ABOUT THE SPEAKER
Jakob Magolan - Organic chemist
Professor Jakob Magolan is a synthetic chemist who assembles new molecules to discover new medicines.

Why you should listen

Jakob Magolan holds the Boris Family Endowed Chair in Drug Discovery at McMaster University in Canada. As a graduate student, he was trained to synthesize the complex and beautiful molecules made by nature from simple chemical building blocks. His medicinal chemistry laboratory now partners with biologists and clinicians to find new molecules and innovative strategies to treat disease. He and his colleagues at McMaster's Institute for Infectious Disease Research are working to discover new antibiotics to combat the threat of drug-resistant microbial infections.

Magolan has taught organic chemistry to hundreds of undergraduate students. He believes in the tremendous value of scientific literacy in society and loves to share his appreciation of science with the public. Magolan prepared this TEDx talk together with graphic designer Weston Durland, who was one of his chemistry students.

More profile about the speaker
Jakob Magolan | Speaker | TED.com
TEDxUIdaho

Jakob Magolan: A crash course in organic chemistry

Jakob Magolan: Un curs intensiv de chimie organică

Filmed:
1,721,204 views

Jakob Magolan se află, astăzi, aici, pentru a vă schimba percepția despre chimia organică. Într-un discurs accesibil, plin de grafice impresionante, el ne predă bazele chimiei organice în timp ce dorește să anuleze stereotipul conform căruia chimia organică este o materie de care ar trebui să ne fie frică.
- Organic chemist
Professor Jakob Magolan is a synthetic chemist who assembles new molecules to discover new medicines. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like you to askcere yourselftu,
0
623
1432
Aș vrea să vă puneți întrebarea:
00:14
what do you feel when you hearauzi
the wordscuvinte "organicorganic chemistrychimie?"
1
2973
3789
ce sentimente vă provoacă
cuvintele „chimie organică”?
00:18
What comesvine to mindminte?
2
6786
1166
Ce vă vine în minte?
00:20
There is a coursecurs offereda oferit
at nearlyaproape everyfiecare universityuniversitate,
3
8763
3643
Există un curs oferit
de aproape fiecare universitate,
00:24
and it's calleddenumit OrganicOrganice ChemistryChimie,
4
12430
1889
care se intitulează Chimie Organică,
00:26
and it is a gruelingistovitor, heavygreu
introductionintroducere to the subjectsubiect,
5
14343
2769
și are o introducere istovitoare și grea,
00:30
a floodpotop of contentconţinut
that overwhelmscopleseste studentselevi,
6
18252
2974
un conținut extenuant
care copleșește elevii,
00:33
and you have to aceAce it if you want
to becomedeveni a doctordoctor or a dentistmedic dentist
7
21250
4190
și trebuie să obții nota maximă
dacă vrei să devii doctor sau stomatolog
00:37
or a veterinarianmedic veterinar.
8
25464
1362
sau veterinar.
00:38
And that is why so manymulți studentselevi
perceivepercep this scienceştiinţă like this ...
9
26850
3936
Din acest motiv atât de mulți elevi
percep această știință astfel.
00:44
as an obstacleobstacol in theiral lor pathcale,
10
32127
1970
Drept un obstacol în calea lor,
00:46
and they fearfrică it and they hateură it
11
34121
2164
și le este frică de ea și o urăsc
00:48
and they call it a weed-outiarba-out coursecurs.
12
36309
2143
și o numesc un curs de povară.
00:50
What a cruelcrud thing for a subjectsubiect
to do to youngtineri people,
13
38476
2825
Ce lucru crud poate face
o materie tinerilor:
00:53
weedburuienilor them out.
14
41325
1189
să îi pice examenul.
00:55
And this perceptionpercepţie spreadrăspândire
beyonddincolo collegecolegiu campusescampusuri long agoîn urmă.
15
43538
3780
Această percepție s-a răspândit
în universități de mult timp.
00:59
There is a universaluniversal anxietyanxietate
about these two wordscuvinte.
16
47342
3672
Există o anxietate universală
la auzul acestor două cuvinte.
01:04
I happenîntâmpla to love this scienceştiinţă,
17
52963
2426
Se întâmplă ca eu să iubesc
această știință,
01:07
and I think this positionpoziţie
in whichcare we have placedplasat it
18
55413
2500
și cred că poziția aceasta
pe care i-am acordat-o
01:09
is inexcusablede neiertat.
19
57937
1741
este de nescuzat.
01:11
It's not good for scienceştiinţă,
and it's not good for societysocietate,
20
59702
3861
Nu e bine pentru știință,
și nu bine nici pentru societate
01:15
and I don't think it has to be this way.
21
63587
2567
și nu cred că trebuie să fie în acest fel.
01:18
And I don't mean that this classclasă
should be easierMai uşor. It shouldn'tnu ar trebui.
22
66178
4682
Și nu cred nici că acest curs ar trebui
să fie mai ușor. Chiar nu ar trebui!
01:23
But your perceptionpercepţie of these two wordscuvinte
23
71819
3817
Însă percepția voastră cu privire
la aceste două cuvinte
01:28
should not be defineddefinit
by the experiencesexperiențe of premedpremed studentselevi
24
76884
4389
nu ar trebui să fie definită de experiența
unor studenți de la Medicină
01:33
who franklysincer are going throughprin
a very anxiousanxietate time of theiral lor livesvieți.
25
81297
3160
care, sincer vorbind, trec
printr-o perioadă extrem de încordată.
01:37
So I'm here todayastăzi because I believe
26
85720
2455
Mă aflu astăzi aici deoarece cred
01:40
that a basicde bază knowledgecunoştinţe
of organicorganic chemistrychimie is valuablevaloros,
27
88199
2633
că o cunoaștere fundamentală
a chimiei organice e valoroasă,
01:42
and I think that it can be madefăcut
accessibleaccesibil to everybodytoata lumea,
28
90856
4612
și cred că poate fi accesibilă tuturor,
01:47
and I'd like to provedovedi that to you todayastăzi.
29
95492
2413
și vreau să vă demonstrez
acest lucru astăzi.
01:49
Would you let me try?
30
97929
1381
Îmi permiteți să încerc?
01:51
AudiencePublicul: Yeah!
31
99334
1528
Spectatorii: Da!
01:52
JakobJakob MagolanCiurea mihai: All right, let's go for it.
32
100886
3063
Jakob Magolan: În regulă, hai s-o facem!
