ABOUT THE SPEAKER
Alan Crickmore - Audio/video editor, charity worker
Alan Crickmore works with Storybook Dads, a charity that promotes family ties between prisoners and their children.

Why you should listen

Alan Crickmore is married with adult children. He practiced law for over thirty years before being sent to prison for a lengthy term. In prison he developed new skills and was active in prison education, assisting in the teaching of English and math to prisoners of limited ability and experience. In the final year of his sentence, Crickmore began to work for Storybook Dads, a charity whose objects include the promotion of family ties between prisoners and their children. Since his release from prison, Crickmore has continued to work for Storybook Dads and is a proud ambassador for the charity. He lives in Gloucestershire, England, with his wife and Teddy, their Lakeland Terrier.

More profile about the speaker
Alan Crickmore | Speaker | TED.com
TEDxExeter

Alan Crickmore: How storytelling helps parents in prison stay connected to their kids

Alan Crickmore: Jak opowiadanie bajek pomaga rodzicom w więzieniu utrzymywać kontakt z dziećmi

Filmed:
1,455,642 views

Gdy rodzic trafia do więzienia, niezamierzonymi ofiarami jego przestępstw są jego własne dzieci -- bez stabilności i wsparcia mogą mieć więcej problemów ze zdrowiem psychicznym i rozwojem. Podczas prelekcji z głębi serca Alan Crickmore, który był skazany za oszustwo finansowe, wyjaśnia, jak fundacja Storybook Dads pomaga więźniom w utrzymywaniu kontaktu przez zwyczajne opowiadanie bajek.
- Audio/video editor, charity worker
Alan Crickmore works with Storybook Dads, a charity that promotes family ties between prisoners and their children. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
It's storyfabuła time.
0
1500
1150
To czas na opowieść.
00:15
SettleRozliczenia back, and I'll beginzaczynać.
1
3492
1800
Odprężcie się, a ja zacznę.
00:18
OnceRaz uponna a time, a mothermama duckKaczka
satsob patientlycierpliwie on her nestgniazdo of eggsjaja,
2
6643
4865
Dawno temu mama kaczka
wysiadywała cierpliwie jajka,
00:23
waitingczekanie for them to hatchkreskowania.
3
11532
1733
czekając, aż się wyklują.
00:25
And then one day, she feltczułem
something moveruszaj się beneathpod her.
4
13953
3269
Pewnego dnia poczuła,
że coś się pod nią rusza.
00:29
CrackCrack, crackpęknięcie!
5
17246
1309
Chrup, chrup!
00:31
FilledWypełnione with happinessszczęście, she watchedoglądaliśmy
as her eggsjaja hatchedwykluły się one by one.
6
19397
4416
Pełna szczęścia patrzyła,
jak jajka pękają jedno po drugim.
00:37
I don't know about you,
but when I was little,
7
25726
2191
Nie wiem jak wy, ale gdy byłem mały,
00:39
storyfabuła time was always
one of my favoriteulubiony partsCzęści of the day.
8
27941
3245
czytanie bajek należało
do moich ulubionych zajęć.
00:43
And I lovedkochany readingczytanie to my two sonssynowie
when they were smallmały, too.
9
31210
3333
Kochałem też czytać
moim dwóm synom, kiedy byli mali.
00:47
It's that specialspecjalny time
10
35422
1627
To ten magiczny czas,
00:49
when a parentrodzic and childdziecko
can be totallycałkowicie absorbedzaabsorbowany togetherRazem
11
37073
3801
kiedy rodzic i dziecko
są wspólnie pochłonięci
00:52
in mysticalmistyczne kingdomskrólestwa, fantasticalfantastyczne beastiesBeasties
12
40898
2286
tajemniczymi królestwami,
potworami
00:55
or scruffyniechlujny little duckskaczki
that turnskręcać out to be swansłabędzie.
13
43208
3312
lub brzydkimi kaczątkami,
które zmieniają się w łabędzie.
00:59
Well, that's how it is for some childrendzieci,
14
47616
2310
Tak jest dla niektórych dzieci,
01:01
but for other childrendzieci,
15
49950
1920
ale inne dzieci
01:03
there isn't a parentrodzic around
to readczytać to them.
16
51894
2816
nie mają obok rodzica,
który może im czytać.
01:08
I'd like to tell you about SophieSophie.
17
56093
2267
Chciałbym opowiedzieć wam o Sophie.
01:11
Sophie'sZofia fivepięć yearslat oldstary
and liveszyje with her parentsrodzice.
18
59292
3324
Sophie ma pięć lat i mieszka z rodzicami.
01:15
One day, there's a banghuk at the doordrzwi.
19
63982
2342
Pewnego dnia ktoś wali w drzwi.
01:18
SophieSophie hearssłyszy lots of shoutingrozkrzyczany;
her mum'sMUM's cryingpłacz.
20
66348
2785
Sophie słyszy krzyki, jej mama płacze.
01:21
She seeswidzi the policePolicja
draggingwłóka her fatherojciec away.
21
69157
3075
Widzi policjantów,
którzy zabierają jej ojca.
01:24
Sophie'sZofia afraidprzestraszony. She startszaczyna się cryingpłacz, too.
22
72256
2667
Sophie się boi. Też zaczyna płakać.
01:27
WeeksTygodnie go by.
23
75574
1515
Mijają tygodnie.
01:29
SophieSophie doesn't know
what's happenedstało się to her dadtata.
24
77113
2651
Sophie nie wie, co się stało z jej tatą.
01:31
When she askspyta her mumMUM, her mumMUM getsdostaje upsetzdenerwowany.
25
79788
2172
Kiedy pyta mamę, mama się denerwuje.
01:33
So she stopsprzystanki askingpytając.
