English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Misha Glenny: How global crime networks work

Misha Glenny a világméretű bűnözői hálózatok nyomában

Filmed
Views 917,896

Misha Glenny újságíró éveket töltött az egyes becslések szerint a világgazdaság 15%-t kitevő, világszerte működő szervezett bűnözői hálózatok megismerésével. A hírszerzési és rendészeti forrásai mellett bennfentes bűnözők is információkkal látták el, az orosz maffiától az óriás drogkartellekig.

- Underworld investigator
Journalist Misha Glenny leaves no stone unturned (and no failed state unexamined) in his excavation of criminal globalization. Full bio

These are grimzord economicgazdasági timesalkalommal,
Nehéz gazdasági időket élünk,
00:12
fellowfickó TEDstersTed-eseknek, grimzord economicgazdasági timesalkalommal indeedvalóban.
TED-es barátaim, nehéz gazdasági időket.
00:15
And so, I would like to cheerjókedv you up
Szeretném ezért felvidítani önöket
00:18
with one of the great, albeithabár largelynagymértékben unknownismeretlen,
az elmúlt 20 év egyik legnagyobb, bár jobbára
00:21
commercialkereskedelmi successsiker storiestörténetek
ismeretlen gazdasági
00:24
of the pastmúlt 20 yearsévek.
sikertörténetével, amely
00:26
ComparableÖsszehasonlítható, in its ownsaját very peculiarsajátos way,
a maga igen sajátos módján,
00:28
to the achievementseredmények of MicrosoftA Microsoft or GoogleGoogle.
a Microsoft és a Google teljesítményéhez mérhető.
00:31
And it's an industryipar whichmelyik has buckedbucked the currentjelenlegi recessionrecesszió
Olyan iparágról van szó, amely a mostani recessziót
00:34
with equanimitynyugalom.
teljes nyugalomban vészelte át.
00:37
I referutal to organizedszervezett crimebűn.
A szervezett bűnözésre gondolok.
00:39
Now organizedszervezett crimebűn has been around
Szinte hallom a a kétkedőket, mondván,
00:42
for a very long time, I hearhall you say,
a szervezett bűnözés létezik, mióta világ a világ.
00:44
and these would be wisebölcs wordsszavak, indeedvalóban.
Valóban, így is van.
00:47
But in the last two decadesévtizedekben,
Az elmúlt két évtizedben azonban
00:49
it has experiencedtapasztalt an unprecedentedpéldátlan expansionterjeszkedés,
példa nélküli fellendülést tapasztalhattunk e téren.
00:52
now accountingszámviteli for roughlynagyjából 15 percentszázalék
Ma, a szervezett bűnözés a világ GDP-jének
00:55
of the world'svilág GDPGDP.
megközelítőleg 15%-át teszi ki.
00:59
I like to call it the GlobalGlobális ShadowÁrnyék EconomyGazdaság,
Találónak tartom a Világméretű Árnyékgazdaság,
01:01
or McMafiaMcMafia, for shortrövid.
vagy röviden a McMaffia elnevezést.
01:04
So what triggeredváltott this extraordinaryrendkívüli growthnövekedés
Mi indíthatta be hát a határon átnyúló bűnözés
01:07
in cross-borderhatárokon átnyúló crimebűn?
ilyen rendkívüli fellendülését?
01:10
Well, of coursetanfolyam, there is globalizationglobalizáció,
Hát, itt van ugye a globalizáció,
01:12
technologytechnológia, communicationstávközlés, all that stuffdolog,
a technológia, a kommunikáció, meg minden ilyesmi,
01:14
whichmelyik we'lljól talk about a little bitbit latera későbbiekben.
amikről később majd még beszélünk.
01:17
But first, I would like to take you back
Mindenek előtt azonban, gondoljunk
01:20
to this eventesemény:
vissza e jeles eseményre.
01:23
the collapseösszeomlás of communismkommunizmus.
A kommunizmus összeomlására
01:25
All acrossát EasternKelet- EuropeEurópa, a mosta legtöbb momentoussorsdöntő episodeepizód
egész Kelet-Európában, a világháború utáni történelmünk
01:27
in our post-warháború utáni historytörténelem.
legemlékezetesebb eseményére.
01:31
Now it's time for fullteljes disclosurenyilvánosságra hozatala.
Elérkezett az őszinteség pillanata.
01:33
This eventesemény meantjelentett a great dealüzlet to me personallySzemélyesen.
Nekem személy szerint igen jelentős esemény volt ez.
01:36
I had startedindult smugglingcsempészet bookskönyvek acrossát the IronVas CurtainFüggöny
Tizenéves koromban elkezdtem könyveket csempészni
01:39
to DemocraticDemokratikus oppositionellenzék groupscsoportok in EasternKelet- EuropeEurópa,
a vasfüggöny mögé a kelet-európai demokratikus ellenzéki
01:43
like SolidaritySzolidaritás in PolandLengyelország,
csoportok, például a
01:45
when I was in my teenstinik.
lengyel Szolidaritás számára.
01:47
I then startedindult writingírás about EasternKelet- EuropeEurópa,
Aztán elkezdtem könyveket írni Kelet-Európáról,
01:49
and eventuallyvégül is I becamelett the BBC'sBBC chief correspondentlevelező for the regionvidék,
majd a BBC regionális főtudósítója lettem,
01:53
whichmelyik is what I was doing in 1989.
és voltam is még 1989-ben.
01:57
And so when 425 millionmillió people
Így, mikor 425 millió ember
02:01
finallyvégül wonnyerte the right
végre elnyerte a jogot
02:05
to chooseválaszt theirazok ownsaját governmentskormányok,
hogy maguk válasszák a kormányukat,
02:07
I was ecstaticeksztatikus,
ujjongtam.
02:09
but I was alsois a touchérintés worriedaggódó
Némi aggodalommal tekintettem azonban
02:12
about some of the nastiernastier things
a fal mögött megbúvó
02:14
lurkinglappang behindmögött the wallfal.
visszásságokra.
02:16
It wasn'tnem volt long, for examplepélda,
Nem telt sok időbe például,
02:18
before ethnicetnikai nationalismnacionalizmus
hogy az etnikai alapú nacionalizmus
02:20
rearednevelni its bloodyvéres headfej
felüsse véres fejét
02:22
in YugoslaviaJugoszlávia.
Jugoszláviában.
02:24
And amongstközött the chaoskáosz,
A káosz közepén és
02:26
amidstközepette the euphoriaeufória,
az eufória közepette
