ABOUT THE SPEAKER
Ruby Wax - Comedian and Mental Health Activist
Ruby Wax is a loud, funny woman -- who spent much of her comedy career battling depression in silence. Now her work blends mental health advocacy and laughs.

Why you should listen

Winston Churchill called it "the Black Dog" -- a depression that settled over him and drained the flavor from life. Ruby Wax knows the Black Dog well; throughout the '80s and '90s, during a flourishing career as a brash comedian and interviewer in the UK, it trotted at her heels, even while she was interviewing the Duchess of York and sorting through Imelda Marcos' shoes.

After taking a timeout to learn how to manage the condition, Wax produced a stand-up comedy show called "Losing It" that directly addresses her mental health experiences, hilariously but powerfully. And she's started up a new social network called the Black Dog Tribe, which offers a community and support to people with depression. Meanwhile, she's working on her Master's in cognitive therapy.

Also, this year, Ruby was honored as an Officer of the Order of the British Empire (OBE) for her mental health work.

As she says: "I've always said to myself, if you've got a disability, use it." Read our Q&A with >>

Ruby is also a visiting professor at The University of Surrey.

More profile about the speaker
Ruby Wax | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2012

Ruby Wax: What's so funny about mental illness?

Ruby Wax: Čo je také vtipné na duševných chorobách?

