ABOUT THE SPEAKER
Jamie Paik - Robotician
Soft robotics expert Jamie Paik designs "robogamis" -- folding robots inspired by origami that are more adaptable than classical robots.

Why you should listen

As director and founder of Reconfigurable Robotics Lab (RRL), Jamie Paik taps a deep knowledge of fabrication and unique actuation solutions to create astonishing folding robots -- or, as she describes them: "robogamis. These self-morphing robotic origami transform their planar shapes to 2D or 3D by folding in predefined patterns and sequences, just like the paper art, origami.

Paik is an active promoter of soft robotics that combines multi-discipline engineering expertise. Her soft robots have commercial applications, including a robotic surgical tool and a haptic joystick that can render realistic force feedback beneath a user's fingertip.

More profile about the speaker
Jamie Paik | Speaker | TED.com
TED2019

Jamie Paik: Origami robots that reshape and transform themselves

Jamie Paik: Roboți origami care își schimbă forma și se reinventează

Filmed:
621,191 views

Inspirându-se din tehnica origami, roboticianul Jamie Paik și echipa sa au creat „robogami”: niște roboți reconfigurabili, făcuți din materiale foarte subțiri, care își pot schimba forma. În acest discurs demonstrativ, Paik arată cum robogami se pot adapta pentru a îndeplini o varietate de sarcini, pe Pământ sau în spațiu, rostogolindu-se, sărind, catapultându-se, sau chiar pulsând ca o inimă care bate.
- Robotician
Soft robotics expert Jamie Paik designs "robogamis" -- folding robots inspired by origami that are more adaptable than classical robots. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
As a roboticistrobotician,
I get askedîntrebă a lot of questionsîntrebări.
0
1944
3721
Ca robotician, primesc multe întrebări:
00:17
"When we will they startstart
servingservire me breakfastmic dejun?"
1
5689
2304
„Când îmi vor face roboții micul dejun?”
00:21
So I thought the futureviitor of roboticsRobotica
would be looking more like us.
2
9049
4676
Am crezut că roboții vor semăna cu noi.
00:28
I thought they would look like me,
3
16114
1674
Am crezut că vor arăta ca mine,
00:29
so I builtconstruit eyesochi
that would simulatesimula my eyesochi.
4
17812
3747
așa că am construit ochi
care să simuleze ochii mei.
00:34
I builtconstruit fingersdegete that are dextrousîndemânatic
enoughdestul to serveservi me ...
5
22813
5056
Am construit degete
suficient de îndemânatice ca să arunce
00:39
baseballsmingi de baseball.
6
27893
1190
mingi de baseball.
00:43
ClassicalClasice robotsroboți like this
7
31837
2017
Roboții clasici
00:45
are builtconstruit and becomedeveni functionalfuncţional
8
33878
3176
sunt concepuți să funcționeze
00:49
basedbazat on the fixedfix numbernumăr
of jointsarticulaţiilor and actuatorselemente de acționare.
9
37078
3198
bazându-se pe un număr limitat
de articulații și servomotoare.
00:52
And this meansmijloace theiral lor functionalityfuncționalitate
and shapeformă are alreadydeja fixedfix
10
40780
4335
Asta înseamnă că forma
și funcționalitatea lor sunt limitate
00:57
at the momentmoment of theiral lor conceptionconcepţie.
11
45139
1831
încă din momentul conceperii.
00:59
So even thoughdeşi this armbraţ
has a really nicefrumos throwarunca --
12
47490
2867
Așa că, deși acest braț aruncă bine,
01:02
it even hitlovit the tripodtrepied at the end-sfârșitul-
13
50381
2431
chiar până la trepied,
01:06
it's not meanta însemnat for cookinggătire you
breakfastmic dejun perpe sese.
14
54015
3163
el nu va reuși niciodată
să gătească micul dejun.
01:09
It's not really suitedpotrivit for scrambledamestecate eggsouă.
15
57202
3637
Nu e potrivit pentru a face omletă.
