ABOUT THE SPEAKER
Raymond Tang - IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world.

Why you should listen

Raymond Tang grew up in Guangzhou, China. An advocate of cultural diversity and inclusion in the workplace, he founded the Cultural Leadership Toastmasters Club at Westpac to help individuals find and share their unique selves and cultural experiences. He is also actively connecting culturally and linguistically diverse (CALD) talents with growth opportunities through his involvement with Westpac's Cultural Diversity Leadership Employee Action Group.

A technology geek at heart, Tang is excited by the possibilities at the intersection of technology and philosophy. He believes that great technology should help us connect deeper with ourselves, so that we can discover different ways to make a difference whilst staying true to who we are as individuals.

More profile about the speaker
Raymond Tang | Speaker | TED.com
TED@Westpac

Raymond Tang: Be humble -- and other lessons from the philosophy of water

Raymond Tang: Buďte skromní a iné lekcie filozofie vody

Filmed:
3,345,657 views

Ako nájdeme naplnenie v stále sa meniacom svete? Raymond Tang bojoval s touto otázkou, až kým nenarazil na starovekú čínsku filozofiu Tao Te Chinga. V nej našiel pasáž prirovnávajúcu láskavosť k vode, myšlienku, ktorú aplikuje vo svojom každodennom živote. V tejto očarujúcej prednáške sa podelí o tri lekcie, ktoré si doteraz odniesol z „filozofie vody“. „Čo by urobila voda?“, pýta sa Tang. „Táto jednoduchá a dôležitá otázka... zmenila môj život k lepšiemu.“
- IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
You maysmieť know this feelingpocit:
0
810
1412
Možno ten pocit poznáte:
00:14
you wakeprebudiť up to multiplenásobok unreadNeprečítané
notificationsoznámenia on your mobilemobilné phonetelefón.
1
2810
3737
zobudíte sa a v mobile nájdete
niekoľko neprečítaných notifikácií.
00:19
Your calendarkalendár is already
packedzabalený with meetingsstretnutie,
2
7532
2182
Kalendár plný stretnutí,
00:21
sometimesniekedy double-dvakrát or triple-bookedTriple-rezervované.
3
9738
2449
niekedy až dve či tri v rovnakom termíne.
00:24
You feel engagedzasnúbený, you feel busyzaneprázdnený.
4
12822
1996
Máte pocit, že ste
zaneprázdnení a aktívni.
00:27
In factskutočnosť, you feel productivevýrobné.
5
15395
1933
Vlastne sa cítite produktívni.
00:30
But at the endkoniec of it all,
something still feelscíti missingchýbajúce.
6
18573
4393
Ale aj tak vám stále niečo chýba.
00:36
You try to figurefigúra out what it is.
7
24176
2027
Snažíte sa zistiť, čo to je.
00:38
But before you do,
8
26804
1702
Kým sa vám to však podarí,
00:40
the nextĎalšie day startszačína all over again.
9
28530
1758
príde ďalší nový deň.
00:44
That was how I feltplsť two yearsleta agopred.
10
32272
2508
Takto som sa cítil pred dvomi rokmi.
00:48
I feltplsť stressedzdôraznil; I feltplsť anxiousúzkosť.
11
36177
2275
Bol som v strese, plný obáv.
00:50
I feltplsť a bittrocha trappedpasce.
12
38916
1557
Trochu som sa cítil ako vo väzení.
00:53
The worldsvet around me
was movingpohyblivý very quicklyrýchlo.
13
41457
3000
Svet okolo mňa plynul veľmi rýchlo.
00:57
And I didn't know what to do.
14
45431
1934
Nevedel som, čo robiť.
01:00
I startedzahájená wonderingpremýšľal to myselfja sám:
15
48019
1637
Začal som uvažovať:
01:02
How do I keep up with all this?
16
50205
1571
Ako s týmto všetkým udržím krok?
01:04
How do we find fulfillmentnaplnenie
17
52257
2558
Ako sa máme cítiť naplnení vo svete,
01:06
in a worldsvet that's literallydoslovne changingmeniace sa
as fastrýchly as we can think,
18
54839
4134
ktorý sa doslova mení
rýchlosťou nášho uvažovania,
01:11
or maybe even fasterrýchlejšie?
19
59627
1976
alebo dokonca ešte rýchlejšie?
01:15
I startedzahájená looking for answersodpovede.
