ABOUT THE SPEAKER
Jamie Paik - Robotician
Soft robotics expert Jamie Paik designs "robogamis" -- folding robots inspired by origami that are more adaptable than classical robots.

Why you should listen

As director and founder of Reconfigurable Robotics Lab (RRL), Jamie Paik taps a deep knowledge of fabrication and unique actuation solutions to create astonishing folding robots -- or, as she describes them: "robogamis. These self-morphing robotic origami transform their planar shapes to 2D or 3D by folding in predefined patterns and sequences, just like the paper art, origami.

Paik is an active promoter of soft robotics that combines multi-discipline engineering expertise. Her soft robots have commercial applications, including a robotic surgical tool and a haptic joystick that can render realistic force feedback beneath a user's fingertip.

More profile about the speaker
Jamie Paik | Speaker | TED.com
TED2019

Jamie Paik: Origami robots that reshape and transform themselves

Jamio Paik: Origami roboti koji mijenjaju oblik

Filmed:
621,191 views

Uzimajući motive dizajna iz origamija, robotičarka Jamie Paik i njezin tim stvorili su "robogamije": složive robote od vrlo tankih materijala koji se mogu preoblikovati. U ovom govoru i tehnološkom prikazu, Paik nam pokazuje kako se robogamiji mogu prilagoditi za obavljanje brojnih zadataka na Zemlji (ili u svemiru) te pokazuje kako se kotrljaju, skaču, katapultiraju kao iz praćke ili čak kucaju poput živog srca.
- Robotician
Soft robotics expert Jamie Paik designs "robogamis" -- folding robots inspired by origami that are more adaptable than classical robots. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
As a roboticistroboticist,
I get askedpitao a lot of questionspitanja.
0
1944
3721
Kao robotičarka primam mnoga pitanja.
00:17
"When we will they startpočetak
servingservirati me breakfastdoručak?"
1
5689
2304
"Kada će mi moći poslužiti doručak?"
00:21
So I thought the futurebudućnost of roboticsRobotika
would be looking more like us.
2
9049
4676
Pa sam mislila da će budućnost robotike
biti da više podsjećaju na nas.
00:28
I thought they would look like me,
3
16114
1674
Mislila sam da će izgledati kao ja
00:29
so I builtizgrađen eyesoči
that would simulatesimulirati my eyesoči.
4
17812
3747
pa sam napravila oči koje bi
simulirale moje oči.
00:34
I builtizgrađen fingersprsti that are dextrousveštim
enoughdovoljno to serveposlužiti me ...
5
22813
5056
Napravila sam prste dovoljno
pokretne da mi posluže...
00:39
baseballsbaseball.
6
27893
1190
bejzbolske loptice.
00:43
ClassicalKlasične robotsroboti like this
7
31837
2017
Klasični roboti poput ovoga
00:45
are builtizgrađen and becomepostati functionalfunkcionalna
8
33878
3176
izgrađeni su i postaju funkcionalni
00:49
basedzasnovan on the fixedfiksni numberbroj
of jointszglobova and actuatorsregulacioni.
9
37078
3198
na osnovu određenog broja
zglobova i pokretnih sklopova.
00:52
And this meanssredstva theirnjihov functionalityfunkcionalnost
and shapeoblik are alreadyveć fixedfiksni
10
40780
4335
To znači da su njihova funkcionalnost
i oblik unaprijed određeni
00:57
at the momenttrenutak of theirnjihov conceptionzačeće.
11
45139
1831
u trenutku njihova nastanka.
00:59
So even thoughiako this armruka
has a really nicelijepo throwbacanje --
12
47490
2867
Pa iako njegova ruka može
jako lijepo bacati --
01:02
it even hithit the tripodtronožac at the end-kraju-
13
50381
2431
na kraju je čak pogodila
stalak za snimanje --
01:06
it's not meantznačilo for cookingkuhanje you
breakfastdoručak perpo sese.
14
54015
3163
nije namijenjena za to da
vam priprema doručak.
01:09
It's not really suitedprilagođen for scrambledkajgana eggsjaja.
15
57202
3637
Doista nije prikladna za pečenje jaja.
