ABOUT THE SPEAKER
Raymond Tang - IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world.

Why you should listen

Raymond Tang grew up in Guangzhou, China. An advocate of cultural diversity and inclusion in the workplace, he founded the Cultural Leadership Toastmasters Club at Westpac to help individuals find and share their unique selves and cultural experiences. He is also actively connecting culturally and linguistically diverse (CALD) talents with growth opportunities through his involvement with Westpac's Cultural Diversity Leadership Employee Action Group.

A technology geek at heart, Tang is excited by the possibilities at the intersection of technology and philosophy. He believes that great technology should help us connect deeper with ourselves, so that we can discover different ways to make a difference whilst staying true to who we are as individuals.

More profile about the speaker
Raymond Tang | Speaker | TED.com
TED@Westpac

Raymond Tang: Be humble -- and other lessons from the philosophy of water

Raymond Tang: Kaip būti nuolankiam bei kitos vandens filosofijos pamokos

Filmed:
3,345,657 views

Kaip surasti pilnatvę pasaulyje, kuris nuolatos kinta? Raymond Tang buvo labai sunku tai suprasti, kai netikėtai atrado senovės kinų Tao Te Ching filosofiją. Knygoje jis rado ištrauką, kurioje gėris buvo lyginamas su vandeniu – mąstysena, kuria šiandieną savo kasdienybėje vadovaujasi Raymond Tang. Kerinčioje kalboje jis dalijasi trimis pamokomis, išmoktomis iš „vandens filosofijos“. „Ką darytų vanduo?“, – klausia Tang. ,,Šis paprastas, bet galingas klausimas pakreipė mano gyvenimą geresne linkme“.
- IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
You mayGegužė know this feelingjausmas:
0
810
1412
Tubūt žinote tą jausmą, kai
00:14
you wakepabusti up to multipledaugkartinis unreadneskaityti
notificationspranešimai on your mobilemobilus phonetelefonas.
1
2810
3737
atsibudę ryte randate daugybę
neperskaitytų pranešimų savo telefone.
00:19
Your calendarkalendorius is alreadyjau
packedsupakuotas with meetingssusitikimai,
2
7532
2182
Jūsų dienotvarkė užpildyta, o kartais
00:21
sometimeskartais double-Dvivietis- or triple-bookedTrivietis užsakyta:.
3
9738
2449
net perpildyta susitikimais.
00:24
You feel engagedužsiima, you feel busyužsiėmęs.
4
12822
1996
Jūs jaučiatės įsitraukęs ir užimtas.
00:27
In factfaktas, you feel productiveproduktyvus.
5
15395
1933
Išties jaučiatės produktyvus.
00:30
But at the endgalas of it all,
something still feelsjaučiasi missingdingęs.
6
18573
4393
Bet galų gale kažko vis tiek trūksta.
00:36
You try to figurefigūra out what it is.
7
24176
2027
Bandote išsiaiškinti ko.
00:38
But before you do,
8
26804
1702
Tačiau prieš jums tai išsiaiškinant,
00:40
the nextKitas day startsprasideda all over again.
9
28530
1758
vėl prasideda nauja diena.
00:44
That was how I feltjaučiamas two yearsmetai agoprieš.
10
32272
2508
Štai kaip aš jaučiausi prieš dvejus metus.
00:48
I feltjaučiamas stressedpabrėžė; I feltjaučiamas anxiousnerimas.
11
36177
2275
Jaučiausi nervingas ir sunerimęs.
00:50
I feltjaučiamas a bitšiek tiek trappedįstrigę.
12
38916
1557
Jaučiausi užstrigęs.
00:53
The worldpasaulis around me
was movingjuda very quicklygreitai.
13
41457
3000
Viskas aplinkui vyko labai greitai.
00:57
And I didn't know what to do.
14
45431
1934
Aš nežinojau, ką daryti.
01:00
I startedprasidėjo wonderingįdomu to myselfsave:
15
48019
1637
Galvojau,
01:02
How do I keep up with all this?
