ABOUT THE SPEAKER
Raymond Tang - IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world.

Why you should listen

Raymond Tang grew up in Guangzhou, China. An advocate of cultural diversity and inclusion in the workplace, he founded the Cultural Leadership Toastmasters Club at Westpac to help individuals find and share their unique selves and cultural experiences. He is also actively connecting culturally and linguistically diverse (CALD) talents with growth opportunities through his involvement with Westpac's Cultural Diversity Leadership Employee Action Group.

A technology geek at heart, Tang is excited by the possibilities at the intersection of technology and philosophy. He believes that great technology should help us connect deeper with ourselves, so that we can discover different ways to make a difference whilst staying true to who we are as individuals.

More profile about the speaker
Raymond Tang | Speaker | TED.com
TED@Westpac

Raymond Tang: Be humble -- and other lessons from the philosophy of water

Raymond Tang: Wees bescheiden -- en andere lessen van de filosofie van het water

Filmed:
3,345,657 views

Hoe vinden we voldoening in een wereld die constant verandert? Raymond Tang worstelde met deze vraag totdat hij de oude Chinese filosofie van de Doadejing ontdekte. Daarin ontdekte hij een passage die goedheid vergelijkt met water, een idee dat hij nu in zijn dagelijks leven toepast. In deze charmante talk deelt hij drie lessen die hij tot zover heeft geleerd van 'de filosofie van het water'. "Wat zou water doen?" vraagt Tang zich af. "Deze simpele en krachtige vraag ... heeft mijn leven verbeterd."
- IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
You maymei know this feelinggevoel:
0
810
1412
Je kent dit gevoel misschien:
00:14
you wakewekken up to multiplemeerdere unreadongelezen
notificationsmeldingen on your mobilemobiel phonetelefoon.
1
2810
3737
je wordt wakker met meerdere
ongelezen berichten op je smartphone.
Je kalender staat vol met meetings,
00:19
Your calendarkalender is alreadynu al
packedovervol with meetingsvergaderingen,
2
7532
2182
soms dubbel of driedubbel geboekt.
00:21
sometimessoms double-dubbel- or triple-bookedTriple-gereserveerd.
3
9738
2449
Het voelt of je het heel druk hebt.
00:24
You feel engagedbezet, you feel busybezig.
4
12822
1996
Eigenlijk voel je je best productief.
00:27
In factfeit, you feel productiveproduktief.
5
15395
1933
Maar als puntje bij paaltje komt,
ontbreekt er nog steeds iets.
00:30
But at the endeinde of it all,
something still feelsvoelt missingmissend.
6
18573
4393
Je probeert te ontdekken wat dat is.
00:36
You try to figurefiguur out what it is.
7
24176
2027
00:38
But before you do,
8
26804
1702
Maar voor je dat kan doen,
begint de volgende dag al.
00:40
the nextvolgende day startsstarts all over again.
9
28530
1758
Zo voelde ik me twee jaar geleden:
00:44
That was how I feltvoelde two yearsjaar agogeleden.
10
32272
2508
gestresseerd en ongerust.
00:48
I feltvoelde stressedbenadrukt; I feltvoelde anxiousangstig.
11
36177
2275
Ik voelde me een beetje gevangen.
00:50
I feltvoelde a bitbeetje trappedgevangen.
12
38916
1557
De wereld om me heen bewoog heel snel.
00:53
The worldwereld- around me
was movingin beweging very quicklysnel.
13
41457
3000
En ik wist niet wat ik moest doen.
00:57
And I didn't know what to do.
14
45431
1934
Ik vroeg mezelf af:
01:00
I startedbegonnen wonderingafvragen to myselfmezelf:
15
48019
1637
Hoe kan ik dit bijbenen?
01:02
How do I keep up with all this?
16
50205
1571
Hoe vinden we vervulling
01:04
How do we find fulfillmentvervulling
17
52257
2558
in een wereld die, letterlijk,
zo snel verandert als we kunnen denken,
01:06
in a worldwereld- that's literallyletterlijk changingveranderen
as fastsnel as we can think,
18
54839
4134
01:11
or maybe even fastersneller?
19
59627
1976
of misschien wel sneller?
Ik begon naar antwoorden te zoeken.
01:15
I startedbegonnen looking for answersantwoorden.
