ABOUT THE SPEAKER
Trevor Timm - Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability.

Why you should listen

Trevor Timm is a co-founder and the executive director of the Freedom of the Press Foundation. He is a journalist, activist, and lawyer who writes a twice weekly column for The Guardian on privacy, free speech, and national security. He has contributed to The Atlantic, Al Jazeera, Foreign Policy, Harvard Law and Policy Review, PBS MediaShift and Politico.

Trevor formerly worked as an activist at the Electronic Frontier Foundation. Before that, he helped the longtime General Counsel of The New York Times, James Goodale, write a book on the Pentagon Papers and the First Amendment. He received his J.D. from New York Law School.

More profile about the speaker
Trevor Timm | Speaker | TED.com
TED2016

Trevor Timm: How free is our freedom of the press?

Тревър Тим: Колко свободна е свободата на пресата ни?

Filmed:
1,447,147 views

В САЩ, пресата има правото да публикува тайна информация, с която обществеността трябва да е наясно, право, защитено от Първата поправка. Следенето от правителството прави изключително опасно за информаторите, източниците на практически всяка важна история относно националната сигурност след 11.09, да споделят информация. В тази кратка, но информативна лекция, съоснователят на "Фондация Свобода на пресата" и член на TED Тревър Тим, проследява скорошната история на правителствените действия срещу индивиди, които изобличават престъпления и несправедливости и прокламира технология, която може да им помогне да продължат да го правят безопасно и анонимно.
- Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So this is JamesДжеймс RisenПовишила.
0
488
2250
Това е Джеймс Райзън.
00:15
You mayможе know him as the
PulitzerПулицър Prize-winningНагради reporterрепортер
1
3174
2750
Възможно е да го познавате като
репортера, носител на "Пулицър",
00:17
for The NewНов YorkЙорк TimesПъти.
2
5948
1692
от "Ню Йорк Таймс."
00:19
Long before anybodyнякой knewЗнаех
EdwardЕдуард Snowden'sНа Snowden nameиме,
3
7664
2754
Много преди името на
Едуард Сноудeн да стане известно,
00:22
RisenПовишила wroteнаписах a bookКнига in whichкойто
he famouslyотлично exposedизложен
4
10442
2916
Райзън публикува книга,
в която разкрива,
00:25
that the NSAНСА was illegallyнезаконно wiretappingподслушването
the phoneтелефон callsповиквания of AmericansАмериканците.
5
13382
3936
че НАС незаконно е подслушвала
телефонните разговори на американците.
00:29
But it's anotherоще chapterглава in that bookКнига
6
17842
1770
Но една друга глава в книгата
00:31
that mayможе have an even more lastingПродължителност impactвъздействие.
7
19636
2015
може би ще има
по-дългосрочно въздействие.
00:34
In it, he describesописва a catastrophicкатастрофален
US intelligenceинтелигентност operationоперация
8
22405
4818
В нея той описва катастрофална
разузнавателна операция на САЩ,
00:39
in whichкойто the CIAЦРУ quiteсъвсем literallyбуквално
handedръка over blueprintsскици
9
27247
3089
при която ЦРУ буквално
връчва в ръцете на Иран
00:42
of a nuclearядрен bombбомба to IranИран.
10
30360
1786
схеми за ядрена бомба.
00:44
If that soundsзвуци crazyлуд, go readПрочети it.
11
32662
1795
Ако ви се струва
налудничaво, прочетете я.
00:46
It's an incredibleневероятен storyистория.
12
34481
1491
Невероятна история.
00:48
But you know who didn't like that chapterглава?
13
36456
2064
Но знаете ли на кого не
се понравила тази глава?
00:50
The US governmentправителство.
14
38893
1150
На американското правителство.
00:52
For nearlyпочти a decadeдесетилетие afterwardsпо-късно,
15
40592
2214
В продължение на близо
десетилетие след това,
00:54
RisenПовишила was the subjectпредмет
of a US governmentправителство investigationразследване
16
42830
3253
Райзън бил обект на разследване от
американското правителство,
00:58
in whichкойто prosecutorsпрокурори demandedнастоя
that he testifyсвидетелстват
17
46107
2369
в което прокурорите
настоявали да свидетелства
01:00
againstсрещу one of his allegedтвърди sourcesизточници.
18
48500
1904
срещу един от предполагаемите
си източници.
01:02
And alongзаедно the way, he becameстана the faceлице
for the US government'sна правителството recentскорошен patternмодел
19
50829
4075
Така той става лицето на
новия модел на правителството
01:06
