English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2014

Jon Mooallem: How the teddy bear taught us compassion

Џон Муалем (Jon Mooallem): Чудновата историја плишаног меде, и шта она открива о нашој вези са животињама

Filmed
Views 1,104,975

Према легенди, године 1902, председник Теодор Рузвелт је поштедео живот једног црног медведа - и започео опсесију плишаном играчком званом ”плишани меда”. Писац Џон Муалем урања у ову причу и тражи од нас да размислимо о томе да приче које причамо о дивљим животињама имају стварне последице на шансу неке врсте да опстане - и на природни свет уопште.

- Writer
Jon Mooallem is the author of "Wild Ones: A Sometimes Dismaying, Weirdly Reassuring Story About Looking at People Looking at Animals in America." Full bio

Била је јесен 1902.
00:12
So it was the fall of 1902,
и председнику Теодору Рузвелту
00:15
and President Theodore Roosevelt
био је потребан одмор од Беле куће,
00:17
needed a little break from the White House,
па је отишао возом до Мисисипија
00:19
so he took a train to Mississippi
да мало лови црне медведе
00:21
to do a little black bear hunting outside of a town
изван града званог Смидс.
00:23
called Smedes.
Првог дана лова
нису видели ниједног медведа,
00:25
The first day of the hunt,
they didn't see a single bear,
00:27
so it was a big bummer for everyone,
што је био бедак за све,
али другог дана, после дуге потере,
00:29
but the second day, the dogs cornered one
пси су окружили једног медведа,
00:32
after a really long chase, but by that point,
али тада је председник већ одустао
00:34
the president had given up
00:36
and gone back to camp for lunch,
и вратио се у камп на ручак,
00:37
so his hunting guide cracked the animal
па је његов вођа лова
кундаком ударио животињу по глави
00:40
on the top of the head with the butt of his rifle,
и потом је везао за дрво
00:43
and then tied it up to a tree
и почео да дува у трубу
00:44
and started tooting away on his bugle
и позива Рузвелта
00:47
to call Roosevelt back so he could have the honor
да му да част да убије медведа.
00:49
of shooting it.
Медвед је био женка.
00:51
The bear was a female.
Била је омамљена, повређена,
00:53
It was dazed, injured,
веома неухрањена, помало офуцана,
00:56
severely underweight, a little mangy-looking,
и кад је Рузвелт видео ову животињу,
00:59
and when Roosevelt saw this animal
везану за дрво,
01:01
tied up to the tree,
није могао да се натера да је убије.
01:03
he just couldn't bring himself to fire at it.
Осећао је да би то било противно
01:05
He felt like that would go against his code
његовом спортском кодексу.
01:07
as a sportsman.
Неколико дана касније,
овај догађај је овековечен
01:09
A few days later, the scene was memorialized
у политичком цртежу у Вашингтону.
01:11
in a political cartoon back in Washington.
Назван је: ”Повлачење границе
у Мисисипију”,
01:14
It was called "Drawing a Line in Mississippi,"
и приказивао је Рузвелта
са спуштеном пушком и испруженом руком,
01:17
and it showed Roosevelt with
his gun down and his arm out,
01:19
sparing the bear's life,
како је поштедео медведу живот,
01:21
and the bear was sitting on its hind legs
а медвед седи на задњим шапама
01:22
with these two big, frightened, wide eyes
са великим, уплашеним очима
и малим ушима прилепљеним за главу.
01:24
and little ears pricked up at the top of its head.
Изгледао је беспомоћно,
01:26
It looked really helpless, like you just wanted to
и као да желите да га загрлите
01:28
sweep it up into your arms
и утешите.
01:30
and reassure it.
Тада не би деловао познато,
01:31
It wouldn't have looked familiar at the time,
али да сада потражите тај цртеж,
01:32
but if you go looking for the cartoon now,
одмах бисте препознали ту животињу:
01:34
you recognize the animal right away:
то је плишани меда.
