ABOUT THE SPEAKER
Travis Rieder - Bioethicist
Travis Rieder wants to help find a solution to America’s opioid crisis -- and if that sounds a bit too lofty, he’d settle for making clear, incremental progress in a responsible, evidence-based way.

Why you should listen

A philosopher by training, bioethicist by profession and communicator by passion, Travis Rieder writes and speaks on a variety of ethical and policy issues raised by both prescription and illicit opioid use.

This wasn't always his beat, though. Both in his doctoral training at Georgetown University, and as faculty at Johns Hopkins University’s Berman Institute of Bioethics, Rieder published widely on a variety of topics in philosophy and ethics. His interest in opioids came about suddenly, after a motorcycle accident, when he took too many pills for too long and suddenly found himself with a profound dependency. In the wake of that experience, he became driven to discover why medicine is so bad at dealing with prescription opioids, and how that problem is related to the broader drug overdose epidemic.

Rieder's first article on the topic, in the journal Health Affairs, was one of the most-read essays in 2017 and was excerpted by the Washington Post. Since then, Rieder has co-authored a Special Publication of the National Academy of Medicine on physician responsibility for the opioid epidemic, written several essays for the popular media and spoken widely on the topic to physicians, medical students and the general public. He expands on all of this work in a new book project forthcoming with HarperCollins, tentatively titled In Pain In America.

More profile about the speaker
Travis Rieder | Speaker | TED.com
TEDxMidAtlantic

Travis Rieder: The agony of opioid withdrawal -- and what doctors should tell patients about it

Travis Rieder: Agonia sevrajului în tratamentul cu opioide - și ce ar trebui să le spună medicii pacienților despre aceasta

Filmed:
2,438,348 views

Statele Unite reprezintă 5% din populația lumii, dar consumă aproape 70% din totalul mondial de opioide, creând o problemă care a dus la zeci de mii de decese în fiecare an. Cum s-a ajuns aici și ce putem face? În această prezentare, Travis Rieder povestește despre cât de grea e lupta, adesea nevăzută, a renunțării la opioide și arată cum doctorii care prescriu rapid (și exagerat) opioidele nu sunt echipați cu instrumentele necesare pentru a scoate oamenii din acest tratament.
- Bioethicist
Travis Rieder wants to help find a solution to America’s opioid crisis -- and if that sounds a bit too lofty, he’d settle for making clear, incremental progress in a responsible, evidence-based way. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
"How much paindurere medicationmedicament are you takingluare?"
0
760
2040
„Câte medicamente de durere luați?"
00:16
That was the very routinerutină questionîntrebare
that changedschimbat my life.
1
4120
2840
Această întrebare simplă
mi-a schimbat viața.
00:19
It was JulyIulie 2015,
2
7880
1496
Era iulie 2015,
00:21
about two monthsluni after
I nearlyaproape lostpierdut my footpicior
3
9400
2376
două luni după ce aproape
mi-am pierdut piciorul
00:23
in a seriousserios motorcyclemotocicletă accidentaccident.
4
11800
1600
într-un grav accident de motocicletă.
00:26
So I was back in my orthopedicortopedice
surgeon'schirurg officebirou
5
14400
2496
Așa că iată-mă înapoi
în cabinetul ortopedului
00:28
for yetinca anothero alta follow-upfollow-up appointmentprogramare.
6
16920
2000
pentru un nou consult.
M-am uitat la Sadiye, soția mea,
00:31
I lookedprivit at my wifesoție, SadiyeSpirache;
7
19560
1376
și am făcut niște calcule.
00:32
we did some calculatingcalcularea.
8
20960
1240
00:35
"About 115 milligramsmiligrame
oxycodoneOxicodonă," I respondeda răspuns.
9
23000
3360
„Cam 115 miligrame de Oxycodone",
am răspuns.
00:38
"Maybe more."
10
26960
1656
„Poate mai mult."
00:40
I was nonchalantnonșalantă, havingavând givendat
this informationinformație to manymulți doctorsmedici
11
28640
4055
Eram indiferent, pentru că dădusem
această informație multor doctori
00:44
manymulți timesori before,
12
32720
1896
de nenumărate ori,
00:46
but this time was differentdiferit.
13
34640
1360
dar de data asta a fost altfel.
00:48
My doctordoctor turnedîntoarse seriousserios
14
36840
1576
Doctorul a devenit serios,
00:50
and he lookedprivit at me and said,
15
38440
1416
s-a uitat la mine și a zis:
00:51
"TravisTravis, that's a lot of opioidsopioide.
16
39880
2376
„Travis, asta e foarte mult.
00:54
You need to think
about gettingobtinerea off the medsmedicamentele now."
17
42280
2520
Ar trebui să te gândești
să renunți la medicație."
În două luni de prescripții
tot mai numeroase,
00:57
In two monthsluni of escalatingescaladarea prescriptionsretetele,
18
45520
2056
00:59
this was the first time
that anyoneoricine had expressedexprimate concernîngrijorare.
19
47600
2880
a fost prima dată când cineva
și-a exprimat îngrijorarea.
01:03
IndeedÎntr-adevăr, this was the first
realreal conversationconversaţie I'd had
20
51120
2736
Într-adevăr, era prima conversație reală
01:05
about my opioidopioide therapyterapie, periodperioadă.