01:55
(LaughterRâs)
33
103973
1254
(Râsete)
01:57
Here I have one of these
overpricedoverpriced EpiPensEpiPens.
34
105251
2793
Aici am unul dintre stilourile injectoare
super-scumpe EpiPens
02:00
InsideÎn interiorul it is a drugmedicament calleddenumit epinephrineepinefrina.
35
108540
2281
Înăuntru e un medicament
numit epinefrină.
02:03
EpinephrineEpinefrina can restartrepornire
the beatbate of my heartinimă,
36
111250
3134
Epinefrina poate porni din nou
bătăile inimii mele,
02:06
or it could stop a life-threateningviaţa în pericol
allergicalergice reactionreacţie.
37
114408
2565
poate opri o reacție alergică
care îmi periclitează viața.
02:08
An injectioninjecţie of this
right here will do it.
38
116997
3364
O injecție ca aceasta, aici,
mă va salva.
02:13
It would be like turningcotitură
the ignitionaprindere switchintrerupator
39
121076
2095
Ca și cum aș porni comutatorul
de aprindere
02:15
in my body'sorganismului fight-or-flightlupta-sau-zbor machinerymașini.
40
123195
2030
și aș declanșa în corpul meu reacția
de fugă sau de luptă.
02:17
My heartinimă raterată, my bloodsânge pressurepresiune would
go up so bloodsânge could rushte grabesti to my musclesmușchi.
41
125249
3817
Pulsul, tensiunea arterială ar urca
încât sângele ar ajunge la mușchi.
02:21
My pupilselevi would dilatedilata.
I would feel a waveval of strengthputere.
42
129090
2936
Pupilele s-ar dilata. Aș simți imediat
un val de putere.
02:24
EpinephrineEpinefrina has been the differencediferență
betweenîntre life and deathmoarte for manymulți people.
43
132050
5150
Epinefrina a însemnat diferența dintre
viață și moarte pentru multe persoane.
02:29
This is like a little miraclemiracol
that you can holddeține in your fingersdegete.
44
137224
3195
E ca un mic miracol pe care-l poți
strânge între degete.
02:33
Here is the chemicalchimic structurestructura
of epinephrineepinefrina.
45
141459
3302
Aceasta e structura chimică a epinefrinei.
02:37
This is what organicorganic chemistrychimie looksarată like.
46
145753
2207
Așa arată chimia organică.
02:39
It looksarată like lineslinii and lettersscrisori ...
47
147984
2261
E formată din linii și litere,
ce nu au niciun înțeles
pentru majorutatea oamenilor.
02:43
No meaningsens to mostcel mai people.
48
151362
1597
02:45
I'd like to showspectacol you what I see
when I look at that pictureimagine.
49
153740
2850
Aș vrea să vă arat ceea ce văd eu
când mă uit la acea imagine.
02:49
I see a physicalfizic objectobiect
50
157645
1839
Văd un obiect fizic
02:53
that has depthadâncime and rotatingrotirea partspărți,
51
161071
2350
care are adâncime și părți rotative,
02:55
and it's movingin miscare.
52
163445
1229
și se mișcă.
02:58
We call this a compoundcompus or a moleculemoleculă,
53
166864
2104
Numim aceasta un compus sau o moleculă,
03:00
and it is 26 atomsatomi that are stitchedcusute
togetherîmpreună by atomicatomic bondsobligațiuni.
54
168992
5746
și e formată din 26 de atomi care sunt
prinși împreună prin legături atomice.
03:07
The uniqueunic arrangementaranjament of these atomsatomi
gives epinephrineepinefrina its identityidentitate,
55
175443
4468
Modul de așezare unic al acestor atomi
îi dă epinefrinei identitatea sa,
03:11
but nobodynimeni has ever
actuallyde fapt seenvăzut one of these,
56
179935
2311
însă nimeni nu i-a văzut vreodată
pe acești atomi
03:14
because they're very smallmic,
57
182270
1454
deoarece sunt foarte mici,
03:15
so we're going to call this
an artisticartistic impressionimpresie,
58
183748
3148
deci vom numi aceasta
o reprezentare artistică
03:18
and I want to explainexplica to you
how smallmic this is.
59
186920
2230
și vreau să vă explic cât e de mică.
03:22
In here, I have lessMai puțin than
halfjumătate a milligrammiligram of it dissolveddizolvat in waterapă.
60
190618
4144
Aici am mai puțin de jumătate
de miligram de epinefrină dizolvată în apă
03:26
It's the massmasa of a graincereale of sandnisip.
61
194786
1573
E cât un bob de nisip.
03:28
The numbernumăr of epinephrineepinefrina
moleculesmolecule in here is one quintilliontrilion.
62
196383
3936
Numărul de molecule de epinefrină
de aici este de un cvintilion.
03:33
That's 18 zeroeszerouri.
63
201528
1459
Asta are 18 zero-uri.
03:35
That numbernumăr is hardgreu to visualizeimagina.
64
203011
1572
Numărul acela este greu de vizualizat.
03:37
SevenŞapte billionmiliard of us on this planetplanetă?
65
205336
2685
Șapte miliarde de persoane
pe această planetă?
03:40
Maybe 400 billionmiliard starsstele in our galaxygalaxie?
66
208877
4755
Poate 400 de miliarde de stele
în galaxia noastră?
03:45
You're not even closeînchide.
67
213656
1151
Nici pe aproape!
03:46
If you wanted to get
into the right ballparkBallpark,
68
214831
2097
Dacă vreți să nimeriți numărul
aproximativ corect,
03:48
you'dte-ai have to imagineimagina everyfiecare graincereale of sandnisip
69
216952
2717
ar trebui să vă imaginați
fiecare bob de nisip
03:51
on everyfiecare beachplajă,
undersub all the oceansoceane and lakeslacuri,
70
219693
3596
de pe fiecare plajă,
sub toate oceanele și lacurile,
03:55
and then shrinkse contracta them all
so they fitpotrivi in here.
71
223313
2722
și apoi să le micșorați pe toate
astfel încât să intre aici.