20
63516
1651
Začal som hľadať odpovede.
01:17
I spokehovoril to manyveľa people,
I spokehovoril to my friendspriatelia,
21
65594
2803
Rozprával som sa s mnohými ľuďmi,
rozprával som sa
01:20
I spokehovoril to my familyrodina.
22
68421
1474
s kamarátmi, s rodinou.
01:21
I even readprečítať manyveľa self-helpsvojpomoc booksknihy.
23
69919
2369
Dokonca som prečítal veľa kníh o tom,
ako sám sebe pomôcť.
01:25
But I couldn'tnemohol find anything satisfactoryuspokojivé.
24
73615
2390
Nevedel som však nájsť nič,
čo by ma uspokojilo.
01:28
In factskutočnosť, the more self-helpsvojpomoc booksknihy I readprečítať,
25
76490
2460
Popravde, čím viac takýchto
kníh som prečítal,
01:30
the more stressedzdôraznil and anxiousúzkosť I becamesa stal.
26
78974
2505
tým väčší stres a úzkosť som pociťoval.
01:33
(LaughterSmiech)
27
81503
1146
(smiech)
01:34
It was like I was feedingkŕmenie
my mindmyseľ with junkharaburdu foodjedlo,
28
82673
3301
Bolo to, ako keby som svoju
myseľ kŕmil nezdravým jedlom,
01:37
and I was becomingslušivý mentallymentálne obeseobézny.
29
85998
2765
začínal som byť mentálne obézny.
01:40
(LaughterSmiech)
30
88787
2036
(smiech)
01:42
I was about to give up,
31
90847
1222
Už som to plánoval vzdať,
01:45
untilkým one day, I foundnájdených this.
32
93133
2395
ale jedného dňa som narazil na toto.
01:48
"The TaoTao TeTe ChingChing:
The BookKniha of the Way and Its VirtueCnosť."
33
96076
4770
„Tao Te Ching:
Kniha o ceste a jej cnostiach.“
01:54
This is an ancientstaroveký Chinesečínština
philosophyfilozofia classicklasický
34
102028
3144
Je to klasické dielo
filozofie starovekej Číny
01:57
that was writtenpísaný
more than 2,600 yearsleta agopred.
35
105196
2744
napísané pred viac ako 2 600 rokmi.
02:00
And it was by farďaleko the thinnestnajtenší
and the smallestnajmenší bookkniha on the bookshelfPolici.
36
108601
4733
Bola to s prehľadom najtenšia
a najmenšia knižka na poličke.
02:06
It only had 81 pagesstránky.
37
114162
1697
Mala iba 81 strán.
02:08
And eachkaždý pagestrana had a shortkrátky poembáseň.
38
116488
2067
Na každej bola krátka báseň.
02:11
I rememberpamätať I flippedprevrátený
to one particularkonkrétny poembáseň.
39
119201
3319
Pamätám si, ako som nalistoval
jednu konkrétnu báseň.
02:15
Here it is.
40
123206
1152
Vyzerá takto.
02:16
It's beautifulkrásny, isn't it?
41
124382
1252
Krásna, no nie?
02:17
(LaughterSmiech)
42
125658
1451
(smiech)
02:19
Let me readprečítať it out to you.
43
127133
1279
Dovoľte mi vám ju prečítať.
02:21
"The supremenajvyššiu goodnessdobrota is like watervoda.
44
129419
3129
„Najväčšia dobrota je ako voda.
02:25
It benefitsvýhody all things withoutbez contentiontvrdenie.
45
133473
2772
Prináša prospech všetkému bez rozporu.
02:29
In dwellingobydlia, it stayspobyty groundedzaložený.
46
137038
2526
V žití ostáva pri zemi.
02:32
In beingbytia, it flowstokov to depthshlbiny.
47
140427
2261
V bytí tečie do hĺbky.
02:35
In expressionvyjadrenie, it is honestúprimný.
48
143445
2158
Vo výraze je úprimná.
02:38
In confrontationKonfrontácia, it stayspobyty gentlejemný.
49
146901
2596
V konfrontácii zostáva pokojná.
02:42
In governancevláda, it does not controlovládanie.
50
150520
2238
Vo vládnutí neovláda.
02:45
In actionakčné, it alignsZarovná to timingnačasovanie.
51
153258
2066
V činnosti sa prispôsobí času.
