ABOUT THE SPEAKER
Charles C. Mann - Science journalist
Charles C. Mann calls himself "a fella who tries to find out interesting things and tell others about them."

Why you should listen

Twenty years ago, on the day his daughter was born, Charles C. Mann suddenly realized that by the time she reaches his age, there will be almost ten billion people in the world. How is that going to work? How are we going to feed everybody, get water to everybody, get power to everybody and avoid the worst impacts of climate change? Is there any hope we can do all of this?

As a science journalist, Mann has been asking these questions to researchers for years. His TED2018 talk is his best effort to explain the kind of answers he gets, and what they mean -- all in 12 minutes.

 Mann is the author of 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus1493: Uncovering the New World Columbus Created and his latest, The Wizard and the Prophet: Two Remarkable Scientists and Their Dueling Visions to Shape Tomorrow's World.

More profile about the speaker
Charles C. Mann | Speaker | TED.com
TED2018

Charles C. Mann: How will we survive when the population hits 10 billion?

Charles C. Mann: Jak przetrwamy, gdy populacja sięgnie 10 miliardów ludzi?

Filmed:
2,753,413 views

Szacuje się, że do roku 2050 na Ziemi będzie 10 miliardów ludzi. Jak zapewnić wszystkim podstawowe środki do życia, jednocześnie zapobiegając skutkom zmian klimatu? W błyskotliwej i mądrej prelekcji dziennikarz naukowy Charles C. Mann dzieli rozwiązania tego problemu na dwa obozy - czarodziei i proroków - oraz przedstawia swój autorski sposób na przetrwanie.
- Science journalist
Charles C. Mann calls himself "a fella who tries to find out interesting things and tell others about them." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Jak się mamy?
00:12
How are we doing?
0
698
1150
00:14
No, no, no, by that, I meantOznaczało,
1
2650
1565
Chcę przez to powiedzieć
00:16
how are we, homohomo sapienssapiens "we" ...
2
4239
1681
"my" jako gatunek "homo sapiens"...
00:17
(LaughterŚmiech)
3
5944
1008
(Śmiech)
00:18
doing as a speciesgatunki?
4
6976
1151
jak się mamy?
00:20
(LaughterŚmiech)
5
8151
1010
(Śmiech)
00:21
Now the typicaltypowy way
to answerodpowiedź that questionpytanie is this.
6
9185
2451
Typowa odpowiedź wygląda tak.
00:23
You choosewybierać some measurezmierzyć
of humanczłowiek physicalfizyczny well-beingdobre samopoczucie:
7
11660
3125
Wybiera się jakąś miarę dobrobytu,
00:26
averageśredni longevitydługowieczność,
averageśredni calorieskalorii perza day,
8
14809
2698
średnią długość życia,
dzienną porcję kalorii,
00:29
averageśredni incomedochód, overallogólnie populationpopulacja,
that sortsortować of thing,
9
17531
2642
średni dochód, liczbę ludności
00:32
and drawrysować a graphwykres of its valuewartość over time.
10
20197
2910
i rysuje wykres wartości w czasie.
00:35
In almostprawie everykażdy casewalizka,
you get the samepodobnie resultwynik.
11
23131
2466
Prawie zawsze otrzymamy
taki sam wykres.
00:37
The linelinia skittersSkitters alongwzdłuż
at a lowNiska levelpoziom for millenniatysiąclecia,
12
25621
2691
Wartości utrzymują się na niskim poziomie,
00:40
then rocketsrakiety up exponentiallywykładniczo
in the 19thth and 20thth centurystulecie.
13
28336
3436
by nagle wystrzelić w górę
w XIX i XX wieku.
00:44
Or choosewybierać a measurezmierzyć of consumptionkonsumpcja:
14
32535
2621
Albo mierzymy konsumpcję:
00:47
consumptionkonsumpcja of energyenergia,
consumptionkonsumpcja of freshświeży waterwoda,
15
35180
2349
zużycie energii, wody
00:49
consumptionkonsumpcja of the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy photosynthesisfotosynteza,
16
37553
2071
globalną konsumpcję tlenu
00:51
and drawrysować a graphwykres of its valuewartość over time.
17
39648
2222
i rysujemy wykres na przestrzeni lat.
00:53
In the samepodobnie way, the linelinia skittersSkitters alongwzdłuż
at a lowNiska levelpoziom for millenniatysiąclecia,
18
41894
4072
Linia znowu utrzymuje się na dole,
00:57
then rocketsrakiety up exponentiallywykładniczo
in the 19thth and 20thth centurystulecie.
19
45990
4008
a potem gwałtownie skacze
w XIX i XX wieku.
01:02
BiologistsBiolodzy have a wordsłowo for this: outbreakwybuch.
20
50731
2346
W biologii nazywa się to eksplozją.
01:05
An outbreakwybuch is when
a populationpopulacja or speciesgatunki
21
53894
2613
Eksplozja jest wtedy,
gdy dana populacja lub gatunek
01:08
exceedsprzekracza the boundsmiedza of naturalnaturalny selectionwybór.
22
56531
2055
przekracza próg selekcji naturalnej,
01:10
NaturalNaturalne selectionwybór ordinarilyzwykle
keepstrzyma populationspopulacje and speciesgatunki
23
58610
3016
która ma za zadanie utrzymać je w ryzach.
01:13
withinw ciągu roughlyw przybliżeniu definedokreślone limitsograniczenia.
24
61650
1682
01:16
PestsSzkodniki, parasitespasożyty, lackbrak of resourceszasoby
preventzapobiec them from expandingrozwijanie too much.
25
64130
4211
Szkodniki i pasożyty nie rozmnażają się
w zubożonym środowisku.
