ABOUT THE SPEAKER
Tara Houska - Tribal attorney and advocate
Tara Houska is an attorney who fights for indigenous rights and justice.

Why you should listen

Tara Houska (Couchiching First Nation) is a tribal attorney based in Washington, D.C., the National Campaigns Director of Honor the Earth and a former advisor on Native American affairs to Bernie Sanders. She advocates on behalf of tribal nations at the local and federal levels on a range of issues impacting indigenous peoples. She recently spent six months living and working in North Dakota fighting the Dakota Access Pipeline. She is a co-founder of Not Your Mascots, a nonprofit committed to educating the public about the harms of stereotyping and promoting positive representation of Native Americans in the public sphere.

More profile about the speaker
Tara Houska | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Tara Houska: The Standing Rock resistance and our fight for indigenous rights

Tara Houska: Motståndet i Standing Rock och vår kamp för ursprungsbefolkningens rättigheter

Filmed:
1,057,420 views

Fortfarande osynliga och ofta sent påtänkta enas ursprungsbefolkningar för att skydda världens vatten, land och historia - medan de försöker läka såren från folkmord och pågående ojämlikhet. Stamåklagaren och medborgaren av första generationens Couchiching, Tara Houska, skildrar historiens försök från regeringens och industrins sida att utrota ursprungsbefolkningars land och kultur, vilket inkluderar det flera månader långa dödläget vid Standing Rock som inkluderade tusentals människor världen runt. "Det är otroligt vad man kan göra när man står tillsammans," säger Houska. "Stå med oss - visa empati, lär, väx, förändra samtalet."
- Tribal attorney and advocate
Tara Houska is an attorney who fights for indigenous rights and justice. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
[OjibweOjibwe: HelloHej.
0
1185
804
(Ojibwe) Hej.
00:14
My EnglishEngelska namenamn is TaraTara;
my NativeInfödda namenamn is ZhaabowekweZhaabowekwe.
1
2043
3739
Mitt engelska namn är Tara;
mitt inhemska namn är Zhaabowekwe.
Jag är första generationens Couchiching;
00:17
I am of CouchichingCouchiching First NationNation;
my clanClan is bearBjörn.
2
5916
2485
björnklanen.
00:20
I was bornfödd underunder the MapleLönn SappingPåfrestande MoonMånen.]
3
8453
2512
Jag föddes under lönnsavsmånen.
(Engelska) Jag heter Tara Houska,
00:23
My namenamn is TaraTara HouskaHouska,
4
11211
1445
jag är första generationens Couchiching,
00:24
I'm bearBjörn clanClan from
CouchichingCouchiching First NationNation,
5
12680
2405
björnklanen.
00:27
I was bornfödd underunder the MapleLönn SappingPåfrestande MoonMånen
in InternationalInternationella FallsFalls, MinnesotaMinnesota,
6
15109
4047
Jag föddes under lönnsavsmånen
i International Falls i Minnesota,
00:31
and I'm happylycklig to be here with all of you.
7
19180
1985
och det är kul att vara här med alla er.
00:33
(ApplauseApplåder)
8
21189
4403
(Applåder)
00:39
TraumaTrauma of indigenousinhemsk peoplesmänniskors
has trickledsipprat throughgenom the generationsgenerationer.
9
27155
4224
Ursprungsbefolkningars trauman
har sipprat genom generationerna.
00:43
CenturiesÅrhundraden of oppressionförtryck,
of isolationisolering, of invisibilityosynlighet,
10
31403
4701
Århundraden av förtryck,
av isolering, av osynlighet,
00:48
have led to a muddledrörig understandingförståelse
of who we are todayi dag.
11
36128
2937
har lett till en oklar förståelse
av vilka vi är idag.
00:51
In 2017, we faceansikte this mixtureblandning
of IndiansIndianerna in headdresseshuvudbonader
12
39089
4596
2017 ser vi framför oss en blandning
av indianer i huvudbonader
00:55
going acrosstvärs över the plainsslätter
13
43709
1825
som går över slätterna,
00:57
but alsoockså the drunkfull sittingSammanträde on a porchveranda
somewherenågonstans you never heardhört of,
14
45558
3183
men även fyllot som sitter
på en veranda någonstans
01:00
livinglevande off governmentregering handoutsåhörarkopior
and casinokasino moneypengar.
