ABOUT THE SPEAKER
Trevor Timm - Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability.

Why you should listen

Trevor Timm is a co-founder and the executive director of the Freedom of the Press Foundation. He is a journalist, activist, and lawyer who writes a twice weekly column for The Guardian on privacy, free speech, and national security. He has contributed to The Atlantic, Al Jazeera, Foreign Policy, Harvard Law and Policy Review, PBS MediaShift and Politico.

Trevor formerly worked as an activist at the Electronic Frontier Foundation. Before that, he helped the longtime General Counsel of The New York Times, James Goodale, write a book on the Pentagon Papers and the First Amendment. He received his J.D. from New York Law School.

More profile about the speaker
Trevor Timm | Speaker | TED.com
TED2016

Trevor Timm: How free is our freedom of the press?

Trevor Timm: Jak svobodná je naše svoboda tisku?

Filmed:
1,447,147 views

V USA má tisk právo publikovat tajné informace, které veřejnost potřebuje vědět a chrání je První dodatek. Vláda více a více dohlíží na informátori a zdroje prakticky v každém důležitém příběhu o národní bezpečnosti od 11.9. .V tomto stručném informativním rozhovoru, spoluzakladatel organizace Svoboda tisku a člen TED-u Trevor Timm sleduje nedávnou historii vládních žalob proti jednotlivcům, kteří odhalují zločiny a bezpráví a prosazuje technologii, díky které jsou informátoři ve větším bezpečí a anonymitě.
- Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So this is JamesJames RisenVstal z mrtvých.
0
488
2250
Tohle je James Risen.
00:15
You maysmět know him as the
PulitzerPulitzer Prize-winningNobelovy ceny reporterzpravodaj
1
3174
2750
Můžete ho znát
jako vítěze Pulitzerovy ceny
00:17
for The NewNové YorkYork TimesKrát.
2
5948
1692
a reportéra pro New York Times.
00:19
Long before anybodyněkdo knewvěděl
EdwardEdward Snowden'sSnowden namenázev,
3
7664
2754
Dřív než někdo znal
jméno Edward Snowden
00:22
RisenVstal z mrtvých wrotenapsal a bookrezervovat in whichkterý
he famouslyskvěle exposedvystaveno
4
10442
2916
Risen psal knihu,
ve které odhaluje
00:25
that the NSANSA was illegallynelegálně wiretappingodposlechy
the phonetelefon callsvolání of AmericansAmeričané.
5
13382
3936
nelegální odposlechy telefonátů
Američanů NSA.
Ale tohle je jiná kapitola v této knize,
00:29
But it's anotherdalší chapterkapitola in that bookrezervovat
6
17842
1770
00:31
that maysmět have an even more lastingtrvající impactdopad.
7
19636
2015
která může mít trvalý dopad.
00:34
In it, he describespopisuje a catastrophickatastrofální
US intelligenceinteligence operationúkon
8
22405
4818
V ní popisuje katastrofickou operaci
amerických tajných služeb,
00:39
in whichkterý the CIACIA quitedocela literallydoslovně
handedruce over blueprintsplány
9
27247
3089
ve které CIA předala plány na
sestavení nukleární bomby Iránu.
00:42
of a nuclearjaderné bombbombardovat to IranÍrán.
10
30360
1786
00:44
If that soundszvuky crazyšílený, go readčíst it.
11
32662
1795
Pokud to zní bláznivě
přečtěte si to.
00:46
It's an incredibleneuvěřitelný storypříběh.
12
34481
1491
Je to neuvěřitelné.
00:48
But you know who didn't like that chapterkapitola?
13
36456
2064
Ale víte, kdo nemá
rád tyto kapitoly?
00:50
The US governmentvláda.
14
38893
1150
Americká vláda.
00:52
For nearlytéměř a decadedesetiletí afterwardspozději,
15
40592
2214
Již skoro 10 let poté,
00:54
RisenVstal z mrtvých was the subjectpředmět
of a US governmentvláda investigationvyšetřování
16
42830
3253
co byl Risen předmětem
vyšetřování americkou vládou,
00:58
in whichkterý prosecutorsstátní zástupci demandedpožadováno
that he testifysvědčit
17
46107
2369
ve kterém prokurátoři požadovali,
aby vypovídal
01:00
againstproti one of his allegedúdajné sourcesZdroje.
18
48500
1904
proti jednomu údajnému zdroji.
01:02
And alongpodél the way, he becamestal se the facetvář
for the US government'svláda recentnedávno patternvzor
19
50829
4075
A během toho se stal tváří
amerického modelu
01:06
of prosecutingstíhání whistleblowersinformátoři