03:59
EpinephrineEpinefrina is so smallmic
we will never see it,
72
227821
2850
Epinefrina este atât de minusculă
încât nu o vom vedea vreodată,
04:02
not throughprin any microscopemicroscop ever,
73
230695
2356
nici măcar cu ajutorul unui microscop,
04:05
but we know what it looksarată like,
74
233995
1549
însă noi știm cum arată,
04:07
because it showsspectacole itselfîn sine
throughprin some sophisticatedsofisticat machinesmaşini
75
235568
3809
pentru că se arată prin niște
mașinării sofisticate
04:11
with fancyextravagant namesnumele
76
239401
2132
cu nume excentrice precum
04:13
like "nuclearnuclear magneticmagnetic
resonancerezonanţă spectrometersSpectrometri de radiaţie ionizată."
77
241557
2405
„spectrometru de rezonanță
magnetică nucleară”.
04:17
So visiblevizibil or not, we know
this moleculemoleculă very well.
78
245398
3271
Vizibilă sau nu, cunoaștem această
moleculă foarte bine.
04:20
We know it is madefăcut
of fourpatru differentdiferit typestipuri of atomsatomi,
79
248693
2443
Știm că este compusă din patru tipuri
diferite de atomi,
04:23
hydrogenhidrogen, carboncarbon, oxygenoxigen and nitrogenazot.
80
251160
1913
hidrogen, carbon, oxigen și nitrogen.
04:25
These are the colorscolorate
we typicallytipic use for them.
81
253097
2767
Acestea sunt culorile
pe care le folosim în mod obișnuit.
04:27
Everything in our universeunivers
is madefăcut of little spheressfere
82
255888
2627
Totul din univers e compus din sfere mici
04:30
that we call atomsatomi.
83
258539
1176
pe care le numim atomi.
04:31
There's about a hundredsută
of these basicde bază ingredientsingrediente,
84
259739
2402
Există în jur de o sută din aceste
ingrediente de bază,
04:34
and they're all madefăcut
from threeTrei smallermai mic particlesparticule:
85
262165
2359
și toate sunt compuse din trei
particule mai mici:
04:36
protonsprotonii, neutronsneutroni, electronselectroni.
86
264548
1636
protoni, neutroni, electroni.
04:38
We arrangearanja these atomsatomi
into this familiarfamiliar tablemasa.
87
266208
2912
Aranjăm acești atomi
în acest tabel familiar.
04:42
We give them eachfiecare a nameNume and a numbernumăr.
88
270755
2223
Fiecăruia îi dăm un nume și un număr.
04:45
But life as we know it
doesn't need all of these,
89
273002
2326
Viața după cum o cunoaștem,
nu are nevoie de toate acestea,
04:47
just a smallermai mic subsetsubgrup, just these.
90
275352
2515
ci doar de un subansamblu mai mic,
doar de acestea.
04:50
And there are fourpatru atomsatomi in particularspecial
that standstand apartseparat from the restodihnă
91
278671
3303
Există patru atomi
care se diferențiază de restul.
04:53
as the mainprincipal buildingclădire blocksblocuri of life,
92
281998
2033
principalele elemente
constitutive ale vieții
04:56
and they are the samela fel onescele
that are foundgăsite in epinephrineepinefrina:
93
284055
3366
sunt exact aceleași care se găsesc
în epinefrină:
04:59
hydrogenhidrogen, carboncarbon, nitrogenazot and oxygenoxigen.
94
287445
3038
hidrogen, carbon, nitrogen și oxigen.
05:04
Now what I tell you nextUrmător →
is the mostcel mai importantimportant partparte.
95
292512
2915
Ceea ce am să vă spun acum
este cel mai important lucru.
05:08
When these atomsatomi
connectconectați to formformă moleculesmolecule,
96
296443
2856
Când acești atomi se conectează
pentru a forma molecule,
05:11
they followurma a seta stabilit of rulesnorme.
97
299323
1729
aceștia urmează un set de reguli.
05:13
HydrogenHidrogen makesmărci one bondlegătură,
98
301076
2262
Hidrogenul formează o legătură chimică,
05:15
oxygenoxigen always makesmărci two,
99
303362
1746
oxigenul întotdeauna formează două,
05:17
nitrogenazot makesmărci threeTrei
100
305132
1432
nitrogenul trei,
05:18
and carboncarbon makesmărci fourpatru.
101
306588
1524
iar carbonul formează patru.
05:20
That's it.
102
308857
1421
Asta e tot.
05:22
HONCHONC -- one, two, threeTrei, fourpatru.
103
310302
1685
HONC - unu, doi, trei, patru.
05:25
If you can countnumara to fourpatru,
and you can misspellmisspell the wordcuvânt "honkclaxona,"
104
313962
3716
Dacă știți să numărați până la patru
și țineți minte „HONC”,
05:29
you're going to remembertine minte this
for the restodihnă of your livesvieți.
105
317702
2668
vă veți aminti asta
pentru tot restul vieții.
(Râsete)
05:32
(LaughterRâs)
106
320394
1652
05:34
Now here I have fourpatru bowlsboluri
with these ingredientsingrediente.
107
322070
2423
Aici sunt patru vase cu aceste ingrediente
05:36
We can use these to buildconstrui moleculesmolecule.
108
324517
2764
Putem să le folosim
pentru a construi molecule.
05:40
Let's startstart with epinephrineepinefrina.
109
328828
1579
Să începem cu epinefrina.
05:43
Now, these bondsobligațiuni betweenîntre atomsatomi,
they're madefăcut of electronselectroni.
110
331464
4181
Aceste legături dintre atomi
sunt alcătuite din electroni.
05:48
AtomsAtomii use electronselectroni like armsarme
to reacha ajunge out and holddeține theiral lor neighborsvecinii.
111
336454
3293
Atomii folosesc electroni precum brațele
care se întind să își țină vecinii.
05:51
Two electronselectroni in eachfiecare bondlegătură,
like a handshakestrângere de mână,
112
339771
2122
sunt ca o strângere de mână,
05:53
and like a handshakestrângere de mână,
they are not permanentpermanent.
113
341917
2097
și acestea nu sunt permanente.
Pot da drumul unui atom și să ia un altul.
05:56
They can let go of one atomatom
and grabapuca anothero alta.
114
344038
2143
Asta numim noi reacție chimică,
05:58
That's what we call a chemicalchimic reactionreacţie,
115
346205
1906
atunci când atomii schimbă partenerii
și formează molecule noi.
06:00
when atomsatomi exchangeschimb valutar partnersparteneri
and make newnou moleculesmolecule.
116
348135
2861
06:03
The backboneșira spinării of epinephrineepinefrina
is madefăcut mostlyMai ales of carboncarbon atomsatomi,
117
351020
3585
Epinefrina e alcătuită în principal
din atomi de carbon,
06:06
and that's commoncomun.
