ABOUT THE SPEAKER
Trevor Timm - Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability.

Why you should listen

Trevor Timm is a co-founder and the executive director of the Freedom of the Press Foundation. He is a journalist, activist, and lawyer who writes a twice weekly column for The Guardian on privacy, free speech, and national security. He has contributed to The Atlantic, Al Jazeera, Foreign Policy, Harvard Law and Policy Review, PBS MediaShift and Politico.

Trevor formerly worked as an activist at the Electronic Frontier Foundation. Before that, he helped the longtime General Counsel of The New York Times, James Goodale, write a book on the Pentagon Papers and the First Amendment. He received his J.D. from New York Law School.

More profile about the speaker
Trevor Timm | Speaker | TED.com
TED2016

Trevor Timm: How free is our freedom of the press?

Trevor Timm: Cât de liberă este libertatea presei?

Filmed:
1,447,147 views

În SUA presa deține dreptul de a publica informații secrete de interes pentru publicul larg, în conformitate cu Primul Amendament. Activitatea avertizatorilor de a dezvălui informaţii a devenit din ce în ce mai periculoasă din cauza supravegherii guvernului, activitate care a reprezintat o sursă de informații în aproape fiecare caz legat de securitatea națională de după 11 septembrie. În acest discurs concis și informativ, co-fondatorul Fundației pentru Libertatea Presei și membrul TED, Trevor Timm, expune istoria recentă a persecutării de către guvern a persoanelor care dezvăluie infracţiuni și fărădelegi, și pledează pentru tehnologiile care pot să îi ajute să o facă în mod anonim și sigur.
- Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So this is JamesJames RisenCrescut.
0
488
2250
Acesta e James Risen.
Poate îl cunoașteți ca reporter
câştigător al premiului Pulitzer,
00:15
You mayMai know him as the
PulitzerPulitzer Prize-winningCâştigător al Premiului reporterreporter
1
3174
2750
00:17
for The NewNoi YorkYork TimesOri.
2
5948
1692
pentru "The New York Times".
00:19
Long before anybodycineva knewștiut
EdwardEdward Snowden'sSnowden pe nameNume,
3
7664
2754
Cu mult înainte să devină cunoscut
numele lui Edward Snowden,
00:22
RisenCrescut wrotea scris a bookcarte in whichcare
he famouslyfaimos exposedexpuse
4
10442
2916
Risen a scris o carte,
în care a expus deschis
00:25
that the NSANSA was illegallyilegal wiretappingascultarea
the phonetelefon callsapeluri of AmericansAmericanii.
5
13382
3936
faptul că NSA intercepta ilegal
convorbirile telefonice ale americanilor.
00:29
But it's anothero alta chaptercapitol in that bookcarte
6
17842
1770
Însă un alt capitol al acestei cărți
00:31
that mayMai have an even more lastingo durată de impactefect.
7
19636
2015
a avut un impact și mai puternic.
00:34
In it, he describesdescrie a catastrophiccatastrofic
US intelligenceinteligență operationoperație
8
22405
4818
În acesta, el descrie o operațiune
dezastruoasă a serviciilor secrete SUA,
00:39
in whichcare the CIACIA quitedestul de literallyliteralmente
handedhanded over blueprintsplanuri
9
27247
3089
în cadrul căreia CIA
a transmis literalmente
00:42
of a nuclearnuclear bombbombă to IranIran.
10
30360
1786
schițele unei bombe nucleare Iranului.
Dacă vi se pare aberant, citiți cartea.
00:44
If that soundssunete crazynebun, go readcitit it.
11
32662
1795
00:46
It's an incredibleincredibil storypoveste.
12
34481
1491
E o poveste incredibilă.
00:48
But you know who didn't like that chaptercapitol?
13
36456
2064
Dar știți cui
nu i-a fost pe plac acel capitol?
