English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxColumbusWomen

Casey Brown: Know your worth, and then ask for it

Casey Brown: Kend din værdi, og spørg så for den

Filmed:
2,742,525 views

Din chef betaler dig sikkert ikke, hvad du er værd -- i stedet betaler de dig, hvad de synes, du er værd. Tag dig tiden til at lære, at forme deres tænkning. Pris-konsulenten Casey Brown deler hjælpsomme historier og erfaringer, der kan hjælpe dig med bedre at kommunikere din værdi og blive betalt for din ekspertise.

- Pricing consultant
Casey Brown wants people to be paid well for their excellence. Full bio

No one will ever paybetale you
what you're worthværdi.
Ingen vil nogensinde betale dig,
hvad du er værd.
00:12
No one will ever paybetale you
Ingen vil nogensinde betale dig,
00:17
what you're worthværdi.
hvad du er værd.
00:20
They'llDe vil only ever paybetale you
De vil altid kun betale dig,
00:23
what they think you're worthværdi.
hvad de tror, du er værd.
00:25
And you controlkontrollere theirderes thinkingtænker,
Og du kontrollerer deres tænkning,
00:28
not like this,
ikke sådan her,
00:31
althoughSelvom that would be coolfedt nok.
selvom det ville være sejt.
00:33
(LaughterLatter)
(latter)
00:34
That would be really coolfedt nok.
Det ville være rigtig sejt.
00:36
InsteadI stedet, like this:
I stedet, sådan her:
00:39
clearlyklart definingdefinere and communicatingkommunikere
your valueværdi are essentialvigtig
at definere og kommunikere
dine værdier er essentielt,
00:41
to beingvære paidbetalt well for your excellenceExcellence.
for at blive velbetalt for din ekspertise.
00:46
AnyoneNogen here want to be paidbetalt well?
Nogen her der gerne vil betales godt?
00:48
OK, good,
Okay, godt,
00:51
then this talk is for everyonealle sammen.
så er dette foredrag for alle.
00:52
It's got universaluniversel applicabilityanvendelighed.
Det har universel anvendelse.
00:55
It's truerigtigt if you're a businessforretning ownerejer,
if you're an employeemedarbejder,
Det passer, hvis du er forretningsejer,
hvis du er ansat,
00:57
if you're a jobjob seekersøgende.
hvis du er jobsøgende.
01:00
It's truerigtigt if you're a man or a womankvinde.
Det er sandt,
hvis du er mand eller kvinde.
01:02
Now, I approachnærme sig this todayi dag throughigennem
the lenslinse of the womankvinde businessforretning ownerejer,
Jeg ser dette i dag igennem linsen
på en kvindelig forretningsejer,
01:04
because in my work I've observedobserverede
that womenKvinder underpriceunderprice more so than menherrer.
fordi i mit arbejde har jeg observeret,
at kvinde får mindre end mænd.
01:08
The genderkøn wageløn gaphul is
a well-traveledberejste narrativefortælling in this countryLand.
Ligeløn er en berejst
fortælling i dette land.
01:12
AccordingIfølge to the BureauBureau
of LaborArbejdskraft StatisticsStatistik,
Ifølge bureauret for arbejdsstatistikker,
01:15
a womankvinde employeemedarbejder earnstjener just 83 centscent
for everyhver dollardollar a man earnstjener.
så tjener en kvindelig ansat 5,5 kr,
for hver syvende krone en mand tjener.
01:17
What maykan surpriseoverraskelse you
Hvad, der måske vil overraske jer,
01:23
is that this trendtrend continuesfortsætter
even into the entrepreneurialiværksætter spheresfære.
er, at denne trend forsætter
selv ind i iværksætterkredsene.
01:24
A womankvinde businessforretning ownerejer earnstjener just
80 centscent for everyhver dollardollar a man earnstjener.
En kvindelig forretningsejer tjener 5,3 kr
for hver syvende krone en mand tjener.
01:28
In my work, I've oftentit heardhørt womenKvinder expressudtrykke
I mit arbejde har jeg
ofte hørt kvinder udtrykke,
01:33
that they're uncomfortableubehageligt
communicatingkommunikere theirderes valueværdi,
at de er ukomfortable med
at kommunikere deres værdi,
01:35
especiallyisær earlytidlig on in businessforretning ownershipejendomsret.
især tidligt i deres forretningsejerskab.
01:38
They say things like,
De siger ting som,
01:41
"I don't like to tootdytte my ownegen hornhorn."
"Jeg kan ikke lide
at trutte i mit eget horn."
01:43
"I'd ratherhellere let the work
