ABOUT THE SPEAKER
Raymond Tang - IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world.

Why you should listen

Raymond Tang grew up in Guangzhou, China. An advocate of cultural diversity and inclusion in the workplace, he founded the Cultural Leadership Toastmasters Club at Westpac to help individuals find and share their unique selves and cultural experiences. He is also actively connecting culturally and linguistically diverse (CALD) talents with growth opportunities through his involvement with Westpac's Cultural Diversity Leadership Employee Action Group.

A technology geek at heart, Tang is excited by the possibilities at the intersection of technology and philosophy. He believes that great technology should help us connect deeper with ourselves, so that we can discover different ways to make a difference whilst staying true to who we are as individuals.

More profile about the speaker
Raymond Tang | Speaker | TED.com
TED@Westpac

Raymond Tang: Be humble -- and other lessons from the philosophy of water

Raymond Tang: Konsten att vara ödmjuk - och andra lärdomar från vattnets filosofi

Filmed:
3,345,657 views

Hur kan vi känna oss tillfreds i en värld i ständig förändring? Raymond Tang tampades med den frågan tills han upptäckte Dao De Jings uråldriga, kinesiska filosofibok. I den fann han ett avsnitt där godheten jämförs med vatten – ett synsätt som han nu försöker tillämpa i sin vardag. I sitt intagande föredrag delar han med sig av tre lärdomar han hittills dragit från "vattnets filosofi". "Vad hade vattnet gjort?", undrar Tang. "Denna enkla och stora fråga ...har förändrat mitt liv till det bättre."
- IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
You mayMaj know this feelingkänsla:
0
810
1412
Kanske känner du igen känslan
00:14
you wakevakna up to multipleflera olika unreadOlästa
notificationsaviseringar on your mobilemobil phonetelefon.
1
2810
3737
av att vakna till flera olästa
meddelanden på din mobiltelefon.
00:19
Your calendarkalender is alreadyredan
packedpackade with meetingsmöten,
2
7532
2182
Din kalender är redan
fullbokad med möten,
00:21
sometimesibland double-dubbel or triple-bookedtrippel-bokad.
3
9738
2449
som ibland är dubbel- eller trippelbokade.
00:24
You feel engagedengagerad, you feel busyupptagen.
4
12822
1996
Du är uppe i varv och upptagen.
00:27
In factfaktum, you feel productiveproduktiv.
5
15395
1933
Du känner att du gör nytta.
00:30
But at the endslutet of it all,
something still feelskänner missingsaknas.
6
18573
4393
Men när allt kommer omkring
känns det som att något saknas.
00:36
You try to figurefigur out what it is.
7
24176
2027
Du försöker lista ut vad det är.
00:38
But before you do,
8
26804
1702
Men innan dess,
00:40
the nextNästa day startsbörjar all over again.
9
28530
1758
börjar en ny dag om igen.
00:44
That was how I feltkänt two yearsår agosedan.
10
32272
2508
Så kände jag för två år sedan.
00:48
I feltkänt stressedbetonade; I feltkänt anxiousängslig.
11
36177
2275
Jag kände mig stressad;
jag kände mig orolig.
00:50
I feltkänt a bitbit trappedinstängd.
12
38916
1557
Jag kände mig fången.
00:53
The worldvärld around me
was movingrör på sig very quicklysnabbt.
13
41457
3000
Världen omkring mig rörde sig i all hast
00:57
And I didn't know what to do.
14
45431
1934
Jag visste inte vad jag skulle göra.
01:00
I startedsatte igång wonderingundrar to myselfjag själv:
15
48019
1637
Jag började fråga mig själv:
01:02
How do I keep up with all this?
16
50205
1571
Hur ska jag hänga med i allt?
01:04
How do we find fulfillmentuppfyllelse
17
52257
2558
Hur kan man finna ro
01:06
in a worldvärld that's literallybokstavligen changingskiftande
as fastsnabb as we can think,
18
54839
4134
i en värld som formligen
ändras med tankens hastighet,
01:11
or maybe even fastersnabbare?
19
59627
1976
kanske till och med fortare än så?
