ABOUT THE SPEAKER
Sarah T. Stewart - Planetary scientist
Sarah T. Stewart specializes in the study of collisions in the solar system.

Why you should listen

Sarah T. Stewart has been a Professor in the Department of Earth and Planetary Sciences at UC Davis since 2014, following 11 years as a Professor at Harvard University. A planetary scientist and MacArthur Fellow, she specializes in the study of collisions in the solar system and directs the Shock Compression Laboratory, which uses light gas guns to study shock waves in planetary materials. Stewart is best known for proposing a new model for the origin of the Moon, and she is dedicated to public outreach in the planetary sciences.

More profile about the speaker
Sarah T. Stewart | Speaker | TED.com
TED Salon U.S. Air Force

Sarah T. Stewart: Where did the Moon come from? A new theory

Сара Стюарт: Походження Місяця. Нова теорія.

Filmed:
2,805,305 views

Земля і Місяць як близнюки, вони складаються з однакових матерій. Це досить незвично, оскільки ніякі інші з відомих нам небесних тіл не мають таких хімічних співвідношень. Що стало причиною цього особливого зв'язку? У пошуку відповіді вчений-планетолог та лауреат стипендії Мак-Артура Сара Стюарт відкрила новий вид астрономічного об'єкта – «синестію» і нове пояснення таємниці походження Місяця.
- Planetary scientist
Sarah T. Stewart specializes in the study of collisions in the solar system. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
NobodyНіхто не likesлюбить to make a mistakeпомилка.
0
1161
2331
Ніхто не хоче помилятися.
00:16
And I madeзроблений a whoppingколосальні one.
1
4462
1847
А я зробила колосальну помилку.
00:19
And figuringз'ясувати out what I did wrongнеправильно
led to a discoveryвідкриття
2
7534
5298
Усвідомлення цієї помилки призвело
до відкриття,
00:24
that completelyповністю changesзміни the way
we think about the EarthЗемлі and MoonМісяць.
3
12856
3497
яке повністю змінює наше уявлення
про утворення Землі і Місяця.
00:29
I'm a planetaryпланетарний scientistвчений,
4
17531
1920
Я вчений-планетолог
00:31
and my favoriteулюблений thing to do
is smashSmash planetsпланети togetherразом.
5
19475
3730
і мені дуже подобається
зіштовхувати планети.
00:35
(LaughterСміх)
6
23229
1011
(Сміх)
00:36
In my labлабораторія, I can shootстріляти at rocksгірські породи
usingвикористовуючи cannonsгармати like this one.
7
24264
5819
У своїй лабораторії я стріляю в кам'яні
брили з таких гармат, як оця.
00:43
(CannonГармати shotвистрілений)
8
31120
1246
(Гарматний постріл)
00:44
(LaughterСміх)
9
32762
1075
(Сміх)
00:46
In my experimentsексперименти, I can generateгенерувати
the extremeкрайній conditionsумови
10
34278
4032
У своїх експериментах я створюю
екстремальні умови,
00:50
duringпід час planetпланета formationформування.
11
38334
1626
за яких формуються планети.
00:52
And with computerкомп'ютер modelsмоделі,
I can collideзіткнутися wholeцілий planetsпланети togetherразом
12
40775
4018
А за допомогою комп'ютерного моделювання
я можу зіштовхнути між собою цілі планети,
00:56
to make them growрости,
13
44817
1710
щоб змусити їх рости
00:58
or I can destroyзнищити them.
14
46551
1587
або зруйнувати.
01:00
(LaughterСміх)
15
48162
1077
(Сміх)
01:02
I want to understandзрозуміти
how to make the EarthЗемлі and the MoonМісяць
16
50354
4424
Я хочу зрозуміти,
як створити Землю і Місяць,
01:06
and why the EarthЗемлі is so differentінший
from other planetsпланети.
17
54802
3240
і чому Земля дуже відрізняється
від інших планет.
01:11
The leadingпровідний ideaідея for the originпоходження
of the EarthЗемлі and MoonМісяць
18
59414
3737
Провідна ідея походження
Землі і Місяця
01:15
is calledназивається the "giantгігант impactвплив theoryтеорія."
19
63175
1955
називається «теорією ударного формування».