02:48
It is contentobsah with its naturepríroda
52
156370
2595
Je so sebou spokojná,
02:50
and thereforeteda cannotnemôžu be faultedvyčítané."
53
158989
2617
preto jej nemožno nič vyčítať.“
02:54
WowWow! I rememberpamätať
when I first readprečítať this passagepriechod.
54
162998
2889
Pamätám sa,
keď som túto pasáž čítal prvýkrát.
02:57
I feltplsť the biggestnajväčším chillszimnica down my spinechrbtica.
55
165911
3137
Mal som najväčšie zimomriavky v živote.
03:01
I still feel that todaydnes,
readingčítanie it to you guys.
56
169553
2396
Stále ich mám, aj teraz,
keď som vám ju prečítal.
03:05
My anxietyúzkosť and stressstres
just suddenlynaraz disappearedzmizol.
57
173048
3252
Úzkosť a stres boli zrazu preč.
03:09
Ever sinceod tej doby that day,
58
177239
1635
Od toho dňa
03:10
I've been tryingsnažia to applyplatiť the conceptskoncepty
in this passagepriechod to my day-to-dayzo dňa na deň life.
59
178898
5057
som sa snažil myšlienky z tejto
pasáže aplikovať v každodennom živote.
03:16
And todaydnes, I'd like to sharezdieľam with you
threetri lessonsvyučovanie I learnedučený so farďaleko
60
184406
3301
Dnes by som sa s vami chcel podeliť
o tri lekcie z filozofie vody,
03:19
from this philosophyfilozofia of watervoda --
61
187731
1849
ktoré som sa doteraz naučil.
03:21
threetri lessonsvyučovanie that I believe
have helpedpomohol me find greaterväčšia fulfillmentnaplnenie
62
189604
4358
Tri lekcie, o ktorých som presvedčený,
že mi pomohli dosiahnuť väčšie uspokojenie
03:25
in almosttakmer everything that I do.
63
193986
1641
takmer zo všetkého, čo robím.
03:29
The first lessonlekcie is about humilitypokora.
64
197023
2517
Prvá lekcia sa týka skromnosti.
03:32
If we think about watervoda
flowingtečúcou in a riverrieka,
65
200475
2310
Keď sa zamyslíme nad vodou
tečúcou v rieke,
03:34
it is always stayingpobyt lownízky.
66
202809
1995
drží sa stále pri zemi.
03:37
It helpspomáha all the plantsrastliny growrásť, pestovať
and keepsudržuje all the animalszver alivenažive.
67
205847
3063
Umožňuje rastlinám rásť a udržuje
zvieratá pri živote.
03:41
It doesn't actuallyvlastne drawkresliť
any attentionpozornosť to itselfsám,
68
209427
2570
V podstate na seba nijak neupozorňuje,
03:44
norani does it need
any rewardodmena or recognitionuznanie.
69
212021
2335
ani nepožaduje odmenu či uznanie.
03:47
It is humblepokorný.
70
215442
1268
Je skromná.
03:49
But withoutbez water'svoda je humblepokorný contributionpríspevok,
71
217792
2499
No bez jej skromného prínosu by život,
03:52
life as we know it maysmieť not existexistovať.
72
220315
2533
ako ho poznáme, nemohol existovať.
03:57
Water'sVoda je humilitypokora taughtučil me
a fewmálo importantdôležitý things.
73
225103
2589
Skromnosť vody ma naučila
niekoľko dôležitých vecí.
04:00
It taughtučil me that insteadnamiesto of actingherectvo
like I know what I'm doing
74
228492
3508
Naučila ma, že namiesto toho,
aby som sa tváril, že všetko viem
04:04
or I have all the answersodpovede,
75
232024
1696
a poznám všetky odpovede,
04:05
it's perfectlybezchybne OK to say,
76
233744
2055
je úplne v poriadku povedať:
04:07
"I don't know.
77
235823
1365
„Neviem.
04:09
I want to learnučiť sa more,
78
237212
1397
Chcem sa dozvedieť viac
04:10
and I need your help."
79
238633
1252
a potrebujem tvoju pomoc.“
04:12
It alsotaktiež taughtučil me that, insteadnamiesto
of promotingpropagáciu my glorysláva and successúspech,
80
240911
4093
Naučila ma aj to, že vyzdvihovanie
úspechov iných ľudí
04:17
it is so much more satisfyinguspokojenie to promotepodporovať
the successúspech and glorysláva of othersostatné.