01:37
It's a teddy bear.
И тако је плишани меда рођен.
01:39
And this is how the teddy bear was born.
У основи, произвођачи играчака
су узели медведа из цртежа,
01:41
Essentially, toymakers took
the bear from the cartoon,
01:43
turned it into a plush toy, and then named it
претворили га у мекану играчку
01:45
after President Roosevelt -- Teddy's bear.
и дали му име по председнику Рузвелту:
Тедијев меда.
И осећам се помало блесаво
01:48
And I do feel a little ridiculous
што сам овде на бини
01:50
that I'm up here on this stage
и бирам да искористим своје време
01:53
and I'm choosing to use my time
причајући вам стогодишњу причу
01:54
to tell you about a 100-year-old story
о изуму мекане дечије играчке,
01:57
about the invention of a squishy kid's toy,
али уверавам вас да се у причи
о настанку плишаног меде
02:00
but I'd argue that the invention of the teddy bear,
крије важнија прича,
02:04
inside that story is a more important story,
прича о томе како наше идеје о природи
02:07
a story about how dramatically our ideas
драматично могу да се промене
02:09
about nature can change,
и о томе како, тренутно на планети,
02:11
and also about how, on the planet right now,
приче које причамо,
02:14
the stories that we tell
драматично мењају природу.
02:16
are dramatically changing nature.
Јер, размислите о плишаном меди.
02:18
Because think about the teddy bear.
У ретроспективи, нама је то
потпуно смислено,
02:20
For us, in retrospect, it feels like an obvious fit,
јер медведи су тако слатки и мекани,
02:22
because bears are so cute and cuddly,
02:24
and who wouldn't want to give
one to their kids to play with,
и ко не би пожелео да једног поклони
својој деци да се њиме играју,
02:26
but the truth is that in 1902,
али заправо, 1902.
медведи нису били слатки и мекани.
02:29
bears weren't cute and cuddly.
Мислим, изгледали су исто,
02:30
I mean, they looked the same,
али нико није размишљао
о њима на тај начин.
02:32
but no one thought of them that way.
02:33
In 1902, bears were monsters.
1902. медведи су били чудовишта.
02:36
Bears were something that frickin' terrified kids.
Медведи су престрављивали децу.
Генерацијама до тада,
02:39
For generations at that point,
медвед је представљао све опасности
02:41
the bear had been a shorthand for all the danger
које људи могу да сретну напољу,
02:44
that people were encountering on the frontier,
и савезна влада
02:46
and the federal government was actually
је систематски истребљивала медведе
02:47
systematically exterminating bears
као и многе друге грабљивице,
02:49
and lots of other predators too,
02:51
like coyotes and wolves.
као што су којоти и вукови.
Ове животиње су демонизоване.
02:52
These animals, they were being demonized.
Звали су их убицама,
02:54
They were called murderers
јер су убијале стоку.
02:56
because they killed people's livestock.
Један владин биолог
02:58
One government biologist, he explained this
је овај рат против животиња
као што је медвед,
03:00
war on animals like the bear by saying
описао речима да они више немају место
03:02
that they no longer had a place
у нашој напредној цивилизацији,
03:05
in our advancing civilization,
и само их склањамо са пута.
03:07
and so we were just clearing them out of the way.
У наредних 10 година,
побијено је
03:11
In one 10-year period, close to half a million wolves
скоро пола милиона вукова.
03:15
had been slaughtered.
Ускоро је и гризли истребљен
03:16
The grizzly would soon be wiped out
са 95% свог првобитног станишта,
03:18
from 95 percent of its original territory,
и док је некад било 30 милиона бизона
03:21
and whereas once there had been 30 million bison
који се крећу преко низија,
03:24
moving across the plains, and you would have
слушали сте о томе
како возови морају да се зауставе
03:26
these stories of trains having to stop
03:28
for four or five hours so that these thick,
на четири или пет сати
како би ове широке,
03:30
living rivers of the animals could pour over the tracks,
живе реке ових животиња
могле да пређу шине,
тада, до 1902. можда их је мање од 100
било преостало у дивљини.
