English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Bruce Feiler: Agile programming -- for your family

Μπρους Φέιλερ: Ευέλικτος προγραμματισμός για την οικογένειά σας

Filmed
Views 1,445,441

Ο Μπρους Φέιλερ έχει μια ριζοσπαστική ιδέα: για να αντιμετωπίσετε το άγχος της σύγχρονης οικογενειακής ζωής, γίνετε ευέλικτοι. Αντλώντας έμπνευση από την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού, ο Φέιλερ μας παρουσιάζει πρακτικές για την οικογένεια οι οποίες προωθούν την ευελιξία, τη ροή των ιδεών από τη βάση προς τα επάνω, τη συνεχή ανατροφοδότητση και τη φερεγγυότητα. Ένα απροσδόκητο χαρακτηριστικό: τα παιδιά επιλέγουν την ίδια τους την τιμωρία.

- Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible." Full bio

So here'sεδώ είναι the good newsΝέα about familiesοικογένειες.
Να λοιπόν τα καλά νέα για τις οικογένειες.
00:16
The last 50 yearsχρόνια have seenείδα a revolutionεπανάσταση
Τα τελευταία 50 χρόνια έχει γίνει επανάσταση
00:19
in what it meansπου σημαίνει to be a familyοικογένεια.
στo τι εστί να είσαι μέλος μιας οικογένειας.
00:21
We have blendedανάμεικτο familiesοικογένειες, adoptedθετός familiesοικογένειες,
Έχουμε οικογένειες μεικτές,
οικογένειες με υιοθετημένα μέλη,
00:23
we have nuclearπυρηνικός familiesοικογένειες livingζωή in separateξεχωριστός housesσπίτια
έχουμε πυρηνικές οικογένειες
που ζουν σε χωριστά σπίτια
00:26
and divorcedδιαζευγμένος familiesοικογένειες livingζωή in the sameίδιο houseσπίτι.
και χωρισμένες οικογένειες
που ζουν στο ίδιο σπίτι.
00:28
But throughδιά μέσου it all, the familyοικογένεια has grownκαλλιεργούνται strongerισχυρότερη.
Όμως, μέσα από όλα αυτά,
η οικογένεια έγινε πιο ισχυρή.
00:31
EightΟκτώ in 10 say the familyοικογένεια they have todayσήμερα
8 στους 10 λένε ότι η οικογένεια που έχουν σήμερα
00:34
is as strongισχυρός or strongerισχυρότερη than the familyοικογένεια they grewαυξήθηκε up in.
είναι το ίδιο ισχυρή ή ισχυρότερη
από εκείνη στην οποία μεγάλωσαν.
00:36
Now, here'sεδώ είναι the badκακό newsΝέα.
Και τώρα τα άσχημα νέα.
00:41
NearlyΣχεδόν everyoneΟλοι is completelyεντελώς overwhelmedσυγκλονισμένοι
Σχεδόν όλοι αισθάνονται εντελώς καταβεβλημένοι
00:43
by the chaosχάος of familyοικογένεια life.
από το χάος της οικογενειακής ζωής.
00:45
EveryΚάθε parentμητρική εταιρεία I know, myselfεγώ ο ίδιος includedπεριλαμβάνεται,
Κάθε γονιός που γνωρίζω, μαζί κι εγώ,
00:48
feelsαισθάνεται like we're constantlyσυνεχώς playingπαιχνίδι defenseάμυνα.
αισθάνεται σαν να παίζει μονίμως σε άμυνα.
00:50
Just when our kidsπαιδιά stop teethingοδοντοφυΐα, they startαρχή havingέχοντας tantrumsνευράκια.
Μόλις σταματήσει η οδοντοφυΐα των
παιδιών μας, αρχίζουν τις κρίσεις οργής.
00:52
Just when they stop needingπου χρειάζονται our help takingλήψη a bathλουτρό,
Μόλις πάψουν να χρειάζονται τη
βοήθειά μας για να κάνουν μπάνιο
00:55
they need our help dealingμοιρασιά with cyberstalkingαπαρτίζεται or bullyingο εκφοβισμός.
μας χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τον κυβερνοεκφοβισμό ή τον εκφοβισμό στο σχολείο.
00:57
And here'sεδώ είναι the worstχειριστός newsΝέα of all.
Υπάρχουν και τα χειρότερα νέα.
01:01
Our childrenπαιδιά senseέννοια we're out of controlέλεγχος.
Τα παιδιά μας αντιλαμβάνονται
ότι είμαστε εκτός ελέγχου.
01:03
EllenΈλεν GalinskyGalinsky of the FamiliesΟικογένειες and Work InstituteΙνστιτούτο
Η Έλεν Γκαλίνσκι από το Ινστιτούτο
Οικογένειας και Εργασίας
01:06
askedερωτηθείς 1,000 childrenπαιδιά, "If you were grantedχορηγείται
ρώτησε 1,000 παιδιά: «Αν σου έδιναν να κάνεις
01:09
one wishεπιθυμία about your parentsγονείς, what would it be?"
μια ευχή για τους γονείς σου, ποια θα ήταν αυτή»;
01:12
The parentsγονείς predictedπροβλεπόταν the kidsπαιδιά would say,
Οι γονείς προέβλεψαν ότι τα παιδιά θα εύχονταν
01:15
spendingδαπανών more time with them.
περισσότερο χρόνο μαζί τους.
01:17
They were wrongλανθασμένος. The kids'τα παιδιά» numberαριθμός one wishεπιθυμία?
Έκαναν λάθος. Ποια ήταν η
νούμερο ένα ευχή των παιδιών;
01:20
That theirδικα τους parentsγονείς be lessπιο λιγο tiredκουρασμένος and lessπιο λιγο stressedτόνισε.
Να είναι οι γονείς τους λιγότερο κουρασμένοι
και λιγότερο αγχωμένοι.
01:23
So how can we changeαλλαγή this dynamicδυναμικός?
Πώς μπορούμε λοιπόν
να αλλάξουμε τη δυναμική αυτή;
01:27
Are there concreteσκυρόδεμα things we can do to reduceπεριορίζω stressστρες,
Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που
μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε το στρες,
01:29
drawσχεδιάζω our familyοικογένεια closerπιο κοντά,
να φέρουμε τα μέλη της οικογένειας πιο κοντά,
01:33
and generallyγενικά prepareπροετοιμασία our childrenπαιδιά to enterεισαγω the worldκόσμος?
και γενικά να προετοιμάσουμε
τα παιδιά μας να μπουν στον κόσμο;
01:35
I spentξόδεψε the last fewλίγοι yearsχρόνια tryingπροσπαθεί to answerαπάντηση that questionερώτηση,
Πέρασα τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας
να απαντήσω αυτό το ερώτημα,
01:39
travelingταξίδια around, meetingσυνάντηση familiesοικογένειες, talkingομιλία to scholarsμελετητές,
ταξιδεύοντας, συναντώντας οικογένειες,
μιλώντας με μελετητές,
01:43
expertsειδικοί rangingπου κυμαίνονται from eliteαφρόκρεμα peaceειρήνη negotiatorsδιαπραγματευτές
ειδικούς, από την αφρόκρεμα
των διαπραγματευτών ειρήνης
01:46
to WarrenWarren Buffett'sBuffett bankersτραπεζίτες to the GreenΠράσινο BeretsΜπερέ.
έως τραπεζίτες του Γουόρεν Μπάφετ και
τις Ειδικές Δυνάμεις Στρατού.
01:49
I was tryingπροσπαθεί to figureεικόνα out, what do happyευτυχισμένος familiesοικογένειες do right
Προσπαθούσα να καταλάβω τι κάνουν
σωστά οι ευτυχισμένες οικογένειες
01:53
and what can I learnμαθαίνω from them to make my familyοικογένεια happierπιο ευτυχισμένοι?
και τι μπορώ να μάθω από αυτές ώστε
να κάνω την οικογενειά μου ευτυχέστερη;
01:56
I want to tell you about one familyοικογένεια that I metσυνάντησε,
Θέλω να σας πω για μια οικογένεια που συνάντησα,
02:01
and why I think they offerπροσφορά cluesενδείξεις.
και γιατί νομίζω ότι μας δίνει στοιχεία.
02:03
At 7 p.m. on a SundayΚυριακή in HiddenΚρυφό SpringsΕλατήρια, IdahoΑϊντάχο,
Στις 7 μ.μ. μια Κυριακή
στο Χίντεν Σπρινγκς του Άινταχο,
02:06
where the sixέξι membersμελών of the StarrStarr familyοικογένεια are sittingσυνεδρίαση down
τα έξι μέλη της οικογένειας Σταρρ συγκεντρώθηκαν
02:09
to the highlightκυριώτερο σημείο of theirδικα τους weekεβδομάδα: the familyοικογένεια meetingσυνάντηση.
για τη σημαντικότερη στιγμή της εβδομάδας:
το οικογενειακό συμβούλιο.
02:11
The StarrsSTARRS are a regularτακτικός AmericanΑμερικανική familyοικογένεια
Οι Σταρρ είναι μια τυπική αμερικανική οικογένεια
02:14
with theirδικα τους shareμερίδιο of regularτακτικός AmericanΑμερικανική familyοικογένεια problemsπροβλήματα.
με τα προβλήματα μιας
τυπικής αμερικανικής οικογένειας.
02:16
DavidΔαβίδ is a softwareλογισμικό engineerμηχανικός. EleanorΕλεονώρα takes careΦροντίδα
Ο Ντέιβιντ είναι μηχανικός λογισμικού.