118
354629
1158
și acesta e comun.
06:07
CarbonCarbon is life'sviata lui favoritefavorit
structuralstructural buildingclădire materialmaterial,
119
355811
2683
Carbonul e „materialul de construcție”
preferat
06:10
because it makesmărci
a good numbernumăr of handshakesstrângeri de mână
120
358518
3173
deoarece creează
un număr mare de strângeri de mână
06:13
with just the right gripprindere strengthputere.
121
361715
2008
cu o forță de legătură potrivită.
06:15
That's why we definedefini organicorganic chemistrychimie
as the studystudiu of carboncarbon moleculesmolecule.
122
363747
3721
De aceea definim chimia organică
drept studiul moleculelor de carbon.
06:20
Now, if we buildconstrui the smallestcel mai mic moleculesmolecule
we can think of that followurma our rulesnorme,
123
368559
4963
Dacă construim cele mai mici molecule
care respectă aceste reguli,
06:25
they highlightevidenţia our rulesnorme,
and they have familiarfamiliar namesnumele:
124
373546
2572
acestea ne evidențiază regulile
și au nume familiare:
06:28
waterapă, ammoniaamoniac and methanemetan,
H20 and NHNH3 and CHCH4.
125
376142
3785
apă, amoniac și metan,
H20 și NH3 și CH4.
06:33
The wordscuvinte "hydrogenhidrogen,"
"oxygenoxigen" and "nitrogenazot" --
126
381739
2461
Cuvintele „hidrogen”, „oxigen”
și „nitrogen”,
06:36
we use the samela fel wordscuvinte
127
384224
2268
folosim aceleași cuvinte
06:38
to nameNume these threeTrei moleculesmolecule
that have two atomsatomi eachfiecare.
128
386516
2651
pentru a denumi trei molecule
care au doi atomi fiecare.
06:41
They still followurma the rulesnorme,
129
389191
1341
Acestea respectă regulile
06:42
because they have one, two
and threeTrei bondsobligațiuni betweenîntre them.
130
390556
2668
pentru că au una, două
și trei legături între ele.
06:45
That's why oxygenoxigen getsdevine calleddenumit O2.
131
393248
1725
De aceea oxigenul se numește O2.
06:48
I can showspectacol you combustioncombustie.
132
396449
1945
Pot să vă arăt arderea.
06:51
Here'sAici este carboncarbon dioxidebioxid, COCO2.
133
399323
2421
Acesta e dioxidul de carbon, CO2.
06:53
AboveMai sus it, let's placeloc waterapă and oxygenoxigen,
and besidelângă it, some flammableinflamabile fuelscombustibili.
134
401768
4904
Deasupra să punem apa și oxigenul,
și alături combustibili inflamabili.
06:58
These fuelscombustibili are madefăcut
of just hydrogenhidrogen and carboncarbon.
135
406696
2302
Acești combustibili sunt făcuți
doar din hidrogen și carbon.
07:01
That's why we call them hydrocarbonshidrocarburi.
We're very creativecreator.
136
409022
2716
De asta îi numim hidrocarburi.
Suntem foarte creativi.
07:03
(LaughterRâs)
137
411762
1456
(Râsete)
07:05
So when these crashprăbușire
into moleculesmolecule of oxygenoxigen,
138
413242
2143
Când acestea se sfărâmă
în molecule de oxigen,
07:07
as they do in your enginemotor
or in your barbecuesgrătare,
139
415409
3714
cum se întâmplă în motorul mașinii
sau la grătar,
07:12
they releaseeliberare energyenergie and they reassemblereasambla,
140
420091
1993
acestea eliberează energie
și se reasamblează
07:14
and everyfiecare carboncarbon atomatom
endscapete up at the centercentru of a COCO2 moleculemoleculă,
141
422108
2992
și fiecare atom de carbon se află
în centrul unei molecule de CO2
07:17
holdingdeținere on to two oxygensoxygens,
142
425124
1242
ținându-se de doi oxigeni,
07:18
and all the hydrogenshydrogens endSfârşit up
as partspărți of watersapă,
143
426390
2449
și toți hidrogenii formează apa
07:20
and everybodytoata lumea followsurmează the rulesnorme.
144
428863
1992
și toții urmează aceleași reguli.
07:22
They are not optionalopţional,
145
430879
1318
Nu sunt opționale,
07:24
and they're not optionalopţional
for biggermai mare moleculesmolecule eitherfie,
146
432221
2478
nu sunt opționale
nici pentru moleculele mai mari,
07:26
like these threeTrei.
147
434723
1418
cum ar fi acestea trei.
07:29
This is our favoritefavorit vitaminvitamină
148
437347
2175
Aceasta e vitamina noastră preferată
07:31
sittingședință nextUrmător → to our favoritefavorit drugmedicament,
149
439546
1650
stând alături de medicamentul
nostru preferat.
07:33
(LaughterRâs)
150
441220
1246
(Râsete)
07:34
and morphinemorfină is one of the mostcel mai
importantimportant storiespovestiri in medicalmedical historyistorie.
151
442490
3739
Morfina are una dintre cele mai importante
povești din istoria medicinei.
07:38
It marksmărci medicine'smedicina pe first
realreal triumphTriumf over physicalfizic paindurere,
152
446253
2912
Marchează primul triumf real
al medicinei asupra durerilor fizice
07:41
and everyfiecare moleculemoleculă has a storypoveste,
153
449189
2004
și fiecare moleculă are o poveste
07:43
and they are all publishedpublicat.
154
451217
1584
și toate sunt publicate.
07:44
They're writtenscris by scientistsoamenii de știință,
and they're readcitit by other scientistsoamenii de știință,
155
452825
3466
Sunt scrise de oameni de știință
și citite de alți oameni de știință,
07:48
so we have handyla îndemână representationsreprezentări
to do this quicklyrepede on paperhârtie,
156
456315
3075
și avem o reprezentare la îndemână
pentru a face asta repede pe hârtie
07:51
and I need to teacha preda you how to do that.
157
459414
1859
și trebuie să vă învăț cum să faceți asta.
