ABOUT THE SPEAKER
Jamie Paik - Robotician
Soft robotics expert Jamie Paik designs "robogamis" -- folding robots inspired by origami that are more adaptable than classical robots.

Why you should listen

As director and founder of Reconfigurable Robotics Lab (RRL), Jamie Paik taps a deep knowledge of fabrication and unique actuation solutions to create astonishing folding robots -- or, as she describes them: "robogamis. These self-morphing robotic origami transform their planar shapes to 2D or 3D by folding in predefined patterns and sequences, just like the paper art, origami.

Paik is an active promoter of soft robotics that combines multi-discipline engineering expertise. Her soft robots have commercial applications, including a robotic surgical tool and a haptic joystick that can render realistic force feedback beneath a user's fingertip.

More profile about the speaker
Jamie Paik | Speaker | TED.com
TED2019

Jamie Paik: Origami robots that reshape and transform themselves

Jamie Paik: Şekil değiştirip dönüşebilen origami robotları

Filmed:
621,191 views

Origami'den tasarım ipuçlarını alan robotist Jamie Paik ve ekibi kendilerini yeniden şekillendiren ve değiştirebilen süper ince malzemelerden yapılmış katlanan robotları "robogamis"i yarattı. Bu konuşmasında Paik, robogamis'in dünyadaki veya uzaydaki çeşitli görevleri yerine getirmek için nasıl adapte olabileceğini ve nasıl yuvarlanıp, zıplayıp sapan gibi atıldıklarını ve bir kalp gibi attığını gösteriyor.
- Robotician
Soft robotics expert Jamie Paik designs "robogamis" -- folding robots inspired by origami that are more adaptable than classical robots. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
As a roboticistsızacağını,
I get askeddiye sordu a lot of questionssorular.
0
1944
3721
Robotik uzmanı bir insan olarak
bana çok fazla soru soruluyor.
00:17
"When we will they startbaşlama
servingservis me breakfastkahvaltı?"
1
5689
2304
"Robotlar ne zaman kahvaltımı
servis edecek?"
00:21
So I thought the futuregelecek of roboticsRobotik
would be looking more like us.
2
9049
4676
Bu yüzden ben de gelecek robotların
bize daha çok benzeyeceğini düşündüm.
00:28
I thought they would look like me,
3
16114
1674
Bana benzeyeceklerini düşündüm,
00:29
so I builtinşa edilmiş eyesgözleri
that would simulatebenzetmek my eyesgözleri.
4
17812
3747
dolayısıyla onlara benim gözlerime
benzeyen gözler yaptım.
00:34
I builtinşa edilmiş fingersparmaklar that are dextrousyönleri
enoughyeterli to serveservis me ...
5
22813
5056
Bana beyzbol topu servis eden
marifetli parmaklar yaptım.
00:39
baseballsBeyzbol topları.
6
27893
1190
00:43
ClassicalKlasik robotsrobotlar like this
7
31837
2017
Bu tarz klasik robotlar üretilip
00:45
are builtinşa edilmiş and becomeolmak functionalfonksiyonel
8
33878
3176
belli sayıda birleşim yeri
ve hareket ettiriciler sayesinde
00:49
basedmerkezli on the fixedsabit numbernumara
of jointseklem and actuatorsaktüatörler.
9
37078
3198
işlevsel hâle gelirler.
00:52
And this meansanlamına geliyor theironların functionalityişlevselliği
and shapeşekil are alreadyzaten fixedsabit
10
40780
4335
Bu demek oluyor ki robotların
fonksiyonellikleri ve şekilleri,
00:57
at the momentan of theironların conceptionfikir.
11
45139
1831
tasarım aşamasında çoktan
belirlenmiş oluyor.
00:59
So even thoughgerçi this armkol
has a really niceGüzel throwatmak --
12
47490
2867
Bu kol gerçekten iyi bir
şekilde fırlatabilse bile,
01:02
it even hitvurmak the tripodtripod at the end-sonu--
13
50381
2431
ilerideki tripodu vurabilse bile,
01:06
it's not meantdemek for cookingyemek pişirme you
breakfastkahvaltı perbaşına sese.
14
54015
3163
size kendi kendine
yemek yapması için üretilmedi.
01:09
It's not really suiteduygun for scrambledşifreli eggsyumurta.
15
57202
3637
Yağda yumurta yapabilmek için uygun değil.
