English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxZurich

Alexander Wagner: What really motivates people to be honest in business

Alexander Wagner: Mi motivál bennünket, hogy becsületesek legyünk az üzleti világban?

Filmed:
1,479,360 views

Minden évben hét óriás cégből egy csalást követ el. Miért? A válaszhoz Alexander Wagner bevezet bennünket a helyes cselekvés közgazdaságtanába, erkölcsébe és pszichológiájába. Tartsunk vele a megtévesztés elemzésének síkos lejtőjén, miközben Alexander segít megérteni, miért viselkednek az emberek úgy, ahogy viselkednek.

- Economist
Alexander Wagner balances two passions: the thrill of seeking knowledge about fundamentals of human behavior for knowledge's sake, and the desire to apply insights in the real world and to improve the workings of markets and organizations. Full bio

How manysok companiesvállalatok
have you interactedinterakcióba with todayMa?
Hány céggel kerültek ma kapcsolatba?
00:12
Well, you got up in the morningreggel,
Reggel fölkeltek,
00:17
tookvett a showerzuhany,
lezuhanyoztak,
00:18
washedmosott your hairhaj,
hajat mostak,
00:20
used a hairhaj dryerszárító,
hajszárítót használtak,
00:21
ateevett breakfastreggeli --
reggeliztek –
00:23
ateevett cerealsgabonafélék, fruitgyümölcs, yogurtjoghurt, whatevertök mindegy --
gabonapelyhet, gyümölcsöt,
joghurtot, bármit –
00:24
had coffeekávé --
kávéztak,
00:26
teatea.
teáztak.
00:27
You tookvett publicnyilvános transportszállítás to come here,
Tömegközlekedéssel
00:28
or maybe used your privatemagán carautó.
vagy saját autójukkal jöttek ide.
00:30
You interactedinterakcióba with the companyvállalat
that you work for or that you ownsaját.
Kapcsolatba kerültek
munkahelyükkel vagy saját cégükkel.
00:33
You interactedinterakcióba with your clientsügyfelek,
Kapcsolatba kerültek ügyfeleikkel,
00:38
your customersügyfelek,
vevőikkel
00:40
and so on and so forthtovább.
és így tovább.
00:42
I'm prettyszép sure there are
at leastlegkevésbé sevenhét companiesvállalatok
Biztos vagyok benne,
hogy ma legalább hét céggel
00:43
you've interactedinterakcióba with todayMa.
kerültek kapcsolatba.
00:47
Let me tell you a stunninglenyűgöző statisticstatisztikai.
Megdöbbentő adatot hozok tudomásukra.
00:49
One out of sevenhét
largenagy, publicnyilvános corporationsvállalatoknak
Minden évben, hét óriáscégből egy
00:52
commitelkövetni fraudcsalás everyminden yearév.
elkövet valamilyen csalást.
00:57
This is a US academicakadémiai studytanulmány
that looksúgy néz ki, at US companiesvállalatok --
Ez egy USA-beli cégekről készült
amerikai egyetemi tanulmányból derül ki.
01:00
I have no reasonok to believe
that it's differentkülönböző in EuropeEurópa.
Nem kétlem, hogy ez
Európában sincs másként.
01:03
This is a studytanulmány that looksúgy néz ki,
at bothmindkét detectedészlelt and undetectedészrevétlenül fraudcsalás
A tanulmány kiterjed mind a földerített,
mind a föl nem derített csalásokra.
01:07
usinghasználva statisticalstatisztikai methodsmód.
Statisztikai módszereket használtak.
01:11
This is not pettypiti fraudcsalás.
Ezek nem apró-cseprő csalások.
01:13
These fraudscsalások costköltség
the shareholdersrészvényesek of these companiesvállalatok,
E csalások az érintett
cégek tulajdonosainak
01:16
and thereforeebből adódóan societytársadalom,
s így a társadalomnak
01:19
on the ordersorrend of
380 billionmilliárd, ezermillió dollarsdollár perper yearév.
évente mintegy 380 milliárd
dollárjába kerülnek.
01:20
We can all think of some examplespéldák, right?
Sorolhatunk példákat, ugye?
01:24
The carautó industry'sipar secretstitkok
aren'tnem quiteegészen so secrettitok anymoretöbbé.
Az autóipar titkai már nem annyira titkok.
01:27
FraudCsalás has becomeválik a featurefunkció,
A csalás már jellemzője,
01:31
not a bugbogár,
nem hibája
01:35
of the financialpénzügyi servicesszolgáltatások industryipar.
a pénzügyi szolgáltatóiparnak.