20
63516
1651
Ik praatte met vele mensen,
met mijn vrienden,
01:17
I spokespaak to manyveel people,
I spokespaak to my friendsvrienden,
21
65594
2803
met mijn familie.
01:20
I spokespaak to my familyfamilie.
22
68421
1474
01:21
I even readlezen manyveel self-helpzelfhulp booksboeken.
23
69919
2369
Ik las zelfs vele zelfhulpboeken.
01:25
But I couldn'tkon het niet find anything satisfactorybevredigend.
24
73615
2390
Maar ik vond geen bevredigende antwoorden.
01:28
In factfeit, the more self-helpzelfhulp booksboeken I readlezen,
25
76490
2460
Integendeel, hoe meer
zelfhulpboeken ik las,
01:30
the more stressedbenadrukt and anxiousangstig I becamewerd.
26
78974
2505
hoe gestresseerder en ongeruster ik werd.
01:33
(LaughterGelach)
27
81503
1146
(Gelach)
01:34
It was like I was feedingvoeding
my mindgeest with junkrommel foodeten,
28
82673
3301
Het was alsof ik mijn gedachten
met junkfood aan het voeden was
01:37
and I was becomingworden mentallymentaal obesezwaarlijvig.
29
85998
2765
en ik mentaal obees werd.
01:40
(LaughterGelach)
30
88787
2036
(Gelach)
01:42
I was about to give up,
31
90847
1222
Ik stond op het punt om op te geven,
01:45
untiltot one day, I foundgevonden this.
32
93133
2395
toen ik op een dag dit vond.
De Daodejing:
Het boek van de Weg en de Deugd.
01:48
"The TaoTao TeTe ChingChing:
The BookBoek of the Way and Its VirtueDeugd."
33
96076
4770
01:54
This is an ancientoude ChineseChinees
philosophyfilosofie classicklassiek
34
102028
3144
Dit is een Oud-Chinese
filosofische klassieker
01:57
that was writtengeschreven
more than 2,600 yearsjaar agogeleden.
35
105196
2744
die meer dan 2600 jaar geleden
geschreven werd.
02:00
And it was by farver the thinnestdunste
and the smallestkleinste bookboek on the bookshelfboekenplank.
36
108601
4733
Het was veruit het dunste
en kleinste boek in het boekenrek.
02:06
It only had 81 pagespagina's.
37
114162
1697
Het had slechts 81 pagina's.
02:08
And eachelk pagepagina had a shortkort poemgedicht.
38
116488
2067
Op elke pagina stond een kort gedicht.
02:11
I rememberonthouden I flippedgespiegeld
to one particularbijzonder poemgedicht.
39
119201
3319
Ik herinner me het gedicht
waar ik het boek opensloeg.
02:15
Here it is.
40
123206
1152
Dit is het.
Het is prachtig, niet?
02:16
It's beautifulmooi, isn't it?
41
124382
1252
02:17
(LaughterGelach)
42
125658
1451
(Gelach)
02:19
Let me readlezen it out to you.
43
127133
1279
Laat me het voorlezen.
02:21
"The supremeopperst goodnessgoedheid is like waterwater.
44
129419
3129
"De opperste goedheid is als water.
02:25
It benefitsvoordelen all things withoutzonder contentionbewering.
45
133473
2772
Hij doet goed aan alle dingen
zonder te twisten.
Hij verblijft op nederige plekken.
02:29
In dwellingwoning, it staysverblijven groundedgeaard.
46
137038
2526
02:32
In beingwezen, it flowsstroomt to depthsdiepte.
47
140427
2261
Hij bereikt grote dieptes.
02:35
In expressionuitdrukking, it is honesteerlijk.
48
143445
2158
Als hij spreekt, is hij eerlijk.
02:38
In confrontationconfrontatie, it staysverblijven gentleteder.
49
146901
2596
In confrontaties blijft hij mild.
02:42
In governancebestuur, it does not controlcontrole.
50
150520
2238
Hij heerst, maar controleert niet.
02:45
In actionactie, it alignsHiermee lijnt u to timingtiming.
51
153258
2066
Hij beweegt op het goede moment.
02:48
It is contentinhoud with its naturenatuur
52
156370
2595
Hij is tevreden met zijn natuur
02:50
and thereforedaarom cannotkan niet be faultedverweten."