01:18
The theoryтеорія statesдержави that a Mars-sizedМарс розміром bodyтіло
struckвдарив the youngмолодий EarthЗемлі,
20
66011
3408
За цією теорією, тіло, розміром з Марс,
зіткнулося з новоутвореною Землею,
01:21
and the MoonМісяць formedсформований from
the debrisсміття discдиск around the planetпланета.
21
69443
5325
і Місяць утворився з уламків,
що літали навколо Землі у формі диска.
01:28
The theoryтеорія can explainпояснити
so manyбагато хто things about the MoonМісяць,
22
76061
3211
Ця теорія може багато чого
пояснити про Місяць,
01:31
but it has a hugeвеличезний flawнедолік:
23
79296
2021
але в неї величезний недолік,
01:34
it predictsпрогнозує that the MoonМісяць is mostlyв основному madeзроблений
from the Mars-sizedМарс розміром planetпланета,
24
82051
4531
адже вона стверджує, що Місяць здебільшого
утворений з тої планети розміром з Марс,
01:38
that the EarthЗемлі and the MoonМісяць
are madeзроблений from differentінший materialsматеріали.
25
86606
3344
тобто Земля і Місяць утворені
з різної речовини.
01:42
But that's not what we see.
26
90504
1661
Але це не так.
01:45
The EarthЗемлі and the MoonМісяць
are actuallyнасправді like identicalоднаковий twinsБлизнюки.
27
93154
3717
Земля і Місяць – як близнюки.
01:49
The geneticгенетичний codeкод of planetsпланети is writtenнаписано
in the isotopesізотопи of the elementsелементи.
28
97704
4897
Генетичний код планет міститься
в ізотопах їхніх елементів.
01:54
The EarthЗемлі and MoonМісяць
have identicalоднаковий isotopesізотопи.
29
102625
2869
Земля і Місяць
мають ідентичні ізотопи.
01:57
That meansзасоби that the EarthЗемлі and MoonМісяць
are madeзроблений from the sameтой же materialsматеріали.
30
105518
4641
Це означає, що Земля і Місяць
утворені з однакової речовини.
02:03
It's really strangeдивно that the EarthЗемлі
and the MoonМісяць are twinsБлизнюки.
31
111080
3623
Це дійсно дивно, що Земля
і Місяць - близнюки.
02:07
All of the planetsпланети are madeзроблений
from differentінший materialsматеріали,
32
115160
2636
Усі планети утворені
з особливих для них речовин,
02:09
so they all have differentінший isotopesізотопи,
33
117820
2129
у них усіх різні ізотопи,
02:11
they all have theirїх ownвласний geneticгенетичний codeкод.
34
119973
2055
індивідуальне генетичне кодування.
02:14
No other planetaryпланетарний bodiesтіла
have the sameтой же geneticгенетичний relationshipвідносини.
35
122695
4456
Нема інших планет, що мають подібний
генетичний зв'язок.
02:19
Only the EarthЗемлі and MoonМісяць are twinsБлизнюки.
36
127824
2447
Тільки Земля і Місяць є близнюками.
02:23
When I startedпочався workingпрацює
on the originпоходження of the MoonМісяць,
37
131588
2575
Коли я починала досліджувати
походження Місяця,
02:26
there were scientistsвчені that wanted to
rejectвідхилити the wholeцілий ideaідея of the giantгігант impactвплив.
38
134187
4077
деякі вчені заперечували саму
теорію великого зіткнення.
02:30
They didn't see any way for this theoryтеорія
to explainпояснити the specialособливий relationshipвідносини
39
138288
4181
Вони не бачили, яким чином ця теорія
може пояснити особливі відносини
02:34
betweenміж the EarthЗемлі and the MoonМісяць.
40
142493
1736
між Землею і Місяцем.
02:36
We were all tryingнамагаюся to think of newновий ideasідеї.
41
144729
2554
Ми всі шукали нових ідей.
02:40
The problemпроблема was,
there weren'tне було any better ideasідеї.
42
148084
2980
Але тоді не знайшли кращих.
02:43
All of the other ideasідеї
had even biggerбільший flawsнедоліки.
43
151768
3534
Всі інші ідеї мали
ще більше недоліків.
02:48
So we were tryingнамагаюся to rescueпорятунок
the giantгігант impactвплив theoryтеорія.