01:12
So this was when I was hitlovit
by a newnou visionviziune of futureviitor roboticsRobotica:
16
60863
4325
Și atunci am avut o nouă viziune
despre viitorul roboticii:
01:18
the transformerstransformatoare.
17
66101
1760
Transformers.
01:20
They driveconduce, they runalerga, they flya zbura,
18
68989
2547
Conduc, aleargă, zboară,
01:23
all dependingîn funcție on the ever-changingschimbătoare,
newnou environmentmediu inconjurator and tasksarcină at handmână.
19
71560
4869
în funcție de sarcinile de îndeplinit,
de schimbările care apar în noul mediu.
Pentru a transforma asta în realitate
01:29
To make this a realityrealitate,
20
77267
1781
01:31
you really have to rethinkregândească
how robotsroboți are designedproiectat.
21
79072
3291
trebuia regândit modul în care roboții
sunt proiectați.
01:35
So, imagineimagina a roboticrobotizate modulemodul
in a polygonpoligon shapeformă
22
83448
4014
Imaginați-vă, așadar,
un modul robotic poligonal
01:39
and usingutilizând that simplesimplu polygonpoligon shapeformă
23
87486
2079
care, folosind forma lui poligonală,
01:41
to reconstructreconstrui multiplemultiplu differentdiferit formsformulare
24
89589
3038
poate lua multiple forme diferite
01:44
to createcrea a newnou formformă of robotrobot
for differentdiferit taskssarcini.
25
92651
4290
în funcție de ce are de făcut.
01:49
In CGCG, computercomputer graphicsgrafică,
it's not any newsștiri --
26
97528
3703
În grafica computerizată,
acest lucru nu e nou,
01:53
it's been doneTerminat for a while, and that's how
mostcel mai of the moviesfilme are madefăcut.
27
101255
3431
se face deja de ceva timp,
și așa sunt realizate multe dintre filme.
01:56
But if you're tryingîncercat to make a robotrobot
that's physicallyfizic movingin miscare,
28
104710
3870
Dar ca să construiești efectiv un robot
care face asta în realitate,
02:00
it's a completelycomplet newnou storypoveste.
29
108604
1576
e cu totul altceva.
02:02
It's a completelycomplet newnou paradigmparadigmă.
30
110691
2029
E un concept total inovativ.
02:06
But you've all doneTerminat this.
31
114307
1793
Dar cu toții ați făcut asta.
02:09
Who hasn'tnu are madefăcut a paperhârtie airplaneavion,
paperhârtie boatbarcă, paperhârtie cranemacara?
32
117434
5308
Cine n-a făcut un avion, o barcă
sau o pasăre din hârtie?
02:15
OrigamiOrigami is a versatilemultilateral
platformplatformă for designersdesigneri.
33
123893
3844
Origami e un concept versatil
pentru proiectanți.
02:19
From a singlesingur sheetfoaie of paperhârtie,
you can make multiplemultiplu shapesforme,
34
127761
4076
Dintr-o singură coală de hârtie
poți obține orice formă vrei
02:23
and if you don't like it,
you unfoldse desfăşoară and foldplia back again.
35
131861
3394
și dacă nu-ți place, poți desface foaia
și s-o împăturești din nou.
02:27
Any 3D formformă can be madefăcut
from 2D surfacessuprafețe by foldingpliere,
36
135947
6016
Poți obține orice formă 3D
dintr-o suprafață 2D, prin îndoire.
02:33
and this is provendovedit mathematicallymatematic.
37
141987
2529
Asta e matematic demonstrat.
02:38
And imagineimagina if you were to have
an intelligentinteligent sheetfoaie
38
146555
4408
Imaginați-vă cum ar fi să avem
o coală inteligentă
02:42
that can self-foldauto-ori into any formformă it wants,
39
150987
3559
care se poate îndoi singură
în orice formă vrea,
02:46
anytimeoricând.
40
154570
1223
oricând vrea.
02:48
And that's what I've been workinglucru on.
41
156322
2254
La asta lucrez eu acum.
02:50
I call this roboticrobotizate origamiOrigami,
42
158600
3182
Am denumit acest robot origami
02:53
"robogamirobogami."
43
161806
1498
„robogami”.
