ABOUT THE SPEAKER
Peter Calthorpe - Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places.

Why you should listen

Peter Calthorpe’s 30-year design practice is informed by the idea that successful places -- whether neighborhoods, towns, urban districts or metropolitan regions -- must be diverse in uses and users, must be scaled to the pedestrian and human interaction, and must be environmentally sustainable.

In the early 1990s, Calthorpe developed the concept of Transit Oriented Development (described in his book The Next American Metropolis: Ecology, Community and the American Dream) -- an idea that is now the foundation of many regional policies and city plans around the world. His 2010 book is Urbanism in the Age of Climate Change. Calthorpe Associates' work in Europe, Asia and the Middle East has demonstrated that community design with a focus on sustainability and scale can be adapted throughout the globe. His current work throughout China is focused on developing standards and examples of Low Carbon Cities in Beijing, Chongqing, Kunming, Zhuhai, Jinan and other major cities.

More profile about the speaker
Peter Calthorpe | Speaker | TED.com
TED2017

Peter Calthorpe: 7 principles for building better cities

Peter Calthorpe: Daha iyi şehirler inşa etmede 7 prensip

Filmed:
2,298,685 views

DÜnya nüfusunun yarıdan fazlası şehirlerde yaşıyor bile, diğer 2,5 milyon insanın ise 2050 yılına dek kentsel alanlara taşınması bekleniyor. Yeni şehirleri inşa etme şeklimiz iklim değişikliğinden ekonomik refah düzeyimize ve birbirimizle bağlılık duygumuza kadar önemli pek çok şeyin merkez noktası olacak. Peter Calthorpe geleceğin şehirlerini planlamaya ve insan etkileşimi odaklı toplumsal tasarımları savunmak üstüne çalışıyor. Yayılmayı çözmek ve daha zekice, sürdürülebilir şehirler için yedi evrensel ilkeyi bizimle paylaşıyor.
- Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, let me addeklemek to the complexitykarmaşa
0
674
1982
İçinde olduğumuz durumun
00:14
of the situationdurum we find ourselveskendimizi in.
1
2680
2566
karmaşıklığına ben de bir ek yapayım.
00:17
At the sameaynı time that we're solvingçözme
for climateiklim changedeğişiklik,
2
5270
4326
Bir yandan iklim değişikliğini
çözmeye çalışırken,
00:21
we're going to be buildingbina citiesşehirler
for threeüç billionmilyar people.
3
9620
3803
diğer yandan üç milyar insan için
şehirler kuracağız.
00:26
That's a doublingikiye katlama
of the urbankentsel environmentçevre.
4
14577
2608
Bu, kentsel bölgenin iki katı.
00:29
If we don't get that right,
5
17907
1673
Eğer bunu doğru şekilde yapmazsak
00:31
I'm not sure all the climateiklim solutionsçözeltiler
in the worldDünya will savekayıt etmek mankindinsanlık,
6
19604
4531
dünyadaki iklim değişikliği çözümlerinin
insanlığı kurtaracağından emin değilim.
00:36
because so much dependsbağlıdır
on how we shapeşekil our citiesşehirler:
7
24807
3775
Çünkü pek çok şey
şehirlere nasıl şekil verdiğimize bağlı:
00:40
not just environmentalçevre impactsetkiler,
8
28606
2230
Sadece çevresel etkileri değil,
00:42
but our socialsosyal well-beingsağlık,
9
30860
1636
sosyal refahımız,
00:44
our economicekonomik vitalitydirilik,
10
32520
2282
ekonomik gücümüz,
00:46
our senseduyu of communitytoplum and connectednessbağlantılılık.
11
34826
2799
toplum ve bağlılık duygumuz.
00:50
FundamentallyTemelde, the way we shapeşekil citiesşehirler
is a manifestationtezahürü
12
38154
3171
Temelde, yaşamak istediğimiz
insanlığın türüne göre
00:53
of the kindtür of humanityinsanlık we bringgetirmek to bearayı.
13
41349
2659
şehirleri şekillendiriyoruz.
00:56
And so gettingalma it right is, I think,
14
44032
3110
Bu nedenle, bugünün düzeni artık
00:59
the ordersipariş of the day.
15
47166
1646
sanırım işi doğru yapmak.
01:00
And to a certainbelli degreederece, gettingalma it right
can help us solveçözmek climateiklim changedeğişiklik,
16
48836
3628
İşi doğru yapmak bir ölçüde iklim
değişikliğini çözmemizi de sağlayabilir,
01:04
because in the endson,
17
52488
1152
çünkü sonuç olarak,
01:05
it's our behaviordavranış that seemsgörünüyor
to be drivingsürme the problemsorun.
18
53664
3428
sorunun kaynağında
davranışlarımız yatıyor.
01:09
The problemsorun isn't free-floatingserbest dalgalanma,
19
57116
1878
Bu sorun kendi başına sürmüyor,
01:11
and it isn't just ExxonMobilExxonMobil
and oilsıvı yağ companiesşirketler.
20
59018
3906
ve konu yalnızca ExxonMobil
ve petrol şirketleri de değil.
01:14
It's us; how we livecanlı.
21
62948
1713
Sorun biziz; yaşayış şeklimiz.
01:18
How we livecanlı.
22
66341
1219
Yaşayış şeklimiz.
01:20
There's a villainkötü adam in this storyÖykü.
23
68044
1565
Bu hikâyede bir kötü adam var.
01:21
It's calleddenilen sprawlyayılma,
and I'll be upfrontayarlıyoruz about that.
24
69633
3513
Buna yayılma deniyor,
daha detaylı değineceğim.
01:25
But it's not just the kindtür of sprawlyayılma
you think of, or manyçok people think of,
25
73170
3785
Pek çoğumuzun düşündüğü tarzda
bir yayılma değil ama,
01:28
as low-densitydüşük yoğunluklu developmentgelişme
26
76979
1630
metropolitan alandan
01:30
out at the peripheryçevre
of the metropolitanbüyükşehir areaalan.