44
156437
3622
Тому ми вирішили відновити теорію
ударного формування.
02:53
A youngмолодий scientistвчений in my groupгрупа suggestedзапропонував
that we try changingзмінюється the spinспина
45
161376
4881
Молодий учений з моєї команди
запропонував змінити швидкість обертів
02:58
of the giantгігант impactвплив.
46
166281
1365
Землі при ударі.
02:59
Maybe makingвиготовлення the EarthЗемлі spinспина fasterшвидше
could mixзмішати more materialматеріал
47
167670
4394
Можливо, якщо б Земля оберталася
швидше, то змішалося б більше речовини,
03:04
and explainпояснити the MoonМісяць.
48
172088
1839
що б пояснило походження Місяця.
03:06
The Mars-sizedМарс розміром impactorударний had been chosenвибраний
49
174623
2683
Для зіткнення обрали тіло
розміром з Марс,
03:09
because it could make the MoonМісяць
50
177330
1743
з якого, у результаті,
утворився б Місяць,
03:11
and make the lengthдовжина of Earth'sЗемлі day.
51
179097
2941
і визначили тривалість
земної доби у той час.
03:15
People really likedсподобалося
that partчастина of the modelмодель.
52
183227
2202
Людям подобалась ця модель.
03:18
But what if something elseінакше determinedвизначений
the lengthдовжина of Earth'sЗемлі day?
53
186481
3417
А якщо тоді впливали інші фактори
на тривалість дня на Землі?
03:22
Then there would be manyбагато хто more possibleможливий
giantгігант impactsнаслідки that could make the MoonМісяць.
54
190484
4722
Тоді було б набагато більше варіантів
зіткнень, які утворили б Місяць.
03:28
I was curiousцікаво about what could happenстатися,
55
196444
2665
Мені стало цікаво, що станеться,
03:31
so I triedспробував simulatingмоделювання
faster-spinningшвидкий спінінг giantгігант impactsнаслідки,
56
199133
4387
і я спробувала змоделювати пришвидшене
обертання під час удару,
03:35
and I foundзнайдено that it is possibleможливий
57
203544
2484
і виявила, що можливо
03:38
to make a discдиск out of the sameтой же
mixtureсуміш of materialsматеріали as the planetпланета.
58
206052
3878
утворити диск з такої ж суміші речовин,
з якої складається Земля.
03:42
We were prettyкрасиво excitedсхвильований.
59
210871
2010
Ми були у захваті.
03:44
Maybe this was the way
to explainпояснити the MoonМісяць.
60
212905
2672
Можливо, саме так можна
пояснити утворення Місяця.
03:48
The problemпроблема is, we alsoтакож foundзнайдено
that that's just not very likelyшвидше за все.
61
216950
5304
На жаль, ми також виявили,
що це не дуже ймовірно.
03:54
MostБільшість of the time, the discдиск
is differentінший from the planetпланета,
62
222278
3080
Зазвичай, диск і планета різні за складом,
03:57
and it lookedподивився like
makingвиготовлення our MoonМісяць this way
63
225382
2837
і можливість утворення Місяця
в такий спосіб
04:00
would be an astronomicalастрономічний coincidenceзбіг,
64
228243
3157
астрономічно мала.
04:04
and it was just hardважко
for everyoneкожен to acceptприймати the ideaідея
65
232243
2984
Нам було важко повірити,
04:07
that the Moon'sМісяць specialособливий connectionз'єднання
to EarthЗемлі was an accidentаварія.
66
235251
3811
що особливий зв‘язок
між Місяцем і Землею є випадковим.
Теорія ударного формування все
ще потребувала обґрунтування,
04:13
The giantгігант impactвплив theoryтеорія
was still in troubleбіда,
67
241220
2750
04:16
and we were still tryingнамагаюся to figureфігура out
how to make the MoonМісяць.
68
244911
3139
і ми все ще намагалися з’ясувати,
як створити Місяць.
04:21
Then cameприйшов the day
when I realizedусвідомлено my mistakeпомилка.
69
249932
3964
Нарешті я усвідомила свою помилку.
04:27
My studentстудент and I were looking at the dataдані
from these fast-spinningшвидкоспінінги giantгігант impactsнаслідки.
70
255471
4939
Разом з моїм студентом ми аналізували
результати цих ударів з прискореними обертами.
