ABOUT THE SPEAKER
Hajer Sharief - Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions.

Why you should listen

When Hajer Sharief was young, she had no risk assessment skills. If she felt like jumping from a cliff, she did so without thinking of the consequences. As an older and wiser activist, she tends to balance risks -- but she still actively keeps an element of risk-free thinking when it comes to doing the right thing.

As cofounder of the Together We Build It Foundation, an intergenerational organization working to builds peace in Libya, Sharief promotes human rights, gender equality and political participation. Doing the right thing regardless of risk remains her life principle, and activism remains her lifestyle -- one that helps individuals become aware of their responsibility towards humanity and the environment.

More profile about the speaker
Hajer Sharief | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Hajer Sharief: How to use family dinner to teach politics

Hajer Sharief: Cum să folosești cina familiei pentru a preda politică

Filmed:
1,954,697 views

Fiecare ar trebui să participe la luarea de decizii și politică - asta începe de acasă, spune activista Hajer Sharief. Ea prezintă o idee simplă și în același timp transformatoare: că părinții își pot învăța copiii despre liberul arbitru politic dându-le cuvântul în afacerile familiei, sub forma unor unor ședințe de familie sincere unde fiecare își poate exprima opiniile, poate negocia și ajunge la compromisuri. „Trebuie să le explicăm oamenilor că afacerile politice, naționale și globale sunt la fel de importante pentru ei ca și cele personale și familiale”, spune ea. „Chiar vă puteți permite să nu participați sau să nu vă interesați de politică?”
- Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
TwentyDouăzeci yearsani agoîn urmă,
0
1643
1366
Cu 20 de ani în urmă,
00:15
my familyfamilie introduceda introdus a systemsistem
calleddenumit "FridayVineri DemocracyDemocraţie MeetingsÎntâlniri."
1
3033
5848
familia mea a introdus un sistem numit
„Ședința democratică de vineri”.
00:21
EveryFiecare FridayVineri at 7pmPM, my familyfamilie
camea venit togetherîmpreună for an officialoficial meetingîntâlnire
2
9812
5294
În fiecare vineri la ora 19:00,
ne întruneam la o ședință oficială
00:27
to discussdiscuta the currentactual familyfamilie affairsafaceri.
3
15130
2960
pentru a discuta
afacerile actuale ale familiei.
00:31
These meetingsreuniuni were facilitatedfacilitată
by one of my parentspărinţi,
4
19740
3294
Aceste ședințe au fost facilitate
de unul dintre părinții mei,
00:35
and we even had a notetakerNoteTaker.
5
23058
2469
aveam chiar și o persoană care lua notițe.
00:37
These meetingsreuniuni had two rulesnorme.
6
25551
2115
Aceste ședințe aveau două reguli.
00:39
First, you are allowedpermis
to speakvorbi opendeschis and freelyîn mod liber.
7
27690
3217
Prima: este permis să vorbești
deschis și liber.
00:42
Us kidscopii were allowedpermis
to criticizea critica our parentspărinţi
8
30931
2673
Noi, copiii, aveam dreptul
de a ne critica părinții
00:45
withoutfără that beingfiind consideredluate în considerare
disrespectfullipsa de respect or rudenepoliticos.
9
33628
3316
fără a fi considerat
nerespectuos sau nepoliticos.
00:48
SecondAl doilea ruleregulă was the ChathamChatham HouseCasa ruleregulă,
10
36968
2786
A doua regulă era regula casei Chatham,
00:51
meaningsens whateverindiferent de is said in the meetingîntâlnire
stayssejururi in the meetingîntâlnire.
11
39778
3950
ce însemna: orice se spune la ședință,
rămâne în ședință.
00:55
(LaughterRâs)
12
43752
1001
(Râsete)
00:56
The topicssubiecte whichcare were discusseddiscutat
in these meetingsreuniuni
13
44777
2364
Subiectele discutate la aceste ședințe
00:59
variedvariat from one weeksăptămână to anothero alta.
14
47165
2411
variau de la o săptămână la alta.
