English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxZurich

Alexander Wagner: What really motivates people to be honest in business

Alexander Wagner: Ce-i motivează pe oameni să fie corecți în afaceri

Filmed
Views 1,221,359

În fiecare an, una din șapte corporații mari comite fraudă. De ce? Pentru a răspunde la această întrebare, Alexander Wagner ne invită în culisele economiei, eticii și psihologiei corectitudinii. Alăturați-vă acestuia într-o călătorie introspectivă pe pantele alunecoase ale înșelăciunii, care vă va ajuta să înțelegeți motivația din spatele comportamentului oamenilor.

- Economist
Alexander Wagner balances two passions: the thrill of seeking knowledge about fundamentals of human behavior for knowledge's sake, and the desire to apply insights in the real world and to improve the workings of markets and organizations. Full bio

Cu câte companii ați interacționat azi?
00:12
How many companies
have you interacted with today?
Păi, v-ați trezit dimineața,
00:17
Well, you got up in the morning,
ați făcut duș,
00:18
took a shower,
v-ați spălat pe cap,
00:20
washed your hair,
ați folosit uscătorul de păr,
00:21
used a hair dryer,
ați luat micul dejun,
00:23
ate breakfast --
ați mâncat cereale, fructe, iaurt, orice,
00:24
ate cereals, fruit, yogurt, whatever --
00:26
had coffee --
v-ați băut cafeaua
sau ceaiul.
00:27
tea.
Ați folosit transportul în comun
ca să ajungeți aici
00:28
You took public transport to come here,
00:30
or maybe used your private car.
sau poate ați venit cu mașina personală.
Ați interacționat cu compania
la care lucrați sau pe care o dețineți.
00:33
You interacted with the company
that you work for or that you own.
Ați interacționat cu clienții voștri,
00:38
You interacted with your clients,
cumpărătorii
00:40
your customers,
și așa mai departe.
00:42
and so on and so forth.
Sunt destul de sigur că ați interacționat
cu aproape șapte companii astăzi.
00:43
I'm pretty sure there are
at least seven companies
00:47
you've interacted with today.
Să vă prezint o statistică uimitoare.
00:49
Let me tell you a stunning statistic.
Una din șapte corporații publice majore
00:52
One out of seven
large, public corporations
comite fraude în fiecare an.
00:57
commit fraud every year.
E un lucru dovedit de un studiu din SUA
ce analizează firme americane,
01:00
This is a US academic study
that looks at US companies --
dar n-am niciun motiv să cred
că în Europa e altfel.
01:03
I have no reason to believe
that it's different in Europe.
Studiul analizează fraudele
detectate și nedetectate
01:07
This is a study that looks
at both detected and undetected fraud
folosind metode statistice.
01:11
using statistical methods.
Și nu vorbim de fraude minore.
01:13
This is not petty fraud.
Acestea îi costă pe acționarii companiilor
01:16
These frauds cost
the shareholders of these companies,
și întreaga societate
01:19
and therefore society,
aproximativ 380 de miliarde dolari
în fiecare an.
01:20
on the order of
380 billion dollars per year.
Știm cu toții câteva exemple, nu-i așa?
01:24
We can all think of some examples, right?
Secretele industriei automobilelor
nu mai sunt chiar secrete.
01:27
The car industry's secrets
aren't quite so secret anymore.
În industria serviciilor financiare,
01:31
Fraud has become a feature,
frauda a devenit un lucru obișnuit,
01:35
not a bug,
01:36
of the financial services industry.
nu o excepție.
Și nu eu spun asta,
01:38
That's not me who's claiming that,
ci președintele
Asociației Financiare Americane,
01:40
that's the president
of the American Finance Association
care a declarat acest lucru
în discursul său inaugural.
01:43
who stated that
in his presidential address.
E o problemă imensă,
mai ales pentru o economie
01:46
That's a huge problem
if you think about, especially,
ca cea a Elveției,
01:49
an economy like Switzerland,
care se bazează atât de mult pe încrederea
acordată industriei sale financiare.
01:51
which relies so much on the trust
put into its financial industry.
Pe de altă parte,
01:56
On the other hand,
șase din șapte companii
chiar rămân oneste,
01:58
there are six out of seven companies
who actually remain honest
în ciuda tuturor tentațiilor
de a lua parte la fraude.
02:01
despite all temptations
to start engaging in fraud.
