ABOUT THE SPEAKER
Yana Buhrer Tavanier - Creative activist, social entrepreneur
TED Senior Fellow Yana Buhrer Tavanier explores human rights innovation at the intersection of activism, art, tech and science -- and their potential to instigate change.

Why you should listen

Yana Buhrer Tavanier is the cofounder and executive director of Fine Acts, a global platform for socially engaged creative solutions. As a creative activist and a social entrepreneur with a background in investigative journalism, she explores human rights innovation at the intersection of activism, art, tech and science.

 

Buhrer Tavanier is also cofounder of TimeHeroes.org, a do-more-good platform building volunteering culture in developing societie. She is a board member of the Bulgarian Helsinki Committee, the country's leading human rights group, and an expert member of Amnesty International's Europe and Central Asia Regional Oversight Group. She has a BA in communication and MA in political science from Sofia University, along with executive education at Harvard University, Yale University and Oxford University. She is a Young Global Leader of the World Economic Forum, a fellow of the Royal Society of Art and was named one of 50 people who will change the world in WIRED's Smart List 2012.

More profile about the speaker
Yana Buhrer Tavanier | Speaker | TED.com
TED Residency

Yana Buhrer Tavanier: How to recover from activism burnout

Yana Buhrer Tavanier: Hoe te herstellen van activisme burn-out

Filmed:
1,697,604 views

Als je je als activist uitgeput voelt, wat is dan de beste manier om op te krabbelen? TED Senior Fellow Yana Buhrer Tavanier verkent de kracht van het 'spel' -- de integratie van spel en creativiteit in bewegingen voor sociale verandering. Zie hoe deze veelzijdige benadering nieuwe ideeën kan doen ontvlammen, actie kan voortstuwen en angst kan doen smelten.
- Creative activist, social entrepreneur
TED Senior Fellow Yana Buhrer Tavanier explores human rights innovation at the intersection of activism, art, tech and science -- and their potential to instigate change. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
In the summerzomer of 2017,
0
1334
3044
In de zomer van 2017
00:16
a womanvrouw was murderedvermoord
by her partnerpartner in SofiaSofia.
1
4402
3148
werd een vrouw vermoord
door haar partner in Sofia.
00:20
The womanvrouw, let's call her "V,"
2
8673
3128
De vrouw, laten we haar "V" noemen,
00:23
was beatengeslagen for over 50 minutesnotulen
3
11825
3295
was meer dan 50 minuten geslagen
voor ze overleed.
00:27
before she diedging dood.
4
15144
1317
00:29
The morningochtend- after,
5
17479
1715
De volgende ochtend,
00:31
her neighborsburen told the presspers
that they heardgehoord her screamsschreeuwt,
6
19218
3698
vertelden de buren de pers
dat ze haar geschreeuw hoorden,
00:34
but they didn't interveneingrijpen.
7
22940
1609
maar ze grepen niet in.
00:37
You see, in BulgariaBulgarije
and manyveel other societiessamenlevingen,
8
25772
3955
In Bulgarije en vele andere samenlevingen,
beschouwt men huiselijk geweld doorgaans
als een privékwestie.
00:41
domestichuiselijk violencegeweld is typicallytypisch seengezien
as a privateprivaat matterer toe doen.
9
29751
3408
00:46
NeighborsBuren, howeverechter, are quicksnel to reactReageer
to any other kindsoort of noiselawaai.
10
34026
4973
Terwijl buren normaal
snel reageren op ieder ander geluid.
00:52
