ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Sue Klebold: My son was a Columbine shooter. This is my story

Sue Klebold: Min son var en av Columbineskyttarna. Här är min historia

Filmed:
10,022,839 views

Sue Klebold är mamma till Dylan Klebold, en av de två ansvariga skyttarna vid massakern vid Columbine High School, där 12 elever och en lärare mördades. Hon har tillbringat åratal med att skärskåda varenda detalj i sin familj, för att försöka förstå vad hon hade kunnat göra för att förhindra sin sons våld. I detta svåra och skakande föredrag pratar Klebold om sambandet mellan psykisk hälsa och våld, och uppmanar föräldrar och yrkesmänniskor att fortsätta undersöka kopplingen mellan självmordstankar och mordtankar.
- Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:26
The last time I heardhört my son'ssons voiceröst
0
1080
2496
Den sista gången jag hörde min sons röst
00:28
was when he walkedpromenerade out the frontfrämre doordörr
1
3600
2336
var när han gick ut genom ytterdörren,
00:30
on his way to schoolskola.
2
5960
1280
på väg till skolan.
00:33
He calledkallad out one wordord in the darknessmörker:
3
8480
2200
Han ropade ut ett ord i mörkret:
00:36
"ByeHej då."
4
11320
1200
"Hejdå."
00:38
It was AprilApril 20, 1999.
5
13000
3000
Det var den 20 april 1999.
00:41
LaterSenare that morningmorgon-,
at ColumbineColumbine HighHög SchoolSkolan,
6
16880
3056
Senare den morgonen,
på Columbine High School,
00:44
my sonson DylanDylan and his friendvän EricEric
7
19960
2936
begick min son Dylan och hans vän Eric
00:47
killeddödade 12 studentsstudenter and a teacherlärare
8
22920
2320
mord på 12 elever och en lärare,
00:51
and woundedsårad more than 20 othersandra
before takingtar theirderas ownegen livesliv.
9
26280
3680
och skadade fler än 20 andra
innan de tog sina egna liv.
00:56
ThirteenTretton innocentoskyldig people were killeddödade,
10
31160
3056
Tretton oskyldiga människor dödades,
00:59
leavinglämnar theirderas lovedälskade onesettor
in a statestat of griefsorg and traumatrauma.
11
34240
3200
och efterlämnade nära och kära
i ett tillstånd av sorg och trauma.
01:03
OthersAndra sustainedoavbruten injuriesskador,
12
38320
1856
Andra blev skadade,
01:05
some resultingsom följer in disfigurementvanställdhet
and permanentpermanent disabilityfunktionshinder.
13
40200
4040
en del blev vanställda
eller permanent handikappade.
01:10
But the enormityenorma of the tragedytragedi
14
45840
1816
Men enormiteten av denna tragedi
01:12
can't be measuredmätt only by the numbersiffra
of deathsdödsfall and injuriesskador that tooktog placeplats.
15
47680
4120
kan inte mätas bara
i antalet döda och skadade.
01:17
There's no way to quantifykvantifiera
the psychologicalpsykologisk damageskada
16
52720
3416
Det går inte att kvantifiera
den psykologiska skadan
01:21
of those who were in the schoolskola,
17
56160
1936
hos de som var i skolan,
01:23
or who tooktog partdel
in rescuerädda or cleanuprensning effortsansträngningar.
18
58120
3360
eller deltog i räddnings-
eller städarbete.
Det finns inget sätt
01:27
There's no way to assessbedöma
the magnitudemagnitud of a tragedytragedi like ColumbineColumbine,
19
62280
3640
att bedöma omfattningen
av en tragedi som Columbine,
01:31
especiallyspeciellt when it can be a blueprintBlueprint
20
66680
2256
särskilt inte när den kan användas
som mall för andra skyttar
som begår egna vidrigheter.
01:33
for other shootersskyttar who go on
to commitbegå atrocitiesgrymheter of theirderas ownegen.
21
68960
3440
01:38
ColumbineColumbine was a tidaltidvattens- wavevåg,
22
73600
1840
Columbine var som en flodvåg,
01:41
and when the crashkrascha endedslutade,
23
76200
1256
och när den hade lagt sig,
01:42
it would take yearsår
for the communitygemenskap and for societysamhälle
24
77480
3936
tog det åratal för samhället
01:46
to comprehendförstå its impactinverkan.
25
81440
1720
att förstå dess påverkan.
01:49
It has takentagen me yearsår
to try to acceptacceptera my son'ssons legacyarv.
26
84720
4120
Det har tagit mig åratal
att försöka acceptera
det min son lämnade efter sig.
01:54
The cruelgrym behaviorbeteende
that defineddefinierad the endslutet of his life
27
89760
3136
Det grymma beteende
som definierade hans livsslut
01:57
showedvisade me that he was a completelyfullständigt
differentannorlunda personperson from the one I knewvisste.
