ABOUT THE SPEAKER
Ruby Wax - Comedian and Mental Health Activist
Ruby Wax is a loud, funny woman -- who spent much of her comedy career battling depression in silence. Now her work blends mental health advocacy and laughs.

Why you should listen

Winston Churchill called it "the Black Dog" -- a depression that settled over him and drained the flavor from life. Ruby Wax knows the Black Dog well; throughout the '80s and '90s, during a flourishing career as a brash comedian and interviewer in the UK, it trotted at her heels, even while she was interviewing the Duchess of York and sorting through Imelda Marcos' shoes.

After taking a timeout to learn how to manage the condition, Wax produced a stand-up comedy show called "Losing It" that directly addresses her mental health experiences, hilariously but powerfully. And she's started up a new social network called the Black Dog Tribe, which offers a community and support to people with depression. Meanwhile, she's working on her Master's in cognitive therapy.

Also, this year, Ruby was honored as an Officer of the Order of the British Empire (OBE) for her mental health work.

As she says: "I've always said to myself, if you've got a disability, use it." Read our Q&A with >>

Ruby is also a visiting professor at The University of Surrey.

More profile about the speaker
Ruby Wax | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2012

Ruby Wax: What's so funny about mental illness?

Ruby Wax: Zer du gaixotasun psikikoak hain barregarria izateko?

