ABOUT THE SPEAKER
Sebastien de Halleux - Entrepreneur, explorer
Sebastien de Halleux is a technology entrepreneur with a lifelong passion for building impactful businesses.

Why you should listen

Sebastien de Halleux is currently chief operating officer at Saildrone, a company that designs, manufactures and operates a global fleet of wind- and solar-powered ocean drones monitoring the state of the planet in real time. Saildrone's mission is to quantify planetary systems that affect humanity like extreme weather, global fisheries and carbon fluxes. 

Before Saildrone, de Halleux cofounded a video games company called Playfish, which disrupted the industry by turning solitary game play into social experiences. Playfish attracted hundreds of million of users before being acquired by Electronics Arts. He also helped launch one of the very first mobile game companies back when mobiles had black and white screens and actual keypads, which IPOed on NASDAQ. 

An internationally recognized leader, recipient of the Tech 100 and Tech Fellow Awards and member of the Aspen Global Leadership Network, de Halleux holds a master's in civil and environmental engineering from Imperial College, London. In his spare time, he spends every minute with his children and friends on his sailboat or driving a mobile cinema truck trough rural Africa. He recently welcomed his fourth child, a daughter named Xochi.

More profile about the speaker
Sebastien de Halleux | Speaker | TED.com
TEDxSanFrancisco

Sebastien de Halleux: How a fleet of wind-powered drones is changing our understanding of the ocean

Sebastian de Halleux: Jak flota napędzanych wiatrem dronów zmienia nasze rozumienie oceanu

Filmed:
1,689,099 views

Oceany są niezbadane - obecnie wiemy dużo więcej o innych planetach niż o naszej własnej. Jak możemy lepiej zrozumieć ten ogromny, ważny ekosystem? Odkrywca Sebastian de Halleux opowiada, jak nowa flota napędzanych wiatrem i słońcem dronów zbiera niezwykle szczegółowe dane na morzu, ujawniając spostrzeżenia odnośnie globalnej pogody i kondycji zasobów rybnych. Dowiedz się więcej o tym, co takiego lepsze zrozumienie oceanu może oznaczać dla nas, mieszkańców lądu.
- Entrepreneur, explorer
Sebastien de Halleux is a technology entrepreneur with a lifelong passion for building impactful businesses. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We know more about
other planetsplanety than our ownwłasny,
0
896
3746
Wiemy więcej o innych
planetach niż o naszej własnej,
00:17
and todaydzisiaj, I want to showpokazać you
a newNowy typerodzaj of robotrobot
1
5446
3224
chcę wam dziś pokazać nowy typ robota,
00:20
designedzaprojektowany to help us
better understandzrozumieć our ownwłasny planetplaneta.
2
8693
4040
stworzonego, aby pomógł nam
lepiej zrozumieć naszą planetę.
00:25
It belongsnależy to a categoryKategoria
3
13408
1612
Należy do kategorii
00:27
knownznany in the oceanographicoceanograficzny communityspołeczność
as an unmannedbezzałogowy surfacepowierzchnia vehiclepojazd, or USVUSV.
4
15044
4954
znanej w społeczności oceanograficznej
jako bezzałogowy pojazd nawodny, USV.
00:32
And it usesużywa no fuelpaliwo.
5
20665
1930
Nie zużywa paliwa.
00:35
InsteadZamiast tego, it reliesopiera się
on windwiatr powermoc for propulsionnapędu.
6
23047
3934
Napędzany jest siłą wiatru.
00:39
And yetjeszcze, it can sailżagiel around the globeglob
for monthsmiesiące at a time.
7
27005
3755
Mimo to może pływać
po całym świecie miesiącami.
00:43
So I want to sharedzielić with you
why we builtwybudowany it,
8
31474
2878
Chcę podzielić się z wami
powodem jego budowy,
00:46
and what it meansznaczy for you.
9
34376
1492
i co to dla was oznacza.
00:49
A fewkilka yearslat agotemu, I was on a sailboatżaglówkę
makingzrobienie its way acrossprzez the PacificPacyfiku,
10
37814
4584
Kilka lat temu byłem na żaglówce
płynącej przez Pacyfik
00:54
from SanSan FranciscoFrancisco to HawaiiHawaje.
11
42422
2198
z San Francisco na Hawaje.
00:57
I had just spentwydany the pastprzeszłość 10 yearslat
workingpracujący nonstopnon-stop,
12
45296
3354
Poprzednie 10 lat spędziłem
na ciągłej pracy,
01:00
developingrozwijanie videowideo gamesGry
for hundredssetki of millionsmiliony of usersużytkowników,
13
48674
3116
rozwijając gry video
dla setek milionów użytkowników.
01:03
and I wanted to take a stepkrok back
and look at the bigduży pictureobrazek
14
51814
3521
Chciałem spojrzeć na wszystko
z szerszej perspektywy,
01:07
and get some much-neededbardzo potrzebne thinkingmyślący time.
15
55359
1937
zyskać trochę czasu na myślenie.
Byłem nawigatorem na pokładzie.
01:09
I was the navigatorNawigator on boardtablica,
16
57918
1545
01:12
and one eveningwieczór, after a long sessionsesja
analyzinganalizowanie weatherpogoda datadane
17
60034
3664
Pewnego wieczora, po długiej sesji
analizowania danych pogodowych
01:15
and plottingdrukowania our coursekurs,
18
63722
1629
i wykreślaniu naszego kursu,
01:17
I cameoprawa ołowiana witrażu up on deckpokład and saw
this beautifulpiękny sunsetzachód słońca.
