ABOUT THE SPEAKER
Liz Hajek - Geoscientist
Liz Hajek studies sedimentary rocks to understand how landscapes change and evolve.

Why you should listen
Liz Hajek's research has contributed new perspectives on how rivers and coastlines move and how sediments record earth history. She is an assistant professor of geosciences at The Pennsylvania State University, where she teaches a range of courses spanning topics from oceanography to petroleum geology. Hajek and her students often conduct fieldwork in rugged places and use computer models and experiments to reveal the rhythms and dynamics of earth's surface. She recently appeared in the NOVA Treasures of the Earth: Power episode and has a paper in the Annual Review of Earth and Planetary Sciences.
More profile about the speaker
Liz Hajek | Speaker | TED.com
TEDxPSU

Liz Hajek: What rivers can tell us about the earth's history

Ліз Геджек: Що ріки можуть розповісти нам про майбутнє Землі.

Filmed:
1,376,299 views

Ріки - одна з наймогутніших сил Землі -- вони розривають гори та проривають собі шлях у землі, їх маршрут постійно змінюється. Для тих, хто називає береги та дельти річок своїм домом, дуже важливо знати, як вони формуються та змінюються. В цій візуалізованій промові геолог Ліз Геджек покаже нам,як нанесені стародавніми річками скелі можна використати як машину часу, щоб вивчити минуле Землі та знайти ключ до нашого стабільного проживання на ній.
- Geoscientist
Liz Hajek studies sedimentary rocks to understand how landscapes change and evolve. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
All right, let's get up
our pictureкартина of the earthземля.
0
984
3256
Гаразд, давайте поглянемо на фото
Землі.
Земля дуже гарна.
00:16
The earthземля is prettyкрасиво awesomeчудово.
1
4560
1416
Я геолог і захоплююсь всім цим,
00:18
I'm a geologistгеолог, so I get
prettyкрасиво psychedпсихував about this,
2
6000
2429
але Земля прекрасна.
00:20
but the earthземля is great.
3
8453
1363
Вона могутня, вона динамічна,
вона постійно змінюється.
00:21
It's powerfulпотужний, it's dynamicдинамічний,
it's constantlyпостійно changingзмінюється.
4
9840
3456
Це дивовижне місце для життя.
00:25
It's a prettyкрасиво excitingхвилююче placeмісце to liveжити.
5
13320
1800
Та сьогодні я, як геолог, хочу
розповісти вам,
00:28
But I want to shareподілитися with you guys todayсьогодні
my perspectiveперспектива as a geologistгеолог
6
16280
3696
як розуміння минулого планети
00:32
in how understandingрозуміння earth'sземна pastминуле
7
20000
2216
зможе показати та допомогти прийняти
сьогодні рішення
00:34
can help informінформувати and guideпутівник
decisionsрішення that we make todayсьогодні
8
22240
3496
відносно стабільного життя
на поверхні Землі.
00:37
about how to sustainablyстабільно liveжити
on earth'sземна surfaceповерхня.
9
25760
3080
На Землі відбувається чимало чудових
речей.
00:41
So there's a lot of excitingхвилююче things
that go on on the surfaceповерхня of the earthземля.
10
29520
3736
Якщо ми трохи заглибимось,
00:45
If we zoomзбільшити in here a little bitбіт,
11
33280
1560
я розповім вам
про те, що там відбувається.
00:47
I want to talk to you guys a little bitбіт
about one of the things that happensбуває.
12
35360
3656
Матеріали постійно перемішуються
на поверхні землі,
00:51
MaterialМатеріал get shuffledперемішуються around
earth'sземна surfaceповерхня all the time,
13
39040
2746
що цікаво,
це коли матеріал з високих гір,
00:53
and one of the bigвеликий thing that happensбуває
is materialматеріал from highвисокий mountainsгори
14
41800
3236
який піддається ерозії, переміщається
і опиняється в морі.
00:57
getsотримує erodedруйнується and transportedперевозяться
and depositedздані на зберігання in the seaморе.
15
45060
2476
Цей процес відбувається
весь час,
00:59
And this processпроцес is ongoingтриває all the time,
16
47560
1956
і дуже сильно впливає
на формування ландшафту.
01:01
and it has hugeвеличезний effectsефекти
on how the landscapeландшафт worksпрацює.
17
49550
2386
Ось приклад з південної Індії --
01:03
So this exampleприклад here in southпівдень IndiaІндія --
18
51960
1896
тут найбільші гори світу,
01:05
we have some of the biggestнайбільший
mountainsгори in the worldсвіт,
19
53880
2496
ви бачите це на фото зі супутника,
01:08
and you can see in this satelliteсупутник photoфото
20
56400
1976
ріки переносять матеріал
від цих гір до моря.
01:10
riversрічки transportingтранспортування materialматеріал
from those mountainsгори out to the seaморе.