02:28
it tookvett me a little while to understandmegért
időbe telt, amíg megértettem, hogy
02:30
that some of the people who had wieldedforgatta powererő
a Kelet-Európában 1989 előtt hatalmon lévő emberek
02:32
before 1989, in EasternKelet- EuropeEurópa,
hogyan maradhattak helyükön
02:35
continuedfolyamatos to do so after the revolutionsfordulat there.
még az akkori forradalmak után is.
02:39
ObviouslyNyilvánvalóan there were characterskarakterek like this.
Itt van például ez a figura.
02:43
But there were alsois some more unexpectedváratlan people
Vannak azonban egészen meglepő személyek is,
02:47
who playedDátum a criticalkritikai roleszerep in what was going on in EasternKelet- EuropeEurópa.
akik kulcsszerepet töltöttek be a kelet-európai események sodrában.
02:51
Like this characterkarakter. RememberNe feledje these guys?
Ez az ember például. Emlékeznek ezekre az arcokra?
02:55
They used to wingyőzelem the goldArany medalsérmek in weightliftingsúlyemelés
Egykor minden negyedik évben ők nyerték az
02:58
and wrestlingbirkózás, everyminden fournégy yearsévek in the OlympicsOlimpia,
olimpiai aranyérmet súlyemelésben, birkózásban
03:00
and they were the great celebritieshírességek of communismkommunizmus,
és ők voltak a kommunizmus celebjei,
03:03
with a fabulousmesés lifestyleéletmód to go with it.
az ezzel járó tündöklő életmóddal.
03:06
They used to get great apartmentslakások in the centerközpont of townváros,
Ők kaptak csodás lakásokat a városközpontban.
03:09
casualalkalmi sexszex on tapKoppintson a,
Megfejelve egy kis alkalmi szexszel.
03:11
and they could travelutazás to the WestWest very freelyönként,
Ráadásul szabadon utazhattak a nyugati világban,
03:13
whichmelyik was a great luxuryluxus at the time.
ami akkoriban a kiváltságosok osztályrésze volt.
03:16
It maylehet come as a surprisemeglepetés, but they playedDátum a criticalkritikai roleszerep
Meglepően hangozhat, de ezek az emberek kulcsszerepet
03:19
in the emergencemegjelenése of the marketpiac economygazdaság
töltöttek be a piacgazdaság
03:23
in EasternKelet- EuropeEurópa.
kelet-európai kialakulásában.
03:25
Or as I like to call them, they are
Ők voltak, ahogy mondani szoktam,
03:27
the midwivesszülésznők of capitalismkapitalizmus.
a kapitalizmus bábái.
03:29
Here are some of those sameazonos weightlifterssúlyemelők
Lássuk ugyanazokat a súlyemelőket az
03:31
after theirazok 1989 makeoverátalakítása.
1989-es átállásuk után.
03:34
Now in BulgariaBulgária --
Bulgáriában,
03:37
this photographfénykép was takentett in BulgariaBulgária --
ez a fénykép Bulgáriában készült,
03:40
when communismkommunizmus collapsedösszeomlott all over EasternKelet- EuropeEurópa,
a kommunizmus egész kelet-európai összeomlásakor
03:42
it wasn'tnem volt just communismkommunizmus;
nem csak a kommunizmus,
03:45
it was the stateállapot that collapsedösszeomlott as well.
hanem maga az állam omlott össze,
03:47
That meanseszközök your policerendőrség forceerő wasn'tnem volt workingdolgozó.
vagyis a rendőrség nem dolgozott,
03:49
The courtbíróság systemrendszer wasn'tnem volt functioningműködése properlymegfelelően.
a bírósági rendszer nem müködött megfelelően.
03:51
So what was a businessüzleti man in the bravebátor newúj worldvilág
Mit tehetettek tehát a kelet-európai kapitalizmus
03:54
of EastKeleti EuropeanEurópai capitalismkapitalizmus going to do
szép, új világának üzletemberei annak
03:59
to make sure that his contractsszerződések would be honoredTisztelt?
érdekében, hogy partnereik a megállapodásaikat betartsák?
04:01
Well, he would turnfordulat to people who were calledhívott, ratherInkább prosaicallyprosaically
Fordulhattak például a szociológusok által prózaian
04:05
by sociologistsszociológusok, privatizedprivatizált lawtörvény enforcementvégrehajtás agenciesügynökségek.
magánkézben lévő rendfenntartó szerveknek nevezett csoportokhoz.
04:08
We preferjobban szeret to know them as the mafiamaffia.
Közismertebb néven a maffiához.
04:12
And in BulgariaBulgária, the mafiamaffia was soonhamar joinedcsatlakozott
Bulgáriában pedig csatlakozott a maffiához
04:16
with 14,000 people
14 ezer ember, akiket
04:19
who were sackedkifosztották from theirazok jobsmunkahelyek in the securityBiztonság servicesszolgáltatások
1989 és 1991 között rúgtak ki a biztonsági szerveknél
04:21
betweenközött 1989 and 1991.
betöltött munkahelyükről.
04:25
Now, when your stateállapot is collapsingösszecsukás,
Mikor pedig egy állam összeomlik,
04:27
your economygazdaság is headingcím southdéli at a ratearány of knotscsomó,
a gazdaság pedig viharos gyorsasággal zuhan,
04:31
the last people you want comingeljövetel on to the labormunkaerő marketpiac
az utolsó emberek, akiket a munkaerőpiacon akarunk látni,
04:34
are 14,000 menférfiak and womennők whoseakinek chief skillsszakértelem
az 14 ezer olyan férfi és nő, akik legfontosabb tudománya
04:37
are surveillancefelügyelet,
a felderítés,
04:40
are smugglingcsempészet, buildingépület undergroundföld alatt networkshálózatok
a csempészés, földalatti szervezetek kiépítése,
04:42
and killinggyilkolás people.
és a gyilkolás.
04:45
But that's what happenedtörtént all over EasternKelet- EuropeEurópa.
Pontosan ezt történt egész Kelet-Európában.
04:48
Now, when I was workingdolgozó in the 1990s,
Az 1990-es években végzett munkám során
04:51
I spentköltött mosta legtöbb of the time coveringlefedő
a legtöbb időmet a borzalmas jugoszláv
04:56
the appallingmegdöbbentő conflictösszeütközés in YugoslaviaJugoszlávia.
konfliktusról szóló tudósításokkal töltöttem,
04:59
And I couldn'tnem tudott help noticeértesítés