28
92920
3560
visade mig att han var en helt annan
än den person jag kände.
02:02
AfterwardsDärefter people askedfrågade,
29
97600
2376
Efteråt frågade folk,
02:05
"How could you not know?
30
100000
1760
"Hur kunde du inte veta?
02:07
What kindsnäll of a mothermor were you?"
31
102560
1560
Vad var du för mamma?"
02:10
I still askfråga myselfjag själv those samesamma questionsfrågor.
32
105240
2640
Jag undrar fortfarande samma sak.
02:14
Before the shootingsSkottlossningarna,
I thought of myselfjag själv as a good mommamma.
33
109080
2880
Innan skjutningarna
såg jag mig själv som en bra mamma.
02:17
HelpingAtt hjälpa my childrenbarn becomebli caringomtänksam,
34
112760
2456
Att hjälpa mina barn att bli omtänksamma,
02:20
healthyfriska, responsibleansvarig adultsvuxna
35
115240
2336
hälsosamma, ansvarstagande vuxna
02:22
was the mostmest importantViktig roleroll of my life.
36
117600
3480
var mitt livs viktigaste jobb.
02:26
But the tragedytragedi convincedövertygad me
that I failedmisslyckades as a parentförälder,
37
121760
3320
Men tragedin övertygade mig
om att jag hade misslyckats som förälder,
02:30
and it's partiallydelvis this sensekänsla of failurefel
that bringsger me here todayi dag.
38
125840
3720
och det är delvis känslan av misslyckande
som gör att jag står här idag.
02:36
AsideÅt sidan from his fatherfar,
39
131240
1256
Förutom hans pappa,
02:37
I was the one personperson
who knewvisste and lovedälskade DylanDylan the mostmest.
40
132520
3560
var jag den som kände
och älskade Dylan allra mest.
02:41
If anyonenågon could have knownkänd
what was happeninghappening,
41
136800
2256
Om någon hade kunnat veta
vad som var på gång
02:44
it should have been me, right?
42
139080
1720
så borde det ha varit jag, eller hur?
02:47
But I didn't know.
43
142000
1200
Men jag visste inte.
02:50
TodayIdag, I'm here to sharedela med sig the experienceerfarenhet
44
145440
1896
Jag är här idag för att dela med mig
02:52
of what it's like to be the mothermor
of someonenågon who killsfiender and hurtsgör ont.
45
147360
3720
av hur det är att vara mamma
till någon som dödar och skadar.
02:57
For yearsår after the tragedytragedi,
I combedkammade throughgenom memoriesminnen,
46
152200
3856
I åratal efter tragedin
finkammade jag minnen
03:01
tryingpåfrestande to figurefigur out
exactlyexakt where I failedmisslyckades as a parentförälder.
47
156080
3600
för att försöka lista ut
exakt var mitt föräldraskap misslyckades.
03:05
But there are no simpleenkel answerssvar.
48
160280
2736
Men det finns inga enkla svar.
03:08
I can't give you any solutionslösningar.
49
163040
1920
Jag kan inte ge några lösningar.
03:10
All I can do
50
165520
1200
Allt jag kan göra
03:12
is sharedela med sig what I have learnedlärt mig.
51
167760
2360
är att tala om vad jag har lärt mig.
03:16
When I talk to people
who didn't know me before the shootingsSkottlossningarna,
52
171440
3616
När jag pratar med folk
som inte kände mig innan skjutningarna,
03:20
I have threetre challengesutmaningar to meetträffa.
53
175080
1800
möter jag tre utmaningar.
03:22
First, when I walk into a roomrum like this,
54
177640
3200
Först, när jag kommer in
i ett rum som detta,
03:26
I never know if someonenågon there
has experiencederfaren lossförlust
55
181480
3576
så vet jag aldrig om någon där
har upplevt förlust
03:30
because of what my sonson did.
56
185080
1720
på grund av det min son gjorde.
03:33
I feel a need to acknowledgeerkänna the sufferinglidande
causedorsakad by a membermedlem of my familyfamilj
57
188080
4136
Jag känner behov av
att uppmärksamma lidandet
som min familjemedlem orsakade,
eftersom han inte kan göra det själv.
03:37
who isn't here to do it for himselfhan själv.
58
192240
2200
03:40
So first, with all of my hearthjärta,
59
195080
2560
Så först av allt, av hela mitt hjärta,
03:43
I'm sorry if my sonson has causedorsakad you painsmärta.
60
198320
3240
beklagar jag om min son
har orsakat dig smärta.
03:48
The secondandra challengeutmaning I have
61
203640
1760
Den andra utmaningen jag har
03:51
is that I mustmåste askfråga for understandingförståelse
and even compassionmedlidande
62
206040
3720
är att jag måste be om förståelse
och även medkänsla
03:55
when I talk about
my son'ssons deathdöd as a suicidesjälvmord.