Filmed:
2,813,839 views

Choroby teľa zožínajú sympatie, vraví komediantka Ruby Wax -- okrem chorôb mozgu. Prečo je to tak? S osviežujúcou energiou a humorom, nás Wax-ová, pred desiatimi rokmi diagnostikovaná klinickou depresiou, núti ukončiť stigmatizáciu duševných chorôb.
- Comedian and Mental Health Activist
Ruby Wax is a loud, funny woman -- who spent much of her comedy career battling depression in silence. Now her work blends mental health advocacy and laughs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
One in fourštyri people suffertrpieť from some sortdruh of mentalduševné illnesschoroba,
0
59
3924
Každý štvrtý človek trpí nejakým druhom duševnej choroby,
00:19
so if it was one, two, threetri, fourštyri, it's you, sirsir.
1
3983
4294
takže ak tu máme jeden, dva, tri, štyri, ste to vy, pane.
00:24
You. Yeah. (LaughterSmiech)
2
8277
1559
Vy. Áno. (Smiech)
00:25
With the weirdpríšerný teethzuby. And you nextĎalšie to him. (LaughterSmiech)
3
9836
3348
S tými čudnými zubami. A vy hneď vedľa neho. (Smiech)
00:29
You know who you are.
4
13184
1055
Veď vy viete koho myslím.
00:30
ActuallyVlastne, that wholecelý rowriadok isn't right. (LaughterSmiech)
5
14239
2397
Vlastne, celá táto rada nieje v poriadku. (Smiech)
00:32
That's not good. Hiahoj. Yeah. RealReal badzlý. Don't even look at me. (LaughterSmiech)
6
16636
5174
To nie je moc dobré. Ahoj. Hej. Dosť zlé. Ani sa na mňa nepozerajte. (Smiech)
00:37
I am one of the one in fourštyri. Thank you.
7
21810
5113
Ja som tou jednou zo štyroch. Ďakujem.
00:42
I think I inheritdediť it from my mothermatka, who,
8
26923
3010
Myslím, že som to zdedila po mojej matke,
00:45
used to crawlkraul around the housedom on all foursFours.
9
29933
2814
ktorá zvykla liezť po dome po štyroch.
00:48
She had two spongesšpongie in her handručné, and then she had two
10
32747
3047
Držala dve špongie v rukách a dve mala
00:51
tiedviazaná to her kneeskolená. My mothermatka was completelyúplne absorbentsavý. (LaughterSmiech)
11
35794
4582
uviazané na kolenách. Moja mama bola úplne pohlcujúca. (Smiech)
00:56
And she would crawlkraul around behindza me going,
12
40376
2308
A takto vždy liezla za mnou vraviac:
00:58
"Who bringsprináša footprintsstopy into a buildingbudova?!"
13
42684
3565
"Kto nosí tie stopy do budovy?!"
01:02
So that was kinddruh of a cluevodítko that things weren'tneboli right.
14
46249
2350
Takže to mi trochu napovedalo, že niečo nie je v poriadku.
01:04
So before I startštart, I would like to thank
15
48599
5192
Takže než začnem, chcela by som poďakovať
01:09
the makerstvorcovia of LamotrigineLamotrigín, SertralineSertralín, and ReboxetineReboxetín,
16
53791
4686
výrobcom Lamotriginu, Sertralinu a Reboxetinu,
01:14
because withoutbez those fewmálo simpleprostý chemicalschemikálie, I would not be verticalvertikálne todaydnes.
17
58477
4923
pretože bez týchto pár jednoduchých chemikálií, by som tu dnes nestála.
01:19
So how did it startštart?
18
63400
4837
Takže, ako to začalo?
01:24
My mentalduševné illnesschoroba -- well, I'm not even going to talk about my mentalduševné illnesschoroba.
19
68237
4119
Moja duševná choroba -- teda, nebudem hovoriť o mojej duševnej chorobe.
01:28
What am I going to talk about? Okay.
20
72356
2313
O čom budem hovoriť? Okej.
01:30
I always dreamtzdalo that, when I had my finalfinálny breakdownčlenenie,
21
74669
4402
Vždy som snívala o tom, že keď sa nervovo zrútim,
01:34
it would be because I had a deephlboký KafkaesqueKafkovský
22
79071
2539
bude to preto, lebo som dospela k hlbokému Kafkovskému
01:37
existentialistexistentialist revelationzjavenie,
23
81610
2413
existenciálnemu zisteniu,
01:39
or that maybe CateCate BlanchettBlanchett would playhrať me and she would winvýhra an OscarOscar for it. (LaughterSmiech)
24
84023
4345
alebo napríklad, že by ma hrala Cate Blanchett vo filme a za túto úlohu by dostala Oscara. (Smiech)
01:44
But that's not what happenedStalo. I had my breakdownčlenenie
25
88368
3107
Ale to sa nestalo. Ja som sa zrútila
01:47