81
245028
3858
prináša oveľa väčšie uspokojenie
než vyzdvihovanie vlastných úspechov.
04:21
It taughtučil me that, insteadnamiesto of doing things
where I can get aheadvpred,
82
249879
3904
Naučila ma, že namiesto
snahy predbehnúť iných
04:25
it so much more fulfillingspĺňajúce and meaningfulvýznamný
83
253807
2072
je oveľa napĺňajúcejšie a zmysluplnejšie
04:27
to help other people overcomeprekonať
theirich challengesvýzvy so they can succeedmať úspech.
84
255903
3530
pomáhať iným pri prekonávaní
ich problémov, aby boli úspešní.
Takáto mentalita skromnosti
04:33
With a humblepokorný mindsetmyslenie,
85
261473
1152
04:34
I was ableschopný to formformulár a lot richerbohatší
connectionspripojenie with the people around me.
86
262649
3835
mi umožnila nadviazať oveľa
bohatšie vzťahy s ľuďmi naokolo.
04:39
I becamesa stal genuinelyúprimne interestedzáujem
in the storiespríbehy and experiencesskúsenosti
87
267180
3595
Naozaj ma začali zaujímať
ich príbehy a skúsenosti,
04:42
that make them uniquejedinečný and magicalkúzelný.
88
270799
1952
vďaka ktorým sú jedineční a očarujúci.
04:45
Life becamesa stal a lot more funzábava,
89
273235
1295
Život sa stal zábavnejším,
04:46
because everykaždý day I'd discoverobjaviť
newNový quirksvtipy, newNový ideasnápady
90
274554
3047
pretože každý deň prinášal
nové zvláštnosti, nápady
04:49
and newNový solutionsriešenie to problemsproblémy
I didn't know before,
91
277625
2404
a riešenia problémov,
o ktorých som dovtedy nevedel,
04:52
all thanksVďaka to the ideasnápady
and help from othersostatné.
92
280370
3090
a to všetko vďaka nápadom
a pomoci iných.
04:57
All streamsprúdy eventuallynakoniec flowprietok to the oceanoceán
93
285093
2833
Všetky rieky nakoniec ústia do oceánu,
04:59
because it is lowerdolná than them.
94
287950
1708
pretože je nižšie ako ony.
05:02
HumilityPokora givesposkytuje watervoda its powermoc.
95
290965
2948
Skromnosť dáva vode silu.
05:06
But I think it givesposkytuje us the capacitykapacita
to remainzostať groundedzaložený,
96
294649
4404
No myslím si,
že nám umožňuje ostať pri zemi,
05:11
to be presentprítomný,
97
299077
1358
žiť v prítomnosti,
05:12
to learnučiť sa from and be transformedtransformovala by
the storiespríbehy of the people around us.
98
300459
4547
učiť sa a nechať sa zmeniť
príbehmi ľudí naokolo.
05:18
The seconddruhý lessonlekcie I learnedučený
is about harmonyharmónia.
99
306434
2923
Druhá lekcia, ktorú som sa naučil,
sa týka harmónie.
05:21
If we think about
watervoda flowingtečúcou towardsvoči a rockrock,
100
309919
2372
Keď sa zamyslíme nad vodou,
ktorá tečie ku kameňu,
05:24
it will just flowprietok around it.
101
312315
1363
jednoducho ho obíde.
05:26
It doesn't get upsetrozčúlený,
it doesn't get angrynahnevaný,
102
314125
2579
Nenahnevá sa, nerozčúli.
05:28
it doesn't get agitatedrozrušený.
103
316728
1524
Nevyvedie ju to z miery.
05:30
In factskutočnosť, it doesn't feel much at all.
104
318276
1881
Vlastne necíti vôbec nič.
05:32
When facedtvárou v tvár with an obstacleprekážka,
somehownejako watervoda findsnálezy a solutionriešenie,
105
320687
4469
Keď narazí na prekážku,
voda si nejako riešenie nájde,
05:37
withoutbez forcesila, withoutbez conflictkonflikt.
106
325662
2333
bez sily, bez konfliktu.
05:41
When I was thinkingpremýšľanie throughskrz this,
I beganzačal to understandrozumieť
107
329955
2628
Keď som sa nad tým zamýšľal,
začal som chápať,
05:44
why I was feelingpocit stressedzdôraznil out
in the first placemiesto.
108
332607
2475
prečo som bol vlastne v strese.
