ABOUT THE SPEAKER
Peter Calthorpe - Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places.

Why you should listen

Peter Calthorpe’s 30-year design practice is informed by the idea that successful places -- whether neighborhoods, towns, urban districts or metropolitan regions -- must be diverse in uses and users, must be scaled to the pedestrian and human interaction, and must be environmentally sustainable.

In the early 1990s, Calthorpe developed the concept of Transit Oriented Development (described in his book The Next American Metropolis: Ecology, Community and the American Dream) -- an idea that is now the foundation of many regional policies and city plans around the world. His 2010 book is Urbanism in the Age of Climate Change. Calthorpe Associates' work in Europe, Asia and the Middle East has demonstrated that community design with a focus on sustainability and scale can be adapted throughout the globe. His current work throughout China is focused on developing standards and examples of Low Carbon Cities in Beijing, Chongqing, Kunming, Zhuhai, Jinan and other major cities.

More profile about the speaker
Peter Calthorpe | Speaker | TED.com
TED2017

Peter Calthorpe: 7 principles for building better cities

Пітер Калторп: 7 принципів для побудови кращих міст

Filmed:
2,298,685 views

Більш, ніж половина населення світу вже живе в містах, і інші 2,5 мільярди людей за розрахунками переїдуть в міста до 2050-го. Наші способи створення міст можуть бути неймовірно важливими і для зміни клімату, і для економічної спроможності, для нашого добробуту та відчуття взаємозв'язку. Пітер Кальторп вже працює над плануванням міст майбутнього та виступає за суспільний принцип, який буде зосереджений на людському спілкуванні. Він розповідає про 7 універсальних принципів для вирішення розбудови та створення ефективніших, більш стабільних міст.
- Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, let me addдодати to the complexityскладність
0
674
1982
Дозвольте мені трохи ускладнити
ситуацію,
в якій ми знаходимося.
00:14
of the situationситуація we find ourselvesми самі in.
1
2680
2566
В той час, як ми вирішуємо проблему
зміни клімату,
00:17
At the sameтой же time that we're solvingвирішення
for climateклімат changeзмінити,
2
5270
4326
ми водночас збираємося створювати міста
для трьох мільярдів людей.
00:21
we're going to be buildingбудівля citiesмістах
for threeтри billionмільярд people.
3
9620
3803
00:26
That's a doublingподвоєння
of the urbanміський environmentнавколишнє середовище.
4
14577
2608
Це вдвічі збільшить
міське середовище.
Якщо ми не зробимо цього правильно,
00:29
If we don't get that right,
5
17907
1673
то я не впевнений, що рішення щодо клімату
врятують людство,
00:31
I'm not sure all the climateклімат solutionsрішення
in the worldсвіт will saveзберегти mankindлюдство,
6
19604
4531
бо дуже багато залежить від того,
як ми формуємо наші міста:
00:36
because so much dependsзалежить
on how we shapeформа our citiesмістах:
7
24807
3775
не тільки вплив середовища,
00:40
not just environmentalекологічний impactsнаслідки,
8
28606
2230
але і наш соціальний добробут,
00:42
but our socialсоціальний well-beingблагополуччя,
9
30860
1636
наша економічна спроможність,
00:44
our economicекономічний vitalityжиттєвий тонус,
10
32520
2282
наше відчуття суспільства
та взаємопов'язаності.
00:46
our senseсенс of communityспільнота and connectednessзв'язність.
11
34826
2799
По суті, наш спосіб будування міст
00:50
FundamentallyПринципово, the way we shapeформа citiesмістах
is a manifestationпрояв
12
38154
3171
показує, на яку людяність ми здатні.
00:53
of the kindдоброзичливий of humanityлюдство we bringпринести to bearведмедя.
13
41349
2659
Тож, думаю, правильний спосіб
00:56
And so gettingотримувати it right is, I think,
14
44032
3110
буде на порядку денному.
00:59
the orderзамовлення of the day.
15
47166
1646
Певним чином, правильний підхід
допоможе вирішити проблему клімату,
01:00
And to a certainпевний degreeступінь, gettingотримувати it right
can help us solveвирішити climateклімат changeзмінити,
16
48836
3628
бо врешті,
01:04
because in the endкінець,
17
52488
1152
саме наша поведінка
стимулює проблему.
01:05
it's our behaviorповедінка that seemsздається
to be drivingводіння the problemпроблема.
18
53664
3428
Проблема зовсім не невидима,
01:09
The problemпроблема isn't free-floatingвільно плаваючого,
19
57116
1878
це не просто ExxonMobil
чи нафтові компанії.
01:11
and it isn't just ExxonMobilExxonMobil
and oilмасло companiesкомпаній.
20
59018
3906
Це ми, те, як ми живемо.
01:14
It's us; how we liveжити.
21
62948
1713
01:18
How we liveжити.
22
66341
1219
Як ми живемо.
В цій історії є зловмисник.
01:20
There's a villainлиходій in this storyісторія.
23
68044
1565
Це розповзання,
буду чесним щодо цього.
01:21
It's calledназивається sprawlзабудови,
and I'll be upfrontавансом about that.
24
69633
3513
Але це не таке розповзання,
як багато хто з нас собі уявляє,
01:25
But it's not just the kindдоброзичливий of sprawlзабудови
you think of, or manyбагато хто people think of,
25
73170
3785
як малонаселені райони,
01:28
as low-densityнизької щільності developmentрозвиток
26
76979
1630
за периферією метрополії.
01:30
out at the peripheryпериферії
of the metropolitanмитрополит areaплоща.
27
78633
2648
Власне, я думаю, що розповзання
може відбуватися при будь-якій щільності.