27
78633
2648
dışarı doğru
düşük yoğunluklu geiişim.
01:34
ActuallyAslında, I think sprawlyayılma can happenolmak
anywhereherhangi bir yer, at any densityyoğunluk.
28
82132
4520
Aslında yayılma her yoğunlukta
her yerde olabilir.
01:39
The keyanahtar attributenitelik
is that it isolatesyalıtan people.
29
87340
3157
İlk özelliği
insanları izole etmesi.
01:43
It segregatesharmanlama people
into economicekonomik enclavesyerleşim
30
91054
3890
İnsanları dışa kapalı
ekonomik ve arazi kullanımlı
01:46
and land-usearazi kullanımı enclavesyerleşim.
31
94968
1592
bölgelere ayırıyor.
01:48
It separatesayıran them from naturedoğa.
32
96584
2096
Onları doğadan ayırıyor.
01:50
It doesn't allowizin vermek the cross-fertilizationkarşılıklı etkileşimlere,
33
98704
3154
Çapraz verimlileşmeye,
01:53
the interactionetkileşim,
34
101882
1264
etkileşime izin vermiyor,
01:55
that make citiesşehirler great placesyerler
35
103170
2423
şehirleri harika yapan
01:57
and that make societytoplum thrivegelişmek.
36
105617
2246
ve toplumu zenginleştiren
etkeni kaldırıyor.
02:00
So the antidotepanzehir to sprawlyayılma is really
what we all need to be thinkingdüşünme about,
37
108389
4742
Bunun çaresi
düşünmemiz gereken asıl şey,
02:05
especiallyözellikle when we're takingalma on
this massivemasif constructioninşaat projectproje.
38
113155
4423
özellikle büyük çapta
bir inşaat projesi söz konusu olduğunda.
02:10
So let me take you throughvasitasiyla one exerciseegzersiz.
39
118105
2485
Sizi bir çalışmaya götüreyim.
02:12
We developedgelişmiş the modelmodel
for the statebelirtmek, bildirmek of CaliforniaCalifornia
40
120614
3766
Kaliforniya eyaleti için
bir model geliştirdik,
02:16
so they could get on
with reducingindirgen carbonkarbon emissionsemisyonları.
41
124404
3083
böylece karbon salınımı azaltma
konusunda çalışabileceklerdi.
02:20
We did a wholebütün seriesdizi of scenariossenaryolar
for how the statebelirtmek, bildirmek could growbüyümek,
42
128046
5496
Eyaletin gelişebilmesi için
bir dizi senaryo üzerinde çalıştık,
02:25
and this is just one
overlyaşırı derecede simplifiedbasitleştirilmiş one.
43
133566
3123
bu yalnızca basitleştirilmiş bir tanesi.
02:28
We mixedkarışık differentfarklı developmentgelişme prototypesprototipler
44
136713
2796
Farklı geliştirme prototiplerini
karıştırdık
02:31
and said they're going to carrytaşımak us
throughvasitasiyla the yearyıl 2050,
45
139533
3811
ve 2050'ye kadar bizi idare
edeceklerini söyledik,
02:35
10 millionmilyon newyeni crewmürettebat
in our statebelirtmek, bildirmek of CaliforniaCalifornia.
46
143368
4756
Kaliforniya'da 10 milyon
yeni ekip.
02:40
And one was sprawlyayılma.
47
148691
1252
Biri yayılmaydı.
02:41
It's just more of the sameaynı:
shoppingalışveriş yapmak mallsmerkezleri, subdivisionsalt bölümleri,
48
149967
3532
Aynı şeyin çok daha fazlası:
AVM'ler, alt kuruluşlar,
02:45
officeofis parksparklar.
49
153523
1184
işyeri parkları.
02:46
The other one was dominatedhakim by,
not everybodyherkes movinghareketli to the cityŞehir,
50
154731
3790
Diğerinde ise baskın çıkan,
herkesin şehre taşınmadığı senaryo,
02:50
but just compactkompakt developmentgelişme,
51
158545
1683
kompakt gelişme,
02:52
what we used to think of
as streetcartramvay suburbsbanliyöler,
52
160252
2558
tramvaylı banliyöler
ve yürüyüş yapılan mahalleler
02:54
walkableyürünebilir neighborhoodsmahalleler,
53
162834
1239
olarak düşündüğümüz
02:56
low-risedüşük katlı, but integratedentegre,
mixed-usedkarışık-kullanılan environmentsortamları.
54
164097
4265
yavaş yükselen ama entegre
karışık kullanımlı çevreler.
03:00
And the resultsSonuçlar are astoundingşaşırtıcı.
55
168969
2436
Sonuçlar göz kamaştırıcı.
03:03
They're astoundingşaşırtıcı not just
for the scaleölçek of the differencefark
56
171429
3163
Sadece şehir yapma alışkanlığımıza dair
tek bir değişikliğin
03:06
of this one shiftvardiya
in our city-makingşehir yapma habitalışkanlık
57
174616
4235
yarattığı ölçek yüzünden değil
03:10
but alsoAyrıca because eachher one representstemsil
a specialözel interestfaiz groupgrup,
58
178875
4714
her birinin özel bir ilgi grubu yaratması
bunu göz kamaştırıcı yapıyor;
03:16
a specialözel interestfaiz groupgrup
that used to advocatesavunucu for theironların concernsendişeler
59
184233
4389
her seferinde bir kez
endişelerini dile getiren
03:20
one at a time.
60
188646
1165
özel bir ilgi grubu.
03:21
They did not see the, what I call,
"co-benefitsCo faydaları" of urbankentsel formform
61
189835
5099
Başkalarına katılmalarını sağlayan
şehir yaşamının
03:26
that allowsverir them to joinkatılmak with othersdiğerleri.
62
194958
2475
''ortak faydaları''nı göremediler.