53
158989
2617
en daarom kan men niets op hem aanmerken."
Wauw! Ik herinner me nog
dat ik dit stuk voor het eerst las.
02:54
WowWow! I rememberonthouden
when I first readlezen this passagepassage.
54
162998
2889
02:57
I feltvoelde the biggestgrootste chillskoude rillingen down my spinewervelkolom.
55
165911
3137
Ik voelde een koude rilling op mijn rug.
Ik voel het nog steeds nu ik het voorlees.
03:01
I still feel that todayvandaag,
readinglezing it to you guys.
56
169553
2396
03:05
My anxietyangst and stressspanning
just suddenlyplotseling disappearedverdwenen.
57
173048
3252
Mijn onrust en stress
verdwenen gewoon ineens.
03:09
Ever sincesinds that day,
58
177239
1635
Sinds die dag
03:10
I've been tryingproberen to applyvan toepassing zijn the conceptsconcepten
in this passagepassage to my day-to-daydagelijks life.
59
178898
5057
probeer ik de ideeën uit deze passage
toe te passen in mijn dagelijks leven.
03:16
And todayvandaag, I'd like to sharedelen with you
threedrie lessonservaring I learnedgeleerd so farver
60
184406
3301
Vandaag wil ik drie lessen delen
die ik tot zover heb geleerd
03:19
from this philosophyfilosofie of waterwater --
61
187731
1849
van deze filosofie van het water --
03:21
threedrie lessonservaring that I believe
have helpedgeholpen me find greatergroter fulfillmentvervulling
62
189604
4358
drie lessen die me
volgens mij hebben geholpen
om meer voldoening te vinden
in bijna alles wat ik doe.
03:25
in almostbijna everything that I do.
63
193986
1641
De eerste les gaat over bescheidenheid.
03:29
The first lessonles is about humilitynederigheid.
64
197023
2517
Denk eens aan water
dat in een rivier stroomt:
03:32
If we think about waterwater
flowingvloeiende in a riverrivier-,
65
200475
2310
03:34
it is always stayingverblijven lowlaag.
66
202809
1995
het blijft altijd laag.
03:37
It helpshelpt all the plantsplanten growgroeien
and keepshoudt all the animalsdieren alivelevend.
67
205847
3063
Het helpt alle planten te groeien
en houdt alle dieren in leven.
03:41
It doesn't actuallywerkelijk drawtrek
any attentionaandacht to itselfzelf,
68
209427
2570
Het trekt de aandacht niet
03:44
nornoch does it need
any rewardbeloning or recognitionerkenning.
69
212021
2335
en heeft geen beloning of erkenning nodig.
03:47
It is humblevernederen.
70
215442
1268
Het is bescheiden.
03:49
But withoutzonder water'swater humblevernederen contributionbijdrage,
71
217792
2499
Maar zonder de bescheiden bijdrage ervan
03:52
life as we know it maymei not existbestaan.
72
220315
2533
zou het leven zoals we het kennen
misschien niet bestaan.
De bescheidenheid van water
leerde me enkele belangrijke dingen.
03:57
Water'sVan water humilitynederigheid taughtonderwezen me
a fewweinig importantbelangrijk things.
73
225103
2589
04:00
It taughtonderwezen me that insteadin plaats daarvan of actingacteren
like I know what I'm doing
74
228492
3508
Het leerde me dat in plaats van te doen
alsof ik weet waar ik me bezig ben
04:04
or I have all the answersantwoorden,
75
232024
1696
of alsof ik alles weet,
04:05
it's perfectlyvolmaakt OK to say,
76
233744
2055
er niets mis mee is om te zeggen:
04:07
"I don't know.
77
235823
1365
"Ik weet het niet.
Ik wil meer leren
04:09
I want to learnleren more,
78
237212
1397
04:10
and I need your help."
79
238633
1252
en ik heb je hulp nodig."
04:12
It alsoook taughtonderwezen me that, insteadin plaats daarvan
of promotinghet bevorderen van my gloryheerlijkheid and successsucces,
80
240911
4093
Het leerde me ook dat in plaats van
mijn glorie en succes te promoten,
04:17
it is so much more satisfyingvoldoen aan to promotepromoten
the successsucces and gloryheerlijkheid of othersanderen.
