ABOUT THE SPEAKER
Jakob Magolan - Organic chemist
Professor Jakob Magolan is a synthetic chemist who assembles new molecules to discover new medicines.

Why you should listen

Jakob Magolan holds the Boris Family Endowed Chair in Drug Discovery at McMaster University in Canada. As a graduate student, he was trained to synthesize the complex and beautiful molecules made by nature from simple chemical building blocks. His medicinal chemistry laboratory now partners with biologists and clinicians to find new molecules and innovative strategies to treat disease. He and his colleagues at McMaster's Institute for Infectious Disease Research are working to discover new antibiotics to combat the threat of drug-resistant microbial infections.

Magolan has taught organic chemistry to hundreds of undergraduate students. He believes in the tremendous value of scientific literacy in society and loves to share his appreciation of science with the public. Magolan prepared this TEDx talk together with graphic designer Weston Durland, who was one of his chemistry students.

More profile about the speaker
Jakob Magolan | Speaker | TED.com
TEDxUIdaho

Jakob Magolan: A crash course in organic chemistry

Jakob Magolan: Een snelcursus organische chemie

Filmed:
1,721,204 views

Jakob Magolan is hier om je perceptie van organische chemie te veranderen. In een toegankelijke talk met opvallend beeldmateriaal leert hij ons de basis terwijl hij het stereotype doorbreekt dat organische scheikunde iets is om bang voor te zijn.
- Organic chemist
Professor Jakob Magolan is a synthetic chemist who assembles new molecules to discover new medicines. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like you to askvragen yourselfjezelf,
0
623
1432
Stel jezelf eens de vraag:
00:14
what do you feel when you hearhoren
the wordstekst "organicbiologisch chemistrychemie?"
1
2973
3789
wat voel je wanneer je
de woorden ‘organische chemie’ hoort?
00:18
What comeskomt to mindgeest?
2
6786
1166
Wat komt er in je op?
00:20
There is a courseCursus offeredaangeboden
at nearlybijna everyelk universityUniversiteit,
3
8763
3643
Bijna elke universiteit
biedt een cursus aan
00:24
and it's calledriep OrganicOrganische ChemistryChemie,
4
12430
1889
die Organische Chemie heet.
00:26
and it is a gruelingafmattend, heavyzwaar
introductioninvoering to the subjectonderwerpen,
5
14343
2769
Het is een slopende,
zware inleiding op het onderwerp,
00:30
a floodoverstroming of contentinhoud
that overwhelmsoverweldigt studentsstudenten,
6
18252
2974
een vloed aan informatie
die studenten overweldigt
00:33
and you have to aceACE it if you want
to becomeworden a doctordoctor or a dentisttandarts
7
21250
4190
en je moet ervoor slagen
als je arts, tandarts
00:37
or a veterinariandierenarts.
8
25464
1362
of dierenarts wil worden.
00:38
And that is why so manyveel studentsstudenten
perceivewaarnemen this sciencewetenschap like this ...
9
26850
3936
Daarom zien zo veel studenten
deze wetenschap als dit ...
00:44
as an obstacleobstakel in theirhun pathpad,
10
32127
1970
als een obstakel op hun pad,
00:46
and they fearangst it and they hatehaat it
11
34121
2164
ze vrezen en haten het
00:48
and they call it a weed-outonkruid-out courseCursus.
12
36309
2143
en ze noemen het een sneuvelvak.
00:50
What a cruelwreed thing for a subjectonderwerpen
to do to youngjong people,
13
38476
2825
Wat een wreed vak,
om jongeren uit te wieden.
00:53
weedonkruid them out.
14
41325
1189
00:55
And this perceptionperceptie spreadverspreiding
beyondvoorbij collegecollege campusescampussen long agogeleden.
15
43538
3780
Die perceptie verspreidde zich al lang
geleden tot buiten de universiteiten.
00:59
There is a universaluniverseel anxietyangst
about these two wordstekst.
16
47342
3672
Er is een universele bezorgdheid
over deze twee woorden.
01:04
I happengebeuren to love this sciencewetenschap,
17
52963
2426
Ik hou toevallig van deze wetenschap
01:07
and I think this positionpositie
in whichwelke we have placedgeplaatst it
18
55413
2500
en ik denk dat de positie
waarin we ze hebben geplaatst
01:09
is inexcusableonvergeeflijk.
19
57937
1741
onvergeeflijk is.
01:11
It's not good for sciencewetenschap,
and it's not good for societymaatschappij,
20
59702
3861
Het is niet goed voor de wetenschap
en het is niet goed voor de samenleving.
01:15
and I don't think it has to be this way.
21
63587
2567
En ik denk niet dat dat hoeft.
01:18
And I don't mean that this classklasse
should be easiergemakkelijker. It shouldn'tmoet niet.
22
66178
4682
Ik bedoel niet dat deze cursus
gemakkelijker zou moeten zijn.
Helemaal niet.
01:23
But your perceptionperceptie of these two wordstekst
23
71819
3817
Maar jouw idee van deze twee woorden
01:28
should not be definedbepaald
by the experienceservaringen of premedpremed studentsstudenten
24
76884
4389
mag niet stoelen op de ervaringen
van studenten geneeskunde
01:33
who franklyrondweg are going throughdoor
a very anxiousangstig time of theirhun liveslevens.
25
81297
3160
die een zeer enerverende
tijd in hun leven doormaken.
01:37
So I'm here todayvandaag because I believe
26
85720
2455
Daarom sta ik hier vandaag,
omdat ik geloof
01:40
that a basicbasis- knowledgekennis
of organicbiologisch chemistrychemie is valuablewaardevol,
27
88199
2633
dat basiskennis van organische
chemie waardevol is
01:42
and I think that it can be madegemaakt
accessiblebeschikbaar to everybodyiedereen,
28
90856
4612
en ik denk dat ze voor iedereen
toegankelijk kan worden gemaakt.
01:47
and I'd like to provebewijzen that to you todayvandaag.
29
95492
2413
Dat wil ik jullie vandaag bewijzen.
01:49
Would you let me try?
30
97929
1381
Mag het?
01:51
AudiencePubliek: Yeah!
31
99334
1528
Publiek: Jaa!
01:52
JakobJakob MagolanMagolan: All right, let's go for it.
32
100886
3063
Jakob Magolan: Oké, we gaan ervoor.
01:55
(LaughterGelach)
33
103973
1254
(Gelach)
01:57
Here I have one of these
overpricedoverpriced EpiPensEpiPens.
