ABOUT THE SPEAKER
Judson Brewer - Mindful addiction doctor
Psychiatrist and addiction expert Judson Brewer researches mindfulness techniques that effectively help quell cravings of all kinds.

Why you should listen

Psychiatrist Judson Brewer is a thought leader in the "science of self mastery," having combined nearly 20 years of experience with mindfulness and scientific research therein. An expert in mindfulness training for addictions, Judson has developed novel treatments to help individuals with substance abuse and eating disorders. He has also studied the neural mechanisms of mindfulness using standard and real­time fMRI, and is translating these findings into clinical use.

In 2012, Judson founded Claritas MindSciences to combine mindfulness and neurofeedback techniques for a variety of conditions; the latest apps are Craving to Quit and Eat Right Now. Judson is currently an Associate Professor of Psychiatry and Medicine at University of Massachusetts School of Medicine, where he is Director of Research at the Center for Mindfulness.

In 2017, Brewer published a book, The Craving Mind: From Cigarettes to Smartphones to Love – Why We Get Hooked and How We Can Break Bad Habits, that unpacks the topic of his TED Talk.

More profile about the speaker
Judson Brewer | Speaker | TED.com
TEDMED 2015

Judson Brewer: A simple way to break a bad habit

Judson Brewer: Ett enkelt sätt att bryta en dålig vana

Filmed:
14,689,053 views

Kan vi bryta dåliga vanor genom att bli mer nyfikna på dem? Psykiatern Judson Brewer studerar hur mindfulness påverkar beroende - från rökning till frossande eller annat vi gör som vi inte ens vet är dåligt för oss. Lär dig mer om hur vanor bildas och upptäck ett enkelt men djupverkande knep som kanske kan hjälpa dig övervinna ditt nästa sug efter att röka, småäta eller att kolla sms medan du kör bil.
- Mindful addiction doctor
Psychiatrist and addiction expert Judson Brewer researches mindfulness techniques that effectively help quell cravings of all kinds. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I was first learninginlärning to meditatemeditera,
0
760
1856
När jag först lärde mig meditera
00:14
the instructioninstruktion was to simplyhelt enkelt
paybetala attentionuppmärksamhet to my breathandetag,
1
2640
3056
blev jag instruerad
att tänka på andningen,
och att när tankarna vandrade,
tänka på andningen igen.
00:17
and when my mindsinne wanderedvandrade,
to bringföra it back.
2
5720
2080
Det lät enkelt.
00:20
SoundedLät simpleenkel enoughtillräckligt.
3
8640
1360
00:22
YetÄnnu I'd sitsitta on these silenttyst retreatsretreats,
4
10680
3216
Ändå satt jag på de där tysta retreaten
00:25
sweatingsvettning throughgenom T-shirtsT-shirts
in the middlemitten of wintervinter-.
5
13920
3336
och blötte ner t-shirtar
med svett mitt i vintern.
00:29
I'd take napstupplurar everyvarje chancechans I got
because it was really hardhård work.
6
17280
3336
Jag sov så ofta jag fick chansen
för det var verkligen hårt arbete.
00:32
ActuallyFaktiskt, it was exhaustingansträngande.
7
20640
2000
Det var utmattande.
00:35
The instructioninstruktion was simpleenkel enoughtillräckligt
8
23400
1736
Instruktionen var enkel
00:37
but I was missingsaknas something
really importantViktig.
9
25160
2120
men jag missade något väldigt viktigt.
00:40
So why is it so hardhård to paybetala attentionuppmärksamhet?
10
28320
2240
Varför är det så svårt
att vara uppmärksam?
00:43
Well, studiesstudier showshow
11
31080
1456
Jo, studier visar
00:44
that even when we're really
tryingpåfrestande to paybetala attentionuppmärksamhet to something --
12
32560
3176
att även när vi verkligen
försöker vara uppmärksamma på något -
som till exempel det här föredraget -
00:47
like maybe this talk --
13
35760
1576
kommer ungefär hälften av oss
00:49
at some pointpunkt,
14
37360
1216
00:50
about halfhalv of us
will driftdrift off into a daydreamDaydream,
15
38600
2336
någon gång att flyta iväg i en dagdröm
00:52
or have this urgeenträget uppmana
to checkkolla upp our TwitterTwitter feedutfodra.