nem lehetett nem észrevenni,
05:02
that the people who were perpetratingelkövetett the appallingmegdöbbentő atrocitiesatrocitások,
hogy az ottani borzalmakat elkövető emberek,
05:04
the paramilitaryfélkatonai organizationsszervezetek,
a félkatonai szervezetek
05:08
were actuallytulajdonképpen the sameazonos people runningfutás
ugyanazok voltak, akik a szervezett
05:11
the organizedszervezett criminalBűnügyi syndicatesszindikátusok.
bűnözői csoportokat irányították.
05:13
And I camejött to think that behindmögött the violenceerőszak
És arra jutottam, hogy az erőszak mögött
05:16
layvilági a sinisterbaljós criminalBűnügyi enterprisevállalati.
egy borzalmas bűnözői vállalat állt.
05:20
And so I resolvedmegoldódott to travelutazás around the worldvilág
Elhatároztam hát, hogy bejárom a világot
05:23
examiningvizsgálata this globalglobális criminalBűnügyi underworldalvilág
és adatokat gyűjtök a világméretű bűnözői alvilágról,
05:27
by talkingbeszél to policemena rendőrök,
beszélek rendőrőkkel,
05:30
by talkingbeszél to victimsáldozatai, by talkingbeszél to consumersfogyasztók
áldozatokkal, a törvénytelen termékek és
05:32
of illicittiltott goodsáruk and servicesszolgáltatások.
szolgáltatások fogyasztóival.
05:35
But abovefelett all elsemás, by talkingbeszél to the gangstersgengszterek themselvesmaguk.
Mindenek előtt azonban, beszélek magukkal a gengszterekkel.
05:37
And the BalkansBalkán was a fabulousmesés placehely to startRajt.
A Balkán pedig kitűnő kiindulási pontnak bizonyult.
05:42
Why? Well of coursetanfolyam
Hogy miért? Hát, kedveztek a kutatásnak
05:45
there was the issueprobléma of lawtörvény and ordersorrend collapsingösszecsukás,
a törvényes rend összeomlásakor fennálló viszonyok.
05:47
but alsois, as they say in the retailkiskereskedelem tradekereskedelmi,
Továbbá, ahogyan a kiskereskedelemben is mondják,
05:49
it's locationelhelyezkedés, locationelhelyezkedés, locationelhelyezkedés.
minden a helyszín, a helyszín, a helyszín.
05:51
And what I noticedészrevette at the beginningkezdet of my researchkutatás
Kutatásom kezdetén pedig azt tapasztaltam,
05:55
that the BalkansBalkán had turnedfordult into a vasthatalmas transittranzit zonezóna
hogy a balkáni térség a világ minden tájáról érkező törvénytelen
05:57
for illicittiltott goodsáruk and servicesszolgáltatások comingeljövetel from all over the worldvilág.
termékek és szolgáltatások kiemelt tranzit térségévé vált.
06:02
HeroinHeroint, cocainekokain,
Heroin, kokain,
06:05
womennők beinglény traffickedemberkereskedelem into prostitutionprostitúció
prostitúciós célú emberkereskedelem,
06:07
and preciousértékes mineralsásványok.
és értékes ásványok.
06:10
And where were they headingcím?
Hogy hová szállították vajon mindezeket?
06:12
The EuropeanEurópai UnionUnió, whichmelyik by now
Az Európai Unióba, amely addigra már
06:14
was beginningkezdet to reaparat the benefitselőnyök of globalizationglobalizáció,
kezdte élvezni a globalizáció előnyeit
06:16
transformingtranszformáló it into
és a történelem legnagyobb
06:20
the mosta legtöbb affluentMáté consumerfogyasztó marketpiac in historytörténelem,
mintegy 500 millió embert tömörítő
06:22
eventuallyvégül is comprisingmagában foglaló some 500 millionmillió people.
fogyasztói piacává vált.
06:25
And a significantjelentős minoritykisebbségi
Az 500 millió ember
06:28
of those 500 millionmillió people
jelentős hányada ugyanakkor
06:31
like to spendtölt some of theirazok leisureszabadidő time and sparetartalék cashkészpénz
előszeretettel tölti szabad idejét és megspórolt pénzét
06:33
sleepingalvás with prostitutesprostituáltak,
prostituáltak szolgáltatásaira,
06:36
stickingragasztás 50 EuroEuro notesjegyzetek up theirazok noseorr
50 eurós bankjegyek orrba dugdosásával,
06:38
and employingfoglalkoztató illegalillegális migrantvándorló laborersmunkások.
és illegális bevándorlók foglalkoztatásával.
06:41
Now, organizedszervezett crimebűn in a globalizingglobalizálódó worldvilág
A szervezett bűnözés a globalizálódó világban
06:44
operatesműködik in the sameazonos way as any other businessüzleti.
ugyanúgy működik, mint bármilyen más vállalkozás.
06:48
It has zoneszónák of productionTermelés,
Vannak termelési övezetek,
06:50
like AfghanistanAfganisztán and ColumbiaColumbia.
például Afganisztán és Kolumbia,
06:53
It has zoneszónák of distributionterjesztés,
vannak disztribúciós övezetek,
06:56
like MexicoMexikó and the BalkansBalkán.
például Mexikó és a Balkán,
06:58
And then, of coursetanfolyam, it has zoneszónák of consumptionfogyasztás,
és vannak természetesen fogyasztói övezetek is,
07:01
like the EuropeanEurópai UnionUnió, JapanJapán
például az Európai Unió, Japán
07:05
and of coursetanfolyam, the UnitedEgyesült StatesÁllamok.
és természetesen az Egyesült Államok.
07:07
The zoneszónák of productionTermelés and distributionterjesztés
A termelési és disztribúciós övezetek
07:10
tendhajlamosak to liefekszik in the developingfejlesztés worldvilág,
rendszerint a fejlődő világban helyezkednek el,
07:13
and they are oftengyakran threatenedfenyegetett by appallingmegdöbbentő violenceerőszak
gyakran a rettenetes erőszak és vérontás
07:16
and bloodshedvérontás.
árnyékában.
07:20
Take MexicoMexikó, for examplepélda.
Vegyük például Mexikót.
07:22
SixHat thousandezer people killedelesett there in the last 18 monthshónap
A kokain kereskedelem egyenes következményeként
07:24
as a directközvetlen consequencekövetkezmény of the cocainekokain tradekereskedelmi.
hatezer embert gyilkoltak meg az elmúlt 18 hónapban.
07:28