01:20
But everykażdy now and then,
a speciesgatunki escapesucieka its boundsmiedza.
26
68365
3439
Czasami gatunek wymyka się spod kontroli,
jak korona cierniowa,
rozgwiazda z Oceanu Indyjskiego,
01:24
Crown-of-thornsKorona z cierni starfishrozgwiazdy
in the IndianIndyjski OceanOcean,
27
72116
2392
01:26
zebraZebra musselsmałże in the Great LakesJeziora,
spruceŚwierk budwormbudworm here in CanadaKanada.
28
74532
3580
małże racicznice w Wielkich Jeziorach,
zwójka w Kanadzie.
01:30
PopulationsPopulacje explodeeksplodować,
a hundredfoldstokroć, a thousandfoldthousandfold,
29
78136
3143
Następuje eksplozja w skali
setek, tysięcy, milionów.
01:33
a millionfoldmiliony razy.
30
81303
1206
01:35
So here'soto jest a fundamentalfundamentalny
lessonlekcja from biologybiologia:
31
83023
2542
Biologia dała nam lekcje:
01:37
outbreaksepidemie in natureNatura don't endkoniec well.
32
85589
2188
eksplozje nie kończą się dobrze.
01:40
(LaughterŚmiech)
33
88126
1150
(Śmiech)
01:41
Put a couplepara of protozoaPierwotniaki
into a petriPetri dishdanie fullpełny of nutrientskładniki odżywcze googoo.
34
89660
3920
Umieśćmy kilka pierwotniaków
w szalce Petriego pełnej pożywki.
01:46
In theirich naturalnaturalny habitatsiedlisko, soilgleba or waterwoda,
theirich environmentśrodowisko constrainsogranicza them.
35
94276
3872
W glebie lub wodzie pierwotniaki
ogranicza ilość pokarmu.
01:50
In the petriPetri dishdanie, they have
an oceanocean of breakfastśniadanie
36
98896
2375
W szalce Petriego mają go dużo
01:53
and no naturalnaturalny enemieswrogowie.
37
101295
1366
i żadnych wrogów.
01:54
They eatjeść and reproducerozmnażać się, eatjeść and reproducerozmnażać się,
38
102685
2508
Jedzą i rozmnażają się,
01:57
untilaż do banghuk, they hittrafienie
the edgekrawędź of the petriPetri dishdanie,
39
105217
2259
aż nagle uderzają o krawędź naczynia,
01:59
at whichktóry pointpunkt they eitherzarówno
drownutopić in theirich ownwłasny wastemarnotrawstwo,
40
107500
2435
i wtedy giną we własnych odchodach,
02:01
starvegłodować from lackbrak of resourceszasoby, or bothobie.
41
109959
1905
umierają z głodu lub jedno i drugie.
02:03
The outbreakwybuch endskończy się, always, badlyźle.
42
111888
2708
Eksplozja zawsze źle się kończy.
02:06
Now, from the viewpointpunkt widokowy of biologybiologia,
43
114953
2433
Z biologicznego punktu widzenia
02:09
you and I are not fundamentallyzasadniczo differentróżne
than the protozoaPierwotniaki in the petriPetri dishdanie.
44
117410
3942
nie różnimy się od pierwotniaków
w szalce Petriego.
02:13
We're not specialspecjalny.
45
121884
1587
Nie jesteśmy wyjątkowi.
02:17
All the things that we, in our vanitypróżność,
think make us differentróżne --
46
125598
3136
To, co uważamy za wyjątkowe,
02:20
artsztuka, sciencenauka, technologytechnologia, and so forthnaprzód,
they don't mattermateria.
47
128758
2766
jak sztuka, nauka, technologia,
jest bez znaczenia.
Nasza populacja eksploduje,
02:23
We're an outbreakwybuch speciesgatunki,
48
131548
1269
w końcu trafimy na ściankę
naczynia laboratoryjnego.
02:24
we're going to hittrafienie the edgekrawędź
of the petriPetri dishdanie, simpleprosty as that.
49
132841
3455
02:28
Well, the obviousoczywisty questionpytanie:
Is this actuallytak właściwie trueprawdziwe?
50
136320
2857
Nasuwa się pytanie: czy to prawda?
02:31
Are we in factfakt doomedstracony
to hittrafienie the edgekrawędź of the petriPetri dishdanie?
51
139766
2667
Czy jesteśmy skazani na ścianę?
02:34
I'd like to setzestaw asidena bok
this questionpytanie for a momentza chwilę
52
142457
2269
Zostawię to pytanie na później,
02:36
and askzapytać you guys anotherinne one.
53
144750
1524
teraz zadam inne.
02:38
If we are going to escapeucieczka biologybiologia,
how are we going to do it?
54
146298
3071
Jeśli mamy uciec przed biologią,
jak tego dokonamy?
02:42
In the yearrok 2050,
55
150242
1588
W roku 2050
02:43
there will be almostprawie
10 billionmiliard people in the worldświat,
56
151854
2495
będzie na świecie prawie
10 miliardów ludzi.
02:46
and all of those people will want
the things that you and I want:
57
154373
3139
Wszyscy będą mieć podobne potrzeby:
02:49
nicemiły carssamochody, nicemiły clothesubranie, nicemiły homesdomy,
58
157536
3277
fajny samochód, ubrania, domy,
02:52
the odddziwny chunkkawałek of TobleroneToblerone.
59
160837
1523
kawałek Toblerone.
02:55
I mean, think of it:
TobleroneToblerone for 10 billionmiliard people.
60
163064
2491
Pomyślcie: Toblerone dla 10 miliardów.
02:57
How are we going to do this?