34
105251
2793
Hier heb ik een al te dure EpiPen.
02:00
InsideBinnenkant it is a drugdrug calledriep epinephrineadrenaline.
35
108540
2281
Het geneesmiddel erin heet epinefrine.
02:03
EpinephrineAdrenaline can restartherstarten
the beatovertreffen of my hearthart-,
36
111250
3134
Epinefrine kan mijn hartslag
opnieuw opstarten
02:06
or it could stop a life-threateninglevensbedreigende
allergicallergische reactionreactie.
37
114408
2565
of een levensbedreigende
allergische reactie stoppen.
02:08
An injectioninjectie of this
right here will do it.
38
116997
3364
Een injectie hier zal het doen.
02:13
It would be like turningdraaien
the ignitionontsteking switchschakelaar
39
121076
2095
Het start de vecht-of-vlucht
machinerie in mijn lichaam op.
02:15
in my body'slichaamseigen fight-or-flightvecht-of-flight machinerymachinerie.
40
123195
2030
02:17
My hearthart- ratetarief, my bloodbloed pressuredruk would
go up so bloodbloed could rushstormloop to my musclesspieren.
41
125249
3817
Hartslag en bloeddruk stijgen
en bloed raast naar mijn spieren.
02:21
My pupilsleerlingen would dilateverwijden.
I would feel a waveGolf of strengthkracht.
42
129090
2936
Mijn pupillen verwijden.
Ik voel een golf van kracht.
02:24
EpinephrineAdrenaline has been the differenceverschil
betweentussen life and deathdood for manyveel people.
43
132050
5150
Epinefrine maakte voor veel mensen
het verschil uit tussen leven en dood.
02:29
This is like a little miraclewonder
that you can holdhouden in your fingersvingers.
44
137224
3195
Dit is als een klein wonder
dat je in je vingers kunt houden.
02:33
Here is the chemicalchemisch structurestructuur
of epinephrineadrenaline.
45
141459
3302
Hier is de chemische
structuur van epinefrine.
02:37
This is what organicbiologisch chemistrychemie lookslooks like.
46
145753
2207
Dit is hoe organische chemie eruit ziet.
02:39
It lookslooks like lineslijnen and lettersbrieven ...
47
147984
2261
Het lijkt op lijnen en letters ...
02:43
No meaningbetekenis to mostmeest people.
48
151362
1597
Zonder betekenis
voor de meeste mensen.
02:45
I'd like to showtonen you what I see
when I look at that pictureafbeelding.
49
153740
2850
Ik wil jullie graag tonen
wat ik in dit beeld zie.
02:49
I see a physicalfysiek objectvoorwerp
50
157645
1839
Ik zie een fysiek object
02:53
that has depthdiepte and rotatingroterende partsonderdelen,
51
161071
2350
met diepte en draaiende delen,
02:55
and it's movingin beweging.
52
163445
1229
en het beweegt.
02:58
We call this a compoundsamenstelling or a moleculemolecuul,
53
166864
2104
Dit noemen we een verbinding
of een molecuul.
03:00
and it is 26 atomsatomen that are stitchedgestikt
togethersamen by atomicatomair bondsobligaties.
54
168992
5746
Het zijn 26 atomen.
Ze zijn aan elkaar gehecht
door atoombindingen.
03:07
The uniqueuniek arrangementregeling of these atomsatomen
givesgeeft epinephrineadrenaline its identityidentiteit,
55
175443
4468
De unieke opstelling van deze atomen
geeft epinefrine zijn identiteit,
03:11
but nobodyniemand has ever
actuallywerkelijk seengezien one of these,
56
179935
2311
maar niemand heeft
er ooit een echt gezien,
03:14
because they're very smallklein,
57
182270
1454
want ze zijn erg klein.
03:15
so we're going to call this
an artisticartistiek impressionindruk,
58
183748
3148
Dus gaan we dit
een artistieke impressie noemen
03:18
and I want to explainuitleg geven to you
how smallklein this is.
59
186920
2230
en ik wil jullie uitleggen
hoe klein dit is.
03:22
In here, I have lessminder than
halfvoor de helft a milligrammilligram of it dissolvedontbonden in waterwater.
60
190618
4144
Hierin zit minder dan een halve milligram
ervan opgelost in water.
03:26
It's the massmassa- of a graingraan of sandzand.
61
194786
1573
Ongeveer zoveel als een zandkorrel.
03:28
The numberaantal of epinephrineadrenaline
moleculesmoleculen in here is one quintillionquintillion.
62
196383
3936
Hierin zitten één triljoen
moleculen epinefrine.
03:33
That's 18 zeroesnullen.
63
201528
1459
Dat zijn 18 nullen.
03:35
That numberaantal is hardhard to visualizevisualiseren.
64
203011
1572
Dat aantal is moeilijk te visualiseren.
03:37
SevenZeven billionmiljard of us on this planetplaneet?
65
205336
2685
Zeven miljard mensen op deze planeet?
03:40
Maybe 400 billionmiljard starssterren in our galaxymelkweg?
66
208877
4755
Misschien 400 miljard sterren
in ons melkwegstelsel?
Je komt niet eens in de buurt.
03:45
You're not even closedichtbij.
67
213656
1151
03:46
If you wanted to get
into the right ballparkStadion,
68
214831
2097
Om ongeveer tot dat aantal te komen,
03:48
you'dje zou have to imaginestel je voor everyelk graingraan of sandzand
69
216952
2717
zou je elke zandkorrel
03:51
on everyelk beachstrand,
underonder all the oceansoceanen and lakesmeren,
70
219693
3596
van elk strand, van alle oceanen
en meren moeten nemen
03:55
and then shrinkkrimpen them all
so they fitpassen in here.
71
223313
2722
en ze dan allemaal inkrimpen,
zodat ze hierin passen.
03:59
EpinephrineAdrenaline is so smallklein
we will never see it,
72
227821
2850
Epinefrine is zo klein
dat we het nooit zullen zien,
04:02
not throughdoor any microscopeMicroscoop ever,
73
230695
2356
door geen enkele microscoop ooit,
04:05
but we know what it lookslooks like,
74
233995
1549
maar we weten hoe het eruit ziet,
04:07
because it showsshows itselfzelf
throughdoor some sophisticatedgeavanceerde machinesmachines
75
235568
3809
omdat het zich toont
via een aantal geavanceerde machines
04:11
with fancyzin in hebben namesnamen
76
239401
2132
met mooie namen
04:13
like "nuclearnucleair magneticmagnetisch
resonanceresonantie spectrometersSpectrometers."