03:33
now, by 1902, there were maybe
less than 100 left in the wild.
Говорим вам да се плишани меда родио
03:38
And so what I'm saying is, the teddy bear was born
усред тог великог истребљивања,
03:41
into the middle of this great spasm of extermination,
и то можете посматрати као знак
03:45
and you can see it as a sign that
да су неки људи, у дубини душе,
03:46
maybe some people deep down
почињали да се осећају нелагодно
због свог тог убијања.
03:48
were starting to feel conflicted about all that killing.
Америка је и даље мрзела медведа
и бојала га се,
03:52
America still hated the bear and feared it,
али одједном, Америка је и желела
03:55
but all of a sudden, America also wanted
03:57
to give the bear a great big hug.
да тог медведа снажно загрли.
Ово ме је веома заинтересовало
последњих неколико година.
04:00
So this is something that I've been really
curious about in the last few years.
04:02
How do we imagine animals,
Како замишљамо животиње,
како о њима размишљамо
и шта осећамо,
04:03
how do we think and feel about them,
04:05
and how do their reputations get written
и како се њихове репутације
изнова исписују у нашим умовима?
04:08
and then rewritten in our minds?
Живимо у епицентру олује изумирања
04:10
We're here living in the eye of a great storm
где би пола врста на планети
04:13
of extinction where half the species on the planet
могло да нестане до краја века,
04:16
could be gone by the end of the century,
и како то да нам је до неких врста стало,
04:18
and so why is it that we come to care about
04:19
some of those species and not others?
а до неких других није?
Па, постоји релативно ново поље
друштвених наука
04:22
Well, there's a new field, a relatively new field
04:24
of social science that started looking at
које је почело да посматра ова питања
04:26
these questions and trying to unpack the powerful
и покушава да одгонетне
моћне и понекад шизофрене везе
04:28
and sometimes pretty schizophrenic relationships
04:30
that we have to animals,
које имамо према животињама,
а ја сам провео много времена
04:32
and I spent a lot of time looking through
прегледајући њихове научне часописе
04:33
their academic journals,
и све што могу да кажем је
04:35
and all I can really say is that their findings
да су њихови налази запањујуће широки.
04:37
are astonishingly wide-ranging.
Неки од мени омиљeних кажу
04:39
So some of my favorites include that
да, уколико нека особа
у северном делу државе Њујорк
04:41
the more television a person
watches in Upstate New York,
гледа више телевизије,
04:43
the more he or she is afraid
више ће се плашити напада црног медведа.
04:45
of being attacked by a black bear.
04:47
If you show a tiger to an American,
Ако Американцу покажете тигра,
већа је шанса да претпоставе
да је у питању женка,
04:50
they're much more likely to assume that it's female
04:52
and not male.
а не мужјак.
04:53
In a study where a fake snake
У истраживању где су лажна змија
и лажна корњача постављене
једна поред друге на путу,
04:55
and a fake turtle were put on the side of the road,
04:57
drivers hit the snake much
more often than the turtle,
возачи су чешће газили змију него корњачу,
а око 3% возача који су прегазили
лажне животиње,
04:59
and about three percent of
drivers who hit the fake animals
05:01
seemed to do it on purpose.
изгледа да су то урадили намерно.
Жене, чешће него мушкарци,
05:03
Women are more likely than men to get a
имају ”чудесан осећај” када виде делфине.
05:06
"magical feeling" when they see dolphins in the surf.
68 процената мајки
05:09
Sixty-eight percent of mothers with
са ”интензивним осећањима
права и самопоуздања”
05:11
"high feelings of entitlement and self-esteem"
идентификовало се са мачкама које плешу
05:14
identified with the dancing cats
05:16
in a commercial for Purina. (Laughter)
у једној реклами за храну за животиње.