21
58400
4176
Ви можете подумати, що ці річки,
як бульдозери.
01:14
You can think of these riversрічки
like bulldozersбульдозери.
22
62600
2175
Вони ніби хапають ці гори і штовхають
їх у напрямку моря.
01:16
They're basicallyв основному takingвзяти these mountainsгори
and pushingнатисканням them down towardsназустріч the seaморе.
23
64800
3720
Ось вам такий приклад.
01:21
We'llМи будемо give you guys an exampleприклад here.
24
69440
1816
Ми трохи збільшимо зображення.
01:23
So we zoomзбільшити in a little bitбіт.
25
71280
1336
Я хочу сьогодні наголосити увагу
на річках.
01:24
I want to talk to you guys
specificallyконкретно about a riverрічка.
26
72640
2536
Ми бачимо чудові приклади
зробленого річками,
01:27
We can see these beautifulгарний patternsвізерунки
that the riversрічки make
27
75200
2656
як вони переносять матеріал
до моря,
01:29
as they're pushingнатисканням materialматеріал
down to the seaморе,
28
77880
2096
але ці картини не статичні.
01:32
but these patternsвізерунки aren'tні staticстатичні.
29
80000
1616
Ці ріки звиваються довкола
01:33
These riversрічки are wigglingворушити
and jumpingстрибки around quiteцілком a bitбіт,
30
81640
2686
і можуть сильно впливати на наші життя.
01:36
and it can have bigвеликий impactsнаслідки on our livesживе.
31
84350
1966
Прикладом цього може виступити
річка Косі.
01:38
So an exampleприклад of this
is this is the KosiТак RiverРічка.
32
86340
2396
Річка Косі має гарне русло у формі
букви с,
01:40
So the KosiТак RiverРічка
has this niceприємно c-shapedc подібний pathwayшлях,
33
88760
2656
витікає з великих рік Непалу,
01:43
and it exitsреалізовані проекти the bigвеликий mountainsгори of NepalНепал
34
91440
2456
несучи з собою тонни матеріалу,
01:45
carryingносіння with it a tonтонна of materialматеріал,
35
93920
2136
чимало порід, змитих ерозією
великих гір,
01:48
a lot of sedimentsвідклади that's beingбуття
erodedруйнується from the highвисокий mountainsгори,
36
96080
2966
розливається по Індії
01:51
and it spreadsпоширюється out acrossпоперек IndiaІндія
37
99070
1856
та рухає цей матеріал.
01:52
and movesрухається this materialматеріал.
38
100950
1320
Розгляньмо детальніше цю територію,
01:54
So we're going to zoomзбільшити in to this areaплоща
39
102560
2296
і я розповім вам про те,
що сталося з Косі.
01:56
and I'm going to tell you a little bitбіт
about what happenedсталося with the KosiТак.
40
104880
3429
Це приклад того, якими динамічними
можуть бути ці системи.
02:00
It's an exampleприклад of how dynamicдинамічний
these systemsсистеми can be.
41
108333
2563
Це зображення супутника
від серпня 2008,
02:02
So this is a satelliteсупутник imageзображення
from AugustСер of 2008,
42
110920
3576
це зображення зробили кольоровим,
02:06
and this satelliteсупутник imageзображення is coloredкольоровий
43
114520
1696
тож рослинність матиме зелений колір,
02:08
so that vegetationsvegetations or plantsрослини
showпоказати up as greenзелений
44
116240
2176
а вода голубий.
02:10
and waterвода showsшоу up as blueсиній.
45
118440
1656
Ви знову можете побачити
русло у формі букви с,
02:12
So here again you can see
that c-shapedc подібний pathwayшлях
46
120120
3536
що бере початок в Непалі.
02:15
that this riverрічка takes as it exitsреалізовані проекти NepalНепал.
47
123680
1920
Зараз сезон вітрів.
02:18
And now this is monsoonмусон seasonсезон.
48
126120
2016
Серпень - це сезон вітрів
в цьому районі світу,
02:20
AugustСер is monsoonмусон seasonсезон
in this regionрегіон of the worldсвіт,
49
128160
2496
і всі, хто живе біля річки,
вже не дивується повеням,
02:22
and anyoneбудь хто that livesживе nearблизько a riverрічка
is no strangerнезнайомець to floodingзатоплення
50
130680
2896
та всім небезпекам та незручностям,
пов'язаним з цим.
02:25
and the hazardsнебезпеки and inconveniencesнезручності
at minimumмінімум that are associatedасоційований with that.
51
133600
3572
Але в 2008 сталося дещо цікаве,
02:29
But something interestingцікаво
happenedсталося in 2008,
52
137440
2256
і річка рушила іншим шляхом.
02:31
and this riverрічка movedпереїхав in a way
that's very differentінший.
53
139720
2896
Вона розлилася по зовсім іншій
площині, ніж зазвичай.