61
165579
1573
Jak to zrobimy?
02:59
How are we going to feedkarmić everybodywszyscy,
get waterwoda to everybodywszyscy,
62
167176
2840
Jak nakarmić wszystkich,
zapewnić wodę, prąd,
03:02
providezapewniać powermoc to everybodywszyscy,
avoiduniknąć the worstnajgorszy impactswpływ of climateklimat changezmiana?
63
170040
3389
złagodzić efekty zmian klimatu?
03:05
I'm a sciencenauka journalistdziennikarz,
64
173453
1777
Jestem dziennikarzem naukowym.
03:07
and I've been askingpytając these questionspytania
to researchersnaukowcy for yearslat,
65
175254
3339
Od lat zadaję te pytania naukowcom.
03:10
and in my experiencedoświadczenie, theirich answersodpowiedzi
fallspadek into two broadszeroki categorieskategorie,
66
178617
3977
Odpowiedzi dzielą ich na dwie kategorie:
03:14
whichktóry I call "wizardsczarodzieje" and "prophetsprorocy."
67
182618
1959
"czarodziejów" i "proroków".
03:16
WizardsKreatorów, techno-whizzestechno-whizzes,
68
184994
1814
Czarodzieje, techno-czarownicy,
03:18
believe that sciencenauka and technologytechnologia,
properlyprawidłowo appliedstosowany,
69
186832
2808
wierzą, że nauka i technologia,
odpowiednio zastosowane,
03:21
will let us produceprodukować
our way out of our dilemmasdylematy.
70
189664
2624
pozwolą nam wyprodukować
sposób na problemy.
03:24
"Be smartmądry, make more," they say.
71
192312
1677
"Mądrzy produkują więcej" mówią.
03:26
"That way, everyonekażdy can winzdobyć."
72
194013
1651
"W ten sposób każdy zyska".
03:28
ProphetsProroków believe closeblisko to the oppositenaprzeciwko.
73
196537
2182
Prorocy są innego zdania.
03:31
They see the worldświat as governedrządzony
by fundamentalfundamentalny ecologicalekologiczny processesprocesy
74
199790
4091
Widzą świat uzależniony
od procesów ekologicznych,
03:35
with limitsograniczenia that we
transgressłamią to our perilniebezpieczeństwo.
75
203905
2758
których limity przekraczamy
ku własnej zgubie.
03:39
"Use lessmniej, conserveOszczędzanie," they say.
76
207206
2016
"Zużywaj mniej, oszczędzaj" - mówią.
03:41
"OtherwiseW przeciwnym razie, everybody'swszyscy going to losestracić."
77
209246
2071
"Inaczej wszyscy stracimy".
03:44
WizardsKreatorów and prophetsprorocy have been
buttingtrzepanie theirich headsgłowy togetherRazem for decadesdziesiątki lat,
78
212261
3428
Czarodzieje i prorocy ścierają się od lat.
03:47
but they bothobie believe that technologytechnologia
is keyklawisz to a successfuludany futureprzyszłość.
79
215713
3683
Obydwie grupy wierzą, że technologia
jest kluczem do sukcesu.
03:51
The troublekłopot is, they envisionWyobraźcie sobie
differentróżne typestypy of technologytechnologia
80
219420
3047
Problem w tym, że inaczej ją widzą
03:54
and differentróżne typestypy of futuresFutures.
81
222491
1778
i mają różne wizje przyszłości.
03:56
WizardsKreatorów envisionWyobraźcie sobie a worldświat of glitteringbłyszczące,
hyperefficientz nadwydajnym megacitiesmegacities
82
224995
5133
Czarodzieje wyobrażają sobie
superwydajne megamiasta
04:02
surroundedotoczony by vastogromny tractsrozłogi
of untouchednietknięty natureNatura,
83
230152
2962
otoczone połaciami nietkniętej natury,
04:05
economiesgospodarki that have
transitionedsą przenoszone from atomsatomy to bitsbity,
84
233138
2620
ekonomie, które przeszły cyfryzację,
04:07
dematerializedZdematerializowanych capitalistkapitalista societiesspołeczeństwa
85
235782
2041
kapitalistyczne społeczeństwa
odrzucające materializm
04:09
that no longerdłużej dependzależeć
on exploitingwykorzystanie natureNatura.
86
237847
2229
niezależne od zasobów naturalnych.
04:12
EnergyEnergii, to wizardsczarodzieje,
comespochodzi from compactkompaktowy nuclearjądrowy plantsrośliny;
87
240755
2642
Energia pochodzi z elektrowni atomowych,
04:15
foodjedzenie from low-footprintniewielkie rozmiary farmsfarmy
with ultraproductiveultraproduktywne,
88
243421
2842
jedzenie z lokalnych farm
o małym wpływie na środowisko,
04:18
geneticallygenetycznie modifiedzmodyfikowano cropsuprawy
tendedraczej by robotsroboty;
89
246287
2808
zrobotyzowane, ultra wydajne,
genetycznie modyfikowane uprawy,
04:21
waterwoda from high-throughputwysokiej przepustowości
desalinationodsalania plantsrośliny,
90
249119
2516
woda z wysoko przepustowych
jednostek odsalających,
04:23
whichktóry meansznaczy we no longerdłużej
exploitwykorzystać riversrzeki and aquiferswarstwy wodonośne.
91
251659
3126
bez nadużywania rzek i warstw wodonośnych.