02:57
This is our first robogamirobogami transformationtransformare
44
165387
3520
Aici vedeți prima transformare
a unui robogami,
03:00
that was madefăcut by me about 10 yearsani agoîn urmă.
45
168931
3309
pe care am realizat-o acum 10 ani.
03:04
From a flat-sheetedplat-sheeted robotrobot,
46
172264
1767
Dintr-un robot plat
03:06
it turnstransformă into a pyramidpiramidă
and back into a flatapartament sheetfoaie
47
174055
2947
se transformă într-o piramidă,
apoi se face înapoi plat,
03:09
and into a spacespaţiu shuttlenavetă.
48
177026
2773
apoi devine o navetă spațială.
03:12
QuiteDestul cutedrăguţ.
49
180822
1241
Drăguț.
03:14
TenZece yearsani latermai tarziu, with my groupgrup
of ninjaninja origamiOrigami roboticrobotizate researcherscercetători --
50
182789
6870
10 ani mai târziu, cu luptătorii mei,
cercetători în robotica origami,
03:21
about 22 of them right now --
51
189683
1898
sunt aproximativ 22 la număr,
03:24
we have a newnou generationgeneraţie of robogamisroboți,
52
192332
3408
am realizat o nouă generație de robogami
03:27
and they're a little more effectiveefectiv
and they do more than that.
53
195764
3311
care sunt ceva mai eficienți
și fac mai multe lucruri.
03:32
So the newnou generationgeneraţie of robogamisroboți
actuallyde fapt serveservi a purposescop.
54
200105
3283
În mod real servesc unui scop.
03:35
For exampleexemplu, this one actuallyde fapt navigatesnavighează
throughprin differentdiferit terrainsterenuri autonomouslyautonom.
55
203412
5199
De exemplu, acesta se deplasează autonom
pe diverse tipuri de teren.
03:40
So when it's a dryuscat
and flatapartament landteren, it crawlsaccesează cu crawlere.
56
208635
3335
Dacă e teren plat și arid, se târâie.
03:46
And if it meetsîndeplineşte suddenbrusc roughstare brută terrainTeren,
57
214256
2479
Dacă dă peste un teren accidentat
03:48
it startsîncepe rollingrulare.
58
216759
1237
începe să se rostogolească,
03:50
It does this -- it's the samela fel robotrobot --
59
218020
2452
face asta... e același robot...
03:52
but dependingîn funcție on whichcare terrainTeren it meetsîndeplineşte,
60
220496
3023
dar în funcție de ce teren întâlnește,
03:55
it activatesactivează a differentdiferit sequencesecvenţă
of actuatorselemente de acționare that's on boardbord.
61
223543
4765
folosește diferite secvențe de activare
a servomotoarelor cu care e dotat.
04:02
And onceo singura data it meetsîndeplineşte an obstacleobstacol,
it jumpssalturi over it.
62
230459
3280
Iar dacă dă peste un obstacol,
pur și simplu sare peste el.
04:07
It does this by storingstocarea energyenergie
in eachfiecare of its legspicioare
63
235485
3376
Face asta stocând energie în picioare,
04:10
and releasingeliberarea it and catapultingcatapulting
like a slingshotSlingshot.
64
238885
3876
apoi o eliberează brusc
și se catapultează ca dintr-o praștie.
04:14
And it even does gymnasticsgimnastica.
65
242785
1887
Face chiar și gimnastică
04:17
YayYay.
66
245688
1171
Iei!
04:18
(LaughterRâs)
67
246883
1437
(Râsete)
04:20
So I just showeda arătat you
what a singlesingur robogamirobogami can do.
68
248828
4177
V-am arătat, deci, ce poate face
un singur robogami.
04:25
ImagineImaginaţi-vă what they can do as a groupgrup.
69
253029
2785
Imaginați-vă ce ar putea face mai mulți.
04:27
They can joina adera forcesforţele to tackleaborda
more complexcomplex taskssarcini.
70
255838
4022
Își pot uni forțele pentru a „ataca”
sarcini mai complexe.
