ABOUT THE SPEAKER
Sebastien de Halleux - Entrepreneur, explorer
Sebastien de Halleux is a technology entrepreneur with a lifelong passion for building impactful businesses.

Why you should listen

Sebastien de Halleux is currently chief operating officer at Saildrone, a company that designs, manufactures and operates a global fleet of wind- and solar-powered ocean drones monitoring the state of the planet in real time. Saildrone's mission is to quantify planetary systems that affect humanity like extreme weather, global fisheries and carbon fluxes. 

Before Saildrone, de Halleux cofounded a video games company called Playfish, which disrupted the industry by turning solitary game play into social experiences. Playfish attracted hundreds of million of users before being acquired by Electronics Arts. He also helped launch one of the very first mobile game companies back when mobiles had black and white screens and actual keypads, which IPOed on NASDAQ. 

An internationally recognized leader, recipient of the Tech 100 and Tech Fellow Awards and member of the Aspen Global Leadership Network, de Halleux holds a master's in civil and environmental engineering from Imperial College, London. In his spare time, he spends every minute with his children and friends on his sailboat or driving a mobile cinema truck trough rural Africa. He recently welcomed his fourth child, a daughter named Xochi.

More profile about the speaker
Sebastien de Halleux | Speaker | TED.com
TEDxSanFrancisco

Sebastien de Halleux: How a fleet of wind-powered drones is changing our understanding of the ocean

Sebastien de Halleux: Kaip vėjo jėga varomi dronai keičia mūsų supratimą apie vandenynus

Filmed:
1,689,099 views

Mūsų Žemės vandenynai yra neištyrinėti ir neišmėginti – dabar mes žinome daugiau apie kitas planetas nei apie savąją. Kaip galėtume geriau suprasti šią didelę ir ypatingai svarbią ekosistemą? Tyrinėtojas Sebastien de Halleux pasakoja kaip nauja vėjo ir saulės jėga varoma dronų flotilė renką beprecedenčio tikslumo informaciją atviroje jūroje. Šie dronai atskleidžia globalius klimato pokyčius ir neša žinias apie besikeičiančius žuvų išteklius ir jų gerovę. Sužinok daugiau kaip geresnis gaudymasis vandenynuose gali padėti gyvenimui sausumoje.
- Entrepreneur, explorer
Sebastien de Halleux is a technology entrepreneur with a lifelong passion for building impactful businesses. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We know more about
other planetsplanetos than our ownsavo,
0
896
3746
Mes žinome daugiau apie kitas planetas,
nei apie savo Žemę,
00:17
and todayšiandien, I want to showRodyti you
a newnaujas typetipo of robotrobotas
1
5446
3224
ir šiandien aš noriu jums parodyti
naujo tipo robotą,
00:20
designedsuprojektuotas to help us
better understandsuprasti our ownsavo planetplaneta.
2
8693
4040
kuris buvo specialiai sukurtas, kad padėtų
mums pažinti savo planetą.
00:25
It belongspriklauso to a categoryKategorija
3
13408
1612
Jis priklauso katergorijai, kurią
00:27
knownžinomas in the oceanographicokeanografija communitybendruomenė
as an unmannednepilotuojamas surfacepaviršius vehicletransporto priemonė, or USVSu USV.
4
15044
4954
okeanografai vadina nepilotuojamos
jūrų transporto priemonės (angl. USV).
00:32
And it usesnaudoja no fuelkuro.
5
20665
1930
Ir šiam robotui nereikia kuro.
00:35
InsteadVietoj to, it reliespriklauso nuo
on windvėjas powergalia for propulsionvaromieji.
6
23047
3934
Vietoje to, robotas yra varomas
vėjo jėga.
00:39
And yetvis dar, it can sailplaukti around the globegaublys
for monthsmėnesių at a time.
7
27005
3755
Tačiau nepaisant to, jis gali mėnesiais
plaukioti aplink pasaulį.
00:43
So I want to sharepasidalinti with you
why we builtpastatytas it,
8
31474
2878
Noriu jums papasakoti kodėl mes nusprendėm
jį sukonstruoti
00:46
and what it meansreiškia for you.
9
34376
1492
ir kodėl tai jums gali rūpėti.
00:49
A fewnedaug yearsmetai agoprieš, I was on a sailboatburlaivis
makingpriėmimo its way acrossvisoje the PacificRamiojo vandenyno,
10
37814
4584
Prieš keletą metų man teko keliauti
Ramiuoju vandenynu burinėje valtyje
00:54
from SanSan FranciscoFrancisco to HawaiiHavajai.
11
42422
2198
iš San Francisko į Havajus.
00:57
I had just spentišleista the pastpraeitis 10 yearsmetai
workingdirba nonstopBe sustojimo,
12
45296
3354
Aš buvau ką tik praleidęs 10 metų
be perstojo dirbdamas,
01:00
developingplėtojant videovideo gamesžaidimai
for hundredsšimtai of millionsmilijonai of usersvartotojai,
13
48674
3116
kurdamas videožaidimus šimtams
milijonų vartotojų,
01:03
and I wanted to take a stepžingsnis back
and look at the bigdidelis picturenuotrauka
14
51814
3521
norėjau trumpam sustoti ir pažvelgti į
bendrą vaizdą
01:07
and get some much-neededlabai reikalingas thinkingmąstymas time.
15
55359
1937
taip pat leisti
sau ramiai viską apgalvoti.