Filmed:
2,813,839 views

Gorputzeko gaixotasunek sinpatia lortzen dute, garunekoek izan ezik, dio Ruby Wax komikoak. Zergatik hori? Indar eta umore itsugarriz, Wax-ek, zeinari orain dela hamarkada bat depresio klinikoa diagnostikatu zioten, gaixotasun psikikoen estigma amaitzeko eskatzen digu.
- Comedian and Mental Health Activist
Ruby Wax is a loud, funny woman -- who spent much of her comedy career battling depression in silence. Now her work blends mental health advocacy and laughs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
One in four people suffer from some sort of mental illness,
0
59
3924
Lau pertsonetatik batek gaixotasun
psikikoren bat jasango du,
beraz, bat, bi, hiru, lau, zu zara jauna.
00:19
so if it was one, two, three, four, it's you, sir.
1
3983
4294
Bai, zu. (Barreak)
00:24
You. Yeah. (Laughter)
2
8277
1559
Hortz arraroduna. Eta zu,
ondokoa. (Barreak)
00:25
With the weird teeth. And you next to him. (Laughter)
3
9836
3348
Zuk badakizu zein zaren.
00:29
You know who you are.
4
13184
1055
00:30
Actually, that whole row isn't right. (Laughter)
5
14239
2397
Egiaz, ilara guzti hori ez dago
ongi. (Barreak)
00:32
That's not good. Hi. Yeah. Real bad. Don't even look at me. (Laughter)
6
16636
5174
Hori ere ez dago ongi.
Kaixo, bai. Oso gaizki. Ezta niri
begiratu ere. (Barreak)
00:37
I am one of the one in four. Thank you.
7
21810
5113
Ni, lautik horietatik bat naiz.
Eskerrik asko.
Uste dut nire amarengandik heredatu nuela.
00:42
I think I inherit it from my mother, who,
8
26923
3010
Etxean zehar lau oinean ibiltzen zen.
00:45
used to crawl around the house on all fours.
9
29933
2814
Esku bakoitzean esponja bana
jartzen zituen,
00:48
She had two sponges in her hand, and then she had two
10
32747
3047
eta belaunetan beste bi lotuta.
00:51
tied to her knees. My mother was completely absorbent. (Laughter)
11
35794
4582
Nire amak erabat xurgatzen zintuen.
(Barreak)
00:56
And she would crawl around behind me going,
12
40376
2308
Eta nire atzetik lau oinetan ibiltzen zen,
esanez:
00:58
"Who brings footprints into a building?!"
13
42684
3565
Nork uzten ditu oinatzak etxean?
Eta hori gauzak ongi ez zeudela
01:02
So that was kind of a clue that things weren't right.
14
46249
2350
ohartzeko zantzu bat zen.
01:04
So before I start, I would like to thank
15
48599
5192
Beraz, hasi baino lehen,
hasi baino lehen,
lamotrigina, sertralina eta reboxetina
01:09
the makers of Lamotrigine, Sertraline, and Reboxetine,
16
53791
4686
asmatu zutenei eskerrak eman nahi nizkieke,
botika horiek gabe
01:14
because without those few simple chemicals, I would not be vertical today.
17
58477
4923
ez nintzakelako hemen zutik egongo.
Beraz,
01:19
So how did it start?
18
63400
4837
Eta nola hasi zen?
Nire gaixotasun psikikoa --
01:24
My mental illness -- well, I'm not even going to talk about my mental illness.
19
68237
4119
beno ez dut nire
gaixotasunari buruz hitz egingo.
01:28
What am I going to talk about? Okay.
20
72356
2313
Zerri buruz hitz egingo dut orduan?
Ongi da.
01:30
I always dreamt that, when I had my final breakdown,
21
74669
4402
Beti amestu nuen,
nire azken krisia,
errebelazioa kafkiar
01:34
it would be because I had a deep Kafkaesque
22
79071
2539
existentzialista sakona,
01:37
existentialist revelation,
23
81610
2413
eduki nuelako izango zela,
01:39
or that maybe Cate Blanchett would play me and she would win an Oscar for it. (Laughter)
24
84023
4345
edo agian, Cate Blanchett-ek nire papera egin,
eta horregatik Oscar bat irabazi zuelako
jasango nuela. (Barreak)
01:44
But that's not what happened. I had my breakdown
25
88368
3107
Baina hori ez da gertatu zena.
Nire krisia,
01:47
during my daughter's sports day.
26
91475
1990
nire alabaren kirol
egunean etorri zen.
01:49
There were all the parents sitting in a parking lot
27
93465
3725
Han zeuden guraso guztiak,
aparkaleku batean exerita,
autoen atzekaldean hamaiketakoa
jaten,
01:53
eating food out of the back of their car -- only the English --
28
97190
4007
-- Ingelesak bakarrik --
01:57
eating their sausages. They loved their sausages. (Laughter)
29
101197
6227
