ABOUT THE SPEAKER
Simona Francese - Analytical chemist
Simona Francese is a chemist by training who is passionate about forensics.

Why you should listen

Simona Francese is a Professor of Forensic and Bioanalytical Mass Spectrometry at Sheffield Hallam University in the UK. As she writes: "I have been fascinated by forensics since I was 17, and I was determined to pursue an educational route that eventually would enable me to contribute to secure societies. As always in life, nothing is straightforward. I enrolled in the chemistry course because it was the closest degree at the time that could lead me to where I wanted to be. I ended up doing a PhD and post-doctorate fellowships working with viruses and diseases. But I was always focused on my ultimate objective, and throughout I developed a strong expertise in mass spectrometry, which is an extremely versatile analytical technique. This was crucial.

"When I obtained my first lectureship, I had the freedom to build my own research, and I used mass spectrometry imaging to develop ways to profile individuals from their fingermarks, thus helping police with their investigations. What has the suspect been handling? What is their lifestyle? What did he do prior to or while committing the crime? These are some of the questions that the developed technology can answer, and we are working on providing additional information -- for example, on the pathological or pharmacological state of the individual, just from looking at their fingermark! A fantastic achievement for me, but the best accomplishment was keeping the focus for 14 years and remaining determined to finally be able to do what I have always been so passionate about."

More profile about the speaker
Simona Francese | Speaker | TED.com
TED2018

Simona Francese: Your fingerprints reveal more than you think

Simona Francese: Vaši prstni odtisi razkrivajo več, kot si mislite

Filmed:
2,372,231 views

Naši prstni odtisi nas delajo edinstvene, so pa tudi dom svetu informacij, skritih v molekulah, ki razkrivajo naša dejanja, življenjski slog in rutine. V tem navdušujočem govoru kemičarka Simona Francese pokaže, kako preučuje te mikroskopske sledi z uporabo masne sprektrometrije, tehnologije, ki analizira prstne odtise v nekoč nepredstavljive podrobnosti, in prikaže, kako lahko vrhunska forenzična znanost pomaga policiji ujeti kriminalce.
- Analytical chemist
Simona Francese is a chemist by training who is passionate about forensics. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you ever stop and think,
duringmed a romanticromantično dinnervečerja,
0
972
4886
Ali se med romantično večerjo
kdaj ustavite in pomislite:
00:17
"I've just left my fingerprintsprstni odtisi
all over my winevino glasssteklo."
1
5882
2892
"Svoje prstne odtise sem pustil
po vsem svojem kozarcu!"
00:20
(LaughterSmeh)
2
8798
1001
(smeh)
00:21
Or do you ever worryskrbi,
when you visitobisk a friendprijatelj,
3
9823
2845
Ali pa vas kdaj skrbi,
ko obiščete prijatelja
00:24
about leavingodhod a little piecekos of you behindzadaj
on everyvsak surfacepovršina that you touchdotaknite se?
4
12692
4478
in za sabo pustite delček sebe
na vsaki površini, ki se jo dotaknete?
00:30
And even this eveningzvečer,
5
18009
1334
Celo nocoj,
00:31
have you paidplačani any attentionpozornost
to sitsedi withoutbrez touchingdotikanje anything?
6
19367
3856
ste pozorni, da sedite,
ne da bi se česa dotaknili?
00:36
Well, you're not alonesam.
7
24148
1587
No, niste sami.
00:37
ThankfullyK sreči, criminalskriminalci underestimatepodcenjuj
the powermoč of fingerprintsprstni odtisi, too.
8
25759
4245
Na srečo tudi kriminalci
podcenjujejo moč prstnih odtisov.
00:42
And I'm not just talkinggovoriti about
the twistedzvit partingločitev of lineslinije
9
30792
3329
In ne govorim le o vijugastih črtah,
00:46
that make our fingerprintprstni odtis uniqueedinstven.
10
34145
3108
ki delajo vaše prstne odtise edinstvene.
00:49
I'm talkinggovoriti about
an entirecelotno worldsvet of informationinformacije
11
37277
4295
Govorim o celem svetu informacij,
00:53
hidingskrivanje in a smallmajhna, oftenpogosto invisibleneviden thing.