01:09
I was the navigatorNavigator on boardlenta,
16
57918
1545
Aš buvau laivo navigatorius,
01:12
and one eveningvakare, after a long sessionsesija
analyzinganalizuojant weatheroras dataduomenys
17
60034
3664
ir vieną vakarą po ypač
ilgos orų analizės
01:15
and plottingbraižymo our coursežinoma,
18
63722
1629
ir kurso krypties planavimo,
01:17
I cameatėjo up on deckdenio and saw
this beautifulgrazus sunsetsaulėlydis.
19
65375
3074
užlipau and denio ir pamačiau
yapč nuostabų saulėlydį.
01:20
And a thought occurredįvyko to me:
20
68814
1433
Man iškilo klausimas:
01:22
How much do we really know
about our oceansvandenynai?
21
70747
3354
kiek iš tikrųjų mes žinome apie savo
planetos vandenynus?
01:27
The PacificRamiojo vandenyno was stretchingtęsiasi all around me
as fartoli as the eyeakis could see,
22
75252
3879
Aplink mane kur bepažiūrėsi tęsėsi
Ramusis vandenynas
01:31
and the wavesbangos were
rockingsūpynės our boatvaltis forcefullyryžtingai,
23
79155
2315
o bangos valingai siūbavo mūsų laivą,
01:33
a sortrūšiuoti of constantpastovi reminderpriminimas
of its untoldneapsakomas powergalia.
24
81494
3206
kaip pastovus priminimas apie
neapsakytą vandenyno galybę.
01:37
How much do we really know
about our oceansvandenynai?
25
85291
3232
Kiek iš tikrųjų mes žinome apie
savo planetos vandenynus?
01:41
I decidednusprendė to find out.
26
89235
1538
Nusprendžiau sužinoti.
01:44
What I quicklygreitai learnedišmoko
is that we don't know very much.
27
92362
3109
Ir labai greitai supratau, kad iš tikrųjų
mes labai daug nežinome.
01:47
The first reasonpriežastis is just
how vastdidelis oceansvandenynai are,
28
95495
3126
Pirmiausia mums kiša koją milžiniškas
vandenynų dydis;
01:50
coveringdanga 70 percentproc of the planetplaneta,
29
98645
2341
vanduo dengia 70% mūsų planetos
01:53
and yetvis dar we know they drivevairuoti
complexkompleksas planetaryplanetinis systemssistemos
30
101010
3545
ir mes žinome, kad jie yra painių
planetos sistemų kaip pasaulio orai
01:56
like globalpasaulinis weatheroras,
31
104579
1180
varomoji jėga,
01:57
whichkuris affectįtakos all of us on a dailykasdien basispagrindas,
32
105783
2445
ir tai veikia mūsų kasdienybę
02:00
sometimeskartais dramaticallydramatiškai.
33
108252
1618
kartais labai dramatiškai.
02:02
And yetvis dar, those activitiesveikla
are mostlydaugiausia invisiblenematomas to us.
34
110562
3184
Tačiau, ta vandenyno veikla
mums yra beveik nematoma.
02:06
OceanVandenyno dataduomenys is scarcetrūksta by any standardstandartas.
35
114944
3765
Kaip bepažiūrėtume,
duomenų apie vandenynus stokojame.
02:11
Back on landžemė, I had grownužaugę used to
accessingprieiga prie lots of sensorsjutikliai --
36
119268
5104
Sausumoje, aš buvau pripratęs naudotis
daugybe jutiklių,
02:16
billionsmilijardai of them, actuallyiš tikrųjų.
37
124396
1628
iš tiesų, milijardais jutiklių.
02:18
But at seajūra, in situSitu dataduomenys
is scarcetrūksta and expensivebrangus.
38
126576
6454
Bet jūroje gauti in situ duomenis yra
reta ir brangu.
02:25
Why? Because it reliespriklauso nuo on
a smallmažas numbernumeris of shipslaivai and buoysPlūdurus.
39
133535
3995
Kodėl? Nes duomenų rinkimui pagrinde
yra naudojami laivai ir bujos.
02:29
How smallmažas a numbernumeris
was actuallyiš tikrųjų a great surprisesiurprizas.
40
137919
2871
Jų skaičius mane nemaloniai nustebino.
02:33
Our NationalNacionalinės OceanicVandenyno
and AtmosphericAtmosferos AdministrationAdministracija,
41
141329
3121
Mūsų Nacionalinė Okeanijos ir Atmosferos
Administracija,
02:36
better knownžinomas as NOAANOAA,
42
144474
1623
trumpinamama NOAA,
02:38
only has 16 shipslaivai,
43
146121
2329
turi tik 16 laivų,
02:40
and there are lessmažiau than
200 buoysPlūdurus offshoreatviroje jūroje globallyvisame pasaulyje.
44
148969
4254
o bujų atviroje jūroje pasauliniu mastu
yra tik 200.
02:45
It is easylengva to understandsuprasti why:
45
153770
1671
Lengva suprasti kodėl:
02:47
the oceansvandenynai are an unforgivingnegailestinga placevieta,
46
155465
2140
vandenynas yra nedovanojanti vieta,
02:49
and to collectrinkti in situSitu dataduomenys,
you need a bigdidelis shiplaivas,
47
157629
3334
kad surinktume in situ informaciją
reikalingas didelis laivas,
02:52
capablegalingas of carryingnešioti a vastdidelis amountsuma of fuelkuro
48
160987
2334
galintis transportuoti didelį kiekį kuro
02:55
and largedidelis crewsĮgulų,
49
163345
1818
ir su didele įgula,
02:57
costingįkainojimo hundredsšimtai
of millionsmilijonai of dollarsdoleriai eachkiekvienas,
50
165187
3179
kurių kiekvienas
kainuoja milijonus dolerių.
