English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2014

Jon Mooallem: How the teddy bear taught us compassion

Jon Mooallem: Ursulețul de pluș și revelația despre relația noastră cu animalele

Filmed
Views 1,104,975

În 1902, președintele Theodore Roosevelt a cruțat viața unei ursoaice și a declanșat un favoritism pentru ursuleții de pluș. Autorul Jon Mooallem cercetează această poveste și ne arată că poveștile pe care ni le spunem afectează șansele de supraviețuire ale speciilor de animale și ale naturii în general.

- Writer
Jon Mooallem is the author of "Wild Ones: A Sometimes Dismaying, Weirdly Reassuring Story About Looking at People Looking at Animals in America." Full bio

00:12
So it was the fall of 1902,
Era toamna anului 1902
când președintele Theodore Roosevelt
00:15
and President Theodore Roosevelt
avea nevoie de o mică pauză
de la Casa Albă.
00:17
needed a little break from the White House,
00:19
so he took a train to Mississippi
A luat trenul către Mississippi
pentru o vânătoare de urși negri
00:21
to do a little black bear hunting outside of a town
în apropierea orașului Smedes.
00:23
called Smedes.
În prima zi nicio urmă de urs,
00:25
The first day of the hunt,
they didn't see a single bear,
nu a picat bine nimănui.
00:27
so it was a big bummer for everyone,
00:29
but the second day, the dogs cornered one
Dar a doua zi,
câinii au încolțit un urs
00:32
after a really long chase, but by that point,
după o lungă fugărire,
dar până atunci,
președintele renunțase
00:34
the president had given up
și se întorsese în tabără pentru prânz.
00:36
and gone back to camp for lunch,
00:37
so his hunting guide cracked the animal
Așa că, ghidul lui de vânătoare
00:40
on the top of the head with the butt of his rifle,
a lovit capul ursului cu pușca,
00:43
and then tied it up to a tree
l-a legat de un copac
00:44
and started tooting away on his bugle
și a început să sune în horn
să-l cheme pe Roosevelt înapoi
00:47
to call Roosevelt back so he could have the honor
ca el să aibă onoarea de a împușca ursul.
00:49
of shooting it.
00:51
The bear was a female.
Ursul era femelă.
00:53
It was dazed, injured,
Era amețită, rănită,
foarte slabă, pricăjită.
00:56
severely underweight, a little mangy-looking,
Roosevelt, văzând animalul
00:59
and when Roosevelt saw this animal
legat de copac,
01:01
tied up to the tree,
01:03
he just couldn't bring himself to fire at it.
n-a putut să-l împuște.
01:05
He felt like that would go against his code
I s-a părut că ar fi contrar
01:07
as a sportsman.
calităţii sale de sportiv.
01:09
A few days later, the scene was memorialized
Câteva zile mai târziu,
scena a fost imortalizată
01:11
in a political cartoon back in Washington.
printr-o caricatură publicată
în Washington
cu titlul „Trăgând linie în Mississippi".
01:14
It was called "Drawing a Line in Mississippi,"
Îl arata pe Roosevelt cu puşca jos
și cu mâna întinsă
01:17
and it showed Roosevelt with
his gun down and his arm out,
cruţând viaţa ursului,
01:19
sparing the bear's life,
iar pe urs aşezat pe labele din spate
01:21
and the bear was sitting on its hind legs
01:22
with these two big, frightened, wide eyes
cu ochii mari şi înfricoşaţi,
cu urechiușe ciulite în vârful capului.
01:24
and little ears pricked up at the top of its head.
Părea aşa de neajutorat,
01:26
It looked really helpless, like you just wanted to
01:28
sweep it up into your arms
că îţi venea să-l iei în braţe
şi să-l linişteşti.
01:30
and reassure it.
Nu era familiar pe atunci,
01:31
It wouldn't have looked familiar at the time,
01:32
but if you go looking for the cartoon now,
dar dacă vezi desenul acum
recunoşti imediat animalul:
01:34
you recognize the animal right away:
Era ursuletul de pluş.
01:37
It's a teddy bear.
Aşa s-a născut ursuleţul de pluş.
