ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Sue Klebold: My son was a Columbine shooter. This is my story

Sue Klebold: Mano sūnus – Columbine žudikas. Štai mano istorija.

Filmed:
10,022,839 views

Sue Klebold yra Dylan Klebold, vieno iš dviejų žudikų, įvykdžiusių šaudynes Columbine vidurinėje mokykloje ir nužudžiusių 12 mokinių bei vieną mokytoją, mama. Ji praleido metų metus kapstydama kiekvieną savo šeimos gyvenimo smulkmeną, bandydama suprasti, ką galėjo padaryti, kad išvengtų sūnaus įvykdyto smurto. Šioje sunkioje kalboje Klebold nagrinėja psichinės sveikatos ir smurto sankirtą, skatindama tėvus ir profesionalus toliau tyrinėti sąsają tarp savižudiško ir žmogžudiško mąstymo.
- Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:26
The last time I heardišgirdo my son'ssūnaus voicebalsas
0
1080
2496
Paskutinį kartą girdėjau
savo sūnaus balsą
00:28
was when he walkedvaikščiojo out the frontpriekyje doordurys
1
3600
2336
tada, kai jis išėjo pro duris
00:30
on his way to schoolmokykla.
2
5960
1280
į mokyklą.
00:33
He calledvadinamas out one wordžodis in the darknesstamsa:
3
8480
2200
Tamsoje sušuko vieną žodį:
00:36
"Byeiki."
4
11320
1200
„Viso.“
00:38
It was AprilBalandis 20, 1999.
5
13000
3000
Buvo 1999-ųjų balandžio 20 d.
00:41
LaterVėliau that morningrytas,
at ColumbineKolumbaino HighDidelis SchoolMokyklos,
6
16880
3056
Vėliau tą rytą Columbine vidurinėje
00:44
my sonsūnus DylanDylan and his frienddraugas EricErikas
7
19960
2936
mano sūnus Dylan ir jo draugas Eric
00:47
killednužudytas 12 studentsstudentai and a teachermokytojas
8
22920
2320
nušovė 12 mokinių, vieną mokytoją
00:51
and woundedsužeistas more than 20 otherskiti
before takingpasiimti their ownsavo livesgyvena.
9
26280
3680
ir sužeidė daugiau nei 20 kitų,
prieš nusižudydami patys.
00:56
ThirteenTrylika innocentnekaltas people were killednužudytas,
10
31160
3056
Trylika nekaltų žmonių žuvo,
00:59
leavingpalieka their lovedmyliu onesvieni
in a statevalstija of griefpucia and traumatraumos.
11
34240
3200
palikdami sielvartaujančius artimuosius.
01:03
OthersKiti sustainedilgalaikis injuriestraumos,
12
38320
1856
Kiti patyrė sužalojimus,
01:05
some resultingdėl to in disfigurementsubjaurojimas
and permanentnuolatinis disabilitynegalios.
13
40200
4040
ir dėl to kai kurie liko invalidais.
01:10
But the enormitydidžiulis of the tragedytragedija
14
45840
1816
Tačiau tragedijos mastas
01:12
can't be measuredmatuojamas only by the numbernumeris
of deathsmirtis and injuriestraumos that tookpaėmė placevieta.
15
47680
4120
negali būti pamatuotas vien
aukų ir sužalotųjų skaičiumi.
01:17
There's no way to quantifykiekybiškai įvertinti
the psychologicalpsichologinis damagežala
16
52720
3416
Neįmanoma išmatuoti psichologinės žalos
01:21
of those who were in the schoolmokykla,
17
56160
1936
ten buvusiems žmonėms
01:23
or who tookpaėmė partdalis
in rescuegelbėjimas or cleanupvalymas effortspastangos.
18
58120
3360
ar gelbėtojams bei tvarkytojams.
01:27
There's no way to assessįvertinti
the magnitudedydis of a tragedytragedija like ColumbineKolumbaino,
19
62280
3640
Neįmanoma įvertinti
Columbine tragedijos dydžio
01:31
especiallyypač when it can be a blueprintprojektas
20
66680
2256
ypač, kai tai gali tapti pavyzdžiu
01:33
for other shootersšauliai who go on
to commitįsipareigoti atrocitiesžiaurumus of their ownsavo.
21
68960
3440
kitiems žmonėms,
siekiantiems padaryti kažką baisaus.
01:38
ColumbineKolumbaino was a tidalpotvynis wavebanga,
22
73600
1840
Columbine buvo cunamio banga,
01:41
and when the crashavarija endedbaigėsi,
23
76200
1256
kuriai sudužus į krantą
01:42
it would take yearsmetai
for the communitybendruomenė and for societyvisuomenė
24
77480
3936
prireikė daug metų, kad visuomenė
01:46
to comprehendsuvokti its impactpoveikis.
25
81440
1720
suvoktų jos įtaką.
01:49
It has takenimtasi me yearsmetai
to try to acceptpriimti my son'ssūnaus legacypalikimas.
26
84720
4120
Man prireikė daug metų
susitaikyti su sūnaus poelgiu.
01:54
The cruelžiaurus behaviorelgesys
that definedapibrėžta the endgalas of his life
27
89760
3136
Žiaurus poelgis, pažymėjęs jo mirtį,
01:57
showedparodė me that he was a completelyvisiškai
differentskiriasi personasmuo from the one I knewžinojau.
