ABOUT THE SPEAKER
Natalie Fratto - Venture investor, writer
Natalie Fratto invests in underestimated startup founders and writes about how technology shapes the world around us.

Why you should listen

A Y-Combinator alum and former IBM Watson strategist, Natalie Fratto most recently led international expansion at Silicon Valley Bank. She's written for Fortune, Fast Company and Motherboard. Today, she's building Launch With GS, a $500 million initiative to invest in women-led businesses and investment managers, at Goldman Sachs in New York, NY. She tweets a lot @NatalieFratto.

More profile about the speaker
Natalie Fratto | Speaker | TED.com
TED Residency

Natalie Fratto: 3 ways to measure your adaptability -- and how to improve it

Natalie Fratto: 3 būdai išmatuoti ir pagerinti savo gebėjimą prisitaikyti

Filmed:
2,858,888 views

Spręsdama, kuriuos startuolių įkūrėjus paremti, rizikos kapitalo investuotoja Natalie Fratto juose ieško ne tik intelekto ar charizmos, bet ir gebėjimo prisitaikyti. Šioje įžvalgų kupinoje kalboje, Fratto dalinasi trimis būdais padėsiančiais išmatuoti „prisitaikomumo koficientą“ ir atskleidžia, kodėl taip svarbu gebėti prisitaikyti prie pokyčių.
- Venture investor, writer
Natalie Fratto invests in underestimated startup founders and writes about how technology shapes the world around us. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I metsusitiko 273 start-upveiklos pradžios founderssteigėjai last yearmetai.
0
817
3529
Praėjusiais metais
sutikau 273-is startuolių įkūrėjus.
00:16
And eachkiekvienas one was looking for moneypinigai.
1
4689
2263
Kiekvienas iš jų ieškojo pinigų.
Aš investuotoju į technologijas
00:18
As a techtech investorinvestuotojas,
2
6976
1437
00:20
my goaltikslas was to sortrūšiuoti throughper
everyoneVisi that I metsusitiko
3
8437
2664
ir mano tikslas yra atrūšiuoti visus,
kurios sutinku
00:23
and make a quickgreitas determinationnustatymas
4
11125
1635
ir greit nuspręsti,
00:24
about whichkuris onesvieni had the potentialpotencialus
to make something really bigdidelis.
5
12784
3483
kurie iš jų turi potencialą
sukurti kažką didelio.
Tačiau kas padaro
startuolio įkūrėją puikiu?
00:28
But what makesdaro a great foundersteigėjas?
6
16887
1704
00:30
This is a questionklausimas I askpaklausk myselfsave dailykasdien.
7
18615
2209
Šio klausimo klausiu savęs kasdien.
Kai kurie rizikos kapitalo investuotojai
00:33
Some venturerizikuoti capitalistskapitalistai placevieta betsstatymai
8
21186
1857
00:35
basedpagrįstas on a founder'sįkūrėjo previousankstesnis backgroundfonas.
9
23067
2405
remiasi įkūrėjų patirtimi.
00:37
Did they go to an IvyGebenė LeagueLygos schoolmokykla?
10
25496
1952
Ar jie lankė elitinį Ivy lygos
universitetą?
00:39
Have they workeddirbo at a blue-chipmėlynas lustas companybendrovė?
11
27472
1923
Ar dirbo itin sėkmingoje (angl. Blue Chip)
įmonėje?
00:41
Have they builtpastatytas out a bigdidelis visionvizija before?
12
29419
1944
Ar sukūrė įmonę pagal didelę viziją
anksčiau?
00:43
EffectivelyVeiksmingai, how smartprotingas is this personasmuo?
13
31387
2533
Apskritai, ar šis žmogus protingas?
00:46
Other VCsVcs assesasilai a founder'sįkūrėjo
emotionalemocinis quotientkoeficientas, or EQEq.
14
34522
3869
Kiti investuotojai vertina įkūrėjų
emocinio intelekto koeficientą, ar EQ.
Kaip sėkmingai šis žmogus kuria komandas
00:50
How well will this personasmuo buildstatyti teamskomandos
15
38869
1873
00:52
and buildstatyti rapportpranešimą
acrossvisoje customersklientai and clientsklientai?
16
40766
2904
ir ryšį su klientais?