Există denunțatori ca Michael Woodford,
02:06
There are whistle-blowers
like Michael Woodford,
care a expus informații sensibile
despre Olympus.
02:08
who blew the whistle on Olympus.
Aceștia își riscă viețile profesionale
02:10
These whistle-blowers risk their careers,
și prieteniile
02:13
their friendships,
pentru a dezvălui adevărul
despre firmele lor.
02:14
to bring out the truth
about their companies.
02:17
There are journalists
like Anna Politkovskaya
Există jurnaliști ca Anna Politkovskaya,
care își riscă viețile pentru a raporta
încălcări ale drepturilor omului.
02:19
who risk even their lives
to report human rights violations.
Ea a fost ucisă.
02:23
She got killed --
În fiecare an,
02:24
every year,
circa 100 de jurnaliști sunt uciși
02:26
around 100 journalists get killed
din cauza convingerii lor
că adevărul trebuie scos la iveală.
02:27
because of their conviction
to bring out the truth.
Așadar, în discursul meu de azi,
02:32
So in my talk today,
02:33
I want to share with you
some insights I've obtained and learned
vreau să vă împărtășesc
câteva informații pe care le-am aflat
în ultimii 10 ani,
de când fac cercetare pe tema asta.
02:36
in the last 10 years
of conducting research in this.
Sunt cercetător, lucrez cu economiști,
02:40
I'm a researcher,
a scientist working with economists,
specialiști în finanțe,
02:43
financial economists,
eticieni, experți în neuroștiințe,
02:45
ethicists, neuroscientists,
avocați și alți oameni,
02:47
lawyers and others
pentru a înțelege ce-i motivează pe oameni
02:48
trying to understand
what makes humans tick,
și cum putem să remediem
această problemă a fraudei din corporații
02:50
and how can we address this issue
of fraud in corporations
și să contribuim la îmbunătățirea lumii.
02:55
and therefore contribute
to the improvement of the world.
Pentru început, vreau să vă prezint
două viziuni foarte distincte
02:59
I want to start by sharing with you
two very distinct visions
asupra comportamentului oamenilor.
03:02
of how people behave.
În primul rând, faceți cunoștință
cu Adam Smith,
03:04
First, meet Adam Smith,
părintele economiei moderne.
03:07
founding father of modern economics.
Ideea sa de bază era că, dacă toată lumea
își urmărește propriile interese,
03:10
His basic idea was that if everybody
behaves in their own self-interests,
în final va fi bine pentru toți.
03:14
that's good for everybody in the end.
Interesul propriu nu e un concept îngust,
03:18
Self-interest isn't
a narrowly defined concept
bazat pe utilitatea imediată.
03:21
just for your immediate utility.
El are implicații pe termen lung.
03:23
It has a long-run implication.
Să vedem.
03:25
Let's think about that.
Să ne gândim la acest câine.
03:27
Think about this dog here.
Am putea fi noi în locul lui.
03:29
That might be us.
E supus tentației
03:31
There's this temptation --
- scuze vegetarienilor, dar -
03:32
I apologize to all vegetarians, but --
(Râsete)
03:35
(Laughter)
câinilor le cam plac cârnații.
03:36
Dogs do like the bratwurst.
(Râsete)
03:37
(Laughter)
Acum, mișcarea simplă și-n interes propriu
03:40
Now, the straight-up,
self-interested move here
ar fi să încerce să-l ia.
03:43
is to go for that.
Deci prietenul meu Adam de aici
ar putea să sară,
03:45
So my friend Adam here might jump up,
să ia cârnatul și să strice
toată această veselă încântătoare.
03:47
get the sausage and thereby ruin
all this beautiful tableware.
Dar nu la asta se referea Adam Smith.
03:52
But that's not what Adam Smith meant.
El nu spunea să ignorăm
toate consecințele.
03:53
He didn't mean
disregard all consequences --
Dimpotrivă, s-ar fi gândit:
03:56
to the contrary.
03:57
He would have thought,
Ei bine, ar putea apărea
consecințe negative,
03:59
well, there may be negative consequences,
04:01
for example,
de exemplu,
stăpâna s-ar putea înfuria pe câine,
04:02
the owner might be angry with the dog
iar animalul, anticipând acest lucru,
ar putea să nu se comporte așa.
04:05
and the dog, anticipating that,
might not behave in this way.
Am putea fi noi acolo,
04:09
That might be us,
cântărind beneficiile
și costurile acțiunilor noastre.
04:11
weighing the benefits
and costs of our actions.
Cum anume se întâmplă asta?
04:14
How does that play out?
Ei bine, sunt sigur că mulți dintre voi
04:15
Well, many of you, I'm sure,