01:39
And this is how the teddy bear was born.
Producatorii de jucării
au luat modelul din caricaturã,
01:41
Essentially, toymakers took
the bear from the cartoon,
01:43
turned it into a plush toy, and then named it
l-au transformat în jucărie de pluş
01:45
after President Roosevelt -- Teddy's bear.
şi l-au numit după preşedinte:
(engl.) Teddy's bear.
Şi mă simt puțin caraghios
01:48
And I do feel a little ridiculous
că sunt aici pe scenã
01:50
that I'm up here on this stage
şi că îmi petrec timpul
01:53
and I'm choosing to use my time
spunând o poveste veche de 100 de ani
01:54
to tell you about a 100-year-old story
despre invenţia unei jucării pentru copii.
01:57
about the invention of a squishy kid's toy,
Dar susțin că povestea inventării
ursuleţului Teddy
02:00
but I'd argue that the invention of the teddy bear,
conţine o poveste mult mai importantã,
02:04
inside that story is a more important story,
o poveste despre cât de profund
02:07
a story about how dramatically our ideas
se pot schimba ideile noastre
despre natură
02:09
about nature can change,
02:11
and also about how, on the planet right now,
şi despre modul în care,
în prezent pe planetă,
poveştile pe care le spunem
02:14
the stories that we tell
modifică profund natura.
02:16
are dramatically changing nature.
Gândiţi-vă la ursuleţul Teddy.
02:18
Because think about the teddy bear.
02:20
For us, in retrospect, it feels like an obvious fit,
E normal pentru noi,
ursuleţii fiind aşa drăguţi și adorabili,
02:22
because bears are so cute and cuddly,
02:24
and who wouldn't want to give
one to their kids to play with,
să le dăm copiilor să se joace cu ei.
02:26
but the truth is that in 1902,
Dar în 1902,
urșii nu erau drăguţi şi adorabili.
02:29
bears weren't cute and cuddly.
02:30
I mean, they looked the same,
Arătau la fel,
dar nimeni nu-i percepea așa.
02:32
but no one thought of them that way.
02:33
In 1902, bears were monsters.
În 1902 urșii erau monștri.
Urșii înspăimântau copii.
02:36
Bears were something that frickin' terrified kids.
Pentru generațiile de până atunci
02:39
For generations at that point,
02:41
the bear had been a shorthand for all the danger
ursul reprezenta pericolul
întâlnit de oameni la frontiera de vest,
02:44
that people were encountering on the frontier,
iar guvernul de atunci încerca sistematic
02:46
and the federal government was actually
02:47
systematically exterminating bears
să extermine urșii
şi mulţi alţi prădători,
02:49
and lots of other predators too,
02:51
like coyotes and wolves.
cum ar fi coioţii şi lupii.
02:52
These animals, they were being demonized.
Aceste animale erau
întruchiparea diavolului.
02:54
They were called murderers
Erau numite ucigaşi
02:56
because they killed people's livestock.
pentru că ucideau animalele oamenilor.
Un biolog guvernamental explica
02:58
One government biologist, he explained this
acest război împotriva urșilor spunând
03:00
war on animals like the bear by saying
că nu mai aveau loc
03:02
that they no longer had a place
în civilizația noastră avansată
03:05
in our advancing civilization,
şi că trebuia deci să fie eliminate.
03:07
and so we were just clearing them out of the way.
În 10 ani, aproape o jumătate
de milion de lupi
03:11
In one 10-year period, close to half a million wolves
au fost măcelăriți.
03:15
had been slaughtered.
Ursul grizzly urma să fie eliminat
03:16
The grizzly would soon be wiped out
pe de 95% din teritoriul său iniţial,
03:18
from 95 percent of its original territory,
iar din cei 30 de milioane de bizoni
03:21
and whereas once there had been 30 million bison
care cutreierau pe câmpii,
03:24
moving across the plains, and you would have
din cauza cărora se opreau trenurile
03:26
these stories of trains having to stop
câte 5 ore ca ei să treacă șinele
03:28
for four or five hours so that these thick,
în râuri vii de animale.
03:30
living rivers of the animals could pour over the tracks,
În 1902 rămăseseră mai puțin de
100 în libertate.