01:15
I startedsatte igång looking for answerssvar.
20
63516
1651
Jag började söka efter svar.
01:17
I spokeeker to manymånga people,
I spokeeker to my friendsvänner,
21
65594
2803
Jag talade med många människor
och med mina vänner.
01:20
I spokeeker to my familyfamilj.
22
68421
1474
Jag pratade med min familj.
01:21
I even readläsa manymånga self-helpsjälvhjälp booksböcker.
23
69919
2369
Jag läste till och med
många självhjälpsböcker,
01:25
But I couldn'tkunde inte find anything satisfactorytillfredsställande.
24
73615
2390
men kunde inte finna något
tillfredsställande svar.
01:28
In factfaktum, the more self-helpsjälvhjälp booksböcker I readläsa,
25
76490
2460
Ju fler självhjälpsböcker jag läste,
01:30
the more stressedbetonade and anxiousängslig I becameblev.
26
78974
2505
desto mer stressad och orolig blev jag.
01:33
(LaughterSkratt)
27
81503
1146
(Skratt)
01:34
It was like I was feedingutfodring
my mindsinne with junkskräp foodmat,
28
82673
3301
Det var som om jag matade
sinnet med skräpmat
01:37
and I was becomingpassande mentallymentalt obesefet.
29
85998
2765
och började bli mentalt överviktig.
01:40
(LaughterSkratt)
30
88787
2036
(Skratt)
01:42
I was about to give up,
31
90847
1222
Jag höll på att ge upp,
01:45
untilfram tills one day, I foundhittades this.
32
93133
2395
tills jag en dag hittade det här:
01:48
"The TaoTao TeTe ChingChing:
The BookBok of the Way and Its VirtueDygd."
33
96076
4770
"Dao De Jing: Vägens och dygdens bok."
01:54
This is an ancientgammal ChineseKinesiska
philosophyfilosofi classicklassisk
34
102028
3144
Det är en uråldrig kinesisk
filosofiklassiker
01:57
that was writtenskriven
more than 2,600 yearsår agosedan.
35
105196
2744
som skrevs för över 2 600 år sedan.
02:00
And it was by farlångt the thinnesttunnaste
and the smallestminsta bookbok on the bookshelfBokhylla.
36
108601
4733
Och den allra tunnaste och
nättaste boken i hyllan.
02:06
It only had 81 pagessidor.
37
114162
1697
På bara 81 sidor.
02:08
And eachvarje pagesida had a shortkort poemdikt.
38
116488
2067
Varje sida innehöll en kort dikt.
02:11
I rememberkom ihåg I flippedvänt
to one particularsärskild poemdikt.
39
119201
3319
Jag minns att jag bläddrade
till en särskild dikt.
02:15
Here it is.
40
123206
1152
Här är den.
02:16
It's beautifulvacker, isn't it?
41
124382
1252
Visst är den vacker?
02:17
(LaughterSkratt)
42
125658
1451
(Skratt)
02:19
Let me readläsa it out to you.
43
127133
1279
Låt mig läsa dikten för er.
02:21
"The supremeöverlägsen goodnessgodhet is like watervatten.
44
129419
3129
"Den högsta godheten är likt vattnet.
02:25
It benefitsfördelar all things withoututan contentionpåstående.
45
133473
2772
Det gynnar sinnevärldens
alla ting utan tävlan.
02:29
In dwellingbostad, it staysvistelser groundedgrundad.
46
137038
2526
Det förblir förankrat vid sin boning.
02:32
In beingvarelse, it flowsströmmar to depthsdjup.
47
140427
2261
Det går på djupet av sin existens.
02:35
In expressionuttryck, it is honestärlig.
48
143445
2158
Det uttrycker sig ärligt.
02:38
In confrontationkonfrontation, it staysvistelser gentlemild.
49
146901
2596
Det håller sig lugnt vid konflikter.
02:42
In governancestyrning, it does not controlkontrollera.
50
150520
2238
Det utövar ingen makt när det styr.
02:45
In actionhandling, it alignsjusterar to timingtiming.