16
50205
1571
kaip viską suspėti.
01:04
How do we find fulfillmentatlikimas
17
52257
2558
Kaip mums rasti pasitenkinimą
01:06
in a worldpasaulis that's literallypažodžiui changingkeičiasi
as fastgreitai as we can think,
18
54839
4134
pasaulyje, kuriame viskas keičiasi
tokiu greičiu, kokiu skrieja mintis,
01:11
or maybe even fastergreičiau?
19
59627
1976
ar net greičiau?
01:15
I startedprasidėjo looking for answersatsakymai.
20
63516
1651
Pradėjau ieškoti atsakymų.
01:17
I spokekalbėjo to manydaug people,
I spokekalbėjo to my friendsdraugai,
21
65594
2803
Kalbėjau su daugybe žmonių, draugų,
01:20
I spokekalbėjo to my familyšeima.
22
68421
1474
kalbėjau su savo šeima.
01:21
I even readskaityti manydaug self-helpsavitarpio pagalbos booksknygos.
23
69919
2369
Net perskaičiau daugybę saviugdos
knygų.
01:25
But I couldn'tnegalėjo find anything satisfactorypatenkinamas.
24
73615
2390
Visgi negalėjau rasti nieko,
kas mane patenkintų.
01:28
In factfaktas, the more self-helpsavitarpio pagalbos booksknygos I readskaityti,
25
76490
2460
Tiesą sakant, kuo daugiau
saviugdos knygų skaičiau,
01:30
the more stressedpabrėžė and anxiousnerimas I becametapo.
26
78974
2505
tuo labiau nervingas ir sunerimęs
aš tapau.
01:33
(LaughterJuokas)
27
81503
1146
(Juokas.)
01:34
It was like I was feedingšėrimo
my mindprotas with junkšiukšlių foodmaistas,
28
82673
3301
Tai buvo tas pats lyg maitinčiau savo
mintis greitu maistu ir
01:37
and I was becomingtampa mentallyprotiškai obesenutukusi.
29
85998
2765
tapčiau psichiškai nutukęs.
01:40
(LaughterJuokas)
30
88787
2036
(Juokas.)
01:42
I was about to give up,
31
90847
1222
Buvau beveik pasidavęs,
01:45
untiliki one day, I foundrasta this.
32
93133
2395
kai vieną dieną radau tai –
01:48
"The TaoTao TeTe ChingChing:
The BookKnyga of the Way and Its VirtueDorybė."
33
96076
4770
„Tao Te Ching: knyga apie kelią
ir jo dorybes“.
01:54
This is an ancientsenovės ChineseKinų
philosophyfilosofija classicklasikinis
34
102028
3144
Tai senosios kinų filosofijos klasika,
01:57
that was writtenparašyta
more than 2,600 yearsmetai agoprieš.
35
105196
2744
parašyta prieš daugiau
nei 2600 metų.
02:00
And it was by fartoli the thinnestploniausias
and the smallestmažiausias bookknyga on the bookshelfknygų lentynoje.
36
108601
4733
Tubūt tai buvo ploniausia ir
mažiausia knyga lentynoje.
02:06
It only had 81 pagespuslapiai.
37
114162
1697
Ji turėjo tik 81 puslapį.
02:08
And eachkiekvienas pagepuslapis had a shorttrumpas poemeilėraštis.
38
116488
2067
Kiekviename puslapyje buvo
po trumpą eilėraštį.
02:11
I rememberPrisiminti I flippedapversta
to one particularypač poemeilėraštis.
39
119201
3319
Pamenu, atsiverčiau vieną iš jų.
02:15
Here it is.
40
123206
1152
Štai ji.
02:16
It's beautifulgrazus, isn't it?
41
124382
1252
Argi ne graži?
02:17
(LaughterJuokas)
42
125658
1451
(Juokas.)
02:19
Let me readskaityti it out to you.
43
127133
1279
Leiskite ją perskaityti.
