoneхтось we love mayможе be sufferingстраждання,
245
828520
2640
що той, кого ми любимо, може страждати,
14:16
regardlessнезалежно of what they say
246
831880
2616
незалежно від того, що він говорить
14:19
or how they actдіяти.
247
834520
1240
чи робить.
Ми повинні прислухатися всім своїм єством,
14:21
We should listen with our wholeцілий beingбуття,
248
836720
2120
14:24
withoutбез judgmentsсудження,
249
839800
1200
без осудження,
14:26
and withoutбез offeringпропозиція solutionsрішення.
250
841680
2120
і не пропонуючи рішень.
Я знаю, що я буду жити з цією трагедією,
14:32
I know that I will liveжити with this tragedyтрагедія,
251
847360
3216
14:35
with these multipleбагаторазовий tragediesтрагедії,
252
850600
1936
з цими декількома трагедіями,
до кінця свого життя.
14:37
for the restвідпочинок of my life.
253
852560
1560
14:40
I know that in the mindsрозум of manyбагато хто,
254
855320
2000
Я знаю, що багато хто зараз думає, ніби
те, що я втратила, не можна порівняти
з втратами інших сімей.
14:46
what I lostзагублений can't compareпорівняти
to what the other familiesсім'ї lostзагублений.
255
861080
3760
14:51
I know my struggleборотьба
doesn't make theirsїх any easierлегше.
256
866240
2600
Я знаю, що моя боротьба
не робить це легшим для них.
14:56
I know there are even some who think
I don't have the right to any painболі,
257
871000
5376
Я знаю, тут є ті, хто думають,
що у мене немає права на будь-який біль,
15:01
but only to a life of permanentпостійний penanceпокаяння.
258
876400
2840
а тільки жити в постійному покаянні.
15:06
In the endкінець what I know comesприходить down to this:
259
881800
2680
Зрештою, все що я знаю,
зводиться до наступного:
15:10
the tragicтрагічний factфакт is that even
the mostнайбільше vigilantпильними and responsibleвідповідальний of us
260
885320
6176
трагедія полягає в тому, що навіть
найпильніші і найвідповідальніші з нас
15:16
mayможе not be ableздатний to help,
261
891520
1920
не мають змоги допомогти,
15:19
but for love'sлюбов sakeкористь,
262
894840
2176
але заради любові
ми повинні ніколи не переставати боротися,
15:22
we mustповинен never stop tryingнамагаюся
263
897040
2176
15:24
to know the unknowableнепізнаванне.
264
899240
1480
щоб пізнавати непізнане.
Дякую.
15:26
Thank you.
265
901560
1216
15:27
(ApplauseОплески)
266
902800
2160
(Оплески)
Translated by Svitlana Dulyuk
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com