English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Bruce Feiler: Agile programming -- for your family

Bruce Feiler: Agilis módszer -- a családnak

Filmed
Views 1,445,441

Bruce Feiler radikális ötlettel áll elő: A modern családi élet stresszének leküzdésére használjuk az agilis módszert! Az agilis szoftverfejlesztési módszertan által inspirálva, Feiler olyan családi praktikákat vezet be, amelyek fokozzák a rugalmasságot, az ötletek felfelé áramlását, az állandó visszacsatolást és az elszámoltathatóságot. Egy meglepő eredmény: A gyerekek maguk választják meg saját büntetésüket.

- Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible." Full bio

So here'sitt the good newshírek about familiescsaládok.
Van egy jó hírem a családokkal kapcsolatban.
00:16
The last 50 yearsévek have seenlátott a revolutionforradalom
Az elmúlt 50 év forradalmasította
00:19
in what it meanseszközök to be a familycsalád.
a család fogalmának tartalmát.
00:21
We have blendedösszekevert familiescsaládok, adoptedfogadott familiescsaládok,
Ismerünk mozaikcsaládot, örökbefogadó családot;
00:23
we have nuclearnukleáris familiescsaládok livingélő in separatekülönálló housesházak
nukleáris családot, melynek tagjai külön élnek,
00:26
and divorcedelvált familiescsaládok livingélő in the sameazonos houseház.
és elvált családokat, melyek
ugyanabban a házban élnek.
00:28
But throughkeresztül it all, the familycsalád has grownfelnőtt strongererősebb.
Azonban mindezeken túl,
a családok erősebbek lettek.
00:31
EightNyolc in 10 say the familycsalád they have todayMa
Tízből nyolc ember mondja,
hogy a család, amelyben ma él,
00:34
is as strongerős or strongererősebb than the familycsalád they grewnőtt up in.
legalább olyan erős, vagy erősebb,
mint a család, amelyben felnőtt.
00:36
Now, here'sitt the badrossz newshírek.
Nos akkor lássuk a rossz hírt.
00:41
NearlyKözel everyonemindenki is completelyteljesen overwhelmedtúlterheltek
Szinte mindenkit túlterhel
00:43
by the chaoskáosz of familycsalád life.
a családi élet mindennapos káosza.
00:45
EveryMinden parentszülő I know, myselfmagamat includedbeleértve,
Minden szülő akit ismerek,
magamat is beleértve,
00:48
feelsérzi like we're constantlyállandóan playingjátszik defensevédelem.
úgy érzi, hogy folyamatosan
védekező szerepet játszik.
00:50
Just when our kidsgyerekek stop teethingfogzás, they startRajt havingamelynek tantrumshisztizés.
Épp csak, hogy fogaik kinőttek,
gyermekeink elkezdenek hisztizni.
00:52
Just when they stop needingigénylő our help takingbevétel a bathfürdő,
Alighogy már nem kell őket fürdetni,
00:55
they need our help dealingfoglalkozó with cyberstalkingcyberstalking or bullyingmegfélemlítés.
segíthetünk nekik az internetes zaklatások,
vagy iskolai megfélemlítések legyőzésében.
00:57
And here'sitt the worstlegrosszabb newshírek of all.
És itt a legrosszabb hír.
01:01
Our childrengyermekek senseérzék we're out of controlellenőrzés.
Gyermekeink érzik,
hogy nem vagyunk urai a helyzetnek.
01:03
EllenEllen GalinskyGalinsky of the FamiliesCsaládok and Work InstituteIntézet
Ellen Galinsky, a Család-
és Munkaügyi Intézet munkatársa
01:06
askedkérdezte 1,000 childrengyermekek, "If you were grantedmegadott
megkérdezett 1000 gyermeket, "Ha lehetne
01:09
one wishszeretnék about your parentsszülők, what would it be?"
egy kívánságod a szüleiddel kapcsolatban,
mi lenne az?"
01:12
The parentsszülők predictedjósolt the kidsgyerekek would say,
A szülők azt várták,
a gyerekek azt mondják majd, hogy
01:15
spendingkiadások more time with them.
hadd töltsenek több időt velük.
01:17
They were wrongrossz. The kids'gyerekek numberszám one wishszeretnék?
Tévedtek. A gyerekek első számú kívánsága?
01:20
That theirazok parentsszülők be lessKevésbé tiredfáradt and lessKevésbé stressedhangsúlyozta.
A szüleik legyenek kevésbé fáradtak
és kevésbé stresszesek!
01:23
So how can we changeváltozás this dynamicdinamikus?
Szóval, hogyan tudnánk változtatni ezen a jelenségen?
01:27
Are there concreteKonkrét things we can do to reducecsökkentésére stressfeszültség,
Vajon vannak-e kézzelfogható dolgok,
amelyekkel csökkenthetjük a stresszt,
01:29
drawhúz our familycsalád closerközelebb,
közelebb hozhatjuk a családtagokat egymáshoz,
01:33
and generallyáltalában prepareelőkészítése our childrengyermekek to enterbelép the worldvilág?
és felkészíthetjük gyermekeinket az életre?
01:35
I spentköltött the last fewkevés yearsévek tryingmegpróbálja to answerválasz that questionkérdés,
Az utóbbi néhány évet azzal töltöttem,
hogy választ találjak erre a kérdésre,
01:39
travelingutazó around, meetingtalálkozó familiescsaládok, talkingbeszél to scholarstudósok,
utazgatva, családokat látogatva és tudósokkal,
01:43
expertsszakértők rangingkezdve from eliteelit peacebéke negotiatorsTárgyaló
szakértőkkel beszélgetve, elit béketárgyalóktól kezdve,
01:46
to WarrenWarren Buffett'sBuffett bankersbankárok to the GreenZöld BeretsBarettek (rádiósapkák).
Warren Buffett bankárjain keresztül, a zöldsapkásokig.
01:49
I was tryingmegpróbálja to figureábra out, what do happyboldog familiescsaládok do right
Azt próbáltam kideríteni,
vajon a boldog családok mit csinálnak jól,
01:53
and what can I learntanul from them to make my familycsalád happierboldogabb?
és mit tanulhatok tőlük, amivel
saját családomat boldogabbá tehetem?
01:56
I want to tell you about one familycsalád that I mettalálkozott,
Szeretnék mesélni önöknek
egy családról, akiket megismertem,
02:01
and why I think they offerajánlat cluesnyomokat.
és hogy miért gondolom, hogy követendő a példájuk.
02:03
At 7 p.m. on a SundayVasárnap in HiddenRejtett SpringsRugók, IdahoIdaho,
Vasárnap este 7, Hidden Springs, Idaho,
02:06
where the sixhat memberstagjai of the StarrStarr familycsalád are sittingülés down
a Starr család hat tagja összeül
02:09
to the highlightJelölje ki a of theirazok weekhét: the familycsalád meetingtalálkozó.
a hét legfontosabb eseményére:
a heti családi megbeszélésre.
02:11
The StarrsSTARRS are a regularszabályos AmericanAmerikai familycsalád
Starrék egy átlagos amerikai család,
02:14
with theirazok shareOssza meg of regularszabályos AmericanAmerikai familycsalád problemsproblémák.
a szokványos amerikai problémáikkal.