21
53880
1760
despre tratamentul meu cu opioide.
01:08
I had been givendat no warningsavertismente,
22
56520
2016
Nu am primit nicio atenționare,
01:10
no counselingconsiliere,
23
58560
1616
nicio consiliere,
01:12
no planplan ...
24
60200
1200
niciun plan...
01:14
just lots and lots of prescriptionsretetele.
25
62000
2400
doar rețete peste rețete.
01:17
What happeneds-a întâmplat nextUrmător → really camea venit to definedefini
my entireîntreg experienceexperienţă of medicalmedical traumaTrauma.
26
65960
4296
Ce a urmat a ajuns să descrie
toată experiența mea de traume medicale.
01:22
I was givendat what I now know
is a much too aggressiveagresiv taperingconic regimenregim,
27
70280
4856
Mi s-a prescris un tratament
mult prea agresiv,
01:27
accordingin conformitate to whichcare I dividedîmpărțit
my medicationmedicament into fourpatru dosesdoze,
28
75160
2920
conform căruia mi-am împărțit
medicația în patru doze,
01:30
droppingcădere one eachfiecare weeksăptămână
over the coursecurs of the monthlună.
29
78920
2480
scăzând una pe săptămână
pe parcursul unei luni.
01:34
The resultrezultat is that I was launcheda lansat
into acuteacut opioidopioide withdrawalretragerea.
30
82720
4080
Rezultatul a fost că am intrat
într-un sevraj acut.
01:39
The resultrezultat, put anothero alta way,
31
87960
2496
Cu alte cuvinte,
01:42
was helliad.
32
90480
1200
un infern.
01:45
The earlydin timp stagesetape of withdrawalretragerea
feel a lot like a badrău casecaz of the flugripă.
33
93520
5096
Primele etape ale sevrajului
sunt ca un caz mai grav de gripă.
01:50
I becamea devenit nauseatedgreață,
34
98640
1776
Mi-era greață,
01:52
lostpierdut my appetiteapetit,
35
100440
1736
nu aveam poftă de mâncare,
01:54
I acheddurea everywherepretutindeni,
36
102200
1936
mă durea peste tot,
01:56
had increaseda crescut paindurere
in my rathermai degraba mangledmangled footpicior;
37
104160
2560
aveam dureri mari la piciorul accidentat,
01:59
I developeddezvoltat troublebucluc sleepingdormit
duedatorat to a generalgeneral feelingsentiment of restlessnessnelinişte.
38
107760
4280
aveam probleme cu somnul
din cauza agitației care mă cuprinsese.
02:05
At the time,
39
113680
1376
La vremea aceea,
02:07
I thought this was all prettyfrumos miserablemizerabil.
40
115080
1920
mi se părea că totul e groaznic.
02:10
That's because I didn't know
what was comingvenire.
41
118000
2096
Asta pentru că nu știam ce urmează.
02:13
At the beginningînceput of weeksăptămână two,
42
121640
2336
La începutul celei de-a doua săptămâni,
02:16
my life got much worsemai rau.
43
124000
1240
a fost și mai rău.
02:18
As the symptomssimptome dialedformate up in intensityintensitate,
44
126160
2960
Pe măsură ce simptomele se intensificau,
02:22
my internalintern thermostatTermostat
seemedpărea to go haywireHaywire.
45
130080
2896
termostatul meu intern
părea că a luat-o razna.
02:25
I would sweatsudoare profuselyabundent almostaproape constantlymereu,
46
133000
2856
Transpiram abundent aproape tot timpul,
02:27
and yetinca if I manageda reușit to get myselfeu insumi out
into the hotFierbinte AugustAugust sunsoare,
47
135880
3936
însă dacă ieșeam afară
sub soarele din august,
02:31
I mightar putea look down and find myselfeu insumi
coveredacoperit in goosebumpsGoosebumps.
48
139840
2800
mi se făcea pielea de găină.
02:35
The restlessnessnelinişte that had madefăcut
sleepdormi difficultdificil duringpe parcursul that first weeksăptămână
49
143537
3239
Agitația care îmi crease dificultăți
de somn în prima săptămână
02:38
now turnedîntoarse into what I camea venit to think of
as the withdrawalretragerea feelingsentiment.
50
146800
3320
se transformase acum în sevraj.
02:42
It was a deepadâncime sensesens of jittersdraci
that would keep me twitchingconvulsii.
51
150800
5016
Era un neastâmpăr total
care mă făcea să tremur
02:47
It madefăcut sleepdormi nearlyaproape impossibleimposibil.
52
155840
1600
și mi-era imposibil să dorm.
02:50
But perhapspoate the mostcel mai
disturbingderanjant was the cryingplâns.
53
158560
3760
Dar poate cel mai neplăcut era plânsul.
02:55
I would find myselfeu insumi with tearslacrimi comingvenire on
54
163760
5016
Mă trezeam plângând
03:00
for seeminglyaparent no reasonmotiv
55
168800
1736
fără un motiv anume,
03:02
and with no warningavertizare.
56
170560
1240
fără niciun avertisment.
03:05
At the time they feltsimțit
like a neuralneural misfirerateu,
57
173040
2416
Se simțeau ca niște rateuri neuronale,
03:07
similarasemănător to the goosebumpsGoosebumps.