01:01
One weeksăptămână, we'dne-am talk about
what foodalimente we wanted to eatmânca,
15
49600
3466
O săptămână vorbeam despre
ce mâncare am vrea să mâncăm,
01:05
what time us kidscopii should go to bedpat
16
53090
2701
la ce oră noi copiii trebuie
să mergem la culcare
01:07
and how to improveîmbunătăţi things as a familyfamilie,
17
55815
2587
și cum să ne îmbunătățim viața de familie.
01:10
while anothero alta meetingîntâlnire discusseddiscutat
prettyfrumos much eventsevenimente that happeneds-a întâmplat at schoolşcoală
18
58426
4833
În timp ce la alte ședințe discutam
în mare parte cele întâmplate la școală
01:15
and how to solverezolva
disputeslitigii betweenîntre siblingsfraţii,
19
63283
3144
și cum să soluționăm
disputele dintre frați,
01:18
by whichcare I mean realreal fightslupte.
20
66451
1879
prin asta mă refer la certurile adevărate.
01:21
At the endSfârşit of eachfiecare meetingîntâlnire,
we'dne-am reacha ajunge decisionsdeciziile and agreementsacorduri
21
69232
3810
La încheierea fiecărei ședințe
ajungeam la decizii și acorduri
01:25
that would last at leastcel mai puţin
untilpana cand the nextUrmător → meetingîntâlnire.
22
73066
3764
care durau cel puțin
până la următoarea ședință.
01:28
So you could say
I was raisedridicat as a politicianom politic.
23
76854
4491
Deci ați putea spune că
am fost crescută ca un politician.
01:35
By the agevârstă of sixşase or sevenȘapte,
I masteredstapanit politicspolitică.
24
83105
3715
La vârsta de șase sau șapte ani
stăpâneam politica.
01:38
I was negotiatingnegociere, compromisinga compromite,
25
86844
2843
Negociam, făceam compromisuri,
01:41
buildingclădire alliancesalianţe
with other politicalpolitic actorsactori.
26
89711
2808
construiam alianțe
cu alți actori politici.
01:44
(LaughterRâs)
27
92543
2331
(Râsete)
01:46
And I even onceo singura data triedîncercat to jeopardizepune în pericol
the politicalpolitic processproces.
28
94898
4090
Și o dată chiar am încercat
să periclitez procesul politic.
01:51
(LaughterRâs)
29
99012
1000
(Râsete)
01:53
These meetingsreuniuni soundsunet very peacefulliniștit,
civilcivil and democraticdemocratic, right?
30
101077
4643
Aceste ședințe par foarte pașnice,
decente și democratice, nu-i așa?
01:58
But that was not always the casecaz.
31
106421
2001
Dar nu era mereu așa.
02:00
Because of this opendeschis, freegratuit spacespaţiu
to talk, discussdiscuta and criticizea critica,
32
108446
4785
Din cauza acestei libertăți
de a vorbi, discuta și critica,
02:05
things sometimesuneori got really heatedîncălzit.
33
113255
2610
lucrurile se încingeau tare uneori.
02:08
One meetingîntâlnire wenta mers really badrău for me.
34
116529
2683
O ședință a decurs foarte rău pentru mine.
02:11
I was about 10 yearsani oldvechi at that time,
35
119236
2067
Aveam în jur de 10 ani în acea perioadă
02:13
and I'd doneTerminat something
really horribleoribil at schoolşcoală,
36
121327
2295
și am comis ceva
cu adevărat oribil la școală,
02:15
whichcare I'm not going to shareacțiune todayastăzi --
37
123646
1811
ce nu vă voi împărtăși astăzi -
02:17
(LaughterRâs)
38
125481
1018
(Râsete)
02:18
but my brotherfrate decideda decis
to bringaduce it up in the meetingîntâlnire.
39
126523
4223
dar fratele meu a decis
să aducă vorba despre asta în ședință.
02:22
I could not defendapăra myselfeu insumi,
40
130770
1779
Nu mă puteam apăra,
02:24
so I decideda decis to withdrawretrage from the meetingîntâlnire
and boycottboicot the wholeîntreg systemsistem.
41
132573
4076
deci am decis să mă retrag din ședință
și să boicotez întregul sistem.
