ABOUT THE SPEAKER
Judson Brewer - Mindful addiction doctor
Psychiatrist and addiction expert Judson Brewer researches mindfulness techniques that effectively help quell cravings of all kinds.

Why you should listen

Psychiatrist Judson Brewer is a thought leader in the "science of self mastery," having combined nearly 20 years of experience with mindfulness and scientific research therein. An expert in mindfulness training for addictions, Judson has developed novel treatments to help individuals with substance abuse and eating disorders. He has also studied the neural mechanisms of mindfulness using standard and real­time fMRI, and is translating these findings into clinical use.

In 2012, Judson founded Claritas MindSciences to combine mindfulness and neurofeedback techniques for a variety of conditions; the latest apps are Craving to Quit and Eat Right Now. Judson is currently an Associate Professor of Psychiatry and Medicine at University of Massachusetts School of Medicine, where he is Director of Research at the Center for Mindfulness.

In 2017, Brewer published a book, The Craving Mind: From Cigarettes to Smartphones to Love – Why We Get Hooked and How We Can Break Bad Habits, that unpacks the topic of his TED Talk.

More profile about the speaker
Judson Brewer | Speaker | TED.com
TEDMED 2015

Judson Brewer: A simple way to break a bad habit

Judson Brewer: Jak se jednoduše zbavit špatných návyků

Filmed:
14,689,053 views

Můžeme se svých zlozvyků zbavit tím, že na ně pozorněji upřeme svou zvídavost? Psychiatr Judson Brewer zkoumá vztah mezi vědomou reflexí a závislostmi – počínaje kouřením či přejídáním a konče čímkoli, co děláme, i když víme, že nám to škodí. Dozvíte se více o tom, jak si vytváříme návyky, a seznámíte se s jednoduchou, ale zásadní metodou, která vám je může pomoci překonat, až vás příště zas popadne nutkání si zakouřit, dát si něco na zub, nebo se za volantem podívat na přijaté esemesky.
- Mindful addiction doctor
Psychiatrist and addiction expert Judson Brewer researches mindfulness techniques that effectively help quell cravings of all kinds. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I was first learningučení se to meditatemeditovat,
0
760
1856
Když jsem se prvně učil meditovat,
00:14
the instructionnávod was to simplyjednoduše
payplatit attentionPozor to my breathdech,
1
2640
3056
instrukce říkaly: jednoduše
se soustředit na svůj dech,
00:17
and when my mindmysl wanderedbloudil,
to bringpřinést it back.
2
5720
2080
a když se mysl někam zatoulá,
tak ji přivést zpět.
00:20
SoundedZnělo to simplejednoduchý enoughdost.
3
8640
1360
Znělo to dost jednoduše.
00:22
YetPřesto I'd sitsedět on these silenttichý retreatsustoupí,
4
10680
3216
Jenže jak jsem tak seděl
a tiše se namáhal,
00:25
sweatingpocení throughpřes T-shirtsTrička
in the middlestřední of winterzima.
5
13920
3336
tak jsem z toho úplně propotil triko,
i když to bylo v zimě.
00:29
I'd take napsNAP everykaždý chancešance I got
because it was really hardtvrdý work.
6
17280
3336
A kdykoli to šlo, tak jsem si zdříml,
protože to byla fakt dřina.
00:32
ActuallyVe skutečnosti, it was exhaustingvyčerpávající.
7
20640
2000
Vlastně to bylo naprosto vyčerpávající.
00:35
The instructionnávod was simplejednoduchý enoughdost
8
23400
1736
Instrukce sice byly dost jednoduché,
00:37
but I was missingchybějící something
really importantdůležité.
9
25160
2120
ale něco dost důležitého chybělo.
00:40
So why is it so hardtvrdý to payplatit attentionPozor?
10
28320
2240
Proč je tak těžké se soustředit?
00:43
Well, studiesstudie showshow
11
31080
1456
Studie ukazují,
00:44
that even when we're really