12
41596
3664
ki se skriva v majhni,
pogosto nevidni stvari.
00:57
In factdejstvo, fingerprintsprstni odtisi
are madeizdelane up of moleculesmolekule
13
45718
2686
Prstni odtisi so pravzaprav
zgrajeni iz molekul,
01:00
that belongpripadajo to threetri classesrazredov:
14
48428
1743
ki pripadajo trem razredom:
01:02
sweatznoj moleculesmolekule that we all produceproizvajajo
in very differentdrugačen amountszneskov ...
15
50195
4802
molekule znoja, ki jih vsi
proizvajamo v različnih količinah,
01:07
moleculesmolekule that we introduceuvesti into our bodytelo
and then we sweatznoj out
16
55021
4431
molekule, ki jih vnesemo v svoje telo
in jih nato izznojimo,
01:11
and moleculesmolekule that we maylahko contaminatekontaminirajo
our fingertipsprstov with
17
59476
3564
ter molekule, s katerimi lahko
kontaminiramo svoje prstne konice
01:15
when we come acrossčez substancessnovi
like bloodkri, paintbarva, greasemast,
18
63064
3691
v stiku s snovmi, kot so
kri, barva, maščoba,
01:18
but alsotudi invisibleneviden substancessnovi.
19
66779
1957
pa tudi nevidne snovi.
01:21
And moleculesmolekule are
the storytellerspripovedovalci zgodb of who we are
20
69326
4913
In molekule pripovedujejo
zgodbe o tem, kdo smo
01:26
and what we'vesmo been up to.
21
74263
1630
in kaj smo storili.
01:28
We just need to have
the right technologytehnologijo to make them talk.
22
76492
5018
Imeti moramo le pravo
tehnologijo, pa spregovorijo.
01:34
So let me take you on a journeypotovanje
of unthinkablenepredstavljivo capabilitieszmogljivosti.
23
82006
5165
Naj vas torej popeljem na potovanje
nepredstavljivih zmožnosti.
01:42
KatieKatie has been rapedposiljena
24
90528
2079
Katie je bila posiljena
01:45
and her lifelessbrez življenja bodytelo has been foundnajdemo
in the woodsgozd threetri daysdnevi laterpozneje,
25
93762
4576
in njeno mrtvo telo je bilo
najdeno v gozdu tri dni
01:50
after her disappearanceizginotje.
26
98362
1500
po njenem izginotju.
01:52
The policepolicija is targetingCiljanje threetri suspectsosumljencev,
27
100577
2510
Policija ima tri osumljence,
01:55
havingimeti narrowedzožil down
the searchIskanje from over 20 menmoški
28
103111
3903
ki jih je izločila izmed 20 moških,
01:59
who had been seenvidel
in that areaobmočje on the sameenako day.
29
107038
2657
ki so bili opaženi istega dne
na tistem področju.
02:02
The only piecekos of evidencedokazov
30
110914
1807
Edini dokaz
02:04
is two very faintSlabo,
overlappingprekrivajo fingerprintsprstni odtisi
31
112745
4630
sta dva zelo medla,
prekrivajoča se prstna odtisa
02:09
on the tapetrak that was foundnajdemo
wrappedzaviti around Katie'sKatie neckvratu.
32
117399
3618
na traku, ki so ga našli
zavitega okoli Katiejinega vratu.
02:13
OftenPogosto, faintSlabo and overlappingprekrivajo fingerprintsprstni odtisi
cannotne morem help the policepolicija
33
121912
4636
Medli in prekrivajoči se prstni odtisi
policiji pogosto ne morejo pomagati
02:18
to make an identificationidentifikacija.
34
126572
1943
pri identifikaciji.
02:20
And untildo recentlypred kratkim,
this mightmorda have been the endkonec of the roadcesta,
35
128539
4350
In do nedavnega bi to lahko
bil konec poti,
02:25
but this is where
we can make the differenceRazlika.
36
133886
2226
a tu lahko mi spremenimo stvari.