01:12
So this was when I was hithit
by a newnovi visionvizija of futurebudućnost roboticsRobotika:
16
60863
4325
Tada mi je pala na pamet nova vizija
budućnosti robotike.
01:18
the transformerstransformatori.
17
66101
1760
Transformeri.
01:20
They drivepogon, they runtrčanje, they flyletjeti,
18
68989
2547
Oni voze, trče, lete,
01:23
all dependingovisno on the ever-changingstalno mijenja,
newnovi environmentokolina and taskzadatak at handruka.
19
71560
4869
već ovisno o stalno promjenjivoj, novoj
okolini i novom zadatku pred njima.
01:29
To make this a realitystvarnost,
20
77267
1781
Da bi se to ostvarilo,
01:31
you really have to rethinkpromisliti
how robotsroboti are designedkonstruiran.
21
79072
3291
stvarno morate iznova osmisliti
način dizajniranja robota.
01:35
So, imaginezamisliti a roboticrobotski modulemodul
in a polygonpoligon shapeoblik
22
83448
4014
Zamislite robotski modul
višekutnog oblika
i korištenje tog jednostavnog
višekutnog oblika
01:39
and usingkoristeći that simplejednostavan polygonpoligon shapeoblik
23
87486
2079
01:41
to reconstructrekonstruirati multiplevišekratnik differentdrugačiji formsobrasci
24
89589
3038
za rekonstrukciju brojnih
različitih oblika
01:44
to createstvoriti a newnovi formoblik of robotrobot
for differentdrugačiji taskszadaci.
25
92651
4290
kako bi se stvorio novi oblik robota
za obavljanje različitih zadataka.
01:49
In CGCG, computerračunalo graphicsgrafika,
it's not any newsvijesti --
26
97528
3703
U računalnoj grafici,
i to nije neka novost --
01:53
it's been doneučinio for a while, and that's how
mostnajviše of the moviesfilmovi are madenapravljen.
27
101255
3431
ovo se radi već neko vrijeme
i tako nastaje većina filmova.
01:56
But if you're tryingtežak to make a robotrobot
that's physicallytjelesno movingkreće,
28
104710
3870
Ali ako želite napraviti robota
koji se fizički pokreće,
02:00
it's a completelypotpuno newnovi storypriča.
29
108604
1576
to je sasvim druga priča.
02:02
It's a completelypotpuno newnovi paradigmparadigma.
30
110691
2029
Potpuno nova paradigma.
02:06
But you've all doneučinio this.
31
114307
1793
Ali svi ste to već radili.
02:09
Who hasn'tnema madenapravljen a paperpapir airplanezrakoplov,
paperpapir boatčamac, paperpapir cranedizalica?
32
117434
5308
Tko nije pravio avione,
čamce, ždralove od papira?
02:15
OrigamiOrigami is a versatilesvestran
platformplatforma for designersdizajneri.
33
123893
3844
Origami je platforma puna
raznovrsnosti za dizajnere.
02:19
From a singlesingl sheetlist of paperpapir,
you can make multiplevišekratnik shapesoblika,
34
127761
4076
Iz jednog komada papira
mogu nastati brojni oblici,
02:23
and if you don't like it,
you unfoldrazvijati and foldpreklopiti back again.
35
131861
3394
a ako vam se ne sviđa,
odmotate i ponovo zamotate.
02:27
Any 3D formoblik can be madenapravljen
from 2D surfacespovršine by foldingna sklapanje,
36
135947
6016
Svaki 3D oblik može nastati iz
2D površina presavijanjem,
02:33
and this is provendokazan mathematicallymatematički.
37
141987
2529
što je matematički dokazano.
02:38
And imaginezamisliti if you were to have
an intelligentinteligentan sheetlist
38
146555
4408
Zamislite da imate pametnu površinu
02:42
that can self-foldsamo-odustati into any formoblik it wants,
39
150987
3559
koja se sama može složiti u bilo
koji oblik koji poželi,
02:46
anytimebilo kada.
40
154570
1223
u bilo koje vrijeme.
02:48
And that's what I've been workingrad on.
41
156322
2254
Na tome sam radila.
02:50
I call this roboticrobotski origamiOrigami,
42
158600
3182
Zovem to robotski origami,
02:53
"robogamirobogami."