01:36
That's not me who'saki claimingazt állítva, that,
Nem én állítom,
01:38
that's the presidentelnök
of the AmericanAmerikai FinancePénzügy AssociationEgyesület
hanem az Amerikai
Pénzügyi Egyesülés elnöke
01:40
who statedmegállapított that
in his presidentialelnöki addresscím.
az elnöki beszámolójában.
01:43
That's a hugehatalmas problemprobléma
if you think about, especiallykülönösen,
Ez óriási probléma, különösen,
01:46
an economygazdaság like SwitzerlandSvájc,
ha pl. Svájc gazdaságára gondolunk,
01:49
whichmelyik reliestámaszkodik so much on the trustbizalom
put into its financialpénzügyi industryipar.
amely zömmel a pénzügyi ágazatba
fektetett bizalmon alapszik.
01:51
On the other handkéz,
Másfelől,
01:56
there are sixhat out of sevenhét companiesvállalatok
who actuallytulajdonképpen remainmarad honestbecsületes
mégiscsak van hétből hat cég,
amely tisztességes marad,
01:58
despiteannak ellenére all temptationskísértések
to startRajt engagingmegnyerő in fraudcsalás.
a csalásra csábító
minden kísértés ellenére.
02:01
There are whistle-blowersbelső bejelentők
like MichaelMichael WoodfordWoodford,
Vannak közérdekű bejelentők,
mint Michael Woodford,
02:06
who blewfújt the whistlesíp on OlympusOlympus.
aki az Olympusról
megkongatta a vészharangot.
02:08
These whistle-blowersbelső bejelentők riskkockázat theirazok careerskarrier,
A bejelentők karrierjüket,
02:10
theirazok friendshipsbarátságok,
barátságukat kockáztatják,
02:13
to bringhoz out the truthigazság
about theirazok companiesvállalatok.
ha előállnak az igazsággal a cégeikről.
02:14
There are journalistsújságírók
like AnnaAnna PolitkovskayaPolitkovszkaja
Léteznek újságírók,
mint Anna Politkovszkaja,
02:17
who riskkockázat even theirazok liveséletét
to reportjelentés humanemberi rightsjogok violationsmegsértése.
akik az emberi jogok megsértéséről
írva életüket kockáztatják.
02:19
She got killedelesett --
Annát meg is ölték.
02:23
everyminden yearév,
Évente körülbelül
02:24
around 100 journalistsújságírók get killedelesett
100 újságírót ölnek meg meggyőződéséért,
02:26
because of theirazok convictionmeggyőződés
to bringhoz out the truthigazság.
hogy közzé kell tenni az igazságot.
02:27
So in my talk todayMa,
Mai előadásomban ismertetek
02:32
I want to shareOssza meg with you
some insightsbetekintést I've obtainedkapott and learnedtanult
néhány értesülést,
amelyet az utóbbi évtizedben szereztem
02:33
in the last 10 yearsévek
of conductingvezető researchkutatás in this.
e tárgyban folytatott kutatásaimból.
02:36
I'm a researcherkutató,
a scientisttudós workingdolgozó with economistsközgazdászok,
Kutató vagyok, közgazdászokkal,
02:40
financialpénzügyi economistsközgazdászok,
pénzügyi közgazdászokkal,
02:43
ethicistsethicists, neuroscientistsidegtudósok,
filozófusokkal, idegtudósokkal,
02:45
lawyersügyvédek and othersmások
jogászokkal és másokkal dolgozom.
02:47
tryingmegpróbálja to understandmegért
what makesgyártmányú humansemberek tickketyegés,
Igyekszünk megérteni,
mi ösztönzi az embereket,
02:48
and how can we addresscím this issueprobléma
of fraudcsalás in corporationsvállalatoknak
hogyan ragadhatjuk meg
a cégek csalásainak témáját,
02:50
and thereforeebből adódóan contributehozzájárul
to the improvementjavulás of the worldvilág.
s ezzel járulhatunk hozzá
a világ jobbításához.
02:55
I want to startRajt by sharingmegosztás with you
two very distinctkülönböző visionslátomások
Bemutatok két eltérő látásmódot
02:59
of how people behaveviselkedik.
az emberi viselkedésről.
03:02
First, meettalálkozik AdamAdam SmithSmith,
Ő itt Adam Smith,
03:04
foundingalapító fatherapa of modernmodern economicsközgazdaságtan.
a modern közgazdaságtan megalapítója.