19
65375
3074
poszedłem na pokład i zobaczyłem
ten piękny zachód słońca.
01:20
And a thought occurredwystąpił to me:
20
68814
1433
Wówczas przyszła mi do głowy myśl:
01:22
How much do we really know
about our oceansoceany?
21
70747
3354
Ile tak naprawdę wiemy o naszych ocenach?
01:27
The PacificPacyfiku was stretchingrozciąganie all around me
as fardaleko as the eyeoko could see,
22
75252
3879
Wokół mnie, jak okiem sięgnąć,
rozpościerał się Pacyfik,
01:31
and the wavesfale were
rockingkołysanie our boatłódź forcefullyzdecydowanie,
23
79155
2315
fale silnie kołysały statkiem,
01:33
a sortsortować of constantstały reminderprzypomnienie
of its untoldniewypowiedziany powermoc.
24
81494
3206
jakby nieustannie przypominały
o swojej niewyobrażalnej mocy.
01:37
How much do we really know
about our oceansoceany?
25
85291
3232
Ile tak naprawdę
wiemy o naszych oceanach?
01:41
I decidedzdecydowany to find out.
26
89235
1538
Postanowiłem się dowiedzieć.
01:44
What I quicklyszybko learnednauczyli
is that we don't know very much.
27
92362
3109
Szybko odkryłem, że nie wiemy zbyt wiele.
01:47
The first reasonpowód is just
how vastogromny oceansoceany are,
28
95495
3126
Pierwszym powodem jest bezmiar oceanów,
01:50
coveringkrycia 70 percentprocent of the planetplaneta,
29
98645
2341
pokrywają 70% planety.
01:53
and yetjeszcze we know they drivenapęd
complexzłożony planetaryplanetarny systemssystemy
30
101010
3545
Mimo to wiemy, że napędzają
złożone systemy planetarne,
jak pogoda w skali globalnej,
01:56
like globalświatowy weatherpogoda,
31
104579
1180
01:57
whichktóry affectoddziaływać all of us on a dailycodziennie basispodstawa,
32
105783
2445
co ma wpływ na nas wszystkich na co dzień.
02:00
sometimesczasami dramaticallydramatycznie.
33
108252
1618
I czasami ten wpływ jest dramatyczny.
02:02
And yetjeszcze, those activitieszajęcia
are mostlyprzeważnie invisibleniewidzialny to us.
34
110562
3184
Mimo to, te działania
są w większości dla nas niewidzialne.
02:06
OceanOcean datadane is scarcedeficytowy by any standardstandard.
35
114944
3765
Ilość danych oceanicznych jest znikoma
według jakiegokolwiek standardów.
02:11
Back on landwylądować, I had growndorosły used to
accessingdostęp lots of sensorsczujniki --
36
119268
5104
Na lądzie przyzwyczailiśmy się
do dostępu do mnóstwa czujników,
02:16
billionsmiliardy of them, actuallytak właściwie.
37
124396
1628
w zasadzie milionów.
02:18
But at seamorze, in situsitu datadane
is scarcedeficytowy and expensivedrogi.
38
126576
6454
Ale na morzu obserwacja in situ
jest rzadka i droga.
02:25
Why? Because it reliesopiera się on
a smallmały numbernumer of shipsstatki and buoysboje.
39
133535
3995
Dlaczego? Ponieważ zależy
od niewielkiej liczby statków i boi.
02:29
How smallmały a numbernumer
was actuallytak właściwie a great surpriseniespodzianka.
40
137919
2871
Jak małej? Było to właściwie
wielką niespodzianką.
02:33
Our NationalKrajowe OceanicOceaniczny
and AtmosphericAtmosferyczne AdministrationAdministracja,
41
141329
3121
Amerykańska Narodowa Służba
Oceaniczna i Meteorologiczna,
02:36
better knownznany as NOAANOAA,
42
144474
1623
znana lepiej jako NOAA,
02:38
only has 16 shipsstatki,
43
146121
2329
ma tylko 16 statków,
02:40
and there are lessmniej than
200 buoysboje offshoreOffshore globallyglobalnie.
44
148969
4254
a globalnie na pełnym morzu
jest mniej niż 200 boi.
02:45
It is easyłatwo to understandzrozumieć why:
45
153770
1671
Łatwo jest zrozumieć, dlaczego:
02:47
the oceansoceany are an unforgivingpamiętliwy placemiejsce,
46
155465
2140
oceany to bezlitosne miejsce
02:49
and to collectzebrać in situsitu datadane,
you need a bigduży shipstatek,
47
157629
3334
i aby zebrać dane bezpośrednio
potrzebny jest duży statek,
zdolny do transportu
ogromnej ilości paliwa
02:52
capablezdolny of carryingNiosąc a vastogromny amountilość of fuelpaliwo
48
160987
2334
02:55
and largeduży crewszałóg,
49
163345
1818
i licznej załogi,
02:57
costingkalkulacji kosztów hundredssetki
of millionsmiliony of dollarsdolarów eachkażdy,
50
165187
3179
każdy o wartości setek milionów dolarów
03:00
or, bigduży buoysboje tetheredna uwięzi to the oceanocean floorpiętro
with a four-mile-longcztery mile długości cablekabel
51
168390
5322
lub boi przymocowanych do dna oceanu
6,5 kilometrowym kablem
03:06
and weightedważone down
by a setzestaw of trainpociąg wheelskoła,
52
174513
2995
i obciążonych zestawem kół pociągowych,
03:09
whichktóry is bothobie dangerousniebezpieczny to deployWdrażanie
and expensivedrogi to maintainutrzymać.