77
241557
2405
zoals ‘nucleaire magnetische
resonantie spectrometers’.
04:17
So visiblezichtbaar or not, we know
this moleculemolecuul very well.
78
245398
3271
Maar zichtbaar of niet,
we kennen dit molecuul heel goed.
04:20
We know it is madegemaakt
of fourvier differentverschillend typestypes of atomsatomen,
79
248693
2443
Het bevat vier verschillende atoomsoorten:
waterstof, koolstof, zuurstof en stikstof.
04:23
hydrogenwaterstof, carbonkoolstof, oxygenzuurstof and nitrogenstikstof.
80
251160
1913
04:25
These are the colorskleuren
we typicallytypisch use for them.
81
253097
2767
Dit zijn de kleuren die we
er meestal voor gebruiken.
04:27
Everything in our universeuniversum
is madegemaakt of little spheresbollen
82
255888
2627
Alles in ons universum is
gemaakt van kleine bolletjes
04:30
that we call atomsatomen.
83
258539
1176
die we atomen noemen.
04:31
There's about a hundredhonderd
of these basicbasis- ingredientsingrediënten,
84
259739
2402
Er zijn ongeveer honderd
van deze basisingrediënten,
04:34
and they're all madegemaakt
from threedrie smallerkleiner particlesdeeltjes:
85
262165
2359
allemaal gemaakt
van drie nog kleinere deeltjes:
04:36
protonsprotonen, neutronsneutronen, electronselektronen.
86
264548
1636
protonen, neutronen, elektronen.
04:38
We arrangeregelen these atomsatomen
into this familiarvertrouwd tabletafel.
87
266208
2912
Wij rangschikken die atomen
in deze vertrouwde tabel.
04:42
We give them eachelk a namenaam and a numberaantal.
88
270755
2223
We geven ze elk een naam en een nummer.
Maar het gekende leven
heeft ze niet allemaal nodig,
04:45
But life as we know it
doesn't need all of these,
89
273002
2326
04:47
just a smallerkleiner subsetdeelverzameling, just these.
90
275352
2515
slechts deze kleinere deelverzameling.
04:50
And there are fourvier atomsatomen in particularbijzonder
that standstand apartdeel from the restrust uit
91
278671
3303
En vier atomen in het bijzonder
onderscheiden zich van de rest
als de belangrijkste
bouwstenen van het leven.
04:53
as the mainhoofd buildinggebouw blocksblokken of life,
92
281998
2033
04:56
and they are the samedezelfde onesdegenen
that are foundgevonden in epinephrineadrenaline:
93
284055
3366
Het zijn dezelfde als die in epinefrine:
04:59
hydrogenwaterstof, carbonkoolstof, nitrogenstikstof and oxygenzuurstof.
94
287445
3038
waterstof, koolstof, stikstof en zuurstof.
05:04
Now what I tell you nextvolgende
is the mostmeest importantbelangrijk partdeel.
95
292512
2915
Wat ik nu ga zeggen,
is het belangrijkste onderdeel.
05:08
When these atomsatomen
connectaansluiten to formformulier moleculesmoleculen,
96
296443
2856
Wanneer deze atomen zich
verbinden tot moleculen
05:11
they followvolgen a setreeks of rulesreglement.
97
299323
1729
volgen ze een aantal regels.
05:13
HydrogenWaterstof makesmerken one bondobligatie,
98
301076
2262
Waterstof maakt één binding,
05:15
oxygenzuurstof always makesmerken two,
99
303362
1746
zuurstof altijd twee,
05:17
nitrogenstikstof makesmerken threedrie
100
305132
1432
stikstof drie
05:18
and carbonkoolstof makesmerken fourvier.
101
306588
1524
en koolstof vier.
05:20
That's it.
102
308857
1421
Dat is het.
05:22
HONCHONC -- one, two, threedrie, fourvier.
103
310302
1685
HONC - één, twee, drie, vier.
05:25
If you can counttellen to fourvier,
and you can misspellspelt the wordwoord "honkhonk,"
104
313962
3716
Als je tot vier kunt tellen en
het woord ‘honk’ fout kunt spellen,
05:29
you're going to rememberonthouden this
for the restrust uit of your liveslevens.
105
317702
2668
ga je je dit voor de rest
van je leven herinneren.
05:32
(LaughterGelach)
106
320394
1652
(Gelach)
05:34
Now here I have fourvier bowlskommen
with these ingredientsingrediënten.
107
322070
2423
Nu heb ik hier vier kommen
met deze ingrediënten.
05:36
We can use these to buildbouwen moleculesmoleculen.
108
324517
2764
We kunnen ze gebruiken
om moleculen te bouwen.
05:40
Let's startbegin with epinephrineadrenaline.
109
328828
1579
Laten we beginnen met epinefrine.
05:43
Now, these bondsobligaties betweentussen atomsatomen,
they're madegemaakt of electronselektronen.
110
331464
4181
Nu bestaan deze bindingen
tussen atomen uit elektronen,
waarmee ze als armen naar
hun buren reiken om ze vast te houden,
05:48
AtomsAtomen use electronselektronen like armsarmen
to reachberijk out and holdhouden theirhun neighborsburen.
111
336454
3293
twee elektronen per binding
als een 'handdruk'
05:51
Two electronselektronen in eachelk bondobligatie,
like a handshakehanddruk,
112
339771
2122
en zoals een handdruk
zijn ze niet blijvend.
05:53
and like a handshakehanddruk,
they are not permanentblijvend.
113
341917
2097
Ze kunnen loslaten en een ander grijpen.
05:56
They can let go of one atomatoom
and grabgrijpen anothereen ander.
114
344038
2143
Dat is een chemische reactie
05:58
That's what we call a chemicalchemisch reactionreactie,
115
346205
1906
waarbij atomen wisselen van partners
en nieuwe moleculen maken.
06:00
when atomsatomen exchangeuitwisseling partnerspartners
and make newnieuwe moleculesmoleculen.
116
348135
2861
06:03
The backboneruggegraat of epinephrineadrenaline
is madegemaakt mostlymeestal of carbonkoolstof atomsatomen,
117
351020
3585
De ruggengraat van epinefrine
bestaat vooral uit koolstofatomen
06:06
and that's commongemeenschappelijk.
118
354629
1158
en dat is vaak zo.