43
161806
1498
"robogami".
02:57
This is our first robogamirobogami transformationtransformacija
44
165387
3520
Ovo je naše prvo preoblikovanje robogamija
03:00
that was madenapravljen by me about 10 yearsgodina agoprije.
45
168931
3309
koje sam napravila prije 10 godina.
03:04
From a flat-sheetedravna robotrobot,
46
172264
1767
Od robota kojeg čini ravna površina,
03:06
it turnsokreti into a pyramidpiramida
and back into a flatravan sheetlist
47
174055
2947
pretvara se u piramidu
pa opet u ravnu površinu,
03:09
and into a spaceprostor shuttlečunak.
48
177026
2773
te u svemirski brod.
03:12
QuiteSasvim cuteslatka.
49
180822
1241
Prilično slatko.
03:14
TenDeset yearsgodina laterkasnije, with my groupskupina
of ninjaNinja origamiOrigami roboticrobotski researchersistraživači --
50
182789
6870
Deset godina kasnije, sa svojom grupom
nindža origami robotskih istraživača --
03:21
about 22 of them right now --
51
189683
1898
kojih sada ima oko 22-oje --
03:24
we have a newnovi generationgeneracija of robogamisrobogamiji,
52
192332
3408
stvorili smo novu generaciju robogamija,
03:27
and they're a little more effectivedjelotvoran
and they do more than that.
53
195764
3311
koji su malo učinkovitiji
i mogu puno više.
03:32
So the newnovi generationgeneracija of robogamisrobogamiji
actuallyzapravo serveposlužiti a purposesvrha.
54
200105
3283
Tako da nova generacija robogamija
ispunjava određenu svrhu.
03:35
For exampleprimjer, this one actuallyzapravo navigatesplovi
throughkroz differentdrugačiji terrainsTereni autonomouslysamostalno.
55
203412
5199
Naprimjer, ovaj se samostalno kreće
kroz različite terene.
03:40
So when it's a drysuho
and flatravan landzemljište, it crawlspretraživanja radi indeksiranja sadržaja.
56
208635
3335
Pa kada je na suhom
i ravnom tlu, onda puza.
03:46
And if it meetszadovoljava suddennaglo roughhrapav terrainterena,
57
214256
2479
Ako je odjednom na grubom terenu,
03:48
it startspočinje rollingvaljanje.
58
216759
1237
počne se kotrljati.
03:50
It does this -- it's the sameisti robotrobot --
59
218020
2452
Radi to -- to je isti robot --
03:52
but dependingovisno on whichkoji terrainterena it meetszadovoljava,
60
220496
3023
ali ovisno o tome s kakvim
terenom se susreće,
03:55
it activatesaktivira a differentdrugačiji sequenceslijed
of actuatorsregulacioni that's on boardodbor.
61
223543
4765
aktivira drugačiji niz
uprogramiranih pokretnih sklopova.
04:02
And oncejednom it meetszadovoljava an obstacleprepreka,
it jumpsskokovi over it.
62
230459
3280
A kada se nađe pred zaprekom, preskoči je.
04:07
It does this by storingskladištenje energyenergija
in eachsvaki of its legsnoge
63
235485
3376
To čini pohranjivanjem energije
u svakoj nozi
04:10
and releasingispuštanje it and catapultingkatapultiran
like a slingshotmala praćka.
64
238885
3876
te otpuštajući je i katapultirajući se
kao iz praćke.
04:14
And it even does gymnasticsgimnastika.
65
242785
1887
Čak i gimnasticira.
04:17
YayJupi.
66
245688
1171
Super.
04:18
(LaughterSmijeh)
67
246883
1437
(Smijeh)
04:20
So I just showedpokazala you
what a singlesingl robogamirobogami can do.
68
248828
4177
Pokazala sam vam što jedan
robogami može činiti.
04:25
ImagineZamislite what they can do as a groupskupina.
69
253029
2785
Zamislite što bi mogli kao skupina.
04:27
They can joinpridružiti forcessnaga to tacklepribor
more complexkompleks taskszadaci.
70
255838
4022
Oni mogu udružiti snage kako
bi savladali složenije zadatke.