But what about the DemocraticDemokratikus RepublicKöztársaság of CongoKongó?
És mi a helyzet a Kongói Demokratikus Köztársasággal?
07:32
SinceÓta 1998, fiveöt millionmillió people have diedmeghalt there.
1998 óta ötmillió ember halt meg Kongóban.
07:36
It's not a conflictösszeütközés you readolvas about much in the newspapersújságok,
Bár erről a konfliktusról nem cikkeznek sokat az újságok,
07:42
but it's the biggestlegnagyobb conflictösszeütközés on this planetbolygó
valójában azonban ez a világ legnagyobb
07:44
sincemivel the SecondMásodik WorldVilág WarHáború.
konfliktusa a második világháború óta.
07:47
And why is it? Because mafiasmaffia from all around the worldvilág
És miért az? Mert a világszerte működő maffiák
07:49
cooperateegyüttműködnek with localhelyi paramilitariesfélkatonai
együttműködnek a helyi félkatonai
07:52
in ordersorrend to seizeragadják meg the supplieskészletek
szervezetekkel, hogy rátehessék a kezüket
07:55
of the richgazdag mineralásványi resourceserőforrások
a térség ásványi anyagokban
07:58
of the regionvidék.
gazdag területeire.
08:00
In the yearév 2000, 80 percentszázalék of the world'svilág coltancoltan
2000-ben a világ koltán készletének 80%-át
08:02
was sourcedforrásból to the killinggyilkolás fieldsmezők
a Kongói Demokratikus Köztársaság
08:06
of the easternkeleti DemocraticDemokratikus RepublicKöztársaság of CongoKongó.
keleti részén található vérmezőkön termelték ki.
08:08
Now, coltancoltan you will find in almostmajdnem everyminden mobileMobil phonetelefon,
A koltán ma megtalálható majdnem minden mobiltelefonban,
08:12
in almostmajdnem everyminden laptophordozható számítógép
laptopban
08:16
and gamesjátékok consolekonzol.
és játék konzolban.
08:18
The CongoleseKongói warháború lordsuraknak were sellingeladási this stuffdolog to the mafiamaffia
A kongói fegyeveres vezetők pedig, fegyverekért cserébe,
08:20
in exchangecsere for weaponsfegyverek,
eladták a cuccot a maffiának,
08:23
and the mafiamaffia would then sellelad it on to WesternWestern marketspiacok.
a maffia pedig tovább szállította a nyugati piacokra.
08:25
And it is this WesternWestern desirevágy
A nyugati világ
08:29
to consumefogyaszt
fogyasztói készsége
08:31
that is the primaryelsődleges driversofőr
a nemzetközi szervezett bűnözés
08:33
of internationalnemzetközi organizedszervezett crimebűn.
elsőszámú ösztönző tényezője.
08:36
Now, let me showelőadás you some of my friendsbarátok in actionakció,
Tekintsük meg a fiúkat munka közben
08:39
caughtelkapott convenientlykényelmesen on filmfilm by the Italianolasz policerendőrség,
az olasz rendőrség által szerencsés módon készített filmfelvételen,
08:43
and smugglingcsempészet duty-not-paidvámot nem fizetett cigarettescigaretta.
amint vámkezeletlen cigarettát csempésznek.
08:46
Now, cigarettescigaretta out the factorygyár gatekapu are very cheapolcsó.
A cigaretták előállítási költsége meglehetősen alacsony.
08:49
The EuropeanEurópai UnionUnió then imposes the highestlegmagasabb taxesadók on them in the worldvilág.
Az Európai Unió ugyanakkor a világon létező legmagasabb adókulcsokat alkalmazza rájuk.
08:52
So if you can smugglecsempészni them into the E.U.,
Amennyiben tehát sikerül cigarettát csempészni az EU-ba,
08:56
there are very handsomejóképű profitsnyereség to be madekészült,
igen magas profitot lehet realizálni.
08:59
and I want to showelőadás you this to demonstratebizonyítani
Szemléltetésként szeretném bemutatni
09:02
the typetípus of resourceserőforrások availableelérhető to these groupscsoportok.
az ilyen csoportok rendelkezésére álló erőforrásokat.
09:04
This boathajó is worthérdemes one millionmillió EurosEuró when it's newúj.
Ez a csónak újonnan egymillió euróba kerül,
09:07
And it's the fastestleggyorsabb thing on EuropeanEurópai watersvizek.
és ez a csónak a leggyorsabb, európai vizeken közlekedő jármű.
09:11
From 1994, for sevenhét yearsévek,
1994 óta, hét éven keresztül
09:15
20 of these boatscsónak
20 ilyen csónak jött át
09:18
madekészült the triputazás acrossát the AdriaticAdriai,
az Adrián Montenegróból Olaszországba,
09:20
from MontenegroMontenegró to ItalyOlaszország, everyminden singleegyetlen night.
minden egyes napon.
09:23
And as a consequencekövetkezmény of this tradekereskedelmi,
Az ilyen jellegű kereskedelem következében
09:26
BritainNagy-Britannia aloneegyedül lostelveszett eightnyolc billionmilliárd, ezermillió dollarsdollár in revenuejövedelem.
csak az Egyesült Királyság 8 milliárd dollárnyi bevételtől esettel el.
09:28
And insteadhelyette that moneypénz wentment to underwritejegyez the warsháborúk in YugoslaviaJugoszlávia
Amely összeget ugyanakkor a jugoszláv háborúk finanszírozására
09:33
and linevonal the pocketszsebek of unscrupulousgátlástalan individualsegyének.
és gátlástalan emberek gazdagodására fordítottak.
09:37
Now Italianolasz policerendőrség, when this tradekereskedelmi startedindult,
Mikor ez a kereskedelem beindult, az olasz rendőrség
09:41
had just two boatscsónak whichmelyik could go at the sameazonos speedsebesség.
csak két, ilyen sebességre képes csónakkal rendelkezett.
09:44
And this is very importantfontos, because the only way you can catchfogás these guys
A sebesség fontos, hiszen ezeket a fickókat csak úgy lehet elfogni,
09:48
is if they runfuss out of gasgáz.
ha elfogy az üzemanyaguk.
09:50
SometimesNéha the gangstersgengszterek would bringhoz with them
A bűnözők időnként prostitúciós célú emberkereskedelem
09:53
womennők beinglény traffickedemberkereskedelem into prostitutionprostitúció,
áldozataivá váló nőket is magukkal vittek,
09:55