28
92920
3560
man parodė, kad jis buvo visai
ne toks, kokį aš pažinojau.
02:02
AfterwardsPo to people askedpaklausė,
29
97600
2376
Po to žmonės klausė:
02:05
"How could you not know?
30
100000
1760
„Kaip tu galėjai nežinoti?
02:07
What kindmalonus of a mothermotina were you?"
31
102560
1560
Kas tu buvai per motina?“
02:10
I still askpaklausk myselfsave those sametas pats questionsklausimai.
32
105240
2640
Vis dar klausiu savęs to paties.
02:14
Before the shootingsfotografuoti,
I thought of myselfsave as a good mommama.
33
109080
2880
Prieš tą įvykį laikiau save gera mama.
02:17
HelpingPadėti my childrenvaikai becometapti caringrūpintis,
34
112760
2456
Užauginti vaikus rūpestingais,
02:20
healthysveikas, responsibleatsakingas adultssuaugusieji
35
115240
2336
sveikais, atsakingais žmonėmis
02:22
was the mostlabiausiai importantsvarbu rolevaidmuo of my life.
36
117600
3480
man buvo svarbiausia gyvenime.
02:26
But the tragedytragedija convincedįsitikinęs me
that I failednepavyko as a parenttėvas,
37
121760
3320
Bet ta tragedija mane įtikino,
kad man nepasisekė
02:30
and it's partiallyiš dalies this senseprasme of failurenesėkmė
that bringsatneša me here todayšiandien.
38
125840
3720
ir, iš dalies, dėl tos nesėkmės
šiandien esu čia.
02:36
AsidePanaikinti from his fathertėvas,
39
131240
1256
Neskaitant jo tėvo,
02:37
I was the one personasmuo
who knewžinojau and lovedmyliu DylanDylan the mostlabiausiai.
40
132520
3560
aš buvau žmogus, geriausiai pažinojęs
ir labiausiai mylėjęs Dylan.
02:41
If anyonekas nors could have knownžinomas
what was happeningvyksta,
41
136800
2256
Jei kas ir galėjo žinoti,
kas vyksta,
02:44
it should have been me, right?
42
139080
1720
tai turėjau būti aš, taip?
02:47
But I didn't know.
43
142000
1200
Bet aš nežinojau.
02:50
TodayŠiandien, I'm here to sharepasidalinti the experiencepatirtis
44
145440
1896
Šiandien atvykau pasidalinti patirtimi,
02:52
of what it's like to be the mothermotina
of someonekas nors who killsžudo and hurtsskauda.
45
147360
3720
ką reiškia būti mama žmogaus,
kuris žudė ir skaudino.
02:57
For yearsmetai after the tragedytragedija,
I combedšukuoti throughper memoriesatsiminimai,
46
152200
3856
Po tragedijos metų metus
kuičiausi prisiminimuose
03:01
tryingbandau to figurefigūra out
exactlytiksliai where I failednepavyko as a parenttėvas.
47
156080
3600
bandydama suprasti,
ką auklėjime padariau ne taip.
03:05
But there are no simplepaprasta answersatsakymai.
48
160280
2736
Tačiau nėra paprastų atsakymų.
03:08
I can't give you any solutionssprendimai.
49
163040
1920
Negaliu jums pateikti sprendimų.
03:10
All I can do
50
165520
1200
Ką galiu padaryti,
03:12
is sharepasidalinti what I have learnedišmoko.
51
167760
2360
tai pasidalinti tuo, ką išmokau.
03:16
When I talk to people
who didn't know me before the shootingsfotografuoti,
52
171440
3616
Kai kalbu su žmonėmis,
kurie manęs nepažinojo prieš šaudynes,
03:20
I have threetrys challengesiššūkiai to meetsusitikti.
53
175080
1800
susiduriu su trimis išbandymais.
03:22
First, when I walkvaikščioti into a roomkambarys like this,
54
177640
3200
Pirma, įėjusi į šitokią salę,
03:26
I never know if someonekas nors there
has experiencedPatyręs lossnuostolis
55
181480
3576
niekad nežinau, ar kas nors iš čia esančių
prarado artimąjį
03:30
because of what my sonsūnus did.
56
185080
1720
dėl to, ką padarė mano sūnus.
03:33
I feel a need to acknowledgepripažinti the sufferingkančios
causedsukelia by a membernarys of my familyšeima
57
188080
4136
Jaučiu, kad privalau atsakyti už skausmą,
kurį sukėlė mano šeimos narys,
03:37
who isn't here to do it for himselfpats.
58
192240
2200
kuris negali atsakyti pats.
03:40
So first, with all of my heartširdis,
59
195080
2560
Tad pirmiausia, iš visos širdies
03:43
I'm sorry if my sonsūnus has causedsukelia you painskausmas.
60
198320
3240
atsiprašau, jei mano sūnus
sukėlė jums skausmą.
03:48
The secondantra challengeiššūkis I have
61
203640
1760
Antras mano išbandymas
03:51
is that I mustprivalo askpaklausk for understandingsuprasti
and even compassionužuojauta
62
206040
3720
yra tai, kad turiu paprašyti supratimo
ir užuojautos,
03:55
when I talk about
my son'ssūnaus deathmirtis as a suicidesavižudis.