03:00
or, bigdidelis buoysPlūdurus tetheredpririšti to the oceanvandenynas floorgrindys
with a four-mile-longketurių mylių ilgio cablekabelis
51
168390
5322
Arba gali naudoti didelius bujus, jūros
dugne pritvirtintus 6,5 km ilgio lynu,
03:06
and weightedSvertinis down
by a setnustatyti of traintraukinys wheelsratai,
52
174513
2995
ir nusvertus naudojantis
pora traukinio ratų,
03:09
whichkuris is bothabu dangerouspavojingas to deploydiegti
and expensivebrangus to maintainišlaikyti.
53
177532
4609
visa tai yra sudėtinga dislokuoti
ir brangu eksplotuoti.
03:14
What about satellitespalydovai, you mightgali askpaklausk?
54
182628
1926
O kaip palydovai žemės orbitoje?
03:17
Well, satellitespalydovai are fantasticfantastinis,
55
185028
1903
Na taip, palydovai yra nuostabūs,
03:18
and they have taughtmokė us
so much about the bigdidelis picturenuotrauka
56
186955
2503
ir jie suteikė mums daug žinių apie
bendra vaizdą
03:21
over the pastpraeitis fewnedaug decadesdešimtmečius.
57
189482
2021
per praėjusius keletą dešimtemčių.
03:23
HoweverTačiau, the problemproblema with satellitespalydovai
58
191527
2376
Tačiau naudojantis palydovais
iškyla keletas problemų:
03:25
is they can only see throughper one micronmikronų
of the surfacepaviršius of the oceanvandenynas.
59
193927
4280
jie mato tik vieną mikroną
pačiame vandenyno paviršiuje.
03:31
They have relativelypalyginti poorprastas
spatialerdvinis and temporallaiko resolutionrezoliucija,
60
199124
3573
Satelitų skiriamoji jėga yra prasta
erdvėje ir laike,
03:35
and their signalsignalas needsporeikiai to be correctedpataisyta
for clouddebesys coverpadengti and landžemė effectsefektai
61
203450
4274
ir ateinančius signalus reikia nuolat
koreguoti dėl debesų, sausumos efektų,
03:39
and other factorsfaktoriai.
62
207748
1208
ir kitokių faktorių.
03:42
So what is going on in the oceansvandenynai?
63
210094
3271
Taigi, kas vyksta vandenynuose?
03:45
And what are we tryingbandau to measurepriemonė?
64
213929
1632
Ir ką mes ten bandome matuoti?
03:48
And how could a robotrobotas be of any use?
65
216283
2586
Ir kuo čia naudingi robotai?
03:51
Let's zoompriartinti in on
a smallmažas cubekubas in the oceanvandenynas.
66
219361
3898
Pažiūrėkime iš arti
į mažą vandenyno kubelį.
03:55
One of the keyraktas things we want
to understandsuprasti is the surfacepaviršius,
67
223283
3308
Vienas iš esminių dalykų, kuriuos
mes norime suprasti yra paviršius,
03:58
because the surfacepaviršius,
if you think about it,
68
226615
2039
nes gerai pagalvojus paviršius tai yra
04:00
is the nexusNexus of all air-seaoro ir jūrų interactionsąveika.
69
228678
3299
kur jūra ir oras sąveikauja tarpusavyje.
04:04
It is the interfacesąsaja throughper whichkuris
all energyenergija and gasesdujos mustprivalo flowsrautas.
70
232001
4994
Tai yra ta sandūra, kuria juda
energija ir dujos.
04:09
Our sunsaulė radiatesspinduliuoja energyenergija,
71
237552
2100
Mūsų Saulė spinduliuoja energiją,
04:11
whichkuris is absorbedsugeria by oceansvandenynai as heatšiluma
72
239676
2896
kurią šilumos pavidalu sugeria vandenynai,
04:14
and then partiallyiš dalies releasedišleistas
into the atmosphereatmosfera.
73
242596
2856
o tada palaipsniui
išleidžia ją į atmosferą.
04:17
GasesDujų in our atmosphereatmosfera like COCO2
get dissolvedištirpinti into our oceansvandenynai.
74
245476
4168
Mūs atmosferos dujos, pavyzdžiui anglies
dvideginis, ištirpsta vandenynuose.
04:22
ActuallyIš tikrųjų, about 30 percentproc
of all globalpasaulinis COCO2 getsgauna absorbedsugeria.
75
250099
3629
Iš tiesų, maždaug 30% viso
anglies dvideginio yra sugeriama.
04:26
PlanktonPlanktono and microorganismsmikroorganizmų
releaseišleisti oxygendeguonis into the atmosphereatmosfera,
76
254603
3608
Planktonas ir įvairūs mikroorganizmai
išleidžia deguonį į atmosferą,
04:30
so much so that everykiekvienas other breathkvėpavimas
you take comesateina from the oceanvandenynas.
77
258235
4171
tas kiekis toks didelis, kad kas antras
mūsų įkvėpimas yra kilęs iš vandenyno.
04:34
Some of that heatšiluma generatesgeneruoja evaporationgarinimas,
whichkuris createssukuria cloudsdebesys
78
262430
3032
Dalis sugertos šilumos sukelia vandens
garavimą, o tai formuoja debesis.
04:37
and then eventuallygaliausiai
leadsveda to precipitationKrituliai.
79
265486
2294
Galų gale tai pavirsta krituliais.
04:39
And pressurespaudimas gradientsgradientai
createsukurti surfacepaviršius windvėjas,
80
267804
2253
Oro slėgio skirtumai, suformuoja
vėjus,
04:42
whichkuris movesjuda the moisturedrėgmės
throughper the atmosphereatmosfera.