03:07
His basicalapvető ideaötlet was that if everybodymindenki
behavesúgy viselkedik in theirazok ownsaját self-interestsönérdek,
Alapelve szerint mindenki
önző érdekei szerint cselekszik,
03:10
that's good for everybodymindenki in the endvég.
amely végül mindenki javára válik.
03:14
Self-interestÖnérdek isn't
a narrowlyszűken definedmeghatározott conceptkoncepció
Az önző érdek fogalma nincs
pontosabban definiálva,
03:18
just for your immediateazonnali utilityhasznosság.
csak mint valaki közvetlen haszna.
03:21
It has a long-runhosszú távon implicationVONZAT.
Következményei messzire vezetnek.
03:23
Let's think about that.
Gondolkodjunk el rajtuk.
03:25
Think about this dogkutya here.
Nézzük ezt a kutyát.
03:27
That mightesetleg be us.
Mi is lehetünk a helyében.
03:29
There's this temptationkísértés --
Itt ez a kísértés...
03:31
I apologizebocsánatot kér to all vegetariansvegetáriánusok, but --
Elnézést a vegetáriánusoktól, de...
03:32
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
03:35
DogsKutyák do like the bratwurstBratwurst.
A kutyák szeretik a sült kolbászt.
03:36
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
03:37
Now, the straight-upegyenesen felfelé,
self-interestedönző movemozog here
Az elvárható logikus
önérdekű cselekvés itt,
03:40
is to go for that.
hogy ráveti magát.
03:43
So my friendbarát AdamAdam here mightesetleg jumpugrás up,
Adam barátunk fölugorhat,
03:45
get the sausagekolbász and therebyezáltal ruinROM
all this beautifulszép tablewareétkészlet.
elkapja a kolbászt, de ezzel
tönkreteszi a gyönyörű étkészletet.
03:47
But that's not what AdamAdam SmithSmith meantjelentett.
De Adam Smith nem erre gondolt.
03:52
He didn't mean
disregardfigyelmen kívül hagyása all consequenceskövetkezményei --
Nem a következmények figyelmen
kívül hagyását értette ezen;
03:53
to the contraryellentétes.
ellenkezőleg.
03:56
He would have thought,
Gondolhatott arra,
03:57
well, there maylehet be negativenegatív consequenceskövetkezményei,
hogy lehetnek negatív következmények is.
03:59
for examplepélda,
Példának okáért.
04:01
the ownertulajdonos mightesetleg be angrymérges with the dogkutya
a gazdi mérges lehet a kutyára,
04:02
and the dogkutya, anticipatingfelkészülés that,
mightesetleg not behaveviselkedik in this way.
és a kutya – ezt előrelátva –
lehet, hogy másként viselkedik.
04:05
That mightesetleg be us,
Velünk is megtörténhet,
04:09
weighingmérés the benefitselőnyök
and costskiadások of our actionsakciók.
hogy mérlegeljük tetteink
előnyeit és költségeit.
04:11
How does that playjáték out?
Hogyan zajlik ez?
04:14
Well, manysok of you, I'm sure,
Biztos vagyok benne,
04:15
have in your companiesvállalatok,
hogy az önök cégénél,
04:17
especiallykülönösen if it's a largenagy companyvállalat,
különösen, ha a cég nagy,
04:19
a codekód of conductmagatartás.
van viselkedési szabályzat.
04:21
And then if you behaveviselkedik
accordingszerint to that codekód of conductmagatartás,
Ha önök e szabályzatnak
megfelelően viselkednek,
04:23
that improvesjavítja your chancesesélyeit
of gettingszerzés a bonusbónusz paymentfizetési.
esélyük megnövekszik,
hogy prémiumot kapnak.
04:26
And on the other handkéz,
if you disregardfigyelmen kívül hagyása it,
De ha fittyet hánynak rá,
04:29
then there are highermagasabb chancesesélyeit
of not gettingszerzés your bonusbónusz
annak nagyobb az esélye,
hogy nem kapnak prémiumot,
04:31
or its beinglény diminishedcsökkentett.
vagy csak csökkentett mértékűt.
04:34
In other wordsszavak,
Más szavakkal:
04:36
this is a very economicgazdasági motivationmotiváció
ez erős gazdasági ösztönzés,
04:37
of tryingmegpróbálja to get people to be more honestbecsületes,
hogy a dolgozók rendesebbek legyenek,
04:39
or more alignedigazított with
the corporation'sCorporation principleselvek.
vagy jobban igazodjanak
a cég elvárásaihoz.