53
177532
4609
co jest zarówno niebezpieczne w montażu,
jak i kosztowne w utrzymaniu.
03:14
What about satellitessatelity, you mightmoc askzapytać?
54
182628
1926
Co z satelitami, zapytacie?
03:17
Well, satellitessatelity are fantasticfantastyczny,
55
185028
1903
Satelity są fantastyczne,
03:18
and they have taughtnauczony us
so much about the bigduży pictureobrazek
56
186955
2503
nauczyły nas wiele
o całokształcie sytuacji
03:21
over the pastprzeszłość fewkilka decadesdziesiątki lat.
57
189482
2021
przez ostatnie kilka dziesięcioleci.
03:23
HoweverJednak, the problemproblem with satellitessatelity
58
191527
2376
Jednak problem z satelitami
03:25
is they can only see throughprzez one micronMicron
of the surfacepowierzchnia of the oceanocean.
59
193927
4280
polega na tym, że widzą powierzchnię
oceanu tylko do głębokości 1 mikrona.
03:31
They have relativelystosunkowo poorubogi
spatialprzestrzenny and temporalczasowy resolutionrozkład,
60
199124
3573
Mają stosunkowo słabą
przestrzenną i czasową rozdzielczość
03:35
and theirich signalsygnał needswymagania to be correctedpoprawione
for cloudChmura coverpokrywa and landwylądować effectsruchomości
61
203450
4274
i ich sygnał musi być korygowany,
z powodu pokrywy chmur i lądu
03:39
and other factorsczynniki.
62
207748
1208
oraz inne czynniki.
03:42
So what is going on in the oceansoceany?
63
210094
3271
Co więc dzieje się w oceanach?
03:45
And what are we tryingpróbować to measurezmierzyć?
64
213929
1632
Co próbujemy mierzyć?
03:48
And how could a robotrobot be of any use?
65
216283
2586
Jak przydatny może być robot?
03:51
Let's zoomPowiększenie in on
a smallmały cubesześcian in the oceanocean.
66
219361
3898
Powiększmy małą kostkę oceanu.
03:55
One of the keyklawisz things we want
to understandzrozumieć is the surfacepowierzchnia,
67
223283
3308
Jedną z rzeczy, którą chcemy
zrozumieć jest powierzchnia,
03:58
because the surfacepowierzchnia,
if you think about it,
68
226615
2039
ponieważ jest ona
04:00
is the nexusNexus of all air-seapowietrza morze interactioninterakcja.
69
228678
3299
miejscem interakcji powietrze-morze.
04:04
It is the interfaceberło throughprzez whichktóry
all energyenergia and gasesgazy mustmusi flowpływ.
70
232001
4994
To interfejs, przez który energia
i gazy muszą przeniknąć.
04:09
Our sunsłońce radiatespromieniuje energyenergia,
71
237552
2100
Słońce emituje energię,
04:11
whichktóry is absorbedzaabsorbowany by oceansoceany as heatciepło
72
239676
2896
która jest absorbowana
przez oceany jako ciepło,
04:14
and then partiallyczęściowo releasedwydany
into the atmosphereatmosfera.
73
242596
2856
a następnie częściowo
uwalniana do atmosfery.
04:17
GasesGazów in our atmosphereatmosfera like COCO2
get dissolvedrozpuszcza się into our oceansoceany.
74
245476
4168
Gazy zawarte w powietrzu, jak CO2,
rozpuszczają się w oceanach.
04:22
ActuallyFaktycznie, about 30 percentprocent
of all globalświatowy COCO2 getsdostaje absorbedzaabsorbowany.
75
250099
3629
Około 30% ogólnej ilości
CO2 ulega absorpcji.
04:26
PlanktonPlankton and microorganismsmikroorganizmów
releasewydanie oxygentlen into the atmosphereatmosfera,
76
254603
3608
Plankton i mikroorganizmy
uwalniają tlen do atmosfery
04:30
so much so that everykażdy other breathoddech
you take comespochodzi from the oceanocean.
77
258235
4171
w takich ilościach, że co drugi nasz
oddech pochodzi z oceanu.
Część ciepła powoduje parowanie,
w wyniku którego tworzą się chmury,
04:34
Some of that heatciepło generatesgeneruje evaporationodparowanie,
whichktóry createstworzy cloudschmury
78
262430
3032
04:37
and then eventuallyostatecznie
leadswskazówki to precipitationopadów.
79
265486
2294
z których powstają opady.
04:39
And pressurenacisk gradientsgradienty
createStwórz surfacepowierzchnia windwiatr,
80
267804
2253
Zmiany ciśnienia powodują
powierzchniowy wiatr,
04:42
whichktóry movesporusza się the moisturewilgoć
throughprzez the atmosphereatmosfera.
81
270081
2797
który przenosi wilgoć poprzez atmosferę.