We wanted to exposeblootstellen and affectaantasten
the absurdityabsurditeit of this.
11
40404
3724
We wilden de absurditeit hiervan
blootleggen en beïnvloeden.
00:56
So we designedontworpen an experimentexperiment.
12
44889
2538
Dus bedachten we een experiment.
01:00
We rentedverhuurd the apartmentappartement
just belowbeneden V'sV 's for one night.
13
48224
4037
We huurden voor één nacht
het appartement net onder dat van V.
01:05
And at 10pmPM,
14
53017
1571
Om 10 uur 's avonds
01:06
MaksimMaksim, the artistartiest in our groupgroep,
15
54612
2825
zat Maksim, de artiest van onze groep,
aan het drumstel dat we
in de huiskamer hadden opgesteld.
01:09
satza on the drumtrommel setreeks
we had assembledgeassembleerd in the livingleven roomkamer
16
57461
3497
01:14
and startedbegonnen beatingpak slaag it.
17
62440
1657
Hij begon erop te slaan.
01:17
TenTien secondsseconden.
18
65418
1396
Tien seconden.
01:19
ThirtyDertig secondsseconden.
19
67910
1488
Dertig seconden.
01:22
FiftyVijftig secondsseconden.
20
70289
1614
Vijftig seconden.
01:24
A minuteminuut.
21
72923
1340
Een minuut.
01:27
A lightlicht camekwam on in the hallwaygang.
22
75095
2159
Er ging licht aan in de gang.
01:30
One minuteminuut and 20 secondsseconden.
23
78353
1843
Eén minuut en 20 seconden.
01:33
A man was standingstaand at the doordeur-,
hesitantaarzelend to presspers the bellklok.
24
81295
3531
Er stond een man aan de deur,
twijfelend om aan te bellen.
01:38
One minuteminuut and 52 secondsseconden.
25
86032
2492
Eén minuut en 52 seconden.
01:41
The doorbelldeurbel rangrang,
26
89148
1835
De deurbel klonk.
01:43
a ringring that could have savedgered a life.
27
91997
2651
Een bel die een leven had kunnen redden.
01:48
"BeatBeat." is our projectproject exploringverkennen
the ominousonheilspellend silencestilte
28
96400
3418
'Beat.' is ons project
dat de onheilspellende stilte verkent
01:51
surroundingnabijgelegen domestichuiselijk violencegeweld.
29
99842
2243
rondom huiselijk geweld.
01:54
We filmedgefilmd the experimentexperiment,
and it becamewerd instantlyogenblikkelijk viralvirale.
30
102109
3597
We filmden het experiment
en het ging meteen viraal.
Onze campagne versterkte de stemmen
van overlevenden
01:57
Our campaigncampagne amplifiedversterkte
the voicesstemmen of survivorsoverlevenden
31
105730
2302
02:00
who sharedgedeelde similarsoortgelijk storiesverhalen onlineonline.
32
108056
2021
die vergelijkbare verhalen online deelden.
Het gaf buren specifiek advies,
02:02
It equippeduitgerust neighborsburen
with specificspecifiek adviceadvies,
33
110674
2115
en velen zegden toe
actie te zullen ondernemen.
02:04
and manyveel committedtoegewijd to takingnemen actionactie.
34
112813
2015
02:07
In a countryland where everyelk other weekweek,
35
115629
2735
In een land waar om de week
de grond in stilte het lichaam
van een vrouw in zich opneemt,
02:10
the groundgrond quietlyzachtjes embracesomhelzingen
the bodylichaam of a womanvrouw
36
118388
2987
02:13
murderedvermoord by a partnerpartner or a relativefamilielid,
37
121399
2785
die vermoord werd
door een partner of familielid,
02:16
we were loudluid,
38
124208
1801
waren we luid,
en werden we gehoord.
02:18
and we were heardgehoord.
39
126033
1451
02:22
I am an activistactivist,
40
130627
2090
Ik ben een activist,
02:24
passionatehartstochtelijk about humanmenselijk rightsrechten innovationinnovatie.
41
132741
2355
met een passie voor
mensenrechten-innovatie.
02:27