02:21
"The supremeaukščiausias goodnessgerumas is like watervanduo.
44
129419
3129
Aukščiausiasis gėris yra lyg vanduo.
02:25
It benefitsnaudos all things withoutbe contentionginčas.
45
133473
2772
Jis be jokių ginčų praturtina visa,
kas aplinkui.
02:29
In dwellingbūstas, it stayslieka groundedpagrįstas.
46
137038
2526
Namų aplinkoje jis būna nusižeminęs.
02:32
In beingesamas, it flowssrautai to depthsgelmes.
47
140427
2261
Jo egzistencija siekia gilybes.
02:35
In expressionišraiška, it is honestnuoširdus.
48
143445
2158
Išraikoje jis sąžiningas.
02:38
In confrontationkonfrontacijos, it stayslieka gentlešvelnus.
49
146901
2596
Akistatoje jis švelnus.
02:42
In governancevaldymas, it does not controlkontrolė.
50
150520
2238
Valdydamas nekontroliuoja.
02:45
In actionveiksmas, it alignsLygiuoja to timinglaikas.
51
153258
2066
Veikdamas jis žengia koja kojon
su laiku.
02:48
It is contentturinys with its naturegamta
52
156370
2595
Jis yra patenkintas savo prigimtimi
02:50
and thereforetodėl cannotnegaliu be faultedsugadinta."
53
158989
2617
ir dėl to negali būti kaltinamas.
02:54
WowOho! I rememberPrisiminti
when I first readskaityti this passagepraėjimas.
54
162998
2889
Oho! Prisimenu kai pirmą kartą
tai perskaičiau,
02:57
I feltjaučiamas the biggestdidžiausias chillsšaltkrėtis down my spinestuburo dalis.
55
165911
3137
nugara perbėgo šiurpuliukai.
03:01
I still feel that todayšiandien,
readingskaitymas it to you guys.
56
169553
2396
Vis dar jaučiu juos skaitydamas
tai jums.
03:05
My anxietynerimas and stressstresas
just suddenlystaiga disappearedpradingo.
57
173048
3252
Mano nerimas ir stresas staiga išnyko.
03:09
Ever sincenuo that day,
58
177239
1635
Nuo tos dienos bandau pritaikyti
03:10
I've been tryingbandau to applytaikyti the conceptskoncepcijos
in this passagepraėjimas to my day-to-daydiena iš dienos life.
59
178898
5057
šios ištraukos idėjas
savo kasdieniame gyvenime.
03:16
And todayšiandien, I'd like to sharepasidalinti with you
threetrys lessonspamokos I learnedišmoko so fartoli
60
184406
3301
Šiandien norėčiau pasidalinti
su jumis trimis pamokomis,
03:19
from this philosophyfilosofija of watervanduo --
61
187731
1849
kurių išmokė vandens filosofija –
03:21
threetrys lessonspamokos that I believe
have helpedpadėjo me find greaterdidesnis fulfillmentatlikimas
62
189604
4358
trimis pamokomis, kurios padėjo man
rasti tą pasitenkinimą
03:25
in almostbeveik everything that I do.
63
193986
1641
beveik kiekviename savo žingsnyje.
03:29
The first lessonpamoka is about humilitynuolankumas.
64
197023
2517
Pirma pamoka yra apie nuolankumą.
03:32
If we think about watervanduo
flowingtekantis in a riverupė,
65
200475
2310
Jei įvaizduotume vandenį,
tekantį upėje,
03:34
it is always stayingbuvimas lowžemas.
66
202809
1995
jis visada pasilieka žemai.
03:37
It helpspadeda all the plantsaugalai growaugti
and keepsišlaiko all the animalsgyvūnai alivegyvas.
67
205847
3063
Jis padeda visiems augalams augti,
o gyvūnams išlikti gyviems.
03:41
It doesn't actuallyiš tikrųjų drawatkreipti
any attentiondėmesio to itselfpats,
68
209427
2570
Jis neatkreipia dėmesio į save bei
03:44
norne does it need
any rewardatlygis or recognitionpripažinimą.