Tačiau aš turiu kitokią,
00:56
I have a differentskiriasi methodologymetodika
to assessįvertinti start-upveiklos pradžios founderssteigėjai, thoughnors,
17
44496
3143
visai nesudėtingą metodologiją,
padedančią įvertinti startuolių įkūrėjus.
00:59
and it's not complicatedsudėtingas.
18
47663
1565
01:01
I look for signsženklai of one specifickonkretus traitbruožas.
19
49252
2600
Aš ieškau vienos
specifinės savybės požymių.
01:04
Not IQIQ, not EQEq.
20
52204
2137
Ne IQ, ne EQ,
01:06
It's adaptabilitygebėjimas prisitaikyti:
21
54688
1200
o prisitaikomumo:
01:08
how well a personasmuo reactsreaguoja
to the inevitabilityneišvengiamumas of changekeisti,
22
56339
3975
kaip žmogus reaguoja į
neišvengiamus pokyčius,
01:12
and lots of it.
23
60338
1176
į daugybę pokyčių.
01:13
That's the singlevienišas mostlabiausiai importantsvarbu
determinantlemiamas veiksnys for me.
24
61538
2429
Man tai – pats svarbiausias,
lemiamasis veiksnys.
01:16
I subscribePrenumeruoti to the belieftikėjimas
25
64378
1525
Aš tvirtai tikiu,
kad gebėjimas prisitaikyti pats savaime
yra viena iš intelekto formų.
01:17
that adaptabilitygebėjimas prisitaikyti itselfpats
is a formforma of intelligencežvalgyba,
26
65927
3167
01:21
and our adaptabilitygebėjimas prisitaikyti quotientkoeficientas, or AQAq,
27
69118
2936
Ir kad šį prisitaikomumo koeficientą,
arba AQ (angl. adaptability quotient),
01:24
is something that can be measuredmatuojamas,
testedišbandyta and improvedpatobulintas.
28
72078
3468
galime matuoti, tirti ir tobulinti.
01:28
AQAq isn't just usefulnaudinga
for start-upveiklos pradžios founderssteigėjai, howevertačiau.
29
76301
2652
AQ naudingas ne tik
startuolių įkūrėjams.
Aš manau, kad vis labiau ir labiau,
jis svarbus mums visiems.
01:31
I think it's increasinglyvis labiau
importantsvarbu for all of us.
30
79447
2452
01:33
Because the worldpasaulis is speedinggreičio viršijimas up.
31
81923
1826
Nes pasaulio tempas vis greitėja.
01:35
We know that the ratenorma
of technologicaltechnologinis changekeisti is acceleratingpagreitėja,
32
83773
3190
Žinome, kad technoginių pokyčių tempas
spartėja,
01:38
whichkuris is forcingpriversti our brainssmegenys to reactreaguoti.
33
86987
2233
versdamas mūsų smegenis į tai reaguoti.
01:41
WhetherAr you're navigatingnaršymas
changingkeičiasi jobdarbas conditionssąlygos
34
89244
2342
Nesvarbu, ar laviruojate tarp
automatizacijos dėka
besikeičiančių darbo sąlygų,
01:43
broughtatnešė on by automationautomatika,
35
91610
1419
01:45
shiftingperėjimas geopoliticsgeopolitika
in a more globalizedglobalizuotas worldpasaulis,
36
93053
3152
kintančios geopolitikos
vis labiau globalizuotame pasaulyje,
01:48
or simplytiesiog changingkeičiasi familyšeima dynamicsdinamika
and personalasmeninis relationshipssantykiai.
37
96229
3390
ar tiesiog besikeičiančių šeimos dinamikų
ir asmeninių santykių.
01:51
EachKiekviena of us, as individualsasmenys, groupsgrupes,
38
99934
2603
Kiekvienas mūsų, kaip asmenys, grupės,
01:54
corporationskorporacijos and even governmentsvyriausybės
39
102561
2246
korporacijos ir netgi vyriausybės,
01:56
are beingesamas forcedpriverstas to grappležnyplėmis
with more changekeisti
40
104831
2381
esame priversti susidurti
su kur kas daugiau pokyčių
01:59
than ever before in humanžmogus historyistorija.
41
107236
2267
nei bet kada anksčiau žmonijos istorijoje.
02:02
So, how do we assessįvertinti our adaptabilitygebėjimas prisitaikyti?
42
110014
2533
Taigi, kaip išmatuoti
savo gebėjimą prisitaikyti?