I leadlood a globalglobaal organizationorganisatie
for sociallymaatschappelijk engagedbezet creativecreatief solutionsoplossingen.
42
135958
3927
Ik leid een wereldwijde organisatie voor
maatschappelijke creatieve oplossingen.
02:31
In my work, I think about
how to make people carezorg and acthandelen.
43
139909
4860
In mijn werk denk ik over hoe je mensen
betrokken maakt en kan laten handelen.
02:37
I am here to tell you
that creativecreatief actionsacties can savebesparen the worldwereld-,
44
145789
5168
Ik ben hier om je te zeggen dat
creatieve acties de wereld kunnen redden
creatieve acties en spel.
02:42
creativecreatief actionsacties and playspelen.
45
150981
2626
02:46
I know it is weirdvreemd to talk about playspelen
and humanmenselijk rightsrechten in the samedezelfde sentencezin,
46
154576
5147
Ik weet, het is gek om over spel en
mensenrechten in één zin te spreken,
maar het is belangrijk
om de volgende reden.
02:51
but here is why it's importantbelangrijk.
47
159747
2052
02:55
More and more, we fearangst
that we can't winwinnen this.
48
163038
3810
Steeds vaker zijn we bang
dat we dit niet kunnen winnen.
02:59
CampaignsCampagnes feel dulldof,
49
167495
1767
Campagnes voelen saai,
03:01
messagesberichten drownverdrinken,
50
169286
1470
boodschappen verdrinken,
03:03
people breakbreken.
51
171267
1524
mensen breken.
03:06
NumerousTalrijke studiesstudies, includinginclusief a recentrecent one
publishedgepubliceerd by ColumbiaColumbia UniversityUniversiteit,
52
174082
3973
Talrijke studies, waaronder een recente
door de Columbia-universiteit,
03:10
showtonen that burnoutburn-out and depressiondepressie
are widespreadwijd verspreid amongstte midden van activistsactivisten.
53
178079
3655
laten zien dat burn-out en depressie
veel voorkomt onder activisten.
03:14
YearsJaar agogeleden, I myselfmezelf was burnedverbrand out.
54
182417
2742
Jaren geleden had ik ook een burn-out.
03:17
In a worldwereld- of endlesseindeloos waysmanieren forwardvooruit,
I feltvoelde at my finallaatste stop.
55
185183
4429
In een wereld die alsmaar voorruit ging
had ik de eindhalte bereikt.
03:22
So what meltssmelt fearangst or dullnesssaaiheid or gloomsomberheid?
56
190605
4488
Wat smelt angst, saaiheid of somberheid?
03:27
PlaySpelen.
57
195793
1209
Spel.
03:29
From this very stagestadium, psychiatristpsychiater
and playspelen researcheronderzoeker DrDr. StuartStuart BrownBrown
58
197469
4261
Vanaf ditzelfde podium
heeft psychiater en spelonderzoeker
Dr. Stuart Brown gezegd
03:33
said that nothing
lightslichten up the brainhersenen like playspelen,
59
201754
2780
dat niets het brein
beter verlicht dan spel
03:37
and that the oppositetegenover of playspelen is not work,
60
205582
2164
en dat het omgekeerde
van spel niet werk is,
03:39
it's depressiondepressie.
61
207770
1270
het is depressie.
03:41
So to pullTrekken out of my owneigen burnoutburn-out,
62
209729
2371
Dus om uit mijn burn-out te komen,
03:44
I decidedbeslist to turnbeurt my activismactivisme
into what I call todayvandaag "play-tivismPlay-tivism."
63
212124
5645
heb ik besloten mijn activisme
om te zetten in 'spel-tivisme'.
03:50
(LaughterGelach)
64
218160
1766
(Lachen)
03:52
When we playspelen, othersanderen want to jointoetreden.
65
220339
3261
Als we spelen, willen anderen meedoen.
03:56
TodayVandaag, my playgroundspeelplaats
is filledgevulde with artistskunstenaars,
66
224240
2471
Vandaag is mijn speeltuin
gevuld met artiesten,
03:58