51
153258
2066
Det handlar i rätt tid.
02:48
It is contentinnehåll with its naturenatur
52
156370
2595
Det är tillfreds med sitt väsen
02:50
and thereforedärför cannotkan inte be faultedkritiseras."
53
158989
2617
– och är därmed fritt från klander.
02:54
WowWow! I rememberkom ihåg
when I first readläsa this passagepassage.
54
162998
2889
Wow! När jag läste första
avsnittet minns jag
02:57
I feltkänt the biggeststörsta chillsfrossa down my spineryggrad.
55
165911
3137
att jag fick rysningar längs ryggraden.
03:01
I still feel that todayi dag,
readingläsning it to you guys.
56
169553
2396
Något jag känner än idag
när jag läser dikten för er.
03:05
My anxietyångest and stresspåfrestning
just suddenlyplötsligt disappearedförsvunnit.
57
173048
3252
Plötsligt försvann min stress och oro.
03:09
Ever sincesedan that day,
58
177239
1635
Sedan dess
03:10
I've been tryingpåfrestande to applytillämpa the conceptsbegrepp
in this passagepassage to my day-to-daydag för dag life.
59
178898
5057
har jag försökt tillämpa
diktens idéer i min vardag.
03:16
And todayi dag, I'd like to sharedela med sig with you
threetre lessonslektioner I learnedlärt mig so farlångt
60
184406
3301
Idag vill jag dela med mig
tre lärdomar jag hittills fått
03:19
from this philosophyfilosofi of watervatten --
61
187731
1849
av vattnets filosofi -
03:21
threetre lessonslektioner that I believe
have helpedhjälpte me find greaterstörre fulfillmentuppfyllelse
62
189604
4358
Tre lärdomar jag tror har hjälpt mig
känna större tillfredsställelse
03:25
in almostnästan everything that I do.
63
193986
1641
i nästan allt jag gör.
03:29
The first lessonlektion is about humilityödmjukhet.
64
197023
2517
Den första lärdomen handlar om ödmjukhet.
03:32
If we think about watervatten
flowingströmmande in a riverflod,
65
200475
2310
Om vi tänker oss vattenflödet i en flod
03:34
it is always stayingvistas lowlåg.
66
202809
1995
håller det sig alltid grunt.
03:37
It helpshjälper all the plantsväxter growväxa
and keepshåller all the animalsdjur aliveLevande.
67
205847
3063
Vattnet gör att växterna gror
och håller djuren vid liv.
03:41
It doesn't actuallyfaktiskt drawdra
any attentionuppmärksamhet to itselfsig,
68
209427
2570
Vattnet kräver ingen uppmärksamhet
03:44
norinte heller does it need
any rewardpris or recognitionerkännande.
69
212021
2335
och behöver varken
belöning eller erkännande.
03:47
It is humbleödmjuk.
70
215442
1268
Det är anspråkslöst.
03:49
But withoututan water'svattnen humbleödmjuk contributionbidrag,
71
217792
2499
Utan vattnets ödmjuka bidrag
03:52
life as we know it mayMaj not existexistera.
72
220315
2533
existerar inte livet
som vi känner till det.
03:57
Water'sWaters humilityödmjukhet taughtlärde me
a few importantViktig things.
73
225103
2589
Vattnets ödmjukhet har
lärt mig några viktiga saker:
04:00
It taughtlärde me that insteadistället of actingverkande
like I know what I'm doing
74
228492
3508
istället för att låtsas att jag
vet vad jag håller på med
eller att jag sitter inne med svaren
04:04
or I have all the answerssvar,
75
232024
1696
04:05
it's perfectlyperfekt OK to say,
76
233744
2055
– är det helt okej att säga:
04:07
"I don't know.
77
235823
1365
"Jag vet inte.
04:09
I want to learnlära sig more,
78
237212
1397
Jag vill ta reda på mer
04:10
and I need your help."
79
238633
1252
och behöver din hjälp".
04:12
It alsoockså taughtlärde me that, insteadistället
of promotingfrämja my gloryära and successframgång,
80
240911
4093
Vattnet har också lärt mig
att det är långt mer glädjande
04:17
it is so much more satisfyinguppfyller to promotefrämja
the successframgång and gloryära of othersandra.