(Смех)
Американци сматрају јастоге
05:18
Americans consider lobsters
важнијим од голубова,
05:20
more important than pigeons
али и много, много глупљим.
05:21
but also much, much stupider.
Дивље ћурке се сматрају
тек мало опаснијим од морског дабра,
05:23
Wild turkeys are seen as only slightly
more dangerous than sea otters,
а панде су два пута допадљивије
од бубамара.
05:26
and pandas are twice as lovable as ladybugs.
Дакле нешто од овога је физичко, зар не?
05:32
So some of this is physical, right?
05:33
We tend to sympathize more
with animals that look like us,
Више саосећамо са животињама
које личе на нас,
посебно онима које личе на људске бебе,
05:36
and especially that resemble human babies,
05:37
so with big, forward-facing eyes
дакле са великим очима
које гледају напред,
05:39
and circular faces,
са округлим лицима,
округласте конституције.
05:40
kind of a roly-poly posture.
05:42
This is why, if you get a Christmas card from, like,
Управо зато се на божићној честитки,
од баба-тетке из Минесоте,
05:44
your great aunt in Minnesota,
05:45
there's usually a fuzzy penguin chick on it,
обично налази чупаво младунче пингвина,
05:46
and not something like a Glacier Bay wolf spider.
а не нешто попут Црне удовице.
Али није све у изгледу.
05:49
But it's not all physical, right?
У нашем размишљању о животињама
постоји културна димензија,
05:52
There's a cultural dimension to
how we think about animals,
ми причамо приче о тим животињама,
05:55
and we're telling stories about these animals,
и као и све приче,
05:57
and like all stories,
оне су обликоване временима и местима
05:58
they are shaped by the times and the places
у којим их причамо.
06:00
in which we're telling them.
06:01
So think about that moment
Размислите поново о оном тренутку
06:03
back in 1902 again where a ferocious bear
1902. када је опасни медвед
постао плишани меда.
06:06
became a teddy bear.
Какав је ту био контекст?
Па, Америка је постајала урбана.
06:07
What was the context?
Well, America was urbanizing.
По први пут је скоро већина људи
живела у градовима,
06:10
For the first time, nearly a
majority of people lived in cities,
удаљеност између нас и природе
постајала је већа.
06:13
so there was a growing distance
between us and nature.
Постојало је безбедно место
06:15
There was a safe space where we could
где смо могли да размишљамо о медведу
и да га романтизујемо.
06:17
reconsider the bear and romanticize it.
06:20
Nature could only start to
seem this pure and adorable
Природа је могла да изгледа
тако чисто и неодољиво
јер више нисмо морали да је се плашимо.
06:22
because we didn't have to be afraid of it anymore.
Видите да се тај циклус понавља
06:25
And you can see that cycle playing out
изнова и изнова са разним животињама.
06:27
again and again with all kinds of animals.
Изгледа да смо увек заглављени
06:29
It seems like we're always stuck between
између демонизовања неке врсте
и жеље да је истребимо,
06:31
demonizing a species and wanting to wipe it out,
06:33
and then when we get very close to doing that,
а потом кад се томе приближимо,
06:35
empathizing with it as an underdog
саосећамо са њом као са губитником
и желимо да јој покажемо саосећање.
06:37
and wanting to show it compassion.
Дакле, испољавамо своју моћ,
06:40
So we exert our power,
али онда се осећамо нелагодно
06:42
but then we're unsettled
06:43
by how powerful we are.
због те велике моћи.
На пример, ово је једно
06:46
So for example, this is one of
од вероватно хиљада писама и цртежа
06:48
probably thousands of letters and drawings
које су деца слала Бушовој администрацији,
06:51
that kids sent to the Bush administration,
06:52
begging it to protect the polar bear
молећи да се поларни медвед заштити
06:54
under the Endangered Species Act,
Законом о угроженим врстама,
06:55
and these were sent back in the mid-2000s,
ово је послато средином двехиљадитих,
06:58
when awareness of climate
change was suddenly surging.