04:45
Some of the heatciepło radiatespromieniuje down
into the deepgłęboki oceanocean
82
273731
3833
Część ciepła przechodzi w głąb oceanu
04:49
and getsdostaje storedzapisane in differentróżne layerswarstwy,
83
277588
2128
i jest magazynowana w różnych warstwach.
04:51
the oceanocean actinggra aktorska as some kinduprzejmy
of planetary-scaleskali planetarnej boilerKocioł
84
279740
3305
Ocean działa jako pewnego
rodzaju boiler o skali planetarnej,
04:55
to storesklep all that energyenergia,
85
283069
1621
magazynujący całą energię,
która później może być uwolniona w postaci
gwałtownych wydarzeń jak huragany
04:56
whichktóry laterpóźniej mightmoc be releasedwydany
in short-termkrótkoterminowe eventswydarzenia like hurricaneshuragany
86
284714
3737
05:00
or long-termdługoterminowy phenomenazjawiska like ElEl NiNiño.
87
288475
2381
lub długoterminowych zjawisk jak El Niño.
05:03
These layerswarstwy can get mixedmieszany up
by verticalpionowy upwellingupwelling currentsprądy
88
291329
4315
Warstwy te mogą ulec wymieszaniu
wskutek pionowych prądów wstępujących
05:07
or horizontalpoziomy currentsprądy,
whichktóry are keyklawisz in transportingtransportu heatciepło
89
295668
3446
lub prądów poziomych,
które są kluczowe w transporcie ciepła
05:11
from the tropicstropiki to the polestyczki.
90
299138
1974
z tropików do biegunów.
05:13
And of coursekurs, there is marineMarine life,
91
301623
2799
I oczywiście jest tu życie morskie,
05:16
occupyingokupowanie the largestNajwiększa ecosystemekosystem
in volumeTom on the planetplaneta,
92
304446
5016
zajmujące największy objętościowo
ekosystem na planecie,
05:21
from microorganismsmikroorganizmów to fishryba
to marineMarine mammalsssaki,
93
309486
3702
od mikroorganizmów, poprzez ryby,
do ssaków morskich,
05:25
like sealspieczęcie, dolphinsDelfiny and whaleswieloryby.
94
313212
3008
jak foki, delfiny i wieloryby.
05:28
But all of these
are mostlyprzeważnie invisibleniewidzialny to us.
95
316244
3577
Ale to wszystko jest dla nas,
w większej części niewidoczne.
05:33
The challengewyzwanie in studyingstudiować
those oceanocean variableszmienne at scaleskala
96
321821
5376
Trudność w badaniu
zmiennych oceanicznych w skali
05:39
is one of energyenergia,
97
327221
2174
stanowi energia
05:41
the energyenergia that it takes to deployWdrażanie
sensorsczujniki into the deepgłęboki oceanocean.
98
329419
4123
niezbędna do umieszczenia
czujników w głębi oceanu.
05:46
And of coursekurs, manywiele solutionsrozwiązania
have been triedwypróbowany --
99
334597
2293
Próbowano już wielu rozwiązań:
05:48
from wave-actuatedz aktywowaną falą devicespomysłowość
100
336914
1611
od urządzeń uruchamianych falami
05:50
to surfacepowierzchnia driftersDrifters
101
338549
1541
do dryfterów powierzchniowych,
05:52
to sun-poweredzasilany przez słońce electricalelektryczny drivesdyski --
102
340114
2722
do napędzanych słońcem
napędów elektrycznych:
05:54
eachkażdy with theirich ownwłasny compromiseskompromisów.
103
342860
2112
każdy z nich z innymi wadami.
05:57
Our teamzespół breakthroughprzełom cameoprawa ołowiana witrażu
from an unlikelymało prawdopodobne sourceźródło --
104
345745
3170
Przełom w zespole nadszedł
z mało prawdopodobnego źródła:
06:00
the pursuitpościg of the worldświat speedprędkość recordrekord
in a wind-poweredzasilany wiatrem landwylądować yachtjacht.
105
348939
4349
pościg za światowym rekordem szybkości
lądowych, napędzanych wiatrem jachtów.
06:05
It tookwziął 10 yearslat of researchBadania
and developmentrozwój
106
353742
2301
10 lat naukowych badań
i doskonalenia zajęło wymyślenie nowej,
06:08
to come up with a novelpowieść wingskrzydło conceptpojęcie
107
356067
2529
oryginalnej koncepcji skrzydła,
06:10
that only usesużywa threetrzy wattswatów
of powermoc to controlkontrola
108
358620
3808
które zużywa tylko trzy waty
mocy do kontroli,
06:14
and yetjeszcze can propelPropel a vehiclepojazd
all around the globeglob
109
362452
3088
a może napędzać pojazd wokół globu
06:17
with seeminglypozornie unlimitedNieograniczony autonomyautonomii.
110
365564
2200
z pozornie nieograniczoną swobodą.
06:20
By adaptingdostosowanie this wingskrzydło conceptpojęcie
into a marineMarine vehiclepojazd,
111
368262
3346
Dostosowując koncepcję skrzydła
do pojazdu morskiego,
06:24
we had the genesisgeneza of an oceanocean droneDrone.
112
372356
2306
zapoczątkowaliśmy oceanicznego drona.
06:27
Now, these are largerwiększy than they appearzjawić się.
113
375280
2334
Są większe niż wyglądają.