81
270081
2797
kurie cirkuliuodami po atmosferą kartu
nešioja drėgmę,
04:45
Some of the heatšiluma radiatesspinduliuoja down
into the deepgiliai oceanvandenynas
82
273731
3833
Dalis sugertos šilumos nusklinda iki pat
vandenyno gilumos
04:49
and getsgauna storedsaugomi in differentskiriasi layerssluoksniai,
83
277588
2128
ir yra išsaugoma
skirtinguose sluoksniuose,
04:51
the oceanvandenynas actingvaidyba as some kindmalonus
of planetary-scaleplanetos masto boilerKatilas
84
279740
3305
Čia vandenynas veikia kaip
planetos dydžio boileris,
04:55
to storeparduotuvė all that energyenergija,
85
283069
1621
sulaikydamas atsklidusią energiją,
04:56
whichkuris latervėliau mightgali be releasedišleistas
in short-termtrumpalaikis eventsrenginiai like hurricanesuraganai
86
284714
3737
kuri vėliau gali būti išleista
trumpalaikiais fenomenais kaip uraganai
05:00
or long-termilgas terminas phenomenareiškiniai like ElEl NiNiño.
87
288475
2381
arba ilgalaikiais kaip El Ninjo.
05:03
These layerssluoksniai can get mixedsumaišytas up
by verticalvertikalus upwellingapvelingas currentssrovės
88
291329
4315
Jūrų sluoksnius gali sumaišyti vertikalios
apvelingo srovės,
05:07
or horizontalhorizontalus currentssrovės,
whichkuris are keyraktas in transportingtransportavimas heatšiluma
89
295668
3446
arba horizontalios srovės, kurios yra ypač
svarbios pernešant karštą orą
05:11
from the tropicstropikuose to the polespolių.
90
299138
1974
iš tropinių regionų į planetos ašigalius.
05:13
And of coursežinoma, there is marinejūrų life,
91
301623
2799
Ir žinoma privalome paminėti
jūrinę gyvūniją,
05:16
occupyingužimantis the largestdidžiausias ecosystemekosistemos
in volumeapimtis on the planetplaneta,
92
304446
5016
mūsų planetoje tai yra
didžiausios apimties ekosistema,
05:21
from microorganismsmikroorganizmų to fishžuvis
to marinejūrų mammalsžinduoliai,
93
309486
3702
tai mikroorganizmai, žuvys
ir jūriniai žinduoliai
05:25
like sealsruoniai, dolphinsdelfinai and whalesbanginiai.
94
313212
3008
pavyzdžiui ruoniai, delfinai ir banginiai.
05:28
But all of these
are mostlydaugiausia invisiblenematomas to us.
95
316244
3577
Tačiau visi šie gyviai
mums yra beveik nematomi.
05:33
The challengeiššūkis in studyingmokytis
those oceanvandenynas variableskintamieji at scaleskalė
96
321821
5376
Didžiausias iššūkis norint suprasti šiuos
vandenyno kintamuosius
05:39
is one of energyenergija,
97
327221
2174
yra energija.
05:41
the energyenergija that it takes to deploydiegti
sensorsjutikliai into the deepgiliai oceanvandenynas.
98
329419
4123
Energija, kuri reikalinga jutiklių dislo-
kavimui po vandenyno gelmes.
05:46
And of coursežinoma, manydaug solutionssprendimai
have been triedbandė --
99
334597
2293
Žinoma, daugybė įvairių idėjų
jau buvo išbandyta:
05:48
from wave-actuatedbangos, paleidžiamos devicesprietaisai
100
336914
1611
bangomis stimuliuojami įrenginiai
05:50
to surfacepaviršius driftersDrifters
101
338549
1541
ir pasroviui plaukiantys
05:52
to sun-poweredsaulės energija varomas electricalelektrinis drivesdiskai --
102
340114
2722
ir saulės energija varomi
elektriniai įrenginiai;
05:54
eachkiekvienas with their ownsavo compromisesKompromisų.
103
342860
2112
kiekvienas su savo bėdomis.
05:57
Our teamkomanda breakthroughproveržis cameatėjo
from an unlikelymažai tikėtina sourcešaltinis --
104
345745
3170
Mūsų komandos proveržis atėjo
iš labai netikėto šaltinio –
06:00
the pursuitsiekimas of the worldpasaulis speedgreitis recordįrašyti
in a wind-poweredvėjo energija varomas landžemė yachtjachta.
105
348939
4349
siekiant pasaulio greičio rekordo
plaukiant vėjo varoma jachta.
06:05
It tookpaėmė 10 yearsmetai of researchtyrimai
and developmentplėtra
106
353742
2301
Užtrukome 10 metų
tyrinėjimams ir bandymams,
06:08
to come up with a novelromanas wingsparnas conceptkoncepcija
107
356067
2529
kad sukurtume
naujovišką sparno koncepciją,
06:10
that only usesnaudoja threetrys wattsvatai
of powergalia to controlkontrolė
108
358620
3808
kuriam kontroliuoti
sunaudojame tik 3 vatus energijos,
06:14
and yetvis dar can propelvaryti a vehicletransporto priemonė
all around the globegaublys
109
362452
3088
bet jos užtenka mūsų transporto priemonei
judėti po visą pasaulį
06:17
with seeminglyatrodo unlimitedneribotas autonomyautonomija.
110
365564
2200
su tarsi neribota autonomija.
06:20
By adaptingpritaikymas this wingsparnas conceptkoncepcija
into a marinejūrų vehicletransporto priemonė,
111
368262
3346
Pritaikydami šią sparno konstrukciją
jūrinei transporto priemonei,
06:24
we had the genesisgenezė of an oceanvandenynas dronetranas.