02:34
It floodedзатоплені in a way that's very
differentінший than it normallyнормально does.
54
142640
3000
Тож річка Косі вилилася сюди вниз,
02:37
So the KosiТак RiverРічка is flowingтече down here,
55
145664
2752
але інод,і оскільки
ріки виривають осадові породи,
02:40
but sometimesіноді as these riversрічки
are bulldozingбульдозерами sedimentвідклади,
56
148440
2576
вони закупорюються,
02:43
they kindдоброзичливий of get cloggedзабиті,
57
151040
1256
і ці закупорення
можуть змусити річки
02:44
and these clogsсабо can
actuallyнасправді causeпричина the riversрічки
58
152320
2136
різко змінити свій курс.
02:46
to shiftзміна theirїх courseзвичайно dramaticallyрізко.
59
154480
1696
Це зображення супутника
два тижні потому.
02:48
So this satelliteсупутник imageзображення
is from just two weeksтижні laterпізніше.
60
156200
2856
Ось попереднє русло,
02:51
Here'sОсь the previousПопередній pathwayшлях,
61
159080
1936
ось змінене русло у формі с,
02:53
that c-shapedc подібний pathwayшлях,
62
161040
1616
як бачите, у нього вже немає
голубого кольору.
02:54
and you noticeпомітити it's not blueсиній anymoreбільше.
63
162680
2096
Те голубе русло, котре ми зараз
бачимо,
02:56
But now what we have is this blueсиній pathwayшлях
64
164800
1976
що зрізає половину полів.
02:58
that cutsскорочення down the middleсередній
of the fieldполе of viewвид here.
65
166800
2456
Річка Косі
вийшла зі свої берегів,
03:01
What happenedсталося is
the KosiТак RiverРічка jumpedстрибнув its banksбанки,
66
169280
2336
і, для довідки,
лінійка масштабу тут 64 кілометри.
03:03
and for referenceдовідка,
the scaleмасштаб barбар here is 40 milesмилі.
67
171640
2696
Річка дуже різко перейшла межу в 40 км.
03:06
This riverрічка movedпереїхав
over 30 milesмилі very abruptlyрізко.
68
174360
3520
Тож річка дуже закупорилася
і вийшла зі своїх берегів.
03:10
So this riverрічка got cloggedзабиті
and it jumpedстрибнув its banksбанки.
69
178560
3176
Ось її фото за тиждень потому,
03:13
Here'sОсь an imageзображення from about a weekтиждень laterпізніше,
70
181760
2096
і ви можете побачити,
ось її попередні русла,
03:15
and you can see
these are the previousПопередній pathwaysшляхи,
71
183880
2256
як бачите, процес виходу з берегів
продовжується,
03:18
and you can see this processпроцес
of river-jumpingРічка стрибки continuesпродовжується
72
186160
2656
річка відходить далі від
свого основного курсу.
03:20
as this riverрічка movesрухається fartherдалі away
from its majorмажор courseзвичайно.
73
188840
2572
Як ви можете уявити,
на такій місцевості,
03:23
So you can imagineуявіть собі
in landscapesпейзажі like this,
74
191920
2056
де ріки дуже часто розливаються,
03:26
where riversрічки moveрухатися around frequentlyчасто,
75
194000
2616
дуже важливо розуміти, коли, як і де
вони будуть виходити з берегів.
03:28
it's really importantважливо to understandзрозуміти when,
where and how they're going to jumpстрибати.
76
196640
4496
Але ці процеси також відбуваються
і в нас по-сусідству.
03:33
But these kindsвидів of processesпроцеси
alsoтакож happenстатися a lot closerближче to home as well.
77
201160
3880
У США
03:37
So in the UnitedЮнайтед StatesШтати,
78
205640
1816
є річка Міссісіпі, куди стікають
більшість річок континентального США.
03:39
we have the MississippiМіссісіпі RiverРічка
that drainsводостоки mostнайбільше of the continentalконтинентальний US.
79
207480
4056
Вона штовхає матеріал
зі Скелястих гір
03:43
It pushesштовхає materialматеріал
from the RockyРоккі MountainsГори
80
211560
2376
до Великих рівнин.
03:45
and from the Great PlainsРівнини.
81
213960
1536
Вона зливає в себе всі ріки і рухається
по Америці
03:47
It drainsводостоки it and movesрухається it
all the way acrossпоперек AmericaАмерика
82
215520
3216
і розливає їх в Мексиканську затоку.
03:50
and dumpsМочеприймачі it out in the GulfЗатока of MexicoМексика.
83
218760
1920
Це всім знайоме русло річки Міссісіпі,
03:53
So this is the courseзвичайно of the MississippiМіссісіпі
that we're familiarзнайомий with todayсьогодні,
84
221320
3456
але воно не завжди мало
цей напрямок.
