ABOUT THE SPEAKER
Sarah T. Stewart - Planetary scientist
Sarah T. Stewart specializes in the study of collisions in the solar system.

Why you should listen

Sarah T. Stewart has been a Professor in the Department of Earth and Planetary Sciences at UC Davis since 2014, following 11 years as a Professor at Harvard University. A planetary scientist and MacArthur Fellow, she specializes in the study of collisions in the solar system and directs the Shock Compression Laboratory, which uses light gas guns to study shock waves in planetary materials. Stewart is best known for proposing a new model for the origin of the Moon, and she is dedicated to public outreach in the planetary sciences.

More profile about the speaker
Sarah T. Stewart | Speaker | TED.com
TED Salon U.S. Air Force

Sarah T. Stewart: Where did the Moon come from? A new theory

Sarah T. Stewart: Cum s-a format Luna? O nouă teorie

Filmed:
2,805,305 views

Pământul și Luna sunt ca niște gemeni identici, alcătuiți din exact aceleași materiale, fapt care este cu adevărat ciudat, din moment ce niciun alt corp ceresc cunoscut nu împărtășește acest tip de relație chimică. Ce a produs această conexiune specială? În căutarea unui răspuns, omul de știință și câștigătoarea premiului MacArthur „Genius” Sarah T. Stewart, a descoperit un nou tip de obiect astronomic: sinestie, și un nou mod de a rezolva misterul originii Lunii.
- Planetary scientist
Sarah T. Stewart specializes in the study of collisions in the solar system. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Nimănui nu-i place să comită greșeli.
00:13
NobodyNimeni nu likesîi place to make a mistakegreşeală.
0
1161
2331
Iar eu am făcut una enormă.
00:16
And I madefăcut a whoppingenorm one.
1
4462
1847
Și realizarea greșelii făcute
a condus la o descoperire
00:19
And figuringimaginind out what I did wronggresit
led to a discoverydescoperire
2
7534
5298
00:24
that completelycomplet changesschimbări the way
we think about the EarthPământ and MoonLuna.
3
12856
3497
care schimbă complet modul
în care ne gândim la Pământ și Lună.
00:29
I'm a planetaryplanetar scientistom de stiinta,
4
17531
1920
Sunt un om de știință
ce studiază planetele
00:31
and my favoritefavorit thing to do
is smashSmash planetsplanete togetherîmpreună.
5
19475
3730
și activitatea mea preferată
e să ciocnesc planetele între ele.
00:35
(LaughterRâs)
6
23229
1011
(Râsete)
În laboratorul meu pot trage în pietre
folosind tunuri ca acesta.
00:36
In my lablaborator, I can shoottrage at rocksroci
usingutilizând cannonstunuri like this one.
7
24264
5819
(Lovitură de tun)
00:43
(CannonTun shotlovitură)
8
31120
1246
(Râsete)
00:44
(LaughterRâs)
9
32762
1075
În experimentele mele,
pot genera condițiile extreme
00:46
In my experimentsexperimente, I can generateGenera
the extremeextrem conditionscondiţii
10
34278
4032
care au loc în timpul formării planetei.
00:50
duringpe parcursul planetplanetă formationformare.
11
38334
1626
Și folosind modele computerizate
pot ciocni planetele între ele
00:52
And with computercomputer modelsmodele,
I can collidese ciocni wholeîntreg planetsplanete togetherîmpreună
12
40775
4018
pentru a le face să crească
00:56
to make them growcrește,
13
44817
1710
sau le pot distruge.
00:58
or I can destroydistruge them.
14
46551
1587
(Râsete)
01:00
(LaughterRâs)
15
48162
1077
Vreau să înțeleg cum s-au format
Pământul și Luna
01:02
I want to understanda intelege
how to make the EarthPământ and the MoonLuna
16
50354
4424
și de ce Pământul e atât de diferit
față de alte planete.
01:06
and why the EarthPământ is so differentdiferit
from other planetsplanete.
17
54802
3240
Ideea care stă la baza originii
Pământului și Lunii
01:11
The leadingconducere ideaidee for the originorigine
of the EarthPământ and MoonLuna
18
59414
3737
01:15
is calleddenumit the "giantgigant impactefect theoryteorie."
19
63175
1955
se numește „teoria impactului gigantic”.