58
175480
1400
ca niște fiori.
03:09
SadiyeSpirache becamea devenit concernedîngrijorat,
and she calleddenumit the prescribingprescriere doctordoctor
59
177960
3976
Sadiye s-a îngrijorat
și l-a sunat pe doctor,
03:13
who very helpfullyutil advisedrecomandă
lots of fluidsfluide for the nauseagreaţă.
60
181960
3200
care mi-a sugerat să beau
multe lichide anti-greață.
03:18
When she pushedîmpins him and said,
"You know, he's really quitedestul de badlyprost off,"
61
186480
3336
Când a insistat și i-a spus
că nu mă simt bine deloc,
03:21
the doctordoctor respondeda răspuns,
"Well, if it's that badrău,
62
189840
2176
doctorul i-a spus: „Dacă e așa de rău,
03:24
he can just go back to his
previousanterior dosedoza for a little while."
63
192040
2880
să revină la doza inițială
pentru o vreme."
03:28
"And then what?" I wonderedse întreba.
64
196200
1880
„Și după asta?" am întrebat.
03:31
"Try again latermai tarziu," he respondeda răspuns.
65
199160
2080
„Încercați mai târziu", a răspuns el.
03:34
Now, there's no way that I was going
to go back on my previousanterior dosedoza
66
202120
4056
Nu, în niciun caz nu m-aș fi întors
la doza anterioară
03:38
unlessdacă nu I had a better planplan for makingluare
it throughprin the withdrawalretragerea nextUrmător → time.
67
206200
3480
decât dacă aș fi avut un plan solid
pentru următoarea fază de sevraj.
03:42
And so we stuckblocat to ridingcălărie it out
and droppedscăzut anothero alta dosedoza.
68
210320
3880
Așa că am rămas la planul inițial
și am mai renunțat la o doză.
03:47
At the beginningînceput of weeksăptămână threeTrei,
69
215720
1640
La începutul celei de-a treia săptămâni,
03:50
my worldlume got very darkîntuneric.
70
218200
1680
universul meu s-a întunecat.
03:53
I basicallype scurt stoppedoprit eatingmâncare,
71
221000
3016
Nu mai mâncam,
03:56
and I barelyde abia sleptdormit at all
72
224040
1776
abia dormeam
03:57
thanksMulțumiri to the jittersdraci
that would keep me writhingzvârcolire all night.
73
225840
2840
din cauza frisoanelor
care mă chinuiau toată noaptea.
04:01
But the worstcel mai rău --
74
229800
1936
Dar cea mai rea
04:03
the worstcel mai rău was the depressiondepresiune.
75
231760
1381
era depresia.
04:06
The tearslacrimi that had feltsimțit
like a misfirerateu before
76
234480
4056
Lacrimile care veneau și nu prea înainte,
04:10
now feltsimțit meaningfulplin de înțeles.
77
238560
1200
acum erau din belșug.
04:12
SeveralMai multe timesori a day
I would get that wellingStevenage in my chestcufăr
78
240640
3256
De câteva ori pe zi
simțeam acel izvor în piept
04:15
where you know the tearslacrimi are comingvenire,
79
243920
1720
de unde știi că vin lacrimile,
04:18
but I couldn'tnu a putut stop them
80
246480
1656
dar nu puteam să le opresc,
04:20
and with them camea venit
desperationdesperare and hopelessnessinutilitate.
81
248160
3920
și erau însoţite
de disperare și deznădejde.
04:24
I begana început to believe
that I would never recoverrecupera
82
252880
2936
Ajunsesem la concluzia
că n-o sa-mi revin niciodată
04:27
eitherfie from the accidentaccident
or from the withdrawalretragerea.
83
255840
2360
nici din accident, nici din sevraj.
04:31
SadiyeSpirache got back on the phonetelefon
with the prescriberMedicul prescriptor
84
259680
2255
Sadiye l-a sunat din nou pe doctor
04:33
and this time he recommendedrecomandat
that we contacta lua legatura our paindurere managementadministrare teamechipă
85
261959
3257
care a recomandat să-i contactăm
pe cei care prescriseseră medicația
04:37
from the last hospitalizationspitalizare.
86
265240
1696
la ultima spitalizare.
04:38
That soundedsunat like a great ideaidee,
87
266960
1576
Ni s-a părut o idee bună,
04:40
so we did that immediatelyimediat,
88
268560
1310
așa că i-am contactat
04:42
and we were shockedșocat
when nobodynimeni would speakvorbi with us.
89
270640
2429
și ne-am mirat că nimeni
n-a vrut să vorbească cu noi.
04:45
The receptionistrecepţionist who answeredrăspuns
the phonetelefon advisedrecomandă us
90
273760
3136
Recepționista ne-a spus
04:48
that the paindurere managementadministrare teamechipă
providesprevede an inpatientinternare serviceserviciu;
91
276920
3936
că echipa de tratament al durerilor
oferă serviciul de internare;
04:52
althoughcu toate ca they prescribeprescrie opioidsopioide
to get paindurere undersub controlControl,
92
280880
2736
deși prescriu opioide pentru a ține
durerea sub control,
04:55
they do not overseesupraveghea
taperingconic and withdrawalretragerea.