07:53
So we laypune epinephrineepinefrina flatapartament on a pagepagină,
158
461297
2775
Așezăm epinefrina culcată pe pagină,
07:56
and then we replacea inlocui all the spheressfere
with simplesimplu lettersscrisori,
159
464096
2680
apoi înlocuim toate sferele
cu litere simple,
07:58
and then the bondsobligațiuni
that lieminciună in the planeavion of the pagepagină,
160
466800
2495
apoi legăturile care se află pe hârtie,
08:01
they just becomedeveni regularregulat lineslinii,
161
469319
1809
devin doar niște linii obișnuite,
08:03
and the bondsobligațiuni that pointpunct
forwardsredirecţionează and backwardsînapoi,
162
471152
2253
iar legăturile care țintesc
în față și în spate
08:05
they becomedeveni little trianglestriunghiuri,
163
473429
1398
devin mici triunghiuri
08:06
eitherfie solidsolid or dashedLiniuțe succesive to indicateindica depthadâncime.
164
474851
2139
fie solide sau punctate
pentru a indica adâncimea.
08:09
We don't actuallyde fapt drawa desena these carbonsatomi de carbon.
165
477330
2231
Noi nu desenăm efectiv acești carboni.
08:11
We saveSalvați time by just hidingAscunderea them.
166
479585
2811
Economisim timp ascunzându-i.
08:14
They're representedreprezentat
by cornerscolţuri betweenîntre the bondsobligațiuni,
167
482897
3136
Sunt reprezentați de colțuri
dintre legături,
08:18
and we alsode asemenea hideascunde everyfiecare hydrogenhidrogen
that's bondedlegat to a carboncarbon.
168
486057
3633
și ascundem de asemenea fiecare hidrogen
care se leagă de un carbon.
08:22
We know they're there
169
490583
1158
Știm că sunt acolo
08:23
wheneveroricând a carboncarbon is showingarătând us
any fewermai putine than fourpatru bondsobligațiuni.
170
491765
2898
de fiecare dată când un carbon ne arată
mai puțin de patru legături.
08:27
The last thing that's doneTerminat
is the bondsobligațiuni betweenîntre OH and NHNH.
171
495853
2936
În final, legătura dintre OH și NH.
08:31
We just get ridscăpa of those
to make it cleanermai curat,
172
499432
2088
Ne debarasăm de asta ca să fie mai clar,
08:33
and that's all there is to it.
173
501544
1477
și asta e tot.
08:35
This is the professionalprofesional way
to drawa desena moleculesmolecule.
174
503045
2580
Acesta e modul profesionist
de a desena molecule.
08:37
This is what you see on WikipediaWikipedia pagespagini.
175
505649
2411
Asta găsiți și pe paginile Wikipedia.
08:42
It takes a little bitpic of practicepractică,
but I think everyonetoata lumea here could do it,
176
510793
3762
Trebuie puțină practică dar cred că toți
cei de aici puteți să o faceți,
08:46
but for todayastăzi, this is epinephrineepinefrina.
177
514579
2726
dar pentru astăzi, asta e epinefrina.
08:49
This is alsode asemenea calleddenumit adrenalineadrenalina.
They're one and the samela fel.
178
517886
2928
Se mai numește și adrenalină.
Sunt același lucru.
08:52
It's madefăcut by your adrenalsuprarenale glandsglandele.
179
520838
1612
E produsă de glandele suprarenale.
08:54
You have this moleculemoleculă swimmingînot
throughprin your bodycorp right now.
180
522474
2952
Aveți această moleculă
în corpul vostru chiar acum.
08:57
It's a naturalnatural moleculemoleculă.
181
525450
1690
E o moleculă naturală.
08:59
This EpiPenEpiPen would just give you
a quickrapid quintilliontrilion more of them.
182
527164
4244
Acest stilou EpiPen v-ar da rapid
cu un cvintilion mai mult.
09:03
(LaughterRâs)
183
531432
1650
(Râsete)
09:05
We can extractextrage epinephrineepinefrina
184
533106
3191
Putem extrage epinefrina
09:08
from the adrenalsuprarenale glandsglandele
of sheepoaie or cattlebovine,
185
536321
3420
din glandele suprarenale
ale oilor sau vitelor,
09:11
but that's not
where this stuffchestie comesvine from.
186
539765
2334
dar nu așa obținem asta.
09:14
We make this epinephrineepinefrina in a factoryfabrică
187
542123
2868
Fabricăm această epinefrină într-o fabrică
09:17
by stitchingde cusut togetherîmpreună smallermai mic moleculesmolecule
that come mostlyMai ales from petroleumpetroliere.
188
545015
5239
adunând la un loc molecule mai mici
care provin în mare parte din petrol.
09:23
And this is 100 percentla sută syntheticsintetic.
189
551322
1709
Aceasta e în procent de 100% sintetică.
09:25
And that wordcuvânt, "syntheticsintetic,"
makesmărci some of us uncomfortableincomod.
190
553862
3253
Cuvântul „sintetic” ne face pe unii
să ne simțim inconfortabil.
09:29
It's not like the wordcuvânt "naturalnatural,"
whichcare makesmărci us feel safesigur.
191
557964
3295
Nu e precum cuvântul „natural”
care ne face să ne simțim în siguranță.
09:33
But these two moleculesmolecule,
they cannotnu poti be distinguisheddistins.
192
561283
3642
Dar aceste două molecule
nu diferă una de alta.
09:38
We're not talkingvorbind about two carsautoturisme
that are comingvenire off an assemblyasamblare linelinia here.
193
566263
3896
Nu discutăm despre două mașini
care ies de pe aceeași bandă de producție.
09:42
A carmașină can have a scratchzgârietură on it,
194
570183
2041
O mașină poate avea o zgârietură pe ea,
09:44
and you can't scratchzgârietură an atomatom.
195
572248
1855
și nu putem zgâria un atom.
09:46
These two are identicalidentic in a surrealireal,
almostaproape mathematicalmatematic sensesens.
196
574127
4548
Acestea două sunt identice într-un mod
supranatural, aproape matematic.
09:50
At this atomicatomic scalescară,
mathmatematica practicallypractic touchesatinge realityrealitate.
197
578699
3101
La această scală atomică,
matematica practic atinge realitatea.
09:54
And a moleculemoleculă of epinephrineepinefrina ...
198
582128
1619
Iar o moleculă de epinefrină
09:56
it has no memorymemorie of its originorigine.
199
584779
1699
nu are memorie
în ceea ce privește originea.
09:58
It just is what it is,
200
586502
1405
E pur și simplu ceea ce e,
09:59
and onceo singura data you have it,
201
587931
1151
și odată ce o aveți,
10:01
the wordscuvinte "naturalnatural" and "syntheticsintetic,"
they don't mattermaterie,
202
589106
4411
cuvintele „natural” și „sintetic”
nu mai contează.