02:16
DavidDavid is a softwareszoftver engineermérnök. EleanorEleonóra takes caregondoskodás
David szoftvermérnök. Eleanor ügyel
02:19
of theirazok fournégy childrengyermekek, ageskorosztály 10 to 15.
a négy, 10 és 15 év közötti gyermekükre.
02:22
One of those kidsgyerekek tutorsoktatók mathmatematikai on the farmessze sideoldal of townváros.
Az egyik gyermek matekórákat vesz
a város távoli végén.
02:25
One has lacrosselacrosse on the nearközel sideoldal of townváros.
A másik lacrosse edzése a közelben.
02:28
One has AspergerAsperger syndromeszindróma. One has ADHDADHD.
A harmadik Asperger-szindrómás.
A negyedik hiperaktív (ADHD-s).
02:30
"We were livingélő in completeteljes chaoskáosz," EleanorEleonóra said.
"Korábban teljes káoszban éltünk",
meséli Eleanor.
02:34
What the StarrsSTARRS did nextkövetkező, thoughbár, was surprisingmeglepő.
Amit Starr ez után tett, meglepő volt.
02:37
InsteadEhelyett of turningfordítás to friendsbarátok or relativesrokonok,
Ahelyett, hogy barátaihoz
vagy rokonaihoz fordult volna,
02:40
they lookednézett to David'sDávid workplacemunkahely.
a munkahelyén kezdett megoldás után kutatni.
02:43
They turnedfordult to a cutting-edgeélvonalbeli programprogram calledhívott agileagilis developmentfejlődés
A legkorszerűbb technikához,
az agilis módszerhez folyamodtak,
02:46
that was just spreadingterjedés from manufacturersgyártók in JapanJapán
ami japán termelő cégektől terjedt át
02:49
to startupsinduló in SiliconSzilícium ValleyVölgy.
a Szilícium-völgy induló vállalkozásaira.
02:52
In agileagilis, workersmunkások are organizedszervezett into smallkicsi groupscsoportok
Az agilis módszerben a dolgozókat
kis csoportokba szervezik,
02:55
and do things in very shortrövid spansível of time.
és a műveleteket nagyon rövid idő alatt végzik el.
02:58
So insteadhelyette of havingamelynek executivesvezetők issueprobléma grandnagy proclamationsnyilatkozatát,
És ahelyett, hogy a menedzsment adna ki utasításokat,
03:00
the teamcsapat in effecthatás manageskezeli itselfmaga.
a csapat menedzseli önmagát.
03:03
You have constantállandó feedbackVisszacsatolás. You have dailynapi updatefrissítés sessionsülés.
A visszacsatolás folyamatos.
Naponta vannak státuszmegbeszélések.
03:06
You have weeklyheti reviews-értékelések. You're constantlyállandóan changingváltozó.
Vannak heti áttekintő megbeszélések is.
A változás folyamatos.
03:09
DavidDavid said when they broughthozott this systemrendszer into theirazok home,
David azt mondja, hogy amikor behozta
a családjába ezt a módszert,
03:13
the familycsalád meetingsülések in particularkülönös increasedmegnövekedett communicationközlés,
a családi megbeszélések
különösen javították a kommunikációt,
03:16
decreasedcsökkent stressfeszültség, and madekészült everybodymindenki
csökkentették a stresszt, és mindenkit
03:19
happierboldogabb to be partrész of the familycsalád teamcsapat.
boldogabbá tett, hogy a családi team tagja lehetett.
03:22
When my wifefeleség and I adoptedfogadott these familycsalád meetingsülések and other techniquestechnikák
Amikor a feleségemmel behoztuk ezeket a
családi megbeszéléseket és más technikákat
03:25
into the liveséletét of our then-five-year-oldakkor-öt-év-régi twiniker- daughterslányai,
az akkoriban ötéves ikerlányaink életébe,
03:28
it was the biggestlegnagyobb singleegyetlen changeváltozás we madekészült sincemivel our daughterslányai were bornszületett.
ez volt a legnagyobb változás,
ami a lányokkal születésük óta történt.
03:31
And these meetingsülések had this effecthatás
És ezeknek a megbeszéléseknek ugyanez a hatása
03:35
while takingbevétel underalatt 20 minutespercek.
az alatt a 20 perc alatt, amíg tartanak.
03:37
So what is AgileAgilis, and why can it help
Mi is hát az agilis módszer, és miért tud segíteni
03:40
with something that seemsÚgy tűnik, so differentkülönböző, like familiescsaládok?
annyira különbözőnek látszó dolgokon,
mint a családok?
03:42
In 1983, JeffJeff SutherlandSutherland was a technologistTechnológus
1983-ban Jeff Sutherland technológiai szakember volt
03:45
at a financialpénzügyi firmcég in NewÚj EnglandAnglia.
egy pénzügyi vállalatnál, New Englandben.
03:47
He was very frustratedfrusztrált with how softwareszoftver got designedtervezett.
Rendkívül zavarta a szoftvertervezési folyamat menete.
03:50
CompaniesVállalatok followedmajd the waterfallvízesés methodmódszer, right,
A cégek a vízesés-modellt követték,
03:53
in whichmelyik executivesvezetők issuedkiadott ordersrendelés that slowlylassan trickledpatakokban folyt down
amiben a vezetők utasításokat adtak ki,
amelyek csak lassan
03:55
to programmersprogramozók belowlent,
csorogtak le a programozókhoz,
03:58
and no one had ever consultedfolytatott konzultációt the programmersprogramozók.
és a programozókkal soha senki nem konzultált.
04:00
Eighty-threeNyolcvanhárom percentszázalék of projectsprojektek failednem sikerült.
A projektek nyolcvanhárom százaléka megbukott.
04:03
They were too bloateddagadt or too out of datedátum
Túl terjedelmessé váltak, vagy elavultak,
04:05
by the time they were doneKész.
mire elkészültek.
04:08
SutherlandSutherland wanted to createteremt a systemrendszer where
Sutherland egy olyan rendszert
akart létrehozni, amiben
04:10
ideasötletek didn't just percolateátszivárog down but could percolateátszivárog up from the bottomalsó
az ötletek nem csak felülről lefelé,
hanem lentről fölfelé is áramolhatnak,
04:13
and be adjustedkorrigált in realigazi time.
és valós időben módosulhatnak.
04:17
He readolvas 30 yearsévek of HarvardHarvard BusinessÜzleti ReviewFelülvizsgálat
Átolvasta a Harvard Business Review 30 évfolyamát,
04:19
before stumblingbotladozó uponesetén an articlecikk in 1986
mire rátalált egy 1986-os cikkre,
04:22
calledhívott "The NewÚj NewÚj ProductTermék DevelopmentFejlesztési GameJáték."
aminek címe "Az új termékfejlesztési játék" volt.
04:25
It said that the pacesebesség of businessüzleti was quickeninggyorsuló --
Ez arról szólt, hogy az üzlet sebessége fokozódik --
04:28
and by the way, this was in 1986 --
ez 1986-ban volt --
04:31
and the mosta legtöbb successfulsikeres companiesvállalatok were flexiblerugalmas.
és hogy a flexibilis vállalatok
voltak a legsikeresebbek.