04:32
On that day, we weren'tне було actuallyнасправді
thinkingмислення about the MoonМісяць,
71
260434
2682
Цього разу ми зосередилися не на Місяці,
04:35
we were looking at the planetпланета.
72
263140
1655
а на Землі.
04:36
The planetпланета getsотримує super-hotсупер-гарячі
and partiallyчастково vaporizedвипаровується
73
264819
2539
Земля перегрілася і частково
випарувалася
04:39
from the energyенергія of the impactвплив.
74
267382
2166
від сили удару.
04:43
But the dataдані didn't look like a planetпланета.
75
271479
1998
Але те, що утворилося,
не було типовим для планети.
04:45
It lookedподивився really strangeдивно.
76
273501
1423
Це виглядало дивно.
04:47
The planetпланета was weirdlyмоторошно
connectedпов'язаний to the discдиск.
77
275388
2397
Земля була дивно
поєднана з цим диском.
04:51
I got that super-excitedсупер-збуджені feelingпочуття
78
279433
2787
Я була така збуджена, як буває тоді,
04:54
when something really wrongнеправильно
mightможе be something really interestingцікаво.
79
282244
3701
коли щось дуже погане
одночасно є чимось дуже цікавим.
05:00
In all of my calculationsрозрахунки,
80
288011
1328
В усіх моїх розрахунках
05:01
I had assumedпередбачається there was a planetпланета
with a separateокремо discдиск around it.
81
289363
3260
я вважала, що маю справу
з планетою і диском навколо неї.
05:04
CalculatingОбчислення what was in the discдиск
was how we testedпротестований
82
292647
2425
Ми перевіряли,
чи може удар утворити Місяць
05:07
whetherчи то an impactвплив could make the MoonМісяць.
83
295096
2401
із таким складом речовин у диску.
05:10
But it didn't look that simpleпростий anymoreбільше.
84
298828
2178
Але це вже не виглядало так просто.
05:15
We were makingвиготовлення the mistakeпомилка
85
303756
3083
Ми помилялися,
05:18
of thinkingмислення that a planetпланета was always
going to look like a planetпланета.
86
306863
4281
вважаючи, що планета завжди
має виглядає, як планета.
05:24
On that day, I knewзнав that a giantгігант impactвплив
was makingвиготовлення something completelyповністю newновий.
87
312190
6919
Тоді я зрозуміла, що удар утворив
щось зовсім нове.
05:33
I've had eurekaEUREKA momentsмоменти.
88
321133
1826
У мене бували моменти прозріння.
05:35
This was not one of them.
89
323655
1619
Та це не один з них.
05:37
(LaughterСміх)
90
325298
1167
(Сміх)
05:38
I really didn't know what was going on.
91
326489
2913
Тоді я не розуміла, що відбувається.
05:42
I had this strangeдивно, newновий objectоб'єкт
in frontфронт of me
92
330062
2152
Переді мною був цей дивний
новий об'єкт,
05:44
and the challengeвиклик
to try and figureфігура it out.
93
332238
2781
який потребував
складних досліджень.
05:48
What do you do when facedзіткнувся
with the unknownНевідомий?
94
336473
2914
Що ви робите, коли стикаєтеся
з невідомим?
05:52
How do you even startпочати?
95
340054
1681
Чи знаєте, з чого почати?
05:55
We questionedпід сумнів everything:
96
343058
1769
Ми поставили все під сумнів:
05:57
What is a planetпланета?
97
345400
1195
Що таке планета?
05:58
When is a planetпланета no longerдовше
a planetпланета anymoreбільше?
98
346619
2304
Коли планета перестає
бути планетою?
06:01
We playedзіграв with newновий ideasідеї.
99
349320
2871
Ми придумували нові ідеї,
06:04
We had to get ridпозбутися
of our oldстарий way of thinkingмислення,
100
352969
2184
Треба було позбутися старого
способу мислення.
06:07
and by playingграє, I could
throwкинути away all of the dataдані,
101
355177
3625
У процесі я відмежувалася
від усієї відомої інформації,
06:10
all of the rulesправил of the realреальний worldсвіт,
102
358826
1913
усіх існуючих правил,
06:12
and freeбезкоштовно my mindрозум to exploreдосліджувати.
103
360763
2285
І звільнила свій розум
для нових досліджень.