04:27
WizardsKreatorów envisionWyobraźcie sobie all 10 billionmiliard of us
92
255208
1834
Czarodzieje widzą 10 miliardów ludzi
04:29
packedzapakowane into ultradensekanał ultradense
but walkablewalkable megacitiesmegacities,
93
257066
2643
w tłocznych megamiastach,
04:31
an urbanizedzurbanizowany worldświat
of maximummaksymalny humanczłowiek aspirationaspiracji
94
259733
2674
zurbanizowany świat
zmaksymalizowanych dążeń
04:34
and maximummaksymalny humanczłowiek libertywolność.
95
262431
1428
i wolności.
04:36
Now, prophetsprorocy objectobiekt to everykażdy bitkawałek of this.
96
264557
3508
Prorocy odrzucają to wszystko.
04:40
You can't dematerializedematerializować
foodjedzenie and waterwoda, they pointpunkt out.
97
268089
3155
Nie da się scyfryzować jedzenia i wody,
04:43
They say, you can't eatjeść bitsbity,
98
271557
2136
nie nakarmią nas bity.
04:45
and industrialprzemysłowy agriculturerolnictwo has alreadyjuż
givendany us massivemasywny soilgleba erosionErozja,
99
273717
3524
Rolnictwo intensywne
zwiększa erozję gleby,
04:49
hugeolbrzymi coastalprzybrzeżny deadnie żyje zonesstref
and ruinedzrujnowany soilgleba microbiomesmicrobiomes.
100
277265
2921
niszczy obszary wybrzeża
i mikrobiomy glebowe.
04:52
And you wizardsczarodzieje, you want more of this?
101
280210
1947
Czarodzieje chcą tego jeszcze więcej?
04:54
And those giantogromny desalinationodsalania plantsrośliny?
102
282181
2418
A wielkie jednostki odsalające?
04:56
You know they generateGenerować
equallyna równi giantogromny pileshemoroidy of toxictoksyczny saltSól
103
284623
2969
Tworzą równie wielkie
góry toksycznej soli,
04:59
that are basicallygruntownie
impossibleniemożliwy to disposewyrzucać of.
104
287616
2268
której ciężko się pozbyć.
05:02
And those megacitiesmegacities you like?
105
290424
2184
A megamiasta?
05:04
Can you nameNazwa me
an actuallytak właściwie existingistniejący megacityMegacity
106
292632
3065
Czy znacie chociaż jedno,
05:07
that really existsistnieje in the worldświat todaydzisiaj,
exceptz wyjątkiem for possiblymożliwie TokyoTokyo,
107
295721
3224
które naprawdę istnieje, może poza Tokio,
05:10
that isn't a cesspoolszambo
of corruptionkorupcja and inequalitynierówność?
108
298969
3079
i nie jest bagnem korupcji i nierówności?
05:15
InsteadZamiast tego, prophetsprorocy praymodlić się for a worldświat
of smallermniejszy, interconnectedpołączone communitiesspołeczności,
109
303055
6636
Prorocy pragną małych,
współzależnych społeczności,
05:21
closerbliższy to the earthZiemia,
110
309715
2166
bliżej natury,
05:23
a more agrarianagrarna worldświat
of maximummaksymalny humanczłowiek connectionpołączenie
111
311905
3017
rolniczego świata maksymalnej współpracy,
05:26
and reducedzredukowany corporatezbiorowy controlkontrola.
112
314946
1903
znikomych wpływów korporacji.
05:30
More people liverelacja na żywo
in the countrysidewsi in this visionwizja,
113
318142
2731
W tej wizji więcej ludzi mieszka na wsi,
05:32
with powermoc providedopatrzony by neighborhood-scaleSkala sąsiedztwa
solarsłoneczny and windwiatr installationsinstalacji
114
320897
3341
słońce i wiatr dają energię osiedlom,
05:36
that disappearznikać into the backgroundtło.
115
324262
1809
a instalacji prawie nie widać.
05:38
ProphetsProroków don't generateGenerować waterwoda
from giantogromny desalinationodsalania plantsrośliny.
116
326698
3706
Prorocy nie czerpią wody
z jednostek odsalających.
05:44
They capturezdobyć it from rainfallopad deszczu,
117
332044
2508
Dostarcza jej deszcz,
05:46
and they reuseponowne użycie and recyclerecykling it endlesslybez końca.
118
334576
2469
używa się jej wielokrotnie.
05:49
And the foodjedzenie comespochodzi
from small-scalena małą skalę networkssieci of farmsfarmy
119
337069
4420
Żywność pochodzi z sieci
niewielkich gospodarstw,
05:53
that focusskupiać on treesdrzewa and tubersBulw
120
341513
1906
które uprawiają drzewa i bulwy
05:55
ratherraczej than lessmniej productiveproduktywny cerealszboża
like wheatpszenica and riceRyż.
121
343443
3738
zamiast mało wydajnej pszenicy i ryżu.
06:01
AbovePowyżej all, thoughchociaż, prophetsprorocy envisionWyobraźcie sobie
people changingwymiana pieniędzy theirich habitszwyczaje.
122
349286
3699
Przede wszystkim prorocy widzą
zmiany w ludzkich nawykach.
06:05
They don't drivenapęd to work,
they take theirich renewable-poweredz napędem odnawialnym trainpociąg.
123
353009
3110
Zamiast samochodów - ekologiczne pociągi.
06:08
They don't take 30-minute-chwila
hotgorąco showersprysznice everykażdy morningranek.
124
356143
2507
Koniec 30-minutowych pryszniców.
06:10
They eatjeść, you know,
like MichaelMichael PollanPollan saysmówi,
125
358674
2461
Jak mówi Michael Pollan,
06:13
realreal foodjedzenie, mostlyprzeważnie plantsrośliny, not too much.
126
361159
3895
wygra prawdziwe jedzenie,
głównie rośliny, z umiarem.