02:05
I use threetrys tricksgudrybės
when meetingsusitikimas with founderssteigėjai.
43
113419
2624
Susitikdama su įkūrėjais,
aš naudoju tris triukus.
02:08
Here'sČia yra the first.
44
116067
1389
Štai pirmas:
02:09
Think back to your
mostlabiausiai recentneseniai jobdarbas interviewinterviu.
45
117480
2674
Prisimink paskutinį darbo pokalbį.
02:12
What kindmalonus of questionsklausimai were you askedpaklausė?
46
120178
2238
Kokius klausimus išgirdai?
02:14
ProbablyTikriausiai some variationvariacijos of,
"Tell me about a time when," right?
47
122440
4139
Tikriausiai vieną iš
„Papasakok daugiau apie tą kartą,
kai...“ klausimų variacijų.
02:19
InsteadVietoj to, to interviewinterviu for adaptabilitygebėjimas prisitaikyti,
48
127125
2912
Vietoj to, aš mėgstu klausti
„O kas, jei...“ klausimų.
02:22
I like to askpaklausk "what if" questionsklausimai.
49
130061
2500
O kas, jei tavo pagrindinis
pajamų šaltinis išdžiūtų pernakt?
02:24
What if your mainpagrindinis revenuepajamos streamsrautas
were to drysausas up overnightper naktį?
50
132585
2778
02:27
What if a heatšiluma wavebanga preventedužkirsti kelią
everykiekvienas singlevienišas customerklientas
51
135387
2389
O kas, jei dėl netikėtos karščio bangos
02:29
from beingesamas ablegalingas to visitaplankyti your storeparduotuvė?
52
137800
1952
nei vienas klientas
negalėtų pasiekti parduotuvės?
02:31
AskingKlausia "what if," insteadvietoj to
of askingklausia about the pastpraeitis,
53
139776
3211
Klausimai „O kas, jei...“
vietoj klausimų apie praeitį,
02:35
forcesjėgos the brainsmegenys to simulateimituoti.
54
143011
1818
priverčia smegenis kurti.
02:36
To picturenuotrauka multipledaugkartinis possiblegalimas
versionsversijos of the futureateitis.
55
144853
2841
Skatina įsivaizduoti daugybę
įmanomų ateities versijų.
02:39
The strengthjėga of that visionvizija,
56
147718
1404
Tokios vizijos stiprumas,
02:41
as well as how manydaug distinctskiriasi scenariosscenarijai
someonekas nors can conjureįsivaizduoti, tellspasakoja me a lot.
57
149146
3945
kaip ir įsivaizduojamų scenarijų kiekis,
man pasako labai daug.
02:46
PracticingPraktikuojančių simulationsmodeliavimas
is a sortrūšiuoti of safesaugus testingbandymai groundžemė
58
154175
3579
Scenarijų įsivaizdavimo praktikavimas
tai tarsi saugios pratybos,
02:49
for improvingtobulinimas adaptabilitygebėjimas prisitaikyti.
59
157778
2040
padedančios pagerinti prisitaikomumą.
02:51
InsteadVietoj to of testingbandymai how you take in
and retainišlaikyti informationinformacija,
60
159842
3976
Vietoj to, kad tirtų
kaip gebi įsisavini informaciją,
kaip kad daro IQ testai,
02:55
like an IQIQ testbandymas mightgali,
61
163842
1762
šie pratimai tikrina
kaip gebi manipuliuoti informacija,
02:57
it testsbandymai how you manipulatemanipuliuoti informationinformacija,
62
165628
2365
03:00
givenpateiktas a constraintapribojimas,
63
168017
1183
susidūrus su apribojimais,
03:01
in orderįsakymas to achievepasiekti a specifickonkretus goaltikslas.
64
169224
1991
kad pasiektum tam tikrą tikslą.
03:04
The secondantra tricktriukas that I use
to assessįvertinti adaptabilitygebėjimas prisitaikyti in founderssteigėjai
65
172850
3822
Antrasis triukas, kurį naudoju
vertindama įkūrėjų prisitaikomumą –
03:08
is to look for signsženklai of unlearningUnlearning.
66
176696
2334
ieškau gebėjimo atmokti (angl. unlearning)
požymių.