03:29
So, landarazi consumptiontüketim:
63
197457
1588
Gelelim arazi tüketimine:
03:31
environmentalistsçevreciler are really
concernedilgili about this,
64
199069
2814
çevreciler bu konuda bir hayli kaygılı,
03:33
so are farmersçiftçiler;
65
201907
1185
çiftçiler de öyle;
03:35
there's a wholebütün rangemenzil of people,
66
203696
2222
büyük çapta insan var
03:37
and, of coursekurs, neighborhoodKomşuluk groupsgruplar
that want openaçık spaceuzay nearbyyakında.
67
205942
3387
ve tabii mahalle grupları
kendilerine yakın açık alan istiyorlar.
03:41
The sprawlyayılma versionversiyon of CaliforniaCalifornia
68
209861
2086
Kaliforniya'nın yayılma hâli
03:43
almostneredeyse doublesçiftler the urbankentsel
physicalfiziksel footprintayak izi.
69
211971
3626
kentsel fiziksel yapıyı
neredeyse ikiye katlıyor.
03:48
GreenhouseSera gasgaz: tremendousmuazzam savingstasarruf,
70
216429
2675
Sera gazları: inanılmaz bir tasarruf
03:51
because in CaliforniaCalifornia, our biggesten büyük
carbonkarbon emissionemisyon comesgeliyor from carsarabalar,
71
219128
4815
çünkü Kaliforniya'da en büyük
karbon emisyonu sebebi arabalar
03:55
and citiesşehirler that don't dependbağımlı
on carsarabalar as much
72
223967
3700
arabaya bu denli
bağlı kalınmayacak kentler
03:59
obviouslybelli ki createyaratmak hugeKocaman savingstasarruf.
73
227691
3047
dolayısıyla dev tasarruf sağlayacaklar.
04:03
VehicleAraç milesmil traveledseyahat:
that's what I was just talkingkonuşma about.
74
231601
3076
Katedilen araç mesafesi:
İşte bahsettiğim tam da buydu.
04:06
Just reducingindirgen the averageortalama 10,000 milesmil
perbaşına householdev halkı perbaşına yearyıl,
75
234701
4985
Her bir ailenin yılda ortalama 1.600 km
daha az yol katetmesi,
04:11
from somewherebir yerde
in the mid-orta26,000 perbaşına householdev halkı,
76
239710
5330
aile başına yaklaşık 4.000 km'den
azalttığımızı düşünerek,
04:17
has a hugeKocaman impactdarbe
not just on airhava qualitykalite and carbonkarbon
77
245064
4880
hava kalitesi ve karbon üzerine
çok büyük etkisi olacak,
04:21
but alsoAyrıca on the householdev halkı pocketbookcüzdan.
78
249968
2571
tabii ailenin cebine de.
04:24
It's very expensivepahalı to drivesürücü that much,
79
252563
2993
Bu kadar araba kullanmak çok masraflı,
04:27
and as we'vebiz ettik seengörüldü,
80
255580
1392
gördüğümüz kadarıyla,
04:28
the middleorta classsınıf is strugglingmücadele to holdambar on.
81
256996
2515
orta hâlli aileler zor geçiniyor.
04:32
HealthSağlık carebakım: we were talkingkonuşma about
how do you fixdüzeltmek it oncebir Zamanlar we brokekırdı it --
82
260313
3985
Sağlık sigortası: Bir şeyi bir kez
bozunca nasıl tamir ederiz?
04:36
cleantemiz the airhava.
83
264322
1159
Havayı temizleyelim.
04:37
Why not just stop pollutingkirletici?
84
265505
1991
Kirletmeye son versek?
04:39
Why not just use our feetayaklar and bikesbisiklet more?
85
267520
3428
Ayaklarımızı
ve bisikletlerimizi kullanalım?
04:42
And that's a functionfonksiyon of the kindsçeşit
of citiesşehirler that we shapeşekil.
86
270972
3191
Şekillendirdiğimiz şehirlerin
türü ve işlevi bu şekilde.
04:47
HouseholdEv costsmaliyetler:
87
275314
1392
Ev masrafları:
04:49
2008 was a markişaret in time,
88
277243
2298
2008 zamanda önemli bir tarihti,
04:51
not of just the financialmali
industrysanayi runningkoşu amokamok.
89
279565
3562
ekonomi sanayisinin
kontrolden çıkması yüzünden değil.
04:55
It was that we were tryingçalışıyor to sellsatmak
too manyçok of the wrongyanlış kindtür of housingKonut:
90
283643
4659
Ev satışında yanlış olandan aşırı sayıda
satmaya çalıştığımız için:
05:00
largegeniş lot, singletek familyaile, distantuzak,
91
288326
2951
geniş alan, tek aile, uzak,
05:03
too expensivepahalı for the averageortalama
middle-classOrta sınıf familyaile to affordparası yetmek
92
291301
4201
orta hâlli ailenin
karşılayabileceğinin çok üstünde
05:07
and, quiteoldukça franklyaçıkçası, not a good fituygun
to theironların lifestyleyaşam tarzı anymoreartık.
93
295526
3602
ve doğrusu hayat tarzları için
artık uygun da değil.
05:11
But in ordersipariş to movehareket inventoryenvanter,
94
299152
1916
Ancak stok ilerletilmesi açısından,
05:13
you can discountindirim the financingfinansman
and get it soldsatıldı.
95
301466
3206
indirim yapıp satmanız mümkün.
05:16
I think that's a lot of what happenedolmuş.
96
304696
1848
Bu çok yaşandı.
05:18
ReducingAzaltılması costmaliyet by 10,000 dollarsdolar --
97
306568
2666
10.000 dolar kadar maliyeti azaltsak,
05:21
rememberhatırlamak, in CaliforniaCalifornia
the medianmedyan is 50,000 --
98
309258
2837
unutmayın, Kaliforniya ortalaması
50.000 civarında,
05:24
this is a bigbüyük elementeleman.
99
312119
1881
bu büyük bir etken.
05:26
That's just carsarabalar and utilityyarar costsmaliyetler.
100
314024
2629
Bunlar sadece araba
ve kullanım masrafları.