tryingzkoušet to payplatit attentionPozor to something --
12
32560
3176
že dokonce i když se opravdu
snažíme na něco soustředit,
00:47
like maybe this talk --
13
35760
1576
třeba na tuhle přednášku,
00:49
at some pointbod,
14
37360
1216
v určité chvíli
asi půlka z nás odpluje
do světa denního snění
00:50
about halfpolovina of us
will driftdrift off into a daydreamDenní snění,
15
38600
2336
00:52
or have this urgenaléhat
to checkkontrola our TwitterTwitter feedkrmivo.
16
40960
2080
nebo má nutkání podívat se
na příspěvky na Twitteru.
00:56
So what's going on here?
17
44360
1520
Tak co se tady děje?
00:59
It turnsotočí out that we're fightingbojování one
of the mostvětšina evolutionarily-conservedevolučně zachované
18
47000
3456
Potýkáme se tu s mechanismy učení,
které z pohledu současné vědy
01:02
learningučení se processesprocesů
currentlyv současné době knownznámý in scienceVěda,
19
50480
2856
patří k těm evolučně nejvytříbenějším,
01:05
one that's conservedzachovaná
20
53360
1216
neboť jsou přítomny už v nejzákladnějších
nervových soustavách, jež známe.
01:06
back to the mostvětšina basiczákladní
nervousnervový systemssystémy knownznámý to man.
21
54600
2440
01:09
This reward-basedodměnu na základě learningučení se processproces
22
57840
1656
Jde o "pozitivní a negativní zpevňování"
na základě odměny.
01:11
is calledvolal positivepozitivní
and negativenegativní reinforcementposílení,
23
59520
2176
01:13
and basicallyv podstatě goesjde like this.
24
61720
1560
Probíhá to asi takhle:
01:16
We see some foodjídlo that looksvzhled good,
25
64200
1696
Zahlédneme jídlo, které vypadá dobře,
a náš mozek zakřičí: "Kalorie! Přežití!"
01:17
our brainmozek saysříká, "CaloriesKalorií! ... SurvivalPřežití!"
26
65920
2696
01:20
We eatjíst the foodjídlo, we tastechuť it --
27
68640
1496
Tak to jídlo ochutnáme,
a ono je dobré.
01:22
it tasteschutě good.
28
70160
1216
01:23
And especiallyzvláště with sugarcukr,
29
71400
1536
A co teprve, když je v něm cukr!
To pak tělo vyšle mozku signál, jímž říká:
01:24
our bodiestěla sendposlat a signalsignál
to our brainmozek that saysříká,
30
72960
2256
01:27
"RememberPamatujte si what you're eatingjíst
and where you foundnalezeno it."
31
75240
2480
"Pamatuj si, co právě jíš
a kde jsi to našel."
01:31
We laypoložit down this context-dependentzávislé na kontextu memoryPaměť
32
79280
2736
Tuto na kontextu závislou vzpomínku
si uložíme
01:34
and learnUčit se to repeatopakovat the processproces nextdalší time.
33
82040
2456
a naučíme se postup zopakovat i napříště.
01:36
See foodjídlo,
34
84520
1216
Vidět jídlo,
01:37
eatjíst foodjídlo, feel good,
35
85760
1696
sníst jídlo, dobrý pocit,
01:39
repeatopakovat.
36
87480
1456
a znovu.
01:40
TriggerAktivační událost, behaviorchování, rewardodměna.
37
88960
2616
Spouštěč, chování, odměna.
01:43
SimpleJednoduché, right?
38
91600
1200
Jednoduché, že?
01:45
Well, after a while,
our creativetvořivý brainsmozky say,
39
93920
2136
Jenže po čase náš vynalézavý mozek řekne:
"Víš ty co?"
01:48
"You know what?
40
96080
1216
S tímhle by šly dělat i jiné věci,
než jen pamatovat si, kde je jídlo.
01:49
You can use this for more
than just rememberingzapamatování where foodjídlo is.
41
97320
3616
01:52
You know, nextdalší time you feel badšpatný,
42
100960
2176
Hele, příště, až se budeš cítit špatně,
01:55
why don't you try eatingjíst
something good so you'llBudete feel better?"
43
103160
3440
co takhle sníst něco dobrého,
aby ses cítil líp?"
01:59
We thank our brainsmozky for the great ideaidea,
44
107720
2016
Poděkujeme našemu mozku za báječný nápad
a rychle se naučíme,
02:01
try this and quicklyrychle learnUčit se
