ABOUT THE SPEAKER
Trevor Timm - Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability.

Why you should listen

Trevor Timm is a co-founder and the executive director of the Freedom of the Press Foundation. He is a journalist, activist, and lawyer who writes a twice weekly column for The Guardian on privacy, free speech, and national security. He has contributed to The Atlantic, Al Jazeera, Foreign Policy, Harvard Law and Policy Review, PBS MediaShift and Politico.

Trevor formerly worked as an activist at the Electronic Frontier Foundation. Before that, he helped the longtime General Counsel of The New York Times, James Goodale, write a book on the Pentagon Papers and the First Amendment. He received his J.D. from New York Law School.

More profile about the speaker
Trevor Timm | Speaker | TED.com
TED2016

Trevor Timm: How free is our freedom of the press?

Trevor Timm: Nia preslibereco, ĉu vere libera?

Filmed:
1,447,147 views

En Usono, la rajto de la gazetaro riveli sekretojn al la publiko estas protektita de la Unua Amendo de la Konstitucio. Sed kontrolado flanke de la registaro pli kaj pli endanĝerigas denuncantojn, fonto de preskaŭ ĉiu grava informero pri nacia sekureco post septembro 2011. En tiu mallonga sed informplena parolado, la kunfondinto de Freedom of the Press Foundation kaj TED-ano Trevor Timm rakontas la lastatempan agadon de la registaro kontraŭ tiuj, kiuj rivelas krimojn kaj maljustaĵojn, kaj proponas teknologion, kiu povas helpi ilin agi sekure kaj sennome.
- Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So this is James Risen.
0
488
2250
Jen James Risen.
00:15
You may know him as the
Pulitzer Prize-winning reporter
1
3174
2750
Eble vi scias, ke li estas raportisto,
gajninto de premio Pulitzer,
kaj laboras por la ĵurnalo New York Times.
00:17
for The New York Times.
2
5948
1692
00:19
Long before anybody knew
Edward Snowden's name,
3
7664
2754
Longe antaŭ la alveno de iu
Edward Snowden,
00:22
Risen wrote a book in which
he famously exposed
4
10442
2916
Risen verkis famkonatan libron,
en kiu li rivelis, ke la NSA
00:25
that the NSA was illegally wiretapping
the phone calls of Americans.
5
13382
3936
(Agentejo pri Nacia Sekureco)
kontraŭleĝe subaŭskultis
la telefonvokojn de usonanoj
00:29
But it's another chapter in that book
6
17842
1770
Sed alia ĉapitro de tiu libro
00:31
that may have an even more lasting impact.
7
19636
2015
probable havos eĉ pli granda efikon.
00:34
In it, he describes a catastrophic
US intelligence operation
8
22405
4818
En ĝi, li priskribas fuŝitan usonan
informkaptad-operacion,
00:39
in which the CIA quite literally
handed over blueprints
9
27247
3089
dum kiu CIA afable donacis la planojn
00:42
of a nuclear bomb to Iran.
10
30360
1786
pri atombombo al Irano.
00:44
If that sounds crazy, go read it.
11
32662
1795
«Sensencaĵo», vi pensas. Tamen, legu pri ĝi.
00:46
It's an incredible story.
12
34481
1491
Ja nekredebla okazaĵo.
00:48
But you know who didn't like that chapter?
13
36456
2064
Nu, laŭ vi, kiu ne ŝatis tiun ĉapitron?
00:50
The US government.
14
38893
1150
La usona registaro.
00:52
For nearly a decade afterwards,
15
40592
2214
Dum preskaŭ jardeko poste,
00:54
Risen was the subject
of a US government investigation
16
42830
3253
la usona registaro enketis pri Risen,
00:58
in which prosecutors demanded
that he testify
17
46107
2369
kaj prokuroroj postulis,
ke li atestu kontraŭ
01:00
against one of his alleged sources.
18
48500
1904
unu el siaj supozitaj informintoj.
01:02
And along the way, he became the face
for the US government's recent pattern
19
50829
4075
Tiel, li fariĝis viktimo de la
lastatempa konduto de la registaro,
01:06
of prosecuting whistleblowers
and spying on journalists.
20
54928
3019
kiu persekutas denuncantojn
kaj spionas ĵurnalistojn.
Laŭ la Unua Amendo de nia Konstitucio,
01:10
You see, under the First Amendment,
21
58681
1668
01:12
the press has the right to publish
secret information in the public interest.
22
60373
3627
ĵurnalistoj rajtas riveli ŝtatsekretojn
en la intereso de la publiko.
01:16
But it's impossible to exercise that right
if the media can't also gather that news
23
64024
5134
Sed tiu rajto malaperas sen la eblo
kolekti informojn
01:21
and protect the identities
of the brave men and women
24
69182
3256
kaj protekti la identecon
de la kuraĝuloj,
01:24
who get it to them.
25
72462
1150
kiuj rivelas ilin.
01:26
So when the government came knocking,
26
74087
2032
Do, kiam la registaro iĝis postulema
01:28
Risen did what many brave reporters
have done before him:
27
76143
3041
