ABOUT THE SPEAKER
Ruby Wax - Comedian and Mental Health Activist
Ruby Wax is a loud, funny woman -- who spent much of her comedy career battling depression in silence. Now her work blends mental health advocacy and laughs.

Why you should listen

Winston Churchill called it "the Black Dog" -- a depression that settled over him and drained the flavor from life. Ruby Wax knows the Black Dog well; throughout the '80s and '90s, during a flourishing career as a brash comedian and interviewer in the UK, it trotted at her heels, even while she was interviewing the Duchess of York and sorting through Imelda Marcos' shoes.

After taking a timeout to learn how to manage the condition, Wax produced a stand-up comedy show called "Losing It" that directly addresses her mental health experiences, hilariously but powerfully. And she's started up a new social network called the Black Dog Tribe, which offers a community and support to people with depression. Meanwhile, she's working on her Master's in cognitive therapy.

Also, this year, Ruby was honored as an Officer of the Order of the British Empire (OBE) for her mental health work.

As she says: "I've always said to myself, if you've got a disability, use it." Read our Q&A with >>

Ruby is also a visiting professor at The University of Surrey.

More profile about the speaker
Ruby Wax | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2012

Ruby Wax: What's so funny about mental illness?

Ruby Wax: Vad är det med psykisk sjukdom som är så roligt?