Teoria afirmă că un corp de dimensiunea
lui Marte a lovit tânărul Pământ
01:18
The theoryteorie statesstatele that a Mars-sizedDimensiune Marte bodycorp
strucklovit the youngtineri EarthPământ,
20
66011
3408
și Luna s-a format din resturile
din jurul planetei.
01:21
and the MoonLuna formedformat from
the debrismoloz discdisc around the planetplanetă.
21
69443
5325
01:28
The theoryteorie can explainexplica
so manymulți things about the MoonLuna,
22
76061
3211
Teoria poate explica
foarte multe lucruri despre Lună,
01:31
but it has a hugeimens flawdefect:
23
79296
2021
dar are un defect enorm:
01:34
it predictsprezice that the MoonLuna is mostlyMai ales madefăcut
from the Mars-sizedDimensiune Marte planetplanetă,
24
82051
4531
prezice că Luna e făcută
în cea mai mare parte
dintr-o planetă de dimensiunea lui Marte,
01:38
that the EarthPământ and the MoonLuna
are madefăcut from differentdiferit materialsmateriale.
25
86606
3344
că Pământul și Luna s-au format
din materiale diferite.
01:42
But that's not what we see.
26
90504
1661
Dar nu asta am observat.
De fapt, Pământul și Luna
sunt ca niște gemeni identici.
01:45
The EarthPământ and the MoonLuna
are actuallyde fapt like identicalidentic twinsgemeni.
27
93154
3717
Codul genetic al planetelor
e scris cu izotopii elementelor chimice.
01:49
The geneticgenetic codecod of planetsplanete is writtenscris
in the isotopesizotopi of the elementselement.
28
97704
4897
01:54
The EarthPământ and MoonLuna
have identicalidentic isotopesizotopi.
29
102625
2869
Pământul și Luna au izotopi identici.
01:57
That meansmijloace that the EarthPământ and MoonLuna
are madefăcut from the samela fel materialsmateriale.
30
105518
4641
Asta înseamnă că Pământul și Luna
s-au format din aceleași materiale.
E foarte ciudat că Pământul
și Luna sunt gemeni.
02:03
It's really strangeciudat that the EarthPământ
and the MoonLuna are twinsgemeni.
31
111080
3623
Toate planetele sunt făcute
din materiale diferite,
02:07
All of the planetsplanete are madefăcut
from differentdiferit materialsmateriale,
32
115160
2636
așa că toate au izotopi diferiți,
02:09
so they all have differentdiferit isotopesizotopi,
33
117820
2129
02:11
they all have theiral lor ownpropriu geneticgenetic codecod.
34
119973
2055
toate au propriul lor cod genetic.
02:14
No other planetaryplanetar bodiesorganisme
have the samela fel geneticgenetic relationshiprelaţie.
35
122695
4456
Nu există alte planete
care să aibă aceeași relație genetică.
Doar Pământul și Luna sunt gemeni.
02:19
Only the EarthPământ and MoonLuna are twinsgemeni.
36
127824
2447
02:23
When I starteda început workinglucru
on the originorigine of the MoonLuna,
37
131588
2575
Când am început să cercetez
originea Lunii,
02:26
there were scientistsoamenii de știință that wanted to
rejectrespinge the wholeîntreg ideaidee of the giantgigant impactefect.
38
134187
4077
unii oameni de știință voiau să respingă
întreaga idee a impactului gigantic.
02:30
They didn't see any way for this theoryteorie
to explainexplica the specialspecial relationshiprelaţie
39
138288
4181
Nu au văzut nicio cale ca această teorie
să explice relația specială
dintre Pământ și Lună.
02:34
betweenîntre the EarthPământ and the MoonLuna.
40
142493
1736
Încercam cu toții
să ne gândim la idei noi.
02:36
We were all tryingîncercat to think of newnou ideasidei.
41
144729
2554
Problema era că nu existau idei mai bune.
02:40
The problemproblemă was,
there weren'tnu au fost any better ideasidei.
42
148084
2980
Toate celelalte idei aveau
defecte chiar mai mari.
02:43
All of the other ideasidei
had even biggermai mare flawsdefecte.
43
151768
3534
Așa că am încercat să salvăm
teoria impactului gigantic.
02:48
So we were tryingîncercat to rescuesalvare
the giantgigant impactefect theoryteorie.