04:31
EachSvaki modulemodul, eitherili activeaktivan or passivepasivan,
71
259884
3162
Svaki modul, bilo da je
aktivan ili pasivan,
04:35
we can assemblesastaviti them
to createstvoriti differentdrugačiji shapesoblika.
72
263070
3567
možemo sastaviti tako
da stvaraju različite oblike.
04:38
Not only that, by controllingkontrolni
the foldingna sklapanje jointszglobova,
73
266661
2749
Štoviše, kontrolirajući
zglobove koji se preslaguju,
04:41
we're ableu stanju to createstvoriti and attacknapad
differentdrugačiji taskszadaci.
74
269434
4548
možemo stvarati i savladavati
različite zadatke.
04:46
The formoblik is makingizrađivanje newnovi taskzadatak spaceprostor.
75
274006
3175
Oblik stvara novi prostor za zadatak.
04:49
And this time, what's mostnajviše
importantvažno is the assemblyskupština.
76
277736
3839
Ovoga puta, najvažniji dio
je sastavljanje.
04:54
They need to autonomouslysamostalno
find eachsvaki other in a differentdrugačiji spaceprostor,
77
282192
4184
Moraju samostalno pronaći jedni
druge u novom prostoru,
04:58
attachpričvrstiti and detachSkinite, dependingovisno on
the environmentokolina and taskzadatak.
78
286400
4290
spojiti se i odspojiti, ovisno o
okolini i zadatku.
05:03
And we can do this now.
79
291616
2059
I sada to možemo učiniti.
05:06
So what's nextSljedeći?
80
294412
1427
Što je sljedeće?
05:07
Our imaginationmašta.
81
295863
1310
Naša mašta.
05:09
This is a simulationsimuliranje
of what you can achievepostići
82
297704
2401
Ovo je simulacija onoga
što možemo postići
05:12
with this typetip of modulemodul.
83
300129
1657
ovom vrstom modula.
05:13
We decidedodlučio that we were going
to have a four-leggedčetveronožne crawlerrobot
84
301810
3172
Odlučili smo da ćemo napraviti
četveronožnog puzača
05:18
turnskretanje into a little dogpas
and make smallmali gaitsgaits.
85
306870
3179
koji postaje maleni pas
i radi male pokrete.
05:22
With the sameisti modulemodul, we can actuallyzapravo
make it do something elsedrugo:
86
310073
3834
Istim modulom možemo postići
da radi nešto drugo:
05:25
a manipulatormanipulator, a typicaltipičan,
classicalklasične roboticrobotski taskzadatak.
87
313931
3418
manipuliranje, tipičan,
klasičan robotski zadatak.
05:29
So with a manipulatormanipulator,
it can pickodabrati up an objectobjekt.
88
317373
2699
Manipulator može podići predmet.
05:32
Of coursenaravno, you can adddodati more modulesmoduli
to make the manipulatormanipulator legsnoge longerviše
89
320096
4044
Naravno, možete dodati još modula
kako bi mu noge bile duže,
05:36
to attacknapad or pickodabrati up objectsobjekti
that are biggerveći or smallermanji,
90
324164
3723
kako bi savladao ili pokupio
veće ili manje predmete,
05:39
or even have a thirdtreći armruka.
91
327911
1766
ili može imati i treću ruku.
05:43
For robogamisrobogamiji, there's no
one fixedfiksni shapeoblik norni taskzadatak.
92
331545
4361
Kod robogamija ne postoji
predodređen oblik niti zadatak.
05:48
They can transformtransformirati into anything,
anywherebilo kuda, anytimebilo kada.
93
336628
4300
Mogu se preoblikovati u bilo što,
bilo gdje, u bilo koje vrijeme.
05:54
So how do you make them?
94
342408
2676
Kako ih napraviti?
05:57
The biggestnajveći technicaltehnička challengeizazov
of robogamirobogami is keepingčuvanje them supersuper thintanak,
95
345108
5317
Najveći tehnički izazov robogamija
jest kako da ostanu vrlo tanki,
06:02
flexiblefleksibilno,
96
350449
1151
rastezljivi,
06:03
but still remainingostali functionalfunkcionalna.
97
351624
2214
ali da ostanu funkcionalni.
