English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Bruce Feiler: Agile programming -- for your family

ברוס פיילר: פיתוח תוכנה זריז - עבור המשפחה שלך

Filmed
Views 1,445,441

לברוס פיילר יש רעיון רדיקלי: כדי להתמודד עם המתח של חיי המשפחה המודרנית, כדאי שתעברו לפיתוח זריז. בהשראת "פיתוח התוכנה הזריז", פיילר מציג בפנינו נהלים משפחתיים שמעודדים גמישות, זרימת רעיונות מלמטה למעלה, משוב מתמיד ונשיאה באחריות. אחד המרכיבים המפתיעים: הילדים בוחרים את העונשים.

- Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible." Full bio

So here'sהנה the good newsחֲדָשׁוֹת about familiesמשפחות.
הנה הבשורות הטובות בנוגע למשפחה:
00:16
The last 50 yearsשנים have seenלראות a revolutionמַהְפֵּכָה
ב-50 השנים האחרונות היתה מהפכה
00:19
in what it meansאומר to be a familyמִשׁפָּחָה.
במה זה להיות משפחה.
00:21
We have blendedמְעוּרבָּב familiesמשפחות, adoptedמְאוּמָץ familiesמשפחות,
יש לנו משפחות מעורבות,
משפחות מאומצות,
00:23
we have nuclearגַרעִינִי familiesמשפחות livingחַי in separateנפרד housesבתים
יש לנו משפחות גרעיניות
שמתגוררות בבתים נפרדים
00:26
and divorcedגרושה familiesמשפחות livingחַי in the sameאותו houseבַּיִת.
ומשפחות גרושות שגרות
באותו הבית.
00:28
But throughדרך it all, the familyמִשׁפָּחָה has grownמְגוּדָל strongerיותר חזק.
אך מעבר לכל, המשפחה התחזקה.
00:31
Eightשמונה in 10 say the familyמִשׁפָּחָה they have todayהיום
שמונה מכל עשרה אומרים
שהמשפחה שלהם היום
00:34
is as strongחָזָק or strongerיותר חזק than the familyמִשׁפָּחָה they grewגדל up in.
חזקה באותה מידה או יותר
מזו שבה גדלו.
00:36
Now, here'sהנה the badרַע newsחֲדָשׁוֹת.
והנה הבשורות הרעות:
00:41
Nearlyכמעט everyoneכל אחד is completelyלַחֲלוּטִין overwhelmedהמום
כמעט כולם כורעים
00:43
by the chaosאי סדר of familyמִשׁפָּחָה life.
תחת התוהו ובוהו
של חיי המשפחה.
00:45
Everyכֹּל parentהוֹרֶה I know, myselfעצמי includedכלול,
כל ההורים שאני מכיר,
ואני ביניהם,
00:48
feelsמרגיש like we're constantlyתָמִיד playingמשחק defenseהֲגָנָה.
חשים שאנחנו כל הזמן
משחקים בהגנה.
00:50
Just when our kidsילדים stop teethingשיניים, they startהַתחָלָה havingשיש tantrumsהתפרצויות זעם.
ברגע שילדינו סיימו להצמיח שיניים,
כבר יש להם התפרצויות זעם.
00:52
Just when they stop needingצורך our help takingלְקִיחָה a bathמֶרחָץ,
מיד כשהם כבר לא זקוקים
לעזרתנו כדי להתרחץ,
00:55
they need our help dealingעסק with cyberstalkingהטרדה באמצעות האינטרנט or bullyingהַצָקָה.
הם זקוקים לנו
נגד הטרדות ברשת ובריונות.
00:57
And here'sהנה the worstהכי גרוע newsחֲדָשׁוֹת of all.
והנה הבשורות הכי גרועות:
01:01
Our childrenיְלָדִים senseלָחוּשׁ we're out of controlלִשְׁלוֹט.
ילדינו מרגישים שאיבדנו את השליטה.
01:03
Ellenאלן Galinskyגלינסקי of the Familiesמשפחות and Work Instituteמכון
אלן גלינסקי מהמכון
"משפחות ועבודה"
01:06
askedשאל 1,000 childrenיְלָדִים, "If you were grantedשניתנו
שאלה 1,000 ילדים,
"אילו קיבלתם
01:09
one wishבַּקָשָׁה about your parentsהורים, what would it be?"
משאלה אחת בנוגע להוריכם,
מה הייתם מבקשים?"
01:12
The parentsהורים predictedניבא the kidsילדים would say,
ההורים ציפו שהילדים יאמרו,
01:15
spendingההוצאה more time with them.
"לבלות איתנו יותר"
01:17
They were wrongלא בסדר. The kids'ילדים, numberמספר one wishבַּקָשָׁה?
הם טעו.
המשאלה מס' 1 של הילדים?
01:20
That theirשֶׁלָהֶם parentsהורים be lessפָּחוּת tiredעייף and lessפָּחוּת stressedלחוץ.
שהוריהם יהיו פחות עייפים ולחוצים.
01:23
So how can we changeשינוי this dynamicדִינָמִי?
אז איך נוכל לשנות
את הדינמיקה הזו?
01:27
Are there concreteבטון things we can do to reduceלְהַפחִית stressלחץ,
האם יש דברים ממשיים שנוכל לעשות
כדי להפחית את המתח,
01:29
drawלצייר our familyמִשׁפָּחָה closerיותר קרוב,
ליצור יותר קרבה במשפחותינו,
01:33
and generallyבדרך כלל prepareהכן our childrenיְלָדִים to enterלהיכנס the worldעוֹלָם?
ובכלל להכין את ילדינו לעולם?
01:35
I spentמוּתַשׁ the last fewמְעַטִים yearsשנים tryingמנסה to answerתשובה that questionשְׁאֵלָה,
הקדשתי את השנים האחרונות
בנסיון לענות על שאלה זו,
01:39
travelingנסיעה around, meetingפְּגִישָׁה familiesמשפחות, talkingשִׂיחָה to scholarsחוקרים,
נסעתי, פגשתי משפחות,
שוחחתי עם מלומדים,
01:43
expertsמומחים rangingטִוּוּחַ from eliteעִלִית peaceשָׁלוֹם negotiatorsמנהלי המשא ומתן
ועם מומחים
החל ממתווכי שלום בכירים,
01:46
to Warrenוורן Buffett'sבאפט bankersבנקאים to the Greenירוק Beretsכומתות.
בנקאים של וורן באפט
וכלה ב"כומתות הירוקות".
01:49
I was tryingמנסה to figureדמות out, what do happyשַׂמֵחַ familiesמשפחות do right
ניסיתי לגלות
מה המשפחות המאושרות עושות נכון
01:53
and what can I learnלִלמוֹד from them to make my familyמִשׁפָּחָה happierשמח יותר?
ומה אוכל ללמוד מהן
כדי להביא יותר אושר למשפחתי.
01:56
I want to tell you about one familyמִשׁפָּחָה that I metנפגש,
ברצוני לספר לכם
על משפחה אחת שפגשתי,
02:01
and why I think they offerהַצָעָה cluesרמזים.
ומדוע אני חושב
שאפשר ללמוד ממנה משהו.
02:03
At 7 p.m. on a Sundayיוֹם רִאשׁוֹן in Hiddenמוּסתָר Springsספרינגס, Idahoאיידהו,
ב-7 בערב יום ראשון,
ב"הידן ספרינגס" שבאיידהו,
02:06
where the sixשֵׁשׁ membersחברים of the Starrסטאר familyמִשׁפָּחָה are sittingיְשִׁיבָה down
מתכנסים ששת חברי משפחת סטאר
02:09
to the highlightשִׂיא of theirשֶׁלָהֶם weekשָׁבוּעַ: the familyמִשׁפָּחָה meetingפְּגִישָׁה.
לאירוע המרכזי של השבוע שלהם:
הישיבה המשפחתית.
02:11
The Starrsכוכבים are a regularרגיל Americanאֲמֶרִיקָאִי familyמִשׁפָּחָה
משפחת סטאר היא
משפחה אמריקאית רגילה
02:14
with theirשֶׁלָהֶם shareלַחֲלוֹק of regularרגיל Americanאֲמֶרִיקָאִי familyמִשׁפָּחָה problemsבעיות.
עם בעיות רגילות של משפחה אמריקאית.