Η Έλινορ φροντίζει την ανατροφή
02:19
of theirδικα τους fourτέσσερα childrenπαιδιά, agesηλικίες 10 to 15.
των παιδιών τους, ηλικίας από 10 έως 15 χρονών.
02:22
One of those kidsπαιδιά tutorsΔιδάσκοντες mathμαθηματικά on the farμακριά sideπλευρά of townπόλη.
Ένα από τα παιδιά κάνει μαθηματικά
στην άλλη άκρη της πόλης.
02:25
One has lacrosseΛακρός on the nearκοντά sideπλευρά of townπόλη.
Το άλλο έχει λακρός στην κοντινή περιοχή της πόλης.
02:28
One has AspergerAsperger syndromeσύνδρομο. One has ADHDΔΕΠ-Υ.
Ένα πάσχει από σύνδρομο Άσπεργκερ, ένα από ΔΕΠΥ.
02:30
"We were livingζωή in completeπλήρης chaosχάος," EleanorΕλεονώρα said.
«Ζούσαμε στο απόλυτο χάος», είπε η Έλινορ.
02:34
What the StarrsSTARRS did nextεπόμενος, thoughαν και, was surprisingεκπληκτικός.
Ωστόσο αυτό που έκαναν στη συνέχεια
οι Σταρρς ήταν ανατρεπτικό.
02:37
InsteadΑντίθετα of turningστροφή to friendsοι φιλοι or relativesσυγγενείς,
Αντί να απευθυνθούν σε φίλους ή συγγενείς,
02:40
they lookedκοίταξε to David'sΤου Δαβίδ workplaceΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
έστρεψαν την προσοχή τους
στο χώρο εργασίας του Ντέιβιντ.
02:43
They turnedγύρισε to a cutting-edgeαιχμής programπρόγραμμα calledπου ονομάζεται agileευέλικτη developmentανάπτυξη
Εστίασαν σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
που λέγεται ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού
02:46
that was just spreadingδιάδοση from manufacturersκατασκευαστές in JapanΙαπωνία
το οποίο μόλις είχε αρχίσει να εξαπλώνεται
από κατασκευαστές στην Ιαπωνία
02:49
to startupsνεοσύστατες επιχειρήσεις in SiliconΠυριτίου ValleyΚοιλάδα.
έως τις νεοσύστατες επιχειρήσεις της Σίλικον Βάλεϊ.
02:52
In agileευέλικτη, workersεργαζομένων are organizedδιοργάνωσε into smallμικρό groupsομάδες
Στην Ευέλικτη μέθοδο, οι εργαζόμενοι
οργανώνονται σε μικρές ομάδες
02:55
and do things in very shortμικρός spansεκτείνεται of time.
και εκτελούν καθήκοντα σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
02:58
So insteadαντι αυτου of havingέχοντας executivesστελέχη issueθέμα grandμεγαλειώδης proclamationsπροκηρύξεις,
Έτσι, αντί να υπάρχουν διευθυντικά στελέχη
που προβαίνουν σε μεγαλεπίβολες εξαγγελίες
03:00
the teamομάδα in effectαποτέλεσμα managesδιαχειρίζεται itselfεαυτό.
η ομάδα στην ουσία είναι αυτοδιαχειριζόμενη.
03:03
You have constantσυνεχής feedbackανατροφοδότηση. You have dailyκαθημερινά updateεκσυγχρονίζω sessionsσυνεδρίες.
Παίρνεις συνεχή ανατροφοδότηση.
Έχεις καθημερινές ενημερωτικές συνεδρίες.
03:06
You have weeklyεβδομαδιαίος reviewsσχόλια. You're constantlyσυνεχώς changingαλλάζοντας.
Έχεις εβδομαδιαίες αναθεωρήσεις. Αλλάζεις συνεχώς.
03:09
DavidΔαβίδ said when they broughtέφερε this systemΣύστημα into theirδικα τους home,
Ο Ντέιβιντ είπε ότι όταν εφάρμοσαν
το σύστημα αυτό στο σπίτι τους,
03:13
the familyοικογένεια meetingsσυνεδριάσεις in particularιδιαιτερος increasedαυξήθηκε communicationεπικοινωνία,
και συγκεκριμένα στα οικογενειακά συμβούλια, ενισχύθηκε η επικοινωνία,
03:16
decreasedμειωμένη stressστρες, and madeέκανε everybodyόλοι
μειώθηκε το άγχος και όλοι έγιναν ευτυχέστεροι
03:19
happierπιο ευτυχισμένοι to be partμέρος of the familyοικογένεια teamομάδα.
που συνυπάρχουν στην ομάδα της οικογένειας.
03:22
When my wifeγυναίκα and I adoptedθετός these familyοικογένεια meetingsσυνεδριάσεις and other techniquesτεχνικές
Όταν η συζυγός μου κι εγώ εφαρμόσαμε αυτά τα οικογενειακά συμβούλια και άλλες τεχνικές
03:25
into the livesζωή of our then-five-year-oldτότε-πέντε-έτος-παλαιό twinδίδυμο daughtersθυγατέρες,
στις ζωές των τότε πεντάχρονων διδύμων κορών μας,
03:28
it was the biggestμέγιστος singleμονόκλινο changeαλλαγή we madeέκανε sinceΑπό our daughtersθυγατέρες were bornγεννημένος.
ήταν η μοναδική μεγάλη αλλαγή που
κάναμε από τότε που γεννήθηκαν.
03:31
And these meetingsσυνεδριάσεις had this effectαποτέλεσμα
Τα συμβούλια αυτά είχαν αυτό το αποτέλεσμα
03:35
while takingλήψη underκάτω από 20 minutesλεπτά.
ενώ δε διαρκούσαν πάνω από 20 λεπτά.
03:37
So what is AgileΕυέλικτη, and why can it help
Τι είναι λοιπόν η Ευέλικτη μέθοδος
και γιατί μπορεί να βοήθησει
03:40
with something that seemsφαίνεται so differentδιαφορετικός, like familiesοικογένειες?
σε κάτι που φαίνειται τόσο διαφορετικό,
όπως οι οικογένειες;
03:42
In 1983, JeffJeff SutherlandΣάδερλαντ was a technologistΤεχνολόγος
To 1983, ο Τζεφ Σάδερλαντ ήταν τεχνολόγος
03:45
at a financialχρηματοοικονομική firmεταιρεία in NewΝέα EnglandΑγγλία.
σε μια χρηματοοικονομική εταιρεία στην Νέα Αγγλία.
03:47
He was very frustratedαπογοητευμένοι with how softwareλογισμικό got designedσχεδιασμένο.
Ήταν πολύ απογοητευμένος με τον
τρόπο που σχεδιαζόταν το λογισμικό.
03:50
CompaniesΕταιρείες followedακολούθησε the waterfallΚαταρράκτης methodμέθοδος, right,
Οι εταιρείες ακολουθούσαν τη μέθοδο καταρράκτη,
03:53
in whichοι οποίες executivesστελέχη issuedεκδόθηκε ordersπαραγγελίες that slowlyαργά trickledέσταζε down
κατά την οποία τα διευθυντικά στελέχη έδιναν
εντολές οι οποίες κυλούσαν αργά
03:55
to programmersπρογραμματιστές belowπαρακάτω,
προς τους προγραμματιστές,
03:58
and no one had ever consultedη γνώμη the programmersπρογραμματιστές.
χωρίς κανείς ποτέ να τους συμβουλεύεται.
04:00
Eighty-threeΟγδόντα τρία percentτοις εκατό of projectsέργα failedαπέτυχε.
Το 83% των έργων αποτύγχαναν.
04:03
They were too bloatedφουσκωμένη or too out of dateημερομηνία
Ήταν είτε υπερμεγέθη είτε τρομερά ξεπερασμένα
04:05
by the time they were doneΈγινε.
τη στιγμή που ολοκληρώνονταν.
04:08
SutherlandΣάδερλαντ wanted to createδημιουργώ a systemΣύστημα where
Ο Σάδερλαντ ήθελε να δημιουργήσει
ένα σύστημα όπου
04:10
ideasιδέες didn't just percolateφιλτράρω down but could percolateφιλτράρω up from the bottomκάτω μέρος
οι ιδέες δεν θα διαχέονταν μόνο προς τα κάτω
αλλά και από κάτω προς τα πάνω
04:13
and be adjustedπροσαρμόζεται in realπραγματικός time.
και θα προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο.
04:17
He readανάγνωση 30 yearsχρόνια of HarvardΧάρβαρντ BusinessΕπαγγελματίες ReviewΑναθεώρηση
Διάβαζε επί 30 χρόνια το περιοδικό
Χάρβαρντ Μπίζνες Ριβιού
04:19
before stumblingσκοντάψει uponεπάνω σε an articleάρθρο in 1986
πρωτού πέσει πάνω σε ένα άρθρο το 1986
04:22
calledπου ονομάζεται "The NewΝέα NewΝέα ProductΠροϊόντος DevelopmentΑνάπτυξη GameΠαιχνίδι."
με τίτλο: «Το Νέο Παιχνίδι Ανάπτυξης Νέου Προϊόντος».
04:25
It said that the paceβήμα of businessεπιχείρηση was quickeningΤάχυνση --
Ανέφερε ότι ο ρυθμός των επιχειρήσεων επιταχυνόταν -
04:28
and by the way, this was in 1986 --
παρεμπιπτόντως μιλάμε για το 1986 -
04:31
and the mostπλέον successfulεπιτυχής companiesεταιρείες were flexibleεύκαμπτος.