03:33
now, by 1902, there were maybe
less than 100 left in the wild.
Deci ursulețul Teddy s-a născut
03:38
And so what I'm saying is, the teddy bear was born
în mijlocul acestei frenezii
a exterminării
03:41
into the middle of this great spasm of extermination,
și poate fi văzut ca un semn
03:45
and you can see it as a sign that
că poate câțiva oameni,
în adâncul sufletului lor,
03:46
maybe some people deep down
începeau să nu mai fie de acord
cu aceste omoruri.
03:48
were starting to feel conflicted about all that killing.
America ura și se temea
de urs în continuare,
03:52
America still hated the bear and feared it,
dar dintr-o dată voia de asemenea
03:55
but all of a sudden, America also wanted
să îmbrățișeze ursulețul.
03:57
to give the bear a great big hug.
Acest fenomen m-a interesat
în ultimii ani.
04:00
So this is something that I've been really
curious about in the last few years.
Cum vedem animalele,
04:02
How do we imagine animals,
ce credem și ce simțim despre ele,
04:03
how do we think and feel about them,
04:05
and how do their reputations get written
şi cum li se întipărește
şi li se schimbă reputaţia
în minţile noastre?
04:08
and then rewritten in our minds?
Trăim azi în mijlocul unei mari furtuni
04:10
We're here living in the eye of a great storm
de eliminare a speciilor
din care jumătate
04:13
of extinction where half the species on the planet
ar putea dispărea
până la sfrâşitul secolului.
04:16
could be gone by the end of the century,
04:18
and so why is it that we come to care about
Ce face să ne pese
04:19
some of those species and not others?
de unele specii și nu de altele?
Există un domeniu relativ nou
în ştiinţele sociale,
04:22
Well, there's a new field, a relatively new field
04:24
of social science that started looking at
care analizează aceste întrebări
ce încearcă să explice
04:26
these questions and trying to unpack the powerful
04:28
and sometimes pretty schizophrenic relationships
puternica şi chiar schizofrenica relaţie
04:30
that we have to animals,
pe care o avem cu animalele.
Am consacrat mult timp căutând
04:32
and I spent a lot of time looking through
04:33
their academic journals,
prin documentele academice
ale acestei noi ştiinţe
04:35
and all I can really say is that their findings
şi pot spune că rezultatele
sunt extrem de complexe.
04:37
are astonishingly wide-ranging.
04:39
So some of my favorites include that
Unul dintre favoritele mele este:
cu cât o persoanã se uită mai mult
la televizor în New York
04:41
the more television a person
watches in Upstate New York,
cu atât îi este mai fricã
04:43
the more he or she is afraid
de atacul unui urs brun.
04:45
of being attacked by a black bear.
Dacă arăţi un tigru unui american,
04:47
If you show a tiger to an American,
probabilitatea e ca acesta să-l considere
04:50
they're much more likely to assume that it's female
femelă, nu mascul.
04:52
and not male.
Într-un studiu în care
un şarpe fals şi o ţestoasă falsă
04:53
In a study where a fake snake
04:55
and a fake turtle were put on the side of the road,
sunt puşi pe marginea drumului,
04:57
drivers hit the snake much
more often than the turtle,
șoferii calcă mai des
şarpele decât broasca ţestoasă,
04:59
and about three percent of
drivers who hit the fake animals
iar 3% din cei ce calcă animalele false
05:01
seemed to do it on purpose.
par s-o facã intenţionat.
Pentru femei e mai probabil
decât pentru bărbaţi
05:03
Women are more likely than men to get a
să aibă un „sentiment magic"
dacă văd delfini în timp ce fac surf.
05:06
"magical feeling" when they see dolphins in the surf.
05:09
Sixty-eight percent of mothers with
68% dintre mamele
cu „sentimente înalte de dreptate
şi respect de sine"
05:11
"high feelings of entitlement and self-esteem"
se identificã cu pisica ce danseazã
05:14
identified with the dancing cats
în reclama de la Purina.