16
40960
2080
eller känna att vi måste
kolla vårt twitterflöde.
00:56
So what's going on here?
17
44360
1520
Vad är det som händer här?
00:59
It turnsvarv out that we're fightingstridande one
of the mostmest evolutionarily-conservedevolutionärt bevarade
18
47000
3456
Det visar sig att vi kämpar mot
en av de mest uråldriga läroprocesser
01:02
learninginlärning processesprocesser
currentlyför närvarande knownkänd in sciencevetenskap,
19
50480
2856
som vetenskapen känner till,
01:05
one that's conservedbevarad
20
53360
1216
en som finns
01:06
back to the mostmest basicgrundläggande
nervousnervös systemssystem knownkänd to man.
21
54600
2440
i de mest grundläggande delarna
av vårt nervsystem.
Den belöningsbaserade läroprocessen
01:09
This reward-basedbelöning-baserade learninginlärning processbearbeta
22
57840
1656
01:11
is calledkallad positivepositiv
and negativenegativ reinforcementförstärkning,
23
59520
2176
kallas positiv och negativ förstärkning,
01:13
and basicallyi grund och botten goesgår like this.
24
61720
1560
och går till ungefär så här.
01:16
We see some foodmat that looksutseende good,
25
64200
1696
Vi ser mat som ser god ut,
01:17
our brainhjärna sayssäger, "CaloriesKalorier! ... SurvivalÖverlevnad!"
26
65920
2696
vår hjärna säger,
"Kalorier! ... Överlevnad!"
Vi äter maten, vi smakar på den -
01:20
We eatäta the foodmat, we tastesmak it --
27
68640
1496
01:22
it tastessmaker good.
28
70160
1216
den smakar gott.
01:23
And especiallyspeciellt with sugarsocker,
29
71400
1536
Och speciellt med socker
skickar våra kroppar en signal
till hjärnan som säger,
01:24
our bodieskroppar sendskicka a signalsignal
to our brainhjärna that sayssäger,
30
72960
2256
01:27
"RememberKom ihåg what you're eatingmat
and where you foundhittades it."
31
75240
2480
"Kom ihåg vad du äter
och var du hittade det."
01:31
We laylägga down this context-dependentinnehållsberoende memoryminne
32
79280
2736
Vi skapar ett kontextberoende minne
01:34
and learnlära sig to repeatupprepa the processbearbeta nextNästa time.
33
82040
2456
och lär oss att göra likadant nästa gång.
01:36
See foodmat,
34
84520
1216
Ser mat,
äter mat, mår bra,
01:37
eatäta foodmat, feel good,
35
85760
1696
upprepa.
01:39
repeatupprepa.
36
87480
1456
01:40
TriggerTrigger, behaviorbeteende, rewardpris.
37
88960
2616
Utlösande faktor, beteende, belöning.
01:43
SimpleEnkla, right?
38
91600
1200
Enkelt, eller hur?
Men efter ett tag
säger våra kreativa hjärnor,
01:45
Well, after a while,
our creativekreativ brainshjärnor say,
39
93920
2136
01:48
"You know what?
40
96080
1216
"Vet du vad?
01:49
You can use this for more
than just rememberingminnas where foodmat is.
41
97320
3616
Du kan använda det här till mer
än att bara minnas var maten finns.
01:52
You know, nextNästa time you feel baddålig,
42
100960
2176
Nästa gång du mår dåligt,
01:55
why don't you try eatingmat
something good so you'lldu kommer feel better?"
43
103160
3440
varför inte försöka äta något gott
så att du mår bättre?"
01:59
We thank our brainshjärnor for the great ideaaning,
44
107720
2016
Vi tackar våra hjärnor
för den smarta idén,
02:01
try this and quicklysnabbt learnlära sig
45
109760
1576
testar det och lär oss snabbt
02:03
that if we eatäta chocolatechoklad or iceis creamgrädde
when we're madgalen or sadledsen,
46
111360
3296
att om vi äter choklad eller glass
när vi är arga eller ledsna
02:06
we feel better.
47
114680
1200
så mår vi bättre.