05:28
So the affordablesatın alınabilir housingKonut advocatessavunucuları,
who oftensık sık sitoturmak off in theironların silossiloları
101
316677
4200
Yani ekonomik ev sahibi olma savunucuları
05:32
separateayrı from the environmentalistsçevreciler,
separateayrı from the politicianssiyasetçiler,
102
320901
4464
genelde çevrecilerden de
politikacılardan da uzakta dururlar,
05:37
everybodyherkes fightingkavga with everyoneherkes,
103
325389
1978
herkes herkesle kavga ediyordur,
şimdi ortak bir neden
görmeye başladılar
05:39
now beginbaşla to see commonortak causesebeb olmak,
104
327391
1918
05:41
and I think the commonortak causesebeb olmak
is what really bringsgetiriyor about the changedeğişiklik.
105
329333
3436
ve bu ortak neden
değişimi getirecek olan şey.
05:45
LosLos AngelesAngeles, as a resultsonuç of these effortsçabaları,
106
333837
2880
Bu çalışmaların sonucu olarak Los Angeles,
05:48
has now decidedkarar to transformdönüştürmek itselfkendisi
107
336741
3024
daha aktarma yönelimli bir çevre
05:51
into a more transit-orientedTransit odaklı environmentçevre.
108
339789
3372
olmak yönünde değişime sayfa açtı.
05:55
As a mattermadde of factgerçek, sincedan beri '08,
109
343185
1734
Aslında 2008'den bu yana
05:56
they'veonlar ettik votedolarak in 400 billionmilyar dollarsdolar
of bondstahviller for transittransit
110
344943
3949
aktarmaya 400 milyar dolarlık senet
için oy verirken
06:00
and zerosıfır dollarsdolar for newyeni highwayskarayolları.
111
348916
2849
yeni karayolları için sıfır dolar verildi.
06:03
What a transformationdönüşüm:
112
351789
1168
Ne dönüşüm ama.
06:04
LALA becomesolur a cityŞehir of walkersWalkers and transittransit,
113
352981
3331
LA yayalar ve aktarmalı
geçişlerden ibaret oluyor,
06:08
not a cityŞehir of carsarabalar.
114
356336
1179
arabalardan değil.
06:09
(ApplauseAlkış)
115
357539
1007
(Alkış)
06:10
How does it happenolmak?
116
358570
1200
Nasıl oluyor peki?
06:11
You take the leasten az
desirableçekici landarazi, the stripşerit,
117
359794
2137
En istenmeyen araziyi alıyorsun,
dar araziyi,
06:13
you addeklemek where there's spaceuzay, transittransit
118
361955
2047
boşluk olan yeri ekliyorsun,
aktarmayı
06:16
and then you infillDolgu mixed-usekarışık kullanım developmentgelişme,
119
364026
4263
ve sonra karma kullanımlı
gelişimi dolduruyorsun,
06:20
you satisfytatmin etmek newyeni housingKonut demandstalepler
120
368313
2183
yeni ev taleplerini karşılıyorsun
06:22
and you make the existingmevcut neighborhoodsmahalleler
121
370520
1991
ve çevredeki tüm mahalleleri
06:24
all around it more complexkarmaşık,
122
372535
1465
daha komplike, daha ilginç
06:26
more interestingilginç, more walkableyürünebilir.
123
374024
1905
ve yürünebilir hâle getiriyorsun.
06:28
Here'sİşte anotherbir diğeri kindtür of sprawlyayılma:
124
376840
2233
İşte başka bir tür yayılma:
06:31
ChinaÇin, high-densityYüksek yoğunluklu sprawlyayılma,
what you think of as an oxymoronOxymoron,
125
379787
3508
Çin, yüksek yoğunluklu yayılma,
oksimoron da diyebilirsiniz
06:35
but the sameaynı problemssorunlar,
everything isolatedyalıtılmış in superblockssuperblocks,
126
383319
3434
fakat yine aynı sorunlar,
süper sitelerde her şey izole olmuş
06:38
and of coursekurs this amazingşaşırtıcı smogsmog
that was just spokenkonuşulmuş to.
127
386777
3528
ve tabii bu inanılmaz kirli hava da
tam bahsettiğimiz gibi.
06:42
TwelveOn iki percentyüzde of GDPGSYİH
in ChinaÇin now is spentharcanmış
128
390329
3229
Çin'de GYH'nin yüzde 12'si
bunun doğurduğu
06:45
on the healthsağlık impactsetkiler of that.
129
393582
2197
sağlık sorunlarına ayrılıyor.
06:47
The historytarih, of coursekurs,
of ChineseÇince citiesşehirler is robustgüçlü.
130
395803
3265
Çin kentlerinin tarihi çok dirençli.
06:51
It's like any other placeyer.
131
399092
1252
Tüm diğer yerler gibi.
06:52
CommunityTopluluk was all about smallküçük, localyerel shopsdükkanlar
132
400368
3012
Toplum küçük yerel işyeri ve hizmetlere,
06:55
and localyerel servicesHizmetler and walkingyürüme,
interactingetkileşim with your neighborsKomşular.
133
403404
4143
yürüyüşlere ve komşularla
etkileşime ilgili.
06:59
It mayMayıs ayı soundses utopianütopik, but it's not.
134
407571
2124
Kulağa ütopik gelse de öyle.
07:01
It's actuallyaslında what people really want.
135
409719
1967
İnsanlar aslında bunu istiyor.
07:03
The newyeni superblockssuperblocks --
136
411710
1547
Yeni süper siteler,
07:05
these are blocksbloklar that would have
5,000 unitsbirimler in them,
137
413281
3920
içlerinde 5.000 birim
barındırabiliyorlar
07:09
and they're gatedgeçişli as well,
because nobodykimse knowsbilir anybodykimse elsebaşka.
138
417225
3812
ve ayrıca çok kapılılar
çünkü kimse kimseyi tanımıyor.