15
48765
3039
och lever på statliga allmosor
och kasinopengar.
01:06
(SighsSuckar)
16
54587
1015
(Suckar)
01:07
It's really, really hardhård.
17
55626
1708
Det är väldigt, väldigt svårt.
01:09
It's very, very difficultsvår
to be in these shoesskor,
18
57358
2636
Det är väldigt svårt
att befinna sig i den situationen,
01:12
to standstå here as a productprodukt
of genocidefolkmord survivalöverlevnad, of genocidefolkmord.
19
60018
5690
att stå här som en produkt
av överlevandet av ett folkmord.
01:19
We faceansikte this constantkonstant barrageBarrage
of unteachingunteaching the acceptedaccepterad narrativeberättande.
20
67239
4371
Vi möter en konstant ström av försök
att glömma den allmänt erkända historien.
01:23
87 percentprocent of referencesreferenser in textbooksläroböcker,
children'sbarns textbooksläroböcker, to NativeInfödda AmericansAmerikaner
21
71634
4602
87 procent av referenserna
till USA:s urinvånare i läroböcker
01:28
are pre-före1900s.
22
76260
1723
är äldre än 1900-talet.
01:30
Only halfhalv of the US statesstater
mentionnämna more than a singleenda tribestam,
23
78007
4207
Endast hälften av de amerikanska staterna
nämner fler än en enskild stam,
01:34
and just fourfyra statesstater
mentionnämna the boarding-schoolboarding-skolan eraepok,
24
82238
2949
och bara fyra stater nämner internateran,
01:37
the eraepok that was responsibleansvarig
for my grandmothermormor
25
85211
4056
eran som var ansvarig för
att min farmor
01:41
and her brothersbröder and sisterssystrar
26
89291
1340
och hennes bröder och systrar
01:42
havinghar theirderas languagespråk
and culturekultur beatenslagen out of them.
27
90655
2638
fick sitt språk och sin kultur
slagna ur sig.
01:45
When you aren'tinte viewedtittade på as realverklig people,
28
93826
2541
När man inte ses som riktiga människor
01:48
it's a lot easierlättare to runspringa over your rightsrättigheter.
29
96391
3000
är det mycket lättare
att strunta i ens rättigheter.
01:52
FourFyra yearsår agosedan, I movedrörd to WashingtonWashington, DCDC.
30
100587
2439
För fyra år sedan flyttade jag
till Washington DC.
01:55
I had finishedfärdiga schoolskola
and I was there to be a tribalstam- attorneyAttorney
31
103050
2859
Jag var klar med skolan
och skulle arbeta som juridiskt ombud
01:57
and representrepresentera tribesstammar acrosstvärs över the nationnation,
representingrepresenterar on the HillHill,
32
105933
3792
och representera stammar runtom i landet,
representera på Capitol Hill,
02:01
and I saw immediatelyomedelbart
why racistrasist imagerybilder mattersfrågor.
33
109749
2833
och jag såg direkt
varför rasistiskt bildspråk spelar roll.
02:04
I movedrörd there duringunder
footballfotboll seasonsäsong, of all timesgånger.
34
112606
2547
Jag flyttade dit under fotbollssäsongen,
av alla tider.
02:08
And so it was the dailydagligen slewdräpte
of IndianIndiska headsbeger sig
35
116162
3208
Så jag såg en daglig massa
av indianhuvuden
02:11
and this "redskinRedskin" slursluddra everywhereöverallt,
36
119394
3142
och rödskinn-skymfen överallt,
02:14
while my jobjobb was going up on the HillHill
37
122560
2853
medan mitt jobb var
att gå upp till Capitolium
02:17
and tryingpåfrestande to lobbylobby for hospitalssjukhus,
for fundingfinansiering for schoolsskolor,
38
125437
3778
och försöka lobba för sjukhus,
för finansiering åt skolor,
02:21
for basicgrundläggande governmentregering servicestjänster,
39
129239
1810
för basala offentliga tjänster,
02:23
and beingvarelse told again and again
40
131073
2069
och få höra om och om igen
02:25
that IndianIndiska people were incapableoförmögen
of managinghantera our ownegen affairsangelägenheter.
41
133166
3294
att indianer var oförmögna att hantera
våra egna angelägenheter.