01:34
ActuallyНасправді, I think sprawlзабудови can happenстатися
anywhereде завгодно, at any densityщільність.
28
82132
4520
Основною його ознакою
є ізолювання людей.
01:39
The keyключ attributeатрибут
is that it isolatesізолює people.
29
87340
3157
Це заганяє людей
в замкнуті групи
01:43
It segregatesСегрегація people
into economicекономічний enclavesанклави
30
91054
3890
економіки та землекористування.
01:46
and land-useземлекористування enclavesанклави.
31
94968
1592
Це відділяє їх від природи.
01:48
It separatesвідокремлює them from natureприрода.
32
96584
2096
Крім того унеможливлює
взаємне збагачення,
01:50
It doesn't allowдозволити the cross-fertilizationCross-fertilization,
33
98704
3154
взаємодію,
01:53
the interactionвзаємодія,
34
101882
1264
яка покращує міста,
01:55
that make citiesмістах great placesмісць
35
103170
2423
змушує суспільство процвітати.
01:57
and that make societyсуспільство thriveпроцвітати.
36
105617
2246
Тож ми повинні задуматись
над антидотом до розповзання,
02:00
So the antidoteпротиотрута to sprawlзабудови is really
what we all need to be thinkingмислення about,
37
108389
4742
особливо, коли йде мова
про масивний проект.
02:05
especiallyособливо when we're takingвзяти on
this massiveмасивний constructionбудівництво projectпроект.
38
113155
4423
Тож давайте спробуємо разом
розібратися з цим.
02:10
So let me take you throughчерез one exerciseвправи.
39
118105
2485
Ми розробили таку модель
для штату Каліфорнія,
02:12
We developedрозроблений the modelмодель
for the stateдержава of CaliforniaКаліфорнія
40
120614
3766
щоб мати змогу зменшити
викиди вуглецю.
02:16
so they could get on
with reducingскорочення carbonвуглець emissionsвикиди.
41
124404
3083
Ми придумали цілу серію сценаріїв,
за якими штат міг би розвиватися,
02:20
We did a wholeцілий seriesсерія of scenariosсценарії
for how the stateдержава could growрости,
42
128046
5496
ось це дуже спрощений варіант.
02:25
and this is just one
overlyнадмірно simplifiedспрощений one.
43
133566
3123
Ми поєднали різні прототипи розвитку,
02:28
We mixedзмішаний differentінший developmentрозвиток prototypesпрототипи
44
136713
2796
що привело нас до 2050-го року,
02:31
and said they're going to carryносити us
throughчерез the yearрік 2050,
45
139533
3811
до 10 мільйонів нових груп
у штаті Каліфорнія.
02:35
10 millionмільйон newновий crewекіпаж
in our stateдержава of CaliforniaКаліфорнія.
46
143368
4756
І це було розповзання.
02:40
And one was sprawlзабудови.
47
148691
1252
Просто те саме, тільки більше:
торгові центри, ділянки,
02:41
It's just more of the sameтой же:
shoppingшопінг mallsторгові центри, subdivisionsпідрозділи,
48
149967
3532
офісні парки.
02:45
officeофіс parksпарки.
49
153523
1184
Інша частина була більшою,
не всі рухалися до міста,
02:46
The other one was dominatedдомінує by,
not everybodyкожен movingрухаючись to the cityмісто,
50
154731
3790
але це просто компактний розвиток,
02:50
but just compactкомпактний developmentрозвиток,
51
158545
1683
те, що ми звикли вважати
передмістям,
02:52
what we used to think of
as streetcarтрамвай suburbsпередмістя,
52
160252
2558
околицями для прогулянок,
02:54
walkableкурити neighborhoodsквартали,
53
162834
1239
малоповерховими, але інтегрованими
змішаними середовищами.
02:56
low-riseмалоповерхових, but integratedінтегрований,
mixed-usedзмішані використовується environmentsсередовища.
54
164097
4265
Результати вражають.
03:00
And the resultsрезультати are astoundingвражаюче.
55
168969
2436
Вони вражають
не через різницю
03:03
They're astoundingвражаюче not just
for the scaleмасштаб of the differenceрізниця
56
171429
3163
у зміні розбудови міст,
03:06
of this one shiftзміна
in our city-makingмістобудування habitзвичка
57
174616
4235
але і через те, що кожен представляє
особливу групу інтересів,
03:10
but alsoтакож because eachкожен one representsрепрезентує
a specialособливий interestінтерес groupгрупа,
58
178875
4714
особливу групу інтересів, що звикла
виступати за свої інтереси
03:16
a specialособливий interestінтерес groupгрупа
that used to advocateадвокат for theirїх concernsстурбованість
59
184233
4389
кожен по черзі.
03:20
one at a time.
60
188646
1165
Вони не бачили того, що я називаю
"спільними вигодами" міської форми,
03:21
They did not see the, what I call,
"co-benefitsсупутні вигоди" of urbanміський formформа
61
189835
5099
які дозволяють їм приєднатися до інших.
03:26
that allowsдозволяє them to joinприєднатися with othersінші.
62
194958
2475
Тож, щодо землекористування:
03:29
So, landземля consumptionспоживання:
63
197457
1588
дослідники дійсно занепокоєні цим,
03:31
environmentalistsекологи are really
concernedзацікавлений about this,
64
199069
2814
як і фермери;
03:33
so are farmersфермери;
65
201907
1185
і цілий ряд людей,
03:35
there's a wholeцілий rangeдіапазон of people,
66
203696
2222
і, звичайно, всі по сусідству,
хто хоче мати поблизу відкритий простір.