beraien saltxitxak janez.
Maite dituzte saltxitxak. (Barreak)
Lord eta Lady Rigor Mortis
02:03
Lord and Lady Rigor Mortis were nibbling on the tarmac,
30
107424
4632
errepide bazterrean jaten ari ziren,
pistolak tiro egin,
02:07
and then the gun went off and all the girlies started running,
31
112056
2463
eta neska guztiak korrika hasi ziren,
02:10
and all the mummies went, "Run! Run Chlamydia! Run!" (Laughter)
32
114519
5211
eta ama guztiak garrasika:
Korri! Korri Clamidia! Korri! (Barreak)
Korri, haizeak bezala, Veruca! Korri!
02:15
"Run like the wind, Veruca! Run!"
33
119730
3868
Eta neska guztiak korrika zioazen,
02:19
And all the girlies, girlies running, running, running,
34
123598
2467
nire alaba izan ezik,
02:21
everybody except for my daughter, who was just standing
35
126065
2945
geldirik, irteera lerroan baitzegoen
02:24
at the starting line, just waving,
36
129010
2767
agurtzen,
korri egin behar zuela
02:27
because she didn't know she was supposed to run.
37
131777
2331
ez zekielako.
02:30
So I took to my bed for about a month, and when I woke up
38
134108
4349
Ohean egon nintzen ia hilabetez,
eta esnatu nintzenean,
02:34
I found I was institutionalized, and when I saw the other inmates,
39
138457
4593
ospitaleratuta nengoela konturatu nintzen
eta beste gaixoak ikusi nituenean,
02:38
I realized that I had found my people, my tribe. (Laughter)
40
143050
4392
nire jendea aurkitu nuela konturatu
nintzen,
nire tribua. (Barreak)
Nire lagun bakarrak bihurtu ziren,
02:43
Because they became my only friends, they became my friends,
41
147442
3488
nire lagunak bihurtu ziren,
02:46
because very few people that I knew -- Well, I wasn't
42
150930
2998
zeren ezagutzen nituenetatik gutxik; beno,
ez zidaten lore edo txartelik bidaltzen.
02:49
sent a lot of cards or flowers. I mean, if I had had a broken leg
43
153928
3370
Hau da,
hanka bat hautsi edo erditu izan banu,
02:53
or I was with child I would have been inundated,
44
157298
2164
gainezka egongo nintzateke,
02:55
but all I got was a couple phone calls telling me to perk up.
45
159462
3676
baina dei pare bat besterik ez nituen jaso,
alaitzeko esanez.
02:59
Perk up.
46
163138
1700
Alaitu.
03:00
Because I didn't think of that. (Laughter)
47
164838
4707
Zeren, noski, niri ez zitzaidan bururatu. (Barreak)
(Barreak) (Txaloak)
03:05
(Laughter) (Applause)
48
169545
3300
03:08
Because, you know, the one thing, one thing that you get with this disease,
49
172845
4277
Gaixotasun honek zerbait gehiago dakar,
03:13
this one comes with a package, is you get a real sense of shame,
50
177122
3966
zama bat,
lotsa sentsazio izugarria da,
zure lagunek diotelako:
03:16
because your friends go, "Oh come on, show me the lump,
51
181088
2312
"Erakutsi konkorra,
erakutsi erradiografia",
03:19
show me the x-rays," and of course you've got nothing to show,
52
183400
2411
baina noski, ez dago erakusteko ezer.
03:21
so you're, like, really disgusted with yourself because you're thinking,
53
185811
3094
Beraz, oso gaizki sentitzen zara zure buruarekin,
pentsatzen duzulako:
03:24
"I'm not being carpet-bombed. I don't live in a township."
54
188905
2816
"Ez dira ni bonbardatzen ari,
ez naiz herri batean bizi"
Beraz ahots zakar horiek entzuten hasten zara,
03:27
So you start to hear these abusive voices, but you don't hear one abusive voice,
55
191721
3448
baina ez bakarra,
mila entzuten dituzu -- 100,000 ahots
zakar,
03:31
you hear about a thousand -- 100,000 abusive voices,
56
195169
2859
03:33
like if the Devil had Tourette's, that's what it would sound like.
57
198028
4009
Deabruak Tourette sindromea edukiko
balu bezala, horrela entzungo genuke.
Baina denok dakigu hemen
03:37
But we all know in here, you know, there is no Devil,
58
202037
2628
deabrua
ez dela existitzen,
03:40
there are no voices in your head.
59
204665
1879
eta ez dugula ahotsik buruan.
Badakizue, ahots zakarrak entzutean,
03:42
You know that when you have those abusive voices,
60
206544
1674
03:44
all those little neurons get together and in that little gap
61
208218
2901
neurona txiki guzti horiek elkartu
eta espazio txiki hori "neure buruaz beste"