03:56
but it didn't always flowтечія
in this directionнапрямок.
85
224800
2096
Якщо ми візьмемо геологічні записи,
03:58
If we use the geologicгеологічний recordзапис,
86
226920
1656
ми зможемо реконструювати,
як це відбувалось в минулому.
04:00
we can reconstructреконструювати
where it wentпішов in the pastминуле.
87
228600
2720
Наприклад, ось ця червона зона,
04:04
So for exampleприклад, this redчервоний areaплоща here
88
232120
2296
де, як ми знаємо, протікала і розносила
матеріал річка Міссісіпі
04:06
is where we know the MississippiМіссісіпі RiverРічка
flowedтекла and depositedздані на зберігання materialматеріал
89
234440
3536
4000 років тому.
04:10
about 4,600 yearsроків agoтому назад.
90
238000
1640
Приблизно 3500 років тому
вона змінила свій шлях
04:12
Then about 3,500 yearsроків agoтому назад it movedпереїхав
91
240240
2096
на курс, зображений оранжевим.
04:14
to followслідуйте the courseзвичайно
outlinedвикладені here in orangeапельсин.
92
242360
2376
І вона весь час продовжує
рухатись.
04:16
And it keptзбережений movingрухаючись and it keepsтримає movingрухаючись.
93
244760
2016
Приблизно 2000 років тому,
04:18
So here'sось тут about 2,000 yearsроків agoтому назад,
94
246800
1896
тисячу років тому
04:20
a thousandтисяча yearsроків agoтому назад,
95
248720
1696
700 років тому.
04:22
700 yearsроків agoтому назад.
96
250440
1216
І лише приблизно 500 років тому
04:23
And it was only
as recentlyнещодавно as 500 yearsроків agoтому назад
97
251680
2416
вона прийняла той маршрут,
який ми знаємо сьогодні.
04:26
that it occupiedзайнятий the pathwayшлях
that we're familiarзнайомий with todayсьогодні.
98
254120
2839
Тож ці процеси дуже важливі,
04:30
So these processesпроцеси are really importantважливо,
99
258079
1937
і особливо тут, в цій дельті,
04:32
and especiallyособливо here, this deltaдельта areaплоща,
100
260040
2856
де вихід з берегів Міссісіпі
04:34
where these river-jumpingРічка стрибки eventsподії
in the MississippiМіссісіпі
101
262920
3816
створює землі на поверхні та на морі.
04:38
are buildingбудівля landземля at the interfaceінтерфейс
of the landземля and the seaморе.
102
266760
2816
Це дійсно цінна нерухомість,
04:41
This is really valuableцінний realреальний estateмаєток,
103
269600
1736
і такі дельти дійсно є одні з найбільш
щільних місць на планеті.
04:43
and deltasдельт like this are some of the mostнайбільше
denselyгусто populatedзаселений areasрайони on our planetпланета.
104
271360
5256
Тож розуміння динаміки
цих ландшафтів,
04:48
So understandingрозуміння the dynamicsдинаміка
of these landscapesпейзажі,
105
276640
2456
як вони сформувалися і як вони
продовжуватимуть змінюватися,
04:51
how they formedсформований and how they will
continueпродовжуй to changeзмінити in the futureмайбутнє
106
279120
3136
дуже важливе для тих людей,
хто мешкає там.
04:54
is really importantважливо
for the people that liveжити there.
107
282280
2400
Ріки також звиваються.
04:57
So riversрічки alsoтакож wiggleпогойдування.
108
285480
1536
Це ті великі стрибки, про які ми говорили.
04:59
These are sortсортувати of biggerбільший jumpsстрибки
that we'veми маємо been talkingговорити about.
109
287040
2896
Я хочу вам показати,
як звивається річка.
05:01
I want to showпоказати you guys
some riverрічка wigglesWiggles here.
110
289960
2256
Ми спустимося до басейну
Амазонки,
05:04
So we're going to flyлітати down
to the AmazonAmazon RiverРічка basinбасейн,
111
292240
2536
і знову тут у нас велика річкова система,
05:06
and here again we have a bigвеликий riverрічка systemсистема
112
294800
2016
що вибирає та несе матеріал
від Андських гір
05:08
that is drainingзливання and movingрухаючись and plowingоранка
materialматеріал from the AndeanАндійський MountainsГори,
113
296840
4376
до Південної Америки
05:13
transportingтранспортування it acrossпоперек SouthПівдень AmericaАмерика
114
301240
1816
і кидає все це в Атлантичний океан.
05:15
and dumpingдемпінг it out
into the AtlanticАтлантичний OceanОкеан.
115
303080
2680
Якщо ми збільшимо зображення, то побачимо
ці гарненькі звивисті річкові маршрути.
05:18
So if we zoomзбільшити in here, you guys
can see these niceприємно, curvyпишні riverрічка pathwaysшляхи.