03:37
and, of courseзвичайно, neighborhoodсусідство groupsгрупи
that want openВІДЧИНЕНО spaceпростір nearbyпоруч.
67
205942
3387
Розкидана версія Каліфорнії
03:41
The sprawlзабудови versionверсія of CaliforniaКаліфорнія
68
209861
2086
майже вдвічі збільшує
міський вплив.
03:43
almostмайже doublesподвоюється the urbanміський
physicalфізичний footprintслід.
69
211971
3626
Парникові гази: величезні запаси,
03:48
GreenhouseПарниковий gasгаз: tremendousвеличезний savingsзаощадження,
70
216429
2675
оскільки в Каліфорнії найбільші викиди
вуглецю спричиняються автомобілями,
03:51
because in CaliforniaКаліфорнія, our biggestнайбільший
carbonвуглець emissionЕмісія comesприходить from carsавтомобілі,
71
219128
4815
і міста, які не дуже залежать
від автомобілів,
03:55
and citiesмістах that don't dependзалежить
on carsавтомобілі as much
72
223967
3700
очевидно, створюють
величезні запаси.
03:59
obviouslyочевидно createстворити hugeвеличезний savingsзаощадження.
73
227691
3047
Автопробіг:
це те, про що я щойно говорив.
04:03
VehicleТранспортний засіб milesмилі traveledїздив:
that's what I was just talkingговорити about.
74
231601
3076
Якщо просто зменшити
16 000 км. на сім'ю в середньому за рік,
04:06
Just reducingскорочення the averageсередній 10,000 milesмилі
perза householdгосподарство perза yearрік,
75
234701
4985
від звичайного 41 000 на сім'ю,
04:11
from somewhereдесь
in the mid-середина26,000 perза householdгосподарство,
76
239710
5330
це буде мати величезний вплив не тільки
на якість повітря та вуглецю,
04:17
has a hugeвеличезний impactвплив
not just on airповітря qualityякість and carbonвуглець
77
245064
4880
але також і на сімейний бюджет.
04:21
but alsoтакож on the householdгосподарство pocketbookPocketBook.
78
249968
2571
Так багато їздити дуже дорого,
04:24
It's very expensiveдорогий to driveїхати that much,
79
252563
2993
як ми побачили,
04:27
and as we'veми маємо seenбачив,
80
255580
1392
середньому класу важко
продовжувати в такому дусі.
04:28
the middleсередній classклас is strugglingбореться to holdтримайся on.
81
256996
2515
Охорона здоров'я: ми говоримо про
те, як скласти розбите дзеркало --
04:32
HealthЗдоров'я careтурбота: we were talkingговорити about
how do you fixвиправити it onceодин раз we brokeзламався it --
82
260313
3985
очистити повітря.
04:36
cleanчистий the airповітря.
83
264322
1159
Чому б просто не припинити
забруднення?
04:37
Why not just stop pollutingзабруднюючи?
84
265505
1991
Чому б нам на налягати на ноги
та на велосипеди?
04:39
Why not just use our feetноги and bikesвелосипеди more?
85
267520
3428
Саме це і є функцією тих міст,
які ми формуємо.
04:42
And that's a functionфункція of the kindsвидів
of citiesмістах that we shapeформа.
86
270972
3191
Побутові витрати:
04:47
HouseholdПобутові costsвитрати:
87
275314
1392
2008 рік був знаковим,
04:49
2008 was a markвідзначити in time,
88
277243
2298
не тільки через шалену швидкість
фінансової індустрії.
04:51
not of just the financialфінансовий
industryпромисловість runningбіг amokАмок.
89
279565
3562
Ми намагались продати занадто багато
неправильного типу життя:
04:55
It was that we were tryingнамагаюся to sellпродати
too manyбагато хто of the wrongнеправильно kindдоброзичливий of housingжитло:
90
283643
4659
великих ділянок для однієї сім'ї,
віддалених,
05:00
largeвеликий lot, singleсингл familyсім'я, distantдалекий,
91
288326
2951
занадто дорогих для звичайної сім'ї
середнього класу,
05:03
too expensiveдорогий for the averageсередній
middle-classсередній клас familyсім'я to affordдозволити собі
92
291301
4201
і, чесно кажучи, не дуже пристосованих
до їх способу життя.
05:07
and, quiteцілком franklyчесно кажучи, not a good fitпридатний
to theirїх lifestyleспосіб життя anymoreбільше.
93
295526
3602
Але для оптимізації
05:11
But in orderзамовлення to moveрухатися inventoryінвентаризація,
94
299152
1916
вам доведеться знизити фінансування
і все продати.
05:13
you can discountзнижка the financingфінансування
and get it soldпродано.
95
301466
3206
Я думаю, саме так все і відбувалось.
05:16
I think that's a lot of what happenedсталося.
96
304696
1848
Зниження ціни на 10 000 доларів, -
05:18
ReducingСкорочення costвартість by 10,000 dollarsдолари --
97
306568
2666
знайте, в Каліфорнії
середній поріг - це 50 000 -
05:21
rememberзгадаймо, in CaliforniaКаліфорнія
the medianмедіана is 50,000 --
98
309258
2837
буде великим кроком.
05:24
this is a bigвеликий elementелемент.
99
312119
1881
І це лише вартість машин
та комплектуючих.
05:26
That's just carsавтомобілі and utilityутиліта costsвитрати.
100
314024
2629
Тож прихильники доступного житла,
котрі часто сидять у себе в печерах,
05:28
So the affordableдоступний housingжитло advocatesПрихильники,
who oftenчасто sitсидіти off in theirїх silosсилоси
101
316677
4200
відокремлені від дослідників природи,
окремо від політиків,
05:32
separateокремо from the environmentalistsекологи,
separateокремо from the politiciansполітиків,
102
320901
4464
усі ті, хто воюють з усіма іншими,
05:37
everybodyкожен fightingбійки with everyoneкожен,
103
325389
1978
тепер почали бачити спільну справу.