02:29
The tapetrak is sentposlano to our labslaboratoriji,
37
137109
2755
Trak pošljejo v naše laboratorije
02:31
where we're askedvprašal to use
our cutting-edgevrhunske technologytehnologijo
38
139888
2960
in nas prosijo, naj uporabimo
svojo vrhunsko tehnologijo
02:34
to help with the investigationpreiskavo.
39
142872
1860
za pomoč pri preiskavi.
02:38
And here, we use an existingobstoječe formobrazec
40
146032
2587
Tu uporabimo obstoječo obliko
02:40
of massmasa spectrometryspektrometrijo imagingslikanje technologytehnologijo
41
148643
4660
tehnologije masne spektrometrske
slikovne obdelave,
02:45
that we have furthernadalje developedrazvili and adaptedprilagojeno
42
153327
2563
ki smo jo nadalje razvili in prilagodili
02:47
specificallyposebej for the molecularmolekularno and imagingslikanje
analysisanaliza of fingerprintsprstni odtisi.
43
155914
5250
izrecno za molekuralno in analizo
slikovne obdelave prstnih odtisov.
02:53
In essencebistvo, we fireogenj
a UVUV laserlaser at the printnatisnite,
44
161936
3985
V bistvu usmerimo UV laser na prstni odtis
02:57
and we causevzrok the desorptiondesorpcija
of the moleculesmolekule from the printnatisnite,
45
165945
3857
in sprožimo desorbcijo molekul iz odtisa,
03:01
readypripravljen to be capturedujet
by the massmasa spectrometerSpektrometer.
46
169826
2875
ki jo ujame masni spektrometer.
03:05
MassMasa spectrometryspektrometrijo measuresukrepe
the weighttežo of the moleculesmolekule --
47
173708
3301
Masni spektrometer meri težo molekul
03:09
or as we say, the massmasa --
48
177033
2294
ali, kot mi temu pravimo, maso,
03:11
and those numbersštevilke that you see there,
they indicatenavedite that massmasa.
49
179351
4518
in tiste številke, ki jih vidite,
kažejo maso.
03:15
But more cruciallyodločilno,
50
183893
1638
A bolj ključno je,
03:17
they indicatenavedite who those moleculesmolekule are --
51
185555
4455
da kažejo, kdo so tiste molekule -
03:22
whetherali I'm seeingvidenje paracetamolparacetamol
52
190034
2117
ali vidim paracetamol
03:24
or something more sinisterzlovešč,
forensicallyforensically speakinggovori.
53
192175
3625
ali kaj bolj grozljivega, če se izrazim
forenzično.
03:28
We applieduporablja this technologytehnologijo
to the evidencedokazov that we have
54
196734
3016
To tehnologijo smo uporabili
za dokaz, ki smo ga imeli,
03:31
and we foundnajdemo the presenceprisotnost
of condomkondom lubricantsmaziva.
55
199774
3828
in našli smo prisotnost
lubrikanta s kondoma.
03:36
In factdejstvo, we'vesmo developedrazvili protocolsprotokoli
that enableomogoči us to even suggestpredlagajte
56
204337
4628
Pravzaprav smo razvili protokole,
ki nam omogočajo, da celo predlagamo,
03:40
what brandznamka of condomkondom mightmorda have been used.
57
208989
3293
katere znamke kondom
je bil lahko uporabljen.
03:45
So we passprelaz this informationinformacije to the policepolicija,
58
213097
2087
Te informacije posredujemo policiji,
03:47
who, meanwhilemedtem,
have obtainedpridobljeno a searchIskanje warrantza prijetje
59
215208
3406
ki je v vmesnem času dobila
sodni nalog za preiskavo,
03:50
and they foundnajdemo the sameenako brandznamka
of condomkondom in Dalton'sDalton je premisesprostore.
60
218638
5952
in našli so kondom iste znamke
v Daltonovih prostorih.
03:57
And with DaltonDalton and ThomsonThomson
alsotudi havingimeti recordsevidence for sexualspolno assaultsnapadov,
61
225199
5428
Ker sta Dalton in Thomson že imela
kartoteko zaradi spolnega napada,
04:02
then it is ChapmanChapman that maylahko becomepostane
the lessmanj likelyverjetno suspectsumite.