06:17
AbovePowyżej all, prophetsprorocy say
submittingprzedłożenie to nature'snatura restraintsumocowania
127
365825
3508
Prorocy wyznają
podporządkowanie prawom natury.
06:21
leadswskazówki to a freerFreer, more democraticdemokratyczny,
healthierzdrowiej way of life.
128
369357
4848
To prowadzi do swobodnego,
demokratycznego, zdrowego życia.
06:26
Now, wizardsczarodzieje regardwzgląd all this as hooeyhooey.
129
374967
2490
Czarodzieje uważają to za bzdury.
06:29
They see it as a recipePrzepis for narrownessciasnotę,
regressionregresja, and globalświatowy povertyubóstwo.
130
377481
3468
Mówią, że to przepis na regresję i biedę.
06:34
Prophet-styleProrok w stylu agriculturerolnictwo, they say,
only extendsrozszerza się the humanczłowiek footprintślad stopy
131
382314
3318
Rolnictwo, jakie widzą czarodzieje,
zwiększy nasz wpływ na środowisko
06:37
and shuntsZastawki more people
into low-wageniskich płac agriculturalrolniczy laborpraca.
132
385656
3048
i zmusza do nieopłacalnej pracy na roli.
06:40
Those neighborhood-runsąsiedztwo-bieg solarsłoneczny facilitiesudogodnienia,
133
388728
1931
Lokalne instalacje słoneczne
06:42
they sounddźwięk great,
134
390683
1764
brzmią świetnie,
06:44
but they dependzależeć on a technologytechnologia
that doesn't exististnieć yetjeszcze.
135
392471
2705
ale ta technologia jeszcze nie istnieje.
06:47
They're a fantasyFantazja.
136
395200
1354
To fantazje.
06:49
And recyclingrecykling waterwoda? It's a brakehamulec
on growthwzrost and developmentrozwój.
137
397012
2826
Recykling wody?
To hamowanie wzrostu i postępu.
06:51
AbovePowyżej all, thoughchociaż, wizardsczarodzieje objectobiekt
to the prophets'proroków emphasisnacisk
138
399862
3483
Przede wszystkim czarodzieje odrzucają
06:55
on wide-scaleszeroką skalę socialspołeczny engineeringInżynieria,
139
403369
2038
inżynierię społeczną na szeroką skalę,
06:57
whichktóry they see as deeplygłęboko anti-democraticantydemokratyczne.
140
405431
2438
którą uważają za niedemokratyczną.
07:01
If the historyhistoria of the last two centurieswieki
was one of unbridlednieokiełznany growthwzrost,
141
409105
3904
Ostatnie wieki cechował
niepohamowany wzrost,
07:05
the historyhistoria of the comingprzyjście centurystulecie
maymoże well be the choicewybór we make
142
413033
3185
ale teraz będzie trzeba
wybrać jedną ze ścieżek.
07:08
as a speciesgatunki betweenpomiędzy these two pathsścieżki.
143
416242
2215
07:11
These are the argumentsargumenty that will be
resolvedzdecydowany, in one way or anotherinne,
144
419021
3897
Rozwiązanie tych problemów
spadnie na nasze dzieci,
07:14
by our children'sdzieci generationgeneracja,
145
422942
1464
07:16
the generationgeneracja that will come
into the worldświat of 10 billionmiliard.
146
424430
2816
pokolenie świata 10 miliardów ludzi.
07:19
Now, but wait, by this pointpunkt,
biologistsbiolodzy should be rollingwalcowanie theirich eyesoczy
147
427270
3262
W tym momencie biolodzy
wywracają oczami tak głośno,
07:22
so loudgłośny you can barelyledwo hearsłyszeć me speakmówić.
148
430556
1886
że ledwo mnie słychać.
07:24
They should be sayingpowiedzenie,
all of this, wizardsczarodzieje, prophetsprorocy,
149
432466
3697
Mówią, że to wszystko,
czarodzieje, prorocy - to mrzonki.
07:28
it's a piperura dreamśnić.
150
436187
1352
07:29
It doesn't mattermateria whichktóry illusoryzłudne pathścieżka
you think you're takingnabierający.
151
437563
4168
Nieważne, którą ścieżkę sobie wyobrazisz.
07:34
OutbreaksOgnisk in natureNatura don't endkoniec well.
152
442736
2436
Eksplozje nie kończą się dobrze.
07:37
I mean, you think the protozoaPierwotniaki
see the edgekrawędź of the petriPetri dishdanie approachingzbliża się
153
445196
3476
Myślicie, że na widok krawędzi
pierwotniaki mówią:
07:40
and say, "Hey guys,
time to changezmiana societyspołeczeństwo"?
154
448696
2095
"Hej, chłopaki, czas coś zmienić"?
07:42
No. They just let her riprozerwać.
155
450815
2158
Nie. Robią swoje.
07:44
That's what life does,
and we're partczęść of life.
156
452997
2531
Takie jest życie, a my jego częścią.
07:47
We'llMy będziemy do the samepodobnie thing. DealDeal with it.
157
455552
2119
Też tak zrobimy.
07:50
Well, if you're a followerpopychacz of DarwinDarwin,
you have to take this into considerationwynagrodzenie.
158
458242
5647
Zwolennicy teorii Darwina
muszą to wziąć pod uwagę.
07:56
I mean, the basicpodstawowy counterargumentKontrargument
boilswrze down to: "We're specialspecjalny."
159
464500
3723
Podstawowy kontrargument brzmi:
"Jesteśmy wyjątkowi".
08:00
How lamekulawy is that?
160
468762
1259
Brzmi kiepsko.