Risen faris kiel multaj kuraĝaj
raportistoj antaŭ li:
01:31
he refused
28
79208
1185
li opoziciis malkaŝon,kaj diris
01:32
and said he'd rather go to jail.
29
80417
1671
ke li preferus enkarcerigon.
01:34
So from 2007 to 2015,
30
82611
2983
Do, de 2007 ĝis 2015,
01:37
Risen lived under the specter
of going to federal prison.
31
85618
2794
ebla enprizonigo pendis super lia kapo,
01:40
That is, until just days before the trial,
when a curious thing happened.
32
88976
4047
ĝis tagojn antaŭ la procezo,
kiam strangaĵo okazis.
01:45
Suddenly, after years of claiming
it was vital to their case,
33
93912
3801
Post insistadi dum jaroj,
por ke Risen plenigu siajn postulojn,
01:49
the government dropped their demands
to Risen altogether.
34
97737
2690
la registaro rezignis tute pri la afero.
01:52
It turns out, in the age
of electronic surveillance,
35
100912
2548
Sin vidigis, ke en tiu ĉi epoko
de elektronika kontrolado,
01:55
there are very few places
reporters and sources can hide.
36
103484
2888
tre malfacile povas ŝirmi sin
ĵurnalistoj kaj denuncantoj.
01:58
And instead of trying and failing
to have Risen testify,
37
106959
3595
Anstataŭ provi atestigi Risen vane,
02:02
they could have his digital trail
testify against him instead.
38
110578
3047
oni preferis sekvi lian ciferecajn spurojn.
02:06
So completely in secret
and without his consent,
39
114585
2516
Do, plensekrete kaj sen lia konsento,
02:09
prosecutors got Risen's phone records.
40
117125
2270
prokuroroj enrigardis liajn telefondosierojn,
02:11
They got his email records,
his financial and banking information,
41
119903
4516
liajn retmesaĝdosierojn,
liajn financajn kaj bankajn transakciojn,
02:16
his credit reports,
42
124443
1753
liajn kreditdosierojn,
02:18
even travel records with a list
of flights he had taken.
43
126220
2770
eĉ liajn vojaĝojn kaj liston
de flugoj per kiuj li veturis.
02:21
And it was among this information that
they used to convict Jeffrey Sterling,
44
129808
3785
Danke al tiu informaro, oni sukcesis
kondamnigi al Jeffrey Sterling,
02:25
Risen's alleged source
and CIA whistleblower.
45
133617
3119
denuncinto de la CIA
kaj ebla informfonto de Risen.
02:30
Sadly, this is only one case of many.
46
138035
2415
Bedaŭrinde, tio estas nur unu
el multaj similaj kazoj.
02:33
President Obama ran on a promise
to protect whistleblowers,
47
141152
3607
Prezidento Obama ja promesis
protekti denuncantojn,
02:36
and instead, his Justice Department
has prosecuted more
48
144783
3262
tamen, lia ministrejo pri justico
daŭre persekutis ilin,
02:40
than all other administrations combined.
49
148069
2491
pli ol ĉiuj antaŭaj registaroj.
02:43
Now, you can see how this
could be a problem,
50
151179
2104
Sendube, vi komprenas
la amplekson de la problemo,
02:45
especially because the government
considers so much of what it does secret.
51
153307
4467
specife pro tio, ke la registaro konsideras
sekreta grandan parton de sia agado.
02:50
Since 9/11, virtually every important
story about national security
52
158758
4500
De Sept. 2011, preskaŭ ĉiu grava
novaĵo pri nacia sekureco
02:55
has been the result of a whistleblower
coming to a journalist.
53
163282
2920
venis de denuncinto pere de ĵurnalisto.
02:58
So we risk seeing the press
unable to do their job
54
166670
2898
La gazetaro riskas trovi sin
nekapabla fari laboron
03:01
that the First Amendment
is supposed to protect
55
169592
2199
teorie protektitan de la Unua Amendo
03:03
because of the government's
expanded ability to spy on everyone.
56
171815
3007
kaŭze de la pli granda kapableco
de la registaro ĉiujn spionadi.
03:07
But just as technology has allowed
the government
57
175487
2453
Sed se teknologio ebligis la registaron
03:09
to circumvent reporters' rights,
58
177964
2707
ĉirkaŭiri la rajtojn de raportistoj,
03:12
the press can also use technology
59
180695
2174
ĝi ankaŭ ebligas ĵurnalistojn
03:14
to protect their sources
even better than before.
60
182893
2340
protekti informfontojn pli bone ol antaŭe.
03:17
And they can start from the moment
they begin speaking with them,
61
185698
3112
Kaj la protekto komencas
de la unua konversacio,
03:20
rather than on the witness stand
after the fact.
62
188834
2427
anstataŭ ĉe la atestejo, postareste.
03:24
Communications software now exists
63
192197
2092
Komunikprogramoj nun ekzistas
03:26
that wasn't available
when Risen was writing his book,
64
194313
2532
malsame ol kiam Risen verkis sian libron,
03:28
and is much more surveillance-resistant
than regular emails or phone calls.
65
196869
3999
kiuj estas multe pli kontraŭtrudiĝemaj,