26
81984
1791
Więc przestaje pytać.
01:37
SophieSophie waitsczeka.
27
85307
1341
Sophie czeka.
01:39
She really missestęskni her dadtata.
28
87331
1734
Bardzo tęskni za tatą.
01:41
EveryKażdy day, she hurriesśpieszy home from schoolszkoła,
in casewalizka he's come back.
29
89836
3111
Każdego dnia szybko wraca ze szkoły,
w razie gdyby wrócił.
01:46
On manywiele nightsnoce,
she crieskrzyki herselfsię to sleepsen.
30
94042
2867
Często płacze do poduszki.
01:51
ChildrenDzieci at schoolszkoła startpoczątek to teasezłośliwiec her.
31
99212
2087
Dzieci w szkole zaczynają jej dokuczać.
01:53
They call her namesnazwy.
32
101323
1334
Przezywają ją.
01:55
Somebody'sKtoś & 's mumMUM has heardsłyszał
that Sophie'sZofia dadtata is in prisonwięzienie.
33
103300
3800
Czyjaś mama słyszała,
że tata Sophie jest w więzieniu.
02:00
SophieSophie pretendsudaje to be illchory
so she doesn't have to go to schoolszkoła.
34
108082
3047
Sophie udaje, że jest chora,
żeby nie iść do szkoły.
02:03
And her teachernauczyciel can't understandzrozumieć
why she's so fardaleko behindza
35
111749
3006
Jej nauczyciel nie rozumie,
dlaczego ma tyle zaległości
02:06
with her schoolworkszkolnych.
36
114779
1346
w szkole.
02:10
After what seemswydaje się
a long, long time to SophieSophie,
37
118180
3683
Po czasie, który wydaje się Sophie
bardzo, bardzo długi,
02:13
a letterlist arrivesprzybywa.
38
121887
1492
przychodzi list.
02:15
It's from her dadtata.
39
123403
1388
To od jej taty.
02:16
The writingpisanie is very messyniechlujny.
40
124815
2365
Pismo jest bardzo niestaranne.
02:19
The letterlist makesczyni her mumMUM crypłakać,
but she readsczyta a little out to SophieSophie.
41
127204
4046
List sprawia, że mama płacze,
ale czyta fragment Sophie.
02:23
He saysmówi that he's OK
and that he's missingbrakujący them.
42
131950
2934
Pisze, że u niego w porządku i że tęskni.
02:27
It's a shortkrótki letterlist.
43
135744
1333
To krótki list.
02:30
SophieSophie saysmówi she'dSzopa like to go
and see her dadtata, wherevergdziekolwiek he is.
44
138006
3402
Sophie mówi, że chciałaby
odwiedzić tatę, gdziekolwiek jest.
02:33
But her mumMUM saysmówi it's too fardaleko away,
and they can't affordpozwolić sobie the journeypodróż.
45
141432
4666
Ale mama mówi, że to za daleko
i że nie stać ich na podróż.
02:38
Then one day the phonetelefon ringspierścienie.
46
146829
2150
Pewnego dnia dzwoni telefon.
02:41
"SophieSophie, come speakmówić to daddyTatuś."
47
149003
2738
"Sophie, chodź porozmawiać z tatusiem".
02:44
DadTata soundsDźwięki differentróżne, fardaleko away.
48
152889
2920
Tata brzmi inaczej, daleko.
02:48
He saysmówi he can't talk for very long,
49
156571
1850
Mówi, że nie może rozmawiać długo,
02:50
and anywaytak czy inaczej, it's very noisygłośny
wherevergdziekolwiek he is.
50
158445
3007
a poza tym tam, skąd dzwoni,
jest bardzo głośno.
02:53
And SophieSophie doesn't know
what to say to him.
51
161476
3104
A Sophie nie wie, co ma mu powiedzieć.
02:58
Well, as storieshistorie go,
that's not a very nicemiły one.
52
166631
2761
To niezbyt miła opowieść.
03:01
In the UnitedStany Zjednoczone KingdomBrytania, 200,000 childrendzieci
53
169416
4653
W Zjednoczonym Królestwie 200 000 dzieci
03:06
experiencedoświadczenie the shamewstyd and isolationizolacji
of a parentrodzic in prisonwięzienie.
54
174093
4155
doświadcza wstydu i izolacji
z powodu rodzica w więzieniu.
03:11
Two hundredsto thousandtysiąc.
55
179117
2055
Dwieście tysięcy.
03:13
That's more than the numbernumer
of childrendzieci eachkażdy yearrok
56
181196
2310
To więcej, niż roczna liczba dzieci
03:15
who are affectedafektowany
by theirich parentsrodzice divorcingrozwód.
57
183530
2417
dotkniętych rozwodem rodziców.
03:18
And it can affectoddziaływać the childrendzieci
of prisonerswięźniowie very deeplygłęboko.
58
186307
3000
Dzieci więźniów mogą
przeżywać to bardzo głęboko.
03:21
There can be problemsproblemy at schoolszkoła,
59
189829
1591
Mogą mieć problemy w szkole
03:23
and they're threetrzy timesczasy more likelyprawdopodobne
to sufferponieść from mentalpsychiczny healthzdrowie issuesproblemy.
60
191444
3968
i trzy razy częściej cierpią
na problemy psychiczne.
03:28
In so manywiele wayssposoby,
61
196932
1502
Pod wieloma względami
03:30
childrendzieci are the unintendedniezamierzone victimsofiary
of theirich parents'rodziców crimeszbrodnie.
62
198458
4783
dzieci są nieplanowanymi
ofiarami przestępstw rodziców.
03:35
In so manywiele wayssposoby,
63
203784
1531
Pod wieloma względami
03:37
childrendzieci are the overlookedpomijane victimsofiary
of theirich parents'rodziców crimeszbrodnie.
