ABOUT THE SPEAKER
Hajer Sharief - Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions.

Why you should listen

When Hajer Sharief was young, she had no risk assessment skills. If she felt like jumping from a cliff, she did so without thinking of the consequences. As an older and wiser activist, she tends to balance risks -- but she still actively keeps an element of risk-free thinking when it comes to doing the right thing.

As cofounder of the Together We Build It Foundation, an intergenerational organization working to builds peace in Libya, Sharief promotes human rights, gender equality and political participation. Doing the right thing regardless of risk remains her life principle, and activism remains her lifestyle -- one that helps individuals become aware of their responsibility towards humanity and the environment.

More profile about the speaker
Hajer Sharief | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Hajer Sharief: How to use family dinner to teach politics

Хаджер Шаріф: Як освоїти політику за сімейною вечерею

Filmed:
1,954,697 views

Хаджер Шаріф стверджує, що кожен має долучатись до прийняття рішень та політики, і починається усе з сім'ї. Її проста, однак революційна ідея полягає в тому, що батьки можуть пояснити дітям, як влаштована політика, надавши їм слово в обговоренні сімейного статуту на невимушених зборах, де усі зможуть висловлюватись, домовлятись та досягати компромісу. "Ми маємо показати людям, що політичні, національні та глобальні проблеми стосуються їх так само, як і особисті чи сімейні", - запевняє Шаріф. "Ви впевнені, що можете дозволити собі не цікавитись чи не приймати участі в політиці?"
- Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
TwentyДвадцять yearsроків agoтому назад,
0
1643
1366
Двадцять років тому
00:15
my familyсім'я introducedвведений a systemсистема
calledназивається "FridayП'ятниця DemocracyДемократія MeetingsЗустрічі."
1
3033
5848
моя сім'я ввела систему під назвою
"П'ятничні демократичні збори".
00:21
EveryКожен FridayП'ятниця at 7pmм., my familyсім'я
cameприйшов togetherразом for an officialчиновник meetingзустріч
2
9812
5294
Кожної п'ятниці о 7 вечора
ми збирались на офіційній зустрічі,
00:27
to discussобговорюй the currentструм familyсім'я affairsсправи.
3
15130
2960
щоб обговорити поточні сімейні справи.
00:31
These meetingsзустрічі were facilitatedполегшений
by one of my parentsбатьки,
4
19740
3294
Ці збори проводились
під проводом одного з батьків,
00:35
and we even had a notetakerноттакер.
5
23058
2469
у нас навіть був стенографіст.
00:37
These meetingsзустрічі had two rulesправил.
6
25551
2115
На зборах існувало два правила.
По-перше, ви маєте право
говорити відкрито та вільно.
00:39
First, you are allowedдозволено
to speakговорити openВІДЧИНЕНО and freelyвільно.
7
27690
3217
00:42
Us kidsдіти were allowedдозволено
to criticizeкритикувати our parentsбатьки
8
30931
2673
Нам, дітям, дозволялось
критикувати своїх батьків
00:45
withoutбез that beingбуття consideredрозглянутий
disrespectfulнеповажне or rudeгрубий.
9
33628
3316
без ризику бути звинуваченими
у неповазі чи хамстві.
00:48
SecondДругий ruleправити was the ChathamЧатем HouseБудинок ruleправити,
10
36968
2786
Другим було правило
Королівського Чатем-Хаусу:
00:51
meaningсенс whateverщо б не було is said in the meetingзустріч
staysзалишається in the meetingзустріч.
11
39778
3950
усе, що говориться на зборах,
залишається на зборах.
00:55
(LaughterСміх)
12
43752
1001
(Сміх)
00:56
The topicsтеми whichкотрий were discussedобговорювалися
in these meetingsзустрічі
13
44777
2364
Теми, які обговорювались на зборах,
00:59
variedрізноманітний from one weekтиждень to anotherінший.
14
47165
2411
щотижня змінювались.