10:06
and naturenatură synthesizessintetizează
this moleculemoleculă just like we do,
203
594284
3212
Natura sintetizează această moleculă
după cum o facem și noi,
10:09
exceptcu exceptia naturenatură is much better
at this than we are.
204
597520
2287
exceptând faptul că natura
e mai bună decât noi.
10:11
Before there was life on earthPământ,
205
599831
2378
Înainte să fie viață pe Pământ,
10:14
all the moleculesmolecule were smallmic, simplesimplu:
206
602233
3007
toate moleculele erau mici, simple:
10:17
carboncarbon dioxidebioxid, waterapă, nitrogenazot,
207
605264
1651
dioxid de carbon, apă, nitrogen,
10:20
just simplesimplu things.
208
608018
1150
doar lucruri simple.
10:21
The emergenceapariție of life changedschimbat that.
209
609192
1948
Apariția vieții a schimbat asta.
10:23
Life broughtadus biosyntheticbiosintetice factoriesfabrici
that are poweredalimentat by sunlightlumina soarelui,
210
611164
3236
Viața a adus fabrici bio-sintetice
care sunt activate de lumina soarelui,
10:26
and insideinterior these factoriesfabrici,
smallmic moleculesmolecule crashprăbușire into eachfiecare other
211
614424
3515
în interiorul acestor fabrici,
mici molecule se ciocnesc
10:29
and becomedeveni largemare onescele:
carbohydrateshidrati de carbon, proteinsproteine, nucleicnucleic acidsacizi,
212
617963
3308
și devin molecule mai mari:
carbohidrați, proteine, acizi nucleici,
10:33
multitudesmulţimi de oameni of spectacularspectaculos creationscreații.
213
621295
2453
o multitudine de creații spectaculoase.
10:37
NatureNatura is the originaloriginal organicorganic chemistchimist,
214
625613
2325
Natura e chimistul organic natural,
10:40
and her constructionconstructie alsode asemenea fillsumpleri our skycer
with the oxygenoxigen gasgaz we breathea respira,
215
628932
3423
construcția ei umple cerul
cu oxigenul pe care-l respirăm,
10:44
this high-energymare de energie oxygenoxigen.
216
632379
1468
acest oxigen plin de energie.
10:47
All of these moleculesmolecule are infusedinfuzat
with the energyenergie of the sunsoare.
217
635597
3261
Toate aceste molecule sunt infuzate
cu energia ce vine de la soare.
10:50
They storemagazin it like batteriesbaterii.
218
638882
1468
O depozitează ca bateriile.
10:52
So naturenatură is madefăcut of chemicalschimicale.
219
640810
2842
Drept urmare, natura este compusă
din substanțe chimice.
10:56
Maybe you guys can help me
to reclaimrevendica this wordcuvânt, "chemicalchimic,"
220
644251
2937
Poate mă puteți ajuta să revendic
acest cuvânt, „chimic”,
10:59
because it has been stolenfurat from us.
221
647212
2499
deoarece a fost furat de la noi.
11:01
It doesn't mean toxictoxic,
and it doesn't mean harmfulnociv,
222
649735
2699
Nu se traduce prin toxic
și nu înseamnă dăunător
11:04
and it doesn't mean man-madeartificiale or unnaturalnefiresc.
223
652458
2635
și nu înseamnă nici creat de om
sau ne-natural.
11:07
It just meansmijloace "stuffchestie," OK?
224
655117
3253
Înseamnă doar „un lucru”.
11:10
(LaughterRâs)
225
658394
1521
(Râsete)
11:11
You can't have
chemical-freechimice-free lumpumflătură charcoalcărbune.
226
659939
4036
Nu puteți avea cărbune fără chimicale.
11:15
That is ridiculousridicol.
227
663999
1210
E ridicol.
11:17
(LaughterRâs)
228
665233
1001
(Râsete)
11:18
And I'd like to do one more wordcuvânt.
229
666258
1833
Și aș vrea să mai subliniez ceva.
11:20
The wordcuvânt "naturalnatural" doesn't mean "safesigur,"
230
668932
2675
Cuvântul „natural” nu înseamnă „siguranță”
11:23
and you all know that.
231
671631
2508
și cu toții știți aceasta.
11:26
PlentyO multime of nature'snaturii
chemicalschimicale are quitedestul de toxictoxic,
232
674163
4483
Multe dintre produsele chimice
produse de natură sunt destul de toxice,
11:30
and othersalții are deliciousdelicioase,
233
678670
2603
altele sunt delicioase,
11:33
and some are bothambii ...
234
681297
1922
iar unele sunt în același timp
11:35
(LaughterRâs)
235
683243
1371
(Râsete)
11:36
toxictoxic and deliciousdelicioase.
236
684638
1690
toxice și delicioase.
11:38
The only way to tell
whetherdacă something is harmfulnociv
237
686813
2778
Singura modalitate de a afla
dacă ceva este dăunător
11:41
is to testTest it,
238
689615
1872
este acela de a-l testa
11:43
and I don't mean you guys.
239
691511
2158
și nu mă refer la voi.
11:45
ProfessionalProfessional toxicologiststoxicologists:
we have these people.
240
693693
2809
Toxicologi profesioniști:
avem următoarele persoane.
11:48
They're well-trainedbine pregatiti,
241
696526
1514
Sunt bine instruiți
11:50
and you should trustîncredere them like I do.
242
698064
2002
și ar trebui să aveți încredere în ei,
așa cum am și eu.
11:52
So nature'snaturii moleculesmolecule are everywherepretutindeni,
243
700893
1770
Moleculele din natură se află
pretutindeni,
11:54
includinginclusiv the onescele that have decomposeddescompusa
244
702687
1873
inclusiv acolo unde s-au decompus
11:56
into these blacknegru mixturesamestecuri
that we call petroleumpetroliere.
245
704584
2310
în aceste mixturi negre
pe care le numim petrol.
11:58
We refinerafinare these moleculesmolecule.
246
706918
2230
Rafinăm aceste molecule.
12:01
There's nothing unnaturalnefiresc about them.
247
709695
1819
Nu e nimic nenatural la ele.
12:03
We purifypurifica them.
248
711538
1150
Le purificăm.