02:29
I literallyliteralmente wrotea scris an officialoficial letterscrisoare
and handedhanded it to my dadtata,
42
137287
3151
Practic am scris o scrisoare oficială
și am înmânat-o tatălui meu,
02:32
announcinganunţând that I am boycottingboicotarea.
43
140462
1817
anunțându-l despre boicot.
02:34
(LaughterRâs)
44
142303
2158
(Râsete)
02:36
I thought that if I stoppedoprit
attendingparticiparea these meetingsreuniuni anymoremai,
45
144485
3540
Credeam că dacă încetez
să iau parte la aceste ședințe,
02:40
the systemsistem would collapsecolaps,
46
148049
1952
sistemul se va prăbuși.
02:42
(LaughterRâs)
47
150025
1531
(Râsete)
02:43
but my familyfamilie continueda continuat with the meetingsreuniuni,
48
151580
2859
Însă familia mea continua cu ședințele
02:46
and they oftende multe ori
madefăcut decisionsdeciziile that I dislikeddisliked.
49
154463
3690
și deseori luau decizii
care nu-mi plăceau.
02:50
But I could not challengeprovocare these decisionsdeciziile,
50
158177
2192
Dar nu puteam contesta acele decizii
02:52
because I was not attendingparticiparea the meetingsreuniuni,
51
160393
1953
pentru că nu participasem la ședințe,
02:54
and thusprin urmare had no right to go againstîmpotriva it.
52
162370
2350
deci nu aveam dreptul de a mă împotrivi.
02:57
IronicallyÎn mod ironic, when I turnedîntoarse
about 13 yearsani oldvechi,
53
165517
4204
În mod ironic, pe la vârsta de 13 ani,
03:01
I endedîncheiat up attendingparticiparea
one of these meetingsreuniuni again,
54
169745
2900
am ajuns iarăși să iau parte
la una dintre aceste ședințe
03:04
after I boycottedboicotat them for a long time.
55
172669
3097
după ce le boicotasem pentru mult timp.
03:07
Because there was an issueproblema
that was affectingcare afectează me only,
56
175790
4557
Din cauza unei probleme
care mă afecta doar pe mine
03:12
and no other familyfamilie membermembru
was bringingaducere it up.
57
180371
3315
și niciun alt membru al familiei
nu o aducea în discuție.
03:16
The problemproblemă was that after eachfiecare dinnercină,
58
184760
4152
Problema era că după fiecare cină,
03:20
I was always the only one
who was askedîntrebă to washspalare the dishesbucate,
59
188936
4032
eu eram singura care trebuia
să spele vasele de fiecare dată,
03:24
while my brothersfrați didn't have to do
anything about it.
60
192992
3193
în timp ce frații mei nu aveau nimic
de făcut în această privință.
03:28
I feltsimțit this was unjustnedrept,
unfairneloiale and discriminatorydiscriminatorii,
61
196971
4568
Mi se părea injust,
nedrept și discriminatoriu,
03:33
so I wanted to discussdiscuta it in the meetingîntâlnire.
62
201563
2776
așa că doream să discutăm
despre asta în ședință.
03:36
As you know, the ideaidee that it's a womanfemeie
or a girl'sfata lui rolerol to do householdgospodărie work
63
204363
5627
După cum se știe, rolul femeii sau fetei
de a se ocupa de treburile casnice
03:42
is a ruleregulă that has been carriedtransportate out
by manymulți societiessocietățile for so long,
64
210014
4222
este o normă perpetuată
de multe societăți de mult timp,
03:46
so in orderOrdin for a 13-year-old-de ani me
to challengeprovocare it, I neededNecesar a platformplatformă.
65
214260
4166
deci, ca o fată de 13 ani să o provoace,
aveam nevoie de un program politic.
03:51
In the meetingîntâlnire, my brothersfrați argueda susținut
66
219295
2243
În ședințe frații mei susțineau
03:53
that nonenici unul of the other boysbăieți we knewștiut
were washingspălat the dishesbucate,
67
221562
3535
că niciunul dintre băieții
pe care-i cunoșteam nu spăla vasele.
03:57
so why should our familyfamilie be any differentdiferit?