duringpočas my daughter'sdcéry sportsšportové day.
26
91475
1990
počas športového dňa mojej dcéry.
01:49
There were all the parentsrodičia sittingsediaci in a parkingparkovisko lot
27
93465
3725
Všetci rodičia tam sedeli na parkovisku,
01:53
eatingjesť foodjedlo out of the back of theirich carauto -- only the Englishangličtina --
28
97190
4007
jedli jedlo z kufrov ich áut -- len Angličania --
01:57
eatingjesť theirich sausagesklobásy. They lovedMiloval theirich sausagesklobásy. (LaughterSmiech)
29
101197
6227
jedli párky. Tí milujú tie svoje párky. (Smiech)
02:03
LordPán and LadyLady RigorPrísnosť MortisMortis were nibblingvystrihovacie on the tarmacasfaltové,
30
107424
4632
Lord a Lady "Posmrtná Stuhlosť" sa pásli na ceste,
02:07
and then the gundialo wentšiel off and all the girliesdievčatká startedzahájená runningbezat,
31
112056
2463
a potom sa vystrelilo z pištole a všetky tie dievčence začali utekať,
02:10
and all the mummiesmúmie wentšiel, "RunSpustiť! RunSpustiť ChlamydiaChlamýdie! RunSpustiť!" (LaughterSmiech)
32
114519
5211
a všetky mamičky začali kričať: "Bež! Bež Chlamýdia! Bež!" (Smiech)
02:15
"RunSpustiť like the windvietor, VerucaVeruca! RunSpustiť!"
33
119730
3868
"Bež ako víchor, Veruca! Bež!"
02:19
And all the girliesdievčatká, girliesdievčatká runningbezat, runningbezat, runningbezat,
34
123598
2467
A tak tie dievčence bežali, bežali, bežali,
02:21
everybodyvšetci exceptokrem for my daughterdcéra, who was just standingstojace
35
126065
2945
všetky okrem mojej dcéry, ktorá len stála
02:24
at the startingzačínajúcich lineriadok, just wavingmávanie,
36
129010
2767
na štartovacej čiare, a kývala,
02:27
because she didn't know she was supposedpredpokladaný to runbeh.
37
131777
2331
pretože nevedela, že má bežať.
02:30
So I tookzobral to my bedposteľ for about a monthmesiac, and when I wokezobudil up
38
134108
4349
A tak som sa uložila do postele asi na mesiac, a keď som sa prebudila,
02:34
I foundnájdených I was institutionalizedinštitucionalizovať, and when I saw the other inmatesväzni,
39
138457
4593
zistila som, že som bola hospitalizovaná, a keď som uvidela ostatných pacientov,
02:38
I realizedsi uvedomil, that I had foundnájdených my people, my tribekmeň. (LaughterSmiech)
40
143050
4392
uvedomila som si, že som konečne našla svojich ľudí, môj kmeň. (Smiech)
02:43
Because they becamesa stal my only friendspriatelia, they becamesa stal my friendspriatelia,
41
147442
3488
Pretože sa stali mojimi jedinými priateľmi, stali sa mojimi priateľmi,
02:46
because very fewmálo people that I knewvedel -- Well, I wasn'tnebol
42
150930
2998
pretože veľmi málo ľudí, ktorých som poznala -- no, nechodilo mi
02:49
sentodoslané a lot of cardskarty or flowerskvety. I mean, if I had had a brokenzlomený legnoha
43
153928
3370
moc pohľadníc alebo kvetov. Teda, keby som mala zlomenú nohu,
02:53
or I was with childdieťa I would have been inundatedzaplavená,
44
157298
2164
alebo čakala dieťa, bola by som nimi zaplavená,
02:55
but all I got was a couplepár phonetelefón callsvolá tellingrozprávanie me to perkvyzdobiť up.
45
159462
3676
ale takto som dostala len pár telefonátov s radou, aby som trochu ožila.
02:59
PerkVyzdobiť up.
46
163138
1700
Ožila.
03:00
Because I didn't think of that. (LaughterSmiech)
47
164838
4707
Pretože to ma nenapadlo. (Smiech)
03:05
(LaughterSmiech) (ApplausePotlesk)
48
169545
3300
(Smiech) (Potlesk)
03:08
Because, you know, the one thing, one thing that you get with this diseasechoroba,
49
172845
4277
Lebo, viete, jediná vec, jediná vec, ktorú dostanete k tejto chorobe,
03:13
this one comesprichádza with a packagebalíček, is you get a realskutočný sensezmysel of shamehanba,
50
177122
3966
priamo v balíku, dostanete skutočný pocit hanby,
03:16
because your friendspriatelia go, "Oh come on, showšou me the lumphruda,
51
181088
2312
pretože vaši kamaráti prídu a vravia: "No tak, ukáž mi tú hrču,
03:19
showšou me the x-raysx-lúče," and of coursekurz you've got nothing to showšou,
52
183400
2411