06:07
CarbonKoolstof is life'shet leven favoritefavoriete
structuralstructureel buildinggebouw materialmateriaal,
119
355811
2683
Koolstof is het favoriete structurele
bouwmateriaal van het leven,
06:10
because it makesmerken
a good numberaantal of handshakeshanddrukken
120
358518
3173
want het maakt veel handdrukken
06:13
with just the right gripgreep strengthkracht.
121
361715
2008
met precies de juiste grijpkracht.
06:15
That's why we definebepalen organicbiologisch chemistrychemie
as the studystudie of carbonkoolstof moleculesmoleculen.
122
363747
3721
Daarom definiëren we de organische chemie
als de studie van koolstofmoleculen.
06:20
Now, if we buildbouwen the smallestkleinste moleculesmoleculen
we can think of that followvolgen our rulesreglement,
123
368559
4963
Als we de kleinste moleculen maken die we
kunnen bedenken en die onze regels volgen,
benadrukken ze onze regels,
en ze hebben bekende namen:
06:25
they highlighthoogtepunt our rulesreglement,
and they have familiarvertrouwd namesnamen:
124
373546
2572
water, ammoniak en methaan,
H2O, NH3 en CH4.
06:28
waterwater, ammoniaammoniak and methanemethaan,
H20 and NHNH3 and CHCH4.
125
376142
3785
06:33
The wordstekst "hydrogenwaterstof,"
"oxygenzuurstof" and "nitrogenstikstof" --
126
381739
2461
De woorden ‘waterstof’,
‘zuurstof’ en ‘stikstof’ --
06:36
we use the samedezelfde wordstekst
127
384224
2268
we gebruiken dezelfde namen
06:38
to namenaam these threedrie moleculesmoleculen
that have two atomsatomen eachelk.
128
386516
2651
voor de drie moleculen
met elk twee atomen.
06:41
They still followvolgen the rulesreglement,
129
389191
1341
Zij volgen die regels ook,
06:42
because they have one, two
and threedrie bondsobligaties betweentussen them.
130
390556
2668
want ze hebben één, twee en drie
bindingen tussen hen.
06:45
That's why oxygenzuurstof getskrijgt calledriep O2.
131
393248
1725
Daarom is zuurstof O2.
06:48
I can showtonen you combustionverbranding.
132
396449
1945
Ik kan je verbranding laten zien.
06:51
Here'sHier is carbonkoolstof dioxidedioxide, COCO2.
133
399323
2421
Hier is koolstofdioxide, CO2.
06:53
AboveBoven it, let's placeplaats waterwater and oxygenzuurstof,
and besidenaast it, some flammablebrandbaar fuelsbrandstoffen.
134
401768
4904
Laten we erboven
water en zuurstof plaatsen
en ernaast enkele
ontvlambare brandstoffen.
06:58
These fuelsbrandstoffen are madegemaakt
of just hydrogenwaterstof and carbonkoolstof.
135
406696
2302
Die bevatten alleen waterstof en koolstof.
07:01
That's why we call them hydrocarbonskoolwaterstoffen.
We're very creativecreatief.
136
409022
2716
Daarom heten ze koolwaterstoffen.
We zijn erg creatief.
07:03
(LaughterGelach)
137
411762
1456
(Gelach)
07:05
So when these crashneerstorten
into moleculesmoleculen of oxygenzuurstof,
138
413242
2143
Als ze tegen zuurstofmoleculen botsen,
07:07
as they do in your enginemotor
or in your barbecuesbarbecue,
139
415409
3714
zoals in je motor of je barbecue,
zetten ze energie vrij
en herschikken ze zich.
07:12
they releasevrijlating energyenergie and they reassembleweer in elkaar,
140
420091
1993
Elke koolstof komt in het centrum
van een CO2-molecuul te zitten,
07:14
and everyelk carbonkoolstof atomatoom
endsloopt af up at the centercentrum of a COCO2 moleculemolecuul,
141
422108
2992
tussen twee zuurstofatomen.
07:17
holdingbezit on to two oxygensoxygens,
142
425124
1242
07:18
and all the hydrogenswaterstof endeinde up
as partsonderdelen of waterswateren,
143
426390
2449
Alle waterstofatomen eindigen
als delen van water.
07:20
and everybodyiedereen followsvolgt the rulesreglement.
144
428863
1992
Iedereen volgt de regels.
07:22
They are not optionaloptioneel,
145
430879
1318
Ze zijn niet optioneel,
07:24
and they're not optionaloptioneel
for biggergroter moleculesmoleculen eithereen van beide,
146
432221
2478
ook niet voor grotere moleculen
07:26
like these threedrie.
147
434723
1418
zoals deze drie.
07:29
This is our favoritefavoriete vitaminvitamine
148
437347
2175
Dit is onze favoriete vitamine
07:31
sittingzittend nextvolgende to our favoritefavoriete drugdrug,
149
439546
1650
naast onze favoriete drug.
07:33
(LaughterGelach)
150
441220
1246
(Gelach)
07:34
and morphinemorfine is one of the mostmeest
importantbelangrijk storiesverhalen in medicalmedisch historygeschiedenis.
151
442490
3739
Morfine is een van de belangrijkste
verhalen in de medische geschiedenis.
07:38
It marksmerken medicine'sde geneeskunde first
realecht triumphTriumph over physicalfysiek painpijn,
152
446253
2912
Het was de eerste triomf
van de geneeskunde op fysieke pijn.
Elke molecule heeft zijn verhaal
07:41
and everyelk moleculemolecuul has a storyverhaal,
153
449189
2004
07:43
and they are all publishedgepubliceerd.
154
451217
1584
en ze zijn allemaal gepubliceerd.
07:44
They're writtengeschreven by scientistswetenschappers,
and they're readlezen by other scientistswetenschappers,
155
452825
3466
Wetenschappers beschrijven ze
en andere wetenschappers lezen ze.
07:48
so we have handyhandige representationsvertegenwoordigingen
to do this quicklysnel on paperpapier,
156
456315
3075
Daarom die handige voorstellingen
om dit snel te doen op papier
07:51
and I need to teachonderwijzen you how to do that.
157
459414
1859
en ik moet je leren hoe dat moet.
07:53
So we layleggen epinephrineadrenaline flatvlak on a pagepagina,
158
461297
2775
We leggen epinefrine plat op een pagina
07:56
and then we replacevervangen all the spheresbollen
with simpleeenvoudig lettersbrieven,
159
464096
2680
en vervangen alle bollen
door eenvoudige letters.