112
372356
2306
mes pagimdėme jūros drono idėją.
06:27
Now, these are largerdidesnis than they appearatsiras.
113
375280
2334
Iš tiesų jie yra didesni nei atrodo.
06:29
They are about 15 feetpėdos highaukštas,
23 feetpėdos long, sevenseptyni feetpėdos deepgiliai.
114
377638
4576
Maždaug 4,5 m aukščio,
7 m ilgio ir 2 m gylio.
06:34
Think of them as surfacepaviršius satellitespalydovai.
115
382238
2053
Įsivaizduokite juos kaip
paviršiaus palydovus.
06:36
They're ladenpakrauta with an arraymasyvas
of science-grademokslo laipsnio sensorsjutikliai
116
384315
3138
Kiekvienas jų turi mokslinio
lygmens jutiklių komplektą,
06:39
that measurepriemonė all keyraktas variableskintamieji,
117
387477
1808
kuriuo matuojami įvairiausi kintamieji
06:41
bothabu oceanographicokeanografija and atmosphericatmosfera,
118
389309
2998
okeanografiniai ir atmosferiniai.
06:44
and a livegyventi satellitepalydovas linknuoroda transmitsPerduoda
this high-resolutiondidelės raiškos dataduomenys
119
392331
4357
Tiesoginė palydovinė sąsaja, įgalina
aukštos kokybės duomenų perdavimą iš jūros
06:48
back to shorekranto in realrealus time.
120
396712
2042
atgal į krantą realiuoju laiku.
06:51
Our teamkomanda has been hardsunku at work
over the pastpraeitis fewnedaug yearsmetai,
121
399515
2878
Per paskutinius keletą metų mūsų komanda
labai stipriai dirbo
06:54
conductingAtliekant missionsmisijų in some of
the toughestsunkiausia oceanvandenynas conditionssąlygos
122
402417
3508
atlikdami užduotis atšiauriausiuose
mūsų planetos
06:57
on the planetplaneta,
123
405949
1224
vandenynų kampeliuose
06:59
from the ArcticArkties to the tropicalatogrąžų PacificRamiojo vandenyno.
124
407197
2465
nuo Arkties iki pat
tropinio Ramiojo vandenyno
07:01
We have sailedplaukė all the way
to the polarpoliarinis iceledas shelflentyna.
125
409686
2724
Mes plaukėme prie pat poliarinių ledynų.
07:04
We have sailedplaukė into AtlanticAtlanto hurricanesuraganai.
126
412434
2339
Mes plaukėme į Atlante
siaučiančius uraganus.
07:07
We have roundedapvalus CapeCape HornRagų,
127
415159
1958
Mes apsukome aplink Horno Ragą,
07:09
and we have slalomedslalomed betweentarp
the oilaliejus rigsPlatformoms of the GulfPersijos įlankos of MexicoMeksika.
128
417141
3239
ir vingiavome tarp naftos bokštų
Meksikos įlankoje,
07:12
This is one toughkietas robotrobotas.
129
420404
2330
Tai vienas ištvermingiausių robotų.
07:15
Let me sharepasidalinti with you
recentneseniai work that we did
130
423629
2981
Leiskite su jumis pasidalinti naujausias
mūsų atradimais
07:18
around the PribilofDėl Pribilof IslandsSalos.
131
426634
1874
iš Pribilof salų.
07:20
This is a smallmažas groupgrupė of islandssalos
deepgiliai in the coldšalta BeringBeringo SeaJūra
132
428532
3919
Tai nedidelė salų grupė toli šaltoje
Beringo jūroje
07:24
betweentarp the US and RussiaRusija.
133
432475
2162
tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos.
07:26
Now, the BeringBeringo SeaJūra is the home
of the walleyeWalleye pollockpilka,
134
434661
3450
Beringo jūroje gyvena
aliaskinė rudagalvė menkė,
07:30
whichkuris is a whitefishWhitefish
you mightgali not recognizeatpažinti,
135
438135
2575
tai yra baltamėsė žuvis, bet
net jei jos neatpažįstate,
07:32
but you mightgali likelytikėtina have tastedskonio
if you enjoymėgautis fishžuvis stickslazdos or surimisurimi.
136
440734
4687
greičiausiai esate jos ragavę, jei kada
esate valge žuvų pirštelių ar surimio.
07:37
Yes, surimisurimi looksatrodo like crabmeatCrabmeat,
but it's actuallyiš tikrųjų pollockpilka.
137
445445
3622
Taip, surimis atrodo kaip krabų mėsa, bet
iš tikrųjų tai aliaskinė menkė.
07:41
And the pollockpilka fisheryŽuvininkystės
is the largestdidžiausias fisheryŽuvininkystės in the nationtauta,
138
449908
3010
Šių menkių žūklė yra
didžiausia šalyje
07:44
bothabu in termsterminai of valuevertę and volumeapimtis --
139
452942
2545
kalbant apie jos vertę ir dydį –
07:47
about 3.1 billionmlrd poundssvarai
of fishžuvis caughtsugauti everykiekvienas yearmetai.
140
455511
3469
maždaug 14 milijardų kg šios žuvies
yra sugaunama kiekvienais metais.
07:51
So over the pastpraeitis fewnedaug yearsmetai,
a fleetlaivyno of oceanvandenynas dronestranai
141
459695
2699
Taigi per keletą pastarųjų metų flotilė
vandenyno dronų
07:54
has been hardsunku at work in the BeringBeringo SeaJūra
142
462418
2226
leido laiką Beringo jūroje,
07:56
with the goaltikslas to help assessįvertinti
the sizedydis of the pollockpilka fishžuvis stockatsargos.