08:02
(LaughterŚmiech)
161
470045
1491
(Śmiech)
08:03
I mean, we can accumulategromadzić
and sharedzielić knowledgewiedza, umiejętności
162
471560
2120
Mamy wiedzę. Możemy się nią dzielić,
używać jak drogowskazu.
08:05
and use it to guideprzewodnik our futureprzyszłość.
163
473704
1824
08:07
Well, are we actuallytak właściwie doing this?
164
475552
1724
Robimy to?
08:09
Is there any evidencedowód that we're actuallytak właściwie
usingza pomocą our accumulatednagromadzony, sharedudostępniony knowledgewiedza, umiejętności
165
477300
4777
Czy używamy wiedzy, by zapewnić
sobie długotrwały dobrobyt?
08:15
to guaranteegwarancja our long-termdługoterminowy prosperitydobrobytu?
166
483514
2008
08:18
It's prettyładny easyłatwo to say no.
167
486093
1667
Wyraźnie widać, że nie.
08:20
If you're a wizardczarodziej,
168
488398
907
Czarodzieje wierzą, że wydajne
modyfikowane uprawy
08:21
and you believe that hyperproductivehiperproduktywne,
geneticallygenetycznie engineeredzaprojektowane cropsuprawy
169
489321
3438
to klucz do zaspokojenia głodu,
08:24
are keyklawisz to feedingkarmienie everyonekażdy
in tomorrow'sna jutro worldświat,
170
492783
2363
08:27
you have to worrymartwić się that 20 yearslat
171
495170
2785
ale martwią się, że przez 20 lat
08:29
of scientistsnaukowcy demonstratingdemonstrowanie
that they are safebezpieczny to consumekonsumować
172
497979
2722
dowody naukowe nie zdołały
przekonać konsumentów.
08:32
has failednie udało się to convinceprzekonać the publicpubliczny
to embraceuścisk this technologytechnologia.
173
500725
2906
08:35
If you're a prophetProrok
174
503655
1314
Prorocy wierzą,
08:36
and you believe that keyklawisz to solvingrozwiązywanie
today'sdzisiaj growingrozwój shortageniedobór of freshświeży waterwoda
175
504993
4477
że kluczem do powstrzymania
niedoboru wody jest oszczędzanie.
08:41
is to stop wastingzmarnowanie it,
176
509494
1951
08:43
you have to worrymartwić się
that citiesmiasta around the worldświat,
177
511469
2897
Martwią się, że bogate i biedne miasta
08:46
in richbogaty placesmiejsca as well as poorubogi,
178
514390
1800
08:48
routinelyrutynowo losestracić a quarterjedna czwarta
or more of theirich waterwoda
179
516214
2587
zwykle tracą jedną czwartą wody
przez dziurawe i zanieczyszczone rury.
08:50
to leakyDziurawy and contaminatedzanieczyszczone pipeskobza.
180
518825
2135
08:53
I mean, CapePrzylądek TownMiasto, just a little
while agotemu, almostprawie ranpobiegł out of waterwoda.
181
521515
3529
Niedawno w Cape Town prawie zabrało wody.
08:57
CapePrzylądek TownMiasto losestraci a thirdtrzeci
of its waterwoda to leakyDziurawy pipeskobza.
182
525068
2567
Wycieka im 1/3 wody.
08:59
This problemproblem has been
gettinguzyskiwanie worsegorzej for decadesdziesiątki lat,
183
527659
2317
Ten problem rośnie
i nic się z tym nie robi.
09:02
and remarkablywybitnie little
has been doneGotowe about it.
184
530000
2595
09:04
If you're a wizardczarodziej, and you think
that cleanczysty, abundantobfity,
185
532619
3249
Czarodzieje myślą, że liczne
elektrownie jądrowe to rozwiązanie.
09:07
carbon-freeDarmowe węgla nuclearjądrowy powermoc
is keyklawisz to fightingwalczący climateklimat changezmiana,
186
535892
2869
09:10
then you have to worrymartwić się
187
538785
1241
Martwią się, że ludzie
nie chcą ich budować.
09:12
that the publicpubliczny willingnessgotowość
to buildbudować nukesBomby atomowe is going down.
188
540050
2770
09:15
If you're a prophetProrok, and you think
that the solutionrozwiązanie to the samepodobnie problemproblem
189
543455
3436
Prorocy, którzy wierzą,
że rozwiązanie problemu
09:18
is these neighborhood-runsąsiedztwo-bieg solarsłoneczny facilitiesudogodnienia
shuttlingkursującą powermoc back and forthnaprzód,
190
546915
3578
leży w osiedlowych panelach solarnych,
09:22
you have to worrymartwić się that no nationnaród
anywheregdziekolwiek in the worldświat
191
550517
2754
martwią się, że żaden naród
09:25
has devotedoddany anything like the resourceszasoby
necessaryniezbędny to developrozwijać this technologytechnologia
192
553295
3969
nie poczynił kroków,
by rozwinąć tę technologię
09:29
and deployWdrażanie it in the time that we need it.
193
557288
2503
i wdrożyć ją na czas.
09:31
And if you're on eitherzarówno sidebok,
wizardczarodziej or prophetProrok,
194
559815
2338
Zarówno czarodzieje jak i prorocy
09:34
you have to worrymartwić się that, despitepomimo
the massivemasywny alarmalarm about climateklimat changezmiana,
195
562177
4548
boją się, że mimo wrzawy
wokół zmian klimatu,
09:38
the amountilość of energyenergia generatedwygenerowany everykażdy yearrok
from fossilskamieniałość fuelspaliwa has goneodszedł up
196
566749
3953
ilość energii pozyskiwanej
z paliw kopalnych wzrosła
09:42
by about 30 percentprocent
sinceod the beginningpoczątek of this centurystulecie.