64
205339
4064
dzieci są przeoczanymi
ofiarami przestępstw rodziców.
03:43
UntilAż do last NovemberListopada,
I was a servingporcja prisonerwięzień,
65
211936
3040
Do zeszłego listopada byłem więźniem
03:47
imprisoneduwięziony for fraudoszustwa.
66
215000
1499
skazanym za oszustwo finansowe.
03:48
I was dishonestnieuczciwi, and I paidpłatny the penaltykary.
67
216974
2600
Byłem nieuczciwy i poniosłem karę.
03:52
Before that, I'd been
a practicingpraktykujący solicitorSolicitor for 30 yearslat.
68
220450
3225
Przed tym prowadziłem
praktykę adwokacką przez 30 lat.
03:56
I'd had a happyszczęśliwy and stablestabilny upbringingwychowanie,
69
224172
2715
Miałem dobre i stabilne wychowanie,
03:58
a good educationEdukacja,
70
226911
1198
dobre wykształcenie, udane małżeństwo,
04:00
a happyszczęśliwy marriagemałżeństwo, whichktóry,
I'm pleasedzadowolony to say, continuestrwa.
71
228133
2944
które na szczęście nadal trwa.
04:03
I have two adultdorosły sonssynowie.
72
231101
2547
Mam dwóch dorosłych synów.
04:06
When they were growingrozwój up,
I did my bestNajlepiej to be around for them
73
234387
3587
Kiedy dorastali,
starałem się być przy nich,
04:09
as much as I could.
74
237998
1452
jak tylko mogłem.
04:11
And I tookwziął a carefulostrożny interestzainteresowanie
in what they did.
75
239474
2229
Interesowałem się tym, co robili.
04:13
I readczytać to my boyschłopcy everykażdy night,
76
241727
2953
Czytałem chłopcom każdej nocy
04:16
and ironicallyironicznie, our favoriteulubiony storyfabuła
was "BurglarWłamywacz BillBill."
77
244704
4815
i naszą ulubioną opowieścią
był paradoksalnie "Włamywacz Bill",
04:21
(LaughterŚmiech)
78
249543
2145
(Śmiech)
04:25
But when I got to prisonwięzienie,
it soonwkrótce becamestał się apparentpozorna
79
253210
2610
W więzieniu wkrótce stało się oczywiste,
04:27
that my backgroundtło was very differentróżne
to that of mostwiększość of the prisonerswięźniowie.
80
255844
4115
że moja przeszłość była inna
niż większości więźniów.
04:32
FewKilka of the menmężczyźni that I metspotkał
had had a decentprzyzwoity educationEdukacja.
81
260505
3136
Niewielu z nich miało
przyzwoite wykształcenie.
04:35
IndeedW rzeczywistości, manywiele associatedpowiązany educationEdukacja
with humiliationUpokorzenie and failureniepowodzenie.
82
263665
4769
Przeciwnie - dla wielu nauka
kojarzyła się z upokorzeniem i porażką.
04:40
I can tell you firsthandz pierwszej ręki
that prisonwięzienie is dehumanizingodczłowieczanie.
83
268458
4162
Mogę powiedzieć wam,
że więzienie pozbawia człowieczeństwa.
04:45
PrisonersWięźniowie hardenutwardzenia up,
they shutzamknąć down, they closeblisko in ...
84
273592
3428
Więźniowie stają się twardzi,
zamykają się w sobie...
04:49
just to surviveprzetrwać.
85
277863
1447
tylko po to, by przetrwać.
04:52
And this can be devastatingniszczycielski for familiesrodziny.
86
280166
2396
To może być wyniszczające dla rodzin.
04:56
In factfakt, maintainingutrzymywanie contactkontakt
with your familyrodzina from prisonwięzienie
87
284546
4178
Utrzymywanie kontaktu z rodziną
może być dla więźnia
naprawdę bardzo trudne.
05:00
can be very difficulttrudny indeedw rzeczy samej.
88
288748
1933
05:03
And if a childdziecko does get to see
theirich parentrodzic in prisonwięzienie,
89
291613
3150
Kiedy dziecko przyjeżdża na widzenie,
05:06
they have to go throughprzez
the samepodobnie pat-downPat-w dół searcheswyszukiwań as the adultsdorośli ludzie.
90
294787
3111
zostaje przeszukane tak samo, jak dorośli.
05:09
They walkspacerować throughprzez
the samepodobnie detectorczujki framesramki,
91
297922
2764
Przechodzi przez te same detektory,
05:12
they're sniffedpowąchał by the samepodobnie sniffersniffer dogspsy,
92
300710
2161
Obwąchują je te same psy policyjne,
05:14
and all because some childrendzieci
have been the unwittingnieświadomie carriersprzewoźnicy
93
302895
3404
a wszystko dlatego, że niektóre dzieci
wykorzystano do przenoszenia
05:18
of drugsleki and mobilemobilny phonestelefony.
94
306323
2184
narkotyków i telefonów komórkowych.
05:21
And when they get throughprzez
to see theirich parentrodzic,
95
309567
2171
Kiedy przychodzą na widzenie,
05:23
they maymoże be tiredzmęczony from a long journeypodróż,
96
311762
2686
mogą być zmęczone długą podróżą,
05:26
shynieśmiały, tongue-tiedzwiązane z językiem, even upsetzdenerwowany.
97
314472
2991
onieśmielone, oniemiałe,
nawet zdenerwowane.
05:29
And it isn't easyłatwo for the parentsrodzice,
who maymoże not be gettinguzyskiwanie alongwzdłuż.
98
317853
3571
Widzenia nie są też łatwe dla rodziców,
którzy mogą się nie dogadywać.