04:33
It highlightedkiemelve ToyotaToyota and CanonCanon
Kiemelte a Toyotát és a Canont,
04:37
and likenedhasonlította theirazok adaptablealkalmazható, tight-knitfeszes kötésű teamscsapat to rugbyrögbi scrumsscrums.
és alkalmazkodni képes, összetartó teamjeiket
a rögbi "scrum"-jához hasonlította.
04:38
As SutherlandSutherland told me, we got to that articlecikk,
Ahogy Sutherland mondta nekem,
elővettük ezt a cikket,
04:43
and said, "That's it."
és azt mondtuk: "Ez az!"
04:45
In Sutherland'sSutherland's systemrendszer, companiesvállalatok don't use
Sutherland rendszerében a vállalatok nem indítanak
04:47
largenagy, massivetömeges projectsprojektek that take two yearsévek.
hatalmas, évekig tartó projekteket.
04:50
They do things in smallkicsi chunksdarabokat.
A feladatokat kis részletekben végzik el.
04:53
Nothing takes longerhosszabb than two weekshetes.
Semmi nem tart két hétnél tovább.
04:54
So insteadhelyette of sayingmondás, "You guys go off into that bunkerbunker
Ahelyett, hogy azt mondanánk:
"Na, fiúk, befelé abba a bunkerbe,
04:57
and come back with a cellsejt phonetelefon or a socialtársadalmi networkhálózat,"
és ki se gyertek, amíg nem kész
egy mobiltelefon vagy egy közösségi háló",
04:59
you say, "You go off and come up with one elementelem,
azt mondjuk: "Menjetek,
készítsetek el egyetlen konmponenst,
05:02
then bringhoz it back. Let's talk about it. Let's adaptalkalmazkodni."
majd hozzátok vissza. Beszéljünk róla. Adaptáljuk."
05:04
You succeedsikerül or failnem sikerül quicklygyorsan.
Vagy gyorsan eredményt értek el,
vagy gyorsan kudarcot vallotok.
05:07
TodayMa, agileagilis is used in a hundredszáz countriesországok,
Manapság az agilis módszert száz országban használják,
05:10
and it's sweepingsodró into managementvezetés suiteslakosztályok.
és már elérte a vezetői irodákat is.
05:14
InevitablyElkerülhetetlenül, people begankezdett takingbevétel some of these techniquestechnikák
Az emberek elkerülhetetlenül
elkezdték ezeket a technikákat átvenni,
05:16
and applyingalkalmazó it to theirazok familiescsaládok.
és alkalmazni saját családjaikra.
05:19
You had blogsblogok poppop up, and some manualskézikönyvek were writtenírott.
Blogok jelennek meg, kézikönyvek íródnak.
05:21
Even the SutherlandsSutherlands told me that they had
Sutherlandék mesélték, hogy egyszer még
05:24
an AgileAgilis ThanksgivingHálaadás,
agilis Hálaadást is tartottak,
05:26
where you had one groupcsoport of people workingdolgozó on the foodélelmiszer,
ahol az egyik team az ételeket készítette,
05:27
one settingbeállítás the tableasztal, and one greetingüdvözlet visitorslátogatók at the doorajtó.
a másik az asztalt terítette,
a harmadik pedig a vendégeket fogadta.
05:30
SutherlandSutherland said it was the bestlegjobb ThanksgivingHálaadás ever.
Sutherland szerint ez volt
életük legjobb Hálaadása.
05:33
So let's take one problemprobléma that familiescsaládok facearc,
Vegyünk hát egy problémát,
amivel a családok küzdenek,
05:37
crazyőrült morningsreggel, and talk about how agileagilis can help.
a reggeli rohanást, és nézzük meg,
hogy tud az agilis módszer segíteni.
05:39
A keykulcs plankdeszka is accountabilityfelelősségre vonhatóság,
Az egyik építőkő az elszámoltathatóság,
05:42
so teamscsapat use informationinformáció radiatorsradiátorok,
ehhez a teamek "információsugárzókat" használnak,
05:44
these largenagy boardstáblák in whichmelyik everybodymindenki is accountablefelelős.
ezek nagy táblák, melyeken keresztül
mindenki számon kérhető.
05:46
So the StarrsSTARRS, in adaptingtörténő hozzáigazításáról this to theirazok home,
Starrék a módszer otthoni adaptációjában
05:50
createdkészítette a morningreggel checklistFeladatlista
egy reggeli ellenőrzőlistát készítettek,
05:52
in whichmelyik eachminden egyes childgyermek is expectedvárt to tickketyegés off choresházimunkát.
amin minden gyermeknek
házimunkákat kellett kipipálnia.
05:54
So on the morningreggel I visitedlátogatott, EleanorEleonóra camejött downstairsa földszinten,
Azon a reggelen, amikor náluk jártam,
Eleanor jött lefelé a lépcsőn,
05:57
pouredöntött herselfönmaga a cupcsésze of coffeekávé, satült in a recliningfekvő chairszék,
öntött magának egy csésze kávét,
leült egy hintaszékbe,
06:00
and she satült there,
és csak ott ült,
06:02
kindkedves of amiablykedvesen talkingbeszél to eachminden egyes of her childrengyermekek
kedvesen beszélgetve a gyermekeivel,
06:04
as one after the other they camejött downstairsa földszinten,
akik egymás után jöttek lefelé,
06:07
checkedkockás the listlista, madekészült themselvesmaguk breakfastreggeli,
elenőrizték a listát, elkészítették a reggelijüket,
06:09
checkedkockás the listlista again, put the dishesedények in the dishwashermosogatógép,
újra megnézték a listát,
berakták az edényeket a mosogatógépbe,
06:11
recheckedújra ellenőrizni kell a the listlista, fedmegetetett the petsHáziállat or whatevertök mindegy choresházimunkát they had,
újra ellenőrizték a listát, megetették az állatokat,
vagy elvégezték a soron következő feladatot,
06:14
checkedkockás the listlista onceegyszer more, gatheredösszegyűjtött theirazok belongingsholmi,
újra megnézték a listát,
összepakolták a holmijukat,
06:17
and madekészült theirazok way to the busbusz.
és elindultak a buszhoz.
06:19
It was one of the mosta legtöbb astonishingmegdöbbentő familycsalád dynamicsdinamika I have ever seenlátott.
Ez volt a leglenyűgözőbb családi együttműködés,
amit valaha láttam.
06:22
And when I strenuouslyerélyesen objectedkifogásolta this would never work in our houseház,
És amikor kitartóan állítottam,
hogy ez a módszer nálunk nem fog működni,
06:26
our kidsgyerekek neededszükséges way too much monitoringmegfigyelés,
hogy a mi gyerekeink túl sok felügyeletet igényelnek,
06:29
EleanorEleonóra lookednézett at me.
Eleanor rám nézett.
06:32
"That's what I thought," she said.
"Korábban én is így gondoltam", felelte.
06:33
"I told DavidDavid, 'keep"folyamatosan your work out of my kitchenkonyha.'
"Mondtam Davidnek,
'ne hozd be a munkádat a konyhába'
06:34
But I was wrongrossz."
De tévedtem."
06:36
So I turnedfordult to DavidDavid: "So why does it work?"
Aztán Davidhez fordultam:
"Miért működik ez a dolog?"
06:38
He said, "You can't underestimatealábecsül the powererő of doing this."
Így felelt: "Nem szabad alábecsülnöd
ennek a módszernek az erejét."