aveți la serviciu,
04:17
have in your companies,
mai ales dacă lucrați la o firmă mare,
04:19
especially if it's a large company,
un cod de conduită.
04:21
a code of conduct.
Dacă vă purtați conform acestuia,
04:23
And then if you behave
according to that code of conduct,
aveți șanse mai mari să primiți un bonus.
04:26
that improves your chances
of getting a bonus payment.
Pe de altă parte, dacă nu-l respectați,
04:29
And on the other hand,
if you disregard it,
e mai probabil să nu primiți bonusul
04:31
then there are higher chances
of not getting your bonus
sau să primiți unul mai mic.
04:34
or its being diminished.
Cu alte cuvinte,
04:36
In other words,
este o motivație extrem de economică
04:37
this is a very economic motivation
pentru a-i face pe oameni mai onești
04:39
of trying to get people to be more honest,
sau mai atenți la principiile corporației.
04:42
or more aligned with
the corporation's principles.
În mod similar, reputația este
o forță economică foarte puternică, nu?
04:46
Similarly, reputation is a very
powerful economic force, right?
Încercăm să ne creăm o reputație,
04:51
We try to build a reputation,
04:53
maybe for being honest,
poate de persoană onestă,
deoarece așa oamenii vor avea
mai multă încredere în noi pe viitor.
04:54
because then people
trust us more in the future.
04:57
Right?
Corect?
Adam Smith vorbea despre un brutar,
04:59
Adam Smith talked about the baker
care nu produce pâine din bunăvoința sa
05:01
who's not producing good bread
out of his benevolence
față de oamenii care o consumă,
05:05
for those people who consume the bread,
ci deoarece vrea să vândă
mai multă pâine în viitor.
05:08
but because he wants to sell
more future bread.
În cercetările mele am descoperit,
de exemplu,
05:12
In my research, we find, for example,
la Universitatea din Zurich,
05:14
at the University of Zurich,
că băncile elvețiene
luate în vizor de mass media
05:15
that Swiss banks
who get caught up in media,
spre exemplu, în contextul
evaziunii fiscale sau al fraudei,
05:20
and in the context, for example,
05:22
of tax evasion, of tax fraud,
au o reputație proastă în media.
05:24
have bad media coverage.
Pierd venituri nete în viitor,
05:25
They lose net new money in the future
așa că obțin profituri mai mici.
05:28
and therefore make lower profits.
E o forță foarte puternică.
05:30
That's a very powerful reputational force.
Costuri și beneficii.
05:34
Benefits and costs.
Iată o altă perspectivă asupra lumii.
05:37
Here's another viewpoint of the world.
Faceți cunoștință cu Immanuel Kant,
05:39
Meet Immanuel Kant,
05:41
18th-century German philosopher superstar.
superstarul filosofiei germane
din secolul XVIII.
El a venit cu noțiunea că,
05:44
He developed this notion
indiferent de consecințe,
05:46
that independent of the consequences,
unele acțiuni sunt corecte,
05:49
some actions are just right
iar altele sunt greșite.
05:52
and some are just wrong.
De exemplu, e greșit să minți.
05:54
It's just wrong to lie, for example.
Așadar, iată-l pe prietenul meu Immanuel.
05:57
So, meet my friend Immanuel here.
Știe că bucata de cârnat
e foarte gustoasă,
06:00
He knows that the sausage is very tasty,
dar se va întoarce în direcția opusă,
deoarece e cuminte.
06:03
but he's going to turn away
because he's a good dog.
06:06
He knows it's wrong to jump up
Știe că nu e bine să sari,
riscând să strici bunătate de veselă.
06:08
and risk ruining
all this beautiful tableware.
Dacă credeți că așa sunt motivați oamenii,
06:12
If you believe that people
are motivated like that,
atunci toate poveștile despre recompense,
06:14
then all the stuff about incentives,
coduri de conduită, sisteme de bonusuri
și așa mai departe,
06:17
all the stuff about code of conduct
and bonus systems and so on,
nu au prea multă logică.
06:20
doesn't make a whole lot of sense.
Poate că oamenii sunt motivați
de valori diferite.
06:23
People are motivated
by different values perhaps.
Ce-i motivează, de fapt?
06:27
So, what are people actually motivated by?
Acești doi domni de aici
au frizuri perfecte,
06:30
These two gentlemen here
have perfect hairdos,
dar au imagini foarte diferite
asupra lumii.
06:32
but they give us
very different views of the world.
Cum procedăm?
06:37
What do we do with this?
Ei bine, noi, economiștii,
06:39