06:29
They are about 15 feetstopy highwysoki,
23 feetstopy long, sevensiedem feetstopy deepgłęboki.
114
377638
4576
Wysokie na 4,5 metra, długie na 7 metrów,
i są zanurzone na 2 metry głębokości.
06:34
Think of them as surfacepowierzchnia satellitessatelity.
115
382238
2053
To jakby nawodne satelity.
06:36
They're ladenobciążony with an arrayszyk
of science-gradeKlasa naukowa sensorsczujniki
116
384315
3138
Są wyposażone w pełen zestaw
naukowej klasy czujników,
06:39
that measurezmierzyć all keyklawisz variableszmienne,
117
387477
1808
mierzących wszystkie niezbędne zmienne,
06:41
bothobie oceanographicoceanograficzny and atmosphericatmosferyczny,
118
389309
2998
zarówno oceanograficzne
jak i atmosferyczne,
06:44
and a liverelacja na żywo satellitesatelita linkpołączyć transmitsprzesyła
this high-resolutionwysoka rozdzielczość datadane
119
392331
4357
a łącze satelitarne na żywo transmituje
te wysokiej rozdzielczości dane
06:48
back to shoreBrzeg in realreal time.
120
396712
2042
z powrotem na brzeg w rzeczywistym czasie.
06:51
Our teamzespół has been hardciężko at work
over the pastprzeszłość fewkilka yearslat,
121
399515
2878
Nasz zespół ciężko pracował
przez ostatnie kilka lat,
06:54
conductingprowadzenie missionsmisje in some of
the toughestnajtrudniejszy oceanocean conditionswarunki
122
402417
3508
prowadząc misje w kilku
najtrudniejszych warunkach oceanicznych
06:57
on the planetplaneta,
123
405949
1224
naszej planety,
06:59
from the ArcticArctic to the tropicaltropikalny PacificPacyfiku.
124
407197
2465
od Arktyki do tropikalnego Pacyfiku.
07:01
We have sailedpopłynął all the way
to the polarpolarny icelód shelfPółka.
125
409686
2724
Przepłynęliśmy długą drogę
do polarnego lodowca szelfowego.
07:04
We have sailedpopłynął into AtlanticAtlantic hurricaneshuragany.
126
412434
2339
Wpływaliśmy w atlantyckie huragany.
07:07
We have roundedzaokrąglone CapePrzylądek HornRóg,
127
415159
1958
Opłynęliśmy przylądek Horn
07:09
and we have slalomedw: slalomed betweenpomiędzy
the oilolej rigsplatformy wiertnicze of the GulfZatoka of MexicoMeksyk.
128
417141
3239
i lawirowaliśmy między platformami
wiertniczymi Zatoki Meksykańskiej.
07:12
This is one toughtwardy robotrobot.
129
420404
2330
To naprawdę wytrzymały robot.
Pozwólcie, że podzielę się z wami
ostatnią naszą pracą,
07:15
Let me sharedzielić with you
recentniedawny work that we did
130
423629
2981
07:18
around the PribilofPribyłowa IslandsWyspy.
131
426634
1874
wykonaną wokół Wysp Pribyłowa.
07:20
This is a smallmały groupGrupa of islandswyspy
deepgłęboki in the coldzimno BeringBering SeaMorze
132
428532
3919
Jest to mała grupa wysepek
w środku zimnego Morza Beringa
07:24
betweenpomiędzy the US and RussiaRosja.
133
432475
2162
pomiędzy Stanami a Rosją.
07:26
Now, the BeringBering SeaMorze is the home
of the walleyeWalleye pollockmintaja,
134
434661
3450
W morzu Beringa występuje mintaj,
który ma suche i białe mięso,
którego możecie nie znać,
07:30
whichktóry is a whitefishWhitefish
you mightmoc not recognizerozpoznać,
135
438135
2575
07:32
but you mightmoc likelyprawdopodobne have tastedsmakowało
if you enjoycieszyć się fishryba stickskije or surimisurimi.
136
440734
4687
ale być może próbowaliście go,
jeżeli lubicie paluszki rybne czy surimi.
07:37
Yes, surimisurimi lookswygląda like crabmeatcrabmeat,
but it's actuallytak właściwie pollockmintaja.
137
445445
3622
Surimi wygląda jak mięso z kraba,
ale w rzeczywistości to mintaj.
07:41
And the pollockmintaja fisheryrybołówstwa
is the largestNajwiększa fisheryrybołówstwa in the nationnaród,
138
449908
3010
Połów mintaja stanowi
największą część narodowych połowów,
07:44
bothobie in termswarunki of valuewartość and volumeTom --
139
452942
2545
zarówno pod względem
wartości, jak i ilości:
07:47
about 3.1 billionmiliard poundsfunty
of fishryba caughtzłapany everykażdy yearrok.
140
455511
3469
około 1,4 miliona ton
ryby odławia się każdego roku.
07:51
So over the pastprzeszłość fewkilka yearslat,
a fleetfloty of oceanocean dronestrutnie
141
459695
2699
W ciągu paru ostatnich lat
flota dronów oceanicznych
07:54
has been hardciężko at work in the BeringBering SeaMorze
142
462418
2226
ciężko pracowała na Morzu Beringa,
07:56
with the goalcel to help assessoszacować
the sizerozmiar of the pollockmintaja fishryba stockZbiory.
143
464668
4455
mając za cel pomóc ocenić
rozmiar zasobów mintaja.