63
210560
3240
när jag pratar om min sons död
som ett självmord.
03:59
Two yearsår before he dieddog,
64
214480
2136
Två år innan han dog
04:01
he wroteskrev on a piecebit of paperpapper in a notebookanteckningsboken
65
216640
2216
skrev han i ett anteckningsblock
04:03
that he was cuttingskärande himselfhan själv.
66
218880
1560
att han skar sig själv.
04:06
He said that he was in agonyvånda
67
221200
1616
Han sa att han plågades
04:07
and wanted to get a gunpistol
so he could endslutet his life.
68
222840
2640
och ville skaffa en pistol
för att kunna avsluta sitt liv.
04:11
I didn't know about any of this
untilfram tills monthsmånader after his deathdöd.
69
226160
3760
Jag visste inget av detta
förrän flera månader efter hans död.
04:15
When I talk about his deathdöd as a suicidesjälvmord,
70
230720
3416
När jag pratar om hans död
som ett självmord,
04:19
I'm not tryingpåfrestande to downplaytona ned the viciousnesselakheter
he showedvisade at the endslutet of his life.
71
234160
4040
försöker jag inte bagatellisera grymheten
han visade i slutet av sitt liv.
04:23
I'm tryingpåfrestande to understandförstå
72
238840
1976
Jag försöker förstå
04:25
how his suicidalsjälvmordsbenägen thinkingtänkande
73
240840
2096
hur dessa självmordstankar
04:27
led to murdermörda.
74
242960
1440
ledde till mord.
04:30
After a lot of readingläsning
and talkingtalande with expertsexperter,
75
245080
3216
Efter att ha läst mycket
och pratat med experter,
04:33
I have come to believe
76
248320
1656
har jag börjat tro
04:35
that his involvementmedverkan in the shootingsSkottlossningarna
was rootedrotade not in his desireönskan to killdöda
77
250000
4720
att hans inblandning i skjutningarna
inte grundades i hans önskan att döda
04:40
but in his desireönskan to die.
78
255480
1680
utan i hans önskan att dö.
04:43
The thirdtredje challengeutmaning I have
when I talk about my son'ssons murder-suicidemord-självmord
79
258320
5296
Den tredje utmaningen jag har
när jag pratar om min sons mord-självmord,
04:48
is that I'm talkingtalande about mentalmental healthhälsa --
80
263640
2920
är att jag pratar om psykisk hälsa -
04:52
excuseursäkt me --
81
267680
1216
ursäkta mig -
04:53
is that I'm talkingtalande about mentalmental healthhälsa,
82
268920
2616
är att jag pratar om psykisk hälsa,
04:56
or brainhjärna healthhälsa, as I preferföredra to call it,
because it's more concretebetong-.
83
271560
4176
eller hjärnhälsa som jag föredrar
att kalla det, för det är mer konkret.
05:00
And in the samesamma breathandetag,
I'm talkingtalande about violencevåld.
84
275760
3736
Och i samma mening pratar jag om våld.
05:04
The last thing I want to do
is to contributebidra to the misunderstandingmissförstånd
85
279520
3576
Det sista jag vill är
att bidra till missuppfattningarna
05:08
that alreadyredan existsexisterar around mentalmental illnesssjukdom.
86
283120
3216
som redan finns kring psykisk sjukdom.
05:11
Only a very smallsmå percentprocent of those
who have a mentalmental illnesssjukdom
87
286360
4776
Bara väldigt få av de
som lider av psykisk sjukdom
05:16
are violentvåldsam towardmot other people,
88
291160
2240
är våldsamma mot andra,
05:19
but of those who die by suicidesjälvmord,
89
294800
3136
men bland de som dör
på grund av självmord
05:22
it's estimatedberäknad that about 75
to maybe more than 90 percentprocent
90
297960
4216
bedömer man att ungefär 75
till möjligen mer än 90 procent
05:27
have a diagnosablediagnostiserbara
mentalmental healthhälsa conditionskick of some kindsnäll.
91
302200
3400
har en psykisk åkomma av något slag.
05:31
As you all know very well,
92
306680
1256
Som ni mycket väl vet
05:32
our mentalmental healthhälsa carevård systemsystemet
is not equippedutrustade to help everyonealla,
93
307960
2960
är vår psykvård inte utrustad
för att hjälpa alla,
05:37
and not everyonealla with destructivedestruktiva thoughtstankar
94
312000
2496
och alla med destruktiva tankar
05:39
fitspassar the criteriakriterier
95
314520
1736
uppfyller inte kriterierna
05:41
for a specificspecifik diagnosisdiagnos.
96
316280
2160
för en specifik diagnos.