116
306560
4696
Вони дійсно прекрасні, але знову ж,
вони не стоять на місці.
05:23
Again, they're really beautifulгарний,
but again, they're not staticстатичні.
117
311280
2976
Річки завжди крутяться.
05:26
These riversрічки wiggleпогойдування around.
118
314280
1736
За допомогою зображень із супутника
за останні 30 років
05:28
We can use satelliteсупутник imageryобрази
over the last 30 or so yearsроків
119
316040
3616
ми зможемо відслідкувати ці зміни.
05:31
to actuallyнасправді monitorмонітор how these changeзмінити.
120
319680
2136
Давайте перепочинемо і просто
поглянемо на завитки цієї річки,
05:33
So take a minuteхвилина and just watch
any bendзгинати or curveкрива in this riverрічка,
121
321840
4176
бачите, вони не затримуються довгий час
в одному місці.
05:38
and you'llти будеш see it doesn't stayзалишитися
in the sameтой же placeмісце for very long.
122
326040
2976
Вони змінюють, розвивають
і викривляють цей візерунок.
05:41
It changesзміни and evolvesеволюціонує
and warpsвикривляє its patternвізерунок.
123
329040
2280
05:44
If you look in this areaплоща in particularконкретно,
124
332840
2376
Якщо ви поглянете на цю місцевість,
зверніть увагу, що на річці ніби петлі,
05:47
I want you guys to noticeпомітити
there's a sortсортувати of a loopпетля in the riverрічка
125
335240
2976
які стають наче відрізаними.
05:50
that getsотримує completelyповністю cutвирізати off.
126
338240
1416
Ніби ударом батога
05:51
It's almostмайже like a whipкнут crackingрозтріскування
127
339680
1576
в певній частині річки просто
відрізано шлях.
05:53
and snapsЗасувки off the pathwayшлях
of the riverрічка at a certainпевний spotмісце.
128
341280
2680
Лише для довідки,
05:56
So just for referenceдовідка, again,
129
344360
1616
в цій місцевості та річка на чотири милі
змінила свій курс
05:58
in this locationМісцезнаходження, that riverрічка
changedзмінився its courseзвичайно over fourчотири milesмилі
130
346000
4936
за останні два сезони.
06:02
over the courseзвичайно of a seasonсезон or two.
131
350960
1680
Тож і ландшафти, на яких мешкаємо
ми на землі,
06:05
So the landscapesпейзажі
that we liveжити in on earthземля,
132
353080
2896
і цей матеріал, що внаслідок гірської ерозії
06:08
as this materialматеріал
is beingбуття erodedруйнується from the mountainsгори
133
356000
2416
переноситься до моря,
06:10
and transportedперевозяться to the seaморе,
134
358440
1336
вони всі у постійному круговороті.
06:11
are wigglingворушити around all the time.
135
359800
1616
Вони весь час змінюються,
06:13
They're changingзмінюється all the time,
136
361440
1456
нам потрібно зрозуміти
ці процеси,
06:14
and we need to be ableздатний
to understandзрозуміти these processesпроцеси
137
362920
2456
щоб ми змогли зажити спокійним і стабільним
життям на цих землях.
06:17
so we can manageуправляти and liveжити
sustainablyстабільно on these landscapesпейзажі.
138
365400
2736
06:20
But it's hardважко to do
if the only informationінформація we have
139
368160
3056
Але це важко зробити,
коли єдина інформація, яка у нас є,
це те, що відбувається
на поверхні Землі сьогодні.
06:23
is what's going on todayсьогодні
at earth'sземна surfaceповерхня.
140
371240
2336
Правильно? У нас немає
достатньо даних зі спостережень.
06:25
Right? We don't have
a lot of observationsспостереження.
141
373600
2056
Як приклад, у нас лишень є знімки
супутника тридцятирічної давності.
06:27
We only have 30 years'роки worthварто
of satelliteсупутник photosфотографії, for exampleприклад.
142
375680
4816
Нам потрібно більше спостережень,
щоб краще зрозуміти ці процеси.
06:32
We need more observationsспостереження
to understandзрозуміти these processesпроцеси more.
143
380520
2896
Крім того, нам потрібно знати,
06:35
And additionallyДодатково, we need to know
144
383440
1616
як ці ландшафти реагуватимуть
на зміну клімату
06:37
how these landscapesпейзажі are going
to respondвідповісти to changingзмінюється climateклімат
145
385080
3216
та обробку земель,
06:40
and to changingзмінюється landземля use
146
388320
1256
якщо ми будемо продовжувати освоювати
та модифікувати поверхню землі.
06:41
as we continueпродовжуй to occupyзаймати
and modifyмодифікувати earth'sземна surfaceповерхня.
147
389600
2840
Ось тут на сцену виходять камені.
06:45
So this is where the rocksгірські породи come in.