04:42
SimilarlyHasonlóképpen, reputationhírnév is a very
powerfulerős economicgazdasági forceerő, right?
A hírnév is hatékony gazdasági erő, ugye?
04:46
We try to buildépít a reputationhírnév,
Igyekszünk jó hírnevet szerezni,
04:51
maybe for beinglény honestbecsületes,
talán tisztességünkből adódóan,
04:53
because then people
trustbizalom us more in the futurejövő.
hogy a jövőben jobban bízzanak bennünk.
04:54
Right?
Igaz?
04:57
AdamAdam SmithSmith talkedbeszélt about the bakerpék
Adam Smith példájában
04:59
who'saki not producingtermelő good breadkenyér
out of his benevolencejóindulat
a pék nem jótékonyságból süt
05:01
for those people who consumefogyaszt the breadkenyér,
vevőinek jó kenyeret,
05:05
but because he wants to sellelad
more futurejövő breadkenyér.
hanem mert a jövőben
több kenyeret akar eladni.
05:08
In my researchkutatás, we find, for examplepélda,
Kutatásaimból,
05:12
at the UniversityEgyetem of ZurichZürich,
amelyet a zürichi egyetemen végeztünk,
05:14
that SwissSvájci banksbankok
who get caughtelkapott up in mediamédia,
kiderült, hogy a média által
lefülelt svájci bankoknak,
05:15
and in the contextkontextus, for examplepélda,
amelyeket például
05:20
of taxadó evasionadócsalás, of taxadó fraudcsalás,
adóelkerülésen, adócsaláson kaptak,
05:22
have badrossz mediamédia coveragelefedettség.
rossz volt a sajtójuk.
05:24
They loseelveszít netháló newúj moneypénz in the futurejövő
Nettó jövőbeni veszteséget szenvedtek,
05:25
and thereforeebből adódóan make lowerAlsó profitsnyereség.
ezért kisebb volt a profitjuk.
05:28
That's a very powerfulerős reputationalgoodwill forceerő.
Ilyen hatékony gazdasági erő a jó hírnév.
05:30
BenefitsElőnyök and costskiadások.
Előnyök és költségek.
05:34
Here'sItt van anotheregy másik viewpointNézőpont of the worldvilág.
Ez pedig egy másik világnézet.
05:37
MeetIsmerje meg ImmanuelImmanuel KantKant,
Ö itt Immanuel Kant,
05:39
18th-centuryth századi Germannémet philosopherfilozófus superstarszupersztár.
a 18. századi szupersztár filozófus.
05:41
He developedfejlett this notionfogalom
E fogalmat dolgozta ki,
05:44
that independentfüggetlen of the consequenceskövetkezményei,
amely független a következményektől;
05:46
some actionsakciók are just right
bizonyos tettek jók,
05:49
and some are just wrongrossz.
mások pedig rosszak.
05:52
It's just wrongrossz to liefekszik, for examplepélda.
Pl. hazudni erkölcstelen dolog.
05:54
So, meettalálkozik my friendbarát ImmanuelImmanuel here.
Tehát ez itt Immanuel barátom.
05:57
He knowstudja that the sausagekolbász is very tastyfinom,
Tudja, hogy a kolbász nagyon finom,
06:00
but he's going to turnfordulat away
because he's a good dogkutya.
de hátat fordít neki, mert jó kutya.
06:03
He knowstudja it's wrongrossz to jumpugrás up
Tudja, hogy helytelen fölugrani,
06:06
and riskkockázat ruiningtönkreteszi
all this beautifulszép tablewareétkészlet.
és kockáztatni a gyönyörű étkészletet.
06:08
If you believe that people
are motivatedmotivált like that,
Ha azt hiszik, hogy ez
motiválja az embereket,
06:12
then all the stuffdolog about incentivesösztönzők,
akkor minden, ami ösztönzőkre,
06:14
all the stuffdolog about codekód of conductmagatartás
and bonusbónusz systemsrendszerek and so on,
viselkedési szabályokra
és premizálási rendszerre vonatkozik,
06:17
doesn't make a wholeegész lot of senseérzék.
teljesen értelmetlen.
06:20
People are motivatedmotivált
by differentkülönböző valuesértékeket perhapstalán.
Az embereket esetleg
a különböző értékek ösztönzik.