02:16
Davidדוד is a softwareתוֹכנָה engineerמהנדס. Eleanorאלינור takes careלְטַפֵּל
דייוויד הוא מהנדס תוכנה,
אלינור מטפלת
02:19
of theirשֶׁלָהֶם fourארבעה childrenיְלָדִים, agesהגילאים 10 to 15.
בארבעת ילדיהם,
בני ה-10 עד 15.
02:22
One of those kidsילדים tutorsמורים mathמתמטיקה on the farרָחוֹק sideצַד of townהעיר.
אחד הילדים האלה נותן שיעורי חשבון
בצד המרוחק של העיר.
02:25
One has lacrosseלקרוס on the nearליד sideצַד of townהעיר.
אחר משחק לקרוס
בצד הקרוב של העיר.
02:28
One has Aspergerאספרגר syndromeתִסמוֹנֶת. One has ADHDהפרעת קשב וריכוז.
אחד סובל מתסמונת אספרגר.
אחד סובל מהפרעת קשב.
02:30
"We were livingחַי in completeלְהַשְׁלִים chaosאי סדר," Eleanorאלינור said.
"חיינו בתוהו ובוהו מוחלט,"
אמרה אלינור.
02:34
What the Starrsכוכבים did nextהַבָּא, thoughאם כי, was surprisingמַפתִיעַ.
אבל מה שמשפחת סטאר
עשתה בנידון היה מפתיע.
02:37
Insteadבמקום זאת of turningחֲרִיטָה to friendsחברים or relativesקרובי משפחה,
במקום לפנות לחברים
או לקרובים,
02:40
they lookedהביט to David'sשל דוד workplaceבמקום העבודה.
הם פנו למקום העבודה של דייוויד.
02:43
They turnedפנה to a cutting-edgeשיא הטכנולוגיה programתָכְנִית calledשקוראים לו agileזָרִיז developmentהתפתחות
הם פנו לתכנית חדשנית בשם
"פיתוח תוכנה זריז"
02:46
that was just spreadingפְּרִיסָה from manufacturersיצרנים in Japanיפן
שהחלה להתפשט,
מיצרנים ביפן
02:49
to startupsסטארט-אפים in Siliconסִילִיקוֹן Valleyעֶמֶק.
לחברות-הזנק בעמק הסיליקון.
02:52
In agileזָרִיז, workersעובדים are organizedמְאוּרגָן into smallקָטָן groupsקבוצות
ב"פיתוח תוכנה זריז"
העובדים מתארגנים בקבוצות קטנות
02:55
and do things in very shortקצר spansמשתרע על פני of time.
והם עושים דברים
בפרקי-זמן קצרים ביותר.
02:58
So insteadבמקום זאת of havingשיש executivesמנהלים issueנושא grandגָדוֹל proclamationsכרוזים,
כלומר, במקום שהמנהלים ייצאו
בהכרזות בומבסטיות,
03:00
the teamקְבוּצָה in effectהשפעה managesמנהלת itselfעצמה.
הצוות בעצם מנהל את עצמו.
03:03
You have constantקָבוּעַ feedbackמָשׁוֹב. You have dailyיום יומי updateעדכון sessionsמפגשים.
יש משוב תמידי.
מקיימים ישיבות עדכון יומיות.
03:06
You have weeklyשְׁבוּעִי reviewsביקורות. You're constantlyתָמִיד changingמִשְׁתַנֶה.
יש סקירות שבועיות.
השינוי הוא מתמיד.
03:09
Davidדוד said when they broughtהביא this systemמערכת into theirשֶׁלָהֶם home,
דייוויד אומר שכאשר הם הכניסו
את המערכת הזו לביתם,
03:13
the familyמִשׁפָּחָה meetingsפגישות in particularמיוחד increasedמוּגדָל communicationתִקשׁוֹרֶת,
במיוחד המפגשים המשפחתיים
שיפרו את התקשורת,
03:16
decreasedירד stressלחץ, and madeעָשׂוּי everybodyכולם
הורידו את המתחים וגרמו לכולם
03:19
happierשמח יותר to be partחֵלֶק of the familyמִשׁפָּחָה teamקְבוּצָה.
לשמוח יותר להשתתף
בצוות המשפחתי.
03:22
When my wifeאישה and I adoptedמְאוּמָץ these familyמִשׁפָּחָה meetingsפגישות and other techniquesטכניקות
כשאשתי ואני אימצנו את המפגשים
המשפחתיים האלה ושיטות נוספות
03:25
into the livesחיים of our then-five-year-oldאז בן חמש twinתְאוֹם daughtersבנות,
והנהגנו אותם בחיינו, עם התאומות שלנו,
שהיו אז בנות 5,
03:28
it was the biggestהגדול ביותר singleיחיד changeשינוי we madeעָשׂוּי sinceמאז our daughtersבנות were bornנוֹלָד.
זה היה השינוי הכי גדול שעשינו
מאז שבנותינו נולדו.
03:31
And these meetingsפגישות had this effectהשפעה
ולמפגשים היתה ההשפעה הזאת,
03:35
while takingלְקִיחָה underתַחַת 20 minutesדקות.
למרות שנמשכו פחות מ-20 דקות.
03:37
So what is Agileזָרִיז, and why can it help
אז מה זה "פיתוח זריז",
ומדוע זה עשוי לעזור
03:40
with something that seemsנראה so differentשונה, like familiesמשפחות?
במשהו שנראה כה שונה,
כמו משפחה?
03:42
In 1983, Jeffג 'ף Sutherlandסאתרלנד was a technologistטכנאי
ב-1983, ג'ף סתרלנד היה טכנולוג
03:45
at a financialכַּספִּי firmמוּצָק in Newחָדָשׁ Englandאַנְגלִיָה.
בחברה פיננסית בניו-אינגלנד.
03:47
He was very frustratedמְתוּסכָּל with how softwareתוֹכנָה got designedמְעוּצָב.
הוא היה מאד מתוסכל
מדרך פיתוח התוכנות.
03:50
Companiesחברות followedאחריו the waterfallמפל מים methodשִׁיטָה, right,
החברות נהגו על פי מודל
"מפל המים",
03:53
in whichאיזה executivesמנהלים issuedהפיקו ordersהזמנות that slowlyלאט trickledזלגו down
שבו המנהלים הוציאו הוראות
שחילחלו לאט-לאט למטה
03:55
to programmersמתכנתים belowלְהַלָן,
עד למתכנתים,
03:58
and no one had ever consultedהתייעץ the programmersמתכנתים.
ואיש מעולם לא התייעץ
עם המתכנתים.
04:00
Eighty-threeשמונים ושלוש percentאָחוּז of projectsפרויקטים failedנִכשָׁל.
שמונים ושלושה אחוז מהמיזמים נכשלו.
04:03
They were too bloatedנפוח or too out of dateתַאֲרִיך
הם היו מנופחים מדי
או שכבר התיישנו
04:05
by the time they were doneבוצע.
כשסוף-סוף הושלמו.
04:08
Sutherlandסאתרלנד wanted to createלִיצוֹר a systemמערכת where
סתרלנד רצה ליצור מערכת
04:10
ideasרעיונות didn't just percolateלְחַלחֵל down but could percolateלְחַלחֵל up from the bottomתַחתִית
שבה רעיונות לא רק מחלחלים למטה
אלא יכולים לפעפע למעלה
04:13
and be adjustedמוּתאָם in realאמיתי time.
ושניתן לשנותם בזמן אמת.
04:17
He readלקרוא 30 yearsשנים of Harvardהרווארד Businessעֵסֶק Reviewסקירה
הוא עבר על 30 שנה
של מאמרים עסקיים מ"הרווארד",
04:19
before stumblingהַחלָקָה uponעַל an articleמאמר in 1986
ואז, ב-1986, נתקל במאמר
04:22
calledשקוראים לו "The Newחָדָשׁ Newחָדָשׁ Productמוצר Developmentהתפתחות Gameמִשְׂחָק."
בשם "משחק פיתוח המוצר החדש-חדש"
04:25
It said that the paceלִפְסוֹעַ of businessעֵסֶק was quickeningמחזקת --
נכתב שם שקצב העסקים מואץ --
04:28
and by the way, this was in 1986 --
ואנו מדברים על 1986 --
04:31
and the mostרוב successfulמוּצלָח companiesחברות were flexibleגָמִישׁ.
ורוב החברות המצליחות הן גמישות.