and spyingšpionáž on journalistsnovinářům.
20
54928
3019
zažalování informátorů a novinářů.
01:10
You see, underpod the First AmendmentZměna,
21
58681
1668
Víte že, v Prvním dodatku ústavy
01:12
the pressstisk has the right to publishpublikovat
secrettajný informationinformace in the publicveřejnost interestzájem.
22
60373
3627
má tisk právo publikovat tajné
informace ve veřejným zájmu.
01:16
But it's impossiblenemožné to exercisecvičení that right
if the mediamédia can't alsotaké gathershromáždit that newszprávy
23
64024
5134
Ale je nemožné uplatnit toto právo,
když média nedokážou
shromáždit tyto zprávy
01:21
and protectchránit the identitiesidentity
of the bravestatečný menmuži and womenženy
24
69182
3256
a chránit identitu těchto
statečných mužů a žen,
01:24
who get it to them.
25
72462
1150
který jim je poskytli.
01:26
So when the governmentvláda camepřišel knockingklepání,
26
74087
2032
Tak když vláda zaklepala na dveře,
01:28
RisenVstal z mrtvých did what manymnoho bravestatečný reportersnovinářům
have doneHotovo before him:
27
76143
3041
Risen udělal to co mnoho statečných
reportérů udělalo před ním:
01:31
he refusedodmítnuto
28
79208
1185
odmítl!
01:32
and said he'don to byl ratherspíše go to jailvězení.
29
80417
1671
A řekl, že raději půjde do vězení.
01:34
So from 2007 to 2015,
30
82611
2983
V letech 2007 až 2015,
01:37
RisenVstal z mrtvých livedžil underpod the specterpřízrak
of going to federalfederální prisonvězení.
31
85618
2794
Risen žil pod hrozbou,
vazby ve federální věznici
01:40
That is, untilaž do just daysdnů before the trialpokus,
when a curiouszvědavý thing happenedStalo.
32
88976
4047
Několik dní před soudním procesem
se stala zvláštní věc.
01:45
SuddenlyNáhle, after yearsroky of claimingtvrdí
it was vitalvitální to theirjejich casepouzdro,
33
93912
3801
Najednou po několik letech tvrzení,
to bylo rozhodující v tomto případě,
01:49
the governmentvláda droppedupustil theirjejich demandsPožadavky
to RisenVstal z mrtvých altogethercelkem.
34
97737
2690
když vláda shromáždila
všechny Risenovi požadavky.
01:52
It turnsotočí out, in the agestáří
of electronicelektronický surveillancedohled,
35
100912
2548
Ukázalo se, že ve věku
elektronického dozoru,
01:55
there are very fewpár placesmísta
reportersnovinářům and sourcesZdroje can hideskrýt.
36
103484
2888
je velmi málo míst, kde se reportéři
a zdroje můžou schovat.
01:58
And insteadmísto toho of tryingzkoušet and failingselhání
to have RisenVstal z mrtvých testifysvědčit,
37
106959
3595
Místo snažení a selhání o podání
svědectví na Risena,
02:02
they could have his digitaldigitální trailstezka
testifysvědčit againstproti him insteadmísto toho.
38
110578
3047
mohli mít digitální stopu svědectví,
která svědčila proti němu .
02:06
So completelyzcela in secrettajný
and withoutbez his consentsouhlas,
39
114585
2516
Tak tajně a bez jeho souhlasu
02:09
prosecutorsstátní zástupci got Risen'sZvýšil si phonetelefon recordsevidence.
40
117125
2270
žalobce předal Risenove
telefonní záznamy.
02:11
They got his emaile-mailem recordsevidence,
his financialfinanční and bankingbankovnictví informationinformace,
41
119903
4516
Měli nahrávky jeho mailů,
jeho finanční a bankovní informace,
02:16
his creditkredit reportszpráv,
42
124443
1753
jeho výkazy z kreditky,
02:18
even travelcestovat recordsevidence with a listseznam
of flightslety he had takenpřijat.
43
126220
2770
dokonce i cestovní záznamy a seznam letů,
které absolvoval.
02:21
And it was amongmezi this informationinformace that
they used to convicttrestanec JeffreyJeffrey SterlingSterling,
44
129808
3785
A to bylo mezi informacemi, které
použili na usvědčení Jeffreyho Sterlinga,
02:25
Risen'sZvýšil si allegedúdajné sourcezdroj
and CIACIA whistleblowerinformátor.
45
133617
3119
Risenův údajný zdroj a informátora CIA.
02:30
SadlyBohužel, this is only one casepouzdro of manymnoho.
46
138035
2415
Smutné je, že toto je jen
jeden případ z mnoha.
02:33
PresidentPrezident ObamaObama ranběžel on a promiseslib
to protectchránit whistleblowersinformátoři,
47
141152
3607