05:44
ManyMånga who have ongoingpågående feelingskänslor
97
319200
2016
Många med långvariga känslor
05:46
of fearrädsla or angerilska or hopelessnesshopplöshet
98
321240
3736
av rädsla, ilska eller hopplöshet,
05:50
are never assessedbedömt or treatedbehandlad.
99
325000
1880
utreds eller behandlas aldrig.
05:52
Too oftenofta, they get our attentionuppmärksamhet
only if they reach a behavioralbeteendemässiga crisiskris.
100
327640
4640
Allt för ofta får de bara uppmärksamhet
om de hamnar i en beteendekris.
05:58
If estimatesuppskattningar are correctRätta
101
333400
2056
Om bedömningarna stämmer,
06:00
that about one
to two percentprocent of all suicidessjälvmorden
102
335480
2936
att en till två procent av alla självmord
06:03
involvesinvolverar the murdermörda of anotherannan personperson,
103
338440
2080
inbegriper mord på någon annan,
06:07
when suicidesjälvmord ratespriser risestiga,
as they are risingstigande for some populationspopulationer,
104
342080
3920
innebär det att när självmordsfrekvensen
ökar i vissa befolkningar,
06:11
the murder-suicidemord-självmord ratespriser
will risestiga as well.
105
346720
2680
så ökar även mord-självmordsfrekvensen.
06:15
I wanted to understandförstå what was going on
in Dylan'sDylans mindsinne priortidigare to his deathdöd,
106
350520
5496
Jag ville förstå vad som pågick
inuti Dylan innan hans död,
06:21
so I lookedtittade for answerssvar
from other survivorsöverlevande of suicidesjälvmord lossförlust.
107
356040
3720
så jag sökte svar hos andra
som förlorat någon till självmord.
06:26
I did researchforskning and volunteeredfrivilligt
to help with fund-raisingpengainsamling eventsevenemang,
108
361640
4536
Jag gjorde undersökningar
och hjälpte till vid insamlingar,
06:31
and whenevernärhelst I could,
109
366200
1776
och så ofta jag kunde,
06:33
I talkedtalade with those who had
survivedöverlevde theirderas ownegen suicidalsjälvmordsbenägen crisiskris
110
368000
4496
pratade jag med de som överlevt
egna självmordstankar
06:37
or attemptförsök.
111
372520
1200
eller självmordsförsök.
06:39
One of the mostmest helpfulhjälpsam
conversationskonversationer I had
112
374840
2216
Ett av de nyttigaste samtalen jag hade
06:42
was with a coworkermedarbetare
113
377080
1456
var med en kollega
06:43
who overheardUppsnappat me talkingtalande to someonenågon elseannan
114
378560
1905
som råkade höra mig prata
med någon annan
06:45
in my officekontor cubicleskåp.
115
380489
1200
i mitt kontorsrum.
06:47
She heardhört me say
that DylanDylan could not have lovedälskade me
116
382760
3416
Hon hörde mig säga
att Dylan inte kunde ha älskat mig
06:51
if he could do something
as horriblefruktansvärd as he did.
117
386200
2760
om han kunde göra
något så hemskt som han gjorde.
06:55
LaterSenare, when she foundhittades me aloneensam,
118
390000
1800
Senare, när jag var själv,
06:57
she apologizedbad om ursäkt for overhearingoverhearing
that conversationkonversation,
119
392760
2456
bad hon om ursäkt
för att hon råkat höra samtalet,
07:00
but told me that I was wrongfel.
120
395240
1560
men sa till mig att jag hade fel.
07:02
She said that when she was
a youngung, singleenda mothermor
121
397880
2616
Hon sa att när hon var en ung,
ensamstående mamma
07:05
with threetre smallsmå childrenbarn,
122
400520
1440
med tre små barn,
07:07
she becameblev severelyallvarligt depresseddeprimerad
and was hospitalizedpå sjukhus to keep her safesäker.
123
402600
4640
blev hon djupt deprimerad
och inlagd för sin egen säkerhet.
07:13
At the time, she was certainvissa
124
408000
2296
När det hände var hon övertygad
07:15
that her childrenbarn
would be better off if she dieddog,
125
410320
3256
om att hennes barn
skulle ha det bättre om hon dog,
07:18
so she had madegjord a planplanen to endslutet her life.
126
413600
2240
så hon hade gjort en självmordsplan.
07:21
She assuredförsäkrade me that a mother'smors love
was the strongeststarkaste bondobligation on EarthJorden,
127
416880
4056
Hon försäkrade mig om att en mors kärlek
är det starkaste band som finns,
07:25
and that she lovedälskade her childrenbarn
more than anything in the worldvärld,
128
420960
3040
och att hon älskade sina barn
över allt annat i världen,
07:29
but because of her illnesssjukdom,
129
424640
2216
men på grund av sin sjukdom
var hon säker på
07:31
she was sure that they
would be better off withoututan her.