Filmed:
2,813,839 views

Kroppsliga sjukdomar vinner sympati, säger komikern Ruby Wax -- förutom de som sitter i hjärnan. Varför är det så? Med bländande energi och humor uppmanar Wax, som själv blev diagnosticerad med klinisk depression för ett årtionde sedan, till att vi ska sluta stigmatisera psykisk sjukdom.
- Comedian and Mental Health Activist
Ruby Wax is a loud, funny woman -- who spent much of her comedy career battling depression in silence. Now her work blends mental health advocacy and laughs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
One in fourfyra people sufferlida from some sortsortera of mentalmental illnesssjukdom,
0
59
3924
En av fyra människor lider av någon slags psykisk sjukdom,
00:19
so if it was one, two, threetre, fourfyra, it's you, sirherr.
1
3983
4294
så om det var en, två, tre, fyra, så är det ni, sir.
00:24
You. Yeah. (LaughterSkratt)
2
8277
1559
Du. Ja. (Skratt)
00:25
With the weirdkonstig teethtänder. And you nextNästa to him. (LaughterSkratt)
3
9836
3348
Med de konstiga tänderna. Och du bredvid honom. (Skratt)
00:29
You know who you are.
4
13184
1055
Du vet vem du är.
00:30
ActuallyFaktiskt, that wholehela rowrad isn't right. (LaughterSkratt)
5
14239
2397
´Faktiskt är det något som inte stämmer med hela den raden. (Skratt)
00:32
That's not good. HiHej. Yeah. RealVerkliga baddålig. Don't even look at me. (LaughterSkratt)
6
16636
5174
Det är inte bra. Hej. Ja. Riktigt dåligt. ´Titta inte ens på mig. (Skratt)
00:37
I am one of the one in fourfyra. Thank you.
7
21810
5113
Jag är en av en av de fyra. Tack.
00:42
I think I inheritärva it from my mothermor, who,
8
26923
3010
Jag tror jag ärvt det från min mor, som
00:45
used to crawlkrypa around the househus on all foursFours.
9
29933
2814
brukade krypa runt hela huset på alla fyra.
00:48
She had two spongessvampar in her handhand, and then she had two
10
32747
3047
Hon hade två svampar händerna, och sedan hade hon två
00:51
tiedbundna to her kneesknän. My mothermor was completelyfullständigt absorbentabsorberande. (LaughterSkratt)
11
35794
4582
knutna till knäna. Min mor var helt absorberande. (Skratt)
00:56
And she would crawlkrypa around behindBakom me going,
12
40376
2308
Hon brukade krypa runt bakom mig och säga,
00:58
"Who bringsger footprintsfotspår into a buildingbyggnad?!"
13
42684
3565
"Vem tar med sig fotavtryck in i en byggnad?"
01:02
So that was kindsnäll of a clueledtråd that things weren'tinte right.
14
46249
2350
Så det var typ en ledtråd att saker inte stod rätt till.
01:04
So before I startStart, I would like to thank
15
48599
5192
Så innan jag börjar, skulle jag vilja tacka
01:09
the makersbeslutsfattare of LamotrigineLamotrigin, SertralineSertralin, and ReboxetineReboxetine,
16
53791
4686
tillverkarna av Lamotrigin, Sertralin och Edronax,
01:14
because withoututan those few simpleenkel chemicalskemikalier, I would not be verticalvertikal todayi dag.
17
58477
4923
eftersom utan dessa få enkla kemikalier, skulle jag inte vara lodrät idag.
01:19
So how did it startStart?
18
63400
4837
Så hur började det?
01:24
My mentalmental illnesssjukdom -- well, I'm not even going to talk about my mentalmental illnesssjukdom.
19
68237
4119
Min psykiska sjukdom –, jag kommer inte ens att prata om min psykiska sjukdom.
01:28
What am I going to talk about? Okay.
20
72356
2313
Vad ska jag prata om? Okej.
01:30
I always dreamtdrömde that, when I had my finalslutlig breakdownuppdelning,
21
74669
4402
Jag drömde alltid om, att när jag skulle ha mitt slutgiltiga sammanbrott,
01:34
it would be because I had a deepdjup KafkaesqueKafkaliknande
22
79071
2539
skulle det bero på en djup Kafkaliknande
01:37
existentialistexistentialist revelationuppenbarelse,
23
81610
2413
existentiell uppenbarelse,
01:39
or that maybe CateCate BlanchettBlanchett would playspela me and she would winvinna an OscarOscar for it. (LaughterSkratt)
24
84023
4345
eller att kanske Cate Blanchett skulle spela mig och att hon skulle vinna en Oscar för det. (Skratt)
01:44
But that's not what happenedhände. I had my breakdownuppdelning