02:29
When you aren'tinte viewedtittade på as realverklig people,
42
137068
2400
När man inte ses som riktiga människor,
02:31
it's a lot easierlättare to runspringa over your rightsrättigheter.
43
139492
2995
är det mycket lättare
att strunta i ens rättigheter.
02:36
And last AugustAugusti, I wentåkte out
to StandingStändiga RockRock SiouxSioux ReservationBokning.
44
144645
3698
Och förra augusti åkte jag ut
till Sioux-reservatet Standing Rock.
02:40
I saw resistancemotstånd happeninghappening.
45
148995
1848
Jag såg motståndet.
02:42
We were standingstående up.
46
150867
1246
Vi stod upp för oss själva.
02:44
There were youthungdom that had runspringa
2,000 milesmiles from CannonballKanonkula, NorthNorr DakotaDakota
47
152811
4380
Där fanns ungdomar som sprungit 320 mil
från Cannonball i North Dakota
02:49
all the way out to WashingtonWashington, DCDC,
with a messagemeddelande for PresidentOrdförande ObamaObama:
48
157215
4189
hela vägen ut till Washington DC, med ett
meddelande till President Obama:
02:53
"Please interveneingripa.
49
161428
1540
"Snälla, ingrip.
02:54
Please do something.
50
162992
1457
Snälla, gör något.
02:56
Help us."
51
164473
1231
Hjälp oss."
02:59
And I wentåkte out, and I heardhört the call,
52
167174
2469
Och jag åkte dit, och jag hörde ropet,
03:01
and so did thousandstusentals
of people around the worldvärld.
53
169667
2992
och det gjorde även
tusentals människor runtom i världen.
03:04
Why did this resonateresonera with so manymånga people?
54
172683
2597
Varför betydde detta
så mycket för så många?
03:07
IndigenousInhemska peoplesmänniskors are impactedpåverkade
first and worstvärst by climateklimat changeByta.
55
175304
4807
Ursprungsbefolkningar påverkas först
och värst av klimatförändringarna.
03:12
We are impactedpåverkade first and worstvärst
by the fossil-fuelfossila bränslen industryindustri.
56
180135
4532
Vi påverkas först och värst
av fossilbränsleindustrin.
03:16
Here in LouisianaLouisiana, the first US
climateklimat changeByta refugeesflyktingar existexistera.
57
184691
3719
Här i Louisiana finns de första
amerikanska klimatflyktingarna.
03:20
They are NativeInfödda people
58
188434
1360
De är urinvånare
03:21
beingvarelse pushedtryckte off theirderas homelandshemländer
from risingstigande seahav levelsnivåer.
59
189818
2908
som tvingas lämna sina hembygder
på grund av stigande havsnivåer.
03:25
That's our realityverklighet, that's what we liveleva.
60
193194
1907
Det är vår verklighet, så lever vi.
03:27
And with these projectsprojekt
comeskommer a slewdräpte of humanmänsklig costskostar
61
195125
3698
Och i samband med dessa projekt
kommer en mängd av mänskliga kostnader
03:30
that people don't think about:
62
198847
1847
som folk inte tänker på:
03:32
thousandstusentals of workersarbetare influxinginfluxing
to buildbygga these pipelinesrörledningar,
63
200718
4055
Tusentals arbetare deltar i
att bygga dessa pipelines,
03:36
to buildbygga and extractextrahera from the earthjord,
64
204797
3687
för att bygga och utvinna från jorden,
och för med sig brottslighet
och trafficking och våld.
03:40
bringingföra crimebrottslighet and sexsex traffickingtrafficking
and violencevåld with them.
65
208508
3285
Saknade och mördade kvinnor
från ursprungsbefolkningen i Kanada
03:44
MissingSaknas and murderedmördade
indigenousinhemsk womenkvinnor in CanadaKanada
66
212973
2231
03:47
has becomebli so significantsignifikant
it's spawnedgett upphov till a movementrörelse
67
215228
2976
har blivit så synliga
att det startat en rörelse
03:50
and a nationalnationell inquiryförfrågan.
68
218228
1895
och blivit en nationell fråga.
03:52
ThousandsTusentals of NativeInfödda womenkvinnor
who have disappearedförsvunnit,
69
220147
2859
Tusentals kvinnor
från ursprungsbefolkningen
som har försvunnit,
som har mördats.