03:47
you get a real toxic "I want to kill myself" kind of chemical,
62
211119
3658
egin nahi dut bezalako sustantzia toxikoz
betetzen dela, eta
03:50
and if you have that over and over again on a loop tape,
63
214777
2746
hau behin eta berriz gertatuz gero,
grabazio errepikakor bat bezala,
03:53
you might have yourself depression.
64
217523
1896
depresioa eduki dezakezula.
03:55
Oh, and that's not even the tip of the iceberg.
65
219419
2683
Ah, eta hori icebergaren punta
besterik ez da.
03:58
If you get a little baby, and you abuse it verbally,
66
222102
3602
Haur bat edukiz gero, eta hitzezko tratu
txarrak jasaten baditu,
04:01
its little brain sends out chemicals that are so destructive
67
225704
3457
bere garunak seinale kimiko hain suntsigarriak
bidaltzen ditu,
04:05
that the little part of its brain that can tell good from bad just doesn't grow,
68
229161
3992
garunean ongi dagoena eta gaizki dagoena
bereizten dituen zatia ez dela garatzen,
04:09
so you might have yourself a homegrown psychotic.
69
233153
3455
beraz etxean egindako psikotiko bat
edukiko duzu zerorrek.
04:12
If a soldier sees his friend blown up, his brain goes into
70
236608
3477
Soldadu batek bere laguna lehertzen
ikusten badu,
bere garuna halako
alarma egoerara doa,
04:15
such high alarm that he can't actually put the experience into words,
71
240085
3514
ezin duela
esperientzia hitzez adierazi,
04:19
so he just feels the horror over and over again.
72
243599
2774
beraz, basakeria hori behin eta berriz
sentitzen du.
04:22
So here's my question. My question is, how come
73
246373
2373
Hemen doa nire galdera.
Nire galdera da,
nolatan esaten dugu
04:24
when people have mental damage, it's always an active imagination?
74
248746
4045
jendeak buruan kaltea duenean, imaginazio
hiperaktiboa dela ?
04:28
How come every other organ in your body can get sick
75
252791
3219
Nolatan senti dezakegu enpatia
gorputzeko edozein organotan mina dugunean,
04:31
and you get sympathy, except the brain?
76
256010
2704
garunean izan ezik?
04:34
I'd like to talk a little bit more about the brain,
77
258714
2399
Garunari buruz gehiago hitz egin nahiko nuke,
04:37
because I know you like that here at TED,
78
261113
2031
hemen, TEDen, gustatzen zaizuela baitakit.
04:39
so if you just give me a minute here, okay.
79
263144
3453
Minutu bat ematen badidazue, ongi.
Ongi, utzidazue esaten, berri onak
badaudela.
04:42
Okay, let me just say, there's some good news.
80
266597
2006
04:44
There is some good news. First of all, let me say,
81
268603
3282
Hasteko, utzidazue esaten oso, oso
04:47
we've come a long, long way.
82
271885
2327
urrun iritsi garela.
Zelula bakarreko ameba txiki bat
ginela hasi ginen,
04:50
We started off as a teeny, teeny little one-celled amoeba,
83
274212
4041
arroka bati itsatsirik, eta orain, voilá, garuna.
04:54
tiny, just sticking onto a rock, and now, voila, the brain.
84
278253
4597
04:58
Here we go. (Laughter)
85
282850
1900
Bagoaz. (Barreak)
05:00
This little baby has a lot of horsepower.
86
284750
2365
Pitxi honek potentzia handia du.
05:03
It comes completely conscious. It's got state-of-the-art lobes.
87
287115
4423
Erabat konsziente dela dator. Merkatuko
lobulurik onenak ditu.
05:07
We've got the occipital lobe so we can actually see the world.
88
291538
3593
Lobulu okzipitala dugu, mundua ikusi
ahal izateko.
05:11
We got the temporal lobe so we can actually hear the world.
89
295131
2646
Lobulu tenporala dugu, mundua entzun
ahal izateko.
05:13
Here we've got a little bit of long-term memory,
90
297777
1619
Hemen, epe luzerako oroimenaren zati
bat dugu,
05:15
so, you know that night you want to forget, when you got really drunk? Bye-bye! Gone. (Laughter)
91
299396
5237
beraz, mozkortu zineten eta ahaztu nahi
duzuen gau hura? Agur! Ez dago. (Barreak)
05:20
So actually, it's filled with 100 billion neurons
92
304633
3320
100 mila milioi neurona txinpartatsuz
beteta dago,
05:23
just zizzing away, electrically transmitting information,
93
307953
3303
informazioa elektrikoki trasmititzen,
05:27
zizzing, zizzing. I'm going to give you a little side view here.