01:12
So this was when I was hitvurmak
by a newyeni visionvizyon of futuregelecek roboticsRobotik:
16
60863
4325
Böylece robotiğin geleceği hakkında
yeni bir bakış açısına sahiptim:
01:18
the transformersTransformatörler.
17
66101
1760
dönüşenler.
01:20
They drivesürücü, they runkoş, they flyuçmak,
18
68989
2547
Sürekli değişen çevreye
01:23
all dependingbağlı on the ever-changingdeğişen,
newyeni environmentçevre and taskgörev at handel.
19
71560
4869
ve yapılması gereken görevlere göre
sürebilir, koşabilir, uçabilirler.
01:29
To make this a realitygerçeklik,
20
77267
1781
Bunu gerçeğe dönüştürmek için
01:31
you really have to rethinkyeniden düşünmek
how robotsrobotlar are designedtasarlanmış.
21
79072
3291
robotların nasıl tasarlandığını
gerçekten düşünmeniz gerekiyor.
01:35
So, imaginehayal etmek a roboticrobotik modulemodül
in a polygonÇokgen shapeşekil
22
83448
4014
Yani, çokgen şeklinde bir
robotik modülü düşünün,
01:39
and usingkullanma that simplebasit polygonÇokgen shapeşekil
23
87486
2079
ve bu basit çokgen şeklini kullanarak
01:41
to reconstructyeniden yapılandırma multipleçoklu differentfarklı formsformlar
24
89589
3038
birçok farklı biçimi yeniden oluşturmayı
01:44
to createyaratmak a newyeni formform of robotrobot
for differentfarklı tasksgörevler.
25
92651
4290
ve böylece farklı görevler için
yeni robot biçimi yarattığınızı düşünün.
01:49
In CGCG, computerbilgisayar graphicsgrafik,
it's not any newshaber --
26
97528
3703
CG'de, bilgisayar grafiklerinde,
bu alışılagelmiş bir şey,
01:53
it's been donetamam for a while, and that's how
mostçoğu of the moviesfilmler are madeyapılmış.
27
101255
3431
uzun zamandır uygulanıyor,
çoğu film de bu şekilde yapılıyor.
01:56
But if you're tryingçalışıyor to make a robotrobot
that's physicallyfiziksel olarak movinghareketli,
28
104710
3870
Ama fiziksel olarak hareket edebilen bir
robot üretmeye çalışıyorsanız
02:00
it's a completelytamamen newyeni storyÖykü.
29
108604
1576
işler tamamen farklılaşıyor.
02:02
It's a completelytamamen newyeni paradigmparadigma.
30
110691
2029
Yeni bir paradigmayla
baş başa kalıyorsunuz.
02:06
But you've all donetamam this.
31
114307
1793
Aslında hepiniz bunu çoktan yaptınız.
02:09
Who hasn'tdeğil sahiptir madeyapılmış a paperkâğıt airplaneuçak,
paperkâğıt boattekne, paperkâğıt craneVinç?
32
117434
5308
Kim kağıttan uçak, kağıttan gemi,
kağıttan kuş yapmamıştır ki?
02:15
OrigamiOrigami is a versatileçok yönlü
platformplatform for designerstasarımcılar.
33
123893
3844
Origami, tasarımcılar için
çok yönlü bir platform.
02:19
From a singletek sheettabaka of paperkâğıt,
you can make multipleçoklu shapesşekiller,
34
127761
4076
Tek bir kağıt parçasından
bir sürü şekil oluşturabilirsiniz
02:23
and if you don't like it,
you unfoldaçılmak and foldkat back again.
35
131861
3394
ve beğenmezseniz kağıdı eski hâline
getirip tekrar katlayabilirsiniz.
02:27
Any 3D formform can be madeyapılmış
from 2D surfacesyüzeyler by foldingkatlama,
36
135947
6016
Herhangi üç boyutlu bir şekil,
matematiksel olarak da kanıtlandığı gibi,
02:33
and this is provenkanıtlanmış mathematicallymatematiksel olarak.
37
141987
2529
iki boyutlu yüzeylerin
katlanmasıyla elde edilebilir.
02:38
And imaginehayal etmek if you were to have
an intelligentakıllı sheettabaka
38
146555
4408
İstediği zamanda, kendi kendine
katlanarak istediği şekle bürünebilen
02:42
that can self-foldkendi kendine pas into any formform it wants,
39
150987
3559
akıllı bir kağıda sahip
olduğunuzu düşünün.
02:46
anytimeistediğin zaman.
40
154570
1223
02:48
And that's what I've been workingçalışma on.