93
283640
2080
ei nu supraveghează
reducerea lor și sevrajul.
04:59
FuriousFurios, we calleddenumit the prescriberMedicul prescriptor back
and beggedl-a rugat him for anything --
94
287320
5240
Supărați, l-am sunat înapoi pe doctor
și l-am implorat să-mi dea orice,
05:05
anything that could help me --
95
293360
1696
orice m-ar fi putut ajuta,
05:07
but insteadin schimb he apologizeda cerut scuze,
96
295080
1600
dar el și-a cerut scuze,
05:09
sayingzicală that he was out of his depthadâncime.
97
297440
2256
spunând că e depășit de situație.
05:11
"Look," he told us,
98
299720
1376
Ne-a spus:
05:13
"my initialiniţială advicesfat to you is clearlyclar badrău,
99
301120
2496
„Sfatul meu inițial a fost greșit,
05:15
so my officialoficial recommendationrecomandare
is that TravisTravis go back on the medicationmedicament
100
303640
3616
așa că recomandarea mea este ca Travis
să se întoarcă la tratament
05:19
untilpana cand he can find someonecineva
more competentcompetent to weandezvăţa him off."
101
307280
2720
până găsim pe cineva mai avizat
care să-l dezvețe."
05:24
Of coursecurs I wanted
to go back on the medicationmedicament.
102
312840
2256
Bineînțeles că doream
să revin la tratament.
05:27
I was in agonyagonie.
103
315120
1960
Era cumplit.
05:30
But I believeda crezut that if I savedsalvate
myselfeu insumi from the withdrawalretragerea with the drugsdroguri
104
318920
6816
Dar știam că dacă nu treceam
prin sevrajul renunțării,
05:37
that I would never be freegratuit of them,
105
325760
1667
nu m-aș fi eliberat niciodată,
05:40
and so we buckledbuckled ourselvesnoi insine in,
106
328560
2136
așa că am pornit la drum
05:42
and I droppedscăzut the last dosedoza.
107
330720
1334
și am eliminat ultima doză.
05:46
As my braincreier experiencedcu experienta life
withoutfără prescriptionreteta medicala opioidsopioide
108
334080
3136
Când creierul meu a experimentat
cum e fără opiacee,
05:49
for the first time in monthsluni,
109
337240
1400
prima dată după luni de zile,
05:52
I thought I would diea muri.
110
340360
1240
am crezut că mor.
05:54
I assumedpresupune I would diea muri --
111
342680
1256
M-am gândit că mor.
05:55
(CryingPlâns)
112
343960
1056
(Plânge)
05:57
I'm sorry.
113
345040
1216
Îmi cer scuze.
05:58
(CryingPlâns)
114
346280
1920
(Plânge)
06:04
Because if the symptomssimptome
didn't killucide me outrightpur şi simplu,
115
352840
2240
Dacă nu m-ar fi omorât de tot simptomele,
06:07
I'd killucide myselfeu insumi.
116
355920
1200
m-aș fi omorât eu.
06:10
And I know that soundssunete dramaticdramatic,
117
358360
1856
Știu că pare dramatic,
06:12
because to me,
standingpermanent up here yearsani latermai tarziu,
118
360240
2736
dar pentru mine, să fiu aici,
acum, după atâta timp
06:15
wholeîntreg and healthysănătos --
119
363000
1856
întreg și sănătos,
06:16
to me, it soundssunete dramaticdramatic.
120
364880
1280
este extraordinar.
06:19
But I believeda crezut it to my coremiez
121
367240
1480
Am crezut cu toată ființa mea
06:23
because I no longermai lung had any hopesperanţă
122
371000
2840
pentru că nu mai speram
06:27
that I would be normalnormal again.
123
375360
1381
să mai fiu vreodată normal.
06:33
The insomniainsomnie becamea devenit unbearablegreu de suportat
124
381480
2976
Insomnia devenise insuportabilă
06:36
and after two dayszi
with virtuallypractic no sleepdormi,
125
384480
3000
și după două zile de nesomn
06:40
I spenta petrecut a wholeîntreg night
on the floorpodea of our basementsubsol bathroombaie.
126
388280
4000
am petrecut o noapte întreagă
pe jos, în baia de la subsol.
06:45
I alternatedalternat betweenîntre coolingrăcire
my feverishfebril headcap
127
393240
3376
Alternam între a-mi răci capul febril
06:48
againstîmpotriva the ceramicceramica tilesgresie
128
396640
1680
pe plăcile de faianță
06:51
and tryingîncercat violentlyviolent to throwarunca up
despitein ciuda not havingavând eatenmâncat anything in dayszi.
129
399120
4080
și încercarea violentă de a vărsa,
deși nu mâncasem deloc în ultimele zile.
06:56
When SadiyeSpirache foundgăsite me
at the endSfârşit of the night
130
404960
2096
Când m-a găsit Sadiye dimineață
06:59
she was horrifiedîngrozit,
131
407080
1296
s-a îngrozit,
07:00
and we got back on the phonetelefon.
132
408400
1400
așa că am sunat din nou.
07:02
We calleddenumit everyonetoata lumea.
133
410240
1296
Am sunat peste tot.