04:31
EachFiecare modulemodul, eitherfie activeactiv or passivepasiv,
71
259884
3162
Fiecare modul, activ sau pasiv,
04:35
we can assembleasambla them
to createcrea differentdiferit shapesforme.
72
263070
3567
poate fi asamblat
pentru a crea diferite forme.
04:38
Not only that, by controllingcontrolul
the foldingpliere jointsarticulaţiilor,
73
266661
2749
Mai mult, controlând articulațiile,
04:41
we're ablecapabil to createcrea and attackatac
differentdiferit taskssarcini.
74
269434
4548
putem crea și îndeplini diversele sarcini.
04:46
The formformă is makingluare newnou tasksarcină spacespaţiu.
75
274006
3175
Forma oferă mai multe moduri de utilizare.
04:49
And this time, what's mostcel mai
importantimportant is the assemblyasamblare.
76
277736
3839
Și de data aceasta,
foarte importantă e asamblarea.
04:54
They need to autonomouslyautonom
find eachfiecare other in a differentdiferit spacespaţiu,
77
282192
4184
Ei trebuie să se găsească
unul pe altul în noua locație,
04:58
attachatașa and detachdesprinde, dependingîn funcție on
the environmentmediu inconjurator and tasksarcină.
78
286400
4290
să se unească sau să se despartă,
în funcție de mediu și de ce au de făcut.
05:03
And we can do this now.
79
291616
2059
Asta e realizabil acum.
05:06
So what's nextUrmător →?
80
294412
1427
Deci, ce urmează?
05:07
Our imaginationimaginație.
81
295863
1310
Imaginația noastră.
05:09
This is a simulationsimulare
of what you can achieveobține
82
297704
2401
Asta e o simulare a ce se poate obține
05:12
with this typetip of modulemodul.
83
300129
1657
cu tipul ăsta de robot.
05:13
We decideda decis that we were going
to have a four-leggedcu patru picioare crawlertractor pe şenile
84
301810
3172
Am vrut să facem o târâtoare
cu patru picioare
05:18
turnviraj into a little dogcâine
and make smallmic gaitsGhici.
85
306870
3179
să se transforme într-un cățeluș
care să meargă.
05:22
With the samela fel modulemodul, we can actuallyde fapt
make it do something elsealtfel:
86
310073
3834
Dar putem face și altceva
cu același robot:
05:25
a manipulatormanipulator, a typicaltipic,
classicalclasice roboticrobotizate tasksarcină.
87
313931
3418
un manipulator, adică o sarcină clasică
pentru un robot.
05:29
So with a manipulatormanipulator,
it can pickalege up an objectobiect.
88
317373
2699
Cu un manipulator poți apuca un obiect.
05:32
Of coursecurs, you can addadăuga more modulesmodule
to make the manipulatormanipulator legspicioare longermai lung
89
320096
4044
Firește, poți adăuga module care să facă
picioarele manipulatorului mai lungi,
05:36
to attackatac or pickalege up objectsobiecte
that are biggermai mare or smallermai mic,
90
324164
3723
sau care să-l ajute să apuce
obiecte mai mari sau mai mici,
05:39
or even have a thirdal treilea armbraţ.
91
327911
1766
sau îi poți atașa un al treilea braț.
05:43
For robogamisroboți, there's no
one fixedfix shapeformă nornici tasksarcină.
92
331545
4361
Pentru robogami, nu există o formă
sau o sarcină fixă.
05:48
They can transformtransforma into anything,
anywhereoriunde, anytimeoricând.
93
336628
4300
Se pot transforma
în orice, oriunde, oricând.
05:54
So how do you make them?
94
342408
2676
Dar cum se construiesc robogami?
05:57
The biggestCea mai mare technicaltehnic challengeprovocare
of robogamirobogami is keepingpăstrare them supersuper thinsubţire,
95
345108
5317
Cea mai mare provocare e
să îi facem foarte subțiri,
06:02
flexibleflexibil,
96
350449
1151
flexibili,
06:03
but still remainingrămas functionalfuncţional.
97
351624
2214
dar totuși funcționali.