81
245028
3858
het veel bevredigender is om de glorie
en het succes van anderen te promoten.
04:21
It taughtonderwezen me that, insteadin plaats daarvan of doing things
where I can get aheadverder,
82
249879
3904
Het leerde me dat in plaats van
dingen te doen die mezelf vooruit helpen,
04:25
it so much more fulfillingvervullen and meaningfulbelangrijk
83
253807
2072
het veel bevredigender en zinvoller is
om anderen te helpen hun uitdagingen
te overwinnen, zodat ze kunnen slagen.
04:27
to help other people overcomeoverwinnen
theirhun challengesuitdagingen so they can succeedslagen.
84
255903
3530
Met een bescheiden mentaliteit
04:33
With a humblevernederen mindsetmanier van denken,
85
261473
1152
04:34
I was ablein staat to formformulier a lot richerrijker
connectionsverbindingen with the people around me.
86
262649
3835
kon ik veel rijkere connecties maken
met de mensen rondom mij.
04:39
I becamewerd genuinelyecht interestedgeïnteresseerd
in the storiesverhalen and experienceservaringen
87
267180
3595
Ik raakte oprecht geïnteresseerd
in de verhalen en ervaringen
04:42
that make them uniqueuniek and magicalmagisch.
88
270799
1952
die hen uniek en magisch maken.
04:45
Life becamewerd a lot more funpret,
89
273235
1295
Het leven werd veel leuker
04:46
because everyelk day I'd discoverontdekken
newnieuwe quirksgrillen, newnieuwe ideasideeën
90
274554
3047
want elke dag ontdekte ik
nieuwe eigenaardigheden, ideeën
en oplossingen voor problemen
die ik nog niet kende,
04:49
and newnieuwe solutionsoplossingen to problemsproblemen
I didn't know before,
91
277625
2404
dankzij de ideeën en hulp van anderen.
04:52
all thanksbedankt to the ideasideeën
and help from othersanderen.
92
280370
3090
04:57
All streamsstreams eventuallytenslotte flowstroom to the oceanoceaan
93
285093
2833
Alle stromen leiden
uiteindelijk tot de oceaan,
04:59
because it is lowerlager than them.
94
287950
1708
omdat die lager ligt.
05:02
HumilityNederigheid givesgeeft waterwater its powermacht.
95
290965
2948
Bescheidenheid geeft water zijn kracht.
Ons geeft het het vermogen
om met beide voeten op de grond te staan,
05:06
But I think it givesgeeft us the capacitycapaciteit
to remainblijven groundedgeaard,
96
294649
4404
05:11
to be presentaanwezig,
97
299077
1358
om aanwezig te zijn,
05:12
to learnleren from and be transformedgetransformeerd by
the storiesverhalen of the people around us.
98
300459
4547
om te leren van en te veranderen door
de verhalen van de mensen rondom ons.
05:18
The secondtweede lessonles I learnedgeleerd
is about harmonyharmonie.
99
306434
2923
De tweede les die ik leerde,
gaat over harmonie.
05:21
If we think about
waterwater flowingvloeiende towardsnaar a rockrots,
100
309919
2372
Als we denken aan water
dat naar een rots vloeit,
05:24
it will just flowstroom around it.
101
312315
1363
gaat het er gewoon omheen.
05:26
It doesn't get upsetboos,
it doesn't get angryboos,
102
314125
2579
Het geraakt niet van streek,
het wordt niet boos,
05:28
it doesn't get agitatedgeschud.
103
316728
1524
het irriteert zich niet.
05:30
In factfeit, it doesn't feel much at all.
104
318276
1881
Eigenlijk voelt het niets.
05:32
When facedgeconfronteerd with an obstacleobstakel,
somehowhoe dan ook waterwater findsvondsten a solutionoplossing,
105
320687
4469
Wanneer het een obstakel tegenkomt,
vindt water ergens wel een oplossing,
05:37
withoutzonder forcedwingen, withoutzonder conflictconflict.
106
325662
2333
zonder brute kracht, zonder conflict.
05:41
When I was thinkinghet denken throughdoor this,
I beganbegon to understandbegrijpen
107
329955
2628
Toen ik hierover dacht,
begon ik te snappen
waarom ik me gestresseerd voel.