ukáž mi röntgen," a samozrejme, vy im nemáte čo ukázať,
03:21
so you're, like, really disgustedznechutený with yourselfsám because you're thinkingpremýšľanie,
53
185811
3094
takže ste dosť znechutení sami sebou, pretože si myslíte:
03:24
"I'm not beingbytia carpet-bombedCarpet-bombed. I don't livežiť in a townshipčernošskej štvrti."
54
188905
2816
"Hádam nie som plošne bombardovaná. Nežijem predsa v osade."
03:27
So you startštart to hearpočuť these abusivezneužívajúce voiceshlasy, but you don't hearpočuť one abusivezneužívajúce voicehlas,
55
191721
3448
Tak začnete počuť tie hrozné hlasy, a to nieje jeden hlas,
03:31
you hearpočuť about a thousandtisíc -- 100,000 abusivezneužívajúce voiceshlasy,
56
195169
2859
počujete ich tisíce, státisíce urážlivých hlasov,
03:33
like if the DevilDiabol had Tourette'sTourette, that's what it would soundznieť like.
57
198028
4009
ako keby mal Diabol Tourettov syndróm, tak nejak by to znelo.
03:37
But we all know in here, you know, there is no DevilDiabol,
58
202037
2628
Ale my tu všetci vieme, že žiadny Diabol nie je,
03:40
there are no voiceshlasy in your headhlava.
59
204665
1879
a že žiadne hlasy v hlave nemôžu byť.
03:42
You know that when you have those abusivezneužívajúce voiceshlasy,
60
206544
1674
Viete, keď počujete tieto hlasy,
03:44
all those little neuronsneuróny get togetherspolu and in that little gapmedzera
61
208218
2901
všetky tie malé neuróny sa zbehnú dokopy a v tej malej medzierke
03:47
you get a realskutočný toxictoxický "I want to killzabiť myselfja sám" kinddruh of chemicalchemický,
62
211119
3658
vznikne veľmi toxická "Chcem sa zabiť"- chemikália
03:50
and if you have that over and over again on a loopslučka tapepáska,
63
214777
2746
a ak sa vám toto deje stále dookola,
03:53
you mightsila have yourselfsám depressiondepresie.
64
217523
1896
mohli by ste sa dostať do depresie.
03:55
Oh, and that's not even the tiptip of the icebergľadovec.
65
219419
2683
A to nie je ani špička ľadovca.
03:58
If you get a little babydieťa, and you abusezneužívanie it verballyslovne,
66
222102
3602
Ak máte malé bábätko, a slovne mu ubližujete,
04:01
its little brainmozog sendsodošle out chemicalschemikálie that are so destructivedeštruktívne
67
225704
3457
jeho malý mozog vyšle chemikálie, ktoré sú tak deštruktívne,
04:05
that the little partčasť of its brainmozog that can tell good from badzlý just doesn't growrásť, pestovať,
68
229161
3992
že tá malá časť jeho mozgu, ktorá vie rozlíšiť dobré od zlého proste nerastie,
04:09
so you mightsila have yourselfsám a homegrowndomáci psychoticpsychotický.
69
233153
3455
a tak si môžete vychovať vlastného psychopata.
04:12
If a soldiervojak seesvidí his friendpriateľ blownfúkané up, his brainmozog goeside into
70
236608
3477
Ak vojak uvidí svojho kamaráta vybuchnúť, jeho mozog sa dostane
04:15
suchtaký highvysoký alarmpoplach that he can't actuallyvlastne put the experienceskúsenosť into wordsslová,
71
240085
3514
do takého poplachového stavu, že nebude môcť túto skúsenosť ani vyjadriť,
04:19
so he just feelscíti the horrorhrôza over and over again.
72
243599
2774
a tak len prežíva ten horor znovu a znovu.
04:22
So here'stady my questionotázka. My questionotázka is, how come
73
246373
2373
Takže toto je moja otázka. Moja otázka znie, ako to,
04:24
when people have mentalduševné damagepoškodenie, it's always an activeaktívny imaginationpredstavivosť?
74
248746
4045
že keď sa ľudia majú duševné choroby, je to vždy len silná predstavivosť?
04:28
How come everykaždý other organvarhany in your bodytelo can get sickchorý
75
252791
3219
Ako to, že každý orgán vo vašom tele môže ochorieť,
04:31
and you get sympathysúcit, exceptokrem the brainmozog?
76
256010
2704
a vy si tým získate sympatie, s výnimkou mozgu?
04:34
I'd like to talk a little bittrocha more about the brainmozog,
77
258714
2399
Chcela by som hovoriť trochu viac o mozgu,
04:37
because I know you like that here at TEDTED,
78
261113
2031
pretože viem, že to máte radi, tu na TED-e,
04:39