07:58
and then the bondsobligaties
that lieliggen in the planevlak of the pagepagina,
160
466800
2495
Dan worden de bindingen, die in het
vlak van de pagina liggen, rechte lijnen
08:01
they just becomeworden regularregelmatig lineslijnen,
161
469319
1809
08:03
and the bondsobligaties that pointpunt
forwardsvooruit and backwardsachteruit,
162
471152
2253
en de bindingen naar boven en naar onder,
08:05
they becomeworden little trianglesdriehoeken,
163
473429
1398
worden kleine driehoeken,
08:06
eithereen van beide solidsolide or dashedonderbroken to indicateaangeven depthdiepte.
164
474851
2139
ofwel vol, ofwel gearceerd
om diepte aan te geven.
08:09
We don't actuallywerkelijk drawtrek these carbonskoolstofatomen.
165
477330
2231
Koolstoffen tekenen we niet.
08:11
We savebesparen time by just hidingverbergen them.
166
479585
2811
We besparen tijd door ze te verbergen.
08:14
They're representedvertegenwoordigd
by cornershoeken betweentussen the bondsobligaties,
167
482897
3136
Ze worden voorgesteld
door de hoeken tussen de bindingen,
08:18
and we alsoook hideverbergen everyelk hydrogenwaterstof
that's bondedgebonden to a carbonkoolstof.
168
486057
3633
en we verstoppen ook elke waterstof
die aan een koolstofatoom is gebonden.
08:22
We know they're there
169
490583
1158
We weten dat ze er zijn
08:23
whenevertelkens als a carbonkoolstof is showingtonen us
any fewerminder than fourvier bondsobligaties.
170
491765
2898
als koolstof minder
dan vier bindingen heeft.
08:27
The last thing that's donegedaan
is the bondsobligaties betweentussen OH and NHNH.
171
495853
2936
Het laatste dat we aanpakken zijn
de bindingen tussen O en H en N en H.
08:31
We just get ridbevrijden of those
to make it cleanerschoonmaakster,
172
499432
2088
Die laten we weg om het schoner te maken,
08:33
and that's all there is to it.
173
501544
1477
en dat is alles wat er is.
08:35
This is the professionalprofessioneel way
to drawtrek moleculesmoleculen.
174
503045
2580
Dat is de professionele manier
om moleculen voor te stellen.
08:37
This is what you see on WikipediaWikipedia pagespagina's.
175
505649
2411
Dat is wat je ziet op Wikipediapagina's.
08:42
It takes a little bitbeetje of practicepraktijk,
but I think everyoneiedereen here could do it,
176
510793
3762
Het vraagt wat oefening, maar ik denk
dat iedereen hier dat zou kunnen.
08:46
but for todayvandaag, this is epinephrineadrenaline.
177
514579
2726
Maar voor vandaag is dit epinefrine.
08:49
This is alsoook calledriep adrenalineadrenaline.
They're one and the samedezelfde.
178
517886
2928
Ook wel adrenaline genoemd.
Ze zijn één en hetzelfde.
08:52
It's madegemaakt by your adrenalbijnier glandsklieren.
179
520838
1612
Het ontstaat in de bijnieren.
08:54
You have this moleculemolecuul swimmingzwemmen
throughdoor your bodylichaam right now.
180
522474
2952
Dit molecuul zit nu in je lichaam.
08:57
It's a naturalnatuurlijk moleculemolecuul.
181
525450
1690
Het is een natuurlijk molecuul.
08:59
This EpiPenEpiPen would just give you
a quicksnel quintillionquintillion more of them.
182
527164
4244
Deze EpiPen geeft je er even
één triljoen meer van.
09:03
(LaughterGelach)
183
531432
1650
(Gelach)
09:05
We can extractextract epinephrineadrenaline
184
533106
3191
We kunnen epinefrine extraheren
09:08
from the adrenalbijnier glandsklieren
of sheepschapen or cattlevee,
185
536321
3420
uit de bijnieren van schapen en runderen,
09:11
but that's not
where this stuffspul comeskomt from.
186
539765
2334
maar daar komt dit spul niet vandaan.
09:14
We make this epinephrineadrenaline in a factoryfabriek
187
542123
2868
We maken dit epinefrine in een fabriek
09:17
by stitchingbinddraad togethersamen smallerkleiner moleculesmoleculen
that come mostlymeestal from petroleumaardolie.
188
545015
5239
uit kleinere moleculen
die meestal afkomstig zijn uit aardolie.
09:23
And this is 100 percentprocent syntheticsynthetisch.
189
551322
1709
Dit is 100% synthetisch.
09:25
And that wordwoord, "syntheticsynthetisch,"
makesmerken some of us uncomfortableongemakkelijk.
190
553862
3253
En dat woord ‘synthetisch’ maakt
sommigen ongemakkelijk.
09:29
It's not like the wordwoord "naturalnatuurlijk,"
whichwelke makesmerken us feel safeveilig.
191
557964
3295
Het is niet zoals het woord
‘natuurlijk’, dat veilig aanvoelt.
09:33
But these two moleculesmoleculen,
they cannotkan niet be distinguishedvoornaam.
192
561283
3642
Maar deze twee moleculen kunnen niet
van elkaar worden onderscheiden.
09:38
We're not talkingpratend about two carsauto's
that are comingkomt eraan off an assemblybijeenkomst linelijn here.
193
566263
3896
We hebben het niet over twee auto's
die van een lopende band komen.
09:42
A carauto can have a scratchkrassen on it,
194
570183
2041
Een auto kan een kras hebben,
09:44
and you can't scratchkrassen an atomatoom.
195
572248
1855
maar een atoom kan je niet krassen.
09:46
These two are identicalidentiek in a surrealsurrealistische,
almostbijna mathematicalwiskundig sensezin.
196
574127
4548
Deze twee zijn identiek
op een surreële, bijna wiskundige wijze.
09:50
At this atomicatomair scaleschaal,
mathwiskunde practicallybijna touchesaccenten realityrealiteit.
197
578699
3101
Op deze atomaire schaal
raakt wiskunde vrijwel de werkelijkheid.
09:54
And a moleculemolecuul of epinephrineadrenaline ...
198
582128
1619
En een molecuul van epinefrine ...
heeft geen herinnering aan zijn herkomst.
09:56
it has no memorygeheugen of its originoorsprong.
199
584779
1699
09:58
It just is what it is,
200
586502
1405
Het is gewoon wat het is,
09:59
and onceeen keer you have it,
201
587931
1151
en als je het eenmaal hebt,
10:01
the wordstekst "naturalnatuurlijk" and "syntheticsynthetisch,"
they don't matterer toe doen,
202
589106
4411
doen de woorden ‘natuurlijk’
en ‘synthetisch’ er niet toe.