00:50
The US governmentGuvern.
14
38893
1150
Guvernului SUA.
00:52
For nearlyaproape a decadedeceniu afterwardsdupă aceea,
15
40592
2214
Timp de aproape un deceniu după publicare,
00:54
RisenCrescut was the subjectsubiect
of a US governmentGuvern investigationinvestigație
16
42830
3253
Risen a constituit subiectul
unei investigații a guvernului SUA,
în care procurorii i-au cerut
să depună mărturie
00:58
in whichcare prosecutorsProcurorii demandeda cerut
that he testifydepune mărturie
17
46107
2369
01:00
againstîmpotriva one of his allegedpresupusa sourcessurse.
18
48500
1904
împotriva unuia
din pretinșii săi informatori.
01:02
And alongde-a lungul the way, he becamea devenit the facefață
for the US government'sguvernului recentRecent patternmodel
19
50829
4075
Astfel, pe parcurs, el a devenit simbolul
obiceiului recent adoptat de guvernul SUA,
01:06
of prosecutingurmărirea penală whistleblowersdenunţători
and spyingspionaj on journalistsjurnaliști.
20
54928
3019
de persecutare a avertizorilor
și de spionaj asupra jurnaliștilor.
01:10
You see, undersub the First AmendmentModificare,
21
58681
1668
Conform Primului Amendament,
01:12
the presspresa has the right to publishpublica
secretsecret informationinformație in the publicpublic interestinteres.
22
60373
3627
presa are dreptul de a publica
informații secrete în interes public.
01:16
But it's impossibleimposibil to exerciseexercițiu that right
if the mediamass-media can't alsode asemenea gatheraduna that newsștiri
23
64024
5134
Exercitarea acestui drept e imposibilă,
dacă presa nu poate obține informațiile
01:21
and protectproteja the identitiesidentităţi
of the bravecurajos menbărbați and womenfemei
24
69182
3256
și nu poate proteja identitatea
persoanelor curajoase,
01:24
who get it to them.
25
72462
1150
care le furnizează.
01:26
So when the governmentGuvern camea venit knockingbate,
26
74087
2032
Deci, când guvernul i-a bătut la ușă,
Risen a procedat ca mulți alți
reporteri curajoși înaintea sa:
01:28
RisenCrescut did what manymulți bravecurajos reportersreporteri
have doneTerminat before him:
27
76143
3041
01:31
he refuseda refuzat
28
79208
1185
a refuzat
01:32
and said he'dHed rathermai degraba go to jailtemniță.
29
80417
1671
și a spus că preferă
să meargă la închisoare.
01:34
So from 2007 to 2015,
30
82611
2983
Astfel, din 2007 până în 2015,
01:37
RisenCrescut livedtrăit undersub the specterspectru
of going to federalfederal prisonînchisoare.
31
85618
2794
Risen a trăit sub amenințarea
condamnării într-o închisoare federală.
01:40
That is, untilpana cand just dayszi before the trialproces,
when a curiouscurios thing happeneds-a întâmplat.
32
88976
4047
Până în ultimele zile dinaintea judecății,
când s-a întâmplat un lucru ciudat.
01:45
SuddenlyDintr-o data, after yearsani of claimingrevendicare
it was vitalvital to theiral lor casecaz,
33
93912
3801
După ani de afirmații cum că mărturia
sa ar fi vitală pentru proces,
01:49
the governmentGuvern droppedscăzut theiral lor demandscereri
to RisenCrescut altogethercu totul.
34
97737
2690
guvernul și-a retras subit
toate acuzațiile împotriva lui Risen.
01:52
It turnstransformă out, in the agevârstă
of electronicelectronic surveillancesupraveghere,
35
100912
2548
S-a dovedit că în secolul
supravegherii electronice
există foarte puține locuri unde
se pot ascunde reporterii și informatorii.
01:55
there are very fewpuțini placeslocuri
reportersreporteri and sourcessurse can hideascunde.
36
103484
2888
01:58
And insteadin schimb of tryingîncercat and failingîn lipsa