06:40
And he madekészült a checkmarksakk-matt.
És beírt egy pipát.
06:43
He said, "In the workplacemunkahely, adultsfelnőttek love it.
Azt mondta: "A munkahelyen a felnőttek imádják.
06:44
With kidsgyerekek, it's heavenmenny."
A kölyköknek maga a mennyország."
06:47
The weekhét we introducedbemutatott a morningreggel checklistFeladatlista into our houseház,
Azon a héten, amikor bevezettük nálunk is
az ellenőrzőlistát,
06:49
it cutvágott parentalszülői screamingvisító in halffél. (LaughterNevetés)
a szülői üvöltözés felére csökkent.
(Nevetés)
06:52
But the realigazi changeváltozás didn't come untilamíg we had these familycsalád meetingsülések.
Igazi változás azonban nem történt addig,
amíg el nem kezdtük a családi megbeszéléseket.
06:56
So followingkövetkező the agileagilis modelmodell, we askkérdez threehárom questionskérdések:
Az agilis modellt követve,
három kérdést tettünk fel:
06:59
What workeddolgozott well in our familycsalád this weekhét,
Mi működött jól a családban ezen a héten?
07:02
what didn't work well, and what will we agreeegyetért to work on in the weekhét aheadelőre?
Mi nem működött jól, és
min fogunk dolgozni a következő héten?
07:04
EveryoneMindenki throwsdob out suggestionsjavaslatok
Mindenki bedobta a javaslatait,
07:09
and then we pickszed two to focusfókusz on.
amiből kettőt kiválasztottunk.
07:10
And suddenlyhirtelen the mosta legtöbb amazingelképesztő things startedindult comingeljövetel out of our daughters'lánya mouthsszájuk.
Aztán elkezdtek a legcsodálatosabb
gondolatok elhangzani a lányaink szájából.
07:13
What workeddolgozott well this weekhét?
Mi működött jól a héten?
07:17
GettingSzerzés over our fearfélelem of ridinglovaglás bikeskerékpárok. MakingÍgy our bedságy.
Biciklizésnél legyőztük a félelmünket. Beágyaztunk.
07:19
What didn't work well? Our mathmatematikai sheetságynemű,
Mi nem működött jól? A matekdolgozatunk,
07:22
or greetingüdvözlet visitorslátogatók at the doorajtó.
vagy a vendégek fogadása a bejáratnál.
07:25
Like a lot of parentsszülők, our kidsgyerekek are something like BermudaBermuda TrianglesHáromszögek.
Sok szülőhöz hasonlóan, a mi gyerekeink is
olyanok, mint a Bermuda-háromszög:
07:28
Like, thoughtsgondolatok and ideasötletek go in, but noneegyik sem ever comesjön out,
az ötleteket, gondolatokat elnyelik,
de vissza soha nem adják őket.
07:31
I mean at leastlegkevésbé not that are revealingfelfedve.
Úgy értem, hogy legalábbis a tanulságosakat nem.
07:34
This gaveadott us accesshozzáférés suddenlyhirtelen to theirazok innermostlegbelső thoughtsgondolatok.
Most hirtelen hozzáférhetőkké
váltak a legbelsőbb gondolataik.
07:35
But the mosta legtöbb surprisingmeglepő partrész was when we turnedfordult to,
A legnagyobb meglepetés azonban akkor jött, amikor
07:39
what are we going to work on in the weekhét aheadelőre?
a "min dolgozzunk a jövő héten?" részhez értünk.
07:41
You know, the keykulcs ideaötlet of agileagilis is that
Tudják, az agilis módszer alapötlete, hogy
07:44
teamscsapat essentiallylényegében managekezel themselvesmaguk,
a csapatok önmagukat menedzselik --
07:46
and it worksművek in softwareszoftver and it turnsmenetek out that it worksművek with kidsgyerekek.
ez működik a szoftvernél, és most kiderült,
hogy a gyerekeknél is.
07:47
Our kidsgyerekek love this processfolyamat.
A gyerekeink imádják ezt a folyamatot.
07:51
So they would come up with all these ideasötletek.
Ezek az ötletek mind tőlük származnak.
07:53
You know, greetÜdvözlettel fiveöt visitorslátogatók at the doorajtó this weekhét,
Fogadjunk öt vendéget az ajtóban ezen a héten,
07:55
get an extrakülön- 10 minutespercek of readingolvasás before bedágy.
legyen 10 perccel több idő olvasásra lefekvés előtt.
07:57
KickKick someonevalaki, loseelveszít dessertsdesszertek for a monthhónap.
Rúgjunk bele valakibe,
nem kapsz desszertet egy hónapig.
07:59
It turnsmenetek out, by the way, our girlslányok are little StalinsStalins.
Időközben kiderült, hogy a lányaink kis Sztálinok.
08:02
We constantlyállandóan have to kindkedves of dialtelefonos them back.
Állandóan vissza kell fognunk őket.
08:04
Now look, naturallytermészetesen there's a gaprés betweenközött
Nézzék, természetesen van egy bizonyos távolság
08:07
theirazok kindkedves of conductmagatartás in these meetingsülések and theirazok behaviorviselkedés the restpihenés of the weekhét,
a megbeszéléseken mutatott,
s a hétköznapi viselkedésük között,
08:09
but the truthigazság is it didn't really botherkellemetlenség us.
de ez igazából nem zavar bennünket.
08:13
It feltfilc like we were kindkedves of layingmegállapításáról szóló these undergroundföld alatt cableskábelek
Olyan érzésünk volt,
mintha föld alatti kábeleket fektetnénk,
08:15
that wouldn'tnem lightfény up theirazok worldvilág for manysok yearsévek to come.
amelyek évekig nem szálítanak áramot.
08:17
ThreeHárom yearsévek latera későbbiekben -- our girlslányok are almostmajdnem eightnyolc now --
Három évvel később --
a lányok most nyolc évesek --
08:20
We're still holdingholding these meetingsülések.
még mindig tartjuk ezeket a megbeszéléseket.
08:23
My wifefeleség countsszámít them amongközött her mosta legtöbb treasuredkincsként momentspillanatok as a momanya.
A feleségem, mint anya, a legbecsesebb pillanatai
között tartja számon ezeket.
08:25
So what did we learntanul?
És mit tanultunk mindebből?
08:30
The wordszó "agileagilis" enteredlépett the lexiconlexikon in 2001
Az "agilis" szó 2001-ben került be a lexikonba,
08:32
when JeffJeff SutherlandSutherland and a groupcsoport of designerstervezők
amikor Jeff Sutherland és tervezők egy csoportja
08:35
mettalálkozott in UtahUtah and wroteírt a 12-point-pont AgileAgilis ManifestoKiáltvány.
találkozott Utah-ban, és megírták
a 12 pontból álló "Agilis Kiáltvány"-t.
08:37
I think the time is right for an AgileAgilis FamilyCsalád ManifestoKiáltvány.
Azt hiszem, éppen itt az ideje
egy Családi Agilis Kiáltványnak.
08:41
I've takentett some ideasötletek from the StarrsSTARRS and from manysok other familiescsaládok I mettalálkozott.
Átvettem pár ötletet Starréktól,
és más családoktól, akiket meglátogattam.
08:45
I'm proposingjavasolja threehárom planksdeszka.
