ABOUT THE SPEAKER
Kristie Ebi - Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change.

Why you should listen

Kristie Ebi has been conducting research and developing practice on the health risks of climate variability and change for more than 20 years, understanding sources of vulnerability, estimating current and future health risks of climate change, and designing adaptation policies for countries in Central America, Europe, Africa, Asia and the Pacific.

Ebi is the author of multiple national and international climate change assessments, including the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5C. She co-chairs the International Committee On New Integrated Climate change assessment Scenarios (ICONICS).

More profile about the speaker
Kristie Ebi | Speaker | TED.com
TED2019

Kristie Ebi: How climate change could make our food less nutritious

Kristie Ebi: Schimbarea climatică poate duce la alimente mai puțin hrănitoare

Filmed:
1,621,336 views

Creșterea nivelului de carbon în atmosferă poate face ca plantele să crească mai repede, dar există o altă consecință ascunsă: fură plantelor nutrienții și vitaminele de care avem nevoie pentru a supraviețui. Într-o discuție despre securitatea alimentară globală, epidemiologul Kristie Ebi explorează potențialele consecințele masive ale sănătății acestei crize nutriționale în creștere, și explorează pașii pe care îi putem lua pentru ca toată lumea să aibă acces la alimente sigure și sănătoase.
- Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Yogi Berra, un jucător de baseball
și filosof american, a spus:
00:13
YogiYogi BerraBerra, a US baseballbaseball playerjucător
and philosopherfilozof, said,
0
1809
4887
00:18
"If we don't know where we're going,
we mightar putea not get there."
1
6720
3567
„Dacă nu știm unde mergem,
s-ar putea să nu ajungem unde trebuie.”
00:23
AccumulatingAcumularea scientificștiințific knowledgecunoştinţe
is givingoferindu- us greatermai mare insightsInsights,
2
11525
4046
Acumularea de cunoștințe științifice
ne oferă perspective mai largi,
00:27
greatermai mare clarityclaritate, into what our futureviitor
mightar putea look like in a changingschimbare climateclimat
3
15595
5172
o claritate sporită despre cum
s-ar putea să arate viitorul nostru
într-un climat diferit și ce ar putea
însemna pentru sănătatea noastră.
00:32
and what that could mean for our healthsănătate.
4
20791
2209
00:35
I'm here to talk about a relatedlegate de aspectaspect,
5
23714
3705
Astăzi voi vorbi despre un aspect asociat,
00:39
on how our emissionsemisiilor of greenhouseseră gasesGaze
from burningardere of fossilfosil fuelscombustibili
6
27443
4662
despre cum emisiile de gaze
cu efect de seră,
cauzate de arderea combustibililor fosili,
00:44
is reducingreduce the nutritionalnutriționale
qualitycalitate of our foodalimente.
7
32129
4030
reduc calitatea nutrițională
a alimentelor noastre.
00:49
We'llVom startstart with the foodalimente pyramidpiramidă.
8
37011
2139
Vom începe cu piramida alimentelor.
00:51
You all know the foodalimente pyramidpiramidă.
9
39174
1762
Cu toții cunoaștem piramida alimentelor.
00:53
We all need to eatmânca a balancedechilibrat dietcura de slabire.
10
41348
2438
Cu toții avem nevoie
de o dietă echilibrată.
00:55
We need to get proteinsproteine,
11
43810
1517
Avem nevoie de proteine,
micronutrienți, vitamine.
00:57
we need to get micronutrientsmicronutrienti,
12
45351
1711
00:59
we need to get vitaminsvitamine.
13
47086
1308
01:00
And so, this is a way
for us to think about
14
48418
2730
Prin urmare, asta ne duce cu gândul
la cum să ne asigurăm
01:03
how to make sure we get
what we need everyfiecare day
15
51172
2994
că vom obține ce avem nevoie în fiecare zi
01:06
so we can growcrește and thriveprospera.
16
54190
2118
pentru a crește și prospera.