06:06
They're composedcompusă of multiplemultiplu layersstraturi
of circuitscircuite, motorsmotoare,
98
354562
3812
Sunt alcătuiți din multe straturi
de circuite, motorașe,
06:10
microcontrollersmicrocontrolere and sensorssenzori,
99
358398
2418
microcontrolere și senzori,
06:12
all in the singlesingur bodycorp,
100
360840
1854
totul pe aceeași suprafață.
06:14
and when you controlControl
individualindividual foldingpliere jointsarticulaţiilor,
101
362718
3321
Și când acționezi
diferitele articulații individuale,
06:18
you'llveți be ablecapabil to achieveobține
softmoale motionsmişcări like that
102
366063
3526
poți obține mișcări fine ca aceasta
06:21
uponpe your commandcomanda.
103
369613
1480
la comandă.
06:26
InsteadÎn schimb of beingfiind a singlesingur robotrobot that is
specificallyspecific madefăcut for a singlesingur tasksarcină,
104
374013
4859
În loc să fie un singur robot,
proiectat pentru o singură sarcină,
06:30
robogamisroboți are optimizedoptimizat to do multi-taskssarcini multiple.
105
378896
3895
robogami sunt concepuți să realizeze
mai multe sarcini.
06:35
And this is quitedestul de importantimportant
106
383366
1757
Asta e foarte important
06:37
for the difficultdificil and uniqueunic
environmentsmedii on the EarthPământ
107
385147
3831
pentru condițiile de mediu
dificile și unice de pe Terra,
06:41
as well as in spacespaţiu.
108
389002
2965
dar și din spațiu.
06:45
SpaceSpaţiu is a perfectperfect
environmentmediu inconjurator for robogamisroboți.
109
393782
3174
Spațiul este locul perfect
pentru robogami.
06:49
You cannotnu poti affordpermite to have
one robotrobot for one tasksarcină.
110
397673
4133
Acolo nu-ți permiți să ai câte un robot
pentru fiecare misiune.
06:54
Who knowsștie how manymulți taskssarcini
you will encounterîntâlni in spacespaţiu?
111
402966
3336
Cine știe câte vor avea de făcut
odată ajunși acolo?
06:58
What you want is a singlesingur roboticrobotizate platformplatformă
that can transformtransforma to do multi-taskssarcini multiple.
112
406846
6959
Ideal e să ai un singur modul robotic
care să îndeplinească multiple misiuni.
07:07
What we want is a deckpunte
of thinsubţire robogamirobogami modulesmodule
113
415188
5112
Vrem să realizăm un set de module robogami
07:12
that can transformtransforma to do multiplesmultipli
of performingefectuarea taskssarcini.
114
420324
4371
care se pot transforma
pentru diferitele misiuni.
07:18
And don't take my wordcuvânt for it,
115
426322
3210
Nu e nevoie să mă credeți pe cuvânt,
07:21
because the EuropeanEuropene SpaceSpaţiu AgencyAgenţia
and SwissElveţian SpaceSpaţiu CenterCentrul
116
429556
3036
deoarece Agenția Spațială Europeană
și Centrul Elvețian de Cercetări Spațiale
07:24
are sponsoringsponsorizarea this exactcorect conceptconcept.
117
432616
2260
finanțează exact acest proiect.
07:27
So here you see a couplecuplu of imagesimagini
of reconfigurationreconfigurarea of robogamisroboți,
118
435562
5045
Aici puteți vedea
cum robogami se reconfigurează
07:32
exploringexplorarea the foreignstrăin landteren
abovegroundsupraterane, on the surfacesuprafaţă,
119
440631
3778
și explorează mediul extraterestru
deasupra suprafeței, la suprafață,
07:36
as well as diggingsăpat into the surfacesuprafaţă.
120
444433
1922
cât și săpând în sol.
07:39
It's not just explorationexplorare.
121
447117
2079
Deci nu e doar o simplă explorare.
07:41
For astronautsastronauti, they need additionalsuplimentare help,
122
449220
2588
Astronauții au nevoie de ajutor
07:43
because you cannotnu poti affordpermite
to bringaduce internsstagiari up there, eitherfie.