06:16
And by makingвиготовлення a mentalпсихічний spaceпростір
104
364711
1926
Створивши ментальний простір
06:19
where I could try out outrageousобурливо ideasідеї
105
367501
2576
для сміливих ідей,
06:23
and then bringпринести them back
into the realреальний worldсвіт to testтест them,
106
371233
3434
які потім можна перевірити на практиці,
06:27
I could learnвчитися.
107
375331
1354
я отримала можливість навчатися.
06:31
And by playingграє, we learnedнавчився so much.
108
379423
2976
В процесі ми багато чого з'ясували.
06:34
I combinedоб'єднаний my labлабораторія experimentsексперименти
with computerкомп'ютер modelsмоделі
109
382880
3458
Я поєднала лабораторні експерименти
з комп'ютерними моделями
06:38
and discoveredвідкритий that
after mostнайбільше giantгігант impactsнаслідки,
110
386362
2582
і виявила, що після більшості ударів
06:40
the EarthЗемлі is so hotгарячий, there's no surfaceповерхня.
111
388968
2162
Земля так гріється, що в неї
немає твердої поверхні.
06:43
There's just a deepглибоко layerшар of gasгаз
that getsотримує denserщільніше and denserщільніше with depthглибина.
112
391154
3590
Її поверхня – це лише газ, який
на глибині стає щільнішим.
06:47
The EarthЗемлі would have been like JupiterЮпітер.
113
395289
2003
Земля була б схожа на Юпітер.
06:49
There's nothing to standстояти on.
114
397316
1516
Твердої поверхні не було б.
06:52
And that was just partчастина of the problemпроблема.
115
400373
2872
І це був тільки початок.
06:55
I wanted to understandзрозуміти the wholeцілий problemпроблема.
116
403269
2374
Я хотіла зрозуміти проблему в цілому.
06:58
I couldn'tне міг let go of the challengeвиклик
to figureфігура out what was really going on
117
406242
3911
Це був для мене виклик, —
з'ясувати, що насправді відбувається
07:02
in giantгігант impactsнаслідки.
118
410177
1469
при гігантському ударі.
07:04
It tookвзяв almostмайже two yearsроків
119
412719
1591
Майже два роки пішло на те,
07:07
of throwingкидати away oldстарий ideasідеї
120
415191
1790
щоб відмовитись від застарілих ідей
07:09
and buildingбудівля newновий onesті, хто
121
417733
1542
і започаткувати нові,
07:11
that we understoodзрозуміла the dataдані
122
419941
1884
щоб проаналізувати дані
07:14
and knewзнав what it meantозначало for the MoonМісяць.
123
422637
1809
та з’ясувати їхнє значення для Місяця.
07:17
I discoveredвідкритий a newновий typeтип
of astronomicalастрономічний objectоб'єкт.
124
425811
4363
Я виявила новий тип
астрономічного об'єкта.
07:23
It's not a planetпланета.
125
431168
1419
Це не планета,
07:25
It's madeзроблений from planetsпланети.
126
433087
1495
але об'єкт утворений з планет.
07:27
A planetпланета is a bodyтіло whoseчий self-gravityсамотяжіння
127
435733
2518
Планета – це тіло, гравітація якого
07:30
is strongсильний enoughдостатньо to give it
its roundedокруглі shapeформа.
128
438275
2570
настільки сильна, що надає йому
округлої форми.
07:32
It spinsспинами around all togetherразом.
129
440869
1794
Цей об'єкт обертається, як одне ціле.
07:35
Make it hotterгаряче and spinспина it fasterшвидше,
130
443415
2719
Якщо його нагріти
та збільшити швидкість обертів,
07:38
the equatorЕкватор getsотримує biggerбільший and biggerбільший
untilдо it reachesдосягає a tippingперекидання pointточка.
131
446158
3813
його екватор розшириться
до критичної точки.
07:42
PushPush pastминуле the tippingперекидання pointточка,
132
450629
1642
Після цієї критичної точки
07:44
and the materialматеріал at the equatorЕкватор
spreadsпоширюється into a discдиск.
133
452295
4097
речовина на екваторі
проникатиме у диск.
07:48
It's now brokenзламаний all the rulesправил
of beingбуття a planetпланета.
134
456953
2769
Тепер, за всіми правилами,
це вже не планета.