130
426880
2840
att de skulle ha det bättre utan henne.
07:36
What she said and what
I've learnedlärt mig from othersandra
131
431680
2376
Det hon sa, och det jag lärt mig
från andra,
07:39
is that we do not make
the so-calledså kallade decisionbeslut or choiceval
132
434080
4736
är att vi inte gör det så kallade valet
07:43
to die by suicidesjälvmord
133
438840
1576
att begå självmord
07:45
in the samesamma way
that we choosevälja what carbil to drivekör
134
440440
2856
på samma sätt som vi väljer
vilken bil vi ska köra
07:48
or where to go on a SaturdayLördag night.
135
443320
2120
eller var vi ska gå ut på en lördagkväll.
07:51
When someonenågon is
in an extremelyytterst suicidalsjälvmordsbenägen statestat,
136
446360
3096
När någon är extremt självmordsbenägen,
07:54
they are in a stageskede fourfyra
medicalmedicinsk healthhälsa emergencynödsituation.
137
449480
4520
är de i ett medicinskt akutläge.
07:59
TheirDeras thinkingtänkande is impairedförsämrad and they'vede har
lostförlorat accesstillgång to toolsverktyg of self-governancesjälvstyre.
138
454680
4480
Deras tankeförmåga är försämrad
och de har inte förmåga till självstyre.
08:05
Even thoughdock they can
make a planplanen and actspela teater with logiclogik,
139
460320
3176
Trots att de kan göra en plan
och agera logiskt,
08:08
theirderas sensekänsla of truthsanning
is distortedförvrängd by a filterfiltrera of painsmärta
140
463520
3936
är deras verklighetsuppfattning
förvriden av ett smärtfilter
08:12
throughgenom whichsom they
interprettolka theirderas realityverklighet.
141
467480
2600
genom vilket de tolkar verkligheten.
08:15
Some people can be very good
at hidinggömmer sig this statestat,
142
470880
3656
En del människor är väldigt bra
på att dölja detta tillstånd,
08:19
and they oftenofta have
good reasonsskäl for doing that.
143
474560
2360
och de har ofta god anledning till detta.
08:23
ManyMånga of us have
suicidalsjälvmordsbenägen thoughtstankar at some pointpunkt,
144
478840
3176
Många av oss har någon gång
självmordstankar,
08:27
but persistentihållande,
ongoingpågående thoughtstankar of suicidesjälvmord
145
482040
3496
men ihållande, långvariga självmordstankar
08:30
and devisingutforma a meansbetyder to die
146
485560
2216
och konkreta dödsplaner
08:32
are symptomssymptom of pathologypatologi,
147
487800
2336
är sjukliga symptom,
08:35
and like manymånga illnessessjukdomar,
148
490160
1896
och precis som med andra sjukdomar,
08:37
the conditionskick has to be
recognizederkänd and treatedbehandlad
149
492080
2760
måste tillståndet upptäckas och behandlas
08:40
before a life is lostförlorat.
150
495520
1520
innan ett liv förloras.
08:43
But my son'ssons deathdöd
was not purelyrent a suicidesjälvmord.
151
498600
2840
Men min sons död
var inte bara ett självmord.
08:47
It involvedinvolverade massmassa murdermörda.
152
502200
1760
Det var också ett massmord.
08:50
I wanted to know how his
suicidalsjälvmordsbenägen thinkingtänkande becameblev homicidalmordisk.
153
505080
5880
Jag ville veta hur hans självmordstankar
blev mordtankar.
08:56
But researchforskning is sparsegles
and there are no simpleenkel answerssvar.
154
511920
3160
Men det är ont om forskning
och det finns inga enkla svar.
09:01
Yes, he probablyförmodligen had ongoingpågående depressiondepression.
155
516240
2919
Ja, han hade förmodligen en depression.
09:05
He had a personalitypersonlighet
that was perfectionisticperfektionistiska and self-reliantsjälvständiga,
156
520679
5561
Han hade en perfektionistisk
och självständig personlighet,
09:12
and that madegjord him lessmindre likelytroligt
to seeksöka help from othersandra.
157
527120
3760
vilket gjorde honom mindre benägen
att söka hjälp hos andra.
09:16
He had experiencederfaren
triggeringutlöser eventsevenemang at the schoolskola
158
531880
3456
Han hade upplevt saker i skolan
09:20
that left him feelingkänsla
debasedförnedrade and humiliatedförödmjukad and madgalen.
159
535360
5400
som fått honom att känna sig sänkt,
förödmjukad och arg.