04:33
It highlightedמודגשת Toyotaטויוטה and Canonקָנוֹן
המאמר ציין לטובה
את "טויוטה" ואת "קנון"
04:37
and likenedמשווה theirשֶׁלָהֶם adaptableסָגִיל, tight-knitחזק teamsצוותים to rugbyרוגבי scrumsscrums.
ודימה את הצוותים המהודקים והסתגלניים
שלהם למערכי השחקנים ברוגבי.
04:38
As Sutherlandסאתרלנד told me, we got to that articleמאמר,
כפי שסתרלנד סיפר לי,
הוא הגיע למאמר הזה,
04:43
and said, "That's it."
ואמר, "זהו זה."
04:45
In Sutherland'sשל סאתרלנד systemמערכת, companiesחברות don't use
במערכת של סתרלנד,
החברות אינן מנהלות
04:47
largeגָדוֹל, massiveמַסִיבִי projectsפרויקטים that take two yearsשנים.
מיזמים גדולים ומסיביים
שאורכים שנתיים.
04:50
They do things in smallקָטָן chunksגושים.
הם עושים דברים בחתיכות קטנות.
04:53
Nothing takes longerארוך יותר than two weeksשבועות.
שום דבר לא אורך
מעל שבועיים.
04:54
So insteadבמקום זאת of sayingפִּתגָם, "You guys go off into that bunkerבּוּנקֶר
ובמקום לומר, "תרדו לבונקר
04:57
and come back with a cellתָא phoneטלפון or a socialחֶברָתִי networkרֶשֶׁת,"
ותחזרו עם טלפון נייד
או רשת חברתית,"
04:59
you say, "You go off and come up with one elementאֵלֵמֶנט,
אומרים, "לכו ותמציאו רכיב אחד,
05:02
then bringלְהָבִיא it back. Let's talk about it. Let's adaptלְהִסְתָגֵל."
תביאו אותו, נדבר עליו.
נתאים את עצמנו."
05:04
You succeedלהצליח or failלְהִכָּשֵׁל quicklyבִּמְהִירוּת.
ההצלחה או הכשלון מהירים.
05:07
Todayהיום, agileזָרִיז is used in a hundredמֵאָה countriesמדינות,
היום, הפיתוח הזריז נמצא בשימוש
במאה ארצות,
05:10
and it's sweepingסוֹחֵף into managementהַנהָלָה suitesסוויטות.
והוא סוחף גם את קומות ההנהלה.
05:14
Inevitablyבאופן בלתי נמנע, people beganהחל takingלְקִיחָה some of these techniquesטכניקות
באורח בלתי-נמנע, אנשים החלו
לקחת חלק מהשיטות
05:16
and applyingיישום it to theirשֶׁלָהֶם familiesמשפחות.
ולהשתמש בהן במשפחותיהם.
05:19
You had blogsבלוגים popפּוֹפּ up, and some manualsמדריכים were writtenכתוב.
החלו להופיע בלוגים
ונכתבו כמה מדריכים.
05:21
Even the Sutherlandsסאות'רלנד told me that they had
אפילו משפחת סתרלנד סיפרה לי
05:24
an Agileזָרִיז Thanksgivingחג ההודיה,
שהם הכינו "חג הודיה" זריז,
05:26
where you had one groupקְבוּצָה of people workingעובד on the foodמזון,
כשקבוצה אחת עובדת על האוכל,
05:27
one settingהגדרה the tableשולחן, and one greetingבְּרָכָה visitorsמבקרים at the doorדלת.
שניה עורכת את השולחן,
ושלישית מקבלת את פני האורחים.
05:30
Sutherlandסאתרלנד said it was the bestהטוב ביותר Thanksgivingחג ההודיה ever.
סתרלנד אמר שזה היה
חג ההודיה הכי טוב אי-פעם.
05:33
So let's take one problemבְּעָיָה that familiesמשפחות faceפָּנִים,
הבה ניקח לדוגמה בעיה משפחתית,
05:37
crazyמְטוּרָף morningsבבקרים, and talk about how agileזָרִיז can help.
בקרים מטורפים, ונדבר על האופן
בו הפיתוח הזריז יכול לעזור.
05:39
A keyמַפְתֵחַ plankקֶרֶשׁ is accountabilityדין וחשבון,
מרכיב יסוד הוא חובת הדיווח,
05:42
so teamsצוותים use informationמֵידָע radiatorsרדיאטורים,
לכן הצוותים משתמשים במקרני מידע,
05:44
these largeגָדוֹל boardsלוחות in whichאיזה everybodyכולם is accountableאַחֲרַאִי.
שהם לוחות גדולים
שכולם חייבים לדווח עליהם.
05:46
So the Starrsכוכבים, in adaptingהסתגלות this to theirשֶׁלָהֶם home,
אז כשמשפחת סטאר התאימה
את זה לצרכיה,
05:50
createdשנוצר a morningשַׁחַר checklistצ'ק ליסט
היא הכינה רשימת בוקר
05:52
in whichאיזה eachכל אחד childיֶלֶד is expectedצָפוּי to tickתִקתוּק off choresמטלות.
שבה כל ילד אמור
לסמן "וי" על משימות.
05:54
So on the morningשַׁחַר I visitedביקר, Eleanorאלינור cameבא downstairsלְמַטָה,
בבוקר שבו ביקרתי אצלם,
אלינור ירדה למטה,
05:57
pouredנשפך herselfעַצמָה a cupגָבִיעַ of coffeeקָפֶה, satישבה in a recliningשְׁכִיבָה chairכִּסֵא,
מזגה לעצמה כוס קפה,
התיישבה בכורסא,
06:00
and she satישבה there,
והיא ישבה לה שם,
06:02
kindסוג of amiablyבחביבות talkingשִׂיחָה to eachכל אחד of her childrenיְלָדִים
שוחחה בנעימות עם כל אחד מילדיה,
06:04
as one after the other they cameבא downstairsלְמַטָה,
שירדו למטה בזה אחר זה,
06:07
checkedבָּדוּק the listרשימה, madeעָשׂוּי themselvesעצמם breakfastארוחת בוקר,
סימנו ברשימה, הכינו לעצמם
ארוחת בוקר,
06:09
checkedבָּדוּק the listרשימה again, put the dishesכלי אוכל in the dishwasherמדיח כלים,
סימנו שוב, הניחו את הכלים במדיח,
06:11
recheckedנבדק שוב the listרשימה, fedהאכיל the petsחיות מחמד or whateverמה שתגיד choresמטלות they had,
סימנו שוב, האכילו את חיות המחמד
או כל משימה שהיתה להם,
06:14
checkedבָּדוּק the listרשימה onceפַּעַם more, gatheredהתאספו theirשֶׁלָהֶם belongingsחפצים,
סימנו שוב ברשימה,
אספו את חפציהם,
06:17
and madeעָשׂוּי theirשֶׁלָהֶם way to the busאוֹטוֹבּוּס.
והלכו לאוטובוס.
06:19
It was one of the mostרוב astonishingמַפתִיעַ familyמִשׁפָּחָה dynamicsדִינָמִיקָה I have ever seenלראות.
זו היתה דינמיקה משפחתית
מהמדהימות שראיתי.
06:22
And when I strenuouslyבתקיפות objectedהתנגד this would never work in our houseבַּיִת,
וכשהתנגדתי נחרצות ואמרתי
שזה לעולם לא יעבוד אצלנו בבית,
06:26
our kidsילדים neededנָחוּץ way too much monitoringניטור,
שהילדות שלנו זקוקות
להרבה יותר השגחה,
06:29
Eleanorאלינור lookedהביט at me.
אלינור הביטה בי,
06:32
"That's what I thought," she said.
"גם אני חשבתי ככה," היא אמרה.
06:33
"I told Davidדוד, 'keep'לִשְׁמוֹר your work out of my kitchenמִטְבָּח.'
"אמרתי לדייוויד, 'אל תכניס
את העבודה שלך למטבח שלי'.
06:34
But I was wrongלא בסדר."
אבל טעיתי."
06:36
So I turnedפנה to Davidדוד: "So why does it work?"
פניתי לדייוויד:
"מדוע זה מצליח?"
06:38
He said, "You can't underestimateלְהַמעִיט בְּעֵרכּוֹ the powerכּוֹחַ of doing this."