148
393160
2536
Потік річок
06:47
So as riversрічки flowтечія,
149
395720
2496
переносить матеріал з гір
до моря,
06:50
as they're bulldozingбульдозерами materialматеріал
from the mountainsгори to the seaморе,
150
398240
2896
іноді шматки піску, глини та каміння
застрягають в ґрунті.
06:53
sometimesіноді bitsбіти of sandпісок and clayглина
and rockрок get stuckзастряг in the groundземля.
151
401160
3456
І той застряглий в ґрунті матеріал
приростає до нього,
06:56
And that stuffречі that getsотримує stuckзастряг
in the groundземля getsотримує buriedпохований,
152
404640
2696
і з часом, ми отримуємо велике,
густе скупчення осадкових порід,
06:59
and throughчерез time, we get
bigвеликий, thickгустий accumulationsнагромаджень of sedimentsвідклади
153
407360
3736
які неминуче стануть скелею.
07:03
that eventuallyврешті-решт turnповорот into rocksгірські породи.
154
411120
2016
Це означає, що ми можемо вирушити
до таких місць,
07:05
What this meansзасоби is that we can
go to placesмісць like this,
155
413160
2576
де можна побачити великі, густі
брили осадкових порід
07:07
where we see bigвеликий, thickгустий stacksстеки
of sedimentaryосадові rocksгірські породи,
156
415760
2696
і повернутися назад в часі,
07:10
and go back in time
157
418480
1496
щоб побачити, як ці землі
виглядали в минулому.
07:12
and see what the landscapesпейзажі
lookedподивився like in the pastминуле.
158
420000
2736
Ми робимо це, щоб відтворити
07:14
We can do this to help reconstructреконструювати
159
422760
2136
та зрозуміти зміну ландшафту.
07:16
and understandзрозуміти
how earthземля landscapesпейзажі evolveрозвиватися.
160
424920
4320
Також це досить зручно,
07:22
This is prettyкрасиво convenientзручний, too,
161
430160
1616
бо земля мала епічну історію.
Чи не так?
07:23
because the earthземля has had
sortсортувати of an epicепос historyісторія. Right?
162
431800
2976
Дане відео є палеографічною
реконструкцією
07:26
So this videoвідео here
is a reconstructionреконструкція of paleogeographyпалеогеографії
163
434800
4816
лише перших 600 мільйонів років
земної історії.
07:31
for just the first
600 millionмільйон yearsроків of earth'sземна historyісторія.
164
439640
3616
Давайте на хвилинку поглянемо сюди.
07:35
So just a little bitбіт of time here.
165
443280
1976
Ось так рухалися плити,
07:37
So as the platesПлити moveрухатися around,
166
445280
2736
ми знаємо, що клімат змінився,
рівень моря змінився,
07:40
we know climateклімат has changedзмінився,
seaморе levelрівень has changedзмінився,
167
448040
3136
існує чимало різних
типів ландшафтів,
07:43
we have a lot of differentінший
typesтипи of landscapesпейзажі
168
451200
3656
різних типів природнього середовища,
до яких можна було б повернутися --
07:46
and differentінший typesтипи of environmentsсередовища
that we can go back --
169
454880
2736
якби у нас була машина часу --
07:49
if we have a time machineмашина --
170
457640
1376
ми могли б повернутися і поглянути на них,
07:51
we can go back and look at,
171
459040
1336
і у нас, власне, є машина часу,
07:52
and we do indeedдійсно have a time machineмашина
172
460400
1736
бо ми можемо поглянути на скелі,
які нанесло за той період.
07:54
because we can look at the rocksгірські породи
that were depositedздані на зберігання at these timesразів.
173
462160
3336
Я покажу вам це на прикладі
07:57
So I'm going to give you
an exampleприклад of this
174
465520
2016
і покажу вам особливий період
в минулому землі.
07:59
and take you to a specialособливий
time in earth'sземна pastминуле.
175
467560
2216
Близько 55 мільйонів років тому
відбулося глобальне потепління
08:01
About 55 millionмільйон yearsроків agoтому назад,
there was a really abruptрізко warmingпотепління eventподія,
176
469800
3216
і ціла купа вуглекислого газу
08:05
and what happenedсталося was
a wholeцілий bunchпучок of carbonвуглець dioxideдіоксид
177
473040
2496
вивільнилася в земну атомосферу
08:07
was releasedвипущений into earth'sземна atmosphereатмосфера,
178
475560
1816
і спричинила швидке і досить різке
глобальне потепління.
08:09
and it causedвикликаний a rapidшвидкий
and prettyкрасиво extremeкрайній globalглобальний warmingпотепління eventподія.
179
477400
3856
І при слові потепління я маю на увазі
значне потепління,
08:13
And when I say warmтеплий, I mean prettyкрасиво warmтеплий,
180
481280
2656
коли крокодили та пальми
водились
08:15
that there were things
like crocodilesкрокодили and palmпальма treesдерева
181
483960
2976
на пічночі Канади
та сході Патагонії.