06:06
They're composedsastavljen of multiplevišekratnik layersslojevi
of circuitskrugovi, motorsmotori,
98
354562
3812
Sastavljeni su od višestrukih slojeva
električnih spojeva, motora,
06:10
microcontrollersmikrokontrolera and sensorssenzori,
99
358398
2418
mikrokontrolera i senzora,
06:12
all in the singlesingl bodytijelo,
100
360840
1854
sve to u jednom tijelu,
06:14
and when you controlkontrolirati
individualpojedinac foldingna sklapanje jointszglobova,
101
362718
3321
i kada kontrolirate pojedine
zglobove za savijanje,
06:18
you'llvi ćete be ableu stanju to achievepostići
softmekan motionsPrijedlozi like that
102
366063
3526
moći ćete postići ovako nježne kretnje
06:21
uponna your commandnaredba.
103
369613
1480
na vašu naredbu.
06:26
InsteadUmjesto toga of beingbiće a singlesingl robotrobot that is
specificallyposebno madenapravljen for a singlesingl taskzadatak,
104
374013
4859
Umjesto da ste jedan robot koji je
posebno sagrađen za jednu namjenu,
06:30
robogamisrobogamiji are optimizedoptimizirano to do multi-tasksviše zadataka.
105
378896
3895
robogamiji su prilagođeni za
višestruke zadatke.
06:35
And this is quitedosta importantvažno
106
383366
1757
To je prilično važno
06:37
for the difficulttežak and uniquejedinstvena
environmentsokruženja on the EarthZemlja
107
385147
3831
za komplicirane i jedinstvene
okoline na Zemlji,
06:41
as well as in spaceprostor.
108
389002
2965
kao i u svemiru.
06:45
SpaceProstor is a perfectsavršen
environmentokolina for robogamisrobogamiji.
109
393782
3174
Svemir je idealno okruženje za robogamije.
06:49
You cannotNe možete affordpriuštiti to have
one robotrobot for one taskzadatak.
110
397673
4133
Ne možemo si priuštiti da imamo
jednog robota za jedan zadatak.
06:54
Who knowszna how manymnogi taskszadaci
you will encountersusret in spaceprostor?
111
402966
3336
Tko zna s koliko zadataka
će se susresti u svemiru?
06:58
What you want is a singlesingl roboticrobotski platformplatforma
that can transformtransformirati to do multi-tasksviše zadataka.
112
406846
6959
Želimo imati jednu robotsku površinu
koja se preoblikuje za brojne zadatke.
07:07
What we want is a deckpaluba
of thintanak robogamirobogami modulesmoduli
113
415188
5112
Želimo imati niz tankih
modula robogamija
07:12
that can transformtransformirati to do multiplesCombi
of performingobavljanje taskszadaci.
114
420324
4371
koji se preoblikuju za obavljanje
mnogih zadataka.
07:18
And don't take my wordriječ for it,
115
426322
3210
Ne morate meni vjerovati,
07:21
because the EuropeanEuropski SpaceProstor AgencyAgencija
and SwissŠvicarski SpaceProstor CenterCentar
116
429556
3036
zato što Europska svemirska agencija
i Švicarski svemirski centar
07:24
are sponsoringfinancira this exacttočno conceptkoncept.
117
432616
2260
sponzoriraju upravo ovaj koncept.
07:27
So here you see a couplepar of imagesslika
of reconfigurationpreustroj of robogamisrobogamiji,
118
435562
5045
Ovdje vidite nekoliko snimaka
rekonfiguracije robogamija
07:32
exploringistraživanje the foreignstrana landzemljište
abovegroundiznad zemlje, on the surfacepovršinski,
119
440631
3778
istražujući strano tlo na površini,
07:36
as well as diggingkopanje into the surfacepovršinski.
120
444433
1922
kao i kopajući ispod površine.
07:39
It's not just explorationistraživanje.
121
447117
2079
To nije samo istraživanje.
07:41
For astronautsastronauti, they need additionalDodatne help,
122
449220
2588
Astronautima je potrebna dodatna pomoć
zato što si ne možemo priuštiti
ni da odvodimo pripravnike onamo.