και ότι οι πιο επιτυχημένες εταιρείες ήταν ευέλικτες.
04:33
It highlightedεπισημάνθηκε ToyotaToyota and CanonCanon
Έδινε έμφαση στην Toyota και την Canon
04:37
and likenedπαρομοίως theirδικα τους adaptableπροσαρμόσιμος, tight-knitσφιχτή-δεμένη teamsτης ομάδας to rugbyράγκμπι scrumsscrums.
και παρομοίαζε τις ευπροσάρμοστες,
σφιχτοδεμένες ομάδες με τα σκραμ του ράγκμπι.
04:38
As SutherlandΣάδερλαντ told me, we got to that articleάρθρο,
Όπως μου είπε ο Σάδερλαντ βρήκαμε αυτό το άρθρο,
04:43
and said, "That's it."
και είπαμε: «Αυτό είναι».
04:45
In Sutherland'sΤου Σάδερλαντ systemΣύστημα, companiesεταιρείες don't use
Στο σύστημα του Σάδερλαντ, οι εταιρείες δεν αναθέτουν
04:47
largeμεγάλο, massiveογκώδης projectsέργα that take two yearsχρόνια.
μεγάλα, μαζικά έργα διάρκειας δύο χρόνων.
04:50
They do things in smallμικρό chunksκομμάτια.
Σπάνε τα πράγματα σε μικρά κομμάτια.
04:53
Nothing takes longerμακρύτερα than two weeksεβδομάδες.
Τίποτα δεν διαρκεί πάνω από δύο εβδομάδες.
04:54
So insteadαντι αυτου of sayingρητό, "You guys go off into that bunkerαποθήκη
Αντί να λες: «Παιδιά κλειστείτε σε ένα μπουντρούμι
04:57
and come back with a cellκύτταρο phoneτηλέφωνο or a socialκοινωνικός networkδίκτυο,"
και ελάτε έχοντας φτιάξει ένα
κινητό ή ένα κοινωνικό δίκτυο»,
04:59
you say, "You go off and come up with one elementστοιχείο,
λες: «Φύγε κι επινόησε ένα κομμάτι,
05:02
then bringνα φερεις it back. Let's talk about it. Let's adaptπροσαρμόζω."
μετά φέρτο πίσω. Ας το συζητήσουμε.
Ας προσαρμοστούμε».
05:04
You succeedπετυχαίνω or failαποτυγχάνω quicklyγρήγορα.
Πετυχαίνεις ή αποτυχαίνεις γρήγορα.
05:07
TodayΣήμερα, agileευέλικτη is used in a hundredεκατό countriesχώρες,
Σήμερα, η Ευέλικτη μέθοδος
εφαρμόζεται σ' εκατό χώρες
05:10
and it's sweepingσκούπισμα into managementδιαχείριση suitesσουίτες.
και κάνει θραύση στα γραφεία των διευθυντών.
05:14
InevitablyΑναπόφευκτα, people beganάρχισε takingλήψη some of these techniquesτεχνικές
Αναπόφευκτα, ο κόσμος άρχισε
να δανείζεται κάποιες από τις τεχνικές
05:16
and applyingεφαρμόζοντας it to theirδικα τους familiesοικογένειες.
και να τις εφαρμόζει στις οικογένειές του.
05:19
You had blogsblogs popκρότος up, and some manualsεγχειρίδια were writtenγραπτός.
Εμφανίστηκαν ιστολόγια και
γράφτηκαν μερικά εγχειρίδια.
05:21
Even the SutherlandsSutherlands told me that they had
Ακόμη και οι Σάδερλαντς μου είπαν ότι είχαν μια
05:24
an AgileΕυέλικτη ThanksgivingΗμέρα των ευχαριστιών,
Ευέλικτη Μέρα Ευχαριστιών,
05:26
where you had one groupομάδα of people workingεργαζόμενος on the foodτροφή,
όπου μια ομάδα είχε αναλάβει το φαγητό,
05:27
one settingσύνθεση the tableτραπέζι, and one greetingχαιρετισμός visitorsεπισκέπτες at the doorθύρα.
μια άλλη έστρωνε το τραπέζι και μια άλλη
υποδεχόταν τους καλεσμένους στην εξώπορτα.
05:30
SutherlandΣάδερλαντ said it was the bestκαλύτερος ThanksgivingΗμέρα των ευχαριστιών ever.
Ο Σάδερλαντ είπε ότι ήταν η καλύτερη
Μέρα Ευχαριστιών που έκαναν ποτέ.
05:33
So let's take one problemπρόβλημα that familiesοικογένειες faceπρόσωπο,
Ας πάρουμε λοιπόν ένα πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες -
05:37
crazyτρελός morningsπρωινά, and talk about how agileευέλικτη can help.
τα φρενήρη πρωινά - και να δούμε πώς
μπορεί να βοηθήσει η Ευέλικτη μέθοδος
05:39
A keyκλειδί plankσανίδα is accountabilityΕυθύνη,
Άξονας κλειδί είναι η φερεγγυότητα,
05:42
so teamsτης ομάδας use informationπληροφορίες radiatorsθερμαντικά σώματα,
έτσι οι ομάδες χρησιμοποιούν πομπούς πληροφορίας,
05:44
these largeμεγάλο boardsπίνακες in whichοι οποίες everybodyόλοι is accountableυπεύθυνος.
αυτά τα μεγάλα συμβούλια
στα οποία όλοι είναι φερέγγυοι.
05:46
So the StarrsSTARRS, in adaptingπροσαρμογή this to theirδικα τους home,
Στην προσπάθεια των Σταρρς να το
υιοθετήσουν αυτό στο σπίτι τους,
05:50
createdδημιουργήθηκε a morningπρωί checklistΠίνακας ελέγχου
δημιούργησαν μια πρωινή λίστα
05:52
in whichοι οποίες eachκαθε childπαιδί is expectedαναμενόμενος to tickτσιμπούρι off choresδουλειές.
στην οποία κάθε παιδί έπρεπε να διαγράψει δουλειές.
05:54
So on the morningπρωί I visitedεπισκέφθηκε, EleanorΕλεονώρα cameήρθε downstairsστον κατω οροφο,
Έτσι, το πρωί που τους επισκέφθηκα,
η Έλινορ κατέβηκε τη σκάλα
05:57
pouredχύθηκε herselfεαυτήν a cupφλιτζάνι of coffeeκαφές, satsat in a recliningανακλινόμενα chairκαρέκλα,
έβαλε μια κούπα καφέ, κάθισε
σε μια ανακλινόμενη καρέκλα
06:00
and she satsat there,
και έμεινε εκεί, μιλώντας
06:02
kindείδος of amiablyαξιέραστα talkingομιλία to eachκαθε of her childrenπαιδιά
με καλή διάθεση σε κάθε της παιδί
06:04
as one after the other they cameήρθε downstairsστον κατω οροφο,
καθώς κατέβαιναν το ένα μετά το άλλο,
06:07
checkedτετραγωνισμένος the listλίστα, madeέκανε themselvesτους εαυτούς τους breakfastΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ,
τσέκαραν τη λίστα, έφτιαχναν το πρωινό τους,
06:09
checkedτετραγωνισμένος the listλίστα again, put the dishesπιάτα in the dishwasherπλυντήριο πιάτων,
ξανατσέκαραν τη λίστα, έβαζαν
τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων
06:11
recheckedεπανελέγχονται the listλίστα, fedτάισα the petsκατοικίδια ζώα or whateverοτιδήποτε choresδουλειές they had,
ξανατσέκαραν τη λίστα, τάιζαν τα κατοικίδια
ή έκαναν όποιες δουλειές έπρεπε,
06:14
checkedτετραγωνισμένος the listλίστα onceμια φορά more, gatheredσυγκεντρώθηκαν theirδικα τους belongingsπεριουσίες,
τσέκαραν τη λίστα μια ακόμη φορά,
μάζευαν τα πράγματά τους
06:17
and madeέκανε theirδικα τους way to the busλεωφορείο.
και κατευθύνονταν προς το λεωφορείο.
06:19
It was one of the mostπλέον astonishingεκπληκτικός familyοικογένεια dynamicsδυναμική I have ever seenείδα.
Ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές
οικογενειακές δυναμικές που έχω δει ποτέ.
06:22
And when I strenuouslyέντονα objectedαντιρρήσεις this would never work in our houseσπίτι,
Και όταν είπα κατηγορηματικά πως αυτό δεν θα μπορούσε με τίποτα να συμβεί στο δικό μου σπίτι
06:26
our kidsπαιδιά neededαπαιτείται way too much monitoringπαρακολούθησης,
και ότι τα παιδιά μας ήθελαν
πολύ περισσότερη επίβλεψη,
06:29
EleanorΕλεονώρα lookedκοίταξε at me.
η Έλινορ με κοίταξε.
06:32
"That's what I thought," she said.
«Αυτό έλεγα κι εγώ», είπε.
06:33
"I told DavidΔαβίδ, 'keep«Κρατήστε your work out of my kitchenκουζίνα.'
«Είπα στον Ντέιβιντ: κράτα τη δουλειά
σου έξω από την κουζίνα μου.
06:34
But I was wrongλανθασμένος."
Αλλά έκανα λάθος».
06:36
So I turnedγύρισε to DavidΔαβίδ: "So why does it work?"
Απευθύνθηκα στον Ντέιβιντ: «Γιατί λειτουργεί αυτό»;
06:38
He said, "You can't underestimateυποτιμώ the powerεξουσία of doing this."
