ABOUT THE SPEAKER
Trevor Timm - Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability.

Why you should listen

Trevor Timm is a co-founder and the executive director of the Freedom of the Press Foundation. He is a journalist, activist, and lawyer who writes a twice weekly column for The Guardian on privacy, free speech, and national security. He has contributed to The Atlantic, Al Jazeera, Foreign Policy, Harvard Law and Policy Review, PBS MediaShift and Politico.

Trevor formerly worked as an activist at the Electronic Frontier Foundation. Before that, he helped the longtime General Counsel of The New York Times, James Goodale, write a book on the Pentagon Papers and the First Amendment. He received his J.D. from New York Law School.

More profile about the speaker
Trevor Timm | Speaker | TED.com
TED2016

Trevor Timm: How free is our freedom of the press?

Трэвар Цім: Наколькі свабодная наша прэса?

Filmed:
1,447,147 views

У ЗША, згодна Першай папраўцы Канстытуцыі, прэса мае права публікаваць сакрэтную інфармацыю, якую павінна ведаць грамадства. Сачэнне з боку ўладаў зрабіла перадачу інфармацыі вельмі небяспечнай для інфарматараў — крыніцы амаль усіх важных дадзеных аб нацыянальнай бяспецы з часоў трагедыі 11 верасня. У гэтай кароткай ды змястоўнай гутарцы сузаснавальнік Фонду Свабоды Прэсы і сябра TED Трэвар Цім гаворыць аб нядаўняй гісторыі дзеянняў ўрада ў адносінах да асобаў, якія выкрываюць злачынствы і несправядлівасць, і выступае за тэхналогіі, якія могуць дапамагчы ім зрабіць гэта бяспечна і ананімна.
- Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So this is James Risen.
0
488
2250
Гэта Джэймс Райзэн.
00:15
You may know him as the
Pulitzer Prize-winning reporter
1
3174
2750
Вы можаце ведаць яго
як уладальніка Пуліцэраўскай прэміі
00:17
for The New York Times.
2
5948
1692
за артыкулы ў «Нью-Ёрк Таймз».
00:19
Long before anybody knew
Edward Snowden's name,
3
7664
2754
Задоўга да таго, як хто-небудзь чуў
пра Эдварда Сноўдэна,
00:22
Risen wrote a book in which
he famously exposed
4
10442
2916
Райзэн напісаў кнігу, у якой выкрыў,
00:25
that the NSA was illegally wiretapping
the phone calls of Americans.
5
13382
3936
што АНБ незаконна праслухоўвала
тэлефонныя размовы амерыканцаў.
00:29
But it's another chapter in that book
6
17842
1770
Але ў гэтай кнізе ёсць раздзел,
00:31
that may have an even more lasting impact.
7
19636
2015
які мае яшчэ большае ўздзеянне.
00:34
In it, he describes a catastrophic
US intelligence operation
8
22405
4818
Там апісваецца катастрафічная аперацыя
амерыканскай разведкі,
00:39
in which the CIA quite literally
handed over blueprints
9
27247
3089
у ходзе якой ЦРУ літаральна
перадала праекты
00:42
of a nuclear bomb to Iran.
10
30360
1786
атамнай бомбы Ірану.
00:44
If that sounds crazy, go read it.
11
32662
1795
Прачытайце самі, калі не верыце.
00:46
It's an incredible story.
12
34481
1491
Гэта неверагодная гісторыя.
00:48
But you know who didn't like that chapter?
13
36456
2064
Але ведаеце, каму яна не спадабалася?
00:50
The US government.
14
38893
1150
Ураду ЗША.
00:52
For nearly a decade afterwards,
15
40592
2214
На працягу амаль дзесяцігоддзя
00:54
Risen was the subject
of a US government investigation
16
42830
3253
Райзэн быў суб'ектам расследвання
ўрада ЗША,
00:58
in which prosecutors demanded
that he testify
17
46107
2369
падчас якога абвінаваўцы
патрабавалі сведчыць
01:00
against one of his alleged sources.
18
48500
1904
супраць адной з яго меркаваных крыніц.
01:02