69
212021
2335
nereikalauja jokio apdovanojimo
ar pripažinimo.
03:47
It is humblekuklus.
70
215442
1268
Jis nuolankus.
03:49
But withoutbe water'svanduo humblekuklus contributionindėlis,
71
217792
2499
Tačiau be nuolankaus vandens indėlio
03:52
life as we know it mayGegužė not existegzistuoja.
72
220315
2533
toks pasaulis, kokį dabar
matome, galbūt neegzistuotų.
03:57
Water'sVandens humilitynuolankumas taughtmokė me
a fewnedaug importantsvarbu things.
73
225103
2589
Vandens nuolankumas išmokė
mane keleto svarbių dalykų.
04:00
It taughtmokė me that insteadvietoj to of actingvaidyba
like I know what I'm doing
74
228492
3508
Išmokė, kad nereikia vaidinti,
kad žinau, ką darau,
04:04
or I have all the answersatsakymai,
75
232024
1696
ar, kad turiu visus atsakymus.
04:05
it's perfectlypuikiai OK to say,
76
233744
2055
Visiškai gerai yra pripažinti,
04:07
"I don't know.
77
235823
1365
kad kažko nežinai,
04:09
I want to learnmokytis more,
78
237212
1397
nori sužinoti daugiau
04:10
and I need your help."
79
238633
1252
ar, kad ieškai pagalbos.
04:12
It alsotaip pat taughtmokė me that, insteadvietoj to
of promotingskatinimas my gloryšlovė and successsėkmė,
80
240911
4093
Taip pat išmokau, kad už savo šlovės
ir sėkmės išaukštinimą
04:17
it is so much more satisfyingpatenkinti to promotereklamuoti
the successsėkmė and gloryšlovė of otherskiti.
81
245028
3858
daug smagiau yra girti kitų žmonių
šlovę ir sėkmę.
04:21
It taughtmokė me that, insteadvietoj to of doing things
where I can get aheadpriekyje,
82
249879
3904
Tai išmokė mane, kad užuot
kilus savo karjeros laiptais,
04:25
it so much more fulfillingįvykdymas and meaningfulreikšmingas
83
253807
2072
daug smagiau ir prasmingiau bus
04:27
to help other people overcomeįveikti
their challengesiššūkiai so they can succeedpasisekė.
84
255903
3530
padėti kitiems žmonėms įveikti jų pačių
iššūkius, kad juos aplankytų sėkmė.
04:33
With a humblekuklus mindsetmąstysena,
85
261473
1152
Nuolankus požiūris
04:34
I was ablegalingas to formforma a lot richerturtingesnis
connectionsjungtys with the people around me.
86
262649
3835
man padėjo sukurti geresnius ryšius su
aplinkiniais žmonėmis.
04:39
I becametapo genuinelytikrai interestedsuinteresuotas
in the storiesistorijos and experiencespatirtys
87
267180
3595
Tapau nuoširdžiai susidomėjęs jų
istorijomis ir patirtimis,
04:42
that make them uniqueunikalus and magicalstebuklinga.
88
270799
1952
kurios paverčia žmones unikaliais.
04:45
Life becametapo a lot more funlinksma,
89
273235
1295
Gyvenimas tapo smagesnis,
04:46
because everykiekvienas day I'd discoveratrasti
newnaujas quirksPhotoshop, newnaujas ideasidėjos
90
274554
3047
nes kiekvieną dieną atrandu naujų
keistenybių, naujų idėjų
04:49
and newnaujas solutionssprendimai to problemsproblemos
I didn't know before,
91
277625
2404
ir net problemų sprendimo būdų,
kokių nežinojau.
04:52
all thanksačiū to the ideasidėjos
and help from otherskiti.
92
280370
3090
Visa tai įvyko dėl kitų žmonių
idėjų ir pagalbos.