and if the policerendőrség intervenedközbelépett, they would hurlátkot
és rendészeti beavatkozás esetén a nőket
09:58
the womennők into the seatenger
egyszerűen a tengerbe dobták,
10:00
so that the policerendőrség had to go and savementés them from drowningfulladás,
hogy a rendőrök az üldözés helyett inkább
10:03
ratherInkább than chasingvadászrepülőgép the badrossz guys.
a nők megmentésével legyenek elfoglalva.
10:05
So I have shownLátható you this to demonstratebizonyítani
Azért mondtam el mindezt, hogy érzékeltessem,
10:09
how manysok boatscsónak, how manysok vesselshajók it takes
hány csónakra, hány hajóra van szükség, hogy
10:12
to catchfogás one of these guys.
legalább egy ilyen csónakot elfoghassunk.
10:14
And the answerválasz is sixhat vesselshajók.
A válasz pedig 6 hajó.
10:16
And rememberemlékezik, 20 of these speedsebesség boatscsónak
Hangsúlyozom, hogy 20 ilyen nagy sebességű
10:18
were comingeljövetel acrossát the AdriaticAdriai
csónak kelt át az Adrián
10:21
everyminden singleegyetlen night.
minden este.
10:23
So what were these guys doing with all the moneypénz they were makinggyártás?
És vajon mire fordították a bűnözők a csempészetből származó temérdek pénzt?
10:25
Well, this is where we come to globalizationglobalizáció,
Itt lép színre a globalizáció, melynek során
10:29
because that was not just the deregulationdereguláció of globalglobális tradekereskedelmi.
nem csak a globális kereskedelm deregulációja következett be,
10:33
It was the liberalizationliberalizáció of internationalnemzetközi financialpénzügyi marketspiacok.
hanem a nemzetközi pénzpiacok liberalizációja is.
10:36
And boyfiú, did that make it easykönnyen
Hát apám, így aztán igen könnyű
10:39
for the moneypénz laundererspénzmosók.
lett a pénzmosók dolga.
10:42
The last two decadesévtizedekben have been the champagnepezsgő erakorszak
Az elmúlt két évtized a jogtalan gazdagodás
10:44
for dirtypiszkos lucrenyerészkedés.
aranykora volt.
10:47
In the 1990s, we saw financialpénzügyi centersközpontok around the worldvilág
Az 1990-es években a világ pénzügyi központjai
10:49
competingversengő for theirazok businessüzleti,
versengtek az ilyen üzletekért,
10:53
and there was simplyegyszerűen no effectivehatékony mechanismmechanizmus
és egyszerűen nem volt hatékony megoldás
10:56
to preventmegelőzése moneypénz launderingpénzmosás.
a pénzmosás megelőzésére.
10:58
And a lot of licitlegális banksbankok were alsois happyboldog
A jogszerűen működő bankok jó része
11:00
to acceptelfogad depositsbetétek
szó és kérdés nélkül,
11:03
from very dubiouskétes sourcesforrás
örömmel fogadta a
11:06
withoutnélkül questionskérdések beinglény askedkérdezte.
kétes forrásokból érkező betéteket.
11:08
But at the heartszív of this, is the offshoreOffshore bankingbanki networkhálózat.
A legfontosabb azonban az offshore banki tevékenység volt.
11:11
Now these things
Mindenezek a tényezők
11:15
are an essentialalapvető partrész of the moneypénz launderingpénzmosás paradefelvonulás,
alapvető jelentőséggel bírnak a pénzmosási tevékenységek során.
11:18
and if you want to do something about illegalillegális taxadó evasionadócsalás
Mindezektől meg kell szabadulnunk, ha tenni akarunk valamit
11:21
and transnationaltransznacionális organizedszervezett crimebűn, moneypénz launderingpénzmosás,
az adócsalás, nemzetközi szervezett bűnözés
11:25
you have to get ridmegszabadít of them.
és pénzmosás ellen.
11:29
On a positivepozitív notejegyzet, we at last have someonevalaki in the WhiteFehér HouseHáz
Bíztató jel, hogy a Fehér Házban végre egy olyan elnök ül,
11:31
who has consistentlykövetkezetesen spokenbeszélt out
aki következetesen az ilyen bomlasztó
11:34
againstellen these corrosivemaró hatású entitiesszervezetek.
szervezetekkel szemben foglal állást.
11:37
And if anyonebárki is concernedaz érintett about what I believe
És ha bárkinek fenntartásai vannak az új jogszabályok
11:40
is the necessityszükségessége for
és szabályozás, hatékony szabályozás
11:44
newúj legislationtörvényhozás, regulationszabályozás, effectivehatékony regulationszabályozás,
szükségességével kapcsolatban,
11:47
I say, let's take a look at BernieBernie MadoffMadoff,
javaslom, vessünk egy pillantást Bernie Madoffra,
11:50
who is now going to be spendingkiadások the restpihenés of his life in jailbörtön.
aki élete hátralévő részét már börtönben fogja tölteni.
11:54
BernieBernie MadoffMadoff stolestóla 65 billionmilliárd, ezermillió dollarsdollár.
Bernie Madoff 65 milliárd dollárt sikkasztott el,
11:58
That putshelyezi him up there on the OlympusOlympus of gangstersgengszterek
és ezzel felkerült a gengszterek Olimposzának csúcsára,
12:04
with the ColombianKolumbiai cartelsa kartellek
a kolumbiai kartellek,
12:07
and the majorJelentősebb Russianorosz crimebűn syndicatesszindikátusok,
és a nagyobb orosz bűnszervezetek mellé.
12:09
but he did this for decadesévtizedekben
Tevékenységét évtizedekig folytatta,
12:12
in the very heartszív of WallFal StreetUtca,
a Wall Street kellős közepén!
12:14
and no regulatorszabályozó pickedválogatott up on it.
Egyetlen szabályozó sem sejtett semmit.
12:16
So how manysok other MadoffsMadoffs are there on WallFal StreetUtca
Vajon most hány másik Madoff dolgozik a Wall Streeten,
12:19
or in the cityváros of LondonLondon,
vagy Londonban,
12:22
fleecingfleecing ordinaryrendes folknépi
lenyúlva az átlagembereket
12:24
and moneypénz launderingpénzmosás?
és bűnözők pénzét mosva?
12:26
Well I can tell you, it's quiteegészen a fewkevés of them.
Higgyék el nekem, jópár.
12:28
Let me go on to the 101 of internationalnemzetközi organizedszervezett crimebűn now.