81
245028
3858
att verka för andras framgång
och lycka istället för sin egen.
04:21
It taughtlärde me that, insteadistället of doing things
where I can get aheadett huvud,
82
249879
3904
Det har lärt mig att
det är mer meningsfullt att
04:25
it so much more fulfillinguppfylla and meaningfulmeningsfull
83
253807
2072
hjälpa andra att övervinna
sina svårigheter
04:27
to help other people overcomebetagen
theirderas challengesutmaningar so they can succeedlyckas.
84
255903
3530
så att de kan lyckas
– än att sätta sig själv främst.
Med en ödmjuk inställning
04:33
With a humbleödmjuk mindsetattityd,
85
261473
1152
04:34
I was ablestånd to formform a lot richerrikare
connectionsanslutningar with the people around me.
86
262649
3835
fick jag bättre kontakt med
människorna i min omgivning.
04:39
I becameblev genuinelygenuint interestedintresserad
in the storiesberättelser and experiencesupplevelser
87
267180
3595
Jag blev genuint intresserad
av berättelserna och erfarenheterna
04:42
that make them uniqueunik and magicalmagisk.
88
270799
1952
som gör dem unika och fascinerande.
04:45
Life becameblev a lot more funroligt,
89
273235
1295
Livet blev mycket roligare
04:46
because everyvarje day I'd discoverUpptäck
newny quirksquirks, newny ideasidéer
90
274554
3047
då jag varje dag upptäckte
nya idéer, knep och
04:49
and newny solutionslösningar to problemsproblem
I didn't know before,
91
277625
2404
lösningar på problem
jag inte känt till tidigare.
04:52
all thankstack to the ideasidéer
and help from othersandra.
92
280370
3090
Allt tack vare andras idéer och stöd.
04:57
All streamsströmmar eventuallyså småningom flowflöde to the oceanhav
93
285093
2833
Alla vattendrag mynnar
så småningom ut i havet
04:59
because it is lowerlägre than them.
94
287950
1708
för att havet ligger lägre.
05:02
HumilityÖdmjukhet givesger watervatten its powerkraft.
95
290965
2948
Ödmjukheten ger vattnet kraft.
05:06
But I think it givesger us the capacitykapacitet
to remainförbli groundedgrundad,
96
294649
4404
Jag tror det ger oss förmågan
att hålla fötterna på jorden,
05:11
to be presentnärvarande,
97
299077
1358
vara i nuet,
05:12
to learnlära sig from and be transformedtransformerad by
the storiesberättelser of the people around us.
98
300459
4547
förändras och lära av berättelserna
från människorna omkring oss.
05:18
The secondandra lessonlektion I learnedlärt mig
is about harmonyharmoni.
99
306434
2923
Den andra lärdomen jag dragit
handlar om harmoni.
05:21
If we think about
watervatten flowingströmmande towardsmot a rocksten,
100
309919
2372
Om vi föreställer oss
vattnet flöda mot en klippa,
05:24
it will just flowflöde around it.
101
312315
1363
kommer det bara att rinna förbi.
05:26
It doesn't get upsetupprörd,
it doesn't get angryarg,
102
314125
2579
Vattnet blir varken argt eller upprört.
05:28
it doesn't get agitatedupprörd.
103
316728
1524
Det rycks inte med.
05:30
In factfaktum, it doesn't feel much at all.
104
318276
1881
I själva verket känner det knappt något.
05:32
When facedinför with an obstaclehinder,
somehowpå något sätt watervatten findsfynd a solutionlösning,
105
320687
4469
När vattnet stöter på hinder
finner det på något sätt en utväg
05:37
withoututan forcetvinga, withoututan conflictkonflikt.
106
325662
2333
– utan våld och konflikt.
05:41
When I was thinkingtänkande throughgenom this,
I beganbörjade to understandförstå
107
329955
2628
När jag tänkte igenom
det här började jag förstå
05:44
why I was feelingkänsla stressedbetonade out
in the first placeplats.