04:57
All streamssrautai eventuallygaliausiai flowsrautas to the oceanvandenynas
93
285093
2833
Visos upės suteka į vandenyną,
04:59
because it is lowermažesnis than them.
94
287950
1708
nes jis yra žemiau nei jos.
05:02
HumilityNuolankumas givessuteikia watervanduo its powergalia.
95
290965
2948
Vandens galia – nuolankumas.
05:06
But I think it givessuteikia us the capacitypajėgumas
to remainlikti groundedpagrįstas,
96
294649
4404
Tačiau manau, kad nuolankumas
leidžia mums išlikti paprastais,
05:11
to be presentpateikti,
97
299077
1358
dalyvauti pokalbyje,
05:12
to learnmokytis from and be transformedtransformuota by
the storiesistorijos of the people around us.
98
300459
4547
mokintis iš aplinkinių žmonių istorijų
ir pradėti keistis patiems.
05:18
The secondantra lessonpamoka I learnedišmoko
is about harmonyharmonija.
99
306434
2923
Antra pamoka, kurią išmokau yra susijusi
su harmonija.
05:21
If we think about
watervanduo flowingtekantis towardslink a rockRokas,
100
309919
2372
Įsivaizduokime, jei vanduo tekės
link akmens,
05:24
it will just flowsrautas around it.
101
312315
1363
jis tiesiog tekės aplink.
05:26
It doesn't get upsetliūdnas,
it doesn't get angrypiktas,
102
314125
2579
Jis nenuliūs, nesupyks,
05:28
it doesn't get agitatedsusijaudinę.
103
316728
1524
netaps nervingas.
05:30
In factfaktas, it doesn't feel much at all.
104
318276
1881
Išvis vanduo niekap nesijaus.
05:32
When facedsusiduria with an obstaclekliūtis,
somehowkažkaip watervanduo findsranda a solutiontirpalas,
105
320687
4469
Kai susiduria su kliūtimi, vanduo kažkokiu
būdu randa sprendimą.
05:37
withoutbe forcejėga, withoutbe conflictkonfliktas.
106
325662
2333
Be spaudimo ar konflikto.
05:41
When I was thinkingmąstymas throughper this,
I beganprasidėjo to understandsuprasti
107
329955
2628
Kai aš apie tai mąsčiau, supratau,
05:44
why I was feelingjausmas stressedpabrėžė out
in the first placevieta.
108
332607
2475
kodėl jaučiausi toks nervingas.
05:47
InsteadVietoj to of workingdirba in harmonyharmonija
with my environmentaplinka,
109
335506
2516
Aš dirbau ne išvien su aplinka,
05:50
I was workingdirba againstprieš it.
110
338046
1666
o prieš ją.
05:52
I was forcingpriversti things to changekeisti
111
340369
1498
Aš vis ką nors keisdavau,
05:53
because I was consumedSuvartojo
by the need to succeedpasisekė or to proveįrodyti myselfsave.
112
341891
4024
nes buvau įsitikinęs, kad man reikia
būti sėkmingu ar įrodyti tai sau pačiam.
05:58
In the endgalas, nothing did.
113
346616
1635
Galų gale niekas nepasikeitė.
06:00
And I got more frustratednusivylęs.
114
348775
1547
Aš tapau tik dar labiau suirzęs.
06:03
By simplytiesiog shiftingperėjimas my focussutelkti dėmesį
from tryingbandau to achievepasiekti more successsėkmė
115
351211
3445
Paprasčiausiai susitelkiau ne į tai, kaip
kaip įgyti sėkmę,
06:06
to tryingbandau to achievepasiekti more harmonyharmonija,
116
354680
2746
o kaip pasiekti didesnę harmoniją.
06:09
I was immediatelynedelsiant ablegalingas
to feel calmramus and focusedsutelktas again.
117
357450
3470
Tada aš iš karto sugebėjau nusiraminti
ir vėl susikaupti.