68
225121
2697
Deci de ce ar trebui
ca familia noastră să fie diferită?
03:59
But my parentspărinţi agreedde acord with me and decideda decis
that my brothersfrați should assistajuta me.
69
227842
4936
Dar părinții mi-au dat dreptate
și au decis că frații trebuie să mă ajute.
04:04
HoweverCu toate acestea, they could not forceforta them,
so the problemproblemă continueda continuat.
70
232802
3733
Totuși, nu-i puteau obliga,
deci problema continua să existe.
04:08
SeeingVăzând no solutionsoluţie to my problemproblemă,
I decideda decis to attendparticipa la anothero alta meetingîntâlnire
71
236559
4965
Văzându-mi problema fără soluție,
am decis să mai iau parte la o ședință
04:13
and proposepropune a newnou systemsistem
that would be fairechitabil to everyonetoata lumea.
72
241548
4417
și să propun un nou sistem
care ar fi fost just pentru fiecare.
04:17
So I suggestedsugerat insteadin schimb of one personpersoană
73
245989
2775
Am propus ca în loc să spele
o singură persoană
04:20
washingspălat all the dishesbucate
used by all the familyfamilie membersmembrii,
74
248788
3819
toate vasele folosite
de toți membrii familiei,
04:24
eachfiecare familyfamilie membermembru
should washspalare theiral lor ownpropriu dishesbucate.
75
252631
3986
fiecare să-și spele vasele după el sau ea.
04:28
And as a gesturegest of good faithcredinţă,
76
256641
2032
Și ca gest de bună-credință,
04:30
I said I'd washspalare the potsghivece as well.
77
258697
2221
am spus că eu voi spăla și oalele.
04:33
This way, my brothersfrați
could no longermai lung argueargumenta
78
261808
2802
În acest fel, frații mei
nu se mai puteau plânge
04:36
that it wasn'tnu a fost withinîn theiral lor responsibilityresponsabilitate
79
264634
2046
că nu este responsabilitatea lor
04:38
as boysbăieți or menbărbați to washspalare the dishesbucate
and cleancurat after the familyfamilie,
80
266704
3954
în calitate de băieți sau bărbați să spele
vasele și să facă curat după familie,
04:42
because the systemsistem I proposedpropus
was about everyfiecare membermembru of the familyfamilie
81
270682
5187
deoarece sistemul propus de mine
presupune ca fiecare membru al familiei
04:47
cleaningcurățenie after themselvesînșiși
and takingluare careîngrijire of themselvesînșiși.
82
275893
3620
să facă curat după ei
și să aibă grijă ei.
04:51
EveryoneToată lumea agreedde acord to my proposalpropunere,
83
279537
2088
Fiecare a fost de acord cu propunerea mea
04:53
and for yearsani, that was
our washing-the-dishesspalare-vesela systemsistem.
84
281649
4514
și ani în șir acesta a fost
sistemul nostru de a spăla vasele.
05:00
What I just sharedimpartit with you
is a familyfamilie storypoveste,
85
288152
3675
Ceea ce tocmai v-am împărtășit
este doar o poveste de familie,
05:03
but it's purepur politicspolitică.
86
291851
1824
dar e politică pură.
05:06
EveryFiecare partparte of politicspolitică
includesinclude decision-makingluarea deciziilor,
87
294500
3834
Fiecare parte a politicii
include luarea de decizii
05:10
and ideallyideal, the processproces
of decision-makingluarea deciziilor
88
298358
2676
și ideal, procesul de luare a deciziilor
05:13
should includeinclude people
from differentdiferit backgroundsfundaluri,
89
301058
2926
ar trebui să includă persoane
din diferite medii,
05:16
interestsinterese, opinionsopinii, gendergen,
90
304008
3143
interese, opinii, genuri,
05:19
beliefscredințe, racerasă, ethnicityetnie, agevârstă, and so on.
91
307175
3794
credințe, rase, etnii, vârste și altele.
05:22
And they should all have
an equalegal opportunityoportunitate to contributea contribui
92
310993
3357
Și toți ar trebui să aibă oportunități
egale de a contribui
05:26
to the decision-makingluarea deciziilor processproces
and influenceinfluență the decisionsdeciziile
93
314374
3809
la procesul de luare a deciziilor
și să influențeze deciziile
05:30
that will affecta afecta theiral lor livesvieți
directlydirect or indirectlyindirect.