Három építőkövet említenék meg.
08:48
PlankDeszka numberszám one: AdaptAlkalmazkodni all the time.
Első építőkő: Alkalmazkodj folyamatosan.
08:51
When I becamelett a parentszülő, I figuredmintás, you know what?
Amikor szülő lettem, tudják, mit találtam ki?
08:54
We'llMi lesz setkészlet a fewkevés rulesszabályok and we'lljól stickrúd to them.
Kevés szabályt fogunk felállítani,
de be fogjuk őket tartani.
08:56
That assumesfeltételezi, as parentsszülők, we can anticipateszámít everyminden problemprobléma that's going to arisefelmerülhet.
Ez azt feltételezi, hogy mi, szülők, képesek vagyunk
minden problémát előre látni, és felkészülni rájuk.
08:59
We can't. What's great about the agileagilis systemrendszer
Nem vagyunk képesek.
Az agilis rendszerben az a nagyszerű,
09:03
is you buildépít in a systemrendszer of changeváltozás
hogy beépítjük a változás rendszerét az életünkbe,
09:06
so that you can reactreagál to what's happeningesemény to you in realigazi time.
hogy ezáltal valós időben tudjunk reagálni
a körülöttünk történő dolgokra.
09:08
It's like they say in the InternetInternet worldvilág:
Ez olyasmi, mint a mondás az Internet világában:
09:11
if you're doing the sameazonos thing todayMa you were doing sixhat monthshónap agoezelőtt,
ha ma ugyanazt csinálod, amit fél évvel ezelőtt,
09:13
you're doing the wrongrossz thing.
akkor valamit nem jól csinálsz.
09:15
ParentsA szülők can learntanul a lot from that.
A szülők sokat tanulhatnak ebből.
09:17
But to me, "adaptalkalmazkodni all the time" meanseszközök something deepermélyebb, too.
De számomra az "alkalmazkodj folyamatosan"-nak
van egy mélyebb jelentése is.
09:20
We have to breakszünet parentsszülők out of this straitjacketkényszerzubbony
Ki kell mozdítanunk a szülőket abból a megszokásból,
09:23
that the only ideasötletek we can try at home
hogy csak azokat az ötleteket próbálják ki otthon,
09:26
are onesazok that come from shrinkszsugorodik or self-helpönsegítő gurusguruk
amelyek pszichiáterektől, öngyógyító guruktól,
09:28
or other familycsalád expertsszakértők.
vagy más "családszakértőktöl" származnak.
09:31
The truthigazság is, theirazok ideasötletek are staleelavult,
A helyzet az, hogy az ő ötleteik már túlhaladottak,
09:34
whereasmivel in all these other worldsvilágok there are these newúj ideasötletek
miközben a világ más területein
már léteznek új módszerek
09:36
to make groupscsoportok and teamscsapat work effectivelyhatékonyan.
a csoportok és teamek munkájának hatékonyabbá tételére.
09:38
Let's just take a fewkevés examplespéldák.
Nézzünk pár példát!
09:42
Let's take the biggestlegnagyobb issueprobléma of all: familycsalád dinnervacsora.
Kezdjük mindannyiunk legnagyobb kihívásával:
a családi vacsorával!
09:43
EverybodyMindenki knowstudja that havingamelynek familycsalád dinnervacsora
Mindannyian tudjuk, hogy egy közös családi vacsora
09:46
with your childrengyermekek is good for the kidsgyerekek.
hasznos a gyerekeknek.
09:48
But for so manysok of us, it doesn't work in our liveséletét.
Sokunk életében mégsem működik a dolog.
09:50
I mettalálkozott a celebrityhíresség chefséf in NewÚj OrleansOrleans who said,
Egyszer New Orleansban egy híres szakács azt mondta nekem:
09:53
"No problemprobléma, I'll just time-shifttime-shift familycsalád dinnervacsora.
"Semmi gond, egyszerűen elcsúsztatom a családi vacsora idejét.
09:56
I'm not home, can't make familycsalád dinnervacsora?
Ha nem vagyok otthon, nincs családi vacsora.
09:58
We'llMi lesz have familycsalád breakfastreggeli. We'llMi lesz meettalálkozik for a bedtimelefekvés előtt snacksnack.
Majd lesz családi reggeli.
Vagy találkozuk egy lefekvés előtti falatozásnál.
10:00
We'llMi lesz make SundayVasárnap mealsétkezés more importantfontos."
Majd fontosabb szerepet adunk a vasárnapi étkezéseknek."
10:03
And the truthigazság is, recentfriss researchkutatás backshátán him up.
És a legújabb kutatások őt igazolják.
10:06
It turnsmenetek out there's only 10 minutespercek of productivetermelő time
Kiderült, hogy bármely családi étkezésből
10:10
in any familycsalád mealétkezés.
mindössze 10 perc a produktív idő.
10:12
The restpihenés of it's takentett up with "take your elbowskönyök off the tableasztal" and "passelhalad the ketchupketchup."
A maradék idő azzal telik, hogy
"ne könyökölj az asztalra", "add ide a ketchupot".
10:14
You can take that 10 minutespercek and movemozog it
Azt a 10 percet nyugodtan át lehet helyezni
10:18
to any partrész of the day and have the sameazonos benefithaszon.
a nap bármely részére, különösebb veszteség nélkül.
10:20
So time-shifttime-shift familycsalád dinnervacsora. That's adaptabilityalkalmazkodóképesség.
Tehát: csúsztasd el a családi vacsorát!
Ez az alkalmazkodás.
10:24
An environmentalkörnyezeti psychologistpszichológus told me,
Egy környezeti pszichológus mondta egyszer:
10:26
"If you're sittingülés in a hardkemény chairszék on a rigidmerev surfacefelület,
"Ha kemény széken ülsz, egy merev felületen,
10:29
you'llazt is megtudhatod be more rigidmerev.
akkor te magad is merev leszel.
10:32
If you're sittingülés on a cushionedpárnázott chairszék, you'llazt is megtudhatod be more opennyisd ki."
Ha párnázott széken ülsz,
sokkal nyitottabban fogsz viselkedni."
10:33
She told me, "When you're disciplingdiscipling your childrengyermekek,
Azt mondta: "Amikor a gyerekeidet fegyelmezed,
10:37
sitül in an uprightfüggőleges chairszék with a cushionedpárnázott surfacefelület.
ülj egy egyenes, párnázott felületű széken.
10:39
The conversationbeszélgetés will go better."
Ettől sokkal gördülékenyebbé válik a beszélgetés."
10:41
My wifefeleség and I actuallytulajdonképpen movedköltözött where we sitül for difficultnehéz conversationsbeszélgetések
A feleségem és én átülünk máshova
a nehéz beszélgetésekhez,
10:44
because I was sittingülés abovefelett in the powererő positionpozíció.
mert korábban magasan, erőpozícióban ültem.
10:48
So movemozog where you sitül. That's adaptabilityalkalmazkodóképesség.
Tehát üljünk át máshova.
Ez az alkalmazkodás.
10:50
The pointpont is there are all these newúj ideasötletek out there.
A lényeg, hogy ezek az ötletek már léteznek.
10:53
We'veMost már got to hookhorog them up with parentsszülők.
Csak alkalmazni kell őket a szülői szerepre.