45
109760
1576
02:03
that if we eatjíst chocolatečokoláda or iceled creamkrém
when we're madšílený or sadsmutný,
46
111360
3296
že když jsme naštvaní nebo smutní
a dáme si čokoládu nebo zmrzlinu,
02:06
we feel better.
47
114680
1200
tak je nám lépe.
02:08
SameStejné processproces,
48
116640
1376
Stejný proces,
02:10
just a differentodlišný triggerspoušť.
49
118040
1736
jen jiný spouštěč.
02:11
InsteadMísto toho of this hungerhlad signalsignál
comingpříchod from our stomachžaludek,
50
119800
3096
Namísto signálu hladu vyslaného žaludkem
02:14
this emotionalemocionální signalsignál -- feelingpocit sadsmutný --
51
122920
1976
spouští potřebu jíst
emoční signál: smutek.
02:16
triggersspouštěče that urgenaléhat to eatjíst.
52
124920
1280
02:19
Maybe in our teenagedospívající yearsroky,
53
127040
1520
A pokud jsme jako puberťáci
byli třeba ve škole za šprta
02:21
we were a nerdnerd at schoolškola,
54
129199
1401
02:23
and we see those rebelrebel kidsděti
outsidemimo smokingkouření and we think,
55
131600
2696
a viděli hustý rebely kouřit,
napadlo nás: "Hej, já chci být taky cool!"
02:26
"Hey, I want to be coolchladný."
56
134320
1256
02:27
So we startStart smokingkouření.
57
135600
1200
A tak jsme začali kouřit.
02:29
The MarlboroMarlboro Man wasn'tnebyl a dorktrapák,
and that was no accidentnehoda.
58
137800
3736
Marlboro Man nebyl žádnej trapák,
a to přeci nebyla náhoda.
02:33
See coolchladný,
59
141560
1216
Vidím něco cool;
02:34
smokekouř to be coolchladný,
60
142800
1296
kouřím, abych byl cool,
02:36
feel good. RepeatOpakovat.
61
144120
1816
cítím se dobře. A znovu.
02:37
TriggerAktivační událost, behaviorchování, rewardodměna.
62
145960
2000
Spouštěč, chování, odměna.
02:40
And eachkaždý time we do this,
63
148640
1256
A pokaždé, když to uděláme,
se učíme tento proces opakovat,
02:41
we learnUčit se to repeatopakovat the processproces
64
149920
2016
02:43
and it becomesstává se a habitzvyk.
65
151960
1240
až se z něj stane návyk.
02:45
So laterpozději,
66
153920
1296
A když jsme později ve stresu,
02:47
feelingpocit stressedzdůraznila out triggersspouštěče
that urgenaléhat to smokekouř a cigarettecigareta
67
155240
3616
stává se to spouštěčem
potřeby vykouřit cigaretu
02:50
or to eatjíst something sweetsladký.
68
158880
1400
nebo sníst něco sladkého.
02:53
Now, with these samestejný brainmozek processesprocesů,
69
161200
2936
A tytéž mozkové procesy,
které jsme získali, abychom přežili,
02:56
we'vejsme gonepryč from learningučení se to survivepřežít
70
164160
1896
02:58
to literallydoslovně killingzabíjení ourselvessebe
with these habitszvyky.
71
166080
2856
nás nyní doslova zabíjejí
špatnými návyky.
03:00
ObesityObezita and smokingkouření
72
168960
1256
Obezita a kouření patří k nejčastějším
příčinám chorob a úmrtí,
03:02
are amongmezi the leadingvedoucí preventablepreventivní causespříčin
of morbiditynemocnost and mortalityúmrtnost in the worldsvět.
73
170240
4280
kterým se dá předcházet.
03:07
So back to my breathdech.
74
175480
1400
Takže zpět k mému dechu.
03:09
What if insteadmísto toho of fightingbojování our brainsmozky,
75
177720
2376
Co když místo toho,
abychom mozek přemáhali
03:12
or tryingzkoušet to forceplatnost ourselvessebe
to payplatit attentionPozor,
76
180120
2536
nebo se nutili soustředit,
03:14
we insteadmísto toho tappedpoklepání into this naturalpřírodní,
reward-basedodměnu na základě learningučení se processproces ...
77
182680
4016
využijeme onen přirozený učební
proces založený na odměně,
03:18
but addedpřidal a twistTwist?
78
186720
1200
ale trochu ho otočíme?
03:20
What if insteadmísto toho we just got really curiouszvědavý