08:18
as farдалеко northпівніч as CanadaКанада
and as farдалеко southпівдень as PatagoniaПатагонія.
182
486960
3016
Це був досить теплий період
і він прийшов дуже різко.
08:22
So this was a prettyкрасиво warmтеплий time
and it happenedсталося really abruptlyрізко.
183
490000
3176
Все, що ми можемо зробити,
08:25
So what we can do
184
493200
1216
це повернутися назад та знайти скелі,
відкладені в той час
08:26
is we can go back and find rocksгірські породи
that were depositedздані на зберігання at this time
185
494440
3056
та реконструювати зміну ландшафту
як реакцію на потепління.
08:29
and reconstructреконструювати how the landscapeландшафт changedзмінився
in responseвідповідь to this warmingпотепління eventподія.
186
497520
3600
Тож, ура, каміння.
08:33
So here, yayyay, rocksгірські породи.
187
501560
1896
(Сміх)
08:35
(LaughterСміх)
188
503480
2336
Ось купа каміння.
08:37
Here'sОсь a pileкупа of rocksгірські породи.
189
505840
1736
Ось ця жовта пляма,
08:39
This yellowжовтий blobляпка here,
190
507600
1616
це, власне, викопна річка,
08:41
this is actuallyнасправді a fossilкопалин riverрічка,
191
509240
1736
як на тих фото, що я показала,
08:43
so just like this cartoonмультфільм I showedпоказав,
192
511000
1667
це відкладення віком в 55 мільйонів років.
08:44
these are depositsдепозити that were
laidпокладений down 55 millionмільйон yearsроків agoтому назад.
193
512691
3285
Як геологи, ми можемо підійти
та розглянути їх поближче
08:48
As geologistsгеологи, we can go
and look at these up closeзакрити
194
516000
3096
та реконструювати ландшафт.
08:51
and reconstructреконструювати the landscapeландшафт.
195
519120
1429
Ось інший приклад.
08:53
So here'sось тут anotherінший exampleприклад.
196
521240
1496
Ось ця жовта пляма - це викопна річка.
08:54
The yellowжовтий blobляпка here is a fossilкопалин riverрічка.
197
522760
2456
Ось інша над нею.
08:57
Here'sОсь anotherінший one aboveвище it.
198
525240
1536
Ми пожемо прийти і детально розглянути,
зробити виміри, провести спостереження
08:58
We can go and look in detailдетально
and make measurementsвимірювання and observationsспостереження,
199
526800
3296
і можемо оцінити особливості.
09:02
and we can measureміра featuresособливості.
200
530120
1376
Особливості,
на яких я щойно наголосила,
09:03
For exampleприклад, the featuresособливості
I just highlightedвиділений there
201
531520
2376
розкажуть нам, що ця особлива річка
була, ймовірно, з метр глибиною.
09:05
tell us that this particularконкретно riverрічка
was probablyймовірно about threeтри feetноги deepглибоко.
202
533920
3456
Ви могли б перейти цей
маленький потічок,
09:09
You could wadeвуде
acrossпоперек this cuteСимпатичний little streamпотік
203
537400
2096
наче ви тут бродили
55 мільйонів років тому.
09:11
if you were walkingходити around
55 millionмільйон yearsроків agoтому назад.
204
539520
2240
Червонуваті плями вгорі та внизу
над цими каналами -
09:14
The reddishчервонувато stuffречі that's aboveвище
and belowнижче those channelsканали,
205
542480
2896
це стародавні соляні відкладення.
09:17
those are ancientстародавній soilгрунт depositsдепозити.
206
545400
1776
Ми зможемо поглянути на них
і сказати, що жило та росло на цій землі
09:19
So we can look at those to tell us
what livedщо жив and grewвиріс on the landscapeландшафт
207
547200
3856
і зрозуміти, як ці ріки взаємодіяли
зі своєю зоною розливу.
09:23
and to understandзрозуміти how these riversрічки
were interactingвзаємодіючи with theirїх floodplainsзаплави.
208
551080
3560
Ми можемо детально розглянути
та реконструювати в деталях,
09:27
So we can look in detailдетально
and reconstructреконструювати with some specificityспецифічність
209
555680
4376
як протікали ці ріки та який був ландшафт.
09:32
how these riversрічки flowedтекла
and what the landscapesпейзажі lookedподивився like.
210
560080
2856
Коли ми виконуємо цю роботу
в цьому особливому місці
09:34
So when we do this
for this particularконкретно placeмісце
211
562960
2480
в цей час,
09:38
at this time,
212
566160
1216
якщо ми поглянемо, що відбувалося
перед цим різким потеплінням,
09:39
if we look what happenedсталося
before this abruptрізко warmingпотепління eventподія,
213
567400
2736
то ріки ніби проривали собі шлях
від гір до моря,
09:42
the riversрічки kindдоброзичливий of carvedрізьблені theirїх way
down from the mountainsгори to the seaморе,
214
570160
3616
вони виглядали подібно до тих,
що я вам показала в басейні Амазонки.