speaktale for itselfsig selv."
"Jeg vil hellere lade arbejdet
tale for sig selv."
01:46
"I don't like to singsynge my ownegen praisesroser."
"Jeg kan ikke lide at synge
mine egne lovprisninger."
01:49
I hearhøre very differentforskellige narrativesfortællinger
in workingarbejder with malehan- businessforretning ownersejere,
Jeg hører meget forskellige fortællinger
i arbejdet med mandelige forretningsejere,
01:51
and I think this differenceforskel
is costingkoster womenKvinder 20 centscent on the dollardollar.
og jeg tror denne forskel
koster kvinder 1,3 kr.
01:55
I'd like to tell you the storyhistorie
of a consultingrådgivning firmfirma
Jeg vil gerne fortælle jer
om et konsulentfirma,
01:59
that helpshjælper theirderes clientsklienter
dramaticallydramatisk improveforbedre theirderes profitabilityrentabilitet.
der hjælper deres klienter
med drastisk at forøge deres indtjening.
02:02
That companySelskab is my companySelskab.
Dét firma er mit firma.
02:05
After my first yearår in businessforretning,
I saw the profitprofit increasesstiger
Efter mit første år i gang,
så jeg overskuddet,
02:07
that my clientsklienter were realizingrealisere
in workingarbejder with me,
som mine klienter indså
ved at arbejde med mig,
02:11
and I realizedgik op for that I neededhavde brug for
to reevaluaterevurdere my pricingprissætning.
og jeg indså at, jeg blev nødt til
at genevaluere mine priser.
02:14
I was really underpricedunderpriced
relativei forhold to the valueværdi I was deliveringleverer.
Jeg var virkelig mere værd
i forhold til den værdi, jeg leverede.
02:17
It's hardhårdt for me to admitindrømme to you,
because I'm a pricingprissætning consultantkonsulent.
Det er svært for mig at indrømme for jer,
for jeg er en pris-konsulent.
02:21
(LaughterLatter)
(latter)
02:25
It's what I do.
Det er hvad jeg gør.
02:27
I help companiesvirksomheder pricepris for valueværdi.
Jeg hjælper firmaer sætte pris på værdi.
02:28
But nonethelessIkke desto mindre, it's what I saw,
Men det var altså, hvad jeg så,
02:31
and so I satsat down to evaluatevurdere my pricingprissætning,
evaluatevurdere my valueværdi,
så jeg satte mig ned,
for at evaluere min pris, evaluere min værdi,
02:32
and I did that
by askingspørger keynøgle valueværdi questionsspørgsmål.
og det gjorde jeg ved
at stille nøglespørgsmål om værdi.
02:37
What are my clients'kunders needsbehov
and how do I meetmøde them?
Hvad er mine klienters behov,
og hvordan opnår jeg dem?
02:41
What is my uniqueenestående skilldygtighed setsæt that makesmærker me
better qualifiedkvalificeret to servetjene my clientsklienter?
Hvilke unikke færdigheder gør mig
bedre kvalificeret til at hjælpe mine klienter?
02:43
What do I do that no one elseandet does?
Hvad gør jeg, som ingen andre gør?
02:48
What problemsproblemer do I solveløse for clientsklienter?
Hvilke problemer løser jeg for klienter?
02:51
What valueværdi do I addtilføje?
Hvilken værdi tilføjer jeg?
02:53
I answeredbesvaret these questionsspørgsmål
Jeg besvarede disse spørgsmål,
02:56
and defineddefineret the valueværdi that my clientsklienter
get from workingarbejder with me,
og definerede værdien
mine klienter får ved at arbejde med mig,
02:58
calculatedberegnet theirderes returnVend tilbage on investmentinvestering,
beregnede deres afkast på investeringer,
03:02
and what I saw was
that I neededhavde brug for to doubledobbelt my pricepris,
og hvad jeg så var,
at jeg blev nødt til at fordoble min pris,
03:04
doubledobbelt it.
fordoble den.
03:07
Now, I confessbekende to you, this terrifiedforskrækket me.
Jeg indrømmer, at det skræmte mig.
03:09
I'm supposedformodede to be the expertekspert in this,
but I'm not curedhelbredt.
Det er meningen, jeg skal være eksperten.
03:14
I knewvidste the valueværdi was there.
Jeg vidste, værdien var der.
03:17
I was convincedoverbevist the valueværdi was there,
Jeg var overbevidst om,
at værdien var der,
03:19
and I was still scaredskræmt out of my witswits.
og jeg var stadig rædselsslagen.
03:21
What if nobodyingen would paybetale me that?
Hvad hvis ingen ville betale mig det?
03:24
What if clientsklienter said, "That's ridiculouslatterlig.