09:27
And he had a complicatedkomplicerad friendshipvänskap
160
542160
3256
Och han hade en komplicerad vänskap
09:30
with a boypojke who shareddelad his feelingskänslor
of ragerasa and alienationalienation,
161
545440
4336
med en pojke som delade hans känslor
av ilska och utanförskap,
09:34
and who was seriouslyallvarligt disturbedstörd,
162
549800
3096
och som var djupt störd,
09:37
controllingkontrollerande and homicidalmordisk.
163
552920
1880
kontrollerande och mordisk.
09:41
And on toptopp of this periodperiod in his life
164
556280
2856
Och ovanpå denna period i hans liv,
09:44
of extremeextrem vulnerabilitysårbarhet and fragilitybräcklighet,
165
559160
3160
med extrem sårbarhet och skörhet,
09:48
DylanDylan foundhittades accesstillgång to gunsguns
166
563280
2376
fick Dylan tillgång till skjutvapen,
09:50
even thoughdock we'dvI hADE never
ownedägd any in our home.
167
565680
2160
trots att vi aldrig hade några i vårt hem.
09:53
It was appallinglyohyggligt easylätt
for a 17-year-old-år gammal boypojke to buyköpa gunsguns,
168
568800
5216
Det var skrämmande enkelt
för en 17-åring att köpa skjutvapen,
09:59
bothbåde legallylagligt and illegallyolagligt,
withoututan my permissionlov or knowledgekunskap.
169
574040
4640
både lagligt och olagligt,
utan mitt tillstånd eller min vetskap.
10:04
And somehowpå något sätt, 17 yearsår
and manymånga schoolskola shootingsSkottlossningarna latersenare,
170
579880
4520
Och på något vis,
17 år och många skolskjutningar senare,
10:10
it's still appallinglyohyggligt easylätt.
171
585080
1800
är det fortfarande skrämmande enkelt.
10:14
What DylanDylan did that day brokepank my hearthjärta,
172
589160
2720
Det Dylan gjorde den dagen
krossade mitt hjärta,
10:18
and as traumatrauma so oftenofta does,
173
593240
1856
och som så ofta med trauman,
10:20
it tooktog a tollvägtull on my bodykropp and on my mindsinne.
174
595120
2960
slet det hårt på min kropp och själ.
10:24
Two yearsår after the shootingsSkottlossningarna,
I got breastbröst cancercancer,
175
599360
2440
Två år efter skjutningarna
fick jag bröstcancer,
10:28
and two yearsår after that,
I beganbörjade to have mentalmental healthhälsa problemsproblem.
176
603200
3360
och ytterligare två år senare
fick jag psykiska problem.
10:33
On toptopp of the constantkonstant, perpetualevig griefsorg
177
608480
3416
Utöver den ständiga, oavbrutna sorgen
10:36
I was terrifiedlivrädd that I would runspringa
into a familyfamilj membermedlem
178
611920
3576
var jag livrädd
att jag skulle möta en familjemedlem
till någon Dylan hade dödat,
10:40
of someonenågon DylanDylan had killeddödade,
179
615520
2056
10:42
or be accosteduppvaktades by the pressTryck
180
617600
2376
eller bli antastad av pressen
10:45
or by an angryarg citizenmedborgare.
181
620000
1480
eller någon ilsken medborgare.
10:47
I was afraidrädd to turnsväng on the newsNyheter,
182
622920
2576
Jag var rädd att se på nyheterna,
10:50
afraidrädd to hearhöra myselfjag själv beingvarelse calledkallad
a terriblefruktansvärd parentförälder or a disgustingäcklig personperson.
183
625520
4960
rädd att höra mig själv omnämnas
som en hemsk förälder eller vidrig person.
10:58
I startedsatte igång havinghar panicpanik attacksattacker.
184
633320
2040
Jag började få panikattacker.
11:02
The first boutbout startedsatte igång
fourfyra yearsår after the shootingsSkottlossningarna,
185
637240
4176
Den första omgången
började fyra år efter skjutningarna,
11:06
when I was getting readyredo
for the depositionsdepositioner
186
641440
2536
när jag förberedde mig för att vittna,
11:09
and would have to meetträffa
the victims'offer' familiesfamiljer faceansikte to faceansikte.
187
644000
2800
och skulle tvingas möta
offrens familjer öga mot öga.
11:12
The secondandra roundrunda startedsatte igång
sixsex yearsår after the shootingsSkottlossningarna,
188
647600
3376
Den andra omgången
började sex år efter skjutningarna,
11:16
when I was preparingframställning
to speaktala publiclyoffentligt about murder-suicidemord-självmord
189
651000
3456
när jag förberedde mig
för att tala offentligt om mord-självmord
11:19
for the first time at a conferencekonferens.
190
654480
2000
för första gången vid en konferens.
11:22
BothBåda episodesavsnitt lastedvarade severalflera weeksveckor.
191
657520
2400
Båda gångerna varade det flera veckor.