25
88368
3107
Men det var inte vad som hände. Jag fick mitt sammanbrott
01:47
duringunder my daughter'sdotters sportssporter day.
26
91475
1990
under min dotters idrottsdag.
01:49
There were all the parentsföräldrar sittingSammanträde in a parkingparkering lot
27
93465
3725
Där satt alla föräldrarna på en parkeringsplats
01:53
eatingmat foodmat out of the back of theirderas carbil -- only the EnglishEngelska --
28
97190
4007
och åt mat från bakluckan på sina bilar–bara engelsmännen –
01:57
eatingmat theirderas sausageskorv. They lovedälskade theirderas sausageskorv. (LaughterSkratt)
29
101197
6227
åt sin korv. De älskade sin korv. (Skratt)
02:03
LordLord and LadyLady RigorRigor MortisMortis were nibblingknapra on the tarmacasfalten,
30
107424
4632
Lord och Lady Likstelhet knaprade på asfalten,
02:07
and then the gunpistol wentåkte off and all the girliesgirlies startedsatte igång runninglöpning,
31
112056
2463
och så gick startskottet och alla tjejer började springa,
02:10
and all the mummiesmumier wentåkte, "RunKör! RunKör ChlamydiaKlamydia! RunKör!" (LaughterSkratt)
32
114519
5211
och alla mammorna ropade, "Spring! Spring Klamydia! Spring!" (Skratt)
02:15
"RunKör like the windvind, VerucaErika! RunKör!"
33
119730
3868
"Spring som vinden, Vårta! Spring!"
02:19
And all the girliesgirlies, girliesgirlies runninglöpning, runninglöpning, runninglöpning,
34
123598
2467
Och alla tjejerna, tjejerna sprang, sprang, sprang,
02:21
everybodyalla exceptbortsett från for my daughterdotter, who was just standingstående
35
126065
2945
alla utom min dotter, som bara stod där
02:24
at the startingstartande linelinje, just wavingvinka,
36
129010
2767
på startlinjen, och vinkade,
02:27
because she didn't know she was supposedförment to runspringa.
37
131777
2331
eftersom hon inte visste att det var meningen att hon skulle springa.
02:30
So I tooktog to my bedsäng for about a monthmånad, and when I wokevaknade up
38
134108
4349
Så jag gick till sängs i ungefär en månad, och när jag vaknade upp
02:34
I foundhittades I was institutionalizedinstitutionaliserade, and when I saw the other inmatesintagna,
39
138457
4593
fann jag mig vara institutionaliserad och när jag såg de andra internerna,
02:38
I realizedinsåg that I had foundhittades my people, my tribestam. (LaughterSkratt)
40
143050
4392
insåg jag att jag hade hittat mitt folk, min stam. (Skratt)
02:43
Because they becameblev my only friendsvänner, they becameblev my friendsvänner,
41
147442
3488
Eftersom de blev mina enda vänner, blev de mina vänner,
02:46
because very few people that I knewvisste -- Well, I wasn'tvar inte
42
150930
2998
eftersom mycket få människor som jag kände – Nå, jag fick inte
02:49
sentskickat a lot of cardskort or flowersblommor. I mean, if I had had a brokenbruten legbenet
43
153928
3370
speciellt många kort eller blommor. Jag menar, om jag hade haft ett brutet ben
02:53
or I was with childbarn I would have been inundatedsvämmas,
44
157298
2164
eller varit med barn skulle jag ha översvämmats,
02:55
but all I got was a couplepar phonetelefon callssamtal tellingtalande me to perkPerk up.
45
159462
3676
men allt jag fick var ett par telefonsamtal som talade om för mig att jag skulle rycka upp mig.
02:59
PerkPerk up.
46
163138
1700
Rycka upp mig.
03:00
Because I didn't think of that. (LaughterSkratt)
47
164838
4707
För jag kom inte på det själv. (Skratt)
03:05
(LaughterSkratt) (ApplauseApplåder)
48
169545
3300
(Skratt) (Applåder)
03:08
Because, you know, the one thing, one thing that you get with this diseasesjukdom,
49
172845
4277
Eftersom, du vet, den enda saken, en sak som du får med den här sjukdomen,
03:13
this one comeskommer with a packagepaket, is you get a realverklig sensekänsla of shameskam,
50
177122
3966
här får du något på köpet, en verklig känsla av skam,
03:16
because your friendsvänner go, "Oh come on, showshow me the lumpklump,
51
181088
2312
Eftersom dina vänner säger, "Åh, kom igen, visa mig knölen,
03:19
showshow me the x-raysröntgenstrålar," and of coursekurs you've got nothing to showshow,