123
451832
2834
și deoarece nu le putem trimite
asistenți în spațiu,
07:46
(LaughterRâs)
124
454690
1182
(Râsete)
07:48
They have to do everyfiecare tediousplictisitor tasksarcină.
125
456357
2881
ei trebuie să execute toate sarcinile.
07:51
They mayMai be simplesimplu,
126
459262
1218
Unele sunt simple,
07:52
but supersuper interactiveinteractiv.
127
460504
1611
dar foarte interactive.
07:54
So you need robotsroboți
to facilitatefacilita theiral lor experimentsexperimente,
128
462762
3412
Deci e nevoie de roboți
care să le faciliteze experimentele,
07:58
assistingasistarea them with the communicationscomunicații
129
466198
2311
ajutându-i cu comunicarea,
08:00
and just dockingandocare ontope surfacessuprafețe to be
theiral lor thirdal treilea armbraţ holdingdeținere differentdiferit toolsunelte.
130
468533
5252
ancorându-se de suprafețe și fiind
extensii care țin diverse instrumente.
08:07
But how will they be ablecapabil
to controlControl robogamisroboți, for exampleexemplu,
131
475245
3133
Dar cum vor putea controla
robogami, de exemplu,
08:10
outsidein afara the spacespaţiu stationstatie?
132
478402
1553
în afara stației spațiale?
08:11
In this casecaz, I showspectacol a robogamirobogami
that is holdingdeținere spacespaţiu debrismoloz.
133
479979
4037
Aici vedeți un robogami care transportă
resturi din spațiu.
08:16
You can work with your visionviziune
so that you can controlControl them,
134
484040
3604
Poate fi controlat de la distanță
prin monitorizare video,
08:19
but what would be better
is havingavând the sensationsenzaţie of touchatingere
135
487668
4462
dar și mai bine ar fi
dacă am putea transpune
08:24
directlydirect transportedtransportate ontope
the handsmâini of the astronautsastronauti.
136
492154
3603
senzația tactilă
direct în mâinile astronautului.
08:28
And what you need is a hapticHaptic devicedispozitiv,
137
496248
2423
Ar fi nevoie de un dispozitiv tactil,
08:30
a hapticHaptic interfaceinterfață that recreatesrecreează
the sensationsenzaţie of touchatingere.
138
498695
3708
o interfață care să reproducă
senzația de atingere.
08:35
And usingutilizând robogamisroboți, we can do this.
139
503051
2524
Cu ajutorul robogami, putem face asta.
08:39
This is the world'slume
smallestcel mai mic hapticHaptic interfaceinterfață
140
507276
4148
Aceasta este
cea mai mică interfață tactilă din lume
08:44
that can recreaterecrea a sensationsenzaţie of touchatingere
just underneathdedesubt your fingertipvârf degetului.
141
512316
5189
care poate reproduce senzația de atingere
chiar pe buricul degetelor.
08:50
We do this by movingin miscare the robogamirobogami
142
518104
2577
Obținem asta manevrând robogami
08:52
by microscopicmicroscopice and macroscopicmacroscopică
movementsmișcări at the stageetapă.
143
520705
4511
prin mișcări microscopice și macroscopice.
08:57
And by havingavând this, not only
will you be ablecapabil to feel
144
525812
3630
Astfel, nu doar că poți simți
09:01
how bigmare the objectobiect is,
145
529466
1739
cât de mare e obiectul,
09:03
the roundnessRotunjime and the lineslinii,
146
531229
2886
forma lui, conturul,
09:06
but alsode asemenea the stiffnessrigiditate and the texturetextură.
147
534139
3563
dar și densitatea și textura.
09:11
AlexAlex has this interfaceinterfață
just underneathdedesubt his thumbdeget mare,
148
539019
3989
Alex are interfața sub degetul lui
09:15
and if he were to use this
with VRVR gogglesochelari de protecţie and handmână controllersControlere,
149
543032
4812
și dacă folosim ochelari virtuali
și un joystick,
09:19
now the virtualvirtual realityrealitate
is no longermai lung virtualvirtual.
150
547868
3629
realitatea virtuală nu mai e virtuală.