94
318207
3571
care le afectează viața
direct sau indirect.
05:34
As suchastfel de, I find it difficultdificil to understanda intelege
when I hearauzi youngtineri people sayingzicală,
95
322742
6102
Drept urmare, îmi e greu să înțeleg
când aud tinerii spunând:
05:40
"I'm too youngtineri to engageangaja in politicspolitică
or to even holddeține a politicalpolitic opinionopinie."
96
328868
4318
„Sunt prea tânăr să mă implic în politică
sau să am o opinie politică”.
05:45
SimilarlyÎn mod similar, when I hearauzi some womenfemei sayingzicală,
97
333569
2401
La fel, când aud câte o femeie spunând:
05:47
"PoliticsPolitica is a dirtymurdar worldlume
I don't want to engageangaja with,"
98
335994
4023
„Politica e o lume murdară
și nu vreau să mă implic”.
05:52
I'm worriedîngrijorat that the ideaidee of politicspolitică
and politicalpolitic engagementlogodnă
99
340041
4354
Mă îngrijorează faptul că
ideea de politică și angajament politic
05:56
has becomedeveni so polarizedpolarizate
in manymulți partspărți of the worldlume
100
344419
3963
a ajuns atât de polarizată
în multe părți ale lumii,
06:00
that ordinarycomun people feel, in orderOrdin
for them to participateparticipa in politicspolitică,
101
348406
4315
încât mulți oameni de rând cred
că pentru a se implica în politică,
06:04
they need to be outspokendeschis activistsactiviști,
102
352745
2928
trebuie să fie activiști activi.
06:07
and that is not trueAdevărat.
103
355697
1460
Asta nu este adevărat.
06:09
I want to askcere these youngtineri people,
womenfemei and ordinarycomun people in generalgeneral:
104
357835
5683
Vreau să-i întreb pe acești tineri,
femei și în general oameni de rând:
06:15
Can you really affordpermite not to be interestedinteresat
or not to participateparticipa in politicspolitică?
105
363542
6246
chiar vă puteți permite să nu participați
sau să nu vă interesați de politică?
06:22
PoliticsPolitica is not only activismActivism.
106
370172
2067
Politica nu e doar activism.
06:24
It's awarenessconștientizare,
107
372263
1151
E conștientizare,
06:25
it's keepingpăstrare ourselvesnoi insine informedinformat,
it's caringîngrijirea for the factsfapte.
108
373438
2784
e informare constantă,
e despre importanța adevărul.
06:28
When it's possibleposibil, it's castingturnare a votevot.
109
376246
2128
Și, când e posibil, e exprimarea unui vot.
06:30
PoliticsPolitica is the toolinstrument
throughprin whichcare we structurestructura ourselvesnoi insine
110
378914
2794
Politica este instrumentul
prin care ne organizăm
06:33
as groupsGrupuri and societiessocietățile.
111
381732
1769
ca grupuri sau societăți.
06:36
PoliticsPolitica governsreglementează everyfiecare aspectaspect of life,
112
384039
2715
Politica reglementează
orice aspect al vieții
06:38
and by not participatingparticipante in it,
113
386778
2222
și prin neparticipare,
06:41
you're literallyliteralmente allowingpermițând other people
to decidea decide on what you can eatmânca, where,
114
389024
5247
literalmente autorizezi alte persoane
să decidă ce poți mânca, unde,
06:46
if you can have accessacces to healthsănătate careîngrijire,
115
394295
2214
dacă ai dreptul la asistență medicală,
06:48
freegratuit educationeducaţie,
116
396533
1447
educație gratuită,
06:50
how much taxfiscale you paya plati,
117
398004
1850
cât impozit trebuie să plătești,
06:51
when you can retireretrage,
118
399878
1539
când te poți pensiona,
06:53
what is your pensionPensiunea.
119
401441
1734
cât îți este pensia.