94
311256
2720
txinpartaz beterik.
Alde hau erakutsiko dizuet.
05:29
I don't know if you can get that here. (Laughter)
95
313976
3592
Ez dakit hortik ikusten duzuen. (Barreak)
Beraz, txinpartaz, ... (Barreak)
05:33
So, zizzing away, and so — (Laughter) —
96
317568
4000
Eta bakoitzeko, badakit, neronek marraztu dut.
Eskerrik asko.
05:37
And for every one — I know, I drew this myself. Thank you.
97
321568
3689
Neurona bakoitzeko,
05:41
For every one single neuron, you can actually have
98
325257
3672
10 000tik eta 100 000ra
05:44
from 10,000 to 100,000 different connections
99
328929
3726
konexio edo dendrita dituzte,
05:48
or dendrites or whatever you want to call it, and every time
100
332655
3262
05:51
you learn something, or you have an experience,
101
335917
2520
eta zerbait ikasten duzun bakoitzean,
edo bizitzen duzunean,
05:54
that bush grows, you know, that bush of information.
102
338437
2273
sare hori hazi egiten da,
badakizue, informazio sarea.
05:56
Can you imagine, every human being is carrying
103
340710
2954
Imaginatu dezakezue, pertsona bakoitzak
ahalmen hori daramala
05:59
that equipment, even Paris Hilton? (Laughter)
104
343664
4923
baita Paris Hiltonek ere? (Barreak)
06:04
Go figure.
105
348587
1694
Imaginatu.
Baina berri txar gutxi batzuk ditut.
Berri txarrak.
06:06
But I got a little bad news for you folks. I got some bad news.
106
350281
3484
06:09
This isn't for the one in four. This is for the four in four.
107
353765
3120
Hau ez da lautik batentzat.
Hau lautik laurentzat da.
06:12
We are not equipped for the 21st century.
108
356885
4180
Ez gaude XXI. menderako prest.
06:16
Evolution did not prepare us for this. We just don't have the bandwidth,
109
361065
3749
Eboluzioak ez gintuen honetarako prestatu.
Ez dugu banda zabalera nahikoa,
06:20
and for people who say, oh, they're having a nice day,
110
364814
2583
eta egun ona pasatzen ari direla diotenak,
06:23
they're perfectly fine, they're more insane than the rest of us.
111
367397
3560
ongi daudela diotenak,
gutako edozein baino eroago daude.
06:26
Because I'll show you where there might be a few glitches
112
370957
2524
Eboluzioaren akatsak non egon
06:29
in evolution. Okay, let me just explain this to you.
113
373481
2444
daitezkeen erakutsiko dizuet.
06:31
When we were ancient man — (Laughter) —
114
375925
3561
Gizaki primitiboak ginenean, (barreak),
06:35
millions of years ago, and we suddenly felt threatened
115
379486
3761
orain dela milioika urte,
bat-batean harrapakari batengatik
mehatxatuak sentitzen ginenean, bai...? (Barreak)
06:39
by a predator, okay? — (Laughter) —
116
383247
3702
Gu, eskerrik asko, neronek marraztu dut. (Barreak)
06:42
we would — Thank you. I drew these myself. (Laughter)
117
386949
2948
Eskerrik asko. Eskerrik asko. (Txaloak)
06:45
Thank you very much. Thank you. Thank you. (Applause)
118
389897
3823
06:49
Thank you. Anyway, we would fill up with our own adrenaline
119
393720
4074
Eskerrik asko. Laburbilduz, gure
berezko adrenalinaz,
berezko kortisolaz betetzen ginen,
06:53
and our own cortisol, and then we'd kill or be killed,
120
397794
2618
eta hil egiten genuen edo
hil egiten gintuzten,
06:56
we'd eat or we'd be eaten, and then suddenly we'd de-fuel,
121
400412
3270
jan egiten genituen, edo
jan egiten gintuzten, eta
06:59
and we'd go back to normal. Okay.
122
403682
1933
deskargatu egiten ginen,
normaltasunera itzuliz.
07:01
So the problem is, nowadays, with modern man— (Laughter) —
123
405615
5282
Arazoa da, gaur egun, gizaki modernoarekin,
... (Barreak)
07:06
when we feel in danger, we still fill up with our own chemical
124
410897
3767
Arriskua sentitzen dugunean,
oraindik sustantziez betetzen garela,
07:10
but because we can't kill traffic wardens — (Laughter) —
125
414664
4635
baina trafiko udaltzaina ezin dugunez hil,
(barreak)
07:15
or eat estate agents, the fuel just stays in our body
126
419299
4797
funtzionarioa ezin dugunez jan,
erregaia gorputzean geratzen da,
07:19
over and over, so we're in a constant state of alarm,
127
424096
2488
behin betiko, eta etengabeko