07:03
We calleddenumit surgeonschirurgi and paindurere docsDocs
and generalgeneral practitionerspracticieni --
134
411560
3816
Am sunat la chirurgi,
doctori și generaliști,
07:07
anyoneoricine we could find on the internetInternet,
135
415400
2536
orice găseam pe internet,
07:09
and not a singlesingur one of them
would help me.
136
417960
2040
și niciunul nu m-a ajutat.
07:13
The fewpuțini that we could
speakvorbi with on the phonetelefon
137
421120
2280
Puținii cu care am putut vorbi la telefon
07:16
advisedrecomandă us to go back on the medicationmedicament.
138
424480
2160
ne-au sfătuit să revenim la tratament.
07:21
An independentindependent paindurere managementadministrare clinicclinică
said that they prescribeprescrie opioidsopioide
139
429000
4216
O clinică independentă ne-a spus
că ei prescriu opioide,
07:25
but they don't overseesupraveghea
taperingconic or withdrawalretragerea.
140
433240
2200
dar nu se ocupă cu reducerea
sau întreruperea lor.
07:29
When my desperationdesperare
was clearlyclar comingvenire throughprin my voicevoce,
141
437160
3296
Când disperarea mea
a devenit vizibilă în voce
07:32
much as it is now,
142
440480
1280
așa cum este acum,
07:35
the receptionistrecepţionist
tooka luat a deepadâncime breathsuflare and said,
143
443520
2816
recepționista a respirat adânc
și mi-a spus:
07:38
"MrDomnul. RiederRieder, it soundssunete like perhapspoate
what you need is a rehabdezintoxicare facilityfacilitate
144
446360
3256
„D-le Rieder, s-ar părea că aveți nevoie
de o clinică de reabilitare
07:41
or a methadoneMetadona clinicclinică."
145
449640
1240
sau una de metadonă."
07:43
I didn't know any better at the time,
so I tooka luat her advicesfat.
146
451680
2816
N-aveam altă idee mai bună,
așa că i-am urmat sfatul.
07:46
I hungspânzurat up and I starteda început
callingapel those placeslocuri,
147
454520
2376
Am închis și am început
să sun la acele clinici,
07:48
but it tooka luat me virtuallypractic no time at all
148
456920
2416
dar nu mi-a luat mult
07:51
to discoverdescoperi that manymulți of these facilitiesfacilităţi
149
459360
2816
să descopăr că multe dintre ele
07:54
are gearedorientate towardscătre those battlinglupta
long-termtermen lung substancesubstanţă use disordertulburare.
150
462200
3416
erau axate spre cei
cu dependențe pe termen lung.
07:57
In the casecaz of opioidsopioide,
151
465640
1376
În cazul opioidelor,
07:59
this oftende multe ori involvesimplică preciselyexact not
weaningînţărcare the patientrabdator off the medicationmedicament,
152
467040
3616
nu se practică renunțarea
pacientului la ele,
08:02
but transitioningtranzitia them
ontope the safermai sigur, longer-actingcare acționează mai mult opioidsopioide:
153
470680
4216
ci trecerea la opioide mai sigure
și cu durată mai lungă de acțiune:
08:06
methadoneMetadona or buprenorphineBuprenorfină
for maintenanceîntreținere treatmenttratament.
154
474920
3056
metadonă sau buprenorfine
ca tratament de întreținere.
08:10
In additionplus, everywherepretutindeni I calleddenumit
had an extensiveextinse waitingaşteptare listlistă.
155
478000
2960
În plus, oriunde am sunat
lista de așteptare era lungă.
08:13
I was simplypur şi simplu not the kinddrăguț of patientrabdator
they were designedproiectat to see.
156
481680
3040
Nu eram genul de pacient
pe care să-l primească.
08:18
After beingfiind turnedîntoarse away
from a rehabdezintoxicare facilityfacilitate,
157
486240
2856
După ce am fost refuzat
de o clinică de recuperare,
08:21
I finallyin sfarsit admittedadmise defeatînfrângere.
158
489120
1520
m-am declarat în sfârșit învins.
08:23
I was brokenspart and beatenbătut,
159
491840
1320
Eram dărâmat și înfrânt
08:26
and I couldn'tnu a putut do it anymoremai.
160
494320
1520
și nu mai puteam.
08:29
So I told SadiyeSpirache that I was
going back on the medicationmedicament.
161
497560
2880
Așa că i-am spus lui Sadiye
că revin la pastile.
08:33
I would startstart with
the lowestcel mai mic dosedoza possibleposibil,
162
501680
2056
Voi începe cu cea mai mică doză posibilă,
08:35
and I would take only as much
as I absolutelyabsolut neededNecesar
163
503760
2429
și voi lua doar atât cât am nevoie
08:38
to escapeevadare the mostcel mai cripplingparalizantă
effectsefecte of the withdrawalretragerea.
164
506213
2600
să scap de cele mai rele
efecte ale sevrajului.
08:41
So that night she helpeda ajutat me up the stairsscari
165
509680
1976
În seara aceea m-a ajutat să urc scările
08:43
and for the first time in weekssăptămâni
I actuallyde fapt wenta mers to bedpat.
166
511680
2975
și pentru prima oară în ultimele săptămâni
am reușit să dorm.
08:46
I tooka luat the little orangeportocale
prescriptionreteta medicala bottlesticla,
167
514679
2856
Am luat sticluța portocalie cu pastile,
08:49
I seta stabilit it on my nightstandnoptieră ...
