English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Carrie Nugent: Adventures of an asteroid hunter

Керрі Наджент: Пригоди мисливця за астероїдами

Filmed
Views 1,066,637

Член спільноти TED Керрі Наджент є мисливцем за астероїдами -- вона є частиною групи науковців, які працюють над виявленням і каталогуванням наших найстаріших та найчисленніших космічних сусідів. Навіщо слідкувати за астероїдами ? У цій короткій, сповненій фактами промові Наджент пояснює, як їх надзвичайний вплив сформував нашу планету -- і як їх вчасне виявлення може врятувати життя на Землі.

- Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids. Full bio

I am holding something remarkably old.
Я тримаю щось надзвичайно старе.
00:13
It is older than any human artifact,
Воно старіше, ніж будь-який
людський артефакт,
00:16
older than life on Earth,
старіше, ніж життя на Землі,
00:19
older than the continents
and the oceans between them.
старіше, ніж континенти
і океани між ними.
00:21
This was formed
over four billion years ago
Воно сформувалось більш, ніж
4 мільярди років тому
00:25
in the earliest days of the solar system
у найперші дні Сонячної системи,
00:28
while the planets were still forming.
у той час, коли
формувались планети.
00:30
This rusty lump of nickel and iron
may not appear special,
Цей іржавий шматок нікелю і заліза
може здатись не таким особливим,
00:33
but when it is cut open ...
але якщо його розрізати ...
00:36
you can see that it is different
from earthly metals.
ви можете побачити, що він відрізняється
від земних металів.
00:40
This pattern reveals metallic crystals
that can only form out in space
Цей зразок демонструє металеві кристали,
які можуть утворитись тільки в космосі,
00:43
where molten metal
can cool extremely slowly,
де розплавлений метал охолоджується
надзвичайно повільно,
00:47
a few degrees every million years.
на декілька градусів
кожен мільйон років.
00:49
This was once part
of a much larger object,
Це було частиною
значно більшого об'єкту,
00:52
one of millions left over
after the planets formed.
одного з мільйонів, що залишилися
після формування планет.
00:55
We call these objects asteroids.
Ми називаємо ці об'єкти
астероїдами.
00:57
Asteroids are our oldest
and most numerous cosmic neighbors.
Астероїди є нашими найдавнішими
і найчисленнішими космічними сусідами.
01:01
This graphic shows near-Earth asteroids
orbiting around the Sun,
Ця анімація показує найближчі астероїди,
які обертаються навколо Сонця, -
01:04
shown in yellow,
воно показане жовтим, -
01:08
and swinging close to the Earth's orbit,
і ті, що знаходяться
близько до Землі,
01:09
shown in blue.
показані блакитним.
01:11
The sizes of the Earth, Sun and asteroids
have been greatly exaggerated
Розміри Землі, Сонця та астероїдів
значно збільшені,
01:12
so you can see them clearly.
тож ви можете їх чітко бачити.
01:15
Teams of scientists across the globe
are searching for these objects,
Команди вчених по всьому світу
шукають такі об'єкти,
01:17
discovering new ones every day,
відкриваючи нові
кожного дня,
01:20
steadily mapping near-Earth space.
постійно наносячи на карту
навколоземної орбіти.
01:22
Much of this work is funded by NASA.
Значна частина роботи
фінансується NASA.
01:25
I think of the search for these asteroids
as a giant public works project,
Я думаю про пошук астероїдів
як про величезний соціальний проект,
01:27
but instead of building a highway,
we're charting outer space,
але замість будівництва шосе,
ми складаємо карту космічного простору,
01:31
building an archive
that will last for generations.
складання архіву,
яке продовжуватиметься поколіннями.
01:34
These are the 1,556 near-Earth asteroids
discovered just last year.
Існує 1556 навколоземних астероїдів,
які були знайдені лише минулого року.
01:37
And these are all of the known
near-Earth asteroids,
І це лише ті астероїди, які
знаходяться біля Землі,
01:45
which at last count was 13,733.
і їх кількість
складає 13 733 шт.
01:49
Each one has been imaged, cataloged
Кожен сфотографований
та внесений у каталог
01:53
and had its path
around the Sun determined.
і у кожного визначена
орбіта навколо Сонця.
01:55
Although it varies
from asteroid to asteroid,
Хоча вона унікальна для
кожного астероїда,
01:57
the paths of most asteroids
can be predicted for dozens of years.
орбіта більшості з них може бути
визначена на десятки років вперед.