када је свест о климатским променама
нагло расла.
07:00
We kept seeing that image of a polar bear
Стално смо виђали ту слику
поларног медведа
07:01
stranded on a little ice floe
изолованог на санти леда,
како делује прилично суморно.
07:02
looking really morose.
07:04
I spent days looking through these files.
Данима сам гледао ова документа.
07:06
I really love them. This one's my favorite.
Обожавам их. Овај ми је омиљени.
07:08
If you can see, it's a polar bear that's drowning
Ако видите, то је поларни медвед
који се дави,
07:10
and then it's also being eaten simultaneously
али га у исто време једу
07:12
by a lobster and a shark.
јастог и ајкула.
Овај је послао клинац по имену Фриц,
07:15
This one came from a kid named Fritz,
који има решење за климатске промене.
07:17
and he's actually got a solution to climate change.
07:18
He's got it all worked out to an ethanol-based solution.
Све је свео на решење базирано на етанолу.
07:20
He says, "I feel bad about the polar bears.
Каже: ”Жао ми је поларних медведа.
Волим их.
07:23
I like polar bears.
Сви могу да користе кукурузно уље
за аутомобиле. Од Фрица.”
07:25
Everyone can use corn juice for cars. From Fritz."
Пре 200 година арктички истраживачи
07:31
So 200 years ago, you would have Arctic explorers
су писали како поларни медведи
ускачу у чамце
07:34
writing about polar bears leaping into their boats
и покушавају да их прождеру,
07:36
and trying to devour them,
07:37
even if they lit the bear on fire,
чак и кад их истраживачи запале,
07:39
but these kids don't see the polar bear that way,
али ови клинци их не виде на тај начин,
07:41
and actually they don't even see the polar bear
чак и не виде поларног медведа
07:43
the way that I did back in the '80s.
онако како сам га ја видео осамдесетих.
07:45
I mean, we thought of these animals
Ове животиње смо сматрали
07:46
as mysterious and terrifying lords of the Arctic.
мистериозним и ужасним чуварима
Северног пола.
Али погледајте како су климатксе промене
07:49
But look now how quickly that climate change
брзо промениле слику те животиње.
07:51
has flipped the image of the animal in our minds.
Од крвожедне убице људи,
07:54
It's gone from that bloodthirsty man-killer
постала је деликатна жртва која се дави,
07:56
to this delicate, drowning victim,
и кад размислите,
07:59
and when you think about it, that's kind of
то је донекле и закључак приче
08:01
the conclusion to the story
коју је плишани меда почео да прича 1902.
08:03
that the teddy bear started telling back in 1902,
јер је тада Америка мање-више
08:06
because back then, America had more or less
освојила свој део континента.
08:09
conquered its share of the continent.
08:10
We were just getting around to
Тек смо дошли до тога
08:12
polishing off these last wild predators.
да се отарасимо тих последњих
дивљих грабљивица.
08:14
Now, society's reach has expanded
Сада, друштво је досегло
све до врха света,
08:16
all the way to the top of the world,
и учинило је да ови, најудаљенији,
08:18
and it's made even these, the most remote,
најмоћнији медведи на планети
08:21
the most powerful bears on the planet,
изгледају као неодољиве жртве
које нису криве низашта.
08:23
seem like adorable and blameless victims.
Али знате, постоји и наставак
приче о плишаном медведу
08:26
But you know, there's also a
postscript to the teddy bear story
али многи о томе не причају.
08:29
that not a lot of people talk about.
Ми ћемо говорити о томе,
08:31
We're going to talk about it,
јер иако није много требало
08:33
because even though it didn't really take long
да, после Рузвелтовог лова 1902.
08:35
after Roosevelt's hunt in 1902
играчка постане огроман хит,
08:36
for the toy to become a full-blown craze,
већина људи је мислила да је то мода,
08:38
most people figured it was a fad,
смешна политичка новотарија
08:41
it was a sort of silly political novelty item
која ће нестати
када председник оде са власти.