Well, I'm an economist
facem așa-numite experimente
pentru a adresa aceste probleme.
06:40
and we conduct so-called experiments
to address this issue.
Eliminăm elementele derutante
din realitate.
06:45
We strip away facts
which are confusing in reality.
Viața e atât de plină,
cu atâtea lucruri care se întâmplă,
06:48
Reality is so rich,
there is so much going on,
că e aproape imposibil să știi
ce motivează comportamentul oamenilor.
06:51
it's almost impossible to know
what drives people's behavior really.
Să facem un mic experiment împreună.
06:55
So let's do a little experiment together.
Imaginați-vă următoarea situație.
06:58
Imagine the following situation.
Sunteți singuri într-o încăpere,
07:02
You're in a room alone,
nu ca aici.
07:04
not like here.
În fața voastră este o monedă
de cinci franci,
07:06
There's a five-franc coin
like the one I'm holding up right now
ca aceasta din mâna mea.
07:10
in front of you.
Iată instrucțiunile:
07:12
Here are your instructions:
aruncați moneda în aer de patru ori,
07:13
toss the coin four times,
apoi, pe un computer din fața voastră,
07:17
and then on a computer
terminal in front of you,
introduceți de câte ori a căzut pajură.
07:20
enter the number of times tails came up.
Aceasta e situația.
07:23
This is the situation.
Iată capcana.
07:25
Here's the rub.
Pentru fiecare pajură anunțată,
07:26
For every time that you announce
that you had a tails throw,
veți primi cinci franci.
07:30
you get paid five francs.
Deci, dacă spuneți că ați avut
două reușite,
07:31
So if you say I had two tails throws,
primiți 10 franci.
07:34
you get paid 10 francs.
Dacă spuneți că ați avut zero,
primiți zero franci.
07:36
If you say you had zero,
you get paid zero francs.
Dacă spuneți „Am obținut
de patru ori pajură”,
07:39
If you say, "I had four tails throws,"
primiți 20 de franci.
07:42
then you get paid 20 francs.
E anonim,
07:44
It's anonymous,
nimeni nu vă urmărește,
07:45
nobody's watching what you're doing,
iar banii vor fi oferiți tot anonim.
07:47
and you get paid that money anonymously.
Am două întrebări.
07:49
I've got two questions for you.
(Râsete)
07:51
(Laughter)
Știți ce urmează, nu?
07:53
You know what's coming now, right?
În primul rând, cum ați proceda
în această situație?
07:56
First, how would you behave
in that situation?
Apoi uitați-vă
în stânga și dreapta voastră
08:00
The second, look to your left
and look to your right --
(Râsete)
08:03
(Laughter)
și gândiți-vă cum credeți că ar proceda
08:04
and think about how
the person sitting next to you
persoanele de lângă voi.
08:06
might behave in that situation.
Am făcut acest experiment în realitate,
08:08
We did this experiment for real.
la expoziția de artă Manifesta
08:10
We did it at the Manifesta art exhibition
care a avut loc recent în Zurich,
08:13
that took place here in Zurich recently,
nu cu studenți,
în laboratorul universității,
08:15
not with students in the lab
at the university
ci cu populația reală, ca voi.
08:18
but with the real population,
08:20
like you guys.
Mai întâi, vă amintesc rapid statisticile.
08:22
First, a quick reminder of stats.
Dacă arunc o monedă obișnuită
de patru ori,
08:24
If I throw the coin four times
and it's a fair coin,
probabilitatea să cadă de patru ori pajură
08:27
then the probability
that it comes up four times tails
este de 6.25 %.
08:31
is 6.25 percent.
Sper că vedeți intuitiv
08:35
And I hope you can intuitively see
că această probabilitate
este mult mai mică
08:36
that the probability that all four
of them are tails is much lower
decât cea de a obține
de două ori pajură, da?
08:40
than if two of them are tails, right?
Iată cifrele exacte.
08:42
Here are the specific numbers.
Și iată ce s-a întâmplat.
08:46
Here's what happened.
Oamenii au făcut acest experiment.
08:47
People did this experiment for real.
Cam 30-35% au spus:
08:50
Around 30 to 35 percent of people said,
„Am obținut de patru ori pajură”.
08:54
"Well, I had four tails throws."
E foarte improbabil.
08:57
That's extremely unlikely.
(Râsete)
08:59
(Laughter)
Dar partea cu adevărat uimitoare,
09:01
But the really amazing thing here,
poate, pentru un economist,
09:04
perhaps to an economist,
este că aproximativ 65% dintre oameni
nu au spus acest lucru,
09:05
is there are around 65 percent of people