41
156322
2254
İşte bu, benim üzerinde çalıştığım şey.
02:50
I call this roboticrobotik origamiOrigami,
42
158600
3182
Ben buna "robotik origami" diyorum.
02:53
"robogamirobogami."
43
161806
1498
Yani "robogami".
02:57
This is our first robogamirobogami transformationdönüşüm
44
165387
3520
Bu benim yaklaşık
10 yıl önce yaptığım,
03:00
that was madeyapılmış by me about 10 yearsyıl agoönce.
45
168931
3309
bizim ilk robogami dönüşümümüz.
03:04
From a flat-sheeteddüz yapraklı robotrobot,
46
172264
1767
Düz tabakalı bir robot,
03:06
it turnsdönüşler into a pyramidpiramit
and back into a flatdüz sheettabaka
47
174055
2947
piramide dönüşüyor
ve eski hâline geri dönüp
03:09
and into a spaceuzay shuttleservis aracı.
48
177026
2773
bir uzay mekiğine dönüşüyor.
03:12
QuiteOldukça cuteşirin.
49
180822
1241
Oldukça sevimli.
03:14
TenOn yearsyıl latersonra, with my groupgrup
of ninjaNinja origamiOrigami roboticrobotik researchersaraştırmacılar --
50
182789
6870
On yıl sonra, origami robotik
araştırmacılarıyla olan grubumla birlikte
03:21
about 22 of them right now --
51
189683
1898
- şu anda yaklaşık 22 kişiler -
03:24
we have a newyeni generationnesil of robogamisrobogamis,
52
192332
3408
yeni nesil robogamilere sahibiz,
03:27
and they're a little more effectiveetkili
and they do more than that.
53
195764
3311
biraz daha etkililer ve yapabildiklerinin
çok daha fazlasını yapabiliyorlar.
03:32
So the newyeni generationnesil of robogamisrobogamis
actuallyaslında serveservis a purposeamaç.
54
200105
3283
Yani, yeni nesil robogamiler aslında
bir amaca hizmet ediyorlar.
03:35
For exampleörnek, this one actuallyaslında navigatesgider
throughvasitasiyla differentfarklı terrainsArazi autonomouslyotonom.
55
203412
5199
Örneğin bu gördüğünüz, farklı zeminlerde
kendi başına hareket edebiliyor.
03:40
So when it's a drykuru
and flatdüz landarazi, it crawlsgezinme.
56
208635
3335
Eğer zemin kuru ve düzse
yerde sürünüyor.
03:46
And if it meetskarşılayan suddenani roughkaba terrainarazi,
57
214256
2479
Pürüzlü bir yüzeyle
karşılaştığında ise
03:48
it startsbaşlar rollingyuvarlanan.
58
216759
1237
yuvarlanmaya başlıyor.
03:50
It does this -- it's the sameaynı robotrobot --
59
218020
2452
Aynı robot, karşılaşılan yüzeye göre
03:52
but dependingbağlı on whichhangi terrainarazi it meetskarşılayan,
60
220496
3023
farklı hareket edebiliyor.
03:55
it activatesetkinleştirir a differentfarklı sequencesıra
of actuatorsaktüatörler that's on boardyazı tahtası.
61
223543
4765
Üzerindeki farklı dizilişteki
uyarıcıları aktif hale getiriyor.
04:02
And oncebir Zamanlar it meetskarşılayan an obstacleengel,
it jumpsatlayışlar over it.
62
230459
3280
Bir engelle karşılaştığı zaman
üzerinden atlıyor.
04:07
It does this by storingdepolanması energyenerji
in eachher of its legsbacaklar
63
235485
3376
Bunu her bir bacağında
enerji depolayıp serbest bırakarak
04:10
and releasingserbest bırakma it and catapultingmancınık
like a slingshotsapan.
64
238885
3876
ve bir sapan gibi fırlayarak yapıyor.
04:14
And it even does gymnasticsjimnastik.
65
242785
1887
Hatta jimnastik bile yapabiliyor.
04:17
YayYay.
66
245688
1171
Yaşasın!
04:18
(LaughterKahkaha)
67
246883
1437
(Gülüşmeler)
04:20
So I just showedgösterdi you
what a singletek robogamirobogami can do.
68
248828
4177
Size tek bir robogaminin
neler yapabileceğini gösterdim.
04:25
ImagineHayal what they can do as a groupgrup.
69
253029
2785
Grup halinde olsalardı
neler yapabileceklerini düşünün.
