English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxPSU

Liz Hajek: What rivers can tell us about the earth's history

Liz Hajek: Mit mesélnek a folyók a föld történetéről?

Filmed:
1,357,533 views

A folyók a természet egyik leghatalmasabb erőművei – hegyeket rombolnak le, üregesre vájják a földet, sodrásuk folyamatos mozgásban van. Azok számára, akiknek a folyók partjai és deltái jelentik az otthont, fontos megérteni, hogyan formálódnak és hogyan változnak. Ebben a szemléletes előadásban Liz Hajek geológus bemutatja nekünk, hogyan használhatjuk időutazó gépként az ősi folyókból földünkre lerakódott köveket a föld történetének tanulmányozásához, így megérthetjük, hogyan tehetjük fenntarthatóvá életünkhöz ma.

- Geoscientist
Liz Hajek studies sedimentary rocks to understand how landscapes change and evolve. Full bio

All right, let's get up
our picturekép of the earthföld.
Nos, kezdjük Földünk képével.
00:12
The earthföld is prettyszép awesomefantasztikus.
A Föld igazán gyönyörű.
00:16
I'm a geologistgeológus, so I get
prettyszép psychedindulva about this,
Geológus vagyok,
tehát a Föld megszállott rajongója,
00:18
but the earthföld is great.
de tényleg olyan nagyszerű.
00:20
It's powerfulerős, it's dynamicdinamikus,
it's constantlyállandóan changingváltozó.
Hatalmas, dinamikus, folyton változó.
00:21
It's a prettyszép excitingizgalmas placehely to liveélő.
Igazán izgalmas itt élni.
00:25
But I want to shareOssza meg with you guys todayMa
my perspectivetávlati as a geologistgeológus
De ma azért vagyok itt,
hogy geológusként rávilágítsak,
00:28
in how understandingmegértés earth'sföld pastmúlt
hogyan segíti a jelenlegi
00:32
can help informtájékoztat and guideútmutató
decisionsdöntések that we make todayMa
fenntartható életre irányuló
döntéseinket az,
00:34
about how to sustainablyfenntartható liveélő
on earth'sföld surfacefelület.
hogy megértjük Földünk múltját.
00:37
So there's a lot of excitingizgalmas things
that go on on the surfacefelület of the earthföld.
Számtalan izgalmas dolog zajlik
a föld felszínén ma is.
00:41
If we zoomzoomolás in here a little bitbit,
Ha kicsit ránagyítunk,
00:45
I want to talk to you guys a little bitbit
about one of the things that happensmegtörténik.
hadd szóljak pár szót önöknek
az egyik itt zajló folyamatról.
00:47
MaterialAnyag get shuffledcsoszogott around
earth'sföld surfacefelület all the time,
A föld felszínén folyton
ásványi anyagok kavarognak,
00:51
and one of the bignagy thing that happensmegtörténik
is materialanyag from highmagas mountainshegyek
és az egyik drámai történés az,
hogy a magas hegyekből eredő anyagok
00:53
getsjelentkeznek erodederodált and transportedszállított
and depositedletétbe helyezett in the seatenger.
erodálódnak, lejutnak a tengerbe,
és ott lerakódnak.
00:57
And this processfolyamat is ongoingfolyamatban lévő all the time,
Ez a folyamat állandóan zajlik,
00:59
and it has hugehatalmas effectshatások
on how the landscapetájkép worksművek.
és óriási hatással van
környezetünk működésére.
01:01
So this examplepélda here in southdéli IndiaIndia --
Itt egy dél-indiai példa –
01:03
we have some of the biggestlegnagyobb
mountainshegyek in the worldvilág,
itt vannak a világ nagy hegységei,
01:05
and you can see in this satelliteműhold photofénykép
és jól láthatják a műholdas felvételen:
01:08
riversfolyók transportingszállító materialanyag
from those mountainshegyek out to the seatenger.
a folyók hordalékot visznek
a nagy hegységekből a tengerbe.
01:10
You can think of these riversfolyók
like bulldozersbuldózer.
Mintha bulldózerek lennének ezek a folyók.
01:14
They're basicallyalapvetően takingbevétel these mountainshegyek
and pushingnyomja them down towardsfelé the seatenger.
Lényegében fogják ezeket a hegyeket,
és letolják őket a tengerhez.
01:16
We'llMi lesz give you guys an examplepélda here.