06:23
So, what are people actuallytulajdonképpen motivatedmotivált by?
Voltaképp mi ösztönzi őket?
06:27
These two gentlemenUrak here
have perfecttökéletes hairdoshairdos,
E két úrnak tökéletes a frizurája,
06:30
but they give us
very differentkülönböző viewsnézetek of the worldvilág.
de elütő a világnézetük.
06:32
What do we do with this?
Mit kezdjünk ezzel?
06:37
Well, I'm an economistközgazdász
Közgazdász vagyok,
06:39
and we conductmagatartás so-calledúgynevezett experimentskísérletek
to addresscím this issueprobléma.
a témában ún. kísérleteket végzünk.
06:40
We stripszalag away factstények
whichmelyik are confusingzavaró in realityvalóság.
A valóság zavaros tényeit megtisztítjuk.
06:45
RealityValóság is so richgazdag,
there is so much going on,
A valóság oly gazdag,
oly sok minden történik,
06:48
it's almostmajdnem impossiblelehetetlen to know
what drivesmeghajtók people'semberek behaviorviselkedés really.
majdnem lehetetlen kiigazodni,
hogy mi mozgatja az emberek viselkedését.
06:51
So let's do a little experimentkísérlet togetheregyütt.
Végezzünk együtt egy kis kísérletet!
06:55
ImagineKépzeld el the followingkövetkező situationhelyzet.
Képzeljük el a következő helyzetet!
06:58
You're in a roomszoba aloneegyedül,
Egyedül vannak a szobában;
07:02
not like here.
nem ilyenben, mint ez.
07:04
There's a five-francöt-Frank coinérme
like the one I'm holdingholding up right now
Föltartok egy ötfrankos érmét
07:06
in frontelülső of you.
önök elé.
07:10
Here are your instructionsutasítás:
Elmondom, mi a feladat.
07:12
tossdobás the coinérme fournégy timesalkalommal,
Dobják föl négyszer az érmét,
07:13
and then on a computerszámítógép
terminalterminál in frontelülső of you,
és az előttük lévő számítógépbe írják be,
07:17
enterbelép the numberszám of timesalkalommal tailsfrakk camejött up.
hány írást dobtak.
07:20
This is the situationhelyzet.
Ez a helyzet.
07:23
Here'sItt van the rubdörzsölje.
De a csavar benne az,
07:25
For everyminden time that you announcebejelent
that you had a tailsfrakk throwdobás,
hogy minden bejelentett írásdobásra
07:26
you get paidfizetett fiveöt francsFrank.
öt frank jutalmat kapnak.
07:30
So if you say I had two tailsfrakk throwsdob,
Ha pl. két írást dobtak,
07:31
you get paidfizetett 10 francsFrank.
10 frankot kapnak.
07:34
If you say you had zeronulla,
you get paidfizetett zeronulla francsFrank.
Ha nulla írást, nulla frankot.
07:36
If you say, "I had fournégy tailsfrakk throwsdob,"
Ha azt mondják: "Négy írás",
07:39
then you get paidfizetett 20 francsFrank.
20 frankot kapnak.
07:42
It's anonymousnévtelen,
Név nélkül játszunk,
07:44
nobody'ssenki sem watchingnézni what you're doing,
senki sem figyeli, mit csinálnak,
07:45
and you get paidfizetett that moneypénz anonymouslynévtelenül.
és a pénzt is név nélkül kapják.
07:47
I've got two questionskérdések for you.
Két kérdésem van.
07:49
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
07:51
You know what's comingeljövetel now, right?
Ugye, tudják, mi következik?
07:53
First, how would you behaveviselkedik
in that situationhelyzet?
Az első: hogy viselkednek e helyzetben?
07:56
The secondmásodik, look to your left
and look to your right --
A másik: nézzenek balra, aztán jobbra,
08:00
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
08:03
and think about how
the personszemély sittingülés nextkövetkező to you
és találják ki, szomszédjuk
hogyan viselkedne
08:04
mightesetleg behaveviselkedik in that situationhelyzet.
e helyzetben.
08:06
We did this experimentkísérlet for realigazi.
A valóságban is elvégeztük a kísérletet.
08:08
We did it at the ManifestaMANIFESTA artművészet exhibitionkiállítás
Elvégeztük a Manifesta
művészeti kiállításon,
08:10
that tookvett placehely here in ZurichZürich recentlymostanában,
amely nemrég volt Zürichben;
08:13
not with studentsdiákok in the lablabor
at the universityegyetemi
nem diákokkal egyetemi laborban,
08:15
but with the realigazi populationnépesség,
hanem valódi népességgel,
08:18
like you guys.
mint önök.