168
517559
1441
am pus-o pe noptieră
08:52
and then I didn't touchatingere it.
169
520559
1321
și nu am atins-o.
08:55
I fellcăzut asleepadormit,
170
523120
1256
Am adormit,
08:56
I sleptdormit throughprin the night
171
524400
1936
am dormit toată noaptea
08:58
and when I woketrezit up,
172
526360
1256
și când m-am trezit
08:59
the mostcel mai severesever symptomssimptome
had abatedscăzut dramaticallydramatic.
173
527640
2320
simptomele cele mai crunte se potoliseră.
09:03
I'd madefăcut it out.
174
531680
1256
Reușisem.
09:04
(ApplauseAplauze)
175
532960
5440
(Aplauze)
09:14
Thanksmulţumesc for that,
that was my responseraspuns, too.
176
542440
2056
Mulțumesc, exact așa am reacționat și eu.
09:16
(LaughterRâs)
177
544520
1800
(Râsete)
09:19
So --
178
547960
1200
Deci...
09:24
I'm sorry, I have to gatheraduna myselfeu insumi
just a little bitpic.
179
552080
2480
Îmi cer scuze, trebuie să mă adun puțin.
09:27
I think this storypoveste is importantimportant.
180
555920
2256
Cred că povestea asta e importantă.
09:30
It's not because I think I'm specialspecial.
181
558200
2256
Nu pentru că sunt eu deosebit.
09:32
This storypoveste is importantimportant
preciselyexact because I'm not specialspecial;
182
560480
3056
Povestea asta e importantă
tocmai pentru că nu sunt special;
09:35
because nothing that happeneds-a întâmplat
to me was all that uniqueunic.
183
563560
2880
pentru că nimic din ce mi s-a întâmplat
n-a fost neobișnuit.
09:39
My dependencedependență on opioidsopioide
was entirelyîn întregime predictablepredictibil
184
567680
3296
Dependența mea de opioide
a fost previzibilă
09:43
givendat the amountCantitate that I was prescribedprescris
185
571000
1896
dacă ne gândim la cantitatea prescrisă
09:44
and the durationdurată
for whichcare I was prescribedprescris it.
186
572920
2640
și durata pentru care a fost prescrisă.
09:48
DependenceDependenţa is simplypur şi simplu the brain'screier naturalnatural
responseraspuns to an opioid-richbogate în opioide environmentmediu inconjurator
187
576360
4816
Dependența e reacția normală a creierului
la un mediu bogat în opioide,
09:53
and so there was everyfiecare reasonmotiv
to think that from the beginningînceput,
188
581200
3816
așa că aveam toate motivele
să credem că de la început
09:57
I would need a supervisedsupravegheate,
well-formedbine formate taperingconic planplan,
189
585040
2720
aveam nevoie de un plan de supraveghere
bine pus la punct,
10:00
but our healthsănătate careîngrijire systemsistem
seeminglyaparent hasn'tnu are decideda decis
190
588840
4096
dar sistemul nostru de sănătate
se pare că nu a decis
10:04
who'scine responsibleresponsabil for patientspacienți like me.
191
592960
2240
cine este responsabil
pentru pacienți ca mine.
10:08
The prescribersprescriu saw me
as a complexcomplex patientrabdator
192
596120
3576
Cei care mi-au prescris tratamentul
m-au văzut ca un pacient complicat
10:11
needingau nevoie specializedde specialitate careîngrijire,
193
599720
1496
cu nevoie de îngrijire specială
10:13
probablyprobabil from paindurere medicinemedicament.
194
601240
1456
cu pastile de durere.
10:14
The paindurere docsDocs saw theiral lor jobloc de munca
as gettingobtinerea paindurere undersub controlControl
195
602720
3736
Doctorii au înțeles că treaba lor
e să țină durerea sub control
și, când n-am mai putut
renunța la medicamente
10:18
and when I couldn'tnu a putut
get off the medicationmedicament,
196
606480
2056
10:20
they saw me as the purviewsferă
of addictiondependenta medicinemedicament.
197
608560
2696
m-au catalogat ca dependent.
10:23
But addictiondependenta medicinemedicament is overstressedsuprasolicitat
198
611280
2136
Dar medicina de dependență
e ultrasolicitată
10:25
and focusedconcentrat on those sufferingsuferinţă
from long-termtermen lung substancesubstanţă use disordertulburare.
199
613440
3240
și e concentrată pe cei care suferă
de dependențe pe termen lung.
10:29
In shortmic de statura, I was prescribedprescris a drugmedicament
that neededNecesar long-termtermen lung managementadministrare
200
617400
3760
Pe scurt, mi-a fost prescris un medicament
cu administrare pe termen lung,
10:33
and then I wasn'tnu a fost givendat that managementadministrare,
201
621960
2016
nu mi-a fost acordată
această administrare
10:36
and it wasn'tnu a fost even clearclar
whosea caror jobloc de munca suchastfel de managementadministrare was.
202
624000
2840
și nici măcar nu era clar
cine era responsabil.