05:34
For manywiele reasonspowody, not just these,
99
322227
1877
Z wielu powodów, nie tylko z tych,
05:36
over halfpół of prisonerswięźniowie losestracić contactkontakt
with theirich childrendzieci and familiesrodziny.
100
324957
4332
ponad połowa więźniów traci kontakt
z dziećmi i rodziną.
05:41
How can we help prisonerswięźniowie
to stayzostać in contactkontakt with theirich familiesrodziny?
101
329942
3684
Jak pomóc więźniom
w utrzymywaniu kontaktu z rodziną?
05:46
When I was a prisonerwięzień
at ChanningsChannings WoodDrewno PrisonWięzienie,
102
334574
2270
Kiedy byłem więźniem
w więzieniu Channings Wood,
05:48
I beganrozpoczął się workingpracujący for a charitydobroczynność
callednazywa StorybookKsiążeczka DadsTatusiowie.
103
336868
3060
zacząłem pracować w fundacji
o nazwie Storybook Dads.
05:52
StorybookKsiążeczka DadsTatusiowie beganrozpoczął się in 2003,
104
340934
2696
Fundacja Storybook Dads
zaczęła istnieć w 2003 roku,
05:55
when SharonSharon BerryBerry, a civiliancywil workerpracownik
in a prisonwięzienie, realizedrealizowany just how much
105
343654
5237
gdy Sharon Berry, pracowniczka cywilna
w więzieniu, zdała sobie sprawę,
06:00
manywiele prisonerswięźniowie wanted to stayzostać
in contactkontakt with theirich childrendzieci.
106
348915
3213
jak bardzo wielu więźniów chciało
utrzymać kontakt z dziećmi.
06:04
And so, armedzbrojnych with a fewkilka storybooksbajek,
107
352694
2342
Uzbrojona w kilka książek z bajkami
06:07
she beganrozpoczął się to help prisonerswięźniowie
to readczytać and recordrekord storieshistorie
108
355060
2959
zaczęła pomagać więźniom
czytać i nagrywać bajki,
06:10
to sendwysłać home to theirich childrendzieci.
109
358043
2067
żeby wysłać je do dzieci.
06:12
It wasn'tnie było a newNowy ideapomysł.
FewKilka ideaspomysły like this are newNowy.
110
360468
3804
To nie był nowy pomysł.
Takie pomysły rzadko są nowe.
06:16
They're great ideaspomysły.
111
364611
1333
To są wspaniałe pomysły.
06:18
But it was an instantnatychmiastowy successpowodzenie.
112
366942
2155
Ale to był natychmiastowy sukces.
06:22
You maymoże wondercud: How does the recordingnagranie
of the storieshistorie work in prisonwięzienie?
113
370466
4967
Może zapytacie: jak działa
nagrywanie bajek w więzieniu?
06:27
Is it difficulttrudny for prisonerswięźniowie?
114
375769
2190
Czy to jest trudne dla więźniów?
06:29
Can it be challengingtrudne?
115
377983
1467
Czy to może być wyzwaniem?
06:33
Well, the processproces of choosingwybór,
readingczytanie and recordingnagranie a storyfabuła
116
381380
4614
Proces wybierania, czytania
i nagrywania bajek
06:38
can be very challengingtrudne for prisonerswięźniowie.
117
386018
2273
może być wielkim wyzwaniem dla więźniów.
06:42
PrisonWięzienie is toughtwardy,
118
390090
2020
Więzienie jest ciężkie
06:44
and prisonerswięźniowie can't affordpozwolić sobie to showpokazać
any signsznaki of weaknessosłabienie or vulnerabilitywrażliwość.
119
392134
4837
i więźniowie nie mogą pozwolić sobie
na oznaki słabości czy wrażliwości.
06:50
But this, this recordingnagranie processproces,
120
398234
3015
Proces nagrywania może być niewygodny,
06:53
this can be uncomfortableniewygodny, upsettingdenerwujące,
sometimesczasami all just a bitkawałek too much.
121
401273
5992
irytujący, czasami ich przerasta.
07:01
And prisonerswięźniowie oftenczęsto crypłakać.
122
409884
1801
Więźniowie często płaczą.
07:04
They crypłakać because they regretżal
missingbrakujący out on theirich children'sdzieci liveszyje.
123
412741
4347
Opłakują to, że omija ich
życie własnych dzieci.
07:09
They crypłakać because they're ashamedzawstydzony
that they'veoni let theirich familiesrodziny down.
124
417701
3752
Płaczą, bo wstydzą się,
że zawiedli rodzinę.
07:13
They crypłakać because they don't know
how to go about readingczytanie to theirich childrendzieci.
125
421846
4698
Płaczą, bo nie wiedzą,
jak czytać swoim dzieciom.
07:20
But because when they come to us
we offeroferta a privateprywatny spaceprzestrzeń, one-to-onejeden do jednego,
126
428298
5533
Ponieważ podczas nagrania
zapewniamy prywatną przestrzeń,
07:25
prisonerswięźniowie don't need to be toughtwardy anymorejuż,
127
433855
3072
więźniowie nie muszą już być twardzi
07:28
and they can use
theirich vulnerabilitywrażliwość as a strengthwytrzymałość
128
436951
2976
i mogą posłużyć się własną wrażliwością
07:31
when contactingkontaktując się z with theirich childrendzieci.
129
439951
2400
podczas kontaktu z dziećmi.
07:35
I rememberZapamiętaj one prisonerwięzień
who cameoprawa ołowiana witrażu to recordrekord.
130
443977
2547
Pamiętam nagranie jednego więźnia.
07:39
He was a bigduży, hardciężko man
with a reputationreputacja for beingistota toughtwardy.
131
447095
3751
Był dużym, mocnym facetem
z reputacją twardziela.