63
210560
3240
kai kalbu apie sūnaus mirtį,
kaip apie savižudybę.
03:59
Two yearsmetai before he diedmirė,
64
214480
2136
Likus dvejiems metams iki jo mirties,
04:01
he wroteparašė on a piecegabalas of paperpopierius in a notebooknešiojamojo kompiuterio
65
216640
2216
sąsiuvinyje jis parašė,
04:03
that he was cuttingpjaustymas himselfpats.
66
218880
1560
kad pjaustėsi.
04:06
He said that he was in agonyagonija
67
221200
1616
Jis rašė, kad yra agonijoje
04:07
and wanted to get a gunginklas
so he could endgalas his life.
68
222840
2640
ir nori įsigyti ginklą,
kad galėtų nusišauti.
04:11
I didn't know about any of this
untiliki monthsmėnesių after his deathmirtis.
69
226160
3760
Apie tai sužinojau tik po kelių mėnesių
po jo mirties.
04:15
When I talk about his deathmirtis as a suicidesavižudis,
70
230720
3416
Kai kalbu apie jo mirtį
kaip savižudybę,
04:19
I'm not tryingbandau to downplaysumenkinti the viciousnessžiaurios
he showedparodė at the endgalas of his life.
71
234160
4040
aš nesistengiu sumenkinti žiaurumo,
kurį jis rodė gyvenimo pabaigoje.
04:23
I'm tryingbandau to understandsuprasti
72
238840
1976
Aš bandau suprasti
04:25
how his suicidalmintys apie thinkingmąstymas
73
240840
2096
kaip jo savižudikiškas mąstymas
04:27
led to murdernužudymas.
74
242960
1440
privedė prie žmogžudystės.
04:30
After a lot of readingskaitymas
and talkingkalbėti with expertsekspertai,
75
245080
3216
Po daugybės knygų
ir pokalbių su ekspertais,
04:33
I have come to believe
76
248320
1656
priėjau išvadą,
04:35
that his involvementdalyvavimas in the shootingsfotografuoti
was rootedįsišaknijusi not in his desiretroškimas to killnužudyti
77
250000
4720
kad tragedijos šaknys slypėjo
ne troškime žudyti
04:40
but in his desiretroškimas to diemirti.
78
255480
1680
bet jo troškime mirti.
04:43
The thirdtrečias challengeiššūkis I have
when I talk about my son'ssūnaus murder-suicidežmogžudystė savižudybė
79
258320
5296
Trečias mano išbandymas kalbant
apie sūnaus žmogžudystę-savižudybę
04:48
is that I'm talkingkalbėti about mentalpsichinis healthsveikata --
80
263640
2920
yra tai, jog kalbu apie
psichinę sveikatą –
04:52
excuseatleiskite me --
81
267680
1216
atsiprašau –
04:53
is that I'm talkingkalbėti about mentalpsichinis healthsveikata,
82
268920
2616
tai, jog kalbu apie psichinę sveikatą
04:56
or brainsmegenys healthsveikata, as I prefernorėčiau to call it,
because it's more concretebetonas.
83
271560
4176
arba smegenų sveikatą, kaip ją vadinu,
nes taip konkrečiau.
05:00
And in the sametas pats breathkvėpavimas,
I'm talkingkalbėti about violencesmurtas.
84
275760
3736
Tuo pačiu, kalbu ir apie smurtą.
05:04
The last thing I want to do
is to contributeprisidėti to the misunderstandingnesusipratimas
85
279520
3576
Jokiu būdu nenoriu prisidėti
prie nežinojimo,
05:08
that alreadyjau existsegzistuoja around mentalpsichinis illnessliga.
86
283120
3216
kuris ir taip supa psichikos ligas.
05:11
Only a very smallmažas percentproc of those
who have a mentalpsichinis illnessliga
87
286360
4776
Tik labai nedidelis procentas tų,
kurie serga psichikos ligomis
05:16
are violentsmurtinis towardlink other people,
88
291160
2240
su kitais elgiasi agresyviai,
05:19
but of those who diemirti by suicidesavižudis,
89
294800
3136
tačiau nustatyta, jog apie
05:22
it's estimatedapskaičiuotas that about 75
to maybe more than 90 percentproc
90
297960
4216
75-90 procentų žmonių,
kurie nusižudo
05:27
have a diagnosablediagnozuoti
mentalpsichinis healthsveikata conditionsąlyga of some kindmalonus.
91
302200
3400
serga kokia nors diagnozuotina
psichikos liga.
05:31
As you all know very well,
92
306680
1256
Kaip visi gerai žinote,
05:32
our mentalpsichinis healthsveikata carepriežiūra systemsistema
is not equippedįrengtas to help everyoneVisi,
93
307960
2960
mūsų psichikos sveikatos sistema
negali visiems padėti,
05:37
and not everyoneVisi with destructivežalingos thoughtsmintis
94
312000
2496
ir ne kiekvienam, turinčiam
destruktyvių minčių,
05:39
fitstinka the criteriakriterijai
95
314520
1736
yra diagnozuojama
05:41
for a specifickonkretus diagnosisdiagnozė.
96
316280
2160
tam tikra liga.
05:44
ManyDaug who have ongoingvyksta feelingsjausmai
97
319200
2016
Dauguma žmonių, ištisai jaučiančių
05:46
of fearbaimė or angerpyktis or hopelessnessbeviltiškumo
98
321240
3736
baimę, pyktį ar neviltį
05:50
are never assessedįvertinti or treatedgydomas.