44
156437
3622
02:53
A youngtineri scientistom de stiinta in my groupgrup suggestedsugerat
that we try changingschimbare the spina invarti
45
161376
4881
Un tânăr om de știință
din grupul meu a sugerat
să încercăm să schimbăm
rotația impactului gigantic.
02:58
of the giantgigant impactefect.
46
166281
1365
02:59
Maybe makingluare the EarthPământ spina invarti fastermai repede
could mixamesteca more materialmaterial
47
167670
4394
Poate că făcând Pământul
să se rotească mai repede,
s-ar amesteca mai multe materiale
și așa s-ar explica formarea Lunii.
03:04
and explainexplica the MoonLuna.
48
172088
1839
Dimensiunea obiectului
ce a lovit Pământul e cât Marte
03:06
The Mars-sizedDimensiune Marte impactorca element de lovire had been chosenales
49
174623
2683
03:09
because it could make the MoonLuna
50
177330
1743
pentru că ar explica formarea Lunii,
dar și durata unei zilei pe Pământ.
03:11
and make the lengthlungime of Earth'sPământului day.
51
179097
2941
03:15
People really likedplăcut
that partparte of the modelmodel.
52
183227
2202
Oamenilor le plăcea foarte mult
această parte a modelului.
03:18
But what if something elsealtfel determineddeterminat
the lengthlungime of Earth'sPământului day?
53
186481
3417
Dar dacă altceva a determinat
lungimea zilei Pământului?
03:22
Then there would be manymulți more possibleposibil
giantgigant impactsimpacturi that could make the MoonLuna.
54
190484
4722
Atunci ar fi mai multe posibile impacturi
gigantice care să ducă la formarea Lunii.
Eram curioasă ce s-ar putea întâmpla,
03:28
I was curiouscurios about what could happenîntâmpla,
55
196444
2665
așa că am încercat să simulez
impacturi cu rotații și mai mari
03:31
so I triedîncercat simulatingsimularea
faster-spinningmai rapid-filare giantgigant impactsimpacturi,
56
199133
4387
și am constatat că e posibil
03:35
and I foundgăsite that it is possibleposibil
57
203544
2484
să faci un disc din același
amestec de materiale precum planeta.
03:38
to make a discdisc out of the samela fel
mixtureamestec of materialsmateriale as the planetplanetă.
58
206052
3878
Eram foarte entuziasmați.
03:42
We were prettyfrumos excitedexcitat.
59
210871
2010
03:44
Maybe this was the way
to explainexplica the MoonLuna.
60
212905
2672
Poate că asta era calea
care poate explica formarea Lunii.
Problema e că am aflat și că asta
nu e foarte probabil să se întâmple.
03:48
The problemproblemă is, we alsode asemenea foundgăsite
that that's just not very likelyprobabil.
61
216950
5304
03:54
MostCele mai multe of the time, the discdisc
is differentdiferit from the planetplanetă,
62
222278
3080
De cele mai multe ori,
discul e diferit de planetă
03:57
and it lookedprivit like
makingluare our MoonLuna this way
63
225382
2837
și părea că formarea Lunii în acest fel
ar fi o coincidență astronomică,
04:00
would be an astronomicalastronomic coincidencecoincidenta,
64
228243
3157
și a fost greu ca toți să accepte ideea
04:04
and it was just hardgreu
for everyonetoata lumea to acceptAccept the ideaidee
65
232243
2984
că legătura specială a Lunii
cu Pământul era un accident.
04:07
that the Moon'sLuna pe specialspecial connectionconexiune
to EarthPământ was an accidentaccident.
66
235251
3811
Teoria impactului gigantic
încă avea probleme
04:13
The giantgigant impactefect theoryteorie
was still in troublebucluc,
67
241220
2750
și noi încă încercam să ne dăm seama
cum s-a format Luna.
04:16
and we were still tryingîncercat to figurefigura out
how to make the MoonLuna.
68
244911
3139
Apoi a venit ziua în care mi-am dat
seama de greșeala mea.
04:21
Then camea venit the day
when I realizedrealizat my mistakegreşeală.
69
249932
3964
Eu și studentul meu analizam datele
acestor impacturi gigantice
04:27
My studentstudent and I were looking at the datadate
from these fast-spinningrapid-filare giantgigant impactsimpacturi.
70
255471
4939
care se roteau extrem de repede.