05:47
InsteadNamiesto toho of workingpracovný in harmonyharmónia
with my environmentprostredie,
109
335506
2516
Namiesto toho, aby som bol
v harmónii s okolím,
05:50
I was workingpracovný againstproti it.
110
338046
1666
išiel som proti nemu.
05:52
I was forcingnútenie things to changezmena
111
340369
1498
Silou som chcel zmeniť veci,
05:53
because I was consumedspotrebovanej
by the need to succeedmať úspech or to provedokázať myselfja sám.
112
341891
4024
pretože som bol pohltený
potrebou byť úspešný a dokázať si niečo.
05:58
In the endkoniec, nothing did.
113
346616
1635
Nakoniec z toho ale nič nebolo.
06:00
And I got more frustratedfrustrovaný.
114
348775
1547
Bol som stále viac sklamaný.
06:03
By simplyjednoducho shiftingposúvanie my focusohnisko
from tryingsnažia to achievedosiahnuť more successúspech
115
351211
3445
Tým, že som jednoducho zameral pozornosť
zo snahy dosiahnuť ďalšie úspechy
06:06
to tryingsnažia to achievedosiahnuť more harmonyharmónia,
116
354680
2746
na dosiahnutie väčšej harmónie,
06:09
I was immediatelyokamžite ableschopný
to feel calmpokojný and focusedzameraný again.
117
357450
3470
okamžite som sa znova začal
cítiť pokojne a sústredene.
06:13
I startedzahájená askingpýta questionsotázky like:
118
361796
1857
Začal som si klásť otázky ako:
06:15
Will this actionakčné bringpriniesť me greaterväčšia harmonyharmónia
119
363677
2722
Prinesie mi táto činnosť väčšiu harmóniu
06:18
and bringpriniesť more harmonyharmónia to my environmentprostredie?
120
366423
2332
a prinesie väčšiu harmóniu môjmu okoliu?
06:20
Does this alignZarovnať with my naturepríroda?
121
368779
2340
Je v súlade s mojou povahou?
Začal som sa cítiť príjemnejšie jednoducho
vďaka tomu, že som bol sám sebou,
06:24
I becamesa stal more comfortablekomfortné
simplyjednoducho beingbytia who I am,
122
372388
2873
06:27
rathertrochu than who I'm supposedpredpokladaný to be
or expectedočakávaný to be.
123
375285
2912
nie tým, kým by som
mal byť podľa očakávaní.
06:31
Work actuallyvlastne becamesa stal easierľahšie,
124
379809
1959
Práca sa mi vlastne zjednodušila,
pretože som sa už nesústredil na veci,
ktoré nemám pod kontrolou,
06:33
because I stoppedzastavený focusingzameraním
on things that I cannotnemôžu controlovládanie
125
381792
2730
06:36
and only on the things that I can.
126
384546
1857
ale iba na tie, čo mám.
06:38
I stoppedzastavený fightingbojovanie with myselfja sám,
127
386427
2793
Prestal som so sebou bojovať
06:41
and I learnedučený to work
with my environmentprostredie to solvevyriešiť its problemsproblémy.
128
389244
3684
a naučil som sa pracovať
s okolím na riešení problémov.
06:46
NaturePríroda does not hurryponáhľať.
129
394267
2007
Príroda sa neponáhľa.
06:48
YetZatiaľ, everything is accomplisheddokonalý.
130
396879
1858
No aj tak dosiahne všetko.
06:51
That's TaoTao TeTe Ching'sChing ' s way
of describingpopisujúce the powermoc of harmonyharmónia.
131
399704
3548
Takto Tao Te Ching popisuje silu harmónie.
06:56
Just as watervoda is ableschopný to find a solutionriešenie
withoutbez forcesila or conflictkonflikt,
132
404260
4086
Tak, ako je voda schopná
bez sily alebo konfliktov nájsť riešenie,
07:01
I believe we can find a greaterväčšia
sensezmysel of fulfillmentnaplnenie in our endeavorssnahy
133
409006
4143
som presvedčený,
že sa môžeme cítiť naplnenejší,
07:05
by shiftingposúvanie focusohnisko
from achievingdosiahnutie more successúspech
134
413173
3301
ak sa zameriame
na dosiahnutie väčšej harmónie
07:08
to achievingdosiahnutie more harmonyharmónia.
135
416498
1460
namiesto väčšieho úspechu.