08:20
First, a quickgyors reminderemlékeztető of statsstatisztika.
Kezdetnek, gyors ismétlés statisztikából.
08:22
If I throwdobás the coinérme fournégy timesalkalommal
and it's a fairbecsületes coinérme,
Négy érmedobásra, ha az érme szabályos,
08:24
then the probabilityvalószínűség
that it comesjön up fournégy timesalkalommal tailsfrakk
akkor a valószínűség,
hogy négy írást dobunk
08:27
is 6.25 percentszázalék.
6,25%
08:31
And I hoperemény you can intuitivelyösztönösen see
Remélem, ösztönösen érzik,
08:35
that the probabilityvalószínűség that all fournégy
of them are tailsfrakk is much lowerAlsó
hogy a négy írás valószínűsége
sokkal kisebb,
08:36
than if two of them are tailsfrakk, right?
mint két írás valószínűségéé, ugye?
08:40
Here are the specifickülönleges numbersszám.
Ezek az egyes valószínűségek.
08:42
Here'sItt van what happenedtörtént.
Nézzük, mi történt.
08:46
People did this experimentkísérlet for realigazi.
Az emberek elvégezték a kísérletet.
08:47
Around 30 to 35 percentszázalék of people said,
30-35%-uk állította:
08:50
"Well, I had fournégy tailsfrakk throwsdob."
"Négy írást dobtam."
08:54
That's extremelyrendkívüli módon unlikelyvalószínűtlen.
Ez aligha valószínű.
08:57
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
08:59
But the really amazingelképesztő thing here,
De közgazdászoknak
09:01
perhapstalán to an economistközgazdász,
az igazán elképesztő,
09:04
is there are around 65 percentszázalék of people
who did not say I had fournégy tailsfrakk throwsdob,
hogy a résztvevők kb. 65%-a nem mondta,
hogy négy írást dobott,
09:05
even thoughbár in that situationhelyzet,
még az esetben sem,
09:12
nobody'ssenki sem watchingnézni you,
ha nem figyelték őket,
09:14
the only consequencekövetkezmény that's in placehely
és az egyetlen következmény,
09:16
is you get more moneypénz
if you say fournégy than lessKevésbé.
hogy több pénzt kap,
ha négyet mond, mintha kevesebbet.
09:18
You leaveszabadság 20 francsFrank on the tableasztal
by announcingbemutatjuk zeronulla.
20 frankot veszni hagy,
mert nullát mondott.
09:22
I don't know whetherakár
the other people all were honestbecsületes
Nem tudom, vajon a többiek
miért voltak becsületesek,
09:26
or whetherakár they alsois said a little bitbit
highermagasabb or lowerAlsó than what they did
vagy a valóságosnál miért
mondtak többet vagy kevesebbet,
09:28
because it's anonymousnévtelen.
mert névtelenek voltak.
09:32
We only observedmegfigyelt the distributionterjesztés.
Csak az eloszlást figyeltük.
09:33
But what I can tell you --
and here'sitt anotheregy másik coinérme tossdobás.
De elmondhatom... Dobok egyet.
09:35
There you go, it's tailsfrakk.
Gyerünk! Írás lett.
09:37
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
09:39
Don't checkjelölje be, OK?
Ne ellenőrizzék, jó!?
09:40
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
09:42
What I can tell you
De elmondhatom,
09:45
is that not everybodymindenki behavedúgy viselkedett
like AdamAdam SmithSmith would have predictedjósolt.
hogy nem mindenki viselkedett úgy,
ahogy Adam Smith megjósolta volna.
09:46
So what does that leaveszabadság us with?
Mi következik ebből?
09:52
Well, it seemsÚgy tűnik, people are motivatedmotivált
by certainbizonyos intrinsicbelső valuesértékeket
Az, hogy az embereket
bizonyos belső érték ösztönzi,
09:54
and in our researchkutatás, we look at this.
s kutatásunkban ezt vizsgáltuk.
09:58
We look at the ideaötlet that people have
so-calledúgynevezett protectedvédett valuesértékeket.
Vizsgáltuk az ún. védett értékek fogalmát.
10:01
A protectedvédett valueérték isn't just any valueérték.
Nem minden érték védett érték.