ol retmesaĝoj aŭ telefonoj.
03:33
For example, one such tool is SecureDrop,
66
201789
4218
Ekzemple, SecureDrop,
pordenuncanta alŝutsistemo malfermkoda
03:38
an open-source whistleblower
submission system
67
206031
2685
03:40
that was originally created by the late
Internet luminary Aaron Swartz,
68
208740
4048
kreita de la forpasinta interreta
geniulo Aaron Schwartz,
03:44
and is now developed
at the non-profit where I work,
69
212812
2665
kaj disvolvigita de la neprofita
organizo por kiu mi laboras,
03:47
Freedom of the Press Foundation.
70
215501
1531
Fondaĵo por Preslibereco
03:49
Instead of sending an email,
71
217824
1652
Anstataŭ sendi retmesaĝon,
03:51
you go to a news organization's website,
72
219500
2041
iru al retpaĝaro de novaĵorganizo,
03:53
like this one here on The Washington Post.
73
221565
2000
kiel tiu ĉi, de Washington Post.
03:56
From there, you can upload a document
or send information
74
224010
3943
De tie, alŝutu dokumenton aŭ informon
03:59
much like you would
on any other contact form.
75
227977
2429
preskaŭ kiel per alia simila rimedo.
04:02
It'll then be encrypted
and stored on a server
76
230715
2619
Ĝi estos ciferigita kaj
konservita en servilo
04:05
that only the news organization
has access to.
77
233358
2548
alirebla nur de la novaĵorganizo celita.
04:08
So the government can no longer
secretly demand the information,
78
236351
3373
La registaro ne plu povos
postuli sekrete la informon,
04:11
and much of the information
they would demand
79
239748
2104
kaj grandparte, tiu informo
04:13
wouldn't be available in the first place.
80
241876
1959
ne plu estos havebla ĉiamaniere.
04:16
SecureDrop, though, is really
only a small part of the puzzle
81
244475
2964
SecureDrop, tamen, estas nur ereto
de la tuta solvo
04:19
for protecting press freedom
in the 21st century.
82
247463
2947
por protekti presliberecon
en la 21-a jarcento.
04:23
Unfortunately, governments
all over the world
83
251035
2373
Bedaŭrinde, registaroj
el la tuta mondo
04:25
are constantly developing
new spying techniques
84
253432
2500
ade disvolvigas novajn spionadteknikojn,
kiuj prezentas riskon por ni ĉiuj.
04:27
that put us all at risk.
85
255956
1404
04:30
And it's up to us going forward
to make sure
86
258043
2698
Endas al ni, de nun, certigi,
04:32
that it's not just
the tech-savvy whistleblowers,
87
260765
2500
ke ne nur denuncantoj
lertaj pri teknologio,
04:35
like Edward Snowden, who have
an avenue for exposing wrongdoing.
88
263289
3285
kiel Edward Snowden, havu ilojn
por riveli malbonfarojn.
04:39
It's just as vital that we protect the
next veteran's health care whistleblower
89
267408
4747
Same gravegas protekti
sekvan denunconton pri veterana sansistemo,
04:44
alerting us to overcrowded hospitals,
90
272179
3308
kiu alarmos nin pri trookupataj malsanulejoj,
04:47
or the next environmental worker
91
275511
2327
aŭ la ontan mediprotektanton,
04:49
sounding the alarm
about Flint's dirty water,
92
277862
3198
kiu elparolos pri la netrinkebla
akvo de alia Flint-urbo,
04:53
or a Wall Street insider
93
281084
1680
aŭ internulon de Wall Street,
04:54
warning us of the next financial crisis.
94
282788
2177
kiu anoncos la venontan financan krizon.
04:57
After all, these tools weren't just built
to help the brave men and women
95
285869
4128
Ni memoru, ke tiuj iloj
ne servas nur por la kuraĝuloj,
05:02
who expose crimes,
96
290021
1538
kiuj malkaŝas krimojn;
05:03
but are meant to protect
all of our rights under the Constitution.
97
291583
3234
ili protektas niajn laŭkonstituciajn rajtojn.
05:07
Thank you.
98
295460
1151
Dankon.
05:08
(Applause)
99
296635
3309
(Aplaŭdoj)
Translated by Karine Breault
Reviewed by James Piton

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Trevor Timm - Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability.

Why you should listen

Trevor Timm is a co-founder and the executive director of the Freedom of the Press Foundation. He is a journalist, activist, and lawyer who writes a twice weekly column for The Guardian on privacy, free speech, and national security. He has contributed to The Atlantic, Al Jazeera, Foreign Policy, Harvard Law and Policy Review, PBS MediaShift and Politico.

Trevor formerly worked as an activist at the Electronic Frontier Foundation. Before that, he helped the longtime General Counsel of The New York Times, James Goodale, write a book on the Pentagon Papers and the First Amendment. He received his J.D. from New York Law School.

More profile about the speaker
Trevor Timm | Speaker | TED.com