הוא אמר, "אי-אפשר להמעיט בערך
העוצמה שיש בכך."
06:40
And he madeעָשׂוּי a checkmarkסימן ביקורת.
והוא סימן "וי".
06:43
He said, "In the workplaceבמקום העבודה, adultsמבוגרים love it.
הוא אמר, "בעבודה, המבוגרים מתים על זה.
06:44
With kidsילדים, it's heavenגן העדן."
ועם ילדים - זה גן-עדן."
06:47
The weekשָׁבוּעַ we introducedהציג a morningשַׁחַר checklistצ'ק ליסט into our houseבַּיִת,
בשבוע שהכנסנו הביתה
את רשימת הבוקר
06:49
it cutגזירה parentalשֶׁל הַהוֹרִים screamingצועקת in halfחֲצִי. (Laughterצחוק)
זה הפחית בחצי את צעקות ההורים.
[צחוק].
06:52
But the realאמיתי changeשינוי didn't come untilעד we had these familyמִשׁפָּחָה meetingsפגישות.
אבל השינוי האמיתי הגיע
כשהתחלנו עם הישיבות המשפחתיות.
06:56
So followingהבא the agileזָרִיז modelדֶגֶם, we askלִשְׁאוֹל threeשְׁלוֹשָׁה questionsשאלות:
לפי המודל של הפיתוח הזריז
אנו שואלים 3 שאלות:
06:59
What workedעבד well in our familyמִשׁפָּחָה this weekשָׁבוּעַ,
מה הצליח במשפחתנו השבוע,
07:02
what didn't work well, and what will we agreeלְהַסכִּים to work on in the weekשָׁבוּעַ aheadקָדִימָה?
מה לא הצליח, ועל מה נסכים
לעבוד בשבוע הקרוב?
07:04
Everyoneכל אחד throwsזורק out suggestionsהצעות
כולם זורקים הצעות
07:09
and then we pickלִבחוֹר two to focusמוֹקֵד on.
ואז אנו בוחרים שתיים
ומתמקדים בהן.
07:10
And suddenlyפִּתְאוֹם the mostרוב amazingמדהים things startedהתחיל comingמגיע out of our daughters'בנות " mouthsפיות.
ולפתע, מתחילים לצאת דברים מדהימים
מהפה של הבנות שלנו.
07:13
What workedעבד well this weekשָׁבוּעַ?
מה הצליח השבוע?
07:17
Gettingמקבל over our fearפַּחַד of ridingרכיבה bikesאופניים. Makingהֲכָנָה our bedsמיטות.
"התגברנו על הפחד מרכיבה על אופניים."
"הצענו את המיטות שלנו."
07:19
What didn't work well? Our mathמתמטיקה sheetsגיליונות,
מה לא הצליח?
"שיעורי הבית בחשבון,"
07:22
or greetingבְּרָכָה visitorsמבקרים at the doorדלת.
או "לקבל את פני האורחים."
07:25
Like a lot of parentsהורים, our kidsילדים are something like Bermudaברמודה Trianglesמשולשים.
כמו הרבה הורים,
גם בנותינו הן כמו משולש ברמודה.
07:28
Like, thoughtsמחשבות and ideasרעיונות go in, but noneאף אחד ever comesבא out,
מחשבות ורעיונות נכנסים,
אבל שום דבר לא יוצא החוצה,
07:31
I mean at leastהכי פחות not that are revealingחושף.
לפחות לא דברים חשובים.
07:34
This gaveנתן us accessגִישָׁה suddenlyפִּתְאוֹם to theirשֶׁלָהֶם innermostפנימי thoughtsמחשבות.
זה נתן לנו לפתע גישה
למחשבותיהן הכמוסות ביותר.
07:35
But the mostרוב surprisingמַפתִיעַ partחֵלֶק was when we turnedפנה to,
אך החלק הכי מפתיע היה
כשניסינו לחשוב
07:39
what are we going to work on in the weekשָׁבוּעַ aheadקָדִימָה?
על מה נעבוד בשבוע הקרוב.
07:41
You know, the keyמַפְתֵחַ ideaרַעְיוֹן of agileזָרִיז is that
הרי הרעיון המרכזי
של הפיתוח הזריז הוא
07:44
teamsצוותים essentiallyלמעשה manageלנהל themselvesעצמם,
צוותים שמנהלים את עצמם,
07:46
and it worksעובד in softwareתוֹכנָה and it turnsפונה out that it worksעובד with kidsילדים.
זה עובד בתחום התוכנה
ומסתבר שזה עובד גם עם ילדים.
07:47
Our kidsילדים love this processתהליך.
הבנות שלנו מתות
על התהליך הזה.
07:51
So they would come up with all these ideasרעיונות.
אז הן התחילו להעלות
כל מיני רעיונות.
07:53
You know, greetלברך fiveחָמֵשׁ visitorsמבקרים at the doorדלת this weekשָׁבוּעַ,
למשל, "מי שמקבלת השבוע
את פניהם של 5 אורחים,
07:55
get an extraתוֹסֶפֶת 10 minutesדקות of readingקריאה before bedמיטה.
זוכה לעוד 10 דקות סיפור
לפני השינה."
07:57
Kickבְּעִיטָה someoneמִישֶׁהוּ, loseלאבד dessertsקינוחים for a monthחוֹדֶשׁ.
"מי שבועט במישהו
מפסיד קינוח במשך חודש."
07:59
It turnsפונה out, by the way, our girlsבנות are little Stalinsסטאלינס.
מסתבר, אגב,
שבנותינו הן סטלינים קטנים.
08:02
We constantlyתָמִיד have to kindסוג of dialחוּגָה them back.
אנו כל הזמן צריכים
להחזיר אותן למציאות.
08:04
Now look, naturallyבאופן טבעי there's a gapפער betweenבֵּין
בד"כ יש פער
08:07
theirשֶׁלָהֶם kindסוג of conductהתנהגות in these meetingsפגישות and theirשֶׁלָהֶם behaviorהִתְנַהֲגוּת the restמנוחה of the weekשָׁבוּעַ,
בין התנהגותן במפגשים
ובין התנהגותן במשך השבוע,
08:09
but the truthאֶמֶת is it didn't really botherלְהטרִיד us.
אך האמת היא,
שזה לא ממש הטריד אותנו.
08:13
It feltהרגיש like we were kindסוג of layingשוכב these undergroundתת קרקעי cablesכבלים
התחושה היתה כאילו אנו מניחים
כבלים תת-קרקעיים
08:15
that wouldn'tלא lightאוֹר up theirשֶׁלָהֶם worldעוֹלָם for manyרב yearsשנים to come.
שרק בעוד שנים רבות
יביאו אור לעולמן.
08:17
Threeשְׁלוֹשָׁה yearsשנים laterיותר מאוחר -- our girlsבנות are almostכִּמעַט eightשמונה now --
כעבור 3 שנים --
היום בנותינו הן כמעט בנות 8 --
08:20
We're still holdingהַחזָקָה these meetingsפגישות.
אנו ממשיכים במפגשים האלה.
08:23
My wifeאישה countsסופרת them amongבין her mostרוב treasuredיקר momentsרגעים as a momאִמָא.
בעיני אשתי הם בין הרגעים
הכי יקרים לה, כאם.
08:25
So what did we learnלִלמוֹד?
אז מה למדנו?
08:30
The wordמִלָה "agileזָרִיז" enteredנכנס the lexiconלֵקסִיקוֹן in 2001
הביטוי "פיתוח זריז"
נכנס לאוצר המלים ב-2001
08:32
when Jeffג 'ף Sutherlandסאתרלנד and a groupקְבוּצָה of designersמעצבים
כשג'ף סתרלנד וקבוצת מתכננים
08:35
metנפגש in Utahיוטה and wroteכתבתי a 12-point-נְקוּדָה Agileזָרִיז Manifestoמָנִיפֶסט.
נפגשו ביוטה וכתבו
"מניפסט פיתוח זריז" בן 12 סעיפים.
08:37
I think the time is right for an Agileזָרִיז Familyמִשׁפָּחָה Manifestoמָנִיפֶסט.
לדעתי הגיע הזמן
לנסח "מניפסט משפחתי זריז".
08:41
I've takenנלקח some ideasרעיונות from the Starrsכוכבים and from manyרב other familiesמשפחות I metנפגש.
לקחתי כמה רעיונות ממשפחת סטאר
וממשפחות רבות שפגשתי.