02:08
SameSamma processbearbeta,
48
116640
1376
Samma process,
02:10
just a differentannorlunda triggeravtryckare.
49
118040
1736
bara en annan utlösande faktor.
02:11
InsteadIstället of this hungerhunger signalsignal
comingkommande from our stomachmage,
50
119800
3096
Istället för en hungersignal
som kommer från magen
02:14
this emotionalemotionell signalsignal -- feelingkänsla sadledsen --
51
122920
1976
får vi en känslosignal - ledsenhet -
02:16
triggerstriggers that urgeenträget uppmana to eatäta.
52
124920
1280
som utlöser begäret att äta.
02:19
Maybe in our teenageTonårs yearsår,
53
127040
1520
Vi kanske är i tonåren,
02:21
we were a nerdnörd at schoolskola,
54
129199
1401
är nördar i skolan,
och ser rebelliska ungdomar
som röker utomhus och vi tänker,
02:23
and we see those rebelrebell kidsbarn
outsideutanför smokingrökning and we think,
55
131600
2696
"Jag vill också vara cool."
02:26
"Hey, I want to be coolHäftigt."
56
134320
1256
02:27
So we startStart smokingrökning.
57
135600
1200
Så vi börjar röka.
02:29
The MarlboroMarlboro Man wasn'tvar inte a dorktönt,
and that was no accidentolycka.
58
137800
3736
Marlboro Man var ingen tönt,
och det var ingen tillfällighet.
02:33
See coolHäftigt,
59
141560
1216
Se något coolt,
02:34
smokerök to be coolHäftigt,
60
142800
1296
röker för att bli cool, mår bra.
02:36
feel good. RepeatUpprepa.
61
144120
1816
Upprepa.
02:37
TriggerTrigger, behaviorbeteende, rewardpris.
62
145960
2000
Utlösande faktor, beteende, belöning.
Och varje gång vi gör det här
02:40
And eachvarje time we do this,
63
148640
1256
02:41
we learnlära sig to repeatupprepa the processbearbeta
64
149920
2016
lär vi oss att upprepa processen
02:43
and it becomesblir a habitvana.
65
151960
1240
och det blir en vana.
02:45
So latersenare,
66
153920
1296
Senare skapar stressen
02:47
feelingkänsla stressedbetonade out triggerstriggers
that urgeenträget uppmana to smokerök a cigarettecigarett
67
155240
3616
ett begär att vilja röka en cigarett
02:50
or to eatäta something sweetljuv.
68
158880
1400
eller att äta något sött.
02:53
Now, with these samesamma brainhjärna processesprocesser,
69
161200
2936
Med samma slags hjärnprocesser
har vi gått från att lära oss att överleva
02:56
we'vevi har goneborta from learninginlärning to surviveöverleva
70
164160
1896
02:58
to literallybokstavligen killingdödande ourselvesoss själva
with these habitsvanor.
71
166080
2856
till att bokstavligen döda oss själva
med de här vanorna.
03:00
ObesityFetma and smokingrökning
72
168960
1256
Fetma och rökning
03:02
are amongbland the leadingledande preventableprevent causesorsaker
of morbiditysjuklighet and mortalitydödlighet in the worldvärld.
73
170240
4280
är bland de största förebyggbara orsakerna
till sjuklighet och dödlighet i världen.
03:07
So back to my breathandetag.
74
175480
1400
Tillbaka till min andning.
03:09
What if insteadistället of fightingstridande our brainshjärnor,
75
177720
2376
Tänk om vi istället för
att kämpa mot våra hjärnor
03:12
or tryingpåfrestande to forcetvinga ourselvesoss själva
to paybetala attentionuppmärksamhet,
76
180120
2536
eller försöka tvinga oss
att vara uppmärksamma
istället kunde använda oss
av den här naturliga,
03:14
we insteadistället tappedknackade into this naturalnaturlig,
reward-basedbelöning-baserade learninginlärning processbearbeta ...
77
182680
4016
belöningsbaserade läroprocessen,
men ta den ett steg längre?
03:18
but addedLagt till a twisttwist?
78
186720
1200
03:20
What if insteadistället we just got really curiousnyfiken
79
188520
2056
Tänk om vi blev väldigt nyfikna
03:22
about what was happeninghappening
in our momentarymomentan experienceerfarenhet?