who did not say I had four tails throws,
chiar dacă, în situația respectivă,
09:12
even though in that situation,
nu-i urmărea nimeni
09:14
nobody's watching you,
și singura consecință
09:16
the only consequence that's in place
era că ar fi obținut mai mulți bani
dacă spuneau patru.
09:18
is you get more money
if you say four than less.
Dacă anunțați zero,
lăsați 20 de franci pe masă.
09:22
You leave 20 francs on the table
by announcing zero.
Nu știu dacă toți ceilalți au fost sinceri
09:26
I don't know whether
the other people all were honest
sau dacă și ei au declarat mai mult
sau mai puțin decât în realitate,
09:28
or whether they also said a little bit
higher or lower than what they did
deoarece e anonim.
09:32
because it's anonymous.
Am observat doar distribuția.
09:33
We only observed the distribution.
Dar ce vă pot spune,
și uite, încă o aruncare.
09:35
But what I can tell you --
and here's another coin toss.
E pajură.
09:37
There you go, it's tails.
(Râsete)
09:39
(Laughter)
Nu verificați, bine?
09:40
Don't check, OK?
(Râsete)
09:42
(Laughter)
Ce vă pot spune
09:45
What I can tell you
este că nu toată lumea s-a purtat
așa cum ar fi prezis Adam Smith.
09:46
is that not everybody behaved
like Adam Smith would have predicted.
Ce înțelegem de aici?
09:52
So what does that leave us with?
Se pare că oamenii sunt motivați
de anumite valori intrinseci
09:54
Well, it seems people are motivated
by certain intrinsic values
și iată la ce ne uităm
în cercetările noastre.
09:58
and in our research, we look at this.
Ne uităm la ideea că oamenii au
așa-zise valori protejate.
10:01
We look at the idea that people have
so-called protected values.
O valoare protejată nu e orice valoare,
10:06
A protected value isn't just any value.
ci una în cazul căreia
sunteți dispuși să plătiți un preț
10:09
A protected value is a value
where you're willing to pay a price
pentru a o respecta.
10:15
to uphold that value.
Sunteți dispuși să plătiți un preț
pentru a rezista tentației de-a o încălca.
10:16
You're willing to pay a price
to withstand the temptation to give in.
Iar consecința e că vă simțiți mai bine
10:22
And the consequence is you feel better
dacă obțineți bani într-un mod
conform cu valorile voastre.
10:24
if you earn money in a way
that's consistent with your values.
Să vedem din nou metafora
iubitului nostru câine.
10:29
Let me show you this again
in the metaphor of our beloved dog here.
Dacă reușim să luăm cârnatul
fără a ne încălca valorile,
10:34
If we succeed in getting the sausage
without violating our values,
acesta va avea un gust mai bun.
10:38
then the sausage tastes better.
Asta arată cercetările.
10:40
That's what our research shows.
Pe de altă parte,
10:42
If, on the other hand,
dacă facem acest lucru,
10:44
we do so --
dacă obținem cârnatul
10:45
if we get the sausage
și ne încălcăm valorile,
10:46
and in doing so
we actually violate values,
îl vom prețui mai puțin.
10:50
we value the sausage less.
Cantitativ vorbind, e un lucru important.
10:53
Quantitatively, that's quite powerful.
Putem măsura aceste valori protejate,
10:55
We can measure these protected values,
de exemplu,
10:58
for example,
cu un sondaj.
10:59
by a survey measure.
Un sondaj simplu cu nouă întrebări este
destul de predictiv în aceste experimente.
11:02
Simple, nine-item survey that's quite
predictive in these experiments.
Dacă vă gândiți la media populației
11:08
If you think about the average
of the population
și la distribuția din jurul ei,
oamenii sunt diferiți.
11:10
and then there's
a distribution around it --
11:12
people are different,
we all are different.
Toți suntem diferiți.
Oamenii care au un set de valori protejate
11:15
People who have a set of protected values
sunt cu o deviere standard
deasupra mediei
11:18
that's one standard deviation
above the average,
și prețuiesc cu circa 25% mai puțin
banii primiți mințind.
11:22
they discount money they receive
by lying by about 25 percent.
Asta înseamnă că un dolar primit
în urma unei minciuni
11:27
That means a dollar received when lying
valorează pentru ei doar 75 de cenți,
11:31
is worth to them only 75 cents
fără nicio recompensă oferită
pentru a fi onești.
11:33
without any incentives you put in place
for them to behave honestly.
E motivația lor intrinsecă.
11:37