04:32
On that day, we weren'tnu au fost actuallyde fapt
thinkinggândire about the MoonLuna,
71
260434
2682
De fapt, în ziua aceea nu analizam Luna,
04:35
we were looking at the planetplanetă.
72
263140
1655
ne uitam la planetă.
04:36
The planetplanetă getsdevine super-hotsuper-fierbinte
and partiallyparţial vaporizedvaporizat
73
264819
2539
Planeta devine super fierbinte
și e parțial vaporizată
04:39
from the energyenergie of the impactefect.
74
267382
2166
de la energia impactului.
Dar datele nu arătau că e o planetă.
04:43
But the datadate didn't look like a planetplanetă.
75
271479
1998
Arătau foarte ciudat.
04:45
It lookedprivit really strangeciudat.
76
273501
1423
04:47
The planetplanetă was weirdlyWeirdly
connectedconectat to the discdisc.
77
275388
2397
Planeta era conectată la disc
într-un mod ciudat.
Am fost cuprinsă de acel fior
04:51
I got that super-excitedsuper-excitat feelingsentiment
78
279433
2787
când ceva în neregulă
ar putea fi ceva interesant.
04:54
when something really wronggresit
mightar putea be something really interestinginteresant.
79
282244
3701
05:00
In all of my calculationscalcule,
80
288011
1328
În toate calculele mele
am presupus că exista o planetă
cu un disc separat în jurul acesteia.
05:01
I had assumedpresupune there was a planetplanetă
with a separatesepara discdisc around it.
81
289363
3260
05:04
CalculatingCalcularea what was in the discdisc
was how we testedtestat
82
292647
2425
Calculând ce se afla pe disc
a fost cum am testat
05:07
whetherdacă an impactefect could make the MoonLuna.
83
295096
2401
dacă un impact ar putea conduce
la formarea Lunii.
05:10
But it didn't look that simplesimplu anymoremai.
84
298828
2178
Dar nu mai arăta așa de simplu.
05:15
We were makingluare the mistakegreşeală
85
303756
3083
Făceam greșeala
05:18
of thinkinggândire that a planetplanetă was always
going to look like a planetplanetă.
86
306863
4281
de a gândi că o planetă avea
să arate întotdeauna ca o planetă.
05:24
On that day, I knewștiut that a giantgigant impactefect
was makingluare something completelycomplet newnou.
87
312190
6919
În acea zi, am știut că un impact gigantic
producea ceva complet nou.
Am avut momente „evrica”.
05:33
I've had eurekaEureka momentsmomente.
88
321133
1826
05:35
This was not one of them.
89
323655
1619
Acesta nu era unul dintre ele.
05:37
(LaughterRâs)
90
325298
1167
(Râsete)
Chiar nu știam ce se întâmplă.
05:38
I really didn't know what was going on.
91
326489
2913
05:42
I had this strangeciudat, newnou objectobiect
in frontfață of me
92
330062
2152
Aveam acest obiect ciudat
și nou în fața mea
05:44
and the challengeprovocare
to try and figurefigura it out.
93
332238
2781
și provocarea de a încerca să-l descifrez.
Ce faceți când vă confruntați
cu necunoscutul?
05:48
What do you do when facedcu care se confruntă
with the unknownnecunoscut?
94
336473
2914
Cu ce începeți?
05:52
How do you even startstart?
95
340054
1681
Am pus la îndoială totul:
05:55
We questionedsub semnul întrebării everything:
96
343058
1769
Ce e o planetă?
05:57
What is a planetplanetă?
97
345400
1195
Când o planetă nu mai e o planetă?
05:58
When is a planetplanetă no longermai lung
a planetplanetă anymoremai?
98
346619
2304
Ne-am jucat cu idei noi.
06:01
We playedjucat with newnou ideasidei.
99
349320
2871
A trebuit să scăpăm
de vechiul mod de gândire,
06:04
We had to get ridscăpa
of our oldvechi way of thinkinggândire,
100
352969
2184
și prin joc am putut pune
deoparte toate datele,
06:07
and by playingjoc, I could
throwarunca away all of the datadate,
101
355177
3625
toate regulile lumii reale,
06:10
all of the rulesnorme of the realreal worldlume,
102
358826
1913
și să-mi eliberez mintea pentru a explora.
06:12
and freegratuit my mindminte to exploreexplora.