10:57
So plankdeszka numberszám one: AdaptAlkalmazkodni all the time.
Az első építőkő tehát: Alkalmazkodj folyamatosan.
10:59
Be flexiblerugalmas, be open-mindednyitott, let the bestlegjobb ideasötletek wingyőzelem.
Légy rugalmas, nyitott,
hagyd a legjobb ötleteket érvényesülni.
11:02
PlankDeszka numberszám two: EmpowerFelhatalmazza a your childrengyermekek.
Második építőkő: Adj önállóságot a gyerekeidnek!
11:06
Our instinctösztön as parentsszülők is to ordersorrend our kidsgyerekek around.
A szülők ösztönösen parancsolnak a gyerekeiknek.
11:10
It's easierkönnyebb, and franklyőszintén, we're usuallyáltalában right.
Ez sokkal könnyebb, és voltaképpen,
többnyire igazunk van.
11:13
There's a reasonok that fewkevés systemsrendszerek have been more
Ennek oka, hogy nem sok rendszer viselkedik annyira
11:16
waterfallvízesés over time than the familycsalád.
vízesés módjára az időben, mint a család.
11:18
But the singleegyetlen biggestlegnagyobb lessonlecke we learnedtanult
Mégis, a legfontosabb tanulságunk,
11:21
is to reversefordított the waterfallvízesés as much as possiblelehetséges.
hogy fordítsuk vissza a vízesést, amennyire csak lehet.
11:23
EnlistMegnyerése the childrengyermekek in theirazok ownsaját upbringingnevelés.
Számítsunk a gyerekekre saját nevelésükben!
11:26
Just yesterdaytegnap, we were havingamelynek our familycsalád meetingtalálkozó,
Éppen tegnap volt a heti családi megbeszélésünk,
11:29
and we had votedszavazott to work on overreactingtúlreagáljuk.
ahol eldöntöttük, hogy teszünk a túlreagálás ellen.
11:31
So we said, "Okay, give us a rewardjutalom and give us a punishmentbüntetés. Okay?"
Kimondtuk, hogy
"Jutalmazzuk és büntessük magunkat. Rendben?"
11:34
So one of my daughterslányai threwdobta out, you get fiveöt minutespercek of overreactingtúlreagáljuk time all weekhét.
Az egyik lányunk bedobta, hogy
mindenki kapjon heti öt perc túlreagálási időt.
11:37
So we kindkedves of likedtetszett that.
Nekünk tetszett a gondolat.
11:42
But then her sisterlánytestvér startedindult workingdolgozó the systemrendszer.
De aztán a nővére elkezdte kidolgozni a rendszert.
11:44
She said, "Do I get one five-minuteöt-perc overreactiontúlreagál
Így szólt: "Egy darab ötperces lehetőséget kapok,
11:45
or can I get 10 30-second overreactionsoverreactions?"
vagy 10 darab 30 másodperceset?"
11:49
I lovedszeretett that. SpendKiad the time howeverazonban you want.
Ez tetszett. Oszd be, ahogy akarod.
11:52
Now give us a punishmentbüntetés. Okay.
Most jöhet a büntetés. Rendben.
11:54
If we get 15 minutespercek of overreactiontúlreagál time, that's the limithatár.
Ha 15 perc túlreagálási időnk van, akkor az a korlát.
11:57
EveryMinden minuteperc abovefelett that, we have to do one pushuppushup.
Ezen felül minden egyes perc egy fekvőtámasz.
12:01
So you see, this is workingdolgozó. Now look, this systemrendszer isn't laxlaza.
Higgyék el, működik. A rendszer
csepp lazaságot sem engedélyez.
12:05
There's plentybőven of parentalszülői authorityhatóság going on.
Persze a szülői felügyelet állandó.
12:08
But we're givingígy them practicegyakorlat becomingegyre independentfüggetlen,
De megengedjük nekik, hogy
a gyakorlatban próbálják ki az önállóságot,
12:11
whichmelyik of coursetanfolyam is our ultimatevégső goalcél.
és hát természetesen ez a végső célunk.
12:14
Just as I was leavingkilépő to come here tonightma este,
Éppen, amikor ide indultam ma este,
12:16
one of my daughterslányai startedindult screamingvisító.
az egyik lányom visítani kezdett.
12:19
The other one said, "OverreactionTúlreagál! OverreactionTúlreagál!"
A másik azonnal rászólt: "Túlreagálás! Túlreagálás!"
12:20
and startedindult countingszámolás, and withinbelül 10 secondsmásodperc it had endedvége lett.
és elkezdett számolni.
A visítás 10 másodpercen belül véget ért.
12:23
To me that is a certifiedhitelesített agileagilis miraclecsoda.
Számomra ez az agilis csoda beigazolódása.
12:26
(LaughterNevetés) (ApplauseTaps)
(Nevetés) (Taps)
12:29
And by the way, researchkutatás backshátán this up too.
Mellesleg, ezt is alátámasztják a kutatások.
12:32
ChildrenGyermekek who planterv theirazok ownsaját goalscélok, setkészlet weeklyheti schedulesmenetrend,
Azok a gyerekek, akik megtervezik a céljaikat,
heti terveket készítenek,
12:36
evaluateértékelje theirazok ownsaját work buildépít up theirazok frontalelülső cortexkéreg
értékelik saját munkájukat, fejlesztik az intelligenciájukat,
12:40
and take more controlellenőrzés over theirazok liveséletét.
és sokkal jobban tudják kontrollálni életüket.
12:44
The pointpont is, we have to let our childrengyermekek succeedsikerül on theirazok ownsaját termsfeltételek,
A lényeg, hogy hagyjuk, hogy gyermekeink
saját fogalmaik szerint legyenek sikeresek,
12:48
and yes, on occasionalkalommal, failnem sikerül on theirazok ownsaját termsfeltételek.
vagy pedig, esetenként, azok szerint valljanak kudarcot.
12:51
I was talkingbeszél to WarrenWarren Buffett'sBuffett bankerbankár,
Beszéltem Warren Buffet bankárával,
12:54
and he was chidingchiding me for not lettingbérbeadása my childrengyermekek
aki szememre vetette, hogy nem hagytam, hogy a gyerekeim
12:56
make mistakeshibák with theirazok allowancetámogatás.
hibázzanak a zsebpénzükkel való gazdálkodásban.
12:58
And I said, "But what if they drivehajtás into a ditchárok?"
Én azt mondtam: "De mi van, ha tönkre mennek?"
13:01
He said, "It's much better to drivehajtás into a ditchárok
Azt felelte: "Sokkal jobb tönkre menni
13:03
with a $6 allowancetámogatás than a $60,000-a-year-egy éves salaryfizetés
6 dolláros zsebpénzzel, mint
60 ezer dolláros éves fizetéssel,
13:05
or a $6 millionmillió inheritanceöröklés."
vagy egy 6 milliós örökséggel."
13:08
So the bottomalsó linevonal is, empowerképessé your childrengyermekek.
Szóval a lényeg, hogy adjunk
önállóságot a gyermekeinknek.
13:11
PlankDeszka numberszám threehárom: Tell your storysztori.
Harmadik építőkő: Meséljék el a történetüket.
13:14
AdaptabilityAlkalmazkodóképesség is fine, but we alsois need bedrockalapkőzet.