to have RisenCrescut testifydepune mărturie,
37
106959
3595
Și în locul încercărilor ratate de a-l
convinge pe Risen să depună mărturie
02:02
they could have his digitaldigital trailtraseu
testifydepune mărturie againstîmpotriva him insteadin schimb.
38
110578
3047
au folosit drept dovezi împotriva sa
urmele sale digitale.
02:06
So completelycomplet in secretsecret
and withoutfără his consentconsimţământ,
39
114585
2516
Deci, în mod absolut secret
și fără acordul acestuia,
02:09
prosecutorsProcurorii got Risen'sÎnviat pe phonetelefon recordsînregistrări.
40
117125
2270
procurorii au obținut
înregistrările telefonului lui Risen.
02:11
They got his emaile-mail recordsînregistrări,
his financialfinanciar and bankingbancare informationinformație,
41
119903
4516
Au obținut înregistrările email-ului său,
informațiile sale financiare și bancare,
02:16
his creditcredit reportsrapoarte,
42
124443
1753
rapoartele asupra creditelor sale,
02:18
even travelvoiaj recordsînregistrări with a listlistă
of flightszboruri he had takenluate.
43
126220
2770
chiar și înregistrările călătoriilor sale,
cu lista zborurilor efectuate.
02:21
And it was amongprintre this informationinformație that
they used to convictcondamnat JeffreyJeffrey SterlingSterling,
44
129808
3785
Prin utilizarea acestor informații
a fost condamnat Jeffrey Sterling,
02:25
Risen'sÎnviat pe allegedpresupusa sourcesursă
and CIACIA whistleblowerinformatorului.
45
133617
3119
informatorul presupus al lui Risen
și avertizorul CIA.
02:30
SadlyDin pacate, this is only one casecaz of manymulți.
46
138035
2415
Din păcate, acesta e doar unul
din multe alte cazuri.
02:33
PresidentPreşedintele ObamaObama rana fugit on a promisepromisiune
to protectproteja whistleblowersdenunţători,
47
141152
3607
Președintele Obama a promis
să asigure protecție avertizorilor,
02:36
and insteadin schimb, his JusticeJustiţie DepartmentDepartamentul
has prosecutedurmăririi penale more
48
144783
3262
însă Departamentul de Justiție
a condamnat mai mulți avertizori
02:40
than all other administrationsadministraţiile combinedcombinate.
49
148069
2491
decât toate celelalte administrații
luate la un loc.
02:43
Now, you can see how this
could be a problemproblemă,
50
151179
2104
Vedeți deci că asta
poate fi o problemă,
02:45
especiallyin mod deosebit because the governmentGuvern
considersconsideră so much of what it does secretsecret.
51
153307
4467
deoarece guvernul consideră
a fi secrete multe din activitățile sale.
02:50
SinceDeoarece 9/11, virtuallypractic everyfiecare importantimportant
storypoveste about nationalnaţional securitySecuritate
52
158758
4500
După 9/11, aproape fiecare caz important
legat de securitatea națională
02:55
has been the resultrezultat of a whistleblowerinformatorului
comingvenire to a journalistziarist.
53
163282
2920
a fost deschis ca urmare a adresării
avertizorilor către jurnaliști.
02:58
So we riskrisc seeingvedere the presspresa
unableincapabil to do theiral lor jobloc de munca
54
166670
2898
Deci, riscăm ca presa
să nu-și mai poată exercita dreptul
03:01
that the First AmendmentModificare
is supposedpresupus to protectproteja
55
169592
2199
conferit și protejat de Primul Amendament,
03:03
because of the government'sguvernului
expandedextins abilityabilitate to spyspion on everyonetoata lumea.
56
171815
3007
din cauza abilității extinse a guvernului
de a spiona pe oricine.
03:07
But just as technologytehnologie has allowedpermis
the governmentGuvern
57
175487
2453
Dar așa cum tehnologia
i-a permis guvernului
03:09
to circumventeluda reporters'reporteri rightsdrepturile,