05:39
now beginпочати to see commonзагальний causeпричина,
104
327391
1918
Я вважаю, що спільна справа,
це те, що дійсно все може змінити.
05:41
and I think the commonзагальний causeпричина
is what really bringsприносить about the changeзмінити.
105
329333
3436
Лос-Анджелес є результатом цих зусиль,
05:45
LosЛос AngelesАнгели, as a resultрезультат of these effortsзусилля,
106
333837
2880
він вирішив змінити себе
05:48
has now decidedвирішив to transformперетворити itselfсама по собі
107
336741
3024
на більш циркульоване середовище.
05:51
into a more transit-orientedорієнтованих на транзит environmentнавколишнє середовище.
108
339789
3372
По суті, починаючи з 2008 року,
05:55
As a matterматерія of factфакт, sinceз '08,
109
343185
1734
вони проголосували за 400 млрд. доларів
облігацій для громадського транспорту
05:56
they'veвони вже votedголосував in 400 billionмільярд dollarsдолари
of bondsоблігації for transitтранзит
110
344943
3949
і нуль доларів для нових
автомагістралей.
06:00
and zeroнуль dollarsдолари for newновий highwaysшосе.
111
348916
2849
Яка трансформація:
06:03
What a transformationтрансформація:
112
351789
1168
Лос-Анджелес стає містом для пішоходів
та загального транспорту,
06:04
LAЛА becomesстає a cityмісто of walkersпішоходів and transitтранзит,
113
352981
3331
не містом автомобілів.
06:08
not a cityмісто of carsавтомобілі.
114
356336
1179
(Оплески)
06:09
(ApplauseОплески)
115
357539
1007
Як це відбувається?
06:10
How does it happenстатися?
116
358570
1200
Ви берете мінімум землі, смугу,
06:11
You take the leastнайменше
desirableбажано landземля, the stripсмуга,
117
359794
2137
додаєте туди, де є простір, транспорт,
06:13
you addдодати where there's spaceпростір, transitтранзит
118
361955
2047
а потім сприяєте розвитку
змішаного використання,
06:16
and then you infillзаповнення mixed-useзмішане використання developmentрозвиток,
119
364026
4263
задовольняєте нові вимоги до житла
06:20
you satisfyзадовольнити newновий housingжитло demandsвимоги
120
368313
2183
та всі сусідні квартали навколо
06:22
and you make the existingіснуючий neighborhoodsквартали
121
370520
1991
ви робите ціліснішими,
06:24
all around it more complexкомплекс,
122
372535
1465
цікавішими для прогулянок.
06:26
more interestingцікаво, more walkableкурити.
123
374024
1905
Ось інший вид розповзання:
06:28
Here'sОсь anotherінший kindдоброзичливий of sprawlзабудови:
124
376840
2233
Китай, розповзання з великою щільністю,
звучить суперечливо,
06:31
ChinaКитай, high-densityвисока щільність sprawlзабудови,
what you think of as an oxymoronоксюморон,
125
379787
3508
але проблеми ті ж самі, все є ізольованим
в суперблоках,
06:35
but the sameтой же problemsпроблеми,
everything isolatedізольований in superblockssuperblocks,
126
383319
3434
і звичайно, цей прекрасний смог,
про який можна довго говорити.
06:38
and of courseзвичайно this amazingдивовижний smogсмогу
that was just spokenрозмовний to.
127
386777
3528
12 % ВВП Китаю витрачається
06:42
TwelveДванадцять percentвідсоток of GDPВВП
in ChinaКитай now is spentвитрачений
128
390329
3229
на проблеми зі здоров'ям, пов'язані з цим.
06:45
on the healthздоров'я impactsнаслідки of that.
129
393582
2197
З історії видно, що китайські міста
дуже стійкі.
06:47
The historyісторія, of courseзвичайно,
of Chineseкитайська citiesмістах is robustнадійний.
130
395803
3265
Як і будь-яке інше місто.
06:51
It's like any other placeмісце.
131
399092
1252
Спільноту творять
маленькі, місцеві магазини
06:52
CommunityСпільноти was all about smallмаленький, localмісцевий shopsмагазини
132
400368
3012
та місцеві послуги і піші зони,
спілкування із сусідами.
06:55
and localмісцевий servicesпослуги and walkingходити,
interactingвзаємодіючи with your neighborsсусіди.
133
403404
4143
Видається утопічним, але це не так.
06:59
It mayможе soundзвук utopianутопічною, but it's not.
134
407571
2124
Саме цього люди дійсно хочуть.
07:01
It's actuallyнасправді what people really want.
135
409719
1967
Нові суперблоки --
07:03
The newновий superblockssuperblocks --
136
411710
1547
у цих блоках всередині 5000 квартир,
07:05
these are blocksблоки that would have
5,000 unitsодиниць in them,
137
413281
3920
вони всі перегороджені,
бо ніхто нікого більше не знає.
07:09
and they're gatedіз затвором as well,
because nobodyніхто knowsзнає anybodyніхто elseінакше.
138
417225
3812
Там немає навіть тротуару,
ні першого поверху для магазину --
07:13
And of courseзвичайно, there isn't even
a sidewalkтротуар, no groundземля floorпідлога shopsмагазини --
139
421061
3500
дуже стерильне середовище.
07:16
a very sterileстерильний environmentнавколишнє середовище.