09:45
and they lookedподивився maybe similarподібний to what
I showedпоказав you in the AmazonAmazon RiverРічка basinбасейн.
215
573800
5136
Але прямо на початку періоду
зміни клімату
09:50
But right at the onsetнастання
of this climateклімат changeзмінити eventподія,
216
578960
2456
ріки різко змінювалися.
09:53
the riversрічки changeзмінити dramaticallyрізко.
217
581440
1480
Вони почали раптово розширюватися
09:55
All of a suddenраптовий they got much broaderширше,
218
583480
1856
і ковзати туди-сюди по ландшафту.
09:57
and they startedпочався to slideслайд back and forthчетвертий
acrossпоперек the landscapeландшафт more readilyлегко.
219
585360
3560
Врешті, річки повернулися
до стану, більш-менш подібного
10:01
EventuallyВрешті-решт, the riversрічки revertedвідновлено
back to a stateдержава that was more similarподібний
220
589880
3896
до їх вигляду до зміни клімату,
10:05
to what they would have lookedподивився like
before this climateклімат eventподія,
221
593800
3816
але на це потрібно було
чимало-чимало часу.
10:09
but it tookвзяв a long, long time.
222
597640
1640
Ми можемо повернутися в часі
і реконструювати все
10:12
So we can go back in earth'sземна time
and do these kindsвидів of reconstructionsреконструкцій
223
600240
3856
та зрозуміти, як змінювався
ландшафт
10:16
and understandзрозуміти how
earth'sземна landscapeландшафт has changedзмінився
224
604120
2616
у відповідь на таку зміну клімату
чи на використання земель.
10:18
in responseвідповідь to a climateклімат eventподія like this
or a landземля use eventподія.
225
606760
3776
Нові шляхи річок
10:22
So some of the waysшляхи that riversрічки changeзмінити
226
610560
2096
та причини того, що ріки змінюють
свої маршрути,
10:24
or the reasonsпричин that riversрічки changeзмінити
theirїх patternвізерунок and theirїх movementsрухи
227
612680
4776
полягають в надлишковій воді,
котра опадає на поверхню землі,
10:29
is because of things like with extraдодатково waterвода
fallingпадіння on the land'sземлі surfaceповерхня
228
617480
3936
коли клімат стає спекотнішим,
10:33
when climateклімат is hotterгаряче,
229
621440
1936
ми можемо зсунути та забрати
більше осадкових порід,
10:35
we can moveрухатися more sedimentвідклади
and erodeпідірвати more sedimentвідклади,
230
623400
2536
і це змінить поведінку річок.
10:37
and that changesзміни how riversрічки behaveвести себе.
231
625960
1840
Врешті-решт,
10:40
So ultimatelyв кінцевому підсумку,
232
628680
2096
доки ми вважаємо Землю нашим домом,
10:42
as long as earth'sземна surfaceповерхня is our home,
233
630800
2616
нам потрібно обережніше розпоряджатися
її ресурсами
10:45
we need to carefullyобережно manageуправляти
the resourcesресурси and risksризики
234
633440
3376
та пов'язаними з проживанням
в динамічному середовищі ризиками.
10:48
associatedасоційований with livingживий
in dynamicдинамічний environmentsсередовища.
235
636840
2976
На мою думку, єдиним надійним
для цього способом
10:51
And I think the only way
we can really do that sustainablyстабільно
236
639840
3936
є використання нами
інформації
10:55
is if we includeвключати informationінформація
237
643800
2216
про зміну та поведінку ландшафтів
в минулому Землі.
10:58
about how landscapesпейзажі evolvedрозвинувся
and behavedповодилися in earth'sземна pastминуле.
238
646040
4096
Дякую вам.
11:02
Thank you.
239
650160
1216
(Оплески)
11:03
(ApplauseОплески)
240
651400
4440
Translated by Inna Fedorenko
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Liz Hajek - Geoscientist
Liz Hajek studies sedimentary rocks to understand how landscapes change and evolve.

Why you should listen
Liz Hajek's research has contributed new perspectives on how rivers and coastlines move and how sediments record earth history. She is an assistant professor of geosciences at The Pennsylvania State University, where she teaches a range of courses spanning topics from oceanography to petroleum geology. Hajek and her students often conduct fieldwork in rugged places and use computer models and experiments to reveal the rhythms and dynamics of earth's surface. She recently appeared in the NOVA Treasures of the Earth: Power episode and has a paper in the Annual Review of Earth and Planetary Sciences.
More profile about the speaker
Liz Hajek | Speaker | TED.com