01:08
But we eatmânca not just because we need to,
17
56332
2585
Dar nu mâncăm doar pentru că trebuie,
01:10
we alsode asemenea eatmânca for enjoymentbucurie.
18
58941
1940
mâncăm și din plăcere.
01:12
BreadPâine, pastaPaste, pizzapizza --
19
60905
2603
Pâine, paste, pizza...
01:15
there's a wholeîntreg rangegamă of foodsalimente
that are culturallycultural importantimportant.
20
63532
4081
sunt o mulțime de alimente
care sunt importante, cultural vorbind.
01:19
We enjoyse bucura eatingmâncare these.
21
67637
1792
Ne place să le mâncăm.
01:22
And so they're importantimportant for our dietcura de slabire,
22
70088
2391
Așadar, ele sunt importante
pentru dieta noastră,
01:24
but they're alsode asemenea importantimportant
for our culturesculturi.
23
72503
2670
dar și pentru cultura noastră.
01:27
CarbonCarbon dioxidebioxid has been increasingcrescând sincede cand
the startstart of the IndustrialIndustriale RevolutionRevoluţia,
24
75757
5504
Nivelul dioxidul de carbon a crescut
de la începutul revoluției industriale,
01:33
increasingcrescând from about
280 partspărți perpe millionmilion to over 410 todayastăzi,
25
81285
5362
crescând de la 280 părți dintr-un milion
la 410 în ziua de azi,
01:38
and it continuescontinuă to increasecrește.
26
86671
2243
și continuă să crească.
01:40
The carboncarbon that plantsplante need to growcrește
comesvine from this carboncarbon dioxidebioxid.
27
88938
4426
Carbonul folosit de plante pentru a crește
provine din acest dioxid de carbon.
01:45
They bringaduce it into the plantplantă,
28
93388
1462
E absorbit în plantă,
01:46
they breakpauză it apartseparat
into the carboncarbon itselfîn sine,
29
94874
3247
e separat în carbonul propriu-zis
01:50
and they use that to growcrește.
30
98145
1784
și e folosit de plantă pentru a crește.
01:52
They alsode asemenea need nutrientsnutrienți from the soilsol.
31
100542
2933
De asemenea, au nevoie
de nutrienți din pământ.
01:56
And so yes, carboncarbon dioxidebioxid is plantplantă foodalimente.
32
104166
3506
Așa că, da, dioxidul de carbon
e hrană pentru plante.
02:01
And this should be good newsștiri,
of risingîn creștere carboncarbon dioxidebioxid concentrationsconcentraţiile,
33
109186
4966
Și ar trebui să fie o veste bună
creșterea concentrațiilor de CO2
02:06
for foodalimente securitySecuritate around the worldlume,
34
114176
2956
pentru securitatea alimentară
de pe Pământ,
02:09
makingluare sure that people
get enoughdestul to eatmânca everyfiecare day.
35
117156
3658
asigurându-ne că lumea are
suficientă mâncare în fiecare zi.
02:13
About 820 millionmilion people in the worldlume
don't get enoughdestul to eatmânca everyfiecare day.
36
121466
5155
Circa 820 milioane oameni din lume
nu au suficientă mâncare în fiecare zi.
02:19
So there's a fairechitabil amountCantitate writtenscris
about how highersuperior COCO2
37
127090
3602
Așadar, sunt multe lucrări
despre cum creșterea CO2
02:22
is going to help with
our foodalimente securitySecuritate problemproblemă.
38
130716
2771
va fi de ajutor pentru problema
securității alimentelor.
02:25
We need to accelerateaccelera our progressprogres
in agriculturalagricol productivityproductivitate
39
133511
5082
Trebuie să accelerăm progresul
în productivitatea agricolă
02:30
to feeda hrani the ninenouă to 10 billionmiliard people
who will be aliveîn viaţă in 2050
40
138617
4835
pentru a alimenta cei 9-10 miliarde oameni
care vor trăi în 2050
02:35
and to achieveobține the SustainableDurabilă
DevelopmentDezvoltare GoalsGoluri,
41
143476
2521
și să atingem
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă,
02:38
particularlyîn special the GoalScopul NumberNumărul 2,
42
146021
1738
în particular Obiectivul numărul 2,
02:39
that is on reducingreduce foodalimente insecuritynesiguranță,
43
147783
3156
și anume reducerea foametei,
02:42
increasingcrescând nutritionnutriție,
44
150963
1524
îmbunătățirea nutriției,
02:44
increasingcrescând accessacces to the foodsalimente
that we need for everyonetoata lumea.