Hvad hvis klienter sagde,
"Det er latterligt.
03:26
You're ridiculouslatterlig."
Du er latterlig."
03:28
Was I really worthværdi that?
Var jeg virkelig det værd?
03:30
Not my work, mindsind you, but me.
Ikke mit arbejde, men mig.
03:33
Was I worthværdi that?
Var jeg det værd?
03:36
I'm the mothermor of two beautifulsmuk
little girlspiger who dependafhænge af upon me.
Jeg er mor til to smukke små piger,
der er afhængig af mig.
03:38
I'm a singleenkelt mommor.
Jeg er enlig mor.
03:41
What if my businessforretning failsmislykkes?
Hvad hvis min forretning fejler?
03:43
What if I failsvigte?
Hvad hvis jeg fejler?
03:45
But I know how to take my ownegen medicinemedicin,
Men jeg ved,
hvordan jeg tager min egen medicin,
03:48
the medicinemedicin that I
prescribeordinere to my clientsklienter.
medicinen,
jeg udskriver til mine klienter.
03:51
I had doneFærdig the homeworklektier.
Jeg havde gjort hjemmearbejdet.
03:53
I knewvidste the valueværdi was there.
Jeg vidste værdien var der.
03:55
So when prospectsudsigter camekom,
Så da muligheden kom,
03:57
I preparedforberedt the proposalsforslag
with the newny higherhøjere pricingprissætning
Jeg forberedte forslagene
med de nye højere priser,
04:00
and sentsendt them out
og sendte dem ud
04:03
and communicatedkommunikeret the valueværdi.
og kommunikerede værdien.
04:04
How'sHvordans the storyhistorie endende?
Hvordan ender historien?
04:07
ClientsKlienter continuedfortsatte to hireleje me
Klienter fortsatte med at hyre mig
04:09
and referhenvise me and recommendanbefale me,
and I'm still here.
og henvise og anbefale mig,
og jeg er her stadig.
04:11
And I sharedel this storyhistorie
Og jeg deler historien,
04:16
because doubtstvivl and fearsfrygt
are naturalnaturlig and normalnormal.
fordi tvivl og frygt
er naturligt og normalt.
04:17
But they don't definedefinere our valueværdi,
Men de definerer ikke vores værdi,
04:20
and they shouldn'tbør ikke limitbegrænse
our earningindtjening potentialpotentiel.
og de burde ikke begrænse
vores indtjeningspotentiale
04:22
I'd like to sharedel anotheren anden storyhistorie,
Jeg vil gerne dele en anden historie
04:27
about a womankvinde who learnedlærte
to communicatekommunikere her valueværdi
omkring en kvinde,
som lærte at kommunikere sin værdi,
04:29
and foundfundet her ownegen voicestemme.
og fandt sin egen stemme.
04:32
She runskørsler a successfulvellykket
webweb developmentudvikling companySelskab
Hun driver
et succesfuldt webudviklingsfirma
04:34
and employsbeskæftiger severalflere people.
og beskæftiger flere personer.
04:37
When she first startedstartede her firmfirma
and for severalflere yearsflere år thereafterderefter,
Da hun først startede sin forretning
og flere år derefter,
04:39
she would say, "I have
a little webweb designdesign companySelskab."
ville hun sige,
"Jeg har et lille web design-firma."
04:42
She'dHun ville actuallyrent faktisk use
those wordsord with clientsklienter.
Hun ville faktisk
bruge de ord med klienter.
04:46
"I have a little webweb designdesign companySelskab."
"Jeg har et lille web design-firma."
04:49
In this and in manymange other smalllille waysmåder,
På denne og mange andre små måder,
04:52
she was diminishingfaldende her companySelskab
in the eyesøjne of prospectsudsigter and clientsklienter,
formindskede hun sin forretning
i klienternes øjne,
04:54
and diminishingfaldende herselfhende selv.
og formindskede sig selv.
04:58
It was really impactingpåvirker her abilityevne
to earnTjen what she was worthværdi.
Det påvirkede hendes evne til at tjene,
hvad hun var værd.
05:01
I believe her languageSprog and her stylestil
Jeg tror hendes sprog og stil
05:05
communicatedkommunikeret that she didn't believe
kommunikerede, at hun ikke troede,
05:08
she had much valueværdi to offertilbud.
at hun havde nok værdi at tilbyde.
05:10
In her ownegen wordsord, she was practicallypraktisk
givinggiver her servicestjenester away.
Med hendes egne ord gav hun
praktisk set hendes service væk.
05:13
And so she beganbegyndte her journeyrejse
Og så begyndte hun sin rejse
05:18
to take responsibilityansvar