62
230651
4698
je Chapman lahko postal
manj verjetni osumljenec.
04:08
But is this informationinformacije
enoughdovolj to make an arrestaretirati?
63
236028
3039
Ampak ali je ta informacija
dovolj za aretacijo?
04:11
Of courseseveda not,
64
239533
1151
Seveda ne.
04:12
and we are askedvprašal to delveodkrivaj deepergloblje
with our investigationpreiskavo.
65
240708
2730
Prosijo nas, da se še bolj
poglobimo v svojo preiskavo.
04:16
So we foundnajdemo out, alsotudi, the presenceprisotnost
of other two very interestingzanimivo moleculesmolekule.
66
244225
4735
Tako smo odkrili tudi prisotnost
še dveh zelo zanimivih molekul.
04:21
One is an antidepressantantidepresiv,
67
249609
2444
Ena je antidepresiv,
04:24
and one is a very specialposeben moleculemolekula.
68
252077
2022
druga pa zelo posebna molekula.
04:26
It only formsobrazce in your bodytelo
69
254123
2125
V vašem telesu se tvori le,
04:28
if you drinkpijte alcoholalkohol
and consumeporabijo cocainekokain at the sameenako time.
70
256272
4034
če istočasno uživate alkohol in kokain.
04:32
And alcoholalkohol is knownznano to potentiatepotenciat
the effectsučinke of cocainekokain,
71
260719
3850
In alkohol znano potencira učinke kokaina,
04:36
so here, we now have a hintnamig
on the statedržava of mindum
72
264593
4764
kar nam da namig o stanju duha
04:41
of the individualposameznik
whilstmedtem ko perpetratingizvedbi the crimekriminal.
73
269381
3087
posameznika, ko je zakrivil zločin.
04:45
We passedminilo this informationinformacije to the policepolicija,
74
273198
2978
To informacijo smo dali policiji
04:48
and they foundnajdemo out that, actuallydejansko,
ThomsonThomson is a drugdroge addictodvisnika,
75
276200
4284
in odkrili so, da je Thomson
pravzaprav odvisnik od droge
04:52
and he alsotudi has a medicalmedicinski recordzapis
for psychoticpsihotično episodesepizod,
76
280508
4230
in da ima tudi zdravstveno
kartoteko zaradi psihotičnih epizod,
04:56
for whichki presumablydomnevno
the antidepressantantidepresiv was prescribedpredpisane.
77
284762
3771
za katere so mu domnevno
predpisali antidepresive.
05:01
So now ThomsonThomson becomespostane
the more likelyverjetno suspectsumite.
78
289016
4777
Zdaj postane Thomson bolj
verjetni storilec.
05:07
But the realityrealnost is that I still don't know
where these moleculesmolekule are comingprihajajo from,
79
295463
5493
A resnica je, da še vedno ne vem,
od kod prihajajo te molekule,
05:12
from whichki fingerprintprstni odtis,
80
300980
1746
s katerega prstnega odtisa
05:14
and who those two fingerprintsprstni odtisi belongpripadajo to.
81
302750
2973
in komu oba prstna odtisa pripadata.
05:18
FearStrah not.
82
306346
1271
Ne bojte se.
05:19
MassMasa spectrometryspektrometrijo imagingslikanje
can help us furthernadalje.
83
307641
2815
Masna spektrometrska slikovna
obdelava nam pomaga dalje.
05:22
In factdejstvo, the technologytehnologijo is so powerfulmočno
84
310763
3245
Ta tehnologija je pravzaprav tako mogočna,
05:26
that we can see where
these moleculesmolekule are on a fingerprintprstni odtis.
85
314032
5047
da lahko vidimo, kje na prstnem
odtisu so te molekule.
05:31
Like you see in this videovideo,
86
319821
2051
Kot vidite v tem videu,
05:33
everyvsak singlesamski one of those peaksvrhov
correspondsustreza to a massmasa,
87
321896
3878
vsak izmed tistih vrhov
ustreza neki masi,
05:37
everyvsak massmasa to a moleculemolekula,
88
325798
2072
vsaka masa neki molekuli
05:39
and we can interrogatezasliševali the softwareprogramsko opremo,
by selectingizbiro eachvsak of those moleculesmolekule,
89
327894
4941
in z izbiro vsake od teh molekul lahko
povprašamo našo programsko opremo,
05:44
as to where they are presentprisotni
on a fingermarkfingermark.