99
325000
1880
niekad nediagnozuojami
ir negydomi.
05:52
Too oftendažnai, they get our attentiondėmesio
only if they reachpasiekti a behavioralelgsenos crisiskrizė.
100
327640
4640
Dažniausiai atkreipiamas dėmesys,
tik kai jie patiria krizę.
05:58
If estimatesapskaičiavimai are correctteisingai
101
333400
2056
Jei statistika nemeluoja,
06:00
that about one
to two percentproc of all suicidessavižudybių
102
335480
2936
1-2 procentai visų savižudybių
06:03
involvesapima the murdernužudymas of anotherkitas personasmuo,
103
338440
2080
apima ir kito žmogaus nužudymą;
06:07
when suicidesavižudis rateskainos risepakilti,
as they are risingkyla for some populationspopuliacijos,
104
342080
3920
kai tam tikrose šalyse
kyla savižudybių skaičius,
06:11
the murder-suicidežmogžudystė savižudybė rateskainos
will risepakilti as well.
105
346720
2680
kyla ir savižudybių-žmogžudysčių skaičius.
06:15
I wanted to understandsuprasti what was going on
in Dylan'sDylano mindprotas prioranksčiau to his deathmirtis,
106
350520
5496
Aš norėjau suprasti, kas dėjosi
Dylan galvoje prieš jo mirtį
06:21
so I lookedatrodė for answersatsakymai
from other survivorsišgyvenusieji of suicidesavižudis lossnuostolis.
107
356040
3720
todėl ieškojau atsakymų pas kitus,
susidūrusius su savižudybe.
06:26
I did researchtyrimai and volunteeredsavanoriškas
to help with fund-raisinglėšų pritraukimo eventsrenginiai,
108
361640
4536
Ieškojau informacijos, savanoriavau
labdaros renginiuose,
06:31
and wheneverkada I could,
109
366200
1776
ir kai rasdavau galimybę,
06:33
I talkedkalbėjo with those who had
survivedišgyveno their ownsavo suicidalmintys apie crisiskrizė
110
368000
4496
kalbėjausi su tais, kurie
išgyveno savižudikiškas mintis
06:37
or attemptbandymas.
111
372520
1200
ar bandymą žudytis.
06:39
One of the mostlabiausiai helpfulnaudinga
conversationspokalbiai I had
112
374840
2216
Vienas labiausiai
man padėjusių pokalbių
06:42
was with a coworkerbendradarbio
113
377080
1456
buvo su bendradarbe,
06:43
who overheardišgirdęs me talkingkalbėti to someonekas nors elseKitas
114
378560
1905
kuri išgirdo mane su kažkuo kalbančią
06:45
in my officebiuras cubiclekabina.
115
380489
1200
prie savo stalo biure.
06:47
She heardišgirdo me say
that DylanDylan could not have lovedmyliu me
116
382760
3416
Ji išgirdo, kaip sakiau,
jog Dylan manęs nemylėjo,
06:51
if he could do something
as horriblesiaubingas as he did.
117
386200
2760
jeigu galėjo padaryti tai, ką padarė.
06:55
LaterVėliau, when she foundrasta me alonevienas,
118
390000
1800
Vėliau, radusi mane vieną,
06:57
she apologizedatsiprašė for overhearingoverhearing
that conversationpokalbis,
119
392760
2456
ji atsiprašė, kad nugirdo pokalbį,
07:00
but told me that I was wrongneteisingai.
120
395240
1560
ir pasakė, kad esu neteisi.
07:02
She said that when she was
a youngjaunas, singlevienišas mothermotina
121
397880
2616
Ji papasakojo, kad būdama
jauna, vieniša mama
07:05
with threetrys smallmažas childrenvaikai,
122
400520
1440
su trimis mažais vaikais,
07:07
she becametapo severelysmarkiai depresseddepresija
and was hospitalizedpaguldytas į ligoninę to keep her safesaugus.
123
402600
4640
ji sunkiai susirgo depresija ir dėl
savo saugumo buvo paguldyta į ligoninę.
07:13
At the time, she was certaintam tikras
124
408000
2296
Tuo metu buvo įsitikinusi,
07:15
that her childrenvaikai
would be better off if she diedmirė,
125
410320
3256
kad jos vaikams
bus daug geriau jei ji mirs,
07:18
so she had madepagamintas a planplanas to endgalas her life.
126
413600
2240
todėl nusprendė nusižudyti.
07:21
She assuredtikri me that a mother'smotinos love
was the strongeststipriausias bondobligacija on EarthŽemė,
127
416880
4056
Ji patikino, kad mamos meilė
yra stipriausias ryšys pasaulyje
07:25
and that she lovedmyliu her childrenvaikai
more than anything in the worldpasaulis,
128
420960
3040
ir kad savo vaikus mylėjo
labiau nei bet ką kita,
07:29
but because of her illnessliga,
129
424640
2216
bet dėl savo ligos
07:31
she was sure that they
would be better off withoutbe her.
130
426880
2840
ji buvo tikra,
kad vaikams bus geriau be jos.