45
152511
3660
promovarea accesului către
alimentele necesare tuturor.
02:48
We know that climateclimat changeSchimbare
is affectingcare afectează agriculturalagricol productivityproductivitate.
46
156195
4740
Știm că schimbările climatice afectează
productivitatea agricolă.
02:52
The earthPământ has warmedîncălzit
about one degreegrad centigradecentigrad
47
160959
2406
Pământul s-a încălzit cu aproape 1ºC
02:55
sincede cand preindustrialpreindustriale timesori.
48
163389
2291
din perioada preindustrială.
02:57
That is changingschimbare locallocal temperaturetemperatura
and precipitationprecipitaţii patternsmodele,
49
165704
3809
Asta duce la schimbări locale
de temperatură și precipitații,
03:01
and that has consequencesconsecințe
for the agriculturalagricol productivityproductivitate
50
169537
4434
ceea ce are consecințe
pentru productivitatea agricolă
03:05
in manymulți partspărți of the worldlume.
51
173995
1622
în multe părți ale lumii.
03:08
And it's not just locallocal changesschimbări
in temperaturetemperatura and precipitationprecipitaţii,
52
176292
3291
Și nu e vorba doar de schimbări locale
de temperatură și precipitații,
03:11
it's the extremesextreme.
53
179607
1226
vorbim despre situații extreme.
03:13
ExtremesExtreme in termstermeni of heatcăldură wavesvaluri,
floodsinundații and droughtsseceta
54
181553
3671
Situații extreme ca valuri de căldură,
inundații și secete
03:17
are significantlysemnificativ affectingcare afectează productivityproductivitate.
55
185248
3770
care afectează
semnificativ productivitatea.
03:22
And that carboncarbon dioxidebioxid,
56
190677
2336
Și dioxidul de carbon,
03:25
besidesin afara de asta makingluare plantsplante growcrește,
57
193037
2957
care ajută la creșterea plantelor,
03:28
has other consequencesconsecințe as well,
58
196018
2777
are, de asemenea, și alte consecințe.
03:30
that plantsplante, when they have
highersuperior carboncarbon dioxidebioxid,
59
198819
3066
Plantele când au mai mult dioxid de carbon
03:33
increasecrește the synthesissinteză of carbohydrateshidrati de carbon,
sugarszaharuri and starchesamidon,
60
201909
4045
sporesc sinteza de carbohidrați,
zaharuri și amidon
03:37
and they decreasescădea the concentrationsconcentraţiile
of proteinproteină and criticalcritic nutrientsnutrienți.
61
205978
5260
și scad acumularea de proteine
și nutrienți indispensabili.
03:43
And this is very importantimportant for how we
think about foodalimente securitySecuritate going forwardredirecţiona.
62
211262
6513
Asta e important atunci când ne gândim
la securitatea alimentară de acum înainte.
03:50
A couplecuplu of nightsnopți agoîn urmă
in the tablemasa talkstratative on climateclimat changeSchimbare,
63
218532
3906
Acum câteva seri,
vorbind despre schimbarea climatică,
03:54
someonecineva said that they're
a five-seventhscinci-sevenths optimistoptimist:
64
222462
3965
cineva a spus că nivelul său
de optimism e 5 din 7:
03:58
that they're an optimistoptimist
fivecinci dayszi of the weeksăptămână,
65
226451
2831
că e optimist cinci zile pe săptămână,
04:01
and this is a topicsubiect
for the other two dayszi.
66
229306
2715
și e o problemă în celelalte două zile.