07:43
He cameoprawa ołowiana witrażu alongwzdłuż as implacablenieprzejednanym as ever.
132
451358
2341
Przyszedł, nieubłagany jak zawsze.
07:45
But when the doordrzwi of the recordingnagranie
roompokój closedZamknięte behindza him,
133
453723
3060
Ale kiedy drzwi sali nagraniowej
zamknęły się za nim,
07:48
that facadefasada beganrozpoczął się to crumblekruszą.
134
456807
1744
harda fasada się rozpadła.
07:50
From his pocketkieszeń, he tookwziął
a screwed-uppijany up piecekawałek of paperpapier
135
458909
3126
Wyciągnął z kieszeni
podarty kawałek papieru
07:54
and quietlycicho beganrozpoczął się to readczytać the wordssłowa
136
462059
1670
i cicho zaczął czytać słowa,
07:55
whichktóry he'don by writtenpisemny as a messagewiadomość
for his two little oneste.
137
463753
4176
które napisał dla dwójki swoich maluchów.
08:00
His handsręce were shakingdrżący.
138
468555
1534
Ręce mu się trzęsły.
08:03
And then, in a surprisinglyzaskakująco quietcichy voicegłos,
139
471254
2307
Zaskakująco cichym głosem
08:06
he beganrozpoczął się to singśpiewać theirich favoriteulubiony lullabyKołysanka.
140
474572
3146
zaczął śpiewać ich ulubioną kołysankę.
08:10
You see, there wasn'tnie było much
that he could do from behindza barsbary
141
478694
2976
Niewiele mógł zrobić za kratkami,
08:13
to showpokazać his childrendzieci
that he missedbrakowało and lovedkochany them.
142
481694
3142
żeby pokazać dzieciom,
że je kocha i za nimi tęskni.
08:16
But he could do this.
143
484860
1616
Ale mógł zrobić to.
08:20
OnceRaz the recordingnagranie is madezrobiony,
144
488758
1968
Ukończone nagranie wysyła się
08:22
it's sentwysłane to the StorybookKsiążeczka DadsTatusiowie
productionprodukcja unitjednostka
145
490750
4516
do wydziału produkcji w Storybook Dads
08:27
at ChanningsChannings WoodDrewno PrisonWięzienie in DevonDevon.
146
495290
3546
w więzieniu Channings Wood w Devon.
08:31
And that's where I workedpracował.
147
499258
1518
To właśnie tam pracowałem.
08:33
I was trainedprzeszkolony, alongwzdłuż with other prisonerswięźniowie,
148
501356
2438
Mnie i innych więźniów przeszkolono
w edycji i produkcji nagrań
08:35
to editedytować and produceprodukować recordingsnagrania sentwysłane in
149
503818
2652
więźniów z całego Zjednoczonego Królestwa.
08:38
from prisonswięzień all over the UnitedStany Zjednoczone KingdomBrytania.
150
506494
2471
08:42
UsingZa pomocą audioaudio and videowideo softwareoprogramowanie,
151
510775
4048
Używając oprogramowania audio i wideo,
08:46
the recordingsnagrania have the mistakesbłędy takenwzięty out
152
514847
3928
usuwaliśmy błędy z nagrań
08:50
and sounddźwięk effectsruchomości and musicmuzyka addedw dodatku in.
153
518799
3123
i dodawaliśmy efekty dźwiękowe i muzykę.
08:55
And the experiencedoświadczenie and skillumiejętność
whichktóry the prisonwięzienie editorsRedakcja gainzdobyć
154
523467
5726
To doświadczenie i umiejętności
nabywane przez więźniów-edytorów
09:01
helpspomaga them in theirich futureprzyszłość employmentzatrudnienie.
155
529217
2533
pomagają im potem znaleźć pracę.
09:06
OnceRaz the recordingnagranie is finalizedsfinalizowana,
156
534310
2492
Wykończone nagranie przenosi się
09:08
it's transferredprzeniesione to a CDCD or a DVDDVD
and sentwysłane out to the familiesrodziny
157
536826
5230
na płytę CD lub DVD i wysyła do rodzin,
09:14
so that the childrendzieci can watch them
wheneverkiedy tylko they feel the need.
158
542080
4173
żeby dzieci mogły je oglądać do woli.
09:20
And they listen to these recordingsnagrania
and watch them a lot --
159
548026
4479
Słuchają i oglądają bardzo często
09:26
at bedtimeprzed snem, in the carsamochód ...
160
554612
3286
- na dobranoc, w samochodzie...
09:29
Some even take them to schoolszkoła
to showpokazać theirich friendsprzyjaciele.
161
557922
3534
Czasem nawet pokazują je
kolegom w szkole.
09:34
These recordingsnagrania,
162
562532
1595
Te nagrania pokazują dzieciom,
09:36
they showpokazać the childrendzieci
that they're lovedkochany and missedbrakowało.
163
564151
3377
że są kochane i że ktoś za nimi tęskni.
09:39
And they showpokazać the prisonerwięzień
164
567954
1786
Pokazują więźniowi, że może zrobić coś
09:41
that they can do something
for theirich childdziecko, as a parentrodzic.
165
569764
4158
dla swojego dziecka, jako rodzic.
09:47
Do you rememberZapamiętaj SophieSophie?
166
575375
1891
Pamiętacie Sophie?
09:49
Well, one day, just
before ChristmasBoże Narodzenie, a parceldziałki arrivedprzybył,
167
577290
4456
Pewnego dnia, tuż przed świętami,
dostała paczkę i było w niej właśnie to.
09:53
and this is what was in it.
168
581770
1638
09:56
Let's listen to a little of it togetherRazem.
169
584115
2230
Posłuchajmy tego fragmentu razem.