79
188520
2056
Co když se prostě začneme zajímat,
co se to s námi vlastně děje?
03:22
about what was happeninghappening
in our momentarymomentální experienceZkusenosti?
80
190600
2496
Dám vám příklad.
03:25
I'll give you an examplepříklad.
81
193120
1536
03:26
In my lablaboratoř,
82
194680
1216
Zkoumali jsme,
zda lidem pomůže přestat kouřit,
když se na to budou vědomě soustředit.
03:27
we studiedstudoval whetherzda mindfulnessvšímavost trainingvýcvik
could help people quitpřestat smokingkouření.
83
195920
3336
03:31
Now, just like tryingzkoušet to forceplatnost myselfmoje maličkost
to payplatit attentionPozor to my breathdech,
84
199280
3656
Tak jako se já pokouším přimět,
abych se soustředil na svůj dech,
03:34
they could try to forceplatnost
themselvesoni sami to quitpřestat smokingkouření.
85
202960
3256
mohli by se oni pokusit přimět,
aby přestali kouřit.
03:38
And the majorityvětšina of them
had triedpokusil se this before and failedselhalo --
86
206240
2936
Většina z nich to neúspěšně
zkoušela už předtím,
03:41
on averageprůměrný, sixšest timesčasy.
87
209200
1920
v průměru šestkrát.
03:43
Now, with mindfulnessvšímavost trainingvýcvik,
88
211960
1496
Při vědomé reflexi,
na níž je založen náš přístup,
03:45
we droppedupustil the bitbit about forcingnutí
and insteadmísto toho focusedzaměřen on beingbytost curiouszvědavý.
89
213480
3320
se ale do ničeho nenutili;
jen vnímali, co se děje.
03:49
In factskutečnost, we even told them to smokekouř.
90
217600
3216
Ve skutečnosti jsme jim dokonce řekli,
aby kouřili.
03:52
What? Yeah, we said, "Go aheadvpřed and smokekouř,
91
220840
1976
Řekli jsme: "Jen do toho, zapalte si,
ale pozorně sledujte, co to s vámi dělá."
03:54
just be really curiouszvědavý
about what it's like when you do."
92
222840
3536
03:58
And what did they noticeoznámení?
93
226400
1696
A na co přišli?
04:00
Well here'stady je an examplepříklad
from one of our smokerskuřáci.
94
228120
2696
Tohle jsou na ukázku slova
jedné z našich kuřaček.
04:02
She said, "MindfulMajíce na paměti smokingkouření:
95
230840
1736
Řekla: "Vědomé kouření
páchne jako smradlavý sýr
04:04
smellsvůně like stinkySmraďoch cheesesýr
96
232600
1616
04:06
and tasteschutě like chemicalsChemikálie,
97
234240
1616
a chutná jako chemikálie,
04:07
YUCKFUJ!"
98
235880
1200
FUJ!"
04:09
Now, she knewvěděl, cognitivelykognitivně
that smokingkouření was badšpatný for her,
99
237680
3376
Ta žena už předtím kognitivně věděla,
že jí kouření škodí,
04:13
that's why she joinedpřipojeno our programprogram.
100
241080
1880
proto se zapojila do našeho programu.
04:15
What she discoveredobjevil just by beingbytost
curiouslyzvědavě awarevědomě when she smokeduzené
101
243680
4536
Teprve díky vědomému kouření
ovšem přišla na to,
04:20
was that smokingkouření tasteschutě like shithovno.
102
248240
3136
že požitek z kouření stojí za hovno.
04:23
(LaughterSmích)
103
251400
1680
(smích)
04:26
Now, she movedpřestěhoval from knowledgeznalost to wisdommoudrost.
104
254360
4015
Takže se posunula od znalosti k moudrosti.
04:30
She movedpřestěhoval from knowingvědět in her headhlava
that smokingkouření was badšpatný for her
105
258399
3096
Posunula se od toho, že hlava ví,
že kouření je pro ni špatné,
04:33
to knowingvědět it in her boneskosti,
106
261519
2457
k tomu, že se jí to zarylo pod kůži
04:36
and the spellkouzlo of smokingkouření was brokenzlomený.
107
264000
2296
a prokletí kouření se tím zlomilo.
04:38
She startedzačal to becomestát
disenchantedrozčarovaný with her behaviorchování.
108
266320
3360
Začala být rozčarovaná svým chováním.
04:42
Now, the prefrontalprefrontální cortexkůra,
109