08:43
and it would go away once the president left office,
И тако, до 1909.
када се Рузвелтов наследник,
08:45
and so by 1909, when Roosevelt's successor,
Вилијам Хауард Тафт
08:49
William Howard Taft,
припремао за инаугурацију,
08:51
was getting ready to be inaugurated,
индустрија играчака је била у потрази
08:52
the toy industry was on the hunt
за следећим великим хитом.
08:54
for the next big thing.
Нису били много успешни.
08:57
They didn't do too well.
Тог јануара, Тафт је био почасни гост
08:59
That January, Taft was the guest of honor
на једном банкету у Атланти,
09:02
at a banquet in Atlanta,
и данима унапред
09:03
and for days in advance,
јеловник је био велика вест.
09:05
the big news was the menu.
Председнику ће послужити
09:06
They were going to be serving him
09:08
a Southern specialty, a delicacy, really,
јужњачки специјалитет, деликатес,
опосума са кромпирима.
09:10
called possum and taters.
Цео опосум
09:12
So you would have a whole opossum
се пече на гомили кромпира,
09:15
roasted on a bed of sweet potatoes,
а понекад се остави дугачки реп,
09:16
and then sometimes they'd leave
09:18
the big tail on it like a big, meaty noodle.
као велики, меснати резанац.
Онај који су донели за Тафтов сто
09:21
The one brought to Taft's table
09:23
weighed 18 pounds.
имао је 9 килограма.
После вечере почео је да свира оркестар,
09:26
So after dinner, the orchestra started to play,
и гости су почели да певају,
09:29
and the guests burst into song,
и одједном, Тафта су изненадили
09:31
and all of a sudden, Taft was surprised
предавши му поклон
09:32
with the presentation of a gift
од групе локалних присталица
09:34
from a group of local supporters,
- пуњену играчку у облику опосума,
09:36
and this was a stuffed opossum toy,
са великим очима и ћелавим ушима,
09:38
all beady-eyed and bald-eared,
то је био нови производ који су пласирали
09:41
and it was a new product they were putting forward
као одговор мандата Вилијама Тафта
09:43
to be the William Taft presidency's answer
на плишаног меду Тедија Рузвелта.
09:46
to Teddy Roosevelt's teddy bear.
Назвали су га ”опосум Били”.
09:50
They were calling it the "billy possum."
У року од 24 сата, отворена је компанија
09:54
Within 24 hours, the Georgia Billy Possum Company
Џорџија Били опосум,
09:58
was up and running, brokering deals
и склапала послове за целу земљу,
09:59
for these things nationwide,
а Лос Анђелес Тајмс је самоуверено објавио
10:01
and the Los Angeles Times announced,
10:03
very confidently, "The teddy bear
”Плишани меда
је прешао на задње седиште,
10:05
has been relegated to a seat in the rear,
и наредне четири, а можда и осам година,
10:07
and for four years, possibly eight,
деца Сједињених Држава
10:10
the children of the United States
играће се са опосумом Билијем.”
10:12
will play with billy possum."
И тада је почела опосумска грозница.
10:15
So from that point, there was a fit of opossum fever.
Прављене су разгледнице, беџеви,
10:17
There were billy possum postcards, billy possum pins,
посуде за млеко за кафу.
10:20
billy possum pitchers for your cream at coffee time.
Постојали су мали опосуми на штапићу
10:22
There were smaller billy possums on a stick
којима су деца могла да машу
као заставом.
10:23
that kids could wave around like flags.
Али и поред свог тог маркетинга,
10:26
But even with all this marketing,
живот опосума Билија
10:28
the life of the billy possum
био је патетично кратак.
10:30
turned out to be just pathetically brief.