07:43
because you cannotNe možete affordpriuštiti
to bringdonijeti internspripravnika up there, eitherili.
123
451832
2834
07:46
(LaughterSmijeh)
124
454690
1182
(Smijeh)
07:48
They have to do everysvaki tediousdosadan taskzadatak.
125
456357
2881
Moraju obaviti svaki naporan zadatak.
07:51
They maysvibanj be simplejednostavan,
126
459262
1218
Oni mogu biti jednostavni,
07:52
but supersuper interactiveinteraktivni.
127
460504
1611
ali vrlo interaktivni.
07:54
So you need robotsroboti
to facilitateolakšati theirnjihov experimentspokusi,
128
462762
3412
Pa im roboti trebaju kako bi
omogućili njihove pokuse,
07:58
assistingPomaganje them with the communicationskomunikacije
129
466198
2311
pomogli im u komunikaciji
08:00
and just dockingvez ontona surfacespovršine to be
theirnjihov thirdtreći armruka holdingdržanje differentdrugačiji toolsalat.
130
468533
5252
i samo kako bi ih smjestili na površine
da im budu treća ruka držeći im alate.
08:07
But how will they be ableu stanju
to controlkontrolirati robogamisrobogamiji, for exampleprimjer,
131
475245
3133
Ali kako će moći kontrolirati
robogamije, primjerice,
08:10
outsideizvan the spaceprostor stationstanica?
132
478402
1553
izvan svemirske postaje?
08:11
In this casespis, I showpokazati a robogamirobogami
that is holdingdržanje spaceprostor debriskrhotine.
133
479979
4037
U ovom slučaju, vidimo robogamija
koji drži svemirski otpad.
08:16
You can work with your visionvizija
so that you can controlkontrolirati them,
134
484040
3604
Možete raditi na vizualnoj tehnologiji
kako biste ih kontrolirali,
08:19
but what would be better
is havingima the sensationosjećaj of touchdodir
135
487668
4462
ali bilo bi bolje kada bi se osjet dodira
08:24
directlydirektno transportedprevozi ontona
the handsruke of the astronautsastronauti.
136
492154
3603
mogao izravno prenijeti
na ruke astronauta.
08:28
And what you need is a hapticHaptički deviceuređaj,
137
496248
2423
Potreban vam je haptički uređaj,
08:30
a hapticHaptički interfacesučelje that recreatesosviježiti
the sensationosjećaj of touchdodir.
138
498695
3708
haptičko sučelje koje oponaša
osjet dodira.
08:35
And usingkoristeći robogamisrobogamiji, we can do this.
139
503051
2524
Koristeći robogamije možemo to postići.
08:39
This is the world'ssvijetu
smallestnajmanji hapticHaptički interfacesučelje
140
507276
4148
Ovo je najmanje haptičko
sučelje na svijetu
08:44
that can recreateponovno a sensationosjećaj of touchdodir
just underneathispod your fingertipprsta.
141
512316
5189
koje može oponašati osjet dodira
pod vrhom vašeg prsta.
08:50
We do this by movingkreće the robogamirobogami
142
518104
2577
Činimo to pokretanjem robogamija
08:52
by microscopicmikroskopski and macroscopicmakroskopski
movementspokreti at the stagefaza.
143
520705
4511
mikroskopskim i makroskopskim
pokretima na platformi.
08:57
And by havingima this, not only
will you be ableu stanju to feel
144
525812
3630
Ako imate ovo, ne samo da ćete
moći osjetiti
09:01
how bigvelika the objectobjekt is,
145
529466
1739
koliko je velik predmet,
09:03
the roundnessoblina and the lineslinije,
146
531229
2886
oblost i obrise,
09:06
but alsotakođer the stiffnessukočenost and the texturetekstura.
147
534139
3563
nego i čvrstoću i teksturu.
09:11
AlexAlex has this interfacesučelje
just underneathispod his thumbpalac,
148
539019
3989
Alex ima ovo sučelje pod svojim palcem,
09:15
and if he were to use this
with VRVR goggleszaštitne naočale and handruka controllerskontroleri,
149
543032
4812
i ako bismo upotrijebili ovo s naočalama
za VR i ručnim kontrolerima,
09:19
now the virtualvirtualan realitystvarnost
is no longerviše virtualvirtualan.