90
332859
3650
kje so prisotne na prstnem odtisu.
05:49
And some imagesslike are not very revealingrazkrivajo,
91
337385
3073
Nekatere slike ne povedo veliko,
05:52
some are better,
92
340482
1467
nekatere so boljše,
05:53
some are really good.
93
341973
2462
nekatere so res dobre.
05:56
And we can createustvarite multiplevečkraten imagesslike
of the sameenako markoznačite --
94
344459
4992
Ustvarimo lahko številne
slike iste točke -
06:01
in theoryteorija, hundredsstotine of imagesslike
of the sameenako fingerprintprstni odtis --
95
349475
4087
v teoriji na stotine slik
istega prstnega odtisa -
06:05
for as manyveliko of the moleculesmolekule
that we have detectedodkriti.
96
353586
3058
za toliko molekul, kolikor
smo jih zaznali.
06:09
So stepkorak one ...
97
357547
1572
Korak ena, torej ...
06:12
for overlappingprekrivajo fingerprintsprstni odtisi, chancesmožnosti are,
98
360262
3985
za prekrivajoče se prstne odtise
so možnosti,
06:16
especiallyše posebej if they come
from differentdrugačen individualsposamezniki,
99
364271
2521
še posebno, če prihajajo od
različnih oseb,
06:18
that the molecularmolekularno compositionsestava
is not identicalenako,
100
366816
3419
da molekularna zgradba ni identična,
06:22
so let's askvprašajte the softwareprogramsko opremo
to visualizevizualizirati those uniqueedinstven moleculesmolekule
101
370259
5083
zato prosimo programsko opremo,
da vizualizira te edinstvene molekule,
06:27
just presentprisotni in one fingermarkfingermark
and not in the other one.
102
375366
3874
prisotne le v enem prstnem odtisu,
v drugem pa ne.
06:31
By doing so,
103
379875
1685
S tem
06:33
that's how we can separateločeni
the two ridgegreben patternsvzorce.
104
381584
3948
lahko ločimo oba papilarna vzorca.
06:38
And this is really importantpomembno
105
386490
1975
To je res pomembno,
06:40
because the policepolicija now are ablesposoben
to identifyidentificirati one of the two fingerprintsprstni odtisi,
106
388489
6025
ker zdaj policija lahko identificira
enega od obeh prstnih odtisov,
06:46
whichki actuallydejansko correspondsustreza to KatieKatie.
107
394538
2157
ki dejansko ustreza Katie.
06:49
And they'veoni so been ablesposoben to say so
108
397368
1493
To so lahko rekli,
06:50
because they'veoni so comparedprimerjali
the two separateločeni imagesslike
109
398885
2603
ker so primerjali obe posamezni sliki
06:53
with one takensprejeti posthumouslyposmrtno from KatieKatie.
110
401512
2681
s tisto, po smrti odvzeto Katie.
06:56
So now, we can concentrateosredotočiti
on one fingerprintprstni odtis only --
111
404902
5193
Zdaj se lahko osredotočimo
samo na en prstni odtis,
07:02
that of the killer'smorilec.
112
410119
1857
morilčev.
07:04
So then, stepkorak two ...
113
412477
1991
Drugi korak ...
07:06
where are these threetri
moleculesmolekule that I've seenvidel?
114
414968
2768
kje so te tri molekule, ki sem jih videla?
07:10
Well, let's interrogatezasliševali the softwareprogramsko opremo --
showshow me where they are.
115
418250
3248
Povprašajmo programsko
opremo - pokaži, kje so.
07:13
And by doing this,
116
421522
1660
S tem
07:15
only portionsporcije of the imagesliko
of the killer'smorilec fingerprintprstni odtis showshow up.
117
423206
6281
se pokažejo le deli slike
morilčevega prstnega odtisa.
07:21
In other wordsbesede,
118
429511
1404
Z drugimi besedami,
07:22
those substancessnovi are only presentprisotni
in the killer'smorilec printnatisnite.