Играчка је била потпуни промашај
10:34
The toy was an absolute flop,
и била је потпуно заборављена
10:36
and it was almost completely forgotten
до краја године,
10:37
by the end of the year,
а то значи да опосум Били
10:38
and what that means is that the billy possum
није доживео чак ни Божић,
10:41
didn't even make it to Christmastime,
а кад мало размислите,
10:42
which when you think about it is
10:43
a special sort of tragedy for a toy.
то је посебна трагедија за једну играчку.
Тај неуспех можемо да објаснимо
на два начина.
10:47
So we can explain that failure two ways.
10:49
The first, well, it's pretty obvious.
Први је прилично очигледан.
Ипак ћу га рећи наглас:
10:51
I'm going to go ahead and say it out loud anyway:
опосуми су одвратни.
(Смех)
10:53
Opossums are hideous. (Laughter)
Али можда је важнија чињеница
10:56
But maybe more importantly is that
да је прича о Билију опосуму
била потпуно погрешна,
10:59
the story of the billy possum was all wrong,
нарочито у поређењу
11:01
especially compared
са претходном причом о плишаном меди.
11:03
to the backstory of the teddy bear.
Размислите мало: већим делом
људске еволуције,
11:05
Think about it: for most of
human's evolutionary history,
медведе је импресивним чинила
11:07
what's made bears impressive to us
потпуна независност од нас.
11:09
has been their complete independence from us.
Они живе паралелне животе
11:12
It's that they live these parallel lives
као опасности и ривали.
11:14
as menaces and competitors.
До времена кад је Рузвелт
ишао у лов у Мисисипију,
11:17
By the time Roosevelt went hunting in Mississippi,
тај статус се урушавао
11:19
that stature was being crushed,
и животиња коју је он везао за дрво
11:21
and the animal that he had roped to a tree
је заиста била симбол свих медведа.
11:23
really was a symbol for all bears.
Живот или смрт тих животиња
11:26
Whether those animals lived or died now
сада је била препуштена
11:28
was entirely up to the compassion
саосећању или равнодушности људи.
11:31
or the indifference of people.
То је било мрачно предсказање
11:33
That said something really ominous
11:35
about the future of bears,
будућности медведа,
али је давало и узнемирујућу слику
тога ко смо постали,
11:38
but it also said something very
unsettling about who we'd become,
ако је опстанак чак и такве животиње
11:41
if the survival of even an animal like that
зависио од нас.
11:43
was up to us now.
И сада, један век касније,
11:46
So now, a century later, if you're at all
ако имало обраћате пажњу
на то шта се дешава са околином,
11:48
paying attention to what's
happening in the environment,
11:50
you feel that discomfort so much more intensely.
ту непријатност још више осећате.
Сада живимо у времену
које научници почињу да називају
11:54
We're living now in an age of what scientists
”зависност од конзервације”,
11:57
have started to call "conservation reliance,"
и оно што тај термин означава,
је да смо пореметили природу
11:59
and what that term means is that we've disrupted
12:01
so much that nature can't possibly
stand on its own anymore,
толико да не може сама да опстане,
и многе угрожене врсте
12:04
and most endangered species
ће преживети
12:06
are only going to survive
само ако изађемо у природу
12:08
if we stay out there in the landscape
и свет који их окружује
подесимо њима у корист.
12:10
riggging the world around them in their favor.
Дакле, прионули смо на посао
12:12
So we've gone hands-on
и не можемо да одустанемо,
12:14
and we can't ever take our hands off,
а то је јако много посла.
12:16
and that's a hell of a lot of work.
Тренутно обучавамо кондоре
12:18
Right now, we're training condors
да не слећу на далеководе.
12:21
not to perch on power lines.
Учимо америчке ждралове
да зими мигрирају на југ,
12:23
We teach whooping cranes
to migrate south for the winter
пратећи мале ултра лаке авионе.
12:26
behind little ultra-light airplanes.
12:28
We're out there feeding plague vaccine to ferrets.
Вакцинишемо ласице против куге.
Посматрамо патуљасте зечеве
помоћу беспилотних летелица.
12:32
We monitor pygmy rabbits with drones.