04:05
When we think about micronutrientsmicronutrienti,
67
233227
2159
Atunci când ne gândim la micronutrienți,
04:07
almostaproape all of them are affectedafectat
by highersuperior COCO2 concentrationsconcentraţiile.
68
235410
4417
aproape toți sunt afectați
de concentrațiile mari de CO2.
04:11
Two in particularspecial are ironfier and zinczinc.
69
239851
2409
Cu precădere fierul și zincul.
04:14
When you don't have enoughdestul ironfier,
you can developdezvolta ironfier deficiencydeficit de anemiaanemie.
70
242284
4007
Atunci când ai carență de fier,
poți face anemie cu deficit de fier.
04:18
It's associatedasociate with fatigueoboseala,
shortnessscurtarea of breathsuflare
71
246315
3054
Este asociată cu oboseala,
dificultăți de respirație,
04:21
and some fairlydestul de seriousserios
consequencesconsecințe as well.
72
249393
3333
precum și unele consecințe mai grave.
04:24
When you don't have enoughdestul zinczinc,
73
252750
1716
Atunci când ai carență de zinc,
04:26
you can have a losspierderi of appetiteapetit.
74
254490
2531
poți să îți pierzi pofta de mâncare.
04:29
It is a significantsemnificativ
problemproblemă around the worldlume.
75
257045
2127
Este o problemă semnificativă în lume.
04:31
There's about one billionmiliard people
who are zinczinc deficientcu deficit.
76
259196
3075
Există aproape un miliard de oameni
care au carență de zinc.
04:34
It's very importantimportant
for maternalmaterne and childcopil healthsănătate.
77
262295
2940
Este foarte important pentru
sănătatea maternă și a copilului.
04:37
It affectsafectează developmentdezvoltare.
78
265259
1907
Afectează dezvoltarea.
04:39
The B vitaminsvitamine are criticalcritic
for a wholeîntreg rangegamă of reasonsmotive.
79
267788
3817
Vitaminele B sunt importante
din mai multe motive.
04:43
They help convertconvertit our foodalimente into energyenergie.
80
271629
2994
Ele ajută la transformarea
alimentelor în energie.
04:46
They're importantimportant for the functionsfuncții
81
274647
1718
Sunt importante pentru funcțiile
04:48
of manymulți of the physiologicfiziologice
activitiesactivitati in our bodiesorganisme.
82
276389
3571
multor activități fiziologice
din corpul nostru.
04:51
And when you have
highersuperior carboncarbon in a plantplantă,
83
279984
2704
Și când ai mult carbon într-o plantă,
04:54
you have lessMai puțin nitrogenazot,
84
282712
1658
ai mai puțin nitrogen,
04:56
and you have lessMai puțin B vitaminsvitamine.
85
284394
1916
ceea ce duce la mai puține vitamine B.
04:58
And it's not just us.
86
286731
1564
Și nu e vorba doar despre noi.
05:00
CattleVite are alreadydeja beingfiind affectedafectat
87
288319
1739
Bovinele sunt deja afectate
05:02
because the qualitycalitate
of theiral lor forageplante furajere is decliningîn scădere.
88
290082
3622
pentru că a scăzut calitatea furajelor.
05:05
In factfapt, this affectsafectează
everyfiecare consumerconsumator of plantsplante.
89
293728
3461
De fapt, asta afectează
toți consumatorii de plante.
05:09
And give a thought to, for exampleexemplu,
our petanimal de companie catspisici and dogscâini.
90
297213
3872
Și gândiți-vă, de exemplu,
la câini și pisici.
05:13
If you look on the labeleticheta
of mostcel mai of the petanimal de companie and dogcâine foodalimente,
91
301109
3468
Dacă vă uitați la etichetele de pe hrana
pentru animalele de companie,
05:16
there's a significantsemnificativ amountCantitate
of graincereale in those foodsalimente.
92
304601
4645
este o cantitate semnificativă
de cereale în această mâncare.
05:21
So this affectsafectează everyonetoata lumea.