12:06
Now, our dependencedependență on them for energyenergie --
249
714228
2968
Dependența noastră de ele pentru energie
12:09
that meansmijloace that everyfiecare one of those carbonsatomi de carbon
getsdevine convertedconvertit into a moleculemoleculă of COCO2.
250
717220
4009
înseamnă că fiecare din acei carboni
se convertește într-o moleculă de CO2.
12:13
That's a greenhouseseră gasgaz
that is messingMessing up our climateclimat.
251
721253
2944
E un gaz cu efect de seră
care murdărește climatul nostru.
12:16
Maybe knowingcunoaștere this chemistrychimie
will make that realityrealitate easierMai uşor to acceptAccept
252
724221
3691
Poate faptul că știți asta va face
mai ușor de acceptat realitatea
12:19
for some people, I don't know,
253
727936
1470
pentru unii oameni, nu știu,
12:21
but these moleculesmolecule
are not just fossilfosil fuelscombustibili.
254
729430
2283
însă aceste molecule nu sunt
doar simpli combustibili fosili.
12:24
They're alsode asemenea the cheapestcele mai ieftine
availabledisponibil rawbrut materialsmateriale
255
732523
2642
Sunt, de asemenea, cea mai ieftină
materie primă la îndemână
12:27
for doing something
that we call synthesissinteză.
256
735189
2334
pentru a face ceva ce noi numim sinteză.
12:30
We're usingutilizând them like piecesbucăți of LEGOLEGO.
257
738195
2102
Le folosim ca pe niște piese de LEGO.
12:33
We have learnedînvățat how to connectconectați them
or breakpauză them apartseparat with great controlControl.
258
741083
4287
Am învățat cum anume să le conectăm
sau să le despărțim cu mare grijă,
12:37
I have doneTerminat a lot of this myselfeu insumi,
259
745394
1606
Am făcut și eu asta de o mulțime de ori
12:39
and I still think it's amazinguimitor
it's even possibleposibil.
260
747024
2349
și încă cred că e uluitor că e posibil.
12:41
What we do is kinddrăguț of like assemblingasamblare LEGOLEGO
261
749397
3302
Ceea ce facem e un fel de asamblare
de piese LEGO
12:44
by dumpingdumping boxescutii of it
into washingspălat machinesmaşini,
262
752723
3032
prin punerea pieselor în mașina de spălat,
12:47
but it workslucrări.
263
755779
1305
dar chiar funcționează.
12:49
We can make moleculesmolecule that are
exactcorect copiescopii of naturenatură, like epinephrineepinefrina,
264
757108
4213
Putem crea molecule care sunt copii
exacte ale naturii, ca epinefrina,
12:53
or we can make creationscreații of our ownpropriu
from scratchzgârietură, like these two.
265
761345
3992
sau putem să le creăm pe ale noastre,
din nimic, ca pe acestea două.
12:57
One of these easesusureaza the symptomssimptome
of multiplemultiplu sclerosisscleroza;
266
765361
4270
Una dintre acestea atenuează simptomele
sclerozei multiple;
13:01
the other one curescure a typetip of bloodsânge cancercancer
that we call T-cellCelule T lymphomalimfom.
267
769655
3787
cealaltă vindecă un tip de cancer de sânge
pe care-l numim limfom cu celule T.
13:05
A moleculemoleculă with the right sizemărimea and shapeformă,
it's like a keycheie in a lockblocare,
268
773466
4232
O moleculă cu mărimea și forma potrivită
e ca o cheie în lacăt,
13:09
and when it fitsse potrivește, it interferesintervine
with the chemistrychimie of a diseaseboală.
269
777722
3475
când aceasta se potrivește,
interferează cu chimia unei boli.
13:13
That's how drugsdroguri work.
270
781221
1293
Așa funcționează medicamentele.
13:15
NaturalNaturale or syntheticsintetic,
271
783580
1620
Naturale sau sintetice,
13:17
they're all just moleculesmolecule that happenîntâmpla
to fitpotrivi snuglyperfect somewhereundeva importantimportant.
272
785224
3460
sunt doar molecule care se potrivesc
cu precizie într-un loc important.
13:20
But naturenatură is much better
at makingluare them than we are,
273
788708
2680
Natura e mult mai bună în a le crea
decât suntem noi,
13:23
so hersal ei look more impressiveimpresionant than oursa noastra,
274
791412
2112
deci ale ei arată mai impresionant
decât ale noastre,
13:25
like this one.
275
793548
1578
ca aceasta.
13:27
This is calleddenumit vancomycinvancomicină.
276
795150
1945
Acesta ne numește vancomicină.
13:29
She gavea dat this majesticMajestic beastfiară
two chlorineclor atomsatomi
277
797119
3063
A dat acestei figuri maiestuoase
doi atomi de clor
13:32
to wearpurta like a pairpereche of earringscercei.
278
800206
2185
să le poarte asemenea unei perechi
de cercei.
13:34
We foundgăsite vancomycinvancomicină in a puddlebaltă of mudnoroi
in a junglejunglă in BorneoBorneo in 1953.
279
802415
5167
Am găsit vancomicina într-o baltă de noroi
dintr-o junglă în Borneo în 1953.
13:39
It's madefăcut by a bacteriabacterii.
280
807606
1816
E făcută de o bacterie.
13:42
We can't synthesizesintetiza this
cost-efficientlycost-eficient in a lablaborator.
281
810355
2746
Nu putem sintetiza aceasta
în mod rentabil într-un laborator.
13:45
It's too complicatedcomplicat for us, but we
can harvestrecolta it from its naturalnatural sourcesursă,
282
813798
4319
E prea complicat pentru noi, însă o putem
recolta din sursa sa naturală,
13:50
and we do, because this is
one of our mostcel mai powerfulputernic antibioticsantibiotice.
283
818141
4183
ceea ce și facem, deoarece e unul
dintre cele mai puternice antibiotice.
13:54
And newnou moleculesmolecule are reportedraportat
in our literatureliteratură everyfiecare day.
284
822348
2955
Molecule noi sunt raportate zilnic
în literatura noastră.
13:57
We make them or we find them
in everyfiecare cornercolţ of this planetplanetă.
285
825327
3230
Le creăm sau le găsim
în fiecare colț al planetei.
14:01
And that's where drugsdroguri come from,
286
829982
1691
Și de aici provin medicamentele,
14:03
and that's why your doctorsmedici
have amazinguimitor powersputeri ...
287
831697
2245
și din acest motiv medicii
au puteri uluitoare,
14:05
(LaughterRâs)
288
833966
1022
(Râsete)
14:07
to curevindeca deadlymortal infectionsinfecții
and everything elsealtfel.