140
424585
1864
Я побачив цю ситуацію
в одному із суперблоків,
07:19
I foundзнайдено this one caseсправа
here in one of the superblockssuperblocks
141
427018
4616
коли люди незаконно
створювали магазини в гаражах
07:23
where people had illicitlyнезаконно setвстановити up
shopsмагазини in theirїх garagesгаражі
142
431658
3226
для створення чогось на зразок
місцевої економіки.
07:26
so that they could have that kindдоброзичливий
of localмісцевий serviceсервіс economyекономіка.
143
434908
3698
Люди хотіли
зробити все правильно.
07:30
The desireбажання of people
to get it right is there.
144
438630
4757
Нам лише потрібно залучити топографів
та політиків.
07:35
We just have to get the plannersпланувальники
on boardдошка and the politiciansполітиків.
145
443411
3288
Все правильно. Технічні деталі.
07:39
All right. Some technicalтехнічний planningпланування stuffречі.
146
447162
3807
Чончін - місто із 30-ма мільйонами людей.
07:42
ChongqingЧунцін is a cityмісто of 30 millionмільйон people.
147
450993
3173
Воно розміром, як Каліфорнія.
07:46
It's almostмайже as bigвеликий as CaliforniaКаліфорнія.
148
454190
2363
Це невелика точка росту.
07:48
This is a smallмаленький growthзростання areaплоща.
149
456577
1690
Вони хотіли, щоб ми перевірили
альтернативу розповзанню
07:50
They wanted us to testтест
the alternativeальтернатива to sprawlзабудови
150
458291
3612
в кількох містах Китаю.
07:53
in severalкілька citiesмістах acrossпоперек ChinaКитай.
151
461927
2774
Це чотири з половиною мільйони осіб.
07:57
This is for four-and-a-halfчотири і половиною
millionмільйон people.
152
465072
3282
Ось витяг із цієї картини,
08:00
What the takeawayвинос from this imageзображення is,
153
468378
1931
кожне з кіл -
це пішохідний радіус
08:02
everyкожен one of those circlesкола
is a walkingходити radiusрадіус
154
470333
2649
навколо транзитної станції --
08:05
around a transitтранзит stationстанція --
155
473006
1616
масивні інвестиції в метро
та автобусні станції,
08:07
massiveмасивний investmentінвестиції in metroстанції метро and BRTКОНЦЕРН,
156
475280
2955
і розподіл, що дозволяє кожному
08:10
and a distributionрозповсюдження that allowsдозволяє everybodyкожен
157
478944
2332
працювати на відстані кількох кроків
від них.
08:13
to work withinв межах walkingходити distanceвідстань of that.
158
481300
2611
Червона зона - це зміна.
08:15
The redчервоний areaплоща, this is a blow-upроздуття.
159
483935
2297
Раптово, наші принципи
звернулися до зеленого простору,
08:18
All of a suddenраптовий, our principlesпринципи
calledназивається for greenзелений spaceпростір
160
486256
3157
збереження важливих
екологічних властивостей.
08:21
preservingзбереження the importantважливо
ecologicalекологічний featuresособливості.
161
489437
3690
Всі інші вулиці там
вільні від автомобілів.
08:25
And then those other streetsвулиці in there
are auto-freeавто безкоштовно streetsвулиці.
162
493151
4327
Тож замість вирівнювання бульдозером
08:29
So insteadзамість цього of bulldozingбульдозерами,
levelingвирівнювання the siteсайт
163
497502
3623
і будування споруд біля річки,
08:33
and buildingбудівля right up to the riverрічка,
164
501149
2063
це зелена огорожа була чимось
зовсім не типовим для Китаю,
08:35
this greenзелений edgeкраю was something
that really wasn'tне було normativeНормативна in ChinaКитай
165
503236
4224
доки там не почала застосовуватись
08:39
untilдо these setвстановити of practicesпрактики
166
507484
2571
така практика.
08:42
beganпочався experimentationекспериментів there.
167
510079
2554
Міська забудова, невеликі масиви,
08:45
The urbanміський fabricтканина, smallмаленький blocksблоки,
168
513063
1955
може, зо 500 сімей на квартал.
08:47
maybe 500 familiesсім'ї perза blockблок.
169
515042
2616
Вони знають одне одного.
08:49
They know eachкожен other.
170
517682
1269
По периметру вулиці
розміщені магазини,
08:50
The streetвулиця perimeterпериметр has shopsмагазини
171
518975
2363
тож там є місцеві пункти.
08:53
so there's localмісцевий destinationsнапрямки.
172
521362
1922
Самі вулиці стали меншими,
08:55
And the streetsвулиці themselvesсамі becomeстати smallerменший,
173
523308
2355
бо їх стало більше.
08:57
because there are more of them.
174
525687
1530
Дуже просто,
08:59
Very simpleпростий,
175
527241
1551
просте міське планування.
09:00
straightforwardпрямий urbanміський designдизайн.
176
528816
2555
А зараз я розповім про те, що мені
дуже подобається.
09:03
Now, here you have something
I dearlyдорого love.
177
531395
3210
Подумайте про логіку.
09:06
Think of the logicлогіка.
178
534629
1274
Якщо лише третина людей
має автомобілі,
09:08
If only a thirdтретій of the people have carsавтомобілі,
179
536352
2147
чому ми віддаємо 100% наших вулиць
автомобілям?
09:10
why do we give 100 percentвідсоток
of our streetsвулиці to carsавтомобілі?
180
538523
3764
А якби ми звільнили 70% вулиць
09:14
What if we gaveдав 70 percentвідсоток of the streetsвулиці
181
542928
3179
від автомобілів та віддали іншим,
09:18
to car-freeАвтомобільний, to everybodyкожен elseінакше,
182
546131
2175
щоб рух для них був зручнішим,
09:20
so that the transitтранзит
could moveрухатися well for them,
183
548330
2245
щоб вони могли ходити,
їздити на велосипедах?