143
464668
4455
kad galėtume įvertinti aliaskinių
rudagalvių menkių populiaciją.
08:01
This helpspadeda improvepagerinti the quotakvotos systemsistema
that's used to managetvarkyti the fisheryŽuvininkystės
144
469147
3771
Ši informacija padeda nustatyti
teisingas žuvininkystės kvotas,
08:04
and help preventužkirsti kelią a collapsežlugti
of the fishžuvis stockatsargos
145
472942
2168
kurios neleistų žlugti
šios žuvies atsargoms,
08:07
and protectsapsaugo this fragiletrapi ecosystemekosistemos.
146
475134
2944
ir padėtų apsaugoti šią trapią
ekosistemą.
08:10
Now, the dronestranai surveyapklausa
the fishingžvejybos groundžemė usingnaudojant acousticsakustika,
147
478538
4809
Žvejybos plotus dronai žvalgo
naudojantis akustika –
08:15
i.e., a sonarEcholotai.
148
483371
1524
sonaru.
08:16
This sendssiunčia a soundgarsas wavebanga downwardsį apačią,
149
484919
3221
Sonaras nusiunčia garso bangą žemyn,
08:20
and then the reflectionatspindys,
the echoecho from the soundgarsas wavebanga
150
488164
2510
tada sugrįžtantis atspindys
(garso bangos atgarsis)
08:22
from the seabedJūros dugno or schoolsmokyklos of fishžuvis,
151
490698
1758
nuo jūros dugno, ar žuvų būrio,
08:24
givessuteikia us an ideaidėja of what's happeningvyksta
belowžemiau the surfacepaviršius.
152
492480
2910
leidžia susidaryti vaizdą
apie tai kas vyksta po vandeniu.
08:27
Our oceanvandenynas dronestranai are actuallyiš tikrųjų
prettygana good at this repetitivepasikartojantis taskužduotis,
153
495849
4006
Mūsų vandenyno dronai yra labai
tinkami šiai pasikartojančiai užduočiai,
08:31
so they have been griddingį tinklelį
the BeringBeringo SeaJūra day in, day out.
154
499879
3905
todėl jie diena iš dienos analizuoja
kiekvieną Beringo jūros kvadratėlį.
08:35
Now, the PribilofDėl Pribilof IslandsSalos are alsotaip pat
the home of a largedidelis colonykolonija of furKailiniai sealsruoniai.
155
503808
6959
Pribilof salose gyvena
gana didelė kotikų kolonija.
08:43
In the 1950s, there were about
two millionmln individualsasmenys in that colonykolonija.
156
511175
4489
1950-aisiais toje kolonijoje gyveno apie
2 milijonai individų.
08:48
SadlyDeja, these daysdienos,
the populationgyventojai has rapidlygreitai declinedsumažėjo.
157
516374
3760
Deja šiandien jų populiacija
yra žymiai sumažėjusi.
08:52
There's lessmažiau than 50 percentproc
of that numbernumeris left,
158
520158
2343
Kotikų yra likę mažiau nei 50 procentų.
08:54
and the populationgyventojai
continuestęsiasi to fallkritimo rapidlygreitai.
159
522525
2508
ir jų populiacija toliau sparčiai mažėja.
08:57
So to understandsuprasti why,
160
525904
2103
Kad suprastume kodėl tai vyksta,
09:00
our sciencemokslas partnerpartneris at
the NationalNacionalinės MarineJūrų MammalŽinduolis LaboratoryLaboratorija
161
528031
3489
mūsų moksliniai partneriai iš
Nacionalinės Jūrų Žinduolių Laboratorijos,
09:03
has fittedįrengtas a GPSGPS tagžymė
on some of the mothermotina sealsruoniai,
162
531544
3337
prie keleto kotikų motinų kailių
09:06
gluedpriklijuota to their fursKailiai.
163
534905
1477
priklijavo GPS etiketes.
09:08
And this tagžymė measurespriemonės locationvieta and depthgylis
164
536406
3001
Tokia etiketė matuoja vietą ir gylį,
09:11
and alsotaip pat has a really coolSaunus little camerafotoaparatas
165
539431
2332
prie jos yra ir maža kamerytė,
09:13
that's triggeredsuaktyvinta by suddenstaiga accelerationpagreitis.
166
541787
2396
kuri pradeda įrašinėti po
staigios akseleracijos.
09:16
Here is a moviefilmas takenimtasi
by an artisticallymeniškai inclinedpasvirę sealantspaudas,
167
544207
3914
Štai filmas, kurį sukūrė vienas labai
meniškas kotikas.
09:20
givingduoti us unprecedentedbeprecedentis insightįžvalga
into an underwaterpo vandeniu huntmedžioti
168
548145
3741
Tai beprecedentis žvilgsnis į povandeninę
medžioklę
09:23
deepgiliai in the ArcticArkties,
169
551910
1814
giliai arktyje,
09:25
and the shotkulka of this pollockpilka preygrobis
170
553748
2372
o šiame kadre kotiko grobis - menkė,
09:28
just secondssekundes before it getsgauna devouredprarijo.
171
556144
2766
kelios sekundės prieš praryjant.
09:30
Now, doing work in the ArcticArkties
is very toughkietas, even for a robotrobotas.
172
558934
3786
Dirbti arktyje yra labai sunku,
net ir robotams.