techiestechneuten and scientistswetenschappers.
67
226735
1705
techies en wetenschappers.
04:00
We fusefuse disciplinesdisciplines
in radicalradicaal collaborationsamenwerking.
68
228846
3135
We brengen disciplines samen
in radicale samenwerking.
04:04
TogetherSamen, we seekzoeken newnieuwe waysmanieren
to empowermachtigen activismactivisme.
69
232658
3055
Samen zoeken we naar nieuwe wegen
om activisme te versterken.
04:08
Our outcomesuitkomsten are not meantbedoelde to be playfulspeelse,
70
236346
2686
Wij richten ons niet
op speelse resultaten,
04:11
but our processwerkwijze is.
71
239056
2056
maar ons proces is dat wel.
04:13
To us, playspelen is an acthandelen of resistanceweerstand.
72
241832
3397
Spelen is voor ons een daad van verzet.
04:18
For examplevoorbeeld, "BeatBeat.,"
the projectproject I talkedgesproken about earliervroeger,
73
246197
4459
Het project 'Beat' bijvoorbeeld,
waar ik eerder over sprak,
04:22
is a conceptconcept developedontwikkelde by a drummerdrummer
and a softwaresoftware engineeringenieur
74
250680
4222
is als concept ontwikkeld
door een drummer en een programmeur,
04:26
who didn't know eachelk other
two daysdagen before they pitchedgooide the ideaidee.
75
254926
3167
die elkaar tot twee dagen voor lancering
van het idee niet kenden.
04:31
"BeatBeat." is the first winnerwinnaar
in our lablaboratorium seriesserie
76
259165
2661
'Beat' is de eerste winnaar
in onze lab-serie,
04:33
where we pairpaar- artistskunstenaars and technologiststechnologen
to work on humanmenselijk rightsrechten issueskwesties.
77
261850
4189
waar we kunstenaars en techneuten
verbinden aan mensenrechtenkwesties.
04:38
Other winningwinnend conceptsconcepten
includeomvatten a pop-uppop-up bakerybakkerij
78
266775
3401
Andere winnende concepten
omvatten een pop-up bakkerij
04:42
that teachesonderwijst about fakenep newsnieuws throughdoor
beautifulmooi but horrible-tastingafschuwelijk-proeverij cupcakescupcakes --
79
270200
4309
die voorlicht over nepnieuws middels
mooie maar vreselijk smakende cupcakes.
04:46
(LaughterGelach)
80
274533
2854
(Lachen)
04:49
or a boardboord gamespel that putsputs you
in the shoesschoenen of a dictatordictator
81
277411
3866
Of een bordspel dat je
in de rol van een dictator zet
04:53
so you get to really graspgrijpen the rangereeks
of toolsgereedschap and tacticstactiek of oppressiononderdrukking.
82
281301
4390
zodat je echt inzicht krijgt in
middelen en tactieken van onderdrukking.
04:59
We did our first lablaboratorium
just to testtest the ideaidee,
83
287382
3263
We deden ons eerste lab
om gewoon het idee te testen,
05:02
to see where it cracksbarsten
and if we can make it better.
84
290669
2757
om te kijken waar het rammelde
en of het beter kon.
05:05
TodayVandaag, we are so in love with the formatformaat
that we put it all onlineonline
85
293450
3254
Nu vinden we het format zo goed
dat we alles publiceren
05:08
for anyoneiedereen to implementuitvoeren.
86
296728
1620
zodat iedereen het kan gebruiken.
05:11
I cannotkan niet overstateoverdrijven the valuewaarde
of experimentationexperimenten in activismactivisme.
87
299148
3599
Ik kan de waarde van experimenteren
in activisme niet genoeg benadrukken.
05:15
We can only winwinnen
if we are not afraidbang to loseverliezen.
88
303312
3363
We kunnen alleen winnen
als we niet bang zijn te verliezen.
05:20
When we playspelen, we learnleren.
89
308247
2645
Als we spelen, leren we.
Een recent onderzoek