10:39
This is a recipereţetă for disasterdezastru
203
627920
1560
E calea sigură către dezastru
10:42
and any suchastfel de disasterdezastru would be interestinginteresant
and worthin valoare de talkingvorbind about --
204
630600
3656
și ar fi interesant să vorbim
despre fiecare,
10:46
probablyprobabil worthin valoare de a TEDTED Talk --
205
634280
1360
probabil în alt TED Talk,
10:48
but the failureeșec of opioidopioide taperingconic
is a particularspecial concernîngrijorare
206
636960
4336
dar eșecul de reducere a opioidelor
este o preocupare reală
10:53
at this momentmoment in AmericaAmerica
207
641320
1440
în America de azi
10:56
because we are in the midstîn mijlocul of an epidemicepidemie
208
644160
2280
pentru că suntem în mijlocul unei epidemii
10:59
in whichcare 33,000 people dieddecedat
from overdosesupradozaj in 2015.
209
647280
4040
în care 33.000 de oameni au murit
în 2015 din cauza supradozelor.
11:04
NearlyAproape halfjumătate of those deathsdecese
involvedimplicat prescriptionreteta medicala opioidsopioide.
210
652640
3520
Aproape jumătate din aceste decese
au avut la bază prescripții de opioide.
11:09
The medicalmedical communitycomunitate has in factfapt
starteda început to reactreacţiona to this crisiscriză,
211
657680
5256
Lumea medicală a început
să ia atitudine la această criză,
11:14
but much of theiral lor responseraspuns has involvedimplicat
tryingîncercat to prescribeprescrie fewermai putine pillspastile --
212
662960
4536
dar multe din reacții au fost
doar să prescrie mai puține pastile
11:19
and absolutelyabsolut,
that's going to be importantimportant.
213
667520
2616
și bineînțeles, și asta e important.
11:22
So for instanceinstanță,
we're now gainingcâștigând evidenceevidență
214
670160
2256
De exemplu, acum strângem dovezi
11:24
that AmericanAmerican physiciansmedici
oftende multe ori prescribeprescrie medicationmedicament
215
672440
3976
că doctorii americani
prescriu adesea tratament
11:28
even when it's not necessarynecesar
216
676440
1536
chiar și atunci când nu e necesar
11:30
in the casecaz of opioidsopioide.
217
678000
1216
în cazul opioidelor.
11:31
And even when opioidsopioide are calleddenumit for,
218
679240
1976
Și chiar și când sunt necesare,
11:33
they oftende multe ori prescribeprescrie
much more than is neededNecesar.
219
681240
2280
adesea prescriu mai mult decât e nevoie.
11:36
These sortsfelul of considerationsConsideraţii
help to explainexplica why AmericaAmerica,
220
684320
5176
Așa se explică de ce America,
11:41
despitein ciuda accountingcontabilitate for only fivecinci percentla sută
of the globalglobal populationpopulație,
221
689520
3616
în ciuda faptului că reprezintă
doar 5% din populația lumii,
11:45
consumesconsumă nearlyaproape 70 percentla sută
of the totaltotal globalglobal opioidopioide supplylivra.
222
693160
4080
consumă aproape 70% din totalul
mondial de opioide.
11:50
But focusingfocalizare only
on the raterată of prescribingprescriere
223
698680
4496
Dacă ne concentrăm
doar pe rata de prescripții,
11:55
risksriscuri overlookingcu vedere la
two cruciallycrucial importantimportant pointspuncte.
224
703200
3320
riscăm să trecem cu vederea
două aspecte importante.
11:59
The first is that opioidsopioide just are
225
707760
4856
Primul este că opioidele sunt
12:04
and will continuecontinua to be
importantimportant paindurere therapiesterapii.
226
712640
2920
și vor continua să fie
tratamente importante pentru durere.
12:08
As somebodycineva who has had
severesever, realreal, long-lastinglungă durată paindurere,
227
716200
5016
Ca cineva care a avut dureri crunte
și de lungă durată,
12:13
I can assureasigura you these medicationsmedicamente
can make life worthin valoare de livingviaţă.
228
721240
3720
vă garantez că aceste medicamente
pot face viața mai frumoasă.
12:18
And secondal doilea:
229
726480
1696
Și al doilea,
12:20
we can still fightluptă the epidemicepidemie
while judiciouslyJudicios prescribingprescriere opioidsopioide
230
728200
4936
putem continua lupta
oferind în mod rațional opioide
12:25
to people who really need them
231
733160
2576
celor care chiar au nevoie de ele,
12:27
by requiringcare necesită that doctorsmedici properlycum se cuvine
manageadministra the pillspastile that they do prescribeprescrie.
232
735760
3560
cerând doctorilor să administreze
în mod corespunzător aceste pastile.
12:32
So for instanceinstanță,
233
740200
1616
De exemplu,
12:33
go back to the taperingconic regimenregim
that I was givendat.
234
741840
2320
să revenim la tratamentul meu.
12:36
Is it reasonablerezonabil to expectaştepta
235
744920
2096
E normal să ne așteptăm
12:39
that any physicianmedic who prescribesprescrie opioidsopioide
knowsștie that that is too aggressiveagresiv?
236
747040
3840
ca orice medic care prescrie opioide
să știe că e extrem de agresiv?