58
177964
2707
să limiteze drepturile reporterilor,
03:12
the presspresa can alsode asemenea use technologytehnologie
59
180695
2174
și presa poate utiliza tehnologia
03:14
to protectproteja theiral lor sourcessurse
even better than before.
60
182893
2340
pentru a-și proteja informatorii
mai bine decât înainte.
03:17
And they can startstart from the momentmoment
they beginÎNCEPE speakingvorbitor with them,
61
185698
3112
Și pot începe chiar din momentul
când încep discuția cu aceștia,
03:20
rathermai degraba than on the witnessmartor standstand
after the factfapt.
62
188834
2427
nu după, când deja se află
pe banca martorilor.
03:24
CommunicationsComunicaţii softwaresoftware-ul now existsexistă
63
192197
2092
Acum există softuri de comunicare,
03:26
that wasn'tnu a fost availabledisponibil
when RisenCrescut was writingscris his bookcarte,
64
194313
2532
care nu existau atunci
când Risen își scria cartea
03:28
and is much more surveillance-resistantsupraveghere-rezistent
than regularregulat emailse-mailuri or phonetelefon callsapeluri.
65
196869
3999
și care dispun de un nivel mult mai înalt
de protecție decât email-ul și telefonul.
03:33
For exampleexemplu, one suchastfel de toolinstrument is SecureDropSecureDrop,
66
201789
4218
Un asemenea instrument e,
spre exemplu, SecureDrop –
03:38
an open-sourcesursa deschisa whistleblowerinformatorului
submissionprezentarea systemsistem
67
206031
2685
un sistem de depunere a avertizărilor
cu sursă deschisă,
03:40
that was originallyiniţial createdcreată by the latetârziu
InternetInternet luminaryastru AaronAlbu SwartzSwartz,
68
208740
4048
care a fost creat de către
internet-vizionarul Aaron Schwartz,
și care acum e dezvoltat
de către ONG-ul în care activez –
03:44
and is now developeddezvoltat
at the non-profitnon-profit where I work,
69
212812
2665
03:47
FreedomLibertatea of the PressComunicat de presă FoundationFundaţia.
70
215501
1531
Fundația pentru Libertatea Presei.
03:49
InsteadÎn schimb of sendingtrimitere an emaile-mail,
71
217824
1652
În loc să transmiteți un email,
03:51
you go to a newsștiri organization'sorganizaţiei websitewebsite,
72
219500
2041
intrați pe site-ul unei agenții de știri,
03:53
like this one here on The WashingtonWashington PostPost.
73
221565
2000
precum cel al The Washington Post.
03:56
From there, you can uploadîncărcați a documentdocument
or sendtrimite informationinformație
74
224010
3943
De acolo puteți încărca un document,
sau transmite informații,
03:59
much like you would
on any other contacta lua legatura formformă.
75
227977
2429
așa precum ați face-o
cu orice formular de contact.
04:02
It'llAcesta va then be encryptedcriptate
and storedstocate on a serverServer
76
230715
2619
Apoi acesta e codificat
și stocat pe un server,
04:05
that only the newsștiri organizationorganizare
has accessacces to.
77
233358
2548
la care are acces
doar respectiva agenție de știri.
04:08
So the governmentGuvern can no longermai lung
secretlysecret demandcerere the informationinformație,
78
236351
3373
Astfel, guvernul nu va mai putea
solicita informația pe căi secrete,
04:11
and much of the informationinformație
they would demandcerere
79
239748
2104
iar o mare parte din informația solicitată
04:13
wouldn'tnu ar fi be availabledisponibil in the first placeloc.
80
241876
1959
pur și simplu nu va fi disponibilă.
04:16
SecureDropSecureDrop, thoughdeşi, is really
only a smallmic partparte of the puzzlepuzzle
81
244475
2964
Cu toate acestea, SecureDrop
e doar un mic element în puzzle-ul
04:19