so if you just give me a minuteminúta here, okay.
79
263144
3453
takže mi dajte minútu, dobre.
04:42
Okay, let me just say, there's some good newsnoviny.
80
266597
2006
Dobre, dovoľte mi povedať, mám aj dobré správy.
04:44
There is some good newsnoviny. First of all, let me say,
81
268603
3282
Mám aj dobré správy. Po prvé, dovoľte mi povedať,
04:47
we'vemy máme come a long, long way.
82
271885
2327
že už sme prešli hodný kus cesty.
04:50
We startedzahájená off as a teenymalinký, teenymalinký little one-celledone-bunkami amoebaAméby,
83
274212
4041
Začínali sme ako malinké, malinké jednobunečné améby,
04:54
tinymaličký, just stickinglepenie ontona a rockrock, and now, voilavoila, the brainmozog.
84
278253
4597
malinké, pricucnuté na nejakej skale, a zrazu, voila, máme mozog.
04:58
Here we go. (LaughterSmiech)
85
282850
1900
Presne tak. (Smiech)
05:00
This little babydieťa has a lot of horsepowerKonská sila.
86
284750
2365
Toto naše malé bábätko má veľa konskej sily.
05:03
It comesprichádza completelyúplne consciousvedomý. It's got state-of-the-artstate-of-the-art lobeslaloky.
87
287115
4423
Je úplne vedomý. Má laloky sťa umelecké diela.
05:07
We'veSme got the occipitaltylový lobelalok so we can actuallyvlastne see the worldsvet.
88
291538
3593
Máme tu záhlavný lalok, vďaka ktorému môžeme vidieť svet okolo.
05:11
We got the temporaltemporálnej lobelalok so we can actuallyvlastne hearpočuť the worldsvet.
89
295131
2646
Máme spánkové laloky, vďaka ktorým môžeme počuť.
05:13
Here we'vemy máme got a little bittrocha of long-termdlhý termín memoryPamäť,
90
297777
1619
V tejto časti máme dlhodobú pamäť,
05:15
so, you know that night you want to forgetzabudnúť, when you got really drunkopitý? Bye-byeBye-bye! GonePreč. (LaughterSmiech)
91
299396
5237
takže, spomínate si na tú noc, na ktorú ste chceli zabudnúť, vtedy keď ste boli riadne opití? Čau-čau! Už je preč. (Smiech)
05:20
So actuallyvlastne, it's fillednaplnené with 100 billionmiliardy neuronsneuróny
92
304633
3320
Takže vlastne obsahuje 100 miliárd neurónov,
05:23
just zizzingzizzing away, electricallyelektricky transmittingprenos informationinformácie,
93
307953
3303
ktoré bzzkajú, elektricky prenášajú informácie,
05:27
zizzingzizzing, zizzingzizzing. I'm going to give you a little sidebočné viewvyhliadka here.
94
311256
2720
bzzzkajú, bzzkajú. Tu vám dám aj jeden bočný pohľad.
05:29
I don't know if you can get that here. (LaughterSmiech)
95
313976
3592
Neviem, či to sem viete dostať. (Smiech)
05:33
So, zizzingzizzing away, and so — (LaughterSmiech) —
96
317568
4000
Takže, si bzzkajú, a tak — (Smiech) —
05:37
And for everykaždý one — I know, I drewDrew this myselfja sám. Thank you.
97
321568
3689
A pre každý jeden — ja viem, sama som to nakreslila. Ďakujem.
05:41
For everykaždý one singlejednoposteľová neuronneurón, you can actuallyvlastne have
98
325257
3672
Pre každý jeden neurón, môžete v skutočnosti mať
05:44
from 10,000 to 100,000 differentrozdielny connectionspripojenie
99
328929
3726
od 10.000 do 100.000 rôznych pripojení
05:48
or dendritesdendrity or whateverHocičo you want to call it, and everykaždý time
100
332655
3262
alebo dendritov, akokoľvek to chcete nazvať, a zakaždým, keď sa
05:51
you learnučiť sa something, or you have an experienceskúsenosť,
101
335917
2520
niečo naučíte, alebo prežijete určitú skúsenosť,
05:54
that bushBush growsrastie, you know, that bushBush of informationinformácie.
102
338437
2273
tento strom rastie, viete, ten strom informácií.
05:56
Can you imaginepredstaviť si, everykaždý humančlovek beingbytia is carryingnesúci
103
340710
2954
Dokážete si predstaviť, každá ľudská bytosť v seme nosí
05:59
that equipmentzariadenie, even ParisParíž HiltonHilton? (LaughterSmiech)
104
343664
4923
takéto zariadenie, dokonca aj Paris Hilton? (Smiech)
06:04
Go figurefigúra.
105
348587
1694
Predstavte si.
06:06
But I got a little badzlý newsnoviny for you folksľudkovia. I got some badzlý newsnoviny.
106
350281
3484
Ale mám trochu zlých správ pre vás, priatelia. Mám aj zlé správy.