08:45
I'm proposingמציע threeשְׁלוֹשָׁה planksקרשים.
אני מציע 3 רבדים.
08:48
Plankקֶרֶשׁ numberמספר one: Adaptלְהִסְתָגֵל all the time.
רובד ראשון: להסתגל ללא הרף.
08:51
When I becameהפכתי a parentהוֹרֶה, I figuredמְעוּטָר, you know what?
כשהפכתי להורה, חשבתי לעצמי:
08:54
We'llטוֹב setמַעֲרֶכֶת a fewמְעַטִים rulesכללים and we'llטוֹב stickמקל to them.
נקבע כמה חוקים ונשמור עליהם.
08:56
That assumesמניח, as parentsהורים, we can anticipateלְצַפּוֹת everyכֹּל problemבְּעָיָה that's going to ariseלְהִתְעוֹרֵר.
ההנחה כאן שאנו, כהורים,
יכולים לצפות כל בעיה שתצוץ.
08:59
We can't. What's great about the agileזָרִיז systemמערכת
אין סיכוי. מה שנהדר
במערכת הפיתוח הזריז
09:03
is you buildלִבנוֹת in a systemמערכת of changeשינוי
הוא שבונים מערכת של שינוי
09:06
so that you can reactלְהָגִיב to what's happeningמתרחש to you in realאמיתי time.
וכך אפשר להגיב למה שקורה
בזמן אמת.
09:08
It's like they say in the Internetאינטרנט worldעוֹלָם:
כמו שאומרים היום בעולם האינטרנט:
09:11
if you're doing the sameאותו thing todayהיום you were doing sixשֵׁשׁ monthsחודשים agoלִפנֵי,
אם אתה עושה את מה שעשית
לפני 6 חודשים,
09:13
you're doing the wrongלא בסדר thing.
אתה עושה משהו לא נכון.
09:15
Parentsהורים can learnלִלמוֹד a lot from that.
הורים יכולים ללמוד מכך המון.
09:17
But to me, "adaptלְהִסְתָגֵל all the time" meansאומר something deeperעמוק יותר, too.
אך לגבי, "להסתגל ללא הרף"
אומר גם משהו עמוק.
09:20
We have to breakלשבור parentsהורים out of this straitjacketמעיל
עלינו לשחרר את ההורים
מכותונת המשוגעים
09:23
that the only ideasרעיונות we can try at home
לפיה, הרעיונות היחידים
שמותר לנו לנסות בבית
09:26
are onesיחידות that come from shrinksפסיכיאטר or self-helpעזרה עצמית gurusגורואים
הם אלה שבאים מהפסיכולוגים,
או מהגורואים לעזרה עצמית,
09:28
or other familyמִשׁפָּחָה expertsמומחים.
או ממומחים אחרים לענייני משפחה.
09:31
The truthאֶמֶת is, theirשֶׁלָהֶם ideasרעיונות are staleלֹא טָרִי,
למען האמת,
הרעיונות שלהם מיושנים,
09:34
whereasואילו in all these other worldsעולמות there are these newחָדָשׁ ideasרעיונות
ואילו בכל יתר התחומים
יש רעיונות חדשים
09:36
to make groupsקבוצות and teamsצוותים work effectivelyביעילות.
שגורמים לקבוצות ולצוותים
לעבוד ביעילות.
09:38
Let's just take a fewמְעַטִים examplesדוגמאות.
הנה כמה דוגמאות.
09:42
Let's take the biggestהגדול ביותר issueנושא of all: familyמִשׁפָּחָה dinnerאֲרוּחַת עֶרֶב.
ניקח את הבעיה הגדולה מכולן:
ארוחת הערב המשפחתית.
09:43
Everybodyכולם knowsיודע that havingשיש familyמִשׁפָּחָה dinnerאֲרוּחַת עֶרֶב
כולם יודעים שלאכול
ארוחת ערב משפחתית
09:46
with your childrenיְלָדִים is good for the kidsילדים.
ביחד עם הילדים
זה טוב לילדים.
09:48
But for so manyרב of us, it doesn't work in our livesחיים.
אבל עבור רבים כל-כך מאיתנו,
זה לא מסתדר.
09:50
I metנפגש a celebrityסלבריטאי chefשֶׁף in Newחָדָשׁ Orleansאורלינס who said,
פגשתי בניו-אורלינס
שף מפורסם שאמר,
09:53
"No problemבְּעָיָה, I'll just time-shiftשינוי הזמן familyמִשׁפָּחָה dinnerאֲרוּחַת עֶרֶב.
"אין בעיה. אני פשוט אעביר
את ארוחת הערב לזמן אחר.
09:56
I'm not home, can't make familyמִשׁפָּחָה dinnerאֲרוּחַת עֶרֶב?
אני לא בבית, ולא יכול
לערוך ארוחת ערב משפחתית?
09:58
We'llטוֹב have familyמִשׁפָּחָה breakfastארוחת בוקר. We'llטוֹב meetלִפְגוֹשׁ for a bedtimeשעת השינה snackחָטִיף.
נערוך ארוחת בוקר משפחתית.
ניפגש לארוחת לילה קצרה.
10:00
We'llטוֹב make Sundayיוֹם רִאשׁוֹן mealsארוחות more importantחָשׁוּב."
ניתן יותר חשיבות
לארוחות יום ראשון."
10:03
And the truthאֶמֶת is, recentלאחרונה researchמחקר backsגב him up.
והאמת היא שמחקר עדכני אחד
תומך בו.
10:06
It turnsפונה out there's only 10 minutesדקות of productiveפּרוּדוּקטִיבִי time
מסתבר שיש רק 10 דקות פרודוקטיביות
10:10
in any familyמִשׁפָּחָה mealארוחה.
בכל ארוחה משפחתית שהיא.
10:12
The restמנוחה of it's takenנלקח up with "take your elbowsמרפקים off the tableשולחן" and "passלַעֲבוֹר the ketchupקטשופ."
יתר הזמן נגזל ב"תוריד מרפקים מהשולחן"
ו"תעבירי את הקטשופ".
10:14
You can take that 10 minutesדקות and moveמהלך \ לזוז \ לעבור it
אפשר לקחת את 10 הדקות הללו
ולהעביר אותן
10:18
to any partחֵלֶק of the day and have the sameאותו benefitתועלת.
לכל חלק של היום
ולקבל אותה תועלת.
10:20
So time-shiftשינוי הזמן familyמִשׁפָּחָה dinnerאֲרוּחַת עֶרֶב. That's adaptabilityסְגִילוּת.
שינוי הלו"ז של הארוחה המשפחתית.
זהו כושר הסתגלות.
10:24
An environmentalסְבִיבָתִי psychologistפְּסִיכוֹלוֹג told me,
פסיכולוגית סביבתית אחת אמרה לי,
10:26
"If you're sittingיְשִׁיבָה in a hardקָשֶׁה chairכִּסֵא on a rigidנוקשה surfaceמשטח,
"אם אתה יושב בכיסא קשה
על משטח קשיח,
10:29
you'llאתה be more rigidנוקשה.
תהיה יותר נוקשה.
10:32
If you're sittingיְשִׁיבָה on a cushionedמְרוּפָד chairכִּסֵא, you'llאתה be more openלִפְתוֹחַ."
אם אתה יושב בכיסא מרופד,
תהיה יותר פתוח."
10:33
She told me, "When you're disciplingדיסציפלינג your childrenיְלָדִים,
היא אמרה לי,
"כשאתה מחנך את ילדיך,
10:37
sitלָשֶׁבֶת in an uprightזָקוּף chairכִּסֵא with a cushionedמְרוּפָד surfaceמשטח.
שב בכיסא זקוף עם מושב מרופד.
10:39
The conversationשִׂיחָה will go better."
השיחה תתנהל טוב יותר."
10:41
My wifeאישה and I actuallyלמעשה movedנִרגָשׁ where we sitלָשֶׁבֶת for difficultקָשֶׁה conversationsשיחות
אשתי ואני ממש החלפנו את מקומות
הישיבה שלנו בשיחות קשות
10:44
because I was sittingיְשִׁיבָה aboveמֵעַל in the powerכּוֹחַ positionעמדה.
כי אני נהגתי לשבת גבוה,
בעמדת כוח.