08:01
This helpspomaga improveulepszać the quotaprzydziału systemsystem
that's used to managezarządzanie the fisheryrybołówstwa
144
469147
3771
To pomaga polepszyć system limitów
stosowany do zarządzania rybołówstwem,
08:04
and help preventzapobiec a collapsezawalić się
of the fishryba stockZbiory
145
472942
2168
pomaga zapobiec wyginięciu
zasobów rybnych
08:07
and protectschroni this fragilekruchy ecosystemekosystem.
146
475134
2944
oraz chroni ten wrażliwy ekosystem.
08:10
Now, the dronestrutnie surveyAnkieta
the fishingwędkowanie groundziemia usingza pomocą acousticsAkustyka,
147
478538
4809
Drony analizują łowiska
wykorzystując akustykę,
08:15
i.e., a sonarSonar.
148
483371
1524
czyli sonar.
08:16
This sendswysyła a sounddźwięk wavefala downwardsdół,
149
484919
3221
Sonar przesyła falę dźwiękową w dół,
08:20
and then the reflectionodbicie,
the echoEcho from the sounddźwięk wavefala
150
488164
2510
a następnie odbicie, echo fali dźwiękowej
08:22
from the seabeddna morskiego or schoolsszkoły of fishryba,
151
490698
1758
od dna morskiego lub ławicy ryb,
08:24
givesdaje us an ideapomysł of what's happeningwydarzenie
belowponiżej the surfacepowierzchnia.
152
492480
2910
daje nam wyobrażenie o tym,
co się dzieje pod powierzchnią.
08:27
Our oceanocean dronestrutnie are actuallytak właściwie
prettyładny good at this repetitivepowtarzające się taskzadanie,
153
495849
4006
Drony oceaniczne w gruncie rzeczy są
całkiem niezłe w tym monotonnym zadaniu,
08:31
so they have been griddingkratkowanie
the BeringBering SeaMorze day in, day out.
154
499879
3905
tak więc siatkują
Morze Beringa dzień po dniu.
08:35
Now, the PribilofPribyłowa IslandsWyspy are alsorównież
the home of a largeduży colonykolonia of furfutro sealspieczęcie.
155
503808
6959
Ponadto, Wyspy Pribyłowa są zamieszkałe
przez liczną kolonię kotików zwyczajnych.
08:43
In the 1950s, there were about
two millionmilion individualsosoby prywatne in that colonykolonia.
156
511175
4489
W roku 1950 kolonia liczyła
około 2 milionów osobników.
08:48
SadlyNiestety, these daysdni,
the populationpopulacja has rapidlyszybko declinedodrzucona.
157
516374
3760
Niestety, obecnie ich
populacja szybko się zmniejsza.
08:52
There's lessmniej than 50 percentprocent
of that numbernumer left,
158
520158
2343
Aktualnie pozostała połowa tej liczby,
08:54
and the populationpopulacja
continuestrwa to fallspadek rapidlyszybko.
159
522525
2508
i ich populacja nadal szybko spada.
08:57
So to understandzrozumieć why,
160
525904
2103
Aby zrozumieć dlaczego,
09:00
our sciencenauka partnerpartner at
the NationalKrajowe MarineMarine MammalSsak LaboratoryLaboratorium
161
528031
3489
nasz partner naukowy w Narodowym
Laboratorium Ssaków Morskich
09:03
has fittedwyposażone a GPSGPS tagznacznik
on some of the mothermama sealspieczęcie,
162
531544
3337
zainstalował czujnik GPS
na kilku samicach fok,
09:06
gluedklejone to theirich fursFurs.
163
534905
1477
przyklejając je do ich futra.
09:08
And this tagznacznik measuresśrodki locationLokalizacja and depthgłębokość
164
536406
3001
Czujnik mierzy pozycję i głębokość
09:11
and alsorównież has a really coolchłodny little cameraaparat fotograficzny
165
539431
2332
i ma naprawdę wspaniałą małą kamerę,
09:13
that's triggeredwywołany by suddennagły accelerationprzyśpieszenie.
166
541787
2396
która jest uruchamiana
po wpływem nagłego przyśpieszenia.
09:16
Here is a moviefilm takenwzięty
by an artisticallyartystycznie inclinedpochylona sealfoka,
167
544207
3914
Mamy tu film zrobiony
przez artystycznie uzdolnioną fokę,
09:20
givingdający us unprecedentedbez precedensu insightwgląd
into an underwaterPodwodny huntpolowanie
168
548145
3741
dający nam niespotykany wgląd
w podwodne polowanie,
09:23
deepgłęboki in the ArcticArctic,
169
551910
1814
głęboko na Arktyce.
09:25
and the shotstrzał of this pollockmintaja preyzdobycz
170
553748
2372
To ujęcie jej zdobyczy, mintaja,
09:28
just secondstowary drugiej jakości before it getsdostaje devouredpożarł.
171
556144
2766
na sekundy przed jego zjedzeniem.
09:30
Now, doing work in the ArcticArctic
is very toughtwardy, even for a robotrobot.
172
558934
3786
Praca na Arktyce
jest bardzo ciężka, nawet dla robota.
09:34
They had to surviveprzetrwać a snowstormKurzawa in AugustSierpnia
173
562744
2590
Muszą przetrwać burzę śnieżną w sierpniu
09:37
and interferenceszakłócenia from bystandersosób postronnych --
174
565358
3491
i zakłócenia od gapiów...