Lássunk erre egy példát.
01:21
So we zoomzoomolás in a little bitbit.
Kicsit még nagyítsunk rá.
01:23
I want to talk to you guys
specificallykifejezetten about a riverfolyó.
Konkrétan egy folyóról szeretnék beszélni.
01:24
We can see these beautifulszép patternsminták
that the riversfolyók make
Látjuk, milyen gyönyörű mintákat
hoznak létre a folyók,
01:27
as they're pushingnyomja materialanyag
down to the seatenger,
miközben letolják
a törmeléket a tengerhez,
01:29
but these patternsminták aren'tnem staticstatikus.
de ezek a minták nem statikusak.
01:32
These riversfolyók are wigglingizeg-mozog
and jumpingugró around quiteegészen a bitbit,
Ezek a folyók kígyóznak és ugrándoznak,
01:33
and it can have bignagy impactshatások on our liveséletét.
és ez drámai hatással lehet az életünkre.
01:36
So an examplepélda of this
is this is the KosiKosi RiverFolyó.
Erre itt egy példa: a Kosi folyó.
01:38
So the KosiKosi RiverFolyó
has this niceszép c-shapedc-alakú pathwayútvonal,
Csodaszép C-alakú kanyarulata van,
01:40
and it exitskilép a the bignagy mountainshegyek of NepalNepál
Nepál nagy hegyeiből ered,
01:43
carryingszállítás with it a tonTon of materialanyag,
egy tonnányi ásványi anyagot szállít,
01:45
a lot of sedimentsüledékek that's beinglény
erodederodált from the highmagas mountainshegyek,
rengeteg hordalékot,
amit a magas hegyekből mos ki,
01:48
and it spreadskenhető out acrossát IndiaIndia
végigfolyik egész Indián,
01:51
and movesmozog this materialanyag.
és viszi ezt a törmeléket.
01:52
So we're going to zoomzoomolás in to this areaterület
Ránagyítunk erre a területre,
01:54
and I'm going to tell you a little bitbit
about what happenedtörtént with the KosiKosi.
és kicsit mesélek arról,
mi történik a Kosival.
01:56
It's an examplepélda of how dynamicdinamikus
these systemsrendszerek can be.
Remek példa arra,
milyen dinamikus rendszerek ezek.
02:00
So this is a satelliteműhold imagekép
from AugustAugusztus of 2008,
Itt egy műholdas felvétel
2008 augusztusából.
02:02
and this satelliteműhold imagekép is coloredszínezett
A kép színezett,
02:06
so that vegetationsvegetációknak or plantsnövények
showelőadás up as greenzöld
így a növényzetet zöld szín jelzi,
02:08
and watervíz showsműsorok up as bluekék.
a vizet pedig kék szín.
02:10
So here again you can see
that c-shapedc-alakú pathwayútvonal
Itt is megfigyelhetjük
a C-alakú kanyarulatot,
02:12
that this riverfolyó takes as it exitskilép a NepalNepál.
ahogy a folyó elhagyja Nepált.
02:15
And now this is monsoonmonszun seasonévad.
Itt éppen monszun időszak van.
02:18
AugustAugusztus is monsoonmonszun seasonévad
in this regionvidék of the worldvilág,
A világnak ezen a részén
augusztus a monszun időszak,
02:20
and anyonebárki that liveséletét nearközel a riverfolyó
is no strangeridegen to floodingárvíz
és mindenki jól ismeri az áradást,
aki a folyó közelében él,
02:22
and the hazardsveszélyek and inconvenienceskellemetlenséget
at minimumminimális that are associatedtársult with that.
legalábbis a vele járó veszélyeket
és kényelmetlenségeket biztosan.
02:25
But something interestingérdekes
happenedtörtént in 2008,
De 2008-ban valami érdekes történt:
02:29
and this riverfolyó movedköltözött in a way
that's very differentkülönböző.
a folyó nem úgy folyt, ahogy korábban.
02:31
It floodedelárasztott in a way that's very
differentkülönböző than it normallynormális esetben does.
Nagyon másképp áradt, mint ahogy szokott.