Beszéljünk most egy kicsit a nemzetközi szervezett bűnözés alapkövéről.
12:32
And that is narcoticskábítószer-ellenes. Our secondmásodik marijuanamarihuána farmFarm photographfénykép for the morningreggel.
A kábítószerekről. Íme a második marihuána farmról készült fotó ma reggel.
12:36
This one, howeverazonban, is in centralközponti BritishBrit ColumbiaColumbia
Ez a kép pedig Brit Kolumbia közepén készült,
12:40
where I photographedfényképezett it.
én magam készítettem.
12:43
It's one of the tenstíz of thousandsTöbb ezer
Ez a Brit Kolumbiában található
12:45
of mom-and-popanya-és pop grow-opsnő-ops in B.C.
több tízezer háztáji termelő farm egyike.
12:47
whichmelyik ensurebiztosít that over fiveöt percentszázalék
Ezek biztosítják, hogy a tartomány GDP-jének
12:50
of the province'startomány GDPGDP is accountedelszámolt for by this tradekereskedelmi.
mintegy 5%-a ebből az üzletágból származzon.
12:53
Now, I was takentett by inspectorellenőr BrianBrian CanteraCantera,
Brian Cantera, a Kanadai Rendőrség tisztje
12:57
of the RoyalRoyal CanadianKanadai MountedSzerelt PoliceRendőrség,
vitt el engem egy Vancouver keleti oldalán található,
13:02
to a cavernousüreges warehouseraktár eastkeleti of VancouverVancouver
hatalmas raktárépületbe.
13:04
to see some of the goodsáruk whichmelyik are regularlyrendszeresen confiscatedelkobzott
Ott megmutatott párat a rendőrök által
13:06
by the RCMPRCMP
elkobzott termékekből.
13:10
from the smugglerscsempészek who are sendingelküldés it,
A csempészek ezeket természetesen
13:12
of coursetanfolyam, down southdéli to the UnitedEgyesült StatesÁllamok
szállítanák tovább az Egyesült Államokba,
13:14
where there is an insatiabletelhetetlen marketpiac
ahol a B.C. Bud, mert ez a termék neve,
13:17
for B.C. BudBud, as it's calledhívott,
iránti piaci igény kielégíthetetlen.
13:19
in partrész because it's marketedforgalmazott as organicorganikus,
Részben azért, mert organikus termékként hirdetik,
13:22
whichmelyik of coursetanfolyam goesmegy down very well in CaliforniaCalifornia.
ami igen jól megy Kaliforniában.
13:24
(LaughterNevetés)
(nevetés)
13:28
(ApplauseTaps)
(taps)
13:30
Now, even by the police'srendőrség admissionfelvételi,
A rendőrség is elismeri azonban,
13:31
this makesgyártmányú not a dentDent in the profitsnyereség, really,
hogy mindez nem igazán csökkenti
13:34
of the majorJelentősebb exportersexportőrök.
a nagyobb exportőrök bevételét.
13:39
SinceÓta the beginningkezdet of globalizationglobalizáció,
A globalizáció kezdete óta
13:41
the globalglobális narcoticskábítószer-ellenes marketpiac has expandedkiterjesztett enormouslyóriási.
a globális kábítószer-piac elképesztő mértékben növekedik,
13:43
There has, howeverazonban, been no concomitantegyidejű increasenövekedés
a rendfenntartó erők számára elérhető erőforrások azonban
13:47
in the resourceserőforrások availableelérhető
nem növekedtek
13:50
to policerendőrség forceserők.
ennek megfelelő ütemben.
13:53
This, howeverazonban, maylehet all be about to changeváltozás,
Várhatóan azonban a teljes struktúra meg fog változni,
13:55
because something very strangefurcsa is going on.
egy jelenleg is tartó, igen különös trend következtében.
14:00
The UnitedEgyesült NationsNemzetek recognizedelismert
Az ENSZ korábban,
14:02
earlierkorábban this -- it was last monthhónap actuallytulajdonképpen --
pontosabban a múlt hónapban, felismerte,
14:04
that CanadaKanada has becomeválik a keykulcs areaterület of distributionterjesztés and productionTermelés
hogy Kanada az ecstasy és más szintetikus kábítószerek
14:07
of ecstasyeksztázis and other syntheticszintetikus drugsgyógyszerek.
kiemelt disztribúciós és termelői területévé vált.
14:13
InterestinglyÉrdekes módon, the marketpiac shareOssza meg
Érdekes módon, a herion és a kokain
14:17
of heroinheroint and cocainekokain is going down,
piaci részesedése csökkenni kezdett,
14:19
because the pillspirula are gettingszerzés ever better at reproducinglejátszó theirazok highsmagasságra.
mivel a tabletták hatásfoka ma egyre inkább megközelíti a herionét és kokainét.
14:22
Now that is a gamejátszma, meccs changerváltó,
Ez pedig gyökeresen megváltoztatja a helyzetet,
14:27
because it shiftsműszakok productionTermelés away from the developingfejlesztés worldvilág
hiszen a termelés a fejlődő országokból áthelyeződik
14:31
and into the WesternWestern worldvilág.
a nyugati világba.
14:35
When that happensmegtörténik, it is a trendirányzat
És ha ez bekövetkezik, az a nyugati
14:39
whichmelyik is setkészlet to overwhelmelborít our policingrendőri capacitykapacitás in the WestWest.
világ rendfenntartó szerveinek képességein messze túlmutató trendhez vezet majd.
14:41
The drugsgyógyszerek policyirányelv whichmelyik we'vevoltunk had in placehely for 40 yearsévek
Véleményem szerint elérkezett az idő, hogy az immár
14:45
is long overduelejárt for a very serioussúlyos rethinkújragondolják,
40 éve kidolgozott kábítószer elleni politikánkat
14:49
in my opinionvélemény.
alaposan újragondoljuk.
14:54
Now, the recessionrecesszió.
Térjünk át a recesszióra.
14:56
Well, organizedszervezett crimebűn has alreadymár adaptedigazítani
A szervezett bűnözés tulajdonképpen már
14:58
very well to the recessionrecesszió.
igen jól alkalmazkodott a recesszióhoz.
15:00
Not surprisingmeglepő, the mosta legtöbb opportunisticopportunista industryipar
Ez nem is túl meglepő, hiszen a világ legopportunistább
15:02
in the wholeegész worldvilág.
iparáról van szó,
15:04
And it has no rulesszabályok to its regulatoryszabályozó systemrendszer.