01:01
One weekтиждень, we'dми б talk about
what foodїжа we wanted to eatїсти,
15
49600
3466
Одного тижня ми говорили про те,
що ми б хотіли з'їсти,
01:05
what time us kidsдіти should go to bedліжко
16
53090
2701
о котрій діти мають лягати спати,
01:07
and how to improveполіпшити things as a familyсім'я,
17
55815
2587
та як покращити сімейні справи,
01:10
while anotherінший meetingзустріч discussedобговорювалися
prettyкрасиво much eventsподії that happenedсталося at schoolшкола
18
58426
4833
а наступного - обговорювали
усе, що відбувалось у школі,
01:15
and how to solveвирішити
disputesСпірні питання betweenміж siblingsбратів і сестер,
19
63283
3144
і як владнати суперечки
між братами й сестрами,
01:18
by whichкотрий I mean realреальний fightsбійки.
20
66451
1879
тобто справжні бійки.
01:21
At the endкінець of eachкожен meetingзустріч,
we'dми б reachдосягти decisionsрішення and agreementsугоди
21
69232
3810
Наприкінці кожних зборів
ми ухвалювали рішення та домовленості,
01:25
that would last at leastнайменше
untilдо the nextдалі meetingзустріч.
22
73066
3764
які були б чинними
щонайменше до наступних зборів.
01:28
So you could say
I was raisedпіднятий as a politicianполітик.
23
76854
4491
Можна сказати, мене виховали як політика.
01:35
By the ageвік of sixшість or sevenсеми,
I masteredмастеринг politicsполітика.
24
83105
3715
У 6-7 років я освоїла політику.
01:38
I was negotiatingпереговори, compromisingшкоди для,
25
86844
2843
Я вела переговори, домовлялась,
01:41
buildingбудівля alliancesАльянси
with other politicalполітичний actorsактори.
26
89711
2808
утворювала союзи з іншими політичними силами.
01:44
(LaughterСміх)
27
92543
2331
(Сміх)
01:46
And I even onceодин раз triedспробував to jeopardizeпоставити під загрозу
the politicalполітичний processпроцес.
28
94898
4090
Якось я навіть намагалася
підірвати політичний процес.
01:51
(LaughterСміх)
29
99012
1000
(Сміх)
01:53
These meetingsзустрічі soundзвук very peacefulмирний,
civilцивільний and democraticдемократичний, right?
30
101077
4643
Ці збори виглядають доволі
мирно, культурно та демократично.
01:58
But that was not always the caseсправа.
31
106421
2001
Але так було не завжди.
02:00
Because of this openВІДЧИНЕНО, freeбезкоштовно spaceпростір
to talk, discussобговорюй and criticizeкритикувати,
32
108446
4785
Через можливість вільно
говорити, обговорювати та критикувати,
02:05
things sometimesіноді got really heatedнагрівання.
33
113255
2610
становище часом дуже загострювалось.
02:08
One meetingзустріч wentпішов really badпоганий for me.
34
116529
2683
Одного разу збори закінчились
для мене доволі плачевно.
02:11
I was about 10 yearsроків oldстарий at that time,
35
119236
2067
Тоді мені було близько 10,
02:13
and I'd doneзроблено something
really horribleжахливо at schoolшкола,
36
121327
2295
і я вчинила дещо дуже жахливе в школі,
02:15
whichкотрий I'm not going to shareподілитися todayсьогодні --
37
123646
1811
про це я точно не розповім сьогодні...
02:17
(LaughterСміх)
38
125481
1018
(Сміх)
02:18
but my brotherбрат decidedвирішив
to bringпринести it up in the meetingзустріч.
39
126523
4223
але мій брат вирішив згадати
про це на зборах.
02:22
I could not defendзахищати myselfя сам,
40
130770
1779
Я не мала як себе захистити,
02:24
so I decidedвирішив to withdrawзняти from the meetingзустріч
and boycottбойкот the wholeцілий systemсистема.
41
132573
4076
тому я вирішила вийти зі зборів
та бойкотувати усю систему.