07:13
And of coursekurs, there isn't even
a sidewalkkaldırım, no groundzemin floorzemin shopsdükkanlar --
139
421061
3500
Kaldırım da yok,
zeminde alışveriş yapılacak yer de.
07:16
a very sterilesteril environmentçevre.
140
424585
1864
Çok verimsiz bir çevre.
07:19
I foundbulunan this one casedurum
here in one of the superblockssuperblocks
141
427018
4616
Süper sitelerin birinde
şöyle bir durumla karşılaştım,
07:23
where people had illicitlyetkinliklerinizi yasadışı bir şekilde setset up
shopsdükkanlar in theironların garagesgarajlar
142
431658
3226
insanlar garajlarında
yasadışı dükkanlar açmıştı,
07:26
so that they could have that kindtür
of localyerel servicehizmet economyekonomi.
143
434908
3698
böylelikle yerel hizmet ekonomisine
sahip olabiliyorlardı.
07:30
The desirearzu etmek of people
to get it right is there.
144
438630
4757
İnsanların işi doğru yapma
isteği işte burada.
07:35
We just have to get the plannersplanlamacıları
on boardyazı tahtası and the politicianssiyasetçiler.
145
443411
3288
Tek yapmamız gereken
planlayıcı ve siyasetçileri razı etmek.
07:39
All right. Some technicalteknik planningplanlama stuffşey.
146
447162
3807
Pekâlâ, gelelim teknik planlama kısmına.
07:42
ChongqingChongqing is a cityŞehir of 30 millionmilyon people.
147
450993
3173
Chongqing 30 milyon nüfuslu bir şehir.
07:46
It's almostneredeyse as bigbüyük as CaliforniaCalifornia.
148
454190
2363
Neredeyse Kaliforniya kadar büyük.
07:48
This is a smallküçük growthbüyüme areaalan.
149
456577
1690
Bu küçük bir büyüme alanı.
07:50
They wanted us to testÖlçek
the alternativealternatif to sprawlyayılma
150
458291
3612
Çin'de bazı şehirlerde
yayılma alternatifini
07:53
in severalbirkaç citiesşehirler acrosskarşısında ChinaÇin.
151
461927
2774
test etmemizi istediler.
07:57
This is for four-and-a-halfdört buçuk
millionmilyon people.
152
465072
3282
Bu gördüğünüz
4,5 milyon insan için.
08:00
What the takeawaypaket servisi olan Restoran from this imagegörüntü is,
153
468378
1931
Buradan çıkarılacak sonuç,
08:02
everyher one of those circlesçevreler
is a walkingyürüme radiusRADIUS
154
470333
2649
bu çemberlerdeki herkes
bir aktarma istasyonu çevresinde
08:05
around a transittransit stationistasyon --
155
473006
1616
yarıçap kadar yürüyorlar,
08:07
massivemasif investmentyatırım in metroMetro and BRTBRT,
156
475280
2955
metro ve otobüs üzerine devasa yatırım
08:10
and a distributiondağıtım that allowsverir everybodyherkes
157
478944
2332
ve herkesin işe yürüyüş mesafesinde
08:13
to work withiniçinde walkingyürüme distancemesafe of that.
158
481300
2611
yaşamasını mümkün kılan bir dağılma.
08:15
The redkırmızı areaalan, this is a blow-upşişme.
159
483935
2297
Kırmızı alan, bu bir patlama.
08:18
All of a suddenani, our principlesprensipler
calleddenilen for greenyeşil spaceuzay
160
486256
3157
Birden bire yeşil alan ilkelerimiz
08:21
preservingkoruma the importantönemli
ecologicalekolojik featuresÖzellikler.
161
489437
3690
önemli ekolojik değerleri
korumaya alıyor.
08:25
And then those other streetssokaklar in there
are auto-freeAuto-ücretsiz streetssokaklar.
162
493151
4327
Oradaki diğer sokaklar ise
arabasız sokaklar.
08:29
So insteadyerine of bulldozingbuldozerle,
levelingSeviyelendirme the siteyer
163
497502
3623
Alanı buldozerlerle düzleştirmek
08:33
and buildingbina right up to the rivernehir,
164
501149
2063
ve nehrin hemen yanına
inşaat yapmak yerine
08:35
this greenyeşil edgekenar was something
that really wasn'tdeğildi normativenormatif in ChinaÇin
165
503236
4224
bu yeşil kenar
Çin'de çok normak olmayan bir şeydi,
08:39
untila kadar these setset of practicesuygulamaları
166
507484
2571
ta ki bu uygulamalar
08:42
beganbaşladı experimentationdeneme there.
167
510079
2554
orada denenmeye başlanıncaya kadar.
08:45
The urbankentsel fabrickumaş, smallküçük blocksbloklar,
168
513063
1955
Kentsel doku, küçük bina grupları,
08:47
maybe 500 familiesaileleri perbaşına blockblok.
169
515042
2616
bina grubu başına 500 aile.
08:49
They know eachher other.
170
517682
1269
Birbirlerini tanıyorlar.
08:50
The streetsokak perimeterçevre has shopsdükkanlar
171
518975
2363
Çevre boyunca mağazalar var,
08:53
so there's localyerel destinationshedefleri.
172
521362
1922
yani yerel duraklar mevcut.
08:55
And the streetssokaklar themselveskendilerini becomeolmak smallerdaha küçük,
173
523308
2355
Sokakların kendi de küçülüyor
08:57
because there are more of them.
174
525687
1530
çünkü sayıca fazlalaşıyorlar.
08:59
Very simplebasit,
175
527241
1551
Çok basit,
09:00
straightforwardbasit urbankentsel designdizayn.
176
528816
2555
doğrudan kentsel tasarım.
09:03
Now, here you have something
I dearlypahalıya love.
177
531395
3210
Burada çok sevdiğim bir şeye sahipsiniz.
09:06
Think of the logicmantık.
178
534629
1274
Mantık kavramına.