108
332607
2475
varför jag ens kände mig stressad.
05:47
InsteadIstället of workingarbetssätt in harmonyharmoni
with my environmentmiljö,
109
335506
2516
Istället för att arbeta i
samklang med min omgivning,
05:50
I was workingarbetssätt againstmot it.
110
338046
1666
motarbetade jag den.
05:52
I was forcingforcering things to changeByta
111
340369
1498
Jag tvingade fram förändringar
05:53
because I was consumedförbrukad
by the need to succeedlyckas or to provebevisa myselfjag själv.
112
341891
4024
för att jag var helt slut av att behöva
lyckas eller visa framfötterna.
05:58
In the endslutet, nothing did.
113
346616
1635
Till syvende och sist gick det inte mer.
06:00
And I got more frustratedfrustrerad.
114
348775
1547
Min irritation växte sig allt större.
06:03
By simplyhelt enkelt shiftingskiftande my focusfokus
from tryingpåfrestande to achieveuppnå more successframgång
115
351211
3445
Genom att helt enkelt rikta
uppmärksamheten från att
06:06
to tryingpåfrestande to achieveuppnå more harmonyharmoni,
116
354680
2746
försöka bli mer framgångsrik
till att bli mer harmonisk
06:09
I was immediatelyomedelbart ablestånd
to feel calmlugna and focusedfokuserade again.
117
357450
3470
kunde jag genast känna
mig lugn och sansad igen.
06:13
I startedsatte igång askingbe questionsfrågor like:
118
361796
1857
Jag började ställa frågor som:
06:15
Will this actionhandling bringföra me greaterstörre harmonyharmoni
119
363677
2722
Kommer denna gärning tillföra mer
06:18
and bringföra more harmonyharmoni to my environmentmiljö?
120
366423
2332
harmoni för mig och min omgivning?
06:20
Does this alignJustera with my naturenatur?
121
368779
2340
Är den förenlig med mitt väsen?
06:24
I becameblev more comfortablebekväm
simplyhelt enkelt beingvarelse who I am,
122
372388
2873
Jag började trivas med att
helt enkelt vara mig själv
06:27
rathersnarare than who I'm supposedförment to be
or expectedförväntat to be.
123
375285
2912
– snarare än någon jag förväntades vara.
06:31
Work actuallyfaktiskt becameblev easierlättare,
124
379809
1959
Det blev lättare att arbeta
06:33
because I stoppedstoppad focusingfokusera
on things that I cannotkan inte controlkontrollera
125
381792
2730
för att jag slutade tänka
på vad jag inte kan kontrollera
06:36
and only on the things that I can.
126
384546
1857
och fokuserade på det jag kan påverka.
06:38
I stoppedstoppad fightingstridande with myselfjag själv,
127
386427
2793
Jag slutade bråka med mig själv
06:41
and I learnedlärt mig to work
with my environmentmiljö to solvelösa its problemsproblem.
128
389244
3684
och lärde mig samarbeta med min
omgivning för att lösa problemen.
06:46
NatureNaturen does not hurryskynda.
129
394267
2007
Naturen har inte bråttom.
06:48
YetÄnnu, everything is accomplishedskicklig.
130
396879
1858
Ändå är den fulländad.
06:51
That's TaoTao TeTe Ching'sChing ' s way
of describingbeskriver the powerkraft of harmonyharmoni.
131
399704
3548
Det är Dao De Jings sätt att
beskriva harmonins kraft.
06:56
Just as watervatten is ablestånd to find a solutionlösning
withoututan forcetvinga or conflictkonflikt,
132
404260
4086
Precis som att vattnet kan finna
en lösning utan våld eller konflikt
07:01
I believe we can find a greaterstörre
sensekänsla of fulfillmentuppfyllelse in our endeavorssträvanden
133
409006
4143
– tror jag vi kan hitta större
mening med våra uppgifter
07:05
by shiftingskiftande focusfokus
from achievingatt uppnå more successframgång
134
413173
3301
genom att rikta uppmärksamheten
från att åstadkomma mer framgång
07:08
to achievingatt uppnå more harmonyharmoni.