And along the way, he became the face
for the US government's recent pattern
19
50829
4075
Адначасова, ён стаў увасабленнем
урадавай тэндэнцыі апошняга часу:
01:06
of prosecuting whistleblowers
and spying on journalists.
20
54928
3019
пераслед інфарматараў і
сачэнне за журналістамі.
01:10
You see, under the First Amendment,
21
58681
1668
Вядома, паводле Першай папраўкі
01:12
the press has the right to publish
secret information in the public interest.
22
60373
3627
прэса можа публікаваць сакрэтную
інфармацыю ў інтарэсах грамадства.
01:16
But it's impossible to exercise that right
if the media can't also gather that news
23
64024
5134
Але немагчыма карыстацца гэтым правам,
калі нельга атрымаць такую інфармацыю
01:21
and protect the identities
of the brave men and women
24
69182
3256
ды абараніць адважных мужчын і жанчын,
01:24
who get it to them.
25
72462
1150
якія яе здабываюць.
01:26
So when the government came knocking,
26
74087
2032
Таму, у адказ на ўсе пытанні ўрада,
01:28
Risen did what many brave reporters
have done before him:
27
76143
3041
Райзэн зрабіў тое ж, што і шматлікія
смелыя журналісты да яго:
01:31
he refused
28
79208
1185
адмовіўся супрацоўнічаць
01:32
and said he'd rather go to jail.
29
80417
1671
і сказаў, што лепш пойдзе ў турму.
01:34
So from 2007 to 2015,
30
82611
2983
Такім чынам, з 2007 па 2015
01:37
Risen lived under the specter
of going to federal prison.
31
85618
2794
Райзэн жыў у цені магчымасці
сесці ў федэральную турму.
01:40
That is, until just days before the trial,
when a curious thing happened.
32
88976
4047
А за некалькі дзён да пачатку працэса
здарылася нешта цікавае.
01:45
Suddenly, after years of claiming
it was vital to their case,
33
93912
3801
Раптоўна, пасля гадоў сцвярджэнняў,
што гэта жыццёва важна для іх справы,
01:49
the government dropped their demands
to Risen altogether.
34
97737
2690
улады наогул адмовіліся
ад сваіх прэтэнзій да Райзэна.
Высветлілася, што ў час
паўсюднага электроннага назірання
01:52
It turns out, in the age
of electronic surveillance,
35
100912
2548
01:55
there are very few places
reporters and sources can hide.
36
103484
2888
амаль няма месцаў, дзе схавацца
рэпарцёрам з інфарматарамі.
01:58
And instead of trying and failing
to have Risen testify,
37
106959
3595
Замест марнавання часу на спробы
разгаварыць Райзэна,
02:02
they could have his digital trail
testify against him instead.
38
110578
3047
можна зрабіць так, каб лічбавы след
сведчыў супраць яго.
02:06
So completely in secret
and without his consent,
39
114585
2516
Такім чынам, сакрэтна і без яго дазволу,
02:09
prosecutors got Risen's phone records.
40
117125
2270
былі здабытыя запісы
тэлефонных размоў Райзэна.
02:11
They got his email records,
his financial and banking information,
41
119903
4516
Абвінаваўцы атрымалі яго электронную пошту,
фінансавую і банкаўскую інфармацыю
02:16
his credit reports,
42
124443
1753
а таксама яго крэдытную гісторыю,
02:18
even travel records with a list
of flights he had taken.
43
126220
2770
і нават дадзеныя падарожжаў
са спісам усіх авіяпералётаў.
02:21
And it was among this information that
they used to convict Jeffrey Sterling,
44
129808
3785
Менавіта гэта інфармацыя была выкарыстана,
каб асудзіць Джэфры Сцерлінга,
02:25
Risen's alleged source
and CIA whistleblower.
45
133617
3119
меркаваную крыніцу Райзэна
ды інфарматара ЦРУ.
02:30
Sadly, this is only one case of many.
46
138035
2415
Нажаль, гэта толькі адзін
са шматлікіх выпадкаў.
02:33
President Obama ran on a promise