197
570726
3331
o 30 procent w tym wieku.
09:46
So, still think we're differentróżne
than the protozoaPierwotniaki?
198
574443
3317
I co, nadal różnimy się od pierwotniaków?
09:50
Still think we're specialspecjalny?
199
578498
2270
Nadal jesteśmy wyjątkowi?
09:54
ActuallyFaktycznie, it's even worsegorzej than that.
200
582392
2563
Właściwie jesteśmy gorsi.
09:56
(LaughterŚmiech)
201
584979
2588
(Śmiech)
09:59
We're not in the streetsulice.
202
587591
1251
Nie wyszliśmy na ulice.
10:00
No seriouslypoważnie, if there's a differenceróżnica
betweenpomiędzy us and the protozoaPierwotniaki,
203
588866
3175
Jedyne co nas różni od pierwotniaków,
10:04
a differenceróżnica that matterssprawy,
204
592065
1542
w istotny sposób,
10:05
it's not just our artsztuka and sciencenauka
and technologytechnologia and so forthnaprzód --
205
593631
3077
to nie sztuka, nauka, technologia,
10:08
it's that we can yellkrzyk and screamkrzyk,
we can go out into the streetsulice,
206
596732
3231
ale fakt, że możemy krzyczeć i protestować
10:11
and, over time,
changezmiana the way societyspołeczeństwo worksPrace,
207
599987
2118
i z biegiem czasu zmienić sposób myślenia,
10:14
but we're not doing it.
208
602129
1254
ale tego nie robimy.
10:15
WizardsKreatorów have been arguingargumentując
literallydosłownie for decadesdziesiątki lat
209
603407
2424
Czarodzieje od dziesiątek lat dowodzą,
10:17
that nuclearjądrowy powermoc is keyklawisz
to resolvingRozwiązywanie climateklimat changezmiana.
210
605855
4976
że energia atomowa jest kluczem
do rozwiązania zmian klimatu,
10:24
But the first pro-nukePro-nuke marchMarsz in historyhistoria
occurredwystąpił lessmniej than two yearslat agotemu,
211
612174
4229
ale pierwszy marsz pronuklearny
był niecałe 2 lata temu
10:28
and it was dwarfedskarłowaciałych by the anti-nukeanty-nuke
marchesmarsze of the pastprzeszłość.
212
616427
3262
i do pięt nie dorastał dawnym
marszom anty-nuklearnym.
10:31
ProphetsProroków have been arguingargumentując,
again literallydosłownie for decadesdziesiątki lat,
213
619713
3126
Prorocy od dziesiątek lat twierdzą,
10:34
that conservationochrona is keyklawisz
to keepingkonserwacja freshwatersłodkowodne supplieskieszonkowe dzieci
214
622863
3763
że konserwacja jest kluczem
do utrzymania zasobów wody
10:38
withoutbez destroyingniszczenie the ecosystemsekosystemy
that generateGenerować those freshwatersłodkowodne supplieskieszonkowe dzieci.
215
626650
3835
bez niszczenia ekosystemów,
które jej dostarczają.
10:42
But in the historyhistoria of humankindludzkości,
there has never been a streetulica
216
630509
2911
W historii ludzkości nie było protestu
10:45
fullpełny of angryzły protestersProtestujący
wavingfalowanie signsznaki about leakyDziurawy pipeskobza.
217
633444
2917
przeciwko cieknącym rurom.
10:48
In factfakt, mostwiększość of the politicalpolityczny
activityczynność in this spherekula
218
636985
3598
Polityka w tej sferze opiera się
na walkach proroków z czarodziejami,
10:52
has been wizardsczarodzieje and prophetsprorocy
fightingwalczący eachkażdy other, protestingprotestować eachkażdy other
219
640607
3491
10:56
ratherraczej than recognizingrozpoznawanie that they are,
fundamentallyzasadniczo, on the samepodobnie sidebok.
220
644122
3738
zamiast na akceptacji faktu,
że są po jednej stronie.
10:59
After all, these people are concernedzaniepokojony
about the samepodobnie thing:
221
647884
3407
Dręczy ich to samo.
11:03
How are we going to make our way
in the worldświat of 10 billionmiliard?
222
651315
3597
Jak sobie poradzimy,
kiedy będzie nas 10 miliardów?
11:06
The first stepkrok towardsw kierunku generatinggenerowanie
that necessaryniezbędny socialspołeczny movementruch,
223
654936
3134
Pierwszy krok ku stworzeniu
potrzebnego ruchu społecznego,
11:10
creatingtworzenie that criticalkrytyczny massmasa and gettinguzyskiwanie
that yellingwrzeszczał and screamingkrzyczeć going
224
658094
3444
który zacznie krzyczeć
i protestować, jest oczywisty.
11:13
seemswydaje się obviousoczywisty:
wizardsczarodzieje and prophetsprorocy joinprzyłączyć się togetherRazem.
225
661562
2361
Czarodzieje i prorocy
powinni połączyć siły.
11:15
But how are you going to do this,
givendany the decadesdziesiątki lat of hostilitywrogość?
226
663947
3150
Tylko jak, biorąc pod uwagę
całe wieki antagonizmu?
11:19
One way mightmoc be this:
227
667121
1174
Może tak:
11:20
EachKażdy sidebok agreeszgadza się to acceptzaakceptować
the fundamentalfundamentalny premiseslokal of the other.
228
668319
4349
każda ze stron zaakceptuje
podstawowe założenia drugiej.