52
183400
2411
visa mig röntgenbilderna", och du har naturligtvis ingenting att visa
03:21
so you're, like, really disgustedäcklad with yourselfsjälv because you're thinkingtänkande,
53
185811
3094
så du blir liksom riktigt äcklad av dig själv, eftersom du tänker,
03:24
"I'm not beingvarelse carpet-bombedCarpet-bombed. I don't liveleva in a townshipTownship."
54
188905
2816
"Jag blir inte utsatt för några bombmattor. Jag bor inte i en kåkstad."
03:27
So you startStart to hearhöra these abusivemissbruk voicesröster, but you don't hearhöra one abusivemissbruk voiceröst,
55
191721
3448
Så du börjar höra de här elaka rösterna, men du hör inte en elak röst,
03:31
you hearhöra about a thousandtusen -- 100,000 abusivemissbruk voicesröster,
56
195169
2859
du hör ungefär tusen – 100 000 elaka röster,
03:33
like if the DevilDjävulen had Tourette'sTourettes, that's what it would soundljud like.
57
198028
4009
som om djävulen hade Tourettes, det är vad det skulle låta som.
03:37
But we all know in here, you know, there is no DevilDjävulen,
58
202037
2628
Men alla vi här inne vet, att det inte finns någon Djävul,
03:40
there are no voicesröster in your headhuvud.
59
204665
1879
Det finns inga röster i huvudet.
03:42
You know that when you have those abusivemissbruk voicesröster,
60
206544
1674
Du vet att när du hör de där elaka rösterna,
03:44
all those little neuronsneuroner get togethertillsammans and in that little gapgap
61
208218
2901
beror det på att alla de små nervcellerna samlas och i det lilla gapet mellan dem
03:47
you get a realverklig toxictoxisk "I want to killdöda myselfjag själv" kindsnäll of chemicalkemisk,
62
211119
3658
samlas ett verkligt giftigt "Jag vill begå självmord" -ämne,
03:50
and if you have that over and over again on a loopslinga tapetejp,
63
214777
2746
och om du får det om och om igen,
03:53
you mightmakt have yourselfsjälv depressiondepression.
64
217523
1896
Får du kanske en depression.
03:55
Oh, and that's not even the tiptips of the icebergisberg.
65
219419
2683
Åh, och det är inte ens toppen på isberget.
03:58
If you get a little babybebis, and you abusemissbruk it verballyverbalt,
66
222102
3602
Om du får en liten baby och du misshandlar den verbalt,
04:01
its little brainhjärna sendssänder out chemicalskemikalier that are so destructivedestruktiva
67
225704
3457
skickar dess lilla hjärna ut kemikalier som är så destruktiva
04:05
that the little partdel of its brainhjärna that can tell good from baddålig just doesn't growväxa,
68
229161
3992
att den lilla delen av hjärnan som kan skilja gott från ont bara inte växer,
04:09
so you mightmakt have yourselfsjälv a homegrownhemodlade psychoticpsykotisk.
69
233153
3455
så du kanske skapar en psykotisk människa åt dig själv.
04:12
If a soldiersoldat seesser his friendvän blownblåst up, his brainhjärna goesgår into
70
236608
3477
Om en soldat som ser sin vän sprängas i bitar, går hans hjärna in i ett varningstillstånd
04:15
suchsådan highhög alarmlarm that he can't actuallyfaktiskt put the experienceerfarenhet into wordsord,
71
240085
3514
som gör att han faktiskt inte kan sätta ord på sin erfarenhet,
04:19
so he just feelskänner the horrorSkräck over and over again.
72
243599
2774
så han känner istället bara skräcken om och om igen.
04:22
So here'shär är my questionfråga. My questionfråga is, how come
73
246373
2373
Så här är min fråga. Min fråga är, hur kommer det sig,
04:24
when people have mentalmental damageskada, it's always an activeaktiva imaginationfantasi?
74
248746
4045
att när människor får psykiska skador, är det alltid en aktiv fantasi?
04:28
How come everyvarje other organorgan in your bodykropp can get sicksjuk
75
252791
3219
Hur kommer det sig att alla andra organ i kroppen kan bli sjuka
04:31
and you get sympathysympati, exceptbortsett från the brainhjärna?
76
256010
2704
och du får sympati, men inte hjärnan?
04:34
I'd like to talk a little bitbit more about the brainhjärna,
77
258714
2399
Jag skulle vilja tala lite mer om hjärnan,
04:37
because I know you like that here at TEDTED,