07:36
What she said and what
I've learnedišmoko from otherskiti
131
431680
2376
Ką papasakojo ji
ir ką sužinojau iš kitų
07:39
is that we do not make
the so-calledvadinamasis decisionsprendimas or choicepasirinkimas
132
434080
4736
yra tai, kad mes nepadarome sprendimo
07:43
to diemirti by suicidesavižudis
133
438840
1576
nusižudyti
07:45
in the sametas pats way
that we choosepasirinkti what carautomobilis to drivevairuoti
134
440440
2856
taip, kaip pasirenkam
kokį automobilį vairuoti
07:48
or where to go on a SaturdayŠeštadienį night.
135
443320
2120
ar ką veikti šeštadienį.
07:51
When someonekas nors is
in an extremelylabai suicidalmintys apie statevalstija,
136
446360
3096
Kai žmogus yra
itin linkęs į savižudybę,
07:54
they are in a stageetapas fourketuri
medicalmedicinos healthsveikata emergencySkubus atvėjis.
137
449480
4520
jam ypač būtina
skubi medicinos pagalba.
07:59
Their thinkingmąstymas is impairedsutrikusios and they'vejie jau
lostprarastas accessprieiga to toolsįrankiai of self-governancesavivaldos.
138
454680
4480
Jiems pablogėjęs mąstymas ir
pašlijusi savikontrolė.
08:05
Even thoughnors they can
make a planplanas and actveikti with logiclogika,
139
460320
3176
Nors jie sugeba planuoti
ir elgtis logiškai,
08:08
their senseprasme of truthtiesa
is distortediškreiptas by a filterfiltras of painskausmas
140
463520
3936
jų tikrovę iškreipia skausmas,
08:12
throughper whichkuris they
interpretaiškinti their realitytikrovė.
141
467480
2600
per kurį jie filtruoja
savo realybę.
08:15
Some people can be very good
at hidingslepiasi this statevalstija,
142
470880
3656
Kai kurie žmonės puikiai
sugeba visa tai nuslėpti
08:19
and they oftendažnai have
good reasonsmotyvai for doing that.
143
474560
2360
ir dažnai tam turi geras priežastis.
08:23
ManyDaug of us have
suicidalmintys apie thoughtsmintis at some pointtaškas,
144
478840
3176
Dauguma mūsų yra pagalvoję
apie savižudybę,
08:27
but persistentnuolatinis,
ongoingvyksta thoughtsmintis of suicidesavižudis
145
482040
3496
bet nuolatinės, pastovios
mintys apie tai,
08:30
and devisingkuriant a meansreiškia to diemirti
146
485560
2216
savižudybės priemonių ieškojimas
08:32
are symptomssimptomai of pathologypatologija,
147
487800
2336
yra patologijos simptomai,
08:35
and like manydaug illnessesligos,
148
490160
1896
ir, kaip dauguma ligų,
08:37
the conditionsąlyga has to be
recognizedpripažintas and treatedgydomas
149
492080
2760
ši turi būti diagnozuojama
ir gydoma,
08:40
before a life is lostprarastas.
150
495520
1520
kol gyvybė dar neprarasta.
08:43
But my son'ssūnaus deathmirtis
was not purelygrynai a suicidesavižudis.
151
498600
2840
Bet mano sūnaus mirtis
nebuvo vien savižudybė.
08:47
It involveddalyvavo massmasė murdernužudymas.
152
502200
1760
Tai buvo ir masinės žudynės.
08:50
I wanted to know how his
suicidalmintys apie thinkingmąstymas becametapo homicidalžudantis.
153
505080
5880
Norėjau suprasti, kaip jo savižudikiškas
mąstymas tapo žmogžudišku.
08:56
But researchtyrimai is sparseretas
and there are no simplepaprasta answersatsakymai.
154
511920
3160
Bet informacijos nedaug,
nėra paprastų atsakymų.
09:01
Yes, he probablytikriausiai had ongoingvyksta depressiondepresija.
155
516240
2919
Taip, jam tikriausiai buvo
nuolatinė depresija.
09:05
He had a personalityasmenybė
that was perfectionisticperfectionistic and self-reliantpasitikėti savo jėgomis,
156
520679
5561
Jis buvo perfekcionistas
ir pasitikėjo tik savimi,
09:12
and that madepagamintas him lessmažiau likelytikėtina
to seekIeškoti help from otherskiti.
157
527120
3760
todėl nebuvo linkęs
prašyti kitų pagalbos.
09:16
He had experiencedPatyręs
triggeringsuaktyvina eventsrenginiai at the schoolmokykla
158
531880
3456
Jis patyrė dalykų mokykloje,
09:20
that left him feelingjausmas
debaseddebased and humiliatedpažemintas and madpiktas.
159
535360
5400
kurie vertė jį jaustis menku,
pažemintu ir kėlė pyktį.
09:27
And he had a complicatedsudėtingas friendshipDraugystė
160
542160
3256
Ir jis puoselėjo sudėtingą draugystę
09:30
with a boyberniukas who sharedbendrai naudojamas his feelingsjausmai
of ragepyktis and alienationsusvetimėjimas,
161
545440
4336
su vaikinu, kuris suprato
jo pyktį ir atsiskyrimą,
09:34
and who was seriouslyrimtai disturbedsutrikdyta,
162
549800
3096
kuris buvo labai sutrikęs,
09:37
controllingvaldymas and homicidalžudantis.
163
552920
1880
siekiantis kontrolės ir
linkęs žudyti.