It's their intrinsic motivation.
Apropo, nu sunt vreo autoritate morală.
11:39
By the way, I'm not a moral authority.
Nu spun că eu am
toate aceste valori minunate, bine?
11:40
I'm not saying I have
all these beautiful values, right?
Dar mă interesează cum se poartă oamenii
11:44
But I'm interested in how people behave
și cum putem folosi
această diversitate a naturii umane
11:46
and how we can leverage
that richness in human nature
pentru a îmbunătăți
funcționarea organizațiilor.
11:49
to actually improve
the workings of our organizations.
Prin urmare, avem două viziuni
foarte, foarte diferite.
11:54
So there are two
very, very different visions here.
Pe de o parte,
11:57
On the one hand,
puteți face apel la costuri și beneficii,
11:58
you can appeal to benefits and costs
încercând să-i convingeți pe oameni
să se poarte într-un anumit fel.
12:02
and try to get people
to behave according to them.
12:04
On the other hand,
Pe de altă parte,
puteți selecta oamenii
care au deja valorile
12:06
you can select people who have the values
și caracteristicile
sau competențele dorite,
12:10
and the desirable
characteristics, of course --
în funcție de organizația voastră.
12:12
competencies that go
in line with your organization.
Nu știu încă de unde vin, de fapt,
aceste valori protejate.
12:16
I do not yet know where
these protected values really come from.
Să fie natura sau educația?
12:20
Is it nurture or is it nature?
Ce vă pot spune
12:23
What I can tell you
este că distribuția arată
destul de similar pentru bărbați și femei.
12:25
is that the distribution
looks pretty similar for men and women.
Arată destul de similar
pentru cei care au studiat economie
12:30
It looks pretty similar
for those who had studied economics
și pentru cei care au studiat psihologie.
12:34
or those who had studied psychology.
Arată similar inclusiv pentru cei
din diferite categorii de vârstă,
12:38
It looks even pretty similar
around different age categories
între adulți.
12:41
among adults.
Dar încă nu știu cum se formează
acest lucru de-a lungul vieții.
12:42
But I don't know yet
how this develops over a lifetime.
12:45
That will be the subject
of future research.
Acesta va fi subiectul
unor cercetări viitoare.
Ideea cu care vreau să rămâneți
12:49
The idea I want to leave you with
este că e în regulă
să apelați la recompense.
12:51
is it's all right to appeal to incentives.
Sunt economist;
12:54
I'm an economist;
cred în faptul că ele funcționează.
12:55
I certainly believe in the fact
that incentives work.
Dar gândiți-vă și la alegerea
oamenilor potriviți,
12:59
But do think about selecting
the right people
în loc să alegeți niște oameni
și apoi să căutați recompense.
13:03
rather than having people
and then putting incentives in place.
Alegerea oamenilor potriviți,
cu valorile dorite
13:06
Selecting the right people
with the right values
vă poate ajuta să evitați multe probleme
și să economisiți o grămadă de bani
13:09
may go a long way
to saving a lot of trouble
13:13
and a lot of money
în organizațiile voastre.
13:14
in your organizations.
Altfel spus,
13:16
In other words,
merită să puneți oamenii pe primul loc.
13:17
it will pay off to put people first.
Vă mulțumesc.
13:22
Thank you.
(Aplauze)
13:23
(Applause)
Translated by Raluca Chifu
Reviewed by Bianca Ioanidia Mirea

▲Back to top

About the speaker:

Alexander Wagner - Economist
Alexander Wagner balances two passions: the thrill of seeking knowledge about fundamentals of human behavior for knowledge's sake, and the desire to apply insights in the real world and to improve the workings of markets and organizations.

Why you should listen

Alexander Wagner has discovered that to most people, what matters is not only how much money they receive but also whether they behaved honestly to receive that money. As Swiss Finance Institute professor at the University of Zurich's Department of Banking and Finance, Wagner has taught corporate finance to thousands of eager students and hundreds of motivated executives, and he has helped shape governance systems of companies large and small. His recent research deals with how investors perceive managerial words and deeds … and with the stock market implications of the Trump election.

More profile about the speaker
Alexander Wagner | Speaker | TED.com