93
309270
2087
Așadar, asta afectează pe toată lumea.
05:23
How do we know that this is a problemproblemă?
94
311381
2306
Cum știm că asta e o problemă?
05:25
We know from fieldcamp studiesstudiu
95
313711
1877
Reiese din studiile de teren
05:27
and we know from experimentalexperimental
studiesstudiu in laboratorieslaboratoare.
96
315612
3331
și din studiile experimentale
realizate în laboratoare.
05:30
In the fieldcamp studiesstudiu --
97
318967
1480
În studiile de teren —
05:32
and I'll focusconcentra primarilyîn primul rând
on wheatgrâu and on riceorez --
98
320471
4445
și mă voi concentra în primul rând
pe grâu și pe orez —
05:36
there's fieldscâmpuri, for exampleexemplu, of riceorez
99
324940
2406
de exemplu, sunt terenuri de orez
05:39
that are dividedîmpărțit into differentdiferit plotsparcele.
100
327370
2090
care sunt separate în parcele.
05:42
And the plotsparcele are all the samela fel:
101
330460
2104
Și parcelele sunt toate la fel:
05:44
the soil'ssolului the samela fel,
102
332588
1871
pământul e același,
05:46
the precipitation'sprecipitații the samela fel --
103
334483
1709
precipitațiile sunt aceleași,
05:48
everything'stotul the samela fel.
104
336216
1936
totul este la fel.
05:50
ExceptCu excepţia carboncarbon dioxidebioxid
is blowncu sufletul la gură over some of the plotsparcele.
105
338176
4017
Cu excepția că e împrăștiat
dioxid de carbon peste câteva parcele.
05:54
And so you can comparecomparaţie
106
342637
2421
În acest fel se poate compara
05:57
what it looksarată like
undersub today'sastăzi conditionscondiţii
107
345082
3270
cum arată terenurile în condițiile actuale
06:00
and undersub carboncarbon dioxidebioxid conditionscondiţii
latermai tarziu in the centurysecol.
108
348376
4187
și cum ar arăta sub influența
dioxidului de carbon în viitor.
06:05
I was partparte of one of the fewpuțini studiesstudiu
that have doneTerminat this.
109
353032
3065
Am fost implicată în unul
dintre puținele studii de acest tip.
06:08
We lookedprivit at 18 riceorez lineslinii
in ChinaChina and in JapanJaponia
110
356121
4571
Am examinat 18 parcele de orez
în China și Japonia
06:12
and grewcrescut them undersub conditionscondiţii
that you would expectaştepta
111
360716
2822
și le-am cultivat
în condițiile preconizate să apară
06:15
latermai tarziu in the centurysecol.
112
363562
1623
mai târziu în acest secol.
06:19
And when you look at the resultsrezultate,
113
367185
2048
Și când priviți rezultatele,
06:21
the whitealb barbar is today'sastăzi conditionscondiţii,
114
369257
3092
coloana albă arată condițiile actuale,
06:24
the redroșu barbar is conditionscondiţii
latermai tarziu in the centurysecol.
115
372373
4036
pe când coloana roșie
arată condițiile în viitor.
06:28
So proteinproteină declinesscade about 10 percentla sută,
116
376741
3994
Așadar, proteinele scad cu circa 10%,
06:32
ironfier about eightopt percentla sută,
zinczinc about fivecinci percentla sută.
117
380759
3843
fierul cu 8% și zincul cu 5%.
06:37
These don't soundsunet like really bigmare changesschimbări,
118
385404
2546
Nu par să fie schimbări majore,
06:39
but when you startstart thinkinggândire
about the poorsărac in everyfiecare countryțară
119
387974
3904
dar când te gândești
la oamenii săraci din fiecare țară
06:43
who primarilyîn primul rând eatmânca starchamidon,
120
391902
2445
care de obicei mănâncă amidon,
06:46
that this will put people
who are on the edgemargine
121
394371
2926
realizăm că asta va duce persoanele
care sunt la limită,
să depășească acea limită,
rezultând în deficiențe reale,
06:49
over the edgemargine into franksincer deficienciesdeficienţe,
122
397321
2237
06:51
creatingcrearea all kindstipuri of healthsănătate problemsProbleme.