02:00
And the paths of some asteroids can be
predicted with incredible precision.
Орбіти деяких астероїдів можуть бути
визначені з неймовірною точністю.
02:03
For example, scientists
at the Jet Propulsion Laboratory
Наприклад, науковці
з Лабораторії реактивних двигунів
02:07
predicted where the asteroid Toutatis
was going to be four years in advance
визначили, де буде знаходитись астероїд
Тоутатіс через чотири роки
02:09
to within 30 kilometers.
з точністю до 30 кілометрів.
02:13
In those four years,
За ці чотири роки,
02:16
Toutatis traveled 8.5 billion kilometers.
Таутатіс пролетить 8.5 млн. кілометрів.
02:17
That's a fractional precision
Це десяткова точність
02:21
of 0.000000004.
в 0.000000004 відсотки.
02:22
(Laughter)
(Сміх)
02:31
Now, the reason I have
this beautiful asteroid fragment
Причина, чому я показую
цей чудовий фрагмент астероїда,
02:34
is because, like all neighbors,
в тому, що,
як і всі сусіди,
02:37
asteroids sometimes drop by unexpectedly.
астероїди, іноді
відвідують нас зненацька.
02:38
(Laughter)
(Сміх)
02:41
Three years ago today,
Три роки тому
02:44
a small asteroid exploded
over the city of Chelyabinsk, Russia.
маленький астероїд впав
над містом Челябінськ, Росія.
02:46
That object was about 19 meters across,
Цей об'єкт був приблизно
19 метрів в діаметрі,
02:49
or about as big as a convenience store.
або розміром,
як великий магазин.
02:52
Objects of this size hit the Earth
every 50 years or so.
Об'єкти такого розміру падають
на Землю приблизно кожні 50 років.
02:54
66 million years ago,
66 млн. років тому
02:59
a much larger object hit the Earth,
значно більший об'єкт
вдарився об Землю,
03:01
causing a massive extinction.
чим спричинив
масове вимирання.
03:03
75 percent of plant
and animal species were lost,
75 % видів рослин та тварин
було знищено,
03:05
including, sadly, the dinosaurs.
включаючи, на жаль, динозаврів.
03:08
That object was
about 10 kilometers across,
Цей об'єкт був приблизно
10 км. у діаметрі,
03:11
and 10 kilometers is roughly
the cruising altitude of a 747 jet.
і 10 км - це приблизно
висота Боїнгу 747.
03:14
So the next time you're in an airplane,
Тож, наступного разу,
коли будете у літаку
03:18
snag a window seat, look out
and imagine a rock so enormous
подивіться у вікно,
і уявіть камінь такого розміру,
03:20
that resting on the ground,
який лежить на землі,
03:24
it just grazes your wingtip.
і дістає до крила
вашого літака.
03:26
It's so wide that it takes your plane
one full minute to fly past it.
Він такий величезний, що літаку
знадобиться 1 хвилина, щоб пролетіти його.
03:28
That's the size of the asteroid
that hit the Earth.
Це розмір астероїда, який
вдарився об Землю.
03:33
It has only been within my lifetime
На моєму житті
були випадки,
03:36
that asteroids have been considered
a credible threat to our planet.
коли астероїди становили
реальну загрозу нашій планеті.
03:38
And since then, there's been
a focused effort underway
І з тих пір ми докладаємо
цілеспрямованих зусиль,
03:41
to discover and catalog these objects.
щоб знайти і каталогувати
такі об'єкти.
03:44
I am lucky enough
to be part of this effort.
Я щаслива
бути частиною цих зусиль.
03:47
I'm part of a team of scientists
that use NASA's NEOWISE telescope.
Я є частиною команди науковців,
які використовують телескоп NASA - NEOWISE.
03:49
Now, NEOWISE was not
designed to find asteroids.
Цей телескоп не був спроектований
для пошуку астероїдів.
03:53
It was designed to orbit the earth
and look far beyond our solar system
Він спроектований, щоб літаючи на орбіті,
дивитись далеко за межі нашої системи,
03:55
to seek out the coldest stars
and the most luminous galaxies.
шукати найхолодніші зірки
і найяскравіші галактики.
03:59
And it did that very well
for its designed lifetime of seven months.
І він робив це дуже добре протягом
свого життєвого циклу в 7 місяців.
04:03
But today, six years later,
it's still going.
Але сьогодні, 6 років потому,
він і досі працює.
04:07
We've repurposed it
to discover and study asteroids.
Ми перепрофілювати його,
щоб виявляти і вивчати астероїди.
04:10
And although it's
a wonderful little space robot,
І хоча це чудовий маленький
космічний робот,
04:13
these days it's kind of like a used car.
на сьогодні він
як старий автомобіль.
04:15
The cryogen that used to refrigerate
its sensors is long gone,
Криоген, який охолоджував його датчики,