06:09
This isn't for the one in fourštyri. This is for the fourštyri in fourštyri.
107
353765
3120
Toto neplatí pre toho štvrtého v poradí. To je len pre ostatných.
06:12
We are not equippedvybavený for the 21stst centurystoročia.
108
356885
4180
Nie sme pripravení na 21. storočie.
06:16
EvolutionEvolution did not preparepripraviť us for this. We just don't have the bandwidthŠírka pásma,
109
361065
3749
Evolúcia nás na takéto niečo nepripravila. Proste na to nemáme páky,
06:20
and for people who say, oh, they're havingmajúce a nicepekný day,
110
364814
2583
a čo sa týka ľudí, ktorí hovoria: oh, dnes je pekný deň,
06:23
they're perfectlybezchybne fine, they're more insanešialený than the restzvyšok of us.
111
367397
3560
majú sa úplne fajn, sú len o trochu viac blázni ako ostatní z nás.
06:26
Because I'll showšou you where there mightsila be a fewmálo glitcheszávady
112
370957
2524
Pretože ja vám ukážem, kde sa nachádza ten háčik
06:29
in evolutionvývoj. Okay, let me just explainvysvetliť this to you.
113
373481
2444
v evolúcii. Dobre, ja vám to vysvetlím.
06:31
When we were ancientstaroveký man — (LaughterSmiech) —
114
375925
3561
Keď sme ešte boli starovekí ľudia — (Smiech) —
06:35
millionsmilióny of yearsleta agopred, and we suddenlynaraz feltplsť threatenedohrozená
115
379486
3761
pred miliónmi rokov, keď sme sa zrazu ocitli v ohrození
06:39
by a predatorPredator, okay? — (LaughterSmiech) —
116
383247
3702
nejakým predátorom, okej? — (Smiech) —
06:42
we would — Thank you. I drewDrew these myselfja sám. (LaughterSmiech)
117
386949
2948
začali sme — Ďakujem. Kreslila som to sama. (Smiech)
06:45
Thank you very much. Thank you. Thank you. (ApplausePotlesk)
118
389897
3823
Ďakujem Vám veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem. (Potlesk)
06:49
Thank you. AnywayKaždopádne, we would fillvyplniť up with our ownvlastný adrenalineadrenalín
119
393720
4074
Ďakujem. Takže, začali sme si tvoriť adrenalín
06:53
and our ownvlastný cortisolkortizol, and then we'dmy by sme killzabiť or be killedzabiť,
120
397794
2618
a kortizol, a potom sme zabili, alebo boli zabití,
06:56
we'dmy by sme eatjesť or we'dmy by sme be eatenjesť, and then suddenlynaraz we'dmy by sme de-fuelde-palivo,
121
400412
3270
zjedli, alebo boli zjedení, a potom sme tieto látky odbúrali,
06:59
and we'dmy by sme go back to normalnormálne. Okay.
122
403682
1933
a vrátili sa naspäť do normálu. V poriadku.
07:01
So the problemproblém is, nowadaysdnes, with modernmoderný man— (LaughterSmiech) —
123
405615
5282
Problém je, že v dnešnej dobe, u moderného človeka -(Smiech) —
07:06
when we feel in dangernebezpečenstvo, we still fillvyplniť up with our ownvlastný chemicalchemický
124
410897
3767
keď sa cítime byť v nebezpečenstve, stále tvoríme tieto naše chemikálie,
07:10
but because we can't killzabiť trafficprevádzka wardensdozorcovia — (LaughterSmiech) —
125
414664
4635
ale pretože nemôžme zabiť dopravného strážnika — (Smiech) —
07:15
or eatjesť estatehodnosť agentsagenti, the fuelpalivo just stayspobyty in our bodytelo
126
419299
4797
alebo zjesť realitných maklérov, tieto látky zostávajú v našom tele
07:19
over and over, so we're in a constantkonštantný statestáť of alarmpoplach,
127
424096
2488
znovu a znovu, a tak sme v stave sústavného poplachu
07:22
a constantkonštantný statestáť. And here'stady anotherďalší thing that happenedStalo.
128
426584
1733
bez prestávky. A tu je ďalšia vec, ktorá sa deje.
07:24
About 150,000 yearsleta agopred, when languageJazyk cameprišiel onlineon-line,
129
428317
3105
Pred asi 150 000 rokmi, keď prišla na svet reč,
07:27
we startedzahájená to put wordsslová to this constantkonštantný emergencynúdzový,
130
431422
2425
začali sme používať v týchto pohotovostných stavoch určité slová,
07:29
so it wasn'tnebol just, "Oh my God, there's a saber-toothedšable-zuby tigerTiger,"
131
433847
2656
a nešlo len o "Ó môj Bože, šabľozubý tiger",
07:32
whichktorý could be, it was suddenlynaraz, "Oh my God, I didn't sendodoslať the emaile-mail. Oh my God, my thighsstehná are too fattuk.