09:22
so that they could walkходити,
so they could bikeвелосипед?
184
550599
2325
Чому б не застосувати--
09:24
Why not have --
185
552948
1398
(Оплески)
09:26
(ApplauseОплески)
186
554370
1453
географічне співвідношення
09:27
geographicгеографічний equityкапіталу
187
555847
2153
в нашій циркуляційній системі?
09:30
in our circulationтираж systemсистема?
188
558024
2371
І чесно кажучи,
міста функціонували б краще.
09:32
And quiteцілком franklyчесно кажучи,
citiesмістах would functionфункція better.
189
560698
3393
Неважливо, що вони роблять,
09:36
No matterматерія what they do,
190
564480
1290
неважливо, скільки кільцевих доріг
побудовано в Пекіні,
09:37
no matterматерія how manyбагато хто ringкаблучка roadsдороги
they buildбудувати in BeijingПекін,
191
565794
2430
вони просто не можуть повністю
усунути затори.
09:40
they just can't overcomeподолати
completeзавершити gridlockглухий кут.
192
568248
2928
Ось вздовж краю вільна від автомобілів
вулиця змішаного користування.
09:43
So this is an auto-freeавто безкоштовно streetвулиця,
mixedзмішаний use alongразом the edgeкраю.
193
571200
3688
Посередині зона для міського транспорту.
09:47
It has transitтранзит runningбіг down the middleсередній.
194
575666
1859
Я радий би створити автономні
транспортні засоби,
09:49
I'm happyщасливий to make that transitтранзит
autonomousавтономний vehiclesтранспортні засоби,
195
577549
3104
але, можливо, у мене буде шанс поговорити
про них пізніше.
09:52
but maybe I'll have a chanceшанс
to talk about that laterпізніше.
196
580677
2910
Наразі прийнято 7 принципів
09:55
So there are sevenсеми principlesпринципи
that have now been adoptedприйнятий
197
583611
3723
на найвищому рівні китайського уряду,
09:59
by the highestнайвищий levelsрівні
in the Chineseкитайська governmentуряд,
198
587358
2700
і вони збираються застосувати їх.
10:02
and they're movingрухаючись to implementреалізувати them.
199
590082
1795
Вони дуже прості,
10:03
And they're simpleпростий,
200
591901
1162
на мою думку, це глобальні,
універсальні принципи.
10:05
and they are globallyглобально,
I think, universalуніверсальний principlesпринципи.
201
593087
2613
Перший - це збереження
природнього середовища, історії
10:07
One is to preserveзберегти
the naturalприродний environmentнавколишнє середовище, the historyісторія
202
595724
3653
та основних видів сільського господарства.
10:11
and the criticalкритичний agricultureсільське господарство.
203
599401
1967
Другий - це змішування.
10:14
SecondДругий is mixзмішати.
204
602306
1323
Змішане користування дуже популярне,
але коли я кажу "змішане",
10:15
MixedЗмішані use is popularпопулярний,
but when I say mixedзмішаний,
205
603653
2517
то маю на увазі змішаний дохід, змішані
вікові групи,
10:18
I mean mixedзмішаний incomesдоходи, mixedзмішаний ageвік groupsгрупи
206
606194
2439
так само, як змішане землекористування.
10:20
as well as mixed-landзмішані землі use.
207
608657
2492
Прогулянки.
10:24
WalkХодьби.
208
612190
1154
Не існує такого великого міста,
де б ви не пройшлись пішки.
10:25
There's no great cityмісто
that you don't enjoyнасолоджуйся walkingходити in.
209
613368
3020
Ви не йдете туди.
10:28
You don't go there.
210
616412
1318
Місця, куди ви їдете у відпустку,
це місця, де можна прогулятися.
10:29
The placesмісць you go on vacationвідпочинок
are placesмісць you can walkходити.
211
617754
2552
Чому б їх не зробити такими всюди?
10:32
Why not make it everywhereскрізь?
212
620330
1762
Велосипеди - це найефективніший
відомий нам вид транспорту.
10:34
BikeВелосипед is the mostнайбільше efficientефективний
meansзасоби of transportationперевезення we know.
213
622561
3572
У Китаї тепер почали
встановлювати шестиметрові доріжки
10:38
ChinaКитай has now adoptedприйнятий policiesполітика
that put sixшість metersметрів of bikeвелосипед laneЛейн
214
626506
3748
для велосипеда на кожній вулиці.
10:42
on everyкожен streetвулиця.
215
630278
1329
Вони серйозно замислилися
над поверненням до велосипеда.
10:43
They're seriousсерйозно about gettingотримувати back
to theirїх bikingїзда на велосипеді historyісторія.
216
631631
3942
(Оплески)
10:47
(ApplauseОплески)
217
635597
1456
Ось і складний плановий елемент:
10:49
ComplicatedСкладний planner-eseПланувальник ЮВ here:
218
637077
2303
зв'язок.
10:51
connectпідключити.
219
639404
1329
Це вулична мережа,
пристосована до багатьох маршрутів
10:52
It's a streetвулиця networkмережа
that allowsдозволяє manyбагато хто routesмаршрути
220
640757
3512
замість єдиної дороги,
10:56
insteadзамість цього of singularсингулярний routesмаршрути
221
644293
1811
вона проходить по багатьох вулицях
замість лише однієї.
10:58
and providesзабезпечує manyбагато хто kindsвидів of streetsвулиці
insteadзамість цього of just one.
222
646128
3547
Їзда.
11:02
RideRide.