09:41
And on topviršuje of this periodlaikotarpis in his life
164
556280
2856
Ir šio stipraus pažeidžiamumo
09:44
of extremeekstremalios vulnerabilitypažeidžiamumas and fragilitypažeidžiamumo,
165
559160
3160
ir trapumo laikotarpiu,
09:48
DylanDylan foundrasta accessprieiga to gunsginklai
166
563280
2376
Dylan rado prieigą prie ginklų,
09:50
even thoughnors we'dmes norime never
ownedpriklausanti any in our home.
167
565680
2160
nors savo namuose
jų niekada neturėjome.
09:53
It was appallinglyappallingly easylengva
for a 17-year-old-Metų senumo boyberniukas to buypirkti gunsginklai,
168
568800
5216
Buvo siaubingai lengva
17-mečiui nusipirkti ginklą,
09:59
bothabu legallyteisiškai and illegallynelegaliai,
withoutbe my permissionleidimas or knowledgežinios.
169
574040
4640
tiek legaliai, tiek nelegaliai,
be mano žinios ar leidimo.
10:04
And somehowkažkaip, 17 yearsmetai
and manydaug schoolmokykla shootingsfotografuoti latervėliau,
170
579880
4520
Ir kažkaip, po 17 metų
ir daug kitų šaudynių mokyklose,
10:10
it's still appallinglyappallingly easylengva.
171
585080
1800
tai vis dar siaubingai lengva.
10:14
What DylanDylan did that day brokesumušė my heartširdis,
172
589160
2720
Tai, ką Dylan tądien padarė,
sudaužė man širdį
10:18
and as traumatraumos so oftendažnai does,
173
593240
1856
ir, kaip dažnai būna su trauma,
10:20
it tookpaėmė a tollrinkliava on my bodykūnas and on my mindprotas.
174
595120
2960
tai atsiliepė mano kūnui ir mintims.
10:24
Two yearsmetai after the shootingsfotografuoti,
I got breastkrūtinė cancervėžys,
175
599360
2440
Praėjus dvejiems metams,
susirgau krūties vėžiu,
10:28
and two yearsmetai after that,
I beganprasidėjo to have mentalpsichinis healthsveikata problemsproblemos.
176
603200
3360
o dar po dvejų metų
mane aplankė psichikos problemos.
10:33
On topviršuje of the constantpastovi, perpetualamžinai griefpucia
177
608480
3416
Nepaisant besitęsiančio,
begalinio sielvarto,
10:36
I was terrifiedišsigandusi that I would runpaleisti
into a familyšeima membernarys
178
611920
3576
siaubingai bijojau sutikti
10:40
of someonekas nors DylanDylan had killednužudytas,
179
615520
2056
Dylan aukų šeimų narius,
10:42
or be accostedaccosted by the presspaspauskite
180
617600
2376
ar būti užkalbinta žurnalistų
10:45
or by an angrypiktas citizenpilietis.
181
620000
1480
arba piktų gyventojų.
10:47
I was afraidišsigandęs to turnpasukti on the newsnaujienos,
182
622920
2576
Bijojau įsijungti žinias,
10:50
afraidišsigandęs to heargirdėti myselfsave beingesamas calledvadinamas
a terriblebaisi parenttėvas or a disgustingbjaurus personasmuo.
183
625520
4960
išgirsti, kaip mane vadina
siaubinga mama ar bjauriu žmogumi.
10:58
I startedprasidėjo havingturintys panicpanikos attacksatakos.
184
633320
2040
Man prasidėjo panikos priepuoliai.
11:02
The first boutbijau startedprasidėjo
fourketuri yearsmetai after the shootingsfotografuoti,
185
637240
4176
Pirmiausia prasidėjo praėjus
ketveriems metams po tragedijos,
11:06
when I was gettinggauti readyparuošta
for the depositionsnuosėdų
186
641440
2536
kai ėmiau ruoštis duoti parodymus
11:09
and would have to meetsusitikti
the victims'aukos' familiesšeimos faceveidas to faceveidas.
187
644000
2800
ir turėjau susitikti
su aukų šeimomis akis į akį.
11:12
The secondantra roundapvalus startedprasidėjo
sixšeši yearsmetai after the shootingsfotografuoti,
188
647600
3376
Po to prasidėjo
praėjus šešeriems metams po visko,
11:16
when I was preparingrengia
to speakkalbėk publiclyviešai about murder-suicidežmogžudystė savižudybė
189
651000
3456
kai ruošiausi viešai kalbėti
apie savi-žmogžudystę.
11:19
for the first time at a conferencekonferencija.
190
654480
2000
pirmą kartą konferencijoje.
11:22
BothAbu episodesepizodai lastedtruko severalkelios weekssavaitės.
191
657520
2400
Abu epizodai truko kelias savaites.
11:27
The attacksatakos happenedįvyko everywherevisur:
192
662160
2136
Priepuoliai prasidėdavo visur:
11:29
in the hardwaretechninė įranga storeparduotuvė, in my officebiuras,
193
664320
3296
parduotuvėje, darbe,
11:32
or even while readingskaitymas a bookknyga in bedlova.
194
667640
2040
netgi lovoje skaitant knygą.