132
436503
4041
čo sa kľudne mohlo stať, bolo to zrazu aj "Ó môj Bože, neposlala som e-mail. Ó môj Bože, mám tlsté stehná.
07:36
Oh my God, everybodyvšetci can see I'm stupidhlúpy. I didn't get invitedpozvaný to the ChristmasVianoce partyvečierok!"
133
440544
4005
Ó môj Bože, všetci vedia, aká som hlúpa. Nepozvali ma na Vianočnú párty!
07:40
So you've got this naggingnagging loopslučka tapepáska that goeside
134
444549
2486
Takže máš v hlave túto buzerujúcu slučku, ktorá ide
07:42
over and over again that drivespohony you insanešialený, so,
135
447035
2536
znovu a znovu dookola, až kým ťa to neprivedie do šialenstva, takže
07:45
you see what the problemproblém is? What onceakonáhle madevyrobený you safetrezor
136
449571
2977
už vidíte, kde je problém? To, nás kedysi chránilo,
07:48
now drivespohony you insanešialený.
137
452548
1806
nás teraz vháňa do šialenstva.
07:50
I'm sorry to be the bearerdoručiteľa of badzlý newsnoviny, but somebodyniekto has to be.
138
454354
3154
Ospravedlňujem sa za to, že nosím zlé správy, ale niekto to robiť musí.
07:53
Your petsDomáce zvieratá are happieršťastnejší than you are. (LaughterSmiech)
139
457508
5864
Vaše domáce zvieratá sú šťastnejšie ako vy. (Smiech)
07:59
(ApplausePotlesk)
140
463372
2896
(Potlesk)
08:02
So kittymačiatko catmačka, meowmňau, happyšťastný happyšťastný happyšťastný, humančlovek beingsbytosti, screwedzaskrutkovať. (LaughterSmiech)
141
466268
5155
Tak mačička, miau, šťastná šťastná šťastná, a ľudské bytosti, v keli. (Smiech)
08:07
CompletelyÚplne and utterlynaprosto -- so, screwedzaskrutkovať.
142
471423
2275
Úplne, ale úplne v keli.
08:09
But my pointbod is, if we don't talk about this stuffvec,
143
473698
2459
Ale dôležité je to, že keď o tom nebudeme hovoriť,
08:12
and we don't learnučiť sa how to dealobchod with our livesživoty, it's not going
144
476157
2338
a keď sa nenaučíme naložiť so svojimi vlastnými životmi, tak to nebude
08:14
to be one in fourštyri. It's going to be fourštyri in fourštyri
145
478495
2474
len jeden zo štyroch. Budú to štyria zo štyroch
08:16
who are really, really going to get illchorý in the upstairshore departmentoddelenie.
146
480969
3263
ktorí naozaj, ale naozaj ochorejú tam na hornom poschodí.
08:20
And while we're at it, can we please stop the stigmastigma?
147
484232
2527
A keď už sme pri tom, môžeme prosím prestať s tou stigmou?
08:22
Thank you. (ApplausePotlesk)
148
486759
6677
Ďakujem. (Potlesk)
08:29
(ApplausePotlesk) Thank you.
149
493436
10745
(Potlesk) Ďakujem.
Translated by Lenka Omelkova
Reviewed by Matej Demcik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ruby Wax - Comedian and Mental Health Activist
Ruby Wax is a loud, funny woman -- who spent much of her comedy career battling depression in silence. Now her work blends mental health advocacy and laughs.

Why you should listen

Winston Churchill called it "the Black Dog" -- a depression that settled over him and drained the flavor from life. Ruby Wax knows the Black Dog well; throughout the '80s and '90s, during a flourishing career as a brash comedian and interviewer in the UK, it trotted at her heels, even while she was interviewing the Duchess of York and sorting through Imelda Marcos' shoes.

After taking a timeout to learn how to manage the condition, Wax produced a stand-up comedy show called "Losing It" that directly addresses her mental health experiences, hilariously but powerfully. And she's started up a new social network called the Black Dog Tribe, which offers a community and support to people with depression. Meanwhile, she's working on her Master's in cognitive therapy.

Also, this year, Ruby was honored as an Officer of the Order of the British Empire (OBE) for her mental health work.

As she says: "I've always said to myself, if you've got a disability, use it." Read our Q&A with >>

Ruby is also a visiting professor at The University of Surrey.

More profile about the speaker
Ruby Wax | Speaker | TED.com