05:44
why I was feelinggevoel stressedbenadrukt out
in the first placeplaats.
108
332607
2475
In plaats van in harmonie
te werken met mijn omgeving
05:47
InsteadIn plaats daarvan of workingwerkend in harmonyharmonie
with my environmentmilieu,
109
335506
2516
05:50
I was workingwerkend againsttegen it.
110
338046
1666
werkte ik haar tegen.
05:52
I was forcingforceren things to changeverandering
111
340369
1498
Ik forceerde veranderingen,
omdat ik zo nodig moest slagen
of mezelf moest bewijzen.
05:53
because I was consumedgeconsumeerd
by the need to succeedslagen or to provebewijzen myselfmezelf.
112
341891
4024
05:58
In the endeinde, nothing did.
113
346616
1635
Uiteindelijk veranderde er niets
06:00
And I got more frustratedgefrustreerd.
114
348775
1547
en groeide mijn frustratie.
06:03
By simplyeenvoudigweg shiftingverplaatsing my focusfocus
from tryingproberen to achievebereiken more successsucces
115
351211
3445
Door mijn aandacht te verleggen
van succes najagen
06:06
to tryingproberen to achievebereiken more harmonyharmonie,
116
354680
2746
naar streven naar harmonie,
06:09
I was immediatelyper direct ablein staat
to feel calmkalmte and focusedgefocust again.
117
357450
3470
voelde ik me meteen weer kalm en gefocust.
06:13
I startedbegonnen askingvragen questionsvragen like:
118
361796
1857
Ik begon vragen te stellen als:
06:15
Will this actionactie bringbrengen me greatergroter harmonyharmonie
119
363677
2722
Brengt wat ik doe meer harmonie
in mij en mijn omgeving?
06:18
and bringbrengen more harmonyharmonie to my environmentmilieu?
120
366423
2332
06:20
Does this alignuitlijnen with my naturenatuur?
121
368779
2340
Ligt dit in lijn met mijn aard?
06:24
I becamewerd more comfortablecomfortabel
simplyeenvoudigweg beingwezen who I am,
122
372388
2873
Ik voelde me beter
door gewoon te zijn wie ik ben,
in plaats van wie ik zou moeten zijn,
of wie ik verwacht wordt te zijn.
06:27
ratherliever than who I'm supposedvermeend to be
or expectedverwacht to be.
123
375285
2912
Het werk werd gemakkelijker,
06:31
Work actuallywerkelijk becamewerd easiergemakkelijker,
124
379809
1959
omdat ik me niet meer focuste
op dingen buiten mijn bereik,
06:33
because I stoppedgestopt focusingscherpstellen
on things that I cannotkan niet controlcontrole
125
381792
2730
maar alleen op de dingen erbinnen.
06:36
and only on the things that I can.
126
384546
1857
06:38
I stoppedgestopt fightingvechten with myselfmezelf,
127
386427
2793
Ik vocht niet meer met mezelf
06:41
and I learnedgeleerd to work
with my environmentmilieu to solveoplossen its problemsproblemen.
128
389244
3684
en ik leerde samenwerken met mijn omgeving
om haar problemen op te lossen.
06:46
NatureNatuur does not hurryhaast je.
129
394267
2007
De natuur heeft geen haast.
06:48
YetNog, everything is accomplishedvolbracht.
130
396879
1858
Toch wordt alles volbracht.
06:51
That's TaoTao TeTe Ching'sChing van way
of describingbeschrijven the powermacht of harmonyharmonie.
131
399704
3548
Zo omschrijft de Doadejing
de kracht van harmonie.
06:56
Just as waterwater is ablein staat to find a solutionoplossing
withoutzonder forcedwingen or conflictconflict,
132
404260
4086
Net zoals water een oplossing kan vinden
zonder brute kracht of conflict,
07:01
I believe we can find a greatergroter
sensezin of fulfillmentvervulling in our endeavorsinspanningen
133
409006
4143
geloof ik dat we een grotere voldoening
kunnen vinden in onze activiteiten
07:05
by shiftingverplaatsing focusfocus
from achievingverwezenlijking van more successsucces
134
413173
3301
door onze focus te veranderen
van meer succes bereiken
07:08
to achievingverwezenlijking van more harmonyharmonie.