04:27
They can joinkatılmak forcesgüçler to tackleele almak
more complexkarmaşık tasksgörevler.
70
255838
4022
Karmaşık görevlerin üstünden gelebilmek
için güçlerini birleştirebilirler.
04:31
EachHer modulemodül, eitherya activeaktif or passivepasif,
71
259884
3162
Aktif ya da pasif her bir modülü
04:35
we can assemblebirleştirmek them
to createyaratmak differentfarklı shapesşekiller.
72
263070
3567
bir araya getirerek farklı
şekiller yaratabiliyoruz.
04:38
Not only that, by controllingkontrol
the foldingkatlama jointseklem,
73
266661
2749
Ayrıca, katlanma yerlerini kontrol ederek
04:41
we're ableyapabilmek to createyaratmak and attacksaldırı
differentfarklı tasksgörevler.
74
269434
4548
farklı görevler yaratıp
onların üstesinden gelebiliyoruz.
04:46
The formform is makingyapma newyeni taskgörev spaceuzay.
75
274006
3175
Biçimlere göre yeni
görev alanları oluşuyor.
04:49
And this time, what's mostçoğu
importantönemli is the assemblymontaj.
76
277736
3839
Şu anda, en önemli olan
şey birleştirme işi.
04:54
They need to autonomouslyotonom
find eachher other in a differentfarklı spaceuzay,
77
282192
4184
Farklı yerlerlerde birbirlerini
kendi kendilerine bulup
04:58
attachiliştirmek and detachayırmak, dependingbağlı on
the environmentçevre and taskgörev.
78
286400
4290
çevrelerine ve görevlerine göre
bağlanıp ayrılmaları gerekiyor.
05:03
And we can do this now.
79
291616
2059
Bunu şu an yapabiliyoruz.
05:06
So what's nextSonraki?
80
294412
1427
Sıradaki ne peki?
05:07
Our imaginationhayal gücü.
81
295863
1310
Hayal gücümüz.
05:09
This is a simulationsimülasyon
of what you can achievebaşarmak
82
297704
2401
Bu gördüğünüz, bu tür bir modülle
05:12
with this typetip of modulemodül.
83
300129
1657
neleri başarabileceğiniz.
05:13
We decidedkarar that we were going
to have a four-leggeddört ayaklı crawlerpaletli
84
301810
3172
Biz, dört bacaklı bir böcekten
küçük bir köpeğe dönüşüp
05:18
turndönüş into a little dogköpek
and make smallküçük gaitsabdomen.
85
306870
3179
yürüyebilen bir şey
yapmaya karar verdik.
05:22
With the sameaynı modulemodül, we can actuallyaslında
make it do something elsebaşka:
86
310073
3834
Aynı modülün farklı şeyler
yapmasını sağlayabiliyoruz:
05:25
a manipulatormanipülatör, a typicaltipik,
classicalKlasik roboticrobotik taskgörev.
87
313931
3418
bir yönlendirici,
bir tipik, klasik robotik görev.
05:29
So with a manipulatormanipülatör,
it can pickalmak up an objectnesne.
88
317373
2699
Yani bir yönlendirici sayesinde
bir eşyayı kaldırabilir.
05:32
Of coursekurs, you can addeklemek more modulesmodüller
to make the manipulatormanipülatör legsbacaklar longeruzun
89
320096
4044
Elbette, saldırması ya da daha küçük veya
daha büyük objeleri kaldırması için
05:36
to attacksaldırı or pickalmak up objectsnesneleri
that are biggerDaha büyük or smallerdaha küçük,
90
324164
3723
yönlendirici bacaklarını daha uzun yapacak
daha fazla modül ekleyebilir,
05:39
or even have a thirdüçüncü armkol.
91
327911
1766
hatta üçüncü bir kol yapabilirsiniz.
05:43
For robogamisrobogamis, there's no
one fixedsabit shapeşekil norne de taskgörev.
92
331545
4361
Robogamide, sabit bir şekil
ya da görev yoktur.
05:48
They can transformdönüştürmek into anything,
anywhereherhangi bir yer, anytimeistediğin zaman.
93
336628
4300
Herhangi bir şeye, herhangi bir yerde
ya da zamanda dönüşebilirler.
05:54
So how do you make them?
94
342408
2676
Onları nasıl mı üretebilirsin?
05:57
The biggesten büyük technicalteknik challengemeydan okuma
of robogamirobogami is keepingkoruma them superSüper thinince,
95
345108
5317
Robogaminin teknik bakımdan en zorlu yanı,
süper ince ve esnek olmalarına rağmen
06:02
flexibleesnek,
96
350449
1151
hâlâ fonksiyonelliklerini koruması.