10:48
So moveמהלך \ לזוז \ לעבור where you sitלָשֶׁבֶת. That's adaptabilityסְגִילוּת.
אז להחליף את מקום הישיבה.
זו הסתגלות.
10:50
The pointנְקוּדָה is there are all these newחָדָשׁ ideasרעיונות out there.
העניין הוא
שיש המון רעיונות חדשים.
10:53
We'veללא שם: יש לנו got to hookוו them up with parentsהורים.
עלינו להביא אותם להורים.
10:57
So plankקֶרֶשׁ numberמספר one: Adaptלְהִסְתָגֵל all the time.
אז רובד מס' 1:
להסתגל כל הזמן.
10:59
Be flexibleגָמִישׁ, be open-mindedראש פתוח, let the bestהטוב ביותר ideasרעיונות winלנצח.
להיות גמיש, להיות פתוח,
לאפשר לרעיונות הטובים ביותר לנצח.
11:02
Plankקֶרֶשׁ numberמספר two: Empowerלהעצים your childrenיְלָדִים.
רובד מס' 2:
העצימו את ילדיכם.
11:06
Our instinctיֵצֶר as parentsהורים is to orderלהזמין our kidsילדים around.
הנטיה שלנו כהורים
היא לחלק לילדינו פקודות.
11:10
It's easierקל יותר, and franklyבכנות, we're usuallyבְּדֶרֶך כְּלַל right.
זה קל, ולמען האמת,
אנו בד"כ צודקים.
11:13
There's a reasonסיבה that fewמְעַטִים systemsמערכות have been more
יש סיבה לכך שמעט מערכות
נותרו היררכיות
11:16
waterfallמפל מים over time than the familyמִשׁפָּחָה.
יותר מאשר המשפחה.
11:18
But the singleיחיד biggestהגדול ביותר lessonשיעור we learnedמְלוּמָד
אבל הלקח הגדול שלמדנו
11:21
is to reverseלַהֲפוֹך the waterfallמפל מים as much as possibleאפשרי.
הוא להפוך את ההיררכיה
ככל שרק אפשר.
11:23
Enlistלהתגייס the childrenיְלָדִים in theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ upbringingחינוך.
לגייס את הילדים לתהליך גידולם.
11:26
Just yesterdayאתמול, we were havingשיש our familyמִשׁפָּחָה meetingפְּגִישָׁה,
רק אתמול היינו בישיבה משפחתית,
11:29
and we had votedהצביעו to work on overreactingתגובת יתר.
והיתה לנו הצבעה על
נושא התגובות המוגזמות.
11:31
So we said, "Okay, give us a rewardפרס and give us a punishmentעֲנִישָׁה. Okay?"
אז אמרנו, "תציעו לנו גמול
ותציעו לנו עונש, בסדר?"
11:34
So one of my daughtersבנות threwזרק out, you get fiveחָמֵשׁ minutesדקות of overreactingתגובת יתר time all weekשָׁבוּעַ.
אז אחת הבנות זרקה,
"מקבלים 5 דקות לתגובה מוגזמת בשבוע."
11:37
So we kindסוג of likedאהב that.
וזה מצא חן בעיני כולנו.
11:42
But then her sisterאָחוֹת startedהתחיל workingעובד the systemמערכת.
אבל אז אחותה התחילה
לתחמן את המערכת.
11:44
She said, "Do I get one five-minuteחמש דקות overreactionתגובת יתר
היא אמרה, "האם אני מקבלת
5 דקות תגובה מוגזמת חד-פעמית
11:45
or can I get 10 30-second overreactionsהתגובות?"
או שאפשר לקבל 10 תגובות מוגזמות
של 30 שניות?"
11:49
I lovedאהוב that. Spendלְבַלוֹת the time howeverלמרות זאת you want.
אהבתי את זה.
תחלקי את הזמן איך שבא לך.
11:52
Now give us a punishmentעֲנִישָׁה. Okay.
כעת, תציעו לנו עונש. בסדר.
11:54
If we get 15 minutesדקות of overreactionתגובת יתר time, that's the limitלְהַגבִּיל.
אם יש 15 דקות של תגובה מוגזמת,
זהו הגבול.
11:57
Everyכֹּל minuteדַקָה aboveמֵעַל that, we have to do one pushupדחיפה.
כל דקה מעבר לכך
מחייבת שכיבת סמיכה אחת.
12:01
So you see, this is workingעובד. Now look, this systemמערכת isn't laxרָפֶה.
אז ככה זה עובד.
אבל זו לא מערכת מרושלת.
12:05
There's plentyשפע of parentalשֶׁל הַהוֹרִים authorityרָשׁוּת going on.
יש בה המון סמכות הורית.
12:08
But we're givingמַתָן them practiceלְתַרְגֵל becomingהִתהַוּוּת independentעצמאי,
אך אנו מאמנים אותן לעצמאות,
12:11
whichאיזה of courseקוּרס is our ultimateסופי goalמטרה.
וזו כמובן היא מטרתנו הסופית.
12:14
Just as I was leavingעֲזִיבָה to come here tonightהיום בלילה,
בדיוק כשיצאתי,
בדרכי לכאן הערב,
12:16
one of my daughtersבנות startedהתחיל screamingצועקת.
אחת מבנותי החלה לצרוח.
12:19
The other one said, "Overreactionתגובת יתר! Overreactionתגובת יתר!"
השניה אמרה, "תגובה מוגזמת!
תגובה מוגזמת!"
12:20
and startedהתחיל countingסְפִירָה, and withinבְּתוֹך 10 secondsשניות it had endedהסתיים.
והחלה לספור, ותוך 10 שניות
זה הסתיים.
12:23
To me that is a certifiedמוּסמָך agileזָרִיז miracleנֵס.
בעיני זהו ממש נס
של "פיתוח זריז".
12:26
(Laughterצחוק) (Applauseתְשׁוּאוֹת)
[צחוק]
[מחיאות כפיים]
12:29
And by the way, researchמחקר backsגב this up too.
ואגב, המחקרים תומכים גם בכך.
12:32
Childrenיְלָדִים who planלְתַכְנֵן theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ goalsמטרות, setמַעֲרֶכֶת weeklyשְׁבוּעִי schedulesלוחות זמנים,
ילדים שמתכננים בעצמם את מטרותיהם,
קובעים לו"ז שבועי
12:36
evaluateלהעריך theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ work buildלִבנוֹת up theirשֶׁלָהֶם frontalחֲזִיתִי cortexקליפת המוח
ומעריכים בעצמם את מלאכתם,
מפתחים את אונת המצח שלהם
12:40
and take more controlלִשְׁלוֹט over theirשֶׁלָהֶם livesחיים.
ורוכשים יותר שליטה על חייהם.
12:44
The pointנְקוּדָה is, we have to let our childrenיְלָדִים succeedלהצליח on theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ termsמונחים,
הנקודה היא שעלינו לאפשר לילדינו
להצליח בתנאים שלהם,
12:48
and yes, on occasionהִזדַמְנוּת, failלְהִכָּשֵׁל on theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ termsמונחים.
ונכון, מידי פעם,
גם להיכשל בתנאים שלהם.
12:51
I was talkingשִׂיחָה to Warrenוורן Buffett'sבאפט bankerבַּנקָאִי,
שוחחתי עם אחד הבנקאים
של וורן באפט,
12:54
and he was chidingציד me for not lettingלתת my childrenיְלָדִים
והוא נזף בי
על שאינני מאפשר לבנותי
12:56
make mistakesטעויות with theirשֶׁלָהֶם allowanceקצבה.
לעשות טעויות עם דמי הכיס שלהן.
12:58
And I said, "But what if they driveנהיגה into a ditchלִנְטוֹשׁ?"
אמרתי, "אבל מה אם הן
ייכנסו לחובות?"
13:01
He said, "It's much better to driveנהיגה into a ditchלִנְטוֹשׁ
הוא ענה, "מוטב שייכנסו לחובות
13:03
with a $6 allowanceקצבה than a $60,000-a-year-שנה salaryשכר
עם דמי-כיס של 6 דולר מאשר
עם משכורת של 60,000 דולר
13:05
or a $6 millionמִילִיוֹן inheritanceיְרוּשָׁה."
או ירושה של 6 מיליון דולר."
13:08
So the bottomתַחתִית lineקַו is, empowerלהעצים your childrenיְלָדִים.
אז השורה התחתונה:
העצימו את הילדים.