103
360763
2285
Și creând un spațiu mintal
06:16
And by makingluare a mentalmental spacespaţiu
104
364711
1926
unde puteam încerca idei scandaloase
06:19
where I could try out outrageousscandalos ideasidei
105
367501
2576
ca apoi să le aduc înapoi
în lumea reală pentru a le testa,
06:23
and then bringaduce them back
into the realreal worldlume to testTest them,
106
371233
3434
06:27
I could learnînvăța.
107
375331
1354
am putut învăța.
Și prin joc am învățat foarte multe.
06:31
And by playingjoc, we learnedînvățat so much.
108
379423
2976
Am combinat experimentele din laborator
cu modelele computerizate
06:34
I combinedcombinate my lablaborator experimentsexperimente
with computercomputer modelsmodele
109
382880
3458
și am descoperit că după majoritatea
impacturilor gigantice,
06:38
and discovereddescoperit that
after mostcel mai giantgigant impactsimpacturi,
110
386362
2582
06:40
the EarthPământ is so hotFierbinte, there's no surfacesuprafaţă.
111
388968
2162
Pământul e atât de fierbinte
încât nu are suprafață.
06:43
There's just a deepadâncime layerstrat of gasgaz
that getsdevine densermai dens and densermai dens with depthadâncime.
112
391154
3590
E doar un strat gros de gaz
care devine din ce în ce mai dens
o dată cu adâncimea.
06:47
The EarthPământ would have been like JupiterJupiter.
113
395289
2003
Pământul ar fi fost ca Jupiter.
06:49
There's nothing to standstand on.
114
397316
1516
Nu există nimic pe care să stai.
Și asta era doar o parte a problemei.
06:52
And that was just partparte of the problemproblemă.
115
400373
2872
06:55
I wanted to understanda intelege the wholeîntreg problemproblemă.
116
403269
2374
Am vrut să înțeleg întreaga problemă.
Nu am putut renunța la provocarea
de a afla ce se întâmplă cu adevărat
06:58
I couldn'tnu a putut let go of the challengeprovocare
to figurefigura out what was really going on
117
406242
3911
07:02
in giantgigant impactsimpacturi.
118
410177
1469
în impacturile gigantice.
07:04
It tooka luat almostaproape two yearsani
119
412719
1591
A durat aproape doi ani
07:07
of throwingaruncare away oldvechi ideasidei
120
415191
1790
să scăpăm de ideile vechi
și să construim unele noi,
07:09
and buildingclădire newnou onescele
121
417733
1542
07:11
that we understoodînțeles the datadate
122
419941
1884
să înțelegem datele
07:14
and knewștiut what it meanta însemnat for the MoonLuna.
123
422637
1809
și să știm ce înseamnă asta pentru Lună.
Am descoperit un nou tip
de obiect astronomic.
07:17
I discovereddescoperit a newnou typetip
of astronomicalastronomic objectobiect.
124
425811
4363
Nu e o planetă.
07:23
It's not a planetplanetă.
125
431168
1419
E făcut din planete.
07:25
It's madefăcut from planetsplanete.
126
433087
1495
O planetă e un corp a cărui gravitație
07:27
A planetplanetă is a bodycorp whosea caror self-gravityauto-gravitate
127
435733
2518
07:30
is strongputernic enoughdestul to give it
its roundedrotunjite shapeformă.
128
438275
2570
e suficient de puternică
încât să-i dea forma rotunjită.
07:32
It spinsinvarte around all togetherîmpreună.
129
440869
1794
Se rotește cu totul.
07:35
Make it hottermai fierbinte and spina invarti it fastermai repede,
130
443415
2719
Dacă o încălzești mai mult
și o rotești mai repede,
ecuatorul devine tot mai mare
până când ajunge în punctul critic.
07:38
the equatorecuator getsdevine biggermai mare and biggermai mare
untilpana cand it reachesajunge a tippingbasculare pointpunct.
131
446158
3813
07:42
PushÎmpinge pasttrecut the tippingbasculare pointpunct,
132
450629
1642
Peste punctul critic
07:44
and the materialmaterial at the equatorecuator
spreadstartinabile into a discdisc.
133
452295
4097
materia de la ecuator
se întinde într-un disc.
07:48
It's now brokenspart all the rulesnorme
of beingfiind a planetplanetă.
134
456953
2769
Acum încalcă toate regulile
ce definesc o planetă.