02:29
I literallyбуквально wroteписав an officialчиновник letterлист
and handedвручений it to my dadПапа,
42
137287
3151
Я буквально написала офіційного листа
та вручила його своєму татові,
02:32
announcingОголошуючи that I am boycottingбойкотуючи.
43
140462
1817
оголошуючи про свій бойкот.
02:34
(LaughterСміх)
44
142303
2158
(Сміх)
02:36
I thought that if I stoppedзупинився
attendingвідвідування these meetingsзустрічі anymoreбільше,
45
144485
3540
Я вважала, що якщо я
припиню відвідувати збори -
02:40
the systemсистема would collapseколапс,
46
148049
1952
система обвалиться,
02:42
(LaughterСміх)
47
150025
1531
(Сміх)
02:43
but my familyсім'я continuedпродовжується with the meetingsзустрічі,
48
151580
2859
але збори продовжували проводитись
02:46
and they oftenчасто
madeзроблений decisionsрішення that I dislikedне любив.
49
154463
3690
і часто вони приймали рішення,
які були мені не до вподоби.
02:50
But I could not challengeвиклик these decisionsрішення,
50
158177
2192
Але я не могла оскаржити ці рішення,
02:52
because I was not attendingвідвідування the meetingsзустрічі,
51
160393
1953
оскільки я не відвідувала збори,
02:54
and thusтаким чином had no right to go againstпроти it.
52
162370
2350
і тому не мала права йти проти них.
02:57
IronicallyЗа іронією долі, when I turnedобернувся
about 13 yearsроків oldстарий,
53
165517
4204
Іронічно, коли мені виповнилося 13,
03:01
I endedзакінчився up attendingвідвідування
one of these meetingsзустрічі again,
54
169745
2900
я знову почала відвідувати ці збори,
03:04
after I boycottedбойкотували them for a long time.
55
172669
3097
після довготрималого бойкоту...
03:07
Because there was an issueпроблема
that was affectingвпливає me only,
56
175790
4557
оскільки була одна проблема,
яка стосувалась мене одної,
03:12
and no other familyсім'я memberчлен
was bringingприведення it up.
57
180371
3315
і ніхто з сім'ї не піднімав цю тему.
03:16
The problemпроблема was that after eachкожен dinnerвечеря,
58
184760
4152
Вона полягала в тому,
що після кожної вечері
03:20
I was always the only one
who was askedзапитав to washмити the dishesпосуд,
59
188936
4032
посуд просили помити завжди лише мене,
03:24
while my brothersбрати didn't have to do
anything about it.
60
192992
3193
тоді як мої брати ніколи цього не робили.
03:28
I feltвідчував this was unjustнесправедливих,
unfairнесправедливо and discriminatoryдискримінаційні,
61
196971
4568
Це було несправедливо, нечесно,
це притісняло мої права,
03:33
so I wanted to discussобговорюй it in the meetingзустріч.
62
201563
2776
тож я хотіла обговорити це на зборах.
03:36
As you know, the ideaідея that it's a womanжінка
or a girl'sдівчини roleроль to do householdгосподарство work
63
204363
5627
Переконання, що хатні справи -
це жіноча або ж дівоча робота,
03:42
is a ruleправити that has been carriedносили out
by manyбагато хто societiesтовариства for so long,
64
210014
4222
досить довго існувало
майже в кожному суспільстві,
03:46
so in orderзамовлення for a 13-year-old-років me
to challengeвиклик it, I neededнеобхідний a platformплатформа.
65
214260
4166
тож щоб його побороти,
мені потрібен був план.
03:51
In the meetingзустріч, my brothersбрати arguedсперечався
66
219295
2243
На зборах мої брати стверджували,
03:53
that noneніхто of the other boysхлопчики we knewзнав
were washingмиття the dishesпосуд,
67
221562
3535
що ніхто з хлопців, яких ми знали,
не займався миттям посуду,
03:57
so why should our familyсім'я be any differentінший?
68
225121
2697
чому у нашій сім'ї має бути інакше?
03:59
But my parentsбатьки agreedпогодився with me and decidedвирішив
that my brothersбрати should assistнадання допомоги me.