to protect whistleblowers,
47
141152
3607
Раней прэзідэнт Абама абяцаў
абараняць інфарматараў,
02:36
and instead, his Justice Department
has prosecuted more
48
144783
3262
замест таго, яго Міністэрства юстыцыі
ўзбудзіла больш спраў,
02:40
than all other administrations combined.
49
148069
2491
чым ўсе астатнія адміністрацыі разам.
02:43
Now, you can see how this
could be a problem,
50
151179
2104
Зараз вы бачыце, дзе тут праблема,
02:45
especially because the government
considers so much of what it does secret.
51
153307
4467
асабліва таму, што ўлады лічаць
амаль усю сваю дзейнасць сакрэтнай.
02:50
Since 9/11, virtually every important
story about national security
52
158758
4500
Пасля трагедыі 11 верасня літаральна ўсе
важныя гісторыі аб нацыянальнай бяспецы
02:55
has been the result of a whistleblower
coming to a journalist.
53
163282
2920
з'явіліся дзякуючы інфарматарам
ды журналістам.
02:58
So we risk seeing the press
unable to do their job
54
166670
2898
Мы рызыкуем убачыць прэсу няздатнай
рабіць сваю працу,
03:01
that the First Amendment
is supposed to protect
55
169592
2199
тую, што павінна абараняць
Першая папраўка,
03:03
because of the government's
expanded ability to spy on everyone.
56
171815
3007
таму што ўрад мае пашыраную магчымасць
шпіёніць за ўсімі.
03:07
But just as technology has allowed
the government
57
175487
2453
Але, як тэхналогіі дазволілі ўладам
03:09
to circumvent reporters' rights,
58
177964
2707
абысці правы рэпарцёраў,
03:12
the press can also use technology
59
180695
2174
так і прэса можа выкарыстоўваць іх,
03:14
to protect their sources
even better than before.
60
182893
2340
каб абараніць свае крыніцы
як ніколі ў гісторыі.
03:17
And they can start from the moment
they begin speaking with them,
61
185698
3112
І гэта можна зрабіць ужо
на пачатку размовы,
03:20
rather than on the witness stand
after the fact.
62
188834
2427
а не з месца сведкі ў зале суда.
03:24
Communications software now exists
63
192197
2092
Зараз існуе праграмнае
забеспячэнне сувязі,
03:26
that wasn't available
when Risen was writing his book,
64
194313
2532
якім Райзэн не мог карыстацца
падчас напісання кнігі,
03:28
and is much more surveillance-resistant
than regular emails or phone calls.
65
196869
3999
і якое больш складана адсачыць,
чым звычайныя мэйлы і званкі.
03:33
For example, one such tool is SecureDrop,
66
201789
4218
Напрыклад, адной з такіх праграм
з'яўляецца SecureDrop,
03:38
an open-source whistleblower
submission system
67
206031
2685
сістэма прадстаўлення інфармацыі
з адкрытым кодам,
03:40
that was originally created by the late
Internet luminary Aaron Swartz,
68
208740
4048
якую стварыў памерлы
інтэрнэт-свяціла Аарон Шварц
03:44
and is now developed
at the non-profit where I work,
69
212812
2665
і распрацоўвае некамерцыйная арганізацыя,
дзе я працую —
03:47
Freedom of the Press Foundation.
70
215501
1531
Фонд Свабоды Прэсы.
03:49
Instead of sending an email,
71
217824
1652
Замест адпраўкі мэйла,
03:51
you go to a news organization's website,
72
219500
2041
вы заходзіце на сайт службы навінаў,
03:53
like this one here on The Washington Post.
73
221565
2000
напрыклад, як гэты ў
«Вашынгтан пост».
03:56
From there, you can upload a document
or send information
74
224010
3943
Тут вы можаце загрузіць дакумент
ці адаслаць інфармацыю,
03:59
much like you would
on any other contact form.
75
227977
2429
па прынцыпе любой формы зваротнай сувязі.
Вашая інфармацыя затым
будзе зашыфраваная і захаваная на серверы,