80
190600
2496
på vad vi upplever i ögonblicket?
Jag ska ge er ett exempel.
03:25
I'll give you an exampleexempel.
81
193120
1536
03:26
In my lablabb,
82
194680
1216
I mitt labb
studerar vi om träning i mindfulness
kan hjälpa folk att sluta röka.
03:27
we studiedstuderade whetherhuruvida mindfulnessMindfulness trainingutbildning
could help people quitsluta smokingrökning.
83
195920
3336
03:31
Now, just like tryingpåfrestande to forcetvinga myselfjag själv
to paybetala attentionuppmärksamhet to my breathandetag,
84
199280
3656
På samma sätt som jag
försöker tvinga mig själv
att uppmärksamma min andning
skulle de kunna tvinga sig att sluta röka.
03:34
they could try to forcetvinga
themselvessig själva to quitsluta smokingrökning.
85
202960
3256
03:38
And the majoritymajoritet of them
had triedförsökte this before and failedmisslyckades --
86
206240
2936
Majoriteten hade försökt det förut
och misslyckats - i snitt sex gånger.
03:41
on averagegenomsnitt, sixsex timesgånger.
87
209200
1920
När vi tränade mindfulness
struntade vi att tvinga oss
03:43
Now, with mindfulnessMindfulness trainingutbildning,
88
211960
1496
03:45
we droppedtappade the bitbit about forcingforcering
and insteadistället focusedfokuserade on beingvarelse curiousnyfiken.
89
213480
3320
och fokuserade istället på
att vara nyfikna.
03:49
In factfaktum, we even told them to smokerök.
90
217600
3216
Jag sa till och med åt dem att röka.
Va? Ja, jag sa, "Rök ni bara,
03:52
What? Yeah, we said, "Go aheadett huvud and smokerök,
91
220840
1976
03:54
just be really curiousnyfiken
about what it's like when you do."
92
222840
3536
bara ni är ordentligt nyfikna på
hur det känns när ni gör det."
03:58
And what did they noticelägga märke till?
93
226400
1696
Vad lade de märke till?
04:00
Well here'shär är an exampleexempel
from one of our smokersrökare.
94
228120
2696
Här är ett exempel från en av våra rökare.
Hon sa, "Medveten rökning
04:02
She said, "MindfulMindful smokingrökning:
95
230840
1736
04:04
smellsluktar like stinkystinkande cheeseost
96
232600
1616
luktar som äcklig ost
04:06
and tastessmaker like chemicalskemikalier,
97
234240
1616
och smakar kemikalier,
04:07
YUCKUSCH!"
98
235880
1200
BLÄ!"
04:09
Now, she knewvisste, cognitivelykognitivt
that smokingrökning was baddålig for her,
99
237680
3376
Hon visste på ett kognitivt plan
och rökning var dåligt för henne,
04:13
that's why she joinedfogade our programprogram.
100
241080
1880
det var därför hon gick med
i vårt program.
04:15
What she discoveredupptäckt just by beingvarelse
curiouslynyfiket awaremedveten when she smokedrökt
101
243680
4536
Vad hon märkte när hon rökte
på ett medvetet sätt
04:20
was that smokingrökning tastessmaker like shitSkit.
102
248240
3136
var att rökning smakar skit.
04:23
(LaughterSkratt)
103
251400
1680
(Skratt)
04:26
Now, she movedrörd from knowledgekunskap to wisdomvisdom.
104
254360
4015
Hon gick från kunskap till visdom.
04:30
She movedrörd from knowingmenande in her headhuvud
that smokingrökning was baddålig for her
105
258399
3096
Hon gick från att veta i huvudet
att rökning var dåligt för henne
04:33
to knowingmenande it in her bonesben,
106
261519
2457
till att veta det i kroppen,
04:36
and the spellspell of smokingrökning was brokenbruten.
107
264000
2296
vilket bröt rökningens förtrollning.
04:38
She startedsatte igång to becomebli
disenchanteddesillusionerad with her behaviorbeteende.
108
266320
3360
Hon blev besviken på sitt eget beteende.