for communicatingkommunikere valueværdi to clientsklienter
med at tage ansvar for
at kommunikere værdi til klienter
05:20
and changingskiftende her messagebesked.
og ændre hendes budskab.
05:23
One thing I shareddelt with her
En ting, jeg delte med hende,
05:26
is that it's so importantvigtig
er, at det er så vigtigt
05:28
to find your ownegen voicestemme,
at finde sin egen stemme,
05:30
a voicestemme that's authenticautentisk and truerigtigt to you.
en stemme,
der er autentisk og sand for dig.
05:31
Don't try to channelkanal your sister-in-lawsvigerinde
just because she's a great salespersonsælger
Prøv ikke at gengive din svigerinde
bare fordi hun er en god sælger
05:33
or your neighbornabo who tellsfortæller a great jokejoke
if that's not who you are.
eller din nabo, som fortæller en god joke,
hvis det ikke er hvem du er.
05:37
Give up this notionbegreb
that it's tootingTooting your ownegen hornhorn.
Opgiv denne forestilling
med at trutte i dit eget horn.
05:41
Make it about the other partyparti.
Få det til at handle om de andre.
05:44
FocusFokus on servingbetjener and addingtilføjer valueværdi,
and it won'tvil ikke feel like braggingprale.
Fokusér på at tilføje værdi,
og det vil ikke føles som pral.
05:45
What do you love about what you do?
Hvad elsker du ved det, du gør?
05:50
What excitesophidser you
about the work that you do?
Hvad begejstrer dig omkring
det arbejde, du gør?
05:53
If you connectforbinde with that, communicatingkommunikere
your valueværdi will come naturallynaturligt.
Hvis du finder det, så vil det komme
naturligt at kommunikere dine værdier
05:55
So she embracedomfavnede her naturalnaturlig stylestil,
Så hun omfavnede sin naturlige stil,
06:00
foundfundet her voicestemme and changedændret her messagebesked.
fandt sin stemme
og ændrede sit budskab.
06:02
For one thing, she stoppedholdt op callingringer herselfhende selv
a little webweb designdesign companySelskab.
For det første, så stoppede hun med
at kalde sig selv et lille web design-firma.
06:06
She really foundfundet a lot of strengthstyrke
and powerstrøm in communicatingkommunikere her messagebesked.
Hun fandt en masse styrke og kraft
i at kommunikere sit budskab.
06:10
She's now chargingopladning threetre timesgange
as much for webweb designdesign,
Nu tager hun tre gange
så meget for web design,
06:15
and her businessforretning is growingvoksende.
og hendes forretning vokser.
06:18
She told me about a recentnylig meetingmøde
Hun fortalte mig om et møde fornyligt
06:20
with a gruffGruff and sometimesSommetider
difficultsvært clientklient
med en barsk
og sommetider besværlig klient,
06:22
who had calledhedder a meetingmøde questioningsætte spørgsmålstegn ved
progressfremskridt on searchSøg enginemotor optimizationoptimering.
som havde kaldt et møde og sat spørgsmålstegn
ved udviklingen af søgemaskineoptimering.
06:24
She said in the oldgammel daysdage,
Hun sagde,
at i gamle dage,
06:29
that would have been
a really intimidatingtruende meetingmøde for her,
så ville det have været
et skræmmende møde for hende,
06:30
but her mindsettankegang was differentforskellige.
men hendes tankesæt var anderledes.
06:33
She said, she preparedforberedt the informationinformation,
satsat down with the clientklient,
Hun sagde, hun forberedte informationen,
satte sig ned med klientem,
06:35
said this isn't about me,
it's not personalpersonlig,
det er ikke omkring mig,
det ikke personligt,
06:38
it's about the clientklient.
det er omkring klienten.
06:41
She tooktog them throughigennem the datadata,
throughigennem the numbersnumre,
Hun tog dem igennem dataene,
igennem numrene,
06:42
laidlaid out the trendstendenser and the progressfremskridt
in her ownegen voicestemme and in her ownegen way,
lagde tendenserne og udviklingen
med sin egen stemme på hendes egen måde,
06:46
but very directlydirekte said,
"Here'sHer er what we'vevi har doneFærdig for you."
men meget direkte sagde,
"Her er hvad, vi har gjort for jer."
06:50
The clientklient satsat up and tooktog noticevarsel,
and said, "OK, I got it."
Klienten satte sig opmærksom op,
og sagde, "Okay, jeg forstår."
06:53