of prosecutingпрокуратурата whistleblowersлицата, подаващи сигнали
and spyingшпионаж on journalistsжурналисти.
20
54928
3019
да преследва информатори
и да шпионира журналисти.
01:10
You see, underпри the First AmendmentИзменение,
21
58681
1668
Съгласно Първата поправка,
01:12
the pressНатиснете has the right to publishпубликувам
secretтайна informationинформация in the publicобществен interestинтерес.
22
60373
3627
пресата има право да публикува тайна
информация, ако е от обществен интерес.
01:16
But it's impossibleневъзможен to exerciseупражнение that right
if the mediaсредства can't alsoсъщо gatherсъбирам that newsНовини
23
64024
5134
Невъзможно е обаче това право да се упражнява,
ако медиите не могат да събират информация
01:21
and protectзащитавам the identitiesсамоличности
of the braveсмел menхора and womenДами
24
69182
3256
и да защитават идентичността
на смелите мъже и жени,
01:24
who get it to them.
25
72462
1150
които им я предоставят.
01:26
So when the governmentправителство cameдойде knockingчукат,
26
74087
2032
Когато от правителството
почукали на врата му,
01:28
RisenПовишила did what manyмного braveсмел reportersрепортери
have doneСвършен before him:
27
76143
3041
Райзън постъпил като много
други смели журналисти преди него -
01:31
he refusedотказва
28
79208
1185
отказал
01:32
and said he'dЩеше ratherпо-скоро go to jailзатвор.
29
80417
1671
и заявил, че по-скоро
би отишъл в затвора.
01:34
So from 2007 to 2015,
30
82611
2983
И така, от 2007
до 2015 година,
01:37
RisenПовишила livedживял underпри the specterпризрак
of going to federalфедерален prisonзатвор.
31
85618
2794
Райзън живял под заплаха
да влезе във федерален затвор.
01:40
That is, untilдо just daysдни before the trialпробен период,
when a curiousлюбопитен thing happenedсе случи.
32
88976
4047
И така само до няколко дни преди процеса,
когато се случило нещо любопитно.
01:45
SuddenlyИзведнъж, after yearsгодини of claimingтвърдейки
it was vitalжизненоважен to theirтехен caseслучай,
33
93912
3801
Внезапно, след като години наред
твърдяли, че е важен за случая им,
01:49
the governmentправителство droppedспадна theirтехен demandsнужди
to RisenПовишила altogetherобщо.
34
97737
2690
от правителството снели
всички искания срещу Райзън.
01:52
It turnsзавои out, in the ageвъзраст
of electronicелектронен surveillanceнаблюдение,
35
100912
2548
Оказва се, че в ерата на
електронно наблюдение,
01:55
there are very fewмалцина placesместа
reportersрепортери and sourcesизточници can hideКрия.
36
103484
2888
съществуват много
малко места, където
репортери и източници
могат да се скрият.
01:58
And insteadвместо of tryingопитвайки and failingако не
to have RisenПовишила testifyсвидетелстват,
37
106959
3595
И вместо да опитват и да се провалят в
опитите си да накарат Райзън да свидетелства,
02:02
they could have his digitalдигитален trailпътека
testifyсвидетелстват againstсрещу him insteadвместо.
38
110578
3047
можели да използват електронните му
следи да свидетелстват срещу него.
02:06
So completelyнапълно in secretтайна
and withoutбез his consentсъгласие,
39
114585
2516
Напълно тайно и
без негово съгласие,
02:09
prosecutorsпрокурори got Risen'sНарасна на phoneтелефон recordsзаписи.
40
117125
2270
прокурорите се сдобили с разпечатка
на телефонните разговори на Райзън.
02:11
They got his emailелектронна поща recordsзаписи,
his financialфинансов and bankingбанкиране informationинформация,
41
119903
4516
Сдобили се с имейлите му,
с финансовата и банковата му информация,
02:16
his creditкредит reportsдоклади,
42
124443
1753
с кредитната му история,
02:18
even travelпътуване recordsзаписи with a listсписък
of flightsполети he had takenвзета.
43
126220
2770
дори и с информация за пътуванията му
със списък на полетите.
02:21
And it was amongсред this informationинформация that
they used to convictзатворник JeffreyДжефри SterlingСтърлинг,
44
129808
3785
Част от тази информация била
използвана да обвинят Джефри Стърлинг,
02:25
Risen'sНарасна на allegedтвърди sourceизточник
and CIAЦРУ whistleblowerинформатор.
45
133617
3119
предполагаемият източник и
информатор на Райзън от ЦРУ.
02:30
SadlyЗа съжаление, this is only one caseслучай of manyмного.
46
138035
2415
За съжаление, това е само
един от много подобни случаи.
02:33
PresidentПредседател ObamaОбама ranзавтече on a promiseобещание
to protectзащитавам whistleblowersлицата, подаващи сигнали,
47