03:55
who have been murderedmördade.
70
223030
1521
03:56
And here in the US,
we don't even trackspåra that.
71
224878
2101
Och här i USA spårar vi det inte ens.
04:00
We are insteadistället left with an understandingförståelse
72
228729
2378
Vi lämnas istället med insikten
04:03
that our SupremeHögsta CourtDomstolen,
the UnitedUnited StatesStaterna SupremeHögsta CourtDomstolen,
73
231131
2887
av att vår högsta domstol,
USA:s högsta domstol,
04:06
strippedavskalade us, in 1978, of the right
to prosecuteåtala at the samesamma rateBetygsätta
74
234042
4558
1978 tog ifrån oss vår rätt
att åtala på samma sätt
04:10
as anywherevar som helst elseannan in the UnitedUnited StatesStaterna.
75
238624
2126
som var som helst annars i USA.
04:13
So as a non-Nativeicke-infödda personperson you can walk
ontotill a reservationbokning and rapevåldta someonenågon
76
241236
4123
Så som icke-urinvånare kan du gå in
på ett reservat och våldta någon
04:17
and that tribestam is withoututan the samesamma levelnivå
77
245383
2023
och den stammen har inte samma nivå
04:19
of prosecutorialåklagares abilityförmåga
as everywhereöverallt elseannan,
78
247430
3054
av åklagarförmåga som på andra ställen,
04:22
and the FederalFederala GovernmentRegeringen declinesavböjer
these casesfall 40 percentprocent of the time.
79
250508
3715
och den federala regeringen
avböjer dessa fall 40 procent av gångerna.
04:26
It used to be 76 percentprocent of the time.
80
254247
3099
Det brukade vara 76 procent av gångerna.
04:30
One in threetre NativeInfödda womenkvinnor
are rapedvåldtagen in her lifetimelivstid.
81
258045
2833
En av tre kvinnor av ursprungshärkomst
våldtas under sin livstid.
04:33
One in threetre.
82
261311
1242
En av tre.
04:35
But in StandingStändiga RockRock,
you could feel the energyenergi in the airluft.
83
263711
5880
Men i Standing Rock
kunde man känna energin i luften.
04:41
You could feel the resistancemotstånd happeninghappening.
84
269968
2568
Man kunde känna det pågående motståndet.
04:44
People were standingstående and sayingsäger, "No more.
85
272560
3566
Folk stod där och sa, "Inte längre.
04:48
EnoughTillräckligt is enoughtillräckligt.
86
276150
1680
Nu är det nog.
04:49
We will put our bodieskroppar
in frontfrämre of the machinesmaskiner
87
277854
2191
Vi ska placera våra kroppar
framför maskinerna
04:52
to stop this projectprojekt from happeninghappening.
88
280069
1796
för att förhindra detta projekt.
04:53
Our livesliv mattermateria.
89
281889
1615
Våra liv spelar roll.
04:55
Our children'sbarns livesliv mattermateria."
90
283528
2000
Våra barns liv spelar roll."
Och tusentals allierade
från runtom i världen kom
04:58
And thousandstusentals of alliesallierade camekom
to standstå with us from around the worldvärld.
91
286483
3619
för att stå med oss.
05:02
It was incredibleotrolig, it was incredibleotrolig
to standstå togethertillsammans, unitedförenad as one.
92
290126
5495
Det var otroligt, det var otroligt
att stå tillsammans, enade.
05:08
(ApplauseApplåder)
93
296464
6941
(Applåder)
05:16
In my time there,
94
304805
2293
Under min tid där
05:19
I saw NativesInfödingarna beingvarelse chasedjagade on horsebackhäst
by policepolis officerskommenderar shootingskytte at them,
95
307122
4898
såg jag en urinvånare jagas till häst
av poliser som sköt mot dem.
05:24
historyhistoria playingspelar out in frontfrämre of my eyesögon.
96
312044
2563
Historien utspelades framför mina ögon.
Jag själv sattes i en hundgård
när jag arresterades.
05:27
I myselfjag själv was put into a doghund kennelKennel
when I was arrestedarresterad.
97
315813
2732
Det är faktiskt en rolig berättelse,
när jag sattes i en hundgård.