223
650752
1344
Ми маємо більше інвестувати в транспорт.
11:04
We have to investінвестувати more in transitтранзит.
224
652120
2310
Не існує панацеї від всього.
11:06
There's no silverсрібло bulletкуля.
225
654454
1775
Автономний транспорт
не вирішить усіх проблем.
11:08
AutonomousАвтономний vehiclesтранспортні засоби are not
going to solveвирішити this for us.
226
656253
3064
Фактично, вони створять більше трафіку,
більше пробігу,
11:11
As a matterматерія of factфакт, they're going
to generateгенерувати more trafficтрафік, more VMTVMT,
227
659341
5166
ніж альтернатив.
11:16
than the alternativeальтернатива.
228
664531
1362
І фокус.
11:17
And focusфокус.
229
665917
1214
На базі транспорту ми маємо
ієрархію міста,
11:19
We have a hierarchyієрархія of the cityмісто
basedна основі on transitтранзит
230
667155
4156
не порівняти зі старою
арматурою автострад.
11:23
ratherшвидше than the oldстарий armatureАрматура of freewaysавтострад.
231
671335
3163
Це приклад великої зміни,
11:26
It's a bigвеликий paradigmпарадигма shiftзміна,
232
674522
2150
але ці два фактори потрібно
заново поєднати
11:29
but those two things
have to get reconnectedповторного підключення
233
677245
2667
таким чином, щоб дійсно
змінити структуру міста.
11:31
in waysшляхи that really shapeформа
the structureструктура of the cityмісто.
234
679936
4520
Я дуже на це сподіваюсь.
11:37
So I'm very hopefulсподіваюся.
235
685443
2233
В Каліфорніїї, США, Китаї --
ці зміни прийняли добре.
11:39
In CaliforniaКаліфорнія, the UnitedЮнайтед StatesШтати, ChinaКитай --
these changesзміни are well acceptedприйнято.
236
687700
4773
Я сподіваюся через дві причини.
11:44
I'm hopefulсподіваюся for two reasonsпричин.
237
692497
2635
По-перше, більшість
людей прийняли це.
11:47
One is, mostнайбільше people get it.
238
695156
2079
Вони дійсно розуміть,
11:49
They understandзрозуміти intrinsicallyвласне
239
697259
1882
яким чудовим може і повинне бути місто.
11:51
what a great cityмісто can and should be.
240
699165
2642
По-друге, це той тип аналізу, котрий
ми зараз можемо провести,
11:53
The secondдругий is that the kindдоброзичливий of analysisаналіз
we can bringпринести to bearведмедя now
241
701831
4841
що дозволить людям зіставити факти,
11:58
allowsдозволяє people to connectпідключити the dotsкрапки,
242
706696
2728
сформувати політичні коаліції,
12:01
allowsдозволяє people to shapeформа
politicalполітичний coalitionsкоаліції
243
709936
2969
які не існували в минулому.
12:04
that didn't existіснувати in the pastминуле.
244
712929
1429
Дозволить їм створити громади,
які потрібні всім нам.
12:06
That allowsдозволяє them to bringпринести into beingбуття
the kindsвидів of communitiesгромади we all need.
245
714719
3740
Дякую.
12:10
Thank you.
246
718483
1189
(Оплески)
12:11
(ApplauseОплески)
247
719696
6577
12:20
ChrisКріс AndersonАндерсон: So, OK:
autonomousавтономний drivingводіння, self-drivingіндивідуальної їзді carsавтомобілі.
248
728018
3437
Кріс Андерсон: Гаразд, автономне керування,
безпілотні автомобілі.
Чимало людей, присутніх тут, в захопленні
від них.
12:23
A lot of people here
are very excitedсхвильований about them.
249
731479
3345
Які твої вимоги до них?
12:27
What are your concernsстурбованість
or issuesвипуски about them?
250
735443
2959
Пітер Калторп: Я вважаю, що тут присутній
занадто великий шквал емоцій.
12:30
PeterПітер CalthorpeCalthorpe: Well, I think
there's almostмайже too much hypeHype here.
251
738426
3142
Кожен говорить, що ми позбудемось
великої кількості машин.
12:33
First is, everybodyкожен saysкаже
we're going to get ridпозбутися of a lot of carsавтомобілі.
252
741592
3574
Але не говорить, що буде більше
пробігу.
12:37
What they don't say is you're going
to get a lot more vehicleтранспортний засіб milesмилі.
253
745190
3294
На вулицях курсуватиме
більше автомобілів.
12:40
You're going to get a lot more
carsавтомобілі movingрухаючись on streetsвулиці.
254
748508
2547
Буде більше заторів.
12:43
There will be more congestionзаторів.
255
751079
1869
К.А.: Бо це все так приваблює,
12:44
CAКАЛІФОРНІЯ: Because they're so appealingоскарження --
256
752972
2308
ти можеш їхати, і в той же час
читати чи спати.
12:47
you can driveїхати while readingчитання or sleepingспить.
257
755304
2054
П.К.: Існує кілька причин.
12:49
PCПК: Well, a coupleпара of reasonsпричин.
258
757382
1497
Перша з них, якщо вони будуть приватні,
то люди їздитимуть на більші відстані.
12:50
One is, if they're privatelyприватно ownedналежить,
people will travelподорожувати greaterбільший distancesвідстані.
259
758903
3971
Це буде нова причина
для розповзання.
12:54
It'llВін буде be a newновий leaseОренда on life to sprawlзабудови.
260
762898
1941
Якщо ти зможеш працювати
на шляху до роботи,
12:56
If you can work on your way to work,
261
764863
2015
то можеш і жити в більш
віддалених місцях.