11:27
The attacksattacker happenedhände everywhereöverallt:
192
662160
2136
Attackerna kom var som helst,
11:29
in the hardwarehårdvara storeLagra, in my officekontor,
193
664320
3296
i järnaffären, på kontoret,
11:32
or even while readingläsning a bookbok in bedsäng.
194
667640
2040
till och med i sängen
när jag läste en bok.
11:35
My mindsinne would suddenlyplötsligt locklåsa
into this spinningspinning cyclecykel of terrorskräck
195
670600
5056
Min hjärna låste sig plötsligt
i en snurrande virvel av skräck
11:40
and no mattermateria how I hardhård I triedförsökte
196
675680
2096
och hur mycket jag än försökte
11:42
to calmlugna myselfjag själv down
or reasonanledning my way out of it,
197
677800
4056
lugna ner mig eller resonera mig ur det,
11:46
I couldn'tkunde inte do it.
198
681880
1280
så kunde jag inte göra det.
11:49
It feltkänt as if my brainhjärna
was tryingpåfrestande to killdöda me,
199
684440
2560
Det kändes som att min hjärna
försökte ta död på mig,
11:52
and then, beingvarelse afraidrädd of beingvarelse afraidrädd
200
687920
2576
och sedan tog rädslan för att vara rädd
11:55
consumedförbrukad all of my thoughtstankar.
201
690520
1800
över alla mina tankar.
11:58
That's when I learnedlärt mig firsthandförstahands
202
693200
1896
Det var då jag lärde mig
12:00
what it feelskänner like
to have a malfunctioningfunktionsstörningen mindsinne,
203
695120
2440
hur det känns att ha en krånglande hjärna,
12:03
and that's when I trulyverkligt
becameblev a brainhjärna healthhälsa advocateförespråkare.
204
698640
3480
och det var då jag verkligen
blev en förespråkare för hjärnhälsa.
12:08
With therapyterapi and medicationmedicin and self-careegenvård,
205
703760
2976
Med terapi, läkemedel och självvård
12:11
life eventuallyså småningom returnedreturnerad
206
706760
1816
återvände livet så småningom
12:13
to whatevervad som helst could be thought of
as normalvanligt underunder the circumstancesomständigheter.
207
708600
3480
till vad som nu kunde anses normalt
under omständigheterna.
12:18
When I lookedtittade back
on all that had happenedhände,
208
713240
2056
När jag såg tillbaka på allt som hänt,
12:20
I could see that my son'ssons
spiralspiral- into dysfunctiondysfunktion
209
715320
3560
kunde jag se att min sons väg
till dysfunktion
12:24
probablyförmodligen occurredinträffade
over a periodperiod of about two yearsår,
210
719680
3496
förmodligen var en period
på ungefär två år,
12:28
plentymassor of time to get him help,
211
723200
2160
gott om tid för att få hjälp,
12:31
if only someonenågon had knownkänd
that he neededbehövs help
212
726280
3016
om bara någon hade vetat
att han behövde hjälp,
12:34
and knownkänd what to do.
213
729320
1320
och vetat vad man borde göra.
12:40
EveryVarje time someonenågon asksfrågar me,
214
735680
2576
Varje gång någon frågar mig,
12:43
"How could you not have knownkänd?",
215
738280
2456
"Hur kunde du inte ha vetat?",
12:45
it feelskänner like a punchPunch in the gutmage.
216
740760
2000
känns det som ett slag i magen.
12:48
It carriesbär accusationanklagelsen
and tapskranar into my feelingskänslor of guiltskuld
217
743840
4536
Det bär med sig anklagelser
och väcker de skuldkänslor
12:53
that no mattermateria how much therapyterapi I've had
218
748400
2496
som jag trots all terapi jag gått i,
12:55
I will never fullyfullt eradicateutrota.
219
750920
1920
aldrig helt kommer att slippa.
12:58
But here'shär är something I've learnedlärt mig:
220
753880
1620
Men detta har jag lärt mig:
13:01
if love were enoughtillräckligt
221
756720
1856
om kärlek var tillräckligt
13:03
to stop someonenågon who is suicidalsjälvmordsbenägen
222
758600
2136
för att stoppa en självmordsbenägen person
13:05
from hurtingskada themselvessig själva,
223
760760
1440
från att skada sig själv,
13:08
suicidessjälvmorden would hardlyknappast ever happenhända.
224
763000
2200
så skulle nästan inga självmord ske.
13:11
But love is not enoughtillräckligt,
225
766320
1800
Men kärlek är inte tillräckligt,
13:14
and suicidesjälvmord is prevalentförhärskande.
226
769240
1760
och självmord är vanliga.