закінчився,
04:18
so we joke that
its air-conditioning is broken.
тому ми жартуємо,
що його кондиціонер зламався.
04:21
It's got 920 million miles
on the odometer,
Його одометр
показує 920 млн. км,
04:24
but it still runs great
але він досі чудово працює
04:28
and reliably takes a photograph
of the sky every 11 seconds.
і фотографує небо
кожні 11 секунд.
04:30
It's taken 23 photos
since I began speaking to you.
Він зробив 23 фотографії, відколи
я почала цю промову.
04:33
One of the reasons NEOWISE is so valuable
Одна з причин, чому NEOWISE
такий важливий,
04:38
is that it sees the sky
in the thermal infrared.
в тому, що він бачить небо
в інфрачервоному спектрі.
04:40
That means that instead of seeing
the sunlight that asteroids reflect,
Це означає, що замість того, щоб бачити
проміння, яке астероїди відбивають,
04:42
NEOWISE sees the heat that they emit.
NEOWISE бачить випромінюване
ними тепло.
04:46
This is a vital capability
since some asteroids are as dark as coal
Це важлива здатність, тому що
деякі астероїди темні, як вугілля,
04:48
and can be difficult or impossible
to spot with other telescopes.
і тому їх важко або навіть неможливо
помітити за допомогою інших телескопів.
04:51
But all asteroids, light or dark,
shine brightly for NEOWISE.
Але всі астероїди, світлі чи темні,
сяють яскраво для NEOWISE.
04:55
Astronomers are using
every technique at their disposal
Астрономи використовують
усі наявні у них методи
05:00
to discover and study asteroids.
для виявлення і
вивчення астероїдів.
05:03
In 2010, a historic milestone was reached.
У 2010 році був досягнутий
історичний рубіж.
05:06
The community, together, discovered
over 90 percent of asteroids
Спільнота разом виявила
понад 90% астероїдів,
05:08
bigger than one kilometer across --
які мають більше одного кілометра
у діаметрі --
05:13
objects capable
of massive destruction to Earth.
об'єктів, які здатні завдати суттєвих
руйнацій Землі.
05:14
But the job's not done yet.
Але робота поки що не завершена.
05:17
An object 140 meters or bigger
could decimate a medium-sized country.
Об'єкт розміром у 140 м. або більше може
спустошити середнього розміру країну.
05:19
So far, we've only found
25 percent of those.
Досі ми знайшли тільки
25 відсотків з них.
05:24
We must keep searching the sky
for near-Earth asteroids.
Ми повинні продовжувати
шукати такі навколоземні об'єкти і надалі.
05:28
We are the only species
able to understand calculus
Ми єдиний вид на Землі, який може
проводити розрахунки
05:31
or build telescopes.
або будувати телескопи.
05:34
We know how to find these objects.
Ми знаємо, як шукати такі об'єкти.
05:36
This is our responsibility.
Це наша відповідальність.
05:38
If we found a hazardous asteroid
with significant early warning,
Якщо ми завчасно знайдемо
небезпечний астероїд,
05:40
we could nudge it out of the way.
ми могли б збити його з курсу.
05:44
Unlike earthquakes, hurricanes
or volcanic eruptions,
На відміну від землетрусів, ураганів
або вивержень вулканів,
05:45
an asteroid impact
can be precisely predicted
вплив удару астероїду
можна спрогнозувати
05:48
and prevented.
і уникнути.
05:51
What we need to do now
is map near-Earth space.
Що нам потрібно зробити зараз -
дослідити навколоземний простір.
05:53
We must keep searching the sky.
Ми повинні продовжувати вивчати небо.
05:56
Thank you.
Дякую вам.
05:58
(Applause)
(Оплески)
05:59
Translated by Slava Savchuk
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

About the speaker:

Carrie Nugent - Asteroid hunter
Carrie Nugent is part of a team that uses NASA's NEOWISE telescope to search the skies for and catalog asteroids.

Why you should listen

Dr. Carrie Nugent is an asteroid hunter who works with a small team to discover and study asteroids at Caltech/IPAC. She earned her PhD in Geophysics and Space Physics from UCLA in 2013 and is a 2016 TED Fellow. Specializing in thermophysical modeling, Nugent uses observations from the space-based infrared telescope NEOWISE to better understand asteroid surfaces. Asteroid 8801 Nugent was named in her honor.

In her free time, Nugent hosts and produces Spacepod. On this weekly podcast, she invites astronomers, planetary scientists and engineers to sit, share a drink and tell the world about their corner of the cosmos.

More profile about the speaker
Carrie Nugent | Speaker | TED.com