07:52
It can't spina invarti around togetherîmpreună anymoremai,
135
460215
2395
Nu se mai rotesc împreună,
forma se schimbă continuu,
07:54
its shapeformă keepspăstrează changingschimbare
as it getsdevine biggermai mare and biggermai mare;
136
462634
2661
pe măsură ce devine din ce în ce mai mare,
planeta se transformă în ceva nou.
07:57
the planetplanetă has becomedeveni something newnou.
137
465319
1967
Am pus un nume descoperirii noastre:
08:00
We gavea dat our discoverydescoperire its nameNume:
138
468771
2910
08:04
synestiasinestia de.
139
472610
1323
sinestia.
Am numit-o după zeița Hestia,
08:06
We namednumit it after the goddesszeiţă HestiaHestia,
140
474402
2182
zeița greacă a căminului,
08:08
the GreekGreacă goddesszeiţă of the hearthVatra and home,
141
476608
2306
08:10
because we think the EarthPământ becamea devenit one.
142
478938
2282
fiindcă credem că Pământul
a devenit unul.
Prefixul înseamnă „toți împreună”
08:13
The prefixprefixul meansmijloace "all togetherîmpreună,"
143
481244
1551
08:14
to emphasizescoate in evidenta the connectionconexiune
betweenîntre all of the materialmaterial.
144
482819
2797
pentru a sublinia conexiunea
între tot materialul.
O sinestie e ceea ce o planetă devine
08:18
A synestiasinestia de is what a planetplanetă becomesdevine
145
486640
3202
când căldura și rotația îl împing
peste limita formei sferoidale.
08:21
when heatcăldură and spina invarti pushApăsaţi it over the limitlimită
of a spheroidalsferoidal shapeformă.
146
489866
4450
Ați vrea să vedeți o sinestie?
08:27
Would you like to see a synestiasinestia de?
147
495691
2490
08:30
(CheersNoroc)
148
498205
2039
(Ovații)
În această vizualizare
a uneia dintre simulările mele,
08:33
In this visualizationvizualizare
of one of my simulationssimulări,
149
501554
3932
08:37
the youngtineri EarthPământ is alreadydeja spinningfilare
quicklyrepede from a previousanterior giantgigant impactefect.
150
505510
4294
tânărul Pământ se rotește deja
rapid de la un impact gigantic anterior.
Forma sa e deformată, dar planeta
noastră poate fi identificată
08:42
Its shapeformă is deformeddeformat, but our planetplanetă
would be recognizableuşor de recunoscut
151
510663
3236
prin apa de pe suprafața sa.
08:45
by the waterapă on its surfacesuprafaţă.
152
513923
1906
Energia cauzată de impact
vaporizează suprafața, apa, atmosfera,
08:48
The energyenergie from the impactefect
vaporizesvaporizeaza the surfacesuprafaţă,
153
516692
3857
08:52
the waterapă, the atmosphereatmosfera,
154
520573
1522
08:54
and mixesAmestecuri all of the gasesGaze togetherîmpreună
in just a fewpuțini hoursore.
155
522119
3923
și amestecă toate gazele
în doar câteva ore.
Am descoperit că multe
impacturi gigantice produc sinestii,
08:59
We discovereddescoperit that manymulți
giantgigant impactsimpacturi make synestiassinestias,
156
527414
3619
09:03
but these burningardere, brightluminos objectsobiecte
don't livetrăi very long.
157
531566
2977
dar aceste obiecte luminoase care ard
nu trăiesc prea mult.
Se răcesc, se micșorează
și se transformă iar în planete.
09:06
They coolmisto down, shrinkse contracta
and turnviraj back into planetsplanete.
158
534567
3536
09:11
While rockyRocky planetsplanete
like EarthPământ were growingcreştere,
159
539266
2423
Pe parcursul creșterii planetelor
stâncoase precum Pământul,
09:13
they probablyprobabil turnedîntoarse into synestiassinestias
one or more timesori.
160
541713
3526
probabil că s-au transformat
în sinestii o dată sau de mai multe ori.
O sinestie ne oferă o nouă cale
de a rezolva problema originii Lunii.
09:19
A synestiasinestia de gives us a newnou way to solverezolva
the problemproblemă of the originorigine of the MoonLuna.
161
547338
5740
Propunem teoria conform căreia
Luna s-a format în interiorul
09:26
We proposepropune that the MoonLuna formedformat
insideinterior a hugeimens, vaporousvaporoase synestiasinestia de.