02:34
So the KosiKosi RiverFolyó is flowingfolyó down here,
Itt folyik a Kosi lefelé,
02:37
but sometimesnéha as these riversfolyók
are bulldozingbulldozing sedimentüledék,
de néha, ahogy ezek a folyók
hordják a törmeléket,
02:40
they kindkedves of get cloggedeldugult,
valahogy eltorlaszolódnak,
02:43
and these clogsklumpa can
actuallytulajdonképpen causeok the riversfolyók
és lényegében ezek a torlaszok okozzák,
02:44
to shiftváltás theirazok coursetanfolyam dramaticallydrámaian.
hogy a vízszint drámaian megemelkedik.
02:46
So this satelliteműhold imagekép
is from just two weekshetes latera későbbiekben.
Ez a felvétel csak két héttel későbbi.
02:48
Here'sItt van the previouselőző pathwayútvonal,
Itt a folyó előző útvonala,
02:51
that c-shapedc-alakú pathwayútvonal,
a C-alakú kanyarulat,
02:53
and you noticeértesítés it's not bluekék anymoretöbbé.
és láthatják: már nem kék.
02:54
But now what we have is this bluekék pathwayútvonal
De itt ez a kék útvonal,
02:56
that cutsvágások down the middleközépső
of the fieldmező of viewKilátás here.
ami átvágja a látómező közepét.
02:58
What happenedtörtént is
the KosiKosi RiverFolyó jumpedugrott its banksbankok,
A Kosi folyó ugyanis kilépett a medréből,
03:01
and for referencereferencia,
the scaleskála barbár here is 40 milesmérföld.
és hogy pontosabb legyen a kép:
a lépték 64 kilométer.
03:03
This riverfolyó movedköltözött
over 30 milesmérföld very abruptlyhirtelen.
A folyó több mint 50 kilométerrel
terelődött odébb hirtelen.
03:06
So this riverfolyó got cloggedeldugult
and it jumpedugrott its banksbankok.
Tehát eltorlaszolódott,
és kilépett a medréből.
03:10
Here'sItt van an imagekép from about a weekhét latera későbbiekben,
Ez a kép egy héttel később készült.
03:13
and you can see
these are the previouselőző pathwaysutak,
Itt láthatók a korábbi útvonalai,
03:15
and you can see this processfolyamat
of river-jumpingfolyó-jumping continuesfolytatódik
és látjuk, hogyan változik
folyamatosan a folyó járása,
03:18
as this riverfolyó movesmozog farthertávolabb away
from its majorJelentősebb coursetanfolyam.
egyre messzebb kerül a fő medrétől.
03:20
So you can imagineKépzeld el
in landscapestájak like this,
Elképzelhetik tehát,
hogy egy ilyen tájon,
03:23
where riversfolyók movemozog around frequentlygyakran,
ahol a folyók folyton vándorolnak,
03:26
it's really importantfontos to understandmegért when,
where and how they're going to jumpugrás.
különösen fontos megérteni, mikor,
hol és hogyan fognak elmozdulni.
03:28
But these kindsféle of processesfolyamatok
alsois happentörténik a lot closerközelebb to home as well.
De ezek a folyamatok hozzánk
sokkal közelebb is zajlanak.
03:33
So in the UnitedEgyesült StatesÁllamok,
Például az Egyesült Államokban
03:37
we have the MississippiMississippi RiverFolyó
that drainslefolyók mosta legtöbb of the continentalkontinentális US.
itt a Mississippi, ami szinte
minden államon végigfolyik.
03:39
It pusheskitolja materialanyag
from the RockySziklás MountainsHegyek
A Sziklás-hegységből és a Nagy-síkságról
03:43
and from the Great PlainsSíkságok.
hordja a törmeléket.
03:45
It drainslefolyók it and movesmozog it
all the way acrossát AmericaAmerikai
Kimossa a földből,
és viszi végig Amerikán,
03:47
and dumpsguba it out in the GulfÖböl of MexicoMexikó.
majd lerakja a Mexikói-öbölben.
03:50
So this is the coursetanfolyam of the MississippiMississippi
that we're familiarismerős with todayMa,
Itt a Mississippi képe, ahogy ma ismerjük,
03:53
but it didn't always flowfolyam
in this directionirány.
de nem mindig ebbe az irányba folyt.
03:56
If we use the geologicföldrajzi recordrekord,
A földtani adatokat vizsgálva
rekonstruálhatjuk,
03:58
we can reconstructVisszaépítés
where it wentment in the pastmúlt.
merre folyt régen.