12:43
Well, after I initiallyinițial publishedpublicat my storypoveste
in an academicacademic journaljurnal,
237
751880
3776
Ei bine, după ce povestea mea a apărut
într-un jurnal academic,
12:47
someonecineva from the CDCCDC senttrimis me
theiral lor pocketbuzunar guideghid for taperingconic opioidsopioide.
238
755680
4160
Centrul de Control al Bolilor mi-a trimis
o broșură despre reducerea opioidelor.
12:52
This is a four-pagepatru pagini documentdocument,
239
760640
1936
Un document de 4 pagini,
12:54
and mostcel mai of it's picturespoze.
240
762600
1240
cea mai mare parte poze.
12:57
In it, they teacha preda physiciansmedici
how to taperconica opioidsopioide in the easierMai uşor casescazuri,
241
765200
4776
În el, medicii sunt învățați cum să reducă
opioidele în cazuri ușoare
13:02
and one of the theiral lor recommendationsrecomandări
242
770000
1736
și una dintre recomandările lor este
13:03
is that you never startstart at more
than a 10 percentla sută dosedoza reductionreducere perpe weeksăptămână.
243
771760
4240
să nu se înceapă niciodată cu o reducere
mai mare de 10% pe săptămână.
13:09
If my physicianmedic had givendat me that planplan,
244
777360
2736
Dacă doctorul meu ar fi urmat acest plan,
13:12
my taperconica would have takenluate severalmai mulți monthsluni
insteadin schimb of a fewpuțini weekssăptămâni.
245
780120
4920
reducerea medicației ar fi durat
câteva luni în loc de săptămâni.
13:18
I'm sure it wouldn'tnu ar fi have been easyuşor.
246
786440
2136
Sunt sigur că ar fi fost mai ușor.
13:20
It probablyprobabil would have been
prettyfrumos uncomfortableincomod,
247
788600
2360
Poate că ar fi fost greu,
13:23
but maybe it wouldn'tnu ar fi have been helliad.
248
791840
1800
dar nu atât de cumplit.
13:26
And that seemspare like
the kinddrăguț of informationinformație
249
794720
2056
Iar aceasta e genul de informație
13:28
that someonecineva who prescribesprescrie
this medicationmedicament oughttrebui to have.
250
796800
2720
pe care cel care prescrie pastilele
ar trebui să o aibă.
13:33
In closingînchidere,
251
801080
1240
În încheiere,
13:35
I need to say that properlycum se cuvine managinggestionarea
prescribedprescris opioidsopioide
252
803200
5416
trebuie să spun că
administrarea corectă a opioidelor
13:40
will not by itselfîn sine solverezolva the crisiscriză.
253
808640
2160
nu va rezolva singură criza.
13:43
America'sAmerica's epidemicepidemie
is fardeparte biggermai mare than that,
254
811640
3360
Problema Americii este mult mai mare,
13:47
but when a medicationmedicament is responsibleresponsabil
for tenszeci of thousandsmii of deathsdecese a yearan,
255
815960
5056
dar când un tratament e responsabil
pentru zeci de mii de decese pe an,
13:53
recklessneglijent managementadministrare
of that medicationmedicament is indefensibleImposibil de apărat.
256
821040
4200
administrarea lui în mod nechibzuit
este de neiertat.
13:58
HelpingAjutor opioidopioide therapyterapie patientspacienți
to get off the medicationmedicament
257
826640
3296
Sprijinirea pacienților
în reducerea opioidelor
14:01
that they were prescribedprescris
258
829960
2016
care le-au fost prescrise
14:04
mayMai not be a completecomplet solutionsoluţie
to our epidemicepidemie,
259
832000
2440
poate nu e o soluție completă
la problema noastră,
14:07
but it would clearlyclar constituteconstituie progressprogres.
260
835320
2120
dar este cu siguranță un progres.
14:10
Thank you.
261
838240
1216
Mulțumesc.
14:11
(ApplauseAplauze)
262
839480
2840
(Aplauze)
Translated by claudia pravat
Reviewed by Lorena Ciutacu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Travis Rieder - Bioethicist
Travis Rieder wants to help find a solution to America’s opioid crisis -- and if that sounds a bit too lofty, he’d settle for making clear, incremental progress in a responsible, evidence-based way.

Why you should listen

A philosopher by training, bioethicist by profession and communicator by passion, Travis Rieder writes and speaks on a variety of ethical and policy issues raised by both prescription and illicit opioid use.

This wasn't always his beat, though. Both in his doctoral training at Georgetown University, and as faculty at Johns Hopkins University’s Berman Institute of Bioethics, Rieder published widely on a variety of topics in philosophy and ethics. His interest in opioids came about suddenly, after a motorcycle accident, when he took too many pills for too long and suddenly found himself with a profound dependency. In the wake of that experience, he became driven to discover why medicine is so bad at dealing with prescription opioids, and how that problem is related to the broader drug overdose epidemic.

Rieder's first article on the topic, in the journal Health Affairs, was one of the most-read essays in 2017 and was excerpted by the Washington Post. Since then, Rieder has co-authored a Special Publication of the National Academy of Medicine on physician responsibility for the opioid epidemic, written several essays for the popular media and spoken widely on the topic to physicians, medical students and the general public. He expands on all of this work in a new book project forthcoming with HarperCollins, tentatively titled In Pain In America.

More profile about the speaker
Travis Rieder | Speaker | TED.com