amelyben nincsenek szabályok, szabályozási rendszer.
15:06
ExceptKivéve, of coursetanfolyam, it has two businessüzleti riskskockázatok:
Eltekintve természetesen két kockázati tényezőtől,
15:10
arrestletartóztatás by lawtörvény enforcementvégrehajtás,
a rendőrségi letartóztatástól,
15:14
whichmelyik is, franklyőszintén, the leastlegkevésbé of theirazok worriesgond,
amely, lássuk be, a bűnözők legkisebb gondja,
15:16
and competitionverseny from other groupscsoportok,
illetve a más csoportok által képviselt konkurencia,
15:18
i.e. a bulletgolyó in the back of the headfej.
vagyis egy diszkrét tarkólövés.
15:21
What they'veők már doneKész is they'veők már shiftedeltolódott theirazok operationsművelet.
A recesszió következtében módosult a bűnözők tevékenységi köre.
15:23
People don't smokefüst as much dopesüket, or visitlátogatás prostitutesprostituáltak quiteegészen so frequentlygyakran
Recesszió idején az emberek nem nyomnak annyi kábítószert, és
15:26
duringalatt a recessionrecesszió.
prostituáltakhoz is ritkábban mennek.
15:30
And so insteadhelyette, they have invadedbetört financialpénzügyi
Mindezek helyett tehát a bűnözők meghódították
15:32
and corporatetársasági crimebűn in a bignagy way,
a pénzügyi és vállalati bűnözés világát,
15:34
but abovefelett all, two sectorságazatok,
és kiemelten két szektort,
15:36
and that is counterfeithamis goodsáruk
a termékhamisítást
15:38
and cybercrimeszámítógépes bűnözés.
és a kiberbűnözést.
15:41
And it's been terriblyszörnyen successfulsikeres.
A portfólióváltás rendkívül sikeres volt.
15:43
I would like to introducebevezet you to MrMr. PringlePringle.
Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Mr. Prinle-t,
15:45
Or perhapstalán I should say, more accuratelypontosan, SeSeñor PringlePringle.
vagy, pontosabban Señor Pringle-t.
15:48
I was introducedbemutatott to this bitbit of kitKit by a BrazilianBrazil cybercriminalcybercriminal.
Ezt az eszközt egy brazil számítógépes bűnöző mutatta nekem.
15:52
We satült in a carautó on the AvenueAvenue PaulistaPaulista
Együtt ültünk egy autóban az Avenue Paulista-n
15:56
in São PauloPaulo, togetheregyütt.
São Pauloban,
15:58
HookedAkasztott it up to my laptophordozható számítógép,
ő bedugta a laptopomba
16:00
and withinbelül about fiveöt minutespercek he had penetratedbehatolt
és mintegy öt percen belül sikeresen áthatolt
16:02
the computerszámítógép securityBiztonság systemrendszer
az egyik legnagyobb brazil bank
16:05
of a majorJelentősebb BrazilianBrazil bankbank.
számítógépes biztonsági rendszerén.
16:07
It's really not that difficultnehéz.
Higyjék el, nem volt nehéz.
16:10
And it's actuallytulajdonképpen much easierkönnyebb because
Vagyis kifejezetten egyszerű volt, mivel
16:12
the fascinatingelbűvölő thing about cybercrimeszámítógépes bűnözés
a számítógépes bűnözés egyik igazán
16:15
is that it's not so much the technologytechnológia.
hihetetlen része, hogy nem kell hozzá komoly technológia.
16:17
The keykulcs to cybercrimeszámítógépes bűnözés is what we call socialtársadalmi engineeringmérnöki.
A számítógépes bűnözés kulcsa az ún. "social engineering".
16:21
Or to use the technicalműszaki termkifejezés for it,
Vagy, hogy a szakkifejezést használjam,
16:25
there's one bornszületett everyminden minuteperc.
a lehetséges áldozatok száma percről percre nő.
16:27
You would not believe how easykönnyen it is
El sem tudják képzelni, milyen könnyű
16:30
to persuademeggyőzni people to do things with theirazok computersszámítógépek
embereket rávenni, hogy olyan dolgokat csináljanak a számítógépükön,
16:33
whichmelyik are objectivelyobjektív not in theirazok interestérdeklődés.
amik igazán nem a legjobb érdekeiket szolgálják.
16:36
And it was very soonhamar
A kiberbűnözők pedig
16:39
when the cybercriminalsa kiberbűnözők learnedtanult that the quickestleggyorsabb way to do this,
hamar rájöttek, hogy a szükséges adatok megszerzéséhez,
16:41
of coursetanfolyam, the quickestleggyorsabb way to a person'sszemély walletpénztárca
az emberek pénztárcájához vezető legrövidebb út
16:43
is throughkeresztül the promiseígéret of sexszex and love.
a szerelem és szex ígéretén át vezet.
16:47
I expectelvár some of you rememberemlékezik the ILOVEYOUILOVEYOU virusvírus,
Gondolom, jónéhányan önök közül hallottak az ILOVEYOU vírusról,
16:50
one of the very great worldwidevilágszerte virusesvírusok that camejött.
amely egyike volt a világ legveszélyesebb vírusainak.
16:53
I was very fortunateszerencsés when the ILOVEYOUILOVEYOU virusvírus camejött out,
Nekem szerencsém volt, mikor megjelent az ILOVEYOU vírus,
16:57
because the first personszemély I receivedkapott it from
mert egy volt barátnőm volt az első személy,
17:00
was an ex-girlfriendex-barátnője of mineenyém.
akitől megkaptam.
17:03
Now, she harboredkikötött all sortsfajta of sentimentsaz érzelmek and emotionsérzelmek towardsfelé me at the time,
Abban az időben igen intenzív érzelmeket táplált irányomban,
17:05
but love was not amongstközött them.
a szerelem azonban nem volt köztük.
17:10
(LaughterNevetés)
(nevetés)
17:12
And so as soonhamar as I saw this dropcsepp into my inboxpostaládájába,
Amint megkaptam tehát az e-mailt,
17:14
I dispatchedfeladása it hastilysietve to the recycleÚjrahasznosít binkuka
habozás nélkül töröltem,
17:18
and sparedmegkímélt myselfmagamat a very nastycsúnya infectionfertőzés.
megkímélve magam egy kellemetlen fertőzéstől.
17:21
So, cybercrimeszámítógépes bűnözés, do watch out for it.
Óvakodjanak a számítógépes bűnözőktől!
17:26
One thing that we do know that the InternetInternet is doing