09:58
(VideoWideo) SantaSanta: On, CometKometa!
On, CupidCupid! On, DonnerDonner and BlitzenBlitzen!
170
586369
4256
(Wideo) Mikołaj:
Dalej, Kometko! Dalej, Amorku!
Dalej, Profesorku i Błyskawiczny!
10:02
CharlieCharlie: That's his reindeerRenifer, isn't it?
171
590649
1905
Charlie: To jego renifer, prawda?
10:04
SantaSanta: It is his reindeerRenifer, yeah.
172
592578
1651
Mikołaj: To jego renifer, tak.
10:06
Up, up, higherwyższy and higherwyższy they flewlatał,
173
594253
2784
Wysoko, wysoko, wyżej i wyżej lecieli,
10:09
acrossprzez landwylądować, acrossprzez oceansoceany they spedSped.
174
597061
3262
ponad lądami, ponad oceanami pędzili.
10:12
ThroughPoprzez the magicalmagiczny
northernpółnocny lightsświatła they passedminęło --
175
600966
2944
Magiczną zorzę polarną minęli.
10:15
I'd love to see the northernpółnocny
lightsświatła, wouldn'tnie you?
176
603934
2358
Bardzo chciałbym zobaczyć zorzę, a ty?
10:18
CharlieCharlie: I figurepostać they'doni by probablyprawdopodobnie look
a bitkawałek like that snowman'sbałwana bellybrzuszek.
177
606316
3366
Charlie: Myślę, że wyglądałyby
trochę jak brzuch tego bałwana.
10:21
SantaSanta: They probablyprawdopodobnie would, yeah.
178
609706
1954
Mikołaj: Pewnie tak.
10:23
That's a coolchłodny snowmanSnowman, isn't it?
179
611684
1672
Czadowy bałwan, co?
10:25
CharlieCharlie: It's very coolchłodny indeedw rzeczy samej, I love it.
180
613380
2368
Charlie: Bardzo czadowy, podoba mi się.
10:27
SantaSanta: They visitedodwiedzone
all the childrendzieci in the worldświat
181
615772
2380
Mikołaj: Odwiedzili
wszystkie dzieci na świecie
10:30
and left presentsprzedstawia for eachkażdy and everykażdy one.
182
618176
2734
i zostawili każdemu prezenty.
10:33
In the blinkmigać of an eyeoko,
they were back in FrogsbottomFrogsbottom (na dole) FieldPole.
183
621611
3639
W mgnieniu oka byli z powrotem
w Frogsbottom Field.
10:37
(CharlieCharlie LaughsŚmieje się)
184
625274
1548
(Charlie śmieje się)
10:38
SantaSanta: You think that's well funnyzabawny?
185
626846
1743
Mikołaj: Myślisz, że to śmieszne?
10:40
CharlieCharlie: I want to liverelacja na żywo
in FrogsbottomFrogsbottom (na dole) FieldPole!
186
628613
2305
Charlie: Chcę mieszkać
w Frogsbottom Field!
10:42
SantaSanta: Where do you liverelacja na żywo,
in FrogsbottomFrogsbottom (na dole) TreeDrzewo?
187
630942
2230
Mikołaj: Gdzie mieszkasz,
na drzewie Frogsbottom?
10:45
CharlieCharlie: I don't, I liverelacja na żywo in this treedrzewo.
188
633196
2453
Charlie: Nie, mieszkam na tym drzewie.
10:47
I've madezrobiony it all Christmasy-lookChristmasy-spojrzenie.
189
635673
2071
Udekorowałem je świątecznie.
10:49
SantaSanta: It's nicemiły, that.
190
637768
1180
Mikołaj: Ładne to.
10:50
You've doneGotowe a good jobpraca, good jobpraca.
191
638972
1609
Dobra robota, dobra robota.
10:52
CharlieCharlie: Thank you very much!
192
640605
1670
Charlie: Bardzo dziękuję!
10:54
(LaughterŚmiech)
193
642299
1866
(Śmiech)
10:57
AlanAlan CrickmoreKrickmore: SophieSophie and her mumMUM
listenedsłuchałem to that threetrzy timesczasy,
194
645957
3041
Alan Crickmore: Sophie i jej mama
posłuchały tego trzy razy
11:01
and they haven'tnie mam laughedzaśmiał się
so much in a long time.
195
649022
2285
i dawno się tak nie śmiały.
11:03
They can see that he's all right,
they can see that he loveskocha them,
196
651331
3119
Widzą, że u taty jest w porządku,
widzą, że je kocha
11:06
and the nextNastępny time he ringspierścienie,
Sophie'sZofia got plentydużo to talk about:
197
654474
3421
i podczas następnej rozmowy
Sophie będzie miała mnóstwo pytań:
11:09
"What does CharlieCharlie the ChimpSzympansa eatjeść?
198
657919
1927
"Co je szympans Charlie?
11:11
Will daddyTatuś do anotherinne storyfabuła very soonwkrótce?"
199
659870
2558
Czy tatuś nagra niedługo nową opowieść?".
11:15
SinceOd it beganrozpoczął się in 2003,
StorybookKsiążeczka DadsTatusiowie has growndorosły and growndorosły.
200
663259
5469
Odkąd zaczęło się to w 2003 roku,
Storybook Dads wciąż rosło.
11:22
It now operatesdziała as StorybookKsiążeczka DadsTatusiowie
and StorybookKsiążeczka MumsMamusie
201
670298
3757
Teraz działa jako Storybook Dads
i Storybook Mums
11:26
in more than 100 prisonswięzień
in the UnitedStany Zjednoczone KingdomBrytania.
202
674079
2833
w ponad 100 więzieniach
w Zjednoczonym Królestwie.