123
399582
2657
creând diferite probleme de sănătate.
06:54
The situationsituatie is more significantsemnificativ
for the B vitaminsvitamine.
124
402263
3861
Situația vitaminelor B e și mai însemnată.
06:58
When you look at
vitaminvitamină B1 and vitaminvitamină B2,
125
406148
3629
Atunci când observăm vitaminele B1 și B2,
07:01
there's about a 17 percentla sută declinedeclin.
126
409801
2669
acestea sunt diminuate cu circa 17%.
07:04
PantothenicPantotenic acidacid, vitaminvitamină B5,
is about a 13 percentla sută declinedeclin.
127
412494
5019
Acidul pantotenic, vitamina B5,
scade cu aproape 13%.
07:09
FolateFolate is about a 30 percentla sută declinedeclin.
128
417537
3327
Acidul folic cu aproape 30%.
07:12
And these are averagesmedii over
the variousvariat experimentsexperimente that were doneTerminat.
129
420888
4274
Și aceste rezultate sunt doar medii
ale multor cercetări pe care le-am făcut.
07:17
FolateFolate is criticalcritic for childcopil developmentdezvoltare.
130
425186
3572
Acidul folic este indispensabil
pentru dezvoltarea copiilor.
07:20
PregnantGravide womenfemei who don't get enoughdestul folateacid folic
131
428782
2109
Femeile însărcinate
care nu au îndeajuns acid folic
07:22
are at much highersuperior riskrisc
of havingavând babiescopii with birthnaștere defectsdefecte.
132
430915
3176
au un risc mai mare de a avea copii
cu defecte din naștere.
07:26
So these are very seriousserios
potentialpotenţial consequencesconsecințe for our healthsănătate
133
434599
5246
Prin urmare, acestea sunt potențiale
efecte serioase pentru sănătatea noastră,
07:31
as COCO2 continuescontinuă to risecreştere.
134
439869
2321
în timp ce CO2 continuă să crească.
07:35
In anothero alta exampleexemplu,
135
443636
1281
Un alt exemplu,
07:36
this is modelingmodelare work that was doneTerminat
by ChrisChris WeyantWeyant and his colleaguescolegii,
136
444941
4375
munca realizată
de Chris Weyant și colegii lui,
07:41
takingluare a look at this chainlanţ
from highersuperior COCO2 to lowerinferior ironfier and zinczinc --
137
449340
4632
observând relația dintre creșterea CO2
și declinul fierului și al zincului —
07:45
and they only lookedprivit at ironfier and zinczinc --
138
453996
2432
lăsând deoparte alte substanțe —
07:48
to variousvariat healthsănătate outcomesrezultate.
139
456452
1957
și legătura cu diferite
aspecte de sănătate.
07:50
They lookedprivit at malariamalarie,
diarrhealdiareice diseaseboală, pneumoniapneumonie,
140
458433
3338
Au examinat boli precum
malaria, diareea, pneumonia,
07:53
ironfier deficiencydeficit de anemiaanemie,
141
461795
1764
anemia cu deficit de fier,
07:55
and lookedprivit at what
the consequencesconsecințe could be in 2050.
142
463583
4147
și au cercetat care ar putea fi
consecințele în 2050.
07:59
And the darkermai inchisa the colorculoare in this,
143
467754
2220
Cu cât e mai închisă culoarea pe hartă,
08:01
the largermai mare the consequencesconsecințe.
144
469998
1960
cu atât sunt mai multe consecințe.
08:03
So you can see the majormajor impactsimpacturi
145
471982
2699
Așa că puteți vedea un impact major
08:06
in AsiaAsia and in AfricaAfrica,
146
474705
2909
în Asia și Africa,
08:09
but alsode asemenea noteNotă that in countriesțări
suchastfel de as the UnitedMarea StatesStatele
147
477638
2865
dar priviți cum și în țări
precum Statele Unite,
08:12
and countriesțări in EuropeEuropa,
148
480527
1506
și unele țări din Europa,
08:14
the populationspopulații alsode asemenea could be affectedafectat.