10:06
and naturenatuur synthesizesspraakuitvoer
this moleculemolecuul just like we do,
203
594284
3212
De natuur synthetiseert
dit molecuul net als wij,
10:09
exceptbehalve naturenatuur is much better
at this than we are.
204
597520
2287
behalve dat de natuur
het beter kan dan wij.
10:11
Before there was life on earthaarde,
205
599831
2378
Voordat er sprake was van leven op aarde,
10:14
all the moleculesmoleculen were smallklein, simpleeenvoudig:
206
602233
3007
waren alle moleculen klein en eenvoudig:
10:17
carbonkoolstof dioxidedioxide, waterwater, nitrogenstikstof,
207
605264
1651
koolstofdioxide, water, stikstof,
10:20
just simpleeenvoudig things.
208
608018
1150
gewoon simpele dingen.
Het ontstaan van het leven veranderde dat.
10:21
The emergenceverschijning of life changedveranderd that.
209
609192
1948
10:23
Life broughtbracht biosyntheticbiosynthetic factoriesfabrieken
that are poweredaangedreven by sunlightzonlicht,
210
611164
3236
Leven bracht biosynthetische fabrieken
die door zonlicht worden aangedreven,
10:26
and insidebinnen these factoriesfabrieken,
smallklein moleculesmoleculen crashneerstorten into eachelk other
211
614424
3515
en in deze fabrieken botsen
kleine moleculen tegen elkaar
10:29
and becomeworden largegroot onesdegenen:
carbohydrateskoolhydraten, proteinseiwitten, nucleicnucleïnezuur acidszuren,
212
617963
3308
en worden ze grote moleculen:
koolhydraten, eiwitten, nucleïnezuren,
10:33
multitudesscharen of spectacularspectaculaire creationscreaties.
213
621295
2453
allerlei spectaculaire creaties.
10:37
NatureNatuur is the originalorigineel organicbiologisch chemistscheikundige,
214
625613
2325
De natuur is de originele
organische chemicus
10:40
and her constructionbouw alsoook fillsfills our skyhemel
with the oxygenzuurstof gasgas- we breatheademen,
215
628932
3423
en haar werk vult ook onze lucht
met zuurstofgas dat we inademen,
10:44
this high-energyhoog-energetische oxygenzuurstof.
216
632379
1468
dat is hoge-energie zuurstof.
10:47
All of these moleculesmoleculen are infusedgeïnfundeerd
with the energyenergie of the sunzon.
217
635597
3261
Al deze moleculen zitten
vol energie van de zon.
10:50
They storeop te slaan it like batteriesbatterijen.
218
638882
1468
Ze slaan ze op als batterijen.
10:52
So naturenatuur is madegemaakt of chemicalsChemicaliën.
219
640810
2842
De natuur is dus
gemaakt van chemische stoffen.
Helpen jullie mij het woord
‘chemische stof’ terug te winnen?
10:56
Maybe you guys can help me
to reclaimterugeisen this wordwoord, "chemicalchemisch,"
220
644251
2937
10:59
because it has been stolengestolen from us.
221
647212
2499
Want het is ons ontstolen.
11:01
It doesn't mean toxicgiftig,
and it doesn't mean harmfulschadelijk,
222
649735
2699
Het betekent niet giftig of schadelijk
11:04
and it doesn't mean man-madedoor de mens veroorzaakte or unnaturalonnatuurlijk.
223
652458
2635
en het betekent ook niet
door de mens gemaakt of onnatuurlijk.
11:07
It just meansmiddelen "stuffspul," OK?
224
655117
3253
Het betekent gewoon ‘stof’, oké?
11:10
(LaughterGelach)
225
658394
1521
(Gelach)
11:11
You can't have
chemical-freechemicaliën-vrije lumpbrok charcoalhoutskool.
226
659939
4036
Een klomp houtskool zonder
chemicaliën bestaat niet.
11:15
That is ridiculousbelachelijk.
227
663999
1210
Dat is belachelijk.
11:17
(LaughterGelach)
228
665233
1001
(Gelach)
11:18
And I'd like to do one more wordwoord.
229
666258
1833
En ik wil nog iets zeggen.
11:20
The wordwoord "naturalnatuurlijk" doesn't mean "safeveilig,"
230
668932
2675
Het woord ‘natuurlijk’
is niet hetzelfde als ‘veilig’,
11:23
and you all know that.
231
671631
2508
dat weten jullie.
11:26
PlentyVeel of nature'snatuur
chemicalsChemicaliën are quiteheel toxicgiftig,
232
674163
4483
Tal van chemicaliën
uit de natuur zijn zeer giftig
11:30
and othersanderen are deliciousheerlijke,
233
678670
2603
en anderen zijn lekker
11:33
and some are bothbeide ...
234
681297
1922
en sommige zijn beide ...
11:35
(LaughterGelach)
235
683243
1371
(Gelach)
11:36
toxicgiftig and deliciousheerlijke.
236
684638
1690
toxisch en lekker.
11:38
The only way to tell
whetherof something is harmfulschadelijk
237
686813
2778
De enige manier om uit te maken
of iets schadelijk is,
11:41
is to testtest it,
238
689615
1872
is het te testen,
11:43
and I don't mean you guys.
239
691511
2158
en dan bedoel ik niet door jullie.
11:45
ProfessionalProfessional toxicologiststoxicologen:
we have these people.
240
693693
2809
Professionele toxicologen: ze bestaan,
11:48
They're well-trainedgoed opgeleide,
241
696526
1514
ze zijn goed opgeleid
11:50
and you should trustvertrouwen them like I do.
242
698064
2002
en je moet ze vertrouwen zoals ik dat doe.
11:52
So nature'snatuur moleculesmoleculen are everywhereoveral,
243
700893
1770
De moleculen van de natuur zijn overal,
11:54
includinginclusief the onesdegenen that have decomposedontleed
244
702687
1873
inclusief degene die zijn afgebroken
11:56
into these blackzwart mixturesmengsels
that we call petroleumaardolie.
245
704584
2310
tot de zwarte mengsels
die we petroleum noemen.
11:58
We refineverfijnen these moleculesmoleculen.
246
706918
2230
We zuiveren deze moleculen.
12:01
There's nothing unnaturalonnatuurlijk about them.
247
709695
1819
Er is niets onnatuurlijks aan.
12:03
We purifyzuiveren them.
248
711538
1150
We zuiveren ze.