69
227842
4936
Але батьки були на моєму боці
і вирішили, що брати мають допомагати.
04:04
HoweverОднак, they could not forceсила them,
so the problemпроблема continuedпродовжується.
70
232802
3733
Однак вони не могли змусити їх,
тож проблему це не вирішило.
04:08
SeeingБачачи no solutionрішення to my problemпроблема,
I decidedвирішив to attendбути присутнім anotherінший meetingзустріч
71
236559
4965
Не бачачи виходу з моєї ситуації,
я вирішила відвідати ще одні збори
04:13
and proposeзапропонувати a newновий systemсистема
that would be fairярмарок to everyoneкожен.
72
241548
4417
і висунула нову систему,
яка була б справедливою для всіх.
04:17
So I suggestedзапропонував insteadзамість цього of one personлюдина
73
245989
2775
Я запропонувала, щоб посуд за всіма
04:20
washingмиття all the dishesпосуд
used by all the familyсім'я membersчлени,
74
248788
3819
мив не лише хтось один,
04:24
eachкожен familyсім'я memberчлен
should washмити theirїх ownвласний dishesпосуд.
75
252631
3986
а кожен член сім'ї мив свій посуд сам.
04:28
And as a gestureжест of good faithвіра,
76
256641
2032
І як жест доброї волі,
04:30
I said I'd washмити the potsгорщики as well.
77
258697
2221
я пообіцяла мити також і каструлі.
04:33
This way, my brothersбрати
could no longerдовше argueстверджуй
78
261808
2802
Так мої брати більше не могли б сказати,
04:36
that it wasn'tне було withinв межах theirїх responsibilityвідповідальність
79
264634
2046
що це не чоловіча справа -
04:38
as boysхлопчики or menчоловіки to washмити the dishesпосуд
and cleanчистий after the familyсім'я,
80
266704
3954
мити посуд після всієї сім'ї,
04:42
because the systemсистема I proposedзапропонований
was about everyкожен memberчлен of the familyсім'я
81
270682
5187
оскільки моя система передбачала,
що кожен член сім'ї
04:47
cleaningприбирання after themselvesсамі
and takingвзяти careтурбота of themselvesсамі.
82
275893
3620
миє посуд лише після себе
і турбується про себе.
04:51
EveryoneКожна людина agreedпогодився to my proposalпропозиція,
83
279537
2088
Усі погодились на мою пропозицію,
04:53
and for yearsроків, that was
our washing-the-dishesмиття посуду systemсистема.
84
281649
4514
роками це була наша система миття посуду.
05:00
What I just sharedподілився with you
is a familyсім'я storyісторія,
85
288152
3675
Те, чим я поділилась - сімейна історія,
05:03
but it's pureчистий politicsполітика.
86
291851
1824
але це ніщо інше, як політика.
05:06
EveryКожен partчастина of politicsполітика
includesвключає в себе decision-makingприйняття рішень,
87
294500
3834
Кожна сфера політики включає
прийняття рішень,
05:10
and ideallyв ідеалі, the processпроцес
of decision-makingприйняття рішень
88
298358
2676
в ідеалі цей процес має охоплювати
05:13
should includeвключати people
from differentінший backgroundsфони,
89
301058
2926
людей з різним досвідом,
05:16
interestsінтереси, opinionsдумки, genderСтать,
90
304008
3143
інтересами, думкою, гендером,
05:19
beliefsвірування, raceгонка, ethnicityетнічної приналежності, ageвік, and so on.
91
307175
3794
вірою, расою, етносом, віком і так далі.
05:22
And they should all have
an equalрівний opportunityможливість to contributeвнесок
92
310993
3357
Усі вони повинні мати однакову можливість
долучатись до прийняття рішень
і впливати на ті рішення,
05:26
to the decision-makingприйняття рішень processпроцес
and influenceвплив the decisionsрішення
93
314374
3809
які прямо чи непрямо
позначаться на їхньому житті.
05:30
that will affectвпливати theirїх livesживе
directlyбезпосередньо or indirectlyопосередковано.