(Râsete)
05:16
in a commercial for Purina. (Laughter)
05:18
Americans consider lobsters
Americanii consideră homarii
mai importanţi decât porumbeii
05:20
more important than pigeons
05:21
but also much, much stupider.
dar şi mult, mult mai proşti.
Curcanii sălbatici sunt văzuţi doar puţin
mai periculoşi decât leii de mare
05:23
Wild turkeys are seen as only slightly
more dangerous than sea otters,
05:26
and pandas are twice as lovable as ladybugs.
iar urşii panda sunt de două ori
mai adorabili decât gărgăriţele.
Unele concluzii
sunt bazate pe fizicul animalelor, nu?
05:32
So some of this is physical, right?
05:33
We tend to sympathize more
with animals that look like us,
Simpatizăm mai mult animalele
care ne seamănă,
în special cu bebeluşii umani,
05:36
and especially that resemble human babies,
05:37
so with big, forward-facing eyes
cu ochi mari şi feţe rotunde,
05:39
and circular faces,
un fel de ruladã cu dulceaţã.
05:40
kind of a roly-poly posture.
De aceea, dacă primeşti
o vedere de Crăciun
05:42
This is why, if you get a Christmas card from, like,
05:44
your great aunt in Minnesota,
de la mătuşa din Minnesota
05:45
there's usually a fuzzy penguin chick on it,
e de obicei cu un pinguin haios,
05:46
and not something like a Glacier Bay wolf spider.
nu cu un păianjen-lup din Glaciar Bay.
05:49
But it's not all physical, right?
Dar nu-i totul legat de aspectul fizic.
Existã şi o dimensiune culturală
a felului în care vedem animalele.
05:52
There's a cultural dimension to
how we think about animals,
Spunem poveşti despre animale
05:55
and we're telling stories about these animals,
şi ca toate poveştile,
05:57
and like all stories,
sunt şlefuite de timpul și locul
în care le povestim.
05:58
they are shaped by the times and the places
06:00
in which we're telling them.
06:01
So think about that moment
Gândiți-vă la acel moment
06:03
back in 1902 again where a ferocious bear
din 1902 când un urs feroce
a devenit un ursuleţ de pluș.
06:06
became a teddy bear.
Care era contextul? America se urbaniza.
06:07
What was the context?
Well, America was urbanizing.
Pentru prima datã,
aproape ţoti oamenii trăiau în oraşe,
06:10
For the first time, nearly a
majority of people lived in cities,
distanţa dintre oameni şi natură creştea.
06:13
so there was a growing distance
between us and nature.
Natura era un loc sigur în care
06:15
There was a safe space where we could
puteam lăsa ursul şi îl puteam romantiza.
06:17
reconsider the bear and romanticize it.
Natura putea să pară pură și adorabilă
06:20
Nature could only start to
seem this pure and adorable
pentru că nu ne mai era frică de ea.
06:22
because we didn't have to be afraid of it anymore.
06:25
And you can see that cycle playing out
Puteți vedea acest ciclu mereu
06:27
again and again with all kinds of animals.
cu multe tipuri de animale
Parcă suntem mereu prinşi
06:29
It seems like we're always stuck between
între demonizarea unei specii
şi dorinţa de a o distruge
06:31
demonizing a species and wanting to wipe it out,
şi, când suntem aproape
de a o distruge,
06:33
and then when we get very close to doing that,
06:35
empathizing with it as an underdog
empatizăm cu aceea specie
ca fiind dezavantajată.
06:37
and wanting to show it compassion.
Deci ne exercităm puterea,
06:40
So we exert our power,
dar apoi ne nelinişteşte
06:42
but then we're unsettled
06:43
by how powerful we are.
puterea pe care o avem.
De exemplu, iată una dintre
06:46
So for example, this is one of
miile de scrisori sau desene
06:48
probably thousands of letters and drawings
trimise de copii administraţiei Bush
06:51
that kids sent to the Bush administration,
implorând protejarea
şi includerea ursului polar
06:52
begging it to protect the polar bear
06:54
under the Endangered Species Act,
pe lista animalelor
pe cale de dispariţie.
06:55
and these were sent back in the mid-2000s,
Astea au fost trimise în anii 2000
când oamenii au conștientizat brusc
efectele încălzirii globale.