Egy dolog, amit az internet egész biztosan csinál,
17:30
is the InternetInternet is assistingsegítő these guys.
megkönnyíti ezeknek a jószágoknak az életét.
17:32
These are mosquitosszúnyog who carryvisz the malarialmaláriás parasiteparazita
Ezek itt a malária parazitáját hordozó szúnyogok,
17:35
whichmelyik infestsinfests our bloodvér when the mosymicsinyei tündi has had a freeingyenes mealétkezés
amely paraziták megfertőzik a vérünket, miután a szúnyog belénk
17:38
at our expenseköltség.
mártotta parányi szívókáját.
17:42
Now, ArtesunateArtesunate is a very effectivehatékony drugdrog
Az Artesunate egy igen hatékony gyógyszer,
17:44
at destroyingpusztító the parasiteparazita in the earlykorai daysnapok
amely a fertőzés kezdeti szakaszában képes elpusztítani
17:47
of infectionfertőzés.
a parazitát.
17:50
But over the pastmúlt yearév or so,
Az elmúlt években azonban
17:52
researcherskutatók in CambodiaKambodzsa have discoveredfelfedezett
kambodzsai kutatók felfedezték,
17:54
that what's happeningesemény is
hogy a parazita orvossággal szembeni
17:57
the malarialmaláriás parasiteparazita is developingfejlesztés a resistanceellenállás.
ellenállóképessége növekedésnek indult.
18:00
And they fearfélelem that the reasonok why it's developingfejlesztés a resistanceellenállás
A kialakuló immunitás hátterében pedig vélhetően az áll,
18:03
is because CambodiansKambodzsaiak can't affordengedheti meg magának, the drugsgyógyszerek on the commercialkereskedelmi marketpiac,
hogy a kambodzsaiak az árak miatt nem tudják a gyógyszert a piacon beszerezni,
18:06
and so they buyVásárol it from the InternetInternet.
inkább az interneten keresztül vásárolják meg.
18:10
And these pillspirula containtartalmaz only lowalacsony dosesdózisok
Ezek a tabletták azonban csak kis dózisban
18:13
of the activeaktív ingredientösszetevő.
tartalmazzák a hatóanyagot,
18:15
WhichAmely is why
a paraziták pedig
18:17
the parasiteparazita is beginningkezdet to developfejleszt a resistanceellenállás.
emiatt rezisztenciát alakítanak ki.
18:19
The reasonok I say this
Azért mondom el mindezt,
18:23
is because we have to know
mert tudnunk kell,
18:25
that organizedszervezett crimebűn
hogy a szervezett bűnözés
18:27
impactshatások all sortsfajta of areasnak of our liveséletét.
az életünk valamennyi területén megjelenhet.
18:29
You don't have to sleepalvás with prostitutesprostituáltak
Nem kell prostituáltakkal lefeküdnünk,
18:32
or take drugsgyógyszerek
vagy kábítószereket használnunk
18:35
in ordersorrend to have a relationshipkapcsolat with organizedszervezett crimebűn.
ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk a szervezett bűnözéssel.
18:37
They affectérint our bankbank accountsfiókok.
Veszélyeztetik a bankszámláinkat.
18:39
They affectérint our communicationstávközlés, our pensionPanzió fundsalapok.
Veszélyeztetik a kommunikációnkat, a nyugdíjalapjainkjat.
18:41
They even affectérint the foodélelmiszer that we eateszik
Sőt, veszélyeztetik az ételt, amit eszünk,
18:43
and our governmentskormányok.
és a kormányainkat is.
18:47
This is no longerhosszabb an issueprobléma
Ilyenkor pedig ne a palermói
18:49
of SiciliansSzicíliaiak from PalermoPalermo and NewÚj YorkYork.
vagy new york-i olasz maffiára gondoljanak.
18:52
There is no romancerománc involvedrészt with gangstersgengszterek
Valójában semmi romantika nincsen a XXI. század
18:55
in the 21stutca CenturySzázad.
gengsztereiben.
18:58
This is a mightyhatalmas industryipar,
Egy hihetetlen méretű iparágról van szó,
19:00
and it createsteremt instabilityinstabilitás and violenceerőszak
amely instabilitást és erőszakot terjeszt mindenhol,
19:03
whereverbárhol it goesmegy.
ahová beszüremkedik.
19:06
It is a majorJelentősebb economicgazdasági forceerő
Jelentős gazdasági erőről van szó,
19:08
and we need to take it very, very seriouslyKomolyan.
amelyet nagyon-nagyon komolyan kell vennünk.
19:10
It's been a privilegekiváltság talkingbeszél to you.
Megtiszteltetés volt önök előtt beszélnem,
19:14
Thank you very much.
és nagyon köszönöm a figyelmüket.
19:16
(ApplauseTaps)
(taps)
19:18
Translated by Tamas Schlemmer
Reviewed by Krisztián Pintér

▲Back to top

About the speaker:

Misha Glenny - Underworld investigator
Journalist Misha Glenny leaves no stone unturned (and no failed state unexamined) in his excavation of criminal globalization.

Why you should listen

In minute detail, Misha Glenny's 2008 book McMafia illuminates the byzantine outlines of global organized crime. Whether it's pot smugglers in British Columbia, oil/weapons/people traffickers in Eastern Europe, Japanese yakuza or Nigerian scammers, to research this magisterial work Glenny penetrated the convoluted, globalized and franchised modern underworld -- often at considerable personal risk.

The book that resulted is an exhaustive look at an unseen industry that Glenny believes may account for 15% of the world's GDP.

Legal society ignores this world at its peril, but Glenny suggests that conventional law enforcement might not be able to combat a problem whose roots lie in global instability.

While covering the Central Europe beat for the Guardian and the BBC, Glenny wrote several acclaimed books on the fall of Yugoslavia and the rise of the Balkan nations. He's researching a new book on cybercrime, of which he says: "The key to cybercrime is what we call social engineering. Or to use the technical term for it, there's one born every minute."

Watch TED's exclusive video Q&A with Glenny: "Behind the Scenes of McMafia" >>

More profile about the speaker
Misha Glenny | Speaker | TED.com