03:11
ActiveAktyvus unlearnersnebesimokantys asmenys seekIeškoti to challengeiššūkis
what they presumedaryti prielaidą to alreadyjau know,
67
179538
4301
Aktyviai atmokimą praktikuotys nuolat
ieško būdų nuginčyti tai, ką jau žino,
03:15
and insteadvietoj to, overridenepaisyti that dataduomenys
with newnaujas informationinformacija.
68
183863
3533
ir perrašyti šią informaciją
naujais duomenimis.
03:19
KindNatūra of like a computerkompiuteris
runningbėgimas a diskdisko cleanupvalymas.
69
187720
2785
Kaip kad kompiuteriai išvalo diskus
pašalindami nereikalingą informaciją.
03:23
Take the examplepavyzdys of DestinDestin SandlinSandlin,
70
191053
2103
Pavyzdžiui, imkime Destin Sandlin,
03:25
who programedprogramuojami his bicycledviratis
to turnpasukti left when he steeredvaldomas it right
71
193180
3508
kuris perprogramavo savo dviratį
važiuoti į kairę,
kai vairas sukamas dešinėn,
ir atvirkščiai.
03:28
and viceviceprezidentas versaatvirkščiai.
72
196712
1365
Jis pavadino tai
atgalinių smegenų dviračiu.
03:30
He calledvadinamas this his BackwardsAtgal BrainSmegenų BikeDviračiu,
73
198101
1936
03:32
and it tookpaėmė him nearlybeveik eightaštuoni monthsmėnesių
74
200061
1945
Jis užtruko beveik aštuonis mėnesius
03:34
just to learnmokytis how to ridevažiuoti it
kindmalonus of, sortrūšiuoti of normallypaprastai.
75
202030
3000
kol išmoko beveik normaliai
važiuoti šiuo dviračiu.
03:37
The factfaktas that DestinDestin was ablegalingas
to unlearnpamiršti his regularreguliariai bikedviratis
76
205759
3151
Tai, kad Destin sugebėjo atmokti
važiuoti įprastu dviračiu
ir išmokti važiuoti šiuo nauju dviračiu,
03:40
in favornaudai of a newnaujas one, thoughnors,
77
208934
1722
03:42
signalssignalai something awesomenuostabu
about our adaptabilitygebėjimas prisitaikyti.
78
210680
2526
parodo kai ką nuostabaus
apie mūsų gebėjimą prisitaikyti.
Šis gebėjimas nėra nekintantis.
03:45
It's not fixedfiksuotas.
79
213656
1405
03:47
InsteadVietoj to, eachkiekvienas of us
has the capacitypajėgumas to improvepagerinti it,
80
215085
3167
Kiekvienas mūsų galime jį patobulinti
03:50
throughper dedicationatsidavimas and hardsunku work.
81
218276
2412
įdėdami noro ir pastangų.
03:52
On the last pagepuslapis of Gandhi'sGandhi
autobiographyautobiografija, he wroteparašė,
82
220712
3891
Paskutiniame savo autobiografijos
lape Gandhi rašė:
03:56
"I mustprivalo reducesumažinti myselfsave to zeronulis."
83
224627
2532
„Aš privalau sumažinti save iki nulio.“
03:59
At manydaug pointstaškai in his very fullpilnas life,
84
227903
2603
Daugybę kartų, savo itin pilname gyvenime
04:02
he was still seekingIeškau to returngrįžti
to a beginner'spradedantiesiems mindsetmąstysena, to zeronulis.
85
230530
4277
jis vis mėgino sugrįžti
į tą pradedančiojo mąstymą, į nulį.
04:06
To unlearnpamiršti.
86
234831
1389
Atmokti.
04:08
In this way, I think
it's prettygana safesaugus to say
87
236244
2833
Todėl manau, ganėtinai saugu teigti,
kad Gandhi turėjo aukštą AQ
(gebėjimą prisitaikyti).
04:11
GandhiGandhi had a highaukštas AQAq scorerezultatas.
88
239101
1848
04:12
(LaughterJuokas)
89
240973
1152
(Juokas)
04:14
The thirdtrečias and finalgalutinis tricktriukas
90
242149
1309
Trečias ir paskutinysis triukas,
04:15
that I use to assessįvertinti
a founder'sįkūrėjo adaptabilitygebėjimas prisitaikyti
91
243482
2667
kurį naudoju vertindama
įkūrėjų prisitaikomumą
04:18
is to look for people
who infuseužpilti explorationtyrinėjimas
92
246173
2880
ieškau žmonių, skatinančių tyrinėjimą
04:21
into their life and their businessverslas.