06:55
Other people are alsode asemenea decidingdecide
on whetherdacă your racerasă and ethnicityetnie
120
403199
3878
Alte persoane mai decid
și dacă rasa sau etnia ta
06:59
is enoughdestul to considerconsidera you a criminalpenal,
121
407101
2357
sunt de ajuns pentru
a fi considerat un infractor,
07:01
or if your religionreligie and nationalitynaţionalitate
is enoughdestul to put you on a terroristteroriste listlistă.
122
409482
4351
sau dacă religia și naționalitatea ta sunt
de ajuns să te pună pe lista teroriștilor.
07:06
And if you still think you are a strongputernic,
independentindependent humanuman beingfiind
123
414293
3888
Și dacă încă mai crezi că ești
o ființă umană puternică și independentă,
07:10
unaffectedneafectate by politicspolitică,
124
418205
2594
neafectată de politică,
07:12
then think twicede două ori.
125
420823
1493
atunci gândește-te de două ori.
07:15
I am speakingvorbitor to you
as a youngtineri womanfemeie from LibyaLibia,
126
423607
3381
Vă vorbesc în calitatea
de femeie tânără din Libia,
07:19
a countryțară that is
in the middlemijloc of a civilcivil warrăzboi.
127
427012
2764
o țară aflată
în mijlocul unui război civil.
07:22
After more than 40 yearsani
of authoritarianautoritar ruleregulă,
128
430083
3215
După peste 40 de ani
de conducere autoritară,
07:25
it's not a placeloc
where politicalpolitic engagementlogodnă
129
433322
2247
nu este o țară în care implicarea politică
07:27
by womenfemei and youngtineri people
is possibleposibil, nornici encouragedîncurajat.
130
435593
2927
a femeilor și tinerilor
este posibilă sau încurajată.
07:31
AlmostAproape all politicalpolitic dialoguesdialoguri
that tooka luat placeloc in the pasttrecut fewpuțini yearsani,
131
439020
4080
Aproape la toate dialogurile politice
ce au avut loc în ultimii ani,
07:35
even those gathereds-au adunat by foreignstrăin powersputeri,
132
443124
2366
chiar și la cele desfășurate
de puteri străine,
07:37
has been with only
middle-agedde vârstă mijlocie menbărbați in the roomcameră.
133
445514
2832
au fost prezenți în sală
doar bărbați de vârstă medie.
07:41
But in placeslocuri with a brokenspart
politicalpolitic systemsistem like LibyaLibia,
134
449235
3945
Însă în țările cu un sistem politic
defect, ca Libia,
07:45
or in seeminglyaparent functioningfuncționare placeslocuri,
includinginclusiv internationalinternaţional organizationsorganizații,
135
453204
4832
sau în țările aparent funcționale,
inclusiv organizațiile internaționale,
07:50
the systemssisteme we have nowadaysin zilele de azi
for politicalpolitic decision-makingluarea deciziilor
136
458060
4256
sistemele pe care le avem în prezent
pentru luarea deciziilor politice
07:54
are not from the people for the people,
137
462340
2945
nu sunt de la oameni pentru oameni,
07:57
but they have been establishedstabilit
by the fewpuțini for the fewpuțini.
138
465309
4084
ci au fost instituite de puțini
pentru puțini.
08:01
And these fewpuțini have been historicallyistoricește
almostaproape exclusivelyexclusiv menbărbați,
139
469417
6237
Și acești puțini au fost pe parcursul
istoriei aproape numai bărbați
08:07
and they'vele-au producedprodus lawslegii, policiespolitici,
140
475678
3175
și ei au emis legi, politici,
08:10
mechanismsmecanisme for politicalpolitic participationparticipare
that are basedbazat on the opinionsopinii,
141
478877
4758
mecanisme de participare politică
bazate pe opiniile,
08:15
beliefscredințe, worldviewsviziuni asupra lumii, dreamsvise,
142
483659
2844
convingerile, viziunile asupra lumii,
visurilor,
08:18
aspirationsaspirații of this one groupgrup of people,
143
486527
2696
aspirațiile acestui singur grup de oameni
08:21
while everyonetoata lumea elsealtfel was keptținut out.
144
489247
2905
în timp ce toți ceilalți
au fost ținuți deoparte.