04:42
Now, the prefrontalprefrontala cortexbark,
109
270960
2096
Prefrontala cortex,
04:45
that youngestyngst partdel of our brainhjärna
from an evolutionaryevolutionära perspectiveperspektiv,
110
273080
3536
den yngsta delen av hjärnan
ur ett evolutionärt perspektiv,
04:48
it understandsförstår on an intellectualintellektuell levelnivå
that we shouldn'tborde inte smokerök.
111
276640
4056
förstår på en intellektuell nivå
att vi inte borde röka.
04:52
And it triesförsök it's hardesthårdast
to help us changeByta our behaviorbeteende,
112
280720
3816
Den försöker så gott den kan
att få oss att ändra vårt beteende,
att hjälpa oss att sluta röka,
04:56
to help us stop smokingrökning,
113
284560
1336
04:57
to help us stop eatingmat that secondandra,
that thirdtredje, that fourthfjärde cookiecookie.
114
285920
4120
att hjälpa oss att sluta äta
den där andra, tredje och fjärde kakan.
Vi kallar det kognitiv kontroll.
05:02
We call this cognitivekognitiv controlkontrollera.
115
290960
1496
05:04
We're usinganvänder sig av cognitionkognition
to controlkontrollera our behaviorbeteende.
116
292480
2800
Vi använder kognition
för att kontrollera vårt beteende.
Tyvärr
05:07
UnfortunatelyTyvärr,
117
295960
1216
är det här också
den första delen av hjärnan
05:09
this is alsoockså the first partdel of our brainhjärna
118
297200
1936
05:11
that goesgår offlineoff-line
when we get stressedbetonade out,
119
299160
2016
som lägger ner när vi blir stressade,
vilket inte hjälper oss.
05:13
whichsom isn't that helpfulhjälpsam.
120
301200
1256
05:14
Now, we can all relaterelatera to this
in our ownegen experienceerfarenhet.
121
302480
2477
Vi har alla varit med om det här.
05:16
We're much more likelytroligt to do things
like yellskrik at our spousemake or kidsbarn
122
304981
3155
Vi skäller mycket oftare
på vår partner eller våra barn
när vi är stressade eller trötta,
05:20
when we're stressedbetonade out or tiredtrött,
123
308160
1616
även om vi vet att det
inte kommer att hjälpa.
05:21
even thoughdock we know
it's not going to be helpfulhjälpsam.
124
309800
2336
Vi kan bara inte låta bli.
05:24
We just can't help ourselvesoss själva.
125
312160
1520
05:27
When the prefrontalprefrontala cortexbark goesgår offlineoff-line,
126
315120
2176
När prefrontala cortex blir inaktiv
05:29
we fallfalla back into our oldgammal habitsvanor,
127
317320
2216
faller vi tillbaka i gamla vanor,
05:31
whichsom is why this disenchantmentbesvikelse
is so importantViktig.
128
319560
2856
vilket är orsaken till
att besvikelsen är så viktig.
05:34
SeeingAtt se what we get from our habitsvanor
129
322440
1656
Att se vad vi får ut av våra vanor
05:36
helpshjälper us understandförstå them
at a deeperdjupare levelnivå --
130
324120
2176
hjälper oss att förstå dem
på en djupare nivå -
05:38
to know it in our bonesben
131
326320
1256
att veta det i kroppen
05:39
so we don't have to forcetvinga
ourselvesoss själva to holdhåll back
132
327600
2256
så att vi inte måste tvinga oss själva
eller avhålla oss från ett beteende.
05:41
or restrainbegränsa ourselvesoss själva from behaviorbeteende.
133
329880
1736
Vi är bara mindre intresserade
av att göra det överhuvudtaget.
05:43
We're just lessmindre interestedintresserad
in doing it in the first placeplats.
134
331640
2776
05:46
And this is what mindfulnessMindfulness is all about:
135
334440
2536
Det är det här
som mindfulness handlar om:
05:49
SeeingAtt se really clearlyklart what we get
when we get caughtfångad up in our behaviorsbeteenden,
136
337000
3680
Att titta ärligt på vad som händer
när vi fastnar i våra beteenden,
05:53
becomingpassande disenchanteddesillusionerad on a visceralvisceral levelnivå
137
341560
3576
att bli besviken på en kroppslig nivå
och att utifrån den besvikelsen,
naturligt släppa taget.