06:03
but still remainingkalan functionalfonksiyonel.
97
351624
2214
06:06
They're composedoluşan of multipleçoklu layerskatmanlar
of circuitsdevreler, motorsmotorlar,
98
354562
3812
Sadece tek bir gövdede çok tabakalı
devrelerden, motorlardan,
06:10
microcontrollersMikrodenetleyiciler and sensorssensörler,
99
358398
2418
mikrodenetleyicilerden
06:12
all in the singletek bodyvücut,
100
360840
1854
ve sensörlerden oluşuyorlar.
06:14
and when you controlkontrol
individualbireysel foldingkatlama jointseklem,
101
362718
3321
Katlama yerlerini tek başına
kontrol ettiğinizde ise
06:18
you'llEğer olacak be ableyapabilmek to achievebaşarmak
softyumuşak motionshareketleri like that
102
366063
3526
isteğinize bağlı olarak
böyle yumuşak hareketler
06:21
uponüzerine your commandkomuta.
103
369613
1480
elde edebilirsiniz.
06:26
InsteadBunun yerine of beingolmak a singletek robotrobot that is
specificallyözellikle madeyapılmış for a singletek taskgörev,
104
374013
4859
Robogamiler, özel olarak sadece tek bir
görev için yapılmış robot olmak yerine
06:30
robogamisrobogamis are optimizedoptimize to do multi-tasksçoklu görevler.
105
378896
3895
birçok görevi yerine getirmek için
optimize edilmişlerdir.
06:35
And this is quiteoldukça importantönemli
106
383366
1757
Bu, Dünya'nın zorlu
ve özgün ortamları için olduğu gibi
06:37
for the difficultzor and uniquebenzersiz
environmentsortamları on the EarthDünya
107
385147
3831
uzaydakiler için de çok önemli bir şey.
06:41
as well as in spaceuzay.
108
389002
2965
06:45
SpaceUzay is a perfectmükemmel
environmentçevre for robogamisrobogamis.
109
393782
3174
Uzay, robogamiler için mükemmel bir ortam.
06:49
You cannotyapamam affordparası yetmek to have
one robotrobot for one taskgörev.
110
397673
4133
Her bir görev için birer robota
sahip olmaya gücünüz yetmez.
06:54
Who knowsbilir how manyçok tasksgörevler
you will encounterkarşılaşma in spaceuzay?
111
402966
3336
Kim bilir uzayda kaç farklı
görevle karşılaşacaksınız.
06:58
What you want is a singletek roboticrobotik platformplatform
that can transformdönüştürmek to do multi-tasksçoklu görevler.
112
406846
6959
İstediğiniz şey, tek bir robotun birçok
görevi yapabilmek için şekil değiştirmesi.
07:07
What we want is a deckgüverte
of thinince robogamirobogami modulesmodüller
113
415188
5112
Bizim istediğimiz şey, şekil değiştirerek
çeşitli görevleri yerine getirebilen
07:12
that can transformdönüştürmek to do multipleskatları
of performingicra tasksgörevler.
114
420324
4371
bir deste ince robogami modülü.
07:18
And don't take my wordsözcük for it,
115
426322
3210
Bana inanmayabilirsiniz
07:21
because the EuropeanAvrupa SpaceUzay AgencyAjansı
and Swissİsviçre SpaceUzay CenterMerkezi
116
429556
3036
ama Avrupa Uzay Ajansı
ve İsviçre Uzay Merkezi
07:24
are sponsoringSponsorluk this exactkesin conceptkavram.
117
432616
2260
tam da bu konsepti destekliyor.
07:27
So here you see a coupleçift of imagesGörüntüler
of reconfigurationyeniden yapılandırılması of robogamisrobogamis,
118
435562
5045
Ekranda yeniden yapılanan robogamilerin
yabancı yeryüzünü keşfetmelerini
07:32
exploringkeşfetmek the foreignyabancı landarazi
abovegroundYerüstü, on the surfaceyüzey,
119
440631
3778
ve aynı zamanda yüzeyi deldiklerini
gösteren resimleri görüyorsunuz.
07:36
as well as diggingkazma into the surfaceyüzey.
120
444433
1922
07:39
It's not just explorationkeşif.
121
447117
2079
Bu, sadece keşif de değil.