94
318207
3571
05:34
As suchтакий, I find it difficultважко to understandзрозуміти
when I hearпочуй youngмолодий people sayingкажучи,
95
322742
6102
Ось чому мені важко зрозуміти
молодих людей, які говорять:
05:40
"I'm too youngмолодий to engageзайматися in politicsполітика
or to even holdтримайся a politicalполітичний opinionдумка."
96
328868
4318
"Я надто молодий, щоб займатись політикою,
та навіть, щоб мати політичну думку"
05:45
SimilarlyАналогічним чином, when I hearпочуй some womenжінки sayingкажучи,
97
333569
2401
Так само, як і жінок, які стверджують:
05:47
"PoliticsПолітика is a dirtyбрудний worldсвіт
I don't want to engageзайматися with,"
98
335994
4023
"Політика - це брудний світ,
у який я не хочу втягуватись"
05:52
I'm worriedстурбований that the ideaідея of politicsполітика
and politicalполітичний engagementвзаємодія
99
340041
4354
Мене турбує, що політика
й політична участь
05:56
has becomeстати so polarizedполяризовані
in manyбагато хто partsчастин of the worldсвіт
100
344419
3963
стали настільки поляризованими
у багатьох частинах світу,
06:00
that ordinaryзвичайний people feel, in orderзамовлення
for them to participateбрати участь in politicsполітика,
101
348406
4315
що звичайні люди вважають,
що аби приймати участь у цьому,
06:04
they need to be outspokenвідвертий activistsактивісти,
102
352745
2928
вони мають бути відкритими активістами,
06:07
and that is not trueправда.
103
355697
1460
а це не так.
06:09
I want to askзапитай these youngмолодий people,
womenжінки and ordinaryзвичайний people in generalзагальний:
104
357835
5683
Я хочу запитати молодь, жінок
та й взагалі звичайних людей:
06:15
Can you really affordдозволити собі not to be interestedзацікавлений
or not to participateбрати участь in politicsполітика?
105
363542
6246
Ви впевнені, що можете дозволити собі
не цікавитись і не долучатись до політики?
06:22
PoliticsПолітика is not only activismактивізм.
106
370172
2067
Політика - це не лише активізм.
06:24
It's awarenessусвідомлення,
107
372263
1151
Це усвідомленість,
06:25
it's keepingзберігання ourselvesми самі informedповідомили,
it's caringтурбота for the factsфакти.
108
373438
2784
це проінформованість, це увага до фактів.
06:28
When it's possibleможливий, it's castingлиття a voteголосувати.
109
376246
2128
Якщо можливо, це участь в голосуванні.
06:30
PoliticsПолітика is the toolінструмент
throughчерез whichкотрий we structureструктура ourselvesми самі
110
378914
2794
Політика - це інструмент,
за допомогою якого ми формуємось
06:33
as groupsгрупи and societiesтовариства.
111
381732
1769
як група чи суспільство.
06:36
PoliticsПолітика governsрегулює everyкожен aspectаспект of life,
112
384039
2715
Політика регулює майже всі аспекти життя,
06:38
and by not participatingучасть in it,
113
386778
2222
і не приймаючи в ній участі,
06:41
you're literallyбуквально allowingдозволяючи other people
to decideвирішувати on what you can eatїсти, where,
114
389024
5247
ви буквально дозволяєте іншим
вирішувати, що вам їсти, де,
06:46
if you can have accessдоступ to healthздоров'я careтурбота,
115
394295
2214
чи матимете ви право на медичну допомогу,
06:48
freeбезкоштовно educationосвіта,
116
396533
1447
безкоштовну освіту,
06:50
how much taxподаток you payплатити,
117
398004
1850
розмір вашого податку,
06:51
when you can retireпіти у відставку,
118
399878
1539
коли ви підете на пенсію,
06:53
what is your pensionПансіонат.
119
401441
1734
розмір вашої пенсії.