289
835012
2206
pentru a vindeca infecții mortale
și orice altceva.
14:09
BeingFiind a physicianmedic todayastăzi
is like beingfiind a knightcavaler in shiningstrălucitor armorarmură.
290
837242
3715
A fi medic în zilele noastre e ca și cum
ai fi un cavaler în armură strălucitoare
14:13
They fightluptă battleslupte
with couragecuraj and composurecalmul,
291
841948
2901
Aceștia se luptă cu curaj și autocontrol,
14:16
but alsode asemenea with good equipmentechipament.
292
844873
1620
dar și cu un echipament bun.
14:18
So let's not forgeta uita the rolerol
of the blacksmithfierar in this pictureimagine,
293
846517
4018
Să nu uităm de rolul acestui fierar
din fotografie,
14:22
because withoutfără the blacksmithfierar,
things would look a little differentdiferit ...
294
850559
3463
deoarece fără fierar,
lucrurile ar fi puțin diferite.
14:26
(LaughterRâs)
295
854046
2093
(Râsete)
14:28
But this scienceştiinţă is biggermai mare than medicinemedicament.
296
856163
2333
Această știință e mai mare decât medicina.
14:30
It is oilsuleiuri and solventssolvenți and flavorsarome,
fabricsstofa, all plasticsmateriale plastice,
297
858520
6219
Sunt uleiuri și solvenți, arome,
structuri, materiile plastice,
14:36
the cushionsperne that
you're sittingședință on right now --
298
864763
2270
pernele pe care stați chiar acum,
14:39
they're all manufacturedfabricate,
and they're mostlyMai ales carboncarbon,
299
867057
2460
sunt toate produse
și sunt în mare parte carbon,
14:41
so that makesmărci all of it organicorganic chemistrychimie.
300
869541
2034
deci acestea toate sunt chimie organică.
14:43
This is a richbogat scienceştiinţă.
301
871599
2189
Este o știință bogată.
14:45
I left out a lot todayastăzi:
302
873812
1854
Am omis multe lucruri astăzi:
14:47
phosphorusfosfor and sulfursulf and the other atomsatomi,
303
875690
3185
fosfor și sulf și alți atomi,
14:51
and why they all bondlegătură the way they do,
304
879812
2285
de ce se leagă toate acestea
în modul în care se leagă,
14:54
and symmetrysimetrie
305
882121
1255
și simetria
14:55
and non-bondingnon-aderenta electronselectroni,
306
883400
1821
și electronii care nu creează legături
14:57
and atomsatomi that are chargedîncărcat,
307
885245
1544
și atomii care sunt încărcați electric,
14:58
and reactionsreacții and theiral lor mechanismsmecanisme,
and it goesmerge on and on and on,
308
886813
3096
și reacții și mecanismul lor,
și totul merge așa,
15:01
and synthesissinteză takes a long time to learnînvăța.
309
889933
2010
și ne ia foarte mult timp
să învățăm sinteza.
15:03
But I didn't come here to teacha preda
you guys organicorganic chemistrychimie --
310
891967
2881
Nu am venit aici să vă predau
chimia organică.
15:06
I just wanted to showspectacol it to you,
311
894872
1842
Am vrut doar să v-o arăt
15:08
and I had a lot of help with that todayastăzi
from a youngtineri man namednumit WestonWeston DurlandDurland,
312
896738
5039
și am primit mult ajutor astăzi
de la un tânăr pe nume Weston Durland
15:13
and you've alreadydeja seenvăzut him.
313
901801
1476
pe care deja l-ați văzut.
15:16
He's an undergraduateuniversitare de licenţă
studentstudent in chemistrychimie,
314
904427
2151
Este student la chimie
15:18
and he alsode asemenea happensse întâmplă to be
prettyfrumos good with computercomputer graphicsgrafică.
315
906602
3278
și de asemenea e foarte priceput
și la grafica pe calculator.
15:21
(LaughterRâs)
316
909904
1737
(Râsete)
15:23
So WestonWeston designedproiectat
all the movingin miscare moleculesmolecule
317
911665
4088
Weston a proiectat toate
moleculele mișcătoare
15:27
that you saw todayastăzi.
318
915777
1412
pe care le-ați văzut astăzi.
15:29
He and I wanted to demonstratedemonstra
throughprin the use of graphicsgrafică like these
319
917213
3240
El și eu am vrut să vă demonstrăm
cu ajutorul acestor grafice,
15:32
to help someonecineva talk
about this intricatecomplicate scienceştiinţă.
320
920477
2458
să înțelegeți această știință încâlcită.
15:35
But our mainprincipal goalpoartă was just to showspectacol you
321
923316
2341
Scopul nostru principal era de a vă arăta
15:37
that organicorganic chemistrychimie
is not something to be afraidsperiat of.
322
925681
2959
că chimia organică nu e ceva
de care ar trebui să vă fie frică.
15:41
It is, at its coremiez, a windowfereastră
323
929418
3190
E, în esență, o fereastră
15:44
throughprin whichcare the beautyfrumuseţe
of the naturalnatural worldlume looksarată richermai bogat.
324
932632
3709
prin care frumusețea lumii naturale
arată mai bogată.
15:48
Thank you.
325
936365
1151
Mulțumesc.
15:49
(ApplauseAplauze)
326
937540
3267
(Aplauze)
Translated by Simona Pop
Reviewed by Mirel-Gabriel Alexa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jakob Magolan - Organic chemist
Professor Jakob Magolan is a synthetic chemist who assembles new molecules to discover new medicines.

Why you should listen

Jakob Magolan holds the Boris Family Endowed Chair in Drug Discovery at McMaster University in Canada. As a graduate student, he was trained to synthesize the complex and beautiful molecules made by nature from simple chemical building blocks. His medicinal chemistry laboratory now partners with biologists and clinicians to find new molecules and innovative strategies to treat disease. He and his colleagues at McMaster's Institute for Infectious Disease Research are working to discover new antibiotics to combat the threat of drug-resistant microbial infections.

Magolan has taught organic chemistry to hundreds of undergraduate students. He believes in the tremendous value of scientific literacy in society and loves to share his appreciation of science with the public. Magolan prepared this TEDx talk together with graphic designer Weston Durland, who was one of his chemistry students.

More profile about the speaker
Jakob Magolan | Speaker | TED.com