13:11
Plankקֶרֶשׁ numberמספר threeשְׁלוֹשָׁה: Tell your storyכַּתָבָה.
רובד מס' 3:
ספרו את הסיפור שלכם.
13:14
Adaptabilityסְגִילוּת is fine, but we alsoגַם need bedrockסלע האם.
טוב שיש כושר הסתגלות,
אבל אנו זקוקים גם לתשתית.
13:18
Jimג 'ים Collinsקולינס, the authorמְחַבֵּר of "Good To Great,"
ג'ים קולינס, מחבר
"מטוב למעולה",
13:22
told me that successfulמוּצלָח humanבן אנוש organizationsארגונים of any kindסוג
אמר לי שלארגונים אנושיים מוצלחים
מכל סוג שהוא
13:24
have two things in commonמשותף:
יש שני דברים משותפים:
13:27
they preserveלשמור the coreהליבה, they stimulateלְעוֹרֵר progressהתקדמות.
הם שומרים על הליבה,
והם מעוררים התקדמות.
13:29
So agileזָרִיז is great for stimulatingמְגָרֶה progressהתקדמות,
אז הפיתוח הזריז
מעולה לעידוד התקדמות,
13:32
but I keptשמר hearingשמיעה time and again, you need to preserveלשמור the coreהליבה.
אבל שמעתי שוב ושוב,
"אתה חייב לשמר את הליבה."
13:34
So how do you do that?
איך עושים את זה?
13:37
Collinsקולינס coachedאימן us on doing something
קולינס אימן אותנו לעשות משהו
13:39
that businessesעסקים do, whichאיזה is defineלְהַגדִיר your missionמשימה
שעושים בתחום העסקים,
שהוא "הגדר את משימתך",
13:42
and identifyלזהות your coreהליבה valuesערכים.
ו"זהה את ערכי הליבה שלך".
13:44
So he led us throughדרך the processתהליך of creatingיוצר a familyמִשׁפָּחָה missionמשימה statementהַצהָרָה.
הוא הדריך אותנו בתהליך של
יצירת הצהרת כוונות משפחתית.
13:47
We did the familyמִשׁפָּחָה equivalentהמקבילה of a corporateתאגידי retreatלָסֶגֶת.
עשינו את המקבילה המשפחתית
לגיבוש תאגידי.
13:50
We had a pajamaפיג'מה partyמפלגה.
עשינו מסיבת פיג'מות.
13:53
I madeעָשׂוּי popcornפופקורן. Actuallyבעצם, I burnedנשרף one, so I madeעָשׂוּי two.
אני הכנתי פופקורן. בעצם, שרפתי את הראשון.
אז הכנתי פעמיים.
13:55
My wifeאישה boughtקנה a flipלְהַעִיף chartטבלה.
אשתי קנתה פנקס מתהפך.
13:58
And we had this great conversationשִׂיחָה, like, what's importantחָשׁוּב to us?
וניהלנו שיחה נהדרת:
מה חשוב לנו?
13:59
What valuesערכים do we mostרוב upholdלקיים?
באילו ערכים אנו הכי דוגלים?
14:02
And we endedהסתיים up with 10 statementsהצהרות.
וסיימנו עם 10 הצהרות.
14:04
We are travelersנוסעים, not touristsתיירים.
אנחנו מטיילים, לא תיירים.
14:06
We don't like dilemmasדילמות. We like solutionsפתרונות.
איננו אוהבים בעיות.
אנו אוהבים פתרונות.
14:08
Again, researchמחקר showsמופעים that parentsהורים should spendלְבַלוֹת lessפָּחוּת time
ושוב, המחקר מראה שהורים צריכים
להקדיש פחות זמן
14:11
worryingמדאיגה about what they do wrongלא בסדר
כדי לדאוג היכן הם טועים
14:15
and more time focusingהתמקדות on what they do right,
ויותר זמן כדי להתמקד
במה שהם עושים נכון,
14:17
worryדאגה lessפָּחוּת about the badרַע timesפִּי and buildלִבנוֹת up the good timesפִּי.
לדאוג פחות בקשר לזמנים הרעים
ולהשקיע בזמנים הטובים.
14:20
This familyמִשׁפָּחָה missionמשימה statementהַצהָרָה is a great way to identifyלזהות
הצהרת הכוונות של המשפחה
היא דרך נהדרת לזהות
14:24
what it is that you do right.
מהו הדבר שעושים נכון.
14:27
A fewמְעַטִים weeksשבועות laterיותר מאוחר, we got a call from the schoolבית ספר.
אחרי כמה שבועות,
קיבלנו שיחה מביה"ס.
14:30
One of our daughtersבנות had gottenקיבל into a spatירק.
אחת מבנותינו נקלעה למריבה.
14:32
And suddenlyפִּתְאוֹם we were worriedמוּדְאָג, like, do we have a mean girlילדה on our handsידיים?
ולפתע נעשינו מודאגים,
מה זה, יש לנו בת מרשעת?
14:34
And we didn't really know what to do,
וממש לא ידענו מה לעשות,
14:36
so we calledשקוראים לו her into my officeמִשׂרָד.
אז הזמנו אותה למשרד שלי.
14:37
The familyמִשׁפָּחָה missionמשימה statementהַצהָרָה was on the wallקִיר,
הצהרת הכוונות המשפחתית
היתה תלויה על הקיר,
14:39
and my wifeאישה said, "So, anything up there seemנראה to applyלהגיש מועמדות?"
ואשתי אמרה,
"משהו מכל זה מתאים?"
14:41
And she kindסוג of lookedהביט down the listרשימה, and she said,
והיא הביטה ברשימה, ואמרה,
14:44
"Bringלְהָבִיא people togetherיַחַד?"
"לקרב בין האנשים?"
14:46
Suddenlyפִּתְאוֹם we had a way into the conversationשִׂיחָה.
ולפתע נפתחה לפנינו אפשרות לשיחה.
14:48
Anotherאַחֵר great way to tell your storyכַּתָבָה
דרך נהדרת אחרת
לספר את הסיפור שלך
14:52
is to tell your childrenיְלָדִים where they cameבא from.
היא לספר לילדים מאין באו.
14:53
Researchersחוקרים at Emoryאמורי gaveנתן childrenיְלָדִים a simpleפָּשׁוּט
החוקרים ב"אמורי" נתנו לילדים
14:56
"what do you know" testמִבְחָן.
מבחן פשוט של
"מה ידוע לך?"
14:59
Do you know where your grandparentsסבים were bornנוֹלָד?
האם ידוע לך היכן נולדו סביך?
15:01
Do you know where your parentsהורים wentהלך to highגָבוֹהַ schoolבית ספר?
האם ידוע לך באיזה תיכון
למדו הוריך?
15:03
Do you know anybodyמִישֶׁהוּ in your familyמִשׁפָּחָה
האם ידוע לך על מישהו במשפחתך
15:06
who had a difficultקָשֶׁה situationמַצָב, an illnessמַחֲלָה, and they overcameהתגבר it?
שהיה במצב קשה, שהיה חולה,
והתגבר על זה?
15:07
The childrenיְלָדִים who scoredהבקיע highestהכי גבוה on this "do you know" scaleסוּלָם
הילדים שהשיגו את הציונים הכי טובים
במבחן "מה ידוע לך" זה
15:11
had the highestהכי גבוה self-esteemהערכה עצמית and a greaterגדול יותר senseלָחוּשׁ they could controlלִשְׁלוֹט theirשֶׁלָהֶם livesחיים.
היו בעלי ההערכה העצמית הגבוהה ביותר
ותחושה ברורה יותר שבכוחם לשלוט בחייהם.
15:15
The "do you know" testמִבְחָן was the singleיחיד biggestהגדול ביותר predictorמְנַבֵּא
מבחן ה"מה ידוע לך" לבדו
מנבא הכי טוב
15:20
of emotionalרִגשִׁי healthבְּרִיאוּת and happinessאושר.
את מצב הבריאות הנפשית והאושר.
15:23
As the authorמְחַבֵּר of the studyלימוד told me,
כפי שכותב המחקר אמר לי,
15:26
childrenיְלָדִים who have a senseלָחוּשׁ of -- they're partחֵלֶק of a largerיותר גדול narrativeנרטיב
ילדים עם תחושה
שהם חלק מסיפור גדול יותר
15:28
have greaterגדול יותר self-confidenceביטחון עצמי.