«Δεν μπορείς να υποτιμήσεις τη
δύναμη αυτής της κίνησης», είπε.
06:40
And he madeέκανε a checkmarkσημάδι.
Και έκανε ένα τικ στον αέρα.
06:43
He said, "In the workplaceΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, adultsενήλικες love it.
«Στη δουλειά, οι ενήλικες ξετρελλαίνονται.
06:44
With kidsπαιδιά, it's heavenπαράδεισος."
Με τα παιδιά, είναι σαν να είσαι στον παράδεισο».
06:47
The weekεβδομάδα we introducedεισήχθη a morningπρωί checklistΠίνακας ελέγχου into our houseσπίτι,
Την εβδομάδα που εισαγάγαμε
την πρωινή λίστα στο σπίτι μας
06:49
it cutΤομή parentalγονική screamingσκούξιμο in halfΉμισυ. (LaughterΤο γέλιο)
οι γονικές κραυγές μειώθηκαν στο μισό. [Γέλια]
06:52
But the realπραγματικός changeαλλαγή didn't come untilμέχρις ότου we had these familyοικογένεια meetingsσυνεδριάσεις.
Αλλά η πραγματική αλλαγή ήρθε όταν
ξεκινήσαμε τα οικογενειακά συμβούλια.
06:56
So followingΕΠΟΜΕΝΟ the agileευέλικτη modelμοντέλο, we askπαρακαλώ threeτρία questionsερωτήσεις:
Ακολουθώντας λοιπόν το ευέλικτο
μοντέλο, θέτουμε τρεις ερωτήσεις:
06:59
What workedεργάστηκε well in our familyοικογένεια this weekεβδομάδα,
Τι δούλεψε καλά στην οικογένειά
μας αυτή την εβδομάδα,
07:02
what didn't work well, and what will we agreeσυμφωνώ to work on in the weekεβδομάδα aheadεμπρός?
τι δεν πήγε καλά και πάνω σε τι θα συμφωνήσουμε
να δουλέψουμε την ερχόμενη εβδομάδα;
07:04
EveryoneΟ καθένας throwsρίχνει out suggestionsΠροτάσεις
Όλοι κάνουν προτάσεις
07:09
and then we pickδιαλέγω two to focusΣυγκεντρώνω on.
και μετά διαλέγουμε τις δύο που θα εστιάσουμε.
07:10
And suddenlyξαφνικά the mostπλέον amazingφοβερο things startedξεκίνησε comingερχομός out of our daughters'κόρες» mouthsστόματα.
Ξαφνικά οι κόρες μας άρχισαν να
λένε τα πιο απίθανα πράγματα.
07:13
What workedεργάστηκε well this weekεβδομάδα?
Τι πήγε καλά αυτή τη βδομάδα;
07:17
GettingΝα πάρει over our fearφόβος of ridingιππασία bikesποδήλατα. MakingΚάνοντας our bedsκρεβάτια.
Να ξεπεράσουμε το φόβο μας για τα ποδήλατα.
Να στρώνουμε τα κρεβάτια μας.
07:19
What didn't work well? Our mathμαθηματικά sheetsφύλλα,
Τι δεν πήγε καλά; Τα τεστ μαθηματικών,
07:22
or greetingχαιρετισμός visitorsεπισκέπτες at the doorθύρα.
ή η υποδοχή επισκεπτών στην εξώπορτα.
07:25
Like a lot of parentsγονείς, our kidsπαιδιά are something like BermudaΒερμούδες TrianglesΤρίγωνα.
Όπως και για πολλούς ακόμα γονείς, τα παιδιά
μας είναι σαν το τρίγωνο των Βερμούδων.
07:28
Like, thoughtsσκέψεις and ideasιδέες go in, but noneκανένας ever comesέρχεται out,
Σκέψεις και ιδέες μπαίνουν μέσα αλλά
ποτέ καμιά δεν βγαίνει έξω.
07:31
I mean at leastελάχιστα not that are revealingαποκαλυπτικός.
Εννοώ, τουλάχιστον αυτές που
θα μας αποκάλυπταν κάτι.
07:34
This gaveέδωσε us accessπρόσβαση suddenlyξαφνικά to theirδικα τους innermostεσώτατο thoughtsσκέψεις.
Αυτό μας έδωσε ξαφνικά πρόσβαση
στις πιο ενδόμυχες σκέψεις τους.
07:35
But the mostπλέον surprisingεκπληκτικός partμέρος was when we turnedγύρισε to,
Αλλά το εντυπωσιακότερο ήταν όταν ασχοληθήκαμε
07:39
what are we going to work on in the weekεβδομάδα aheadεμπρός?
με το τι να δουλέψουμε την ερχόμενη εβδομάδα.
07:41
You know, the keyκλειδί ideaιδέα of agileευέλικτη is that
Ξέρετε, η κεντρική ιδέα της ευέλικτης μεθόδου είναι ότι
07:44
teamsτης ομάδας essentiallyουσιαστικά manageδιαχειρίζονται themselvesτους εαυτούς τους,
οι ομαδες ουσιαστικά είναι αυτοδιαχειριζόμενες,
07:46
and it worksεργοστάσιο in softwareλογισμικό and it turnsστροφές out that it worksεργοστάσιο with kidsπαιδιά.
και πιάνει στο λογισμικό και,
απ' ότι φαίνεται, πιάνει και με τα παιδιά.
07:47
Our kidsπαιδιά love this processεπεξεργάζομαι, διαδικασία.
Τα παιδιά μας λατρεύουν αυτή τη διαδικασία.
07:51
So they would come up with all these ideasιδέες.
Έτσι, τους έρχονται όλες αυτές οι ιδέες.
07:53
You know, greetχαιρετώ fiveπέντε visitorsεπισκέπτες at the doorθύρα this weekεβδομάδα,
Ξέρετε, υποδέξου πέντε επισκέπτες
αυτή την εβδομάδα
07:55
get an extraεπιπλέον 10 minutesλεπτά of readingΑΝΑΓΝΩΣΗ before bedκρεβάτι.
και κέρδισε 10 λεπτά επιπλέον
διάβασμα πριν κοιμηθείς.
07:57
KickΛάκτισμα someoneκάποιος, loseχάνω dessertsεπιδόρπια for a monthμήνας.
Κλώτσα κάποιον και δεν έχει γλυκό για ένα μήνα.
07:59
It turnsστροφές out, by the way, our girlsκορίτσια are little StalinsStalins.
Εν τω μεταξύ, από ότι φαίνεται,
τα κορίτσια μας είναι μικροί Στάλιν.
08:02
We constantlyσυνεχώς have to kindείδος of dialμέσω τηλεφώνου them back.
Πρέπει συνεχώς να τις επαναφέρουμε
κατά κάποιον τρόπο.
08:04
Now look, naturallyΦυσικά there's a gapχάσμα betweenμεταξύ
Τώρα να σας πω, φυσικά, υπάρχουν αποκλίσεις
08:07
theirδικα τους kindείδος of conductσυμπεριφοράς in these meetingsσυνεδριάσεις and theirδικα τους behaviorη ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ the restυπόλοιπο of the weekεβδομάδα,
στη διαγωγή που δείχνουν στα συμβούλια και
στη συμπεριφορά τους την υπόλοιπη εβδομάδα.
08:09
but the truthαλήθεια is it didn't really botherενοχλεί us.
Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτό
δεν μας ενόχλησε, πραγματικά.
08:13
It feltένιωσα like we were kindείδος of layingγια τον καθορισμό these undergroundυπόγειος cablesκαλώδια
Αισθανόμασταν σαν να
περνούσαμε υπόγεια καλώδια
08:15
that wouldn'tδεν θα ήταν lightφως up theirδικα τους worldκόσμος for manyΠολλά yearsχρόνια to come.
τα οποία δεν θα φώτιζαν τον κόσμο τους
για πολλά χρόνια ακόμα.
08:17
ThreeΤρεις yearsχρόνια laterαργότερα -- our girlsκορίτσια are almostσχεδόν eightοκτώ now --
Τρία χρόνια μετά - τα κορίτσια μας είναι σχεδόν 8 ετών τώρα -
08:20
We're still holdingκράτημα these meetingsσυνεδριάσεις.
εξακολουθούμε να κάνουμε αυτά τα συμβούλια.
08:23
My wifeγυναίκα countsμετράει them amongαναμεταξύ her mostπλέον treasuredπολύτιμη momentsστιγμές as a momμαμά.
Η γυναίκα μου τα μετρά ως τις
πιο πολύτιμες στιγμές της ως μαμά.
08:25
So what did we learnμαθαίνω?
Τι μάθαμε λοιπόν;
08:30
The wordλέξη "agileευέλικτη" enteredεισήχθη the lexiconλεξικό in 2001
Η λέξη «agile: ευέλικτος» εισήχθη στο λεξικό το 2001
08:32
when JeffJeff SutherlandΣάδερλαντ and a groupομάδα of designersσχεδιαστές
όταν ο Τζεφ Σάδερλαντ και μια ομάδα σχεδιαστών
08:35
metσυνάντησε in UtahΓιούτα and wroteέγραψε a 12-point-σημείο AgileΕυέλικτη ManifestoΜανιφέστο.
συναντήθηκαν στην Γιούτα και έγραψαν τα 12 σημεία του Μανιφέστου για την Ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού.
08:37
I think the time is right for an AgileΕυέλικτη FamilyΟικογένεια ManifestoΜανιφέστο.