07:41
For astronautsastronotlar, they need additionalek help,
122
449220
2588
Astronotlar fazladan yardıma
ihtiyaç duyuyorlar
07:43
because you cannotyapamam affordparası yetmek
to bringgetirmek internsstajyer up there, eitherya.
123
451832
2834
çünkü stajyerleri de uzaya çıkaramazlar.
07:46
(LaughterKahkaha)
124
454690
1182
(Gülüşmeler)
07:48
They have to do everyher tedioussıkıcı taskgörev.
125
456357
2881
Tüm meşakkatli işleri yapmak zorundalar.
07:51
They mayMayıs ayı be simplebasit,
126
459262
1218
Basit olabilirler
07:52
but superSüper interactiveinteraktif.
127
460504
1611
ama oldukça interaktifler.
07:54
So you need robotsrobotlar
to facilitatekolaylaştırmak theironların experimentsdeneyler,
128
462762
3412
Deneylerine kolaylık sağlayan,
haberleşmelerine yardımcı olan
07:58
assistingYardım them with the communicationsiletişim
129
466198
2311
ve yüzeylere yerleşerek
farklı araçları tutup
08:00
and just dockingbağlantı istasyonu ontoüstüne surfacesyüzeyler to be
theironların thirdüçüncü armkol holdingtutma differentfarklı toolsaraçlar.
130
468533
5252
üçüncü bir kol olabilecek
robotlara ihtiyaç var.
08:07
But how will they be ableyapabilmek
to controlkontrol robogamisrobogamis, for exampleörnek,
131
475245
3133
Ama robogamileri nasıl
kontrol edebilecekler,
mesela uzay istasyonunun dışında?
08:10
outsidedışında the spaceuzay stationistasyon?
132
478402
1553
08:11
In this casedurum, I showgöstermek a robogamirobogami
that is holdingtutma spaceuzay debrisenkaz.
133
479979
4037
Bu durumda, size uzay enkazı
taşıyan bir robogami gösteriyorum.
Kendi hayal gücünüzle çalışabilir,
bu sayede de onları kontrol edebilirsiniz.
08:16
You can work with your visionvizyon
so that you can controlkontrol them,
134
484040
3604
08:19
but what would be better
is havingsahip olan the sensationduygu of touchdokunma
135
487668
4462
Ama bundan da iyisi direkt olarak
astronotların ellerine iletilen
dokunma hissiydi.
08:24
directlydirekt olarak transportedtaşınan ontoüstüne
the handseller of the astronautsastronotlar.
136
492154
3603
08:28
And what you need is a hapticHaptic devicecihaz,
137
496248
2423
İhtiyacınız olan şey de dokunma aygıtı,
arayüzle dokunma hissini uyandırabilir.
08:30
a hapticHaptic interfacearayüzey that recreatesyeniden oluşturur
the sensationduygu of touchdokunma.
138
498695
3708
Robogamileri kullanarak
bunu yapabiliyoruz.
08:35
And usingkullanma robogamisrobogamis, we can do this.
139
503051
2524
Bu, parmak uçlarınızda dokunma hissini
uyandırabilen dünyanın en küçük arayüzü.
08:39
This is the world'sDünyanın en
smallestEn küçük hapticHaptic interfacearayüzey
140
507276
4148
08:44
that can recreateyeniden oluşturun a sensationduygu of touchdokunma
just underneathaltında your fingertipparmak ucu.
141
512316
5189
Bunu, robogamileri mikroskobik
ve makroskobik oynatarak yapıyoruz.
08:50
We do this by movinghareketli the robogamirobogami
142
518104
2577
08:52
by microscopicmikroskobik and macroscopicmakroskopik
movementshareketler at the stageevre.
143
520705
4511
Bunun sayesinde,
08:57
And by havingsahip olan this, not only
will you be ableyapabilmek to feel
144
525812
3630
yalnızca nesnenin boyutunu, şeklini
ve hatlarını algılamakla kalmayacak
09:01
how bigbüyük the objectnesne is,
145
529466
1739
09:03
the roundnessYuvarlaklık and the lineshatlar,
146
531229
2886
09:06
but alsoAyrıca the stiffnesssertlik and the texturedoku.
147
534139
3563
aynı zamanda sertliğini ve dokusunu da
algılayabileceksiniz.
Alex'in baş parmağında bu arayüzden var
09:11
AlexAlex has this interfacearayüzey
just underneathaltında his thumbbaşparmak,
148
539019
3989
eğer o, bunları VR gözlükleri
ve el kontrolleriyle kullansaydı
09:15
and if he were to use this
with VRVR gogglesgözlük and handel controllersdenetleyicileri,
149
543032
4812
sanal gerçeklik artık sanal olmaz,
somut bir gerçek olurdu.