11:29
Ninety-eightDziewięćdziesiąt osiem percentprocent
of the prisonerswięźniowie who take partczęść
203
677506
3859
98% więźniów, którzy biorą w tym udział
11:33
say that it's improvedulepszony
theirich relationshipzwiązek with theirich childdziecko.
204
681389
3394
mówi, że to poprawiło
ich relacje z dzieckiem.
11:37
And sinceod 2003,
205
685538
2746
Od 2003 roku
11:40
over 60,000 DVDsPłyty DVD and CDsPłyt CD
have been sentwysłane out
206
688308
5009
ponad 60 000 płyt DVD i CD
trafiło do dzieci więźniów.
11:45
to the childrendzieci of prisonerswięźniowie.
207
693341
1726
11:50
For Sophie'sZofia familyrodzina and for thousandstysiące
of familiesrodziny like them,
208
698398
3469
Dla rodziny Sophie
i dla tysięcy takich rodzin
11:53
StorybookKsiążeczka DadsTatusiowie has been a lifelineLinia życia.
209
701891
2382
Storybook Dads było wielką pomocą.
11:57
Some prisonerswięźniowie say
that it's the first time
210
705735
2115
Wielu więźniów mówi, że pierwszy raz
11:59
that they'veoni begunzaczął to buildbudować
a relationshipzwiązek with theirich childdziecko.
211
707874
3234
zaczynają budować relację z dzieckiem.
12:03
And some poorubogi readersczytelnicy
have been so inspirednatchniony
212
711815
2400
Wielu słabo czytających
tak zainspirowało to,
12:06
by what they'veoni been ablezdolny to achieveosiągać
213
714239
1835
co zdołali osiągnąć,
12:08
that they'veoni goneodszedł to educationEdukacja classesklasy
to improveulepszać theirich ownwłasny readingczytanie skillsumiejętności.
214
716098
3771
że zaczęli uczęszczać na lekcje,
aby nauczyć się lepiej czytać.
12:14
Let's go back to the storyfabuła
of "The UglyBrzydkie DucklingKaczątko."
215
722074
2963
Wróćmy do historii o "Brzydkim kaczątku".
12:17
But this time, I'd like to playgrać you
a recordingnagranie madezrobiony by a prisonerwięzień,
216
725061
5088
Ale tym razem chciałbym
puścić wam nagranie więźnia,
12:22
because it encapsulateshermetyzuje
the powermoc of what we do.
217
730173
3266
bo ono przybliża siłę tego, co robimy.
12:26
The prisonerwięzień was an IrishIrlandzki TravellerPodróżny
who couldn'tnie mógł readczytać.
218
734830
3031
Ten więzień był niepiśmiennym
irlandzkim koczownikiem.
12:31
And he wanted to sendwysłać a storyfabuła home
to his daughtercórka for her birthdayurodziny.
219
739196
3903
Chciał wysłać opowieść córce na urodziny.
12:36
With the help of a mentormentor
and some cleversprytny editingredagowanie,
220
744595
2865
Z pomocą mentorki i edycji
12:39
something magicalmagiczny happenedstało się.
221
747484
1800
stało się coś magicznego.
12:42
This is an extractwyciąg from the rawsurowy recordingnagranie,
222
750484
2643
To fragment nieobrobionego nagrania,
12:45
where the prisonerwięzień is readingczytanie the storyfabuła
by repeatingpowtarzając it, phrasewyrażenie at a time.
223
753151
4915
gdzie więzień "czyta" opowieść
przez powtarzanie zdania po zdaniu.
(Nagranie) Mentorka:
Nie miał gdzie się ukryć.
12:50
(AudioDźwięk) MentorMentor: He had nowherenigdzie to hideukryć.
224
758090
1920
12:52
OwenOwen: He had nowherenigdzie to hideukryć.
225
760034
1698
Owen: Nie miał gdzie się ukryć.
12:53
MentorMentor: So one day, he ranpobiegł away.
226
761756
1948
Mentorka: Więc pewnego dnia uciekł.
12:56
OwenOwen: Then one day, he ranpobiegł away.
227
764522
2309
Owen: Więc pewnego dnia uciekł.
12:58
MentorMentor: He ranpobiegł untilaż do he cameoprawa ołowiana witrażu
to the great marshbagno.
228
766855
3563
Mentorka: Uciekał,
aż natrafił na wielki staw.
13:02
OwenOwen: He runbiegać untilaż do he come
to the great marshbagno.
229
770442
2729
Owen: Ucieka, aż natrafił na wielki staw.
13:05
MentorMentor: Where the wilddziki duckskaczki livedżył.
230
773195
2286
Mentorka: W którym żyły dzikie kaczki.
13:07
OwenOwen: Where the wilddziki duckskaczki livedżył.
231
775505
2200
Owen: W którym żyły dzikie kaczki.
13:11
ACAC: And this is a recordingnagranie --
an excerptfragment of the recordingnagranie
232
779108
4723
AC: A to jest fragment nagrania
13:15
with the mentor'smentora voicegłos takenwzięty out
and sounddźwięk effectsruchomości and musicmuzyka addedw dodatku in.
233
783855
5148
bez głosu mentorki i z dodatkiem
efektów dźwiękowych i muzyki.
13:22
(AudioDźwięk) OwenOwen: He had nowherenigdzie to hideukryć.
234
790069
2143
(Nagranie): Owen:
Nie miał gdzie się ukryć.
13:24
Then one day, he runbiegać away.
235
792236
1873
Więc pewnego dnia uciekł.
13:26
He runbiegać untilaż do he come to the great marshbagno
where the wilddziki duckskaczki livedżył,
236
794133
4569
Ucieka, aż natrafia na wielki staw,
gdzie żyły dzikie kaczki
13:30
and he laidpołożony in the rushesSitowie for two weekstygodnie.