05:30
But funnyrolig storyberättelse, actuallyfaktiskt,
of beingvarelse put into a doghund kennelKennel.
98
318569
3015
05:34
So we're in this bigstor wiretråd kennelKennel
with all these people,
99
322307
3263
Jag satt i en stor bur av ståltråd
med en massa människor,
05:37
and the policepolis officerskommenderar
are there and we're there,
100
325594
3620
och poliserna var där och vi var där,
05:41
and we startStart howlingylande like dogshundar.
101
329238
1801
och vi började yla som hundar.
05:43
You're going to treatbehandla us like dogshundar?
We're going to actspela teater like dogshundar.
102
331063
3718
Behandlar ni oss som hundar?
Då ska vi bete oss som hundar.
05:46
But that's the resilienceelasticitet we have.
103
334805
1821
Det är det motståndet som vi har.
05:49
All these horrificfruktansvärda imagesbilder
playingspelar out in frontfrämre of us,
104
337334
2945
Alla horribla bilder
spelas upp framför oss,
05:52
beingvarelse an indigenousinhemsk personperson
pushedtryckte off of NativeInfödda landslandar again in 2017.
105
340303
4873
när man är urinvånare som tvingas bort
från sitt fosterland igen 2017.
05:57
But there was suchsådan beautyskönhet.
106
345200
2144
Men det fanns sådan skönhet i det.
05:59
On one of the daysdagar that we facedinför
a linelinje of hundredshundratals of policepolis officerskommenderar
107
347368
3326
Under en av dagarna som vi möttes
av ett led av hundratals poliser
06:02
pushingatt trycka us back, pushingatt trycka us
off indigenousinhemsk landslandar,
108
350718
3697
som tryckte undan oss,
föste bort oss från vårt fosterland,
06:06
there were those teenagerstonåringar
out on horsebackhäst acrosstvärs över the plainsslätter.
109
354439
3691
så fanns det tonåringar till häst
som red över stäppen.
06:10
They were herdingvallning hundredshundratals
of buffalobuffel towardsmot us,
110
358744
3294
De vallade hundratals bisonoxar mot oss,
06:14
and we were cryinggråtande out, callingkallelse,
"Please turnsväng, please turnsväng."
111
362062
4176
och vi skrek, ropade, "Snälla, vänd om,
snälla, vänd om."
06:18
And we watchedbetraktade the buffalobuffel
come towardsmot us,
112
366262
2001
Och vi såg bisonoxarna komma emot oss,
06:20
and for a momentögonblick, everything stoppedstoppad.
113
368287
1867
och under en stund blev allt tyst.
06:22
The policepolis stoppedstoppad, we stoppedstoppad,
114
370178
2534
Poliserna stannade, vi stannade,
06:24
and we just saw this beautifulvacker,
amazingfantastiskt momentögonblick of remembrancehågkomst.
115
372736
4032
och vi såg bara ett vackert, underbart,
minnesvärt ögonblick
06:31
And we were empoweredbefogenhet.
We were so empoweredbefogenhet.
116
379711
2380
Och vi stärktes. Vi blev så stärkta.
06:34
I interviewedintervjuades a womankvinna
who had, on one day --
117
382115
3511
Jag intervjuade en kvinna som, en dag -
06:37
SeptemberSeptember 2ndnd,
118
385650
1502
Den andra september,
06:39
the StandingStändiga RockRock SiouxSioux ReservationBokning
had told the courtsdomstol --
119
387176
2716
så hade Sioux-reservatet
Standing Rock sagt åt domstolen -
06:41
there's an ongoingpågående lawsuiträttegång right now --
120
389916
1872
det pågår en rättegång just nu -
06:43
they told the courtsdomstol,
121
391812
1220
de sa åt domstolen,
06:46
"Here is a sacredhelig sitewebbplats that's in
the directdirekt pathväg of the pipelinerörledning."
122
394247
3738
"Här har vi en andlig plats
som ligger mitt i pipelinens väg."
06:50
On SeptemberSeptember 3rdRD, the followingföljande day,
123
398826
1930
Den tredje september, nästa dag,
06:52
DakotaDakota AccessTillgång, LLCLLC skippedhoppade över 25 milesmiles aheadett huvud
in its constructionkonstruktion,
124
400780
3302
skyndade Dakota Access, LLC på
sitt byggnadsarbete med fyra mil,
06:56
to destroyförstöra that sitewebbplats.