10:06
A protectedvédett valueérték is a valueérték
where you're willinghajlandó to payfizetés a priceár
Az a védett érték, amelyért hajlandók
vagyunk megfizetni az árát,
10:09
to upholdfenntartása that valueérték.
hogy megőrizzük.
10:15
You're willinghajlandó to payfizetés a priceár
to withstandellenáll the temptationkísértés to give in.
Készek vagyunk megfizetni az árát,
hogy ellenálljunk a kísértésnek.
10:16
And the consequencekövetkezmény is you feel better
A következmény: jobban érezzük magunkat,
10:22
if you earnkeresni moneypénz in a way
that's consistentkövetkezetes with your valuesértékeket.
ha úgy keresünk pénzt,
ahogy egybevág értékeinkkel.
10:24
Let me showelőadás you this again
in the metaphormetafora of our belovedszeretett dogkutya here.
Megmutatom ezt kedvenc
kutyánk metaforájával.
10:29
If we succeedsikerül in gettingszerzés the sausagekolbász
withoutnélkül violatingmegsértése our valuesértékeket,
Ha sikerül értékeink föladása
nélkül megszereznünk a kolbászt,
10:34
then the sausagekolbász tastesízek better.
akkor a kolbász jobban ízlik.
10:38
That's what our researchkutatás showsműsorok.
Kutatásunk kimutatta,
10:40
If, on the other handkéz,
hogyha egyrészt
10:42
we do so --
így teszünk...
10:44
if we get the sausagekolbász
ha megszerezzük a kolbászt,
10:45
and in doing so
we actuallytulajdonképpen violatemegsért valuesértékeket,
de eközben föladjuk értékeinket,
10:46
we valueérték the sausagekolbász lessKevésbé.
kevesebbre értékeljük a kolbászt.
10:50
QuantitativelyVigyük át veszteség nélkül, that's quiteegészen powerfulerős.
Mennyiségileg ez erősen értékelhető.
10:53
We can measuremérték these protectedvédett valuesértékeket,
E védett értékek mérhetők.
10:55
for examplepélda,
Például,
10:58
by a surveyfelmérés measuremérték.
vizsgálati méréssel.
10:59
SimpleEgyszerű, nine-itemkilenc-cikk surveyfelmérés that's quiteegészen
predictivea prediktív in these experimentskísérletek.
Az egyszerű, négytényezős vizsgálat
e kísérletekben elég informatív,
11:02
If you think about the averageátlagos
of the populationnépesség
ha a populáció átlagára gondolunk,
11:08
and then there's
a distributionterjesztés around it --
és az átlag körüli eloszlásra...
11:10
people are differentkülönböző,
we all are differentkülönböző.
mind különbözők vagyunk.
11:12
People who have a setkészlet of protectedvédett valuesértékeket
Akiknek védett értékrendjük van,
11:15
that's one standardalapértelmezett deviationszórás
abovefelett the averageátlagos,
azaz egy standard eltérés az átlagtól,
11:18
they discountkedvezmény moneypénz they receivekap
by lyingfekvő by about 25 percentszázalék.
azoknál a hazugság révén kapott
pénz értéke kb. 25%-kal csökken.
11:22
That meanseszközök a dollardollár receivedkapott when lyingfekvő
Eszerint a hazugsággal kapott egy dollár
11:27
is worthérdemes to them only 75 centscent
csak 75 centet ér, anélkül,
11:31
withoutnélkül any incentivesösztönzők you put in placehely
for them to behaveviselkedik honestlyőszintén.
hogy bármi ösztönzőt a becsületes
viselkedésért igénybe vettünk volna.
11:33
It's theirazok intrinsicbelső motivationmotiváció.
Ez a belső ösztönzőjük.
11:37
By the way, I'm not a moralerkölcsi authorityhatóság.
Nem vagyok erkölcsvédelmi hatóság,
11:39
I'm not sayingmondás I have
all these beautifulszép valuesértékeket, right?
nem állítom, hogy birtokában vagyok
mindezen gyönyörű értékeknek.
11:40
But I'm interestedérdekelt in how people behaveviselkedik
De engem az emberek viselkedése érdekel,
11:44
and how we can leveragetőkeáttétel
that richnessgazdagság in humanemberi naturetermészet
és az, miként befolyásolhatjuk,
hogy az emberi természet gazdagsága
11:46
to actuallytulajdonképpen improvejavul
the workingsműködésébe of our organizationsszervezetek.
javítsa szervezeteink hatékonyságát.
11:49
So there are two
very, very differentkülönböző visionslátomások here.