09:08
If only a thirdüçüncü of the people have carsarabalar,
179
536352
2147
İnsanların sadece üçte birinde araba olsa,
09:10
why do we give 100 percentyüzde
of our streetssokaklar to carsarabalar?
180
538523
3764
Sokaklarımızın %100'ünü
niçin arabalara verelim?
09:14
What if we gaveverdi 70 percentyüzde of the streetssokaklar
181
542928
3179
Sokakların yüzde 70'ini
09:18
to car-freeAraba-ücretsiz, to everybodyherkes elsebaşka,
182
546131
2175
arabasız olan herkese versek?
09:20
so that the transittransit
could movehareket well for them,
183
548330
2245
Böylece transit onlar için
iyi çalışoyor olur,
09:22
so that they could walkyürümek,
so they could bikebisiklet?
184
550599
2325
yürüyebilirler, bisiklet sürebilirler.
09:24
Why not have --
185
552948
1398
Neden --
09:26
(ApplauseAlkış)
186
554370
1453
(Alkışlar)
09:27
geographiccoğrafi equityhisse senedi
187
555847
2153
sirkülasyon sistemimizde
09:30
in our circulationdolaşım systemsistem?
188
558024
2371
coğrafi eşitlik olmasın?
09:32
And quiteoldukça franklyaçıkçası,
citiesşehirler would functionfonksiyon better.
189
560698
3393
Açıkçası şehirler
çok daha işlevsel olurlar.
09:36
No mattermadde what they do,
190
564480
1290
Ne yaparlarsa yapsınlar,
09:37
no mattermadde how manyçok ringhalka roadsyollar
they buildinşa etmek in BeijingBeijing,
191
565794
2430
Beijing'de ne kadar ring yol
olursa olsun,
09:40
they just can't overcomeüstesinden gelmek
completetamamlayınız gridlocktrafik tıkanıklığı.
192
568248
2928
tıkanıklığın üstesinden gelemezsiniz.
09:43
So this is an auto-freeAuto-ücretsiz streetsokak,
mixedkarışık use alonguzun bir the edgekenar.
193
571200
3688
Bu arabasız bir sokak,
çok kullanımlı aynı zamanda.
09:47
It has transittransit runningkoşu down the middleorta.
194
575666
1859
Ortasında transit var.
09:49
I'm happymutlu to make that transittransit
autonomousözerk vehiclesAraçlar,
195
577549
3104
Bu transitin özerk araçlar
olması da beni memnun ediyor
09:52
but maybe I'll have a chanceşans
to talk about that latersonra.
196
580677
2910
belki bununla ilgili
daha sonra konuşurum.
09:55
So there are sevenYedi principlesprensipler
that have now been adoptedbenimsenen
197
583611
3723
Çin hükümeti üst makamlarınca
kabul edilmiş
09:59
by the highesten yüksek levelsseviyeleri
in the ChineseÇince governmenthükümet,
198
587358
2700
7 prensip var
10:02
and they're movinghareketli to implementuygulamak them.
199
590082
1795
ve bunları uygulamaya sokacaklar.
10:03
And they're simplebasit,
200
591901
1162
Prensipler çok basit
10:05
and they are globallyküresel,
I think, universalevrensel principlesprensipler.
201
593087
2613
ve küresel çaptalar,
bence evrensel prensipler.
10:07
One is to preservekorumak
the naturaldoğal environmentçevre, the historytarih
202
595724
3653
Biri doğal çevreyi korumak;
10:11
and the criticalkritik agriculturetarım.
203
599401
1967
tarihi ve önemli tarımı.
10:14
Secondİkinci is mixkarıştırmak.
204
602306
1323
İkincisi karma.
10:15
MixedKarışık use is popularpopüler,
but when I say mixedkarışık,
205
603653
2517
Karma kullanım popüler
ama karma dediğim zaman,
10:18
I mean mixedkarışık incomesgelirleri, mixedkarışık ageyaş groupsgruplar
206
606194
2439
karma gelirler, karma yaş grupları
10:20
as well as mixed-landkarışık-arazi use.
207
608657
2492
ve karma arazi kullanımını kastediyorum.
10:24
WalkYürüyüş.
208
612190
1154
Yürüme.
10:25
There's no great cityŞehir
that you don't enjoykeyfini çıkarın walkingyürüme in.
209
613368
3020
Yürüyüş yapmayı sevmediğiniz
harika bir şehir yoktur.
10:28
You don't go there.
210
616412
1318
O yerlere gitmezsiniz.
10:29
The placesyerler you go on vacationtatil
are placesyerler you can walkyürümek.
211
617754
2552
Tatile gittiğiniz yerler
yürüyüş yaptığınız yerlerdir.
10:32
Why not make it everywhereher yerde?
212
620330
1762
Bunu neden her yere uygulamıyoruz?
10:34
BikeBisiklet is the mostçoğu efficientverimli
meansanlamına geliyor of transportationtaşımacılık we know.
213
622561
3572
Bisiklet bildiğimiz kadarıyla
en etkili ulaşım aracı.
10:38
ChinaÇin has now adoptedbenimsenen policiespolitikaları
that put sixaltı metersmetre of bikebisiklet laneLane
214
626506
3748
Çin artık her sokakta
6 metre bisiklet yolunu kabul eden
10:42
on everyher streetsokak.
215
630278
1329
yasalar benimsedi.
10:43
They're seriousciddi about gettingalma back
to theironların bikingbisikleti historytarih.
216
631631
3942
Bisiklet tarihlerine geri dönmek
konusunda ciddiler.
10:47
(ApplauseAlkış)
217
635597
1456
(Alkışlar)
10:49
ComplicatedKarmaşık planner-eseplanlayıcısı-ese here:
218
637077
2303
Karmaşık planlayıcılara gelelim:
10:51
connectbağlamak.
219
639404
1329
bağlantı.
10:52
It's a streetsokak network
that allowsverir manyçok routesrotalar
220
640757
3512
Tekli yollar yerine
çoklu yollara izin veren
10:56
insteadyerine of singularTekil routesrotalar
221
644293
1811
bir sokak ağı
10:58
and providessağlar manyçok kindsçeşit of streetssokaklar
insteadyerine of just one.