05:57
and from this disenchanteddesillusionerad stanceställning,
naturallynaturligtvis lettinguthyrning go.
138
345160
3120
06:00
This isn't to say that, poofPoof,
magicallymagiskt we quitsluta smokingrökning.
139
348920
3496
Det betyder inte att vi, poff,
magiskt kommer att sluta röka.
06:04
But over time, as we learnlära sig
to see more and more clearlyklart
140
352440
2616
Men över tid, när vi lär oss
att se mer och mer tydligt
vad våra handlingar leder till,
06:07
the resultsresultat of our actionshandlingar,
141
355080
1336
06:08
we let go of oldgammal habitsvanor and formform newny onesettor.
142
356440
2640
kan vi släppa gamla vanor och skapa nya.
Paradoxen här
06:12
The paradoxparadox here
143
360120
1336
är att mindfulness bara handlar om
att vara riktigt intresserad
06:13
is that mindfulnessMindfulness is just
about beingvarelse really interestedintresserad
144
361480
2816
av att komma nära
06:16
in getting closestänga and personalpersonlig
145
364320
1416
vad som verkligen händer
i våra kroppar och huvuden
06:17
with what's actuallyfaktiskt happeninghappening
in our bodieskroppar and mindssinnen
146
365760
2576
i varje ögonblick.
06:20
from momentögonblick to momentögonblick.
147
368360
1616
Den här viljan att vända oss
in mot vår egen upplevelse
06:22
This willingnessviljan
to turnsväng towardmot our experienceerfarenhet
148
370000
2296
06:24
rathersnarare than tryingpåfrestande to make unpleasantobehaglig
cravingscravings go away as quicklysnabbt as possiblemöjlig.
149
372320
3680
snarare än att försöka få obehagliga begär
att försvinna så fort som möjligt.
06:28
And this willingnessviljan
to turnsväng towardmot our experienceerfarenhet
150
376760
2576
Och viljan att vända oss
mot vår egen upplevelse
06:31
is supportedstöds by curiositynyfikenhet,
151
379360
1856
stärks av vår nyfikenhet,
06:33
whichsom is naturallynaturligtvis rewardinggivande.
152
381240
1736
vilket ger en naturlig belöning.
06:35
What does curiositynyfikenhet feel like?
153
383000
1736
Hur känns nyfikenhet?
06:36
It feelskänner good.
154
384760
1200
Det känns bra.
06:39
And what happenshänder when we get curiousnyfiken?
155
387040
2306
Och vad händer när vi blir nyfikna?
Vi börjar lägga märke till att begär
bara består av förnimmelser i kroppen -
06:41
We startStart to noticelägga märke till that cravingscravings
are simplyhelt enkelt madegjord up of bodykropp sensationsförnimmelser --
156
389370
3446
06:44
oh, there's tightnesstäthet, there's tensionspänning,
157
392840
2256
åh, där drar det åt, där är det spänt,
06:47
there's restlessnessrastlöshet --
158
395120
1656
det finns en rastlöshet -
06:48
and that these bodykropp
sensationsförnimmelser come and go.
159
396800
2440
och att dessa förnimmelser kommer och går.
06:51
These are bite-sizebita-storlek piecesbitar of experiencesupplevelser
160
399880
2976
Det är korta små upplevelser
06:54
that we can managehantera from momentögonblick to momentögonblick
161
402880
2016
som vi kan hantera från stund till stund
06:56
rathersnarare than getting clobberedbesegrat
by this hugeenorm, scaryskrämmande cravingbegär
162
404920
4136
istället för att bli krossade
av ett enormt, skrämmande begär
07:01
that we chokechoke on.
163
409080
1376
som kväver oss.
07:02
In other wordsord, when we get curiousnyfiken,
164
410480
2496
Med andra ord, när vi blir nyfikna
07:05
we stepsteg out of our oldgammal,
fear-basedrädsla-baserade, reactivereaktiva habitvana patternsmönster,
165
413000
4736
kliver vi ut ur våra gamla
rädslostyrda reaktiva vanemönster
07:09
and we stepsteg into beingvarelse.
166
417760
2216
och börjar finnas till i stunden.