09:40
that little spottedzauważony sealfoka enjoyingciesząc a ridejazda.
175
568873
3258
Ta mała nakrapiana foka
cieszy się przejażdżką.
09:44
(LaughterŚmiech)
176
572155
2561
(Śmiech)
09:47
Now, the sealfoka tagsTagi have recordednagrany
over 200,000 divesnurkowań over the seasonpora roku,
177
575378
6287
Czujniki fok zarejestrowały
ponad 200 000 nurkowań w sezonie,
09:54
and uponna a closerbliższy look,
178
582395
1959
a przyglądając się bliżej,
09:56
we get to see the individualindywidualny sealfoka tracksutwory
and the repetitivepowtarzające się divesnurkowań.
179
584378
4531
widzimy drogi pojedynczych osobników
i następujące po sobie nurkowania.
10:01
We are on our way to decodedekodowania
what is really happeningwydarzenie
180
589413
2857
Jesteśmy na drodze do odczytania,
co tak naprawdę się dzieje
10:04
over that foragingżerowania groundziemia,
181
592294
1679
na tym terenie żerowania
10:05
and it's quitecałkiem beautifulpiękny.
182
593997
1345
i jest to niesamowicie piękne.
10:08
OnceRaz you superimposenałożyć the acousticakustyczny datadane
collectedZebrane by the dronestrutnie,
183
596362
3403
Po nałożeniu danych akustycznych,
zebranych przez drony,
10:11
a pictureobrazek startszaczyna się to emergepojawić się.
184
599789
2124
ukazuje się obraz.
10:13
As the sealspieczęcie leavepozostawiać the islandswyspy
and swimpływać from left to right,
185
601937
4372
Kiedy foki opuszczają wyspy,
płynąc z lewa na prawo,
10:18
they are observedzauważony to divenurkować at a relativelystosunkowo
shallowpłytki depthgłębokość of about 20 metersmetrów,
186
606333
4413
obserwuje się, że nurkują stosunkowo
płytko, na około 20 metrów,
10:22
whichktóry the droneDrone identifiesidentyfikuje
is populatedzaludniony by smallmały youngmłody pollockmintaja
187
610770
4089
gdzie dron identyfikuje
populację małych, młodych mintajów
10:26
with lowNiska calorificOpałowa contentzadowolony.
188
614883
2083
o niskiej wartości kalorycznej.
10:28
The sealspieczęcie then swimpływać much greaterwiększy distancedystans
and startpoczątek to divenurkować deepergłębiej
189
616990
4124
Następnie foki płyną dużo większy dystans
i zaczynają nurkować głębiej,
10:33
to a placemiejsce where the droneDrone identifiesidentyfikuje
largerwiększy, more adultdorosły pollockmintaja,
190
621138
4672
do miejsca gdzie dron identyfikuje
większego, bardziej dojrzałego mintaja,
10:37
whichktóry are more nutritiouspożywne as fishryba.
191
625834
2259
który jest bardziej pożywny jako ryba.
10:40
UnfortunatelyNiestety, the calorieskalorii expendedwydatkowane
by the mothermama sealspieczęcie
192
628117
4122
Niestety, kalorie zużyte przez samice fok
10:44
to swimpływać this extradodatkowy distancedystans
193
632263
2123
na przepłynięcie dodatkowego dystansu
10:46
don't leavepozostawiać them with enoughdość energyenergia
to lactateMleczan theirich pupsszczeniaki back on the islandwyspa,
194
634410
4916
zostawiają je z niewystarczającą ilością
energii do wykarmienia młodych na wyspie,
10:51
leadingprowadzący to the populationpopulacja declineupadek.
195
639350
2034
prowadząc do zmniejszania się
populacji fok na wyspie.
10:54
FurtherDalsze, the dronestrutnie identifyzidentyfikować that
the waterwoda temperaturetemperatura around the islandwyspa
196
642408
5347
Drony potwierdziły też,
że temperatura wody wokół wyspy
10:59
has significantlyznacząco warmedocieplane.
197
647779
1685
znacznie się podwyższyła.
11:01
It mightmoc be one of the drivingnapędowy forcessiły
that's pushingpchanie the pollockmintaja northpółnoc,
198
649488
4300
Może to być jedną z sił napędowych
kierujących mintaja na północ,
11:05
and to spreadrozpiętość in searchszukanie of colderzimniej regionsregiony.
199
653812
2455
rozpraszając go w poszukiwaniu
chłodniejszych regionów.
11:08
So the datadane analysisanaliza is ongoingtrwający,
200
656765
1785
Analiza danych trwa,
11:10
but alreadyjuż we can see
that some of the piecessztuk of the puzzlepuzzle
201
658574
3379
ale już można zobaczyć,
że niektóre części układanki
11:13
from the furfutro sealfoka mysteryzagadka
202
661977
1373
tajemnicy kotika zwyczajnego
11:15
are comingprzyjście into focusskupiać.
203
663374
1601
zaczynają pasować do siebie.
11:18
But if you look back at the bigduży pictureobrazek,
204
666690
2089
Patrząc na to z szerszej perspektywy,
11:20
we are mammalsssaki, too.
205
668803
1501
jesteśmy również ssakami.