270960
2096
Prefrontální kortex,
04:45
that youngestnejmladší partčást of our brainmozek
from an evolutionaryevoluční perspectiveperspektivní,
110
273080
3536
z vývojového hlediska
ta nejmladší část našeho mozku,
04:48
it understandschápe on an intellectualintelektuální levelúroveň
that we shouldn'tby neměl smokekouř.
111
276640
4056
na intelektuální úrovni chápe,
že bychom neměli kouřit.
04:52
And it trieszkoušky it's hardestnejtěžší
to help us changezměna our behaviorchování,
112
280720
3816
A dělá maximum pro to, aby nám pomohl
změnit naše chování,
04:56
to help us stop smokingkouření,
113
284560
1336
přestat kouřit,
04:57
to help us stop eatingjíst that seconddruhý,
that thirdTřetí, that fourthČtvrtý cookiesoubor cookie.
114
285920
4120
nedat si ten druhý, třetí, čtvrtý dortík.
05:02
We call this cognitivepoznávací controlřízení.
115
290960
1496
Říká se tomu kognitivní kontrola:
regulujeme chování poznávacími procesy.
05:04
We're usingpoužitím cognitionpoznání
to controlřízení our behaviorchování.
116
292480
2800
05:07
UnfortunatelyBohužel,
117
295960
1216
Naneštěstí se prefrontální kortex vypne,
05:09
this is alsotaké the first partčást of our brainmozek
118
297200
1936
jakmile se ocitneme ve stresu,
05:11
that goesjde offlineoffline
when we get stressedzdůraznila out,
119
299160
2016
a to už je horší.
05:13
whichkterý isn't that helpfulochotný.
120
301200
1256
05:14
Now, we can all relatevztahují to this
in our ownvlastní experienceZkusenosti.
121
302480
2477
Každý s tím máme své zkušenosti.
05:16
We're much more likelypravděpodobně to do things
like yellvýkřik at our spousemanžela or kidsděti
122
304981
3155
Když jsme ve stresu,
daleko víc hrozí,
že vyjedeme na manželku,
manžela či děti,
05:20
when we're stressedzdůraznila out or tiredunavený,
123
308160
1616
05:21
even thoughačkoli we know
it's not going to be helpfulochotný.
124
309800
2336
i když víme, že to ničemu nepomůže.
05:24
We just can't help ourselvessebe.
125
312160
1520
Zkrátka si nedokážeme pomoct.
05:27
When the prefrontalprefrontální cortexkůra goesjde offlineoffline,
126
315120
2176
Když se prefrontální kortex vypne,
05:29
we fallpodzim back into our oldstarý habitszvyky,
127
317320
2216
propadáme starým návykům,
05:31
whichkterý is why this disenchantmentrozčarování
is so importantdůležité.
128
319560
2856
a právě proto je důležité
nechat se jimi rozčarovat.
05:34
SeeingVidět what we get from our habitszvyky
129
322440
1656
Když uvidíme, jak na nás staré
návyky působí, lépe je pochopíme
05:36
helpspomáhá us understandrozumět them
at a deeperhlouběji levelúroveň --
130
324120
2176
05:38
to know it in our boneskosti
131
326320
1256
a přejde nám to pod kůži,
takže se už nemusíme držet
05:39
so we don't have to forceplatnost
ourselvessebe to holddržet back
132
327600
2256
05:41
or restrainzadržet ourselvessebe from behaviorchování.
133
329880
1736
a krotit své chování.
05:43
We're just lessméně interestedzájem
in doing it in the first placemísto.
134
331640
2776
Už nás to zkrátka ani
nenapadne udělat.
05:46
And this is what mindfulnessvšímavost is all about:
135
334440
2536
A na tom stojí celá metoda vědomé reflexe.
05:49
SeeingVidět really clearlyjasně what we get
when we get caughtchycen up in our behaviorschování,
136
337000
3680
Cílem je jasně vidět, co se děje,
když nás pohltí naše chování;
05:53
becomingstát se disenchantedrozčarovaný on a visceralviscerální levelúroveň
137
341560
3576
být z toho hluboce vnitřně rozčarován
05:57
and from this disenchantedrozčarovaný stancepostoj,
naturallypřirozeně lettingzapůjčení go.
138
345160
3120
a následně nechat návyk,
ať se sám od sebe ztratí.