Νομίζω ήρθε ο καιρός να συντάξουμε το Μανιφέστο
της Ευέλικτης Ανάπτυξης Οικογενειών.
08:41
I've takenληφθεί some ideasιδέες from the StarrsSTARRS and from manyΠολλά other familiesοικογένειες I metσυνάντησε.
Πήρα ιδέες από τους Σταρρ και πολλές
άλλες οικογένειες που γνώρισα.
08:45
I'm proposingπροτείνοντας threeτρία planksσανίδες.
Προτείνω τρεις κεντρικούς άξονες.
08:48
PlankΣανίδα numberαριθμός one: AdaptΠροσαρμογή all the time.
Άξονας πρώτος: Προσαρμόζεστε συνεχώς.
08:51
When I becameέγινε a parentμητρική εταιρεία, I figuredσχηματικός, you know what?
Ξέρετε τι συλλογίστηκα όταν έγινα γονιός;
08:54
We'llΕμείς θα setσειρά a fewλίγοι rulesκανόνες and we'llΚαλά stickραβδί to them.
Θα θέσουμε μερικούς κανόνες και
θα μείνουμε απαρέγκλιτοι σε αυτούς.
08:56
That assumesυποθέτει, as parentsγονείς, we can anticipateπροσδοκώ everyκάθε problemπρόβλημα that's going to ariseσηκώνομαι.
Αυτό προϋποθέτει ότι, ως γονείς, μπορούμε να
προβλέψουμε κάθε πρόβλημα που θα προκύψει.
08:59
We can't. What's great about the agileευέλικτη systemΣύστημα
Δεν μπορούμε. Το καλύτερο με την ευέλικτη μέθοδο
09:03
is you buildχτίζω in a systemΣύστημα of changeαλλαγή
είναι ότι χτίζεις πάνω σε ένα σύστημα που αλλάζει
09:06
so that you can reactαντιδρώ to what's happeningσυμβαίνει to you in realπραγματικός time.
ώστε να μπορείς να αντιδράσεις σε
ό,τι σου συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο.
09:08
It's like they say in the InternetΣτο διαδίκτυο worldκόσμος:
Είναι αυτό που λένε στον κόσμο του διαδικτύου:
09:11
if you're doing the sameίδιο thing todayσήμερα you were doing sixέξι monthsμήνες agoπριν,
εάν κάνεις σήμερα το ίδιο πράγμα
με αυτό που έκανες έξι μήνες πριν
09:13
you're doing the wrongλανθασμένος thing.
κάνεις το λάθος πράγμα.
09:15
ParentsΟι γονείς can learnμαθαίνω a lot from that.
Οι γονείς μπορούν να μάθουν πολλά από αυτό.
09:17
But to me, "adaptπροσαρμόζω all the time" meansπου σημαίνει something deeperβαθύτερη, too.
Αλλά για μένα, η «συνεχής προσαρμογή»
έχει και μια βαθύτερη έννοια.
09:20
We have to breakΔιακοπή parentsγονείς out of this straitjacketκλοιό
Πρέπει να απελευθερώσουμε
τους γονείς από τον περιορισμό
09:23
that the only ideasιδέες we can try at home
ότι οι μόνες ιδέες που μπορούμε
να δοκιμάσουμε στο σπίτι
09:26
are onesαυτές that come from shrinksσυρρικνώνεται or self-helpαυτοβοήθειας gurusγκουρού
είναι αυτές που προτείνουν οι τρελογιατροί
και οι γκουρού αυτοβοήθειας
09:28
or other familyοικογένεια expertsειδικοί.
ή άλλοι οικογενειακοί σύμβουλοι.
09:31
The truthαλήθεια is, theirδικα τους ideasιδέες are staleμπαγιάτικο,
Η αλήθεια είναι ότι οι ιδέες τους είναι μπαγιάτικες,
09:34
whereasενώ in all these other worldsτου κόσμου there are these newνέος ideasιδέες
ενώ σε όλους αυτούς τους άλλους
κόσμους υπάρχουν αυτές οι νέες ιδέες
09:36
to make groupsομάδες and teamsτης ομάδας work effectivelyαποτελεσματικά.
για να κάνουν τις ομάδες να
δουλεύουν αποτελεσματικά.
09:38
Let's just take a fewλίγοι examplesπαραδείγματα.
Ας δούμε απλώς μερικά παραδείγματα.
09:42
Let's take the biggestμέγιστος issueθέμα of all: familyοικογένεια dinnerβραδινό.
Ας πάρουμε το σημαντικότερο ζήτημα:
οικογενειακό δείπνο.
09:43
EverybodyΟ καθένας knowsξέρει that havingέχοντας familyοικογένεια dinnerβραδινό
Όλοι γνωρίζουν ότι το οικογενειακό δείπνο
09:46
with your childrenπαιδιά is good for the kidsπαιδιά.
με τα παιδιά είναι καλό για τα παιδιά.
09:48
But for so manyΠολλά of us, it doesn't work in our livesζωή.
Αλλά για πολλούς από εμάς,
δεν λειτουργεί στις ζωές μας.
09:50
I metσυνάντησε a celebrityδιασημότητα chefσεφ in NewΝέα OrleansΟρλεάνη who said,
Γνώρισα ένα διάσημο σεφ στη
Νέα Ορλεάνη ο οποίος είπε:
09:53
"No problemπρόβλημα, I'll just time-shiftμετατόπιση χρόνου familyοικογένεια dinnerβραδινό.
«Κανένα πρόβλημα, θα αλλάξω
βάρδια στο οικογενειακό δείπνο.
09:56
I'm not home, can't make familyοικογένεια dinnerβραδινό?
Δεν είμαι σπίτι, δεν μπορώ να
φτιάξω οικογενειακό δείπνο;
09:58
We'llΕμείς θα have familyοικογένεια breakfastΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ. We'llΕμείς θα meetσυναντώ for a bedtimeώρα για ύπνο snackσνακ.
Θα έχουμε οικογενειακό πρωινό.
Θα βρεθούμε για ένα σνακ πριν τον ύπνο.
10:00
We'llΕμείς θα make SundayΚυριακή mealsγεύματα more importantσπουδαίος."
Θα κάνουμε τα Κυριακάτικα γεύματα πιο σημαντικά».
10:03
And the truthαλήθεια is, recentπρόσφατος researchέρευνα backsπλάτες him up.
Και η αλήθεια είναι, ότι οι
τελευταίες έρευνες του δίνουν δίκιο.
10:06
It turnsστροφές out there's only 10 minutesλεπτά of productiveπαραγωγικός time
Αποδείχθηκε ότι μόνον τα 10 λεπτά
είναι παραγωγικά
10:10
in any familyοικογένεια mealγεύμα.
σε ένα οικογενειακό γεύμα.
10:12
The restυπόλοιπο of it's takenληφθεί up with "take your elbowsτους αγκώνες off the tableτραπέζι" and "passπέρασμα the ketchupκέτσαπ."
Το υπόλοιπο αναλώνεται σε φράσεις όπως: «πάρε τους αγκώνες απ'το τραπέζι» και «πιάσε μου το κέτσαπ».
10:14
You can take that 10 minutesλεπτά and moveκίνηση it
Μπορείς να πάρεις αυτά τα 10 λεπτά
και να τα μετακινήσεις
10:18
to any partμέρος of the day and have the sameίδιο benefitόφελος.
σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας
και να έχεις τα ίδια οφέλη.
10:20
So time-shiftμετατόπιση χρόνου familyοικογένεια dinnerβραδινό. That's adaptabilityπροσαρμοστικότητα.
Οπότε αλλάξτε βάρδια στο οικογενειακό δείπνο.
Αυτό είναι προσαρμοστικότητα.
10:24
An environmentalπεριβάλλοντος psychologistψυχολόγος told me,
Ένας περιβαλλοντικός ψυχολόγος μου είπε:
10:26
"If you're sittingσυνεδρίαση in a hardσκληρά chairκαρέκλα on a rigidάκαμπτο surfaceεπιφάνεια,
«Εάν κάθεσαι σε μια σκληρή καρέκλα
πάνω σε μια άκαμπτη επιφάνεια,
10:29
you'llθα το κάνετε be more rigidάκαμπτο.
θα είσαι ακόμα πιο άκαμπτος.
10:32
If you're sittingσυνεδρίαση on a cushionedαντικραδασμική προστασία chairκαρέκλα, you'llθα το κάνετε be more openΆνοιξε."
Αν κάθεσαι σε καρέκλα με
μαξιλάρι, θα είσαι πιο ανοιχτός».
10:33
She told me, "When you're disciplingdiscipling your childrenπαιδιά,
Μου είπε: «Όταν θέλεις να πειθαρχίσεις τα παιδιά σου,
10:37
sitκαθίζω in an uprightόρθιος chairκαρέκλα with a cushionedαντικραδασμική προστασία surfaceεπιφάνεια.
κάτσε σε μια κάθετη καρέκλα με μαξιλάρι.
10:39
The conversationσυνομιλία will go better."
Η συζήτηση θα πάει καλύτερα».
10:41
My wifeγυναίκα and I actuallyπράγματι movedμετακινήθηκε where we sitκαθίζω for difficultδύσκολος conversationsσυνομιλίες
Η γυναίκα μου κι εγώ αλλάξαμε το χώρο
που καθόμαστε για τις δύσκολες συζητήσεις
10:44
because I was sittingσυνεδρίαση aboveπανω in the powerεξουσία positionθέση.
επειδή καθόμουν ψηλά σε θέση εξουσίας.