222
646128
3547
ve tek bir çeşit yerine
pek çok çeşit sokak sağlıyor.
11:02
RideBinmek.
223
650752
1344
Ulaşım.
11:04
We have to investyatırmak more in transittransit.
224
652120
2310
Transite daha fazla yatırım yapmalıyız.
11:06
There's no silvergümüş bulletmermi.
225
654454
1775
Burada sihirli bir değnek yok.
11:08
AutonomousÖzerk vehiclesAraçlar are not
going to solveçözmek this for us.
226
656253
3064
Özerk araçlar sorunumuzu çözmeyecekler.
11:11
As a mattermadde of factgerçek, they're going
to generateüretmek more traffictrafik, more VMTVMT,
227
659341
5166
Aslına bakarsanız, alternatifinden
daha fazla trafiğe ve araç km'sine
11:16
than the alternativealternatif.
228
664531
1362
yol açacaklar.
11:17
And focusodak.
229
665917
1214
Ve odaklanma.
11:19
We have a hierarchyhiyerarşi of the cityŞehir
basedmerkezli on transittransit
230
667155
4156
Eski karayolu armatörlerine kıyasla
11:23
ratherdaha doğrusu than the oldeski armatureArmatür of freewaysotoyollar.
231
671335
3163
transite dayalı bir şehir hiyerarşisi var.
11:26
It's a bigbüyük paradigmparadigma shiftvardiya,
232
674522
2150
Büyük bir paradigma kayması
11:29
but those two things
have to get reconnectedyeniden
233
677245
2667
ama bu iki şeyin kent yapısını
şekle sokacak şekilde
11:31
in waysyolları that really shapeşekil
the structureyapı of the cityŞehir.
234
679936
4520
yeniden birleşmesi lazım.
11:37
So I'm very hopefulumutlu.
235
685443
2233
Ben çok umutluyum.
11:39
In CaliforniaCalifornia, the UnitedAmerika StatesBirleşik, ChinaÇin --
these changesdeğişiklikler are well acceptedkabul edilmiş.
236
687700
4773
Kaliforniya'da, ABD'de, Çin'de
bu değişiklikler çok iyi kabul edildi.
11:44
I'm hopefulumutlu for two reasonsnedenleri.
237
692497
2635
İki sebepten ötürü umutluyum.
11:47
One is, mostçoğu people get it.
238
695156
2079
Birincisi şu, insanlar bunu anlıyor.
11:49
They understandanlama intrinsicallydoğal olarak
239
697259
1882
Harika bir şehrin ne olabileceğini
11:51
what a great cityŞehir can and should be.
240
699165
2642
ve olması gerektiğini
içten içe anlıyorlar.
11:53
The secondikinci is that the kindtür of analysisanaliz
we can bringgetirmek to bearayı now
241
701831
4841
İkincisi getirdiğimiz analiz çeşidi
11:58
allowsverir people to connectbağlamak the dotsnoktalar,
242
706696
2728
insanların parçaları birleştirmesini,
12:01
allowsverir people to shapeşekil
politicalsiyasi coalitionskoalisyonlar
243
709936
2969
geçmişte olmayan politik koalisyonlara
12:04
that didn't existvar olmak in the pastgeçmiş.
244
712929
1429
şekil vermesini sağlıyor.
12:06
That allowsverir them to bringgetirmek into beingolmak
the kindsçeşit of communitiestopluluklar we all need.
245
714719
3740
Hepimizin ihtiyaç duyduğu topluluklar
olmamıza yardım etmelerini sağlıyor.
12:10
Thank you.
246
718483
1189
Teşekkür ederim.
12:11
(ApplauseAlkış)
247
719696
6577
(Alkışlar)
12:20
ChrisChris AndersonAnderson: So, OK:
autonomousözerk drivingsürme, self-drivingkendi kendine sürüş carsarabalar.
248
728018
3437
Chris Anderson: Pekâlâ, özerk araçlar,
self sürücülü araçlar.
12:23
A lot of people here
are very excitedheyecanlı about them.
249
731479
3345
Burada pek çok kişi bundan
heyecan duyuyor.
12:27
What are your concernsendişeler
or issuessorunlar about them?
250
735443
2959
Senin onlar hakkındaki
endişelerin ne yönde?
12:30
PeterPeter CalthorpeCalthorpe: Well, I think
there's almostneredeyse too much hypehype here.
251
738426
3142
Peter Calthorpe: Bence
çok fazla heyecan var.
12:33
First is, everybodyherkes saysdiyor
we're going to get ridkurtulmuş of a lot of carsarabalar.
252
741592
3574
Öncelikle, herkes büyük miktarda
arabadan kurtulacağımızı söylüyor.
12:37
What they don't say is you're going
to get a lot more vehiclearaç milesmil.
253
745190
3294
Söylemedikleri şey,
araç km'lerinin artacağı.
12:40
You're going to get a lot more
carsarabalar movinghareketli on streetssokaklar.
254
748508
2547
Sokaklarda hareket eden
çok daha fazla araba olacak.
12:43
There will be more congestiontıkanıklık.
255
751079
1869
Bir sıkışıklık meydana gelecek.
12:44
CACA: Because they're so appealingçekici --
256
752972
2308
CA: Bu arabalar o kadar çekici ki
12:47
you can drivesürücü while readingokuma or sleepinguyuyor.
257
755304
2054
bir şeyler okurken ve uyurken sürülebilir.
12:49
PCPC: Well, a coupleçift of reasonsnedenleri.
258
757382
1497
PC: Aslında bir iki sebebi var.
12:50
One is, if they're privatelyözel ownedSahip olunan,
people will travelseyahat greaterbüyük distancesmesafeler.
259
758903
3971
Bir, özel mülkiyetliler,
insanlar daha uzak yerlere seyahat edecek.
Yayılmada yeni bir
hayat gerekliliği olacak.