for protectingprotectoare presspresa freedomlibertate
in the 21stSf centurysecol.
82
247463
2947
protecției libertății presei
în secolul XXI.
04:23
UnfortunatelyDin păcate, governmentsguvernele
all over the worldlume
83
251035
2373
Din păcate, guvernele din întreaga lume
04:25
are constantlymereu developingîn curs de dezvoltare
newnou spyingspionaj techniquestehnici
84
253432
2500
dezvoltă permanent
noi tehnici de spionaj,
04:27
that put us all at riskrisc.
85
255956
1404
care ne pun pe toți în pericol.
04:30
And it's up to us going forwardredirecţiona
to make sure
86
258043
2698
Și depinde de noi să avansăm
și să ne asigurăm,
04:32
that it's not just
the tech-savvytech-savvy whistleblowersdenunţători,
87
260765
2500
că nu doar avertizorii
pricepuți în ale tehnologiei,
04:35
like EdwardEdward SnowdenSnowden, who have
an avenuebulevard for exposingexpunerea wrongdoingfaptă rea.
88
263289
3285
precum Edward Snowden, dispun
de o cale de semnalare a fărădelegilor.
04:39
It's just as vitalvital that we protectproteja the
nextUrmător → veteran'sveteran healthsănătate careîngrijire whistleblowerinformatorului
89
267408
4747
E la fel de important să protejăm
următorul avertizor experimentat
din domeniul sănătății
04:44
alertingalertare us to overcrowdedsuprapopulate hospitalsspitale,
90
272179
3308
care ne va semnaliza
supraaglomerarea în spitale,
sau un angajat din domeniul mediului,
04:47
or the nextUrmător → environmentalde mediu workermuncitor
91
275511
2327
04:49
soundingsondaj the alarmalarma
about Flint'sFlint dirtymurdar waterapă,
92
277862
3198
care ne va atenționa asupra
apei poluate din orașul Flint,
04:53
or a WallPerete StreetStrada insiderInsider
93
281084
1680
sau un om din interiorul Wall Street,
04:54
warningavertizare us of the nextUrmător → financialfinanciar crisiscriză.
94
282788
2177
care ne va preveni despre
următoarea criză financiară.
04:57
After all, these toolsunelte weren'tnu au fost just builtconstruit
to help the bravecurajos menbărbați and womenfemei
95
285869
4128
Până la urmă, aceste instrumente
au fost create nu doar pentru a ajuta
persoanele curajoase,
care dezvăluie infracţiuni,
05:02
who exposeexpune crimescrime,
96
290021
1538
ci pentru a proteja toate drepturile
noastre Constituționale.
05:03
but are meanta însemnat to protectproteja
all of our rightsdrepturile undersub the ConstitutionConstituţia.
97
291583
3234
Vă mulțumesc!
05:07
Thank you.
98
295460
1151
05:08
(ApplauseAplauze)
99
296635
3309
(Aplauze)
Translated by Victoria Chitii
Reviewed by Mirel-Gabriel Alexa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Trevor Timm - Writer, activist and legal analyst
Trevor Timm is the co-founder and executive director of Freedom of the Press Foundation, a non-profit organization that supports and defends journalism dedicated to transparency and accountability.

Why you should listen

Trevor Timm is a co-founder and the executive director of the Freedom of the Press Foundation. He is a journalist, activist, and lawyer who writes a twice weekly column for The Guardian on privacy, free speech, and national security. He has contributed to The Atlantic, Al Jazeera, Foreign Policy, Harvard Law and Policy Review, PBS MediaShift and Politico.

Trevor formerly worked as an activist at the Electronic Frontier Foundation. Before that, he helped the longtime General Counsel of The New York Times, James Goodale, write a book on the Pentagon Papers and the First Amendment. He received his J.D. from New York Law School.

More profile about the speaker
Trevor Timm | Speaker | TED.com