04:00
So for examplepélda, this redpiros areaterület here
Itt van például ez a vörös terület,
04:04
is where we know the MississippiMississippi RiverFolyó
flowedfolyt and depositedletétbe helyezett materialanyag
amiről tudjuk, hogy itt folyt,
és mintegy 4600 évvel ezelőtt
04:06
about 4,600 yearsévek agoezelőtt.
lerakta a hordalékát.
04:10
Then about 3,500 yearsévek agoezelőtt it movedköltözött
Aztán úgy 3500 éve odébb vándorolt,
04:12
to followkövesse the coursetanfolyam
outlinedvázolt here in orangenarancs.
narancsszín jelzi az új meder helyét.
04:14
And it kepttartotta movingmozgó and it keepstartja movingmozgó.
Folyton vándorolt, és ezt teszi ma is.
04:16
So here'sitt about 2,000 yearsévek agoezelőtt,
Ezt tette kétezer éve,
04:18
a thousandezer yearsévek agoezelőtt,
ezt tette ezer éve,
04:20
700 yearsévek agoezelőtt.
ezt tette hétszáz éve.
04:22
And it was only
as recentlymostanában as 500 yearsévek agoezelőtt
És körülbelül 500 éve alakult ki
04:23
that it occupiedmegszállt the pathwayútvonal
that we're familiarismerős with todayMa.
a ma ismert útvonala.
04:26
So these processesfolyamatok are really importantfontos,
Ezek a folyamatok tehát
tényleg fontosak,
04:30
and especiallykülönösen here, this deltadelta areaterület,
és főleg itt, a deltatorkolatnál,
04:32
where these river-jumpingfolyó-jumping eventsesemények
in the MississippiMississippi
ahol a Mississippi folyása
04:34
are buildingépület landföld at the interfacefelület
of the landföld and the seatenger.
zátonyokat épít a szárazföld
és a tenger határfelületére.
04:38
This is really valuableértékes realigazi estatebirtok,
Ez igazán értékes ingatlan,
04:41
and deltasDelta like this are some of the mosta legtöbb
denselysűrűn populatedbenépesített areasnak on our planetbolygó.
és az ilyen deltavidékeken alakultak ki
bolygónk legsűrűbben lakott területei.
04:43
So understandingmegértés the dynamicsdinamika
of these landscapestájak,
Az itt élő embereknek
különösen fontos megérteni
04:48
how they formedalakított and how they will
continueFolytatni to changeváltozás in the futurejövő
ezeknek a tájaknak a dinamikáját,
hogyan alakultak ki,
04:51
is really importantfontos
for the people that liveélő there.
és hogyan változnak majd a jövőben.
04:54
So riversfolyók alsois wigglekígyózik.
A folyók tehát csavarognak.
04:57
These are sortfajta of biggernagyobb jumpsugrások
that we'vevoltunk been talkingbeszél about.
Ezek a nagyobb ugrások,
amikről idáig beszéltem.
04:59
I want to showelőadás you guys
some riverfolyó wigglesizeg-mozog here.
Hadd mutassak még önöknek
néhány csavargást.
05:01
So we're going to flylégy down
to the AmazonAmazon RiverFolyó basinmosdó,
Elrepülünk az Amazonas-medencébe,
05:04
and here again we have a bignagy riverfolyó systemrendszer
itt is van egy hatalmas folyórendszer,
05:06
that is drainingelvezetés and movingmozgó and plowingszántás
materialanyag from the AndeanAndok MountainsHegyek,
ami kimossa, elhordja, beszántja
az Andokból származó ásványi anyagokat,
05:08
transportingszállító it acrossát SouthDél AmericaAmerikai
végigviszi ezeket Dél-Amerikán,
05:13
and dumpingdömping it out
into the AtlanticAtlanti-óceán OceanÓceán.
majd lerakja az Atlanti-óceánba.
05:15
So if we zoomzoomolás in here, you guys
can see these niceszép, curvygörbe riverfolyó pathwaysutak.
Ha ránagyítunk, láthatják ezeket
a szépséges, görbe kanyarulatokat.
05:18
Again, they're really beautifulszép,
but again, they're not staticstatikus.
Ismétlem: valóban szépek;
de ismétlem: nem állandóak.
05:23
These riversfolyók wigglekígyózik around.
Ezek a folyók csavarognak.
05:26
We can use satelliteműhold imageryképek
over the last 30 or so yearsévek
Az utóbbi mintegy harminc évről
vannak műholdas felvételeink,
05:28
to actuallytulajdonképpen monitormonitor how these changeváltozás.
ezekkel követhetjük a változásokat.