12:54
It'llİtll ' be a newyeni leasekira on life to sprawlyayılma.
260
762898
1941
12:56
If you can work on your way to work,
261
764863
2015
İşe giderken işe başlayabiliyorsanız,
12:58
you can livecanlı in more remoteuzak locationsyerleri.
262
766902
2067
daha uzak lokasyonlarda yaşayabilirsiniz.
13:00
It'llİtll ' revitalizeyeniden canlandırma sprawlyayılma
263
768993
2542
Yayılmayı canlandıracak
13:03
in a way that I'm deeplyderinden frightenedkorkmuş.
264
771559
2333
ve bunun oluş şekli beni korkutuyor.
13:05
TaxisTaksiler:
265
773916
1854
Taksiler:
13:07
about 50 percentyüzde of the surveysanketler say
that people won'talışkanlık sharepay them.
266
775794
3748
Anketlerin %50'sine göre
insanlar artık bunları paylaşmayacak.
13:11
If they don't sharepay them,
267
779566
1374
Paylaşmazlarsa eğer,
13:12
you can endson up with a 90 percentyüzde
increaseartırmak in vehiclearaç milesmil traveledseyahat.
268
780964
5197
araç km'si artışında
yüzde 90'a kadar artış gözlenebilir.
13:18
If you sharepay them,
269
786597
1321
Paylaşılırsa,
13:19
you're still at around
a 30 percentyüzde increaseartırmak in VMTVMT.
270
787942
3530
bu oran yine %30 civarında.
13:23
CACA: SharingPaylaşımı them, meaninganlam
havingsahip olan multipleçoklu people ridingbinme at oncebir Zamanlar
271
791496
3038
CA: Paylaşmaktan kastın
çok kişinin aynı anda seyahat etmesi mi
13:26
in some sortçeşit of intelligentakıllı ride-sharingyolculuk paylaşımı?
272
794558
1976
yoksa bir tür akıllı araç paylaşımı mı?
13:28
PCPC: Yeah, so the UberUber sharepay
withoutolmadan a steeringyönetim wheeltekerlek.
273
796558
2531
PC: Direksiyon olmadan
Uber'in paylaşılması gibi.
13:31
The realitygerçeklik is, the efficiencyverim
of vehiclesAraçlar -- you can do it
274
799113
3849
Gerçek şu ki, araçların etkilliğiyle
bunu yapabilirsiniz,
13:34
with or withoutolmadan a steeringyönetim wheeltekerlek,
it doesn't mattermadde.
275
802986
2491
direksiyonun olup olmaması
bir şey ifade etmiyor.
13:37
They claimİddia they're the only onesolanlar
that are going to be efficientverimli electricelektrik,
276
805501
3493
Yalnızca o araçların elektronik
etkinliğe sahip olacağı söyleniyor
13:41
but that's not truedoğru.
277
809018
1154
ama bu doğru değil.
13:42
But the realgerçek bottomalt linehat
is that walkingyürüme, bikingbisikleti and transittransit
278
810196
3570
Asıl ana fikir ise
yürüme, bisiklet ve transitin
13:45
are the way citiesşehirler and communitiestopluluklar thrivegelişmek.
279
813790
3164
şehir ve toplumlar için şart olduğu.
13:48
And puttingkoyarak people
in theironların privateözel bubbleskabarcıklar,
280
816978
2807
İnsanları özel balonlara sokmak,
13:51
whetherolup olmadığını they have a steeringyönetim wheeltekerlek or not,
281
819809
2297
direksiyon olsun veya olmasın,
13:54
is the wrongyanlış directionyön.
282
822130
1571
yanlış bir gidiş olur.
13:55
And quiteoldukça franklyaçıkçası,
283
823725
1151
Doğrusunu istersen,
13:56
the imagegörüntü of an AVAV on its way
to McDonald'sMcDonald's to pickalmak up a packpaket
284
824900
5679
sahibi olmayan bir aracın
McDonald'tan
14:02
withoutolmadan its ownersahip,
285
830603
1684
bir grup insanı almaya gelmesi,
14:04
just beingolmak sentgönderilen off on these
kindtür of randomrasgele errandsayak işleri
286
832311
3710
bu tür rasgele işler için
kullanılacak olması
14:08
is really frighteningkorkutucu to me.
287
836045
1397
beni gerçekten korkutuyor.
14:09
CACA: Well, thank you for that,
and I have to say, the imagesGörüntüler you showedgösterdi
288
837466
3358
CA: Teşekkürler sohbetin için,
şunu da ekleyeyim,
14:12
of those mixed-usekarışık kullanım streetssokaklar
were really inspiringilham verici, really beautifulgüzel.
289
840848
3176
konuşmada kullandığın görseller
çok ilham verici, çok güzeldi.
14:16
PCPC: Thank you.
CACA: Thank you for your work.
290
844048
2159
PC: Teşekkür ederim.
CA: Ben teşekkür ederim.
14:18
(ApplauseAlkış)
291
846231
1459
(Alkışlar)
Translated by Cihan Ekmekçi
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Peter Calthorpe - Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places.

Why you should listen

Peter Calthorpe’s 30-year design practice is informed by the idea that successful places -- whether neighborhoods, towns, urban districts or metropolitan regions -- must be diverse in uses and users, must be scaled to the pedestrian and human interaction, and must be environmentally sustainable.

In the early 1990s, Calthorpe developed the concept of Transit Oriented Development (described in his book The Next American Metropolis: Ecology, Community and the American Dream) -- an idea that is now the foundation of many regional policies and city plans around the world. His 2010 book is Urbanism in the Age of Climate Change. Calthorpe Associates' work in Europe, Asia and the Middle East has demonstrated that community design with a focus on sustainability and scale can be adapted throughout the globe. His current work throughout China is focused on developing standards and examples of Low Carbon Cities in Beijing, Chongqing, Kunming, Zhuhai, Jinan and other major cities.

More profile about the speaker
Peter Calthorpe | Speaker | TED.com