09:23
It becomesdevine a tangibletangibil realityrealitate.
151
551521
2268
Devine tangibilă.
09:28
The bluealbastru ballminge, redroșu ballminge
and blacknegru ballminge that he's looking at
152
556529
3687
Bilele albastră, roșie și neagră
la care se uită
09:32
is no longermai lung differentiateddiferențiate by colorscolorate.
153
560240
2466
nu mai sunt diferențiate doar de culoare.
09:34
Now it is a rubbercauciuc bluealbastru ballminge,
spongeburete redroșu ballminge and billiardBiliard blacknegru ballminge.
154
562730
5311
E o minge albastră de cauciuc, una roșie
de burete și una neagră de biliard.
09:40
This is now possibleposibil.
155
568642
1710
Acest lucru e posibil acum.
09:43
Let me showspectacol you.
156
571263
1202
Să vă arăt.
09:46
This is really the first time
this is shownafișate livetrăi
157
574150
4169
Această demonstrație e făcută în premieră
09:50
in frontfață of a publicpublic grandmare audiencepublic,
158
578343
2846
în fața unui public atât de numeros,
09:53
so hopefullyin speranta this workslucrări.
159
581213
1828
deci să sperăm că merge.
09:55
So what you see here
is an atlasAtlas of anatomyanatomie
160
583668
4301
Aici avem un atlas de anatomie
09:59
and the robogamirobogami hapticHaptic interfaceinterfață.
161
587993
2793
și interfața tactilă robogami.
10:02
So, like all the other
reconfigurablereconfigurabile robotsroboți,
162
590810
2545
La fel ca toți robogami,
10:05
it multitasksmultitîntreba.
163
593379
1175
face mai multe deodată.
10:06
Not only is it going to serveservi as a mousemouse,
164
594578
2023
Va fi și mouse,
10:08
but alsode asemenea a hapticHaptic interfaceinterfață.
165
596625
2365
dar și interfață tactilă.
10:11
So for exampleexemplu, we have a whitealb backgroundfundal
where there is no objectobiect.
166
599381
3774
De exemplu, avem acest fundal alb
fără niciun obiect.
10:15
That meansmijloace there is nothing to feel,
167
603179
2052
Înseamnă că nu ar trebui să simțim nimic.
10:17
so we can have a very,
very flexibleflexibil interfaceinterfață.
168
605255
3712
Interfața este, deci,
foarte, foarte versatilă.
10:21
Now, I use this as a mousemouse
to approachabordare skinpiele,
169
609352
3152
Acum îl folosesc pe post de mouse
ca să mă apropii de piele,
10:24
a muscularmusculare armbraţ,
170
612528
1263
de un mușchi.
10:25
so now let's feel his bicepsBiceps,
171
613815
2016
Haideți să simțim bicepșii
10:27
or shouldersumeri.
172
615855
1488
sau umerii.
10:29
So now you see
how much stifferelastică it becomesdevine.
173
617367
3010
Puteți observa
că interfața a devenit mai dură.
10:32
Let's exploreexplora even more.
174
620401
1371
Haideți să mai explorăm.
10:33
Let's approachabordare the ribcagecoaste.
175
621796
2910
Să ne apropiem de cutia toracică.
10:36
And as sooncurând as I movemișcare
on toptop of the ribcagecoaste
176
624730
2562
Plimbându-mă pe deasupra ei,
10:39
and betweenîntre the intercostalintercostali musclesmușchi,
177
627316
2285
peste oase și mușchii intercostali,
10:41
whichcare is softermai moale and harderMai tare,
178
629625
1549
care sunt mai duri sau mai moi,
10:43
I can feel the differencediferență
of the stiffnessrigiditate.
179
631198
2236
pot simți diferența de duritate.
10:45
Take my wordcuvânt for it.
180
633458
1326
Pe cuvânt.
10:46
So now you see, it's much stifferelastică
in termstermeni of the forceforta
181
634808
4203
Vedeți, acum e mult mai dură
din punctul de vedere al forței
10:51
it's givingoferindu- back to my fingertipvârf degetului.
182
639035
1845
cu care reacționează degetul meu.