135
416498
1460
till att skapa mer harmoni.
07:11
The thirdtredje lessonlektion I learnedlärt mig
from the philosophyfilosofi of watervatten
136
419228
4159
Den tredje lärdomen jag fått
av vattnets filosofi
07:15
is about opennessöppenhet.
137
423411
1438
handlar om öppenhet.
07:17
WaterVatten is openöppen to changeByta.
138
425744
2119
Vattnet är öppet för förändring.
07:20
DependingBeroende on the temperaturetemperatur,
it can be a liquidflytande, solidfast or gasgas.
139
428395
3923
Beroende på temperatur kan
det vara i fast-, flytande- eller gasform.
07:24
DependingBeroende on the mediummedium it's in,
140
432965
1532
Beroende på var det förvaras
07:26
it can be a teapottekanna, a cupkopp
or a flowerblomma vasevas.
141
434521
3251
kan det rymmas i en tekanna,
kopp eller blomvas.
07:30
In factfaktum, it's water'svattnen abilityförmåga to adaptanpassa
and changeByta and remainförbli flexibleflexibel
142
438566
4310
Vattnets förmåga till anpassning,
förändring och flexibilitet
07:34
that madegjord it so enduringEnduring throughgenom the agesåldrar,
143
442900
2365
har bidragit till dess överlevnad
genom tiderna
07:37
despitetrots all the changesförändringar
in the environmentmiljö.
144
445289
2241
– trots förändringar i miljö.
07:41
We alsoockså liveleva in a worldvärld todayi dag
of constantkonstant changeByta.
145
449002
3354
Idag lever även vi i en värld
av ständig förändring.
07:44
We can no longerlängre expectförvänta to work
to a staticstatiska jobjobb descriptionbeskrivning
146
452979
3206
Vi kan inte längre förvänta oss
arbeten med fasta jobbtitlar
07:48
or followFölj a singleenda careerkarriär pathväg.
147
456209
1965
eller att göra spikrak karriär.
07:50
We, too, are expectedförväntat to constantlyständigt
reinventåteruppfinna and refreshuppdatera our skillsKompetens
148
458792
3833
Även vi förväntas att ständigt
återupptäcka och utveckla våra
07:54
to staystanna kvar relevantrelevant.
149
462649
1150
färdigheter för att hålla oss aktuella.
07:57
In our organizationorganisation,
we hostvärd a lot of hackathonshackathons,
150
465419
2794
På vårt företag håller
vi många hackathons,
där personer eller mindre
grupper träffas för att
08:00
where smallsmå groupsgrupper
or individualsindivider come togethertillsammans
151
468237
2256
08:02
to solvelösa a businessföretag problemproblem
in a compressedkomprimerad time frameram.
152
470517
2742
lösa affärsproblem inom
en begränsad tidsram.
08:05
And what's interestingintressant to me
is that the teamslag that usuallyvanligtvis winvinna
153
473601
3277
Jag finner det intressant att
vinnarlagen vanligtvis
08:08
are not the onesettor with the mostmest
experiencederfaren teamteam membersmedlemmar,
154
476902
3342
inte består av de mest
erfarna lagmedlemmarna,
08:12
but the onesettor with membersmedlemmar
who are openöppen to learnlära sig,
155
480268
2785
utan medlemmar som
öppnar för att lära sig,
08:15
who are openöppen to unlearnunlearn
156
483077
1600
glömma vad de lärt sig,
08:16
and who are openöppen to helpingportion eachvarje other
157
484998
2119
och hjälpa varandra
08:19
navigatenavigera throughgenom
the changingskiftande circumstancesomständigheter.
158
487141
2460
med att klara av förändringar.
08:23
Life is like a hackathonHackathon in some way.
159
491244
1932
Livet är som ett hackathon.
08:26
It's callingkallelse to eachvarje and everyvarje one of us
to stepsteg up, to openöppen up
160
494014
4344
Det bjuder oss alla till att
ta initiativ, öppna upp
08:30
and causeorsak a ripplerippel effecteffekt.
161
498382
1469
och skapa ringar i vattnet.