11:25
AcceptZaakceptować that nuclearjądrowy powermoc
is safebezpieczny and carbon-freeDarmowe węgla,
229
673837
3397
Przyjmiemy, że energia atomowa
jest bezpieczna i czysta,
11:29
and that uraniumuranu mineskopalnie
can be hideouslypotwornie dirtybrudny
230
677258
2547
a kopalnie uranu obrzydliwie brudne;
11:31
and that puttingwprowadzenie largeduży volumeskłęby
of toxictoksyczny wastemarnotrawstwo on ricketychwiejny trainspociągi
231
679829
4325
przewożenie odpadów toksycznych
rozklekotanymi pociągami
11:36
and shuttlingkursującą them around
the countrysidewsi is a terriblestraszny ideapomysł.
232
684178
3007
przez tereny wiejskie to zły pomysł.
11:40
To me, this leadswskazówki ratherraczej quicklyszybko
to a visionwizja of smallmały,
233
688122
3533
Uważam, że zmiany poprowadzą nas ku małym,
11:43
neighborhoodsąsiedztwo scaleskala, temporarychwilowy nukesBomby atomowe,
234
691679
2668
tymczasowym elektrowniom jądrowym,
11:46
nuclearjądrowy powermoc as a bridgemost technologytechnologia
while we developrozwijać and deployWdrażanie renewablesodnawialne źródła energii.
235
694371
3620
dopóki nie nauczymy się
wykorzystywać surowców naturalnych,
11:50
Or acceptzaakceptować that geneticallygenetycznie
modifiedzmodyfikowano cropsuprawy are safebezpieczny
236
698015
3701
albo zaakceptujemy,
że modyfikowane uprawy są bezpieczne,
11:53
and that industrialprzemysłowy agriculturerolnictwo
has causedpowodowany hugeolbrzymi environmentalśrodowiskowy problemsproblemy.
237
701740
3691
a rolnictwo przemysłowe
szkodzi środowisku.
11:57
To me, this leadswskazówki ratherraczej quicklyszybko
to a visionwizja of plantroślina scientistsnaukowcy
238
705455
4250
Rodzi się wizja naukowców-roślinoznawców
12:01
devotingpoświęcić much more of theirich attentionUwaga
to treedrzewo and tuberBulw cropsuprawy,
239
709729
3147
skupionych na drzewach i bulwach,
12:04
whichktóry can be much more
productiveproduktywny than cerealszboża,
240
712900
3008
co jest bardziej wydajne niż uprawa zbóż,
12:07
use much lessmniej waterwoda than cerealszboża,
and causeprzyczyna much lessmniej erosionErozja than cerealszboża.
241
715932
3761
zmniejszy pobór wody oraz erozję.
12:11
These are just ideaspomysły
from a randomlosowy journalistdziennikarz.
242
719717
2187
To pomysły zwykłego dziennikarza.
12:13
I'm sure there's a hundredsto better oneste
right here in this roompokój.
243
721928
3054
Pewnie jest tu sto lepszych.
12:17
The mainGłówny pointpunkt is,
244
725006
1151
Chodzi o to,
12:18
wizardsczarodzieje and prophetsprorocy workingpracujący togetherRazem
have manywiele pathsścieżki to successpowodzenie.
245
726181
3999
że współpraca czarodziei i proroków
prowadzi do sukcesu.
12:22
And successpowodzenie would mean
much more than meresam survivalprzetrwanie,
246
730204
2672
Sukces oznacza więcej niż przetrwanie.
12:24
importantważny thoughchociaż that is.
247
732900
1251
12:26
I mean, if humankindludzkości somehowjakoś
survivesprzetrwa its ownwłasny outbreakwybuch,
248
734175
2985
Jeśli ludzkość przetrwa własną eksplozję,
12:29
if we get foodjedzenie to everybodywszyscy,
get waterwoda to everybodywszyscy,
249
737184
2442
jeśli uda się zapewnić
wszystkim jedzenie, wodę,
12:31
get powermoc to everybodywszyscy,
250
739650
1157
energię,
12:32
if we avoiduniknąć the worstnajgorszy effectsruchomości
of climateklimat changezmiana,
251
740831
4097
zapobiec drastycznym zmianom klimatu,
12:36
if we somehowjakoś safeguardochronne the biomebiome,
252
744952
2059
zachowamy biom,
12:39
it would be amazingniesamowity.
253
747035
1230
to będzie niesamowite.
12:41
It would say, I think,
254
749405
1781
Będzie dowodem,
12:43
even to a hardenedutwardzony cyniccynik like me,
255
751210
2159
nawet dla zatwardziałego cynika jak ja,
12:45
maybe we really are specialspecjalny.
256
753393
1451
że jednak jesteśmy wyjątkowi.
12:47
Thank you.
257
755615
1151
Dziękuję.
12:48
(ApplauseAplauz)
258
756790
7000
(Brawa)
Translated by Katarzyna Byzdra
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Charles C. Mann - Science journalist
Charles C. Mann calls himself "a fella who tries to find out interesting things and tell others about them."

Why you should listen

Twenty years ago, on the day his daughter was born, Charles C. Mann suddenly realized that by the time she reaches his age, there will be almost ten billion people in the world. How is that going to work? How are we going to feed everybody, get water to everybody, get power to everybody and avoid the worst impacts of climate change? Is there any hope we can do all of this?

As a science journalist, Mann has been asking these questions to researchers for years. His TED2018 talk is his best effort to explain the kind of answers he gets, and what they mean -- all in 12 minutes.

 Mann is the author of 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus1493: Uncovering the New World Columbus Created and his latest, The Wizard and the Prophet: Two Remarkable Scientists and Their Dueling Visions to Shape Tomorrow's World.

More profile about the speaker
Charles C. Mann | Speaker | TED.com