10:53
So I showeda arătat you the surfacessuprafețe
that aren'tnu sunt movingin miscare.
183
641822
3978
V-am arătat până acum suprafețe statice.
10:57
How about if I were to approachabordare
something that movesmișcări,
184
645824
3553
Dar dacă ne apropiem de ceva care se mișcă
11:01
for exampleexemplu, like a beatingbătaie heartinimă?
185
649401
2067
de pildă, o inimă care bate?
11:03
What would I feel?
186
651492
1395
Ce aș simți?
11:11
(ApplauseAplauze)
187
659573
6146
(Aplauze)
11:19
This can be your beatingbătaie heartinimă.
188
667158
2293
Ar putea fi chiar inima voastră care bate.
11:22
This can actuallyde fapt be insideinterior your pocketbuzunar
189
670010
3610
Ați putea folosi această interfață
11:25
while you're shoppingcumpărături onlinepe net.
190
673644
1765
când faceți cumpărături online.
11:28
Now you'llveți be ablecapabil to feel the differencediferență
of the sweaterpulover that you're buyingcumpărare,
191
676361
3789
Ați putea să simțiți diferența
când vă comandați o bluză:
11:32
how softmoale it is,
192
680174
1222
cât e de moale materialul,
11:33
if it's actuallyde fapt cashmereCaşmir or not,
193
681420
2836
dacă într-adevăr e cașmir,
11:36
or the bagelBagel that you're tryingîncercat to buya cumpara,
194
684280
2056
sau covrigul pe care vreți să-l cumpărați
11:38
how hardgreu it is or how crispycrocanta it is.
195
686360
3068
dacă e proaspăt, sau cât de crocant e.
11:42
This is now possibleposibil.
196
690229
1736
Aceste lucruri sunt acum posibile.
11:46
The roboticsRobotica technologytehnologie is advancingavansarea
to be more personalizedpersonalizate and adaptiveadaptivă,
197
694774
5812
Robotica devine mai personalizată
și mai versatilă
11:52
to adaptadapta to our everydayin fiecare zi needsare nevoie.
198
700610
3104
și se adaptează nevoilor noastre zilnice.
11:56
This uniqueunic specieEsenţă
of reconfigurablereconfigurabile roboticsRobotica
199
704457
3625
Acest tip unic de roboți reconfigurabili
12:00
is actuallyde fapt the platformplatformă to providefurniza
this invisibleinvizibil, intuitiveintuitiv interfaceinterfață
200
708106
5978
oferă suportul necesar pentru a furniza
interfața invizibilă și intuitivă
12:06
to meetîntâlni our exactcorect needsare nevoie.
201
714108
2492
pentru a răspunde exact nevoilor noastre.
12:10
These robotsroboți will no longermai lung look like
the characterscaractere from the moviesfilme.
202
718169
4006
Acești roboți nu vor mai arăta
ca personajele din filme.
12:14
InsteadÎn schimb, they will be whateverindiferent de
you want them to be.
203
722843
3848
În schimb, vor putea fi
orice ne dorim noi să fie.
12:19
Thank you.
204
727223
1206
Vă mulțumesc!
12:20
(ApplauseAplauze)
205
728453
3598
(Aplauze)
Translated by Mirona Sărăroiu
Reviewed by Mirel-Gabriel Alexa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jamie Paik - Robotician
Soft robotics expert Jamie Paik designs "robogamis" -- folding robots inspired by origami that are more adaptable than classical robots.

Why you should listen

As director and founder of Reconfigurable Robotics Lab (RRL), Jamie Paik taps a deep knowledge of fabrication and unique actuation solutions to create astonishing folding robots -- or, as she describes them: "robogamis. These self-morphing robotic origami transform their planar shapes to 2D or 3D by folding in predefined patterns and sequences, just like the paper art, origami.

Paik is an active promoter of soft robotics that combines multi-discipline engineering expertise. Her soft robots have commercial applications, including a robotic surgical tool and a haptic joystick that can render realistic force feedback beneath a user's fingertip.

More profile about the speaker
Jamie Paik | Speaker | TED.com