12:58
you can liveжити in more remoteвіддалений locationsмісця розташування.
262
766902
2067
Це пожвавить розповзання,
13:00
It'llВін буде revitalizeпожвавити sprawlзабудови
263
768993
2542
чим я глибоко занепокоєний.
13:03
in a way that I'm deeplyглибоко frightenedналяканий.
264
771559
2333
Техас:
13:05
TaxisТаксі:
265
773916
1854
50% досліджень говорить,
що люди не ділитимуться ними.
13:07
about 50 percentвідсоток of the surveysопитування say
that people won'tне буде shareподілитися them.
266
775794
3748
Якщо вони не ділитимуться ними,
13:11
If they don't shareподілитися them,
267
779566
1374
то збільшать пробіг на 90%.
13:12
you can endкінець up with a 90 percentвідсоток
increaseзбільшити in vehicleтранспортний засіб milesмилі traveledїздив.
268
780964
5197
Якщо ти будеш ділитися ними,
13:18
If you shareподілитися them,
269
786597
1321
то все ще збільшиш пробіг на 30%.
13:19
you're still at around
a 30 percentвідсоток increaseзбільшити in VMTVMT.
270
787942
3530
К.А.: Ділитися ними означає,
що за кермом буде багато осіб
13:23
CAКАЛІФОРНІЯ: SharingОбмін them, meaningсенс
havingмаючи multipleбагаторазовий people ridingкатання на конях at onceодин раз
271
791496
3038
у певного роду спільних поїздках?
13:26
in some sortсортувати of intelligentрозумний ride-sharingпоїздки обмін?
272
794558
1976
П.К: Так, сервіс Uber,
але без керма.
13:28
PCПК: Yeah, so the UberUber shareподілитися
withoutбез a steeringрульове управління wheelколесо.
273
796558
2531
В реальності, ефективність транспортного
засобу можна забезпечити
13:31
The realityреальність is, the efficiencyефективність
of vehiclesтранспортні засоби -- you can do it
274
799113
3849
з кермом чи без нього, немає значення.
13:34
with or withoutбез a steeringрульове управління wheelколесо,
it doesn't matterматерія.
275
802986
2491
Вони заявляють, що це будуть єдині засоби,
що ефективно працюватимуть на електриці,
13:37
They claimвимагати they're the only onesті, хто
that are going to be efficientефективний electricелектричний,
276
805501
3493
але це неправда.
13:41
but that's not trueправда.
277
809018
1154
Правда в тому, що пішохідні зони,
велосипеди та громадський транспорт -
13:42
But the realреальний bottomдно lineлінія
is that walkingходити, bikingїзда на велосипеді and transitтранзит
278
810196
3570
єдиний шлях для процвітання міст
та громади.
13:45
are the way citiesмістах and communitiesгромади thriveпроцвітати.
279
813790
3164
Помістити людей
в їх приватні мильні бульбашки,
13:48
And puttingпокласти people
in theirїх privateприватний bubblesбульбашки,
280
816978
2807
з кермом чи без нього,
13:51
whetherчи то they have a steeringрульове управління wheelколесо or not,
281
819809
2297
це неправильний шлях.
13:54
is the wrongнеправильно directionнапрямок.
282
822130
1571
І, чесно кажучи,
13:55
And quiteцілком franklyчесно кажучи,
283
823725
1151
уявивши, як такий автомобіль під'їде
до McDonald's за пакунком
13:56
the imageзображення of an AVА. В. on its way
to McDonald'sМакДоналд to pickпідібрати up a packупаковка
284
824900
5679
без власника,
14:02
withoutбез its ownerвласник,
285
830603
1684
виконуючи його доручення,
14:04
just beingбуття sentнадісланий off on these
kindдоброзичливий of randomвипадковий errandsдоручення
286
832311
3710
я не можу не злякатися.
14:08
is really frighteningстрашно to me.
287
836045
1397
К.А.: Гаразд, дякую тобі, і маю додати,
що показані тобою зображення
14:09
CAКАЛІФОРНІЯ: Well, thank you for that,
and I have to say, the imagesзображення you showedпоказав
288
837466
3358
вулиць змішаного користування
дійсно дуже надихають.
14:12
of those mixed-useзмішане використання streetsвулиці
were really inspiringнадихаючи, really beautifulгарний.
289
840848
3176
П.К: Дякую.
К.А.: Дякую тобі за твою роботу.
14:16
PCПК: Thank you.
CAКАЛІФОРНІЯ: Thank you for your work.
290
844048
2159
(Оплески)
14:18
(ApplauseОплески)
291
846231
1459
Translated by Inna Fedorenko
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Peter Calthorpe - Urban designer
Through his writing and his realized projects, Peter Calthorpe has spread the vision of New Urbanism, a framework for creating sustainable, human-scaled places.

Why you should listen

Peter Calthorpe’s 30-year design practice is informed by the idea that successful places -- whether neighborhoods, towns, urban districts or metropolitan regions -- must be diverse in uses and users, must be scaled to the pedestrian and human interaction, and must be environmentally sustainable.

In the early 1990s, Calthorpe developed the concept of Transit Oriented Development (described in his book The Next American Metropolis: Ecology, Community and the American Dream) -- an idea that is now the foundation of many regional policies and city plans around the world. His 2010 book is Urbanism in the Age of Climate Change. Calthorpe Associates' work in Europe, Asia and the Middle East has demonstrated that community design with a focus on sustainability and scale can be adapted throughout the globe. His current work throughout China is focused on developing standards and examples of Low Carbon Cities in Beijing, Chongqing, Kunming, Zhuhai, Jinan and other major cities.

More profile about the speaker
Peter Calthorpe | Speaker | TED.com