10:48
So moveκίνηση where you sitκαθίζω. That's adaptabilityπροσαρμοστικότητα.
Αλλάξτε λοιπόν το χώρο που κάθεστε.
Αυτό είναι προσαρμοστικότητα.
10:50
The pointσημείο is there are all these newνέος ideasιδέες out there.
Το θέμα είναι ότι υπάρχουν όλες αυτές
οι καινούργιες ιδέες εκεί έξω.
10:53
We'veΈχουμε got to hookάγκιστρο them up with parentsγονείς.
Πρέπει να τις συνδέσουμε με τους γονείς.
10:57
So plankσανίδα numberαριθμός one: AdaptΠροσαρμογή all the time.
Οπότε, πρώτος άξονας: Προσαρμόζεστε συνεχώς.
10:59
Be flexibleεύκαμπτος, be open-mindedανοιχτομυαλος, let the bestκαλύτερος ideasιδέες winνίκη.
Να είσε ευέλικτοι, να είστε ανοιχτόμυαλοι
και αφήστε να νικήσουν οι καλύτερες ιδέες.
11:02
PlankΣανίδα numberαριθμός two: EmpowerΕνδυνάμωση your childrenπαιδιά.
Άξονας δεύτερος: Ενδυναμώνετε τα παιδιά σας.
11:06
Our instinctένστικτο as parentsγονείς is to orderΣειρά our kidsπαιδιά around.
Το γονικό ένστικτο μας υπαγορεύει
να δίνουμε εντολές στα παιδιά μας.
11:10
It's easierευκολότερη, and franklyειλικρινά, we're usuallyσυνήθως right.
Είναι ευκολότερο και, ειλικρινά, συνήθως έχουμε δίκιο.
11:13
There's a reasonλόγος that fewλίγοι systemsσυστήματα have been more
Υπάρχει λόγος που μόνο λίγα συστήματα
έχουν χρησιμοποιήσει
11:16
waterfallΚαταρράκτης over time than the familyοικογένεια.
πιο πολύ τη μέθοδο καταρράκτη
από ότι η οικογένεια.
11:18
But the singleμονόκλινο biggestμέγιστος lessonμάθημα we learnedέμαθα
Αλλά το κυριότερο μάθημα που πήραμε είναι
11:21
is to reverseΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ the waterfallΚαταρράκτης as much as possibleδυνατόν.
να αντιστρέφουμε τον καταρράκτη
όσο περισσότερο γίνεται.
11:23
EnlistΣτρατολογήστε the childrenπαιδιά in theirδικα τους ownτα δικά upbringingανατροφή.
Αναθέστε στα παιδιά την ίδια τους την ανατροφή.
11:26
Just yesterdayεχθές, we were havingέχοντας our familyοικογένεια meetingσυνάντηση,
Μόλις χθες, είχαμε το οικογενειακό μας συμβούλιο,
11:29
and we had votedψήφισαν to work on overreactingυπερβάλλεις.
και ψηφίσαμε να δουλέψουμε
τις υπερβολικές αντιδράσεις.
11:31
So we said, "Okay, give us a rewardανταμοιβή and give us a punishmentτιμωρία. Okay?"
Συμφωνήσαμε και είπαμε: «Εντάξει, δώστε μας
μια επιβράβευση και μια τιμωρία».
11:34
So one of my daughtersθυγατέρες threwέριξε out, you get fiveπέντε minutesλεπτά of overreactingυπερβάλλεις time all weekεβδομάδα.
Μία από τις κόρες μου πρότεινε τα 5 λεπτά
υπερβολικής αντίδρασης όλη την εβδομάδα.
11:37
So we kindείδος of likedάρεσε that.
Σαν να μας άρεσε κάπως αυτό.
11:42
But then her sisterαδελφή startedξεκίνησε workingεργαζόμενος the systemΣύστημα.
Αλλά μετά ήταν η αδερφή της που
έκανε το σύστημα να δουλέψει.
11:44
She said, "Do I get one five-minuteπέντε λεπτά overreactionυπερβολική αντίδραση
Είπε: «Μπορώ να έχω μία πεντάλεπτη
υπερβολική αντίδραση
11:45
or can I get 10 30-second overreactionsυπερβολικών αντιδράσεων?"
ή 10 υπερβολικές αντιδράσεις των 30 δευτερολέπτων»;
11:49
I lovedαγαπούσε that. SpendΠερνούν the time howeverωστόσο you want.
Ξετρελλάθηκα! Ξόδεψε το χρόνο όπως θέλεις.
11:52
Now give us a punishmentτιμωρία. Okay.
Τώρα δώστε μας μια τιμωρία. Εντάξει.
11:54
If we get 15 minutesλεπτά of overreactionυπερβολική αντίδραση time, that's the limitόριο.
Εάν αντιδράσουμε υπερβολικά
για 15 λεπτά, αυτό είναι το όριο.
11:57
EveryΚάθε minuteλεπτό aboveπανω that, we have to do one pushuppushup.
Για κάθε λεπτό παραπάνω θα
πρέπει να κάνουμε μια κάμψη.
12:01
So you see, this is workingεργαζόμενος. Now look, this systemΣύστημα isn't laxαμελής.
Βλέπετε λοιπόν, ότι το σύστημα λειτουργεί.
Κοιτάξτε όμως, το σύστημα δεν είναι χαλαρό.
12:05
There's plentyαφθονία of parentalγονική authorityεξουσία going on.
Υπάρχη γονική εξουσία σε μεγάλο βαθμό.
12:08
But we're givingδίνοντας them practiceπρακτική becomingθελκτικός independentανεξάρτητος,
Όμως τους δίνουμε τη δυνατότητα να
εξασκηθούν στο να γίνουν ανεξάρτητες
12:11
whichοι οποίες of courseσειρά μαθημάτων is our ultimateτελικός goalστόχος.
κάτι που φυσικά είναι ο απώτερος σκοπός μας.
12:14
Just as I was leavingαφήνοντας to come here tonightαπόψε,
Καθώς έφευγα για να έρθω εδώ απόψε,
12:16
one of my daughtersθυγατέρες startedξεκίνησε screamingσκούξιμο.
μια από τις κόρες μου άρχισε να ουρλιάζει.
12:19
The other one said, "OverreactionΥπερβολική αντίδραση! OverreactionΥπερβολική αντίδραση!"
Η άλλη είπε: «Υπερβολική αντίδραση»!
12:20
and startedξεκίνησε countingαρίθμηση, and withinστα πλαίσια 10 secondsδευτερολέπτων it had endedέληξε.
και άρχισε να μετρά.
Σε 10 δευτερόλεπτα είχε τελειώσει.
12:23
To me that is a certifiedπιστοποιημένη agileευέλικτη miracleθαύμα.
Για μένα αυτό είναι ένα πιστοποιημένο
θαύμα της ευέλικτης μεθόδου.
12:26
(LaughterΤο γέλιο) (ApplauseΧειροκροτήματα)
[Γέλια] [Χειροκρότημα]
12:29
And by the way, researchέρευνα backsπλάτες this up too.
Και παρεμπιπτόντως, η έρευνα το υποστηρίζει κι αυτό.
12:32
ChildrenΤα παιδιά who planσχέδιο theirδικα τους ownτα δικά goalsστόχους, setσειρά weeklyεβδομαδιαίος schedulesδρομολόγια,
Τα παιδιά που θέτουν τους στόχους τους,
σχεδιάζουν τα εβδομαδιαία προγράμματα,
12:36
evaluateαξιολογώ theirδικα τους ownτα δικά work buildχτίζω up theirδικα τους frontalμετωπικός cortexφλοιός
και αξιολογούν τη δουλειά τους ,
ενισχύουν το μετωπιαίο φλοιό τους
12:40
and take more controlέλεγχος over theirδικα τους livesζωή.
κι έχουν περισσότερο έλεγχο της ζωής τους.
12:44
The pointσημείο is, we have to let our childrenπαιδιά succeedπετυχαίνω on theirδικα τους ownτα δικά termsόροι,
Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά
μας να πετυχαίνουν με τους δικούς τους όρους
12:48
and yes, on occasionμε την ευκαιρία, failαποτυγχάνω on theirδικα τους ownτα δικά termsόροι.
και ναι, πού και πού να αποτυγχάνουν
με τους δικούς τους όρους.
12:51
I was talkingομιλία to WarrenWarren Buffett'sBuffett bankerτραπεζίτης,
Μιλούσα με τον τραπεζίτη του Γουόρεν Μπάφετ,
12:54
and he was chidingμαλώνοντάς me for not lettingαφήνοντας my childrenπαιδιά
και με επέπληττε που δεν άφηνα τα παιδιά μου
12:56
make mistakesλάθη with theirδικα τους allowanceεπίδομα.
να κάνουν λάθη με το χαρτζιλίκι τους.
12:58
And I said, "But what if they driveοδηγώ into a ditchχαντάκι?"
«Κι αν γίνει καμιά στραβή»; του είπα.
13:01
He said, "It's much better to driveοδηγώ into a ditchχαντάκι
«Είναι προτιμότερο να γίνει η στραβή με χαρτζιλίκι
13:03
with a $6 allowanceεπίδομα than a $60,000-a-year-ένα έτος- salaryμισθός
6 δολαριών παρά με ετήσιο μισθό 60.000 δολαρίων
13:05
or a $6 millionεκατομμύριο inheritanceκληρονομικότητα."
ή με κληρονομιά 6 εκατομμυρίων» απάντησε.