135
416498
1460
naar meer harmonie vinden.
07:11
The thirdderde lessonles I learnedgeleerd
from the philosophyfilosofie of waterwater
136
419228
4159
De derde les die ik leerde
van de filosofie van het water
07:15
is about opennessopenheid.
137
423411
1438
gaat over openheid.
07:17
WaterWater is openOpen to changeverandering.
138
425744
2119
Water staat open voor verandering.
07:20
DependingAfhankelijk van on the temperaturetemperatuur-,
it can be a liquidvloeistof, solidsolide or gasgas-.
139
428395
3923
Afhankelijk van de temperatuur
kan het vloeibaar, vast of gasvormig zijn.
Afhankelijk van waarin het zit,
07:24
DependingAfhankelijk van on the mediummedium it's in,
140
432965
1532
07:26
it can be a teapottheepot, a cupkop
or a flowerbloem vasevaas.
141
434521
3251
kan het een theepot, beker of vaas zijn.
07:30
In factfeit, it's water'swater abilityvermogen to adaptzich aanpassen
and changeverandering and remainblijven flexibleflexibele
142
438566
4310
Door de mogelijkheid om te veranderen,
zich aan te passen en flexibel te blijven,
07:34
that madegemaakt it so enduringblijvende throughdoor the agesleeftijden,
143
442900
2365
heeft water vele tijdperken doorstaan,
07:37
despiteondanks all the changesveranderingen
in the environmentmilieu.
144
445289
2241
ondanks alle veranderingen in het milieu.
07:41
We alsoook liveleven in a worldwereld- todayvandaag
of constantconstante changeverandering.
145
449002
3354
Ook nu leven we in een wereld
van constante verandering.
07:44
We can no longerlanger expectverwachten to work
to a staticstatische jobbaan descriptionBeschrijving
146
452979
3206
We kunnen niet langer werken
volgens een vaste job-omschrijving
07:48
or followvolgen a singlesingle careercarrière pathpad.
147
456209
1965
of één enkele loopbaan volgen.
07:50
We, too, are expectedverwacht to constantlyvoortdurend
reinventopnieuw uitvinden and refreshvernieuwen our skillsvaardigheden
148
458792
3833
Ook van ons wordt verwacht
dat we onze vaardigheden steeds vernieuwen
07:54
to stayverblijf relevantrelevant.
149
462649
1150
om niet achter te blijven.
07:57
In our organizationorganisatie,
we hostgastheer a lot of hackathonshackathons,
150
465419
2794
In onze organisatie
organiseren we veel 'hackathons',
waar kleine groepen
of individuen samenkomen
08:00
where smallklein groupsgroepen
or individualsindividuen come togethersamen
151
468237
2256
om een bedrijfsprobleem op te lossen
binnen een beperkte tijd.
08:02
to solveoplossen a businessbedrijf problemprobleem
in a compressedgecomprimeerde time framemontuur.
152
470517
2742
En wat ik interessant vind,
is dat de teams die meestal winnen
08:05
And what's interestinginteressant to me
is that the teamsteams that usuallydoorgaans winwinnen
153
473601
3277
08:08
are not the onesdegenen with the mostmeest
experiencedervaren teamteam membersleden,
154
476902
3342
niet de teams zijn
met de meest ervaren leden,
08:12
but the onesdegenen with membersleden
who are openOpen to learnleren,
155
480268
2785
maar de teams met leden
die graag willen bijleren,
08:15
who are openOpen to unlearnafleren
156
483077
1600
die willen afleren
08:16
and who are openOpen to helpinghelpen eachelk other
157
484998
2119
en die elkaar willen helpen
om door veranderende
omstandigheden te navigeren.
08:19
navigatenavigeren throughdoor
the changingveranderen circumstancessituatie.
158
487141
2460
Het leven is op bepaalde manieren
zoals een hackathon.
08:23
Life is like a hackathonhackathon in some way.
159
491244
1932
08:26
It's callingroeping to eachelk and everyelk one of us
to stepstap up, to openOpen up
160
494014
4344
Het spreekt ons allemaal aan
om het initiatief te nemen
en een domino-effect te starten.
08:30
and causeoorzaak a ripplerimpel effecteffect.