07:12
We becomebli this innerinre scientistforskare
167
420000
2896
Vi blir en slags inre vetenskapsman
07:14
where we're eagerlyivrigt awaitingväntar på
that nextNästa datadata pointpunkt.
168
422920
3216
som ivrigt väntar på nästa resultat.
07:18
Now, this mightmakt soundljud
too simplisticförenklade to affectpåverka behaviorbeteende.
169
426160
4536
Det här kan verka för enkelt
för att kunna påverka beteende.
07:22
But in one studystudie,
we foundhittades that mindfulnessMindfulness trainingutbildning
170
430720
2456
Men i en studie har vi sett
att mindfulnessträning
07:25
was twicedubbelt as good as goldguld- standardstandard- therapyterapi
at helpingportion people quitsluta smokingrökning.
171
433200
3896
var dubbelt så bra som den bästa terapin
för att hjälpa folk att sluta röka.
07:29
So it actuallyfaktiskt worksArbetar.
172
437120
1440
Det fungerar faktiskt.
07:31
And when we studiedstuderade
the brainshjärnor of experiencederfaren meditatorsmeditatörer,
173
439800
2816
Och när vi tittade på hjärnan
hos erfarna meditatörer
07:34
we foundhittades that partsdelar of a neuralneurala networknätverk
of self-referentialsjälvrefererande processingbearbetning
174
442640
3816
såg vi att delar av ett neuralt nätverk
som hanterar självreferenser,
07:38
calledkallad the defaultstandard modeläge networknätverk
175
446480
1576
det så kallade standardnätverket,
07:40
were at playspela.
176
448080
1216
var aktivt.
07:41
Now, one currentnuvarande hypothesishypotes
is that a regionområde of this networknätverk,
177
449320
2936
En aktuell hypotes är
att en region i det här nätverket,
07:44
calledkallad the posteriorbakre cingulatecingulum cortexbark,
178
452280
2216
som kallas bakre gördelvindlingen,
07:46
is activatedaktiverat not necessarilynödvändigtvis
by cravingbegär itselfsig
179
454520
2736
inte aktiveras av begäret i sig,
07:49
but when we get caughtfångad up in it,
when we get suckedsugs in,
180
457280
2616
utan av att fastna i det, när man sugs in
och det tar med oss på en åktur.
07:51
and it takes us for a riderida.
181
459920
1696
07:53
In contrastkontrast, when we let go --
182
461640
2096
Däremot, när vi släpper taget -
07:55
stepsteg out of the processbearbeta
183
463760
1376
kliver ur processen
07:57
just by beingvarelse curiouslynyfiket awaremedveten
of what's happeninghappening --
184
465160
2496
genom att vara nyfiket medveten
om vad som händer -
07:59
this samesamma brainhjärna regionområde quietslugnar down.
185
467680
2120
då lugnar samma region ner sig.
08:03
Now we're testingtestning appapp and online-basedonline-baserade
mindfulnessMindfulness trainingutbildning programsprogram
186
471320
4096
Nu testar vi ett mindfulnessprogram
i en app och på webben
08:07
that targetmål these corekärna mechanismsmekanismer
187
475440
3136
som riktar in sig på dessa
grundläggande mekanismer
08:10
and, ironicallyironiskt, use the samesamma technologyteknologi
that's drivingkörning us to distractiondistraktion
188
478600
4496
och ironiskt nog använder samma teknik
som driver oss mot distraktioner
för att hjälpa oss att komma ifrån
våra ohälsosamma vanor
08:15
to help us stepsteg out
of our unhealthyohälsosam habitvana patternsmönster
189
483120
2536
08:17
of smokingrökning, of stresspåfrestning eatingmat
and other addictiveberoendeframkallande behaviorsbeteenden.
190
485680
4016
som rökning, stressätande
och andra beroendebeteenden.
08:21
Now, rememberkom ihåg that bitbit
about context-dependentinnehållsberoende memoryminne?
191
489720
2576
Tänk tillbaka på det där
om kontextberoende minne?
08:24
We can deliverleverera these toolsverktyg
to peoples'människors' fingertipsfingertoppar
192
492320
2896
Vi kan ge människor tillgång
till de här verktygen
08:27
in the contextssammanhang that mattermateria mostmest.