149
482057
2415
populația ar putea fi afectată.
08:17
They estimatedestimativ about
125 millionmilion people could be affectedafectat.
150
485075
4274
Au estimat că aproape 125 milioane
oameni ar putea fi afectați.
08:22
They alsode asemenea modeledmodelat what would be
the mostcel mai effectiveefectiv interventionsintervenții,
151
490041
4047
De asemenea, au reprodus care ar fi
cele mai eficiente intervenții,
08:26
and theiral lor conclusionconcluzie was
reducingreduce our greenhouseseră gasesGaze:
152
494112
4505
și concluzia e reducerea
gazelor cu efect de seră:
08:30
gettingobtinerea our greenhouseseră gasgaz emissionsemisiilor
down by mid-centurymijlocul secolului
153
498641
3078
să reducem emisiile
până la jumătatea secolului
08:33
so we don't have to worryface griji so much
about these consequencesconsecințe
154
501743
3303
pentru a evita să ne preocupăm
de aceste consecințe
08:37
latermai tarziu in the centurysecol.
155
505070
1514
spre sfârșitul secolului.
08:40
These experimentsexperimente, these modelingmodelare studiesstudiu
156
508568
2506
Aceste experimente, aceste studii
08:43
did not take climateclimat changeSchimbare
itselfîn sine into accountcont.
157
511098
2558
nu au luat în considerare
schimbarea climatică.
08:46
They just focusedconcentrat on
the carboncarbon dioxidebioxid componentcomponent.
158
514082
3124
S-au axat doar pe componenta
dioxidului de carbon.
08:49
So when you put the two togetherîmpreună,
159
517584
2130
Așa că atunci când aduni cele două părți,
08:51
it's expectedașteptat the impactefect is much largermai mare
than what I've told you.
160
519738
3459
e de așteptat ca impactul să fie
și mai mare decât credem.
08:56
I'd love to be ablecapabil to tell you right now
161
524108
3019
Aș vrea să pot să vă spun acum
08:59
how much the foodalimente you had for breakfastmic dejun,
the foodalimente you're going to have for lunchmasa de pranz,
162
527151
4814
cât de mult s-a schimbat mâncarea
pe care o mâncați la micul dejun sau prânz
09:03
has shiftedmutat from what
your grandparentsbunicii atea mancat
163
531989
2879
față de ceea ce mâncau bunicii voștri
09:06
in termstermeni of its nutritionalnutriționale qualitycalitate.
164
534892
2344
din punct de vedere
al calității nutriționale.
09:10
But I can't.
165
538312
1157
Dar nu pot.
09:11
We don't have the researchcercetare on that.
166
539493
2013
Nu avem cercetări în acest sens.
09:14
I'd love to tell you how much
currentactual foodalimente insecuritynesiguranță
167
542253
3151
Mi-ar plăcea să vă spun cât de mult
e afectată securitatea alimentară
09:17
is affectedafectat by these changesschimbări.
168
545428
1733
de aceste schimbări.
09:19
But I can't.
169
547851
1246
Dar nu pot.
09:21
We don't have the researchcercetare
on that, eitherfie.
170
549121
2309
Nu avem cercetări nici în acest sens.
09:24
There's a lot that needsare nevoie
to be knowncunoscut in this areazonă,
171
552437
3442
Sunt multe aspecte care trebuie
să fie cunoscute în acest domeniu,
09:27
includinginclusiv what the possibleposibil
solutionssoluţii could be.
172
555903
4059
inclusiv care ar fi posibilele soluții.
09:31
We don't know exactlyexact
what those solutionssoluţii are,
173
559986
2754
Nu știm cu exactitate care sunt soluțiile,
09:34
but we'vene-am got a rangegamă of optionsOpțiuni.