237
798726
2547
I leżał w sitowiu przez dwa tygodnie.
13:33
(MusicMuzyka) (DucksKaczki quackSzarlatan)
238
801297
2151
(Muzyka) (Kaczki kwaczą)
13:35
Some wilddziki duckskaczki and geesegęsi
come to look at him.
239
803472
3230
Niektóre dzikie kaczki i gęsi
przyszły na niego popatrzeć.
13:38
"You're very uglybrzydki," they said,
and they laughedzaśmiał się at him.
240
806726
3136
"Jesteś bardzo brzydki" - powiedziały
i zaczęły się z niego śmiać.
13:41
(DucksKaczki quackSzarlatan)
241
809886
3294
(Kaczki kwaczą)
13:48
The uglybrzydki ducklingkaczątko ranpobiegł away
from the great marshbagno.
242
816429
3968
Brzydkie kaczątko uciekło
z wielkiego stawu.
13:52
(DuckKaczka quacksznachorów)
243
820421
1777
(Kaczki kwaczą)
13:56
ACAC: And this is how he finishedskończone the storyfabuła:
244
824087
2975
AC: A tak skończył swoją historię:
14:01
(AudioDźwięk) OwenOwen: He wasn'tnie było
an uglybrzydki ducklingkaczątko at all.
245
829383
2476
(Nagranie) Owen: Ale on nie był
brzydkim kaczątkiem.
14:03
DuringPodczas the winterzimowy, he had growndorosły
into a beautifulpiękny whitebiały swanŁabędź.
246
831883
4554
Podczas zimy wyrósł
na pięknego białego łabędzia.
14:08
The other swansłabędzie lookedspojrzał at him
and thought how beautifulpiękny he was.
247
836939
4107
Inne łabędzie patrzyły na niego
i myślały o tym, jaki jest piękny.
14:13
"Come with us," they said.
248
841485
1982
"Chodź z nami" - powiedziały.
14:16
And he did.
249
844159
1151
I poszedł z nimi.
14:17
(BirdPtak soundsDźwięki)
250
845334
3031
(Odgłosy ptaków)
14:24
Well, TiaraTiara, I hopenadzieja you
have enjoyedcieszył się this storyfabuła
251
852340
3603
Tiaro, mam nadzieję,
że podobała ci się ta bajka
14:27
as much as I enjoyedcieszył się
readingczytanie this storyfabuła to you.
252
855967
3200
tak jak podobało mi się
czytanie jej dla ciebie.
14:32
I cannotnie może wait to be with you again
and holdutrzymać you in my armsramiona.
253
860009
3753
Nie mogę się doczekać,
aż znowu z tobą będę i cię przytulę.
14:36
All my love, your daddyTatuś, OwenOwen.
254
864731
2000
Kocham cię, twój tata, Owen.
14:39
Lots of love, I misstęsknić you
with all my heartserce.
255
867303
2301
Kocham cię, tęsknię za tobą całym sercem.
14:41
GoodbyeŻegnaj for now, my love. ByeBye byeBye.
256
869628
2267
A teraz żegnaj, moje kochanie. Pa pa.
14:44
(MusicMuzyka)
257
872371
3198
(Muzyka)
14:51
(MusicMuzyka endskończy się)
258
879883
1150
(Koniec muzyki)
14:54
ACAC: When he listenedsłuchałem
to that recordingnagranie in his cellkomórka
259
882264
2441
AC: Kiedy posłuchał
tego nagrania w swojej celi
14:56
before it was sentwysłane out to his daughtercórka,
260
884729
2164
zanim wysłaliśmy je do jego córki,
14:58
he criedzawołał.
261
886917
1231
popłakał się.
15:00
And that's a prettyładny commonpospolity
reactionreakcja from prisonerswięźniowie,
262
888172
2441
To dość częsta reakcja więźniów,
15:02
as they realizerealizować for the first time
263
890637
1808
gdy po raz pierwszy
uświadamiają sobie,
15:04
they'veoni been ablezdolny
to do something for theirich childdziecko
264
892469
2308
że mogli zrobić coś dla swojego dziecka,
15:06
whichktóry they never thought they could.
265
894801
2014
chociaż nigdy tego nie oczekiwali.
15:09
They'veThey've connectedpołączony
in the mostwiększość fundamentalfundamentalny way,
266
897784
3247
Połączyli się w najbardziej
podstawowy sposób,
15:13
throughprzez the mediumśredni of storytellingopowiadanie historii.
267
901055
2333
przez pośrednictwo opowieści.
15:16
And as for SophieSophie,
268
904473
2056
A co do Sophie,
15:18
she wants "The GruffaloGruffalo" nextNastępny time.
269
906553
1973
to teraz zażyczyła sobie "Grufołaka".
15:20
(LaughterŚmiech)
270
908550
1338
(Śmiech)
15:21
(ApplauseAplauz)
271
909912
5279
(Brawa)
Translated by Daniela Golonka
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alan Crickmore - Audio/video editor, charity worker
Alan Crickmore works with Storybook Dads, a charity that promotes family ties between prisoners and their children.

Why you should listen

Alan Crickmore is married with adult children. He practiced law for over thirty years before being sent to prison for a lengthy term. In prison he developed new skills and was active in prison education, assisting in the teaching of English and math to prisoners of limited ability and experience. In the final year of his sentence, Crickmore began to work for Storybook Dads, a charity whose objects include the promotion of family ties between prisoners and their children. Since his release from prison, Crickmore has continued to work for Storybook Dads and is a proud ambassador for the charity. He lives in Gloucestershire, England, with his wife and Teddy, their Lakeland Terrier.

More profile about the speaker
Alan Crickmore | Speaker | TED.com