93
249077
2238
savo gyvenime ir versle.
04:23
There's a sortrūšiuoti of naturalnatūralus tensionįtampa
betweentarp explorationtyrinėjimas and exploitationišnaudojimas.
94
251638
4444
Egzistuoja šiokia tokia įtampa
tarp tyrinėjimo ir naudojimo.
04:28
And collectivelybendrai,
95
256106
1254
Apskritai,
04:29
all of us tendlinkę to overvalueovervalue exploitationišnaudojimas.
96
257384
2777
mes visi dažnai pervertiname naudojimą.
04:32
Here'sČia yra what I mean.
97
260185
1267
Štai ką turiu galvoje.
04:33
In the yearmetai 2000,
98
261815
1548
2000-aisiais
04:35
a man finagledsu finagled his way
into a meetingsusitikimas with JohnJohn AntiocoAntioco,
99
263387
3230
vyras susitiko su John Antioco,
04:38
the CEOGENERALINIS DIREKTORIUS of BlockbusterBlockbuster,
100
266641
1714
Blockbuster įmonės vadovu,
04:40
and proposedpasiūlyta a partnershippartnerystė
101
268379
1571
ir pasiūlė partnerystę –
04:41
to managetvarkyti Blockbuster'sBlockbuster ' s
fledglingJaunas onlineprisijungęs businessverslas.
102
269974
3135
pasirūpinti besikuriančiu
Blockbuster internetiniu verslu.
04:45
The CEOGENERALINIS DIREKTORIUS JohnJohn laughedjuokėsi him
out of the roomkambarys, sayingsakydamas,
103
273133
3365
Vadovas John nusijuokė sakydamas
04:48
"I have millionsmilijonai of existingesamos customersklientai
104
276522
2057
„Aš turiu milijonus vartotojų,
04:50
and thousandstūkstančiai of successfulsėkmingas retailmažmeninė storesparduotuvėse.
105
278603
2381
ir tūkstančius sėkmingų parduotuvių,
04:53
I really need to focussutelkti dėmesį on the moneypinigai."
106
281008
1961
Man reikia sutelkti dėmesį į pinigus.“
Tačiau kitas vyras
dalyvaujantis susitikime
04:55
The other man in the meetingsusitikimas, howevertačiau,
107
283373
1818
04:57
turnedPaaiškėjo out to be ReedNendrių HastingsHastings,
the CEOGENERALINIS DIREKTORIUS of NetflixNetflix.
108
285215
2888
pasirodė esąs Reed Hastings,
Netflix įmonės vadovas.
05:00
In 2018, NetflixNetflix broughtatnešė in
15.8 billionmlrd dollarsdoleriai,
109
288683
4013
2018-aisiais Netflix uždirbo
15.8 milijardų JAV dolerių,
05:04
while BlockbusterBlockbuster
filedFiled under for bankruptcybankrotas in 2010,
110
292720
4341
o Blockbuster bankrutavo 2010-aisiais,
05:09
directlytiesiogiai 10 yearsmetai after that meetingsusitikimas.
111
297085
2032
lygiai 10 metų po to susitikimo.
05:11
The BlockbusterBlockbuster CEOGENERALINIS DIREKTORIUS
112
299736
1436
Blockbuster įmonės vadovas
05:13
was too focusedsutelktas on exploitingišnaudoti
his alreadyjau successfulsėkmingas businessverslas modelmodelis,
113
301196
3783
buvo pernelyg susitelkęs į jau patikrinto
ir sėkmingo verslo modelio naudojimą,
05:17
so much so that he couldn'tnegalėjo see
around the nextKitas cornerkampas.
114
305003
2865
todėl nebematė už kito kampo.
05:20
In that way, his previousankstesnis successsėkmė
115
308169
2230
Tokiu būdu jo buvusi sėkmė
05:22
becametapo the enemypriešas
of his adaptabilitygebėjimas prisitaikyti potentialpotencialus.
116
310423
2799
tapo jo gebėjimo prisitaikyti priešu.
05:25
For the founderssteigėjai that I work with,
117
313717
1749
Įkūrėjams, su kuriais dirbu,
05:27
I framerėmas explorationtyrinėjimas
as a statevalstija of constantpastovi seekingIeškau.