125
404106
1378
för att förstöra den platsen.
06:58
And when that happenedhände,
the people in campläger rushedforcerat up to stop this,
126
406363
4277
Och när det hände rusade folket
i lägret fram för att stoppa detta,
07:02
and they were metuppfyllda with attackge sig på dogshundar,
127
410664
2787
och de möttes av attackhundar,
07:05
people, privateprivat securitysäkerhet officerskommenderar,
wieldingsvingar attackge sig på dogshundar in [2016].
128
413475
4825
folk, privata säkerhetspoliser,
med attackhundar 2017.
07:11
But I interviewedintervjuades one of the womenkvinnor,
129
419034
1883
Men jag intervjuade en av kvinnorna,
07:12
who had been bittenbiten on the breastbröst
by one of these dogshundar,
130
420941
2952
som blivit biten i bröstet
av en av dessa hundar,
07:15
and the ferocitygrymhet and strengthstyrka of her
131
423917
3215
och hennes vildsinthet och styrka
07:19
was incredibleotrolig,
132
427156
1151
var otrolig,
07:20
and she's out right now
in anotherannan resistancemotstånd campläger,
133
428331
2382
och hon befinner sig nu
i ett annat motståndsläger,
samma motståndsläger som jag är del av,
07:22
the samesamma resistancemotstånd campläger I'm partdel of,
134
430737
1841
07:24
fightingstridande LineLinjen 3, anotherannan pipelinerörledning projectprojekt
in my people'smänniskors homelandshemländer,
135
432602
3942
och slåss mot Line 3,
ett annat pipelineprojekt
i mitt folks hembygder,
07:28
wantingönskar 900,000 barrelsfat
of tartjära sandssandstrand perper day
136
436568
4406
där de vill skicka
900 000 fat oljesand per dag
07:32
throughgenom the headwatersrinner of the MississippiMississippi
to the shoreShore of LakeSjön SuperiorSuperior
137
440998
3380
genom källan i Mississippi
till Lake Superiors strand
och genom alla fördragsområden på vägen.
07:36
and throughgenom all the TreatyFördraget
territoriesområden alonglängs the way.
138
444402
2549
Men den här kvinnan är där
och vi är alla där tillsammans,
07:38
But this woman'skvinnas out there
and we're all out there standingstående togethertillsammans,
139
446975
3317
för vi är tåliga, vi är stenhårda,
07:42
because we are resilientmotståndskraftiga, we are fiercevåldsam,
140
450316
2120
07:44
and we are teachingundervisning people
how to reconnectåteransluta to the earthjord,
141
452460
3866
och vi lär ut
hur man återansluter sig till jorden,
07:48
rememberingminnas where we come from.
142
456350
2324
och minns var man kommer ifrån.
07:50
So much of societysamhälle has forgottenglömt this.
143
458698
2167
Så stora delar av samhället
har glömt detta.
07:52
(ApplauseApplåder)
144
460889
4127
(Applåder)
07:57
That foodmat you eatäta comeskommer from somewherenågonstans.
145
465040
2699
Maten som du äter kommer någonstans ifrån.
07:59
The tapknacka watervatten you drinkdryck
comeskommer from somewherenågonstans.
146
467763
3046
Kranvattnet som du dricker
kommer någonstans ifrån.
08:03
We're tryingpåfrestande to rememberkom ihåg, teachlära,
147
471255
2102
Vi försöker minnas, lära ut,
08:05
because we know, we still rememberkom ihåg.
148
473381
2040
för vi vet, vi minns fortfarande.
08:07
It's in our plantsväxter,
in our medicinesläkemedel, in our livesliv,
149
475445
3097
Det finns i våra plantor,
i våra mediciner, i våra liv,
08:10
everyvarje singleenda day.
150
478566
1857
varenda dag.
08:12
I broughttog med this out to showshow.
151
480447
1825
Jag tog med mig detta för att visa er.
08:14
(RattlingSkramlande)
152
482296
1001
08:15
This is culturalkulturell survivalöverlevnad.
153
483321
2515
Det här är kulturell överlevnad.
08:17
This is from a time that it was illegalolaglig
154
485860
2315
Den här kommer från en tid
då det var olagligt
08:20
to practiceöva indigenousinhemsk cultureskulturer
in the UnitedUnited StatesStaterna.