13:08
So the bottomκάτω μέρος lineγραμμή is, empowerεξουσιοδοτώ your childrenπαιδιά.
Τελικά το συμπέρασμά είναι:
ενδυναμώστε τα παιδιά σας.
13:11
PlankΣανίδα numberαριθμός threeτρία: Tell your storyιστορία.
Άξονας τρίτος: Πείτε την ιστορία σας.
13:14
AdaptabilityΠροσαρμοστικότητα is fine, but we alsoεπίσης need bedrockβραχώδες υπόστρωμα.
Η προσαρμοστικότητα είναι καλή
αλλά χρειαζόμαστε και γερά θεμέλια.
13:18
JimJim CollinsCollins, the authorσυγγραφέας of "Good To Great,"
Ο Τζιμ Κόλινς, συγγραφέας του βιβλίου
«Από το Καλό στο Εξαίρετο»,
13:22
told me that successfulεπιτυχής humanο άνθρωπος organizationsοργανώσεις of any kindείδος
μου είπε ότι οι επιτυχημένοι οργανισμοί κάθε είδους
13:24
have two things in commonκοινός:
έχουν δύο κοινά σημεία:
13:27
they preserveδιατηρώ the coreπυρήνας, they stimulateτόνωση progressπρόοδος.
διατηρούν τον πυρήνα και τονώνουν την πρόοδο.
13:29
So agileευέλικτη is great for stimulatingτόνωση progressπρόοδος,
Έτσι, η ευέλικτη μέθοδος είναι
εξαιρετική για την τόνωση της προόδου,
13:32
but I keptδιατηρούνται hearingακρόαση time and again, you need to preserveδιατηρώ the coreπυρήνας.
αλλά άκουγα συνεχώς ότι πρέπει
να διατηρήσεις τον πυρήνα.
13:34
So how do you do that?
Πώς το κάνουμε αυτό;
13:37
CollinsCollins coachedπροπονητή us on doing something
Ο Κόλινς μας έμαθε να κάνουμε κάτι
13:39
that businessesεπιχειρήσεις do, whichοι οποίες is defineκαθορίζω your missionαποστολή
που κάνουν οι επιχειρήσεις:
να προσδιορίσουμε την αποστολή μας
13:42
and identifyαναγνωρίζω your coreπυρήνας valuesαξίες.
και να αποσαφηνίσουμε τις βασικές μας αξίες.
13:44
So he led us throughδιά μέσου the processεπεξεργάζομαι, διαδικασία of creatingδημιουργώντας a familyοικογένεια missionαποστολή statementδήλωση.
Μας καθοδήγησε σε μια διαδικασία δημιουργίας
της διακύρηξης της οικογενειακής αποστολής.
13:47
We did the familyοικογένεια equivalentισοδύναμος of a corporateεταιρικός retreatυποχώρηση.
Παραλληλίσαμε την οικογένεια
με μια εταιρική εκδήλωση.
13:50
We had a pajamaπυτζάμα partyκόμμα.
Κάναμε πιτζάμα πάρτι.
13:53
I madeέκανε popcornποπ-κορν. ActuallyΣτην πραγματικότητα, I burnedκαίγεται one, so I madeέκανε two.
Έφτιαξα ποπ κορν. Βασικά έκαψα
τα πρώτα, οπότε έφταξα άλλα.
13:55
My wifeγυναίκα boughtαγορασμένος a flipαναρρίπτω chartδιάγραμμα.
Η γυναίκα μου έφερε έναν
πίνακα παρουσιάσεων.
13:58
And we had this great conversationσυνομιλία, like, what's importantσπουδαίος to us?
Και είχαμε αυτήν την υπέροχη συζήτηση
για το τι είναι σημαντικό για εμάς.
13:59
What valuesαξίες do we mostπλέον upholdδιατηρήσει?
Ποιες αξίες πρεσβέβουμε;
14:02
And we endedέληξε up with 10 statementsδηλώσεις.
Καταλήξαμε με 10 δηλώσεις.
14:04
We are travelersταξιδιώτες, not touristsΟι τουρίστες.
Είμαστε ταξιδιώτες, όχι τουρίστες.
14:06
We don't like dilemmasδιλήμματα. We like solutionsλύσεων.
Δεν μας αρέσουν τα διλήμματα.
Μας αρέσουν οι λύσεις.
14:08
Again, researchέρευνα showsδείχνει that parentsγονείς should spendδαπανήσει lessπιο λιγο time
Και πάλι, η έρευνα δείχνει ότι οι γονείς
πρέπει να αναλώνουν λιγότερο χρόνο
14:11
worryingανησυχητικό about what they do wrongλανθασμένος
ανησυχώντας για το τι δεν κάνουν καλά
14:15
and more time focusingεστίαση on what they do right,
και περισσότερο χρόνο εστιάζοντας στο τι κάνουν καλά,
14:17
worryανησυχία lessπιο λιγο about the badκακό timesφορές and buildχτίζω up the good timesφορές.
να ανησυχούν λιγότερο για τις κακές
στιγμές και να χτίζουν τις καλές.
14:20
This familyοικογένεια missionαποστολή statementδήλωση is a great way to identifyαναγνωρίζω
Αυτή η διακύρηξη της αποστολής της
οικογένειας είναι ένας εξαίρετος τρόπος
14:24
what it is that you do right.
να προσδιορίσετε τι κάνετε σωστά.
14:27
A fewλίγοι weeksεβδομάδες laterαργότερα, we got a call from the schoolσχολείο.
Μερικές εβδομάδες αργότερα,
μας πήραν τηλέφωνο από το σχολείο.
14:30
One of our daughtersθυγατέρες had gottenπήρε into a spatέφτυσε.
Μια από τις κόρες μας έμπλεξε σε έναν καυγά.
14:32
And suddenlyξαφνικά we were worriedανήσυχος, like, do we have a mean girlκορίτσι on our handsτα χέρια?
Και ξαφνικά ανησυχήσαμε, μήπως
μεγαλώνουμε ένα κακό κορίτσι;
14:34
And we didn't really know what to do,
Πραγματικά, δεν ξέραμε τι να κάνουμε,
14:36
so we calledπου ονομάζεται her into my officeγραφείο.
οπότε την καλέσαμε στο γραφείο μου.
14:37
The familyοικογένεια missionαποστολή statementδήλωση was on the wallτείχος,
Η διακύρηξη της αποστολής της
οικογένειας ήταν στον τοίχο
14:39
and my wifeγυναίκα said, "So, anything up there seemφαίνομαι to applyισχύουν?"
και η γυναίκα μου ρώτησε: «Τι από εκεί
πάνω ταιριάζει στην περίπτωση»;
14:41
And she kindείδος of lookedκοίταξε down the listλίστα, and she said,
Εκείνη σαν να κοίταξε όλη τη λίστα και είπε:
14:44
"BringΦέρει people togetherμαζί?"
«Να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά»;
14:46
SuddenlyΞαφνικά we had a way into the conversationσυνομιλία.
Ξαφνικά είχε ανοίξει η συζήτηση.
14:48
AnotherΈνα άλλο great way to tell your storyιστορία
Άλλος ένας καλός τρόπος να διηγηθείς την ιστορία σου
14:52
is to tell your childrenπαιδιά where they cameήρθε from.
είναι να πεις στα παιδιά σου από πού προέρχονται.
14:53
ResearchersΟι ερευνητές at EmoryEmory gaveέδωσε childrenπαιδιά a simpleαπλός
Eρευνητές του Έμορι έβαλαν στα παιδιά
14:56
"what do you know" testδοκιμή.
ένα απλό τεστ με θέμα: «Τι ξέρεις».
14:59
Do you know where your grandparentsπαππούδες και γιαγιάδες were bornγεννημένος?
Ξέρεις που γεννήθηκαν οι παπούδες σου;
15:01
Do you know where your parentsγονείς wentπήγε to highυψηλός schoolσχολείο?
Ξέρεις πού πήγαν γυμνάσιο οι γονείς σου;
15:03
Do you know anybodyοποιοσδήποτε in your familyοικογένεια
Ξέρεις κανέναν στην οικογενειά σου που
15:06
who had a difficultδύσκολος situationκατάσταση, an illnessασθένεια, and they overcameξεπέρασε it?
αντιμετώπισε μια δύσκολη
κατάσταση και την ξεπέρασε;
15:07
The childrenπαιδιά who scoredσκόραρε highestύψιστος on this "do you know" scaleκλίμακα
Τα παιδιά με την υψηλότερη βαθμολογία
σε αυτήν την κλιμακα του «τι ξέρεις»
15:11
had the highestύψιστος self-esteemαυτοεκτίμηση and a greaterμεγαλύτερη senseέννοια they could controlέλεγχος theirδικα τους livesζωή.
είχαν τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και
μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου της ζωής τους.
15:15
The "do you know" testδοκιμή was the singleμονόκλινο biggestμέγιστος predictorπρογνωστικός δείκτης
Το τεστ «τι ξέρεις» ήταν το καλύτερο μέσο πρόβλεψης
15:20
of emotionalΣυναισθηματική healthυγεία and happinessευτυχία.
της συναισθηματικής υγείας και ευτυχίας.
15:23
As the authorσυγγραφέας of the studyμελέτη told me,
Όπως μου είπε ο συντάκτης της έρευνας,
15:26
childrenπαιδιά who have a senseέννοια of -- they're partμέρος of a largerμεγαλύτερος narrativeαφήγημα
τα παιδιά που έχουν την αίσθηση
ότι είναι μέρος μιας μεγαλύτερης
15:28
have greaterμεγαλύτερη self-confidenceαυτοπεποίθηση.