06:55
Other people are alsoтакож decidingвирішувати
on whetherчи то your raceгонка and ethnicityетнічної приналежності
120
403199
3878
Інші також вирішують, чи достатньо
вашої раси чи етнічності,
06:59
is enoughдостатньо to considerрозглянемо you a criminalкримінальний,
121
407101
2357
щоб вважати вас злочинцем,
07:01
or if your religionрелігія and nationalityгромадянство
is enoughдостатньо to put you on a terroristтерористичних listсписок.
122
409482
4351
чи можна внести вас у список терористів
лише через вашу релігію чи національність.
07:06
And if you still think you are a strongсильний,
independentнезалежний humanлюдина beingбуття
123
414293
3888
І якщо ви вважаєте себе
сильною, незалежною людиною,
07:10
unaffectedне змінюються by politicsполітика,
124
418205
2594
на яку не впливає політика,
07:12
then think twiceдвічі.
125
420823
1493
подумайте ще раз.
07:15
I am speakingкажучи to you
as a youngмолодий womanжінка from LibyaЛівія,
126
423607
3381
Я звертаюся до вас
як молода жінка з Лівії,
07:19
a countryкраїна that is
in the middleсередній of a civilцивільний warвійна.
127
427012
2764
країни у розпалі громадянської війни.
07:22
After more than 40 yearsроків
of authoritarianавторитарний ruleправити,
128
430083
3215
Після більш як 40 років
авторитарного правління,
07:25
it's not a placeмісце
where politicalполітичний engagementвзаємодія
129
433322
2247
це не те місце, де політична участь
07:27
by womenжінки and youngмолодий people
is possibleможливий, norні encouragedзаохочуються.
130
435593
2927
жінок та молоді можлива,
вона не заохочується.
07:31
AlmostМайже all politicalполітичний dialoguesдіалоги
that tookвзяв placeмісце in the pastминуле fewмало хто yearsроків,
131
439020
4080
Майже на всіх політичних діалогах,
які відбулись за останні роки,
07:35
even those gatheredзібрали by foreignіноземний powersповноваження,
132
443124
2366
навіть на тих, що скликались
іноземними державами,
07:37
has been with only
middle-agedсереднього віку menчоловіки in the roomкімната.
133
445514
2832
присутніми були виключно
чоловіки середнього віку.
07:41
But in placesмісць with a brokenзламаний
politicalполітичний systemсистема like LibyaЛівія,
134
449235
3945
У країнах, як Лівія,
з підірваною політичною системою,
07:45
or in seeminglyздавалося б functioningфункціонування placesмісць,
includingв тому числі internationalміжнародний organizationsорганізації,
135
453204
4832
чи в ілюзорно дієздатних установах,
включно з міжнародними організаціями,
07:50
the systemsсистеми we have nowadaysсьогодні
for politicalполітичний decision-makingприйняття рішень
136
458060
4256
на теперішній час системи прийняття рішень
07:54
are not from the people for the people,
137
462340
2945
будуються не на принципі "люди для людей",
07:57
but they have been establishedстворена
by the fewмало хто for the fewмало хто.
138
465309
4084
вони встановлюються меншістю для меншості.
08:01
And these fewмало хто have been historicallyісторично
almostмайже exclusivelyвиключно menчоловіки,
139
469417
6237
Як показує історія, майже завжди
цією меншістю були чоловіки,
08:07
and they'veвони вже producedвироблено lawsзакони, policiesполітика,
140
475678
3175
які складали закони, положення,
08:10
mechanismsмеханізми for politicalполітичний participationучасть
that are basedна основі on the opinionsдумки,
141
478877
4758
принципи політичної участі,
засновані на переконаннях,
08:15
beliefsвірування, worldviewsсвітогляд, dreamsмрії,
142
483659
2844
віруваннях, світобаченнях, мріях
08:18
aspirationsпрагнення of this one groupгрупа of people,
143
486527
2696
та прагненнях лише однієї групи людей,
08:21
while everyoneкожен elseінакше was keptзбережений out.
144
489247
2905
тоді як усі інші залишались осторонь.