05:31
So take a minuteperc and just watch
any bendhajlít or curveív in this riverfolyó,
Most álljunk meg egy szóra, és csak
figyeljük a folyó kanyarulatát,
05:33
and you'llazt is megtudhatod see it doesn't staymarad
in the sameazonos placehely for very long.
és láthatjuk, nem sokáig
marad egy helyben.
05:38
It changesváltoztatások and evolvesfejlődik
and warpsvontatókötél its patternminta.
Változtatja, újakat képez,
megcsavarja a mintát.
05:41
If you look in this areaterület in particularkülönös,
Főleg, ha ezt a területet nézzük,
05:44
I want you guys to noticeértesítés
there's a sortfajta of a loophurok in the riverfolyó
szeretném, ha észrevennék,
van egy jellegzetes hurok a folyón,
05:47
that getsjelentkeznek completelyteljesen cutvágott off.
ami teljességgel átvágja.
05:50
It's almostmajdnem like a whipostor crackingreccsenés
Majdnem olyan,
mint egy ostorcsapás,
05:51
and snapsfényképez off the pathwayútvonal
of the riverfolyó at a certainbizonyos spotfolt.
és egy bizonyos ponton
megtöri a folyó útját.
05:53
So just for referencereferencia, again,
Megint csak tájékoztatásképpen:
05:56
in this locationelhelyezkedés, that riverfolyó
changedmegváltozott its coursetanfolyam over fournégy milesmérföld
ezen a helyen a folyó
hat és fél kilométerre tolódott el
05:58
over the coursetanfolyam of a seasonévad or two.
egy-két évszak alatt.
06:02
So the landscapestájak
that we liveélő in on earthföld,
Így a szárazföldek, amiken élünk,
06:05
as this materialanyag
is beinglény erodederodált from the mountainshegyek
úgy vándorolnak folyton,
ahogy ez az anyag
06:08
and transportedszállított to the seatenger,
lemosódik a hegyekből,
06:10
are wigglingizeg-mozog around all the time.
és elsodródik a tengerhez.
06:11
They're changingváltozó all the time,
Folyton változnak,
06:13
and we need to be ableképes
to understandmegért these processesfolyamatok
és meg kell értenünk
ezeket a folyamatokat,
06:14
so we can managekezel and liveélő
sustainablyfenntartható on these landscapestájak.
mert csak úgy teremthetünk
fenntartható életet.
06:17
But it's hardkemény to do
if the only informationinformáció we have
De nehéz dolgunk van,
ha csak annyit tudunk,
06:20
is what's going on todayMa
at earth'sföld surfacefelület.
hogy mi zajlik ma földünk felszínén.
06:23
Right? We don't have
a lot of observationsmegfigyelések.
Világos, ugye?
Nincs túl sok megfigyelésünk.
06:25
We only have 30 years'évek' worthérdemes
of satelliteműhold photosfotók, for examplepélda.
Csak harminc éve vannak
például műholdas felvételeink.
06:27
We need more observationsmegfigyelések
to understandmegért these processesfolyamatok more.
Több megfigyelés kell,
hogy jobban megértsük e folyamatokat.
06:32
And additionallyEmellett, we need to know
És azt is tudnunk kell,
06:35
how these landscapestájak are going
to respondreagál to changingváltozó climateéghajlat
hogyan reagálnak majd ezek
a tájak a klímaváltozásra
06:37
and to changingváltozó landföld use
és a megváltozott földhasználatra,
06:40
as we continueFolytatni to occupyelfoglalják
and modifymódosít earth'sföld surfacefelület.
ahogy egyre jobban elfoglaljuk
és módosítjuk a földfelszínt.
06:41
So this is where the rockssziklák come in.
És itt jönnek képbe a kőzetek.
06:45
So as riversfolyók flowfolyam,
Ahogy a folyók haladnak,
06:47
as they're bulldozingbulldozing materialanyag
from the mountainshegyek to the seatenger,
ahogy lehordják az ásványi anyagot
a hegyekből a tengerhez,
06:50
sometimesnéha bitsbit of sandhomok and clayagyag
and rockszikla get stuckmegragadt in the groundtalaj.
előfordul, hogy homok- és agyagszemcsék,
kövek ragadnak a földbe.