78
261113
2031
eftersom jag vet ni gillar det här på TED,
04:39
so if you just give me a minuteminut here, okay.
79
263144
3453
så om ni ger mig bara en minut här, okej.
04:42
Okay, let me just say, there's some good newsNyheter.
80
266597
2006
Okej, låt mig bara säga, det finns några goda nyheter.
04:44
There is some good newsNyheter. First of all, let me say,
81
268603
3282
Det finns några goda nyheter. Låt mig först av allt säga,
04:47
we'vevi har come a long, long way.
82
271885
2327
Vi har kommit en lång, lång väg.
04:50
We startedsatte igång off as a teenyteeny, teenyteeny little one-celledencelliga amoebaamoeba,
83
274212
4041
Vi började som en pytte-, pytteliten en-cellig amöba,
04:54
tinymycket liten, just stickingfastklibbning ontotill a rocksten, and now, voilaVoila, the brainhjärna.
84
278253
4597
pytteliten, som bara satt fast på en klippa, och nu, voilá, hjärnan.
04:58
Here we go. (LaughterSkratt)
85
282850
1900
Nu sätter vi igång. (Skratt)
05:00
This little babybebis has a lot of horsepowerhästkraft.
86
284750
2365
Den här lilla babyn har massor av hästkrafter.
05:03
It comeskommer completelyfullständigt consciousmedveten. It's got state-of-the-arttoppmodern lobeslober.
87
287115
4423
Den föds helt och hållet medveten. Den har toppmoderna hjärnlober.
05:07
We'veVi har got the occipitaloccipital lobeLOB so we can actuallyfaktiskt see the worldvärld.
88
291538
3593
Vi har nackloben så att vi faktiskt kan se världen.
05:11
We got the temporaltimlig lobeLOB so we can actuallyfaktiskt hearhöra the worldvärld.
89
295131
2646
Vi fick tinningloben så att vi faktiskt kan höra världen.
05:13
Here we'vevi har got a little bitbit of long-termlångsiktigt memoryminne,
90
297777
1619
Här har vi en liten bit av långtidsminnet,
05:15
so, you know that night you want to forgetglömma, when you got really drunkfull? Bye-byeHejdå! GoneGått. (LaughterSkratt)
91
299396
5237
så, du vet den där kvällen du vill glömma, när du blev riktigt full? Hejdå! Borta. (Skratt)
05:20
So actuallyfaktiskt, it's filledfylld with 100 billionmiljard neuronsneuroner
92
304633
3320
Så faktiskt, den är fylld med 100 miljarder nervceller
05:23
just zizzingzizzing away, electricallyelektriskt transmittingöverföring informationinformation,
93
307953
3303
som jobbar på med att elektriskt överföra information,
05:27
zizzingzizzing, zizzingzizzing. I'm going to give you a little sidesida viewse here.
94
311256
2720
jobba på, jobba på. Jag kommer att ge er en liten sidvy här.
05:29
I don't know if you can get that here. (LaughterSkratt)
95
313976
3592
Jag vet inte om du kan få hit kameran. (Skratt)
05:33
So, zizzingzizzing away, and so — (LaughterSkratt) —
96
317568
4000
Så, jobba på, och så – (Skratt) –
05:37
And for everyvarje one — I know, I drewritade this myselfjag själv. Thank you.
97
321568
3689
Och för var och en – jag vet, jag ritade den själv. Tack.
05:41
For everyvarje one singleenda neuronnervcell, you can actuallyfaktiskt have
98
325257
3672
För varenda neuron, kan du faktiskt ha
05:44
from 10,000 to 100,000 differentannorlunda connectionsanslutningar
99
328929
3726
mellan 10 000 och 100 000 olika anslutningar
05:48
or dendritesdendriter or whatevervad som helst you want to call it, and everyvarje time
100
332655
3262
eller dendriter eller vad du vill kalla det, och varje gång
05:51
you learnlära sig something, or you have an experienceerfarenhet,
101
335917
2520
man lär sig något, eller om du har en upplevelse
05:54
that bushbuske growsväxer, you know, that bushbuske of informationinformation.
102
338437
2273
växer den busken, den informationsbusken.
05:56
Can you imaginetänka, everyvarje humanmänsklig beingvarelse is carryingbärande
103
340710
2954
Kan ni föreställa er, att varje människa transporterar
05:59
that equipmentUtrustning, even ParisParis HiltonHilton? (LaughterSkratt)
104
343664
4923
den utrustningen, till och med Paris Hilton? (Skratt)
06:04
Go figurefigur.
105
348587
1694
Fundera en stund på det.
06:06
But I got a little baddålig newsNyheter for you folksfolk. I got some baddålig newsNyheter.