12:06
Now, our dependenceafhankelijkheid on them for energyenergie --
249
714228
2968
We zijn ervan afhankelijk
voor onze energie,
12:09
that meansmiddelen that everyelk one of those carbonskoolstofatomen
getskrijgt convertedgeconverteerd into a moleculemolecuul of COCO2.
250
717220
4009
wat betekent dat elk van de C-atomen
wordt omgezet tot CO2.
12:13
That's a greenhousebroeikas gasgas-
that is messingmessing up our climateklimaat.
251
721253
2944
Dat is een broeikasgas
dat ons klimaat verstoort.
Misschien helpt kennis van die chemie
die realiteit makkelijker te aanvaarden
12:16
Maybe knowingwetende this chemistrychemie
will make that realityrealiteit easiergemakkelijker to acceptaccepteren
252
724221
3691
voor sommigen, ik weet het niet,
12:19
for some people, I don't know,
253
727936
1470
12:21
but these moleculesmoleculen
are not just fossilfossiel fuelsbrandstoffen.
254
729430
2283
maar deze moleculen zijn niet
enkel fossiele brandstoffen.
12:24
They're alsoook the cheapestgoedkoopste
availablebeschikbaar rawrauw materialsmaterialen
255
732523
2642
Ze zijn ook de goedkoopst
beschikbare grondstoffen
12:27
for doing something
that we call synthesissynthese.
256
735189
2334
voor iets dat we synthese noemen.
12:30
We're usinggebruik makend van them like piecesstukken of LEGOLEGO.
257
738195
2102
We gebruiken ze als LEGO-blokjes.
12:33
We have learnedgeleerd how to connectaansluiten them
or breakbreken them apartdeel with great controlcontrole.
258
741083
4287
We leerden hoe ze met grote precisie
te verbinden of uit elkaar te halen.
12:37
I have donegedaan a lot of this myselfmezelf,
259
745394
1606
Ik heb dat zelf vaak gedaan
12:39
and I still think it's amazingverbazingwekkend
it's even possiblemogelijk.
260
747024
2349
en ik vind het nog steeds
verbazingwekkend dat het kan.
12:41
What we do is kindsoort of like assemblingin elkaar zetten LEGOLEGO
261
749397
3302
Wat wij doen is net zoiets
als het samenstellen van LEGO
12:44
by dumpingdumping boxesdozen of it
into washinghet wassen machinesmachines,
262
752723
3032
door dozen ervan in wasmachines te gooien,
12:47
but it workswerken.
263
755779
1305
maar het werkt.
12:49
We can make moleculesmoleculen that are
exactexact copieskopieën of naturenatuur, like epinephrineadrenaline,
264
757108
4213
We kunnen exacte kopieën maken
van de natuurlijke moleculen,
zoals epinefrine,
12:53
or we can make creationscreaties of our owneigen
from scratchkrassen, like these two.
265
761345
3992
of we kunnen eigen creaties maken,
zoals deze twee.
12:57
One of these easesversnellingen the symptomssymptomen
of multiplemeerdere sclerosissclerose;
266
765361
4270
Een verzacht de symptomen
van multiple sclerose.
13:01
the other one cureskuren a typetype of bloodbloed cancerkanker
that we call T-cellT-cel lymphomalymfoom.
267
769655
3787
De andere geneest een soort bloedkanker
die wij T-cel lymfoom noemen.
13:05
A moleculemolecuul with the right sizegrootte and shapevorm,
it's like a keysleutel in a lockslot,
268
773466
4232
Een molecuul van de juiste grootte
en vorm is als een sleutel in een slot.
13:09
and when it fitspast bij, it interferesinterfereert
with the chemistrychemie of a diseaseziekte.
269
777722
3475
Wanneer het past, interfereert het
met de chemie van een ziekte.
13:13
That's how drugsdrugs work.
270
781221
1293
Zo werken medicijnen.
13:15
NaturalNatuurlijke or syntheticsynthetisch,
271
783580
1620
Natuurlijke of synthetische,
13:17
they're all just moleculesmoleculen that happengebeuren
to fitpassen snuglyzonder speling somewhereergens importantbelangrijk.
272
785224
3460
het zijn allemaal maar moleculen
die precies in iets belangrijks passen.
13:20
But naturenatuur is much better
at makingmaking them than we are,
273
788708
2680
Maar de natuur kan het veel beter dan wij,
dus de hare zijn
indrukwekkender dan de onze,
13:23
so hersde hare look more impressiveindrukwekkend than oursDe onze,
274
791412
2112
13:25
like this one.
275
793548
1578
zoals deze hier.
13:27
This is calledriep vancomycinvancomycine.
276
795150
1945
Dit heet vancomycine.
13:29
She gavegaf this majesticMajestic beastbeest
two chlorinechloor atomsatomen
277
797119
3063
De natuur gaf dit indrukwekkende beest
twee chlooratomen,
13:32
to wearslijtage like a pairpaar- of earringsoorbellen.
278
800206
2185
net een paar oorbellen.
13:34
We foundgevonden vancomycinvancomycine in a puddlePlas of mudmodder
in a jungleoerwoud in BorneoBorneo in 1953.
279
802415
5167
We vonden vancomycine in 1953
in een modderpoel in een jungle in Borneo.
13:39
It's madegemaakt by a bacteriabacterie.
280
807606
1816
Het wordt gemaakt door een bacterie.
13:42
We can't synthesizesynthetiseren this
cost-efficientlykosten-efficiënt in a lablaboratorium.
281
810355
2746
We kunnen het niet kostenefficiënt
synthetiseren in een lab.
13:45
It's too complicatedingewikkeld for us, but we
can harvestoogst it from its naturalnatuurlijk sourcebron,
282
813798
4319
Te ingewikkeld voor ons, maar
we kunnen het oogsten uit de natuur,
13:50
and we do, because this is
one of our mostmeest powerfulkrachtig antibioticsantibiotica.
283
818141
4183
en dat doen we, want het is een
van onze meest krachtige antibiotica.
13:54
And newnieuwe moleculesmoleculen are reportedgerapporteerd
in our literatureliteratuur everyelk day.
284
822348
2955
Elke dag vermeldt
onze literatuur nieuwe moleculen.
13:57
We make them or we find them
in everyelk cornerhoek of this planetplaneet.
285
825327
3230
We maken ze of we vinden ze
in alle uithoeken van deze planeet.
Daar komen de geneesmiddelen vandaan
14:01
And that's where drugsdrugs come from,
286
829982
1691
14:03
and that's why your doctorsartsen
have amazingverbazingwekkend powersbevoegdheden ...