07:52
It can't spinспина around togetherразом anymoreбільше,
135
460215
2395
Цей об'єкт вже не обертається цілісно,
07:54
its shapeформа keepsтримає changingзмінюється
as it getsотримує biggerбільший and biggerбільший;
136
462634
2661
його форма продовжує змінюватися,
він продовжує збільшуватися.
07:57
the planetпланета has becomeстати something newновий.
137
465319
1967
Планета стає чимось іншим.
08:00
We gaveдав our discoveryвідкриття its nameім'я:
138
468771
2910
Ми назвали наше відкриття
08:04
synestiaсинестія.
139
472610
1323
синестією.
08:06
We namedназваний it after the goddessбогиня HestiaHestia,
140
474402
2182
Ми дали цю назву на честь богині Гестії,
08:08
the Greekгрецька goddessбогиня of the hearthвогнища and home,
141
476608
2306
грецької покровительки домашнього вогнища,
08:10
because we think the EarthЗемлі becameстає one.
142
478938
2282
тому що cаме такою стала Земля.
08:13
The prefixпрефікс meansзасоби "all togetherразом,"
143
481244
1551
Префікс «син» означає «разом»
08:14
to emphasizeпідкреслити the connectionз'єднання
betweenміж all of the materialматеріал.
144
482819
2797
і підкреслює зв'язок між речовинами.
08:18
A synestiaсинестія is what a planetпланета becomesстає
145
486640
3202
Синестія – це те, чим стає планета,
08:21
when heatтепло and spinспина pushтиснути it over the limitліміт
of a spheroidalсферичне shapeформа.
146
489866
4450
коли нагрівання та обертання виштовхують
її за межі сфероїдальної форми.
08:27
Would you like to see a synestiaсинестія?
147
495691
2490
Хочете побачити синестію?
08:30
(CheersБувай)
148
498205
2039
(Схвальні вигуки)
08:33
In this visualizationвізуалізація
of one of my simulationsмоделювання,
149
501554
3932
У цій візуалізації одної з моїх моделей
08:37
the youngмолодий EarthЗемлі is alreadyвже spinningспінінг
quicklyшвидко from a previousПопередній giantгігант impactвплив.
150
505510
4294
молода Земля швидко
обертається після удару.
08:42
Its shapeформа is deformedдеформується, but our planetпланета
would be recognizableвпізнаваний
151
510663
3236
ЇЇ форма змінена, але нашу планету
ще можна впізнати
08:45
by the waterвода on its surfaceповерхня.
152
513923
1906
за наявністю води на її поверхні.
08:48
The energyенергія from the impactвплив
vaporizesвипаровується the surfaceповерхня,
153
516692
3857
Енергія удару випаровує з поверхні
08:52
the waterвода, the atmosphereатмосфера,
154
520573
1522
воду, атмосферу,
08:54
and mixesсуміші all of the gasesгази togetherразом
in just a fewмало хто hoursгодин.
155
522119
3923
змішує всі гази за декілька годин.
08:59
We discoveredвідкритий that manyбагато хто
giantгігант impactsнаслідки make synestiasсинестіас,
156
527414
3619
Ми виявили, що результатом багатьох
гігантських ударів є синестії,
09:03
but these burningгоріння, brightяскравий objectsоб'єкти
don't liveжити very long.
157
531566
2977
але ці палаючі, яскраві об‘єкти
недовговічні.
09:06
They coolкруто down, shrinkскоротити
and turnповорот back into planetsпланети.
158
534567
3536
Вони охолоджуються, стискаються
і знову стають планетами.
09:11
While rockyРоккі planetsпланети
like EarthЗемлі were growingзростає,
159
539266
2423
Під час зростання таких планет як Земля,
09:13
they probablyймовірно turnedобернувся into synestiasсинестіас
one or more timesразів.
160
541713
3526
вони, ймовірно, перетворювалися
на синестію один або кілька разів.
09:19
A synestiaсинестія givesдає us a newновий way to solveвирішити
the problemпроблема of the originпоходження of the MoonМісяць.
161
547338
5740
Синестія дає нам нове пояснення
теорії походження Місяця.
09:26
We proposeзапропонувати that the MoonМісяць formedсформований
insideвсередині a hugeвеличезний, vaporousпароподібних synestiaсинестія.