09:34
They had to surviveišgyventi a snowstormPūga in AugustRugpjūtis
173
562744
2590
Dronai turėjo išgyventi Rugpjūčio pūgą,
09:37
and interferencesinterferencijos from bystandersPraeivių --
174
565358
3491
pašalinių kišimąsi,
09:40
that little spottedpastebėtas sealantspaudas enjoyingmėgaujuosi a ridevažiuoti.
175
568873
3258
dėmėtojo ruonio jauniklis
mėgaujasi pasivažinėjimu.
09:44
(LaughterJuokas)
176
572155
2561
(Juokas)
09:47
Now, the sealantspaudas tagsŽymos have recordedįrašytas
over 200,000 divespakrovimas over the seasonsezonas,
177
575378
6287
Vieno sezono metu, GPS etiketės
užfiksavo 200 000 nėrimų,
09:54
and uponpo a closerarčiau look,
178
582395
1959
ir pažiūrėjus iš arčiau
09:56
we get to see the individualindividualus sealantspaudas trackstakelius
and the repetitivepasikartojantis divespakrovimas.
179
584378
4531
mes galime sekti individualius kotikus,
ir jų pasikartojančius nardymus.
10:01
We are on our way to decodeiššifruoti
what is really happeningvyksta
180
589413
2857
Mes palaipsniui aiškinamės kas
iš tikrųjų vyksta
10:04
over that foragingMaitinimasis groundžemė,
181
592294
1679
ieškant maisto tose vietovėse,
10:05
and it's quitegana beautifulgrazus.
182
593997
1345
ir tai visai gražus procesas
10:08
OnceVieną kartą you superimposeUždėkite the acousticakustinis dataduomenys
collectedsurinkta by the dronestranai,
183
596362
3403
Sujungiant visą dronų
surinktą akustinę medžiagą
10:11
a picturenuotrauka startsprasideda to emergeatsiras.
184
599789
2124
galima susidaryti gana gerą bendrą vaizdą.
10:13
As the sealsruoniai leavepalikti the islandssalos
and swimplaukti from left to right,
185
601937
4372
Palikę salą kotikai
plaukioja kairėn ir dešinėn,
10:18
they are observedPastebėjus to divepasinerti at a relativelypalyginti
shallowseklus depthgylis of about 20 metersmetrai,
186
606333
4413
matome, kad jie paneria gana negiliai,
maždaug į 20 metrų gylį,
10:22
whichkuris the dronetranas identifiesidentifikuoja
is populatedapgyvendinta by smallmažas youngjaunas pollockpilka
187
610770
4089
ten, kur drono duomenimis, yra daug mažų
aliaskinių rudagalvių menkių jauniklių.
10:26
with lowžemas calorificŠilumingumo contentturinys.
188
614883
2083
turinčių žemą kalorijų kiekį.
10:28
The sealsruoniai then swimplaukti much greaterdidesnis distanceatstumas
and startpradėti to divepasinerti deepergiliau
189
616990
4124
Tada kotikai plaukia daug didesnius
atstumus, ir pradeda nerti giliau,
10:33
to a placevieta where the dronetranas identifiesidentifikuoja
largerdidesnis, more adultsuaugęs pollockpilka,
190
621138
4672
kur drono duomenimis, yra daugiau didesnių
suaugusių menkių,
10:37
whichkuris are more nutritiousMaistingą as fishžuvis.
191
625834
2259
kurios yra daug maistingesnės.
10:40
UnfortunatelyDeja, the calorieskalorijų expendedišeikvota
by the mothermotina sealsruoniai
192
628117
4122
Deja, plaukdamos tokį didelį atstumą
kotikų motinos išnaudoja
10:44
to swimplaukti this extrapapildomai distanceatstumas
193
632263
2123
labai daug kalorijų,
10:46
don't leavepalikti them with enoughpakankamai energyenergija
to lactateLaktato their pupsšuniukų back on the islandsala,
194
634410
4916
todėl joms nebelieka energijos
jaunikliams išmaitinti,
10:51
leadingpirmaujantis to the populationgyventojai declinenuosmukis.
195
639350
2034
kas nulemia populiacijos smukimą.
10:54
FurtherToliau, the dronestranai identifyidentifikuoti that
the watervanduo temperaturetemperatūra around the islandsala
196
642408
5347
Naudodamiesi dronais mes taip pat pastebė-
jome, kad aplink salą rimtai kyla
10:59
has significantlygerokai warmedšildomi.
197
647779
1685
vandens temperatūra.
11:01
It mightgali be one of the drivingvairuoja forcesjėgos
that's pushingstūmimas the pollockpilka northŠiaurė,
198
649488
4300
Turbūt tai vienas iš faktorių verčiančių
menkių populiacijos judėjimą šiaurėn,
11:05
and to spreadskleisti in searchPaieška of colderšaltesnis regionsregionai.
199
653812
2455
kur temperatūra yra žemesnė.
11:08
So the dataduomenys analysisanalizė is ongoingvyksta,
200
656765
1785
Mūsų tyrimai tęsiasi,
11:10
but alreadyjau we can see
that some of the piecesvienetai of the puzzlegalvosūkis
201
658574
3379
bet jau dabar aiškėja svarbios detalės
11:13
from the furKailiniai sealantspaudas mysterypaslaptis
202
661977
1373
iš paslaptingo
11:15
are comingartėja into focussutelkti dėmesį.
203
663374
1601
kotikų gyvenimo.
11:18
But if you look back at the bigdidelis picturenuotrauka,
204
666690
2089
Tačiau truputį apsižvalgius, juk
11:20
we are mammalsžinduoliai, too.
205
668803
1501
mes taip pat esame žinduoliai.
11:23
And actuallyiš tikrųjų, the oceansvandenynai providenumatyti
up to 20 kiloskilogramų of fishžuvis per humanžmogus per yearmetai.