And she said in describingbeskriver that meetingmøde,
Og hun sagde,
da hun beskrev mødet,
06:57
"I didn't feel scaredskræmt or panickypanisk
"Jeg følte mig ikke bange eller panikken
06:59
or smalllille,
eller lille,
07:03
whichhvilken is how I used to feel.
hvilket er hvordan, jeg plejede at føle.
07:05
InsteadI stedet I feel like, 'OK' OK, I got this.
I stedet følte jeg, 'Okay, jeg kan godt.
07:07
I know what I'm doing. I'm confidentselvsikker.'"
Jeg ved, hvad jeg laver. Jeg er selvsikker.'"
07:12
BeingAt være properlykorrekt valuedværdsat is so importantvigtig.
At blive korrekt værdisat er så vigtigt.
07:17
You can hearhøre in this storyhistorie
I kan høre i denne historie,
07:20
that the implicationsimplikationer
rangerækkevidde farlangt beyondud over just financesfinanser
at følgevirkningerne rækker langt
udover bare finanserne
07:22
into the realmrige of self-respectselvrespekt
and self-confidenceselvtillid.
og påvirker selvrespekt og selvtillid.
07:25
TodayI dag I've told two storieshistorier,
one about definingdefinere our valueværdi
I dag har jeg fortalt to historier:
én om at definere vores værdi
07:30
and the other about
communicatingkommunikere our valueværdi,
og den anden om at kommunikere vores værdi,
07:33
and these are the two elementselementer
to realizingrealisere our fullfuld earningindtjening potentialpotentiel.
og disse er de to elementer til
at realisere vores fulde indtjeningspotentiale.
07:36
That's the equationligning.
Det er ligningen.
07:40
And if you're sittingsidder
in the audiencepublikum todayi dag
Hvis du sidder blandt publikum i dag,
07:42
and you're not beingvære paidbetalt
what you're worthværdi,
og du ikke bliver betalt, hvad du er værd,
07:45
I'd like to welcomeVelkommen you
into this equationligning.
så vil jeg gerne invitere dig ind i denne ligning.
07:48
Just imagineforestille what life could be like,
Bare forestil jer, hvad livet kunne blive til,
07:50
how much more we could do,
hvor meget mere, vi kunne gøre,
07:53
how much more we could give back,
hvor meget mere, vi kunne give tilbage,
07:54
how much more we could
planplan for the futurefremtid,
hvor meget mere,
vi kan planlægge for fremtiden,
07:57
how validatedvalideret and respectedrespekteret we would feel
hvor værdsat og respekteret,
vi ville føle os,
07:59
if we could earnTjen our fullfuld potentialpotentiel,
hvis vi kunne tjene vores fulde potentiale,
08:02
realizerealisere our fullfuld valueværdi.
indse vores fulde værdi.
08:05
No one will ever paybetale you
what you're worthværdi.
Ingen vil nogensinde betale dig,
hvad du er værd.
08:08
They'llDe vil only ever paybetale you
what they think you're worthværdi,
De vil kun betale dig,
hvad de synes, du er værd,
08:11
and you controlkontrollere theirderes thinkingtænker.
og du kontrollerer deres tænkning.
08:13
Thank you.
Tak.
08:16
(ApplauseBifald)
(Bifald)
08:17
Translated by Jonas Wahlfelt
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Casey Brown - Pricing consultant
Casey Brown wants people to be paid well for their excellence.

Why you should listen

Casey Brown is a pricing geek and professional speaker. She leads an organization that helps companies improve profits through better pricing. She speaks at conferences, trade associations and networking groups around the world. She is on a mission to correct the injustice of underpricing.

With degrees in chemical engineering, Spanish and business -- and career experience in engineering, Six Sigma and pricing strategy -- Brown uses her expertise to help clients discover their true pricing power. She is fluent in Spanish and holds a US Patent for lightbulb technology she developed.

Brown volunteers more than 600 hours annually around the world, focused on meeting children's basic needs. She volunteers with Drop in the Bucket, a non-profit which drills wells in Africa, with Free to Smile, an organization dedicated to performing cleft lip and palate repair surgeries globally, and with First Descents, a group that provides life-changing outdoor adventures for cancer survivors.


More profile about the speaker
Casey Brown | Speaker | TED.com