Az alkalmazkodás remek dolog,
de megfelelő alapra is szükség van.
13:18
JimJim CollinsCollins, the authorszerző of "Good To Great,"
Jim Collins, a "Jóból kiváló" szerzője
13:22
told me that successfulsikeres humanemberi organizationsszervezetek of any kindkedves
mondta, hogy minden sikeres szervezetben
13:24
have two things in commonközös:
két dolog közös:
13:27
they preservemegőrzése the coremag, they stimulateösztönzése progressHaladás.
megőrzik alapvető értékeiket,
és ösztönzik a fejlődést.
13:29
So agileagilis is great for stimulatingstimuláló progressHaladás,
Nos, az agilis módszer kiváló
a fejlődés össztönzésére,
13:32
but I kepttartotta hearingmeghallgatás time and again, you need to preservemegőrzése the coremag.
de újra meg újra azt halljuk,
hogy az alapokat meg kell őriznünk.
13:34
So how do you do that?
De hát hogyan tegyük ezt?
13:37
CollinsCollins coachededzője us on doing something
Collins olyan dologra tanított bennünket,
13:39
that businessesvállalkozások do, whichmelyik is definemeghatározzák your missionmisszió
amit a vállalkozások csinálnak:
határozzuk meg a küldetésünket,
13:42
and identifyazonosítani your coremag valuesértékeket.
és azonosítsuk alapvető értékeinket.
13:44
So he led us throughkeresztül the processfolyamat of creatinglétrehozása a familycsalád missionmisszió statementnyilatkozat.
Végigvezetett bennünket a családi
küldetés megfogalmazásának folyamatán.
13:47
We did the familycsalád equivalentegyenértékű of a corporatetársasági retreatlelkigyakorlat.
Megcsináltuk a céges elvonulások családi megfelelőjét.
13:50
We had a pajamapizsama partyparty.
Tartottunk egy pizsamapartit.
13:53
I madekészült popcornpattogatott kukorica. ActuallyValójában, I burnedégett one, so I madekészült two.
Én készítettem a pattogatott kukoricát.
Egyiket odaégettem, így kettő készült.
13:55
My wifefeleség boughtvásárolt a flipmegfricskáz chartdiagram.
A feleségem vett egy flip-chart-ot.
13:58
And we had this great conversationbeszélgetés, like, what's importantfontos to us?
Aztán egy jót beszélgettünk arról,
hogy mi is fontos számunkra.
13:59
What valuesértékeket do we mosta legtöbb upholdfenntartása?
Milyen értékeket kell leginkább megtartanunk?
14:02
And we endedvége lett up with 10 statementsnyilatkozatok.
10 állítást szedtünk össze.
14:04
We are travelersutazó, not touriststuristák.
Utazók vagyunk, nem turisták.
14:06
We don't like dilemmasdilemmák. We like solutionsmegoldások.
Nem szeretjük a dilemmákat. Szerejük a megoldásokat.
14:08
Again, researchkutatás showsműsorok that parentsszülők should spendtölt lessKevésbé time
És megint csak a kutatások szerint,
a szülőknek kevesebb időt kéne tölteniük
14:11
worryingaggasztó about what they do wrongrossz
azzal, amit rosszul csinálnak,
14:15
and more time focusingösszpontosítás on what they do right,
és inkább arra kéne figyelniük,
amit helyesen tettek --
14:17
worryaggodalom lessKevésbé about the badrossz timesalkalommal and buildépít up the good timesalkalommal.
aggódj kevesebbet a rossz idő miatt,
készülj a szép napokra!
14:20
This familycsalád missionmisszió statementnyilatkozat is a great way to identifyazonosítani
A családi küldetés megfogalmazása remek módszer
14:24
what it is that you do right.
annak meghatározására, hogy mit csinálunk jól.
14:27
A fewkevés weekshetes latera későbbiekben, we got a call from the schooliskola.
Néhány hét múlva felhívtak az iskolából.
14:30
One of our daughterslányai had gottenütött into a spatköpött.
Egyik lányunk egy kis botrányba keveredett.
14:32
And suddenlyhirtelen we were worriedaggódó, like, do we have a mean girllány on our handskezek?
Hirtelen aggódni kezdtünk,
hogy ilyen közönséges a gyerekünk.
14:34
And we didn't really know what to do,
Nem igazán tudtuk, mit csináljunk,
14:36
so we calledhívott her into my officehivatal.
így hát behívtuk a dolgozószobámba.
14:37
The familycsalád missionmisszió statementnyilatkozat was on the wallfal,
A családi küldetés ott lógott a falon,
14:39
and my wifefeleség said, "So, anything up there seemlátszik to applyalkalmaz?"
és a feleségemm azt mondta:
"Alkalmazható itt valami ezek közül?"
14:41
And she kindkedves of lookednézett down the listlista, and she said,
Ő végigfutott a listán, majd azt mondta:
14:44
"BringHogy people togetheregyütt?"
"Hozzuk össze az embereket?"
14:46
SuddenlyHirtelen we had a way into the conversationbeszélgetés.
És ezzel hirtelen utat nyitott a beszélgetéshez.
14:48
AnotherEgy másik great way to tell your storysztori
Egy másik remek módja a történetünk elmesélésének,
14:52
is to tell your childrengyermekek where they camejött from.
hogy meséljük a gyemekeinknek a gyökereikről.
14:53
ResearchersA kutatók at EmoryEmory gaveadott childrengyermekek a simpleegyszerű
Az Emory kutatói egy egyszerű
14:56
"what do you know" testteszt.
"mit tudsz" tesztet adtak a gyerekeknek.
14:59
Do you know where your grandparentsnagyszülők were bornszületett?
Tudod, hol születtek a nagyszüleid?
15:01
Do you know where your parentsszülők wentment to highmagas schooliskola?
Tudod, hol jártak középiskolába a szüleid?
15:03
Do you know anybodybárki in your familycsalád
Ismersz valakit a családodban,
15:06
who had a difficultnehéz situationhelyzet, an illnessbetegség, and they overcamelegyőzte it?
akinek sikerült egy nehéz helyzetet
vagy betegséget leküzdenie?
15:07
The childrengyermekek who scoredgól highestlegmagasabb on this "do you know" scaleskála
A gyerekek, akik a legmagasabb pontot
érték el ezen a "tudod-e" skálán,
15:11
had the highestlegmagasabb self-esteemönbecsülés and a greaternagyobb senseérzék they could controlellenőrzés theirazok liveséletét.
a legmagasabb önbecsüléssel rendelkeztek,
és ők tudták leginkább irányítani életüket.
15:15
The "do you know" testteszt was the singleegyetlen biggestlegnagyobb predictorPredictor
A "mit tudsz" teszt volt a legjobb mutatója
15:20
of emotionalérzelmi healthEgészség and happinessboldogság.
az érzelmi egyensúlynak és a boldogságnak.
15:23
As the authorszerző of the studytanulmány told me,
Ahogy a tanulmány szerzője mesélte nekem,
15:26
childrengyermekek who have a senseérzék of -- they're partrész of a largernagyobb narrativeelbeszélés
hogy az érzelmileg gazdagabb gyerekek
részei egy nagyobb történetnek,
15:28
have greaternagyobb self-confidenceönbizalom.
nagyob önbizalommal rendelkeztek,
15:32
So my finalvégső plankdeszka is, tell your storysztori.