13:16
It's the secondandra leadingledande causeorsak of deathdöd
227
771680
2816
Det är den näst vanligaste dödsorsaken
13:19
for people ageålder 10 to 34,
228
774520
2200
hos personer från 10 till 34,
13:22
and 15 percentprocent of AmericanAmerikansk youthungdom
229
777640
2656
och 15 procent av amerikanska ungdomar
13:25
reportrapportera havinghar madegjord a suicidesjälvmord planplanen
230
780320
2736
säger sig ha gjort en självmordsplan
13:28
in the last yearår.
231
783080
1200
under det senaste året.
13:31
I've learnedlärt mig that no mattermateria
how much we want to believe we can,
232
786160
4120
Jag har lärt mig att oavsett hur mycket
vi vill tro att vi kan,
13:36
we cannotkan inte know or controlkontrollera
233
791000
2816
så kan vi inte veta eller kontrollera
13:38
everything our lovedälskade onesettor think and feel,
234
793840
1960
allt våra älskade tänker och känner,
13:41
and the stubbornenvis belieftro
that we are somehowpå något sätt differentannorlunda,
235
796760
3120
och den envisa tron
att vi på något sätt är annorlunda,
13:45
that someonenågon we love
would never think of hurtingskada themselvessig själva
236
800560
3416
att någon vi älskar aldrig skulle fundera
på att skada sig själv
13:49
or someonenågon elseannan,
237
804000
1200
eller någon annan,
13:51
can causeorsak us to missFröken
238
806080
2016
kan göra att vi missar
13:53
what's hiddendold in plainenkel sightsyn.
239
808120
1800
det som finns framför våra ögon.
13:56
And if worstvärst casefall scenariosscenarier
do come to passpassera,
240
811840
3440
Och om det värsta scenariot
ändå inträffar,
14:01
we'llväl have to learnlära sig
to forgiveförlåta ourselvesoss själva for not knowingmenande
241
816520
3896
måste vi lära oss förlåta oss själva
för att vi inte visste,
14:05
or for not askingbe the right questionsfrågor
242
820440
2696
för att vi inte ställde rätt frågor
14:08
or not findingfynd the right treatmentbehandling.
243
823160
2720
eller för att vi inte hittade
rätt behandling.
14:12
We should always assumeantar
244
827240
1256
Vi borde alltid anta
14:13
that someonenågon we love mayMaj be sufferinglidande,
245
828520
2640
att någon vi älskar kan vara lidande,
14:16
regardlessoavsett of what they say
246
831880
2616
oavsett vad de säger
14:19
or how they actspela teater.
247
834520
1240
eller hur de beter sig.
14:21
We should listen with our wholehela beingvarelse,
248
836720
2120
Vi borde lyssna med hela vårt väsen,
14:24
withoututan judgmentsdomar,
249
839800
1200
utan att döma,
14:26
and withoututan offeringerbjudande solutionslösningar.
250
841680
2120
och utan att erbjuda lösningar.
14:32
I know that I will liveleva with this tragedytragedi,
251
847360
3216
Jag vet att jag kommer att leva
med denna tragedi,
14:35
with these multipleflera olika tragediestragedier,
252
850600
1936
med dessa många tragedier,
14:37
for the restresten of my life.
253
852560
1560
resten av mitt liv.
14:40
I know that in the mindssinnen of manymånga,
254
855320
2000
Jag vet att många tänker
14:46
what I lostförlorat can't comparejämföra
to what the other familiesfamiljer lostförlorat.
255
861080
3760
att min förlust inte kan jämföras
med de andra familjernas förlust.
14:51
I know my strugglekamp
doesn't make theirsderas any easierlättare.
256
866240
2600
Jag vet att min kamp
inte gör deras enklare.
14:56
I know there are even some who think
I don't have the right to any painsmärta,
257
871000
5376
Det finns till och med de som tycker
att jag inte har rätt till någon smärta,
15:01
but only to a life of permanentpermanent penancebotgöring.
258
876400
2840
bara ett liv av evig botgöring.
15:06
In the endslutet what I know comeskommer down to this:
259
881800
2680
I slutändan vet jag detta:
15:10
the tragictragisk factfaktum is that even
the mostmest vigilantvaksamma and responsibleansvarig of us
260
885320
6176
Det tragiska är att till och med
de mest vaksamma och ansvarsfulla av oss
15:16
mayMaj not be ablestånd to help,
261
891520
1920
inte alltid kan hjälpa,
15:19
but for love'slove's sakeskull,
262
894840
2176
men för kärlekens skull,
15:22
we mustmåste never stop tryingpåfrestande
263
897040
2176
får vi aldrig sluta försöka
15:24
to know the unknowableogripbara.
264
899240
1480
att veta det ovetbara.
15:26
Thank you.
265
901560
1216
Tack.
15:27
(ApplauseApplåder)
266
902800
2160
(Applåder)
Translated by Lisbeth Pekkari
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com