11:35
My mindprotas would suddenlystaiga lockužraktas
into this spinningverpimo cycleciklas of terrorteroras
195
670600
5056
Mano mintys įsisukdavo į siaubo ratą
11:40
and no matterklausimas how I hardsunku I triedbandė
196
675680
2096
ir nesvarbu, kaip bandydavau
11:42
to calmramus myselfsave down
or reasonpriežastis my way out of it,
197
677800
4056
nusiraminti ar būti racionalia,
11:46
I couldn'tnegalėjo do it.
198
681880
1280
nieko negalėjau padaryti.
11:49
It feltjaučiamas as if my brainsmegenys
was tryingbandau to killnužudyti me,
199
684440
2560
Toks jausmas, tarsi mano smegenys
norėjo mane nužudyti,
11:52
and then, beingesamas afraidišsigandęs of beingesamas afraidišsigandęs
200
687920
2576
ir tada, kai bijojau bijoti,
11:55
consumedSuvartojo all of my thoughtsmintis.
201
690520
1800
sunaikino visas mano mintis.
11:58
That's when I learnedišmoko firsthandiš pirmų rankų
202
693200
1896
Tada tiesiogiai supratau,
12:00
what it feelsjaučiasi like
to have a malfunctioningsutrikimo mindprotas,
203
695120
2440
ką reiškia turėti sutrikusias smegenis,
12:03
and that's when I trulynuoširdžiai
becametapo a brainsmegenys healthsveikata advocateadvokatas.
204
698640
3480
tada ir ėmiau pasisakyti
už smegenų sveikatą.
12:08
With therapyterapija and medicationvaistas and self-caresavęs priežiūra,
205
703760
2976
Padedant terapijai, vaistams
ir rūpinantis savimi,
12:11
life eventuallygaliausiai returnedgrįžo
206
706760
1816
gyvenimas pamažu vėl tapo
12:13
to whateverNesvarbu could be thought of
as normalnormalus underpagal the circumstancesaplinkybes.
207
708600
3480
tuo, ką galima laikyti normaliu
žinant aplinkybes.
12:18
When I lookedatrodė back
on all that had happenedįvyko,
208
713240
2056
Kai mąsčiau apie visa, kas įvyko,
12:20
I could see that my son'ssūnaus
spiralspiralė into dysfunctiondisfunkcija
209
715320
3560
pastebėjau, kad mano sūnaus
nuopuolis į šią disfunkciją
12:24
probablytikriausiai occurredįvyko
over a periodlaikotarpis of about two yearsmetai,
210
719680
3496
tikriausiai įvyko
per dvejų metų laikotarpį –
12:28
plentydaug of time to get him help,
211
723200
2160
pakankamai laiko rasti pagalbos,
12:31
if only someonekas nors had knownžinomas
that he neededreikia help
212
726280
3016
jei tik kas nors būtų žinojęs,
kad jam jos reikia,
12:34
and knownžinomas what to do.
213
729320
1320
ir žinojęs ką daryti.
12:40
EveryKiekvienas time someonekas nors asksklausia me,
214
735680
2576
Kaskart kai kas nors paklausia
12:43
"How could you not have knownžinomas?",
215
738280
2456
„Kaip tu galėjai nežinoti?“,
12:45
it feelsjaučiasi like a punchpunšas in the gutžarnynas.
216
740760
2000
jaučiuosi lyg gavusi per veidą.
12:48
It carriesatlieka accusationkaltinimo
and tapsčiaupai into my feelingsjausmai of guiltkaltės
217
743840
4536
Tai yra kaltinimas,
jis žadina mano kaltės jausmą,
12:53
that no matterklausimas how much therapyterapija I've had
218
748400
2496
kurio, nepaisant lankytos terapijos,
12:55
I will never fullyvisiškai eradicateišnaikinti.
219
750920
1920
niekada pilnai neatsikratysiu.
12:58
But here'sčia yra something I've learnedišmoko:
220
753880
1620
Bet štai kai kas, ką supratau:
13:01
if love were enoughpakankamai
221
756720
1856
jei užtektų meilės
13:03
to stop someonekas nors who is suicidalmintys apie
222
758600
2136
sulaikyti savižudį nuo
13:05
from hurtingkenkia themselvespatys,
223
760760
1440
savęs žalojimo,
13:08
suicidessavižudybių would hardlyvargu ar ever happenatsitikti.
224
763000
2200
žmonės beveik nesižudytų.
13:11
But love is not enoughpakankamai,
225
766320
1800
Tačiau meilės neužtenka,
13:14
and suicidesavižudis is prevalentpaplitusi.
226
769240
1760
o savižudybė labai paplitusi.
13:16
It's the secondantra leadingpirmaujantis causepriežastis of deathmirtis
227
771680
2816
Tai antra pagrindinė mirties priežastis
13:19
for people ageamžius 10 to 34,
228
774520
2200
tarp žmonių, kurių amžius nuo 10 iki 34,
13:22
and 15 percentproc of AmericanAmerikos youthjaunimas
229
777640
2656
bei 15 procentų Amerikos jaunimo
13:25
reportataskaita havingturintys madepagamintas a suicidesavižudis planplanas
230
780320
2736
pripažįsta, kad praeitais metais
13:28
in the last yearmetai.
231
783080
1200
planavo nusižudyti.