06:13
I startedprasidėjo askingklausia questionsklausimai like:
118
361796
1857
Pradėjau klausinėti savęs:
06:15
Will this actionveiksmas bringatnešk me greaterdidesnis harmonyharmonija
119
363677
2722
„Ar šis veiksmas atneš man ir mano
06:18
and bringatnešk more harmonyharmonija to my environmentaplinka?
120
366423
2332
aplinkai daugiau harmonijos?“.
06:20
Does this alignsuderinti with my naturegamta?
121
368779
2340
„Ar tai dera su mano prigimtimi?“.
06:24
I becametapo more comfortablepatogus
simplytiesiog beingesamas who I am,
122
372388
2873
Tapo gera būti tiesiog savimi,
o ne tuo,
06:27
rathergreičiau than who I'm supposedtariamas to be
or expectedtikimasi to be.
123
375285
2912
kuo privalėjau būti, ar kokiu,
aplinkiniai norėjo mane matyti.
06:31
Work actuallyiš tikrųjų becametapo easierlengviau,
124
379809
1959
Dirbti tapo lengviau, nes
dėmesį sutelkiau
06:33
because I stoppedsustojo focusingsutelkti dėmesį
on things that I cannotnegaliu controlkontrolė
125
381792
2730
ne į dalykus, kurių negaliu valdyti,
06:36
and only on the things that I can.
126
384546
1857
o į tuos, kuriuos galiu.
06:38
I stoppedsustojo fightingkovos with myselfsave,
127
386427
2793
Nustojau kovoti pats su savimi,
06:41
and I learnedišmoko to work
with my environmentaplinka to solveišspręsk its problemsproblemos.
128
389244
3684
išmokau dirbti kartu su aplinka,
kad išspręsčiau jos problemas.
06:46
NatureGamta does not hurryskubėk.
129
394267
2007
Gamta neskuba.
06:48
YetDar, everything is accomplishedįvykdytas.
130
396879
1858
Visgi viskas būna sėkmingai atlikta.
06:51
That's TaoTao TeTe Ching'sChing way
of describingapibūdina the powergalia of harmonyharmonija.
131
399704
3548
Tokiu būdu Tao Te Ching apibūdina
harmonijos galią.
06:56
Just as watervanduo is ablegalingas to find a solutiontirpalas
withoutbe forcejėga or conflictkonfliktas,
132
404260
4086
Vanduo sugeba surasti sprendimą
nesukeldamas konflikto.
07:01
I believe we can find a greaterdidesnis
senseprasme of fulfillmentatlikimas in our endeavorsstengiasi
133
409006
4143
Tikiu, kad galime pasiekti pilnatvę,
07:05
by shiftingperėjimas focussutelkti dėmesį
from achievingsiekiant more successsėkmė
134
413173
3301
jei nesivaikysime sėkmės, o susitelksime
į tai,
07:08
to achievingsiekiant more harmonyharmonija.
135
416498
1460
kaip pasiekti harmoniją.
07:11
The thirdtrečias lessonpamoka I learnedišmoko
from the philosophyfilosofija of watervanduo
136
419228
4159
Trečioji pamoka, kurią išmokau
iš vandens filosofijos,
07:15
is about opennessatvirumas.
137
423411
1438
yra apie atvirumą.
07:17
WaterVandens is openatviras to changekeisti.
138
425744
2119
Vanduo yra atviras pokyčiams.
07:20
DependingAtsižvelgiant į tai on the temperaturetemperatūra,
it can be a liquidskystis, solidtvirtas or gasdujos.
139
428395
3923
Priklausomai nuo temperatūros, jo forma
gali būti skysta, kieta arba dujinė.
07:24
DependingAtsižvelgiant į tai on the mediumvidutinė it's in,
140
432965
1532
Priklausomai nuo aplinkos,
07:26
it can be a teapotarbata, a cuppuodelis
or a flowergėlė vasevazos.
141
434521
3251
kurioje yra, jis gali būti arbatinyje,
puodelyje ar gėlių vazoje.