106
350281
3484
Men jag har lite dåliga nyheter för er. Jag har lite dåliga nyheter.
06:09
This isn't for the one in fourfyra. This is for the fourfyra in fourfyra.
107
353765
3120
Det är inte för en av fyra. Det här är för fyra av fyra.
06:12
We are not equippedutrustade for the 21stst centuryårhundrade.
108
356885
4180
Vi är inte utrustade för 2000-talet.
06:16
EvolutionEvolution did not prepareförbereda us for this. We just don't have the bandwidthbandbredd,
109
361065
3749
Evolutionen förberedde oss inte för detta. Vi har inte bandbredden som krävs,
06:20
and for people who say, oh, they're havinghar a nicetrevlig day,
110
364814
2583
och för människor som säger, åh, de har en trevlig dag,
06:23
they're perfectlyperfekt fine, they're more insanesinnessjuk than the restresten of us.
111
367397
3560
de mår mycket bra, de är mer galna än resten av oss.
06:26
Because I'll showshow you where there mightmakt be a few glitchesglitches
112
370957
2524
Eftersom jag ska visa var det kan finnas några buggar
06:29
in evolutionevolution. Okay, let me just explainförklara this to you.
113
373481
2444
i evolutionen. Okej, låt mig bara förklara detta för dig.
06:31
When we were ancientgammal man — (LaughterSkratt) —
114
375925
3561
När vi var uråldriga människor – (Skratt) –
06:35
millionsmiljoner of yearsår agosedan, and we suddenlyplötsligt feltkänt threatenedhotad
115
379486
3761
för miljoner år sedan, och vi plötsligt kände oss hotade
06:39
by a predatorPredator, okay? — (LaughterSkratt) —
116
383247
3702
av ett rovdjur, okej? – (Skratt) –
06:42
we would — Thank you. I drewritade these myselfjag själv. (LaughterSkratt)
117
386949
2948
brukade vi – tack. Jag ritade dessa själv. (Skratt)
06:45
Thank you very much. Thank you. Thank you. (ApplauseApplåder)
118
389897
3823
Tack så mycket. Tack. Tack. (Applåder)
06:49
Thank you. AnywayÄndå, we would fillfylla up with our ownegen adrenalineadrenalin
119
393720
4074
Tack. Hur som helst, vad som hände var att vi fylldes av vårt eget adrenalin
06:53
and our ownegen cortisolkortisol, and then we'dvI hADE killdöda or be killeddödade,
120
397794
2618
och vårt eget kortisol, och sedan dödade vi eller blev dödade,
06:56
we'dvI hADE eatäta or we'dvI hADE be eatenätit, and then suddenlyplötsligt we'dvI hADE de-fuelde bränsle,
121
400412
3270
Vi åt eller blev ätna, och då tömdes vi på de kemiska ämnena,
06:59
and we'dvI hADE go back to normalvanligt. Okay.
122
403682
1933
och gick tillbaka till det normala. Okej.
07:01
So the problemproblem is, nowadaysNu för tiden, with modernmodern man— (LaughterSkratt) —
123
405615
5282
Så problemet är idag, med den moderna människan – (Skratt) –
07:06
when we feel in dangerfara, we still fillfylla up with our ownegen chemicalkemisk
124
410897
3767
När vi känner att vi är i fara, fylls vi fortfarande upp med våra egna kemikalier
07:10
but because we can't killdöda traffictrafik wardensbekantade — (LaughterSkratt) —
125
414664
4635
men eftersom vi inte kan döda trafikvakter – (Skratt) —
07:15
or eatäta estateegendom agentsmedel, the fuelbränsle just staysvistelser in our bodykropp
126
419299
4797
eller äta fastighetsmäklare, stannar bränslet bara i våra kroppar
07:19
over and over, so we're in a constantkonstant statestat of alarmlarm,
127
424096
2488
och snurrar runt, runt, så att vi befinner oss i ett konstant tillstånd av stress,
07:22
a constantkonstant statestat. And here'shär är anotherannan thing that happenedhände.
128
426584
1733
ett konstant tillstånd. Och här är en annan sak som har hänt.
07:24
About 150,000 yearsår agosedan, when languagespråk camekom onlineuppkopplad,
129
428317
3105
För omkring 150 000 år sedan, när språket kom online,
07:27
we startedsatte igång to put wordsord to this constantkonstant emergencynödsituation,
130
431422
2425
började vi sätta ord på denna konstanta nödsituation,
07:29
so it wasn'tvar inte just, "Oh my God, there's a saber-toothedSaber tandad- tigerTiger,"
131
433847
2656
så det var inte bara "Herre Gud, det en sabeltandad tiger",
07:32