150
547868
3629
odjednom virtualna stvarnost
nije više virtualna.
09:23
It becomespostaje a tangibleopipljiv realitystvarnost.
151
551521
2268
Postaje stvarnost koju možemo dotaknuti.
09:28
The blueplava balllopta, redcrvena balllopta
and blackcrno balllopta that he's looking at
152
556529
3687
Plava, crvena i crna loptica koje gleda
09:32
is no longerviše differentiateddiferencirani by colorsboje.
153
560240
2466
više se ne razlikuju po boji.
09:34
Now it is a rubberguma blueplava balllopta,
spongespužva redcrvena balllopta and billiardbiljar blackcrno balllopta.
154
562730
5311
Sada su to gumena plava loptica, spužvasta
crvena loptica i crna biljarska kuglica.
09:40
This is now possiblemoguće.
155
568642
1710
To je sada moguće.
09:43
Let me showpokazati you.
156
571263
1202
Pokazat ću vam.
09:46
This is really the first time
this is shownprikazan liveživjeti
157
574150
4169
Ovo se prvi put prikazuje uživo
09:50
in frontispred of a publicjavnost grandveličanstven audiencepublika,
158
578343
2846
pred brojnom publikom
09:53
so hopefullynadajmo se this worksdjela.
159
581213
1828
pa se nadam da će uspjeti.
09:55
So what you see here
is an atlasAtlas of anatomyanatomija
160
583668
4301
Ovdje možete vidjeti atlas anatomije
09:59
and the robogamirobogami hapticHaptički interfacesučelje.
161
587993
2793
i robogami haptičko sučelje.
10:02
So, like all the other
reconfigurablereconfigurable robotsroboti,
162
590810
2545
I poput svih robota koji mijenjaju oblik,
10:05
it multitasksmultitse upita.
163
593379
1175
može obavljati više zadataka.
10:06
Not only is it going to serveposlužiti as a mousemiš,
164
594578
2023
Neće samo poslužiti kao miš,
10:08
but alsotakođer a hapticHaptički interfacesučelje.
165
596625
2365
nego i kao haptičko sučelje.
10:11
So for exampleprimjer, we have a whitebijela backgroundpozadina
where there is no objectobjekt.
166
599381
3774
Primjerice, imamo bijelu pozadinu
tamo gdje nema predmeta.
10:15
That meanssredstva there is nothing to feel,
167
603179
2052
To znači da nema ničega za osjetiti
10:17
so we can have a very,
very flexiblefleksibilno interfacesučelje.
168
605255
3712
pa možemo imati vrlo,
vrlo fleksibilno sučelje.
10:21
Now, I use this as a mousemiš
to approachpristup skinkoža,
169
609352
3152
Koristim se mišem da priđem koži,
10:24
a muscularmišićna armruka,
170
612528
1263
mišićavoj ruci,
10:25
so now let's feel his bicepsBiceps,
171
613815
2016
a sada da osjetimo njegov biceps,
10:27
or shouldersramena.
172
615855
1488
ili ramena.
10:29
So now you see
how much stifferTvrđe it becomespostaje.
173
617367
3010
Vidite koliko postaje čvršće.
10:32
Let's exploreistražiti even more.
174
620401
1371
Istražimo još malo.
10:33
Let's approachpristup the ribcageprsnog koša.
175
621796
2910
Priđimo prsnom košu.
10:36
And as soonuskoro as I movepotez
on topvrh of the ribcageprsnog koša
176
624730
2562
Čim se krećem povrh grudnog koša
10:39
and betweenizmeđu the intercostalmeđurebreni musclesmišići,
177
627316
2285
koji je čvršći, i među rebrenim mišićima,
10:41
whichkoji is softermekši and harderteže,
178
629625
1549
koji su mekši,
10:43
I can feel the differencerazlika
of the stiffnessukočenost.
179
631198
2236
mogu osjetiti razliku u čvrstoći.
10:45
Take my wordriječ for it.
180
633458
1326
Vjerujte mi na riječ.
10:46
So now you see, it's much stifferTvrđe
in termsUvjeti of the forcesila
181
634808
4203
Vidite, puno je čvršće u smislu otpora
10:51
it's givingdavanje back to my fingertipprsta.