07:30
In factfaktas, it's water'svanduo abilitygebėjimas to adaptprisitaikyti
and changekeisti and remainlikti flexiblelankstus
142
438566
4310
Vandens gebėjimas
prisitaikyti ir kisti
07:34
that madepagamintas it so enduringtvirta throughper the agesamžius,
143
442900
2365
ilgainiui pavertė jį patvariu,
07:37
despitenepaisant all the changespokyčiai
in the environmentaplinka.
144
445289
2241
nepaisant visų aplinkos pokyčių.
07:41
We alsotaip pat livegyventi in a worldpasaulis todayšiandien
of constantpastovi changekeisti.
145
449002
3354
Mes taip pat gyvename nuolat
besikeičiančiame pasaulyje.
07:44
We can no longerilgiau expecttikėtis to work
to a staticstatinio jobdarbas descriptionapibūdinimas
146
452979
3206
Jau nebegalime tikėtis, kad dirbsime
pastovų darbą, ar kad kopsime
07:48
or followsekite a singlevienišas careerkarjera pathkelias.
147
456209
1965
vienos konkrečios karjeros laiptais.
07:50
We, too, are expectedtikimasi to constantlynuolat
reinventišradinėti and refreshatnaujinti our skillsįgūdžiai
148
458792
3833
Iš mūsų tikimasi, kad vis atnaujinsime
savo įgūdžius tam,
07:54
to staylikti relevantAktualus.
149
462649
1150
kad išliktume naudingi.
07:57
In our organizationorganizacija,
we hostpriimančioji a lot of hackathonsHackathon,
150
465419
2794
Mūsų organizacija rengia daugybę
konferencijų, kurių metu
08:00
where smallmažas groupsgrupes
or individualsasmenys come togetherkartu
151
468237
2256
mažos grupės arba atskiri žmonės renkasi
tam,
08:02
to solveišspręsk a businessverslas problemproblema
in a compressedsuspaustas time framerėmas.
152
470517
2742
kad išspręstų verslo problemas
per trumpą laiko tarpą.
08:05
And what's interestingįdomus to me
is that the teamskomandos that usuallypaprastai winlaimėk
153
473601
3277
Įdomiausia tai, kad dažniausiai
laimi ne tos komandos,
08:08
are not the onesvieni with the mostlabiausiai
experiencedPatyręs teamkomanda membersnariai,
154
476902
3342
kurios turi labiausiai patyrusius
narius,
08:12
but the onesvieni with membersnariai
who are openatviras to learnmokytis,
155
480268
2785
o tos, kurių nariai noriai mokosi,
08:15
who are openatviras to unlearnpamiršti
156
483077
1600
kurie nebijo užmiršti,
08:16
and who are openatviras to helpingpadedant eachkiekvienas other
157
484998
2119
bei padeda vieni kitiems orientuotis
08:19
navigateRodyti kelią throughper
the changingkeičiasi circumstancesaplinkybes.
158
487141
2460
besikeičiančiose situacijose.
08:23
Life is like a hackathonHackathon in some way.
159
491244
1932
Gyvenimas tam tikra prasme
yra lyg hakatonas.
08:26
It's callingskambinti to eachkiekvienas and everykiekvienas one of us
to stepžingsnis up, to openatviras up
160
494014
4344
Kiekvienas iš mūsų yra kviečiamas žengti
žingsnį į priekį, atsiverti
08:30
and causepriežastis a ripplepulsacijos effectefektas.
161
498382
1469
ir sukelti bangos efektą.
08:32
Now, we can staylikti behindatsilieka closeduždaryta doorsdurys
and continueTęsti to be paralyzedparalyžiuotas
162
500800
4167
Galime likti už uždarytų durų ir toliau
08:36
by our self-limitingSavaime praeinantis beliefsįsitikinimai, suchtoks as:
163
504991
2808
būti sukaustyti savo pačių įsitikinimų,
tokių kaip:
08:39
"I will never be ablegalingas to talk
about ChineseKinų philosophyfilosofija
164
507823
2533
„Aš niekada nesugebėsiu kalbėti apie
kinų filosofiją
08:42
in frontpriekyje of a hugedidelis audienceauditorija."