06:58
when awareness of climate
change was suddenly surging.
Vedeam ursul polar naufragiat
07:00
We kept seeing that image of a polar bear
07:01
stranded on a little ice floe
pe o mică insulă de gheață
cu un aer moroconos.
07:02
looking really morose.
Am petrecut zile căutând
prin aceste documente.
07:04
I spent days looking through these files.
Îmi plac mult. Acesta e favoritul meu.
07:06
I really love them. This one's my favorite.
Dupã cum vedeți,
e un urs polar ce se îneacã
07:08
If you can see, it's a polar bear that's drowning
şi e mâncat în acelaşi timp
07:10
and then it's also being eaten simultaneously
de un homar şi de un rechin.
07:12
by a lobster and a shark.
Acesta vine de la un copil, Fritz,
07:15
This one came from a kid named Fritz,
ce propune o soluție
pentru schimbarea climei
07:17
and he's actually got a solution to climate change.
cu o soluţie pe bazã de etanol.
07:18
He's got it all worked out to an ethanol-based solution.
Spune: „Îmi pare rău pentru
urşii polari.
07:20
He says, "I feel bad about the polar bears.
Îmi plac urşii polari.
07:23
I like polar bears.
Oricine poate folosi suc de porumb
pentru maşini. De la Fritz."
07:25
Everyone can use corn juice for cars. From Fritz."
Deci acum 200 de ani,
aveam exploratori la polul nord
07:31
So 200 years ago, you would have Arctic explorers
ce povesteau cum urşii polari
săreau în bărci
07:34
writing about polar bears leaping into their boats
încercând să-i devoreze,
07:36
and trying to devour them,
chiar dacă trăgeau în ei,
07:37
even if they lit the bear on fire,
07:39
but these kids don't see the polar bear that way,
dar aceşti copii nu văd deloc
în acelaşi fel ursul polar.
07:41
and actually they don't even see the polar bear
De fapt, nu văd deloc ursul polar
ca în anii '80.
07:43
the way that I did back in the '80s.
Consideram aceste animale
07:45
I mean, we thought of these animals
ca nişte lorzi misterioşi
şi terifianţi ai Articului.
07:46
as mysterious and terrifying lords of the Arctic.
Dar priviți cum
schimbarea bruscă a climei
07:49
But look now how quickly that climate change
ne-a modificat imaginea
despre acest animal,
07:51
has flipped the image of the animal in our minds.
de la acel însetat ucigaş de oameni
07:54
It's gone from that bloodthirsty man-killer
la această delicată
victimă care se îneacă.
07:56
to this delicate, drowning victim,
Dacă ne gândim,
07:59
and when you think about it, that's kind of
e acelaşi tip de poveste
08:01
the conclusion to the story
pe care ursulețul de pluş
a început s-o spunã în 1902.
08:03
that the teddy bear started telling back in 1902,
Pe atunci America deja cucerise
08:06
because back then, America had more or less
teritoriul necesar pe continent.
08:09
conquered its share of the continent.
Tocmai ne pregăteam să eliminăm
08:10
We were just getting around to
08:12
polishing off these last wild predators.
acești ultimi prădători sălbatici.
Acum, societatea s-a extins
08:14
Now, society's reach has expanded
peste tot pe fața pământului
08:16
all the way to the top of the world,
şi chiar şi cei mai izolați
08:18
and it's made even these, the most remote,
şi mai puternici urşi ai planetei
08:21
the most powerful bears on the planet,
par victime nevinovate şi adorabile.
08:23
seem like adorable and blameless victims.
Dar exista şi un post-scriptum
al poveştii ursuleţului Teddy
08:26
But you know, there's also a
postscript to the teddy bear story
08:29
that not a lot of people talk about.
despre care nu vorbeşte multă lume.
08:31
We're going to talk about it,
Vom vorbi despre asta,
chiar dacă n-a durat mult
08:33
because even though it didn't really take long
dupa vânătoarea lui Roosevelt în 1902
08:35
after Roosevelt's hunt in 1902
ca jucăria Teddy să devinã cunoscută,
08:36
for the toy to become a full-blown craze,
08:38
most people figured it was a fad,
mulţi au crezut că a fost
un moft prostesc
08:41
it was a sort of silly political novelty item
care va fi uitată după ce
preşedintele va fi schimbat.