141152
3607
Президентът Обама се кандидатира
с обещанието да защитава информаторите,
02:36
and insteadвместо, his JusticeПравосъдие DepartmentОтдел
has prosecutedпреследвани more
48
144783
3262
но вместо това, неговото Министерство
на правосъдието е разследвало
02:40
than all other administrationsадминистрации combinedкомбиниран.
49
148069
2491
повече от всички други администрации
взети заедно.
02:43
Now, you can see how this
could be a problemпроблем,
50
151179
2104
Разбирате, че това може
да бъде проблем,
02:45
especiallyособено because the governmentправителство
considersсчита so much of what it does secretтайна.
51
153307
4467
най-вече защото правителството
го осъществява тайно.
02:50
SinceТъй като 9/11, virtuallyна практика everyвсеки importantважно
storyистория about nationalнационален securityсигурност
52
158758
4500
След 11 септември, буквално всяка важна
история относно националната сигурност
02:55
has been the resultрезултат of a whistleblowerинформатор
comingидващ to a journalistжурналист.
53
163282
2920
е била резултат от информатор,
разкрил я пред журналист.
02:58
So we riskриск seeingвиждане the pressНатиснете
unableсъстояние to do theirтехен jobработа
54
166670
2898
Така рискуваме да видим пресата
неспособна да върши работа,
03:01
that the First AmendmentИзменение
is supposedпредполагаем to protectзащитавам
55
169592
2199
която Първата поправка
би трябвало да защитава,
03:03
because of the government'sна правителството
expandedразширен abilityспособност to spyшпионин on everyoneвсеки.
56
171815
3007
заради увеличената способност
на правителството да шпионира всеки.
03:07
But just as technologyтехнология has allowedпозволен
the governmentправителство
57
175487
2453
Но както технологиите са позволили
на правителството
03:09
to circumventзаобикаляне reporters'репортери rightsправа,
58
177964
2707
да заобикаля правата на репортерите,
03:12
the pressНатиснете can alsoсъщо use technologyтехнология
59
180695
2174
така и пресата може да
използва технологиите,
03:14
to protectзащитавам theirтехен sourcesизточници
even better than before.
60
182893
2340
за да защитава източниците си
още по-добре от преди.
03:17
And they can startначало from the momentмомент
they beginзапочвам speakingговорещ with them,
61
185698
3112
Могат да започнат от момента,
в който започнат да говорят с тях,
03:20
ratherпо-скоро than on the witnessсвидетел standстоя
after the factфакт.
62
188834
2427
вместо от свидетелската
скамейка след това.
03:24
CommunicationsКомуникации softwareсофтуер now existsсъществува
63
192197
2092
Сега съществува комуникационен софтуер,
03:26
that wasn'tне е availableна разположение
when RisenПовишила was writingписане his bookКнига,
64
194313
2532
който не е бил налице,
когато Райзън пише книгата си,
03:28
and is much more surveillance-resistantнаблюдение устойчиви
than regularредовен emailsимейли or phoneтелефон callsповиквания.
65
196869
3999
и е много по-устойчив на проследяване
от стандартните имейли и разговори.
03:33
For exampleпример, one suchтакъв toolинструмент is SecureDropSecureDrop,
66
201789
4218
Например, един подобен инструмент
е SecureDrop,
03:38
an open-sourceотворен код whistleblowerинформатор
submissionподаване systemсистема
67
206031
2685
система с отворен код за
подаване на информация,
03:40
that was originallyпървоначално createdсъздаден by the lateкъсен
InternetИнтернет luminaryСветило AaronАарон SwartzШварц,
68
208740
4048
която първоначално е създадена
от светилото в интернет, покойния Арон Шуарц,
03:44
and is now developedразвита
at the non-profitс нестопанска цел where I work,
69
212812
2665
а сега се разработва
в НПО, където работя,
03:47
FreedomСвобода of the PressНатиснете FoundationФондация.
70
215501
1531
"Фондация за свобода на пресата".
03:49
InsteadВместо това of sendingизпращане an emailелектронна поща,
71
217824
1652
Вместо да изпращате имейл,
03:51
you go to a newsНовини organization'sна организацията websiteуебсайт,
72
219500
2041
отваряте уебстраницата
на новинарска организация,
03:53
like this one here on The WashingtonВашингтон PostПост.
73
221565
2000
като тази тук на "Уошингтън пост".
03:56
From there, you can uploadкачване a documentдокумент
or sendизпращам informationинформация
74
224010
3943
От там можете да качите документ
или да изпратите информация
03:59
much like you would
on any other contactконтакт formформа.