118
315490
3365
apibūdinu tyrinėjimą, kaip
nuolatinį ieškojimą.
05:30
To never fallkritimo too fartoli in love
with your winslaimi
119
318879
2144
Niekada pernelyg neįsimylėti
savo pergalių,
05:33
but rathergreičiau continueTęsti to proactivelyaktyviai
seekIeškoti out what mightgali killnužudyti you nextKitas.
120
321047
4177
verčiau nuolat proaktyviai ieškoti,
kas ateityje galėtų jus nugalėti.
05:38
When I first startedprasidėjo
exploringtyrinėjimas adaptabilitygebėjimas prisitaikyti,
121
326192
2437
Kai pirmąkart pradėjau
tyrinėti prisitaikomumą,
05:40
the thing I foundrasta mostlabiausiai excitingįdomus
is that we can improvepagerinti it.
122
328653
2780
mane labiausiai sudomino tai,
kad šį gebėjimą galime patobulinti.
05:43
EachKiekviena of us has the capacitypajėgumas
to becometapti more adaptablepritaikomas.
123
331811
2799
Kiekvienas mūsų galime išmokti
geriau prisitaikyti.
Galvokite apie tai, kaip apie raumenį:
05:47
But think of it like a muscleraumenys:
124
335109
1476
05:48
it's got to be exercisednaudojamasi.
125
336609
1913
būtina jį treniruoti.
05:50
And don't get discouragednenori
if it takes a while.
126
338546
2571
Nenustokite, net jei tai
ir šiek tiek užtruks.
05:53
RememberPrisiminti DestinDestin SandlinSandlin?
127
341141
1593
Atsimenate Destin Sandlin?
05:54
It tookpaėmė him eightaštuoni monthsmėnesių
just to learnmokytis how to ridevažiuoti a bikedviratis.
128
342758
3016
Jam užtruko aštuonis mėnesius,
kol išmoko važiuoti dviračiu.
05:57
Over time, usingnaudojant the tricksgudrybės
that I use on founderssteigėjai --
129
345798
3333
Su laiku, naudojant triukus,
kuriuos naudoju vertindama įkūrėjus:
06:01
askingklausia "what if" questionsklausimai,
activelyaktyviai unlearningUnlearning
130
349155
3224
klausdami „O kas, jeigu“ klausimų,
aktyviai atmokdami,
06:04
and prioritizingprioritetas explorationtyrinėjimas
over exploitationišnaudojimas
131
352403
3968
ir teikdami pirmenybę tyrinėjimui
vietoj naudojimo,
06:08
can put you in the driver'svairuotojas seatsėdynė --
132
356395
1690
galime perimti vairą į savo rankas.
06:10
so that the nextKitas time
something bigdidelis changespokyčiai,
133
358109
2452
Tad kitą kartą,
vykstant dideliam pokyčiui,
06:12
you're alreadyjau preparedparuošta.
134
360585
1600
jūs jau būsite pasirengę.
06:14
We're enteringįeiti a futureateitis where IQIQ and EQEq
135
362569
3190
Mes žengiame į ateity, kurioje
IQ ir EQ
06:17
bothabu matterklausimas way lessmažiau
than how fastgreitai you're ablegalingas to adaptprisitaikyti.
136
365783
3635
abu turi mažiau reikšmės, nei mūsų
galimybė greitai prisitaikyti.
06:21
So I hopetikiuosi that these toolsįrankiai
help you to raisepakelti your ownsavo AQAq.
137
369442
2986
Tikiuosi mano patarimai padės jums
patobulinti savo prisitaikomumą.
06:24
Thank you.
138
372982
1151
Ačiū
06:26
(ApplausePlojimai)
139
374157
3922
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Natalie Fratto - Venture investor, writer
Natalie Fratto invests in underestimated startup founders and writes about how technology shapes the world around us.

Why you should listen

A Y-Combinator alum and former IBM Watson strategist, Natalie Fratto most recently led international expansion at Silicon Valley Bank. She's written for Fortune, Fast Company and Motherboard. Today, she's building Launch With GS, a $500 million initiative to invest in women-led businesses and investment managers, at Goldman Sachs in New York, NY. She tweets a lot @NatalieFratto.

More profile about the speaker
Natalie Fratto | Speaker | TED.com