ιστορίας έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση.
15:32
So my finalτελικός plankσανίδα is, tell your storyιστορία.
Ο τελευταίος μου άξονας είναι: πείτε την ιστορία σας.
15:34
SpendΠερνούν time retellingretelling the storyιστορία of your family'sτης οικογένειας positiveθετικός momentsστιγμές
Ξοδέψτε χρόνο επαναλαμβάνοντας την ιστορία
των θετικών στιγμών της οικογένειας
15:37
and how you overcameξεπέρασε the negativeαρνητικός onesαυτές.
και τον τρόπο που ξεπεράσατε τις αρνητικές.
15:41
If you give childrenπαιδιά this happyευτυχισμένος narrativeαφήγημα,
Εάν δώσετε στα παιδιά αυτή τη χαρούμενη αφήγηση,
15:44
you give them the toolsεργαλεία to make themselvesτους εαυτούς τους happierπιο ευτυχισμένοι.
τους δίνετε τα εργαλεία να κάνουν
τους εαυτούς τους πιο ευτυχισμένους
15:47
I was a teenagerνεαρός when I first readανάγνωση "AnnaΆννα KareninaΚΑΡΕΝΙΝΑ"
'Ημουν έφηβος όταν πρωτοδιάβασα την Άννα Καρένινα
15:52
and its famousπερίφημος openingάνοιγμα sentenceπερίοδος,
και την πασίγνωστη εισαγωγική φράση:
15:55
"All happyευτυχισμένος familiesοικογένειες are alikeομοίως.
«Όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες
είναι ολόιδιες·
15:57
EachΚάθε unhappyδυστυχής familyοικογένεια is unhappyδυστυχής in its ownτα δικά way."
κάθε δυστυχισμένη οικογένεια ωστόσο,
είναι δυστυχισμένη με το δικό της τρόπο».
15:59
When I first readανάγνωση that, I thought, "That sentenceπερίοδος is inaneμάταιος.
Όταν την πρωτοδιάβασα, είπα,
«η πρόταση αυτή δεν έχει νόημα.
16:03
Of courseσειρά μαθημάτων all happyευτυχισμένος familiesοικογένειες aren'tδεν είναι alikeομοίως."
Φυσικά και δεν μοιάζουν μεταξύ
τους όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες».
16:06
But as I beganάρχισε workingεργαζόμενος on this projectέργο,
Αλλά αφότου ξεκίνησα αυτό το πρότζεκτ,
16:09
I beganάρχισε changingαλλάζοντας my mindμυαλό.
άρχισα να αλλάζω γνώμη.
16:11
RecentΠρόσφατες scholarshipυποτροφία has allowedεπιτρέπεται us, for the first time,
Οι τελευταίες μελέτες μας επέτρεψαν, για πρώτη φορά,
16:14
to identifyαναγνωρίζω the buildingΚτίριο blocksμπλοκ
να αναγνωρίσουμε τους ακρογωνιαίους λίθους
16:17
that successfulεπιτυχής familiesοικογένειες have.
των επιτυχημένων οικογενειών.
16:19
I've mentionedπου αναφέρθηκαν just threeτρία here todayσήμερα:
Ανέφερα μόνο τρεις εδώ σήμερα:
16:22
AdaptΠροσαρμογή all the time, empowerεξουσιοδοτώ the childrenπαιδιά, tell your storyιστορία.
Προσαρμόζεστε συνεχώς, ενδυναμώνετε
τα παιδιά σας και πείτε την ιστορία σας
16:25
Is it possibleδυνατόν, all these yearsχρόνια laterαργότερα, to say TolstoyΤολστόι was right?
Είναι δυνατόν, μετά από τόσα χρόνια
να πω ότι ο Τολστόι είχε δίκιο;
16:30
The answerαπάντηση, I believe, is yes.
Η απάντηση, πιστεύω, είναι ναι.
16:34
When LeoΛέων TolstoyΤολστόι was fiveπέντε yearsχρόνια oldπαλαιός,
Όταν ο Λέο Τολστόι ήταν 5 χρονών,
16:37
his brotherαδελφός NikolayΟ Νικολάι cameήρθε to him
τον πλησίασε ο αδερφός του Νίκολαϊ και του είπε ότι
16:40
and said he had engravedχαραγμένο the secretμυστικό to universalΠαγκόσμιος happinessευτυχία
έχει θάψει το μυστικό για τη συμπαντική ευτυχία
16:42
on a little greenπράσινος stickραβδί, whichοι οποίες he had hiddenκεκρυμμένος
σε ένα μικρό πράσινο ραβδί που είχε κρύψει
16:45
in a ravineχαράδρα on the family'sτης οικογένειας estateπεριουσία in RussiaΡωσία.
σε μια ρεματιά στο κτήμα της οικογένειας στη Ρωσία.
16:48
If the stickραβδί were ever foundβρέθηκαν, all humankindτης ανθρωπότητας would be happyευτυχισμένος.
Εάν βρισκόταν ποτέ αυτό το ραβδί,
όλη η ανθρωπότητα θα ήταν ευτυχισμένη.
16:51
TolstoyΤολστόι becameέγινε consumedκαταναλώνονται with that stickραβδί, but he never foundβρέθηκαν it.
Ο Τολστόι αναλώθηκε στην εύρεση αυτού
του ραβδιού αλλά δεν το βρήκε ποτέ.
16:55
In factγεγονός, he askedερωτηθείς to be buriedθάβονται in that ravineχαράδρα where he thought it was hiddenκεκρυμμένος.
Ζήτησε μάλιστα να ταφεί στη ρεματιά
όπου νόμιζε ότι ήταν κρυμμένο.
17:01
He still liesψέματα there todayσήμερα, coveredσκεπαστός in a layerστρώμα of greenπράσινος grassγρασίδι.
Εξακολουθεί να κείτεται εκεί, καλυμμένος
από ένα στρώμα πράσινου γρασιδιού.
17:05
That storyιστορία perfectlyτέλεια capturesσυλλαμβάνει for me
Η ιστορία αυτή συμβολίζει τέλεια
17:10
the finalτελικός lessonμάθημα that I learnedέμαθα:
το τελικό μου δίδαγμα:
17:12
HappinessΕυτυχία is not something we find,
Η Ευτυχία δεν είναι κάτι που βρίσκουμε,
17:14
it's something we make.
είναι κάτι που φτιάχνουμε.
17:17
AlmostΣχεδόν anybodyοποιοσδήποτε who'sποιος είναι lookedκοίταξε at well-runκαλά-run organizationsοργανώσεις
Σχεδόν όλοι όσοι ασχολήθηκαν
με καλοδιοικούμενους οργανισμούς
17:20
has come to prettyαρκετά much the sameίδιο conclusionσυμπέρασμα.
κατέληξαν πάνω κάτω στο ίδιο συμπέρασμα.
17:23
GreatnessΜεγαλείο is not a matterύλη of circumstanceπερίσταση.
Το μεγαλείο δεν είναι θέμα συγκυριών.
17:26
It's a matterύλη of choiceεπιλογή.
Είναι θέμα επιλογής.
17:29
You don't need some grandμεγαλειώδης planσχέδιο. You don't need a waterfallΚαταρράκτης.
Δεν χρειάζεσαι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο.
Δεν χρειάζεσαι καταρράκτη.
17:31
You just need to take smallμικρό stepsβήματα,
Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να κάνεις μικρά βήματα,
17:35
accumulateσυσσωρεύω smallμικρό winsκερδίζει,
να πετυχαίνεις μικρές νίκες,
17:37
keep reachingφθάνοντας for that greenπράσινος stickραβδί.
να προσπαθείς να βρεις αυτό το πράσινο ραβδί.
17:39
In the endτέλος, this mayενδέχεται be the greatestμεγαλύτερη lessonμάθημα of all.
Τελικά, αυτό ίσως και να είναι
το πιο μεγαλειώδες δίδαγμα.
17:42
What's the secretμυστικό to a happyευτυχισμένος familyοικογένεια? Try.
Ποιο είναι το μυστικό για μια ευτυχισμένη οικογένεια;
Δοκιμάστε.
17:46
(ApplauseΧειροκροτήματα)
[Χειροκρότημα]
17:50
Translated by Pelagia Xepapadakou
Reviewed by Helena Galani

▲Back to top

About the speaker:

Bruce Feiler - Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible."

Why you should listen

Bruce Feiler is the author of nine books, including Walking the BibleAbraham, and America’s Prophet. He is also the writer/presenter of the PBS miniseries Walking the Bible. His book The Council of Dads tells the uplifting story of how friendship and community can help one survive life’s greatest challenges. Most recently Feiler published The Secrets of Happy Families, in which he calls for a new approach to family dynamics, inspired by cutting-edge techniques gathered from experts in the disciplines of science, business, sports and the military.

Feiler’s early books involve immersing himself in different cultures and bringing other worlds vividly to life. These include Learning to Bow, an account of the year he spent teaching in rural Japan; Looking for Class, about life inside Oxford and Cambridge; and Under the Big Top, which depicts the year he spent performing as a clown in the Clyde Beatty-Cole Bros. Circus.
 
Walking the Bible describes his perilous, 10,000-mile journey retracing the Five Books of Moses through the desert. The book was hailed as an “instant classic” by the Washington Post and “thoughtful, informed, and perceptive” by the New York Times.

More profile about the speaker
Bruce Feiler | Speaker | TED.com