06:00
This isn't to say that, poofPUF,
magicallymagicky we quitpřestat smokingkouření.
139
348920
3496
Ne že by stačilo říct "fuj",
a přestaneme zázrakem kouřit.
06:04
But over time, as we learnUčit se
to see more and more clearlyjasně
140
352440
2616
Ale po čase, až se naučíme
vidět čím dál jasněji
06:07
the resultsvýsledky of our actionsakce,
141
355080
1336
následky našich činů,
06:08
we let go of oldstarý habitszvyky and formformulář newNový onesty.
142
356440
2640
se ze starých návyků přirozeně vymaňujeme
a vytváříme si nové.
06:12
The paradoxparadox here
143
360120
1336
Paradoxem je,
06:13
is that mindfulnessvšímavost is just
about beingbytost really interestedzájem
144
361480
2816
že vědomá reflexe je
vlastně jen zájem o to,
či snaha navázat vztah s tím,
06:16
in gettingdostat closezavřít and personalosobní
145
364320
1416
06:17
with what's actuallyvlastně happeninghappening
in our bodiestěla and mindsmysli
146
365760
2576
co se odehrává v našem těle a naší mysli.
06:20
from momentmoment to momentmoment.
147
368360
1616
06:22
This willingnessochota
to turnotočit se towardk our experienceZkusenosti
148
370000
2296
Ochota obrátit se k vlastnímu prožitku
06:24
ratherspíše than tryingzkoušet to make unpleasantnepříjemný
cravingschutě go away as quicklyrychle as possiblemožný.
149
372320
3680
místo toho, abychom se nutili nežádoucí
potřeby co nejrychleji odbourávat.
06:28
And this willingnessochota
to turnotočit se towardk our experienceZkusenosti
150
376760
2576
A tato ochota obrátit se
k vlastnímu prožitku
06:31
is supportedpodporovány by curiosityzvědavost,
151
379360
1856
je podpořena zvídavostí,
06:33
whichkterý is naturallypřirozeně rewardingodměňovat.
152
381240
1736
která přirozeně přináší odměnu.
06:35
What does curiosityzvědavost feel like?
153
383000
1736
Když se ve vás probudí zvídavost,
cítíte se přeci dobře.
06:36
It feelscítí good.
154
384760
1200
06:39
And what happensse děje when we get curiouszvědavý?
155
387040
2306
A co se stane ještě?
06:41
We startStart to noticeoznámení that cravingschutě
are simplyjednoduše madevyrobeno up of bodytělo sensationspocity --
156
389370
3446
Uvědomíme si, že touhy jsou
jen odrazem tělesných pocitů:
06:44
oh, there's tightnesstěsnost, there's tensionnapětí,
157
392840
2256
sevřenost, napětí,
06:47
there's restlessnessneklid --
158
395120
1656
roztěkanost;
06:48
and that these bodytělo
sensationspocity come and go.
159
396800
2440
a tyhle tělesné pocity přichází a odchází.
06:51
These are bite-sizeBite velikost pieceskousky of experienceszkušenosti
160
399880
2976
Jsou to kousíčky prožitků
06:54
that we can managespravovat from momentmoment to momentmoment
161
402880
2016
a v malých dávkách se zvládají lépe,
06:56
ratherspíše than gettingdostat clobberedclobbered
by this hugeobrovský, scaryděsivé cravingtouha
162
404920
4136
než když nás přepadne
děsivě silná nutkavá touha,
07:01
that we choketlumivka on.
163
409080
1376
která je k zalknutí.
07:02
In other wordsslova, when we get curiouszvědavý,
164
410480
2496
Jinými slovy,
zvídavost nám umožňuje
07:05
we stepkrok out of our oldstarý,
fear-basedstrach založené, reactivereaktivní habitzvyk patternsvzory,
165
413000
4736
dostat se z vyjetých kolejí
našich ustrašených návyků
07:09
and we stepkrok into beingbytost.
166
417760
2216
a oddat se naplno bytí.
07:12
We becomestát this innervnitřní scientistvědec
167
420000
2896
Probudí se v nás skrytý vědec,
07:14
where we're eagerlydychtivě awaitingčekání na
that nextdalší datadata pointbod.
168
422920
3216
který dychtivě očekává
přísun dalších informací.
07:18
Now, this mightmohl soundzvuk