van de universiteit van Stanford
05:24
A recentrecent studystudie publishedgepubliceerd
by StanfordStanford UniversityUniversiteit
90
312332
2639
naar waarom mensen zich iets aantrekken,
05:26
about the sciencewetenschap
of what makesmerken people carezorg
91
314995
2070
05:29
reconfirmsHerbevestigt what we have
been hearinggehoor for yearsjaar:
92
317089
3180
bevestigt nogmaals wat we al jaren horen:
opinies veranderen niet
door meer informatie
05:32
opinionsmeningen are changedveranderd
not from more informationinformatie
93
320293
2665
maar door ervaringen
die empathie oproepen.
05:34
but throughdoor empathy-inducingempathie-inducerende experienceservaringen.
94
322982
2145
05:38
So learningaan het leren from sciencewetenschap and artkunst,
95
326020
2798
Dus lerend van wetenschap en kunst,
05:40
we saw that we can talk about
globalglobaal armedgewapend conflictconflict throughdoor lightlicht bulbsbollen,
96
328842
5278
zagen we dat we over wereldwijde gewapende
conflicten konden spreken via gloeilampen,
of rassenongelijkheid in de VS
konden benoemen met ansichtkaarten,
05:46
or addressadres racialras- inequalityongelijkheid in the US
97
334144
2857
05:49
throughdoor postcardsansichtkaarten,
98
337025
1462
05:51
or tackleaanpakken the lackgebrek of even
one singlesingle monumentmonument of a womanvrouw in SofiaSofia
99
339320
4597
of het gebrek aan één enkel monument
van een vrouw in Sofia adresseren
05:55
by floodingoverstroming the citystad with them,
100
343941
2104
door de stad met ze te overspoelen.
05:58
and, with all these workswerken,
101
346655
2180
Met al deze werken startten we
dialoog, begrip en directe actie.
06:00
to triggerin gang zetten dialoguedialoog,
understandingbegrip and directdirect actionactie.
102
348859
3418
06:06
SometimesSoms, when I talk about
takingnemen risksrisico's and tryingproberen and failingtekortkoming
103
354534
4261
Soms, als ik spreek over
het nemen van risico en vallen en opstaan
06:10
in the contextcontext of humanmenselijk rightsrechten,
104
358819
1771
in de context van mensenrechten,
06:12
I meetontmoeten raisedverheven eyebrowswenkbrauwen,
105
360614
2333
zie ik gefrons.
06:15
eyebrowswenkbrauwen that say, "How irresponsibleonverantwoordelijk,"
106
363639
3233
Gefrons dat zegt:
"Hoe onverantwoordelijk",
06:18
or, "How insensitiveongevoelig."
107
366896
2017
of "hoe ongevoelig".
06:21
People oftenvaak mistakevergissing playspelen for negligencenalatigheid.
108
369567
3727
Mensen verwarren spel
vaak met nalatigheid.
06:25
It is not.
109
373318
1299
Dat is het niet.
06:28
PlaySpelen doesn't just growgroeien our armieslegers strongersterker
or sparkvonk better ideasideeën.
110
376218
4812
Spel maakt niet alleen onze legers sterker
of schept betere ideeën.
06:33
In timestijden of painfulpijnlijk injusticeonrecht,
111
381741
2431
In tijden van pijnlijk onrecht
06:36
playspelen bringsbrengt the levitylichtzinnigheid we need
to be ablein staat to breatheademen.
112
384196
3035
brengt spel de lichtheid
die we nodig hebben om te ademen.
06:39
When we playspelen, we liveleven.
113
387850
2462
Als we spelen leven we.
06:45
I grewgroeide up in a time
114
393907
2301
Ik groeide op in een tijd
06:48
when all playspelen was forbiddenverboden.
115
396232
1909
waarin iedere vorm van spel verboden was.
Het leven van mijn familie verpletterd
door een communistische dictatuur.
06:51
My family'sgezin liveslevens were crushedverpletterd