04:02
It'll then be encrypted
and stored on a server
76
230715
2619
04:05
that only the news organization
has access to.
77
233358
2548
да якога мае доступ толькі служба навінаў.
Такім чынам, улады больш не могуць сакрэтна
запатрабаваць інфармацыю,
04:08
So the government can no longer
secretly demand the information,
78
236351
3373
04:11
and much of the information
they would demand
79
239748
2104
і вялікая частка дадзеных,
цікавая для іх,
04:13
wouldn't be available in the first place.
80
241876
1959
у першую чаргу, не будзе даступная.
04:16
SecureDrop, though, is really
only a small part of the puzzle
81
244475
2964
Аднак, SecureDrop — гэта толькі маленькі
кавалачак пазлу
04:19
for protecting press freedom
in the 21st century.
82
247463
2947
абароны свабоды прэсы ў 21-м стагоддзі.
04:23
Unfortunately, governments
all over the world
83
251035
2373
Нажаль, улады ва ўсім свеце
04:25
are constantly developing
new spying techniques
84
253432
2500
пастаянна распрацоўваюць новыя
тэхналогіі шпіянажу —
04:27
that put us all at risk.
85
255956
1404
пагрозу для ўсіх нас.
04:30
And it's up to us going forward
to make sure
86
258043
2698
Ад нас залежыць зрабіць так,
04:32
that it's not just
the tech-savvy whistleblowers,
87
260765
2500
каб не толькі такія тэхнічна падкаваныя
інфарматары
04:35
like Edward Snowden, who have
an avenue for exposing wrongdoing.
88
263289
3285
як Эдвард Сноўдэн мелі магчымасць
выкрыць злачынствы.
04:39
It's just as vital that we protect the
next veteran's health care whistleblower
89
267408
4747
Аднолькава важна абараніць і наступнага
інфарматара аб ахове здароўя ветэранаў,
04:44
alerting us to overcrowded hospitals,
90
272179
3308
які гаворыць пра перапоўненыя шпіталі,
04:47
or the next environmental worker
91
275511
2327
і працаўніка арганізацыі
па ахове экалогіі,
04:49
sounding the alarm
about Flint's dirty water,
92
277862
3198
які б'е трывогу аб бруднай вадзе ў Флінце,
04:53
or a Wall Street insider
93
281084
1680
ці інсайдэра Уол-стрыт,
04:54
warning us of the next financial crisis.
94
282788
2177
які папярэджвае пра новы фінансавы крызіс.
04:57
After all, these tools weren't just built
to help the brave men and women
95
285869
4128
Гэтыя інструменты створаны не толькі каб
дапамагчы адважным мужчынам і жанчынам,
05:02
who expose crimes,
96
290021
1538
якія выкрываюць злачынствы,
05:03
but are meant to protect
all of our rights under the Constitution.
97
291583
3234
але таксама каб абараніць нашы
канстытуцыйныя правы.
05:07
Thank you.
98
295460
1151
Дзякуй.
05:08
(Applause)
99
296635
3309
(Воплескі)
Translated by Anastasia Volosach
Reviewed by Hanna Baradzina

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Trevor Timm - Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability.

Why you should listen

Trevor Timm is a co-founder and the executive director of the Freedom of the Press Foundation. He is a journalist, activist, and lawyer who writes a twice weekly column for The Guardian on privacy, free speech, and national security. He has contributed to The Atlantic, Al Jazeera, Foreign Policy, Harvard Law and Policy Review, PBS MediaShift and Politico.

Trevor formerly worked as an activist at the Electronic Frontier Foundation. Before that, he helped the longtime General Counsel of The New York Times, James Goodale, write a book on the Pentagon Papers and the First Amendment. He received his J.D. from New York Law School.

More profile about the speaker
Trevor Timm | Speaker | TED.com