whichsom could be, it was suddenlyplötsligt, "Oh my God, I didn't sendskicka the emaile-post. Oh my God, my thighslår are too fatfett.
132
436503
4041
vilket kunde hända, utan plötsligt var det, "Herre Gud, jag skickade inte det där mejlet. Herre Gud, mina lår är för feta.
07:36
Oh my God, everybodyalla can see I'm stupiddum. I didn't get invitedinbjudna to the ChristmasJul partyfest!"
133
440544
4005
Herre Gud, alla se jag är dum. Jag blev inte inbjuden till julfesten!"
07:40
So you've got this naggingtjat loopslinga tapetejp that goesgår
134
444549
2486
Så du har den där irriterande slingan som spelas
07:42
over and over again that drivesenheter you insanesinnessjuk, so,
135
447035
2536
om och om igen och gör att du blir galen.
07:45
you see what the problemproblem is? What onceen gång madegjord you safesäker
136
449571
2977
Så - förstår du vad som är problemet? Det som en gång gjorde dig trygg,
07:48
now drivesenheter you insanesinnessjuk.
137
452548
1806
gör dig nu galen.
07:50
I'm sorry to be the bearerbärare of baddålig newsNyheter, but somebodynågon has to be.
138
454354
3154
Jag är ledsen att vara den som kommer med dåliga nyheter, men någon måste vara det.
07:53
Your petsHusdjur are happierlyckligare than you are. (LaughterSkratt)
139
457508
5864
Dina husdjur är lyckligare än vad du är. (Skratt)
07:59
(ApplauseApplåder)
140
463372
2896
(Applåder)
08:02
So kittypott catkatt, meowMeow, happylycklig happylycklig happylycklig, humanmänsklig beingsvarelser, screwedskruvad. (LaughterSkratt)
141
466268
5155
Så kissekatten, mjau, glad glad glad. Människor - det är kört. (Skratt)
08:07
CompletelyHelt and utterlyytterst -- so, screwedskruvad.
142
471423
2275
Helt och hållet – så kört.
08:09
But my pointpunkt is, if we don't talk about this stuffgrejer,
143
473698
2459
Men min poäng är, om vi inte pratar om de här grejerna,
08:12
and we don't learnlära sig how to dealhandla with our livesliv, it's not going
144
476157
2338
och vi inte lär oss att hantera våra liv, kommer det inte
08:14
to be one in fourfyra. It's going to be fourfyra in fourfyra
145
478495
2474
att vara en på fyra. Det kommer att vara fyra av fyra
08:16
who are really, really going to get illsjuk in the upstairsövervåningen departmentavdelning.
146
480969
3263
som verkligen, verkligen kommer att bli sjuka i huvudet.
08:20
And while we're at it, can we please stop the stigmastigma?
147
484232
2527
Och medan vi ändå håller på, kan vi sluta att stigmatisera?
08:22
Thank you. (ApplauseApplåder)
148
486759
6677
Tack. (Applåder)
08:29
(ApplauseApplåder) Thank you.
149
493436
10745
(Applåder) Tack.
Translated by Marie Jusinski
Reviewed by Stephanie Green

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ruby Wax - Comedian and Mental Health Activist
Ruby Wax is a loud, funny woman -- who spent much of her comedy career battling depression in silence. Now her work blends mental health advocacy and laughs.

Why you should listen

Winston Churchill called it "the Black Dog" -- a depression that settled over him and drained the flavor from life. Ruby Wax knows the Black Dog well; throughout the '80s and '90s, during a flourishing career as a brash comedian and interviewer in the UK, it trotted at her heels, even while she was interviewing the Duchess of York and sorting through Imelda Marcos' shoes.

After taking a timeout to learn how to manage the condition, Wax produced a stand-up comedy show called "Losing It" that directly addresses her mental health experiences, hilariously but powerfully. And she's started up a new social network called the Black Dog Tribe, which offers a community and support to people with depression. Meanwhile, she's working on her Master's in cognitive therapy.

Also, this year, Ruby was honored as an Officer of the Order of the British Empire (OBE) for her mental health work.

As she says: "I've always said to myself, if you've got a disability, use it." Read our Q&A with >>

Ruby is also a visiting professor at The University of Surrey.

More profile about the speaker
Ruby Wax | Speaker | TED.com