הם בעלי בטחון עצמי רב יותר.
15:32
So my finalסופי plankקֶרֶשׁ is, tell your storyכַּתָבָה.
אז הרובד האחרון שלי הוא,
ספרו את הסיפור שלכם.
15:34
Spendלְבַלוֹת time retellingלספר שוב the storyכַּתָבָה of your family'sשל המשפחה positiveחִיוּבִי momentsרגעים
הקדישו זמן לספר שוב ושוב
על הרגעים החיוביים של משפחתכם
15:37
and how you overcameהתגבר the negativeשלילי onesיחידות.
וכיצד התגברתם על הרגעים השליליים.
15:41
If you give childrenיְלָדִים this happyשַׂמֵחַ narrativeנרטיב,
אם תעניקו לילדיכם
את התיאור השמח הזה,
15:44
you give them the toolsכלים to make themselvesעצמם happierשמח יותר.
הרי שנתתם להם את הכלים
להפוך את עצמם למאושרים יותר.
15:47
I was a teenagerמִתבַּגֵר when I first readלקרוא "Annaאנה Kareninaקרנינה"
הייתי נער כשקראתי לראשונה את
"אנה קארנינה"
15:52
and its famousמפורסם openingפְּתִיחָה sentenceמשפט,
ואת משפט הפתיחה המפורסם שלו,
15:55
"All happyשַׂמֵחַ familiesמשפחות are alikeדוֹמֶה.
"כל המשפחות המאושרות דומות.
15:57
Eachכל אחד unhappyאוּמלָל familyמִשׁפָּחָה is unhappyאוּמלָל in its ownשֶׁלוֹ way."
כל משפחה אומללה -
אומללה בדרכה שלה."
15:59
When I first readלקרוא that, I thought, "That sentenceמשפט is inaneמְטוּפָּשׁ.
כשקראתי זאת לראשונה, חשבתי,
"זהו משפט מטופש.
16:03
Of courseקוּרס all happyשַׂמֵחַ familiesמשפחות aren'tלא alikeדוֹמֶה."
ברור שהמשפחות המאושרות
אינן דומות זו לזו."
16:06
But as I beganהחל workingעובד on this projectפּרוֹיֶקט,
אך כשהתחלתי לעבוד
על המיזם הזה,
16:09
I beganהחל changingמִשְׁתַנֶה my mindאכפת.
התחלתי לשנות את דעתי.
16:11
Recentלאחרונה scholarshipמילגה has allowedמוּתָר us, for the first time,
מילגה שקיבלנו לאחרונה
איפשרה לנו, לראשונה,
16:14
to identifyלזהות the buildingבִּניָן blocksבלוקים
לזהות את אבני הבנין
16:17
that successfulמוּצלָח familiesמשפחות have.
שיש אצל משפחות מוצלחות.
16:19
I've mentionedמוּזְכָּר just threeשְׁלוֹשָׁה here todayהיום:
הערב ציינתי כאן רק שלוש:
16:22
Adaptלְהִסְתָגֵל all the time, empowerלהעצים the childrenיְלָדִים, tell your storyכַּתָבָה.
להסתגל ללא הרף, להעצים את הילדים,
לספר את הסיפור שלכם.
16:25
Is it possibleאפשרי, all these yearsשנים laterיותר מאוחר, to say Tolstoyטולסטוי was right?
האם אחרי כל השנים האלה,
ייתכן שטולסטוי צדק?
16:30
The answerתשובה, I believe, is yes.
אני מאמין שהתשובה היא "כן".
16:34
When Leoמַזַל אַריֵה Tolstoyטולסטוי was fiveחָמֵשׁ yearsשנים oldישן,
כשלב טולסטוי היה בן חמש,
16:37
his brotherאָח Nikolayניקולאי cameבא to him
אחיו ניקולאי בא אליו,
16:40
and said he had engravedחָרוּט the secretסוֹד to universalאוניברסלי happinessאושר
ואמר שהוא חרט את הסוד
לאושר עולמי
16:42
on a little greenירוק stickמקל, whichאיזה he had hiddenמוּסתָר
על מקל קטן וירוק,
והחביא אותו
16:45
in a ravineגַיא on the family'sשל המשפחה estateנכס in Russiaרוּסִיָה.
באחד הגאיות
של האחוזה המשפחתית ברוסיה.
16:48
If the stickמקל were ever foundמצאתי, all humankindהמין האנושי would be happyשַׂמֵחַ.
אם המקל יימצא יום אחד,
כל המין האנושי יהיה מאושר.
16:51
Tolstoyטולסטוי becameהפכתי consumedמְאוּכָּל with that stickמקל, but he never foundמצאתי it.
טולסטוי נעשה אחוז דיבוק לגבי
המקל, אך מעולם לא מצא אותו.
16:55
In factעוּבדָה, he askedשאל to be buriedקבור in that ravineגַיא where he thought it was hiddenמוּסתָר.
למעשה הוא ביקש להיקבר בגיא
שבו סבר שהוא מוסתר.
17:01
He still liesשקרים there todayהיום, coveredמְכוּסֶה in a layerשִׁכבָה of greenירוק grassדֶשֶׁא.
הוא עודנו טמון שם,
מכוסה בדשא ירוק.
17:05
That storyכַּתָבָה perfectlyמושלם capturesלוכדת for me
מבחינתי הסיפור הזה
מתמצת בשלמות
17:10
the finalסופי lessonשיעור that I learnedמְלוּמָד:
את הלקח האחרון שלמדתי:
17:12
Happinessאושר is not something we find,
אושר איננו משהו שמוצאים,
17:14
it's something we make.
אלא משהו שיוצרים.
17:17
Almostכִּמעַט anybodyמִישֶׁהוּ who'sמי זה lookedהביט at well-runטוב organizationsארגונים
כמעט כל מי שבדק
ארגונים מנוהלים היטב
17:20
has come to prettyיפה much the sameאותו conclusionסיכום.
הגיע פחות או יותר לאותה מסקנה.
17:23
Greatnessגְדוּלָה is not a matterחוֹמֶר of circumstanceנסיבות.
גדולה איננה תלויה בנסיבות.
17:26
It's a matterחוֹמֶר of choiceבְּחִירָה.
היא עניין של בחירה.
17:29
You don't need some grandגָדוֹל planלְתַכְנֵן. You don't need a waterfallמפל מים.
אין צורך בתכנית חשובה,
אין צורך במפל מים.
17:31
You just need to take smallקָטָן stepsצעדים,
צריך פשוט לפעול בשלבים קטנים,
17:35
accumulateלִצְבּוֹר smallקָטָן winsמנצח,
לצבור נצחונות קטנים,
17:37
keep reachingהַגָעָה for that greenירוק stickמקל.
להמשיך לחפש את המקל הירוק.
17:39
In the endסוֹף, this mayמאי be the greatestהגדול ביותר lessonשיעור of all.
בסופו של דבר,
זהו אולי הלקח החשוב מכל.
17:42
What's the secretסוֹד to a happyשַׂמֵחַ familyמִשׁפָּחָה? Try.
מהו הסוד למשפחה מאושרת?
לנסות.
17:46
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
17:50
Translated by zeeva Livshitz
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Bruce Feiler - Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible."

Why you should listen

Bruce Feiler is the author of nine books, including Walking the BibleAbraham, and America’s Prophet. He is also the writer/presenter of the PBS miniseries Walking the Bible. His book The Council of Dads tells the uplifting story of how friendship and community can help one survive life’s greatest challenges. Most recently Feiler published The Secrets of Happy Families, in which he calls for a new approach to family dynamics, inspired by cutting-edge techniques gathered from experts in the disciplines of science, business, sports and the military.

Feiler’s early books involve immersing himself in different cultures and bringing other worlds vividly to life. These include Learning to Bow, an account of the year he spent teaching in rural Japan; Looking for Class, about life inside Oxford and Cambridge; and Under the Big Top, which depicts the year he spent performing as a clown in the Clyde Beatty-Cole Bros. Circus.
 
Walking the Bible describes his perilous, 10,000-mile journey retracing the Five Books of Moses through the desert. The book was hailed as an “instant classic” by the Washington Post and “thoughtful, informed, and perceptive” by the New York Times.

More profile about the speaker
Bruce Feiler | Speaker | TED.com