too simplisticzjednodušující to affectpostihnout behaviorchování.
169
426160
4536
No, možná to zní příliš jednoduše,
než aby to ovlivnilo chování.
07:22
But in one studystudie,
we foundnalezeno that mindfulnessvšímavost trainingvýcvik
170
430720
2456
Jenže jedna naše studie ukazuje,
že vědomá reflexe vám pomůže
07:25
was twicedvakrát as good as goldzlato standardStandard therapyterapie
at helpingpomáhání people quitpřestat smokingkouření.
171
433200
3896
přestat kouřit 2x účinněji
než nejlepší standardní terapie.
07:29
So it actuallyvlastně workspráce.
172
437120
1440
Takže to opravdu funguje.
07:31
And when we studiedstudoval
the brainsmozky of experiencedzkušený meditatorsmeditující,
173
439800
2816
A když jsme zkoumali mozky lidí
zběhlých v meditaci,
07:34
we foundnalezeno that partsčásti of a neuralneurální networksíť
of self-referentialodkazující na sebe processingzpracovává se
174
442640
3816
zjistili jsme aktivitu v neurální síti
zvané DMN [default mode network],
07:38
calledvolal the defaultvýchozí moderežimu networksíť
175
446480
1576
která souvisí s naším prožíváním
sebe sama.
07:40
were at playhrát si.
176
448080
1216
07:41
Now, one currentaktuální hypothesishypotéza
is that a regionkraj of this networksíť,
177
449320
2936
Jedna současná hypotéza říká,
že část této sítě,
07:44
calledvolal the posteriorzadní cingulatecingulární cortexkůra,
178
452280
2216
zvaná zadní cingulum,
07:46
is activatedaktivován not necessarilynezbytně
by cravingtouha itselfsám
179
454520
2736
sice nemusí touhu přímo vyvolávat,
07:49
but when we get caughtchycen up in it,
when we get suckednasáklý in,
180
457280
2616
ale může způsobit,
že nás touha vtáhne, pohltí
07:51
and it takes us for a ridejezdit.
181
459920
1696
a pěkně s námi zamává.
07:53
In contrastkontrast, when we let go --
182
461640
2096
Když se ale na druhou stranu
vymaníme z touhy tím,
07:55
stepkrok out of the processproces
183
463760
1376
07:57
just by beingbytost curiouslyzvědavě awarevědomě
of what's happeninghappening --
184
465160
2496
že se zvídavě soustředíme na to,
co se děje,
07:59
this samestejný brainmozek regionkraj quietsztišuje down.
185
467680
2120
ta samá oblast mozku se uklidní.
08:03
Now we're testingtestování appaplikace and online-basedon-line na
mindfulnessvšímavost trainingvýcvik programsprogramy
186
471320
4096
Testujeme teď online programy
pro výuku vědomé reflexe,
08:07
that targetcílová these corejádro mechanismsmechanismy
187
475440
3136
které se na tyto základní
mechanismy zaměřují.
A paradoxně využíváme tatáž zařízení,
která nás jindy rozptylují,
08:10
and, ironicallyironicky, use the samestejný technologytechnika
that's drivingřízení us to distractionrozptýlení
188
478600
4496
08:15
to help us stepkrok out
of our unhealthynezdravý habitzvyk patternsvzory
189
483120
2536
aby nám pomohla zbavit se
nezdravých návyků
08:17
of smokingkouření, of stressstres eatingjíst
and other addictivenávykové behaviorschování.
190
485680
4016
kouření, přejídání vyvolaného stresem
a dalších závislostí.
08:21
Now, rememberpamatovat that bitbit
about context-dependentzávislé na kontextu memoryPaměť?
191
489720
2576
Mluvil jsem tu o závislosti
vzpomínek na kontextu.
08:24
We can deliverdodat these toolsnástroje
to peoples'lidé " fingertipskonečky prstů
192
492320
2896
My teď poskytujeme lidem nástroje,
které mají po ruce
08:27
in the contextskontexty that matterhmota mostvětšina.
193
495240
2256
i v těch nejkritičtějších momentech.
08:29
So we can help them
194
497520
1216
Můžeme jim pomoct, aby v sobě
probudili vrozenou zvídavost
08:30
tapklepněte na tlačítko into theirjejich inherentvlastní capacitykapacita