08:24
After all, we'veми маємо all heardпочув
some versionверсія of this sentenceречення:
145
492585
4075
Напевно, усі з нас чули таку думку:
08:28
"What does a womanжінка,
let aloneпоодинці a youngмолодий personлюдина, who is brownкоричневий,
146
496684
4123
"Що жінки, не кажучи вже
про темношкіру молодь,
08:32
understandзрозуміти about politicsполітика?"
147
500831
1772
розуміють у політиці?"
08:35
When you're youngмолодий --
148
503437
1263
Якщо ви молодий,
08:36
and in manyбагато хто partsчастин of the worldсвіт, a womanжінка --
149
504724
2001
і в багатьох частинах світу - жінка,
08:38
you oftenчасто hearпочуй experiencedдосвідчений politiciansполітиків
say, "But you lackбрак politicalполітичний experienceдосвід."
150
506749
5740
ви часто чуєте від досвідчених політиків:
"Вам не вистачає політичного досвіду".
08:44
And when I hearпочуй that,
151
512513
1421
Коли я чую подібне,
08:45
I wonderчудо what sortсортувати of experienceдосвід
are they referringпосилаючись to?
152
513958
3325
мені цікаво, який саме досвід
вони мають на увазі.
08:49
The experienceдосвід of corruptedпошкоджені
politicalполітичний systemsсистеми?
153
517307
3465
Корупції у політичній системі?
08:53
Or of wagingведення warsвійни?
154
521266
1938
Розв'язування війни?
08:55
Or are they referringпосилаючись to the experienceдосвід
155
523228
2183
Чи вони мають на увазі
08:57
of puttingпокласти the interestsінтереси
of economicекономічний profitsприбуток
156
525435
2184
панування прагнення
до економічної вигоди
08:59
before those of the environmentнавколишнє середовище?
157
527643
1878
над інтересами довкілля?
09:01
Because if this is politicalполітичний experienceдосвід,
158
529545
2229
Якщо це і є політичний досвід,
09:03
then yes --
159
531798
1151
то так...
09:04
(ApplauseОплески)
160
532973
7000
(Оплески)
09:14
we, as womenжінки and youngмолодий people,
have no politicalполітичний experienceдосвід at all.
161
542828
4825
ми, жінки та молодь, не маємо
політичного досвіду взагалі.
09:21
Now, politiciansполітиків mightможе not be
the only onesті, хто to blameвинен,
162
549240
5905
Мабуть, не варто звинувачувати
у цьому лише політиків,
09:27
because ordinaryзвичайний people,
and manyбагато хто youngмолодий people as well,
163
555169
5688
адже звичайні люди, у тому числі й молодь,
09:32
don't careтурбота about politicsполітика.
164
560881
2169
не цікавляться політикою.
09:35
And even those who careтурбота
don't know how to participateбрати участь.
165
563074
4715
А навіть ті, хто цікавляться,
не знають, як долучатися.
09:39
This mustповинен changeзмінити, and here is my proposalпропозиція.
166
567813
3327
Це має змінитись, і ось що я пропоную.
09:43
We need to teachвчити people at an earlyрано ageвік
167
571164
3081
Ми маємо навчити людей змалку
09:46
about decision-makingприйняття рішень
and how to be partчастина of it.
168
574269
3545
приймати рішення та впливати на них.
09:49
EveryКожен familyсім'я is its ownвласний
miniміні politicalполітичний systemсистема
169
577838
3578
Кожна сім'я - це міні-політична система,
09:53
that is usuallyзазвичай not democraticдемократичний,
170
581440
2507
причому, зазвичай, не демократична,
09:55
because parentsбатьки make decisionsрішення
that affectвпливати all membersчлени of the familyсім'я,
171
583971
4183
оскільки батьки приймають рішення,
які стосуються усіх членів сім'ї,
10:00
while the kidsдіти have very little to say.
172
588178
2580
тоді як діти рідко мають право голосу.
10:02
SimilarlyАналогічним чином, politiciansполітиків make decisionsрішення
that affectвпливати the wholeцілий nationнація,
173
590782
4150
Так само політики приймають рішення,
які впливають на всю націю,
10:06
while the people have
very little say in them.