Prezident Obama slibuje
ochranu informátorům,
02:36
and insteadmísto toho, his JusticeSpravedlnost DepartmentOddělení
has prosecutedstíháni more
48
144783
3262
a místo toho, jeho Úřad spravedlnosti
zažaloval více lidí,
02:40
than all other administrationssprávní orgány combinedkombinovaný.
49
148069
2491
než všechny ostatní úřady.
02:43
Now, you can see how this
could be a problemproblém,
50
151179
2104
Tak teď vidíte, jaký to může být problém,
02:45
especiallyzvláště because the governmentvláda
considerspovažuje za so much of what it does secrettajný.
51
153307
4467
zejména když vláda řeší něco,
co by mělo zůstat tajemstvím.
02:50
SinceOd 9/11, virtuallyprakticky everykaždý importantdůležité
storypříběh about nationalnárodní securitybezpečnostní
52
158758
4500
Od 11.9. prakticky každý důležitý
příběh o národní bezpečnosti
02:55
has been the resultvýsledek of a whistleblowerinformátor
comingpříchod to a journalistnovinář.
53
163282
2920
byl výsledkem informátorů novinářů.
02:58
So we riskriziko seeingvidění the pressstisk
unableneschopný to do theirjejich jobpráce
54
166670
2898
A tak riskujeme, že tisk je
neschopný dělat svoji práci,
03:01
that the First AmendmentZměna
is supposedpředpokládané to protectchránit
55
169592
2199
i když První dodatek předpokládá ochranu,
03:03
because of the government'svláda
expandedrozšířený abilityschopnost to spyšpion on everyonekaždý.
56
171815
3007
protože vláda rozšiřuje
možnost špehovat každého.
03:07
But just as technologytechnika has allowedpovoleno
the governmentvláda
57
175487
2453
Ale stejně jako technologie povolují vládě
03:09
to circumventobejít reporters'novináři rightspráva,
58
177964
2707
obejít práva reportérů,
03:12
the pressstisk can alsotaké use technologytechnika
59
180695
2174
tak tisk dokáže používat technologii
03:14
to protectchránit theirjejich sourcesZdroje
even better than before.
60
182893
2340
na ochranu jejich zdrojů,
lépe než kdy před tím.
03:17
And they can startStart from the momentmoment
they beginzačít speakingmluvení with them,
61
185698
3112
A začnou s tím v momentě,
kdy s nimi začnou mluvit,
03:20
ratherspíše than on the witnesssvědek standvydržet
after the factskutečnost.
62
188834
2427
raději než po vyjádření svědka.
03:24
CommunicationsKomunikace softwaresoftware now existsexistuje
63
192197
2092
Dnes existuje komunikační software,
03:26
that wasn'tnebyl availabledostupný
when RisenVstal z mrtvých was writingpsaní his bookrezervovat,
64
194313
2532
který nebyl k dispozici,
když Risen psal svoji knihu,
03:28
and is much more surveillance-resistantdohled rezistentní
than regularpravidelný emailse-maily or phonetelefon callsvolání.
65
196869
3999
a jsou teď mnohem více odolnější vůči
sledování obyčejných mailů nebo telefonátů.
03:33
For examplepříklad, one suchtakový toolnástroj is SecureDropSecureDrop,
66
201789
4218
Na příklad, jeden nástroj je SecureDrop,
03:38
an open-sourceopen-source whistleblowerinformátor
submissionpodání systemSystém
67
206031
2685
otevřený systém podávaní
zpráv informátora,
03:40
that was originallypůvodně createdvytvořeno by the latepozdě
InternetInternetu luminarysvítidla AaronAaron SwartzSwartz,
68
208740
4048
který byl původně vytvořen vynikající
osobností Aaronem Swartzem.
03:44
and is now developedrozvinutý
at the non-profitneziskové where I work,
69
212812
2665
a teď je vyvíjen v neziskové
organizaci, kde pracuji,
03:47
FreedomSvoboda of the PressTisk FoundationNadace.
70
215501
1531
Svoboda pro Tiskovou nadaci.
03:49
InsteadMísto toho of sendingodesílání an emaile-mailem,
71
217824
1652
Místo posílání mailu,
03:51
you go to a newszprávy organization'sorganizace websitewebová stránka,
72
219500
2041
jdete na stránku organizace,
03:53
like this one here on The WashingtonWashington PostPříspěvek.
73
221565
2000
jak je tady například Washington Post.
03:56
From there, you can uploadnahrát a documentdokument
or sendposlat informationinformace
74
224010
3943
Můžete tam nahrát dokument
nebo poslat informaci,
03:59
much like you would
on any other contactKontakt formformulář.
75
227977
2429