119
430939
5738
tiste snovi so prisotne le
v morilčevem odtisu.
07:29
So now our molecularmolekularno findingsugotovitve
startZačni matchingujemanje very nicelylepo
120
437120
5220
Zdaj se začno molekularni izsledki
zelo lepo ujemati
07:34
the policepolicija intelligenceinteligenca about ThomsonThomson,
121
442364
2701
s policijskimi informacijami o Thomsonu,
07:37
should that fingerprintprstni odtis belongpripadajo to him.
122
445089
2489
če mu pripada ta prstni odtis.
07:40
But the realityrealnost is that that printnatisnite
is still not good enoughdovolj
123
448650
3647
A resnica je, da ta prstni
odtis še vedni ni dovolj dober
07:44
to make an identificationidentifikacija.
124
452321
2048
za identifikacijo.
07:46
StepKorak threetri:
125
454393
1401
Tretji korak:
07:47
sinceod we can generateustvarjati hundredsstotine of imagesslike
of the sameenako fingerprintprstni odtis,
126
455818
6664
ker lahko generiramo na stotine slik
istega prstnega odtisa,
07:54
why don't we superimposeZložite them,
127
462506
2923
zakaj jih ne nadgradimo
07:57
and by doing so,
128
465453
1153
in na ta način
07:58
try to improveizboljšati the richbogat patternvzorec
of continuitykontinuiteto and clarityjasnost?
129
466630
3413
poskusimo izboljšati bogati vzorec
kontinuitete in jasnosti?
08:02
That's the resultrezultat.
130
470067
1500
To je rezultat.
08:04
StrikingPresenetljivo.
131
472303
1402
Osupljivo.
08:05
We now have a very clearjasno imagesliko
of the fingerprintprstni odtis
132
473729
3942
Zdaj imamo zelo jasno sliko
prstnega odtisa
08:09
and the policepolicija can runteči it
throughskozi the databasebaze podatkov.
133
477695
2750
in policija ga lahko preveri
v svoji podatkovni bazi.
08:12
The matchtekmo comesprihaja out to ThomsonThomson.
134
480469
2360
Ujema se s Thomsonom.
08:15
ThomsonThomson is our killermorilec.
135
483839
1501
Thomson je naš morilec.
08:17
(ApplauseAplavz)
136
485364
3968
(aplavz)
08:21
KatieKatie, the suspectsosumljencev and the circumstancesokoliščin
of the crimekriminal aren'tne realresnično,
137
489356
6747
Katie, osumljenci in okoliščine
zločina niso resnični,
08:28
but the storyzgodba containsvsebuje elementselementi
138
496127
3549
zgodba pa vsebuje elemente
08:31
of the realresnično policepolicija caseworkobravnava primerov
we'vesmo been confrontedsoočeni with,
139
499700
4347
resničnega policijskega primera,
s katerim smo bili soočeni,
08:36
and is a compositekompozit of the intelligenceinteligenca
that we can providezagotoviti --
140
504071
3166
in je skupek inteligence, ki jo
lahko ponudimo,
08:39
that we have been ablesposoben
to providezagotoviti the policepolicija.
141
507261
2531
ki smo jo lahko ponudili policiji.
08:43
And I'm really, really thrillednavdušeni
that after ninedevet yearslet of intenseintenzivno researchraziskave,
142
511089
4638
Resnično, resnično sem navdušena,
da po devetih letih intenzivnih raziskav
08:47
as of 2017,
143
515751
1961
od leta 2017 dalje
08:49
we are ablesposoben to contributeprispevati
to policepolicija investigationspreiskave.
144
517736
3106
lahko prispevamo k policijskih preiskavam.
08:53
MineRudnik is no longerdlje a dreamsanje;
145
521462
2624
Moje niso več sanje,
08:56
it's a goalcilj.
146
524110
1500
ampak cilj.
08:57
We're going to do this widerširše and widerširše,
147
525958
2824
To bomo delali širše in širše,
09:00
biggervečje and biggervečje,
148
528806
1297
večje in večje
09:02
and we're going to know
more about the suspectsumite,
149
530127
3081
in več bomo vedeli o osumljencih
09:05
and we're going to buildzgraditi an identikitidentikit.