287
831697
2245
en daarom hebben artsen
geweldige krachten ...
14:05
(LaughterGelach)
288
833966
1022
(Gelach)
14:07
to curegenezen deadlydodelijk infectionsinfecties
and everything elseanders.
289
835012
2206
om dodelijke infecties
en al het andere te genezen.
14:09
BeingWordt a physicianarts todayvandaag
is like beingwezen a knightridder in shiningschijnend armorschild.
290
837242
3715
Vandaag is de dokter als een ridder
in een schitterend harnas.
14:13
They fightstrijd battlesgevechten
with couragemoed and composurekalmte,
291
841948
2901
Ze leveren hun gevechten
met moed en vastberadenheid,
14:16
but alsoook with good equipmentuitrusting.
292
844873
1620
maar ook met goed materiaal.
14:18
So let's not forgetvergeten the rolerol
of the blacksmithsmid in this pictureafbeelding,
293
846517
4018
Vergeet dus de rol van de smid
niet in dit beeld,
14:22
because withoutzonder the blacksmithsmid,
things would look a little differentverschillend ...
294
850559
3463
want zonder de smid
zou het er wat anders uitzien ...
14:26
(LaughterGelach)
295
854046
2093
(Gelach)
14:28
But this sciencewetenschap is biggergroter than medicinegeneeskunde.
296
856163
2333
Maar deze wetenschap
omvat meer dan geneeskunde.
14:30
It is oilsoliën and solventsoplosmiddelen and flavorssmaken,
fabricsstoffen, all plasticskunststoffen,
297
858520
6219
Het is olie, oplosmiddelen,
aroma's, textiel, alle kunststoffen,
14:36
the cushionskussens that
you're sittingzittend on right now --
298
864763
2270
de kussens waar je nu op zit --
ze zijn allemaal vervaardigd,
en ze zijn vooral koolstof,
14:39
they're all manufacturedvervaardigd,
and they're mostlymeestal carbonkoolstof,
299
867057
2460
14:41
so that makesmerken all of it organicbiologisch chemistrychemie.
300
869541
2034
dus dat maakt het allemaal
organische chemie.
14:43
This is a richrijk sciencewetenschap.
301
871599
2189
Dit is een rijke wetenschap.
14:45
I left out a lot todayvandaag:
302
873812
1854
Ik liet vandaag een stuk weg:
14:47
phosphorusfosfor and sulfurzwavel and the other atomsatomen,
303
875690
3185
fosfor en zwavel en andere atomen,
14:51
and why they all bondobligatie the way they do,
304
879812
2285
en waarom ze zich allemaal zo verbinden,
14:54
and symmetrysymmetrie
305
882121
1255
en symmetrie
14:55
and non-bondingniet-bindende electronselektronen,
306
883400
1821
en niet-bindende elektronen,
14:57
and atomsatomen that are chargedopgeladen,
307
885245
1544
en atomen met lading,
14:58
and reactionsreacties and theirhun mechanismsmechanismen,
and it goesgaat on and on and on,
308
886813
3096
en reacties en hun mechanismen,
en het gaat maar door en door.
15:01
and synthesissynthese takes a long time to learnleren.
309
889933
2010
Synthese aanleren vergt veel tijd.
15:03
But I didn't come here to teachonderwijzen
you guys organicbiologisch chemistrychemie --
310
891967
2881
Maar ik ben hier niet om jullie
organische chemie te leren --
15:06
I just wanted to showtonen it to you,
311
894872
1842
ik wil ze alleen maar laten zien,
15:08
and I had a lot of help with that todayvandaag
from a youngjong man namedgenaamd WestonWeston DurlandDurland,
312
896738
5039
met heel veel hulp van een jonge man,
Weston Durland genaamd.
15:13
and you've alreadynu al seengezien him.
313
901801
1476
Jullie hebben hem al gezien.
15:16
He's an undergraduateundergraduate
studentstudent in chemistrychemie,
314
904427
2151
Hij is een student in de chemie,
15:18
and he alsoook happensgebeurt to be
prettymooi good with computercomputer graphicsgrafiek.
315
906602
3278
en toevallig ook
vrij goed in computergraphics.
15:21
(LaughterGelach)
316
909904
1737
(Gelach)
15:23
So WestonWeston designedontworpen
all the movingin beweging moleculesmoleculen
317
911665
4088
Weston ontwierp al die bewegende moleculen
15:27
that you saw todayvandaag.
318
915777
1412
die je vandaag zag.
15:29
He and I wanted to demonstratetonen
throughdoor the use of graphicsgrafiek like these
319
917213
3240
Hij en ik wilden door het gebruik
van graphics als deze
15:32
to help someoneiemand talk
about this intricateingewikkelde sciencewetenschap.
320
920477
2458
iemand helpen praten
over deze ingewikkelde wetenschap.
15:35
But our mainhoofd goaldoel was just to showtonen you
321
923316
2341
Maar ons belangrijkste doel was
gewoon laten zien
15:37
that organicbiologisch chemistrychemie
is not something to be afraidbang of.
322
925681
2959
dat organische chemie niet iets is
om bang voor te zijn.
15:41
It is, at its corekern, a windowvenster
323
929418
3190
Het is in wezen een venster
15:44
throughdoor whichwelke the beautyschoonheid
of the naturalnatuurlijk worldwereld- lookslooks richerrijker.
324
932632
3709
waardoor de schoonheid
van de natuurlijke wereld
beter tot zijn recht komt.
15:48
Thank you.
325
936365
1151
Dank je.
15:49
(ApplauseApplaus)
326
937540
3267
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Christel Foncke

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jakob Magolan - Organic chemist
Professor Jakob Magolan is a synthetic chemist who assembles new molecules to discover new medicines.

Why you should listen

Jakob Magolan holds the Boris Family Endowed Chair in Drug Discovery at McMaster University in Canada. As a graduate student, he was trained to synthesize the complex and beautiful molecules made by nature from simple chemical building blocks. His medicinal chemistry laboratory now partners with biologists and clinicians to find new molecules and innovative strategies to treat disease. He and his colleagues at McMaster's Institute for Infectious Disease Research are working to discover new antibiotics to combat the threat of drug-resistant microbial infections.

Magolan has taught organic chemistry to hundreds of undergraduate students. He believes in the tremendous value of scientific literacy in society and loves to share his appreciation of science with the public. Magolan prepared this TEDx talk together with graphic designer Weston Durland, who was one of his chemistry students.

More profile about the speaker
Jakob Magolan | Speaker | TED.com