08:24
After all, we'vene-am all heardauzit
some versionversiune of this sentenceteză:
145
492585
4075
După toate astea, cu toții am auzit
unele variante ale următoarei fraze:
08:28
"What does a womanfemeie,
let alonesingur a youngtineri personpersoană, who is brownmaro,
146
496684
4123
„Ce se pricepe o femeie,
mai ales tânără și de culoare,
08:32
understanda intelege about politicspolitică?"
147
500831
1772
din politică?”
08:35
When you're youngtineri --
148
503437
1263
Când ești tânăr -
08:36
and in manymulți partspărți of the worldlume, a womanfemeie --
149
504724
2001
și, în multe părți ale lumii, femeie -
08:38
you oftende multe ori hearauzi experiencedcu experienta politicianspoliticieni
say, "But you lacklipsă politicalpolitic experienceexperienţă."
150
506749
5740
deseori auzi politicieni cu experiență
spunând: „dar nu ai experiență politică”.
08:44
And when I hearauzi that,
151
512513
1421
Când aud asta,
08:45
I wondermirare what sortfel of experienceexperienţă
are they referringreferire to?
152
513958
3325
mă întreb: la ce tip de experiență
se referă ei?
08:49
The experienceexperienţă of corruptedstricat
politicalpolitic systemssisteme?
153
517307
3465
La experiența sistemelor politice corupte?
08:53
Or of wagingducerii warsrăzboaie?
154
521266
1938
Sau la a duce războaie?
08:55
Or are they referringreferire to the experienceexperienţă
155
523228
2183
Sau se referă oare la experiența
08:57
of puttingpunând the interestsinterese
of economiceconomic profitsprofit
156
525435
2184
de a pune interesele profitului economic
înaintea intereselor
mediului înconjurător?
08:59
before those of the environmentmediu inconjurator?
157
527643
1878
Deoarece dacă asta înseamnă
experiență politică,
09:01
Because if this is politicalpolitic experienceexperienţă,
158
529545
2229
09:03
then yes --
159
531798
1151
atunci da -
09:04
(ApplauseAplauze)
160
532973
7000
(Aplauze)
09:14
we, as womenfemei and youngtineri people,
have no politicalpolitic experienceexperienţă at all.
161
542828
4825
noi, în calitate de femei și tineri,
nu avem deloc experiență politică.
09:21
Now, politicianspoliticieni mightar putea not be
the only onescele to blamevină,
162
549240
5905
Acum, politicienii
nu sunt singurii vinovați,
09:27
because ordinarycomun people,
and manymulți youngtineri people as well,
163
555169
5688
deoarece oamenilor de rând
și multor tineri
09:32
don't careîngrijire about politicspolitică.
164
560881
2169
nu le pasă de politică.
09:35
And even those who careîngrijire
don't know how to participateparticipa.
165
563074
4715
Iar cei cărora le pasă,
nu știu cum să participe.
09:39
This musttrebuie sa changeSchimbare, and here is my proposalpropunere.
166
567813
3327
Acest lucru trebuie schimbat
și iată propunerea mea.
09:43
We need to teacha preda people at an earlydin timp agevârstă
167
571164
3081
Trebuie să instruim copiii
de la o vârstă fragedă
09:46
about decision-makingluarea deciziilor
and how to be partparte of it.
168
574269
3545
despre luarea de decizii
și cum să ia parte la acest proces.
09:49
EveryFiecare familyfamilie is its ownpropriu
minimini politicalpolitic systemsistem
169
577838
3578
Fiecare familie este propriul său
sistem politic în miniatură
09:53
that is usuallyde obicei not democraticdemocratic,
170
581440
2507
și de obicei nu este democratic,
09:55
because parentspărinţi make decisionsdeciziile
that affecta afecta all membersmembrii of the familyfamilie,
171
583971
4183
deoarece părinții iau decizii
care afectează toți membrii familiei,
10:00
while the kidscopii have very little to say.
172
588178
2580
în timp ce copiii n-au multe de spus.