75
227977
2429
почти по същия начин както
от всяка друга форма за контакти.
04:02
It'llТя ще then be encryptedшифровано
and storedсъхранени on a serverсървър
76
230715
2619
Той ще бъде криптиран
и съхранен на сървър,
04:05
that only the newsНовини organizationорганизация
has accessдостъп to.
77
233358
2548
до който достъп има
само новинарската организация.
04:08
So the governmentправителство can no longerповече време
secretlyтайно demandтърсене the informationинформация,
78
236351
3373
Така правителството повече не може
тайно да изисква информация,
04:11
and much of the informationинформация
they would demandтърсене
79
239748
2104
и повече от информацията,
която биха изискали,
04:13
wouldn'tне би be availableна разположение in the first placeмясто.
80
241876
1959
изобщо няма да е налична.
04:16
SecureDropSecureDrop, thoughвъпреки че, is really
only a smallмалък partчаст of the puzzleпъзели
81
244475
2964
SecureDrop, обаче, е само малка
част от пъзела
04:19
for protectingзащита pressНатиснете freedomсвобода
in the 21stво centuryвек.
82
247463
2947
за защита на свободата на пресата
през 21 век.
04:23
UnfortunatelyЗа съжаление, governmentsправителства
all over the worldсвят
83
251035
2373
За съжаление, правителствата
по целия свят
04:25
are constantlyпостоянно developingразработване
newнов spyingшпионаж techniquesтехники
84
253432
2500
непрестанно разработват
нови техники за шпиониране,
04:27
that put us all at riskриск.
85
255956
1404
които излагат всички
нас на риск.
04:30
And it's up to us going forwardнапред
to make sure
86
258043
2698
От нас зависи да продължим
и да гарантираме,
04:32
that it's not just
the tech-savvyTech разбирам whistleblowersлицата, подаващи сигнали,
87
260765
2500
че не само технически грамотните
информатори,
04:35
like EdwardЕдуард SnowdenSnowden, who have
an avenueпът for exposingизлагайки wrongdoingнарушения.
88
263289
3285
като Едуард Сноудeн, ще могат да
имат платформа да изобличават нередности.
04:39
It's just as vitalжизненоважен that we protectзащитавам the
nextследващия veteran'sветеран на healthздраве careгрижа whistleblowerинформатор
89
267408
4747
Важно е да защитаваме и
информатора за здравеопазването,
04:44
alertingсигнализиране на us to overcrowdedпрепълнени hospitalsболници,
90
272179
3308
който ни информира
за препълнени болници,
04:47
or the nextследващия environmentalна околната среда workerработник
91
275511
2327
или следващия служител в
сферата на околната среда,
04:49
soundingзвучащ the alarmаларма
about Flint'sФлинт dirtyмръсен waterвода,
92
277862
3198
който алармира за замърсената
вода на Флинт,
04:53
or a WallСтена StreetУлица insiderвътрешна информация
93
281084
1680
или вътрешен човек от
Уол Стрийт,
04:54
warningвнимание us of the nextследващия financialфинансов crisisкриза.
94
282788
2177
предупреждаващ за
следващата финансова криза.
04:57
After all, these toolsинструменти weren'tне са били just builtпостроен
to help the braveсмел menхора and womenДами
95
285869
4128
В крайна сметка, тези инструменти не са само
създадени да помагат на смелите мъже и жени
05:02
who exposeизлагам crimesпрестъпления,
96
290021
1538
изобличаващи престъпления,
05:03
but are meantозначаваше to protectзащитавам
all of our rightsправа underпри the ConstitutionКонституцията.
97
291583
3234
а да защитават всичките ни права,
гарантирани от Конститутцията.
05:07
Thank you.
98
295460
1151
Благодаря ви.
05:08
(ApplauseАплодисменти)
99
296635
3309
(Аплодисменти)
Translated by IVAYLO IVANOV
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Trevor Timm - Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability.

Why you should listen

Trevor Timm is a co-founder and the executive director of the Freedom of the Press Foundation. He is a journalist, activist, and lawyer who writes a twice weekly column for The Guardian on privacy, free speech, and national security. He has contributed to The Atlantic, Al Jazeera, Foreign Policy, Harvard Law and Policy Review, PBS MediaShift and Politico.

Trevor formerly worked as an activist at the Electronic Frontier Foundation. Before that, he helped the longtime General Counsel of The New York Times, James Goodale, write a book on the Pentagon Papers and the First Amendment. He received his J.D. from New York Law School.

More profile about the speaker
Trevor Timm | Speaker | TED.com