09:19
now the virtualsanal realitygerçeklik
is no longeruzun virtualsanal.
150
547868
3629
09:23
It becomesolur a tangiblesomut realitygerçeklik.
151
551521
2268
Baktığı mavi, kırmızı ve siyah toplar
09:28
The bluemavi balltop, redkırmızı balltop
and blacksiyah balltop that he's looking at
152
556529
3687
09:32
is no longeruzun differentiatedfarklılaşmış by colorsrenkler.
153
560240
2466
artık renklerinden ayırt edilmiyor.
Onlar artık lastik mavi, sünger kırmızı
bir top ve siyah bilardo topu.
09:34
Now it is a rubbersilgi bluemavi balltop,
spongesünger redkırmızı balltop and billiardBilardo blacksiyah balltop.
154
562730
5311
Bu, artık mümkün.
09:40
This is now possiblemümkün.
155
568642
1710
09:43
Let me showgöstermek you.
156
571263
1202
Size göstereyim.
09:46
This is really the first time
this is showngösterilen livecanlı
157
574150
4169
Bunu, büyük bir topluluğa karşı
09:50
in frontön of a publichalka açık grandbüyük audienceseyirci,
158
578343
2846
ilk defa canlı olarak sergiliyorum,
09:53
so hopefullyinşallah this worksEserleri.
159
581213
1828
umarım çalışır.
09:55
So what you see here
is an atlasAtlas of anatomyanatomi
160
583668
4301
Burada görmekte olduğunuz şey,
bir anatomi atlası
09:59
and the robogamirobogami hapticHaptic interfacearayüzey.
161
587993
2793
ve robogami dokunma arayüzüdür.
10:02
So, like all the other
reconfigurablereconfigurable robotsrobotlar,
162
590810
2545
Diğer tekrar ayarlanabilen robotlar gibi
o da çoklu iş yapabiliyor.
10:05
it multitasksçoklu görevler.
163
593379
1175
Şimdi, yalnızca işaretçi olarak değil,
10:06
Not only is it going to serveservis as a mousefare,
164
594578
2023
aynı zamanda dokunma
arayüzü olarak çalışacak.
10:08
but alsoAyrıca a hapticHaptic interfacearayüzey.
165
596625
2365
10:11
So for exampleörnek, we have a whitebeyaz backgroundarka fon
where there is no objectnesne.
166
599381
3774
Örneğin, hiçbir nesnenin olmadığı
beyaz bir fonumuz olsun
bu, hissedecek bir şey olmadığı
anlamına gelir.
10:15
That meansanlamına geliyor there is nothing to feel,
167
603179
2052
Böylece çok, çok esnek
bir arayüze sahip olabiliriz.
10:17
so we can have a very,
very flexibleesnek interfacearayüzey.
168
605255
3712
Şimdi bunu, işaretçi olarak bedene
yaklaştırmak için kullanacağım.
10:21
Now, I use this as a mousefare
to approachyaklaşım skincilt,
169
609352
3152
Kaslı bir kol, şimdi de ön kollarını
ya da omuzlarını hissedelim.
10:24
a muscularkas armkol,
170
612528
1263
10:25
so now let's feel his bicepsPazı,
171
613815
2016
10:27
or shouldersomuzlar.
172
615855
1488
10:29
So now you see
how much stifferdaha sert it becomesolur.
173
617367
3010
Ne kadar sertleştiğini görüyorsunuz.
Haydi biraz daha fazlasını keşfedelim.
10:32
Let's explorekeşfetmek even more.
174
620401
1371
10:33
Let's approachyaklaşım the ribcageGöğüs kafesi.
175
621796
2910
Göğüs kafesine doğru yaklaşalım.
Göğüs kafesinin üstüne doğru
10:36
And as soonyakında as I movehareket
on topüst of the ribcageGöğüs kafesi
176
624730
2562
daha sert ve daha yumuşak
kaburga kemiklerinin arasında dolandıkça
10:39
and betweenarasında the intercostalinterkostal muscleskaslar,
177
627316
2285
10:41
whichhangi is softerdaha yumuşak and harderDaha güçlü,
178
629625
1549
10:43
I can feel the differencefark
of the stiffnesssertlik.
179
631198
2236
sertlik farkını hissedebiliyorum.
10:45
Take my wordsözcük for it.