193
495240
2256
i de kontexter där de betyder mest.
08:29
So we can help them
194
497520
1216
Så vi kan hjälpa dem
att komma åt sin medfödda förmåga
att vara nyfiket medveten
08:30
tapknacka into theirderas inherentinneboende capacitykapacitet
to be curiouslynyfiket awaremedveten
195
498760
2976
08:33
right when that urgeenträget uppmana to smokerök
or stresspåfrestning eatäta or whatevervad som helst arisesuppstår.
196
501760
3920
just när begäret att röka, stressäta
eller något liknande dyker upp.
08:38
So if you don't smokerök or stresspåfrestning eatäta,
197
506640
1816
Så om du inte röker eller stressäter,
08:40
maybe the nextNästa time you feel this urgeenträget uppmana
to checkkolla upp your emaile-post when you're boreduttråkad,
198
508480
3655
kanske du, när du känner att du måste
kolla dina mail när du är uttråkad,
08:44
or you're tryingpåfrestande to distractdistrahera
yourselfsjälv from work,
199
512159
2240
eller försöker distrahera dig på jobbet,
08:46
or maybe to compulsivelytvångsmässigt respondsvara
to that texttext messagemeddelande when you're drivingkörning,
200
514423
3799
eller kanske tvångsmässigt svarar
på ett textmeddelande när du kör bil,
08:51
see if you can tapknacka into
this naturalnaturlig capacitykapacitet,
201
519080
3856
kan se om du kan komma åt
den naturliga förmågan,
att bara vara nyfiket medveten
08:54
just be curiouslynyfiket awaremedveten
202
522960
1256
om vad som händer i din kropp
och i ditt huvud i det ögonblicket.
08:56
of what's happeninghappening in your bodykropp
and mindsinne in that momentögonblick.
203
524240
2936
08:59
It will just be anotherannan chancechans
204
527200
1456
Det ger dig en ny chans
09:00
to perpetuateföreviga one of our endlessändlös
and exhaustiveuttömmande habitvana loopsloopar ...
205
528680
3656
att fortsätta i en av våra ändlösa
och utmattande vaneloopar,
09:04
or stepsteg out of it.
206
532360
1240
eller att kliva ur den.
Istället för att se textmeddelande,
tvångsmässigt skicka ett tillbaka,
09:06
InsteadIstället of see texttext messagemeddelande,
compulsivelytvångsmässigt texttext back,
207
534080
2896
09:09
feel a little bitbit better --
208
537000
1736
må lite bättre -
09:10
noticelägga märke till the urgeenträget uppmana,
209
538760
1456
notera begäret,
09:12
get curiousnyfiken,
210
540240
1456
bli nyfiken,
09:13
feel the joyglädje of lettinguthyrning go
211
541720
1936
känn glädjen över att släppa taget
09:15
and repeatupprepa.
212
543680
1200
och upprepa.
09:17
Thank you.
213
545440
1216
Tack.
09:18
(ApplauseApplåder)
214
546680
2360
(Applåder)
Translated by Annika Bidner
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Judson Brewer - Mindful addiction doctor
Psychiatrist and addiction expert Judson Brewer researches mindfulness techniques that effectively help quell cravings of all kinds.

Why you should listen

Psychiatrist Judson Brewer is a thought leader in the "science of self mastery," having combined nearly 20 years of experience with mindfulness and scientific research therein. An expert in mindfulness training for addictions, Judson has developed novel treatments to help individuals with substance abuse and eating disorders. He has also studied the neural mechanisms of mindfulness using standard and real­time fMRI, and is translating these findings into clinical use.

In 2012, Judson founded Claritas MindSciences to combine mindfulness and neurofeedback techniques for a variety of conditions; the latest apps are Craving to Quit and Eat Right Now. Judson is currently an Associate Professor of Psychiatry and Medicine at University of Massachusetts School of Medicine, where he is Director of Research at the Center for Mindfulness.

In 2017, Brewer published a book, The Craving Mind: From Cigarettes to Smartphones to Love – Why We Get Hooked and How We Can Break Bad Habits, that unpacks the topic of his TED Talk.

More profile about the speaker
Judson Brewer | Speaker | TED.com