11:23
And actuallytak właściwie, the oceansoceany providezapewniać
up to 20 kiloskilogramów of fishryba perza humanczłowiek perza yearrok.
206
671032
3824
Oceany dostarczają
do 20 kg ryb na osobę na rok.
11:26
As we depletewarstwę ozonową our fishryba stocksdyby,
what can we humansludzie learnuczyć się
207
674880
3129
Zubożając zasoby rybne,
czego my ludzie możemy się nauczyć
11:30
from the furfutro sealfoka storyfabuła?
208
678033
1585
z historii kotika zwyczajnego?
11:32
And beyondpoza fishryba, the oceansoceany
affectoddziaływać all of us dailycodziennie
209
680719
2873
Poza rybami, oceany mają
codzienny wpływ na ludzi.
11:35
as they drivenapęd globalświatowy weatherpogoda systemssystemy,
210
683616
1874
Napędzają globalne systemy pogodowe,
11:37
whichktóry affectoddziaływać things like
globalświatowy agriculturalrolniczy outputwydajność
211
685514
2761
które oddziałują
na globalną produkcję rolniczą.
11:40
or can leadprowadzić to devastatingniszczycielski destructionzniszczenie
of liveszyje and propertynieruchomość
212
688299
3629
Mogą prowadzić do doszczętnej
zagłady życia i mienia
11:43
throughprzez hurricaneshuragany,
extremeskrajny heatciepło and floodspowodzie.
213
691952
3201
w wyniku huraganów, upałów i powodzi.
11:47
Our oceansoceany are prettyładny much
unexplorednieodkryte and undersamplednadmierne,
214
695756
3780
Nasze oceany są prawie całkowicie
niezbadane i niezmierzone,
11:51
and todaydzisiaj, we still know more
about other planetsplanety than our ownwłasny.
215
699560
4437
i dziś w dalszym ciągu wiemy więcej
o innych planetach niż o naszej.
11:56
But if you dividepodzielić this vastogromny oceanocean
in six-by-six-degreesześć na sześć stopni squareskwadraty,
216
704021
3788
Jeśli podzielimy ten ogromny ocean
na kwadraty o wymiarach 6x6 stopnia,
11:59
eachkażdy about 400 milesmile long,
217
707833
2817
każdy o długości 645 km,
12:03
you'dty byś get about 1,000 suchtaki squareskwadraty.
218
711539
2154
uzyskamy 1000 takich kwadratów.
12:05
So little by little,
workingpracujący with our partnerswzmacniacz,
219
713717
2296
Tak więc po trochu,
współpracując z partnerami,
12:08
we are deployingWdrażanie one oceanocean droneDrone
in eachkażdy of those boxespudła,
220
716037
4098
rozmieszczamy po jednym dronie,
w każdej z tych kratek,
12:12
the hopenadzieja beingistota that
achievingosiągnięcia planetaryplanetarny coveragepokrycie
221
720159
2422
z nadzieją, że pokrycie całej planety
12:14
will give us better insightswgląd
into those planetaryplanetarny systemssystemy
222
722605
3180
da nam lepszy wgląd w systemy planetarne,
12:17
that affectoddziaływać humanityludzkość.
223
725809
1311
które wpływają na ludzkość.
12:19
We have been usingza pomocą robotsroboty to studybadanie
distantodległy worldsświaty in our solarsłoneczny systemsystem
224
727603
3612
Wykorzystujemy roboty do badania odległych
światów Układu Słonecznego
12:23
for a while now.
225
731239
1190
już od jakiegoś czasu.
12:24
Now it is time to quantifyokreślić ilościowo our ownwłasny planetplaneta,
226
732939
2631
Nadszedł czas, aby zmierzyć naszą planetę,
12:28
because we cannotnie może fixnaprawić
what we cannotnie może measurezmierzyć,
227
736440
3839
ponieważ nie możemy naprawić tego,
czego nie możemy zmierzyć
12:32
and we cannotnie może prepareprzygotować
for what we don't know.
228
740303
2892
i nie możemy przygotować się
na to, czego nie wiemy.
12:35
Thank you.
229
743761
1160
Dziękuję.
12:36
(ApplauseAplauz)
230
744945
3074
(Brawa)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sebastien de Halleux - Entrepreneur, explorer
Sebastien de Halleux is a technology entrepreneur with a lifelong passion for building impactful businesses.

Why you should listen

Sebastien de Halleux is currently chief operating officer at Saildrone, a company that designs, manufactures and operates a global fleet of wind- and solar-powered ocean drones monitoring the state of the planet in real time. Saildrone's mission is to quantify planetary systems that affect humanity like extreme weather, global fisheries and carbon fluxes. 

Before Saildrone, de Halleux cofounded a video games company called Playfish, which disrupted the industry by turning solitary game play into social experiences. Playfish attracted hundreds of million of users before being acquired by Electronics Arts. He also helped launch one of the very first mobile game companies back when mobiles had black and white screens and actual keypads, which IPOed on NASDAQ. 

An internationally recognized leader, recipient of the Tech 100 and Tech Fellow Awards and member of the Aspen Global Leadership Network, de Halleux holds a master's in civil and environmental engineering from Imperial College, London. In his spare time, he spends every minute with his children and friends on his sailboat or driving a mobile cinema truck trough rural Africa. He recently welcomed his fourth child, a daughter named Xochi.

More profile about the speaker
Sebastien de Halleux | Speaker | TED.com