162
554821
6915
Ми припускаємо, що Місяць утворився
всередині величезної парової синестії.
09:34
The MoonМісяць grewвиріс from magmaмагми rainдощ
163
562285
3070
Місяць зростав від магматичного дощу,
09:37
that condensedконденсованого стану out of the rockрок vaporпара.
164
565379
2415
що конденсувався з парової породи.
09:41
The Moon'sМісяць specialособливий connectionз'єднання to EarthЗемлі
165
569198
2289
Особливий зв'язок Місяця з Землею
09:43
is because the MoonМісяць formedсформований
insideвсередині the EarthЗемлі
166
571511
2766
пояснюється тим, що Місяць утворився
всередині Землі,
09:46
when EarthЗемлі was a synestiaсинестія.
167
574301
1880
коли Земля ще була синестією.
09:49
The MoonМісяць could have orbitedorbited
insideвсередині the synestiaсинестія for yearsроків,
168
577457
4286
Місяць міг обертатися всередині
синестії протягом багатьох років,
09:53
hiddenприхований from viewвид.
169
581767
1617
залишаючись непоміченим.
09:56
The MoonМісяць is revealedвиявлено by the synestiaсинестія
coolingохолодження and shrinkingскорочується
170
584622
4908
Місяць з'являється завдяки охолодженню
і стисненню синестії
10:01
insideвсередині of its orbitорбіта.
171
589554
1895
всередині своєї орбіти.
10:06
The synestiaсинестія turnsвиявляється into planetпланета EarthЗемлі
172
594652
2593
Синестія перетворюється на планету Земля
10:09
only after coolingохолодження
for hundredsсотні of yearsроків longerдовше.
173
597269
3414
тільки після охолодження
протягом сотень років.
10:14
In our newновий theoryтеорія,
174
602990
1804
За нашою новою теорією,
10:16
the giantгігант impactвплив makesробить a synestiaсинестія,
175
604818
2810
гігантський удар утворив синестію,
10:19
and the synestiaсинестія dividesділить
into two newновий bodiesтіла,
176
607652
3645
яка розділилася на два небесних тіла,
10:23
creatingстворення our isotopicallyізотопну
identicalоднаковий EarthЗемлі and MoonМісяць.
177
611321
4734
створюючі наші ізотопно
ідентичні Землю і Місяць.
10:29
SynestiasСинестіас have been createdстворений
throughoutвсюди the universeвсесвіт.
178
617420
3717
Синестії утворювалися у всьому Всесвіті.
10:34
And we only just realizedусвідомлено that
by findingзнахідка them in our imaginationуява:
179
622574
5581
І ми тільки-но зрозуміли це.
10:40
What elseінакше am I missingвідсутній
in the worldсвіт around me?
180
628179
4903
Що ще я не помічаю у світі навколо мене?
10:45
What is hiddenприхований from my viewвид
by my ownвласний assumptionsприпущення?
181
633106
3772
Що приховано від мого погляду
через мої упередження?
10:51
The nextдалі time you look at the MoonМісяць,
182
639371
2294
Наступного разу, коли ви подивитеся
на Місяць,
10:53
rememberзгадаймо:
183
641689
1659
згадайте,
10:55
the things you think you know
184
643372
1832
що речі, які здаються вам знайомими,
10:58
mayможе be the opportunityможливість to discoverвідкрити
something trulyсправді amazingдивовижний.
185
646320
4459
можуть мати дивовижні можливості.
11:05
(ApplauseОплески)
186
653167
4380
(Оплески)
Translated by Lana Zapolskykh
Reviewed by Ilya Rozenberg

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sarah T. Stewart - Planetary scientist
Sarah T. Stewart specializes in the study of collisions in the solar system.

Why you should listen

Sarah T. Stewart has been a Professor in the Department of Earth and Planetary Sciences at UC Davis since 2014, following 11 years as a Professor at Harvard University. A planetary scientist and MacArthur Fellow, she specializes in the study of collisions in the solar system and directs the Shock Compression Laboratory, which uses light gas guns to study shock waves in planetary materials. Stewart is best known for proposing a new model for the origin of the Moon, and she is dedicated to public outreach in the planetary sciences.

More profile about the speaker
Sarah T. Stewart | Speaker | TED.com