06:53
And that stuffdolog that getsjelentkeznek stuckmegragadt
in the groundtalaj getsjelentkeznek buriedeltemetett,
Egyre mélyebbre kerülnek a talajba,
06:56
and throughkeresztül time, we get
bignagy, thickvastag accumulationsfelhalmozódjon of sedimentsüledékek
és idővel nagy, vastag
üledékréteg képződik,
06:59
that eventuallyvégül is turnfordulat into rockssziklák.
ami végül megkövesedik.
07:03
What this meanseszközök is that we can
go to placeshelyek like this,
Ez azt jelenti,
hogy elmehetünk ilyen helyekre,
07:05
where we see bignagy, thickvastag stackshalom
of sedimentaryüledékes rockssziklák,
ahol üledékes kőzetek
nagy, vastag halmai láthatók,
07:07
and go back in time
és visszamehetünk az időben,
07:10
and see what the landscapestájak
lookednézett like in the pastmúlt.
hogy megnézzük,
ezek a tájak hogyan néztek ki régen.
07:12
We can do this to help reconstructVisszaépítés
Ez segíthet nekünk
rekonstruálni és megérteni,
07:14
and understandmegért
how earthföld landscapestájak evolvefejlődik.
hogyan képződnek a föld tájai.
07:16
This is prettyszép convenientkényelmes, too,
Ez nagyon hasznos is egyben,
07:22
because the earthföld has had
sortfajta of an epicEpic historytörténelem. Right?
mert a földnek egyfajta
hősies története van.
07:23
So this videovideó- here
is a reconstructionújjáépítés of paleogeographypaleogeography
Ez a videó paleografikusan újramodellezi
07:26
for just the first
600 millionmillió yearsévek of earth'sföld historytörténelem.
a földtörténet első hatszázmillió évét.
07:31
So just a little bitbit of time here.
Igazán csak nyúlfarknyi idő.
07:35
So as the plateslemezek movemozog around,
Tehát a lemezek mozgásából tudjuk,
07:37
we know climateéghajlat has changedmegváltozott,
seatenger levelszint has changedmegváltozott,
hogy megváltozott a klíma,
növekedett tengerszint,
07:40
we have a lot of differentkülönböző
typestípusok of landscapestájak
számtalan változatos táj
alakult ki a földön,
07:43
and differentkülönböző typestípusok of environmentskörnyezetek
that we can go back --
és különböző környezetek,
ahogy visszafelé haladunk –
07:46
if we have a time machinegép --
már ha van időgépünk –
07:49
we can go back and look at,
menjünk vissza, nézzük meg,
07:51
and we do indeedvalóban have a time machinegép
és valóban van időgépünk,
07:52
because we can look at the rockssziklák
that were depositedletétbe helyezett at these timesalkalommal.
mert a sziklákon látjuk,
hogy ekkoriban rakódtak le a kőzetek.
07:54
So I'm going to give you
an examplepélda of this
Mindjárt mutatok erre egy példát,
07:57
and take you to a specialkülönleges
time in earth'sföld pastmúlt.
és különleges utazásra
megyünk a föld múltjába.
07:59
About 55 millionmillió yearsévek agoezelőtt,
there was a really abrupthirtelen warmingmelegítés eventesemény,
Mintegy 55 millió évvel ezelőtt
hirtelen történt egy esemény,
08:01
and what happenedtörtént was
a wholeegész bunchcsokor of carbonszén dioxidedioxid
mégpedig rengeteg széndioxid
szabadult fel,
08:05
was releasedfelszabadított into earth'sföld atmospherelégkör,
bekerült a föld légkörébe,
08:07
and it causedokozott a rapidgyors
and prettyszép extremeszélső globalglobális warmingmelegítés eventesemény.
és gyors, igen szélsőséges
globális felmelegedést okozott.
08:09
And when I say warmmeleg, I mean prettyszép warmmeleg,
És amikor azt mondom, meleg,
akkor komolyan is gondolom,
08:13
that there were things
like crocodileskrokodilok and palmtenyér treesfák
hogy krokodilok és pálmafák voltak
08:15
as farmessze northészaki as CanadaKanada
and as farmessze southdéli as PatagoniaPatagónia.
Kanada legészakibb részén
és Patagónia legdélibb vidékén.
08:18
So this was a prettyszép warmmeleg time
and it happenedtörtént really abruptlyhirtelen.
Szóval elég rendesen meleg volt,
és tényleg hirtelen tört ki.