08:43
and it would go away once the president left office,
08:45
and so by 1909, when Roosevelt's successor,
În 1909, când succesorul lui Roosevelt,
William Howard Taft,
08:49
William Howard Taft,
urma să fie numit,
08:51
was getting ready to be inaugurated,
industria de jucării căuta
08:52
the toy industry was on the hunt
următoarea jucărie de succes.
08:54
for the next big thing.
Dar lucrurile n-au mers prea bine.
08:57
They didn't do too well.
În ianuarie 1909,
Taft a fost invitat de onoare
08:59
That January, Taft was the guest of honor
la un banchet în Atlanta,
09:02
at a banquet in Atlanta,
09:03
and for days in advance,
şi cu câteva zile înainte
marea ştire era meniul.
09:05
the big news was the menu.
Urma să fie servitã
09:06
They were going to be serving him
o specialitate din sud, o delicatesă,
09:08
a Southern specialty, a delicacy, really,
oposum și cartofi.
09:10
called possum and taters.
La masă urma să fie un oposum întreg
09:12
So you would have a whole opossum
prăjit cu cartofi
09:15
roasted on a bed of sweet potatoes,
şi uneori mai lăsau
09:16
and then sometimes they'd leave
coada lungă a oposulului, ca un tăiețel.
09:18
the big tail on it like a big, meaty noodle.
09:21
The one brought to Taft's table
Oposumul care a ajuns pe masa lui Taft
09:23
weighed 18 pounds.
cântărea 8 kg.
Dupã cină, când orchestra
se pregătea să cânte,
09:26
So after dinner, the orchestra started to play,
şi invitaţii la fel,
09:29
and the guests burst into song,
dintr-o datã, Taft a fost surprins
09:31
and all of a sudden, Taft was surprised
primind un cadou
09:32
with the presentation of a gift
de la un grup local de susţinători;
09:34
from a group of local supporters,
cadoul era un oposum de jucărie
09:36
and this was a stuffed opossum toy,
cu ochii ca mărgelele și urechi golaşe,
09:38
all beady-eyed and bald-eared,
era un nou produs pe care-l promovau
09:41
and it was a new product they were putting forward
ca răspunsul preşedintelui William Taft
09:43
to be the William Taft presidency's answer
la ursulețul Teddy al lui Teddy Roosevelt.
09:46
to Teddy Roosevelt's teddy bear.
Îl numeau „Billy possum".
09:50
They were calling it the "billy possum."
În următoarele 24 de ore,
compania Georgia Billy Possum
09:54
Within 24 hours, the Georgia Billy Possum Company
creştea pe piaţă
09:58
was up and running, brokering deals
şi semna contracte
pentru jucărie în toată țara
09:59
for these things nationwide,
10:01
and the Los Angeles Times announced,
iar ziarul Los Angeles Times
10:03
very confidently, "The teddy bear
anunţa încrezător
că ursuleţul de pluş a fost detronat
10:05
has been relegated to a seat in the rear,
şi că în următorii 4 ani,
poate chiar 8,
10:07
and for four years, possibly eight,
copiii din Statele Unite
10:10
the children of the United States
se vor juca cu billy possum."
10:12
will play with billy possum."
Din acel moment,
a început o febră legatã de oposum.
10:15
So from that point, there was a fit of opossum fever.
Erau cărţi poştale
cu billy possum, insigne,
10:17
There were billy possum postcards, billy possum pins,
pahare pentru cafea.
10:20
billy possum pitchers for your cream at coffee time.
Erau steguleţe billy possum
10:22
There were smaller billy possums on a stick
cu care copiii puteau să se joace.
10:23
that kids could wave around like flags.
Dar în ciuda acestui marketing,
10:26
But even with all this marketing,
10:28
the life of the billy possum
viața lui billy possum
10:30
turned out to be just pathetically brief.
a fost jalnic de scurtã.