13:31
I've learnedišmoko that no matterklausimas
how much we want to believe we can,
232
786160
4120
Supratau, kad nesvarbu
kaip labai norėtume tuo tikėti,
13:36
we cannotnegaliu know or controlkontrolė
233
791000
2816
negalime žinoti ar kontroliuoti
13:38
everything our lovedmyliu onesvieni think and feel,
234
793840
1960
visko, ką jaučia ir galvoja artimieji;
13:41
and the stubbornAtkaklus belieftikėjimas
that we are somehowkažkaip differentskiriasi,
235
796760
3120
ir tas užsispyręs mąstymas,
kad mes kažkuo kitokie,
13:45
that someonekas nors we love
would never think of hurtingkenkia themselvespatys
236
800560
3416
kad mūsų artimieji
tikrai nežada žaloti savęs
13:49
or someonekas nors elseKitas,
237
804000
1200
ar kito žmogaus,
13:51
can causepriežastis us to misspraleisti
238
806080
2016
tai gali sukliudyti pastebėti,
13:53
what's hiddenpaslėpta in plainpaprastas sightžvilgsnis.
239
808120
1800
kas slepiasi bendrame vaizde.
13:56
And if worstblogiausia caseatvejis scenariosscenarijai
do come to passpraeiti,
240
811840
3440
Ir jeigu įvyksta
blogiausias galimas dalykas,
14:01
we'llmes have to learnmokytis
to forgiveatleisk ourselvesmes patys for not knowingžinant
241
816520
3896
turėsime išmokti atleisti sau
už nežinojimą,
14:05
or for not askingklausia the right questionsklausimai
242
820440
2696
už tai, kad neišsiklausinėjome,
14:08
or not findingrasti the right treatmentgydymas.
243
823160
2720
ar kad neradome tinkamo gydymo.
14:12
We should always assumeprisiimkite
244
827240
1256
Visada turėtume manyti,
14:13
that someonekas nors we love mayGegužė be sufferingkančios,
245
828520
2640
kad galbūt mums artimas žmogus kenčia,
14:16
regardlessnepriklausomai of what they say
246
831880
2616
nepaisant to, ką jie sako
14:19
or how they actveikti.
247
834520
1240
ar kaip elgiasi.
14:21
We should listen with our wholevisa beingesamas,
248
836720
2120
Turime jų klausytis visa savo esybe,
14:24
withoutbe judgmentssprendimai,
249
839800
1200
neteisti jų
14:26
and withoutbe offeringpasiūlymas solutionssprendimai.
250
841680
2120
ir nesiūlyti sprendimų.
14:32
I know that I will livegyventi with this tragedytragedija,
251
847360
3216
Žinau, kad turėsiu gyventi
su šia tragedija,
14:35
with these multipledaugkartinis tragediestragedijos,
252
850600
1936
su šita daugybe tragedijų,
14:37
for the restpoilsis of my life.
253
852560
1560
visą likusį gyvenimą.
14:40
I know that in the mindsprotai of manydaug,
254
855320
2000
Žinau, kad daugelio mintyse
14:46
what I lostprarastas can't comparepalyginti
to what the other familiesšeimos lostprarastas.
255
861080
3760
tai, ką praradau aš, neprilygsta tam,
ką prarado tos kitos šeimos.
14:51
I know my strugglekova
doesn't make theirsjiems any easierlengviau.
256
866240
2600
Žinau, kad mano sunkumai
nepalengvina jų sunkumų.
14:56
I know there are even some who think
I don't have the right to any painskausmas,
257
871000
5376
Žinau, kad yra tokių, kurie galvoja,
jog aš neturiu teisės į jokį skausmą
15:01
but only to a life of permanentnuolatinis penanceatgailos.
258
876400
2840
ir privalau visą gyvenimą atgailauti.
15:06
In the endgalas what I know comesateina down to this:
259
881800
2680
Galiausiai, viskas ką žinau yra tai:
15:10
the tragictragiškas factfaktas is that even
the mostlabiausiai vigilantbudrūs and responsibleatsakingas of us
260
885320
6176
tragiškas faktas yra toks,
jog net patys akyliausi ir atsakingiausi
15:16
mayGegužė not be ablegalingas to help,
261
891520
1920
ne visada galės padėti,
15:19
but for love'smeilės sakelabui,
262
894840
2176
tačiau vardan meilės,
15:22
we mustprivalo never stop tryingbandau
263
897040
2176
privalome nenustoti stengtis
15:24
to know the unknowablenepažinus.
264
899240
1480
sužinoti tai, ko neįmanoma sužinoti.
15:26
Thank you.
265
901560
1216
Ačiū.
15:27
(ApplausePlojimai)
266
902800
2160
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sue Klebold - Activist
Sue Klebold has become a passionate agent working to advance mental health awareness and intervention.

Why you should listen

Sue Klebold is the mother of Dylan Klebold, one of the two shooters at Columbine High School in 1999. Since the massacre, Sue has spent years excavating every detail of her family life, and trying to understand what she could have done to prevent it. In 2016, after years of evading public scrutiny, Klebold published A Mother's Reckoning: Living In the Aftermath of Tragedy, a powerful memoir in which she explores the crucial intersection between mental health and violence. As a passionate advocate for brain health awareness and intervention, she is donating any profits from the book to mental health charities, research and suicide prevention, hoping for solutions that will help parents and professionals spot and thwart signs of trouble.

More profile about the speaker
Sue Klebold | Speaker | TED.com