Két különböző szemlélet létezik erre.
11:54
On the one handkéz,
Egyfelől,
11:57
you can appealfellebbezés to benefitselőnyök and costskiadások
koncentrálhatunk
az előnyökre és a költségekre,
11:58
and try to get people
to behaveviselkedik accordingszerint to them.
s rávehetjük az embereket,
hogy e szerint viselkedjenek.
12:02
On the other handkéz,
Másfelől,
12:04
you can selectválaszt people who have the valuesértékeket
kiválaszthatunk olyanokat,
akiknek ezek az értékeik,
12:06
and the desirablekívánatos
characteristicsjellemzők, of coursetanfolyam --
s persze megvannak bennük
a megkívánt tulajdonságok:
12:10
competencieshatáskörök that go
in linevonal with your organizationszervezet.
a szervezetüknek megfelelő kompetenciák.
12:12
I do not yetmég know where
these protectedvédett valuesértékeket really come from.
Még nem tudom, honnan
erednek e védett értékek:
12:16
Is it nurturetáplálkozás or is it naturetermészet?
neveltetésünkből vagy természetünkből.
12:20
What I can tell you
De az bizonyos,
12:23
is that the distributionterjesztés
looksúgy néz ki, prettyszép similarhasonló for menférfiak and womennők.
hogy az eloszlás mind férfiak,
mind nők esetén eléggé hasonló,
12:25
It looksúgy néz ki, prettyszép similarhasonló
for those who had studiedtanult economicsközgazdaságtan
elég hasonló azoknál, akik közgazdaságtant
12:30
or those who had studiedtanult psychologypszichológia.
vagy pszichológiát tanultak.
12:34
It looksúgy néz ki, even prettyszép similarhasonló
around differentkülönböző agekor categorieskategóriák
Sőt, felnőttek között eltérő életkorban is
12:38
amongközött adultsfelnőttek.
eléggé hasonló.
12:41
But I don't know yetmég
how this developsfejleszt over a lifetimeélettartam.
De még nem tudom,
hogy életünk során ez miként alakul.
12:42
That will be the subjecttantárgy
of futurejövő researchkutatás.
Ez a jövőbeni kutatás tárgya lesz.
12:45
The ideaötlet I want to leaveszabadság you with
Azzal a gondolattal búcsúzom,
12:49
is it's all right to appealfellebbezés to incentivesösztönzők.
hogy rendjén van ösztönzőkre számítani.
12:51
I'm an economistközgazdász;
Közgazdász vagyok.
12:54
I certainlybiztosan believe in the facttény
that incentivesösztönzők work.
Persze, hiszek az ösztönzők hatásában.
12:55
But do think about selectingkiválasztása
the right people
De a megfelelő ember
kiválasztásában jobban,
12:59
ratherInkább than havingamelynek people
and then puttingelhelyezés incentivesösztönzők in placehely.
mint valakit ösztönzőkkel abajgatni.
13:03
SelectingKiválasztása the right people
with the right valuesértékeket
Jó értékeket valló,
megfelelő ember kiválasztása
13:06
maylehet go a long way
to savingmegtakarítás a lot of troublebaj
sok főfájástól és nagy költségektől
13:09
and a lot of moneypénz
kímélhet meg bennünket
13:13
in your organizationsszervezetek.
szervezeteinkben.
13:14
In other wordsszavak,
Másként fogalmazva:
13:16
it will payfizetés off to put people first.
kifizetődik, ha az emberekre
helyezzük a hangsúlyt.
13:17
Thank you.
Köszönöm.
13:22
(ApplauseTaps)
(Taps)
13:23
Translated by Peter Pallós
Reviewed by Reka Lorinczy

▲Back to top

About the speaker:

Alexander Wagner - Economist
Alexander Wagner balances two passions: the thrill of seeking knowledge about fundamentals of human behavior for knowledge's sake, and the desire to apply insights in the real world and to improve the workings of markets and organizations.

Why you should listen

Alexander Wagner has discovered that to most people, what matters is not only how much money they receive but also whether they behaved honestly to receive that money. As Swiss Finance Institute professor at the University of Zurich's Department of Banking and Finance, Wagner has taught corporate finance to thousands of eager students and hundreds of motivated executives, and he has helped shape governance systems of companies large and small. His recent research deals with how investors perceive managerial words and deeds … and with the stock market implications of the Trump election.

More profile about the speaker
Alexander Wagner | Speaker | TED.com