Jucãria a fost un eşec
10:34
The toy was an absolute flop,
şi a fost aproape complet uitatã
10:36
and it was almost completely forgotten
10:37
by the end of the year,
până la sfrâşitul anului,
10:38
and what that means is that the billy possum
însemnând că billy possum
n-a rezistat nici până la Crăciun
10:41
didn't even make it to Christmastime,
10:42
which when you think about it is
și asta-i o tragedie pentru o jucãrie.
10:43
a special sort of tragedy for a toy.
Putem explica asta în două feluri.
10:47
So we can explain that failure two ways.
Primul este evident.
10:49
The first, well, it's pretty obvious.
O s-o spun cu voce tare oricum:
10:51
I'm going to go ahead and say it out loud anyway:
Opossumii sunt hidoși.
(Râsete)
10:53
Opossums are hideous. (Laughter)
Dar poate şi mai important e
10:56
But maybe more importantly is that
că povestea lui billy possum
a fost greşitã,
10:59
the story of the billy possum was all wrong,
mai ales comparată
11:01
especially compared
cu povestea ursuleţului de pluş.
11:03
to the backstory of the teddy bear.
În cele mai multe cazuri
din istoria evoluţiei umane
11:05
Think about it: for most of
human's evolutionary history,
11:07
what's made bears impressive to us
ce ne-a impresionat la urşi
a fost independenţa lor totală
față de noi.
11:09
has been their complete independence from us.
11:12
It's that they live these parallel lives
Ca şi cum ar fi trăit vieţi paralele
ca pericol şi competiție.
11:14
as menaces and competitors.
La vremea când Roosevelt
vâna in Mississippi,
11:17
By the time Roosevelt went hunting in Mississippi,
imaginea ursului a fost zdrobitã,
11:19
that stature was being crushed,
iar animalul legat de copac
11:21
and the animal that he had roped to a tree
a devenit un simbol pentru toţi urşii.
11:23
really was a symbol for all bears.
Dacă aceste animale trăiau sau mureau
11:26
Whether those animals lived or died now
depindea în întregime de compasiunea
11:28
was entirely up to the compassion
sau de indiferenţa oamenilor.
11:31
or the indifference of people.
Asta a fost de rău augur
11:33
That said something really ominous
11:35
about the future of bears,
pentru viitorul urşilor,
dar spunea ceva tulburător
despre ceea ce deveniserăm noi
11:38
but it also said something very
unsettling about who we'd become,
11:41
if the survival of even an animal like that
dacă și supravieţuirea
unui animal ca ursul
11:43
was up to us now.
depindea de noi acum.
În prezent, un secol mai târziu,
11:46
So now, a century later, if you're at all
dacă dăm atenţie
la ce se întâmplă în mediu,
11:48
paying attention to what's
happening in the environment,
11:50
you feel that discomfort so much more intensely.
acel disconfort e mult mai intens.
Trăim vremuri pe care specialiştii
11:54
We're living now in an age of what scientists
au început să le numească
„dependența de conservare",
11:57
have started to call "conservation reliance,"
11:59
and what that term means is that we've disrupted
termenul însemnând
că omenirea a perturbat
12:01
so much that nature can't possibly
stand on its own anymore,
atât de mult natura încât
nu mai poate supravieţui singurã,
iar cele mai ameninţate specii
12:04
and most endangered species
12:06
are only going to survive
vor supravieţui numai dacã
12:08
if we stay out there in the landscape
noi rămânem aproape de habitatul lor
manevrând lumea în favoarea lor.
12:10
riggging the world around them in their favor.
Deci am intervenit
12:12
So we've gone hands-on
și acum nu mai putem să nu ne implicăm,
12:14
and we can't ever take our hands off,
iar asta presupune foarte mult lucru.
12:16
and that's a hell of a lot of work.
12:18
Right now, we're training condors
Acum antrenăm condori
să nu se aşeze
pe liniile de înaltã tensiune.
12:21
not to perch on power lines.
Învăţăm berzele să migreze spre sud iarna
12:23
We teach whooping cranes
to migrate south for the winter
în spatele avioanelor foarte uşoare.
12:26
behind little ultra-light airplanes.
Mergem să vaccinam dihorii
împotriva ciumei.
12:28
We're out there feeding plague vaccine to ferrets.