206
671032
3824
Vendenynai kiekvieną žmogų aprūpina
20-čia kilgoramų žuvies per metus.
11:26
As we depleteArdančių our fishžuvis stocksatsargos,
what can we humansžmonės learnmokytis
207
674880
3129
Mums beeikvojant savo žuvų atsargas,
ko žmonės galėtų pasimokyti
11:30
from the furKailiniai sealantspaudas storyistorija?
208
678033
1585
iš kotikų istorijos?
11:32
And beyondtoliau fishžuvis, the oceansvandenynai
affectįtakos all of us dailykasdien
209
680719
2873
Vandenynai mūsų kasdienybę paveikia
ir nepaisant žuvies,
11:35
as they drivevairuoti globalpasaulinis weatheroras systemssistemos,
210
683616
1874
globaliai paveikdami klimato sistemas,
11:37
whichkuris affectįtakos things like
globalpasaulinis agriculturalžemės ūkio outputprodukcija
211
685514
2761
kurios lemia visuotinę žemės ūkio
produkciją.
11:40
or can leadvadovauti to devastatingniokojantis destructionsunaikinimas
of livesgyvena and propertynuosavybė
212
688299
3629
Taip pat jie gali suniokoti nuosavybę ir
pareikalauti žmonių gyvybių
11:43
throughper hurricanesuraganai,
extremeekstremalios heatšiluma and floodspotvyniai.
213
691952
3201
per uraganus, kaitras,
sausras ar potvynius.
11:47
Our oceansvandenynai are prettygana much
unexploredneatrastų and undersampledatrinktų,
214
695756
3780
Planetos vandenynai yra faktiškai
neištirti, ir šiandien
11:51
and todayšiandien, we still know more
about other planetsplanetos than our ownsavo.
215
699560
4437
mes vis dar žinome daugiau apie kitas
planetas nei apie savąją.
11:56
But if you dividepadalinti this vastdidelis oceanvandenynas
in six-by-six-degreešeši po šešių laipsnių squaresaikštės,
216
704021
3788
Padalinus mūsų neaprėpiamus vandenynys,
į 6 laipsnių kvadratus
11:59
eachkiekvienas about 400 milesmylios long,
217
707833
2817
kiekvienas iš jų maždaug
600 kilometrų ilgio,
12:03
you'dtu nori get about 1,000 suchtoks squaresaikštės.
218
711539
2154
gautume maždaug tūkstantį
tokių kvadratėlių.
Taigi po truputį, bendradarbiaudami
su partneriais
12:05
So little by little,
workingdirba with our partnersPartneriai,
219
713717
2296
12:08
we are deployingdiegimas one oceanvandenynas dronetranas
in eachkiekvienas of those boxesdėžės,
220
716037
4098
mes dislokuojame jūros dronus
į kiekvieną iš tų kvadratėlių,
12:12
the hopetikiuosi beingesamas that
achievingsiekiant planetaryplanetinis coverageaprėptis
221
720159
2422
tikėdamiesi, kad aprėpę visą planetą
12:14
will give us better insightsĮžvalgos
into those planetaryplanetinis systemssistemos
222
722605
3180
mes įžvelgsime svarbias
planetos lygio sistemas,
12:17
that affectįtakos humanityžmonija.
223
725809
1311
kurios veikia visą žmoniją.
12:19
We have been usingnaudojant robotsrobotai to studystudijuoti
distanttoli worldspasauliai in our solarsaulės energija systemsistema
224
727603
3612
Mes jau ilgą laiką naudojamės robotais
tyrinėdami tolimus pasaulius
12:23
for a while now.
225
731239
1190
mūsų saulės sistemoje.
12:24
Now it is time to quantifykiekybiškai įvertinti our ownsavo planetplaneta,
226
732939
2631
Atėjo laikas išmatuoti ir įvertinti
savo planetą,
12:28
because we cannotnegaliu fixpataisyti
what we cannotnegaliu measurepriemonė,
227
736440
3839
nes mes negalime sutaisyti,
ko negalime pamatuoti;
12:32
and we cannotnegaliu prepareparengti
for what we don't know.
228
740303
2892
ir negalime pasiruošti tam,
apie ką nežinome.
12:35
Thank you.
229
743761
1160
Ačiū jums.
12:36
(ApplausePlojimai)
230
744945
3074
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sebastien de Halleux - Entrepreneur, explorer
Sebastien de Halleux is a technology entrepreneur with a lifelong passion for building impactful businesses.

Why you should listen

Sebastien de Halleux is currently chief operating officer at Saildrone, a company that designs, manufactures and operates a global fleet of wind- and solar-powered ocean drones monitoring the state of the planet in real time. Saildrone's mission is to quantify planetary systems that affect humanity like extreme weather, global fisheries and carbon fluxes. 

Before Saildrone, de Halleux cofounded a video games company called Playfish, which disrupted the industry by turning solitary game play into social experiences. Playfish attracted hundreds of million of users before being acquired by Electronics Arts. He also helped launch one of the very first mobile game companies back when mobiles had black and white screens and actual keypads, which IPOed on NASDAQ. 

An internationally recognized leader, recipient of the Tech 100 and Tech Fellow Awards and member of the Aspen Global Leadership Network, de Halleux holds a master's in civil and environmental engineering from Imperial College, London. In his spare time, he spends every minute with his children and friends on his sailboat or driving a mobile cinema truck trough rural Africa. He recently welcomed his fourth child, a daughter named Xochi.

More profile about the speaker
Sebastien de Halleux | Speaker | TED.com