10:02
SimilarlyÎn mod similar, politicianspoliticieni make decisionsdeciziile
that affecta afecta the wholeîntreg nationnaţiune,
173
590782
4150
În același mod, politicienii iau decizii
care afectează întreaga națiune
10:06
while the people have
very little say in them.
174
594956
2745
și oamenii n-au ocazia de a spune multe.
10:10
We need to changeSchimbare this,
175
598566
1975
Trebuie să facem o schimbare
10:12
and in orderOrdin to achieveobține
this changeSchimbare systematicallysistematic,
176
600565
3288
și pentru a ajunge
la o schimbare sistematică,
10:15
we need to teacha preda people
177
603877
2009
trebuie să explicăm oamenilor
10:17
that politicalpolitic, nationalnaţional
and globalglobal affairsafaceri
178
605910
3418
că afacerile politice,
naționale și globale
10:21
are as relevantrelevant to them
as personalpersonal and familyfamilie affairsafaceri.
179
609352
5308
sunt la fel de importante pentru ei
ca și cele personale și familiale.
10:26
So if we want to achieveobține this,
my proposalpropunere and advicesfat is,
180
614684
4890
Deci, dacă vrem să dobândim acest lucru,
propunerea și sfatul meu sunt:
10:31
try out the FamilyFamilia DemocracyDemocraţie
MeetingÎntâlnire systemsistem.
181
619598
3604
încercați sistemul ședințelor
democratice în familie.
Fiindcă va permite copiilor voștri să-și
practice capacitățile de liber-arbitru
10:35
Because that will enablepermite your kidscopii
to exerciseexercițiu theiral lor agencyagenţie
182
623226
3595
10:38
and decision-makingluarea deciziilor from a very earlydin timp agevârstă.
183
626845
2760
și de luare a deciziilor de la o vârstă
foarte fragedă.
10:42
PoliticsPolitica is about havingavând conversationsconversații,
184
630494
2867
Politica este despre a purta conversații,
10:45
includinginclusiv difficultdificil conversationsconversații,
185
633385
2139
inclusiv conversații dificile
10:47
that leadconduce to decisionsdeciziile.
186
635548
2137
care conduc spre decizii.
10:49
And in orderOrdin to have a conversationconversaţie,
you need to participateparticipa,
187
637709
3839
Și pentru a purta conversații,
trebuie să participați la ele,
10:53
not signsemn off like I did when I was a kidcopil
188
641572
2073
nu să cedați ca mine când eram copilă
10:55
and then learnînvăța the lessonlecţie the hardgreu way
and have to go back again.
189
643669
3841
ca apoi să-mi învăț lecția pe calea grea
și s-o iau apoi de la capăt.
10:59
If you includeinclude your kidscopii
in familyfamilie conversationsconversații,
190
647534
2437
Dacă-ți incluzi copiii
în conversațiile familiei,
11:01
they will growcrește up
191
649995
1334
ei vor crește
11:03
and know how to participateparticipa
in politicalpolitic conversationsconversații.
192
651353
3356
și vor ști cum să ia parte
în discuțiile politice.
11:06
And mostcel mai importantlyimportant, mostcel mai importantlyimportant,
193
654733
3297
Și cel mai important,
cel mai important lucru,
e că-i vor ajuta și pe alții
să se implice.
11:10
they will help othersalții engageangaja.
194
658054
1870
11:11
Thank you.
195
659948
1151
Vă mulțumesc!
11:13
(ApplauseAplauze)
196
661123
7000
(Aplauze)
Translated by Iulian Vasilachi
Reviewed by Mihaida Meila

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hajer Sharief - Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions.

Why you should listen

When Hajer Sharief was young, she had no risk assessment skills. If she felt like jumping from a cliff, she did so without thinking of the consequences. As an older and wiser activist, she tends to balance risks -- but she still actively keeps an element of risk-free thinking when it comes to doing the right thing.

As cofounder of the Together We Build It Foundation, an intergenerational organization working to builds peace in Libya, Sharief promotes human rights, gender equality and political participation. Doing the right thing regardless of risk remains her life principle, and activism remains her lifestyle -- one that helps individuals become aware of their responsibility towards humanity and the environment.

More profile about the speaker
Hajer Sharief | Speaker | TED.com