180
633458
1326
Bana inanın.
Şimdi görüyorsunuz, parmağıma gelen
güç bakımından çok daha sert.
10:46
So now you see, it's much stifferdaha sert
in termsşartlar of the forcekuvvet
181
634808
4203
10:51
it's givingvererek back to my fingertipparmak ucu.
182
639035
1845
Şimdi size hareket etmeyen
yüzeyi gösterdim,
10:53
So I showedgösterdi you the surfacesyüzeyler
that aren'tdeğil movinghareketli.
183
641822
3978
kalp gibi, hareket eden
bir şeye yaklaşsaydım eğer
10:57
How about if I were to approachyaklaşım
something that moveshamle,
184
645824
3553
11:01
for exampleörnek, like a beatingdayak heartkalp?
185
649401
2067
o zaman nasıl hissederdim?
11:03
What would I feel?
186
651492
1395
11:11
(ApplauseAlkış)
187
659573
6146
(Alkışlar)
11:19
This can be your beatingdayak heartkalp.
188
667158
2293
Bu, sizin atan kalbiniz olabilir.
11:22
This can actuallyaslında be insideiçeride your pocketcep
189
670010
3610
Bu, çevrim içi alışveriş yaparken
cebinizde olabilir.
11:25
while you're shoppingalışveriş yapmak onlineinternet üzerinden.
190
673644
1765
Şimdi, kazağı almadan önce
11:28
Now you'llEğer olacak be ableyapabilmek to feel the differencefark
of the sweaterKazak that you're buyingalış,
191
676361
3789
ne kadar yumuşak olduğunu
ya da kaşmir olup olmadığını,
11:32
how softyumuşak it is,
192
680174
1222
11:33
if it's actuallyaslında cashmereKaşmir or not,
193
681420
2836
simitinizin ne kadar sert ya da ne kadar
kıtır olduğunu anlayabileceksiniz.
11:36
or the bagelsimit that you're tryingçalışıyor to buysatın almak,
194
684280
2056
11:38
how hardzor it is or how crispyçıtır it is.
195
686360
3068
Bu, artık mümkün.
11:42
This is now possiblemümkün.
196
690229
1736
11:46
The roboticsRobotik technologyteknoloji is advancingilerleyen
to be more personalizedkişiselleştirilmiş and adaptiveadaptif,
197
694774
5812
Robotik teknolojisi günlük yaşamımıza
uyum sağlamak için
kişiselleştirilmeye
ve uyumsallaştırılmaya devam ediyor.
11:52
to adaptuyarlamak to our everydayher gün needsihtiyaçlar.
198
700610
3104
11:56
This uniquebenzersiz specieNakit
of reconfigurablereconfigurable roboticsRobotik
199
704457
3625
Bu yeniden ayarlanabilir robotların
sıra dışı türü
12:00
is actuallyaslında the platformplatform to providesağlamak
this invisiblegörünmez, intuitivesezgisel interfacearayüzey
200
708106
5978
günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için
görünmez, sezgisel arayüzü
sağlamak için bir platformdur.
12:06
to meetkarşılamak our exactkesin needsihtiyaçlar.
201
714108
2492
12:10
These robotsrobotlar will no longeruzun look like
the characterskarakterler from the moviesfilmler.
202
718169
4006
Bu robotlar artık film karakterleri
gibi görünmek yerine
12:14
InsteadBunun yerine, they will be whateverher neyse
you want them to be.
203
722843
3848
siz nasıl istiyorsanız öyle olacak.
12:19
Thank you.
204
727223
1206
Teşekkürler.
12:20
(ApplauseAlkış)
205
728453
3598
(Alkışlar)
Translated by Osman Özer
Reviewed by Nevaz Mescioğlu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jamie Paik - Robotician
Soft robotics expert Jamie Paik designs "robogamis" -- folding robots inspired by origami that are more adaptable than classical robots.

Why you should listen

As director and founder of Reconfigurable Robotics Lab (RRL), Jamie Paik taps a deep knowledge of fabrication and unique actuation solutions to create astonishing folding robots -- or, as she describes them: "robogamis. These self-morphing robotic origami transform their planar shapes to 2D or 3D by folding in predefined patterns and sequences, just like the paper art, origami.

Paik is an active promoter of soft robotics that combines multi-discipline engineering expertise. Her soft robots have commercial applications, including a robotic surgical tool and a haptic joystick that can render realistic force feedback beneath a user's fingertip.

More profile about the speaker
Jamie Paik | Speaker | TED.com