174
562764
2733
dar avem o varietate de opțiuni.
09:37
We'veNe-am got advancementsprogresele in technologiestehnologii.
175
565521
2511
Tehnologia a avansat.
09:40
We'veNe-am got plantplantă breedingreproducere.
We'veNe-am got biofortificationnutrienților.
176
568056
3356
Se folosesc tehnici de creștere
și întărire a plantelor.
09:43
SoilsSoluri could make a differencediferență.
177
571436
1802
Pământul ar putea face o diferență.
09:45
And, of coursecurs, it will be
very helpfulutil to know
178
573262
2993
Și, bineînțeles,
ar fi de ajutor dacă am ști
09:48
how these changesschimbări could affecta afecta
our futureviitor healthsănătate
179
576279
3481
cum ne-ar putea afecta sănătatea
aceste schimbări
09:51
and the healthsănătate of our childrencopii
and the healthsănătate of our grandchildrennepoți.
180
579784
3335
și sănătatea copiilor și nepoților noștri.
09:56
And these investmentsinvestiții take time.
181
584111
2363
Și aceste investiții necesită timp.
09:59
It will take time to sortfel
all of these issuesprobleme out.
182
587053
3184
Ne va lua timp
să clarificăm toate problemele.
10:03
There is no nationalnaţional entityentitate
or businessAfaceri groupgrup
183
591427
3647
Nu există nicio entitate națională
sau grup comercial
10:07
that is fundingfinanțarea this researchcercetare.
184
595098
1854
care să investească în această cercetare.
10:09
We need these investmentsinvestiții criticallycritic
so that we do know where we're going.
185
597799
5450
Avem nevoie de aceste investiții
pentru a vedea unde ne îndreptăm.
10:16
In the meantimeîntre timp, what we can do
186
604048
2609
Între timp, ceea ce putem face
10:18
is ensureasigura that all people
have accessacces to a completecomplet dietcura de slabire,
187
606681
6168
este să ne asigurăm că toată lumea
are acces la o dietă completă,
10:24
not just those in the wealthybogat partspărți
of the worldlume but everywherepretutindeni in the worldlume.
188
612873
4029
și nu doar în părțile bogate ale lumii,
ci în întreaga lume.
10:29
We alsode asemenea individuallyindividual and collectivelycolectiv need
to reducereduce our greenhouseseră gasgaz emissionsemisiilor
189
617552
4819
De asemenea, individual și colectiv,
trebuie să reducem emisiile,
10:34
to reducereduce the challengesprovocări
that will come latermai tarziu in the centurysecol.
190
622395
3248
să reducem problemele
pe care le vom avea în viitor.
10:39
It's been said that if you think
educationeducaţie is expensivescump, try ignoranceignoranţă.
191
627570
5605
Se spune că dacă crezi că educația
e scumpă, să încerci ignoranța.
10:46
Let's not.
192
634112
1219
Haideți să nu încercăm.
10:47
Let's investinvesti in ourselvesnoi insine,
193
635977
2786
Haideți să investim în noi,
10:50
in our childrencopii
194
638787
1158
în copiii noștri
10:51
and in our planetplanetă.
195
639969
1328
și în planeta noastră.
10:53
Thank you.
196
641321
1214
Vă mulțumesc!
10:54
(ApplauseAplauze)
197
642559
4259
(Aplauze)
Translated by Andreea Cîrcu
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kristie Ebi - Public health researcher
At the Center for Health and the Global Environment, Kristie Ebi studies and develops interventions to help at-risk populations deal with climate change.

Why you should listen

Kristie Ebi has been conducting research and developing practice on the health risks of climate variability and change for more than 20 years, understanding sources of vulnerability, estimating current and future health risks of climate change, and designing adaptation policies for countries in Central America, Europe, Africa, Asia and the Pacific.

Ebi is the author of multiple national and international climate change assessments, including the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5C. She co-chairs the International Committee On New Integrated Climate change assessment Scenarios (ICONICS).

More profile about the speaker
Kristie Ebi | Speaker | TED.com