Az utolsó építőkövünk tehát:
meséld el a történetedet.
15:34
SpendKiad time retellingretelling the storysztori of your family'scsalád positivepozitív momentspillanatok
Szánj időt a családod
pozitív pillanatainak felidézésére,
15:37
and how you overcamelegyőzte the negativenegatív onesazok.
és arra, hogy hogyan sikerült a negatívakon túllépni.
15:41
If you give childrengyermekek this happyboldog narrativeelbeszélés,
Ha a gyerekeknek ilyen boldog történeteket mesélünk,
15:44
you give them the toolsszerszámok to make themselvesmaguk happierboldogabb.
eszközt adunk nekik a boldogabb élethez.
15:47
I was a teenagertizenéves when I first readolvas "AnnaAnna KareninaKarenina"
Tizenéves koromban olvastam először
az Anna Kareninát,
15:52
and its famoushíres openingnyílás sentencemondat,
és híres kezdőmondatát:
15:55
"All happyboldog familiescsaládok are alikehasonló.
A boldog családok mind hasonlók egymáshoz,
15:57
EachMinden unhappyboldogtalan familycsalád is unhappyboldogtalan in its ownsaját way."
minden boldogtalan család a maga módján az.”
15:59
When I first readolvas that, I thought, "That sentencemondat is inaneostoba.
Mikor először olvastam, azt gondoltam
"Ez egy ostobaság.
16:03
Of coursetanfolyam all happyboldog familiescsaládok aren'tnem alikehasonló."
Hogyan lehetnének a boldog családok hasonlók?"
16:06
But as I begankezdett workingdolgozó on this projectprogram,
De amikor elkezdtem ezen a projekten dolgozni,
16:09
I begankezdett changingváltozó my mindelme.
kezdett megváltozni a véleményem.
16:11
RecentLegutóbbi scholarshipösztöndíj has allowedengedélyezett us, for the first time,
A mostani ösztöndíjak,
először az életben, lehetővé tették,
16:14
to identifyazonosítani the buildingépület blocksblokkok
hogy azonosítsuk a sikeres családok
16:17
that successfulsikeres familiescsaládok have.
építőköveit.
16:19
I've mentionedemlített just threehárom here todayMa:
Ma itt csak hármat említettem ezek közül:
16:22
AdaptAlkalmazkodni all the time, empowerképessé the childrengyermekek, tell your storysztori.
Alkalmazkodj folyamatosan, adj önállóságot
a gyermekeidnek, meséld el a történetedet.
16:25
Is it possiblelehetséges, all these yearsévek latera későbbiekben, to say TolstoyTolsztoj was right?
Lehet, hogy ennyi év elteltével be kell látnom,
hogy Tolsztojnak igaza volt?
16:30
The answerválasz, I believe, is yes.
A válasz, azt hiszem, igen.
16:34
When LeoLeo TolstoyTolsztoj was fiveöt yearsévek oldrégi,
Amikor Lev Tolsztoj öt éves volt,
16:37
his brotherfiú testvér NikolayNyikolaj camejött to him
amikor bátyja, Nyikolaj eljött hozzá,
16:40
and said he had engravedvésett the secrettitok to universalegyetemes happinessboldogság
és azt mondta, hogy bevéste
az örök boldogság titkát
16:42
on a little greenzöld stickrúd, whichmelyik he had hiddenrejtett
egy zöld pálcába, amit elrejtett
16:45
in a ravineszurdok on the family'scsalád estatebirtok in RussiaOroszország.
egy szakadékban, a család oroszországi birtokán.
16:48
If the stickrúd were ever foundtalál, all humankindemberiség would be happyboldog.
Ha a pálcát egyszer megtalálják,
az egész Emberiség boldog lesz.
16:51
TolstoyTolsztoj becamelett consumedelfogyasztott with that stickrúd, but he never foundtalál it.
Tolsztoj a pálca rabjává vált,
bár meg sosem találta.
16:55
In facttény, he askedkérdezte to be buriedeltemetett in that ravineszurdok where he thought it was hiddenrejtett.
Végül az volt a kívánsága, hogy
a pálcát rejtő szakadékban temessék el.
17:01
He still lieshazugságok there todayMa, coveredfedett in a layerréteg of greenzöld grass.
Ma is ott nyugszik, zöld gyeptakaró alatt.
17:05
That storysztori perfectlytökéletesen capturesrögzítések for me
Ez a történet tökéletesen megragadja
17:10
the finalvégső lessonlecke that I learnedtanult:
az utolsó tanulságot:
17:12
HappinessBoldogság is not something we find,
A boldogság nem valami, amit megtalálunk,
17:14
it's something we make.
hanem valami, amit mi hozunk létre.
17:17
AlmostSzinte anybodybárki who'saki lookednézett at well-runjól működő organizationsszervezetek
Szinte mindenki,
aki jól működő szervezeteket vizsgált,
17:20
has come to prettyszép much the sameazonos conclusionkövetkeztetés.
ugyanarra a következtetésre jutott.
17:23
GreatnessNagyság is not a matterügy of circumstancekörülmény.
A kiválóság nem a körülményeken múlik.
17:26
It's a matterügy of choiceválasztás.
Hanem a döntéseinken.
17:29
You don't need some grandnagy planterv. You don't need a waterfallvízesés.
Nincs szükség nagy tervekre.
Nincs szükség a vízesésre.
17:31
You just need to take smallkicsi stepslépések,
Csak kis lépéseket kell tenni,
17:35
accumulatefelhalmozódnak smallkicsi winsgyőzelem,
felhalmozva az apró győzelmeket,
17:37
keep reachingelérve for that greenzöld stickrúd.
folytatva a zöld pálca keresését.
17:39
In the endvég, this maylehet be the greatestlegnagyobb lessonlecke of all.
És végül ez lehet a legfőbb tanulság.
17:42
What's the secrettitok to a happyboldog familycsalád? Try.
Mi a boldog család titka? Próbálják ki!
17:46
(ApplauseTaps)
(Taps)
17:50
Translated by Csaba Lóki
Reviewed by Sándor Nagy

▲Back to top

About the speaker:

Bruce Feiler - Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible."

Why you should listen

Bruce Feiler is the author of nine books, including Walking the BibleAbraham, and America’s Prophet. He is also the writer/presenter of the PBS miniseries Walking the Bible. His book The Council of Dads tells the uplifting story of how friendship and community can help one survive life’s greatest challenges. Most recently Feiler published The Secrets of Happy Families, in which he calls for a new approach to family dynamics, inspired by cutting-edge techniques gathered from experts in the disciplines of science, business, sports and the military.

Feiler’s early books involve immersing himself in different cultures and bringing other worlds vividly to life. These include Learning to Bow, an account of the year he spent teaching in rural Japan; Looking for Class, about life inside Oxford and Cambridge; and Under the Big Top, which depicts the year he spent performing as a clown in the Clyde Beatty-Cole Bros. Circus.
 
Walking the Bible describes his perilous, 10,000-mile journey retracing the Five Books of Moses through the desert. The book was hailed as an “instant classic” by the Washington Post and “thoughtful, informed, and perceptive” by the New York Times.

More profile about the speaker
Bruce Feiler | Speaker | TED.com