162
554821
6915
unei sinestii uriașe și gazoase.
09:34
The MoonLuna grewcrescut from magmamagmă rainploaie
163
562285
3070
Luna a crescut din ploaia de magmă
09:37
that condensedcondensat out of the rockstâncă vaporvapori de.
164
565379
2415
care s-a condensat din vaporii de rocă.
Legătura specială a Lunii cu Pământul
09:41
The Moon'sLuna pe specialspecial connectionconexiune to EarthPământ
165
569198
2289
se datorează formării Lunii
în interiorul Pământului
09:43
is because the MoonLuna formedformat
insideinterior the EarthPământ
166
571511
2766
când Pământul era o sinestie.
09:46
when EarthPământ was a synestiasinestia de.
167
574301
1880
Luna ar fi putut orbita
în interiorul sinestiei ani de zile,
09:49
The MoonLuna could have orbitedorbitat in jurul
insideinterior the synestiasinestia de for yearsani,
168
577457
4286
09:53
hiddenascuns from viewvedere.
169
581767
1617
ascunsă vederii.
09:56
The MoonLuna is revealeddezvăluit by the synestiasinestia de
coolingrăcire and shrinkingscădere
170
584622
4908
Luna e dezvăluită de sinestia
care se răcește și micșorează
în interiorul orbitei sale.
10:01
insideinterior of its orbitorbită.
171
589554
1895
Sinestia se transformă în planeta Pământ
10:06
The synestiasinestia de turnstransformă into planetplanetă EarthPământ
172
594652
2593
10:09
only after coolingrăcire
for hundredssute of yearsani longermai lung.
173
597269
3414
numai după o răcire
ce durează sute de ani.
În noua noastră teorie,
10:14
In our newnou theoryteorie,
174
602990
1804
impactul gigantic produce o sinestie,
10:16
the giantgigant impactefect makesmărci a synestiasinestia de,
175
604818
2810
și sinestia se divide
în două organisme noi,
10:19
and the synestiasinestia de dividesÎmparte
into two newnou bodiesorganisme,
176
607652
3645
creând Pământul și Luna
care sunt izotopic identice.
10:23
creatingcrearea our isotopicallyizotopic
identicalidentic EarthPământ and MoonLuna.
177
611321
4734
Sinestiile s-au creat
peste tot în univers.
10:29
SynestiasSinestias have been createdcreată
throughoutde-a lungul the universeunivers.
178
617420
3717
Și tocmai am realizat asta
prin găsirea lor în imaginația noastră:
10:34
And we only just realizedrealizat that
by findingdescoperire them in our imaginationimaginație:
179
622574
5581
Ce altceva mi-a scăpat
despre lumea din jurul meu?
10:40
What elsealtfel am I missingdispărut
in the worldlume around me?
180
628179
4903
10:45
What is hiddenascuns from my viewvedere
by my ownpropriu assumptionsipoteze?
181
633106
3772
Ce e ascuns vederii mele
de propriile mele ipoteze?
Data viitoare când vă uitați la Lună,
10:51
The nextUrmător → time you look at the MoonLuna,
182
639371
2294
amintiți-vă:
10:53
remembertine minte:
183
641689
1659
lucrurile pe care credeți că le știți
10:55
the things you think you know
184
643372
1832
10:58
mayMai be the opportunityoportunitate to discoverdescoperi
something trulycu adevărat amazinguimitor.
185
646320
4459
pot fi ocazia de a descoperi
ceva cu adevărat uimitor.
11:05
(ApplauseAplauze)
186
653167
4380
(Aplauze)
Translated by Elena Robe
Reviewed by Mirel-Gabriel Alexa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sarah T. Stewart - Planetary scientist
Sarah T. Stewart specializes in the study of collisions in the solar system.

Why you should listen

Sarah T. Stewart has been a Professor in the Department of Earth and Planetary Sciences at UC Davis since 2014, following 11 years as a Professor at Harvard University. A planetary scientist and MacArthur Fellow, she specializes in the study of collisions in the solar system and directs the Shock Compression Laboratory, which uses light gas guns to study shock waves in planetary materials. Stewart is best known for proposing a new model for the origin of the Moon, and she is dedicated to public outreach in the planetary sciences.

More profile about the speaker
Sarah T. Stewart | Speaker | TED.com