Прешли смо од уништавања врста,
12:36
So we've gone from annihilating species
до управљања опстанком многих врста
12:39
to micromanaging the survival of a lot of species
унедоглед, али којих врста?
12:43
indefinitely, and which ones?
Па, оних о којима смо слушали
12:45
Well, the ones that we've told
12:46
compelling stories about,
дивне приче,
оних за које смо одлучили
да би требало да остану.
12:48
the ones we've decided ought to stick around.
Линија између конзервације
и припитомљавања
12:51
The line between conservation and domestication
је замагљена.
12:54
is blurred.
Говорим о томе, да су приче
12:56
So what I've been saying is that the stories
које причамо о дивљим животињама
12:58
that we tell about wild animals are so subjective
толико субјективне,
да могу бити ирационалне,
13:01
they can be irrational
13:02
or romanticized or sensationalized.
романтизоване или сензационалистичке.
13:04
Sometimes they just have
nothing to do with the facts.
Понекад немају везе са чињеницама.
Али у свету који се ослања
на конзервацију,
13:07
But in a world of conservation reliance,
те приче имају веома стварне последице
13:10
those stories have very real consequences,
јер сада, наша осећања
према некој животињи
13:12
because now, how we feel about an animal
утичу на њен опстанак,
13:15
affects its survival
више него било шта што прочитате
13:17
more than anything that you read about
у уџбеницима екологије.
13:19
in ecology textbooks.
Сада је приповедање важно.
13:21
Storytelling matters now.
Важне су емоције.
13:23
Emotion matters.
Наша машта је постала еколошка сила.
13:25
Our imagination has become an ecological force.
Можда је плишани меда успео
13:31
And so maybe the teddy bear worked in part
делом јер је легенда о Рузвелту
13:32
because the legend of Roosevelt
и том медведу у Мисисипију
13:35
and that bear in Mississippi
била некаква алегорија
13:37
was kind of like an allegory
13:39
of this great responsibility that society
ове велике одговорности
са којом је друштво тада тек почињало
да се суочава.
13:41
was just beginning to face up to back then.
Прошла је 71 година
13:43
It would be another 71 years
док Закон о угроженим врстама није усвојен
13:46
before the Endangered Species Act was passed,
13:48
but really, here's its whole ethos
али заиста, овде је цео његов дух
сведен на нешто што личи на сцену
13:50
boiled down into something like a scene
коју бисте видели на неком витражу.
13:52
you'd see in a stained glass window.
Медвед је беспомоћна жртва
везана за дрво,
13:54
The bear is a helpless victim tied to a tree,
а председник Сједнињених Држава
13:57
and the president of the United States
је одлучио да му укаже милост.
14:00
decided to show it some mercy.
Хвала вам.
14:02
Thank you.
(Аплауз)
14:05
(Applause)
[Илустрације: Венди Мекнотон]
14:07
[Illustrations by Wendy MacNaughton]
Translated by Ivana Korom
Reviewed by Mile Živković

▲Back to top

About the speaker:

Jon Mooallem - Writer
Jon Mooallem is the author of "Wild Ones: A Sometimes Dismaying, Weirdly Reassuring Story About Looking at People Looking at Animals in America."

Why you should listen

What do we see when we look at wild animals -- do we respond to human-like traits, or thrill to the idea of their utter unfamiliarity? Jon Mooallem's book, Wild Ones , examines our relationship with wild animals both familiar and feral, telling stories of the North American environmental movement from its unlikely birth, and following three species who've come to symbolize our complicated relationship with whatever "nature" even means anymore.

Mooallem has written about everything from the murder of Hawaiian monk seals, to Idahoan utopians, to the world’s most famous ventriloquist, to the sad, secret history of the invention of the high five. A recent piece, "American Hippopotamus," was an Atavist story on, really, a plan in 1910 to jumpstart the hippopotamus ranching industry in America.

More profile about the speaker
Jon Mooallem | Speaker | TED.com