155
488199
3066
att utöva ursprungskultur i USA.
08:23
This was culturalkulturell survivalöverlevnad
hiddendold in plainenkel sightsyn.
156
491289
2626
Det här var kulturell överlevnad
gömd där alla kan se det.
08:27
This was a baby'sbaby's rattleskallra.
157
495003
1636
Det här var en skallra.
08:28
That's what they told the IndianIndiska agentsmedel
when they camekom in.
158
496663
2794
Det sa de till indianagenterna
när de kom dit.
Det var en skallra.
08:31
It was a baby'sbaby's rattleskallra.
159
499481
1164
Det är otroligt vad man kan göra när
man står tillsammans.
08:36
But it's incredibleotrolig what you can do
when you standstå togethertillsammans.
160
504516
2913
Det är otroligt, kraften som vi har
när vi står tillsammans,
08:39
It's incredibleotrolig, the powerkraft
that we have when we standstå togethertillsammans,
161
507453
3015
08:42
humanmänsklig resistancemotstånd,
people havinghar this powerkraft,
162
510492
3091
mänskligt motstånd,
folk som har den här kraften,
08:45
some of the mostmest oppressedförtryckta people
you can possiblyeventuellt imaginetänka
163
513607
2716
några av de mest förtryckta
människorna man kan tänka sig
08:48
costingkostar this companyföretag
hundredshundratals of millionsmiljoner of dollarsdollar,
164
516347
3398
kostar detta företag
hundratals miljoner dollar,
08:51
and now our divestmentavyttring effortsansträngningar, focusingfokusera
on the banksbanker behindBakom these projectsprojekt,
165
519769
3982
och nu vår försäljningskampanj
mot bankerna bakom dessa projekt,
08:55
costingkostar them billionsmiljarder of dollarsdollar.
166
523775
2858
som kostar dem flera miljarder dollar.
08:58
FiveFem billionmiljard dollarsdollar
we'vevi har costkosta them so farlångt,
167
526657
2455
Vi har kostat dem
fem miljarder än så länge,
09:01
hanginghängande out with banksbanker.
168
529136
1151
det vi gjort mot bankerna.
09:02
(ApplauseApplåder)
169
530311
4900
(Applåder)
09:07
So what can you do?
170
535235
1525
Så vad kan man göra?
09:08
How can you help?
171
536784
1378
Hur kan man hjälpa till?
09:10
How can you changeByta the conversationkonversation
172
538186
1668
Hur kan man ändra på samtalet
09:11
for extremelyytterst oppressedförtryckta
and forgottenglömt people?
173
539878
2752
kring extremt förtryckta
och bortglömda folk?
09:15
EducationUtbildning is foundationalgrundläggande.
174
543358
2439
Utbildning är fundamentalt.
Utbildning formar våra barn.
Det formar sättet vi lär ut på.
09:18
EducationUtbildning shapesformer our childrenbarn.
It shapesformer the way we teachlära.
175
546642
2763
09:21
It shapesformer the way we learnlära sig.
176
549429
1970
Det formar sättet vi lär in.
09:23
In WashingtonWashington StateStatliga,
177
551423
1783
I staten Washington
09:25
they'vede har madegjord the teachingundervisning of treatiesfördragen
and modernmodern NativeInfödda people
178
553230
4588
har de gjort undervisning om fördrag
och moderna urinvånare
09:29
mandatoryobligatoriska in schoolskola curriculumläroplan.
179
557842
2094
obligatoriska i läroplanen.
09:31
That is systemssystem changeByta.
180
559960
1627
Det är förändring av systemet.
09:33
(ApplauseApplåder)
181
561611
2429
(Applåder)
09:36
When your electedvaldes officialstjänstemän
are appropriatingtillägna sig theirderas budgetsbudgetar,
182
564064
2929
När dina invalda ämbetsmän
anpassar sina budgetar,
09:39
askfråga them: Are you fulfillinguppfylla
treatyfördraget obligationsskyldigheter?
183
567017
3483
fråga dem då: Följer ni fördragen nu?
09:43
TreatiesFördragen have been brokenbruten
sincesedan the day they were signedsignerad.
184
571031
2944
Fördragsbrott har skett
sedan dagen de skrevs under.