alerta egoeran gaude.
07:22
a constant state. And here's another thing that happened.
128
426584
1733
07:24
About 150,000 years ago, when language came online,
129
428317
3105
Orain dela 150 000 urte, hizkuntza
agertu zenean,
07:27
we started to put words to this constant emergency,
130
431422
2425
alarma egoera horri hitzak jartzen
hasi ginen,
07:29
so it wasn't just, "Oh my God, there's a saber-toothed tiger,"
131
433847
2656
"Ene bada, tigre bat", baina
"Oh, ene bada, ez nuen
email hori bidali.
07:32
which could be, it was suddenly, "Oh my God, I didn't send the email. Oh my God, my thighs are too fat.
132
436503
4041
Ene bada, nire izterrak handiegiak dira
07:36
Oh my God, everybody can see I'm stupid. I didn't get invited to the Christmas party!"
133
440544
4005
Oh, ene bada, denok dakite leloa naizela.
Ez naute Gabon festara gonbidatu!"
07:40
So you've got this nagging loop tape that goes
134
444549
2486
Behin eta berriz entzuten dugun
grabazio hau dugu,
eta erotu egiten gaitu, orduan
07:42
over and over again that drives you insane, so,
135
447035
2536
ikusten duzue arazoa?
07:45
you see what the problem is? What once made you safe
136
449571
2977
Behin onik mantendu gintuenak,
07:48
now drives you insane.
137
452548
1806
orain erotu egiten gaitu.
Sentitzen dut berri txar hau
ematearen arduraduna izatea,
07:50
I'm sorry to be the bearer of bad news, but somebody has to be.
138
454354
3154
baina norbaitek egin behar zuen.
07:53
Your pets are happier than you are. (Laughter)
139
457508
5864
Zuen abereak, zuek baino
zoriontsuagoak dira. (Barreak)
(Txaloak)
07:59
(Applause)
140
463372
2896
08:02
So kitty cat, meow, happy happy happy, human beings, screwed. (Laughter)
141
466268
5155
Beraz, katutxoak miau, pozik, pozik
gizakiak, izorratuta.
08:07
Completely and utterly -- so, screwed.
142
471423
2275
Izorratuta.
08:09
But my point is, if we don't talk about this stuff,
143
473698
2459
Baina esan nahi dut,
gauza hauetaz hitz egiten hasten
08:12
and we don't learn how to deal with our lives, it's not going
144
476157
2338
ez bagara
eta ez badugu gure bizitza aurrera
ateratzen ikasten,
08:14
to be one in four. It's going to be four in four
145
478495
2474
ez dira lautik bat izango,
lautik lau baizik.
08:16
who are really, really going to get ill in the upstairs department.
146
480969
3263
Lautik lau gaixotuko dira goiko solairutik.
08:20
And while we're at it, can we please stop the stigma?
147
484232
2527
Eta horretan gaudela,
baztertu dezakegu mesedez estigma?
08:22
Thank you. (Applause)
148
486759
6677
Eskerrik asko. (Txaloak)
(Txaloak) Eskerrik asko.
08:29
(Applause) Thank you.
149
493436
10745
Translated by Kontxi Larrañaga
Reviewed by Jone Aliri

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ruby Wax - Comedian and Mental Health Activist
Ruby Wax is a loud, funny woman -- who spent much of her comedy career battling depression in silence. Now her work blends mental health advocacy and laughs.

Why you should listen

Winston Churchill called it "the Black Dog" -- a depression that settled over him and drained the flavor from life. Ruby Wax knows the Black Dog well; throughout the '80s and '90s, during a flourishing career as a brash comedian and interviewer in the UK, it trotted at her heels, even while she was interviewing the Duchess of York and sorting through Imelda Marcos' shoes.

After taking a timeout to learn how to manage the condition, Wax produced a stand-up comedy show called "Losing It" that directly addresses her mental health experiences, hilariously but powerfully. And she's started up a new social network called the Black Dog Tribe, which offers a community and support to people with depression. Meanwhile, she's working on her Master's in cognitive therapy.

Also, this year, Ruby was honored as an Officer of the Order of the British Empire (OBE) for her mental health work.

As she says: "I've always said to myself, if you've got a disability, use it." Read our Q&A with >>

Ruby is also a visiting professor at The University of Surrey.

More profile about the speaker
Ruby Wax | Speaker | TED.com