08:32
Now, we can staystanna kvar behindBakom closedstängd doorsdörrar
and continueFortsätta to be paralyzedlam
162
500800
4167
Antingen kan man skärma
av sig och stå handfallen
08:36
by our self-limitingsjälvbegränsande beliefsövertygelser, suchsådan as:
163
504991
2808
inför hämmande tankar som:
08:39
"I will never be ablestånd to talk
about ChineseKinesiska philosophyfilosofi
164
507823
2533
"Jag kommer aldrig kunna
tala om kinesisk filosofi
08:42
in frontfrämre of a hugeenorm audiencepublik."
165
510380
1404
inför en storpublik".
08:43
(LaughterSkratt)
166
511808
1048
(Skratt)
08:44
Or we can just openöppen up and enjoynjut av the riderida.
167
512880
2475
Eller så kan man öppna sig
och njuta av resan.
08:47
It can only be an amazingfantastiskt experienceerfarenhet.
168
515828
2271
Det kan bara leda till
en underbar upplevelse.
08:51
So humilityödmjukhet, harmonyharmoni and opennessöppenhet.
169
519077
3042
Ödmjukhet, harmoni och öppenhet.
08:54
Those are the threetre lessonslektioner I learnedlärt mig
from the philosophyfilosofi of watervatten so farlångt.
170
522703
3605
Dessa är de tre lärdomarna jag
hittills fått av vattnets filosofi.
08:58
They nicelyfint abbreviateFörkorta to H-H-OH-H-O,
171
526752
2572
De kan förkortas till Ö-H-Ö
09:01
or H2O.
172
529348
1170
– eller H2O.
09:02
(LaughterSkratt)
173
530542
1063
(Skratt)
09:03
And they have becomebli
my guidingstyrning principlesprinciper in life.
174
531629
3247
Och de har blivit mina
vägledande principer i livet.
09:07
So nowadaysNu för tiden, whenevernärhelst I feel stressedbetonade,
175
535885
2620
Närhelst jag känner mig stressad,
09:10
unfulfilledouppfyllda, anxiousängslig
or just not sure what to do,
176
538529
3472
frustrerad, orolig eller osäker
09:14
I simplyhelt enkelt askfråga the questionfråga:
177
542025
1513
ställer jag helt enkelt frågan:
09:16
What would watervatten do?
178
544247
1453
Vad hade vattnet gjort?
09:17
(LaughterSkratt)
179
545724
1222
(Skratt)
09:18
This simpleenkel and powerfulkraftfull questionfråga
inspiredinspirerad by a bookbok
180
546970
3556
Denna enkla och stora fråga
09:22
writtenskriven long before the daysdagar
of bitcoinBitcoin, fintechfintech and digitaldigital technologyteknologi
181
550550
4756
som nedtecknats långt före bitcoins,
fintechs och den digitala teknologins era,
09:27
has changedändrats my life for the better.
182
555330
1715
har förändrat mitt liv till det bättre.
09:29
Try it, and let me know
how it worksArbetar for you.
183
557685
2455
Ge det ett försök och berätta
gärna om hur det går.
Jag ser fram emot att höra av dig.
09:32
I would love to hearhöra from you.
184
560164
1516
09:33
Thank you.
185
561704
1151
Tack.
09:34
(ApplauseApplåder)
186
562879
6089
(Applåder)
Translated by Crea Lingua
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Raymond Tang - IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world.

Why you should listen

Raymond Tang grew up in Guangzhou, China. An advocate of cultural diversity and inclusion in the workplace, he founded the Cultural Leadership Toastmasters Club at Westpac to help individuals find and share their unique selves and cultural experiences. He is also actively connecting culturally and linguistically diverse (CALD) talents with growth opportunities through his involvement with Westpac's Cultural Diversity Leadership Employee Action Group.

A technology geek at heart, Tang is excited by the possibilities at the intersection of technology and philosophy. He believes that great technology should help us connect deeper with ourselves, so that we can discover different ways to make a difference whilst staying true to who we are as individuals.

More profile about the speaker
Raymond Tang | Speaker | TED.com