09:45
Are you meetingmöte those requirementskrav?
185
573999
1737
Uppfyller ni de kraven?
09:47
That would changeByta our livesliv,
if treatiesfördragen were actuallyfaktiskt upheldbiföll.
186
575760
3747
Det skulle förändra våra liv,
om fördrag faktiskt fullföljdes.
09:51
Those documentsdokument were signedsignerad.
187
579531
1477
De dokumenten skrevs under.
09:53
SomehowPå något sätt, we liveleva in this worldvärld
where, in 2017,
188
581032
3064
På något sätt lever vi
i denna värld där, 2017,
09:56
the US ConstitutionKonstitutionen is heldhållen up
as the supremeöverlägsen lawlag of the landlanda, right?
189
584120
3240
den amerikanska konstitutionen
är grundlag, eller hur?
Men när jag pratar
om fördragsrättigheter är jag galen.
09:59
But when I talk about
treatyfördraget rightsrättigheter, I'm crazygalen.
190
587384
2192
10:01
That's crazygalen.
191
589600
1151
Det är helt sjukt.
10:02
TreatiesFördragen are the supremeöverlägsen lawlag of the landlanda,
192
590775
1969
Fördrag är grundlag,
och det skulle förändra så mycket,
10:04
and that would changeByta so much,
193
592768
3706
10:08
if you actuallyfaktiskt askedfrågade
your representativerepresentativ officialstjänstemän
194
596498
3491
om du bad dina representanter
10:12
to appropriatelämplig those budgetsbudgetar.
195
600013
1921
om att anpassa budgetarna.
10:15
And take your moneypengar out of the banksbanker.
196
603091
1842
Och ta ut dina pengar från bankerna.
10:16
That's hugeenorm. It makesgör a hugeenorm differenceskillnad.
197
604957
1935
Det är enormt. Det gör enorm skillnad.
10:19
StandUtmärker with us, empathizeempati,
198
607688
2300
Stå med oss, visa empati,
10:22
learnlära sig, growväxa, changeByta the conversationkonversation.
199
610012
3873
lär, väx, förändra samtalet.
10:26
FortyFyrtio percentprocent of NativeInfödda people
are underunder the ageålder of 24.
200
614942
4777
40 procent av alla urinvånare
är under 24 år.
10:32
We are the fastest-growingsnabbast växande demographicdemografisk
in the UnitedUnited StatesStaterna.
201
620438
3817
Vi är den snabbast växande
demografiska gruppen i USA.
10:37
We are doctorsdoktorer, we are lawyersadvokater,
202
625350
2532
Vi är läkare, vi är advokater,
10:39
we are teacherslärare, we are scientistsvetenskapsmän,
203
627906
2620
vi är lärare, vi är forskare,
10:42
we are engineersingenjörer.
204
630550
2305
vi är ingenjörer.
10:44
We are medicinemedicin menmän,
we are medicinemedicin womenkvinnor,
205
632879
3634
Vi är medicinmän, vi är medicinkvinnor,
10:48
we are sunSol dancersdansare, we are piperör carriersbärare,
206
636537
2674
vi är soldansare, vi är rörbärare,
10:52
we are traditionaltraditionell languagespråk speakershögtalare.
207
640268
2604
vi är talare av traditionella språk.
10:54
And we are still here.
208
642896
1337
Och vi är fortfarande här.
10:56
MiigwechMiigwech.
209
644749
1151
Miigwech.
10:57
(ApplauseApplåder)
210
645924
4655
(Applåder)
Translated by Josefin Nygren
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tara Houska - Tribal attorney and advocate
Tara Houska is an attorney who fights for indigenous rights and justice.

Why you should listen

Tara Houska (Couchiching First Nation) is a tribal attorney based in Washington, D.C., the National Campaigns Director of Honor the Earth and a former advisor on Native American affairs to Bernie Sanders. She advocates on behalf of tribal nations at the local and federal levels on a range of issues impacting indigenous peoples. She recently spent six months living and working in North Dakota fighting the Dakota Access Pipeline. She is a co-founder of Not Your Mascots, a nonprofit committed to educating the public about the harms of stereotyping and promoting positive representation of Native Americans in the public sphere.

More profile about the speaker
Tara Houska | Speaker | TED.com