08:22
So what we can do
Megtehetjük tehát,
08:25
is we can go back and find rockssziklák
that were depositedletétbe helyezett at this time
hogy visszamegyünk, és megvizsgáljuk
az akkor lerakódott köveket,
08:26
and reconstructVisszaépítés how the landscapetájkép changedmegváltozott
in responseválasz to this warmingmelegítés eventesemény.
és rekonstruáljuk, hogyan reagált
a táj erre a felmelegedésre.
08:29
So here, yayHurrá, rockssziklák.
Szóval itt vannak a kövek – szuper!
08:33
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
08:35
Here'sItt van a pilehalom of rockssziklák.
Itt egy kőhalom.
08:37
This yellowsárga blobBLOB here,
Ez a sárga folt
08:39
this is actuallytulajdonképpen a fossilkövület riverfolyó,
lényegében egy megkövesedett folyó,
08:41
so just like this cartoonrajzfilm I showedkimutatta,,
épp úgy, mint ezen az ábrán,
08:43
these are depositsbetétek that were
laidterített down 55 millionmillió yearsévek agoezelőtt.
itt vannak a lerakódások,
amik 55 millió éve kerültek bele.
08:44
As geologistsgeológusok, we can go
and look at these up closeBezárás
Geológusként közelről is
szemügyre vehetjük ezeket,
08:48
and reconstructVisszaépítés the landscapetájkép.
és rekonstruálhatjuk a tájat.
08:51
So here'sitt anotheregy másik examplepélda.
Itt egy másik példa.
08:53
The yellowsárga blobBLOB here is a fossilkövület riverfolyó.
Ez a sárga folt egy megkövesedett folyó.
08:54
Here'sItt van anotheregy másik one abovefelett it.
Fölötte van egy másik réteg.
08:57
We can go and look in detailRészlet
and make measurementsmérések and observationsmegfigyelések,
Megnézhetjük részletesen,
méréseket és megfigyeléseket tehetünk.
08:58
and we can measuremérték featuresjellemzők.
megmérhetjük a jellemzőit.
09:02
For examplepélda, the featuresjellemzők
I just highlightedkiemelve there
Itt van például
ez a kiemelt jellegzetesség:
09:03
tell us that this particularkülönös riverfolyó
was probablyvalószínűleg about threehárom feetláb deepmély.
elárulja, hogy ez a különös folyó
valószínűleg egy méter mély lehetett.
09:05
You could wadeátgázol
acrossát this cutecuki little streamfolyam
Átsétálhatunk ezen
az aranyos kis patakon,
09:09
if you were walkinggyalogló around
55 millionmillió yearsévek agoezelőtt.
ha visszaugrunk az időben
ötvenöt millió évet.
09:11
The reddishvöröses stuffdolog that's abovefelett
and belowlent those channelscsatornák,
A csatornák fölötti és alatti
vöröses színű anyag
09:14
those are ancientősi soiltalaj depositsbetétek.
az ősi talajlerakódás.
09:17
So we can look at those to tell us
what livedélt and grewnőtt on the landscapetájkép
Elárulják nekünk, mi minden
élt és termett a vidéken,
09:19
and to understandmegért how these riversfolyók
were interactingkölcsönható with theirazok floodplainsártéri.
és megérthetjük, milyen kölcsönhatás
állt fenn a folyók és ártereik között.
09:23
So we can look in detailRészlet
and reconstructVisszaépítés with some specificitysajátosság
Részletesen megnézhetjük
és rekonstruálhatjuk,
09:27
how these riversfolyók flowedfolyt
and what the landscapestájak lookednézett like.
hogyan haladtak ezek a folyók,
és hogy néztek ki a tájak.
09:32
So when we do this
for this particularkülönös placehely
Amikor tehát megvizsgáljuk ezt a helyet
09:34
at this time,
ebben a korszakban,
09:38
if we look what happenedtörtént
before this abrupthirtelen warmingmelegítés eventesemény,
ha megnézzük, mi történt
a felmelegedés eseménye előtt,
09:39
the riversfolyók kindkedves of carvedfaragott theirazok way
down from the mountainshegyek to the seatenger,
a folyók a hegyről lezúdulva
medret vájtak maguknak,
09:42
and they lookednézett maybe similarhasonló to what
I showedkimutatta, you in the AmazonAmazon RiverFolyó basinmosdó.