07:11
The thirdtretina lessonlekcie I learnedučený
from the philosophyfilozofia of watervoda
136
419228
4159
Tretia lekcia, ktorú som
si odniesol z filozofie vody,
07:15
is about opennessotvorenosť.
137
423411
1438
sa týka otvorenosti.
07:17
WaterVody is openotvorený to changezmena.
138
425744
2119
Voda je ochotná sa zmeniť.
07:20
DependingV závislosti od on the temperatureteplota,
it can be a liquidkvapalina, solidtuhý or gasplynový.
139
428395
3923
Môže byť tekutá, pevná alebo plyn,
v závislosti od teploty.
V závislosti od predmetu,
v ktorom sa nachádza,
07:24
DependingV závislosti od on the mediumstredná it's in,
140
432965
1532
07:26
it can be a teapotkanvica na čaj, a cuppohár
or a flowerkvetina vaseváza.
141
434521
3251
môže byť čajníkom, pohárom
alebo vázou na kvety.
07:30
In factskutočnosť, it's water'svoda je abilityschopnosť to adaptprispôsobiť
and changezmena and remainzostať flexiblepružný
142
438566
4310
Vlastne vďaka schopnosti
prispôsobiť sa a ostať prispôsobivá,
07:34
that madevyrobený it so enduringtrvalá throughskrz the agesages,
143
442900
2365
voda pretrvala veky
07:37
despitenapriek all the changeszmeny
in the environmentprostredie.
144
445289
2241
aj napriek všetkým zmenám v prostredí.
07:41
We alsotaktiež livežiť in a worldsvet todaydnes
of constantkonštantný changezmena.
145
449002
3354
Rovnako aj my dnes žijeme
vo svete neustálych zmien.
07:44
We can no longerdlhšie expectočakávať to work
to a staticstatické jobzamestnania descriptionpopis
146
452979
3206
Už viac nemôžeme očakávať prácu
so stabilným popisom
07:48
or follownasledovať a singlejednoposteľová careerkariéra pathcesta.
147
456209
1965
alebo si vybrať iba jednu prácu.
07:50
We, too, are expectedočakávaný to constantlynepretržite
reinventobjavovať and refreshobnoviť our skillszručností
148
458792
3833
Tiež sa od nás očakáva, že stále
budeme zlepšovať svoje schopnosti,
07:54
to staypobyt relevantpríslušný.
149
462649
1150
aby sme udržali krok.
07:57
In our organizationorganizácie,
we hosthostiteľ a lot of hackathonshackathons,
150
465419
2794
V našej spoločnosti organizujeme
mnoho hackathonov,
na ktorých sa stretajú
skupinky alebo jednotlivci,
08:00
where smallmalý groupsskupiny
or individualsjednotlivci come togetherspolu
151
468237
2256
08:02
to solvevyriešiť a businessobchodné problemproblém
in a compressedstlačený time framerám.
152
470517
2742
aby vyriešili nejaký
obchodný problém v krátkom čase.
08:05
And what's interestingzaujímavý to me
is that the teamstímy that usuallyzvyčajne winvýhra
153
473601
3277
Čo ma však prekvapuje, je,
že tímy, ktorým sa to zvyčajne podarí,
08:08
are not the onesones with the mostväčšina
experiencedskúsený teamtím membersčlenovia,
154
476902
3342
nie sú tie s najskúsenejšími členmi,
08:12
but the onesones with membersčlenovia
who are openotvorený to learnučiť sa,
155
480268
2785
ale tie, ktorých členovia
sú ochotní učiť sa,
08:15
who are openotvorený to unlearnodnaučiť
156
483077
1600
odnaučiť sa,
08:16
and who are openotvorený to helpingpomáhajú eachkaždý other
157
484998
2119
ktorí sú ochotní navzájom si pomáhať
08:19
navigatenavigovať throughskrz
the changingmeniace sa circumstancesokolnosti.
158
487141
2460
pri meniacich sa okolnostiach.
08:23
Life is like a hackathonHackathon in some way.
159
491244
1932
Život je istým spôsobom ako hackathon.
08:26
It's callingpovolania to eachkaždý and everykaždý one of us
to stepkrok up, to openotvorený up
160
494014
4344
Vyzýva každého z nás,
aby sme konali, aby sme sa otvorili
08:30
and causepríčina a rippleRipple effectúčinok.
161
498382
1469
a spustili dominový efekt.