by a communistcommunistische dictatorshipdictatuur.
116
399387
3272
06:55
For my aunttante, my grandfathergrootvader, my fathervader,
117
403923
3797
Voor mijn tante, grootvader, mijn vader,
06:59
we always heldheld two funeralsbegrafenissen:
118
407744
2473
hielden we altijd twee uitvaarten:
07:02
one for theirhun bodieslichamen,
119
410241
1376
Eén voor hun lichamen
07:03
but, yearsjaar before that,
120
411641
1543
maar jaren daarvoor:
07:05
one for theirhun dreamsdromen.
121
413208
1583
één voor hun dromen.
07:07
Some of my biggestgrootste dreamsdromen are nightmaresnachtmerries.
122
415657
3737
Sommige van mijn grootste dromen
zijn nachtmerries.
07:12
I have a nightmarenachtmerrie that one day
all the pastverleden will be forgottenvergeten
123
420685
4274
Ik heb een nachtmerrie dat ooit
al het verleden vergeten is
07:16
and newnieuwe clotheskleren will be drippingdruipen
the bloodbloed of pastverleden mistakesfouten.
124
424983
3245
en nieuwe kleding druipt van het bloed
van fouten uit het verleden.
07:21
I have a nightmarenachtmerrie
125
429546
1975
Ik heb een nachtmerrie
07:23
that one day the lighthousesvuurtorens
of our humanityde mensheid will crumblecrumble,
126
431545
3480
dat op een dag de vuurtorens
van onze mensheid instorten,
07:27
corrodedaangetast by acidzuur wavesgolven of hatehaat.
127
435049
2276
verroest door zure golven van haat.
07:30
But way more than that,
128
438301
2607
Maar nog meer dan dat,
07:32
I have hopehoop.
129
440932
1316
heb ik hoop.
07:35
In our fightsgevechten for justicegerechtigheid and freedomvrijheid,
130
443169
2316
In ons gevecht
voor gerechtigheid en vrijheid
07:37
I hopehoop that we playspelen,
131
445509
1672
hoop ik dat we spelen,
07:40
and that we see the joyvreugde
and beautyschoonheid of us playingspelen togethersamen.
132
448205
4535
en dat we de vreugde en pracht zien
van hoe we samen spelen.
Dat is hoe we winnen.
07:45
That's how we winwinnen.
133
453626
1397
Dank je.
07:48
Thank you.
134
456058
1227
(Applaus)
07:49
(ApplauseApplaus)
135
457858
2906
Translated by Vito Tieke
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Yana Buhrer Tavanier - Creative activist, social entrepreneur
TED Senior Fellow Yana Buhrer Tavanier explores human rights innovation at the intersection of activism, art, tech and science -- and their potential to instigate change.

Why you should listen

Yana Buhrer Tavanier is the cofounder and executive director of Fine Acts, a global platform for socially engaged creative solutions. As a creative activist and a social entrepreneur with a background in investigative journalism, she explores human rights innovation at the intersection of activism, art, tech and science.

 

Buhrer Tavanier is also cofounder of TimeHeroes.org, a do-more-good platform building volunteering culture in developing societie. She is a board member of the Bulgarian Helsinki Committee, the country's leading human rights group, and an expert member of Amnesty International's Europe and Central Asia Regional Oversight Group. She has a BA in communication and MA in political science from Sofia University, along with executive education at Harvard University, Yale University and Oxford University. She is a Young Global Leader of the World Economic Forum, a fellow of the Royal Society of Art and was named one of 50 people who will change the world in WIRED's Smart List 2012.

More profile about the speaker
Yana Buhrer Tavanier | Speaker | TED.com