podobně jako na jakémkoliv
jiném kontaktním formuláři.
04:02
It'llTo bude then be encryptedšifrované
and storedUloženo on a serverserveru
76
230715
2619
Ten pak bude zašifrován
a umístěn na server,
04:05
that only the newszprávy organizationorganizace
has accesspřístup to.
77
233358
2548
kde pak má k němu přístup jen organizace.
04:08
So the governmentvláda can no longerdelší
secretlytajně demandpoptávka the informationinformace,
78
236351
3373
Takže vláda již nemůže tajně
požadovat informace
04:11
and much of the informationinformace
they would demandpoptávka
79
239748
2104
a mnoho informací můžou požadovat
04:13
wouldn'tby ne be availabledostupný in the first placemísto.
80
241876
1959
ale nebudou přístupné.
04:16
SecureDropSecureDrop, thoughačkoli, is really
only a smallmalý partčást of the puzzlehádanka
81
244475
2964
SecureDrop, je ve skutečnosti
jen malý kousek skládačky
04:19
for protectingchrání pressstisk freedomsvoboda
in the 21stSvatý centurystoletí.
82
247463
2947
na ochranu svobody tisku ve 21.století.
04:23
UnfortunatelyBohužel, governmentsvlád
all over the worldsvět
83
251035
2373
Bohužel, vlády na celém světě
04:25
are constantlyneustále developingrozvíjející se
newNový spyingšpionáž techniquestechniky
84
253432
2500
neustále rozvíjí nové
špionské technologie,
04:27
that put us all at riskriziko.
85
255956
1404
které nás všechny ohrožují.
04:30
And it's up to us going forwardvpřed
to make sure
86
258043
2698
A je to na nás, ujistit se do budoucna,
04:32
that it's not just
the tech-savvytech důvtipný whistleblowersinformátoři,
87
260765
2500
že to není jen špičková
mazanost informátorů,
04:35
like EdwardEdward SnowdenSnowden, who have
an avenueavenue for exposingvystavuje wrongdoingprovinění.
88
263289
3285
jako Edward Snowden, který
odkrývá pochybení.
04:39
It's just as vitalvitální that we protectchránit the
nextdalší veteran'sveteránů healthzdraví carepéče whistleblowerinformátor
89
267408
4747
Je nezbytné chránit zdraví dalšího
veterána, když
04:44
alertingvýstrahy us to overcrowdedpřeplněné hospitalsnemocnicích,
90
272179
3308
upozorní na přeplněné nemocnice,
04:47
or the nextdalší environmentalživotního prostředí workerpracovník
91
275511
2327
nebo dalšího enviromentálního pracovníka
04:49
soundingznějící the alarmpoplach
about Flint'sFlinta dirtyšpinavý watervoda,
92
277862
3198
upozorňujícího na znečištěnou vodu ve Flintu
04:53
or a WallZeď StreetUlice insiderInsider
93
281084
1680
nebo informátora uvnitř Wall Street
04:54
warningVarování us of the nextdalší financialfinanční crisiskrize.
94
282788
2177
upozorňují na další finanční krizi.
04:57
After all, these toolsnástroje weren'tnebyly just builtpostavený
to help the bravestatečný menmuži and womenženy
95
285869
4128
Konec konců, tyto nástroje byli vytvořené
na pomoc statečným mužům a ženám,
05:02
who exposeodhalit crimeszločiny,
96
290021
1538
kteří odhalují zločiny
05:03
but are meantznamená to protectchránit
all of our rightspráva underpod the ConstitutionÚstava.
97
291583
3234
ale to znamená ochranu
všech práv dle Ústavy.
05:07
Thank you.
98
295460
1151
Děkuji.
05:08
(ApplausePotlesk)
99
296635
3309
(Applaus)
Translated by Lenka Čudaiová
Reviewed by Jakub Cervenka

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Trevor Timm - Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability.

Why you should listen

Trevor Timm is a co-founder and the executive director of the Freedom of the Press Foundation. He is a journalist, activist, and lawyer who writes a twice weekly column for The Guardian on privacy, free speech, and national security. He has contributed to The Atlantic, Al Jazeera, Foreign Policy, Harvard Law and Policy Review, PBS MediaShift and Politico.

Trevor formerly worked as an activist at the Electronic Frontier Foundation. Before that, he helped the longtime General Counsel of The New York Times, James Goodale, write a book on the Pentagon Papers and the First Amendment. He received his J.D. from New York Law School.

More profile about the speaker
Trevor Timm | Speaker | TED.com