Monitorizăm iepurii pitici cu drone.
12:32
We monitor pygmy rabbits with drones.
Am trecut de la anihilarea speciilor
12:36
So we've gone from annihilating species
la gestionarea
supravieţuirii multor specii
12:39
to micromanaging the survival of a lot of species
pe termen nelimitat, dar care specii?
12:43
indefinitely, and which ones?
12:45
Well, the ones that we've told
Cele despre care am spus
poveşti convingătoare,
12:46
compelling stories about,
12:48
the ones we've decided ought to stick around.
pe care am hotărât să le păstrăm.
Linia între conservare şi domesticire
12:51
The line between conservation and domestication
e neclarã.
12:54
is blurred.
Deci poveştile pe care le spunem
12:56
So what I've been saying is that the stories
12:58
that we tell about wild animals are so subjective
despre animalele sălbatice
sunt foarte subiective,
13:01
they can be irrational
pot fi iraționale,
romantizate sau senzaționale.
13:02
or romanticized or sensationalized.
13:04
Sometimes they just have
nothing to do with the facts.
Uneori nu sunt deloc reale.
Dar într-o lume
a dependenței de conservare
13:07
But in a world of conservation reliance,
poveştile au consecinţe foarte reale,
13:10
those stories have very real consequences,
pentru că acum, ceea ce simţim
despre un animal
13:12
because now, how we feel about an animal
afectează supravieţuirea acestuia
13:15
affects its survival
13:17
more than anything that you read about
mai mult decât orice altceva citiţi
13:19
in ecology textbooks.
în cărţile de ecologie.
Poveştile conteazã acum.
13:21
Storytelling matters now.
Emoţiile conteazã.
13:23
Emotion matters.
13:25
Our imagination has become an ecological force.
Imaginaţia noastră a devenit
o forţă ecologicã.
Poate că ursuleţul de pluş a funcţionat
13:31
And so maybe the teddy bear worked in part
datorită legendei lui Roosevelt
13:32
because the legend of Roosevelt
şi acel urs din Mississippi
13:35
and that bear in Mississippi
a fost un fel de alegorie
13:37
was kind of like an allegory
13:39
of this great responsibility that society
a imensei responsabilităţi
pe care societatea începea să și-o asume.
13:41
was just beginning to face up to back then.
13:43
It would be another 71 years
Abia după 71 de ani
a fost adoptată
„Legea speciilor pe cale de dispariţie”
13:46
before the Endangered Species Act was passed,
13:48
but really, here's its whole ethos
dar toată filosofia se rezumă
13:50
boiled down into something like a scene
la un fel de scenă pe care o priviţi
printr-un vitraliu.
13:52
you'd see in a stained glass window.
13:54
The bear is a helpless victim tied to a tree,
Ursul, o victimă neajutorată
legată de un copac,
iar preşedintele Statelor Unite
13:57
and the president of the United States
a decis să arate îndurare.
14:00
decided to show it some mercy.
Vă mulţumesc.
14:02
Thank you.
(Aplauze)
14:05
(Applause)
[Ilustraţii de Wendy MacNaughton]
14:07
[Illustrations by Wendy MacNaughton]
Translated by Daniela Marin
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Jon Mooallem - Writer
Jon Mooallem is the author of "Wild Ones: A Sometimes Dismaying, Weirdly Reassuring Story About Looking at People Looking at Animals in America."

Why you should listen

What do we see when we look at wild animals -- do we respond to human-like traits, or thrill to the idea of their utter unfamiliarity? Jon Mooallem's book, Wild Ones , examines our relationship with wild animals both familiar and feral, telling stories of the North American environmental movement from its unlikely birth, and following three species who've come to symbolize our complicated relationship with whatever "nature" even means anymore.

Mooallem has written about everything from the murder of Hawaiian monk seals, to Idahoan utopians, to the world’s most famous ventriloquist, to the sad, secret history of the invention of the high five. A recent piece, "American Hippopotamus," was an Atavist story on, really, a plan in 1910 to jumpstart the hippopotamus ranching industry in America.

More profile about the speaker
Jon Mooallem | Speaker | TED.com