161
498382
1469
We kunnen ons blijven verschuilen
08:32
Now, we can stayverblijf behindachter closedGesloten doorsdeuren
and continuevoortzetten to be paralyzedverlamd
162
500800
4167
en ons laten verlammen
door zelfbeperkende overtuigingen zoals:
08:36
by our self-limitingzelfbeperkende beliefsovertuigingen, suchzodanig as:
163
504991
2808
08:39
"I will never be ablein staat to talk
about ChineseChinees philosophyfilosofie
164
507823
2533
"Ik zal nooit kunnen praten over
Chinese filosofie voor een groot publiek."
08:42
in frontvoorkant of a hugereusachtig audiencepubliek."
165
510380
1404
08:43
(LaughterGelach)
166
511808
1048
(Gelach)
08:44
Or we can just openOpen up and enjoygenieten the riderijden.
167
512880
2475
Of we kunnen ons openstellen
en genieten van de ervaring.
08:47
It can only be an amazingverbazingwekkend experienceervaring.
168
515828
2271
Het kan enkel een prachtige ervaring zijn.
08:51
So humilitynederigheid, harmonyharmonie and opennessopenheid.
169
519077
3042
Dus bescheidenheid, harmonie en openheid.
Dit zijn de drie lessen die ik tot nu toe
van de filosofie van het water leerde.
08:54
Those are the threedrie lessonservaring I learnedgeleerd
from the philosophyfilosofie of waterwater so farver.
170
522703
3605
08:58
They nicelyaardig abbreviateafkorten to H-H-OH-H-O,
171
526752
2572
Afgekort wordt dat B-H-O
09:01
or H2O.
172
529348
1170
of HBO.
09:02
(LaughterGelach)
173
530542
1063
(Gelach)
09:03
And they have becomeworden
my guidingleidend principlesprincipes in life.
174
531629
3247
Dit zijn de basisprincipes
in mijn leven geworden.
09:07
So nowadaysvandaag de dag, whenevertelkens als I feel stressedbenadrukt,
175
535885
2620
Wanneer ik me nu gestresseerd, onvoldaan,
09:10
unfulfilledonvervulde, anxiousangstig
or just not sure what to do,
176
538529
3472
onrustig of onzeker voel,
09:14
I simplyeenvoudigweg askvragen the questionvraag:
177
542025
1513
vraag ik me gewoon af:
09:16
What would waterwater do?
178
544247
1453
wat zou water doen?
09:17
(LaughterGelach)
179
545724
1222
(Gelach)
09:18
This simpleeenvoudig and powerfulkrachtig questionvraag
inspiredgeinspireerd by a bookboek
180
546970
3556
Deze simpele maar krachtige vraag,
geïnspireerd door een boek
09:22
writtengeschreven long before the daysdagen
of bitcoinbitcoin, fintechfintech and digitaldigitaal technologytechnologie
181
550550
4756
dat geschreven werd lang voor de dagen van
bitcoin, fintech en digitale technologie,
09:27
has changedveranderd my life for the better.
182
555330
1715
heeft mijn leven verbeterd.
09:29
Try it, and let me know
how it workswerken for you.
183
557685
2455
Probeer het en laat me weten
hoe het voor je werkt.
09:32
I would love to hearhoren from you.
184
560164
1516
Ik hoor graag van je.
09:33
Thank you.
185
561704
1151
Bedankt!
09:34
(ApplauseApplaus)
186
562879
6089
(Applaus)
Translated by Kjell Vandevyvere
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Raymond Tang - IT manager
Westpac's Raymond Tang wants to help bridge the East and the West by exploring and applying ancient Chinese philosophy in the modern world.

Why you should listen

Raymond Tang grew up in Guangzhou, China. An advocate of cultural diversity and inclusion in the workplace, he founded the Cultural Leadership Toastmasters Club at Westpac to help individuals find and share their unique selves and cultural experiences. He is also actively connecting culturally and linguistically diverse (CALD) talents with growth opportunities through his involvement with Westpac's Cultural Diversity Leadership Employee Action Group.

A technology geek at heart, Tang is excited by the possibilities at the intersection of technology and philosophy. He believes that great technology should help us connect deeper with ourselves, so that we can discover different ways to make a difference whilst staying true to who we are as individuals.

More profile about the speaker
Raymond Tang | Speaker | TED.com