to be curiouslyzvědavě awarevědomě
195
498760
2976
08:33
right when that urgenaléhat to smokekouř
or stressstres eatjíst or whateverTo je jedno arisesvzniká.
196
501760
3920
zrovna ve chvíli, kdy vyvstane to nutkání
kouřit nebo jíst ze stresu.
08:38
So if you don't smokekouř or stressstres eatjíst,
197
506640
1816
A pokud nekouříte ani se nepřejídáte,
třeba cítíte nutkání podívat se na maily,
08:40
maybe the nextdalší time you feel this urgenaléhat
to checkkontrola your emaile-mailem when you're boredznuděný,
198
508480
3655
protože se nudíte, nebo se vám
nechce pracovat.
08:44
or you're tryingzkoušet to distractrozptýlit
yourselfvy sám from work,
199
512159
2240
08:46
or maybe to compulsivelyneodolatelně respondreagovat
to that texttext messagezpráva when you're drivingřízení,
200
514423
3799
Nebo musíte honem honem odpovědět
na textovku, i když zrovna řídíte.
08:51
see if you can tapklepněte na tlačítko into
this naturalpřírodní capacitykapacita,
201
519080
3856
Zkuste v sobě v takovou chvíli
probudit vrozenou zvídavost a sledovat,
08:54
just be curiouslyzvědavě awarevědomě
202
522960
1256
08:56
of what's happeninghappening in your bodytělo
and mindmysl in that momentmoment.
203
524240
2936
co se právě odehrává ve vašem těle
a ve vaší mysli.
08:59
It will just be anotherdalší chancešance
204
527200
1456
Nekonečnou a vyčerpávající smyčku
vašeho návyku můžete tehdy buď potvrdit,
09:00
to perpetuateudržovat one of our endlessnekonečný
and exhaustivevyčerpávající habitzvyk loopssmyčky ...
205
528680
3656
09:04
or stepkrok out of it.
206
532360
1240
anebo z ní vystoupit.
09:06
InsteadMísto toho of see texttext messagezpráva,
compulsivelyneodolatelně texttext back,
207
534080
2896
Místo abyste si prohlédli textovku
a honem na ni odpověděli,
09:09
feel a little bitbit better --
208
537000
1736
dosáhněte lepšího pocitu:
09:10
noticeoznámení the urgenaléhat,
209
538760
1456
všimněte si svého nutkání,
09:12
get curiouszvědavý,
210
540240
1456
probuďte svou zvídavost,
09:13
feel the joyradost of lettingzapůjčení go
211
541720
1936
pociťte radost z toho,
že nutkání opadá,
09:15
and repeatopakovat.
212
543680
1200
a pak to opakujte.
09:17
Thank you.
213
545440
1216
Děkuji.
09:18
(ApplausePotlesk)
214
546680
2360
(potlesk)
Translated by Nicole K
Reviewed by Honza Prokes

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Judson Brewer - Mindful addiction doctor
Psychiatrist and addiction expert Judson Brewer researches mindfulness techniques that effectively help quell cravings of all kinds.

Why you should listen

Psychiatrist Judson Brewer is a thought leader in the "science of self mastery," having combined nearly 20 years of experience with mindfulness and scientific research therein. An expert in mindfulness training for addictions, Judson has developed novel treatments to help individuals with substance abuse and eating disorders. He has also studied the neural mechanisms of mindfulness using standard and real­time fMRI, and is translating these findings into clinical use.

In 2012, Judson founded Claritas MindSciences to combine mindfulness and neurofeedback techniques for a variety of conditions; the latest apps are Craving to Quit and Eat Right Now. Judson is currently an Associate Professor of Psychiatry and Medicine at University of Massachusetts School of Medicine, where he is Director of Research at the Center for Mindfulness.

In 2017, Brewer published a book, The Craving Mind: From Cigarettes to Smartphones to Love – Why We Get Hooked and How We Can Break Bad Habits, that unpacks the topic of his TED Talk.

More profile about the speaker
Judson Brewer | Speaker | TED.com