08:32
Now, we can staypobyt behindza closedZATVORENÉ doorsdvere
and continueďalej to be paralyzedparalyzovaný
162
500800
4167
Každopádne, môžeme ostať
za zatvorenými dverami a zostať
08:36
by our self-limitingSelf-obmedzenia beliefspresvedčenie, suchtaký as:
163
504991
2808
paralyzovaní názormi,
ktoré nás obmedzujú, napríklad:
08:39
"I will never be ableschopný to talk
about Chinesečínština philosophyfilozofia
164
507823
2533
„Nikdy nebudem schopný
rozprávať o čínskej filozofii
08:42
in frontpredné of a hugeobrovský audiencepublikum."
165
510380
1404
pred veľkým publikom.“
08:43
(LaughterSmiech)
166
511808
1048
(smiech)
08:44
Or we can just openotvorený up and enjoyUžite si to the ridejazda.
167
512880
2475
Alebo sa môžeme jednoducho
otvoriť a užiť si jazdu.
08:47
It can only be an amazingúžasný experienceskúsenosť.
168
515828
2271
Bude to vždy skvelá skúsenosť.
08:51
So humilitypokora, harmonyharmónia and opennessotvorenosť.
169
519077
3042
Takže skromnosť, harmónia a otvorenosť.
08:54
Those are the threetri lessonsvyučovanie I learnedučený
from the philosophyfilozofia of watervoda so farďaleko.
170
522703
3605
To sú tri lekcie, ktoré som si
doteraz odniesol z filozofie vody.
08:58
They nicelypekne abbreviateSkrátiť to H-H-OH-H-O,
171
526752
2572
Dajú sa pekne skrátiť na S-H-O,
09:01
or H2O.
172
529348
1170
alebo Som H2O.
09:02
(LaughterSmiech)
173
530542
1063
(smiech)
09:03
And they have becomestať sa
my guidingvodcovské principleszásady in life.
174
531629
3247
Stali sa smerodajnými
princípmi môjho života.
09:07
So nowadaysdnes, wheneverkedykoľvek I feel stressedzdôraznil,
175
535885
2620
Takže teraz, kedykoľvek som v strese,
09:10
unfulfillednenaplnené, anxiousúzkosť
or just not sure what to do,
176
538529
3472
sklamaný, znepokojený,
alebo jednoducho neviem, čo robiť,
09:14
I simplyjednoducho askopýtať sa the questionotázka:
177
542025
1513
iba si položím otázku:
09:16
What would watervoda do?
178
544247
1453
Čo by urobila voda?
09:17
(LaughterSmiech)
179
545724
1222
(smiech)
09:18
This simpleprostý and powerfulmocný questionotázka
inspiredinšpirovaný by a bookkniha
180
546970
3556
Táto jednoduchá a dôležitá
otázka inšpirovaná knihou
09:22
writtenpísaný long before the daysdni
of bitcoinBitcoin, fintechFinTech and digitaldigitálne technologytechnológie
181
550550
4756
napísanou dávno pred dobou bitcoinu,
finančných a digitálnych technológií
09:27
has changedzmenený my life for the better.
182
555330
1715
zmenila môj život k lepšiemu.
Vyskúšajte to aj vy a dajte mi vedieť,
aký to má na vás vplyv.
09:29
Try it, and let me know
how it workspráce for you.
183
557685
2455
09:32
I would love to hearpočuť from you.
184
560164
1516
Teším sa na vaše odpovede.
09:33
Thank you.
185
561704
1151
Ďakujem.
09:34
(ApplausePotlesk)
186
562879
6089
(potlesk)
Translated by Ivan Rafaj
Reviewed by Lucia Daubnerova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Raymond Tang - IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world.

Why you should listen

Raymond Tang grew up in Guangzhou, China. An advocate of cultural diversity and inclusion in the workplace, he founded the Cultural Leadership Toastmasters Club at Westpac to help individuals find and share their unique selves and cultural experiences. He is also actively connecting culturally and linguistically diverse (CALD) talents with growth opportunities through his involvement with Westpac's Cultural Diversity Leadership Employee Action Group.

A technology geek at heart, Tang is excited by the possibilities at the intersection of technology and philosophy. He believes that great technology should help us connect deeper with ourselves, so that we can discover different ways to make a difference whilst staying true to who we are as individuals.

More profile about the speaker
Raymond Tang | Speaker | TED.com