és egészen hasonlók lehettek ahhoz,
amit az Amazonas-medencéről mutattam.
09:45
But right at the onsetkialakulása
of this climateéghajlat changeváltozás eventesemény,
De ennek a klímaváltozásnak
rögtön a kezdetén
09:50
the riversfolyók changeváltozás dramaticallydrámaian.
a folyók drámai változáson estek át.
09:53
All of a suddenhirtelen they got much broadertágabb,
Hirtelen kiszélesedtek,
09:55
and they startedindult to slidecsúszik back and forthtovább
acrossát the landscapetájkép more readilykészségesen.
és egyre könnyebben
csúszkáltak előre-hátra a tájon.
09:57
EventuallyVégül, the riversfolyók revertedmegtért
back to a stateállapot that was more similarhasonló
Végül olyan helyzetbe módosultak,
ami egészen hasonló ahhoz,
10:01
to what they would have lookednézett like
before this climateéghajlat eventesemény,
ahogy korábban, a hirtelen
esemény előtt kinéztek,
10:05
but it tookvett a long, long time.
de ez igen hosszú folyamat volt.
10:09
So we can go back in earth'sföld time
and do these kindsféle of reconstructionsrekonstrukciók
Lépjünk tehát vissza,
és rekonstruáljuk ezeket,
10:12
and understandmegért how
earth'sföld landscapetájkép has changedmegváltozott
és értsük meg,
hogyan változott a föld képe
10:16
in responseválasz to a climateéghajlat eventesemény like this
or a landföld use eventesemény.
egy ilyen éghajlati esemény után,
vagy a földhasználat következtében.
10:18
So some of the waysmódokon that riversfolyók changeváltozás
Bizonyos történések,
amik elterelik a folyót,
10:22
or the reasonsokok that riversfolyók changeváltozás
theirazok patternminta and theirazok movementsmozgások
vagy az okok, amik megváltoztatják
mintázataikat és folyásukat,
10:24
is because of things like with extrakülön- watervíz
fallingeső on the land'startomány surfacefelület
olyan dolgok miatt történnek,
mint az éghajlat felmelegedéséből adódóan
10:29
when climateéghajlat is hottermelegebb,
a földre zúduló víztöbblet,
10:33
we can movemozog more sedimentüledék
and eroderontja more sedimentüledék,
több hordalékot viszünk
és többet mosunk ki,
10:35
and that changesváltoztatások how riversfolyók behaveviselkedik.
és ez módosítja a folyók viselkedését.
10:37
So ultimatelyvégül,
Összefoglalva tehát,
10:40
as long as earth'sföld surfacefelület is our home,
amíg a föld felszíne az otthonunk,
10:42
we need to carefullygondosan managekezel
the resourceserőforrások and riskskockázatok
addig megfontoltan kell bánnunk
az erőforrásokkal és kockázatokkal,
10:45
associatedtársult with livingélő
in dynamicdinamikus environmentskörnyezetek.
amik összefüggnek azzal,
hogy dinamikus környezetben élünk.
10:48
And I think the only way
we can really do that sustainablyfenntartható
És úgy gondolom, egyetlen módon tudjuk
csak a fenntarthatóságot biztosítani,
10:51
is if we includetartalmaz informationinformáció
ha figyelembe vesszük
a tájak kialakulásáról
10:55
about how landscapestájak evolvedfejlődött
and behavedúgy viselkedett in earth'sföld pastmúlt.
és viselkedéséről szóló
ismereteket a föld múltjában.
10:58
Thank you.
Köszönöm.
11:02
(ApplauseTaps)
(Taps)
11:03
Translated by Andrea Vida
Reviewed by Tímea Hegyessy

▲Back to top

About the speaker:

Liz Hajek - Geoscientist
Liz Hajek studies sedimentary rocks to understand how landscapes change and evolve.

Why you should listen
Liz Hajek's research has contributed new perspectives on how rivers and coastlines move and how sediments record earth history. She is an assistant professor of geosciences at The Pennsylvania State University, where she teaches a range of courses spanning topics from oceanography to petroleum geology. Hajek and her students often conduct fieldwork in rugged places and use computer models and experiments to reveal the rhythms and dynamics of earth's surface. She recently appeared in the NOVA Treasures of the Earth: Power episode and has a paper in the Annual Review of Earth and Planetary Sciences.
More profile about the speaker
Liz Hajek | Speaker | TED.com