165
510380
1404
priešais milžinišką publiką“.
08:43
(LaughterJuokas)
166
511808
1048
(Juokas.)
08:44
Or we can just openatviras up and enjoymėgautis the ridevažiuoti.
167
512880
2475
Arba galime tiesiog atsiverti
ir mėgautis gyvenimu.
08:47
It can only be an amazingnuostabus experiencepatirtis.
168
515828
2271
Tai gali atnešti tik gerą patirtį.
08:51
So humilitynuolankumas, harmonyharmonija and opennessatvirumas.
169
519077
3042
Nuolankumas, harmonija ir atvirumas –
08:54
Those are the threetrys lessonspamokos I learnedišmoko
from the philosophyfilosofija of watervanduo so fartoli.
170
522703
3605
trys pamokos, kurias išmokau iš vandens
filosofijos.
08:58
They nicelygražiai abbreviatemažinti to H-H-OH-H-O,
171
526752
2572
Jos telpa į sutrumpinimą NHA (angl. H-H-O)
09:01
or H2O.
172
529348
1170
arba H2O.
09:02
(LaughterJuokas)
173
530542
1063
(Juokas.)
09:03
And they have becometapti
my guidingvadovaujantis principlesprincipai in life.
174
531629
3247
Šios pamokos dabar veda mane gyvenime.
09:07
So nowadaysšiandien, wheneverkada I feel stressedpabrėžė,
175
535885
2620
Kai šiomis dienomis jaučiu didelį stresą,
09:10
unfulfilledišnaudotos, anxiousnerimas
or just not sure what to do,
176
538529
3472
nepasitenkinimą, susierzinimą ar
tiesiog nežinau, ką daryti,
09:14
I simplytiesiog askpaklausk the questionklausimas:
177
542025
1513
paprasčiausiai paklausiu savęs:
09:16
What would watervanduo do?
178
544247
1453
„Ką tuomet darytų vanduo?“.
09:17
(LaughterJuokas)
179
545724
1222
(Juokas.)
09:18
This simplepaprasta and powerfulgalingas questionklausimas
inspiredĮkvėptas by a bookknyga
180
546970
3556
Šis paprastas, bet galingas klausimas,
įkvėptas knygos, parašytos
09:22
writtenparašyta long before the daysdienos
of bitcoinBitcoin, fintechFinTech and digitalskaitmeninis technologytechnologija
181
550550
4756
dar prieš bitcoin, fintech ir
skaitmeninių technologijų atsiradimą,
09:27
has changedpasikeitė my life for the better.
182
555330
1715
pakeitė mano gyvenimą.
09:29
Try it, and let me know
how it worksdarbai for you.
183
557685
2455
Išbandykite tai. Norėčiau žinoti,
ar suveikė.
09:32
I would love to heargirdėti from you.
184
560164
1516
Būtų malonu sulaukti žinių.
09:33
Thank you.
185
561704
1151
Ačiū.
09:34
(ApplausePlojimai)
186
562879
6089
(Plojimai.)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Raymond Tang - IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world.

Why you should listen

Raymond Tang grew up in Guangzhou, China. An advocate of cultural diversity and inclusion in the workplace, he founded the Cultural Leadership Toastmasters Club at Westpac to help individuals find and share their unique selves and cultural experiences. He is also actively connecting culturally and linguistically diverse (CALD) talents with growth opportunities through his involvement with Westpac's Cultural Diversity Leadership Employee Action Group.

A technology geek at heart, Tang is excited by the possibilities at the intersection of technology and philosophy. He believes that great technology should help us connect deeper with ourselves, so that we can discover different ways to make a difference whilst staying true to who we are as individuals.

More profile about the speaker
Raymond Tang | Speaker | TED.com