182
639035
1845
koji pruža vrhu moga prsta.
10:53
So I showedpokazala you the surfacespovršine
that aren'tnisu movingkreće.
183
641822
3978
Pokazala sam vam površine
koje se ne kreću.
10:57
How about if I were to approachpristup
something that movespotezi,
184
645824
3553
Kako bi bilo da priđemo
nečemu što se kreće,
11:01
for exampleprimjer, like a beatingbijenje heartsrce?
185
649401
2067
primjerice, srcu koje kuca?
11:03
What would I feel?
186
651492
1395
Što bih osjetila?
11:11
(ApplausePljesak)
187
659573
6146
(Pljesak)
11:19
This can be your beatingbijenje heartsrce.
188
667158
2293
To bi moglo biti vaše srce koje kuca.
11:22
This can actuallyzapravo be insideiznutra your pocketdžep
189
670010
3610
Ovo biste mogli imati u džepu
11:25
while you're shoppingkupovina onlinena liniji.
190
673644
1765
dok kupujete na internetu.
11:28
Now you'llvi ćete be ableu stanju to feel the differencerazlika
of the sweaterdžemper that you're buyingkupovina,
191
676361
3789
Moći ćete osjetiti razliku
između džempera koji biste kupili,
11:32
how softmekan it is,
192
680174
1222
koliko je mekan,
11:33
if it's actuallyzapravo cashmereKašmir or not,
193
681420
2836
je li doista od kašmira ili nije,
11:36
or the bagelPecivo that you're tryingtežak to buykupiti,
194
684280
2056
ili pecivo koje želite kupiti,
11:38
how hardteško it is or how crispyhrskavi it is.
195
686360
3068
koliko je tvrdo ili hrskavo.
11:42
This is now possiblemoguće.
196
690229
1736
To je sada moguće.
11:46
The roboticsRobotika technologytehnologija is advancingunapređenja
to be more personalizedpersonalizirane and adaptiveprilagodljiv,
197
694774
5812
Robotska tehnologija napreduje
kako bi bila osobnija i prilagodljivija,
11:52
to adaptprilagoditi to our everydaysvaki dan needspotrebe.
198
700610
3104
da se prilagodi vašim
svakodnevnim potrebama.
11:56
This uniquejedinstvena specieSpecie
of reconfigurablereconfigurable roboticsRobotika
199
704457
3625
Jedinstvena znanstvena grana
transformativne robotike
12:00
is actuallyzapravo the platformplatforma to providepružiti
this invisiblenevidljiv, intuitiveintuitivan interfacesučelje
200
708106
5978
je zapravo platforma za omogućavanje
ovog nevidljivog, navodljivog sučelja
12:06
to meetsastati our exacttočno needspotrebe.
201
714108
2492
da zadovolji naše potrebe.
12:10
These robotsroboti will no longerviše look like
the characterslikovi from the moviesfilmovi.
202
718169
4006
Ovi roboti više neće izgledati
kao likovi iz filmova.
12:14
InsteadUmjesto toga, they will be whateveršto god
you want them to be.
203
722843
3848
Umjesto toga, bit će što god
vi poželite da budu.
12:19
Thank you.
204
727223
1206
Hvala.
12:20
(ApplausePljesak)
205
728453
3598
(Pljesak)
Translated by Martina Peraic
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jamie Paik - Robotician
Soft robotics expert Jamie Paik designs "robogamis" -- folding robots inspired by origami that are more adaptable than classical robots.

Why you should listen

As director and founder of Reconfigurable Robotics Lab (RRL), Jamie Paik taps a deep knowledge of fabrication and unique actuation solutions to create astonishing folding robots -- or, as she describes them: "robogamis. These self-morphing robotic origami transform their planar shapes to 2D or 3D by folding in predefined patterns and sequences, just like the paper art, origami.

Paik is an active promoter of soft robotics that combines multi-discipline engineering expertise. Her soft robots have commercial applications, including a robotic surgical tool and a haptic joystick that can render realistic force feedback beneath a user's fingertip.

More profile about the speaker
Jamie Paik | Speaker | TED.com