150
533232
1972
in zgradili bomo fotorobota.
09:08
I believe this is alsotudi a newnovo eraera
for criminalkriminalec profilingprofiliranje.
151
536121
4739
Verjamem, da smo v novi
dobi profiliranja kriminalcev.
09:12
The work of the criminologistkriminalistični poročnik
152
540884
1390
Delo kriminologov
09:14
drawsčrpa on the expertstrokovnjak recognitionpriznanje
of behavioralvedenjske patternsvzorce
153
542298
4085
črpa iz strokovnega priznanja
vedenjskih vzorcev,
09:18
that have been observedopazili before
to belongpripadajo to a certainnekateri typetip,
154
546407
3625
ki so jih že v preteklosti pripisali
določenim tipom,
09:22
to a certainnekateri profileprofil.
155
550056
1500
določenim profilom.
09:23
As opposednasprotuje to this expertstrokovnjak
but subjectivesubjektivno evaluationvrednotenje,
156
551869
4447
V nasprotju s tem strokovnim,
a subjektivnim vrednotenjem
09:28
we're tryingposkušam to do the sameenako thing,
157
556340
2331
poskušamo delati isto,
09:30
but from the molecularmolekularno makeuppobotati se
of the fingerprintprstni odtis,
158
558695
3564
a iz molekularne sestave prstnih odtisov,
09:34
and the two can work togetherskupaj.
159
562283
1811
in oboje lahko dela z roko v roki.
09:36
I did say that moleculesmolekule are storytellerspripovedovalci zgodb,
160
564812
2866
Rekla sem, da so molekule
pripovedovalci zgodb,
09:39
so informationinformacije on your healthzdravje,
161
567702
2539
zato so informacije o vašem zdravju,
09:42
your actionsdejavnosti, your lifestyleživljenjski slog,
your routinesrutino,
162
570265
4157
vaših dejanjih, življenjskem slogu,
rutinah
09:46
they're all there,
163
574446
1788
vse tu,
09:48
accessibledostopen in a fingerprintprstni odtis.
164
576258
2436
dostopne v prstnem odtisu.
09:51
And moleculesmolekule are
the storytellerspripovedovalci zgodb of our secretsskrivnosti
165
579403
4436
In molekule pripovedujejo
zgodbe o naših skrivnostih
09:56
in just a touchdotaknite se.
166
584813
1335
samo z dotikom.
09:58
Thank you.
167
586706
1151
Hvala.
09:59
(AudienceObčinstvo) WowWow.
168
587881
1158
(aplavz)
10:01
(ApplauseAplavz)
169
589063
3532
(aplavz)
Translated by Polona Ramšak
Reviewed by Nika Kotnik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Simona Francese - Analytical chemist
Simona Francese is a chemist by training who is passionate about forensics.

Why you should listen

Simona Francese is a Professor of Forensic and Bioanalytical Mass Spectrometry at Sheffield Hallam University in the UK. As she writes: "I have been fascinated by forensics since I was 17, and I was determined to pursue an educational route that eventually would enable me to contribute to secure societies. As always in life, nothing is straightforward. I enrolled in the chemistry course because it was the closest degree at the time that could lead me to where I wanted to be. I ended up doing a PhD and post-doctorate fellowships working with viruses and diseases. But I was always focused on my ultimate objective, and throughout I developed a strong expertise in mass spectrometry, which is an extremely versatile analytical technique. This was crucial.

"When I obtained my first lectureship, I had the freedom to build my own research, and I used mass spectrometry imaging to develop ways to profile individuals from their fingermarks, thus helping police with their investigations. What has the suspect been handling? What is their lifestyle? What did he do prior to or while committing the crime? These are some of the questions that the developed technology can answer, and we are working on providing additional information -- for example, on the pathological or pharmacological state of the individual, just from looking at their fingermark! A fantastic achievement for me, but the best accomplishment was keeping the focus for 14 years and remaining determined to finally be able to do what I have always been so passionate about."

More profile about the speaker
Simona Francese | Speaker | TED.com