174
594956
2745
у той час, як ми, люди,
рідко беремо у них участь.
10:10
We need to changeзмінити this,
175
598566
1975
Ми маємо це змінити,
10:12
and in orderзамовлення to achieveдомогтися
this changeзмінити systematicallyсистематично,
176
600565
3288
і щоб досягти цього
на систематичній основі,
10:15
we need to teachвчити people
177
603877
2009
ми маємо донести до людей,
10:17
that politicalполітичний, nationalнаціональний
and globalглобальний affairsсправи
178
605910
3418
що політичні, національні,
глобальні проблеми
10:21
are as relevantрелевантний to them
as personalособистий and familyсім'я affairsсправи.
179
609352
5308
стосуються їх так само,
як і особисті чи сімейні.
10:26
So if we want to achieveдомогтися this,
my proposalпропозиція and adviceпоради is,
180
614684
4890
Тож якщо ми хочемо цього досягти,
я пропоную та раджу вам
10:31
try out the FamilyСім'я DemocracyДемократія
MeetingЗустріч systemсистема.
181
619598
3604
спробувати систему
"Сімейних демократичних зборів".
10:35
Because that will enableувімкнути your kidsдіти
to exerciseвправи theirїх agencyагентство
182
623226
3595
Це дозводить вашим дітям
випробувати свої здібності
10:38
and decision-makingприйняття рішень from a very earlyрано ageвік.
183
626845
2760
та навчить приймати рішення змалечку.
10:42
PoliticsПолітика is about havingмаючи conversationsрозмови,
184
630494
2867
Політика - це ведення бесід,
10:45
includingв тому числі difficultважко conversationsрозмови,
185
633385
2139
у тому числі й важких,
10:47
that leadвести to decisionsрішення.
186
635548
2137
які ведуть до рішень.
10:49
And in orderзамовлення to have a conversationрозмова,
you need to participateбрати участь,
187
637709
3839
Для того, щоб вести бесіду,
вам потрібно долучатись,
10:53
not signзнак off like I did when I was a kidдитина
188
641572
2073
не відділятись,
як це робила я в дитинстві,
10:55
and then learnвчитися the lessonурок the hardважко way
and have to go back again.
189
643669
3841
засвоїла урок лише набивши шишок,
і була змушена повернутись.
10:59
If you includeвключати your kidsдіти
in familyсім'я conversationsрозмови,
190
647534
2437
Якщо ваші діти долучатимуться
до сімейної дискусії,
11:01
they will growрости up
191
649995
1334
вони виростуть
11:03
and know how to participateбрати участь
in politicalполітичний conversationsрозмови.
192
651353
3356
та знатимуть, як прийняти участь
у політичній дискусії.
11:06
And mostнайбільше importantlyголовне, mostнайбільше importantlyголовне,
193
654733
3297
І що найважливіше, найважливіше,
11:10
they will help othersінші engageзайматися.
194
658054
1870
вони допоможуть долучити інших.
11:11
Thank you.
195
659948
1151
Дякую.
11:13
(ApplauseОплески)
196
661123
7000
(Оплески)
Translated by Yana Barylo
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hajer Sharief - Activist
As an activist promoting human rights in Libya and beyond, Hajer Sharief works against society's flow -- and across generations -- to find solutions.

Why you should listen

When Hajer Sharief was young, she had no risk assessment skills. If she felt like jumping from a cliff, she did so without thinking of the consequences. As an older and wiser activist, she tends to balance risks -- but she still actively keeps an element of risk-free thinking when it comes to doing the right thing.

As cofounder of the Together We Build It Foundation, an intergenerational organization working to builds peace in Libya, Sharief promotes human rights, gender equality and political participation. Doing the right thing regardless of risk remains her life principle, and activism remains her lifestyle -- one that helps individuals become aware of their responsibility towards humanity and the environment.

More profile about the speaker
Hajer Sharief | Speaker | TED.com